ILLUSTRERET KATALOG OVER VED D EN N ORDISKE INDUSTRI-, LANDBRUGS- OG KUNSTUDSTILLING. KJØBENHAVN lp88.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ILLUSTRERET KATALOG OVER VED D EN N ORDISKE INDUSTRI-, LANDBRUGS- OG KUNSTUDSTILLING. KJØBENHAVN lp88."

Transkript

1 ILLUSTRERET KATALOG OVER KUNSTAFDELINGEN VED D EN N ORDISKE INDUSTRI-, LANDBRUGS- OG KUNSTUDSTILLING i KJØBENHAVN lp88. AUTORISERET U DGAVE V ED F.H E N D R I K S E N. MED 170 BILLEDER K J Ø B E N H A V N. AUGUST BANGS B OGHANDELS F ORLAG. THIELES BOGTRYKKERI

2 En Protokol med Angivelse af Prisen paa de Kunstværker, der ere til Salgs, henligger ved Indgangen til Kunstafdelingens Bureau. * foran Kunstværkets Titel betegner, at det er til Salgs. Salg foregaar paa Bureauet, hvor Betingelserne erfares. 9 B. og S. efter Titelen angiver Afbildningens Plads i Katalogen. * Tombola. Paa forskjellige Steder i Udstillingen har Udstillingskomiteen under sin Kontrol ladet opstille Lykkehjul, hvis Indhold fornys hver Morgen, saaledes at de hver Dag indeholde Gevinster fra 5 Kr. til 1000 Kr.'s Værdi. For de i dem vundne Beløb vælge de Vindende selv deres Gevinster mellem samtlige de Ud.stillingsgjenstan.de, som ere til Salg. Hvert Lod koster 1 Krone. 9 H. Hirschsprung's Samling af danske Kunstneres Arbejder er udstillet fra medio Maj til medio September 1 Udstillingsbygningen ved Charlottenborg. KUNSTAKADEMIETS BIBLIOTEK

3 KUNSTAFDELINGEN VED DEN NORDISKE UDSTILLING

4 -'SKSSS

5 HANS NIC. HANSEN. MALERIET PAA KUN STAF DELING EN S INDG ANGSTA ARN. MALERKUNST ETC. DANMARK. C.F. AAGAARD. 1. En gammel Stubmølle. Efteraarsmorgen. 2. Parti fra en Gartnerhave. Tidligt Foraar. Tilh. Hr. Gartner Hinrichsen. ;. *Blomstrende Frugttræer. Motiv fra Classens Have. G. N. ACHEN. 4. *Syge paa St. Helenes Grav St. Hans Nat henad Morgen B. S *Børn, der leger. 6. Portræt. Tilh. Hr. Grosserer P. F. Nielsen. 7. *Rug og Byg.

6 DANSK MALERKUNST. ANNA ANCHER Maageplukkere. ANNA ANCHER. 8. En blind Kone i sin Stue. Tilh. Hr. Alfred Bramsen. 9. Maageplukkere. Privatejd. B.S.6. [o. En gammel Kone. Pastel. Tilh. Kunstforeningens Studiesamling. MICHAEL ANCHER. 11. *Ved Frokostbordet. 12. *En gammel Mand udenfor sit Hus. 13. "Portræt. 14. *En syg, ung Pige. B. S 15. OTTO BACHE. Efter Far forcejagten.

7 7 A. ANDERSEN LUNDBY. 15. "Vinteraften. Motiv fra Wiirmthal ved Miinchen. C. CHR. ANDERSEN. 16. Interiør fra det 18. Aarhundrede. Tilh. Hr. Hofjægermester Collet. OSCAR ANDERSEN. 17. Træsnit efter Tegninger af forskjellige Kunstnere. OTTO BACHE. 18. Efter Parforcejagten. Portræter. Tilh. Hr. Greve Frijs-Frijsenborg. B. S Arbejdsheste i en Skov. Tilh. Hr. Etatsr., Bankdirekt. Gliickstadt. 20. Portræt af Kunstnerens Hustru. Hel Figur. Privatejendom. 21. Portræt af Hr. Overauditør Schrum. Tilh. Svendborg Byraad. CHR. BLACHE. Havnen set fra Bomløbet. 22. Jagthunde. Tilh. Hr. Generalkonsul J. Holmblad. 23. Hestene vandes. Tilh. Hr. Fabrikant B. Hirschsprung. OTTO PETERSEN-BALLE. 24. "Perikum. 25. *1 de Gamles Stue paa en Søndag. JOEL BALLIN. f "Hans Tausen forsvarer Biskop Rønnow. Kobberstik efter Carl Blochs Maleri i Universit. Festsal. 27. "Christian IV paa Trefoldigheden. Kobberstik efter V. Marstrands Maleri i Roskilde Domkirke. C. BALSGAARD. 28. "Gloire de Dijon og Hindbær. ALFRED BENZON. 29. "Taarbæk Dampskibsbro. Om Morgenen efter Skibets Afgang til Byen. B. S. 24. RUDOLPH BERTELSEN. 30. *1 Udkanten af Skoven. R. BISSEN. 31. En gammel Bøg. Oktober. Tilh. Hr. Brygger Meulengracht i Aarhus. B. S "Den flade Kyst under Meilgaards Skove.

8 DANSK MALERKUNST. CHR. BLACHE. 34. Havnen set fra Brohovedet paa den østlige Side af Bomløbet. Tilh. Hs. Maj. Kongen. B. S *Storm. Ved Bell Rock. B. S *Bygevejr i Drogden. B. S Stille. Graavejr. C. BLOCH. En Tjener indlader en Htmd. 33. Foraarsmorgen ved en Dam i en Dyrehave. CARL BLOCH. 38. Portræt af Hr. Dr. phil. Carl Ploug. 39. En Sommerdag. Tilh. Kunstforeningen. 40. En Bager, der kjøler sig. Tilh. Hr. Particulier Schumacher. 41. Portræt. 42. *En Slagtergaard. 43. En Tjener indlader en Hund. B. S Portræt. B. S Raderinger. Forhandles hos Hr. Boghandler Lind. 46. Portræt. PAUL BLOCH. GODFR. CHRISTENSEN. Landevej ved Herregaarden Krogerup.

9 DANSK MALERKUNST. 9 AUG.A. BLO.VI Træsnit. G. V. BLOM. 50. *Det Indre af en Smedje. JOH. BOESEN. 51. *Foraarsdag i Bøgeskoven. Motiv fra Marselisborg. B. S *Efteraar. Motiv fra Frederiksberghave. 53. Efteraar. Motiv fra Søndermarken. Tilh. Hr. Oberst L. A. Petersen. LOUISE BONFILS. 54. Kattegattet udfor Hornbæk. Tilh. Hr. Grosserer Oscar Wandel. J.H. BRANDT. 55. ^Brænding ved Østkysten af Bornholm. Efter Storm. B. S. 66. J. LA COUR. Optrækkende Byge. H. BRASEN. 56. Motiv fra Sørupjlved Fredensborg. Tilh. Hs. Maj. Kejseren af Rusland. 57. Portræt af Hr. Malermester E. Schmiegelow. 58. *Parti fra Søruphegn ved Fredensborg. Esrom Sø og Gribskov i Baggrunden. 59. Dameportræt. 60. Blæsevejr. Tilh. Hr. Malermester Mollmann. NIELS BREDAL, f *Et Baadebyggeri i Venedig. Aqvarel. 62. Strandparti ved Rygaard. J.U. BREDSDORFF. 63. *Efteraarsstemning. Motiv fra Præstens Lund i Birkerød. 64. *Tøvejr. Motiv fra Kajerød. H. A. BRENDEKILDE. 65. "'Foraar. B. S Ved Vintertid. Tilh. Hr. Grosserer Oscar Wandel. 67. Samtale i Landsbygaden. Tilh. Hr. Otto Benzon. 68. Paa forbudne Veje. Tilh. Hr. Fabrikant Brøndum.

10 10 DANSK MALERKUNST. 69. Ved Juletid. Tilh. Hr. Instrumentmager Hjorth. CARL BØGH. 70. *Rensdyr, der søge Middagshvile paa Snemarken for at undgaa Insekterne. CARL CARLSEN. 71. *Roser paa en Havebænk. C. SCHLICHTING-CARLSEN. 72. Fra Rhonedalen. 73. *Aften ved Genfersøen. 74. *Fra Sorgenfri. A. RIIS-CARSTENSEN. 75. *Fra de grønlandske Skærgaarde. 76. *Fra det sydlige Kattegat. 77. '"Sommermidnat i Davisstrædet. B. S. 85. GODFR. CHRISTENSEN. 78. Sidst i September. Bygevejr. Tilh. Hr. Dr. med. O. Krarup. Fra Himmelbjergegnen. B. S. 6. AUG. DOHLMANN. Enkelte gule Roser. 79. *Efter Regn. Fra Himmelbjergegnen. 80. *IAugust. Fra Himmelbjergegnen. 81. *Ved Faxe Strand. 82. Landevej ved Herregaarden Krogerup i Nordsjælland. Tilh. Hr. Konferentsr. Linnemann. B. S. 8. 8;. Humlebæk Havn. Tilh. Kunstforeningen. 84. *Fra Bakkerne ved Frederiksværk. 85. Sildig Eftermiddag ved Bramsnæs Fjord. Privatejendom. R. CHRISTIANSEN. 86. ^Feltartilleri i Galop. B. S *Den fortabte Søn hos Svinene. B. S Toget kommer. Tilh. Hr. Alfred Bramsen. CHRISTIAN CLAUSEN. 89. Portrætstudie. Tilh. Hr. Glarmester Husman. 90. En Stue. 91. Portræt. Tilh. Hr. Kunsth.Winkel.

11 DANSK MALERKUNST. J. LA COUR. 92. *Ved Oeschinen See i Berner Oberland. Eftermiddag i Juli. 93. *1 Dagningen. Sommernat med Maaneskin. 94. '"Uroligt Vejr. Formiddag i August. 95. *Foraarsmorgen paa Heden ved Himmelbjerget. 96. *Stille Sommermorgen v. Stranden. 97. Eftermiddag ved Stranden. 98. Formiddag ved Stranden paa Helgenæs. 99. Eftermiddag i Sandmarken Optrækkende Byge. Eftermiddag ved Stranden. B. S o 1. Foraarsdag i Udkanten af Skoven ved Himmelbjerget. y. EXNER. Præsentation for cn Kjender En Hulvej ved Himmelbjerget. Eftermiddag i Maj Paa Heden. Formiddag i Maj Septemberdag ved Jul Sø. HANS DALL *Graavejri Marts. MotivfraSydfyn *GraavejriJuni. Motiv frasydfyn. AUGUSTA DOHLMANN *Pæonerog Syrener. Baggrunden et gammelt Gobelin. B. S '"Iris og Pæoner Enkelte gule Roser i en Muslingeskal. Tilh. Hr. Dr.Carøe. B.S. 10. A. DORPH '"Bygevejr i Sundet '"Varm diset Sommerdag ved Stranden Portræt. Brystbillede. N. V. DORPH *Fra et Arbejderhjem '"Kjøbenhavnsk Aftenliv.

12 12 DANSK MALERKUNST. E. RASM. EILERSEN ^SommerafteniDyrehaven. B.S *Frisk F'oraarsdag ved Øresund Foraarsdag i Jægersborg Hegn. M.O. ENGELSTED Et Spilleparti. Portrætbillede. B. S En Malerinde i sit Atelier. Tilh. Hr. Kjøbm. Ostermann. B. S Interiør. Tilh. Hr. Pastor Schousboe ? 124. Christus og Nikodemus. Hr. Fuldmægtig P. Købke. Tilh. J. EXNER. En Opdagelse. Tilh. Hs. Maj. Kongen. En Fanøpige i en Laage seende ud over Havet. Tilh. Hds. kgl. Højhed Kronprinsessen. B. S. 54. En brevlæsende J Pige. Tilh. Lehnsgrevinde Reventlow. Paa Udkig. Martin Heymann. Tilh. Hr._Vexellerer H. N. HANSEN. Syge paa St. Helenes Grav *Præsentationen for en Kjender. B. S *Ved en Kaffepunsch T o Gamle. 129.»Jeg skulde si'e fra Mo'er...«130. En Stue fra Fanø Et gammelt Beværtningslokale i Ribe. AUGUST FISCHER *FraInterlaken ischweiz. B.S.;7. HANS FISCHER, f *FraSeealpsee ischweiz. B.S *TidligSommermorgen ved Mossø i Jylland *Parti fra Jylland med Salten Langsø og Mossø i Baggrunden. POUL FISCHER *1 Glyptotheket paa Ny Carlsberg. B. S. 37. VILH.TH. FISCHER ^Landskab med Faar. Motiv fra Aunsøgaards Jorder ved Svebølle *Efter en Regn. Motiv fra Kongens Mølle ved Svebølle *En Patient *Udenfor Bryggerset *En Hulvej i Skoven. Oktober

13 '3 HARALD FOSS "'Morgen. Fra Bakkerne ved Rye i Begyndelsen af Oktb. B. S Bygevejr. Fra Nordspidsen af Refsnæs. Tilh. Hr. Kjobmand Tidemand i Holbæk Oktoberstemning. Himmelbjergaasen i Baggrunden. Tilh. Hr. Tegnelærer Schorn Stille Sommermorgen. Fra Refsnæs. Tilh. Hr. Kontorchef Ræder. JULIANE HAMMER *Ude paa Heden. VILH. HAMMERSHØJ Portræt af en ung Pige *Job. B. S. 38. ADOLF HEINR. HANSEN ''Borgermester Fridenhagens Værelse i Liibeck. HANS FRIIS Foraar i Skoven. Tilh. Fru Ryan ""Vintereftermiddag henimod Solnedgang "'Tidlig Efteraarsmorgen 'ved Solopgang. Motiv fra Lolland *En frisk Sommerdag ved en Strand mellem Øerne. A. FRITZ *Fra Skovbakkerne ved Aarhus. Maj. B. S *Ved en Skovbæk *Fra Marselisborg Skove ved Aarhus "Blomster. Maj. EDMA FRØLICH. LORENZ FRØLICH "'Christus og den unge rige Mand, som vilde være fuldkommen;»han blev bedrøvet og gik bort.«h. J. FÆSTER *Raabjerg Mile. VILH. GROTH *En Majdag i Hellebæk "'Aften ved Hellebæk. B. S Hellebæk Kro. Tilh. Hr. Manufakturhandler Charles Hansen. GUDMUNDSEN-HOLMGREEN *Hos Bedstemoder i Skumringen. 7. TH. HANSEN. Det store Galleri i Stockholm Slot '"Gennemgang i Raadhuset. Niirnberg. CARL HANSEN "'Søndageftermiddag i Sætersdalen, Norge. ELISE KONSTANTIN HANSEN *En Kone mader en syg Gæsling.

14 ' 4 DANSK MALERKUNST. H. C. VIGGO HANSEN Christianshavns Kanal set fra Burmeister & Wains Maskinfabrik. Tilh. Hr. Grosserer Julius Adler. HANS NIK. HANSEN "Fra Skipperhjørnet paa Kjøbenhavns Børs "Syge paa St. Helenes Grav St. Hans Nat B. S Portræt. Privatejendom. B.S "Ved Thebordet. HEINR. HANSEN I et niirnbergsk Patricierhus fra d. 17 Aarh. Tilh. Hs. Exe. Hr. Lehnsgr. C. Danneskjold Samsøe *Fra Raadhuset i Danzig *Fra Raadhuset i Liibeck "Artushof. Den gamle Kornbørs i Danzig. J. TH. HANSEN *11 Battisterio di S. Marco. Ve- AXEL HELSTED "Det store Galleri i Stockholm Slot. B. S Kronprinsen af Sveriges Arbejdsværelse i Stockholm Slot. LOUISE RAVN-HANSEN "Sommerdag i Mosen bag Frederiksdal Slot. SIGVARD HANSEN "Skaansk Vinterlandskab. B. S Eftermiddagssol. Tilh. Fru Kommandørinde K. Christiansen Solrig Foraarsdag. Skaane. Tilh. Hr. Fabrikant Fife. En Frier "Midsommernat ved Sognefjord. Balestrand i Norge. Pastel "April Vejr. Motiv fra Skaane. Pastel. OTTO HASLUND 185. "Fra Atelieret "Fra Hornbæks Strand Portræt. Knæstykke. Privatejend Portræt. Privatejendom Portræt. Do Portræt. Do Portræt. Do. GERHARD HEILMANN "Hønsejagt.

15 DANSK MALERKUNST. >5 AXEL HELSTED To Sønner ved deres Moders Dødsleje. Tilh. Hr. Kontorchef G. Ræder. B. S *En Forelæsning for Damer *Paris' Dom En Frier. Tilh. Grosserer Adolf Trier. B. S *En Grubler Portræt. VIGGO HELSTED *Fra Gilleleje Baadeplads *Kystbillede fra Nordsjælland. ERIK HENNINGSEN *Vagtparaden. B. S En Snevejrsdag. Tilh. Hr. Grosserer Isberg. B. S Et Smedeemne. Tilh. Hr. Etatsraad Gliickstadt. ERIK HENNINGSEN. Vagtparaden En Gadescene. Tilh. Hr. Kand. phil. Rasmussen En Stamgæst. Tilh. Hr. Grosserer Julius Hertz. FRANTS HENNINGSEN ""Forladt *Pløjescene Portræt: Privatejendom En Dreng, der tegner for sin lille Søster. Portraitfigurer. Privatejendom I Borgestuen. Privatejendom Strandparti ved Hornbæk. Pastel. O. A. HERMANSEN En espalieret Thearose; Marechal Niel. Privatejendom. OSCAR HERSCHEND Sildig Efteraarsdag. Motivet fra Jyderupegnen. Tilh. Hr. Grosserer A. Seligmann. LAURITZ HOLST *Fra den norske Skærgaard. CARL HOLSØE Interiør. Tilh. Hr. Grosserer Oscar Wandel Et Gadekær. Privatejendom.

16 l 6 DANSK MALERKUNST. SOPHIE HOLTEN Efter Ballet. Privatejendom. AXEL HOU Portræt. Tilh. Hr. Statsraadssekretær Koefod. PETER ILSTED Genrebillede. Tilh. Hr. Tømmermester C. A. Kyhn. B. S Interiør. Tilh. Hr. Grosserer S. Hertz. B. S En Have. Tilh. Kunstforeningen *Et Frieri. V. IRMINGER *En saaret Løvinde. Motivet til Dels efter et gammelt assyrisk Relief "Motiv fra Børnehospitaiet ved Refsnæs. B. S *Fra det gamle Colosseum. B. S. 16. V. IRMINGER. Fra det gamle Colosseum. C. SOYA JENSEN "Efteraar i Dyrehaven. B. S "Fra det gamle Kjøbenhavn. 4 Akvareller. H. CHRISTIAN JENSEN Portræt af Hs. Majestæt Kong Christian IX. Tilh. Nationalmuseet paa Frederiksborg. B. S. 3. J. TH. JENSEN "Skovbæk fra Vestermølle ved Skanderborg *En Skovkløft. Vinterdag. KARL JENSEN Nature morte. Som Baggrund en japansk Fremstilling af'ameterassus Gjenkomst. Privatejendom. Louis JENSEN *Sent Efteraar. Motiv Lyngby "Klar Efteraarsdag i Sorgenfri Slotshave. N. F. SCHJØTTZ-JENSEN *Vej i Pompeji "Aalob gjennem Horsens. B.S.72.

17 DANSK MALERKUNST. 17 P.V. JENSEN "Efter Løvfald. Vejen op imod Eremitagen i Jægersborg Dyrehave. B. S "Dreje- og Filebænke. Motiv fra Bornholms Maskinfabrik i Rønne. AUG. JERNDORFF Portræt af Hr. Prof. C.Barfoed. Privatejendom. B. S Portræt af Hr. Pastor Vilhelm Birkedal. Privatejend. B. S Portræt af Fru Kammerherreinde Sehested til Broholm. Privatejend Portræt af Hr. Etatsr. Musæumsdirektør L. Muller i sit Arbejdsværelse i d. kgl. Møntsamling.!} 246. Portræt af Theodora J. Privatejendom. P. S. KRØ YER. Sommerdag- paa Skagens Strand "Høstaften ved Hjortekæret i Jægersborg Dyrehave. 24S. Frisk Dag paa Kullen. Klipper og Strand. Privatejendom. Rammerne til efter Tegning af Hr. Architekt Thorvald Bindesbøll. HENRIK JESPERSEN "Landskab fra Smaaland. Bygevejr i September Klitter med Lyng og Egekrat. Regnvejr. Tilh. Hr. Højesteretsassessor Nyholm. VIGGO JOHANSEN Afteninteriør. Tilh. Hr. Otto Benzon Nature morte. Tilh. Hr. Otto Benzon "Aftenlandskab, Tisvilde. 2^4. Oktoberdag, Tisvilde. Tilh. Hr. Maler N.Skovgaard. B. S Portræt. Tilh. Hr. Bankkasserer J. Simmelkiær "Gamle Huse i Skagen En ung Moder. Tilh. Hr. Bankkasserer J. Simmelkiær

18 i 8 DANSK MALERKUNST. Landskab med Faar. Tisvilde. Tilh. Hr. Grosserer C. Larsen. Sovekammerscene. Tilh. Fru J. Adler. Legende Børn. Pastel. Tilh. Hr. Grosserer S.L. Langhoff. Kjølig Aften i August. Tisvilde. Tilh. Hr. Bogtrykker A. Thiele. Tegninger. Privatejendom. L. KABELL En Junidag i Nærheden af en sjællandsk Bondeby. Tilh. Hr. Grosserer Myhiendorff. B. S Interiør fra en Præstegaard paa Landet. Privatejendom. AD. KITTENDORFF Lithografier efter danske Malere. VILH. KYHN. Vestenvind. F.C. KIÆRSKOU *Skovparti fra Egebæksvang. Blæst i September. MARIE KNUDSEN *Den gamle Mølle ved Fuglevad '"Kongevejen. VALDEMAR KORNERUP *La carita greca.»faderen Kimon, som er henkastet i Fængsel for at lide Hungersdøden, henslæber dér sine sidste Dage under streng Bevogtning. Hans Datter Pera ser imidlertid Lejlighed til at snige sig ind i Fængslet og lader den døende Olding suge Næring ved sit Bryst. En hos Vagten opstaaet Mistanke fører til Opdagelsen af Forholdet, og Melding herom sendes til Raadet, der, rørt over Datterens Hengivenhed, giver Faderen hans F'rihed tilbage«. Valerius Maximus^ B.4K. JOHANNE KREBS Dameportræt. Privatejendom. P. S. KRØYER En Aften paa Ny Carlsberg. Tilh. Hr. Carl Jacobsen. B. S. 43.

19 DANSK MALERKUNST Sommerdag paa Skagens Strand. Tilh. Hr. Haradshofding Holm. B. S *Skagens Fiskere gaa ud til Natfiskeriet. Stille Sommeraften Ved Frokosten. Skagen. Privatejendom. B. S Portræt af Frk.T. Privatejend Portræt af Hr. Inspektør Pietro Krohn. Pastel. Privatejendom Barneportræt. Pastel. Privatejd Barneportræt. Do. Do Fra Kunstnerherberget i Grez. Pastel. Privatejendom. VILH. KYHN Stille Oktober Aften. I Himmelbjerg Egnen. Tilh. Hr. Grosserer B. D. Adler '"Juni Dag. Ved Rørvig. TH. NISS. Marine "Indkørsel til en Bondegaard "Mellem Stikkelsbær- og Ribsbuske "Syrener ved en Bondegaard "Bygevejr. Ved Kjøbenhavn '"Morgen. Ved Rye Mølle "Formiddag. Højsanden ved Rørvig *Ved Hellebæk Strand *1 Sundet. Kronborg "'Ved Rye Mølle, 291. "Vestenvind. Emnet ved Rve. B. S '! 'Ude paa Landet. Rørvig "Graavejr. Gyde i Rye ste September. Æmnet taget ved Rye Mølle. B. S J unidag. Æmnet taget v. Bramsnæs "'Junidag. Ved Rorvig Juni Aften. Ved Rørvig. Tilh. Hr. Prof. Wimmer. B. S Vinteraften. I Raderinger. Forh Landskab. hos Hr. Bogh.Lind. VIGGO LANGER '"Sti mellem Skræpper. Motiv fra Vintersbølle.

20 20 DANSK MALERKUNST. ADOLF LARSEN *Et Gartneri. November. ALFRED LARSEN *Paa Kirkestien. F. LARSEN Støverhunde efter Prof. Otto Baches Maleri. Lithografi. Forh. hos Hr. Kunsthandler Winkel Portræt af en gammel Mand efter Hans Nik. Hansens Maleri. Lithografi. Forh.h.Hr. Kunsth.Winkel. H. P. LINDEBURG Studiehoved. Privatejendom. CARL LOCHER "Januar Fra Hornbæks Strand. Tilh. Hr. Otto Benzon. liw.c.tj. VIGGO PEDERSEN. Klippeskraaning med Oliventræer 308. En Fiskerkvase faar Last. Tilh. Hr. Dr. Bokkenheuser. B. S Oktobernat i Hornbæk. Tilh. Hr. Grosserer W. Salomon Oktoberdag i Sundet. Tilh. Hr. Snedkermester Severin Jensen Fiskerkoner reder Garn. Tilh. Hr. Grosserer V. Sander Fra Skagens Strand. Tilh. Hr. Tømrerm. O. Kohler. B. S Sommerdag i Sundet. Tilh. Hr. Alfr. Benzon Raderinger. HOLGER LUBBERS *Klitparti ved Jyllands Vestkyst. J. LUBSCHITZ "Sportsmænd i Skoven. Efteraar. F. C. LUND *En Dreng med en Hane. B.S.;4.

21 DANSK MALERKUNST. SØREN LUND '"Arbejdsheste. MARIE LUPLAU *1 Skyggen bag et Bondehus. AUGUSTA LÆSSØE "Pæoner i et Glas. A. MACKEPRANG "Hunde efter en Kat. B. S. 28. OSCAR MATHIESEN "Griffenfeldt paa Munkholmen. EMMA MEYER '"Brudstykke af en Gruppe Træer ved en Eng. BERNH. MIDDELBOE Portræt af Fru M. D. Privatejendom. N. PETERSEN MOLS. En Hoppe med sit Fol. D. MONIES "P'orsoningen., 326. Portræt af Hr. Etatsr. Herholdt. Privatejendom Legende Born. Privatejendom. EMILIE MUNDT *Mad fra Hjemmet. Asylmotiv. B. S '"Solskinsformiddag. Motiv fra en sjællandsk Landsby. S. MUNKEDAL "Eftermiddags Solskin i Septbr. Motiv fra Rye. CARL MØLLER '"Sommereftermiddag ved en lille Sø mellem Siv og Vandplanter "Tordenstemning. Motiv fra Egnen ved Slotsbjergby. B. S. 72. HARALD SLOTT-MØLLER Portræt af Frk. Agnes Rambusch "Fattigfolk "Aften i Dagligstuen. HOLGER MØLLER "Baadehytter ved Snogebæk. SCHØNHEYDER-MØLLER '"Februar. B. S. 83.

22 DANSK MALERKUNST. P. MØNSTED '"Parti afrhonedalenved Bouveret. CARL NEUMANN Vindstille i Sundet. Tilh. Hr. Grosserer A. P. C. Holm "Fra Kalvebodstrand; i Baggr. Christianshavn. Formiddag '"Episode af Slaget paa Rheden d. 2 April CHR.V. NIELSEN "'Parti i Domkirken i Slesvig med 343. '"Parti i Marie-Kirken i Ltibeck med den danske Fane. Akvarel '"Interiør fra Rosenborg. Chr. IV.s , Tid. Vinter. Akvarel. THORVALD NISS. W. Salomonsen. Tilh. Hr. Fabrikejer "'Marinebillede. B. S. 19. *Sent Efteraar. B. S. 62. '"Storm ved Vesterhavet. *Vinter. "Vinterdag. Pastel. 'PH. PHILIPS-EN. Nyvcerk paa Saltholmen. H. OLRIK Portrætfigurer i en Have. Kunstnerens Ejendom Portrætgruppe af to Børn. Tilh. Fru Generalinde Ræder M oder og Datter. Portrætgruppe. Tilh. Hr. H. Valentiner Portræt af Hr. Professor J. P. E. Hartmann. Privatejendom. ALFRED OLSEN "Veteraner fra Træfningen ved Helgoland "Skibe i Vindstille. PETER OLSEN VENTEGODT "Juleaften. Den lille Kjøbenhavner synger Julesalmen for sine Bedsteforældre. Sjællandsk Stue fra Glostrupegnen; forrige Aarh. O. D. OTTESEN "Frugtbillede. Et Fad med forskjellige Frugter, hensat i et Vindue; en Vinranke omslynget af en Ipomea omgiver samme *En voxende Rose, Marechal Niel, sammen med en lilla Clematis. VILH. PACHT. 360.»Se god Aften«. Tilh. Hr. Vexellerer Martin Heymann. JULIUS PAULSEN "Modellerne vente '"Adam og Eva. B. S. 55.

23 DANSK MALERKUNST Læsende Dame. Tilh. Hr. Karl Madsen Landsbyen Rye. Tilh. Hr. Alfred Bramsen Hestegang i en Bondegaard. Tilh. Hr. Grosserer W. Salomonsen Midsommernat over Heden. Tilh. Hr. Grosserer C. Larsen. B. S "Maria med Barnet. B. S Eva. Tilh. Kunstforeningens Studiesamling Nymfe. Tilh. Hr. Figurm. Krøyer. y. F. SKOVGAARD. Piger som bære Korn hjem Portræt af Hr. Vinhandler Hey. Privatejendom Portræt. Privatejendom Portræt. Do Aften efter Torden. Tilh. Hr. Bankkasserer Simmelkiær "Nat. OLE PEDERSEN En Vaskekælder. Tilh. Hr. Grosserer Oscar Wandel Fra en Hedemark. Tilh. Kunstforeningen. TOROLF PEDERSEN "En Fiskerkvase søger Gilleleje Havn. B. S "Sommerdag. Kattegat ud for Gilleleje "Skibe i Kattegat.

24 DANSK MALERKUNST. VIGGO PEDERSEN "Italiensk Landskab mellem Sora og Carnella "Maaneskinsnat "Solskin i Stuen. B. S ;. "Solskin i Haven "Faareflokken drives hjem om Aftenen over Marken. B. S. ; Klippeskraaning med Oliventræer, Sora. Februar. Tilh. Hr. Figurmaler Krøyer. B. S Lirifloden ved Sora. Tilh. Hr. Galanterihandler Juncker Vænge bag en Bondegaard. Tilh. Frk. J. Petersen Aggershvile. ;88. Sildig Eftermiddag i August. Pastel. Tilh. Frk. Th. Hornemann. M. THERKILDSEN. Skræmte Heste. ANNA PETERSEN En lille Høstpige. EDVARD PETERSEN "Fra Rosenborghave. B. S Grønttorvet ved Højbroplads. Tilh. Hr. Grosserer J. Meyer "Fra Basilica d. San Lorenzo fuori le mure Rom "Aften "Billede af Hverdagslivet "Høstbillede "Bag en Vandmølle Grøntorvet ved Højbroplads. Radering. NIELS PETERSEN MOLS "Roe-Optagning. Fra Skytterup ved Nissum Fjord. B. S En Hoppe med sit Føl. Tilh. Kunstforeningen. B. S "Nygade. TOM PETERSEN "Ved Klaveret. Kultegning.

25 DANSK. MALERKUNST. 25 TH. PHILIPSEN Marketenderiet Nyværk paa Saltholmen. Tilh. Hr. Otto Benzon Drøvtyggende Køer. Tilh. Hr. Particulier Schumacher Nyværk paa Saltholmen. Tilh. Hr.Dr.med.H.Philipsen. B.S Æselstald i Tunis. Tilh. Hr.Skibsfører S. Philipsen Ungkvæg ved Stranden. Tilh. Hr. Grosserer Hertz Græssende Køer Tilh. Hr. Bogholder Dall Bissevejr. Tilh. Hr. Figurmaler Viggo Johansen Studie af et Kohoved. Tilh. Hr. Etatsraad Blom Studie af et Kohoved. Tilh. Hr. Etatsraad Blom. CARL THOMSEN. Ubelejligt Sildigt Efteraarssolskin i Dyrehaven. R. Christensen. Tilh. Hr. Baandhandler 412. *Lange Skygger. Hollænderbrønden paa Saltholmen. J.E. C. RASMUSSEN *Efteraarsmorgen efter Uvejr *Januar, Februar, Marts og April i Grønland *Maj, Juni, Juli og August i Grønland 'September, Oktober, November og December i Grønland. ALBERT REPHOLTZ *Ved Badet. Pastel *En gammel Mand. Pastel *1 Høst. L. A.RING *Samtale i Landsbygaden *Aften En Skomager.

26 26 DANSK MALERKUNST. JOHAN ROHDE *En Beværtninghave i Udkanten af Kjøbenhavn. B. S. 8. VILH. ROSENSTAND Fransk Kjøkkenscene. Tilh. Hr. Godsejer Tutejn. B. S 'Schackspillere 'Paa Post. ALFRED SCHMIDT Et Udvalg af Molbo-Illustrationer. Pennetegninger. C. SCHMIDT-PHISELDECK 'Fra Egnen ved Teglgaarden (Hillerød). Kold Decemberaften lige efter Solens Nedg. B. S 'Sommerdag paa Ordrupmose. F. VERMEHREN. En Overhøring. AXEL SCHOVELIN Ved Laagen, der forer fra Ordrup Mose ad Stien gennem Dyrehaven til Kirsten Pils Kilde. G. SELIGMANN 'Søndag paa Thorvalds. Museum 'Ved Lektierne. H. SlF.GUMKELDT Portræt af F.tatsr. Heinr. Hansen. Tilh. Udstillings-Komiteen PortrætafMedaillørH.Conradsen. Tilh. Udstill.-Komiteen. B. S Portrætgruppe. Privatejendom Portræt. Privatejendom Portræt. Do Portræt. Do Portrætstudie. Do. SIMON SIMONSEN 'Jagtstykke. Hundene komme med Ræven. B. S 'Paa Alfarvej. J.F. SKOVGAARD 'Englen rører Vandet i Bethesda Dam. Joh. E. 5, 2 4. B. S ;. 'Udsigt fra en Have i Civita d'antino.

27 DANSK MALERKUNST Piger som bære Korn hjem. Motiv fra Civita d'antino. B. S. 2;. 44^. Karyatidehallen ved Erechteion med Udsigt over Propylæerne til Salamis og Pelepones. Tilh. Hr. Toldkasserer Fibiger Torvedag i Sora. Tilh. Hr. Vald. Gætje. N. K. SKOVGAARD Hedelandskab fra Halland. Skyfuld Septemberdag. B. S "'Efteraarsaften noget efter Solnedgang *Klitter Ved den østlige Side af Klitterne. Solskinsformiddag i Septbr. Tilh. Hr. Stamhusbesidder Jermiin. FRED. WINTHER. Det stille Vand i Dyrehaven. HANS SMIDTH *Gæs og Viber. J. SONNE "Kavalleriangrebet i Stolk ved Escadroner af 4de Dragonregiment. Gen. Schleppegrell falder *Paa Marschen *Der vaages hos en Syg. 451;. Fra Dybbøl først i April Tilh. Hr. Kammerjunker Tegner. F. SYBERG "Interiør fra en Svinesti. HANS TEGNER. 4^7. Samtlige Illustrationer til Jubeludgaven af Ludvig Holbergs Comedier. B. S.,6. J. W. TEGNER Lithograferede Portræter. M. THERKILDSEN. 4,9. "Køerne vandes. B. S "Ved Mellemmadstid. B. S Skræmte Heste. Tilh. Hr. Kapt. Thomsen. B. S *En Røgter. 46;. "Brølende Køer "Landskab.

28 28 DANSK MALERKUNST *En Tyrekalv En Have. HANS ANTON THIELE Interiør. Tilh. Hr. Etatsr. Eckardt. Ørumgaard. B. S "En Skovsø paa Bornholm. CARL THOMSEN Middag i Præstegaarden efter er Bispevisitats. Tilh. d. kgl. Maleri samling. K. ZAHRTMANN. Italiensk Blomsterpige Ubelejligt. Tilh. Hr. Grosserer Philip Heymann. B. S "Besøg i Atelieret. B. S. 29. A. THORENFELD "Jydsk Landskab. Motiv ved Ørslevkloster. Tordenvejr. 47;. "Sommerdag ved Isefjorden. Motivet taget fra Eskildsø. I Baggr. Roskilde Domkirke. B. S "Fra Isefjorden. Bygevejr. V. TORNØE "Fra Stiftelsen. B. S. 12. L. TUXEN "Hjemvenden fra Fiskeriet. Skumring. Frankrig. Motiv fra Nordkysten af 477. Portræt af Fru O. J. Tilh. Hr, Carl Jacobsen "Fiskerboder ved Nymindegab. B. S. 4.

29 DANSK MALERKUNST. 2? 479. "Fiskerhytter fra Nordkysten af Frankrig "Skitse til et Billede af den danske Kongefamilie. Originalen paa Frederiksborg "Skitse til et Billede af den eng. Kongefamilie. Originalen tilh. Hds. Maj. Dronning Victoria. NICOLINE TUXEN "Ved Midsommertid "En voxende Vindrueklase. F. VERMEHREN Portræt af Billedh., Prof. Saaby. Tilh. Udstill.-Komiteen. B. S En Overhøring. Tilh. Hr. Lehnsbaron Stampe. B. S En Arbejder. Tilh. Hr. Gross. W. Salomonsen En gammel Kone. Tilh. Hr. Vexellerer Martin Heymann Gaardparti fra Hornbæk. Tilh. Hr. Vexellerer M. Cohen Dameportræt. Brystbillede. ELISABETH WANDEL *Studiehoved. Pastel. B. S. 82. BERTHA WEGMANN Portræt af Grevinde F Portræt af Fru T Portræt af Hr. M Portræt af Frk. B Portræt af Fru S. H. WENCK "Motiv fra Domk. i Siena. Akvarel "MotivfraSt.MarcoiVenedig. Do. CARL WENTORF Portræt. Tilh. Hr. Greve Haugwitz-Hardenberg-Reventlow Portræt. Tilh. Hs. Exe. Hr. Generallieuten. Hegermann-Lindencrone Portræt af Hr. Landskabsmaler C. F. Aagaard. joi. "Sommer. J.P. WLLDENRATH. d'inferret. Motiv fra Ruisseau Provence "Tusmørke. Motiv fra Provence. B. S "Fra det gamle Egekrat. Efteraar. Motiv fra Hald. J.F. WILLUMSEN Eftermiddagsbelysning i en Vandmølle. Th. Niss. Tilh. Hr. Landskabsmaler 505. "En Slagterbutik ved Nikolaj Taarn. B. S "En Bondestue paa Refsnæs. FREDERIK WINTHER "Novemberdag paa Kalkbrænderiet. Opklar. Graavejr. B. S "Det stille Vand i Dyrehaven i Slutningen af August. B. S. 27. CHR. ZACHO "Aaen i Sorgenfri Skov. B. S "Borre Sø i Silkeborgegnen. B. S "Klar Vinterdag i Sorgenfri Skov "Kløften ved Liselund paa Møen. KR. ZAHRTMANN "Job og hans Venner. B. S. 69.»I syv Dage og syv Nætter sade de hos ham paa Jorden. Ingen talte et Ord til ham, thi de saae, at hans Pine var saare stor« "Kong' Salomo og Dronningen af Saba.»Salomos Rygte for Herrens Navns Skyld kom for Dronningen af Saba, og hun kom at friste ham med mørk Tale... og da Dronningen saa al Salomos Visdom og Huset, han havde bygt, og Maaen til hans Bord, og hvor hans Svende sad, og Tjenere stod og deres Klæder og Mundskjænkene og hans Brændoffer, som han ofrede i Herrens Hus, da kunde hun sig Intet mere«.

30 30 SVENSK MALERKUNST "Leonora Christina klædes af og Fra Roms Forfaldstid. undersøges af Dronning Sofie 518. Italiensk Blomsterpige. B. S. 28. Amalies Tjenerinder Otte Sortkridtstegninger af Leo Gaard fra Palazetto Farnese. nore Christinas Liv. SVERIGE. W. ANGELDORFF. H. A. ANKARCRONA Portræt. Pastel. Tilh. Hr. Gros *Motiv fra Algier. serer Braband. VILH. BEHM. Birkeskov. OLOF ARBORELIUS *Tømmerkjørere i Dalarne. GEORG ARSENIUS ^Saddelpladsen paa en fransk Væddeløbsbane *Endt Frokost. CARL ASPELIN *Et Sygebesøg. AXEL AXELSON *Canale grande, Venedig. VILH. BEHM *Birkeskov. Efteraarsstemning. B. S. 30. RICHARD BERGH Mod Aften. Tilh. Hr. Grosserer Pontus Fiirstenberg 529. *Morgen. Pastel *Aften. Kultegning. ALFR. BERGSTROM *MotivfraSkeppsholmen. Vinteraften.

31 SVENSK MALERKUNST. ANNA BILLING *Ved Midsommertiden. Akvarel. OSCAR BJORCK *En Halle i Venedig. B. S. 3. AXEL BORG *Landsbyskomagere. B. S *Motiv fra Elsdyrjagten. Det andet Skud. B. S. 50. FANNY BRATE, F. EKBOM En Sommerdag. Tilh. Hr. Fabrikant A. G. Wirén. MINA BREDBERG ^Repetition. AGNES BORJESSON *God Nat! J. OSCAR CANTZLER *Genre. AXEL BORG. Landsby skomager e. KERSTIN CARDON Portræt af Raoul Greve Hamilton til Ovesholm. WILH. DAHLBOM *Golfo di Napoli. ANNA ERICSON, F. GARDELL *Motiv fra Visby. Akvarel *1 Haven. Akvarel. JOH. ERICSON *St. Karins Ruin i Visby *Maaneopgang. Motiv fra Concarneau, Bretagne. F. FAGERLIN Hollandsk Interiør. Tilh. National- Museet i Stockholm. WILLIAM FERON. t47- *Vaar.

32 3 2 SVENSK MALERKUNST. LUDVIG FRID Neckastolen i Emån. Tilh. Fru H. Cronqvist Sommermorgen ved Emån i Småland. Tilh.Hs.Maj.KongOscarll. FORENINGEN FOR GRAFISK KUNST I STOCKHOLM Raderinger af svenske Kunstnere. ANTON GENBERG ^Vinterdag. Motiv fra Stockholm. PAUL GRAF *En lille Bondepige fra Bretagne. B. S. 38. PER GUMMESON *Vinter. RICHARD HALL *Interiør fra Bretagne. BERNDT LINDHOLM. Landevej. CARL GUSTAV HELLQVIST Luthers Ankomst paa Wartburg. OLOF HERMELIN *Strandparti ved Mælaren *Efteraarsdag. Sverige. TRYGVE HERMELIN *Efteraarsmotiv fra Fontainebleau. Akvarel *Udsigt ved Kungsør. Akvarel. FANNY HJELM *Efteraarslandskab fra Vestmannland. JOSEFINE HOLMLUND *Motiv fra Norrfjord. JOHAN G. VON HOLST *Loppen. AXEL HERMAN HAGG ^Hjemkomsten fra Maskeraden *Kirken St. Gilles ved Aries *Udenfor Wisby. Morgenstemn ^Domkirken i Limburg. Radrgr. C.W. JAENSSON *Sommerdag. OLOF JERNBERG *Fra Sveriges Vestkyst.

33

34 34 SVENSK MALERKUNST. ELLEN JOLIN *En malet Skjærm Portræt af Fru B. ERNST JOSEPHSON *En Spinnerske. B. S. 11. AXEL JUNGSTEDT *Stenarbejdere *1 Stenbruddet *Portræt. HANS GUDE. Ved Østersøen. A.H. KALLENBERG *Landskab med Køer. GOTFR. KALLSTENIUS *September. CARL KJELLIN *Paa Lur. B. S. 78. ELISABETH KEYSER *Paa Engen. B. S Portræt af Fru K *Sommer ^Landskab. NIELS KREUGER.

35 SVENSK MALERKUNST. 35 OLOF KRUMLINDE *Svensk Landskab med Vandfald. JACOB KULLE. 58;. Bønder. Tilh.Sverigesalm.Kunstforening. CARL LARSSON *St. Antoni Fristelse *En Brud. Akvarel *Hr. Pontus Fiirstenbergs Galleri. Akvarel *Fra Loing i Frankrig. Akvarel. VIRGINIA LARSSON Studie fra Myrtegaarden i Alhambra. Akvarel Gaard i Granada. Akvarel. LISEN LEMCHEN *Vilde Blomster *Blomster. AGNES LILIENBERG ^Sjællandsk Bøgeskov. NILS HANSTEEN. En stille Regnvejrsdag paa Kristi aniafjorden. BRUNO LILJEFORS *Ræv og Hunde Rævefamilie. Tilh.Nationalmuseet i Stockholm Duehøg. ARVID LINDSTROM *Motiv fra Skotland *Motiv fra Lock Kinnaird i Skotl. BERNDT LINDHOLM *Skovvej ved Gøteborg *Landevej paa Hisingen ved Gøteborg. B. S *Brænding udfor Marstrand. KNUD AXEL LINDEMAN *Paa Stockholms Strøm. JUSTUS LUNDEGÅRD *Oktoberdag ved en Aa i Skåne. J. A. MALMSTRØM *Saltebrød *Midvintersofring. Scene fra Vi u kingetiden. WILH. FR. MEYER Træsnit. A. MONTAN. 6oé. *Smedie.

36 ?6 SVENSK MALERKUNST. VALFRID NELSON * Marine. BENGT NORDENBERG ^Konsultation. HENRIK NORDENBERG *Knust. KARL NORDSTROM *Løvfald Portræt. Tilh. Hr. Gross. Pontus Fiirstenberg. ANNA NORSTEDT, F. MUNTHE * Nature morte. REINHOLD NORSTEDT Efteraarsaften. Motiv fra Wingåker Sommeraften. Wingåker Studie. CHR. KROHG. Sé fortid. IVAR GUSTAF NYBERG *Køkkenet *»Min Mo'er«. Akvarel Portræt. Akvarel. GUSTAV PALM *Udsigt fra Monte Paletino i Rom. GEORG PAULI ^Sommeraften *Genre. EDVARD PERSÉUS Portræt af Hs. Maj. Kg. Oscar II. Tilh. Nationalmuseet paa Frederiksborg. B. S. 4. PETER AD. PERSSON ^Vinterdag. Motiv fra Skaane. GEORG JOHAN OTTO GREVE v. ROSEN Sfinxen Portræt af Hs. Exe. Hr. Kmh. Bille, dansk Gesandt i Stockholm.

37 SVENSK MALERKUNST. EDWARD ROSENBERG *Sommeraften i Stockh. Skærgd *Vaarvinter. HUGO SALMSON Portræt, affrkn.v.blixen-finecke. Pastel. Tilh. Hr. Baron v. Blixen- Finecke til Næsbyholm Den lille Axplukkerske. Tilh. National-Museet i Stockholm En Spinnerske. Tilh. Hr. Gross. Pontus Furstenberg. GESKEL SALOMAN *En ny Model Portrætgenre. ANSHELM SCHULTZBERG *Solrig Vinterdag i Dalarne ^Solskinsdag i Februar. Sverige. IDA VON SCHUTZENHEIM *En Gravhund. AMANDA SIDWALL *Studie *Dalflicka. CARL NIELSEN. Parti f ra Hjørendfjord. CARL SKÅNBERG. F *Fra Dalarø *Motiv fra Venedig *Motiv fra Venedig. CARL SPARRE ^Katekismus. EMMA SPARRE *Troldbruden. Folkeeventyr fra Dalarne Portræt af Fru M. OSKAR STENVALL. 6^4. *1 3. Klasses Koupé. SOPHIE STJERNSTEDT ^Landskab. Dansk Motiv. JOHN SUNDBERG Originalafbildn. efter Naturen til»atlas over Sveriges og Norges Rovfugle«. Akvareller. CHR. FR. SWENSSON *Motiv fra den engelske Kanal :i: Marine. Motiv fra Borgholm. PER SODERMARK Portræt af Hr. RektorP. A. Liljestrom.

38 38 SVENSK MALERKUNST. ROBERT THEGERSTROM *Jardin Marengo i Algier *Dovenskab. HILDEGARD THORELL, F. BERGENHAGEN. 652 a. Dameportræt. 652 b. Dameportræt. ALFR. THORNE *Havrehøst *Sommerlandskab. JOHAN TIRÉN *Ved Ekkoklippen. EMMA TOLL *Portrætstudie. OSCAR TORNÅ *Ved Løvspring. Motiv fra det sydlige Ostergotland, 658. *Efteraarsstudier. Motivf. Nerike. CHR. SKRED SVIG. Vinje som Gjæter gut. CHARLOTTE WAHLSTROM Aftenstemning. Tilh. Hs. Maj. Kong Oscar II *Foraarslandskab *Efteraarslandskab. ALF WALLANDER *En fornøjelig Vise. Scene fra et svensk Fiskerleje *Blandt Kasserollerne. GUSTAV TH.WALLÉN *Eftermiddagsstemning. Motiv fra Hvitemole i Skåne. >665. *1 Landsbyskolen. ELISABETH WARLING Portræt af Frk.W Dameportræt. ANDERS L. ZORN *Bølgeskvalp *Sommer.! Akvareller 670. *Badende Kvinder. I EMIL ÅBERG *Vinteraften. Pastel. JOHAN ÅKERLUND * Motiv fra Sodermanland. ALLAN OSTERLIND *Paa Vej til Barnedaab. B.S.33.

39 NORSK MALERKUNST. 39 NORGE. A.E. ANDERSEN Portræt af Maleren Olaf Isaachsen. B. S. 71. H.W. ANKER *Norsk Landskab *Ved Bækken P. N. ARBO. Portræt af Hr. Prof. M.J.Monrad. Dameportræt. HARRIET BACKER. *Genre. T.HVV.. y. SØ RENSEN. Vinterdag. En gammel Havepavillon. THEODOR BAHR :t Vinter. Motiv fra Ryfylke. J.J. BENNETTER *Seydisfjord. Island * Marine. BETZY BERG. 68;. *Udpaa. HARALD BERTRAND *Vinter. O. CASTBERG '^Vinter. FR. COLLETT *Fra Mesnaelv *Snefald. CECILIA DAHL *»Dejlig var min lille Glut«. Af»Brand«. OLAF DAHL *Fra Balestrand i Sogn. MATHILDE DIETRICHSON Portræt *Opslagsbrevet.

40 4 0 NORSK MALERKUNST. E. DIRKS *Kyst *Brygge *Landskab. AXEL ENDER *Slædefart. B. S. 64. OTHILIE ENGELHARDT *Sommeraften Gutten min Crépuscule. Pastel. DOROTHEA FOLLESTAD Portræt. JACOB GLØERSEN Paa Rugdepost. Tilh. Nationalgalleriet i Kristiania. J. GRIMELUND *MexikoDok. Antwerpen. B.S *En Morgen i Skjærgaarden *Aften i Fjeldbakken. MARIE TANNÆS. Fra rivergaarden i Drøbak. HULDA GRØNNEBERG ;i; Fra Sandvikselven. HANS GUDE *Ved Østersøen. B. S *Bøgeskov *Badehus i Ahlbeck ved Heringsdorf ^Sommeraften i Bøgeskoven *Ved Skovbækken *Østersøfiskere, som sætte ud. ASOR HANSEN Studiehoved *Studiehoved. NILS HANSTEEN *Marine *Landskab ^Landskab ^Havnebillede. Motiv fra Kjøbenhavn. B. S *En stille Regnvejrsdag paa Kristianiafjorden. B. S *Marine. HANS HEYERDAHL Portræt Søstrene.

41 NORSK MALERKUNST. 4' R. HJERLØW *Eftermiddagsstemning *Fra Lindøen ved Kristiania. JULIUS HOLCK. 72;. *St. Hansnat. TH. HOLMBOE *Eftermiddagsstemning. B. S *Snetykning. M.HOLTER Portræt af H. J. Huitfeldt-Kaas. AUG. JOHANNESEN *Portræt. Tegning *Gadeparti fra det gamle Bergen. Tegning. HJ. JOHNSEN Graavejr. Fra Fredriksværn. Tilh. Kristiania Kunstforening *Septemberaften i Fredriksværn. N.i C. WENTZEL. Morgenstemning. SVEND JØRGENSEN *Den Arbejdsløse. KITTY KIELLAND ^Sommernat ved Søen. B. S Efter Solnedgang. FR. KOLSTØ Atelierinteriør. CHR. KROHG Nordenvind Sé forud. B. S. 36. JOHAN LARSEN *Havn nordpaa. VINCENT ST. LERCHE. J 738. ^Kaptejnens Morgenpibe. B.S *» og Alt, hvad som kjært er«. B. S. 21. HANS LØVAAS *1 Juni. L. M. MOE *J etter.

42 42 EDV. MUNCH *Paa Hybelen *Studie. GERH. MUNTHE *Tidlig paa Vaaren. Motiv fra Bæ rum *Foraarsdag. LUDVIG MUNTHE Vinterbillede. Tilh. Nationalgall. i Kristiania *Høst. JOHS. MULLER *Vinter *Februar. ERIK WERENSKIOLD. Søskende. MORTEN MØLLER Norsk Skovlandskab Indso med Elsdyr. AMALDUS NIELSEN Fra Hardangerfjord. Tilh. Nationalgalleriet i Kristiania *Fra Ryfylke *Aftenstemning ved Frederiksstad *Fra Soggendal. CARL NIELSEN *Partifra Hjørendfjord. B. S. 37. EIVIND NIELSEN *Paa Vejen til Isen. GEORG NIELSEN *Vaadfiskere. LORENS NORBERG *Fra Vækkerøstrand ^September. A. NORMANN *Norsk Fjord. ASTA NØRREGAARD ^Figurbillede. W. PETERS Fem Originalraderinger.

43 NORSK MALERKUNST. 43 EILIF PETERSEN 764. Nocturne. B. S. 2. C. M. Ross *Fra Loggiaen *Firbendræberen. LEIS SCHELDERUP Portræt af Frøken M. S Portræt af Hr. Redaktør O. L Portræt. ERIK WER ENS KIG ED. En Bondebegravelse. Fragment. OTTO SINDING *En Vinterdag i Nordland. ANDR. SINGDAHLSEN Høstdag. E. SKARI *Marine. Fra Kattegat. L. SKRAMSTAD *Septemberdag. CHR. SKREDSVIG Vinjes Hjem. Tilh. Nationalgalleriet i Kristiania *Vinje som Gjætergut. B. S. ;8.

44 44 NORSK MALERKUNST. EYOLF SOOT Kjærring med Fladbrød. B. S, »Å er detta da Per!«GUDMUND STENERSEN *1 Sneen. MARIE TANNÆS Høstdag *Elven *Fra Skrivergaarden i Drøbak. B. S. 40. FRITZ THAULOW "Vinterdag "Vinterdag April "Isbrud. Pastel "Høst. Pastel "Nysne. Pastel *Interiør "Vinter. RAGNHILD THRANE. TH. TORGERSEN. N. ULFSTEN. F 795. Nødhavn. Tilh. Nationalgalleriet i Kristiania. JENS WANG * Musik "Nat "Høst. N. GUSTAV WENTZEL, 799. "Et Konfirmationsgilde "Morgenstemning. B. S. 41. OSCAR WERGELAND "Tidlig Morgen. C. AARSLEFF. De fundne Eroter. H. F. STRØM *Genre *Genre. JØRGEN SØRENSEN Februar, 2 0 Kulde. Tilh. Nationalgalleriet i Kristiania *Norsk Vinterdag. B. S *Vinterdag. En gammel Havepavillon. B. S. 39. ERIK WERENSKIOLD "En Bondebegravelse. Tilh. Nationalg. i Kristiania. B.S.43 0g *Oprensning af en Grøft Middagsstunden *Søskende. B. S Foraarsblomster. A.G. WLGDAHL * Vinter. Motiv ved Bergen *Høstlandskab med Elv. Parti i Nordfjord *Vaar. A. EDELFELT. Finsk Kunstner. Portræt af L. Pasteur. B. S. 27.

45 45 BILLEDHUGGERKUNST. DANMARK. CARL AARSLEFF *Den fortabte Søn. Statue i Gibs. B. S *De fundne Eroter. Pompejansk Motiv. Statue i Gibs. B. S Hoverende Jættedrenge. Brudst. af F'risen»Balders Baalfærd«samt dertil hørende Tegning af den samlede Frise. V. BI SS EN. E11 Pottemagerske.

46 4 6 DANSK BILLEDHUGGERKUNST. R. M. ANDERSEN *Kraka. Statue i Gibs. E.H. BENTZEN '-"Portrætbuste af Pianistinden Frk. Sophie Olsen. Marmor Portrætbuste af Hr. Professor Otto Bache *Griffenfeld. Buste i Gibs. V. BISSEN *EnRytter. Statue i Gibs. B.S *En Pottemagerske. Statue i Marmor. B. S *Tubal Kain. Statue i Bronce. B. S *En Danaide. Marmor. LUDVIG BRANDSTRUP Portrætbuste. A. M. BRODERSEN. En Kalv. ANNE MARIE BRODERSEN *Thor paa Fiskeri. Gruppe i Gibs *En Kalv. B. S *En Kalv. B. S. 47. A. J. BUNDGAARD *Efter Skibbrud. B. S. 78. R. BØGEBJERG *En Fanøpige. Buste i Marmor. E. THOD-CHRISTENSEN *Gaasepigen. Statue i Gibs ^Portrætbuste af Stanley Portrætbuste Portrætbuste. Tilh. Hr. Handelsfuldmægtig L. Tilly Portrætbuste. Tilh. Hr. kgl. Overberider Lørup. HENNY DIDRICHSEN *Ved Aaen. Gruppe i Marmor. B. S. 33. O. EVENS Digteren B. S. Ingemann. Statuette i Gibs. G. CHR. FREUND *En glad lille Dreng. Marmor. F. HAMMELEFF Buste i Gibs Barnebuste..

47 47 AKSEL HANSEN *Echo. Statue i Gibs. Ovids Metamorfoser. XXIII. B. S Portrætbuste. Marmor. Tilh. Hr. Etatsraad Lotze Portrætbuste. Bronze Portrætbuste. Gibs. CARL HARTMANN Portrætbuste af Steno. Tilh. St. Knuds Skole. J. HOFFMANN *Henrik Ibsen. Buste i Marmor. LAURITZ JENSEN *En Kelter til Hest i Kamp med en Uroxe. Gibs. B. S Portrætbuste. Tilh. Hr. Ritmester Allan Dahl. KATINKA KONDRUP 845. *En Syerske. Statuette i Marmor. A. M. BRODERSEN. En Kalv *En Dreng, legende med en Hund. Gruppe i Calipasta. JØRGEN LARSEN. *En neapolitansk Mandolinspiller. Statue i Gibs. B. S. 10. CARL MORTENSEN Triste Tanker. Statuette i Gibs Portrætbuste. Gibs. H. OLRIK Miniatur-Portrætbuste. Modeli. og ciseleret i Metal. A. INGEMANN OLSEN *Et Burreblad med Blomster. Skaaret i Pæretræ *Laag til et Skrin, dekoreret med Potentilla repens. Pæretræ. Skaaret i 852. *En Palet med Bladgrene. Skaaret i italiensk Nøddetræ. A. PAULSEN Model til et Mindesmærke for Anders Sørensen Vedel, saaledes som det med Undtagelse af Portrætet tidligere fandtes i Ribe Domkirke. H. P. PEDERSEN-DAN *Ismael. Statue i Gibs. B. S. 49.

48 48 DANSK BILLEDHUGGERKUNST. EDVARD PETERSEN Skitse til et paatænkt Springvand paa Højbroplads. Plastisk Dekoration. (Diameter af den yderste Kumme 8 Al. Fig. i Legemsstørr. Beliggenheden midt paa Pladsen udfor Nikolajtaarn.) NIELSINE PETERSEN *En Dreng, der fisker Krabber. Statue i Gibs. B. S *En dansende Faun. Statuette i Bronze. J. ROED Portrætbuste. Marmor. LAURITZ JENSEN. En Kelter til Hest i Kamp med en Uroxe. A. V. SAABYE *Susanne for Raadet. Statue i Gibs. B. S Portrætbuste. Gibs. Tilh. Hr. Figurmaler Frants Henningsen Portrætbuste Portrætbuste. JULIUS SCHULTZ Moderkjærlighed. Gruppe i Gibs. Motivet hentet fra det gl.testam., 2 Mose Bog, 2 Kap., 3 Vers. 8^4. *Vittorio. Statuette i Marmor. B. S Den Madvigske Medalje. B. S. 50.

49 DANSK BILLEDHUGGERKUNST Skitse til en Medalje. NlKOLAJ O. SCHMIDT Skitse til et Springv. paa Amager Portrætbuste af Marinemaler, Protorv. Bassinet tegnet af Hr. Prof. j fessor Vilh. Sørensen. Gibs. Tilh. H. Storck. I Kunstnerforeningen af 18 Novbr. Vtlf-i. H. P. PEDERSEN-DAN. Ismael Portrætbuste. Gibs Portrætbuste i brændt Ler Portrætbuste i brændt Ler. J.F. SKOVGAARD OG TH. BINDESBØLL Model til et Springvand paa Amagertorv med tilh. Plan til Ordn. af Højbroplads. Udf. eft. Bestill. af Forening, til Hovedst. Forskjønnelse. B. S. 65. N.K. SKOVGAARD '"Fæstemanden i Graven (Aage og Else). Relief. Efter Folkevisen. B. S. 51.

50 5 DANSK BILLEDHUGGERKUNST. CARL SMITH ^Portrætbuste af Hr. Hj. Hjorth- Boyesen. Gibs *Portrætmedai!lon af M ark Twain. Kobber. TH. STEIN Prof. L. Phister. Buste i Marmor. Tilh. d. kgl. Skulptursamling Kgl.Skuespiller P.Schram. Buste i Marmor. Tilh. d. kgl. Theater Sproggranskeren R. Rask. Buste i Gibs Skoleinspektør Wohnsen. Buste i Gibs Triumferende Amor. Bronze. Tilh. den kgl. Skulptursamling. THEOBALD THIELEMANN Buste af Agronomen, Prof. Jørgensen. Tilh. det kgl. danske Landhusholdningsselskab. JULIUS SCHULTZ. Den Madvigske Medalje. SVERIGE LEA AHLBOM. Portrætmedaljon af Jens Christian Hostrup. Gibs. *En Ramme med Medaljer. *Portrætmedaljon af Gibs omfattende den sv. Kongefamilie. *FrederikI beskyttendede skjønne Kunster. Gibs. *Flora med sin Genius. Gibs. *BaltzerBogislaus Greve v. Piaten i hel Figur. Gibs. ^Sanggudinden. Gibs *EnRammem.sexReliefferafJern *En Ramme m.ti Relieffer afjern. JOHN BORJESSON Holbergs Statue. Gibs. B. S Portrætgruppe af to Børn Portrætst. af afd. Chem. v. Scheele. INGEL FALLSTEDT *Buste af Hs. Maj. Kong Chr. IX. Terracotta *Buste af Hds. Maj. Dr. Louise. Terracotta.

51 SVENSK BILLEDHUGGERKUNST Buste af Hs. kgl. H. Kronprinds Frederik. Marmor Buste. Marmor Buste. Marmor *Buste af Hs.k.H.PrindsValdemar *Buste af Hs. k. H. Prinds Carl *Buste af Fru Tychsen, f. Scholl BusteafHr.Kommandkpt.Ekmann *Buste af Hr. Raadm. Falkmann Portrætbuste. Marmor Portrætbuste. Marmor En Sømand. Relief. CARL JOHAN DYFVERMANN *Morgenlektien. Gruppe i Bronze. IDA ERICSON *Salomos Glæde over sin Triumf. Statue i Gibs. -V. K. SKO I 'GAA RD. Fer stemanden i Graven. ADOLF LINDBERG *Ti Sølvmedaljer *Otte Broncemedaljer *To Portrætmedaljoner i Vox *Fire Broncemedaljoner. GUSTAF LINDBERG *Taage. Statue i Gibs. JOH. THEOD. LUNDBERG PerSvinaherde. Statuette i Bronze. Tilh. Hs. Maj. Kong Oscar II. C. H. NORRSTROM Skjold af ætset og forg. Staal samt drevet Sølv. Hovedfremst.»David og Goliath«. ALFR. NYSTROM *Hagarog Ismail. Gr. i Marmor *Historikeren Erik Gustav Geijer. Statuette i Bronce *Biskop J.C.Wallin. Stat. i Gibs.

52 tj2 NORSK BILLEDHUGGERKUNST. NORGE. O. GLOSIMODT *Amor. Marmor *Portrætmedaljon Arbejder i Elfenben og Træ. C. DAAE MAGELSEN Portrætbuste. Marmor *Kleopatra. Terracotta *Sex Statuetter. Terracotta. STEPHAN SINDING Barbargruppe. Marmor. B. S. 70. Tilh. Hr. Carl Jacobsen En fangen Moder. B. S. 26. Tilh. Hr. Carl Jacobsen. M. SKEIBROK *En Fredløs. Gibs Portrætbuste. ANDERS SVOR >y- *En Pige. Terracotta. *Bedstefaders Undervisning. AMBROSIA TØNNESEN. 933 ^Statuette. LARS UTNE. MrøM *Tusmørke. Portrætbuste. B. S. 54. Portrætrelief. J. WLSDAL. JOHN BORJESSON. Holbergs Statue Portrætbuste. Portrætbuste. Portrætbuste. B. BERGSLIEN *EventyrdigterenAsbjørnsen.Gibs. WALTER RUNEBERG. Finsk Kunstner. Per Brahe. Statue i Gibs. B. S. 53.

53 DANSK BYGNINGSKUNST. 5$ BYGNINGSKUNST. DANMARK. H. V. AHLMANN. Chorskranke Kirke. fra Stubbekjøbing Altertavle fra Stubbekjøb. Kirke. Gavl fra Do. H. C. AMBERC. Situationsplan, Grundpl, Længdeog Tværsnit samt Model (udført i Træ og malet) af St. Nicolaj Kirke i Kjøbenhavn. Udført efter Bestilling af Hr. Porcellainshdlr. H.O. Grave. Et andet Projekt til St. Nicolaj Kirke. AXEL BERG. Epitafium af malet Træ over Friderich Leiie! i St. Olaj Kirke i Helsingør. Opmaaling. Epitafium af Marmor over Birgitte Gøye og Herluf Trolle i St. Olaj Kirke i Helsingør « > F. BLICHFELDT. Udkast til et Basaranlæg p. Dæmn. mellem Peblinge-og Sortedamssø. MARTIN BORCH. Udkast til et Kunstmuseum. P. BØNECKE. Projekt til en Kirke i Kjøbenhavn. F. BØTTGER. Architektoniske Tegninger: Bygning paa Bremersvold Bygning ved Vestervoldg Spisehuset paa Christianshavn. RUNEBERG. Per Brahe. Statue i Gibs. L. CLAUSEN Opmaalinger af Dogepaladset. A. CLEMMENSEN. j 955. Hovedbygning til en mindre dansk Herregaard. j 956. Bygning til Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn.

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres Katalog over Maleri-Auktionen paa Raadhussalen i Maribo Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet: Søndag den 24. Juni fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97?

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? paa Sehous Hotei Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? Malerier af K- C- IHlertsen 1. Aaløb i Sorgenfri Skov 2. Aftenlandskab fra Taasinge 3. Strand ved Bulbjerg, Skareklit 4.

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12.

MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12. MALERI AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 TIRSDAG DEN 27EE JANUAR KL. 12. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I»KOBENHAVNS KUNSTSALON«S UDSTILLINGSLOKALE, BREDGADE 34 (OVENLYSSALEN),

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj (M) Katalog over Kunstauctionen som afholdes i -3 alen Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj I. Indrammede Kobberstik og Raderinger. Louis Jensen. 1. Ved Kinderdijk i Holland. N.

Læs mere

Professor Janus la Cour

Professor Janus la Cour FORTEGNELSE over Arbejder af Professor Janus la Cour udstillede i Foreningen for national Knnst 1901 I Lokalet er fremlagt en Salgsprotokol. Studier, Skitzer og Vandfarvetegninger. 1. Ved Helgenæs Strand,

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908.

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS udstillede i Foreningen for national Kunst 1908. - «A.:. - MAREN FRA ULFSBORG. Tilh. Hr. Overretssagfører WOLFF. En Salgsprotokol er fremlagt i Lokalet.

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. -----

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. ----- JL. ----- MALERI AUKTION 22. NOVEMBER 1915 v j * KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KONCERTPALÆETS RIDDERSAL MANDAG DEN 22. NOVEMBER

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL.

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL. City A u k t i o n s l o k a l e r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). MANDAG DEN 27. MARTS 1911 KL. 1 EFTRM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2

MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER. Fotografisamlingen M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 Fotografisamlingen MALERIAUKTION I DEN FRIE UDSTILLINGS LOKALER VIS å VIS ØSLBANEGAARDEN M A N D A G DEN 7. OKTOBER 1918 KL. 12 1 2 BORTSÆLGES EN SAMLING MALERIER SÆRLIG AF ÆLDRE OG YNGRE DANSK MALERKUNST

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1910 K KØBENHAVN P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) MCMX FRITS THAULOW

Læs mere

FYEN8 STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING

FYEN8 STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING KATALOG OVER FYEN8 STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING AF ÆLDRE OG NYERE DANSK KUNST FRA V. WINKEL & MAGNUSSEN PAA MUSEET I ODENSE JUNI 1914 KATALOG OVER FYENS STIFTS KUNSTFORENINGS UDSTILLING AF ÆLDRE OG

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I 5 f$8 087. Kunstakademiets Bibliotek^ I I II II II II 1 II II I II 300000249282 * FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER AF LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER AF LUDOVICA KABELL-ROSENØRN

Læs mere

UDSTILLING UNG DANSK KUNST

UDSTILLING UNG DANSK KUNST 24 5 UDSTILLING = AF = = = = = UNG DANSK KUNST DECEMBER 1910 p p p m. 1g m g g g p i. "pr-- V - -- '-./ '. S : ;- UDSTILLING AF UNG DANSK KUNST $ DECEMBER 1910 CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN FORTEGNELSE

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

MALERIER. City A u k tio n s lo k a le r G'. Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). CITY AUKTIONS-LOKALER GL. MØNT 2 & 4 (COLOSSEUM)

MALERIER. City A u k tio n s lo k a le r G'. Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). CITY AUKTIONS-LOKALER GL. MØNT 2 & 4 (COLOSSEUM) City A u k tio n s lo k a le r G'. Mønt 2 & 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. TIRSDAG DEN 2. DECEMBER 1913 KL 12 OG FØLGENDE DAGE KL. Il1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

UDVALG C ' DAHSKE KUNSTNERES ARBEJDER

UDVALG C ' DAHSKE KUNSTNERES ARBEJDER FS D.bl. T>. U. UJUL Åbn.d»lo. UDVALG AF C ' DAHSKE KUNSTNERES ARBEJDER BORTLODDEDE BLANDT KUNSTFORENINGENS MEDLEMMER. 2DEN AFDELING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN. OKTOBER 18S9. STATENS KUNSTHISTORISKE

Læs mere

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2!

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21 2. SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! * » I * - KUNSTAUKTION i DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 ----------------------------- Katalog over Maleri-Auktionen i ffllégade Nr. 35 M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 O O O Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 27. og Sandag den 28. Septbr. fra Kl. 11-4.

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

Malerier. Auktionen. 5^jo. Admiralgade 16. SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm.

Malerier. Auktionen. 5^jo. Admiralgade 16. SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm. 5^jo AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Admiralgade 16 Telefon 7352 KATALOG til Auktionen Tirsdag den 15. December 1908 Kl. 12xl2Eftm. i Admiralgade 16 over Malerier. af ældre og yngre dansk Malerkunst.

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»W ESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONcNR.: VESTER M A N D A G DEN 17. M AJ 1920, KL. 12

NEHMS AUKTIONER»W ESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONcNR.: VESTER M A N D A G DEN 17. M AJ 1920, KL. 12 NEHMS AUKTIONER»W ESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONcNR.: VESTER 72 56 M A N D A G DEN 17. M AJ 1920, KL. 12 KATALOG over EN SAMLING MALERIER som sælges ved offentlig Auktion i Vangehuset, Strandvej

Læs mere

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion

CATALOG. en Samling Malerier, Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, (f> Bredgade 28. over. hvilke bortsælges ved Auktion sm CATALOG over en Samling Malerier, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag den 16. December 1895, Form. Kl. 11, i Lemmings permanente Kunstudstillings Lokale, Bredgade 28. (f> EFTERSYN: Fredag d. 13., Lørdag

Læs mere

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5.

MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl. 10 5. Torsdag den 6. Februar Kl. 10 5. Falkenbergs Auktioner Fredag den 7. Februar 1919 Kl. 12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 s 29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN. Onsdag den 5. Februar Kl.

Læs mere

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig:

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: Fortegnelse over Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: liarber Tli. Petersens Dødsbo tilhørende Malerier g Particulier Halbergs Dødsbo tilhørende Kobberstik og Malerier, som "bortsælges ved Auktion

Læs mere

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Mandag den 25. Februar Kl. 12. Eftersyn Fredag d.22, Lørdag d. 23 og Søndag d. 24., Kl. 10-5 KUNST-AUKTION FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER \ HVOR IMELLEM

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Assens. M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. For Maleriernes Ægthed garanteres. over

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Assens. M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. For Maleriernes Ægthed garanteres. over Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix i Assens M a n d a g den 21. M aj 1917 Kl. 1. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 20. Maj fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12

KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 KATALOG OVER MALERISAMLINGEN DER BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER KL. 12 MALERIAUKTION I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 MANDAG DEN 1. DECEMBER 1919 KL. 12 BORTSÆLGES

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg.

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL NEUMANN udstillede i Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. Billeder og Studier. 1. Fra Skagen. Studie. 1854. Tilh. Hr. Grosserer C. A. Buch. 2.

Læs mere

Fiskerfamilien Riff: En billedekavalkade

Fiskerfamilien Riff: En billedekavalkade Fiskerfamilien Riff: En billedekavalkade Aalsgaards kendteste fiskerfamilie er uden tvivl familien Riff. Alene den mængde malerier og andre billeder der skildrer personerne, husene og omgivelserne omkring

Læs mere

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 AFDØDE LANDSK Mi'- h a? RASM. El LE Haj EFTERLADTE MALERIKi UDSTILLEDE I KUNSTUDSTILLINGS- BYGNINGEN VED CH ARLOTTEN BORG 22.-21 NOVEMBER 1912 AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 KØBENHAVN F. E BORDINGS

Læs mere

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12.

MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. MALERIAUKTION GAMMEL MØNT 2 &. 4, (COLOSSEUM) MANDAG DEN 755 OKTOBER KL. 12. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER, TEGNINGER M. M. (FIN, GAMMEL DANSK KUNST), SOM BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG DEN 7. OKTOBER

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. I Nøhrmanns Auktioner TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 (COLOSSEUM)

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. I Nøhrmanns Auktioner TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 (COLOSSEUM) I Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2*4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. W K.J TIRSDAGEN DEN 23. MARTS 1915 KL. 1 OG FØLGENDE DAGE KL. Il1/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I. Gammel Mønt 2 &4

Læs mere

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 1 KANAL VED TERRACINA. 1902. Tilh. Kunsthdlr. Anton Hansen. 2 STRANDBRED. TERRACINA.

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER 190. ^ & ERIER, STUDIER»e TEGNINGER AF JØRGEN SONNE FØDT DEN" 24. JUNI l80i, DØD DEN 24. SEPTBR. 189O URSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN I KJØBENHAVN 1890. o c 01 sen fc oo.. K.>eeE'VM*vi*_ 1. Et Skib trækkes

Læs mere

KUNSTNERNES STUDIESKOLE

KUNSTNERNES STUDIESKOLE FORTEGNELSE OVER DEN AF KUNSTNERNES STUDIESKOLE FORANSTALTEDE UDSTILLING A F ARBEJDER 1 UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG. KJØBENHAVN. THIELES B OGTRYKKERI 1896. Samtlige Maal ere i Tommer. SrøBSTAtøÅDEM!

Læs mere

KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13

KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 T / KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 FORAARS* UDSTILLING KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 Nr. 1. MICHAEL ANCHER. SELVPORTRÆT. MICHAEL ANCHER. 1 Selvportræt... ROSTRUP BOYESEN. 2 Polardrengen...

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 Katalog over Maleri-Auktionen 35, flllegade 35, Mandag d. 27. Januar 1919 Kl. 12 i Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 25. og Søndag den 26. Januar fra Kl. 11 4. Kommissioner modtages af aut. Taksator,

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER TIRSDAG DEN 27. APRIL 1920

NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER TIRSDAG DEN 27. APRIL 1920 NEHMS AUKTIONER»WESTMINSTER«FREDERIKSBERG ALLÉ 5 TELEFONsNR. s VESTER 72 56 TIRSDAG DEN 27. APRIL 1920 KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN Paa Begæring af Højesteretssagfører Fr. Winther sælges en Del gode Malerier

Læs mere

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner

XALIBI EFTERSYN: Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) Hn&tioner. Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 24. Oktober 1919 Kl. 2 Eftim. bliver ved Auktion, der afholdes f. Jionfleoej 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling XALIBI EFTERSYN: Onsdag den 22. Oktober Kl. 10

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner Fredag den 12. December 1919 KL 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der alholdes (Det ny Theater bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdng den lo. December Kl. 10-5. T\,rsd;ifc: o* n!1 December

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN

HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN 543. HAVESKULPTUR-UDSTILLINGEN I ØREGAARD FOLKEPARK SOMMEREN 1918 AFHOLDES AF GENTOFTE KOMMUNE I FORBIND ELSE MED CHARLOTTENBORG-BILLEDHUGGERNES SAMMENSLUTNING PRIS: 25 ØRE Elegant farreskræderi @AS @A9

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog over. M a n d a g den 19. A p ril 1915 K l. 2.

Maleri - Auktionen. Katalog over. M a n d a g den 19. A p ril 1915 K l. 2. P Katalog over Maleri - Auktionen t i Hotel Prinsen s Festsal i Roskilde M a n d a g den 19. A p ril 1915 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. April fra Kl 10-6, 3 14. Prof.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

J. F. N. VERMEHREN 5

J. F. N. VERMEHREN 5 D 27.768 ti 220 Fortegnelse over et Udvalg af Maleren J. F. N. VERMEHREN 5 Portrætter samt andre danske Kunstneres Arbejder Udstillede i Foreningen for national Kunst 1917 J. F. N. VERMEHREN 1823 1910

Læs mere

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å D 591. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN tø/:/.3! å I SEPTEMBER 1919 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiaiaiiiuiiiiiiiiiiiiiis

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Om dokumentet Dette dokument indeholder en liste over Sigurd Swanes malerier på danske (og skandinaviske) museer. Listen er baseret på den

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere