Når jeg cykler en tur, tager vinden mine bekymringer. Det gode og sunde liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når jeg cykler en tur, tager vinden mine bekymringer. Det gode og sunde liv"

Transkript

1 Når jeg cykler en tur, tager vinden mine bekymringer Det gode og sunde liv Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

2 Forord af borgmester Hanne Bæk Olsen og formand for Ældreog sundhedsudvalget Gitte Willumsen: Sundhed for alle Borgmester Hanne Bæk Olsen Allerførst en stor tak til jer, som har fortalt om jeres holdninger til sundhed. Det har været meget inspirerende. I har overbevidst os om, at det gode og sunde liv handler om langt mere end gulerødder, grovboller og motionsløb. Det er også at trives og deltage i gode fællesskaber, at kunne udfolde sine ønsker om det gode liv, blive anerkendt og bruge de kompetencer, man har. At opnå et sundt og godt liv kræver gode rammer og overskud både fysisk, psykisk og socialt. Hvad, der definerer det gode og sunde liv, er forskelligt fra person til person, og det kan skifte i forhold til hvilken livsfase, man er i. Det vil vi tilrettelægge vores indsatser efter. Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Gitte Willumsen 2 Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

3 Faktaboks Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken tager udgangspunkt i en række interviews med forskellige grupper af borgere i Silkeborg Kommune. Du kan finde nogle af de bidrag, vi har fået, som små citater rundt omkring i politikken. Andre tanker og ideer om sundhedsfremme og forebyggelse er taget med i selve politikken og de indsatser, vi har valgt. Tak til: Brugere af Mødestedet, værested for sindslidende Brugere af Kirkens Korshærs varmestue Mødregrupper i Nylandshuset Eleverne i 6B, Bryrup Skole Elever fra SOSU Silkeborg Kursister på forløbsprogrammerne Frivillige fra selvhjælpsgrupperne Unge fra Lysbro Uddannelsescenter Kursister på Virksomheden Ansatte på Virklund Plejecenter Deltagere fra Internt sundhedsforum VIA Silkeborg Læreruddannelse, Silkeborg Sygeplejerskeuddannelse og Ikast Pædagoguddannelse for forslag fra tværfaglig temauge om sundhedsfremme og -forebyggelse med naturen som arena. Deltagere fra foreninger, organisationer, råd og øvrige interesserede fra Silkeborg Kommune, som deltog i temamødet om Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken 1. november 2011 i Medborgerhuset. Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

4 Det gode og sunde liv Her er nogle af de mange bud på, hvad det gode og sunde liv er: God og sund mad Holde lidt fri fra hverdagen Kreativitet Omsorg Et godt parforhold At kunne gøre en forskel for andre Kærlighed Fysisk udfoldelse Et godt familieliv Erotik En god økonomi Et godt helbred Et godt arbejdsliv Fritidsinteresser At have tid til sig selv Kunst og kultur Opholde sig i naturen Samvær med gode venner Silkeborg Kommunes vision, at borgerens liv - uanset den enkeltes forudsætninger og livsvilkår - er kendetegnet ved et godt helbred, selvværd, trivsel, fællesskaber, omsorg og ansvar. Missionen er at skabe sunde rammer og sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der bakker op om borgerens mestring af det gode og det sunde liv og indbyder til bevægelse. Ikke alle borgere har lige muligheder for at mestre det gode og sunde liv. Derfor skal vi samarbejde om at opretholde og udvikle de sunde rammer for dem, der kan selv, og skabe indsatser målrettet det gode og sunde liv for dem, der behøver ekstra støtte til at styrke sunde vaner. Vores fokus vil i de kommende år være på de borgere, der ikke har lige muligheder i sundhed, samt børn og unge. De kommende års særlige indsatsområder er derfor: Lige muligheder for sundhed Gode vaner så tidligt som muligt Liv og oplevelse Mental sundhed og trivsel 4 Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

5 Helle, 47: Det er også vigtigt at have et kærlighedsliv, selv om man er førtidspensionist. Man skal jo have 6 om dagen. Anita, 40: Jeg har selv en hund, og det giver mig ro at komme ud og gå lange ture. Og hun er også altid glad. Morten, 18: At have en kæreste, at være ude og cykle, høre musik og slappe af, det kan jeg godt lide. Kurt, 47: Venner; hygger, kommer hinanden ved. Kan snakke om alt. Noget af det, jeg sætter mest pris på i mit liv, er ærlighed. Så det med at man kan sidde og hygge sammen, og det ikke bare er Hæksnak (tom snak) Det skal være vennesnak. Dreng, 6. klasse: Fodbold er fedt, det er samspil og venskaber. Motion. Man bliver så glad, når man scorer et mål eller finter. Bodil, 60 år: Det er vigtigt, at min nære familie har det godt og er i harmoni med sig selv og verden. Og at vi har det godt sammen derhjemme. Vian, 34: Børn giver livet værdi. Der er et arabisk ordsprog, der siger, at: Hvis man har penge og børn har man et godt liv. Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

6 I Silkeborg Kommune danner værdierne: Di grundlag for vores arbejde med sundhedsfr Vi vil: Dialog > inddrage borgere og samarbejdspartnere i dialog om, hvordan vi kan tilrettelægge de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Dialogen skal bidrage til, at indsatserne opleves som meningsfulde i den enkelte borgers liv og nærmiljø. > tilbyde kompetenceudvikling til de af Silkeborg Kommunes medarbejdere, der er i daglig kontakt med borgerne med henblik på at gøre sundhed til et naturligt led i den daglige dialog og dermed understøtte gode vaner. Vi vil: Dynamik > tilbyde indsatser og rammer, der er fleksible, og som kan tilpasses individuelle behov. > tage ansvar for, at ingen bliver glemt på sidelinjen. Det er aldrig for sent at gøre en indsats. > bruge den moderne teknologi til at skabe nye måder, hvorpå sundhed bliver en naturlig del af hverdagen. > indgå i innovative offentlige og private partnerskaber om udvikling af nye måder at styrke sundhed blandt borgerne. > vægte, at Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken er dynamisk. Derfor skal der hvert år udarbejdes en konkret handleplan for de sundhedsinitiativer, der skal sættes i søen. 6 Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

7 alog, Dynamik, Kvalitet og Sammenhæng emme og forebyggelse: Vi vil: > arbejde vidensbaseret. Kvalitet > arbejde ud fra de nationale anbefalinger. > sikre medarbejderne er ajour med den nyeste viden om sundhed. > medvirke aktivt i udviklings- og forskningsprojekter. > altid tænke forankring ind, før vi sætter projekter i gang. > altid indtænke dokumentation og evaluering. Vi vil: Sammenhæng > styrke det tværgående og tværfaglige samarbejde omkring sundhedsfremme og forebyggelse og inddrage relevante parter. > arbejde for, at nationale, kommunale, private, regionale og frivillige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser supplerer hinanden. > udvikle sundhedsfremmende indsatser i tæt samarbejde med nærmiljø og lokalsamfund. > gå forrest med at integrere den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i det daglige arbejde, såvel på det strukturelle som det individuelle plan. Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

8 Hvordan skal vi arbejde med sundhedsfre 8 Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

9 mme og forebyggelse? Jon, 63: Jeg vil passe på mig selv og leve fornuftigt, så jeg ikke ender med, at andre skal passe på mig og vende og dreje mig og få ondt i deres ryg. Ung mor: Du skal fange børnene så tidligt som muligt og give dem nogle gode vaner. Og det er ikke bare forældrenes ansvar. Der skal også være opbakning fra institutionerne og skolerne. Det er det rene fast food, som ungerne kan købe på skolen. Så det skal være en fælles indsats. Hele kommunen skal være med. Jon, 63: Der er nogle skjulte ressourcer i alle mennesker, og de ressourcer skal man have frem, og man skal have opbakning til dem. Henriette, 45: Det betyder meget for den enkelte at blive inddraget. Det gør folk deprimerende, når man ikke længere kan deltage og bidrage og bliver sat uden for fællesskabet. Det er vigtigt, at alle har en følelse af, at kunne bidrage med noget. Steffen, 37: På et eller tidspunkt er jeg blevet droppet af systemet: Jeg er blevet sat i en bås som ham misbrugeren, vi ikke skal have noget at gøre med Det er vigtigt at holde fast i folk. Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

10 Lige muligheder for sundhed Silkeborg Kommune vil arbejde for at styrke lighed i sundhed. Det gør vi ved at målrette vores indsatser, så de understøtter mulighederne for få et godt og sundt liv for borgere med sociale, mentale eller fysiske udfordringer. For alle borgere i Silkeborg Kommune skal det sunde valg være let tilgængeligt. Vi vil: Understøtte, at flere børn og unge trives i de areaer, de færdes i. Yde en tidlig indsats, der understøtter familiedannelse og forældreskab. Medvirke til, at flere unge får en uddannelse. Mindske ulighed i sundhed ved at skabe fleksible og koordinerede indsatser for følgende målgrupper: Sårbare familier og sårbare børn Borgere uden for arbejdsmarkedet Borgere med ingen eller kort uddannelse Borgere med misbrug Borgere med psykiske lidelser Tilbyde kompetenceudvikling for: De kommunale medarbejdere, der til daglig har kontakt med de borgere, der ikke har lige muligheder for sundhed - med henblik på at støtte borgerne i at mestre deres egen sundhed. Tilbyde kompetenceudvikling til frivillige, der har lyst til at arbejde med at skabe lige muligheder for sundhed. 10 Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

11 Birgitte, 53: Der er mange, der ikke kan tygge en kotelet fordi vi har så dårlige tænder. Vi skal have nogen til at se på vores tænder. Steffen, 37: Det med ikke at passe ind er det sværeste, når man starter på at ændre vaner. Man mangler nyt tilhørsforhold. Det er den hårdeste kamp, og det bedste våben er tålmodighed. Birgitte, 53: Alle nationaliteter skal behandles ens. De skal have chancen fra starten. De skal have de samme vilkår fra starten af. Hanne, 47: Jeg synes, det er meget vigtigt at hjælpe folk til at have mulighed for at vælge selv, uanset hvilken situation de sidder i. Anita, 40: Det hele handler om økonomi, det er svært for os at gøre det rigtige, fordi vi ikke har råd til det. Det er bedre at forebygge end at lade stå til. Så bliver det endnu dyrere i den anden ende. Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

12 Sunde vaner så tidligt som muligt I Silkeborg Kommune vil vi arbejde for, at flere trives bedre og har overskud til at udfolde deres ønsker for det gode og sunde liv samt forebygge livsstilsygdomme. Det vil vi gøre ved så tidlig som muligt at understøtte gode vaner i forhold til kost, rygning, alkohol, motion. Det vil vi på børneområdet: Styrke trivsel, læring og sundhed blandt børn og unge gennem målrettede indsatser. Derfor vil vi arbejde på: at det kun er det sunde valg, der er tilgængeligt i hverdagen i kommunale institutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner at skabe læringsmiljøer, der fremmer sund livsstil at give børn gode oplevelser omkring fysisk aktivitet ved at gøre det til en naturlig del af hverdagen at forebygge risikoadfærd fra 6. klassetrin til og med ungdomsuddannelserne -og det er aldrig for sent Vi har hele livet mulighed for at påvirke trivsel og sygdomsudvikling gennem livsstilsændringer. Derfor vil vi bakke op om borgerens evne til at holde fast i livet hele livet. Derfor vil vi også: Gøre motion og bevægelse attraktiv for idrætsuvante borgere. Arbejde målrettet med sundhed på arbejdspladsen. Nedbringe antallet af borgere, der rammes af rygerelaterede sygdomme samt nedsætte sygefraværet gennem forebyggelse af rygestart, målrettede indsatser for røgfri miljøer og rygestop. Målrette indsatser for forebyggelse af et sundhedsskadeligt forbrug af rusmidler. Uddanne kommunale medarbejdere til at tænke sundhed ind i det daglige arbejde og derved understøtte borgernes sunde valg. 12 Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

13 Helle: Det bedste ved at tabe sig er at danse og være i godt humør. Jeg elsker at stå op om morgenen og bare være glad og have lyst til at danse med det samme. Christina, 28: Flere grøntsager til aftensmaden. Det er svært at have energien til at spise sundere. Man skal lige i gang - komme ind i den gode cirkel. Mette, 36: Jeg kan mærke, jeg har fået mere energi ved at tabe mig, alt det folk, som har tabt sig, siger, som måske lyder lidt kliceeagtigt. Det er fuldstændigt rigtigt. Du får mere energi ved at dyrke mere motion. Kursist: Sund mad i skolerne, så man viser den rigtige vej for børnene. Heinrich, 69: Jeg stoppede fra den ene dag til den anden med at ryge. Og har aldrig rørt en smøg siden. Jeg fik ikke hjælp til det. Jeg er stærkt angrebet af KOL så det var en nødvendighed for at komme videre med mit liv. For at få et liv, skulle jeg kvitte cigaretterne. Rikke, 19 og Anette: Man skal tænke på de forbilleder, der er. Børn ser op til dem, der er ældre. Inge: Hvis jeg er sur, så kan jeg godt lide at cykle, fordi så tager vinden mine bekymringer. Jon, 63: I stedet for at købe slik til sine børn og købe aflad, skal man sætte sig ned og tage snakken med sine børn. Det er der, man viser omsorg for sine børn. Steffen, 37: Man skal holde fast i livet hele livet. Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

14 Liv og oplevelse I Silkeborg Kommune vil vi arbejde for, at de fysiske rammer indbyder til et sundt og sikkert hverdagsliv, og at indsatserne er let tilgængelige der, hvor borgeren færdes dagligt. Vi vil fremme Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag rettet mod infrastruktur, hele nærmiljøer eller grupper af borgere. Og vi skal udnytte og udvikle de ressourcer, der i forvejen er i området. Silkeborg Kommune har en natur, der giver muligheder for gode oplevelser, som samtidig styrker sundheden. Det har en stor værdi for mange mennesker at bevæge sig i naturen, som for de fleste er tæt på. Det skal vi udnytte i de sundhedsfremmende indsatser. Det er vigtigt, at naturen er tilgængelig og anvendelig for alle borgere, men vi skal også arbejde på, at vores byrum inspirerer til at udfolde sig fysisk og socialt. Vi vil: Inspirere til, at endnu flere borgere aktivt benytter natur og byrum til træning og leg. Motivere borgere til at styrke egen og andres sundhed ved at skabe grobund for aktivt medborgerskab og fællesskab i lokale sammenhænge. At borgerne oplever, at de bor i en kommune, der prioriterer sundhed. Indtænke gode rammer for sundhed og aktivitet i planlægningen af bolig- og erhvervsområder. Skabe mere sikkerhed og tryghed på vejene i Silkeborg Kommune med fokus på en prioritering af problemsteder og høj hastighed Tilbyde kompetenceudvikling til frivillige og andre aktører i nærmiljøer, der har lyst til at gøre en indsats for egen og andres sundhed. 14 Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

15 Dreng, 6. klasse: Naturen er med til at give os den planet, som vi har i dag, så den skal vi passe godt på. Og så kan jeg godt lide at komme ud og gå i naturen. Deltager, internt sundhedsforum: Silkeborg skal overveje sit logo som bilernes by. Det er ikke det mest sundhedsfremmende. Ditte, 43: Jeg er cyklist til fingerspidserne. Bilerne ud af byen. Det er sundt, det er godt, og det er frihed. Connie, 42: Man skal undgå, at Silkeborg bliver en superby, og alle de små byer bliver til udkant. Man skal styrke det nære og lokale. Deltager internt sundhedsforum: Der skal være noget attraktivt for børnefamilier i de små byer. Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

16 Fremme af mental sundhed og trivsel Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer, og at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Den mentale sundhed kan påvirke den fysiske tilstand, ligesom den fysiske tilstand kan have indflydelse på den mentale sundhed og oplevelsen af livskvalitet. Hvis vi fremmer den mentale sundhed, kan vi reducere forekomsten og forbedre forløbet af en række fysiske og psykiske sygdomme. Vi vil: Understøtte, at det bliver en naturlig del af hverdagen at bakke op om hinandens trivsels- og læringsmiljøer på arbejdspladser, institutioner, i netværk og nærmiljøer. Sørge for målrettede indsatser, der forebygger stress, depression og ensomhed. Fremme mental sundhed blandt Silkeborg Kommunes borgere fx gennem etablering af sociale netværk og støtte til aktiv deltagelse i nærmiljøer og frivillige indsatser. Skabe tilbud, der fremmer fysisk sundhed blandt borgere med psykiske lidelser. 16 Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

17 Bettina, 46: Jeg tænder hver morgen et specielt lys for at komme igennem vinteren. Christina, 28: Jeg har haft en fortid, som har gjort, at jeg har brug for omsorg. Så det er vigtigt. Anette: Lærerne glemmer at tage hensyn til dem, der bliver mobbet. Vi skal have flere mobbefri skoler. Anita, 40: En gåtur, hvor jeg fik min søn med i går - og så selvfølgelig vores hund. Han går gennem en svær tid nu, så det kræver lidt at få ham med. Der blev også lukket op for nogle ting. Man får snakket godt sammen når man går og ikke bliver forstyrret. Frank, 46: Det gode og sunde liv handler også om omsorg for hinanden og kærlighed. Vi kunne godt bruge nogle flere steder, hvor man kunne komme hinanden ved og fik noget sund mad. Cindy, 22 år: Hjemme hos os er noget at det allervigtigste, at vi har vores måltider sammen, og at vi sidder og hygger. Det er der, vi deler vores oplevelser og får fortalt, hvad vi har oplevet i løbet af dagen. Anne Grethe, 58: Søvn er vigtig. Man kan blive brudt ned meget hurtigt, hvis man ikke får søvn nok. Fadome, 26: Jeg vil gerne snakke og sige hej til mine danske naboer og snakke om de ting, der sker i vores nærområde. Anne Grethe, 58: Man siger jo, at en depression kan gås væk ved at komme ud i lyset og gå en halv time hver dag. Det gode og sunde liv - Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik for Silkeborg Kommune

18 Sundhed og Omsorg Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg, Telefon Layout og tryk: S&O

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf From: Signe Pedersen Sent: 20 Feb 2017 11:27:31 +0100 To: Signe Pedersen Subject: Sender: Politiske_ma l_for_voksenservice Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf Din meddelelse er klar til at

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Livstilskursus for jeres medarbejdere. Kompetencefonden. Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering

Livstilskursus for jeres medarbejdere. Kompetencefonden. Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering 2014 Livstilskursus for jeres medarbejdere Kompetencefonden Kompetenceudvikling Vægttab Personlig udvikling Stresshåndtering Side 2 Livsstilskursus - Kompetenceudvikling Livsstilshøjskolen tilbyder jeres

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE VISION FOR SUNDHEDSPOLITIKKEN RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE ER ET TRYGT OG SUNDT STED AT LEVE MED AKTIVE BORGERE, DER I FÆLLESSKAB

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til indsatser 06 Aximaion et et rempore 07 Velos peruptaspel is

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At få arbejdsliv, fritidsliv, familieliv og kristenliv til at hænge sammen - og stadig selv hænge sammen! Et psykologisk

Læs mere

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017

Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 Projekt: Din sundhed ved psykisk sygdom Anita Ulsing og Sylvia Johannsen november 2017 1 Din sundhed ved psykisk sygdom Baggrundsviden Projektets formål og mål Interviews med målgruppen Afprøvning af en

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere