Strategisk sourcing og leverancenetværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk sourcing og leverancenetværk"

Transkript

1 Nordisk Industrifond Projektnr Strategisk sourcing og leverancenetværk FAGLIG RAPPORT AEL, Finland Teknologisk Institut, Danmark Teknologisk Institutt, Norge Teknologisk Institut, Island SIFU, Sverige

2 Rapportens indhold Den faglige rapport indeholder følgende: 1. Resume 2. Baggrund og målsætning 3. Målgruppe og resultater 4. Fagligt indhold 5. Cases 1. Resume Projektet kan opfattes som to dele A. Udvikling af et projektforløb for Strategisk sourcing med de nødvendige metoder og værktøjer B. Udvikling af et uddannelsesforløb indenfor sk sourcing og leverancenetværk, herunder et WEB baseret kursus. A. Udvikling af projektforløb De 5 institutter har i fællesskab arbejdet med at udvikle et projektforløb samt metoder og værktøjer, der understøtter nordiske virksomheder i: At fastlægge virksomhedens politik vedrørende sk sourcing. At organisere virksomhedens aktiviteter i ske netværk mellem leverandører, kunder og andre virksomheder. At implementere ændringer i processer og organisering. Projektforløb er afprøvet i en række virksomheder. Dette har dannet grundlag for en omfattende casesamling til brug i kursusen. Projektforløbet har følgende indhold: : Markeds : KSF Kernekompetencer Sourcing As is mapping To be processer Partner valg - kontrakter SCM IT system Organisation / HR Performance måling System for løbende forbedringer Sourcing Ledelse af supply chain Implementering B. Udvikling af uddannelsesforløb Der er udviklet og af prøvet et uddannelsesforløb for Strategisk sourcing og leverancenetværk. Dette består dels af et traditionelt kursusforløb, dels af en WEB baseret uddannelse. Den traditionelle uddannelse er som skitseret nedenfor: Niveau 1 Overblik Ledelse Overblik Strategisk sourcing og leverancenetværk Niveau 2 Indgående kursus Projektledelse Strategisk sourcing Partnervalg Supply chain Implementering

3 I forbindelse med en er kurserne gennemført som testkurser for en række virksomhedsdeltagere for siden hen at blive markedsført og udbudt som åbne kurser for nordiske virksomheder. Der er indtil nu afholdt følgende kurser: fire kurser i Outsourcing, to kurser i Leverancenetværk samt et Overblikskursus. Den WEB baserede uddannelse eller fjernundervisningskurset er udviklet på basis af overblikskurset med følgende indhold: 1. Sourcing 2. Relationshåndtering og Supply Chain Management 3. Implementering 4. I forbindelse med en er kurset testet for en bred brugergruppe samt for Universiteten/ Högskolorna i Karlstad, Norrköping og Helsingborg. Kurset vil blive markedsført og udbudt i foråret Baggrund og målsætning Baggrunden for projektet er behovet for, at sætte fokus på sk sourcing og netværksorganisering, der er to af de helt centrale komponenter i fremtidens virksomheder. To overordnede spørgsmål er centrale for fremtidens virksomheder: Hvordan kan virksomhederne blive bedre til at identificere deres kernekompetencer og bruge viden om kernekompetencer sk sourcing i virksomheden? Hvorledes organiserer virksomheden sine aktiviteter i ske netværk mellem leverandører, kunder og andre virksomheder? Målet med projektet er på baggrund af nordiske erfaringer at udvikle en fremgangsmåde til sk sourcing og skabelse af leverancenetværk samt at udvikle et fælles nordisk uddannelsesforløb indenfor området. Uddannelsen skal ud over det faglige give nordiske virksomheder mulighed for at etablere et netværk til erfaringsudveksling. Målbare succeskriterier Casebeskrivelse fra hvert af de deltagende lande Metoder og værktøjer til analyse og fastlæggelse af virksomheders kernekompetencer og formulering af sourcing, samt til gennemførelse af en sourcing proces. Metoder og værktøjer til formulering af for leverancenetværk og identifikation af netværkskandidater, samt til gennemførelse af netværkssamarbejdet, herunder ledelse og løbende af netværket. Metoder og værktøjer dokumenteres i form af en uddannelse for målgruppen. Uddannelsesmaterialet foreligger på lokalsproget samt engelsk. Uddannelsen etableres som fjernundervisning.

4 Forløbet har fulgt følgende plan: Fælles ramme for sk sourcing og leverancenetværk AEL, NTI, ITI, DTI, SIFU Udvikling af uddannelsessystem SIFU Strategisk sourcing casebeskrivelser metoder værktøjer ITI, DTI Leverancenetværk casebeskrivelser metoder værktøjer AEL, NTI, Udvikling af uddannelse AEL, NTI, ITI, DTI SIFU Udvikling af uddannelsen som fjernundervisning SIFU Dokumentation af uddannelse, cases, metoder og værktøjer på CD-rom AEL, NTI, ITI, DTI 3. Målgruppe og resultater Målgruppe Udviklingen har afstedkommet, at der er kommet større fokus på virksomheders og industriers kernekompetencer relateret til at skabe innovative konkurrencefordele. Kernekompetencer er udtryk for de mangeartede videntyper og aktiviteter, virksomheder skal organisere for at kunne konkurrere på markedet. Disse kompetencer kan være viden om og udnyttelse af proces- og produktteknologier, menneskelige ressourcer, logistik, markedsføring, organisation, innovation, ledelse mm. Det er kun få virksomheder, der har et overblik over, hvor de faktisk kan anvende deres kompetencer i andre brancher og/eller på andre markeder end der, hvor de agerer nu. Fremtidens virksomhed vil imidlertid sætte fokus på dens portefølje af kompetencer - i højere grad end på produkterne. Der er imidlertid tale om meget komplekse beslutningsprocesser med betydelige problemstillinger omkring selve sourcingprocesserne og den efterfølgende vedligeholdelse af det etablerede leverancenetværk, så virksomhederne oplever derfor et stadig stigende behov for gode metoder og værktøjer, der på et operationelt plan kan understøtte deres bestræbelser på disse områder. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i et vist omfang er i gang med at outsource centrale områder. Som en af virksomhederne kommenterer: outsourcing er ikke et may be det er et must for at overleve!. Virksomhederne oplever imidlertid en række barrierer i forbindelse med processen. Disse er specielt manglende viden om forløbet, manglende metoder og værktøjer, intern modstand og risiko for at give afkald på ekspertise. Projektets målgruppe er nordiske virksomheder der påtænker eller ønsker at gennemføre en sourcing proces, og som dels mangler metoder og værktøjer dels mangler viden og uddannelse.

5 Målgruppe og varighed for de udviklede kursus moduler er vist i nedenstående skema: Moduler Målgruppe Varighed Overblikskursus Topledere 1 dag Strategisk sourcing Topledere/ funktionschefer 2 dage Partnervalg Supply Chain Funktionschefer 2 dage Implementering Funktionschefer 2 dage og løbende udvik- Funktionschefer 1 dag ling Web-kursus Øvrige medarbejdere der skal involveres i et sourcing projekt Resultater Metoder og værktøjer Gennemførelse af et sk sourcing projekt kan bedst illustreres ved nedenstående figur. Den beskriver de 4 faser et sourcing projekt gennemløber, samt forudsætningerne for at igangsættes en fase og resultatet af en projektfase. Derudover er vist de værktøjer der er udviklet/beskrevet til at gennemføre hvert faseforløb. Projektforløbet er afprøvet 7 virksomheder. Nedenstående er en kort beskrivelse af de forskellige projekter, der er gennemført i virksomhederne. I forbindelse med projektgennemførelsen er der udarbejdet en omfattende dokumentation af forløbene til brug i forbindelse med kursusen samt til artikler i forbindelse med information og resultatspredning. : Markeds : KSF Kernekompetencer Sourcing As is mapping To be processer Partner valg - kontrakter SCM IT system Organisation / HR Performance måling System for løbende forbedringer Sourcing Ledelse af supply chain Implementering Værktøjer: Værktøjer: Værktøjer: Værktøjer: Fremtidig konkurrence situation Kritiske Succes Faktorer ( KSF) Kernekompetencer Risiko analyse Medarbejder relationer SCOR proces kortlægning Måltalsnedbrydning Make / buy Potentiale, Benchmarking Partner søgning/valg Kontraktformulering Kontrakt forhandling /indgåelse Implementere ændringer Processer IT Integration Organisering HR Performance måling (SCOR) forbedringer Virksomheds kaizen Evaluering Strategi

6 Uddannelse Der er udviklet og af prøvet et uddannelsesforløb for Strategisk sourcing og leverancenetværk. Dette består dels af et traditionelt kursusforløb, dels af en WEB baseret uddannelse. Den traditionelle uddannelse er som skitseret nedenfor: Niveau 1 Overblik Ledelse Overblik Strategisk sourcing og leverancenetværk Niveau 2 Indgående kursus Projektledelse Strategisk sourcing Partnervalg Supply chain Implementering Indholdet af de enkelte kursusmoduler afspejler ovennævnte procesforløb for sk sourcing. Ligeledes er de nævnte værktøjer en del af kursusforløbet. Den WEB baserede uddannelse eller fjernundervisningskurset er udviklet på basis af overblikskurset med følgende indhold: 1. Sourcing 2. Relationshåndtering og Supply Chain Management 3. Implementering 4. Test og markedsføring af de enkelte moduler: Overblikskursus Overblikskurset er testet i 2003 for en bred gruppe af virksomheder både større og mindre. Markedsføringen af kurset er påbegyndt og kurset forventes afholdt løbende fra marts Strategisk sourcing Kurset i sk sourcing har været afholdt løbende gennem 2002 og 2003, dog ikke helt i sin endelige form. De afholdte kurser har indeholdt en stor del af partnervalg/supply Chain. Fra 2004 markedsføres kurset i sin endelige form. Partnervalg Supply Chain Kurset har været afholdt som testkursus efteråret Markedsføringen af kurset er påbegyndt og det første kursus afholdes januar 2004 med 10 deltagere. Implementering samt og løbende Kurserne har ikke været afholdt som selvstændige kurser endnu, men har indgået i de øvrige kurser. I forbindelse med alle kurserne bliver udbudt og markedsført som et samlet uddannelsesforløb vil de to sidste indgå i dette forløb. Web-kursus Kurset er udviklet i WEB CT og kører på SIFUs system, men er tilgængelig for alle projektets parter, der kan genneføre kurset på eget sprog via SIFUs system. I det omfang at de øvrige projekt-

7 deltagere vælger andre e-learning systemer er det uproblematisk, at flytte kurset over på disse løsninger. I forbindelse med en er kurset testet for en bred brugergruppe samt for Universiteten/ Högskolorna i Karlstad, Norrköping og Helsingborg. Kurset vil blive markedsført og udbudt i foråret Det vil primært blive udbudt i tilknytning til det traditionelle kursusforløb. Specielt når virksomheder sender en eller to personer på et kursusforløb, men desuden ønsker at en stor gruppe medarbejdere i virksomheden skal have et godt kendskab til processen med at gennemføre et sourcing projekt. 4. Faglig indhold Der er som nævnt ovenfor udviklet metoder og værktøjer til gennemførelse af et sk sourcingforløb. Projektforløb er afprøvet i en række virksomheder. Dette har dannet grundlag for en omfattende casesamling til brug i kursusen. Projektforløbet har følgende indhold: : Markeds : KSF Kernekompetencer Sourcing As is mapping To be processer Partner valg - kontrakter SCM IT system Organisation / HR Performance måling System for løbende forbedringer Sourcing Ledelse af supply chain Implementering Casene er kort beskrevet i afsnit 5, og dokumenteret uddybende i den medfølgende CD-rom. Det udviklede kursusforløb har følgende indhold: Overblik Strategisk sourcing og leverancenetværk 1. Projektforløb i faser 2. Strategisk sourcing 3. Leverancenetværk 4. Implementering 5. Hvor står vi? 1 Strategisk sourcing 1. Strategisk sourcing 2. Kompetencer og kernekompetencer 3. Strategi og kapabilitet 4. Supply Chain 5. Risiko medarbejderrelationer 6. Leverandører 7. Kontraktforhold 8. Implementering

8 2 Supply Chain partnervalg 1. Supply Chain reference model 2. Proceskortlægning 3. Målstyring 4. Forbedrings muligheder 5. Partnervalg Kursusmodulet er opbygget som workshop med en gennemgående case. 3 Implementering 1. Interessenter i et samarbejdsprojekt 2. Projektorganisering 3. Behov for kernekompetencer 4. Kontrakt 5. Kvalitet 6. Værdikæde 7. Projektledelse 4. opfølgning 1. og løbende 2. Leverandørsamarbejde 3. Samarbejde om proces- og leverandør 4. Samarbejds- og leveringsaftale 5. på leverandørrealtioner Web-kursus 1. Sourcing 2. Relationshåndtering og Supply Chain Management 3. Implementering 4. Indhold Sourcing : 1.1 Strategisk sourcing 2.2 Kompetencer 2.3 Kernekompetencer Indhold Relationshåndtering og SCM: 2.1 Supply Chain Management 2.2 SCOR proces kortlægning 2.3 Målstyring 2.4 Samarbejdsrelationer 2.5 Måling hvor står vi Indhold Implementering: 3.1 Implementering 3.2 Intern i virksomheden 3.2 Mellem virksomheder Indhold, : cases Projektforløbet er afprøvet 7 virksomheder. Nedenstående er en kort beskrivelse af de forskellige projekter, der er gennemført i virksomhederne. I forbindelse med projektgennemførelsen er der udarbejdet en omfattende dokumentation af forløbene til brug i forbindelse med kursusen samt til artikler i forbindelse med information og resultatspredning.

9 Tinby A/S Tinby A/S er baseret på viden om polystyren. Virksomheden beskæftiger 120 medarbejdere, der producerer og sælger polystyrenskum, industrimåtter og er underleverandør af tekniske artikler, blandt andet valser til den grafiske industri og fleksibel polyuretan til rehabiliteringssektoren. I projektforløbet har Tinby A/S i samarbejde med Teknologisk Institut belyst virksomhedens kernekompetencer og andre kompetencer gennem et seminarforløb. På den baggrund har virksomhedens ledergruppe vedtaget en og udarbejdet handlingsplanen for de næste år. Hele processen er afviklet over to uger. E2 E2 står for elforsyningen i Østdanmark. Lang størstedelen af elproduktionen kommer fra de 6 kraftværker:amagerværket - AMV, Asnæsværket - ASV, Avedøreværket - AVV, H.C. Ørsted- og Svanemølleværket - HCV, Kyndbyværket - KYV og Stigsnæsværket - STV. Energi E2 fokuserede i projektet primært på service og vedligeholdelse. Der er behov for metoder og værktøjer til løbende at afdække serviceorganisationens kompetencer samt i forlængelse heraf at fastlægge en sourcing. Energi E2 har et overordentligt investeringstungt produktionsapparat med store tab til følge, hvis det ikke producerer planmæssigt. Opbygning og en af leverancenetværk er derfor et andet centralt punkt i Energi E2's projektforløb. Der er behov for opbygning af viden og kompetencer, der både relaterer sig til af partnerskabsmodeller samt løbende forbedringer indenfor netværk og til insourcing af områder, hvor man en gang har afgivet kompetencen. I projektforløbet blev der gennem en seminarrække med 1 2 ledere fra hvert værk fastlagt de kompetencer og kernekompetencer, de enkelte værker besidder samt en sourcing for den videre. System B8 System B8 møbler a/s er en af Danmarks førende producenter af kontor- og konferencemøbler. Virksomheden beskæftiger 240 medarbejdere. B8 markedsføres gennem egne indretningscentre og gennem forhandlere i ind- og udland. Ca. 30% af produktionen går til eksport. Koncernen omfatter datterselskaber i England, Tyskland og Norge. B8 gennemførte en proces, hvor de enkelte ressourcer blev identificeret. For hver ressource blev den ske vigtighed og performance vurderet for at danne grundlag for en sourcing. Der vil være en række oplagte processer/ afdelinger man selv bør varetage og en række processer, der ligger åbenlyst som emner for outsourcing. I forløbet vurderede B8 fleksibilitet bredt i relation til både teknologiskift, nye produkter, sæsonvariation, samt foretog prissammenligningen med udgangspunkt i en total betragtning. Der blev truffet beslutning om at outsource metalafdeling, da en vurdering af investeringerne for at gøre fuldt konkurrencedygtig ville have umuliggjort de nødvendige investeringer i kernekompetencer. Projektet fulgte den fælles ramme for et sk sourcing projekt og blev fuldt implementeret. Desmi Det er DESMI A/S's forretningsmæssige idé at udvikle, sælge, producere og servicere pumper og pumpesystemer samt miljøudstyr og specialprodukter med tilknytning hertil. Desmi har i dag 260 ansatte.

10 Den første del af projektet fokuserede på at få overblik over nuværende kompetencer samt fastlægge kritiske succesfaktorer i relation til kunder og. Derudover var det væsentligt at få belyst kompetenceområderne i forhold til vigtighed for Desmi og performance i forhold til andre virksomheder og ud fra det fastlægge en sourcing. Den anden del af projektet satte fokus på leverancenetværket. Ud fra virksomhedens overordnede mål i relation til kunderne, blev kravene til leverancekæden fastlagt. I et samarbejde med nøgleleverandør blev forsyningskæden udviklet til i langt højere grad at leve op til kundernes krav. Vaki VAKI er et ledende højteknologifirma indenfor, produktion og markedsføring af fiskeriudstyr og tilhørende styreinstrumenter, detektorudstyr for fiskeopdræt, og automatiske fisketællere for elver og indsøer. Fra begyndelsen har VAKI outsourced produktion af virksomhedens produkter. Vækst inkludere outsourcing af mange aktiviteter undtagen dem som er kritisk for virksomheden. VA- KI har derfor hilst det velkommen, at få mulighed for at deltage i dette projekt. Projektet har specielt fokuseret på at videre udvikle VAKIs sourcing. Hvad er virksomhedens kernekompetencer, dens kritiske succesfaktorer samt potentialerne ved in/outsourcing. Derudover har projektet fokuseret på og reevaluere allerede outsourced produktion og montage af produkter. Suhr Packeging Suhr Packeging fremstiller pakkemaskiner og udstyr primært til fødevareindustrien. Projektet har specielt fokuseret på virksomhedens kernekompetence samt at udvikle en plan for sourcingen. Der er fulgt følgende sforløb: 1. Seminar Virksomhedens kompetenceprofil i relation til plan Fastlæggelse af kernekompetence/er Overblik over nuærende kompetenceområder Kompetenceområderne i forhold til vigtighed og performance Mellemperiode Arbejde med løsninger til kompetence og sourcing indenfor. 2. Seminar Prioritering og fastlæggelse af handlingsplaner for... Prioritering og fastlæggelse af handlingsplaner for. Arbejde med løsninger til kompetence og sourcing indenfor... Randers vikarbureau Forretnings ideen for Randers Vikarbureau er at:

11 hjælpe virksomheder til at udvikle og levere deres produkter hjælpe virksomheder med alt undtagen lave produkter. Projektets fokus har været at fastlægge virksomhedens kompetencer og kernekompetence med henblik på at udvikle en ny for virksomhedens fremtid. 6. Dokumentation Dokumentationen for projektet er i vedlagte CD-Rom. Indholdet er følgende: Kursusdokumentation 1. Overblikskursus 2. Strategisk Sourcing 3. Supply Chain partnervalg 4. Implementering Web-kursus Web-kurset forligger i dokumentationen i en powerpoint version, men afvikles på samme måde som en egentlig web version. Cases 1. B8 (powerpoint) 2. Desmi (powerpoint) 3. E2 (word) 4. Rander vikarbureau (powerpoint) (word) 5. Suhr Packeging(powerpoint) 6. Tinby (word) artikel bragt i Effektivitet, Viden og vækst, the nordicinnovation newsletter 7. Vaki (word) Faglig rapport

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere