den danske landinspektørforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den danske landinspektørforening"

Transkript

1 den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014

2 Indhold kurser Dato sted Efterår Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º perspektiv torsdag, oktober 23, 2014 Vejle 6 Det åbne land og landsbyerne udfordringer og perspektiver tirsdag, oktober 28, 2014 Vejle 8 Syn og skøn tirsdag, oktober 28, 2014 Middelfart 9 Køb og salg af kommunale ejendomme torsdag, oktober 30, 2014 Vejle 11 E-tinglysning fredag, november 07, 2014 Fredericia 12 Markarbejdet tirsdag, november 18, 2014 Fredericia 13 Skatteforhold ved opdeling af landbrugsejendomme mandag, november 24, 2014 Vejle Forår Landzoneadministration tirsdag, april 14, 2015 Vejle 18 Projektstyring, projektledelse og processtyring onsdag, april 22, 2015 Vejle 20 Offentlig privat samarbejder (OPS) tirsdag, april 28, 2015 Vejle 22 Praktiske oplysninger 23 Efteruddannelsesudvalgets medlemmer

3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver Torsdag 9. oktober 2014, kl , hos Trinity Konferencecenter, Fredericia Kursusformål Brugen af droner er de seneste år blevet et nyttigt og vigtigt redskab i forhold til forskellige kortlægningsopgaver. Dronerne åbner mulighed for en detaljeret fotografering af landområder, idet dronerne kan operere tæt på jordoverfladen. De data der indsamles via en drone overflyvning forudsætter imidlertid en efterbehandling, hvorved der forudsættes grundlæggende kendskab teori om fotogrammetri, tilrettelæggelse af flyvning samt indgående kendskab til brug af den software og hardware der benyttes til efterbehandling af de indsamlede observationer. Kursusindhold Kurset vil indeholde følgende emneområder: Tilrettelæggelse af droneflyvning: flyvehøjde, optagelsesbetingelser, flyveområde mv. Flytyper helikopter/fastvinge Kamera geometri, vidvinkel/smalvinkel Flystyring, kamerastyring Ydre orientering, korrelation, brug af paspunkter Aerotriangulation, højdemodel, ortofoto Inddragelse af opnåede erfaringer fra praksis Kursusform Kurset afvikles i en kombination af indlæg og dialog mellem kursusholderne og kursusdeltagerne. Praktiske eksempler inddrages i kurset. Kursusdeltagelse Kurset forudsætter intet forudgående kendskab til brug af droner eller efterbehandling af observationer indsamlet fra droner. Kurset henvender sig til alle der har interesse i brug af data indsamlet via droner dataindsamler, databehandler og brugerne. Kursuslærer Lektor Jens Juhl, Aalborg Universitet Sektionsleder og landinspektør Jesper Falk, COWI Kursusleder Lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af DdL og IDA Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Torsdag 9. oktober 2014, kl Trinity Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Arr.nr Tilmeldingsfrist 25. august Afmeldingsfrist 25. juli 2014 betales 20 % 25. august 2014 betales 75 % 3

4 Detailhandel i et 360º perspektiv Torsdag 23. oktober 2014, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål De sidste 3-4 år har der været meget fokus på planlovens detailhandelsbestemmelser, herunder bl.a. om de begrænsninger som dele af detailhandels-branchen vurderer loven giver. Kommunerne arbejder for en ligevægtig administration mellem de statslige udmeldinger (planloven) og detailhan-delsbestemmelserne - og den kommunale planlægning. Kursets formål er at belyse flere af de udfordringer, som planlovens detailhandelsbestemmelser giver anledning til, set fra flere af de relevante aktørers perspektiver. Hvormed der bliver mulighed for, at få en større forståelse for detailhandelens og detailhandelsbestemmelsernes udfordring, hvad enten man er rådgiver eller aktør på området. Indledningsvis belyses udfordringerne fra detailhandelsbranchens side, hvor der bl.a. sættes fokus på branchens ønsker til lokalisering. Hvordan sikres at der sker fortsat vækst indenfor branchen og hvordan efterkommer vi og til gode ser forbrugernes ønsker? Gennem paneldiskussion får vi belyst: Hvordan er organiseringen og processen på udviklersiden grunderhvervelse, økonomi, tids-/køreplan Hvordan er det optimale samarbejde med kommunerne hvornår lykkes et projekt, hvornår rammer man en mine? Udviklingstendenser butiksstørrelser, sortiment, lokalisering, E-handel. Herunder også om branchens samspil med kommunerne. Kommunernes udfordringer med detail-handels-bestemmelserne belyses gennem en case. Der sættes et mere udfordrende perspektiv på detailhandels-bestemmelserne, med en belysning af de juridiske udfordringer, som detailhandels-bestemmelserne giver anledning til. Hvad er muligt, og hvad er ikke muligt med bestemmelserne? Og hvor er de store juridiske udfordringer mellem lovens formål (de samfundsmæssige interesser) og det som dele af detailhandelsbranchen og måske borgerne efterspørger? Der sættes her også fokus på anbefalinger til den kommunale planlægning, ligesom de planmæssige værktøjer og metoder (statistisk metode, ) vurderes og kommenteres. Naturstyrelsen vil præsentere de statslige interesser på detailhandelsområdet som de ser ud nu og i fremtiden. Hvad kan der forventes af de statslige interesser på detailhandelsområdet til Kommuneplan 2017? Endvidere belyses styrelsens praksis i forhold til håndtering af planforslag, bl.a. i forhold til detailhandelsstruktur og bymidteafgrænsning. Afslutningsvis vil vi sætte et fremtidsperspektiv på emnet, og komme med et bud på de karakteristika, som kan forventes af fremtidens forbrugere, detailhandelsmønster og hvilken betydning det kan få for vores byer. Herunder, hvordan vi skal planlægge for detailhandel i fremtiden. 4

5 Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: En belysning af udfordringerne set fra kommunernes og detailhandelsbranchens side. Hvad er de juridiske udfordringer med detailhandels-bestemmelserne og hvordan anvendes de planmæssige værktøjer og metoder. Tydeliggørelse af styrelsens praksis og de statslige interesser på detailhandelsområdet nu og i fremtiden. Et bud på fremtidens forbruger, detailhandelsmønster og dets indflydelse på fremtidens byplanlægning. Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til kommunale planlæggere, praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til detailhandelsområdet og dets udfordringer. Kursuslærer Kristoffer Kaae Stimpel, Ejendoms- og udviklingschef Aldi Brian Schou, Scandinavian Property Development Peter Magnussen, Silkeborg Kommune Anders Hessner, Advokat Repræsentant fra Naturstyrelsen Marianne Levinsen, Fremtidsforsker Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Torsdag 23. oktober 2014, kl Scandic Jacob Gade, Vejle. Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 21. september Afmeldingsfrist d. 21. august 2014 betales 20 % d. 21. september 2014 betales 75 % 5

6 Det åbne land og landsbyerne udfordringer og perspektiver Tirsdag 28. oktober 2014, kl , hos Torvehallerne, Vejle Kursusformål Den voldsomme urbaniseringsproces, som Danmark gennemgår i øjeblikket, medfører nye og ukendte udfordringer for landsbyer og landdistrikter aktuelt og i fremtiden. Udviklingen med flytning til de større byer, sammenholdt med et stort udbud af usælgelige ejendomme i de mindre byer, gør at der opstår nye udfordringer med at bevare f.eks. landsbyen som et attraktivt sted at bosætte sig og ikke mindst et trygt sted at investere i fast ejendom. Udviklingen forstærkes af en stigende andel af ældre og et stort antal skæmmende og dårlig vedligeholdte bygninger. Dette er en udvikling som kræver, at kommunerne både agerer strategisk, langsigtet og målrettet gennem den kommunale planlægning og prioritering, men også agerer med udgangspunkt i de aktuelle muligheder, der ligger for økonomisk støtte. Kursets formål er at tydeliggøre de tendenser og udfordringer der er for bosætning i Det åbne land og landsbyerne. Der fokuseres på de puljer og værktøjer, som kan understøtte en aktiv byfornyelsesindsats og planlægning. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter administrerer en række puljer, som kan understøtte en aktiv byfornyelsesindsats. Vi sætter fokus på de forskellige ordningers indsatsområder, muligheder / begrænsninger og forudsætninger. Herunder også, hvordan er sammenhængen til øvrig regulering, som f.eks. Planlov, Kommunalfuldmagten (f.eks. nye partnerskaber) og andre områder, som kan have betydning for konkrete indsatser. Workshop: Vi arbejder med spørgsmålene: 1. Er de tilgængelige puljer, og reguleringsværktøjer tilstrækkelige til at skabe forudsætningerne for attraktive boliger i det åbne land og landområderne? 2. Er der nogen planområder, planværktøjer og forudsætninger, som skal indgå i arbejdet med KMP 2017? 3. Hvordan etablerer vi lokalt ejerskab og fastholder det langsigtede fokus i plan lægningen, som en forudsætning for at skabe attraktive landsbyer i det åbne land og landområderne? Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: De tendenser og udfordringer der gælder for bosætning i det åbne land og landsbyerne. Der tages bl.a. udgangspunkt i publikationen SBI 2014:04 om boligmarkedet uden for de store byer. De puljer, som kan understøtte en aktiv byfornyelsesindsats og sammenhængen til øvrig reguleringer som kan have betydning for konkrete indsatser. Samt sammenhængen til (den fysiske) planlægningen, og brugen af planværktøjer i byfornyelsen. Cases hvor vi gennemgår eksempler på hvordan kommuner arbejder med lokale løsninger og processer til hvordan man kan arbejde med problematikken. 6

7 Workshop hvor vi belyser en række spørgsmål om forudsætningerne, værktøjer og videre forudsætninger for at forbedre muligheden for at skabe attraktive boliger og fastholdelse af beboere i det åbne land og landområderne. Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærer og dialog med deltagere og workshop. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, seneste viden og praktisk erfaring med byfornyelse. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til kommunale planlæggere, praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til muligheden for at skabe attraktive boliger og fastholdelse af beboere i det åbne land og landområderne i praksis. Kursuslærer Jørgen Møller, Aalborg Universitet Johnny Christensen, LIFA A/S Bente Mouritzen, Hjørring Kommune Pia Scott Hansen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Kursusleder Landinspektører Michael Hammer Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Tirsdag 28. oktober 2014, kl Torvehallerne, Kirketorvet 10-18, Vejle. Arr.nr Tilmeldingsfrist 26. september Afmeldingsfrist d. 26. august 2014 betales 20 % d. 26. september 2014 betales 75 % 7

8 Syn og skøn Tirsdag 28. oktober 2014, kl til i HUSET, Middelfart Kursusformål Kurset skal klæde dig på som landinspektør til at kunne gennemfører en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde. Kursusindhold Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i Vejledning for syn- og skønsmænd fra Voldgiftsnævnet og Syn og skøn i praksis råd og vejledninger fra IDA og Voldgiftsnævnet. Kurset vil gennemgå forløbet af en syn- og skønsforretning fra udmeldelse over gennemførelse af skønsforretningen, skønserklæring og til afhjemling i retten. Krav til landinspektørens arbejde, faldgruber og de juridiske rammer for syn og skøn vil blive præsenteret. Gennem opgaver vil de forskellige faser og problemstillinger ved syn og skønforretningen blive afdækket Kursusform Kursets emne præsenteres gennem oplæg fra kursuslærerne, eksempler fra praksis og opgaveløsning. Under og efter oplæggene er der mulighed for diskussion Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Et kendskab til Erik Hørlycks bog Syn og Skøn, 4. udgave, Djøf-Forlag, 2011, kan være en fordel. Kursusdeltagelse Uddannelsen henvender sig til landinspektører i privat virksomheder og offentlige institutioner. Maks. 35 deltagere. Kursuslærer Kurset forestås af advokat Jens Jordahn, Aumento Advokatfirma, Kbh. og landinspektør Lars Flemberg, praktiserende, Høng Kursusleder Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S Landinspektører Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Tirsdag 28. oktober 2014, kl til HUSET, Hindsgavl Allé 2, Middelfart Arr.nr Tilmeldingsfrist 26. september Afmeldingsfrist d. 26. august 2014 betales 20 % d. 26. september 2014 betales 75 % 8

9 Køb og salg af kommunale ejendomme Torsdag 30. oktober 2014, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb / salg og udvikling af fast ejendom men denne gang med en kommunal synsvinkel. Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for køb og salg af kommunale ejendomme. Herunder de processer og procedurer, som er gældende når kommuner køber og sælger fast ejendom. Kurset giver en detaljeret gennemgang af lovgrundlaget og proceduren for det offentlige udbud og det efterfølgende salg. Herunder sættes der bl.a. fokus på, hvilke ejendomme der er omfattet, selve gennemførelsen af det konkrete udbud og udbuds -form samt hvordan en købsaftale kan udfærdiges. Endvidere, hvilken forhandling kan der gennemføres med tilbudsgiver. Der vil samtidig blive opsummeret hvordan kommunen skal forhold sig til offentlighed (aktindsigt) og annoncering. Kurset sætter fokus på kommunen som køber af fast ejendom, hvor kommunen erhverver jord til f.eks. byudvikling. Hvilke principper i kommunalfuldmagten ligger grund for jordkøb. Hvad er kommunens handlemuligheder, herunder f.eks. forudsætningerne for køb på ekspropriationslignende vilkår. Hvordan er sammenhængen og strategien mellem kommunens fysiske planlægning og opkøb til f.eks. byudvikling. Altså i et Planlovs perspektiv. Desuden belyses muligheden for magelæg, og principperne herfor. På kurset gennemgås en/flere cases om henholdsvis køb og salg af kommunale ejendomme. Der sættes fokus på processen og hvilke udfordringer det giver, når f.eks. der skal udarbejdes en kommunal udstykning med boliggrunde, herunder koordinering med planlægning, byggemodning, vejtilslutning, prissætning og uforudsete situationer. Der vil blive fokuseret på praktiske typetilfælde og faldgruber. Herunder også, hvad er samarbejdet med den lokale landinspektør. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: Udbud og salg af kommunale ejendomme retskilderne og processen. Kommunen som køber af fast ejendom kommunalfuldmagten og sammenhængen til den fysiske planlægning. Cases om køb og salg af kommunale ejendomme i praksis. Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis 9

10 og domstolsafgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til kommunale grundsælgere, praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til håndtering af sager vedrørende køb og salg af kommunale ejendomme i praksis. Kursuslærer Poul Carstensen, Region Midtjylland Anders Hessner, Advokat Alex Puggaard, Advokat Jeppe Steen Sørensen, Aalborg Kommune Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Torsdag 30. oktober 2014, kl Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 28. september Afmeldingsfrist d. 28. august 2014 betales 20 % d. 28. september 2014 betales 75 % 10

11 E-tinglysning Fredag 7. november 2014, kl , hos Trinity Konferencecenter, Fredericia Kursusformål I et samarbejde mellem Tinglysningsretten og Den danske Landinspektørforening indbyder efteruddannelsesudvalget hermed til et kursus i e-tinglysning. Kurset tager sit udgangspunkt i mulighederne for digital kommunikation med den elektroniske tingbog, herunder muligheden for dels at hente data fra tinglysningssystemet og dels at tinglyse forskelligartede dokumenter servitutter, skøder mv. Kurset vil være praktisk orienteret. Kursusindhold Kurset vil indeholde følgende emneområder: Den digitale tingbog struktur, indhold og funktioner Udtræk af data fra tingbogen adgang til tingbogsoplysninger og tinglyste dokumenter Tinglysning af servitutter håndtering af fuldmagter, stedfæstelse, mv. Aflysning af servitutter Tinglysning af skøder mv. Udfærdigelse af servituterklæringer Tinglysning- og retsafgifter Kursusform Kurset afvikles i en kombination af indlæg af Tinglysningsretten og personer fra landinspektørpraksis og dels dialog mellem kursusholderne og deltagerne i plenum. Kursusdeltagelse Kurset forudsætter intet forudgående kendskab til tinglysnings-systemet. Kurset henvender sig til medarbejder indenfor for såvel den offentlige som den private sektor der arbejder eller er i berøring med tinglysningssystemet. Kursuslærer Tinglysningsretten v/brian Pedersen samt fagspecialister fra landinspektørpraksis. Kursusleder Lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af DdL og IDA. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Fredag den 7. november 2014, kl Trinity Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Arr.nr Tilmeldingsfrist 24. september Afmeldingsfrist d. 24. august 2014 betales 20 % d. 24. september 2014 betales 75 % 11

12 Markarbejdet Tirsdag 18. og onsdag 19. november 2014, kl hos Trinity, Fredericia Kursusformål Markarbejdets er det første af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Kursusindhold Kurset omhandler forberedelse og gennemførelse af markarbejdet med hovedvægt på det matrikulære markarbejde. Planlægning Metodevalg Referencesystemer Datasamstilling og transformation Skelfastlæggelse Lodsejerkontakt Kursusform Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Kursuslærer Landinspektør Mogens Lang Nielsen, LandSyd I/S Landinspektør Steen Utoft, LandSyd I/S Landinspektør Ole Nørgaard, Geopartner A/S Kursusleder Landinspektør Ole Nørgaard, Geopartner A/S Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Kurset er et 2-dages internatkursus Tirsdag 18. og onsdag 19. november 2014, kl Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Arr.nr Tilmeldingsfrist 2. oktober Afmeldingsfrist d. 2. september 2014 betales 20 % d. 2. oktober 2014 betales 75 % 12

13 Skatteforhold ved opdeling af landbrugsejendomme Mandag 24. november 2014, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb, salg og udvikling af fast ejendom. Formålet med kurset er at udvide de praktiserende landinspektørers viden omkring skatteforhold i forbindelse med matrikulær forandring af landbrugsejendomme, og derved stille dem bedre i rådgivning omkring matrikulære forandring af landbrugsejendomme. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: medfører ejendomsavancebeskatning. Eksempler på og diskussion af hvordan matrikulære forandringer har indflydelse på ejendomsavancebeskatningen. Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Den offentlige ejendomsvurdering af landbrugsejendomme, herunder Hvordan ejendomsværdien og grundværdien fastsættes for landbrugsejendomme. Hvornår en landbrugsejendom kan/bliver omvurderet og i hvilket omfang matrikulære forandringer kan medføre omvurdering. Betydningen af ejendommens registrerede anvendelse. Hvordan og hvornår en ændret ejendomsvurdering slår igennem i beskatning af fast ejendom. Ejendomsavancebeskatning ved afståelse af landbrugsejendomme, herunder Hvordan ejendomsavancebeskatning sker ved afståelse af hele landbrugsejendomme og ved salg af dele af landbrugsejendomme. Hvordan matrikulære forandringer påvirker/ 13

14 Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til håndtering af skatteforhold i forbindelse med matrikulær forandring af landbrugsejendomme i praksis. Kursuslærer Peder Porse, SKAT Søren Hjorth, Videnscentret for landbrug Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Mandag 24. november 2014, kl Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 22. oktober Afmeldingsfrist d. 22. september 2014 betales 20 % d. 22. oktober 2014 betales 75 % 14

15 Kurser Forår 2015

16 Landzoneadministration Tirsdag 14. april 2015, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i lovkrav og sagsgangen ved en afgørelse efter landzonebestemmelserne. Men kurset er indholdsmæssigt et videregående kursus om landzoneadministration. Kurset har også til formål, at give en indføring i de vurderinger, som er nødvendige forud for en afgørelse. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan NMKN praksis er på området. Kurset belyser også formkravene til landzoneafgørelser, herunder også procedure og klageregler. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan NMKN praksis er på området. Kurset vil afslutningsvis sætte fokus på udvalgte temaer, som vælges ud fra de aktuelle og typiske sager/ansøgninger som fylder i kommunerne netop nu. Deltagerne skal oplyse om disse temaer eller sager senest ved tilmelding til kurset. Temaerne vil blive belyst ud fra målrettet oplæg med udgangspunkt i NMKN praksis på området og eventuelt udvalgte cases fra kommunerne. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: Grundlæggende landzonebestemmelser (med fokus på boliger, erhverv og andre anlægstyper end landbrug. Men også om zoneinddeling, krav om zonetilladelse, undtagelser, overflødige landbrugsbygninger, anmeldelsespligt) Vurderingen forud for tilladelse eller afslag (vurdering af de faktiske hensyn og retslige forhold som er grundlaget for en afgørelse, skønnet, forholdet til anden plan lægning og lovgivning, høring) Procedure og klageregler (formkrav til landzoneafgørelse, håndhævelse, klageregler klage over skøn, begrundelse faktiske og retslige forhold, fastsættelse af vilkår) Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (gennemgang af nævnets praksis er indeholdt i gennemgangen af vurderingerne og procedure- og klageregler) Udvalgte temaer (fokus på udvalgte sagstyper fra deltagerne eventuelt som cases) Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i konkrete afgørelser fra Natur- og Miljøklage-nævnets praksis. Der vil blive gennemgået og drøftet relevante opgaver/cases gennemført som refleksioner i plenum. Ved drøftelse af opgaver/cases i plenum forventes en mere deltagende og lærende dag for deltagerne. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til ledere, planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med 16

17 landzonesager, samt andre, som ønsker kendskab til administration af zonebestemmelserne i praksis. Kursuslærer Susanne Spangsberg, Natur- og Miljøklagenævnet. Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af DdL og IDA Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Tirsdag 14. april 2015, kl Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 12. marts Afmeldingsfrist d. 12. februar 2015 betales 20 % d. 12. marts 2015 betales 75 % 17

18 Projektstyring, projektledelse og processtyring Onsdag 22. og torsdag 23. april 2015, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kursets formål er at tilbyde et grundlæggende kursus om projektstyring, projektledelse og processtyring målrettet til landinspektørstanden primært den praktiserende- og rådgivende landinspektør. Kurset vil give et indblik i de grundlæggende emner, faser og begreber ved projektstyring og projektledelse. Ligesom der vil blive arbejdet med forskellige tilgange til et projekts processtyring. Kurset vil belyse projektstyring, projektledelse og processtyring ud fra 4 hovedemner, der kan beskrives som: Kurset skal give et grundlæggende kendskab til projektstyring og projektledelse, herunder en gennemgang af metoder til projektstyring, normer/standarder, værktøjer, krav til projektlederen og projektmedarbejderen, evaluering af projekter, analyser m.v. Altså den mere tekniske del af projektstyringen. Kursets andet hovedformål er at give kendskab til, hvordan der fastholdes fokus på projektet, herunder hvad er et projekt? tidsplan, økonomi, kvalitetssikring, fremdrift m.v.. Herunder også, hvordan ændringer i projektet håndteres. Kursets tredje hovedformål er at give et kendskab til projektstyring og projektledelsens kommunikation og samarbejde. Det er et vigtigt succeskriterium, at der er fokus på samarbejdet med interessenter, andre projektgrupper, m.v. Herunder også udarbejdelse af kommunikationsplan. Kursets fjerde formål er gennem workshops, at sætte fokus på processtyringen i projektstyringen og projektledelsen. Ved små workshops vil vi gennemgå forskellige emner fra projektstyringen og projektledelsens teori. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: Det mere metodiske og tekniske overblik over projektstyring og projektledelse. Hvad er forskellen mellem projektstyring og projektledelse. Hvad er et projekt? og hvorfor skal vi lære at håndtere projekter? Hvornår er man projektleder og hvornår er man sagsbehandler? Kommunikation og samarbejde som et afgørende kriterium for succes! Hvordan får jeg styr på Processtyringen? Kursusform Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil være dialogisk med 18

19 opfordring til drøftelse/diskussion ud fra erfaring på området. Der vil blive gennemført workshops med baggrund i cases fra landinspektør-standens arbejdsområder. Der udvælges cases på baggrund af forudgående interview blandt deltagerne. Hvis du har specielle ønsker til case eller andre faglige input, så kan det implementeres. Der udleveres bog om projektledelse Projektledelse teori og praksis, som grundlag for undervisningen. Øvrigt kursusmateriale, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til de praktiserende- og rådgivende landinspektør, som ønsker at få et grundlæggende kendskab til projektstyring, projektledelse og processtyring. Endvidere andre som ønsker et bredt kendskab til ovennævnte emner. Kursuslærer Kursets gennemgående underviser vil være Bjarne Kousholt, som er en anerkendt forfatter, underviser og praktiker om emnet projektstyring, projektledelse og processtyring. Der henvises til hjemmesiden på linket: Kursusafgift Kurset koster kr. + moms pr. deltager. Inkluderet kursusdeltagelse, overnatning, kursusmateriale og forplejning. Af hensyn til den intensive undervisning og gennemførelse af workshops, kan der alene optages op til 14 kursusdeltager. Kurset er et 2 dages internat kursus. Der overnattes i enkeltværelser på Scandic Jacob Gade, Vejle. Hvis der er stor interesse for kurset, gennemføres det også i efteråret Tid og sted Onsdag 22. til torsdag 23. april 2015, kl Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 20. marts 2015 Afmeldingsfrist d. 20. februar 2015 betales 20 % d. 20. marts 2015 betales 75 % Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune 19

20 Offentlig privat samarbejder (OPS) Tirsdag 28. april 2015, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved udvikling af fast ejendom. Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for offentlig-privat samarbejde mellem kommune / stat og private virksomheder ved bl.a. ejendomsudvikling, udviklingsprojekter, byggemodninger, m.v. Offentlig-privat samarbejde vinder større og større udbredelse, og erfaringerne er at samarbejdet kan bidrage til øget effektivitet, kvalitet og innovation. Vi fokuserer på det tekniske område, og giver indledningsvist et generelt overblik over de forskellige former for offentlig-privat samarbejde, herunder OPP (offentlig-privat partnerskaber), OPI (offentlig-privat innovationspartnerskaber) m.v. herunder også samarbejdernes forudsætninger og anvendelse. Der gennemgås bl.a. en case, hvor udgangspunktet er OPI, som det værktøj / proces der ligger til grund for et udviklingsprojekt for en kommunal byggemodning. Vi sætter også fokus på OPI som et værktøj til forskellige former for udviklingssamarbejde i et offentlig-privat samarbejde. Udbygningsaftaler, er et formaliseret samarbejde som med udgangspunkt i planloven, kan indgås mellem bygherre og kommunen. Her er formålet, at bygherre/grundejer kan indgå frivillige med kommunen om medfinansiering ved udbygning af fysiske infrastrukturanlæg, hvis der f.eks. ønskes højere kvalitet af torve, flere stier, belysning m.v. indenfor lokalplanområdet. Eller der ønskes en hurtigere udbygning end kommunens rækkefølge udbygning i kommuneplanen. Vi sætter fokus på udbygningsaftalernes muligheder og afgrænsning. Der findes en lang række andre aftaleformer, som kan understøtte arealudviklingsprojekter. Vi sætter fokus på bl.a. hensigtserklæringer, aftaler om plansamarbejde, partnerskabsaftaler m.v. Hvor er disse aftaleformer anvendelige og hvordan er sammenhængen i forhold til kommunalfuldmagten. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: Generelt overblik over mulige offentlig-privat samarbejder herunder aftalegrundlag, muligheder og begrænsninger. Der fokuseres på OPI som et værktøj til forskellige former for udviklingssamarbejde. Mulighederne belyses ved gennemgang af cases. Udbygningsaftaler beskrives som en samarbejdsform / aftalegrundlag mellem grundejer og kommunen til fremme af fysiske infrastrukturanlæg. Der beskrives hvilke andre aftaleformer der kan understøtte arealudvikling i et offentligprivat samarbejde. 20

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER KOMMUNIKATION OG SPROG EFTERUDDANNELSE KOMMUNIKATION SIDE 3 / LEDELSE SIDE 6 SALG OG MARKETING SIDE 8 / SPROG SIDE 9 IT OG WEB SIDE 14

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen)

Socialministeriet. Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Socialministeriet Evaluering af salg af almene familieboliger som ejerboliger (SAAB-evalueringen) Capacent 27. august 2007 Indhold Forord 1 Resume 2 Del I. Baggrund og formål 5 1. Salgsordningerne og deres

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere