den danske landinspektørforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den danske landinspektørforening"

Transkript

1 den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014

2 Indhold kurser Dato sted Efterår Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º perspektiv torsdag, oktober 23, 2014 Vejle 6 Det åbne land og landsbyerne udfordringer og perspektiver tirsdag, oktober 28, 2014 Vejle 8 Syn og skøn tirsdag, oktober 28, 2014 Middelfart 9 Køb og salg af kommunale ejendomme torsdag, oktober 30, 2014 Vejle 11 E-tinglysning fredag, november 07, 2014 Fredericia 12 Markarbejdet tirsdag, november 18, 2014 Fredericia 13 Skatteforhold ved opdeling af landbrugsejendomme mandag, november 24, 2014 Vejle Forår Landzoneadministration tirsdag, april 14, 2015 Vejle 18 Projektstyring, projektledelse og processtyring onsdag, april 22, 2015 Vejle 20 Offentlig privat samarbejder (OPS) tirsdag, april 28, 2015 Vejle 22 Praktiske oplysninger 23 Efteruddannelsesudvalgets medlemmer

3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver Torsdag 9. oktober 2014, kl , hos Trinity Konferencecenter, Fredericia Kursusformål Brugen af droner er de seneste år blevet et nyttigt og vigtigt redskab i forhold til forskellige kortlægningsopgaver. Dronerne åbner mulighed for en detaljeret fotografering af landområder, idet dronerne kan operere tæt på jordoverfladen. De data der indsamles via en drone overflyvning forudsætter imidlertid en efterbehandling, hvorved der forudsættes grundlæggende kendskab teori om fotogrammetri, tilrettelæggelse af flyvning samt indgående kendskab til brug af den software og hardware der benyttes til efterbehandling af de indsamlede observationer. Kursusindhold Kurset vil indeholde følgende emneområder: Tilrettelæggelse af droneflyvning: flyvehøjde, optagelsesbetingelser, flyveområde mv. Flytyper helikopter/fastvinge Kamera geometri, vidvinkel/smalvinkel Flystyring, kamerastyring Ydre orientering, korrelation, brug af paspunkter Aerotriangulation, højdemodel, ortofoto Inddragelse af opnåede erfaringer fra praksis Kursusform Kurset afvikles i en kombination af indlæg og dialog mellem kursusholderne og kursusdeltagerne. Praktiske eksempler inddrages i kurset. Kursusdeltagelse Kurset forudsætter intet forudgående kendskab til brug af droner eller efterbehandling af observationer indsamlet fra droner. Kurset henvender sig til alle der har interesse i brug af data indsamlet via droner dataindsamler, databehandler og brugerne. Kursuslærer Lektor Jens Juhl, Aalborg Universitet Sektionsleder og landinspektør Jesper Falk, COWI Kursusleder Lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af DdL og IDA Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Torsdag 9. oktober 2014, kl Trinity Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Arr.nr Tilmeldingsfrist 25. august Afmeldingsfrist 25. juli 2014 betales 20 % 25. august 2014 betales 75 % 3

4 Detailhandel i et 360º perspektiv Torsdag 23. oktober 2014, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål De sidste 3-4 år har der været meget fokus på planlovens detailhandelsbestemmelser, herunder bl.a. om de begrænsninger som dele af detailhandels-branchen vurderer loven giver. Kommunerne arbejder for en ligevægtig administration mellem de statslige udmeldinger (planloven) og detailhan-delsbestemmelserne - og den kommunale planlægning. Kursets formål er at belyse flere af de udfordringer, som planlovens detailhandelsbestemmelser giver anledning til, set fra flere af de relevante aktørers perspektiver. Hvormed der bliver mulighed for, at få en større forståelse for detailhandelens og detailhandelsbestemmelsernes udfordring, hvad enten man er rådgiver eller aktør på området. Indledningsvis belyses udfordringerne fra detailhandelsbranchens side, hvor der bl.a. sættes fokus på branchens ønsker til lokalisering. Hvordan sikres at der sker fortsat vækst indenfor branchen og hvordan efterkommer vi og til gode ser forbrugernes ønsker? Gennem paneldiskussion får vi belyst: Hvordan er organiseringen og processen på udviklersiden grunderhvervelse, økonomi, tids-/køreplan Hvordan er det optimale samarbejde med kommunerne hvornår lykkes et projekt, hvornår rammer man en mine? Udviklingstendenser butiksstørrelser, sortiment, lokalisering, E-handel. Herunder også om branchens samspil med kommunerne. Kommunernes udfordringer med detail-handels-bestemmelserne belyses gennem en case. Der sættes et mere udfordrende perspektiv på detailhandels-bestemmelserne, med en belysning af de juridiske udfordringer, som detailhandels-bestemmelserne giver anledning til. Hvad er muligt, og hvad er ikke muligt med bestemmelserne? Og hvor er de store juridiske udfordringer mellem lovens formål (de samfundsmæssige interesser) og det som dele af detailhandelsbranchen og måske borgerne efterspørger? Der sættes her også fokus på anbefalinger til den kommunale planlægning, ligesom de planmæssige værktøjer og metoder (statistisk metode, ) vurderes og kommenteres. Naturstyrelsen vil præsentere de statslige interesser på detailhandelsområdet som de ser ud nu og i fremtiden. Hvad kan der forventes af de statslige interesser på detailhandelsområdet til Kommuneplan 2017? Endvidere belyses styrelsens praksis i forhold til håndtering af planforslag, bl.a. i forhold til detailhandelsstruktur og bymidteafgrænsning. Afslutningsvis vil vi sætte et fremtidsperspektiv på emnet, og komme med et bud på de karakteristika, som kan forventes af fremtidens forbrugere, detailhandelsmønster og hvilken betydning det kan få for vores byer. Herunder, hvordan vi skal planlægge for detailhandel i fremtiden. 4

5 Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: En belysning af udfordringerne set fra kommunernes og detailhandelsbranchens side. Hvad er de juridiske udfordringer med detailhandels-bestemmelserne og hvordan anvendes de planmæssige værktøjer og metoder. Tydeliggørelse af styrelsens praksis og de statslige interesser på detailhandelsområdet nu og i fremtiden. Et bud på fremtidens forbruger, detailhandelsmønster og dets indflydelse på fremtidens byplanlægning. Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til kommunale planlæggere, praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til detailhandelsområdet og dets udfordringer. Kursuslærer Kristoffer Kaae Stimpel, Ejendoms- og udviklingschef Aldi Brian Schou, Scandinavian Property Development Peter Magnussen, Silkeborg Kommune Anders Hessner, Advokat Repræsentant fra Naturstyrelsen Marianne Levinsen, Fremtidsforsker Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Torsdag 23. oktober 2014, kl Scandic Jacob Gade, Vejle. Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 21. september Afmeldingsfrist d. 21. august 2014 betales 20 % d. 21. september 2014 betales 75 % 5

6 Det åbne land og landsbyerne udfordringer og perspektiver Tirsdag 28. oktober 2014, kl , hos Torvehallerne, Vejle Kursusformål Den voldsomme urbaniseringsproces, som Danmark gennemgår i øjeblikket, medfører nye og ukendte udfordringer for landsbyer og landdistrikter aktuelt og i fremtiden. Udviklingen med flytning til de større byer, sammenholdt med et stort udbud af usælgelige ejendomme i de mindre byer, gør at der opstår nye udfordringer med at bevare f.eks. landsbyen som et attraktivt sted at bosætte sig og ikke mindst et trygt sted at investere i fast ejendom. Udviklingen forstærkes af en stigende andel af ældre og et stort antal skæmmende og dårlig vedligeholdte bygninger. Dette er en udvikling som kræver, at kommunerne både agerer strategisk, langsigtet og målrettet gennem den kommunale planlægning og prioritering, men også agerer med udgangspunkt i de aktuelle muligheder, der ligger for økonomisk støtte. Kursets formål er at tydeliggøre de tendenser og udfordringer der er for bosætning i Det åbne land og landsbyerne. Der fokuseres på de puljer og værktøjer, som kan understøtte en aktiv byfornyelsesindsats og planlægning. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter administrerer en række puljer, som kan understøtte en aktiv byfornyelsesindsats. Vi sætter fokus på de forskellige ordningers indsatsområder, muligheder / begrænsninger og forudsætninger. Herunder også, hvordan er sammenhængen til øvrig regulering, som f.eks. Planlov, Kommunalfuldmagten (f.eks. nye partnerskaber) og andre områder, som kan have betydning for konkrete indsatser. Workshop: Vi arbejder med spørgsmålene: 1. Er de tilgængelige puljer, og reguleringsværktøjer tilstrækkelige til at skabe forudsætningerne for attraktive boliger i det åbne land og landområderne? 2. Er der nogen planområder, planværktøjer og forudsætninger, som skal indgå i arbejdet med KMP 2017? 3. Hvordan etablerer vi lokalt ejerskab og fastholder det langsigtede fokus i plan lægningen, som en forudsætning for at skabe attraktive landsbyer i det åbne land og landområderne? Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: De tendenser og udfordringer der gælder for bosætning i det åbne land og landsbyerne. Der tages bl.a. udgangspunkt i publikationen SBI 2014:04 om boligmarkedet uden for de store byer. De puljer, som kan understøtte en aktiv byfornyelsesindsats og sammenhængen til øvrig reguleringer som kan have betydning for konkrete indsatser. Samt sammenhængen til (den fysiske) planlægningen, og brugen af planværktøjer i byfornyelsen. Cases hvor vi gennemgår eksempler på hvordan kommuner arbejder med lokale løsninger og processer til hvordan man kan arbejde med problematikken. 6

7 Workshop hvor vi belyser en række spørgsmål om forudsætningerne, værktøjer og videre forudsætninger for at forbedre muligheden for at skabe attraktive boliger og fastholdelse af beboere i det åbne land og landområderne. Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærer og dialog med deltagere og workshop. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, seneste viden og praktisk erfaring med byfornyelse. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til kommunale planlæggere, praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til muligheden for at skabe attraktive boliger og fastholdelse af beboere i det åbne land og landområderne i praksis. Kursuslærer Jørgen Møller, Aalborg Universitet Johnny Christensen, LIFA A/S Bente Mouritzen, Hjørring Kommune Pia Scott Hansen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Kursusleder Landinspektører Michael Hammer Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Tirsdag 28. oktober 2014, kl Torvehallerne, Kirketorvet 10-18, Vejle. Arr.nr Tilmeldingsfrist 26. september Afmeldingsfrist d. 26. august 2014 betales 20 % d. 26. september 2014 betales 75 % 7

8 Syn og skøn Tirsdag 28. oktober 2014, kl til i HUSET, Middelfart Kursusformål Kurset skal klæde dig på som landinspektør til at kunne gennemfører en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde. Kursusindhold Den praktiske gennemførelse af en skønsforretning vil blive gennemgået med udgangspunkt i Vejledning for syn- og skønsmænd fra Voldgiftsnævnet og Syn og skøn i praksis råd og vejledninger fra IDA og Voldgiftsnævnet. Kurset vil gennemgå forløbet af en syn- og skønsforretning fra udmeldelse over gennemførelse af skønsforretningen, skønserklæring og til afhjemling i retten. Krav til landinspektørens arbejde, faldgruber og de juridiske rammer for syn og skøn vil blive præsenteret. Gennem opgaver vil de forskellige faser og problemstillinger ved syn og skønforretningen blive afdækket Kursusform Kursets emne præsenteres gennem oplæg fra kursuslærerne, eksempler fra praksis og opgaveløsning. Under og efter oplæggene er der mulighed for diskussion Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Et kendskab til Erik Hørlycks bog Syn og Skøn, 4. udgave, Djøf-Forlag, 2011, kan være en fordel. Kursusdeltagelse Uddannelsen henvender sig til landinspektører i privat virksomheder og offentlige institutioner. Maks. 35 deltagere. Kursuslærer Kurset forestås af advokat Jens Jordahn, Aumento Advokatfirma, Kbh. og landinspektør Lars Flemberg, praktiserende, Høng Kursusleder Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S Landinspektører Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Tirsdag 28. oktober 2014, kl til HUSET, Hindsgavl Allé 2, Middelfart Arr.nr Tilmeldingsfrist 26. september Afmeldingsfrist d. 26. august 2014 betales 20 % d. 26. september 2014 betales 75 % 8

9 Køb og salg af kommunale ejendomme Torsdag 30. oktober 2014, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb / salg og udvikling af fast ejendom men denne gang med en kommunal synsvinkel. Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for køb og salg af kommunale ejendomme. Herunder de processer og procedurer, som er gældende når kommuner køber og sælger fast ejendom. Kurset giver en detaljeret gennemgang af lovgrundlaget og proceduren for det offentlige udbud og det efterfølgende salg. Herunder sættes der bl.a. fokus på, hvilke ejendomme der er omfattet, selve gennemførelsen af det konkrete udbud og udbuds -form samt hvordan en købsaftale kan udfærdiges. Endvidere, hvilken forhandling kan der gennemføres med tilbudsgiver. Der vil samtidig blive opsummeret hvordan kommunen skal forhold sig til offentlighed (aktindsigt) og annoncering. Kurset sætter fokus på kommunen som køber af fast ejendom, hvor kommunen erhverver jord til f.eks. byudvikling. Hvilke principper i kommunalfuldmagten ligger grund for jordkøb. Hvad er kommunens handlemuligheder, herunder f.eks. forudsætningerne for køb på ekspropriationslignende vilkår. Hvordan er sammenhængen og strategien mellem kommunens fysiske planlægning og opkøb til f.eks. byudvikling. Altså i et Planlovs perspektiv. Desuden belyses muligheden for magelæg, og principperne herfor. På kurset gennemgås en/flere cases om henholdsvis køb og salg af kommunale ejendomme. Der sættes fokus på processen og hvilke udfordringer det giver, når f.eks. der skal udarbejdes en kommunal udstykning med boliggrunde, herunder koordinering med planlægning, byggemodning, vejtilslutning, prissætning og uforudsete situationer. Der vil blive fokuseret på praktiske typetilfælde og faldgruber. Herunder også, hvad er samarbejdet med den lokale landinspektør. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: Udbud og salg af kommunale ejendomme retskilderne og processen. Kommunen som køber af fast ejendom kommunalfuldmagten og sammenhængen til den fysiske planlægning. Cases om køb og salg af kommunale ejendomme i praksis. Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis 9

10 og domstolsafgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til kommunale grundsælgere, praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til håndtering af sager vedrørende køb og salg af kommunale ejendomme i praksis. Kursuslærer Poul Carstensen, Region Midtjylland Anders Hessner, Advokat Alex Puggaard, Advokat Jeppe Steen Sørensen, Aalborg Kommune Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Torsdag 30. oktober 2014, kl Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 28. september Afmeldingsfrist d. 28. august 2014 betales 20 % d. 28. september 2014 betales 75 % 10

11 E-tinglysning Fredag 7. november 2014, kl , hos Trinity Konferencecenter, Fredericia Kursusformål I et samarbejde mellem Tinglysningsretten og Den danske Landinspektørforening indbyder efteruddannelsesudvalget hermed til et kursus i e-tinglysning. Kurset tager sit udgangspunkt i mulighederne for digital kommunikation med den elektroniske tingbog, herunder muligheden for dels at hente data fra tinglysningssystemet og dels at tinglyse forskelligartede dokumenter servitutter, skøder mv. Kurset vil være praktisk orienteret. Kursusindhold Kurset vil indeholde følgende emneområder: Den digitale tingbog struktur, indhold og funktioner Udtræk af data fra tingbogen adgang til tingbogsoplysninger og tinglyste dokumenter Tinglysning af servitutter håndtering af fuldmagter, stedfæstelse, mv. Aflysning af servitutter Tinglysning af skøder mv. Udfærdigelse af servituterklæringer Tinglysning- og retsafgifter Kursusform Kurset afvikles i en kombination af indlæg af Tinglysningsretten og personer fra landinspektørpraksis og dels dialog mellem kursusholderne og deltagerne i plenum. Kursusdeltagelse Kurset forudsætter intet forudgående kendskab til tinglysnings-systemet. Kurset henvender sig til medarbejder indenfor for såvel den offentlige som den private sektor der arbejder eller er i berøring med tinglysningssystemet. Kursuslærer Tinglysningsretten v/brian Pedersen samt fagspecialister fra landinspektørpraksis. Kursusleder Lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af DdL og IDA. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Fredag den 7. november 2014, kl Trinity Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Arr.nr Tilmeldingsfrist 24. september Afmeldingsfrist d. 24. august 2014 betales 20 % d. 24. september 2014 betales 75 % 11

12 Markarbejdet Tirsdag 18. og onsdag 19. november 2014, kl hos Trinity, Fredericia Kursusformål Markarbejdets er det første af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Kursusindhold Kurset omhandler forberedelse og gennemførelse af markarbejdet med hovedvægt på det matrikulære markarbejde. Planlægning Metodevalg Referencesystemer Datasamstilling og transformation Skelfastlæggelse Lodsejerkontakt Kursusform Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Kursuslærer Landinspektør Mogens Lang Nielsen, LandSyd I/S Landinspektør Steen Utoft, LandSyd I/S Landinspektør Ole Nørgaard, Geopartner A/S Kursusleder Landinspektør Ole Nørgaard, Geopartner A/S Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Kurset er et 2-dages internatkursus Tirsdag 18. og onsdag 19. november 2014, kl Trinity, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Arr.nr Tilmeldingsfrist 2. oktober Afmeldingsfrist d. 2. september 2014 betales 20 % d. 2. oktober 2014 betales 75 % 12

13 Skatteforhold ved opdeling af landbrugsejendomme Mandag 24. november 2014, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved køb, salg og udvikling af fast ejendom. Formålet med kurset er at udvide de praktiserende landinspektørers viden omkring skatteforhold i forbindelse med matrikulær forandring af landbrugsejendomme, og derved stille dem bedre i rådgivning omkring matrikulære forandring af landbrugsejendomme. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: medfører ejendomsavancebeskatning. Eksempler på og diskussion af hvordan matrikulære forandringer har indflydelse på ejendomsavancebeskatningen. Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Den offentlige ejendomsvurdering af landbrugsejendomme, herunder Hvordan ejendomsværdien og grundværdien fastsættes for landbrugsejendomme. Hvornår en landbrugsejendom kan/bliver omvurderet og i hvilket omfang matrikulære forandringer kan medføre omvurdering. Betydningen af ejendommens registrerede anvendelse. Hvordan og hvornår en ændret ejendomsvurdering slår igennem i beskatning af fast ejendom. Ejendomsavancebeskatning ved afståelse af landbrugsejendomme, herunder Hvordan ejendomsavancebeskatning sker ved afståelse af hele landbrugsejendomme og ved salg af dele af landbrugsejendomme. Hvordan matrikulære forandringer påvirker/ 13

14 Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og andre, som ønsker kendskab til håndtering af skatteforhold i forbindelse med matrikulær forandring af landbrugsejendomme i praksis. Kursuslærer Peder Porse, SKAT Søren Hjorth, Videnscentret for landbrug Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune Kursusafgift kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA kr. + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Mandag 24. november 2014, kl Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 22. oktober Afmeldingsfrist d. 22. september 2014 betales 20 % d. 22. oktober 2014 betales 75 % 14

15 Kurser Forår 2015

16 Landzoneadministration Tirsdag 14. april 2015, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i lovkrav og sagsgangen ved en afgørelse efter landzonebestemmelserne. Men kurset er indholdsmæssigt et videregående kursus om landzoneadministration. Kurset har også til formål, at give en indføring i de vurderinger, som er nødvendige forud for en afgørelse. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan NMKN praksis er på området. Kurset belyser også formkravene til landzoneafgørelser, herunder også procedure og klageregler. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan NMKN praksis er på området. Kurset vil afslutningsvis sætte fokus på udvalgte temaer, som vælges ud fra de aktuelle og typiske sager/ansøgninger som fylder i kommunerne netop nu. Deltagerne skal oplyse om disse temaer eller sager senest ved tilmelding til kurset. Temaerne vil blive belyst ud fra målrettet oplæg med udgangspunkt i NMKN praksis på området og eventuelt udvalgte cases fra kommunerne. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: Grundlæggende landzonebestemmelser (med fokus på boliger, erhverv og andre anlægstyper end landbrug. Men også om zoneinddeling, krav om zonetilladelse, undtagelser, overflødige landbrugsbygninger, anmeldelsespligt) Vurderingen forud for tilladelse eller afslag (vurdering af de faktiske hensyn og retslige forhold som er grundlaget for en afgørelse, skønnet, forholdet til anden plan lægning og lovgivning, høring) Procedure og klageregler (formkrav til landzoneafgørelse, håndhævelse, klageregler klage over skøn, begrundelse faktiske og retslige forhold, fastsættelse af vilkår) Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser (gennemgang af nævnets praksis er indeholdt i gennemgangen af vurderingerne og procedure- og klageregler) Udvalgte temaer (fokus på udvalgte sagstyper fra deltagerne eventuelt som cases) Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i konkrete afgørelser fra Natur- og Miljøklage-nævnets praksis. Der vil blive gennemgået og drøftet relevante opgaver/cases gennemført som refleksioner i plenum. Ved drøftelse af opgaver/cases i plenum forventes en mere deltagende og lærende dag for deltagerne. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til ledere, planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med 16

17 landzonesager, samt andre, som ønsker kendskab til administration af zonebestemmelserne i praksis. Kursuslærer Susanne Spangsberg, Natur- og Miljøklagenævnet. Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af DdL og IDA Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tid og sted Tirsdag 14. april 2015, kl Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 12. marts Afmeldingsfrist d. 12. februar 2015 betales 20 % d. 12. marts 2015 betales 75 % 17

18 Projektstyring, projektledelse og processtyring Onsdag 22. og torsdag 23. april 2015, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kursets formål er at tilbyde et grundlæggende kursus om projektstyring, projektledelse og processtyring målrettet til landinspektørstanden primært den praktiserende- og rådgivende landinspektør. Kurset vil give et indblik i de grundlæggende emner, faser og begreber ved projektstyring og projektledelse. Ligesom der vil blive arbejdet med forskellige tilgange til et projekts processtyring. Kurset vil belyse projektstyring, projektledelse og processtyring ud fra 4 hovedemner, der kan beskrives som: Kurset skal give et grundlæggende kendskab til projektstyring og projektledelse, herunder en gennemgang af metoder til projektstyring, normer/standarder, værktøjer, krav til projektlederen og projektmedarbejderen, evaluering af projekter, analyser m.v. Altså den mere tekniske del af projektstyringen. Kursets andet hovedformål er at give kendskab til, hvordan der fastholdes fokus på projektet, herunder hvad er et projekt? tidsplan, økonomi, kvalitetssikring, fremdrift m.v.. Herunder også, hvordan ændringer i projektet håndteres. Kursets tredje hovedformål er at give et kendskab til projektstyring og projektledelsens kommunikation og samarbejde. Det er et vigtigt succeskriterium, at der er fokus på samarbejdet med interessenter, andre projektgrupper, m.v. Herunder også udarbejdelse af kommunikationsplan. Kursets fjerde formål er gennem workshops, at sætte fokus på processtyringen i projektstyringen og projektledelsen. Ved små workshops vil vi gennemgå forskellige emner fra projektstyringen og projektledelsens teori. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: Det mere metodiske og tekniske overblik over projektstyring og projektledelse. Hvad er forskellen mellem projektstyring og projektledelse. Hvad er et projekt? og hvorfor skal vi lære at håndtere projekter? Hvornår er man projektleder og hvornår er man sagsbehandler? Kommunikation og samarbejde som et afgørende kriterium for succes! Hvordan får jeg styr på Processtyringen? Kursusform Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil være dialogisk med 18

19 opfordring til drøftelse/diskussion ud fra erfaring på området. Der vil blive gennemført workshops med baggrund i cases fra landinspektør-standens arbejdsområder. Der udvælges cases på baggrund af forudgående interview blandt deltagerne. Hvis du har specielle ønsker til case eller andre faglige input, så kan det implementeres. Der udleveres bog om projektledelse Projektledelse teori og praksis, som grundlag for undervisningen. Øvrigt kursusmateriale, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe. Kursusdeltagelse Kurset henvender sig til de praktiserende- og rådgivende landinspektør, som ønsker at få et grundlæggende kendskab til projektstyring, projektledelse og processtyring. Endvidere andre som ønsker et bredt kendskab til ovennævnte emner. Kursuslærer Kursets gennemgående underviser vil være Bjarne Kousholt, som er en anerkendt forfatter, underviser og praktiker om emnet projektstyring, projektledelse og processtyring. Der henvises til hjemmesiden på linket: Kursusafgift Kurset koster kr. + moms pr. deltager. Inkluderet kursusdeltagelse, overnatning, kursusmateriale og forplejning. Af hensyn til den intensive undervisning og gennemførelse af workshops, kan der alene optages op til 14 kursusdeltager. Kurset er et 2 dages internat kursus. Der overnattes i enkeltværelser på Scandic Jacob Gade, Vejle. Hvis der er stor interesse for kurset, gennemføres det også i efteråret Tid og sted Onsdag 22. til torsdag 23. april 2015, kl Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle Arr.nr Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Tilmeldingsfrist 20. marts 2015 Afmeldingsfrist d. 20. februar 2015 betales 20 % d. 20. marts 2015 betales 75 % Kursusleder Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune 19

20 Offentlig privat samarbejder (OPS) Tirsdag 28. april 2015, kl , hos Scandic Jacob Gade, Vejle Kursusformål Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved udvikling af fast ejendom. Kurset giver indsigt i de forudsætninger og betingelser, som gælder for offentlig-privat samarbejde mellem kommune / stat og private virksomheder ved bl.a. ejendomsudvikling, udviklingsprojekter, byggemodninger, m.v. Offentlig-privat samarbejde vinder større og større udbredelse, og erfaringerne er at samarbejdet kan bidrage til øget effektivitet, kvalitet og innovation. Vi fokuserer på det tekniske område, og giver indledningsvist et generelt overblik over de forskellige former for offentlig-privat samarbejde, herunder OPP (offentlig-privat partnerskaber), OPI (offentlig-privat innovationspartnerskaber) m.v. herunder også samarbejdernes forudsætninger og anvendelse. Der gennemgås bl.a. en case, hvor udgangspunktet er OPI, som det værktøj / proces der ligger til grund for et udviklingsprojekt for en kommunal byggemodning. Vi sætter også fokus på OPI som et værktøj til forskellige former for udviklingssamarbejde i et offentlig-privat samarbejde. Udbygningsaftaler, er et formaliseret samarbejde som med udgangspunkt i planloven, kan indgås mellem bygherre og kommunen. Her er formålet, at bygherre/grundejer kan indgå frivillige med kommunen om medfinansiering ved udbygning af fysiske infrastrukturanlæg, hvis der f.eks. ønskes højere kvalitet af torve, flere stier, belysning m.v. indenfor lokalplanområdet. Eller der ønskes en hurtigere udbygning end kommunens rækkefølge udbygning i kommuneplanen. Vi sætter fokus på udbygningsaftalernes muligheder og afgrænsning. Der findes en lang række andre aftaleformer, som kan understøtte arealudviklingsprojekter. Vi sætter fokus på bl.a. hensigtserklæringer, aftaler om plansamarbejde, partnerskabsaftaler m.v. Hvor er disse aftaleformer anvendelige og hvordan er sammenhængen i forhold til kommunalfuldmagten. Kursusindhold Der vil blive givet et overblik om følgende emner: Generelt overblik over mulige offentlig-privat samarbejder herunder aftalegrundlag, muligheder og begrænsninger. Der fokuseres på OPI som et værktøj til forskellige former for udviklingssamarbejde. Mulighederne belyses ved gennemgang af cases. Udbygningsaftaler beskrives som en samarbejdsform / aftalegrundlag mellem grundejer og kommunen til fremme af fysiske infrastrukturanlæg. Der beskrives hvilke andre aftaleformer der kan understøtte arealudvikling i et offentligprivat samarbejde. 20

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening Seminar om LIMAKS E-tinglysning Skel- og konflikthåndtering Kommuneplanjura i teori og praksis Matrikulære spots Landbrugsejendomme og grøn vækst Kvalitetskontrol ved opmåling

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Forår 2014 Kurser forår 2014 1 Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning 2 Sagshåndtering 3 MIA-kursus Et kursus i matrikulær indberetning og ajourføring

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

ROIIT AKADEMI 2013 / 2014

ROIIT AKADEMI 2013 / 2014 ROIIT AKADEMI 2013 / 2014 ROIIT AKADEMI TILBYDER I 2013 / 2014 UNIKKE KURSER OG SEMINARER, HVOR DU, DER ER SÆRLIGT INTERESSERET I LEDELSE AF WEB OG IT TIL DIN VIRKSOMHED, KAN FÅ UNDERVISNING PÅ ET FAGLIGT

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Instruktørkursus Xhale rygestop for unge. Afdelingen for Kommunesamarbejde

Instruktørkursus Xhale rygestop for unge. Afdelingen for Kommunesamarbejde Instruktørkursus Xhale rygestop for unge Afdelingen for Kommunesamarbejde Instruktørkursus Xhale rygestop for unge Fokus på kurset Deltagerne får redskaber og materialer til at gennemføre rygestopkurser,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006

Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006 Ved Vesterport 6. 6. sal 1612 København V Telefon 3376 0909 Fax 3376 0808 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 lsr@lsr.dk www.lsr.dk Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006 Landsskatteretten arrangerer

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET

SÅDAN LAVER DU UDBUDSMATERIALET Sådan laver du udbudsmaterialet På dette todages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Politikerseminar om klimatilpasning i kommunerne Vikingeskibsmuseet i Roskilde Torsdag den 27. april 2017, kl

Politikerseminar om klimatilpasning i kommunerne Vikingeskibsmuseet i Roskilde Torsdag den 27. april 2017, kl Politikerseminar om klimatilpasning i kommunerne Vikingeskibsmuseet i Roskilde Torsdag den 27. april 2017, kl. 13-17 Finansieringsmodeller for etablering og drift af klimatilpasningstiltag i kommunerne

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering

DIPLOMCLASS DIGITALISERING. - fra strategi til eksekvering DIPLOMCLASS DIGITALISERING - fra strategi til eksekvering Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau med teoretisk og praktisk indhold, samtidig med at der

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 7 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 7 INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2017 DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling.

Traditionelt har den tillidsvalgtes rolle været at sikre kollegerne bedst mulige løn- og arbejdsvilkår og indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Ergoterapeutforeningen MED-skaber i strategiske processer Ny forståelse af opgaver og platform som tillidsvalgt Kurset er på to dage og er for FTR, AMiR og TR på 1.og 2. niveau i MED/SU-systemet. På kurset

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

To dages kursus for miljøkonsulenter

To dages kursus for miljøkonsulenter PROGRAM for: To dages kursus for miljøkonsulenter Kurset er det årlige erfaringsudvekslingskursus for miljørådgivere. Det vurderes vigtigt, at dem, der dagligt arbejder med miljøgodkendelser, deltager

Læs mere

Pædagogikum. Kurser for vejledere og kursusledere. Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten?

Pædagogikum. Kurser for vejledere og kursusledere. Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten? Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten? Er du interesseret i at støtte kandidatens udvikling mod

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Skatteeksperten I. Program for:

Skatteeksperten I. Program for: Program for: Skatteeksperten I Skatteeksperten er den sikre og nemme måde at holde dig helt opdateret og skarp på aktuelle skattemæssige problemstillinger, så du leverer de optimale løsninger til dine

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Hvilket kursus skal du på? Kursusprogram vinter/forår 2009/2010

Hvilket kursus skal du på? Kursusprogram vinter/forår 2009/2010 Hvilket kursus skal du på? Kursusprogram vinter/forår 2009/2010 Arbejdsmiljølovgivningens obligatoriske SIKKERHEDSKURSUS (37 timer) i Århus & København Ikke bare for en sikkerheds skyld, men fordi det

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise 1 Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise Kursusprogram 2011-2012 24. november 2011 Kl. 13-17 Lektioner: 4 Radisson Blu Royal Hotel, Mangler ved lejemål og tvisteløsning gennem mediation Mangler

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Udbudskursus med fokus på affald

Udbudskursus med fokus på affald udbud kriterier kontrakter Udbudskursus med fokus på affald Den 10. 11. september 2014 i Svendborg Formål og målgruppe Formålet med kurset er, at du får en viden, så du kan gennemføre et udbud uden at

Læs mere

Planlægning af opstart af det kontrollerede forsøg Mentor til indsatsklare unge uden uddannelse Version 3.0

Planlægning af opstart af det kontrollerede forsøg Mentor til indsatsklare unge uden uddannelse Version 3.0 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 27. juni 2012 Jnr.: 2011-0015479 Planlægning af opstart af det kontrollerede forsøg Mentor til indsatsklare unge uden uddannelse Version 3.0 Beskæftigelsesregion

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 HUSET i Middelfart d. 21. 23. august 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17 DAG 1 21. august 2017

Læs mere

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk

Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013. Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Zynergi-Netværkets aktivitetskalender 2012-2013 Zynergi er visionen om vækst gennem læring, videndeling og et stærkt netværk Den Europiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Netværksordningen

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Ledelsesrummet: - styrk din ledelseskraft - find det gode lederliv med arbejdsglæde og trivsel 26. maj 2009

Ledelsesrummet: - styrk din ledelseskraft - find det gode lederliv med arbejdsglæde og trivsel 26. maj 2009 Ledelse udvikling og trivsel Lilleskolernes ledermøder 2009-2010 Ledelsesrummet: - styrk din ledelseskraft - find det gode lederliv med arbejdsglæde og trivsel 26. maj 2009 Ledermøderne i skoleåret 2009-2010

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere