Holdninger & handlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdninger & handlinger"

Transkript

1 Holdninger & handlinger Foreløbig version DBUs Holdningshæfte 2006 Af DBU Børn og ungdom den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold

2 Indhold Forord Definitioner/aldersinddelinger Børnefodbold (barnet i centrum) Kampe for børn Fairplay Ungdomsfodbold (den unge i centrum) DBUs værdigrundlag Klubskifte Opsamling Ordforklaring Appendiks

3 Forord Siden introduktionen af det første holdningshæfte i 2003 har der fundet en meget positiv udvikling sted i fodboldklubberne. Tiden er derfor inde til at gå skridtet videre og grave et spadestik dybere i forsøget på at udvikle dansk børne- og ungdomsfodbold yderligere. Det er baggrunden for, at Dansk Boldspil-Union nu introducerer en ny, opdateret udgave af holdningshæftet. Den nye udgave adskiller sig fra den første ved, at der nu i højere grad præsenteres konkrete anbefalinger, som skal sikre en positiv udvikling for den enkelte spiller. Der er blandt andet taget stilling til antallet af spillere på banen, bane- og boldstørrelser, træningsmetoder, turneringsformer og meget mere. Samtidig er der foreslået ændringer af kampe og turneringer for børn og unge i Danmark. For at sikre den bedst mulige udvikling for børnene, er der behov for at få ændret på nogle ret grundlæggende principper. Det betyder, at der i fremtiden skal være færre spillere på banen på et mindre område således, at man får hver enkelt spiller mere med i spillet, og dermed sikrer udviklingen af den enkelte spillers tekniske færdigheder. I hele hæftet har vi stræbt efter at sikre en naturlig progression, uanset hvilket emne der berøres. Med introduktionen af dette hæfte er der sat en proces i gang, der over en årrække skal forbedre børne- og ungdomsfodbolden. Der er ikke tale om en øjeblikkelig revolution, men en løbende udvikling. De holdninger, vi præsenterer i hæftet, er et udtryk for DBUs syn på børne- og ungdomsfodbold. Holdningerne er forsøgt underbygget af undersøgelser med henblik på at kunne dokumentere baggrunden for anbefalingerne. Det er således ambitionen, at holdningshæftet kan være et anvendeligt værktøj for klubber, ledere, trænere og forældre i bestræbelserne på at sikre den bedst mulige udvikling for børn og unge i hele Fodbolddanmark. Holdninger & handlinger 3

4 Definitioner/aldersinddelinger Børn Mikrofodbold op til og med 8 år (U/5, U/6, U/7 og U/8) Børnefodbold 9-12 år (U/9, U/10, U/11 og U/12) Ungdom Ungdomsfodbold år (U/13, U/14, U/15 og U/16) Ung-seniorfodbold år (U/17, U/18, senior) Som det fremgår, spilles der med rene årgange hele vejen fra de yngste børn til og med ældste Junior. Der er i øjeblikket for få ynglingehold, til at det vil være praktisk muligt at afvikle turneringer for rene årgange i denne aldersgruppe, men på sigt vil det dog være mest hensigtsmæssigt. Holdninger & handlinger 4

5 Børnefodbold (barnet i centrum) Generelt Vægtning af træning i forhold til kampe For børn i mikrofodbold gælder, at udviklingen af deres fodboldmæssige evner bedst sikres i den daglige træning. Her er det DBUs anbefaling, at der i denne aldersgruppe trænes og spilles stævner. På den måde får det enkelte barn bedst udbytte af tiden på fodboldbanen. Spillerudvikling Fokus på resultatet af den enkelte kamp, eller på placeringen i puljen er ofte alt for dominerende hos de voksne trænere, ledere og forældre i mikro- og børnefodbolden. DBU opfordrer ledere såvel som trænere og ikke mindst forældre til i højere grad at sætte fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for på resultatet af kampene. Ophør af resultatformidling i al børnefodbold kan hjælpe dette på vej. Samtidig er det vigtigt at fokusere på, at legen med bolden altid skal være i højsædet i dansk børnefodbold. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem børns spillemæssige udvikling og resultaterne af deres fodboldkampe. Niveau-inddeling eller differentieret træning Klubberne bør ikke niveau-inddele spillerne i hverken i mikro- eller børnefodbolden. Det er en misforståelse, at børn udvikler sig bedst ved hele tiden at blive matchet på deres eget niveau. Lad os slå fast, at såvel gode som mindre gode spillere har brug for hinanden i den daglige træning. Gode spillere har behov for succes med driblinger og finter mod mindre gode spillere, mens mindre gode spillere har behov for rollemodeller for at sikre de enkelte spilleres udvikling. DBU ønsker med børnefodbolden og fodboldtræningen at sigte højere end blot det kortsigtede mål at vinde den næste kamp. Dansk børnefodbold skal være med til at give børnene en række almene kompetencer og kvaliteter såsom kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. For at sikre denne udvikling er der brug for gode rollemodeller det gælder både trænere, ledere og forældre. DBU opfordrer derfor klubberne til at undlade niveau-inddeling i børnefodbold og i stedet fokusere på at kunne tilbyde kvalificeret træning til børn på alle udviklingstrin. Bredde eller elite I børnefodbold skelnes ikke mellem bredde og elite. Der kan være tale om gode og knap så gode spillere, men en opdeling i bredde og elite er ikke hensigtsmæssig i denne alder. Børn har ikke brug for at blive specialiseret. Og har specielt ikke brug for at ligge under for en udvælgelse. Børn udvikler sig så forskelligt, at det stort set er umuligt at foretage en udvælgelse. Træning af børn Læring hos børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Børn er meget forskellige, hvilket stiller store krav til træneren om at kunne tilpasse træningen til hvert enkelt barns udviklingstrin. I børnefodbold er decideret fysisk træning helt unødvendigt. Taktiske spille- og skabelonmodeller er ligeledes unødvendige. Som børnetræner skal man fokusere på udviklingen af den enkelte spillers tekniske færdigheder og motoriske evner. Indlæring sker bedst gennem leg. Det er desuden vigtigt at udfordre den enkelte spiller psykisk. Dermed menes, at den enkelte spiller selv får muligheden for at finde løsninger i spilsituationer såvel til træning som i kamp. Trænere og forældre skal ikke råbe løsninger til børnene, men i stedet lade børnene finde løsningerne selv. Eller endnu bedre; stimulere børnene via spørgsmål under ophold i spillet. Dette vil medvirke til at udvikle spilintelligensen hos det enkelte barn. Nej tak til tidlig specialisering Ingen kan undværes på et fodboldhold. Og ingen pladser er vigtigere end andre. Det betyder, at vi allerede fra starten opdrager børnene til at kunne spille flere pladser på holdet i en kamp, og at man ikke låser en spiller fast som målmand, venstre back eller andet. Holdninger & handlinger 5

6 De 10 trænerbud Den gode børnetræner sikrer sig altid: Trænerbud Fordi... 1 at have udarbejdet et træningsprogram børnene har krav på en forberedt træner 2 al træning foregår med bold mange boldberøringer styrker indlæringen 3 at der er én bold til rådighed pr. spiller til brug for blandt andet jonglering og boldkontrol 4 at spilleren er i centrum hver enkelt barn udvikler sig forskelligt, og alle har de krav på et træningsprogram, der stimulerer og udvikler barnet teknisk, psykisk og socialt. Et undervisningsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelagtigt 5 at der spilles på små områder små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold 6 at træningen foregår i mindre grupper spil ikke mere en 6-10 børn i samme spil. Brug meget gerne stationstræning 7 at sikre mange boldberøringer den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdigheder på er at have så mange boldberøringer som muligt 8 at forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen ofte overværer mange forældre deres børns træning. For mange trænere kan det være en stor hjælp at lade et par forældre stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstræning 9 at udvikle spilintelligens stiller åbne spørgsmål, og lader spillerne finde svarene på banen. Mange voksne forsøger i bedste hensigt at vejlede børnene i såvel træning som kamp ved positive og negative tilråb. Skal børnene imidlertid have en chance for at udvikle deres egen sans for spil- og rumopfattelse, bør såvel trænere som forældre undgå at råbe løsninger til børnene i spilsituationer. En sammenligning kan tages fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavning, matematik mm., men lader dem selv finde løsningerne 10 at der er en god stemning børnene føler sig trygge i et godt miljø, hvor der er plads til masser af fejltagelser og vildskud, men absolut ikke til mobning Holdninger & handlinger 6

7 Kampe for børn Indledning Som tidligere beskrevet skal kampe ikke prioriteres højere end træning i børnefodbold. Når børnene nu alligevel skal ud og spille kampe en gang imellem, er det vigtigt, at det foregår under forhold, der tilgodeser børnenes fysiske og udviklingsmæssige niveau. Traditionelt har det været de voksne, der har bestemt hvad rigtig fodbold er altså at spille 11 mod 11 på stor bane. Sådan har det været, allerede når man begynder til fodbold som lille dreng eller pige. Der er dog intet, der tyder på, at dette har nogen gavnlig effekt på udviklingen af børnene tværtimod. Det børnene har brug for, når de skal udvikle deres tekniske færdigheder, er at få så mange boldberøringer som overhovedet muligt. Det sikres bedst gennem: Så få spillere på banen som muligt Spillearealet skal tilpasses børnenes udviklingstrin For yderligere uddybning se appendiks. Banestørrelser I børnefodbold spilles der 5v5 som miniput (U/10) på en bane der højest måler 32 x 25 meter. Som lilleput (U/12) spilles der 7v7 på en bane, der højest måler 65 x 50 meter. Antal spillere Der er et frit antal indskiftningsspillere i 5v5 fodbold og i 7v7 fodbold. Det er vigtigt at være opmærksom på at honorere kravet om, at alle spillere mindst skal spille halvdelen af kampen (HAK). Da de færreste børn får ret meget ud af at se fodbold i forhold til at deltage i fodbold er det ikke fordelagtigt at have for mange indskiftningsspillere med til kampe. Mål I 3v3 fodbold anbefales at spille på 1,5 x 1 meter mål (Type 4) I 5v5 fodbold anbefales at spille på 3 x 1,5 meter mål (Type 3). I 7v7 fodbold anbefales at spille på 5 x 2 meter mål (Type 2). Spilletid I 3v3 spilles der 2 x 6 minutter. Stævneform (5-holdspulje, spilletid er lig pausetid) I 5v5 spilles der 2 x 10 minutter. Stævneform (5-holdspulje, spilletid er lig pausetid) I 7v7 spilles der 2 x 30 minutter. Det anbefales at spille med timeout, således at der bliver fire halvlege. Bolde I mikrofodbold anbefales det, at der anvendes en let str. 3 bold. I børnefodbold anbefales det, at der anvendes en let str. 4 bold. Det har stor betydning for den tekniske boldbehandling, at boldens størrelse og vægt passer til børnenes fysiske stadie. Såfremt bolden bliver for let at få foden under (store bolde), kan børnene fristes til at sparke langt, når de er i pressede situationer. For at skabe teknisk dygtigere spillere, er det i stedet vigtigt fra starten at få børnene til at forsøge at spille sig ud af disse situationer, hvilket taler for ikke at anvende en let str. 4 bold for de yngste. Regler for afvikling Ingen off-side HAK-princip halvdelen af kampen. Alle spillere på et hold skal mindst spille halvdelen af kampen Kommer et hold bagud med tre mål, må det få én ekstra spiller på banen. Ved reducering, så holdet er bagud med mindre end tre mål, tages én spiller ud igen. Hvis holdet er bagud med seks mål, kan det have to ekstra spillere på banen og så videre. Målmand må kaste/sparke bolden ud ved målspark Det anbefales, at indkast erstattes med indspark i mikrofodbold Forældre og andre tilskuere kan udelukkende opholde sig langs den ene sidelinie i god afstand til trænere og spillere Turneringsform I al mikrofodbold anbefales udelukkende stævner i stedet for turneringskampe, ligesom tilfældet er med 5v5 fodbold. Det er først i 7v7 fodbold, der afvikles deciderede turneringer. Unions-, lands- og pokalmesterskaber DBU tager afstand fra alle former for unions-, lands-, og pokalmesterskaber indenfor børnefodbold, idet det medvirker til at skabe en alt for tidlig fokusering på resultater. Dette gælder også i indendørs fodbold. Alt for ofte etableres et konkurrencemæssigt og elitært miljø, som børnene ikke ønsker, og ikke kan honorere i den alder. Børnefodbold skal spilles på børnenes præmisser, hvor det er den gode stemning, der er essentiel ikke resultatet. Resultatformidling Der foretages ingen resultatformidling i børnefodbold. I 7v7 fodbold registreres point, men disse anvendes udelukkende af Holdninger & handlinger 7

8 lokalunionerne til seedning ved ombrydning af en turnering efter en halvsæson. Resultaterne vil derfor ikke fremgå på nettet. Dette gælder også i indendørsfodbold. Det er DBUs opfattelse, at alt for store dele af børnefodbolden hidtil har været præget af fokusering på resultater fremfor på udviklingen af spillernes færdigheder. En måde at forhindre det på er ved ikke at være med til at sætte fokus på resultaterne. I stedet bør børn og deres trænere fokusere på udviklingen af de fodboldmæssige færdigheder hos den enkelte spiller uden pres for at skulle opnå kortsigtede resultater. Holdninger & handlinger 8

9 Fairplay Til træning Som træner er det vigtigt at sikre et trygt miljø blandt børnene, hvor der er plads til alle uanset hudfarve, religion og evner. Børnene lærer af deres fejl, og i den daglige træning skal der også i den alder være plads til mange forsøg og fejl. I kamp Spillere Spillerne giver hinanden hånd i midtercirklen inden kampen. Man mødes og stiller op på en lang række med dommeren i midten. Udeholdet går hen forbi dommer og hjemmehold og giver hånd, mens hjemmeholdet efterfølgende giver hånd til dommeren. Efter kampen mødes spillerne fra begge hold i midtercirklen, og siger tak for kampen til dommer og modspillere. I børnefodbold skal børnene opdrages til at udvise fairplay og respekt for med- og modspillere samt dommer i alle situationer. Trænere Trænerne har et meget stort ansvar for, at kampen afvikles i en god og ordentlig atmosfære. Træneren bør altid fremtræde positivt overfor børnene. Det er en misforståelse, at den gode børnetræner skal råbe til børnene under kampe. Tværtimod vil det være til børnenes fordel, at de selv i kampsituationer får mulighed for at vælge løsninger uden indblanding fra forældre og trænere. Vi skal med andre ord have ro på sidelinien, lade børnene spille fodbold, og rette på de opståede fejl i pauser og til træning. Dommere Dommeren er ansvarlig for, at proceduren med at hilse på hinanden før og efter kampen benyttes. Forældre Mange forældre forsøger i bedste mening at hjælpe deres børn og hold med tilråb under kampen. Men det er ikke hensigtsmæssigt. Forældrene hjælper bedst deres børn ved ikke at råbe vejledninger ind til dem i kampene, men i stedet lade børnene selv finde frem til de muligheder, de måtte have. På samme måde skal forældre naturligvis ikke råbe efter hverken trænere, dommere eller modstanderholdets spillere eller deres forældre. Se i øvrigt folderen God Kamp og De 10 Forældrebud, som findes på dbu.dk eller kan rekvireres hos DBU og lokalunionerne. I dagligdagen Det at spille fodbold i en forening skulle gerne betyde, at børnene blandt andet opnår kammeratskab med medspillerne. Samtidig er udgangspunktet også, at spille foreningsfodbold vil lære børnene, hvordan man skal opføre sig i både sjove og knap så sjove situationer som gode tabere og gode vindere. Samtidigt gælder det også om at lære børnene at have respekt for dommere, medspillere, modspillere og trænere, samt ikke mindst respekt for de faciliteter og remedier man benytter. Værdier der styrker børnene i sociale sammenhænge også udenfor fodboldbanerne. Holdninger & handlinger 9

10 Ungdomsfodbold (den unge i centrum) Generelt Vægtning af træning i forhold til kampe For unge i ungdomsfodbold gælder, at udviklingen af deres fodboldmæssige evner bedst sikres i en kombination af daglig træning og kampe. Til forskel fra børnefodbold har man som ungdomsspiller et mere naturligt behov for at måle, hvordan den taktiske udvikling forløber, samt at få øvet overgangen til det mere komplekse og krævende 9v9 og især 11v11 spil. I ungdomsfodbold vil det være naturligt, at man eksempelvis træner to gange om ugen, og spiller en ugentlig turneringskamp. Spillerudvikling Som tilfældet er med børnefodbold, opfordrer DBU såvel ledere som trænere til at sætte fokus på den unges spillemæssige udvikling frem for resultatet af kampene. Ved introduktionen til de mere taktiske perspektiver i fodbold vil det i ungdomsfodbolden også være naturligt, at man også begynder at se på, hvordan holdet som helhed præsterer ud fra de taktiske overvejelser, man har gjort sig. For at udvikle komplette fodboldspillere er det nødvendigt, at både den individuelle og den kollektive udvikling prioriteres. Samtidig bliver det endnu vigtigere nu at have fokus på den psykiske udvikling hos den unge spiller, da der er stor udvikling i den alder. Når man arbejder med en ungdomsspiller, er det vigtigt at have forståelse for, at hver enkelt spiller udvikler sig forskelligt, og dermed har individuelle behov for støtte, opmuntring, vejledning og faste rammer i forskellige faser. Den fysiske udvikling er ligeledes meget forskellig for hver enkelt spiller. Som træner kan man fristes til at tænke kortsigtet og resultatorienteret ved at satse på de unge, der hurtigst vokser sig store og hurtige. Det er ikke hensigtsmæssigt, idet mange mindre spillere sagtens kan begå sig, såfremt træneren sætter fokus på det tekniske og taktiske i spillet i kampene. Niveau-inddeling I ungdomsfodbold kan der i højere grad end i børnefodbold foretages en niveau-inddeling af de unge, såfremt der stadig tages hensyn til de unges egne ønsker. Kammeratskab er måske den væsentligste årsag til, at rigtig mange unge spiller fodbold, og brydes dette sociale netværk kan det ofte medføre frafald. Det bør der derfor tages hensyn til ved inddeling af de unge i forhold til fodboldmæssige evner. Bredde eller elite I turneringsøjemed definerer DBU de ungdomsturneringer, der varetages af DBU som eliterækker, og de turneringer, der administreres af lokalunionerne som bredderækker. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være dygtige ungdomsspillere i bredderækkerne, men denne inddeling er mest logisk. Træning af unge Indlæring hos unge finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. I ungdomsfodbold kan man så småt begynde at arbejde med fysisk træning, så længe bolden er med. Den fysiske træning skal tilrettelægges således, at den hovedsageligt foregår i spilsituationer. I ungdomsfodbold kan man også begynde at introducere de unge for taktiske spille- og skabelonmodeller. Igen er det her vigtigt ikke at vægte den direkte taktiske træning for højt, men primært forsøge at introducere den del af træningen i spilsituationer. Fokus skal først og fremmest ligge på udviklingen af den enkelte spillers tekniske færdigheder og motoriske evner i ungdomsfodbold. Samtidig er det vigtigt at udfordre den enkelte spiller psykisk. Hermed menes, at den enkelte spiller selv skal gives mulighed for at finde løsninger i spilsituationer såvel til træning som i kamp. Trænere skal ikke råbe løsninger til de unge men i stedet involvere de unge. Det er vigtigt, at de unge gennem selvstændig aktiv undersøgelse får lov at nå en problemløsning. Træneren vil i højere grad blive en aktiv sparringspartner, der udover instruktion også giver plads til diskussion. Kun på den måde fastholdes de unges interesse i fodbolden. Kampe for unge Indledning For at sikre den naturlige progression fra børnefodbolden spilles der 9v9 i U/13 og U/14. Først fra U/15 spilles 11v11. Banestørrelser 9v9 spilles på en bane, der højest måler 72 x 68 meter. Altså fra kanten af straffesparksfelterne. 11v11 spilles på en bane, der højest måler 105 x 68 meter. Antal spillere Der er højest tre indskiftningsspillere i 9v9 fodbold og i 11v11 fodbold. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kravet om at alle spillere mindst skal spille halvdelen af kampen (HAK), også her så vidt muligt bør tilgodeses. Mål Der spilles på Type 1 mål: 7,32 x 2,44 meter. Holdninger & handlinger 10

11 Spilletid Ungdomsfodbold I 9v9 spilles der 2 x 35 minutter. I 11v11 spilles der 2 x 40 minutter. Ungseniorfodbold Der spilles 2 x 45 minutter. Bolde I 9v9 fodbold spilles med en str. 4 bold I 11v11 fodbold spilles med en str. 5 bold Turneringsform Der spilles turneringskampe med halvårlig ombrydning af rækkerne, hvilket vil sige med puljer af seks hold, der mødes ude og hjemme. Unions-, lands- og pokalmesterskaber I 9v9 fodbold spilles der unionsmesterskab. I 11v11 fodbold spilles der unions-, lands-, og pokalmesterskab Resultatformidling Resultaterne formidles på Internettet. Holdninger & handlinger 11

12 DBUs værdigrundlag Alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele mennesker Alle parter i fodbolden er ligeværdige Udgangspunktet for udvikling er oplevelsen af det gensidigt forpligtende fællesskab Dialog, åbenhed, tillid, demokrati og fairplay skal fremmes Glæde skal præge alle aktiviteter DBUs 10 bærende principper 1. Fodbold er for alle 2. Fodbold er for Danmark 3. Fodbold er en foreningskultur 4. Fodbold er samvær og integration 5. Fodbold er personlig udvikling og udfoldelse 6. Fodbold er uddannelse 7. Fodbold er leg 8. Fodbold er konkurrence 9. Fodbold er forretning og underholdning 10. Fodbold er varetagelse af interesser Læs mere om blandt andet de 10 bærende principper på Politikker DBU opfordrer alle klubber til at debattere, udarbejde og informere om klubbens politik indenfor hvert af nedenstående punkter. Nedenfor præsenteres uddrag af DBUs politikker for børne- og ungdomsfodbold. Uddybninger kan findes på Kost Det er vigtigt at spise sundt. Enhver fodboldklub, hvor der er adgang til at købe mad, bør derfor nøje overveje, hvilket udvalg der findes. Der bør til enhver tid være mulighed for at købe sund kost, ligesom det mest fedtholdige mad ikke bør forefindes i en sportsklub. Rygning Det anbefales, at klubberne udarbejder en rygepolitik. En sådan kan indeholde regler for, hvor og hvornår man må ryge. Eksempelvis kan der anvises rygeområder eller tidspunkter, hvor der må ryges. Det kan eksempelvis være om aftenen, når alle børn har forladt klubben, og der kun er seniorspillere tilbage. DBU anbefaler, at der ikke ryges i nærheden af børn, uanset om man er træner eller forælder. Husk på, at man som voksen har et stort ansvar som rollemodel for de børn, man omgås. Alkohol På samme måde bør der udarbejdes en alkoholpolitik i klubben. DBU anbefaler, at der ikke indtages alkohol eller andre rusmidler i umiddelbar forbindelse med virket som børne- og ungdomstræner. Pædofili 1. juli 2005 vedtog Folketinget, at alle nyansatte trænere, der har med børn under 15 år at gøre i idrætsforeninger, skal kontrolleres for domme for pædofili i form af blufærdighedskrænkelser eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Det er således nu klubbernes ansvar, at dette kontrolleres i Det Centrale Kriminalregister. DBU har udarbejdet en omfattende guide til klubber og forældre, som kan ses på Alternativt kan DBU Børn og ungdom kontaktes telefonisk for uddybning af reglerne på dette område. DBU følger i øvrigt de retningslinier som Danmarks Idræts-Forbund har udstukket. Klubskifte Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående fiskeri altså henvendelser direkte fra modtagerklub til barn/forældre men bør gå via spillerens nuværende klub. Det er DBUs klare holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber, og dermed ikke bør søge udfordringer i større klubber før ved overgangen til 11v11 fodbold. Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller. Der bør derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at det kan aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i den nye klub. Det kunne være en aftale om at returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra som fodboldspiller efter eventuelt ikke at have slået til på et højere niveau. Holdninger & handlinger 12

13 Opsamling Denne udgave af holdningshæftet indeholder en række anbefalinger, der skal sikre en endnu bedre udvikling for den enkelte spiller i dansk børne- og ungdomsfodbold. Emner som turneringsstruktur, banestørrelser, resultatformidling og træning af børn og unge vejer tungt i hæftet, og vil forhåbentlig være med til at sætte en sund debat i gang i vores fodboldklubber i hele landet. Det primære, vi skal holde os for øje i denne debat, er, at hensynet til vores børn og unge skal veje tungere end vi voksnes traditionelle opfattelse af, hvad rigtig fodbold er for de yngste. Hæftet er ikke tænkt som et oplæg til en revolution, der med ét skal ændre turneringsformen for alle børne- og ungdomsturneringer i Danmark. Hensigten er snarere en evolution således, at der over en årrække skal arbejdes hen imod de anbefalinger, hæftet giver, og at holdene efterhånden som de rykker op i rækkerne tilpasser sig de nye anbefalinger til turneringsformer. Dermed menes, at lilleput hold, der spiller 11v11 nu, ikke pludselig skal spille 7v7, men blot fortsætte med denne turneringsform. Derimod vil det være hensigtsmæssigt om miniputhold, der skal til at spille lilleputfodbold, fortsætter med at spille 7v7, således at turneringerne langsomt tilpasses de nye anbefalinger. Nedenstående overgangsskema forsøger at regulere en overgangsfase: Overgangsfase Årgang v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v v7 7v7 7v7 9v9 9v9 11v11 11v11 11v11 11v v7 7v7 7v7 7v7 9v9 9v9 11v11 11v11 11v v7 7v7 7v7 7v7 7v7 9v9 9v9 11v11 11v v5 5v5 5v5 5v5 7v7 7v7 9v9 9v9 11v v3 5v5 5v5 5v5 5v5 7v7 7v7 9v9 9v9 01 3v3 3v3 5v5 5v5 5v5 5v5 7v7 7v7 9v9 02-3v3 3v3 5v5 5v5 5v5 5v5 7v7 7v v3 3v3 5v5 5v5 5v5 5v5 7v7 Oversigtsskema Alder Spillere Banestørrelse Maks. (L * B) Bolde/Vægt Mål (L x H) Spilletid Turneringsform Resultatformidling U/6 3v3 15 x 10 3 ( ) 1,5 x 1 2 x 6 Stævne Nej U/7 5v5 30 x 25 3 ( ) 3 x 1,5 2 x 6 Stævne Nej U/8 5v5 30 x 25 3 ( ) 3 x 1,5 2 x 6 Stævne Nej U/9 5v5 30 x 25 4 ( ) 3 x 1,5 2 x 10 Stævne Nej U/10 5v5 30 x 25 4 ( ) 3 x 1,5 2 x 10 Stævne Nej U/11 7v7 65 x 50 4 ( ) 5 x 2 2 x 30 Kampe Nej U/12 7v7 65 x 50 4 ( ) 5 x 2 2 x 30 Kampe Nej U/13 9v9 72 x 65 4 ( ) 7,32 x 2,44 2 x 35 Kampe Ja U/14 9v9 72 x 65 4 ( ) 7,32 x 2,44 2 x 35 Kampe Ja U/15 11v x 65 5 ( ) 7,32 x 2,44 2 x 40 Kampe Ja U/16 11v x 65 5 ( ) 7,32 x 2,44 2 x 40 Kampe Ja v x 65 5 ( ) 7,32 x 2,44 2 x 45 Kampe Ja Holdninger & handlinger 13

14 Ordforklaring Progression Fodboldtræning er aldrig kun en lineær fremadskridende læreproces, hvor sten på sten bare lægges oven på hinanden og til sidst ender med en færdigudviklet spiller. Tilbageskridt er et nødvendigt begreb at kende til, når spillere skal trænes. Spillere har brug for at blive udfordret og duellere, men samtidig også brug for at vedligeholde tidligere indlærte færdigheder uden hele tiden at være under et forandringspres. Det vil spilleren opleve som noget sikkert og stabilt kort sagt noget trygt. Derved skabes der også mulighed for at gøre op med begrebet lige børn leger bedst. Børn har gavn af at deltage i træningslektioner, der indeholder et bredt mestringsniveau hos deltagerne, for at den enkelte spiller hele tiden kan spejle sig selv og opleve fremgang såfremt de modtager den rette instruktion. Handlekompetence En træner har som tidligere nævnt stor indflydelse på læreprocessen og dermed spillernes muligheder for at opnå handlekompetence. I alle boldspil forudsættes visse kompetencer, det vil sige at spilleren behersker visse færdigheder. at du behersker bolden (sensomotoriske færdigheder) at du ved, hvad du skal gøre ved bolden (spilintelligens/taktiske færdigheder) at du fungerer i et fællesskab (sociale færdigheder) at du kan udvise følelser og styre dem (emotionelle færdigheder). Stationstræning (træningstimen) En måde at planlægge og gennemføre træningen på. Spillerne inddeles i mindre grupper á for eksempel fire-otte spillere. Herefter besøger de på en træningslektion fem stationer (12 minutter hvert sted) hvor der foregår forskellige aktiviteter. Træneres instruktion Træneren sætter en øvelse i gang ved at instruere spillerne mundtligt eller demonstrere, og har fokus på en række instruktionsmomenter. Den mest anvendte fremgangsmåde er vis-forklar-vis koblet til instruktionsmomenter. Træningsindhold Børnetræningen indeholder: Teknisk træning med bold og den glade leg med spilleren og bolden i centrum. Taktisk træning; gennem lege, der kan indeholde begreber af fodboldtaktisk karakter transformeret til den glade leg, hvor be greber som for eksempel løbe mod, løbe væk, kropsfinte sagtens kan indlejres i en lang række velkendte og etablerede tagfat og fangelege. Fysisk træning; kan etableres ved kappestrid med bold med masser af kropskontakt og talrige fald, der udvikler den krops lige kompetence. Social træning; gennem rollespil og situationer fra fodboldens verden, der sætter den enkelte spillers sociale kompetencer på prøve, er altid godt. Holdninger & handlinger 14

15 Appendiks Sådan spilles der kampe for børn i andre lande Norge Schweiz Spanien USA DK 2005 DK 200? U/6 5v5 5v5 5v5 3v3 5v5 3v3 U/8 5v5 5v5 5v5 4v4 7v7 5v5 U/10 5v5 7v7 5v5 6v6 7v7 5v5 U/12 7v7 7v7 7v7 8v8 11v11 7v7 U/14 11v11 9v9 7v7 11v11 11v11 9v9 U/16 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 11v11 Kilde: US Youth Soccer Undersøgelser fra andre lande I Spanien testede man 7v7 kampe på 65 x 50 meter bane, mod 11v11 på hel bane, for U/12-spillere. Resultatet herunder viser, at spillerne er langt mere involverede i spillet på en lille bane. 11v11 7v7 Effektiv spilletid 53 % 67 % Berøringer pr. spiller 7 22 Skud på mål 8 26 Mål efter indlæg 1 af 12 1 af 3 I USA har man lavet en tilsvarende undersøgelse for en dreng, der deltog i 20 minutters kampe i henholdsvis 8v8 og 4v4. Kilde: US Youth Soccer 8v8 4v4 Afleveringer 2 28 Afleveringer til medspiller 0 10 Erobringer 2 29 Skud på mål 0 5 Mål 0 2 I Manchester United har man undersøgt forskellen i aktiviteter for børn under ni år, i henholdsvis 4v4 og 8v8. I indekstal ser resultatet således ud, ved 8v8 sat til indeks 100: 8v8 4v4 Afleveringer Driblinger/finter v1 situationer Skud på mål Mål Samlet set viser undersøgelserne fra Manchester United og USA, at børnene var væsentlig mere involverede i 4v4 spillet, end 8v8 spillet. Der er ikke tvivl om, at børnene har størst udbytte af at deltage aktivt i et spil frem for passivt, hvilket underbygger begrundelsen for i højere grad at lade børnene spille færre mod færre på mindre områder. Kilde: Insight, the FA Coaches Association Journal, Issue 4, Vol. 6, Autumn 2003 Holdninger & handlinger 15

16 DBU Grafisk 2006

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Af DBU Børn og ungdom

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Af DBU Børn og ungdom Fairplay for alle DBUs Holdningshæfte Af DBU Børn og ungdom Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling Holdninger & handlinger den nye måde

Læs mere

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt Fairplay for alle DBUs Holdningshæfte Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt Fairplay for alle DBUs Holdningshæfte Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Indhold Forord.................................................................. 4 Definitioner på aldersinddeling.........................................

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLD 03 Introduktion DBU København og medlemsklubberne skal i fællesskab skabe de bedste rammer om DBU Københavns

Læs mere

TRÆNERSPIREN. Modul 1. Dansk Boldspil-Union

TRÆNERSPIREN. Modul 1. Dansk Boldspil-Union TRÆNERSPIREN Modul 1 Trænerspiren Består af: Modul 1 - Opbygning og afvikling af stationstræning (3 timer) Teori og praktik Modul 2 - Planlægning/opbygning af træning (3 timer) Teori og praktik Modul 3

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

BØRNETURNERING FORÅR 2012

BØRNETURNERING FORÅR 2012 God børnetræning Et godt fodboldmiljø sikrer, at... så mange som muligt, så længe som muligt, får adgang til miljøer, som har betydning for deres udvikling. Klubberne skal skabe gode fodboldmiljøer, hvor

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Konklusion: Behov for nytænkning

Konklusion: Behov for nytænkning Videnbaseret udvikling af børnefodbolden fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Læring af børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Dette stiller store krav

Læring af børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Dette stiller store krav Læring af børn finder kun sted, hvis træningen matcher deres individuelle tekniske, taktiske, psykiske og fysiske niveau. Dette stiller store krav til trænerne. Vi skal tilpasse træningen til hvert enkelt

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

Aldersrelateret træning -Målrettet

Aldersrelateret træning -Målrettet Aldersrelateret træning Thomas Frank 36 år, gift med Nanna, har Freja, Bertram og Alba. Cand. Scient. ved institut for idræt, speciale i coachingbaseret ledelsesstil i fodbold Underviser påp fodboldlinien

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014 Børnefodbold i Randers Freja Februar 2014 Fælles bestemmelser Trænere og ledere Træningsprincipper Kampafvikling De 10 Forældrebud Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge-

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013 Børnefodbold i Randers Freja September 2013 Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge- og pigehold fra U5 U12. Alle retningslinjer for børnefodbold i Randers Freja er baseret

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

DHF KORTBANE FOR BØRN

DHF KORTBANE FOR BØRN DHF KORTBANE FOR BØRN Denne folder fortæller, hvordan DHF Kortbane skal spilles I denne folder finder du regler og rammer for spillet på DHF Kortbane. Folderens formål er at gøre det nemt at være træner

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF

Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Den blå tråd Sådan træner vi fodbold med børn og unge i Ringsted IF Ringsted Idrætsforening 2 Formålet med Den blå tråd Formålet er at skabe en ungdomsafdeling som har gjort sig nogle overvejelser; overvejelser

Læs mere

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold

DBU Øvelsesgeneratoren DBU Stationstræning på tværs DBU Den rød-hvide fodboldtråd - spillerudviklingsmodel inklusiv niveaudeling i børnefodbold Kender du DBU Sjællands inspirationskurser? Er du børne- og ungdomstræner, så har du i denne weekend mulighed for at få kendskab til vores kursusudbud, og du har også mulighed for at deltage aktivt i kurserne.

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Velkommen til Lokalrådsmøde Område 4. DBU Sjælland

Velkommen til Lokalrådsmøde Område 4. DBU Sjælland Velkommen til Lokalrådsmøde Område 4 Program Velkomst og sandwich. (15 min.) Kort præsentation af deltagere. (15 min.) Kort introduktion til lokalrådets opgavebeskrivelse og undersiden på s hjemmeside.

Læs mere

HIF Medaljestævne FUTSAL

HIF Medaljestævne FUTSAL Side 1 HIF Medaljestævne FUTSAL U6 U7 25 februar 2017 Side 2 Praktisk information Spillested Hvidovre IF, Dansborghallen, Sollentune allé 2, 2650 Hvidovre. Parkering Der er parkeringspladser lige ved døren

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde.

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde. Målsætning for HG Fodbold i perioden 2010-2012. 1... Hensigten med denne målsætning er: At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste, spillere, ledere, venner og forældre arbejder med de samme mål i hele

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept.

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledning Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledningen for 3- og 5mandsstævner kan benyttes i alle aldersgrupper:

Læs mere

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

Fodbold for børn og unge i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold for børn og unge i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold for børn og unge i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog september 2010 Fodboldspiller og menneske i Frederiksberg boldklubs (FB) Ungdomsafdeling indhold Dette holdningskatalog er FB's bibel.

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier

Lektionsoversigt: Praktik m. medier Supervision fra klubtræner 8 Fodboldlege Praktik m. medier Lektionsoversigt: Uge Emne Bemærkninger 1 Stationstræningsmodellen Praktik hvor eleverne selv er medier Træningsmiljø, Den gode børnetræner 2 Den gode børnetræner Praktik hvor eleverne selv er medier Teori

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

HIF Medaljestævne FUTSAL

HIF Medaljestævne FUTSAL Side 1 HIF Medaljestævne FUTSAL U6 U7 19 november 2016 Side 2 Praktisk information Spillested Hvidovre IF, Dansborghallen, Sollentune allé 2, 2650 Hvidovre. Parkering Der er parkeringspladser lige ved

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013

Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013 Hvid tråd Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013 Indholdsfortegnelse Struktur og organisation... 3 Vision og målsætning... 6 Spillere i TPI... 7 Oprykning af spiller og hold... 8 Kontakt til spillere...

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Gadstrup fodbold præsenterer

Gadstrup fodbold præsenterer Gadstrup fodbold præsenterer Mini EM 2012 2. juni for U5-U12 Hovedsponsor og udstiller: Hovedrækkesponsor Praktiske oplysninger Indledning: Gadstrup Fodbold afholder igen i år stævne som optakt til sommerens

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

HIF Medaljestævne FUTSAL

HIF Medaljestævne FUTSAL Side 1 HIF Medaljestævne FUTSAL U6 U7 4 december 2016 Side 2 Praktisk information Spillested Hvidovre IF, Dansborghallen, Sollentune allé 2, 2650 Hvidovre. Parkering Der er parkeringspladser lige ved døren

Læs mere

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER

GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER GUIDE TIL DEN GODE HÅNDBOLDVEJLEDER Sådan giver du en god håndboldoplevelse Hvad skal en vejleder? Vejlederen er ansvarlig for samtlige af kampens deltagere. Vejlederen skal fjerne spillernes opmærksomhed

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

DHF KORTBANE FOR BØRN Guidelines og fokuspunkter

DHF KORTBANE FOR BØRN Guidelines og fokuspunkter DHF KORTBANE FOR BØRN Guidelines og fokuspunkter Testmateriale (september og oktober) Denne guide fortæller, hvordan DHF Kortbane skal spilles I denne guide finder du regler og rammer for spillet på DHF

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 LOVENE Forslag 1: Binavn DBU Fyn Forslag 2: Ændring/tilføjelse til formålsparagraf Forslag 3: Tilføjelser af stævner TURNERINGSREGLEMENTET FBUs særregler

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U7 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Træner manual for Tarp Boldklub

Træner manual for Tarp Boldklub 2014 Træner manual for Tarp Boldklub Bestyrelsen Tarp Boldklub 10-04-2014 Tarp Boldklub Den røde tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Tarp Boldklub forventer, at klubbens ungdomsspillere

Læs mere