UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 - EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. marts 2012 V ) Direktør Peter Lassen 2) Montana Møbler A/S (advokat Dorthe Wahl) mod ABC-Reoler Avlum A/S (advokat Claus F. Sørensen) Indledning Sagen drejer sig om, hvorvidt ABC-Reoler Avlum A/S (herefter ABC-Reoler) ved at fremstille og markedsføre reolsystemet ABC Quadrant har krænket Peter Lassens og Montana Møbler A/S (herefter Montana) rettigheder i henhold til ophavsretsloven og markedsføringsloven til MONTANA reolen, og om ABC-Reoler som følge heraf skal betale erstatning, og vederlag til Montana og Peter Lassen samt godtgørelse til Peter Lassen.

2 - 2 - Påstande Peter Lassen og Montana (samlet sagsøgerne) har nedlagt følgende påstande: 1. Det forbydes ABC-Reoler at fremstille, lade fremstille, sælge og/eller markedsføre reolsystemet ABC Quadrant af et udseende som vist på bilag 1, 2, 28 og ABC-Reoler tilpligtes til Montana og Peter Lassen at betale i vederlag for udnyttelse og erstatning for tabt fortjeneste og markedsforstyrrelse kr. med procesrente fra nedlæggelse af påstanden, den 7. september ABC-Reoler tilpligtes at godtgøre Peter Lassen for ikke-økonomisk skade kr. med procesrente fra nedlæggelse af påstanden, den 7. september ABC-Reoler har påstået frifindelse Sagen er anlagt den 4. februar Oplysningerne i sagen Parterne Peter Lassen er stifter af Montana og er bestyrelsesformand for selskabet. Selskabet producerer og sælger møbler, hvoraf MONTANA reolsystemet er det vigtigste produkt. ABC-Reoler er en møbelvirksomhed, der bl.a. producerer ABC Quadrant reolen, som oprindeligt blev udviklet af Jens Knudsen. Montana MONTANA reolsystemet (herefter MONTANA) er et system, der består af på forhånd samlede kassemoduler, som kan stilles ved siden af hinanden, stilles oven på hinanden og hænges på væggen. Der kan tilføjes tilbehør til systemet, og systemet kan sammensættes individuelt af kunden. Systemet er opbygget af MDF plader i 12 mm pladetykkelse. Grundmodulet i reolsystemet måler 69,6 x 69,6 cm.

3 - 3 - MONTANA blev udviklet på baggrund af systemet 60 x 60, som Peter Lassen udviklede i 1974 for Fritz Hansen A/S. Peter Lassen udviklede MONTANA i årene MONTANA blev introduceret på en møbelmesse i Køln i 1982 og blev her udbudt i hvid og antracit og birkefinér. Farveudvalget blev efterfølgende udvidet, således at der i 1988 var 16 farver til rådighed, og i farver og fire finér typer til rådighed. MONTANA, der oprindeligt kun fandtes i én dybde, fik frem til 1988 tilføjet en ekstra dybde og muligheden for at anvende lys og hjul. I 1988 blev Montana udbudt i fem dybder. Antallet af dybder har sidenhen varieret dog således, at der mindst har været tre dybder. MONTANA blev i begyndelsen markedsført på sokkel og væghængt, men i 2009 blev det muligt at sætte reolsystemet på ben. Reolsystemets greb til låger og skuffer har i dag samme udseende som i 1982, og grebet er et cylinderformet greb med en lille griberunding. MONTANA er efter sagsøgernes opfattelse det samme produkt i dag, som det var i ABC-Quadrant ABC Quadrant er et reolsystem, der leveres usamlet til kunden. Kunden samler selv reolen med et samlebeslag, der er patenteret. Reolen kan efterfølgende skilles, og delene kan genanvendes i en ny reolkombination. Samlebeslaget og reolsystemet X-ylo, som samlebeslaget først blev anvendt til, blev udviklet af Jens Knudsen, og X-ylo blev fremstillet, markedsført og solgt af firmaet X-Pro ApS. X-ylo var et saml-selv byggereolsystem udført i massivt træ og havde rammedøre med fyldning. X-ylo blev samlet med omtalte samlebeslag. X-Ylo havde ydermålene 78 x 78 cm for en samlet kasseenhed. Jens Knudsen skabte det første katalog for X-ylo reolsystemet i 1998, og systemet blev markedsført første gang i X-Ylo reolen blev i 2001 ændret, således at reolen blev fremstillet af finér eller lakeret MDF plader. Denne reol blev introduceret i Efter kundens ønske kunne reolen produceres med eller uden lukket front. X-Ylo, som den er gengivet i den første brochure fra 1998, og som er gengivet i sagens bilag C1-12, ses nedenfor:

4 - 4 - ABC-Reoler har under sagen betegnet reolsystemet som X-Ylo uafhængigt af materialet, hvorimod sagsøgerne har betegnet reolen i massivt træ som X-Ylo1 og reolen i MDF og finér som X-Ylo2. ABC-Reoler overtog rettighederne til X-Ylo, men ikke rettighederne til navnet X- Ylo i april 2002 og omdøbte reolen til ABC Quadrant. ABC Quadrant blev fremvist på en møbelmesse i Milano samme år. I 2002 udgav ABC-Reoler et katalog for ABC Quadrant. Reolen blev produceret i samme farver og mål som X-Ylo 2. Fra 2003 solgtes ABC Quadrant i 3 dybder, hvilket blev muligt ved en videreudvikling af samlebeslaget. Farvesortimentet blev i 2006 ændret til at bestå af farver fra RAL-farveskalaen. Parternes markedsføringsmateriale I sagen har Montana fremlagt markedsføringsmateriale fra tidsrummet I dette er vist en række forskellige opstillinger både til erhvervsbrug og privatbrug, ligesom der er vist opstillinger, hvor MONTANA er anvendt i alle husets rum og til anden brug end egentlige reoler for eksempel som baderumsmøbler, entrémøbler, køkkenmøbler og også væghængt eller som bord på hjul. Brochurerne viser MONTANA i en række forskellige farver, herunder kombinationer af farver i samme opstilling. Markedsføringsmaterialet bærer præg af en høj grad af professionel bearbejdning af materialet. ABC-Reoler har fremlagt markedsføringsmateriale, herunder kataloger fra årene 2002, 2004, 2006 og billedmateriale fra ABC-Reolers hjemmside. ABC-Reolers markedsføringsmateriale indeholder forskellige opstillinger af reoler. Materialet er kendetegnet ved at vise, hvordan reolen samles af kunden, beslagets udseende og forskellige reolopstillinger.

5 - 5 - Neden for ses billedmateriale fra ABC-Reolers markedsføringsmateriale: Uddrag fra bilag 1, 2, 28 og 35 Kendskabsundersøgelse AIM udarbejdede i slutningen af 2005 en kendskabsundersøgelse for Montana. Undersøgelsen baserede sig på 902 interviews af personer over 15 år. Ved spørgsmål om kundernes kendskab til navngivne reoler indgik ABC-Quadrant ikke som en navngiven reol i de

6 - 6 - spørgsmål, hvor kunderne blev spurgt, om de kendte bestemte navngivne reoler. Undersøgelsen viste, at 26 % af de spurgte havde et uhjulpet kendskab til MONTANA, og at 50 % af de adspurgte havde et hjulpet kendskab. Undersøgelsen viser, at kendskabet var størst i aldersgruppen mellem og i indkomstgruppen med en samlet husstandsindtægt på over kr. Andre producenter af kassereoler Parterne har under sagen omtalt og fremvist materiale om kassereoler, der er produceret af andre producenter end parterne, herunder Kubik reolerne, at-bo reolerne, Cadomus reolerne og reoler designet af Børge Mogensen og Mogens Koch samt reoler solgt i IKEA. Nedenfor ses vist til venstre eksempel på en kassereol fra IKEA fra 1991 og vist til højre eksempel på reolen Cadomus fra 1992 i farvet og lakeret MDF. Uddrag fra bilag 6 Uddrag fra bilag 46 Oplysninger om salgstal og fortjeneste

7 - 7 - Sagsøgerne har i bilag 41 på baggrund af oplysninger om ABC-Reolers tilgodehavender fra salg fra ABC-Reolers årsrapporter fra estimeret, at ABC-Reolers omsætning for så vidt angår ABC Quadtrant i perioden må være kr. Med udgangspunkt i dette tal sammenholdt med et estimat over den anslåede omsætning per ABC Quadrant modul har sagsøgerne estimeret, at der må være solgt ABC Quadrant moduler i perioden. Sagsøgerne har med udgangspunkt i Montanas prisoplysninger beregnet, at hvert MONTANA modul har en dækningsbidrag på 497 kr. Sagsøgerne har, med udgangspunkt i dette tal og med udgangspunkt i en situation, hvor ABC Quadrant substituerer MONTANA i 10 % af salgssituationerne, beregnet et afsætningstab på kr. Syn og Skøn I sagen har der været afholdt syn og skøn ved trætekniker Kjeld Bülow og designer mdd Thomas E. Alken. Under skønsforretningen har der været forevist talrige opstillinger, herunder blandt andet opstillinger, hvorfra nedenstående billedmateriale er optaget: ABC Quadrant MONTANA

8 - 8 - MONTANA ABC Quadrant ABC Quadrant MONTANA

9 - 9 - Af skønsrapporten fremgår: (<) Ved skønsforretningen blev det aftalt, at skønsrapporten, i de tilfælde hvor skønsmændene havde samme svar, kun skulle indeholde ét svar - og i de tilfælde, hvor skønsmændene havde forskellige svar skulle indeholde de to svar. Skønsmændene har besvaret samtlige spørgsmål individuelt, og har herefter sammenholdt besvarelserne. Her blev det tydeligt, at samtlige besvarelser var ens i grundsubstansen. Herefter satte skønsmændene sig sammen og formulerede én fælles besvarelse af hvert enkelt skønsspørgsmål. Der er således fuldstændig enighed mellem skønsmændene i skønsrapportens besvarelser. Definitioner I de to skønstemaer anvendes begreber, som skønsmændene definerer som følger: 1 Fremtoning = Helhedsindtryk = det samlede indtryk af noget (reolsystemerne) (Nudansk Ordbog). Ved vurdering af reolsystemernes fremtoning/helhedsindtryk har skønsmændene lagt vægt på selve reolsystemerne og ikke på overfladerne, fx. finér, farver osv. 2 Formsprog = den arkitektoniske/designmæssige tradition, som et produkt er baseret på, fx. skandinavisk, funktionalistisk, nyklassicistisk osv. (findes ikke i Nudansk Ordbog) 3 Æstetik = skønhed (især kunstnerisk) (Nudansk Ordbog). 4 Funktionel = indrettet eller opbygget, så det opfylder sit formål (Nudansk Ordbog). 5 Korpus = Den ydre ramme af et opbevaringsmøbel inkl. faste dele fx faste mellemsider og faste mellembunde (Møbelindustriens Ordliste 2006) = de konstruktive dele, som skal anvendes ved opbygningen af en reol. 6 Tilbehør = De dele af et opbevaringsmøbel, som ikke skal anvendes ved opbygning af en reol, men som kan til- eller fravælges. 7 Kassereol = Et opbevaringsmøbel (reol), der leveres færdigsamlet fra fabrik 8 Saml-selv reol = Et opbevaringsmøbel bestående af enkeltkomponenter, der leveres flat-pack og som kunden selv skal samle Bilagenes datering Skønsmændene har konstateret, at Bilag PP, som i støttebilaget angives at være fra ultimo 2001, er dateret januar Skønsmændene konstaterer, at de fleste af de øvrige bilag ikke er forsynet med dato. Svar på Sagsøgernes skønsspørgsmål

10 Spørgsmål 1: Skønsmændene anmodes om - efter en besigtigelse af sagsøgernes reolsystem, MONTANA og ABC-Reolers reolsystem, ABC Quadrant, dels som disse vil blive fremvist i en række opstillinger under skønsforretningen, jf. reolopstillingerne afbilledet i Sektion I, side 4, 5, 10-15, og 24, 26 nederst, 27 øverst, og 43 dels som reolsystemerne er vist på sagens bilag, der er vedlagt sagsøgers skønstema, bilag 1, 2, 4, side og bilag 9 - at besvare følgende spørgsmål: Skønsmændene anmodes om ved besvarelsen af nærværende spørgsmål at foretage en helhedsvurdering og at bortse fra eventuelle detailforskelle vedrørende dimensioner, samlinger og farvenuancer for herefter at bedømme, om ABC Quadrant fremtræder med en betydelig grad af lighed med Montana. Spørgsmål 1 kan ikke besvares entydigt, idet der både tages udgangspunkt i de fysiske opstillinger, samt de i spørgsmål 1 nævnte bilag. Bilag Efter gennemgang af de til spørgsmål 1 omhandlende bilag vurderer skønsmændene, at helhedsindtrykket har en betydeliggrad af lighed. Fysiske opstillinger Når reolsystemerne ses i de fysiske opstillinger, vurderer skønsmændene, at der ikke er en betydelig grad af lighed. Spørgsmål 2: Skønsmændene anmodes om at redegøre for den funktionsmæssige betydning af beslagene afbilledet på bilag H og fremlagt som prøver under skønsforretningen. Det er skønsmændenes vurdering, at beslagene som kernekomponent i ABC Quadrant har 4 hovedfunktioner: At fungere som fysisk bindeled mellem reolsystemets lodrette og vandrette pladeemner. At gøre det muligt for slutbrugeren selv at samle og bygge om på reolsystemet. At gøre det muligt at konstruere et reolsystem med hjørnesamlinger på gehring, hvor man undgår de dobbeltsider, -bunde og -topplader, som opstår ved kassereoler. At gøre det muligt at fremstille et reolsystem, som består af enkeltkomponenter, og som derfor kan opbevares på lager og transporteres flat-pack. Spørgsmål 3: Skønsmændene anmodes om at redegøre for, om beslagene afbilledet på bilag H og fremlagt som prøver under skønsforretningen og dermed selve samlingsmetoden påvirker skønsmændenes vurdering i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 1.

11 Nej, når skønsmændene i spørgsmål 1 bedes om at se bort fra samlinger, har de inkluderet beslagene i samlinger. Spørgsmål 4: Skønsmændene bedes udtale sig om, hvorvidt det på grundlag af den af Jens Hedegård Knudsen udviklede samlingsmetode, dvs. beslagene vist bl.a. på bilag H og fremlagt som prøver under skønsforretningen, ville være muligt at designe og fremstille et reolsystem, som i sin fremtoning ville fremstå i en selvstændig og fra sagsøgernes produkt MONTANA afvigende fremtoning. Det er skønsmændenes vurdering, at ABC Quadrants fremstår i en selvstændig og fra sagsøgernes produkt MONTANA afvigende fremtoning. Spørgsmål 5: Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes skønsmændene vurdere, om produkterne ABC Quadrant og Montana opfylder samme funktionelle og æstetiske behov hos kunderne. Da spørgsmål 1 besvares både bekræftende og ikke bekræftende, besvares spørgsmål 5 som følger, idet det pointeres, at besvarelsen ikke udelukkende tager udgangspunkt i de i spørgsmål 1 nævnte bilag. Funktionelle behov Hvad angår reolsystemernes funktioner som opbevaringsmøbler, opfylder de to reolsystemer de samme behov hos kunderne, idet det dog bemærkes, at ABC Quadrant er et reolsystem, der er 1) skilbart; 2) kan transporteres flat-pack ; 3) kan samles af kunderne, mens Montana består af kassereoler, der er samlet og færdigmonteret fra fabrik. Æstetiske behov Det er skønsmændenes vurdering, at ABC Quadrant og MONTANA ikke opfylder de samme æstetiske behov hos kunderne. Skønsmændene lægger til grund for besvarelsen, at ABC Quadrant med undtagelse af de manglende dobbeltsider fremstår mindre raffineret end MONTANA. Spørgsmål 6: Såfremt spørgsmål 1 og spørgsmål 5 besvares bekræftende, bedes skønsmændene udtale sig om, hvorvidt det må anses for at være en nærliggende mulighed, at kunderne kan forveksle den æstetiske fremtoning af ABC-Reolers produkt ABC Quadrant med den æstetiske fremtoning af sagsøgernes produkt MONTANA, særligt når de to produkter ikke udstilles til salg samtidig og ved siden af hinanden. Da både spørgsmål 1 og 5 besvares både bekræftende og ikke bekræftende, besvares spørgsmål 6 således:

12 Når de to reolsystemers markedsføringsmateriale sammenholdes, er det nærliggende, at kunderne kan forveksle den æstetiske fremtoning af ABC Quadrant med den æstetiske fremtoning af MONTANA. Når reolsystemerne sammenholdes in natura, er det skønsmændenes opfattelse, at forveksling ikke vil forekomme, idet skønsmændene bl.a. lægger til grund, at Montana på grund af deres branding og meget intensive og omfattende markedsføring indtager en særdeles fremherskende stilling på markedet og i kundernes bevidsthed. Spørgsmål 7: Idet det kan lægges til grund, at MONTANA er bragt på markedet forud for ABC Quadrant anmodes skønsmændene herefter om at bedømme, om fremtoningen af produktet ABC Quadrant efter skønsmændenes vurdering kan antages at være tilvejebragt som en efterligning af MONTANA. Det er skønsmændenes opfattelse, at ABC Quadrant ikke er tilvejebragt som en efterligning af Montana, men at der er tale om en naturlig videreudvikling af X-ylo reolsystemet. Spørgsmål 8: Skønsmændene bedes udtale sig om, hvorvidt ABC Quadrant i sit formsprog og helhedsindtryk adskiller sig på en sådan måde fra Montana, at formgivningen af ABC Quadrant kan betegnes som værende resultatet af en selvstændig og skabende indsats. Det er skønsmændenes opfattelse, at ABC Quadrant i sit formsprog og helhedsindtryk adskiller sig fra Montana på en sådan måde, at formgivningen kan betegnes som værende et resultat af en selvstændig og skabende indsats. Spørgsmål 9: Skønsmændene anmodes om at gennemgå bilag C, side 1-12 (X-ylo reolen i massiv træ, 1998), bilag LLL, samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af X-ylo reolen 1998 (bemærkning: Der var ved skønsforretningen kun vist én opstilling af X-ylo reolen 1998), svarende til opstillingerne vist i Sektion II, side 6, øverste billede, side 10 og side 15 og bilag 1 og 2 for ABC Quadrant samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af ABC Quadrant, svarende til Sektion I, side 10-15, og 24 modholdt bilag 9 og de ved skønsforretningen viste opstillinger af MONTANA, svarende til Sektion I, side 29-34, og 43, og herefter besvare følgende spørgsmål: Spørgsmål 9.1 Skønsmændene anmodes om, at beskrive de forandringer af X-ylo reolen 1998 og dennes fremtoning, der sker fra bilag C s. 1-12, bilag LLL og opstillingerne af X-ylo reolen 1998 svarende til Sektion II, side 6, øverste billede, side 10 og side 15 til fremtoningen af ABC

13 Quadrant i bilag 1 og 2 samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af ABC Quadrant, svarende til opstillingerne vist i Sektion I, side 10-15, og 24. Det fremgår af de nævnte bilag og opstillingerne i Bella Centret, at der fra X-ylo reolen 1998 til ABC Quadrant sker følgende ændringer: 1. Materialerne ændres fra massivt træ til fineret spånplade og farvelakeret MDF. 2. Lågerne ændres fra massive fyldingslåger til glatte låger i fineret spånplade eller farvelakeret MDF. Desuden tilføjes glaslåger. 3. Bagbeklædningen ændres fra at være farvelakeret i standardfarve (bil agene viser bagbeklædninger i én farve) til farvelakeret i samme farve eller med samme finér som resten af reolen. 4. Soklerne ændres fra at være åbne foran og med synlige samlehuller i siderne til at være lukkede foran med synlige stilleskruer og uden synlige samlehuller i siderne. 5. Grebet ændres fra mat aluminium med sort O-ring til blank aluminium med transparent O-ring. 6. Dørstop ændres fra en enkel plastdup til en plastbøjle, som passer til både træ- og glasdøre. 7. Skuffer ændres fra massivtræ, som er samlet fra fabrik til foliebelagt MDF, som samles af kunden. 8. Der tilføjes en 22 mm bundplade til reoler med hjul. 9. Reolsystemet udvides med to dybder, så det kan leveres i tre dybder. Spørgsmål 9.2 Medfører de forandringer af X-ylo reolen 1998 og dennes fremtoning, der sker fra bilag C s. 1-12, bilag LLL og opstillingerne af X-ylo reolen 1998 svarende til Sektion II side 6, øverste billede, side 10 og side 15 til fremtoningen af ABC Quadrant i bilag 1 og 2, samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af ABC Quadrant, svarende til opstillingerne vist i Sektion I, side 10-15, og 24, at ABC Quadrants fremtoning og formsprog er væsentligt ændret i forhold til X-ylo reolens fremtoning og formsprog? Det er skønsmændenes opfattelse, at de forandringer, der sker fra X-ylo reolen fra 1998 til ABC Quadrant ikke medfører væsentlige ændringer i formsprog, men medfører væsentl i- ge ændringer i fremtoning. Spørgsmål 9.3 Såfremt spørgsmål 9.2 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om nærmere at beskrive, hvori ændringerne i ABC Quadrant i bilag 1 og 2 (2002/2005) i forhold til X -ylo reolen 1998 i henseende til fremtoning og formsprog består? I relation til fremtoning medfører følgende ændringer en væsentlig ændring i fremtoning: 1. Sokkel: Fra åben foran til lukket foran.

14 Ben som nyt tilbehør. 3. Hjul som nyt tilbehør. Spørgsmål 9.4 Udgør de forandringer af X-ylo reolen og dennes fremtoning, der sker fra bilag C s. 1-12, bilag LLL og opstillingerne af X-ylo reolen 1998 svarende til Sektion II side 6, øverste billede, side 10 og side 15 til fremtoningen af ABC Quadrant i bilag 1 og 2 samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af ABC Quadrant, svarende til opstillingerne vist i Sektion I, side 10-15, og 24, en tilnærmelse til MONTANA? Nej, det er skønsmændenes vurdering, at der ikke er tale om en specifik tilnærmelse til Montana, men til markedet generelt, idet sokler, der er lukkede foran og hjul kan betegnes som almindeligt forekommende på markedet for reoler. Spørgsmål 9.5 Såfremt spørgsmål 9.4 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om nærmere at beskrive, hvori sådanne tilnærmelser består? Da spørgsmål 9.4 ikke besvares bekræftende, besvares spørgsmålet ikke. Spørgsmål 10: Skønsmændene anmodes om at gennemgå bilag C, side 1-12 (X-ylo reolen i massiv træ, 1998), bilag LLL og opstillingerne af X-ylo reolen 1998 svarende til Sektion II side 6, øverste billede, side 10 og side 15 modholdt bilag C, side (X-ylo reolen i finér og lakeret udgave, ultimo 2001), og bilag PP (X-ylo reolen i finér og lakeret udgave, primo 2002) og bilag N (X-ylo reolen i finér og lakeret udgave, ultimo 2002), og opstillingerne af X-ylo reolen 2001/02 svarende til Sektion II side 1, side 4, den grå/hvide opstilling i forgrunden og side 14 samt modholdt bilag 9 og de ved skønsforretningen viste opstillinger af MONTANA, svarende til Sektion I, side 26 nederst, 27 øverst, 29-34, 36, og 43, og herefter besvare følgende spørgsmål: Spørgsmål 10.1 Skønsmændene anmodes om, at beskrive de forandringer af X-ylo reolen og dennes fremtoning, der sker fra bilag C s. 1-12, bilag LLL og opstillingerne af X-ylo reolen 1998 svarende til Sektion II side 6, øverste billede, side 10 og side 15, til fremtoningen af X - yloreolen i bilag C, side 13-16, bilag PP og bilag N samt opstillingerne af X-ylo reolen 2001/02 svarende til Sektion II side 1, side 4, den grå/hvide opstilling i forgrunden og side 14. Indledningsvis henvises til den indledende bemærkning til Bilag PP, hvor skønsmænd e- nes eksemplar er dateret januar 2001 i modsætning til oplysningen i støttebilaget, som angiver ultimo Det fremgår af de nævnte bilag og opstillingerne i Bella Centret, at der fra X-ylo reolen 1998 til X-ylo reolen 2001/02 sker følgende ændringer:

15 Materialerne ændres fra massivt træ til fineret spånplade og farvelakeret MDF. 2. Lågerne ændres fra massive fyldingslåger til glatte låger i fineret spånplade eller farv e- lakeret MDF. Desuden tilføjes glaslåger. 3. Bagbeklædningen ændres, så den kan fås farvelakeret i samme farve som reolen samt i glas. 4. Soklerne ændres fra at være åbne foran og med synlige samlehuller i siderne til at være lukkede foran med synlige stilleskruer og uden synlige samlehuller i siderne. I Bilag C (side 13-16) er nogle af reolerne fra det forsøg med at lave flade forkanter, som det også er nævnt i svarskriftet. Det bemærkes, at ingen andre bilag eller opstillingerne i Bella Centret havde flade forkanter. Spørgsmål 10.2 Medfører de forandringer af X-ylo reolen og dennes fremtoning, der sker fra bilag C s.1-12, bilag LLL og opstillingerne af X-ylo reolen 1998 svarende til Sektion II side 6, øverste billede, side 10 og side 15 til fremtoningen af X-ylo reolen i bilag C, side 13-16, bilag PP og bilag N samt opstillingerne af X-ylo reolen 2001/02 svarende til Sektion II side 1, side 4, den grå/hvide opstilling i forgrunden og side 14, at X-ylo reolens fremtoning og formsprog ændres væsentligt? Det er skønsmændenes opfattelse, at de forandringer, der sker fra X-ylo reolen fra 1998 til X-ylo reolen 2001/2002 ikke medfører væsentlige ændringer i formsprog, men medfører en væsentlig ændringer i fremtoning. Spørgsmål 10.3 Såfremt spørgsmål 10.2 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om nærmere at beskrive, hvori ændringerne i X-ylo reolen 2001/02 i forhold til X-ylo reolen 1998 i henseende til fremtoning og formsprog består? I relation til fremtoning medfører følgende ændring en væsentlig ændring i fre mtoning: 1. Sokkel: Fra åben foran til lukket foran. Spørgsmål 10.4 Udgør de forandringer af X-ylo reolen og dennes fremtoning, der sker fra bilag C s. 1-12, bilag LLL og opstillingerne af X-ylo reolen 1998 svarende til Sektion II side 6, øverste billede, side 10 og side 15 til fremtoningen af X-ylo reolen i bilag C, side 13-16, bilag PP og bilag N samt opstillingerne af X-ylo reolen 2001/02 svarende til Sektion II side 1, side 4, den grå/hvide opstilling i forgrunden og side 14 en tilnærmelse til MONTANA? Nej, det er skønsmændenes vurdering, at der ikke er tale om en specifik tilnærmelse til Montana, men til markedet generelt, idet sokler, der er lukkede foran, kan betegnes som almindeligt forekommende på markedet for reoler.

16 Spørgsmål 10.5 Såfremt spørgsmål 10.4 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om nærmere at beskrive, hvori sådanne tilnærmelser består? Da spørgsmål 10.4 ikke besvares bekræftende, besvares spørgsmålet ikke. Spørgsmål 11: Skønsmændene anmodes om at gennemgå bilag C, side (X-ylo reolen i finér og lakeret udgave, ultimo 2001), og bilag PP (X-ylo reolen i finér og lakeret udgave, primo 2002) og bilag N (X-ylo reolen i finér og lakeret udgave, ultimo 2002), og opstillingerne af X-ylo reolen 2001/02 svarende til Sektion II side 1, side 4, den grå/hvide opstilling i forgrunden og side 14 modholdt bilag 1 og 2 for ABC Quadrant samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af ABC Quadrant, svarende til opstillingerne vist i Sektion I, side 10-15, og 24 og modholdt bilag 4, side og bilag 9 samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af MONTANA svarende til Sektion I, side 26 nederst, 27 øverst, 29-34, 36, og 43, og herefter besvare følgende spørgsmål: Spørgsmål 11.1 Skønsmændene anmodes om, at beskrive de forandringer af X-ylo reolen 2001/02 og dennes fremtoning, der sker fra bilag C s , bilag PP og bilag N samt opstillingerne af X- ylo reolen 2001/02 svarende til Sektion II side 1, side 4, den grå/hvide opstilling i fo r- grunden og side 14 til fremtoningen af ABC Quadrant i bilag 1 og 2 samt de ved skønsfo r- retningen viste opstillinger af ABC Quadrant, svarende til opstillingerne vist i Sektion I, side 10-15, og 24. Indledningsvis henvises til den indledende bemærkning til Bilag PP, hvor skønsmænd e- nes eksemplar er dateret januar 2001 i modsætning til oplysningen i støttebilaget, som angiver ultimo Grebet ændres fra mat aluminium med sort O-ring til blank aluminium med transparent O-ring. 2. Dørstop ændres fra en enkel plastdup til en plastbøjle, som passer til både træ- og glasdøre. 3. Skuffer ændres fra massivtræ, som er samlet fra fabrik til foliebelagt MDF, som samles af kunden. 4. Der tilføjes en 22 mm bundplade til reoler med hjul. 5. Reolsystemet udvides med to dybder, så det kan leveres i tre dybder. Spørgsmål 11.2 Udgør de forandringer af X-ylo reolen 2001/02 og dennes fremtoning, der sker fra bilag C s , bilag PP og bilag N samt opstillingerne af X-ylo reolen 2001/02 svarende til Sektion II side 1, side 4, den grå/hvide opstilling i forgrunden og side 14 til fremtoningen af ABC Quadrant i bilag 1 og 2 samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af ABC

17 Quadrant, svarende til opstillingerne vist i Sektion I, side 10-15, og 24 en tilnærmelse til MONTANA? Det er skønsmændenes opfattelse, at de forandringer, der sker fra X-ylo reolen fra 2001/2002 til ABC Quadrant ikke medfører væsentlige ændringer i formsprog, men me d- fører væsentlige ændringer i fremtoning. Spørgsmål 11.3 Såfremt spørgsmål 11.2 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om nærmere at beskrive, hvori sådanne tilnærmelser består? I relation til fremtoning medfører følgende ændring en væsentlig ændring i fre mtoning: 1. Hjul som nyt tilbehør. Sagsøgernes modspørgsmål til ABC-Reolers skønsspørgsmål Spørgsmål 12: 12.1 Skønsmændene bedes bekræfte, at bilag HH er tekniske tegninger og notater. Ja, skønsmændene kan bekræfte, at Bilag HH er tekniske tegninger (konstruktionstegninger) og notater. Spørgsmål 12.2 Såfremt spørgsmål 12.1 besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om at bekræfte, at detailudformningen af X-ylo reolen henholdsvis ABC Quadrant reolen, som denfremgår af de i Sektion I, II og III afbildede opstillinger i henseende til f.eks. valg af greb, ben, hjul, udformning af fronter på låger og døre, valg af massivtræ, finér, lakering m.m. ikke fremgår af bilag HH? Nej. De tekniske tegninger (konstruktionstegninger) og notater i Bilag HH viser bl.a. detaljer af reolen, herunder samlebeslag, pladetykkelse, sider, samlinger, hylder, skillevæg, bagklædning, sokkel samt forkant- og samlingsprofil. I Bilag HH er der referencer til bl.a. 12 mm bøg (Detail tegning A m. fl) og til Horsens Finercentral (side 24, 9. januar 1996) (indikerer, at der anvendes finerede emner). Der er ikke referencer til greb, ben, hjul, fronter på låger og lakering. Det bemærkes, at Bilag HH ikke indeholder en komplet teknisk dokumentation. Spørgsmål 13: Skønsmændene anmodes i spørgsmål A.1 om at redegøre for, hvorvidt en udvidelse eller ændring af de materialer et reolsystem udbydes i, indebærer en væsentlig ændring i forhold til fremtoning og formsprog, når ellers alle andre forhold omkring reolsystemet, herunder farvenuancer, dimensioner og samlinger holdes konstante.

18 Kan skønsmændene tiltræde sagsøgernes opfattelse, hvorefter sagsøgerne finder, at ABC- Reolers spørgsmål A.1, i modsætning til de efterfølgende spørgsmål A.2 - A.3 - i mangel af en specifik henvisning til et eller flere konkrete reolsystemer samt en specifik angivelse af den forudsatte udvidelse eller ændring af de materialer reolsystemet udbydes i - er for abstrakt affattet til med rimelighed at kunne besvares? Nej, skønsmændene finder ikke ABC-Reolers spørgsmål A.1 for abstrakt til at kunne besvares. Spørgsmål 14: Med henvisning til ABC-Reolers spørgsmål B.2 anmodes skønsmændene om at besvare følgende spørgsmål: Skønsmændene anmodes under spørgsmål B.2. om at inddrage bilagene C, E og GGG ved deres besvarelse. Det er sagsøgernes opfattelse, at disse bilag er irrelevante for skønsmændenes besvarelse af spørgsmål B.2., dels fordi bilagene C, E og GGG vedrører X-ylo reolen og ikke ABC Quadrant reolen, som er den reol spørgsmålet omhandler, dels fordi de omhandlede bilag ikke er udarbejdet eller benyttet af ABC-Reoler, hvorved bemærkes, at spørgsmålet udtrykkeligt angår en vurdering af "ABC-Reolers markedsføringsmateriale". Herefter anmodes skønsmændene om at udtale sig om, hvorvidt og i bekræftende fald hvorledes deres besvarelse af spørgsmål B.2. ville blive påvirket af, at skønsmændene skulle undlade at inddrage bilagene C, E og GGG ved deres besvarelse af spørgsmål B.2.? Skønsmændene har ved besvarelsen af ABC-Reolers spørgsmål B.3 (ikke B 2) ikke inddraget bilag C, E og GGG. Spørgsmål 15: Med henvisning til ABC-Reolers spørgsmål C.2 anmodes skønsmændene om at besvare følgende spørgsmål: Skønsmændene anmodes i spørgsmål C.2 om at udtale sig om, hvorvidt en besvarelse af ABC- Reolers spørgsmål C C.1.3 giver et mere fuldstændigt billede af udviklingen af X-ylo/ABC Quadrant end en besvarelse af sagsøgernes spørgsmål 9-11, hvis det i den forbindelse lægges til grund, at X-ylo/ABC Quadrant er et reolsystem, der designes og sammensættes individuelt på baggrund af de til enhver tid tilgængelige standardkomponenter indeholdt i ABC-Reolers sortiment. Spørgsmål 15.1 Skønsmændene bedes redegøre for, hvorvidt man efter skønsmændenes opfattelse med rimelighed kan udtale sig om produktudviklingen af et byggereolsystem som reolsystemet X-ylo og reolsystemet ABC Quadrant, hvis man ved vurderingen af produktudviklingen alene må tage hensyn til de elementer, der indgår i korpus, men ikke må tage hensyn dels til de elementer, der er tilbehør, jf. afgrænsningen af "korpus" henholdsvis "tilbehør" i indledningen under punkt C.1 til spørgsmålene C C.1.3, dels til samlede opstillinger af reolsystemet?

19 Det er skønsmændenes opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt, at udtale sig om produktudviklingen af X-ylo og ABC Quadrant, hvis man ved vurderingen alene må tage hensyn til de elementer, der indgår i korpus, men ikke må tage hensyn til de elementer, der er tilbehør. Når skønsmændene alligevel besvarer spørgsmål C C.1.3, gælder besvarelsen alene de nævnte korpusdele og ikke reolsystemet som helhed. Et retvisende og fuldstændigt billede af udviklingen fra X-ylo til ABC Quadrant kan kun gives, såfremt der er materiale til stede, der både dokumenterer ændringer og tidspunktet for ændringer. En sådan fuldstændig dokumentation er ikke forelagt skønsmændene. Spørgsmål 15.2 Skønsmændene bedes videre redegøre for, hvorvidt man efter skønsmændenes opfattelse med rimelighed kan udtale sig om fremtoning og formsprog for et byggereolsystem som reolsystemet X-ylo og reolsystemet ABC Quadrant, hvis man ved vurderingen af reolsystemets fremtoning og formsprog alene må tage hensyn til de elementer, der indgår i korpus, men ikke må tage hensyn dels til de elementer, der er tilbehør, jf. afgrænsningen af "korpus" henholdsvis "tilbehør" i indledningen under punkt C.1 til spørgsmålene C C.1.3, dels til samlede opstillinger af reolsystemet? Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål C.3, er det skønsmændenes opfattelse, at man godt kan udtale sig om fremtoning og formsprog for et byggereolsystem som reolsystemet X- ylo og reolsystemet ABC Quadrant, hvis man ved vurderingen af reolsystemets fremtoning og formsprog alene må tage hensyn til de elementer, der indgår i korpus, men ikke må tage hensyn dels til de elementer, der er tilbehør. Det er skønsmændenes opfattelse, at korpusdelene generelt set er designmæssigt bærende, og at tilbehør oftest er underlagt korpusdelene. Spørgsmål 15.3 Med henvisning til ABC-Reolers spørgsmål C.4 bemærker sagsøgerne, at det markedsføringsmateriale, som sagsøgerne i spørgsmålene 9-11 har anmodet skønsmændene om at basere deres besvarelse på, i henseende til X-ylo reolen udgøres af sagens bilag C, side 1-12 og sagens bilag C, side samt sagens bilag PP og bilag N, i henseende til ABC Quadrant reolen udgøres af sagens bilag 1 og 2, og i henseende til MONTANA udgøres af bilagene 9 og 4. Skønsmændene anmodes om at udtale sig om, hvorvidt deres besvarelse af spørgsmål C.4 vil blive påvirket - og i givet fald hvorledes - af, at det i spørgsmål C.4 omtalte "ensidigt udvalgte markedsføringsmateriale, hvor alene udpluk af reolsystemets kombinations- og variationsmuligheder kommer til udtryk" - udgøres af brochuremateriale for de involverede byggereolsystemer, som det forelå på de for spørgsmålene 9-11 relevante tidspunkter?

20 Skønsmændenes besvarelse af spørgsmål C.4 påvirkes ikke af, at markedsførings-materialet udgøres af brochuremateriale for de involverede byggereolsystemer, som det forelå på de for spørgsmålene 9-11 relevante tidspunkter. Skønsmændene lægger til grund, at ABC-Reoler i spørgsmål C.4 specifikt spørger, om der opnås et mere retvisende billede af den påståede tilnærmelse mellem X-Ylo/ABC Quadrant og Montana, ved at lade besvarelsen basere på de fysiske opstillinger, der har været til rådighed under syns- og skønsforretningen samt de oplysninger, der er tilgængelige omkring tilblivelsen af de respektive reolsystemer og faktuelt konstaterbare forhold omkring tilgængelige komponenter, samlemetoder m.v. Skønsmændene har i besvarelsen af spørgsmål C.4 bekræftet, at det mest retvise billede - under de forudsætninger, der er i spørgsmålet - opnås gennem de fysiske opstillinger i Bella Centret og de tilgængelige oplysninger om reolsystemerne, som findes i bilagene herunder daterbart materiale om ændringer i materialer, komponenter osv. Spørgsmål 16 Skønsmændene anmodes under spørgsmål E.2. om at inddrage bilag HH ved deres besvarelse. Det er omstridt mellem parterne hvad, der kan udledes af bilag HH, hvorved sagsøgerne henviser til ABC-Reolers supplerende spørgsmål H og til sagsøgernes spørgsmål. Det er sagsøgernes opfattelse, at bilag HH på denne baggrund ikke bør indgå som grundlag for skønsmændenes besvarelse af spørgsmål E.2. Herefter anmodes skønsmændene om at udtale sig om, hvorvidt og i bekræftende fald hvorledes deres besvarelse af spørgsmål E.2. ville blive påvirket af, at skønsmændene skulle undlade at inddrage bilag HH ved deres besvarelse af spørgsmål E.2.? Skønsmændenes besvarelse af spørgsmål E.2 vil ikke blive påvirket af at undlade at inddrage bilag HH. Spørgsmål 17 Med henvisning til ABC-Reolers spørgsmål F.1 anmodes skønsmændene om at besvare følgende spørgsmål: Skønsmændene bedes gennemgå bilag 1 og 2, ABC-Reolers brochurer for ABC Quadrant fra henholdsvis 2002 og 2005, og herefter bekræfte, at samleprofilet ikke er i fokus eller i øvrigt er umiddelbart synligt på nogen af de afbildede samlede opstillinger af ABC Quadrant, dvs. billederne vist i bilag 1 på forsiden og bagsiden, på side 1 opstillingerne over de 4 detailbilleder forneden på siden, på side 2, på side 3 opstillingerne over de 2 detailbilleder forneden på siden, på side 4, 5 og 6, på side 7 opstillingerne over de 2 detailbilleder forneden på siden, på side 8, på side 9 opstillingerne over de 2 detailbilleder forneden på siden og på side 10, samt i bilag 2 på forsiden og bagsiden, på side 1 og 2, på side 4, 5 og 6.

21 Skønsmændene kan bekræfte, at samleprofilet - på de specifikt nævnte opstillinger - ikke er i fokus eller i øvrigt umiddelbart synligt i Bilag 1: - på forsiden og bagsiden - på side 1 opstillingerne over de 4 detailbilleder forneden på siden - på side 2 - på side 3 opstillingerne over de 2 detailbilleder forneden på siden - på side 4 og 6, - på side 7 opstillingerne over de 2 detailbilleder forneden på siden - på side 8 - på side 9 opstillingerne over de 2 detailbilleder forneden på siden - på side 10 I Bilag 2: - på forsiden og bagsiden - på side 1, 2, 4, 5 og 6. Skønsmændene kan ikke bekræfte, at samlebeslaget ikke er i fokus eller er synligt i Bilag 1 side 5. Svar på ABC-Reoler supplerende skønsspørgsmål A Materialevalgets betydning for formsprog Spørgsmål A.1 Skønsmændene bedes indledningsvis redegøre for, hvorvidt en udvidelse eller ændring af de materialer et reolsystem udbydes i, indebærer en væsentlig ændring i forhold til fremtoning og formsprog, når ellers alle andre forhold omkring reolsystemet, herunder farvenuancer, dimensioner og samlinger holdes konstante. Det er skønsmændenes opfattelse, at når farvenuancer, dimensioner og samlinger holdes konstante medfører en udvidelse eller ændring af materialer ikke en væsentlig ændring af formsprog og fremtoning. Spørgsmål A.2 Sektion IV indeholder en række opstillinger af MONTANA. Sektion V indeholder en række opstillinger af X-Ylo/ABC Quadrant. Skønsmændene bedes med udgangspunkt i dette materiale besvare nedenstående spørgsmål: Skønsmændene bedes på baggrund af billedmaterialet indeholdt i sektion IV samt de fysiske opstilling under sektion IV forholde sig til, hvilken betydning udviklingen i materialevalget for MONTANA har haft for MONTANA s fremtoning og formsprog og i den forbindelse besvare følgende spørgsmål: Spørgsmål A.3

22 Er det skønsmændenes opfattelse, at den på side 2 afbillede reol udført i aluminium repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning og formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i lakeret mdf-plade. Nej, det er skønsmændenes opfattelse, at den på side 2 afbillede reol udført i aluminium ikke repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning eller formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i lakeret mdf-plade. Spørgsmål A.4 Er det skønsmændenes opfattelse, at den på side 3 afbillede reol udført i finér (eg) repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning og formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i lakeret mdf-plade. Nej, det er skønsmændenes opfattelse, at den på side 3 afbillede reol udført i fineret eg ikke repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning eller formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i lakeret mdf-plade. Spørgsmål A.5 Er det skønsmændenes opfattelse, at den på side 4 afbillede reol udført i plastik repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning og formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i lakeret mdf-plade. Nej, det er skønsmændenes opfattelse, at den på side 4 afbillede reol udført i plastik ikke repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning eller formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i lakeret mdf-plade. Spørgsmål A.6 Er det skønsmændenes opfattelse at den på side 5 afbillede reol udført i glas repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning og formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i lakeret mdf-plade. Nej, det er skønsmændenes opfattelse, at den på side 5 afbillede reol udført i glas ikke repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning eller formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i lakeret mdf-plade. Skønsmændene bemærker, at glasset er tykkere end MDF pladerne, og at glasset med sin mattering er delvis transparent. Glassets delvise transparens medfører, at det visuelle helhedsindtryk af reolen svækkes. Spørgsmål A.7 Skønsmændene bedes på baggrund af billedmaterialet indeholdt i sektion V samt de fysiske opstilling under sektion V forholde sig til, hvilken betydning udviklingen i materialevalget for X- Ylo/ABC Quadrant har for X-Ylo/ABC Quadrant s fremtoning og formsprog og i den forbindelse besvare følgende spørgsmål:

23 Spørgsmål A.8 Er det skønsmændenes opfattelse at den på side 2 afbillede reol udført i lakeret mdf-plade repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning og formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i massiv træ. Nej, det er skønsmændenes opfattelse, at den på side 2 afbillede reol udført i lakeret MDF ikke repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning eller formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i massivtræ. Spørgsmål A.9 Er det skønsmændenes opfattelse at den på side 3 afbillede reol udført i finér (eg) repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning og formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i massiv træ. Nej, det er skønsmændenes opfattelse, at den på side 2 afbillede reol udført i lakeret MDF ikke repræsenterer en væsentlig ændring i fremtoning eller formsprog i forhold til den på side 1 afbillede reol udført i massivtræ. Spørgsmål A.10 Er det skønsmændenes opfattelse, at ABC-Reolers beslutning om at ændre materialevalget fra massivt træ til i første omgang finér og efterfølgende til lakerede mdf-plader kan tages som et udtryk for en for perioden naturlig udvikling bestemt af markedsforholdende. Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Det er skønsmændenes opfattelse, at der er tale om en naturlig udvikling, men at det ikke kun er markedsforholdene, der har bestemt ændringerne. Forhold omkring materialer og produktionen har efter al sandsynlighed også spillet ind, ikke mindst på grund af massivt træs høje priser, samt et ønske om at anvende materialer, der ikke har det massive træs problemer med svind/udvidelse og formstabilitet. B Tillægsspørgsmål til sagsøgers spørgsmål Spørgsmål B.1 Såfremt skønsmændene besvarer spm. 4 bekræftende, bedes skønsmændene redegøre for, hvilke detailelementer (f.eks. ændringer i pladetykkelse) der er indgået som grundlag for besvarelsen. Idet spørgsmål 4 ikke besvares bekræftende, besvares spørgsmålet ikke. Spørgsmål B.2

24 Skønsmændene bedes foretage en gennemgang af følgende bilag 1, 2, C, E, J, K, 22, R, S, GGG, PPP, 27 og 28 samt bilag RRR og herefter besvare følgende spørgsmål; Spørgsmål B.3 Skønsmændene bedes udtale sig om, hvorvidt de i pkt. B.2 nævnte bilag generelt sætter samleprofilet i fokus ved markedsføringen af ABC Quadrant, herunder om samleprofilet er umiddelbart synligt ved en generel gennemgang af dette materiale. Skønsmændene kan ikke bekræfte, at de i punkt B.2 nævnte bilag generelt sætter samleprofilet (samlebeslaget) i fokus ved markedsføringen af ABC Quadrant. Det er skønmændenes opfattelse, at samlebeslaget er i fokus ved markedsføringen af ABC Quadrant i Bilagene 1, 2, 28, J, K, S, og PPP. Skønsmændene konstaterer, at samlebeslaget ikke er synligt ved markedsføringen af ABC Quadrant i Bilag 27, og at det kun er omtalt i tekst i Bilag R og Bilag 22. Følgende bilag angår ikke ABC Quadrant, men X-ylo: Bilagene C, E og GGG. Udviklingen af X-Ylo/abc quadrant og dennes betydning for formsproget og udtryksformen Det er ABC-Reolers opfattelse, at en besvarelse af spørgsmål omkring udviklingen et reolsystem som X-ylo/ABC Quadrant ikke giver et retvisende billede, dersom skønsmændene, som tilfældet er i forhold til spørgsmål 9 til 11, anmodes om at besvare spørgsmålene på baggrund af ensidigt udvalgte opstillinger og billedmateriale, således at skønsmændene herigennem fratages muligheden for at inddrage alle elementer og karakteristika ved besvarelsen. Skønsmændene bedes på den baggrund besvare spørgsmål C.1.1 til C.1.3 med udgangspunkt i formuleringerne af spørgsmål 9, 10 og 11 indeholdt i sagsøgers skønstema, men med de justeringer, der følger af formuleringerne af spørgsmål C.1.1 til C.1.3 og under de forudsætninger, der beskrives straks nedenfor. Formålet med besvarelsen af spørgsmålene er at få en redegørelse for den produktudvikling, der finder sted i perioden fra 1998 og frem til 2005 i forhold til reolsystemet X-Ylo/ABC Quadrant, og videre på baggrund af beskrivelserne af denne produktudvikling redegøre for, hvorvidt fremtoning og formsprog ændres væsentligt for systemet som helhed i denne periode. Skønsmændene bedes besvare spørgsmålene C.1.1 til C.1.3 ved inddragelse af det bilagsmateriale, der er indeholdt i det oversigtsskema, der vedlægges nærværende tema samt samtlige de under skønsforretningen viste opstillinger. Der er tale om følgende bilag bilag 1, 2, C, D, E, F, H, J, K, 22, M (herunder fysiske prøver af beslagene udleveret under skønsforretningen), N, O, P, Q, S, HH, LL, NN, OO, PP, RR, SS, GGG, HHH, III, JJJ, KKK, LLL, MMM, NNN, OOO, PPP, 27 OG 28. Skønsmændene anmodes om ved besvarelsen af spørgsmålene C.1.1 til C.1.3 om at inddrage tilgængelige oplysninger om de komponenter/moduler, der har været tilgængelige på de givne tidspunkter og de afledte variationsmuligheder, der har kunnet markedsføres og sælges på

25 samme tidspunkter. Oplysninger omkring disse forhold forefindes i ovennævnte bilagsmateriale. Skønsmændene anmodes om på baggrund af det i oversigtsskemaet nævnte bilagsmateriale at udarbejde en liste over de komponenter/moduler, der ud fra en gennemgang af X-Ylo/ABC Quadrant findes at kunne karakteriseres som korpus, og hvilke komponenter, der kan karakteriseres som hørende til tilbehør. Skønsmændene har lavet nedenstående liste med baggrund i de definitioner, som findes forrest i rapporten. KORPUS 1. Det patenterede samlebeslag 2. Låsestifter til samlebeslag 3. Bagbeklædninger 4. Bagbeklædning til vægmontering 5. Sider, top/bund (med not i den ene side) 6. Mellemsider/mellembunde (med not i begge sider) 7. Sider til rumdelere 8. Bundplader til reoler med hjul TILBEHØR 1. Fingergreb 2. Lågestop 3. Trådhyldebærere 4. Hængsler til glaslåger 5. Hjul 6. Hængsler til MDF og finér låger 7. Låger 8. Skuffer 9. Vægophæng 10. Vægskinner 11. Sokler 12. Stilleskruer til højdejustering 13. Ben 14. Halogenlys 15. Glaslåger 16. Glashylder 17. Hylde til diagonal opdeling (Bilag 28, side 5) 18. Plastunderlag til hylde Skønsmændene bedes herefter ved besvarelsen af spørgsmålene C.1.1 til C.1.3 se bort fra de variationer i udtryksformen og formsproget, der kan henføres til anvendelsen af tilbehør.

26 Besvarelsen af spørgsmål C.1.1 C.1.3 bedes således baseret på de karakteristika, der ved en sammenligning af X-ylo/ABC Quadrant hen over nævnte udviklingsperiode kan konstateres. Skønsmændene bedes ved besvarelsen angive, hvilke gennemgående karakteristika, der i givet fald er tillagt betydning. Syns- og skønsmændene kan lægge til grund, at parterne er enige om dateringen af det i sagen værende bilagsmateriale af relevans for besvarelsen af nedenstående spørgsmål samt de under skønsforretningen viste opstillinger. Skønsmændene anmodes om at gennemgå det i støttebilaget anførte materiale, hvor X-ylo reolen i massiv træ (1998) afbilledes samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af X-ylo reolen i massiv træ fra 1998, samt det i sagen værende materiale, hvor ABC Quadrant markedsføres i lakeret MDF-plader med afrundede forkanter samt de ved skønsforretningen viste opstillinger af ABC Quadrant i lakerede mdf-plader med afrundede forkanter modholdt det i sagen værende bilagsmateriale, hvori MONTANA afbilledes og de ved skønsforretningen viste opstillinger af MONTANA og herefter besvare følgende spørgsmål: Spørgsmål C Skønsmændene anmodes om at beskrive de forandringer af X-ylo reolen 1998 og dennes fremtoning, der sker fra introduktionen i 1998 til fremtoningen af ABC Quadrant i udg a- ven i finér eller lakerede mdf-plader og med afrundede forkanter (2002/2005). Når skønsmændene bedes om at se bort fra de variationer i udtryksformen og formsproget, der kan henføres til anvendelsen af tilbehør (se definition), sker der følgende ændringer: 1. Reolsystemet ændres fra massivt træ til fineret spånplade eller farvelakeret MDF. 2. Reolsystemet udvides fra 1 dybde til 3 dybder med mulighed for 3-D opbygning. Det medfører, at antallet af samlebeslag stiger 3 til 17 og antallet af komponenter stiger fra 20 til mindst det 4-dobbelte. Spørgsmål C Medfører de forandringer af X-ylo reolen 1998 og dennes fremtoning, der sker fra 1998 til fremtoningen af ABC Quadrant (2002/2005), at ABC Quadrants fremtoning og formsprog er væsentligt ændret i forhold til X-ylo reolens fremtoning og formsprog? Forandringerne medfører ingen væsentlige ændring i formsprog, men en væs entlig ændring i fremtoning. Spørgsmål C Såfremt spørgsmål C besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om nærmere at beskrive, hvori ændringerne i ABC Quadrant (2002/2005) i forhold til X-ylo reolen 1998 i henseende til fremtoning og formsprog består?

27 Det er skønsmændenes opfattelse, at udvidelsen med to dybder til i alt tre dybder og dermed muligheden for opbygning af 3-D reoler, udgør en væsentlig ændring i fremtoning. Spørgsmål C Udgør de eventuelle forandringer af X-ylo reolen (1998) og dennes fremtoning, der sker fra 1998 til fremtoningen af ABC Quadrant (2002/2005),en tilnærmelse til MONTANA? Det er skønsmændenes opfattelse, at spørgsmålet ikke kan besvares med et entydigt ja eller nej. Spørgsmål C Såfremt spørgsmål C besvares bekræftende, anmodes skønsmændene om nærmere at beskrive, hvori sådanne tilnærmelser består? Det er skønsmændenes opfattelse, at de forandringer, der sker i den omtalte periode, medfører, at ABC Quadrant bevæger sig ind i et stort segment af reolsystemer, som har elementer i mere end en dybde. Dette segment inkluderer også MONTANA. Forandringerne er således en tilnærmelse til samtlige reolsystemer i dette segment. Skønsmændene anmodes om at gennemgå det i støttebilaget anførte materiale, hvor X-ylo reolen i massiv træ fra 1998 afbilledes og opstillingerne af X-ylo reolen i massiv træ fra 1998 modholdt det i sagen værende materiale, hvor X-ylo reolen afbilledes i finér og lakeret udgave fra ultimo 2001, og det i sagen værende materiale, hvor X-ylo reolen afbilledes i finér og lakeret udgave fra primo 2002 og det i sagen værende materiale, hvor X-ylo reolen i finér og lakeret udgave fra ultimo 2002 afbilledes samt opstillingerne af X-ylo reolen fra 2001/02 modholdt det i sagen værende materiale og de ved skønsforretningen viste opstillinger af MONTANA, og herefter besvare følgende spørgsmål: Spørgsmål C Skønsmændene anmodes om, at beskrive de forandringer af X-ylo reolen og dennes fremtoning, der sker fra 1998 til fremtoningen af X-ylo reolen i 2001/2002. Når skønsmændene bedes om at se bort fra de variationer i udtryksformen og formsproget, der kan henføres til anvendelsen af tilbehør, ændres reolsystemet fra massivt træ til fineret eller farvelakeret MDF. Spørgsmål C Medfører de forandringer af X-ylo reolen og dennes fremtoning, der sker fra 1998 til fremtoningen af X-ylo reolen 2001/02, at X-ylo reolens fremtoning og formsprog ændres væsentligt? Nej, det er skønsmændenes opfattelse, at X-ylo reolens fremtoning og formsprog ikke ændres væsentligt.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.

august 2013 square square reolen aps Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi. august 2013 square square reolen Industriskellet 3 3540 Lynge Danmark Tlf. 44 32 20 11 Fax 44 32 20 12 square@kidi.dk www.kidi.dk aps Square reolen Square Reolen Det naturlige valg - den alsidige reol,

Læs mere

Prisliste. Simple Reolen

Prisliste. Simple Reolen Prisliste Alle priser er ekskl. Moms forbehold for trykfejl og ændringer Simple Reolen fairpris.nu Reoler Alle reoler er incl. ophængsliste Dybde 34 cm Dybde 42 cm Dybde 20 cm Modul 01 1/1 Square med 4

Læs mere

Living. Modeloversigt & prisliste 2013-2014. Danmark. Danmark. Ny modeloversigt/prisliste 2013/2014

Living. Modeloversigt & prisliste 2013-2014. Danmark. Danmark. Ny modeloversigt/prisliste 2013/2014 Living Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2013/2014 Vejledende priser i DKK EXCL. MOMS Gældende pr. 1 Sep. 2013 Danmark Modeloversigt & prisliste 2013-2014 Vejledende priser i DKK ekskl. moms Gældende

Læs mere

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK 2016 SQUARE REOLEN ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK SQUARE REOLEN - den alsidige reol, der kan ændre sig i takt med dit liv. Square Reolen er velegnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

at home Modeloversigt & prisliste 2014-2015 Danmark Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2014/15

at home Modeloversigt & prisliste 2014-2015 Danmark Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2014/15 at home Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2014/15 Vejledende priser i DKK INKL. MOMS Gældende pr. 1 Sep. 2014 Danmark Modeloversigt & prisliste 2014-2015 Vejledende priser i DKK inkl. moms Gældende pr.

Læs mere

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET LYNGE DANMARK TLF

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET LYNGE DANMARK TLF SQUARE REOLEN ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK KATALOG JANUAR 2018 DANSK DESIGN SQUARE REOLEN DER KAN ÆNDRE SIG I TAKT MED DIT LIV Square Reolen er velegnet

Læs mere

Quadrant. Vejledende prisliste Danmark (DKK inkl. moms) www.abc-reoler.dk

Quadrant. Vejledende prisliste Danmark (DKK inkl. moms) www.abc-reoler.dk Quadrant Vejledende prisliste anmark (KK inkl moms) wwwabc-reolerdk C Reoler ULUM /S K-7490 ULUM TEL: +45 97 47 20 44 E-MIL: C@C-REOLERK WWW C-REOLERK 0915 Indholdsfortegnelse Side 2 Specialfarver side

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. september 2014 Sag 98/2012 (2. afdeling) Peter Lassen og Montana Møbler A/S (advokat Dorte Wahl for begge) mod ABC-Reoler Aulum A/S (advokat Kjeld Skov) I tidligere

Læs mere

Nyt tegneprogram til Mistral til ipad og web (se bagsiden) #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

Nyt tegneprogram til Mistral til ipad og web (se bagsiden) #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel Nyt tegneprogram til Mistral til ipad og web (se bagsiden) Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2015/3 Hammel Furniture A/S - Anbækvej 111 -

Læs mere

Design for your life MADE IN DENMARK. Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2017/3

Design for your life MADE IN DENMARK. Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2017/3 Ret til ændringer forbeholdes 2017/3 MADE IN DENMARK Design for your life Hammel Furniture A/S - Anbækvej 111 - DK-8450 Hammel - sales@hammel-furniture.dk www.mistral-furniture.dk - facebook.com/mistralfurniture

Læs mere

OPBEVARING OG GARDEROBER THORSØ

OPBEVARING OG GARDEROBER THORSØ 1 OPBEVARING OG GARDEROBER THORSØ Garderobeskab Living 4 Reol Living 6 Garderobeskab 8 Klasseskab 10 Lærerskab 12 Lockers 14 Opbevaringsvogn 16 IT-Vogn 18 Børnegarderobe 20 Thors 22 Vores udvalg af opbevaringsmøbler

Læs mere

Tegneprogram til Mistral til ipad og web (se bagsiden).

Tegneprogram til Mistral til ipad og web (se bagsiden). #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel Tegneprogram til Mistral til ipad og web (se bagsiden). Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2014/4 Hammel Furniture A/S - Anbækvej 111 - DK-8450

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 Sag 293/2010 (2. afdeling) Furnipart A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Frost A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 294/2010 (2. afdeling) Frost

Læs mere

Living. Produktoversigt

Living. Produktoversigt Living Produktoversigt Grund- og reolmoduler Design: Peter J. Lassen Montana er muligheder for at indrette dit rum, som du vil have det, give nyt liv til dine yndlingsting og lege med Montanas væld af

Læs mere

Senge. Madrasmål B: 85/90 L: 190/200/210. Madrasmål B: 100/120 L: 190/200/210. Madrasmål B: 70/80 L: 190/200/210

Senge. Madrasmål B: 85/90 L: 190/200/210. Madrasmål B: 100/120 L: 190/200/210. Madrasmål B: 70/80 L: 190/200/210 45 rislister Senge 45 Model Træsort B: 70/80 B: 85/90 B: 100/120 B: 140 m/midtersprosse B: 160/170/180 m/midtersprosse nr. 420 Bøg 1849,- 1849,- 2010,- 2236,- 2322,- Brunbejdset 1957,- 1957,- 2107,- 2365,-

Læs mere

KLIM reolens profil. Grundmoduler leveres i 4 bredder...

KLIM reolens profil. Grundmoduler leveres i 4 bredder... KLIM REOLEN KLIM reolens profil Klims reolsystemer er bygget op omkring en række grundmoduler. Grundmodulerne leveres i 7 forskellige højder og 4 forskellige bredder (se nedenfor). Grundmodulerne leveres

Læs mere

Design for your life

Design for your life Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2017/1 MADE IN DENMARK Design for your life Hammel Furniture A/S - Anbækvej 111 - DK-8450 Hammel - sales@hammel-furniture.dk www.mistral-furniture.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. november 2017 Sag 204/2017 EG Nordic A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod Frandsen Lighting A/S (advokat Jesper Ørskov Nielsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 PRISLISTE 2017 KVALITETER Prisliste 2017 MASSIVE FINGERTAPPEDE REOLER ATBO indkøber og udvælger nøje råtræ fra hele verden. Vi køber kun fra træleverandører, der kan garantere,

Læs mere

Prisliste. Square Reolen fra Kidi

Prisliste. Square Reolen fra Kidi Prisliste Alle priser er incl. moms forbehold for trykfejl og ændringer Square Reolen fra Kidi Oktober 2015 Reoler Alle reoler er incl. ophængsliste Dybde 34 cm Dybde 42 cm Dybde 20 cm Modul 01 1/1 Square

Læs mere

Prisliste. Square Reolen fra Kidi

Prisliste. Square Reolen fra Kidi Prisliste Alle priser er incl. moms forbehold for trykfejl og ændringer Nkr. Square Reolen fra Kidi Oktober 2015 Reoler Alle reoler er incl. ophængsliste Dybde 34 cm Dybde 42 cm Dybde 20 cm Modul 01 1/1

Læs mere

Soveværelser KAAGAARD SIDEN 1960

Soveværelser KAAGAARD SIDEN 1960 Soveværelser KAAGAARD SIDEN 1960 Senge Seng nr. 421 hvid 180 x 200 cm Sengeborde nr. 215037 hvid til vægophæng Seng nr. 421 hvid 180 x 200 cm Rullelamelbunde nr. 500 Madrasser nr. 540 9.181,- Seng nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O P R I S L I S T E HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 PRISLISTE 2016 KVALITETER Prisliste 2016 MASSIVE FINGERTAPPEDE REOLER ATBO indkøber og udvælger nøje råtræ fra hele verden. Vi køber kun fra træleverandører, der kan garantere,

Læs mere

Living. Danmark. Modeloversigt/prisliste 2011/2012

Living. Danmark. Modeloversigt/prisliste 2011/2012 Living Danmark Modeloversigt/prisliste 2011/2012 Vejledende priser i DKK INKL. MOMS Gældende pr. 1 Sep. 2011 Velkommen til Montana Velkommen til en verden, hvor du selv bestemmer det meste. Montana er

Læs mere

Living. Sverige. Modeloversigt/prisliste 2011/2012

Living. Sverige. Modeloversigt/prisliste 2011/2012 Living Sverige Modeloversigt/prisliste 2011/2012 Vejledende priser i SEK INKL. MOMS Gældende pr. 1 Sep. 2011 Velkommen til Montana Velkommen til en verden, hvor du selv bestemmer det meste. Montana er

Læs mere

januar 2011 Inkl. 25 % moms PRISLISTE

januar 2011 Inkl. 25 % moms PRISLISTE januar 2011 Inkl. 25 % moms PRISLISTE Udvid, forny, suppler Lundia er møbler designet efter netop dine ønsker. Når du køber Lundia-møbler har du mulighed for at indrette reolen helt præsis, så den passer

Læs mere

KLIM REOLEN. www. klim-r eol.dk

KLIM REOLEN. www. klim-r eol.dk KLIM REOLEN www. klim-r eol.dk KLIM reolens profil Klims reolsystemer er bygget op omkring en række grundmoduler. Grundmodulerne leveres i 7 forskellige højder, 4 forskellige bredder og 2 forskellige dybder.

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O E N G R O S P R I S L I S T E

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O E N G R O S P R I S L I S T E HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 ENGROSPRISLISTE 2017 KVALITETER Engrosprisliste 2017 MASSIVE FINGERTAPPEDE REOLER ATBO indkøber og udvælger nøje råtræ fra hele verden. Vi køber kun fra træleverandører,

Læs mere

Arr. nr. 56 vist i sæbebehandlet eg. Vejl. udsalgspriser pr. 1. marts 2007. (DKK incl. moms) R I M M E s M Ø B E L FA B R I K. www.rimme.

Arr. nr. 56 vist i sæbebehandlet eg. Vejl. udsalgspriser pr. 1. marts 2007. (DKK incl. moms) R I M M E s M Ø B E L FA B R I K. www.rimme. Arr. 56 vist i sæbebehandlet eg Vejl. udsalgspriser pr. 1. marts 2007 (DKK incl. moms) R I M M E s M Ø B E L FA B R I K www.rimme.dk Generelt Pladetykkelsen på sider og træhylder er ca. 12 mm (hjørneskabe

Læs mere

H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O

H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O H O L D B A R T HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 ATBO REOLEN ER EN DANSK MØBELKLASSIKER Fremstillet efter solid, dansk snedkertradition og med utallige kombinationsmuligheder. Reolen er stilren og klassisk i sit

Læs mere

COUNTDOWN COUNTDOWN. Vejl. prisliste ekskl. moms - Danske kr.

COUNTDOWN COUNTDOWN. Vejl. prisliste ekskl. moms - Danske kr. COUNTDOWN COUNTDOWN 2016 105 COUNTDOWN GERRIT: Bordplade: Hvid 10 mm kompakt laminat med sort kerne. Stel: I farverne sort, hvid, gul, grøn, rød og blå. Højdejustering 63-120 cm Max vægtbelastning 80 kg

Læs mere

Living. new. neu. Danmark. Modeloversigt/prisliste 2012. nouveau. Vejledende priser i DKK EXCL. MOMS Gældende pr. 1 Jan. 2012

Living. new. neu. Danmark. Modeloversigt/prisliste 2012. nouveau. Vejledende priser i DKK EXCL. MOMS Gældende pr. 1 Jan. 2012 Living new neu ny Danmark Modeloversigt/prisliste 2012 nouveau Vejledende priser i DKK EXCL. MOMS Gældende pr. 1 Jan. 2012 Velkommen til Montana Velkommen til en verden, hvor du selv bestemmer det meste.

Læs mere

FUMAC VEJLEDENDE PRISLISTE DKK FRIMANN & VEJE DESIGN.

FUMAC VEJLEDENDE PRISLISTE DKK FRIMANN & VEJE DESIGN. FRIMANN & VEJE DESIGN FUMAC H O M E VEJLEDENDE PRISLISTE DKK www.fumac.dk 2 VEJLEDENDE PRISLISTE OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til træsorter, farver og prisgrupper... 4 lågemodeller...

Læs mere

Nyt logo Samme gode kvalitet! Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes April 2016/3

Nyt logo Samme gode kvalitet! Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes April 2016/3 Nyt logo Samme gode kvalitet! Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes April 2016/3 Hammel Furniture A/S - Anbækvej 111 - DK-8450 Hammel - sales@hammel-furniture.dk NY: www.mistral-furniture.dk

Læs mere

FRIMANN & VEJE DESIGN VEJLEDENDE PRISLISTE INKL. MOMS - DKK 1. NOVEMBER

FRIMANN & VEJE DESIGN VEJLEDENDE PRISLISTE INKL. MOMS - DKK 1. NOVEMBER FRIMANN & VEJE DESIGN VEJLEDENDE PRISLISTE INKL. MOMS - DKK 1. NOVEMBER 2017 www.fumac.dk 2 VEJLEDENDE PRISLISTE NOVEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til træsorter, farver og prisgrupper......

Læs mere

Nyt logo Samme gode kvalitet! #MADE IN DENMARK# Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes April 2016/5

Nyt logo Samme gode kvalitet! #MADE IN DENMARK# Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes April 2016/5 #MADE IN DENMARK# Nyt logo Samme gode kvalitet! Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes April 2016/5 Hammel Furniture A/S - Anbækvej 111 - DK-8450 Hammel - sales@hammel-furniture.dk NY:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 7. juni 2016 Sag 80/2016 Henrik Lehm og 57 Nord I/S (advokat Rasmus Haugaard for begge) mod Gramrode Møbelfabrik A/S (advokat Johan Løje) I tidligere instans er

Læs mere

1. 80400/304 Skrivebord - 80487 Greb - 2. 80482 Reol - 80487 Greb - 3. 80483 Reol - 80487 Greb

1. 80400/304 Skrivebord - 80487 Greb - 2. 80482 Reol - 80487 Greb - 3. 80483 Reol - 80487 Greb et bredt sortiment 2. 3. 1. 1. 80400/304 Skrivebord - 80487 Greb - 2. 80482 Reol - 80487 Greb - 3. 80483 Reol - 80487 Greb møbler med værdi Farver 49 & uu Prima er en bred serie af møbler til hjemmekontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

BUTIKSDESIGN INDRETNINGSSYSTEMER INVENTARSERIER

BUTIKSDESIGN INDRETNINGSSYSTEMER INVENTARSERIER BUTIKSDESIGN INDRETNINGSSYSTEMER INVENTARSERIER RETAIL DESIGN Vores butikskoncepter hjælper modebutikker med at øge salget ved at skabe in-shop oplevelser for kunderne. Vi planlægger, designer, udvikler,

Læs mere

Living. Sverige. Modeloversigt/prisliste 2011/2012

Living. Sverige. Modeloversigt/prisliste 2011/2012 Living Sverige Modeloversigt/prisliste 2011/2012 Vejledende priser i SEK EXCL. MOMS Gældende pr. 1 Sep. 2011 Velkommen til Montana Velkommen til en verden, hvor du selv bestemmer det meste. Montana er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

PRISLISTE 2015 Gældende fra april 2015 CUBE

PRISLISTE 2015 Gældende fra april 2015 CUBE PRISLISTE 2015 Gældende fra april 2015 CUBE D E S I G N FURNITUREMAKERS CUBE Kære læser QUALITY DANISH CONTROL Velkommen til Cube Designs prisliste* gældende fra april 2015. Cube Design er en danskejet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 Sag 187/2008 (1. afdeling) Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam) (advokat Erik Høimark) mod Rosendahl A/S (advokat Christian L. Bardenfleth)

Læs mere

E M O T I O N S E R H V E R V S M Ø B L E R

E M O T I O N S E R H V E R V S M Ø B L E R E M O T I O N S E R H V E R V S M Ø B L E R P R I S L I S T E D A N M A R K 2 0 11-1 Version 1.1. (Marts 2011) Udgivet 1.marts 2011 Gældende elektronisk prisliste opdateres i løbet af året. Gem aktivt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Living. Danmark. Modeloversigt/prisliste 2010/2011

Living. Danmark. Modeloversigt/prisliste 2010/2011 Living Danmark Modeloversigt/prisliste 2010/2011 Vejledende priser i DKK INKL. MOMS Gældende pr. 1 Sep. 2010 Velkommen til Montana Velkommen til en verden, hvor du selv bestemmer det meste. Montana er

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

at home Modeloversigt & prisliste Danmark Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2014/15

at home Modeloversigt & prisliste Danmark Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2014/15 at home Danmark Ny modeloversigt/prisliste 2014/15 Vejledende priser i DKK EXCL. MOMS Gældende pr. 1 Sep. 2014 Danmark Modeloversigt & prisliste 2014-2015 Vejledende priser i DKK ekskl. moms Gældende pr.

Læs mere

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK

SQUARE REOLEN. ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK 2016 SQUARE REOLEN ApS INDUSTRISKELLET 3 3540 LYNGE DANMARK TLF. 44 32 20 11 SQUARE@KIDI.DK WWW.KIDI.DK SQUARE REOLEN - den alsidige reol, der kan ændre sig i takt med dit liv. Square Reolen er velegnet

Læs mere

bathr oo m Produktoversigt

bathr oo m Produktoversigt bathr oo m Produktoversigt Introduktion Design: Peter J. Lassen Montana Bathroom er muligheder for at indrette badeværelset efter egne ønsker og behov. Med et komplet badeværelsesprogram af vask- og opbevaringsmoduler,

Læs mere

BUTIKSDESIGN INDRETNINGSSYSTEMER INVENTARSERIER

BUTIKSDESIGN INDRETNINGSSYSTEMER INVENTARSERIER BUTIKSDESIGN INDRETNINGSSYSTEMER INVENTARSERIER RETAIL DESIGN Vores butikskoncepter hjælper modebutikker med at øge salget ved at skabe in-shop oplevelser for kunderne. Vi planlægger, designer, udvikler,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

1. august 2009 Inkl. 25 % moms PRISLISTE

1. august 2009 Inkl. 25 % moms PRISLISTE 1. august 2009 Inkl. 25 % moms PRISLISTE Udvid, forny, suppler Lundia er møbler designet efter netop dine ønsker. Når du købler Lundia-møbler har du mulighed for at indrette reolen helt præsis, så den

Læs mere

Quadrant + Simplex Guide A-Z

Quadrant + Simplex Guide A-Z AC Reoler AULUM A/S K-7490 AULUM TEL.: +45 97 47 20 44 E-MAIL: AC@AC-REOLER.K WWW. AC-REOLER.K 05.14 Indholdsfortegnelse: Side 1-54 Sider og beslag ilag 1 Pakke-indhold ilag 2 Acryl: Acryl anvendes til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Media 100/300 Biblioteksreol

Media 100/300 Biblioteksreol Media 100/300 Biblioteksreol 2 Låsbare hjul Media 100 Dette er markedets mest anvendte stålreolsystem, med en gennemprøvet og fleksibel modulopbygning, der giver mulighed for individuelle tilpasninger.

Læs mere

Underskabe Tilbehør I TV/Hifi moduler Tilbehør. Prisliste. Pr. 1. marts 2014 MANO. reolsystemer

Underskabe Tilbehør I TV/Hifi moduler Tilbehør. Prisliste. Pr. 1. marts 2014 MANO. reolsystemer Underskabe Tilbehør I TV/Hifi moduler Tilbehør Prisliste Pr. 1. marts 2014 MANO reolsystemer Beaujolais Blue Seed Earth Koks Sort Hvid Eg Underskabe Tilbehør Underskabe 38,4 cm dybde Koks malet 0284 Korpus:

Læs mere

Product story. Product story

Product story. Product story Product story Product story 2 LEVITH RECEPTIONSSKRANKE tilfører din virksomhed et professionelt image og skaber et moderne og dynamisk førstehåndsindtryk. LEVITHS modulære skrankekoncept er en flot receptionsskranke,

Læs mere

DK design for your life

DK design for your life design for your life DK Mistralen er detaljen der gør forskellen MISTRAL har været noget særligt siden den danske designer Lone Sterner Nordam skabte de første møbler i 1990 erne. I starten af det nye

Læs mere

dit personlige garderobeskab 20001/03 Wardrobe /51 Wardrobe

dit personlige garderobeskab 20001/03 Wardrobe /51 Wardrobe dit personlige garderobeskab 20001/03 Wardrobe - 20001/51 Wardrobe 20001/18 Garderobeskab Farve 49/uu indrettes efter det personlige ønske Save er det smartere garderobeskab med enten skydelåger eller

Læs mere

Find inspiration til din opstillng på www.hammel-furniture.dk

Find inspiration til din opstillng på www.hammel-furniture.dk Design din egen reol og AV Prisliste DKK inkl. moms Ret til ændringer forbeholdes 2012-13/4 Find samlevejledninger og plejeanvisninger på www.hammel-furniture.dk. Klik på Kundeservice øverst på hjemmesiden.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

møbelpakker Lysarmatur Ifö Option lysarmatur LED Spejlskab Ifö Option OSSN Indbygningsmodul Ifö indbygningscisterne Møbelpakke Ifö Sense 60 cm

møbelpakker Lysarmatur Ifö Option lysarmatur LED Spejlskab Ifö Option OSSN Indbygningsmodul Ifö indbygningscisterne Møbelpakke Ifö Sense 60 cm møbelpakker Lysarmatur Ifö Option lysarmatur LED Spejlskab Ifö Option OSSN Indbygningsmodul Ifö indbygningscisterne Møbelpakke Ifö Sense 60 cm Toilet Ifö Sign Ifö Sign 7322 Side 3 Skandinavisk design og

Læs mere

dit personlige garderobeskab

dit personlige garderobeskab dit personlige garderobeskab 20001/18 Garderobeskab Farve 49/uu indrettes efter det personlige ønske Save er det smartere garderobeskab med enten skydelåger eller hængslede låger i 220 cm. højde. Save

Læs mere

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut

FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut FSC certificeret birkekrydsfiner Dansk design og kvalitet Sikkerhedsgodkendt af Dansk Teknologisk Institut One Wood Furniture producerer møbler af høj dansk kvalitet og skaber fleksible løsninger der passer

Læs mere

OPBEVARING JIVE DYBDE 35

OPBEVARING JIVE DYBDE 35 Prisstærkt salgskoncept by Redoffice AB & SJ Kontor A/S Silkeborg OPBEVARING JIVE DYBDE 35 med opbevarings- og arkiveringsløsninger i dybde 35 dækker vi alle dine behov for pladsoptimering. Uden at gå

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

DK design for your life

DK design for your life design for your life DK Mistralen er detaljen der gør forskellen MISTRAL har været noget særligt siden den danske designer Lone Sterner Nordam skabte de første møbler i 1990 erne. I starten af det nye

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

RIMME Med møbler fra Rimme s Møbelfabrik træder du ind i en verden af let og tidløst dansk design med flotte detaljer. Et RIMME møbel har sit udspring i den storslåede vestjyske natur med hede, hav og

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 18. juni 2014 Sag 317/2013 Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) Stormwear ApS har under forberedelsen

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

BETWEEN byder velkommen

BETWEEN byder velkommen byder velkommen S K R A N K E D I S K K Ø K K E N D E S I G N www.msi.dk Monica Ritterband, født 1955, er internationalt anerkendt som en af Danmarks fremmeste og mest alsidige designere. Hun arbejder

Læs mere

OPBEVARING JIVE DYBDE 35

OPBEVARING JIVE DYBDE 35 Prisstærkt salgskoncept by Redoffice AB & SJ Kontor A/S Silkeborg OPBEVARING JIVE DYBDE 35 med opbevarings- og arkiveringsløsninger i dybde 35 dækker vi alle dine behov for pladsoptimering. Uden at gå

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet.

... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99. VÈD du at prisen er den bedste du kan finde på markedet. ... Inventar & Salgsfremmere... Tilbudene gælder til og med 29/7 2011. Telefon: 75 71 15 99 SUPEROFFER På 6 udvalgte varer / varegrupper tilbyder vi nu - til og med 29/7-2011 helt Led efter symbolet på

Læs mere

Indhold 3 CASØ 500. 4 Spisebord. 6 Koefoed by CASØ Eva, Peter og Lis. 8 CASØ 500 / CASØ 501 sofaborde. 10 Skænk og skrive/konsol - bord

Indhold 3 CASØ 500. 4 Spisebord. 6 Koefoed by CASØ Eva, Peter og Lis. 8 CASØ 500 / CASØ 501 sofaborde. 10 Skænk og skrive/konsol - bord CASØ 500 Indhold 3 CASØ 500 4 Spisebord 6 Koefoed by CASØ Eva, Peter og Lis 8 CASØ 500 / CASØ 501 sofaborde 10 Skænk og skrive/konsol - bord 12 CASØ 500 TV-bord 14 Reol og vitrine 16 CASØ 501 TV-bord og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

kontorindretning og inventar ErgoPro Flex

kontorindretning og inventar ErgoPro Flex kontorindretning og inventar ErgoPro Flex Kontorer til ethvert behov... ErgoPro Flex med EP 2000 stel Du bestemmer farve, størrelse og tilbehør - mulighederne er mange... 2 se mere på www.inventarland.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 153/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

Et par gode råd ved indbygning af ATTICCO

Et par gode råd ved indbygning af ATTICCO Et par gode råd ved indbygning af ATTICCO. før, under og efter 1. Forbehold 2. Regnemodel 3. Isolering 4. Placering i skunk 5. Indfatning og tilskæring 6. Hvis skunkrummet overasker 7. ATTICCO med fremskudt

Læs mere

FUMAC BUSINESS QUICK LEVERING INDENFOR 5 ARBEJDSDAGE. www.fumac.dk

FUMAC BUSINESS QUICK LEVERING INDENFOR 5 ARBEJDSDAGE. www.fumac.dk FUMAC BUSINESS QUICK LEVERING INDENFOR 5 ARBEJDSDAGE www.fumac.dk FUMAC QUICK KONCEPT Vi garanterer levering indenfor 5 arbejdsdage - direkte til ønsket (slut)kundeadresse - såfremt du mailer os din Quick

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

ERHVERV SORTIMENT KONTORSTOLE

ERHVERV SORTIMENT KONTORSTOLE ERHVERV - SORTIMENT ERHVERV ERHVERV ERHVERV SORTIMENT KONTORSTOLE HÅG kontorstole er skabt til bevægelse du er skabt til liv og aktivitet og ikke stillesiddende arbejde. Håg stole er fremstillet til arbejdsopgaver

Læs mere

KONTORMØBLER SKRIVEBORDE MED HØJDEJUSTERING. El-borde: NIM Bord 160+180 cm 4.320,- Frontplade 160+180 cm 473,- NIM Bord 200+220 cm 4.

KONTORMØBLER SKRIVEBORDE MED HØJDEJUSTERING. El-borde: NIM Bord 160+180 cm 4.320,- Frontplade 160+180 cm 473,- NIM Bord 200+220 cm 4. p r i s l i s t e A p r i l 2 0 1 1 KONTORMØBLER SKRIVEBORDE MED HØJDEJUSTERING El-borde: NIM Bord 160+1 4.320,- NIM Bord NIM Bord Frontplade 160+1 473,- NIM Bord 200+220 cm 4.550,- 110 cm Frontplade 200+220

Læs mere

Greb. Greb a, Krom Art.nr 20062 c-c 320 mm 150,- Art.nr 20055 c-c 256 mm 140,- Art.nr 20056 c-c 128 mm 90,- Knop a, Krom Art.

Greb. Greb a, Krom Art.nr 20062 c-c 320 mm 150,- Art.nr 20055 c-c 256 mm 140,- Art.nr 20056 c-c 128 mm 90,- Knop a, Krom Art. 88 Fakta Greb Greb a, Krom Art.nr 20062 c-c 320 mm 150,- Art.nr 20055 c-c 256 mm 140,- Art.nr 20056 c-c 128 mm 90,- Knop a, Krom Art.nr 20022 90,- Greb a, Mat stål Art.nr 20061 c-c 320 mm 150,- Art.nr

Læs mere