Strategisk sourcing og leverancenetværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk sourcing og leverancenetværk"

Transkript

1 Nordisk Industrifond Projektnr Strategisk sourcing og leverancenetværk FAGLIG RAPPORT AEL, Finland Teknologisk Institut, Danmark Teknologisk Institutt, Norge Teknologisk Institut, Island SIFU, Sverige

2 Rapportens indhold Den faglige rapport indeholder følgende: 1. Resume 2. Baggrund og målsætning 3. Målgruppe og resultater 4. Fagligt indhold 5. Cases 1. Resume Projektet kan opfattes som to dele A. Udvikling af et projektforløb for Strategisk sourcing med de nødvendige metoder og værktøjer B. Udvikling af et uddannelsesforløb indenfor sk sourcing og leverancenetværk, herunder et WEB baseret kursus. A. Udvikling af projektforløb De 5 institutter har i fællesskab arbejdet med at udvikle et projektforløb samt metoder og værktøjer, der understøtter nordiske virksomheder i: At fastlægge virksomhedens politik vedrørende sk sourcing. At organisere virksomhedens aktiviteter i ske netværk mellem leverandører, kunder og andre virksomheder. At implementere ændringer i processer og organisering. Projektforløb er afprøvet i en række virksomheder. Dette har dannet grundlag for en omfattende casesamling til brug i kursusen. Projektforløbet har følgende indhold: : Markeds : KSF Kernekompetencer Sourcing As is mapping To be processer Partner valg - kontrakter SCM IT system Organisation / HR Performance måling System for løbende forbedringer Sourcing Ledelse af supply chain Implementering B. Udvikling af uddannelsesforløb Der er udviklet og af prøvet et uddannelsesforløb for Strategisk sourcing og leverancenetværk. Dette består dels af et traditionelt kursusforløb, dels af en WEB baseret uddannelse. Den traditionelle uddannelse er som skitseret nedenfor: Niveau 1 Overblik Ledelse Overblik Strategisk sourcing og leverancenetværk Niveau 2 Indgående kursus Projektledelse Strategisk sourcing Partnervalg Supply chain Implementering

3 I forbindelse med en er kurserne gennemført som testkurser for en række virksomhedsdeltagere for siden hen at blive markedsført og udbudt som åbne kurser for nordiske virksomheder. Der er indtil nu afholdt følgende kurser: fire kurser i Outsourcing, to kurser i Leverancenetværk samt et Overblikskursus. Den WEB baserede uddannelse eller fjernundervisningskurset er udviklet på basis af overblikskurset med følgende indhold: 1. Sourcing 2. Relationshåndtering og Supply Chain Management 3. Implementering 4. I forbindelse med en er kurset testet for en bred brugergruppe samt for Universiteten/ Högskolorna i Karlstad, Norrköping og Helsingborg. Kurset vil blive markedsført og udbudt i foråret Baggrund og målsætning Baggrunden for projektet er behovet for, at sætte fokus på sk sourcing og netværksorganisering, der er to af de helt centrale komponenter i fremtidens virksomheder. To overordnede spørgsmål er centrale for fremtidens virksomheder: Hvordan kan virksomhederne blive bedre til at identificere deres kernekompetencer og bruge viden om kernekompetencer sk sourcing i virksomheden? Hvorledes organiserer virksomheden sine aktiviteter i ske netværk mellem leverandører, kunder og andre virksomheder? Målet med projektet er på baggrund af nordiske erfaringer at udvikle en fremgangsmåde til sk sourcing og skabelse af leverancenetværk samt at udvikle et fælles nordisk uddannelsesforløb indenfor området. Uddannelsen skal ud over det faglige give nordiske virksomheder mulighed for at etablere et netværk til erfaringsudveksling. Målbare succeskriterier Casebeskrivelse fra hvert af de deltagende lande Metoder og værktøjer til analyse og fastlæggelse af virksomheders kernekompetencer og formulering af sourcing, samt til gennemførelse af en sourcing proces. Metoder og værktøjer til formulering af for leverancenetværk og identifikation af netværkskandidater, samt til gennemførelse af netværkssamarbejdet, herunder ledelse og løbende af netværket. Metoder og værktøjer dokumenteres i form af en uddannelse for målgruppen. Uddannelsesmaterialet foreligger på lokalsproget samt engelsk. Uddannelsen etableres som fjernundervisning.

4 Forløbet har fulgt følgende plan: Fælles ramme for sk sourcing og leverancenetværk AEL, NTI, ITI, DTI, SIFU Udvikling af uddannelsessystem SIFU Strategisk sourcing casebeskrivelser metoder værktøjer ITI, DTI Leverancenetværk casebeskrivelser metoder værktøjer AEL, NTI, Udvikling af uddannelse AEL, NTI, ITI, DTI SIFU Udvikling af uddannelsen som fjernundervisning SIFU Dokumentation af uddannelse, cases, metoder og værktøjer på CD-rom AEL, NTI, ITI, DTI 3. Målgruppe og resultater Målgruppe Udviklingen har afstedkommet, at der er kommet større fokus på virksomheders og industriers kernekompetencer relateret til at skabe innovative konkurrencefordele. Kernekompetencer er udtryk for de mangeartede videntyper og aktiviteter, virksomheder skal organisere for at kunne konkurrere på markedet. Disse kompetencer kan være viden om og udnyttelse af proces- og produktteknologier, menneskelige ressourcer, logistik, markedsføring, organisation, innovation, ledelse mm. Det er kun få virksomheder, der har et overblik over, hvor de faktisk kan anvende deres kompetencer i andre brancher og/eller på andre markeder end der, hvor de agerer nu. Fremtidens virksomhed vil imidlertid sætte fokus på dens portefølje af kompetencer - i højere grad end på produkterne. Der er imidlertid tale om meget komplekse beslutningsprocesser med betydelige problemstillinger omkring selve sourcingprocesserne og den efterfølgende vedligeholdelse af det etablerede leverancenetværk, så virksomhederne oplever derfor et stadig stigende behov for gode metoder og værktøjer, der på et operationelt plan kan understøtte deres bestræbelser på disse områder. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i et vist omfang er i gang med at outsource centrale områder. Som en af virksomhederne kommenterer: outsourcing er ikke et may be det er et must for at overleve!. Virksomhederne oplever imidlertid en række barrierer i forbindelse med processen. Disse er specielt manglende viden om forløbet, manglende metoder og værktøjer, intern modstand og risiko for at give afkald på ekspertise. Projektets målgruppe er nordiske virksomheder der påtænker eller ønsker at gennemføre en sourcing proces, og som dels mangler metoder og værktøjer dels mangler viden og uddannelse.

5 Målgruppe og varighed for de udviklede kursus moduler er vist i nedenstående skema: Moduler Målgruppe Varighed Overblikskursus Topledere 1 dag Strategisk sourcing Topledere/ funktionschefer 2 dage Partnervalg Supply Chain Funktionschefer 2 dage Implementering Funktionschefer 2 dage og løbende udvik- Funktionschefer 1 dag ling Web-kursus Øvrige medarbejdere der skal involveres i et sourcing projekt Resultater Metoder og værktøjer Gennemførelse af et sk sourcing projekt kan bedst illustreres ved nedenstående figur. Den beskriver de 4 faser et sourcing projekt gennemløber, samt forudsætningerne for at igangsættes en fase og resultatet af en projektfase. Derudover er vist de værktøjer der er udviklet/beskrevet til at gennemføre hvert faseforløb. Projektforløbet er afprøvet 7 virksomheder. Nedenstående er en kort beskrivelse af de forskellige projekter, der er gennemført i virksomhederne. I forbindelse med projektgennemførelsen er der udarbejdet en omfattende dokumentation af forløbene til brug i forbindelse med kursusen samt til artikler i forbindelse med information og resultatspredning. : Markeds : KSF Kernekompetencer Sourcing As is mapping To be processer Partner valg - kontrakter SCM IT system Organisation / HR Performance måling System for løbende forbedringer Sourcing Ledelse af supply chain Implementering Værktøjer: Værktøjer: Værktøjer: Værktøjer: Fremtidig konkurrence situation Kritiske Succes Faktorer ( KSF) Kernekompetencer Risiko analyse Medarbejder relationer SCOR proces kortlægning Måltalsnedbrydning Make / buy Potentiale, Benchmarking Partner søgning/valg Kontraktformulering Kontrakt forhandling /indgåelse Implementere ændringer Processer IT Integration Organisering HR Performance måling (SCOR) forbedringer Virksomheds kaizen Evaluering Strategi

6 Uddannelse Der er udviklet og af prøvet et uddannelsesforløb for Strategisk sourcing og leverancenetværk. Dette består dels af et traditionelt kursusforløb, dels af en WEB baseret uddannelse. Den traditionelle uddannelse er som skitseret nedenfor: Niveau 1 Overblik Ledelse Overblik Strategisk sourcing og leverancenetværk Niveau 2 Indgående kursus Projektledelse Strategisk sourcing Partnervalg Supply chain Implementering Indholdet af de enkelte kursusmoduler afspejler ovennævnte procesforløb for sk sourcing. Ligeledes er de nævnte værktøjer en del af kursusforløbet. Den WEB baserede uddannelse eller fjernundervisningskurset er udviklet på basis af overblikskurset med følgende indhold: 1. Sourcing 2. Relationshåndtering og Supply Chain Management 3. Implementering 4. Test og markedsføring af de enkelte moduler: Overblikskursus Overblikskurset er testet i 2003 for en bred gruppe af virksomheder både større og mindre. Markedsføringen af kurset er påbegyndt og kurset forventes afholdt løbende fra marts Strategisk sourcing Kurset i sk sourcing har været afholdt løbende gennem 2002 og 2003, dog ikke helt i sin endelige form. De afholdte kurser har indeholdt en stor del af partnervalg/supply Chain. Fra 2004 markedsføres kurset i sin endelige form. Partnervalg Supply Chain Kurset har været afholdt som testkursus efteråret Markedsføringen af kurset er påbegyndt og det første kursus afholdes januar 2004 med 10 deltagere. Implementering samt og løbende Kurserne har ikke været afholdt som selvstændige kurser endnu, men har indgået i de øvrige kurser. I forbindelse med alle kurserne bliver udbudt og markedsført som et samlet uddannelsesforløb vil de to sidste indgå i dette forløb. Web-kursus Kurset er udviklet i WEB CT og kører på SIFUs system, men er tilgængelig for alle projektets parter, der kan genneføre kurset på eget sprog via SIFUs system. I det omfang at de øvrige projekt-

7 deltagere vælger andre e-learning systemer er det uproblematisk, at flytte kurset over på disse løsninger. I forbindelse med en er kurset testet for en bred brugergruppe samt for Universiteten/ Högskolorna i Karlstad, Norrköping og Helsingborg. Kurset vil blive markedsført og udbudt i foråret Det vil primært blive udbudt i tilknytning til det traditionelle kursusforløb. Specielt når virksomheder sender en eller to personer på et kursusforløb, men desuden ønsker at en stor gruppe medarbejdere i virksomheden skal have et godt kendskab til processen med at gennemføre et sourcing projekt. 4. Faglig indhold Der er som nævnt ovenfor udviklet metoder og værktøjer til gennemførelse af et sk sourcingforløb. Projektforløb er afprøvet i en række virksomheder. Dette har dannet grundlag for en omfattende casesamling til brug i kursusen. Projektforløbet har følgende indhold: : Markeds : KSF Kernekompetencer Sourcing As is mapping To be processer Partner valg - kontrakter SCM IT system Organisation / HR Performance måling System for løbende forbedringer Sourcing Ledelse af supply chain Implementering Casene er kort beskrevet i afsnit 5, og dokumenteret uddybende i den medfølgende CD-rom. Det udviklede kursusforløb har følgende indhold: Overblik Strategisk sourcing og leverancenetværk 1. Projektforløb i faser 2. Strategisk sourcing 3. Leverancenetværk 4. Implementering 5. Hvor står vi? 1 Strategisk sourcing 1. Strategisk sourcing 2. Kompetencer og kernekompetencer 3. Strategi og kapabilitet 4. Supply Chain 5. Risiko medarbejderrelationer 6. Leverandører 7. Kontraktforhold 8. Implementering

8 2 Supply Chain partnervalg 1. Supply Chain reference model 2. Proceskortlægning 3. Målstyring 4. Forbedrings muligheder 5. Partnervalg Kursusmodulet er opbygget som workshop med en gennemgående case. 3 Implementering 1. Interessenter i et samarbejdsprojekt 2. Projektorganisering 3. Behov for kernekompetencer 4. Kontrakt 5. Kvalitet 6. Værdikæde 7. Projektledelse 4. opfølgning 1. og løbende 2. Leverandørsamarbejde 3. Samarbejde om proces- og leverandør 4. Samarbejds- og leveringsaftale 5. på leverandørrealtioner Web-kursus 1. Sourcing 2. Relationshåndtering og Supply Chain Management 3. Implementering 4. Indhold Sourcing : 1.1 Strategisk sourcing 2.2 Kompetencer 2.3 Kernekompetencer Indhold Relationshåndtering og SCM: 2.1 Supply Chain Management 2.2 SCOR proces kortlægning 2.3 Målstyring 2.4 Samarbejdsrelationer 2.5 Måling hvor står vi Indhold Implementering: 3.1 Implementering 3.2 Intern i virksomheden 3.2 Mellem virksomheder Indhold, : cases Projektforløbet er afprøvet 7 virksomheder. Nedenstående er en kort beskrivelse af de forskellige projekter, der er gennemført i virksomhederne. I forbindelse med projektgennemførelsen er der udarbejdet en omfattende dokumentation af forløbene til brug i forbindelse med kursusen samt til artikler i forbindelse med information og resultatspredning.

9 Tinby A/S Tinby A/S er baseret på viden om polystyren. Virksomheden beskæftiger 120 medarbejdere, der producerer og sælger polystyrenskum, industrimåtter og er underleverandør af tekniske artikler, blandt andet valser til den grafiske industri og fleksibel polyuretan til rehabiliteringssektoren. I projektforløbet har Tinby A/S i samarbejde med Teknologisk Institut belyst virksomhedens kernekompetencer og andre kompetencer gennem et seminarforløb. På den baggrund har virksomhedens ledergruppe vedtaget en og udarbejdet handlingsplanen for de næste år. Hele processen er afviklet over to uger. E2 E2 står for elforsyningen i Østdanmark. Lang størstedelen af elproduktionen kommer fra de 6 kraftværker:amagerværket - AMV, Asnæsværket - ASV, Avedøreværket - AVV, H.C. Ørsted- og Svanemølleværket - HCV, Kyndbyværket - KYV og Stigsnæsværket - STV. Energi E2 fokuserede i projektet primært på service og vedligeholdelse. Der er behov for metoder og værktøjer til løbende at afdække serviceorganisationens kompetencer samt i forlængelse heraf at fastlægge en sourcing. Energi E2 har et overordentligt investeringstungt produktionsapparat med store tab til følge, hvis det ikke producerer planmæssigt. Opbygning og en af leverancenetværk er derfor et andet centralt punkt i Energi E2's projektforløb. Der er behov for opbygning af viden og kompetencer, der både relaterer sig til af partnerskabsmodeller samt løbende forbedringer indenfor netværk og til insourcing af områder, hvor man en gang har afgivet kompetencen. I projektforløbet blev der gennem en seminarrække med 1 2 ledere fra hvert værk fastlagt de kompetencer og kernekompetencer, de enkelte værker besidder samt en sourcing for den videre. System B8 System B8 møbler a/s er en af Danmarks førende producenter af kontor- og konferencemøbler. Virksomheden beskæftiger 240 medarbejdere. B8 markedsføres gennem egne indretningscentre og gennem forhandlere i ind- og udland. Ca. 30% af produktionen går til eksport. Koncernen omfatter datterselskaber i England, Tyskland og Norge. B8 gennemførte en proces, hvor de enkelte ressourcer blev identificeret. For hver ressource blev den ske vigtighed og performance vurderet for at danne grundlag for en sourcing. Der vil være en række oplagte processer/ afdelinger man selv bør varetage og en række processer, der ligger åbenlyst som emner for outsourcing. I forløbet vurderede B8 fleksibilitet bredt i relation til både teknologiskift, nye produkter, sæsonvariation, samt foretog prissammenligningen med udgangspunkt i en total betragtning. Der blev truffet beslutning om at outsource metalafdeling, da en vurdering af investeringerne for at gøre fuldt konkurrencedygtig ville have umuliggjort de nødvendige investeringer i kernekompetencer. Projektet fulgte den fælles ramme for et sk sourcing projekt og blev fuldt implementeret. Desmi Det er DESMI A/S's forretningsmæssige idé at udvikle, sælge, producere og servicere pumper og pumpesystemer samt miljøudstyr og specialprodukter med tilknytning hertil. Desmi har i dag 260 ansatte.

10 Den første del af projektet fokuserede på at få overblik over nuværende kompetencer samt fastlægge kritiske succesfaktorer i relation til kunder og. Derudover var det væsentligt at få belyst kompetenceområderne i forhold til vigtighed for Desmi og performance i forhold til andre virksomheder og ud fra det fastlægge en sourcing. Den anden del af projektet satte fokus på leverancenetværket. Ud fra virksomhedens overordnede mål i relation til kunderne, blev kravene til leverancekæden fastlagt. I et samarbejde med nøgleleverandør blev forsyningskæden udviklet til i langt højere grad at leve op til kundernes krav. Vaki VAKI er et ledende højteknologifirma indenfor, produktion og markedsføring af fiskeriudstyr og tilhørende styreinstrumenter, detektorudstyr for fiskeopdræt, og automatiske fisketællere for elver og indsøer. Fra begyndelsen har VAKI outsourced produktion af virksomhedens produkter. Vækst inkludere outsourcing af mange aktiviteter undtagen dem som er kritisk for virksomheden. VA- KI har derfor hilst det velkommen, at få mulighed for at deltage i dette projekt. Projektet har specielt fokuseret på at videre udvikle VAKIs sourcing. Hvad er virksomhedens kernekompetencer, dens kritiske succesfaktorer samt potentialerne ved in/outsourcing. Derudover har projektet fokuseret på og reevaluere allerede outsourced produktion og montage af produkter. Suhr Packeging Suhr Packeging fremstiller pakkemaskiner og udstyr primært til fødevareindustrien. Projektet har specielt fokuseret på virksomhedens kernekompetence samt at udvikle en plan for sourcingen. Der er fulgt følgende sforløb: 1. Seminar Virksomhedens kompetenceprofil i relation til plan Fastlæggelse af kernekompetence/er Overblik over nuærende kompetenceområder Kompetenceområderne i forhold til vigtighed og performance Mellemperiode Arbejde med løsninger til kompetence og sourcing indenfor. 2. Seminar Prioritering og fastlæggelse af handlingsplaner for... Prioritering og fastlæggelse af handlingsplaner for. Arbejde med løsninger til kompetence og sourcing indenfor... Randers vikarbureau Forretnings ideen for Randers Vikarbureau er at:

11 hjælpe virksomheder til at udvikle og levere deres produkter hjælpe virksomheder med alt undtagen lave produkter. Projektets fokus har været at fastlægge virksomhedens kompetencer og kernekompetence med henblik på at udvikle en ny for virksomhedens fremtid. 6. Dokumentation Dokumentationen for projektet er i vedlagte CD-Rom. Indholdet er følgende: Kursusdokumentation 1. Overblikskursus 2. Strategisk Sourcing 3. Supply Chain partnervalg 4. Implementering Web-kursus Web-kurset forligger i dokumentationen i en powerpoint version, men afvikles på samme måde som en egentlig web version. Cases 1. B8 (powerpoint) 2. Desmi (powerpoint) 3. E2 (word) 4. Rander vikarbureau (powerpoint) (word) 5. Suhr Packeging(powerpoint) 6. Tinby (word) artikel bragt i Effektivitet, Viden og vækst, the nordicinnovation newsletter 7. Vaki (word) Faglig rapport

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10

Nye serviceydelser som vækstmotor. DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Nye serviceydelser som vækstmotor DI innovationskonference Vejle 23.11.10 Agenda 1. Om Falck 2. Udviklingen i markedet 3. Fokus som følge af udviklingen i markedet 4. Falck forretningen 5. Udviklingsstrategien

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet Udkast til studieordning for 3. og 4. semester på Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet 3. semester kandidat klinisk videnskab og teknologi Projektenhed Afprøvning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning KSF nr. 4: Udvælge og igangsætte nye internationale aktiviteter i forlængelse af faglige indsatsområder a) top 10 relevante klynger og netværk og igangsætte samarbejde, som kan gavne netværkets (klyngens

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Evaluering 5. semester efteråret 2012

Evaluering 5. semester efteråret 2012 Evaluering 5. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 5. semester: Evaluering af modul 14: Makroøkonomi Hvordan vurderer du dine forudsætninger for at deltage i kurset? Dette spørgsmål

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT Formålet med modul 1 er at introducere den studerende til uddannelsen, og til contract management best practices og benchmarking med henblik på at definere

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. 1 Baggrund

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Evaluering 7. semester efteråret 2012

Evaluering 7. semester efteråret 2012 Evaluering 7. semester efteråret 2012 Afkryds hvilke kurser, du har fulgt på 7. semester: Evaluering af modul 1: Videregående makroøkonomisk teori og økonomisk politik Hvordan vurderer du dine forudsætninger

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Design af organisationer

Design af organisationer Design af organisationer Overordnet køreplan for arbejde med organisering Motivation og principbeslutninger Ny organisationsstruktur Detaljering og planlægning Implementering Overordnede designkriteri

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Hvorfor en sammenslutning som stålcentrum succesfaktorer bag udvikling af industrierhverv. Oplæg på åbningskonference den 9. marts

Hvorfor en sammenslutning som stålcentrum succesfaktorer bag udvikling af industrierhverv. Oplæg på åbningskonference den 9. marts Hvorfor en sammenslutning som stålcentrum succesfaktorer bag udvikling af industrierhverv Oplæg på åbningskonference den 9. marts Ny REG LAB analyse kortlægger fem succeshistorier inden for traditionelle

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Tyskland Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Tiltag eksport Tyskland. Spørgsmål.

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere