ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning"

Transkript

1 ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning præsenterer sammen med Institut for Filosofi og Religionsstudier, SDU i Odense Det 7. nationale møde i NTSMB 12. november 2004 Musik og død - musik og eksistentielle grænser Music and Death Music and existential Limits Program med abstracts

2 ntsmb Det 7. nationale møde i NTSMB 12. november 2004 Program Fredag den 12. november Mødested: U100, Syddansk Universitet i Odense, Campusvej 55, Odense. Kl , U100 Registrering og kaffe Kl , U100 Velkomst ved bestyrelsen Kl , U100 Musikterapi ved livets afslutning Lisbeth Andreasen (musikterapeut og foredragsholder) Kl , U100 Sparagmos elektronisk stemmefragmentering som traumebearbejdning i elektronisk musik Torben Sangild (Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU) Kl , U100 Sociale aspekter af autonome agenter i skabelse af musik Kristoffer Jensen og Tim S. Moore (The Music Informatics Group, DIKU) Kl Frokost (for tilmeldte NTSMB-medlemmer) Sted: Konferenceafdelingens restaurant Kl , U100 Musikalske Mindesmærker repræsentation af krig i Britten og Iron Maiden Erik Voldbjerg Arent (engelsk filolog) Kl , U100 Lytteprocessen dannelse og forfald Amalie Ørum (musiklærer og -teoretiker) 2

3 Kl , U100 Musikalske vitalitetskonturer i Næsten en dødsdom Iben Have (Afdeling for Musikvidenskab, AU) Kl Kaffepause uden for U100 Kl , U100 Dødens Lyde i Mexiko: Julio Estradas opera Pedro Páramo Erik Christensen (Danmarks Radio) Kl , U100 H.P. Lovecraft, Music and the Meaninglessness of the Universe Henrik Harksen (højskolelærer og filosof, Den Sønderjyske Højskole for Musik og Teater, Toftlund) Kl , U100 Død og evighed i musikken, Eva Maria Jensen (organist og foredragsholder) Kl , U100 Generalforsamling NTSMB s bestyrelse Cynthia Grund (formand) Erik Christensen (næstformand) Anna Tjagvad (sekretær) Anette Samsø (kasserer) Kasper Eskelund (JMM-ansvarlig) Thomas Blomseth (it-ansvarlig) Mathias Christensen (it-ansvarlig) Hjarne Fessel (parlamentariker, vedtægtsansvarlig og fundraiser) Amalie Ørum (fundraiser) Helle Thylkjær Henriksen (lokalansvarlig) Anja Følleslev (lokalansvarlig) 3

4 ntsmb Abstracts Fredag den 12. november Kl , U100 Musikterapi ved livets afslutning Lisbeth Andreasen (musikterapeut og foredragsholder) Det 7. nationale møde i NTSMB 12. november 2004 Hvordan kan musikterapi anvendes ved livets afslutning? Musik rører og berører mennesker på mange niveauer; både fysisk, psykisk og spirituelt. Denne præsentation vil beskrive og illustrere musikterapiens anvendelse i det palliative arbejde på Sct. Maria Hospice Center i Vejle. Musikterapi kan bruges til at lindre fysiske symptomer som f.eks. åndenød og smerter, til at bearbejde psykiske problemstillinger som feks. sorg, angst og vrede, til at arbejde med eksistentielle og spirituelle temaer som f.eks. meningsløshed, håbløshed og tro. Derudover har det døende menneske ofte et stort behov for at fortælle sin livshistorie, dele ud af sine erfaringer fra sit liv, dele sine glæder og sorger og på den måde videregive noget af sig selv til et andet menneske. Musikterapi kan anvendes meget bredt og dog alligevel specifikt. Med denne præsentation håber jeg at kunne illustrere den palliative musikterapi og vise hvor smuk, musik kan være - også ved livets afslutning. Kl , U100 Sparagmos elektronisk stemmefragmentering som traumebearbejdning i elektronisk musik Torben Sangild (Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU) Jeg vil tage udgangspunkt i musikalske kompositioner der har det til fælles at de benytter elektronisk fragmenterede menneskestemmer i en depersonaliseret traumebearbejdning af historiske grusomheder. Der er tale om værker af Karlheinz Stockhausen, Herbert Eimert, Luigi Nono og Steve Reich, som forholder sig til holocaust og atomprøvesprængningsofre. Teknologiens objektiverende brug af stemmen lægger sig mellem tale og tavshed, mellem erindring og forsigtighed over for sprogets vold. Menneske og maskine sammensmeltes og lydobjekternes underkastes systemer i en objektiveret sensibilitet. Kl , U100 Sociale aspekter af autonome agenter i skabelse af musik Kristoffer Jensen og Tim S. Moore (The Music Informatics Group, DIKU) En fremherskende tendens indenfor skabelse af musik er begrænsning af den menneskelige faktor: Erstatning af musikere med sequencere som styrer synthesizere, trommemaskiner eller samples, erstatning af musikstudier med tilhørende producer/tekniker med hjemmestudier/harddiskrecording, mm. Denne uafsluttede udvikling forekommer os at medføre et tab af menneskelig interaktion i skabelsen og oplevelsen af musik på det enkelte musikværks niveau. 4

5 Rationalisering af skabelsesprocessen og forsøget på større kontrol med det æstetiske udtryk medfører et tilsvarende tab af overskydende mening: erstatningen af menneskeligt input med syntetisk input gør processen enklere men også mere steril. Udover det kvalitetstab som dette kunne medføre på det musikalske resultat, vil manglen af rigid menneskelig eller stoflig reference - f.eks. en komponist, en dirigent, eller en stradivarius - også kunne medføre et tab af betydning. Denne rationalisering påvirker kvaliteten af det æstetiske udtryk, men det synes vigtigt at undersøge, hvorvidt og i hvilken forstand denne proces kan påvirkes. Vi undersøger her virkningen af indførelse af autonome agenter i den musikalske skabelsesproces. Autonome agenter med karakter, indlæring, fleksibilitet og kommunikation vil kunne erstatte mennesker på forskellige niveauer i skabelsesprocessen. I sidste ende kan et musikstykke blive skabt af fleksible autonome agenter alene. Vi forestiller os at disse agenter kan påvirkes af nogen, f.eks. den som oplever det færdige musikresultat. Spørgsmålet er hvorvidt denne simulering af andre mennesker kan bidrage til den musikalske oplevelse - æstetisk såvel som betydningsmæssigt - eller om der blot er tale om en videreføring af den ovennævnte udvikling. Dette er såre relevant, idet liv forstås som eksistens - og dermed væren-i-verden - og død forstås som en negation heraf: ikke-eksistens, ikke-væren-i-verden. En sådan negation - en filosofisk død - indtræffer gradvis parallelt med det gradvise tab af overskydende mening, der er forbundet med ovennævnte proces. Idet verden (altså her: musikken) bliver fuldstændig kontrollerbar, forsvinder grænsen mellem den og mig. Det overskud af mening, der findes i en ukontrollerbar fænomenal verden, er en betingelse for at opleve sig selv som værende-i-verden, som eksisterende, som levende. Kl , U100 Musikalske Mindesmærker repræsentation af krig i Britten og Iron Maiden Erik Voldbjerg Arent (engelsk filolog) Dette oplæg vil tage udgangspunkt i to værker fra forskellige perioder, genrer og traditioner. De to værker deler et fælles tekstunivers, nemlig den første verdenskrig og dens digtning. På baggrund af forsøget på - i en eller anden form - at repræsentere krigens virkelighed og stå som monumenter over denne, vil de to værker undergå en komparativ analyse. Udgangspunkt vil være den etablerede kritik af Benjamin Brittens War Requiem (opus 66). Ved at sammenholde de adjektiver der anvendes om specifikke sekvenser vil det blive undersøgt hvad disse adjektiver synes at bunde i, samt hvorvidt disse adjektiver også kan dække sekvenser i Iron Maidens Paschendale (Dance of Death, 2004). Denne analyse vil danne grundlag for en kort kritik af de gængse metoder der anvendes til at underbygge og konstruere teorier i de humanistiske videnskaber, samt sætte spørgsmålstegn ved mulighederne for at etablere en dybere forståelse for interaktionen mellem musik og betydning. 5

6 Kl , U100 Lytteprocessen dannelse og forfald Amalie Ørum (musiklærer og -teoretiker) Præsentationen vil søge at fremstille selve musiklytningen som et eksistentielt anliggende. Dette er muligt, hvis man anskuer lytteprocessen som en dannelsesproces. Den æstetiske dannelsesproces vil blive fremstillet som en konstant vekslen mellem at blive og forlade; og dette forlade er at forstå som en ufarlig omgang med endelighed. Det vil blive fremført, at det lyttende subjekt skal kaste noget af sig (af sig selv) for at blive noget andet. Hermed bliver lytteprocessen udtryk for en æstetisk livspraksis, som gør det muligt for det lyttende subjekt at praktisere en ufarlig omgang med døden. Denne forestilling er med til at muliggøre fremstillingen af en positiv forfaldstanke, hvor der ikke vil blive fokuseret på hvad, der forlades eller hvad, der bliver - men i stedet fokuseres der på den bevægelse, der muliggøres af forestillingen om en æstetisk praksis. Det centrale er selve dét, at subjektiviteten og det lyttende subjekts selv konstant skal opføres. Kl , U100 Musikalske vitalitetskonturer i Næsten en dødsdom Iben Have (Afdeling for Musikvidenskab, AU) Oplægget vil tage udgangspunkt i en analyse af underlægningsmusikken i tvdokumentaren Næsten en dødsdom (TV 2 dok. 2000). I et materiale på i alt 37 dokumentarudsendelser, der behandles i ph.d-afhandlingen Det musikalske underspil: En undersøgelse af underlægningsmusikkens betydning, belyst gennem den journalistiske tv-dokumentar, er Næsten en dødsdom den eneste udsendelse, der tematiserer sygdom og død, og samtidig den udsendelse, der anvender mest, men også den mest diskrete musik. Udsendelsen handler om kvinder, der via gentests får at vide, at de med op til 80 % sandsynlighed vil udvikle kræft i en ung alder. Kun via musikken kan journalisten skildre de følelsestilstande, der er i spil. Men hvad er det for nogle følelser, musikken kommunikerer, og hvordan gør den det? Med Daniel N. Sterns begreber vitalitetskonturer hhv. -følelser argumenteres der for, at udsendelsen i sin anvendelse af underlægningsmusik er mere i overensstemmelse med den virkelighed, der skildres, end hvis der ingen musik havde været. Kl , U100 Dødens Lyde i Mexiko: Julio Estradas opera Pedro Páramo Erik Christensen (Danmarks Radio) I Mexico er de døde stadig levende. Den mexicanske komponist Julio Estrada har omsat den magiske realisme i Juan Rulfos roman Pedro Páramo (1955) til musik - en opera, hvor de dødes stemmer fylder en forladt landsby. Stemmer der klager, raller, sukker, græder og mumler blander sig med skurrende, skrabende, rungende, hviskende og snorkende lyde fra en kontrabas, der ligger udstrakt som en død krop i kisten. Lyde og stemmer samler sig til et billede af dødsriget Mictlan i den aztekiske mytologi - stedet hvor de hvileløse sjæle aldrig falder til ro. 6

7 Kl , U100 H.P. Lovecraft, Music and the Meaninglessness of the Universe Henrik Harksen (højskolelærer og filosof, Den Sønderjyske Højskole for Musik og Teater, Toftlund) In this paper, two subject-matters will be presented, both of which reveal something about music in the works of the father of modern horror, H. P. Lovecraft ( ). It is conducted in English. The first subject-matter is a characterization of Lovecraft s specific kind of structural device used in his stories. This can be termed as symphonic prose, as it can be paralleled with the building-up of a symphony. His stories rely on confirmation rather than revelation, with evidence accumulated throughtout the story, this is inforced by repeating sentences with a constant adding of more potent adjectives, adverbs, and phrases - just as in a symphony, where a melody in the beginning stands naked and, in the end, is played by the whole orchestra. This also goes for The Music of Erich Zann (1923). According to Lovecraft, the Universe holds no meaning. In this story he makes extensive use of music as well as meaning. I will show that both in regard to music and to meaning there are two sides: the human (the epistemological level) and the Universe s (the metaphysical level). At best, Lovecraft ventures, we can play along on the Universe s side for a little while - the price being the loss of our selves and life. All in all it is a futile project. Kl , U100 Død og evighed i musikken, Eva Maria Jensen (organist og foredragsholder) I december sidste år forsvarede jeg min ph.d. afhandling om døden og evigheden i musikken i tiden I afhandlingen beskæftiger jeg mig med de nævnte emner, som på det tidspunkt optog mange kunstnere - blandt dem også komponisterne. Jeg har analyseret værker af Richard Strauss (den symfoniske digtning Tod und Verklärung), Gustav Mahler (2. Symfoni, Opstandelsessymfonien), Edvard Elgar (The Dream of Gerontius ) og Arnold Schönberg (det ufuldendte oratorium Die Jakobsleiter) og påpeget, hvordan komponisterne genbruger nogle vendinger, rytmer, instrumentale effekter (hvoraf nogle bliver til henholdsvis dødens og evighedens rekvisitter ) for at sammensætte deres specifikke musikalske landskaber. I de af mig undersøgte værker var døden, overgangen til det vi kunne kalde transcendens, og selve evigheden koblet sammen, hvad der synes at være enestående i forhold til andre kunstarter. Måske hører dette faktum sammen med komponisternes evne til at manipulere med det musikalske tidsbegreb og på den måde anskueliggøre den uendelighed, som menes at karakterisere evigheden. 7

8 NTSMB en kort introduktion I vores daglige omgang med musik synes den at sige os noget ganske særligt. Vi tildeler den uden at tænke over det et betydningsindhold. Men hvad dette indhold består i, og hvordan det kan beskrives, har intensivt optaget filosofien og musikforskningen i århundreder og rejser samtidig en lang række grundlæggende spørgsmål vedrørende betydningsbegrebet og menneskelig erkendelse i det hele taget. Teoretiseren over betydningsbegrebet har hidtil primært været af sprogfilosofisk observans eller taget sit udgangspunkt i sproget, men der kan i dag spores en stor interesse for at udvide forskningen til at omfatte ikke-sproglig betydning i almindelighed og til i særdeleshed at omfatte netop musikken og dens særlige betydninger. Netværket har til formål at etablere en vedvarende kontakt mellem landets Institutionelt og geografisk spredte forskere med interesse for problemstillinger, der vedrører musik og betydning, og muliggøre løbende diskussion og publicering af forskningsresultater. NTSMB ser det ligeledes som en af sine opgaver at fremme interessen for tværvidenskabelig forskning i betydningsproblematikker i det hele taget. I netværkets regi holdes internationale konferencer, hvor der inviteres centrale internationale forskere inden for feltet, indenlandske møder, der samler netværkets medlemmer, og mindre symposier, hvor enkelte af netværkets medlemmer vil præsentere deres forskning. Centralt i NTSMB s aktiviteter står dets websted med udgivelse af oplæg, diskussionsforum og almen information om netværkets arbejde ( Artikler udgives i det permanente peer-reviewed onlinetidsskrift for musik- og betydningsstudier JMM: Journal of Music and Meaning på hjemmesiden NTSMB kan i kraft af sine allerede tilknyttede udenlandske forskere styrke de internationale kontakter til et dansk forskningsmiljø for musik og betydning samt formidle dets forskning til internationale forskningsmiljøer med tilsvarende interesser. Netværkets administrative hovedsæde er Institut for Filosofi og Religionsstudier, SDU i Odense. Netværket blev officielt etableret den 1. september 2001 med en toårig bevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd. Den 14. november 2003 afholdt NTSMB stiftende generalforsamling, og NTSMB fungerer nu således som forening. På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget, at medlemskabet i NTSMB fremover er omfattet af et kontingent på kr. 100,- pr. år. Kontingentet løber fra 1. januar til den 31. december. For information om medlemskab i NTSMB se venligst netværkets websted. Hold venligst øje med NTSMB s websted for nærmere oplysninger om kommende arrangementer. NTSMB in Brief In our daily interactions with music, it appears to communicate something special to us and to afford us a medium for expressing ourselves. We experience it as being meaningful. What the nature of this meaning might be and how it can be described has engaged philosophy and musicology for centuries. This conviction that music is in some way meaningful raises a number of basic questions related to the concept of meaning, and to human cognition in general. Theoretical reflection over the concept of meaning has so far primarily come from within philosophy of language, or taken language as its point of departure. We are seeing, however, a growing interest in extending theoretical reflection over the concept of meaning to include issues regarding non-linguistic meaning in general and musical meaning in particular. The purpose of NTSMB is to establish and maintain contact among geographically and institutionally dispersed researchers within Denmark and the broader international research community who have interests relating to the study of music and meaning, and to enable ongoing discussions and on-line publication of research results. By disseminating knowledge through the network s website and by organizing public conferences, seminars, and lectures, NTSMB is working to increase awareness of national and international research within the field of music and meaning. A related objective of the network is to promote cross-disciplinary research in issues regarding non-verbal meaning in general. Central to the activities of NTSMB is the website which contains papers, a forum discussion and general information about the activities of the network. Articles are published in the permanent online peer-reviewed journal JMM: Journal of Music and Meaning ( NTSMB Network for Cross-Disciplinary Studies of Music and Meaning is an open, Danish research network. It was officially founded September 1, 2001 on a two-year grant from the Danish Research Council for the Humanities (SHF). NTSMB became an independent research association on November 14, Membership dues are 100 DKK per year. The membership year is from January 1 until December 31. For information about becoming a member of NTSMB, please see the network s website. All who are interested in NTSMB s activities are welcome to visit our website regularly for news and announcements of upcoming events. 8

ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning

ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning præsenterer sammen med Institut for Filosofi og Religionsstudier, SDU i Odense Det 8. nationale møde i NTSMB 6. maj 2005 Musik og betydning

Læs mere

ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning

ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning ntsmb Netværk for tværvidenskabelige studier af musik og betydning præsenterer sammen med Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU i Odense Det 9. nationale møde i NTSMB 18. november 2005

Læs mere

GENERALFORSAMLING DEN 16. NOVEMBER 2007

GENERALFORSAMLING DEN 16. NOVEMBER 2007 DEN 16. NOVEMBER 2007 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Formandsberetning. 5. Forretningsfører fremlægger regnskab og budget til godkendelse. 6. Fastsættelse

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Musikalsk betydning i improvisation og performance. fredag d. 25.- lørdag d. 26. maj 2007

Musikalsk betydning i improvisation og performance. fredag d. 25.- lørdag d. 26. maj 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier (IFPR) ved Syddansk Universitet (SDU), Vestjysk Musikkonservatorium (VMK) og Aalborg Universitet, Esbjerg (AAUE) præsenterer: Musikalsk betydning i

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Eksistentielle aspekter af livet tæt på døden resultater fra en kvalitativ undersøgelse af døendes og pårørendes overvejelser om død, tro og efterliv

Eksistentielle aspekter af livet tæt på døden resultater fra en kvalitativ undersøgelse af døendes og pårørendes overvejelser om død, tro og efterliv Eksistentielle aspekter af livet tæt på døden resultater fra en kvalitativ undersøgelse af døendes og pårørendes overvejelser om død, tro og efterliv Lene Moestrup Maleri af Alireza Hamidavi Rasoulzadeh

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Det eksistentielle i det religiøse Tro som fænomen blandt døende Hanne Bess Boelsbjerg

Det eksistentielle i det religiøse Tro som fænomen blandt døende Hanne Bess Boelsbjerg Det eksistentielle i det religiøse Tro som fænomen blandt døende Hanne Bess Boelsbjerg Spørgsmål Hvordan søges eksistentielle vilkår lindret gennem religiøs tro? Hvordan er det muligt at støtte en religiøs

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar.

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar. Årsplan 2015/2016 6. klasse We ll still be speaking English in class. Students build confidence in their language abilities through a strong emphasis on discussion, dialogue, listening and questioning

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design Scott R. Klemmer, Björn Hartmann Stanford University HCL Group Leila Takayama Stanford University CHIMe Lab Kroppen spiller en central rolle i den

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere