Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 82, 8. oktober Lilleskolelærerne på banen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 82, 8. oktober 2014. Lilleskolelærerne på banen?"

Transkript

1 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Tlf Fax INDHOLD: Lilleskolelærerne på banen? Hilsen fra bestyrelserne i Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne Åben Skole: Hvordan gør I kampagnemateriale er klar Folketingets åbning: Stilhed på skoleområdet. Evaluering og offentliggørelse på hjemmesiden. Tilsynsrunde med Specialundervisning Korea vil lære af Danmark Mange nye ledere eller blot naturligt flow? NAVNE & SKOLER Ny medlemsskole og nye skoleledere KORT NYT bl.a: - Formandstræffet er også for skoleleder - Lønstatistik om lederlønninger og om lokale løntillæg - Møder om BUPL OK 15 hvor skolerne giver input - Idræt som prøvefag og ny prøvebekendtgørelse - Grønt Flag til skolen - Omvendt moms kan også ramme skolerne - Kompetencemillionerne til skoleldelse går uden om de frie skoler KALENDER Lilleskolelærerne på banen? Folketinget åbnede i går og statsministerens åbningstale indeholdt - som forventet - bemærkninger om den igangværende folkeskolereform, nemlig at elever og deres lærere (er) i fuldt sving med at skabe en ny folkeskole. Talen indeholdt som forventet ikke et ord om de elever på de frie grundskoler eller om de elever på efterskolerne. Det kan man jo vælge at se enten som en forglemmelse fra statsministeren eller som en tillidserklæring: De frie grundskoler har ikke brug for regeringens bevågenhed og reformer. Vi klarer os udmærket uden, og skal nok reformere os lokalt på vores egen måde. At udvikle vores lilleskoler er en del af vores dna og det vil det blive ved med at være. Under afslutningen af en debat på årets folkemødet på Bornholm blev jeg spurgt af Clement Kjersgaard om, hvad man kunne have gjort bedre i forarbejdet til folkeskolereformen. Man kunne have inddraget lærerne, sagde jeg: Det er jo dem, der har forstand på undervisningen! Bortset fra, at det i situationen måske var en lige lovlig smart bemærkning, er det jo banalt og indlysende, at undervisningen og pædagogikken kun kan udvikles med lærerne. Det ved vi ude på lilleskolerne, det er en del af vores selvopfattelse, at lærerne er med til at udvikle undervisningen, at tænke nye pædagogiske tanker, at lave nye projekter og måske også at eksperimentere med nye undervisningsformer. Alligevel vil jeg godt sætte spørgsmålstegn ved, om der i virkeligheden sker nok. Er vi på forkant ude på de enkelte skoler og som skoleform? Eller drukner den pædagogiske udvikling i dagligdagens undervisnings- og forberedelsesopgaver, i forældresamarbejde og organisatoriske opgaver? Folkeskolereformen er som sådan ikke en trussel eller udfordring for os på lilleskolerne; men den er vel et forsøg på at give et diffust svar på en række centrale pædagogiske og undervisningsmæssige udfordringer til den danske grundskole i disse år. Lad mig kun fremhæve tre, for der er mange: Grundskolen har i kraft af den hastigt voksende digitalisering mistet monopol på traditionelle undervisnings- og læringsformer. Der er mange professionelle udbydere af undervisningssystemer, ja hele pædagogiske programmer i bredeste forstand, der er klar til at blive implementeret både kommunalt og på den enkelte skole. Der kan også downloades utallige gratis - instruktionsvideoer i alt fra vinkelmåling til bluesguitar for børn. Det udfordrer lærerrollen, groft sagt: Skal lærerne kun være formidlere af allerede udarbejdede programmer eller koncepter, eller skal lærerne være medudviklende, innovative og refleksive i forhold til deres egen praksis? Folkeskolen har kæmpeudfordringer i forhold til at være skole for alle børn: undervisningsdifferentiering, inklusion, specialundervisning, udsatte børn m.m. Lilleskolerne har mange erfaringer og tiltag, der har fungeret; men hvad skal der ske fremover og hvilke holdninger og kompetencer kræver det af lærerne? Vores omverden er under stadig hastigere forandring, og dermed ændres de grundlæggende forhold mellem individ og samfund. side 1 af 15

2 Derfor er der brug for et revideret dannelsesbegreb i skolen, et dannelsesbegreb, der kan udfordre den ensidige fokus på erhvervsrettede kompetencer, der pt. hjemsøger dansk skole- og uddannelsestænkning. Sat på spidsen: Hvad er det for et medborgerskab og samfundsliv vi skal danne børnene til? Hvordan skal det spille sammen med fagligheden? Hvordan kan og skal lærerne ude på lilleskolerne medvirke den opgave? Der er allerede mange lokale bud på de enkelte lilleskoler, men alligevel tænker vi i Lilleskolerne, at der må være et stort behov for at lilleskolelærerne kan mødes og inspirere, reflektere, netværke eller videreuddanne sig sammen om ovenstående eller andet. Kampen om grundskolen handler ikke kun om rammebetingelser, økonomiske vilkår eller arbejdstid den handler det handler om pædagogik, undervisning, faglighed og læringssyn. Der er brug for, at Lilleskolerne som forening i højere grad tør sætte det pædagogiske på dagsordenen, og derfor vil vi prøve at udvikle nogle nye fora for lilleskolelærerne at mødes i. I foreningen vil vi nu arbejde på at udvikle inklusionstræffet og LUF til noget nyt, der fremadrettet kan hjælpe lilleskolelærerne, men det kræver jo, at I ude på skolerne også mener, det er en god ide! Det kunne vi godt tænke os nogle tilbagemeldinger på det er jo i sidste ende også ledernes og bestyrelsernes ansvar, at der er de fornødne rammer og kompetencer på skolerne til dette. Venlig hilsen Søren Erhard Hansen Formand Hvordan holder I Åben Skole? Torsdag den 6. november er der igen Åben Skole landet over. Vi vil gerne høre, hvordan I har tænkt jeg at arrangere dagen. Del dine tanker, ideer og input på Hvis I endnu ikke er tilmeldt kan det ske ved at skrive direkte til så sørger vi for, at I bliver synlige på Husk også, at der er kampagnematerialer til fri afbenyttelse på Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Maren Skotte på eller Gratis kampagnemateriale er klar nu Op til Åben Skole den 6. november er der igen i år lavet kampagnemateriale, som kan downloades kvit og frit via Materialet inkluderer en kampagnemanual, som også sendes til alle skoler i fysisk version i løbet af denne uge. Desuden plakater, flyers, facebook-banner, webbanner, nabobrev m.v. Redaktion: Peter Højgaard Pedersen Tlf / side 2 af 15

3 Hilsen fra bestyrelserne i Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne Kære Lilleskoler og Friskoler Søren Erhard Hansen, / Peter Bendix Pedersen Vi glæder os over det fælles sekretariatssamarbejde for Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening. Samarbejdet er rigtig godt i gang og virker efter de hensigter og formål, vi har holdt os for øje. Det har derfor været helt naturligt, at bestyrelsen i Lilleskolerne og styrelsen i Dansk Friskoleforening har været samlet til et fællesmøde, hvor vi overordnet har drøftet mulighederne for både et tættere foreningssamarbejde og politisk partnerskab i fremtiden. Det har medført igangsætning af en åben proces, hvor vi afsøger de muligheder, der naturligt åbner sig, når man sætter sig sammen. Ingen ved derfor endnu, hvor vi ender, men vi er optaget af at finde ud af, hvad vi kan sammen, som vi ikke kan alene hver for sig, og lysten til samtalen om det, er bestemt til stede. Bestyrelsen for Lilleskolerne sammen med Styrelsen for Dansk Friskoleforening En procesgruppe bestående af formænd, næstformænd og sekretariatsledere har fået til opgave at navigere os alle videre. Første skridt er denne orientering til jer, med invitation til at deltage og bidrage til dialogen og samtalen om det, vi kan sammen. Er der brug for mere så kontakt os gerne. Med venlig hilsen Søren Erhard Hansen Peter Bendix Pedersen Formand Lilleskolerne Formand Dansk Friskoleforening Stilhed på lovgivning for skoleområdet Grundskoleområdet fik nogle få obligatoriske - linjer men ikke nogen særskilt opmærksomhed i statsministerens tale ved Folketingets åbning i går. Et gennemsyn af regeringens 43 sider lange lovkatalog afslører, at vi på grundskoleområdet kan se frem til et stille folketingsår efter nogle år med en sand storm af nye lovinitiativer skoleområdet. Ved gennemgangen af lovkataloget er redaktionen faldet over følgende: Friskoleloven: Ændringsforslag angående tilskud til specialundervisning planlægges fremsat i februar Internationale skoler: En helt ny lov skal give kommunerne mulighed for at etablere internationale skoler, der skal være fritstående og blandt andet stå udenfor folkeskolelovens rammer. Forslaget, der bebudes fremsat i januar side 3 af 15

4 2015, vil, får man indtryk af, betyde at der kan opstå en helt ny skoleform i Danmark. Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet af ældre ophæves: Regeringen vil afskaffe de muligheder, der er for at indgå individuelle eller kollektive aftaler om, at et ansættelsesforhold skal stoppe når den ansatte fylder 70 eller flere år. Funktionærlovens bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelser skal bringes i overensstemmelse med retspraksis fra EU-domstolen. Dette har betydning for de frie grundskoler, idet de fleste ansættelsesforhold ved skolerne er omfattet af blandt andet opsigelsesbestemmelserne og godtgørelsesbestemmelserne i funktionærloven. PHP Regelmæssig evaluering af den samlede undervisning - Friskoleloven 1b, stk. 3 Tilsyneladende har en del medlemsskoler ikke foretaget en evaluering jf. 1b, stk. 3 i friskoleloven. Af denne paragraf fremgår det, at skolen regelmæssigt skal foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Resultatet af denne evaluering skal lægges ud på skolens hjemmeside. Imidlertid kan man ved en hurtig gennemgang af skolernes hjemmesider konstatere, at det er et område, der bliver forsømt på en del skoler. Da både evalueringen og kravet om at lægges resultatet af evalueringen ud på hjemmesiden er et klart krav i friskoleloven, kan det også opfattes som en af betingelserne for at modtage statstilskud. Det er derfor et område, som den enkelte skole skal have styr på. Dansk Friskoleforening har i slutningen af september afholdt kursus vedrørende denne evaluering, og kurset vil blive udbudt igen i september 2015 og muligvis også i foråret 2015, hvis der skønnes at være behov for det. TM og PHP Tilsynsrunde med specialundervisning Frem til nytår gennemføres den bebudede tilsynsrunde med anvendelsen af tilskud til specialunder-visning. Der er tale om et såkaldt tematisk tilsyn med anvendelsen af de tilskud, skolen har fået til elever med behov for støtte i mindst 9 undervisningstimer, svarende til 12 ugentlige lektioner. Tilsynsrunden, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTS) er ansvarlig for, fokuserer på, om skolerne lever op til bestemmelserne i tilskudsbekendtgørelsens 12, stk. 6-7, hvor det blandt andet fremgår: At skolen skal give forældrene skriftlig underetning om, at der er bevilget tilskud til en del af deres barns undervisning. At skolen skal føre en oversigt over, hvornår eleven skal deltage i den undervisning er er bevilget støtte til. At skolen løbende skal føre protokol over elevens deltagelse i den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til. Formålet med tilsynet er først og fremmest at sikre, at de elever, som skolerne har side 4 af 15

5 søgt tilskud til, også modtager støtte i mindst 12 lektioner om ugen. Endvidere vil tilsynet have fokus på, om der er sammenhæng mellem det ansøgte antal lektioner og den undervisningsaktivitet, der er iværksat af skolen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har udvalgt 12 skoler til dette tilsyn. De udvalgte skoler har modtaget henvendelse fra styrelsen. Man har udvalgt: 4 skoler med med et numerisk stort antal elever, hvortil skolen modtager tilskud til specialundervisning 4 skoler med relativt/procentu elt mange elever, hvortil skolen modtager tilskud til specialundervisning 4 skoler der gennemsnitligt set modtager tilskud til specialundervisning til mange lektioner pr. elev. Her vælges skoler, der har mindst 5 elever, hvortil skolen modtager tilskud til specialundervisning. I praksis gennemføres tilsynet ved, at Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skriver til de udvalgte skoler og beder dem indsende materiale, der dokumenterer, at skolen lever op til kravene i tilskudsbekendt-gørelsen. Skolerne får fire uger til at indsende materialet, som Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen gennemgår, og vurderer om der er behov for at indhente yderligere oplysninger inden tilsynet kan afsluttes. Hvis materialet giver anledning til det, kan Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen beslutte at tage på tilsynsbesøg på skolen. Såfremt skolen ikke lever op til forudsætningerne for at modtage tilskud til specialundervisning, vil styrelsen vurdere, om der er grundlag for tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt tilskud. PHP Korea vil lære af Danmark Koreanske skoleelever går i skole 12 timer om dagen, ligger nr. 2 på PISA s liste over bedst-præsterende lande. Til gengæld har Korea bundrekord i elevtrivsel og selvmord er den mest almindelige dødsårsag blandt teenagere. Nu vender Korea blikket mod Danmark for at få inspiration. Af Maren Skotte, kommunikationsansvarlig i Dansk Friskoleforening, og Vibeke Helms, skoleleder ved Den fri Hestehaveskole. Sydkoreanske skolelever går i skole fra kl til Derefter fire timers studier enten på egen hånd eller private kurser. Bagefter er der undervisning i musik, sport m.v. En 10-årig skolelever er dermed oftest først færdig med dagens program, når klokken runder Af samme grund er det et stort problem, at eleverne slet og ret falder i søvn i timerne. I Sydkorea er der stort fokus på kundskaber og udenadslære og test er en del af hverdagen. Det efterlader Sydkorea med et stigende problem, idet skolesystemet er tilrettelagt for en elite, mens flertallet er i fare for at miste motivationen undervejs. Det sydkoreanske undervisningsministerium tog derfor initiativ til en international konference i slutningen af september. Hensigten var at etablere en platform for inspiration og diskussion af, hvordan et alternativt skolesystem kan udvikles side om side med den offentlige skole. Vi deltog fra Danmark dels som praktiker, dels med generel introduktion til vores tradition for frie grundskoler, tilskudssystemet, lovgivningen, tilsynet osv. Der var også oplægsholdere fra USA, England, Australien og Tyskland. side 5 af 15

6 Vigtige signaler fra det koreanske undervisningsministerium Konferencens undertitel var»international trends and Future Directions. Policy and Practice«og sendte dermed vigtige signaler fra det sydkoreanske undervisningsministerium, der ønsker at lytte til andre landes erfaringer og drøfte mulighederne for det alternative skolesystem i Korea, som kun har cirka 20 år på bagen. Det store konferencerum uden vinduer og med mørke tæpper og dystre møbler var indrettet med translatørudstyr, så alle deltagere kunne følge med på henholdsvis engelsk og koreansk. Mere end 400 mennesker deltog i konferencen, hvilket var flere end forventet. Vi mødte lærere, der havde rejst i timevis for at nå frem til mødet. Der deltog også en del skoleledere og relevante forskere og professorer fra undervisningsverdenen. Desuden en stribe betydningsfulde embedsfolk fra det sydkoreanske undervisningsministerium. Konferencen var slået stort op, og debativeren efter ikke mindst de danske præsentationer afslørede, at der var mange følelser på spil. Der er også i Korea sprængfyldt politik i at drøfte rammerne for en alternativ skole. De mange spørgere ville vide mere om, hvad det er for en tænkning, der ligger bag Grundtvigs skolesyn. De bad om uddybning i forhold til vores frihed til at ansætte de personer, vi finder bedst egnede uanset uddannelse. Og de ville også høre mere om, hvordan vi får tillid og tilsyn til at gå hånd i hånd. Friskoler anerkendes ikke som rigtige skoler Det sydkoreanske grundskolesystem består af en offentlig skole samt alternative skoler, der forgrener sig i dels anerkendte og ikke-anerkendte skoler. De anerkendte frie skoler skal leve op til stramme regler for curriculum m.v., hvilket gør friheden forholdsvis moderat i en dansk kontekst. Alternative skoler, som ikke er anerkendt af regeringen, modtager ingen finansiel støtte. Og bliver ikke anset som reelle skoler. Elever fra disse skoler skal derfor tage en stribe test for at komme videre i uddannelsessystemet. Alligevel er der i dag 230 alternative skoler, som ikke er anerkendte og antallet er stigende. Det var ikke mindst mange af disse skoler, som var repræsenterede ved konferencen. Den gryende friskolebevægelse i Sydkorea er derfor udtryk for stor ihærdighed og insisteren på, at der findes andre veje end den statslige.»denmark is like heavendanmark er som at komme i himlen, når man ser på mulighederne for at oprette og drive frie grundskoler«, sagde professor Song, som er dybt optaget af de danske friskoler og har været medvirkende til at også Sydkorea nu oplever en bølge af frie grundskoler. I løbet af konferencen blev det gentagne gange nævnt, at Danmark er et særsyn hvad angår frie skoler. Traditionen for at anerkende diversiteten og respekten for forældrenes frie valg er rodfæstet i Danmark gennem mere end 150 år, mens det koreanske samfund først er ved at erfare kvaliteterne af denne tankegang. Besøget i Sydkorea skærpede vores opmærksomhed på, at det ikke mindst er de stærke relationer i skolen, vi i Danmark er særligt gode til. Dét er meget fremmed for koreanerne. I Danmark anerkender vi, at effektive, positive relationer er grundlaget for effektiv læring og at skolen skabes i et samarbejde mellem de ansatte og familierne. Til gengæld slog det os, hvor arbejdssomme og flittige koreanerne er. side 6 af 15

7 De udgør en ekstrem arbejdskapacitet, som er fascinerende for en dansker. Besøget i Sydkorea rammer den danske frihed til undervisning ind. Intet andet sted i verden har man den samme tradition for frie grundskoler med så markant statslig støtte. Det står klart, at den danske grundskole er udtryk for et»mind-set«, som handler om meget mere end skole. Det handler om vores demokratiforståelse og respekten for individet. Vi kan helt sikkert inspirere andre lande med vores unikke tradition for fri skoler. Men vi kan også lære noget om de globale tendenser og den uddannelsesmæssige kontekst, vi er en del af og bliver udfordret af. De neoliberale tendenser til at prioritere målbare resultater er også en dagsorden, vi har inde på livet i Danmark. Vi kan være med til at rykke ved dagsordenen, når vi blander os. Og så er det interessant i vores PISA-fikserede tider, at et højtscorende land som Korea får øjnene op for, at vi i Danmark er gode til noget af alt det, der vanskeligt kan måles. Eksempelvis lysten til at gå i skole. Mange nye ledere eller blot naturligt flow? Lederne bliver i gennemsnit mindst 9 år på en lilleskole. Statistik og tal kan være taknemmelige; og virkeligheden stemmer sjældent med gennemsnitstal. Derfor kan det være godt med nogle faktuelle oplysninger, når mange nu går rundt med en oplevelse af, at der er kommet rigtigt mange nye ledere på lilleskolerne i de senere år, og når denne signatur samtidigt hævder, at lederne i gennemsnit bliver på jobbet i ca. 9 år. For øvrigt er det ikke en nyhed, idet en undersøgelse af lederansættelser ved lilleskolerne i perioden viste nøjagtigt det samme. Men nu til fakta. Lilleskolerne har gennemgået ansættelserne af skoleledere ved de 60 medlemsskolerne i perioden (Undersøgelsen omfatter ikke viceskolelederstillinger og afdelingsledere). 33 skoler har nyansat skolelederledere i perioden: Heraf har 9 skoler foretaget flere end 1 skolelederansættelse i perioden. 2 skolelederstillinger er p.t. ubesatte. Hvilken baggrund har de nyansatte skoleledere? 15 kommer fra en stilling ved en lilleskole (egen skole eller en anden lilleskoler). 10 kommer fra en anden fri grundskole. 21 kommer fra folkeskolen eller andre sektorer. Hvorfor holdt den tidligere leder op? 10 ledere er gået på pension. 10 har fået nyt job. 5 er ophørt i forbindelse med længerevarende sygdom. 7 er fratrådt efter eget ønske af andre grunde. 12 er fratrådt efter initiativ fra skolens bestyrelse. Der kan være tale om deciderede opsigelse, men oftest vil der være tale om, at man når til enighed om en fælles aftale om at afslutte samarbejdet. side 7 af 15

8 Ser man på kategorier fratrådt efter initiativ fra skolens bestyrelse, kan man sige, at de 12 tilfælde her svarer til, at 3 % af medlemsskolerne rammes af denne situation hvert år. Kategorien sygdom vil ifølge denne statistisk ramme ca. 1,5 % af skolerne hvert år. Baggrunden for lederskiftet påkalder sig ofte større opmærksomhed end de muligheder et lederskrifte indebærer. Mulighederne har vi dog ikke statistik for. Men vi kan sammenligne baggrunden for lederskiftet i perioden med perioden : Lederskift / årsag Pensionering 24 % 23 % Nyt job 36 % 23 % Sygdom 16 % 11 % Andet 16 % Opsigelse 24 % 27 % Gennemsnitsbetragtningen om, at en skoleleder bliver mindst 9 år på en lilleskole er beregnet på grundlag af det samlede antal lederskift i perioden , fraregnet et par helt ekstraordinære situationer, hvor en skole oplever flere lederskift på mindre end et år. PHP NAVNE OG SKOLER side 8 af 15

9 Ny medlemsskole velkommen til Hammer Fri Privatskole Hammer Frie Privatskole, som sekretariatet gennem længere har tid har været i kontakt med er nyeste medlem af Lilleskolerne. Skolen, der ligger ved Næstved, startede i august i år med ca. 60 elever. Læs mere om skolen her Sofiehøj Friskole ny leder Elisabeth Haulund er ansat som ny skoleleder ved Sofiehøj Friskole, der ligger i Kirke Hyllinge i Hornsherred. Elisabeth Haulund tiltræder den 15. september, og afløse Gitte Tanzer, der fratrådte som skoleleder i foråret. Elisabeth Haulund er 48 år og bor ved Kalundborg og har flere end 20 års erfaring fra både folkeskolen og friskolemiljøet - heraf fem år som skoleleder på den lille kommuneskole i Tømmerup ved Kalundborg. Hareskovens Lilleskole ny skoleleder Bestyrelsen ved Hareskovens Lilleskole har ansat Frank Jensen, som nu skoleleder med tiltrædelse den 1. november. Frank Jensen kommer fra en stilling som leder af Humlebæk Skole, der er en stor kommunal skole med knap 90 ansatte placeret på 2 matrikler. Frank Jensen overtager lederstillingen efter Lise Bro Rasmussen, der fortsætter på skolen i en stilling som viceskoleleder. Lederskifte på Trekronergade Freinetskole Efter mere end 30 år på Trekronergade Freineteskole, heraf de sidste 10 år som skoleleder, har Henrik Kramer besluttet sig for at gå efterløn den 1. november i år. Ny skoleleder bliver Monika Schumann Kramer, der hidtil har været souschef. Hanna Jessen bliver ny souschef. Lederskiftet markeres med en uformel sammenkomst på skolen den 31. oktober. KORT NYT Formandstræf 2014 er også for skoleledere! side 9 af 15

10 Skoleudvikling i samspil mellem den ansatte ledelse og den valgte ledelse sådan lyder overskriften for formandstræf 2014, som afholdes på Lilleskolen i Odense lørdag den 29. november. Udgangspunktet for kursusdagen er påstanden om, at succesfuld skoleudvikling i høj grad afhænger af et godt samspil mellem skoleleder og bestyrelse. Et samspil med mange facetter og et samspil som ikke er ens på to skoler. Det afhænger blandt andet af, hvilke udfordringer og opgaver man står overfor; og selvfølgelig også af hvad skolen vil. På træffet vil deltagerne blive præsenteret for 3 forskellige skolecases, som danner baggrund for gruppediskussioner dels om egen realitet hjemme på skolen dels om hvordan bestyrelse og skoleleder kan bidrage til skolens udvikling og værdigrundlag. Programmet er ude nu tilmeldingsfristen er 14. november. Hvorfor tilsyn lilleskole skal Bud fra ledertræf 2014 Undervisningsministeriet satte deltagerne på Ledertræf 2014 i gang med et gruppearbejde, hvor der skulle svares på to udfordringer: Lilleskolen skal.. og Tilsyn fordi Opgaven gik ud på at give 3 korte bud på hver af de to udfordringer. Begrænsningen var sat til 2 x 3 sætninger, der kunne stå på et flip-over ark. Det kom der en samling meget spændende udsagn ud af. Plancherne er i renskrevet form sendt til skolerne, hvor interesserede bestyrelsesmedlemmer kan rekvirere dem. Gruppearbejdet fandt sted torsdag den 18. september på Ledertræf 2014, under overskriften Undervisningsministeriets evidens`, hvor kontorchef Peter Pannula Toft, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, gav et meget oplysende oplæg om, hvordan ministeriet ser på sin tilsynsopgave. Leder-TR møde 30. oktober aflyst Ideén var god, men tilslutningen var desværre ikke stor nok til at afholde et leder-tr arbejdsmøde om nyskabende dialog og samarbejde. Med kun 13 tilmeldte fra 6 skoler var grundlaget for at fastholde kursusdagen i Roskilde den 30. oktober ikke tilstede. Formålet med dagen var at give deltagerne lejlighed til at få indsigt i, hvordan andre skoler griber de akutelle udfordringer an navnlig med hensyn til opgaveplanlægning og arbejdstid samt få mulighed for at prøve egne ideer af. Mødet var planlagt som et arbejdsmøde med gruppearbejde på baggrund af oplæg fra 4 skoler om deres erfaringer og planer 2 skoleledere og 2 tillidsrepræsentanter havde givet tilsagn om at medvirke. Desuden ville der være indlæg fra Frie Skolers Lærerforening og Lilleskolerne. Ideén er stadig god og interessen er der formentlig også. Vi har i hvert fald hørt flere beklage aflysningen. Derfor holder vi nu øje med, hvornår der viser sig en mulighed for at arrangere en kursusdag fælles for ledere og tillidsfolk. PHP Lønstatistik for lederlønninger side 10 af 15

11 Især lederne ved de mindre skoler har haft lønfremgang fra 2013 til 2014, hvis man alene skal vurdere ud fra statistikken over lederlønningerne ved lilleskolerne pr. april Lønstatistikken, der er sendt til medlemsskolerne i Lilleskolerne, viser lønningerne for skoleleder og viceskoleledere opdelt efter skolestørrelse. Som noget nyt er der i år indført en ny inddeling, således at gruppen af skoler med flere end 200 elever er opdelt i skoler med elever og skoler med flere end 350 elever. I statistikken kan man både se intervallønnen og størrelsen af tillæg pr. årsværk pr. april 2014; og man kan følge udviklingen i den samlede årsløn fra 2008 og frem. I alt indgår 57 skoleledere og 32 viceskoleledere i statistikken for Lokale løntillæg fortsat i vækst? På baggrund af oversigten over de lokalt aftalte løntillæg, som er opgjort pr. 30. april 2014, er det umuligt at sige, om der fortsat er en vis vækst i størrelsen af de lokale løntillæg. Lilleskolerne har analyseret talmaterialet, som skolerne indberetter til Fordelingssekretariatet. Analysen viser gennemsnitsniveauet pr. årsværk skole for skole for en række tillæg. Lilleskolerne har udarbejdet analysen siden foråret 2008, hvor de lokalt aftalte tillæg for kvalifikationer, funktioner og opnåelse af resultater blev indført. Analysen er sendt til skolerne. Udviklingen fra 2013 til 2014 er vanskelig at tolke, fordi lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere blev ændret pr. august 2013, hvor der blev indført et nyt fast løntrin 4 ovenpå de 3 trin der allerede fandtes. Løntrin 4 bliver nået efter 12 års anciennitet. Det nye faste trin medførte et generelt løft af den faste løn; men derudover blev der også lavet en særlig ordning for lærere og børnehaveklasseledere med 12 eller flere års anciennitet, som fik nogle af deres tillæg fastfrosset i et særligt trin 4 tillæg. Der er med andre ord mange faktorer på spil, og derfor er det meget vanskeligt at sige, om de lokalt aftalte løntillæg viser stigende eller vigende tendens. Men én ting er sikker: Indførelsen af trin 4 rykkede voldsomt i det samlede billede af løntillæg og faste løndele. Det gennemsnitlige undervisningstillæg steg fra 2013 til 2014 med ca. 800 kr. pr. årsværk til kr. pr. 30. april 2014 op-gjort på 12 måneders basis. PHP Møder om overenskomst 2015 for pædagogisk personale Aftaleenheden for Skoleforeningerne og BUPL indbyder til møder fornyelsen af overenskomsten pr. 1.april 2015 OK15. Skolerne indbydes til at være med til at sætte præg på forhandlingerne. BUPL og skoleforeningerne afholder i forbindelse med OK15 opstartsmøder 3 steder i landet. Invitationen gælder både ledelse og tillidsrepræsentanter, som arbejder på og med BUPL-overenskomsten for pædgogisk personale ved frie grundskoler. Invitationen gælder medlemsskoler af alle skoleforeninger. Mød overenskomstens parter på mødet hvor I har lejlighed til at påvirke resultatet af forhandlingerne omkring OK15. Der afholdes 3 møder i landet: 11. november DGI-huset Århus, Værkmestergade 17, 8000 Århus tilmelding 12. november Byens Skole, Høffdingsvej 75, 2500 Valby tilmelding 18. november Mødecenter Osense, lokale 231, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C tilmelding side 11 af 15

12 Møderne afholdes alle 3 dage i tidsrummet og programmet for dagene er det samme. Tilmelding senest 3. november Det er gratis for skolerne og tillidsrepræsentanterne at deltage. Se hele invitationen/programmet her JV Ny prøvebekendtgørelse og vejledning om idræt Indførelsen af prøver i faget idræt giver på mange skoler anledning til overvejelser om både idrætsundervisningen og prøveafholdelsen. Nu er vejledningen udsendt og den nye opdaterede prøvebekendtgørelse er ligeledes sendt til skolerne. Prøven i idræt bliver en såkaldt udtræksprøve Det vil sige at eleverne kun skal op til prøve, hvis idræt udtrækkes som prøvefag for den pågældende klasse. Idræt indgår i den naturfaglige fagblok, som omfatter biologi, geografi, mundtlig matematik og idræt. I denne fagblok er der udtræksprøver i skriftlig biologi og geografi samt i mundtlig matematik og idræt. Formålet med den nye prøve i idræt er bl.a., at eleverne selv skal kunne sammensætte et praksisprogram ud fra de færdigheder og den viden, de har fået i løbet af undervisningsforløbet fx kan eleverne vise færdigheder i redskabsaktiviteter og fysisk træning. Desuden skal elevern kunne indgå i en idrætsfaglig dialog med lærer og censor en dialog, der tager udgangspunkt i et overordnet tema, fx Idræt og køn i denne dialog skal eleverne kunne reflektere over problematikker, der knytter sig til temaet og sætte det i relation til eget liv og idrætspraksis. PHP / JV Friluftsrådet Grønt Flag m.m. Undervisningsprogrammet Grønt Flag Grøn Skole i Friluftsrådet er en oplagt mulighed for friskoler og lilleskoler, som ønsker at arbejde mere systematisk med miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling. Programmet er interessant for alle skoler, som gerne vil: Have en ramme for undervisning i miljø og bærdygtighed Styrke naturfagsundervisningen Have en grøn profil Have konkrete besparelser Måske går ambitionen så vidt, som at skolen ønsker at styrke sin grønne profil i lokalområdet ved at få tildelt det store grønne flag, som kan vaje fra flagstangen? Der er mange muligheder og forskellige indgange til arbejdet med Grønt Flag Grøn Skole. På Friluftsrådets hjemmeside om Grønt Flag Skole indsatsen kan man læse om mulighederne og få henvisning til materialer. Grønt Flag Grøn Skolesekretariatet hjælper også gerne. For skoler i Storkøbenhavn er der et særligt tiltag i samarbjede kaldet Grøn udfordring i samarbejde med Dansk Retursystem og en række københavnske virksomheder samt en kommunal forvaltning, som byder ind i undervisningen i fysik/kemi, biologi, geografi og samfundsfag. JV Godt Skolebyggeri et nyhedsbrev side 12 af 15

13 Nyhedsbrevet Godt Skolebyggeri sætter hver måned fokus på nye emner inden for skolebyggeri. I denne måned udgave er temaet ventilation og godt indeklima. Ifølge undersøgelser fra Danmarks Tekniske Universitet får elever med godt indeklima generelt bedre resultater i de nationale test. De bedre resultater skyldes naturligvis, at sygefraværet falder på grund af bedre udluftning og dermed bedre evne til indlæring. Undersøgelserne fra Danmarks Tekniske Universitet viser, at elever, der undervises i klasseværelser med mekanisk indblæsning og udsugning, opnår et testresultat, der er 1,5 procentpoint bedre end hos elever, der undervises i klasseværelser, hvor udluftning kun sker, når et vindue bliver åbent. Læs hele nyhedsbrevet her TM og JV Omvendt moms Med virkning fra 1. juli 2014 har SKAT indført omvendt betalingspligt for visse ydelser. Vi har tidligere skrevet ud om denne ændring i behandlingen af moms ved køb af vise elektroniske genstande. Loven omfatter: Mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablets og bærbar computer. Gælder ikke detailbutikker. Hvis skolen indkøber ved momsregistrerede virksomheder, hvis salg udelukkende eller overvejende går til private forbrugere (eks. Fona, Bilka, Elgiganten), vil salget blive pålagt moms som hidtil, og skolen skal ikke foretage sig yderligere. Gælder for producenter og mellemhandlere. En skole, der fremover KØBER de nævnte varer ved producenter eller mellemhand-lere (f. eks. Lenovo, Dustin eller ATEA) skal selv angive og betale moms af købet. Hvis skolen ikke i forvejen er momsregistreret, skal skolen derfor momsregistreres for at kunne lave indkøb hos en producent eller mellemhandler dette uanset indkøbets størrelse. Producenter og mellemhandlere har mulighed for at lave lejeaftaler med skolerne, således at skolerne undgår hele momsregistreringen - derfor er samarbejde med disse virksomheder fortsat en løsning. Finansieringsbidrag ved momsregistrering. En momsregistrering betyder, at skolen efter gældende regler skal betale et finansieringsbidrag, der pt. er kr. 862,00 pr. ansat pr. år. Finansieringsbidraget opkræves af ATP. SSB Kompetencemillioner til udvikling af skoleledelser går uden om de frie skoler Regeringen har afsat 40 mio. kr. til efteruddannelse og kompetenceudvikling af skoleledelser og skoleforvaltninger, som svar på de nye krav folkeskolereformen stiller skoler og forvaltninger overfor. Undervisningsministeriet har oplyst, at kommunerne kan bruge pengene i 2014 og Midlerne fordeles til kommunerne som led i Det Nationale Program for Skolelederuddannelse og udvikling. Programmet omfatter ikke skoleledelsen og administrationen af de frie grundskoler. Midlerne fordeles til kommunerne ud fra antal folkeskolebørn i kommunen. Formanden for KL s Børne- og Kulturudvalg, Anna Mee Allerslev, siger, at det er vigtigt for KL, at midlerne derved kan bidrage til at understøtte kommunernes strategiske arbejde med at realisere en ny skole. side 13 af 15

14 Ingen vil formentlig bestride, at de frie grundskoler har nøjagtig samme interesse i, at man på den enkelte skole kan få støtte til det strategiske arbejde. De frie grundskoler skal ganske vist ikke realisere alle elementer i folkeskolereformen, men alle frie grundskoler skal være opmærksomme på, hvad reformen betyder i forhold til kravet om at skolens undervisning skal stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det stiller krav til skolens ledelse og administration. Men de frie skoler får ikke ekstra midler til dette. Og de midler der gives til folkeskolen vil formentlig heller ikke kunne ses i folkeskolens udgifter på konto 3.01, som tilskuddet til de frie grundskoler beregnes på grundlag af. PHP Penge til et godt projekt? Er der nogen på skolen, der går rundt med en rigtig god idé, men mangler pengene til at realisere det? Så er der måske mulighed for at søge penge fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. En del af overskuddet fra Danske Spil og Det Danske Klasselotteri udloddes som projekttilskud til at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet. Undervisningsministeriet modtager nu ansøgninger om fordelingen af udlodningsmidlerne i 2015, og ansøgningsfristen er senest den 18. november Alle kan søge om støtte fra udlodningsmidlerne. Dog kan der ikke søges om støtte til aktiviteter og formål, som skolen allerede har fået tilskud til. Der kan således ik-ke søges om støtte til fx matetematikundervisningen på mellemtrinnet eller andre undervisnings- og skoleaktiviteter, der ligger indenfor de aktiviteter, skolen bedriver for at sikre, at skolens undervisning står mål med kravene i folkeskolen. Der kan heller ikke søges penge til at gennemføre forsøgs- og udviklingsprojekter på skolen. Men der er mulighed for at søge midler til projekter indenfor undervisningsministeriets område, som er relevante for en større kreds end den enkelte skole. På nedenstående links kan der findes yderligere information om udlodningsmidl-erne og om, hvad midlerne er givet til i PHP LINK: Læs mere om udlodningsmidler Se hvem der fik i 2014 KALENDER november ÅBEN SKOLE 2014 HUSK at sætte kryds i kalenderen, denne torsdag eftermiddag/aften 11. november OK 15 møde angående BUPL overenskomst i Århus 12. november OK 15 møde angående BUPL overenskomst i København side 14 af 15

15 november Inklusionstræf 2014 i Holbæk november Kursus for administrativt personale i Holbæk - OBS flyttet! 18. november OK 15 møde angående BUPL overenskomst i Odense 29. november Formandstræf OGSÅ for skoleleder på Lilleskolen i Odense, kl ? februar Ledermøde. Internat med fokus på personaleledelse og skoleudvikling 20. februar SFO-leder netværk mødes mødested ej fastlagt April Lilleskoletræf 2015, Kobæk Strand April/maj Ledermøde om OK maj SFO-leder netværk mødes på Helsingør Lille Skole Redaktion af nyhedsbrevene: (SkoleNyt, Bestyrelsesposten/BestyrelsesNyt og Den frie Skole: Maren Skotte, Søren Stein Brinck, Peter Højgaard Pedersen, Jeanette Ebenhardt Veggerby Hovedredaktøren denne måned: Peter Højgaard Pedersen, Ansvarlig for denne Bestyrelsespost: Peter Højgaard Pedersen/Jeanette Ebenhardt Veggerby Kontakt vedrørende nyhedsbreve side 15 af 15

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Hvordan holder I Åben Skole? Stilhed på lovgivning for skoleområdet. Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 16 08.10.2014 INDHOLD Hvordan holder I Åben Skole? Administrative nyheder Åben Skole Lovkatalog 2014-15 og de frie grundskoler Ophør af Uni C firewallløsning Kompetencemillioner til udvikling af skoleledelser

Læs mere

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder

Mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder. Ambassadørskole for Red Barnet. Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD. Administrative nyheder Nr. 17 22.10.2014 INDHOLD Administrative nyheder Åben Skole Legepatruljen.dk mere gang i frikvarteret? Børnerettigheder - Ambassadørskole for Red Barnet Ny trivselsmåling ingen ændringer for frie grundskoler

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Nr. 11 03.09.2014 INDHOLD Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Administrative nyheder Store tælledag fredag 5. september Skøn over 2015- tilskud Åben Skole 6. November Geografisk

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde.

Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Til medlemsskolerne Der indkaldes hermed til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015 på: Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, 4000 Roskilde. Der er ankomst fra kl. 11.30 og mødet starter

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Nr. 32 06.05.2015 INDHOLD 1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde - 30. maj 2015 på Roskilde Lilleskole 2. Repræsentantskabsmøde 2015 - sluttede op bag bestyrelsens forslag om dobbeltmedlemsskab 3. BUPL

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune.

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune. Kommunalvalg 2017 Valgmøde om folkeskolen tirsdag den 14. november kl. 19.00 21.00 Festsalen Korsvejen Skole. Paneldebat med: Allan Andersen (A), Ingelise Andersen (B), Carsten Fuhr (C), Paw Karlslund

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune

SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune September 2016 Jobprofil SFO og klubleder, Virum Skole Lyngby Taarbæk Kommune 1. Indledning Lyngby Taarbæk Kommune har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny SFO og klubleder

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

TALENTSAMARBEJDET I 2011/12 BLANDT FRIE- OG PRIVATE SKOLER

TALENTSAMARBEJDET I 2011/12 BLANDT FRIE- OG PRIVATE SKOLER TALENTSAMARBEJDET I 2011/12 BLANDT FRIE- OG PRIVATE SKOLER Vi har hermed fornøjelsen af at kunne udsende en rapport indeholdende bl.a et regnskab for talentpleje blandt 13 DP-skoler i Danmark. Projektet

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform

Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen -den danske folkeskolereform Kontorchef Jesper Bøjer Jensen Videnskontoret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Baggrund og forberedelse Reformens elementer

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1 Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1. Lovgivning Lovgivning omkring evaluering på de Frie Grundskoler findes i Friskolelovens 1b, der siger følgende: 1b stk. 1 Skolen

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 77, 1. april 2014 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere