Videndeling Elevdesign af software som læringsredskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videndeling 1-11- 2014. Elevdesign af software som læringsredskab"

Transkript

1 Videndeling Elevdesign af software som læringsredskab Version Dato Opdateret af Opdatering omhandler AO 1. version

2 Indledning. Denne videndeling er delt i 6 dele. a) Indledende beskrivelse af forløbet. b) Refleksion af 1.års procesmål. c) Konklusion på det forløb der er kørt. d) Valg af redskaber. e) Nye undervisningsbeskrivelser. f) Opgaver Indledende beskrivelse af forløbet. Dette delprojekts formål er at undersøge, om det er muligt at benytte spildesign, som et nyt læringsmiddel i undervisningen. Et læringsmiddel der hjælper eleverne til at opnå en større formel faglig viden. Det er ønsket at undersøge tre hovedspørgsmål. Hvorvidt det er muligt for eleverne at tilegne sig formel læring igennem udarbejdelse af et spil. Om det er muligt for eleverne at benytte sig af deres uformelle viden i opbygning af spil samt om man kan forvente at en offentliggørelse af deres spil, vil skabe et større incitament til faglig fordybelse. Eleverne gennemgår undervisningsforløb, hvor de arbejder med spil, spilanalyse og spildesign. Under og efter hvert forløb bliver eleverne interviewet og deres produkter bliver evalueret og testet. Formålet er at undersøge, hvorvidt de har opnået faglig læring, om de har udnyttet deres uformelle viden omkring spil og om deres motivation til faglig fordybelse er blevet større, begrundet i at deres spil skulle vurderes af andre elever. Samtidig er det et mål at eleverne benyttet sig af kollaborativ samarbejde. Dette kan foregå i klasserummet med også gerne på en virtuelplatform som f.eks. en Wiki de opbygger omkring et design. Projektet vil forløbe over 2 år, der så vil blive evalueret og gentaget med revidering af forløbet. Eleverne er fra kommunikation og it linjens 2. og 3. år Denne udgaver er en revidering af forløbet, der allerede er kørt og hvor forløbet derfor kører med nye elever, der arbejder mod samme mål men med ændrede it- redskaber. Refleksion af 1. års procesmål. Eleverne har gennem forløbet kunnet forholde sig til forskellige medier, både analoge og forskellige digitale. De har indsamlet viden både fra bøger og fra nettet. Nogle grupper har indhentet viden ved undervisere og ved andre studerende. De har selv stillet deres læringsmål op og til en vis grad også indfriet dem. Samtidig har de arbejdet i et læringsrum, hvor deres egne erfaringer er blevet som Langager ville kalde det en valid og værdsat viden. Side 2 af 14

3 Til spørgsmålene omkring kan man forvente at elevernes får et større ejerskab af produktet når det er medstuderendes der skal give en vurdering af dette og om det giver dem et større incitament til faglig fordybelse, svarerede grupperne samstemmende, at det har en betydning. Det ville også være en motivationsfaktor, hvis det skulle udgives. Den økonomiske faktor har også en betydning. Det var afgørende for dem, at det var andre elever, der skulle vurdere spillet. De finder det stærkt motiverende, at det ikke kun er læreren. Muligheden for at de kan blive gjort til grin, hvis deres spil ikke er sjovt og spændende, er en motivationsfaktor i sig selv. De finder, at andre elever er et troværdigt publikum på dette område og de tager deres tilbagemeldinger meget alvorlige. De evaluerede på tilbagemeldingen af deres test af deres spil og de reflekterede over målgruppens faglige viden under designet af deres spil. Hvis man skal vurdere om eleverne har opnået læring igennem forløbet på baggrund af analysen, vil jeg mene, at det er rimeligt at tro, at en stor del af eleverne er kommet op på niveauerne 4 og 5. Der kan altid være nogle elever, der bare er fulgt med, men det var mit indtryk under interviewene, at alle havde deltaget aktivt. De havde alle været del af et handlingsfællesskab, hvor gruppen havde delt den kognitive proces. Der havde fundet en interaktion sted, som har ført til en refleksion, en afklaring og en større forståelse for det enkelte medlem i gruppen. Man kunne så overveje om Game Maker er et fornuftigt værktøj at bruge. Der er plusser og minusser. Det er gratis i den begrænsede version, hvis man skal gøre spillene mobile skal man investere i pro, hvilket også er en overkommelig sum, hvis det kun er læreren der har det installeret. Det kræver noget arbejde at sætte sig ind i programmet, hvorfor det er fornuftig at lave flere små øvelser i starten af forløbet. Et andet program kunne være Director 12, pga. muligheden for at inddrage film. Director giver eleverne flere muligheder for at arbejde på tværs af programtyper. De kan lave trænings programmer, udforskende programmer, men de har også mulighed for at udarbejde Vidensplatforme og Samarbejdsplatforme, idet Director kan arbejde sammen med Dreameweaver, der er et program til opbygning af hjemmesider. Dette kræver at eleverne har programmerings erfaring. I et fremtidigt forløb kunne brugen af Director absolut være at foretrække. Elevernes mulighed for at inddrage film og databaser, giver helt andre perspektiver i at lave læringsprogrammer. Det er også muligt at lave programmer til mobileenheder i Director. Director er desværre forholdsvis dyrt. Konklusionen på det forløb der er blevet kørt: Der har været stort læringsudbytte i at opbygge spil andre skulle vurdere. Derfor har jeg i samarbejde med an anden lærer på institutionen besluttet at eleverne i dette forløb skal ende ud med at producere et læringsspil til faget kemi, dette spil skal vurderes af andre elever samt lægges offentlig op. Dette gøres da eleverne tilkendegiver at det har været en stor motivationsfaktor, at andre skulle vurdere deres spil. Tilbagemeldingen af test på deres spil er forløbet ved udfyldelse af skemaer udarbejdet af underviseren. Hvilket giver en uddybende evaluering af bedømmelsen af spillene. Dette hjælper eleverne der har produceret spillene til en bedre forståelse for den kritik produkterne for og eleverne opnår derfor større læring af forløbet. Jeg har valgt at 3. år, (Htx 212) tager spildesign op igen i foråret. I mellemtiden arbejder de med grafisk design og webdesign, hvilket leder meget godt op til det forløb der skal udarbejdes i foråret på 3. år. Side 3 af 14

4 Valg af spildesign-redskaber. I forhold til programvalg, er det i dette forløb( nyt 2.år) blevet lagt op til eleverne at vælge, hvilket program de ønskede at arbejde med. De har modtaget en beskrivelse af programmerne, Gamemaker og Scratch, hvilke styrker og hvilke svagheder programmerne har. Eleverne har så valgt ud fra hvad de mener de kan byde ind med. I praksis vil det sige at de elever der ønsker at bruge meget tid på programmering har valgt gamemaker og de elever der har valgt at ligge meget tid i det grafiske og spildesignet har valgt Scratch. I foråret vil der blive en kort introduktion til programmet Director 12. Dette gøres fordi, det er et mere optimalt værktøj til inddragelse af film, hvilket nogle af eleverne måske vil kunne bruge hvis de vælger at lave forsøgsopstillinger i deres kemi- program. Vidensdelingsredskab. Som vidensdelingsværktøj er der denne gang blevet valgt Facebook. Dette er gjort ud fra den betragtning at Wikien var uoverskuelig at arbejde med i klasserummet og blev brugt som en form for afrapporterings platform. Facebook er en platform eleverne bruger dagligt, oplægget denne gang er derfor blevet at vi benytter en gruppe vi har oprettet kun til dette formål som vidensdelingsværktøj. Side 4 af 14

5 Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Termin August 2014 juni 2015 Institution Uddannelse Uddannelsescentret Skjern Htx Fag og niveau Lærer(e) Hold Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag 213 Oversigt over undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Analyse og anmeldelse af spil Spil Director.exe Udvikling af Kemi- spil. Side 5 af 14

6 Titel 1 Analyse og anmeldelse af spil Indhold Computerspil Thomas Thøfner. Omfang Undervisningstid 20 timer Særlige fokuspunkter Formålet er at eleverne opnår erfaring i analyse og vurdering af spil og fremmer deres bevidsthed om etik, æstetik og design, herunder betydningen for effektiv og målrettet spildesign. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, anvendelse af spil, udarbejdelse af skriftligt arbejde og eksperimentelt arbejde i form af evaluering af andre elevers arbejde. Peer- review. Side 6 af 14

7 Titel 2 Spildesign Indhold Opbygning af spil vha. Gamemaker eller Scratch Litteratur: Papirprototyber: Julian Gardner. Principel off good gamedesign. The art of Puzzle game design Scott Kim div. spilmanualer lagt op i facebook. Omfang Undervisningstid 20 timer Særlige fokuspunkter it- værktøjer til behandling af faste billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af spil. it- værktøjer til fremstilling og programmering af interaktive systemer. Evaluering Vurdering af egne og andres produkter og give forslag til optimering af produkt og proces. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og projektarbejde. Side 7 af 14

8 Titel 3 Opbygning af Director.exe. Indhold Kap 7 i manualopbygning Director manual fra Macromedia Pdf, hvad er new media Omfang S i Det kommunikerende menneske af Claus Bangsholm Undervisningstid 16 timer Særlige fokuspunkter tilegnelse af programmering og animation brugervenlighed og funktionalitet storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af produktet. planlægning, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet evaluering og test af produkt. Væsentligste arbejdsformer Lærerstyret undervisning og projektorienteret gruppearbejde, med læreren som vejleder. Side 8 af 14

9 Titel 4 Kemi- Spil Indhold Spildesign. Litt: Games and learning : Futurelab. Forskellige manualer afhængigt af det valgte design- program. Selvinstruerende multimedie materiale. Spil og læring B_ør_n_, u_n_g_e o_g c_o_m_p_u_t_e_r_s_p_i_l_. Medierådet for Børn og Unge Red. Gynther, Karsten, Susanne Boe og Christiane Krogh Seriøse spil: Computerspil ej blot til lyst Egenfeldt- Nielsen, Simon serioese- spil.html2005 Omfang Undervisningstid 24 timer Særlige fokuspunkter it- værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter. it- værktøjer til fremstilling og programmering af interaktive systemer. Evaluering Vurdering af egne og andres produkter og give forslag til optimering af produkt og proces. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og projektarbejde. Side 9 af 14

10 Opgave Analyse og Anmeldelse af et computerspil. 1 Vælg et computerspil og analyser det. Følg modellen i Thomas Tøfner. Omfang max. 3 sider. 2 Skriv en anmeldelse af det i et selvvalgt medie. (avis, computerblad eller hjemmeside) max 1. side. Beskriv mediets målgruppe. Omfang max 1/2. side. Både analyse og anmeldelse skal afleveres i fronter. I har 2 gange til at finde og prøve spillet og 2 gange til at lave analyse og anmeldelse. Herefter skal I bedømme en anden gruppes anmeldelse og fremlægge Jeres egen i Plantagen. Max 2. Pr gruppe. Side 10 af 14

11 Opgaven er nu at lave et program vha. Director. Det skal være en program der forklare brugen af en mobiltelefon, et spil, en anderledes sportsgren e.l. Mulighederne er mange, det skal dog være målrettet mod en bestemt målgruppe. Det vigtige er at programmet forklarer/beskriver et forløb. I skal producere en instruktion på min.5 max. 15 min. I skal undersøge afsenderes krav, økonomi og grafiske identitet, dvs. spørgeskemaer skal bruges. I skal bestemme hvordan du bedst påvirker målgruppen. Video, lyd, fotos, grafik, animation skal I selv lave. Der skal være 2D grafik, selvfabrikerede billeder og evt. video i produktionen. Der skal være skitseforslag, programforløb i rapporten. Opgaven skal laves i grupper, gruppestørrelsen er max. 3 personer. Tidsplan og produktionsforslag inkl. arbejdsopgaver afleveres til godkendelse. Afleveres i fronter. Delaflevering med spørgeskemaundersøgelse, billedmateriale og flowdiagram. Produktet og rapport skal afleveres på en cd- rom, det er vigtigt at tester Jeres program. Omfang af rapporten er min. 4 sider pr. person. ekskl. bilag. God arbejdslyst! Astrid Olldag Side 11 af 14

12 Kemi- Spil Opgaven er nu at lave et spil vha. Scratch eller Game Maker. Temaet er et læringsspil i faget Kemi. Det skal være et spil, der forklarer en eller flere problemstillinger i et faget. Du skal tænke den som et spil, hvor man bliver lidt klogere på emnet, hver gang man løser en Quest. Du skal producere et overskueligt spil. Den skal give et godt billede af et emne i et faget. Målgruppen er dine kammerater eller andre på samme faglig niveau. Du skal bestemme, hvordan du bedst påvirker målgruppen. Dit spil skulle helst holde din målgruppe fanget min. 15 min. Udred hvilken spilgenre(r) jeres spildemo indgår i. Indgår andre typer af spil, ikke computerspil? Hvordan benyttes de forskellige legeteoretiske regler (ludologi) i spildemoen. Vurder hvilke platforme et færdigt spil kunne distribueres til og hvorfor. Video, lyd, fotos, grafik skal du selv lave. Du skal udarbejde et flowdiagram over spillet. Tidsplan over arbejdet skal udarbejdes. Overordnede punkter skal beskrives i en rapport, hvor det også er meget velkommen at inddrage andre fag som f.eks. psykologi, dansk! Det skal nemlig bruges til eksamen og værst af alt, Dine kammerater skal vurdere det. J Først skal gruppen udarbejde et designdokument på to sider, som beskriver funktionen af de vigtigste elementer og regler i spillet. Inkluder gerne skitser. Der må gerne indgå variationer i spilkonceptet, som I mener, kan forbedre spillet. Dette dokument indledes med en kort udredning af spillets formål og en salgspitch (som max er 50 ord). Fremlægges sidst på dagen. Designdokument. Hvem er målgruppen? Hvad skal målgruppen blive dygtiggjort i? Hvor bliver det solgt? Hvilke univers befinder vi os i? Hvilke roller og handlingsdynamikker? Hvilke regler? Hvilke økonomier/ressourcer? Side 12 af 14

13 For at kunne løse denne opgave er det vigtig at Du planlægger grundigt. Det tager lang tid, at finde en brugbar ide og udvikle den! Der må gerne indgå stykker af video og andre ting, du har lavet i produktet. Produktet skal lægges op offentlig og testes af målgruppen. Vi arbejder med produktet i 24 timer, hvorefter I skal aflevere en 5 siders rapport der forklarer, hvad I har tænkt og så skal det lægges i Jeres portfolio. God arbejdslyst! Astrid Olldag Eksempler på hjælp til læringsspil. Side 13 af 14

14 danske spil produceret i Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Termin August 2009 juni 2010 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 208

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2013 Institution HTX Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kom-IT A Lasse Pallesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Grenå, Vid Gymnasier, Videndjurs HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Grenå Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 HTX

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Elevdesign af software som læringsredskab.

Elevdesign af software som læringsredskab. Elevdesign af software som læringsredskab. Elever som producenter af spil og apps for at øge elevaktiveringen og vidensdelingen. Formål. Med udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske e- læringsform fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A Termin August 2015 juni 2017 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/it A Daniel Vognstrup Perez Hold 214 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. KTS - Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. KTS - Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2011-forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold KTS - Sukkertoppen htx Kommunikation/IT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A Termin Januar 2016 juni 2018 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/it A Daniel Vognstrup Perez Hold 215 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Multimedier C Frede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse HTX 511 Kommunikation IT A Termin Efterår 2011 forår 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX KommunikationIT C (A) Niels-Arne Hansen HTX511

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 til juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 Grenå Handelsgymnasium

Læs mere

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det.

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Præsentation Hvorfor Game Design på ZBC? Hvem er du? Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag Eksempel på Komm/IT emneforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014 - Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT C Torsten B.

Læs mere

Herunder American brands and advertising effect on children and teens (samspil med engelsk A og samfundsfag B)

Herunder American brands and advertising effect on children and teens (samspil med engelsk A og samfundsfag B) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 2010-11 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2013 Institution HTX Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kom-IT A Lasse Pallesen Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Kommunikation/It

Læs mere

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb

!!! Undervisningsbeskrivelse. Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014. Oversigt over undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Sted EUC Vest Skole HTX Underviser Hold 1.G Oversigt over undervisningsforløb Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Titel 1 Titel 2 Titel 3 Tine Helen Schlaikjer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2016 Institution VID Gymnasier GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2011 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 HTX

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 8. Termin Uddannelse. Kommunikation/it A. Fag og niveau. Hold Htx D

Undervisningsplan. Side 1 af 8. Termin Uddannelse. Kommunikation/it A. Fag og niveau. Hold Htx D Undervisningsplan Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners Htx Kommunikation/it A Esben Øvland Hold Htx 2014-2016 2.D Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 2. år 1

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August-december 2010 (grundforløb) KTS, Sukkertoppen htx Kommunikation

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Kommunikation/IT C Rolf Andersen Meier 8HX115g1a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 2 3 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August juni 2010-11. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August juni 2010-11. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 2010-11 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Rybners HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Kommunikation & IT C Tine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Kommunikation/IT C Jane Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Kommunikation/IT C Jane Larsen

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2015 - Jan 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Kom/IT C Torsten B. Fix Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Htx Design

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Design

Læs mere

Digital Dannelse på Køge Gymnasium

Digital Dannelse på Køge Gymnasium Digital Dannelse på Køge Gymnasium Ved Klavs Frisdahl Lektor, IT Vejleder Big Bang torsdag 23/3 2017 15:00-15:45 Lokale Nyborg http://kortlink.dk/q46q Læringsmål næ men inspiration til, hvad I måske kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole EUX IT B Werner Burgwald

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Gymnasiet HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August-december 2011 (grundforløb) KTS, Sukkertoppen htx Kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Maj 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT A Torsten B.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution HTX, Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/IT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - maj 2017 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på HRS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-september, 2010 Institution Teknisk Gymnasium Grenå Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX - GameIT

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Kopi- og arbejdsmappe

Kopi- og arbejdsmappe sfo-pædagogik Kopi- og arbejdsmappe til SFO inspiration til det pædagogiske arbejde Malene Erkmann Susanne Malmborg Harder Kamilla Frimodt Madsen Mai-Britt Herløv Petersen 1 Hvad siger loven om SFO? 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 til december 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter Ringkøbing

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Side 1 af 11. Termin Uddannelse. Kommunikation/IT C. Fag og niveau. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Kommunikation/IT C Jens Ahlmann Hansen 8HX115ema Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 2 3 4

Læs mere

Vidensdeling 1.6.14 Elevdesign af software som læringsredskab.

Vidensdeling 1.6.14 Elevdesign af software som læringsredskab. Elevdesign af software som læringsredskab. om brugen af spildesign som didaktisk læringsmiddel. Delprojekt udarbejdet af Astrid Schack Olldag 1 Indholdsfortegnelse Formål med projektet og teori der kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT A Torsten B.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 HTX

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 HTX

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - december 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2015 Institution Viden Djurs GameIT Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2011 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG HTX DesignB Ane Friis 15hx3hkomdes Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Teknologi august 2009- maj 2011 Institution HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi B Astrid Olldag Hold 209 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Termin hvori undervisningen afsluttes: maj juni 10 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted Htx Teknologi B Maskiningeniør

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2017 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen RAMMESÆTNING I dette forløb lærer eleverne at arbejde med film og i særdeleshed filmværktøjet MovieCut fra Skoletube. Mere specifikt skal eleverne

Læs mere