FORSVARET. i Korsør. december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARET. i Korsør. december 2009"

Transkript

1 FORSVARET i Korsør december 2009

2 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør Telefax: Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Bo Norman Madsen Chef for Ledelsessekretariatet Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf Den 21. oktober 2009 var det 60 år siden, den danske regering underskrev de 4 Genève konventioner. Læs side 4 Redigering/Korrekturlæsning: Overassistent Ninna S. Knudsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf Redaktionsmedarbejder: Overværkmester Niels Chr. Nielsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf Fotografer: Seniorsergent Lars Skytte Mekaniker Frank R. Jacobsen Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Tlf / Tryk/Udsendelse: TRYKKERI KORSØR LOKALT STØTTEELEMENT KORSØR DEPOT NORET Ny pavillon til fregatprojektet i Korsør Læs side 7 Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Bagside: Morgenstemning på flådestationen. 2009:12:02 Indhold Garnisonskommandantens indledning side 3 Markering af Genève konventionernes jubilæum side 5 Operation KUFI side 6 Ny pavillon til fregatprojektet i Korsør side 7 UNIFIL HOLD 1, Missionsforberedende uddannelse side 8 En julehilsen fra Chefen for 2. Eskadre. side 10 Besøg af udenlandske forsvarsattachéer side 11 Seminar vedr. anerkendende ledelse side 12 Storebælt VTS side 14

3 Garnisonskommandant Korsør Kommandør Lars Gullaksen Garnisionkommandanten vender tilbage. Nærværende og årets sidste nummer af FORSVARET i Korsør udgives umiddelbart før flådestationens medarbejdere påbegynder en velfortjent juleferie. Bladet indeholder således de traditionelle julehilsner, refleksioner over året der er gået samt betragtninger omkring Inden jeg kommer til den del af min leder, finder jeg det passende at berette lidt omkring et ikke helt almindeligt år for mit eget vedkommende. 29. oktober 2009 vendte jeg hjem til Danmark efter seks måneders tjeneste ved ISAF hovedkvarteret i Kabul. I slutningen af marts blev jeg af Forsvarets Personeltjeneste varslet om at udsendes i INTOPS og bestride den oberststilling Danmark besætter i ISAF-hovedkvarteret. Jeg må erkende, at jeg var en smule overrasket over, at en sømand skulle varetage dette job i en udpræget landoperation midt inde i det afghanske højland. Senere kunne jeg dog erfare, at jeg langtfra var den eneste sømand i hovedkvarteret, og at stabsfunktionerne i hovedkvarteret udmærket kan varetages af officerer fra alle værn. Medio april befandt jeg mig, efter en intens INTOPS forberedelse ved DANILOG, i den afghanske hovedstad Kabul, hvor ISAF har placeret hovedkvarteret midt i byen. Hovedkvarteret var på daværende tidspunkt bemandet med ca mand fra 42 forskellige nationer med USA som den helt igennem dominerende nation. Hovedkvarteret var oprindeligt dimensioneret til at håndtere ca mand, så med den aktuelle bemanding er der pres på indkvartering og spisefaciliteter. Der er altid mennesker og liv omkring dig, men alt fungerer godt og trygt, hvilket gør, at hovedkvarteret er et udmærket sted at være. Forholdene er langt bedre end det, der bydes vore soldater i Helmand, hvad angår komfort, men også sikkerhedsmæssigt er der tale om meget store forskelle. Hovedkvarteret i Kabul er relativt sikkert. Jeg oplevede et par raketangreb og et par bombeforsøg mod hovedkvarteret, og selvom det selvsagt ikke er rare oplevelser, påvirkede det ikke dagligdagen i udpræget grad. Derimod var det forbundet med relativ stor risiko at bevæge sig rundt i Kabul, så det foregik altid i pansrede biler og med fuld personlig beskyttelse anlagt. Der var mange attentater mod militære køretøjer i Kabul, og tendensen var stigende ifm. valget og forberedelserne til det senere aflyste omvalg. Al transport i byen foregik således efter moden overvejelse og blev gennemført i nødvendigt omfang. Men da hovedkvarterets opgaver som oftest skulle løses i tæt koordination med afghanske myndigheder, var der tale om mange daglige møder i diverse ministerier og styrelser ude i byen. Seks måneders tjeneste i et travlt hovedkvarter går meget hurtigt. Jeg har i et par rejsebreve fortalt lidt om hverdagen i hovedkvarteret, og kan nu efter at være vendt hjem igen se tilbage på en meget spændende og personligt udviklende tjeneste, hvor det har været interessant at prøve kræfter med et internationalt hovedkvarter, der er i krig, og de påvirkninger det giver til miljøet. Vel tilbage på flådestationen genoptager jeg herefter mine gamle funktioner som Garnisonskommandant og CH OPLOG KOR. Året 2009 har navnlig i den sidste del af året været præget af at være det sidste år i indeværende forlig, og de udfordringer der ligger i at få forligsøkonomien til at balancere. Økonomien har været meget anstrengt, og det har i nogen grad præget udviklingen på flådestationen. Alligevel kan jeg med tilfredshed konstatere, at flådestationen er inde i en fortsat udvikling, og mindre projekter som flagbastion samt etablering af nye pavilloner til bl.a. fregatinstallationsprojektet trækker i den rigtige retning. Flådestationens forskellige myndigheder har været dybt involveret i ABSALON s mission i Aden-bugten, mine- og ammunitionsrydning i Østersøen, kommandostrygning af korvetter, hvervekampagne for søværnet, åbent hus arrangement og senest udsendelse til UNIFIL. Selvom aktiviteten har været relativt lav det sidste halvår, er mange opga-

4 ver løst, og alle kan se tilbage på et år, hvor der igen er ydet en god indsats er året, hvor der tages hul på et nyt forsvarsforlig. Implementeringen af forliget er endnu ikke udmøntet, hvilket medfører, at der for nærværende ikke er klarhed over, hvilke dele af forliget og hvilke forligsprojekter, der gennemføres i relation til flådestationen. Erhvervelsen af ALCATEL og opgradering af havnen er to væsentlige elementer, hvis afgørelse afventes med spænding. Aktiviteterne i 2010 er der større klarhed omkring. Forberedelse til ABSALON/ESBERN SNARE s deltagelse i SNMG1 er i fuld gang, herunder udsendelse af NSE til Djibouti. Andre forberedelser er iværksat, her tænkes primært på afholdelse af flådestationens 50 års fødselsdag den 2. maj 2010 og søværnets 500 års jubilæum, der afholdes 10. august 2010, og endeligt forberedelser til modtagelse af den første fregat IVER HUIT- FELDT, der forventes at anløbe havnen i december. Til trods for enkelte sorte skyer på den økonomiske himmel ser jeg frem til år 2010 med mange spændende og relevante opgaver til samtlige myndigheder ved flådestationen. Lad mig benytte lejligheden til at takke KK Erik Romby for at have fungeret som Garnisionskommandant under min udsendelse og ledet koordinationsudvalget med sikker hånd. Afslutningsvis vil jeg ønske alle medarbejdere ved Flådestation Korsør, hvor end de måtte Juletræet tændtes i år den 27. november. befinde sig, en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Specifikt går mine ønsker til de udsendte til UNIFIL der må være væk fra deres kære i julen, samt ikke mindst til dem, der har vagt, sejlads eller anden tjeneste i julen. Tak for indsatsen og samarbejdet i "FORSVARET I KORSØR" ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår

5 Markering af Genève konventionernes jubilæum Den 21. oktober 2009 var det 60 år siden den danske regering underskrev de 4 Genève konventioner, som mange andre lande ligeledes havde tiltrådt. Af seniorsergent Lars Skytte, OPLOG Korsør Dansk Røde Kors, Slagelse Afdeling havde i den anledning arrangeret en fanemarch gennem Slagelse, og ville gerne have Flådestation Korsør til at deltage i arrangementet. Søværnet har som en naturlig del af det daglige arbejde også Genève konventionerne inde på livet. Skulle Flådestation Korsør deltage i et sådan et arrangement, måtte Søværnets Tamburkorps naturligvis være den perfekte aktør, da der skulle marcheres gennem Slagelse. Der blev rettet henvendelse til lederen af korpset, seniorsergent Anders Rasmussen, der ganske hurtigt også kunne se Tamburkorpset som en værdig repræsentant for søværnet. Røde Kors s fane gennem Slagelse. Der havde, inden dagen oprandt, været holdt et enkelt møde med Dansk Røde Kors i Slagelse med henblik på, hvordan turen gennem byen skulle forløbe. På det tidspunkt stod det klart, at Gardehusarregimentet også skulle deltage med deres hesteskadron. Det betød, at Tamburkorpset ikke kunne marchere sammen med Gardehusarerne, da det ville skabe kaotiske situationer for rytterne med at styre hestene. De er ikke vant til blæseinstrumenter af forskellige kategorier. Røde Kors i Slagelse havde udpeget en rute, der gik gennem byen. Byen får normalt ikke besøg af Søværnet, og Tambourkorpset vakte forundring, men også stor begejstring frem til Schweizerpladsen, hvor de officielle taler skulle holdes. Hvad der kom helt bag på slagelseanerne var, at Tamburkorpset foruden at musicere også kunne synge. Det vakte så stor begejstring, at de modtog applaus. Efter de officielle taler ved borgmester Lis Tribler, Slagelse og en højtstående repræsentant fra Dansk Røde Kors blev der igen spillet, inden der marcheredes tilbage til udgangspunktet. Dagen sluttede med en meget stor tak til Søværnets Tamburkorps fra Røde Kors, Slagelse afdeling, der var lutter af beundring over den måde søværnet var med til at markere dagen på. Det var noget helt andet, end det de var vant til. Søværnets Tamburkorps på Schweizerpladsen i Slagelse.

6 Operation KUFI I Division 21 arbejdes der på højtryk med operation KUFI. KUFI er udtrykket for den proces, som blev iværksat af Søværnets Operative Kommando, og som har været i fuld gang siden kommandostrygningen på de tre korvetter: Korvetter Ud Fregatter Ind. Af premierløjtnant Dennis Virkelyst og premierløjtnant Ronni Brandt Seifert. Klargøring til udfasning I tiden op til jul er den store arbejdsopgave at få tømt korvetterne for indhold, som enten skal bruges igen eller destrueres på behørig vis. Derfor kan man i øjeblikket se spændende ting på korvetterne. Eksempelvis er der kommet en egen indgang til operationsrummet, idet man har afmonteret lugen i siden på skibene. Det har givet lys i et ellers mørkt rum; og luft er der også pludselig, nu hvor de mange apparater er blevet taget ud. Udvendigt har kraner efterhånden fået pillet de fleste ting af, mens der indvendigt er blevet fyldt flyttekasse efter flyttekasse med alverdens udstyr. Det er overraskende, hvor mange småting der egentligt er om bord. Heldigvis er wc-brædderne ikke forsvundet endnu. Sidemandsoplæring i ABSALON Sideløbende med at korvetterne klargøres til udfasning - og adskilles, fristes man til at sige er personellet i gang med at forberede sig på overgangen til fregatterne. Den første fregat IVER NIELS JUEL - nu med ekstra indgang til O-rum. HUITFELDT leveres til forsvaret forventeligt i december Før vi får lov at sejle den, skal Division 21 dog stille en besætning til AB- SALON-klassen. Det er bl.a. for at udnytte, at støtteskibe og fregatter ligner hinanden så meget, at det giver god mening for fregatbesætningen at blive uddannet ved at sejle støtteskib. I løbet af 2009 og 1. kvartal 2010 bliver alt personel i Division 21 derfor uddannet på enkeltmandsniveau til sejlads i ABSALON-klassen. Derfor har personel fra Division 21 været med om bord på ABSALON s sejladser for at få sidemandsoplæring. Sikkert til frustration for ABSALON s besætning, når der er blevet pillet, raget og rodet med deres udstyr, men lige så sikkert til stor glæde, når man i fællesskab har kunnet udvikle sig selv og sine evner til at bruge udstyret. Enhedsuddannelse 2. kvartal 2010 står i enhedsuddannelsens tegn. Division 21 overtager ESBERN SNARE s skrog. Programmet er stramt og fyldt af sejladser. Division 21 skal deltage i øvelser og sejladser, der alle har til formål at gøre enheden samarbejdet, trænet og klar til indsættelse i SNMG1, når skibet forlader Danmark medio juli. Deltager i SNMG1 I 3. kvartal 2010 deltager Division 21 med ESBERN SNARE i SNMG1. En spændende og relevant opgave for divisionen. Ikke blot fordi vi alle gerne vil bidrage til sikkerheden på verdenshavene, men også fordi ABSALON-klassen lugter lidt af fregat, idet ca. 80 procent af systemerne er de samme på de 2 typer enheder. SNMG1 vil snart kunne mærke ånden fra korvetterne (igen), dog i

7 et andet skrog. I tre måneder deltager vi i SMNG1, hvor turen måske vil inkludere en periode i Aden Bugten hvem ved? Efter denne deployering returnerer divisionen til Korsør uden skib. Men det varer ikke længe. For efter hjemkomsten går turen til Lindøvæftet for at sejle de første prøvesejladser med IVER HUITFELDT. Julegave til Korsør Forhåbentligt får vi så en tidlig julegave, når vi i midten af december må sejle den nye fregat hjem til Korsør. Så skal vi nok skrive en ny julehilsen og fortælle, hvor glade vi er. Ny pavillon til fregatprojektet i Korsør Endelig! Ja, tiden har lært os, at man ikke skal tro på noget, før man får syn for sagen. Arbejdet med at få gennemført flytningen af pavillonen fra Søværnets Operative Kommando s tidligere adresse på Sumatravej i Århus til kontoret for fregatprojektet i Korsør tog et helt år. Af overværkmester Erik Brandt Eriksen Pavillonen består af i alt 6 moduler, hver med et areal på 4,5 x 12,0 meter, placeret med 3 i længden og 2 i højden. Vi var i starten de eneste, der havde set idéen i genbrug af pavillonen og havde også et begrundet stort behov. Ved første kontakt til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste var svaret, at vi meget gerne måtte afhente pavillonen. Men det formelle skulle jo være i orden, synes vi og det tager tid. Således nåede der at dukke flere interessenter op ude i det militære opland. Det blev derfor ikke uden en utrættelig kamp, og usikkerheden, om vi i det hele taget fik pavillonen, var stor lige til det sidste. Men den 3. december ved 7-tiden, trillede den ene store blokvogn efter den anden ind på flådestationen. Det var næsten en chokerende oplevelse. Mobilkranen var allerede placeret på østkajen, klar til det første løft, og snart stod 1. modul på sin sokkel. Næste blokvogn stod straks klar ved kranen, og således forløb det glidende, indtil sidste modul var hejst på plads ved 14-tiden. Nu pågår så en fuld sammenbygning af modulerne og eftermontering af de enkelte rum. Det meste forventes at være på plads således, at fregatprojektet i Korsør kan flytte ind på 1. etage allerede i uge 1 i det nye år. Og vi glæder os. Nu får vi endelig adskilt kontorpladser og møderum. Møderummet anvendes ofte flere gange dagligt. Og som noget helt nyt et tekøkken med håndvask og V/K-vand og desuden eget toilet. Vi vil nu ikke mere svede om sommeren ikke mere fryse om vinteren, trods fuld knald på varmen. Det bliver dejligt at slippe ud af tragisk hytte. Og det er en rigtig julehistorie.

8 UNIFIL HOLD 1 Missionsforberedende uddannelse Med næsten eneste baggrundsviden om Libanon, end at det var noget hippierne kunne ryge, mødte ca. 140 soldater fra forskellige tjenestesteder i Forsvaret den 19. oktober 2009 til en 4 ugers missionsuddannelse (MISU) på Flyvestation Karup. Planen er, at disse soldater efterfølgende skal udsendes til Libanon, herunder følgende personel fra OPLOG Korsør: Marinespecialist Morten V. Jessen (NORTON) fra COMMCEN, marinespecialist Claus Aage Maibøll fra Forsynings- og Speditionssektionen samt elektriker Niels Jansson fra Elektroteknisk Element. Af marinespecialist Claus Aage Maibøll, Forsynings- og Speditionssektionen Både civilt og militært personel udsendes Samlet set en broget flok, bestående af civilt og militært personel, som skal udsendes for første gang, eller som har deltaget under INTOPS tidligere. Også garvede folk, som har været i Afghanistan på både hold 3, 5 og 7. Tal lige om spidskompetence. 4 ugers uddannelse Om MISU kan groft siges, at deltagerne skal bekræfte eller tilføres de fornødne kompetencer til at løse opgaven i Libanon. Det skal MISU klare i løbet af de 4 uger, der er afsat. Endvidere bruges MISU til at skabe samhørighed blandt dem, som skal af sted. En uventet overraskelse Der dukkede dog en uventet overraskelse op i form af oplysning om, at ikke alle fremmødte skulle påregne at komme med på missionen. Grundet ændringer i strukturen skulle ca. 20 personer afvarsles og returnere til deres tjenestested. Den endelige bemanding af holdet, der skal udsendes, blev først offentliggjort i løbet af den anden uge i Karup. Den første uge gennemførtes så med det i baghovedet og skabte en del frustrationer hos mange, som alligevel maste på for at gennemføre ugens program. Niels Jansson var en af de 20, der ikke kom med på missionen. Morten V. Jessen (NORTON) og Claus Aage Maibøll.

9 9 Ikke lige nemt for alle Skydeuddannelse, Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand (TSE), CBRN (i gamle dage kaldet ABC) og helbredsundersøgelse med tilhørende vaccinationer, er blot nogle af de ting, som skal gennemføres med tilfredsstillende resultat. Ikke lige nemt for alle. Det kan være svært for deltagere, som aldrig har haft et skydevåben i hånden at præstere 70 ud af 100 mulige point under kontrolskydningen med pistol M/49. Der gøres så brug af vendingen fra en kendt tv-reklame: DET ER EN OMMER. Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand Gennemførelsen af TSE (taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand). Her gennemgår en yderst kompetent instruktør den lille sanitetstaske, som alle bliver udstyret med, i daglig tale kaldet IFAC. Indholdet gennemgås, og de mest brugte metoder til anlæggelse af forbindinger demonstreres. Så er det ellers i gang med at øve. Alle øvelser gennemføres som makkerpar i fuld feltmæssig udrustning. I slutningen af pensum bliver holdene sammensat i grupper på 6-7 personer, som skal gennemføre en handlebane. Praktiske opgaver skal løses under feltmæssige forhold, iført kampuniform, fragmentationsvest, basisudrustning, gevær/magasiner og så en hjelm ovenpå hovedet til at sætte kronen på værket. Ikke nok med det, en super ivrig hjemmeværnsmand bestryger området med kanonslag og geværild. En figurant/simulant skal slæbes rundt i felten. Det hele foregår i et hæsblæsende tempo, op-ned-op-ned, skyd-sikre-skydsikre, alt imens simulanten bare ligger på sin flade og forventer at blive fragtet i sikkerhed. Evner i overblik samt forbinding af diverse skader og sår skal stå sin prøve. Handlebanen er ikke en del af prøven, men den giver en god forståelse for, hvor anstrengende det er for de personer, som til daglig er infanterister. Oven i de praktiske øvelser kommer der så udlevering af udrustning, hvoraf noget efterfølgende skal byttes. Briefinger om kulturforståelse, praktiske forhold i forbindelse med missionen og med pakning af udstyr. Synsprøve for dem, som skal have styrke i de solbriller, der udleveres. Måltagning til høreværn. Kolonnekørsel. Så der er nok at tage fat på. Pårørendearrangement og parade I slutningen af MISU blev der afholdt et pårørendearrangement i Karup, og som det sidste en parade. Herefter er det bare at vente til dagen for afrejse, og så hedder adressen Libanon de næste godt 4 måneder. Har du den gode historie så send dit bidrag til FORSVARET i Korsør Vi vil fra redaktionens side opfordre læserne til at benytte sig af muligheden for at bidrage med artikler om arbejdsdagen på flådestationen, praksis, rejsebeskrivelser, og andet der har relation til Forsvaret her i Korsør. Det er beskrivelser af jeres arbejde og oplevelser, som skaber grundlag for et godt og alsidigt blad. Redaktionen

10 10 En julehilsen Af kommandør Frank Trojahn, Chef for 2. Eskadre Til alt personel i 2. Eskadres enheder og stab, OPLOG Korsør, Søværnets Taktiske Stab (STS) samt ansatte ved Værksted Danmark Øst sender jeg de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår har været et travlt, udfordrende og spændende år for 2. Eskadre. Vi har fået et nyt forsvarsforlig, og enhederne har deltaget i et intensivt aktivitetsprogram. Især henlæggelsen af korvetterne i august 2009, samt opstarten af et krævende uddannelsesprogram for korvetpersonellet til fregatterne via de fleksible støtteskibe med undervisning om bord og sejladspraktik på ABSALON (ABSL) og ESBERN SNARE (ESSN), har været en markant begivenhed. Paraden, der dannede rammen for kommandostrygningen, gav korvetterne og de mange besætninger, der har sejlet med dem, en værdig hyldest, nu hvor den sidste sømil er sejlet, og kommandoen er strøget. ABSL og STS deltagelse i TF 150/151 står sammen med den operative støttestrukturs udsendte NSE bidrag i Djibouti ligeledes tilbage som et højdepunkt i det forløbne år. Et tilbageblik for 2009 bør også omfatte DIV 23 og DIV 24. Minerydningsfartøjernes deltagelse i to mine- og ammunitionsrydningsoperationer i Østersøen og kampenhedernes involvering i topmøderne er blot to eksempler på, at der også er skarpe, relevante og vigtige opgaver for eskadrens mindre enheder, og at besætningerne i SF 300 har et højt operativt niveau. Jeg vil i den forbindelse gerne takke OPLOG Korsør for støtten til de mindre enheder i deres opgaveløsning. Eskadren har i min optik i høj grad i det forgangne år levet op til søværnets mission: Søværnet sikrer Danmarks interesser fra havet med magt om nødvendigt og det mere mundrette slogan Søværnet fordi det giver mening. Det være sig i Østersøen, i Sundet eller i Adenbugten. Trods en til tider anstrengt økonomi i 2009 samt en række udfordringer på personel- og materielsiden finder jeg, at ovenfor nævnte opgaver samt et intensivt uddannelses-, trænings- og evalueringsprogram for enhederne er gennemført med et meget tilfredsstillende resultat. Såvel det sejlende personel, vedligeholdelsesbesætningerne som personel i stabene udsendte og hjemmeværende har ydet en bemærkelsesværdig, professionel og dedikeret indsats, som jeg gerne vil takke for. Også 2010 vil bringe udfordringer og spændende opgaver for 2. Eskadre. Den 5. januar 2010 forventes ABSL atter at sejle sydpå mod Adenbugten. Denne gang i rammen af Standing Naval Maritime Group 1 (SNMG1), hvor ABSL og senere ESSN skal fungere som kommandoskib for flotilleadmiral Christian Rune og hans stab. Det er første gang, Danmark skal stå i spidsen for denne stående NATOstyrke bestående af fregatter. En højt profileret opgave for NATO, Kommandør Frank Trojahn. som staben og DIV 22/21 med sikkerhed vil løse lige så professionelt som kommandoskibet THETIS og SNMCMG1-staben under ledelse af KK Henrik Holck Rasmussen har gjort det i Mens fregatterne bliver bygget på værftet fregatten IVER HUIT- FELDT forventes overdraget til 2. Eskadre i december 2010, fortsætter uddannelsen af personellet fra DIV 21 i støtteskibene. I andet og tredje kvartal 2010 vil personel, der skal bemande fregatterne, overtage ESSN og gennemføre planlagt øvelsesvirksomhed og udsendelse i SNMG1 i ca. tre måneder. Vejen mod fregatterne er beskrevet indgående andetsteds i denne udgave af Forsvaret i Korsør. Om der vil blive trukket på 2. Eskadre i andre internationale sammenhænge end det nævnte engagement i SNMG1 og det traditionelle øvelsesmønster i 2010 vides i sagens natur ikke. Jeg er imidlertid ikke det mindste i tvivl om, at også minerydnings- og kampenhederne i eskadren vil kunne løse internationale opgaver, hvis behovet og ønsket herom måtte opstå. Glædelig jul og godt nytår.

11 11 Besøg af udenlandske forsvarsattachéer ved Flådestation Korsør Af orlogskaptajn Bo Norman Madsen, Chef for Ledelsessekretariatet, OPLOG Korsør Tirsdag den 27. september aflagde de her akkrediterede udenlandske forsvarsattachéer besøg ved Flådestation Korsør i tidsrummet kl til kl Delegationen var på i alt ca. 20 personer. Sikkerhedssamarbejdssektionen ved Forsvarskommandoen (FKO) havde anmodet om besøget i forbindelse med en rundrejse til nogle af forsvarets etablissementer. Forsvarsattachéerne blev indledningsvis briefet ved hhv. Chefen for Ledelsessekretariatet OPLOG Korsør og Chefen for Søværnets Taktiske Stab. Efter briefingerne var det tid til en rundvisning på flådestationen, herunder bl.a. i Containerhallen. Arrangementet blev afsluttet med en let frokost i kantinen med FKO som vært. På rundtur i containerhallen.»forsvaret i Korsør«udsendes til alle afdelinger og sektioner ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab og Værksted Danmark Øst m.fl. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i forsvaret samt til Slagelse Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1000 eksemplarer. Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 15. marts Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets.

12 12 Seminar vedr. anerkendende ledelse ved OPLOG KOR Den 23. og 24. november blev der afholdt seminar vedr. anerkendende ledelse ved OPLOG Korsør i mødelokale Pingvinen. Dette bl.a. henset til, at anerkende ledelse er et prioriteret fokusområde ved OPLOG Korsør. Tovholder ved OPLOG Korsør var overværkmester Niels Chr. Nielsen, som blev assisteret af Forsvarets Personeltjeneste med specialkonsulent Nathalie Skovgaard i spidsen. Af specialkonsulent Nathalie Skovgaard og orlogskaptajn Bo Norman Madsen Ideen med anerkendende ledelse Anerkendende ledelse er en helt ny måde at gå til ledelsesopgaverne på. Man får åbnet op for en række helt nye muligheder for at skabe endnu bedre resultater sammen med sine medarbejdere. Dette ved at bruge de positive erfaringer i organisationen til at skabe fremdrift og forandring. Ved at skabe lyst, mod og engagement blandt sine medarbejdere sikrer man den nødvendige energi, der får organisationen til at bevæge sig mod et fælles mål. Dette gøres bedst med afsæt i den anerkendende tankegang og ved at tage udgangspunkt i succeshistorier. Dette giver muligheder for at skabe fremdrift og få styr på de områder, hvor der stadig er plads til forbedringer. Hvordan det hele startede I forbindelse med Forsvarschefens udgivelse af det nye ledelsesgrundlag blev det klart, at her blev introduceret en mere tidssvarende måde at tænke ledelse på. På samme måde som der fra overgangen fra FORPUBS til FO- KUS kom mere opmærksomhed på medarbejderens udvikling og potentialer, rettes der i ledelsesgrundlaget mere opmærksomhed på, hvordan alle medarbejdere kan bidrage til at skabe gode relationer og god ledelse, frem for at ledelse er noget, som er forbeholdt de formelle ledere. For at ledelsesgrundlaget ikke blot skulle ende som en kulørt publikation på diverse hylder, men rent faktisk komme til sin ret, besluttede chefen for Søværnets Operative Kommando at iværksætte arbejdet med anerkendende ledelse. Anerkendende ledelse er helt i tråd med de tanker, der ligger bag ledelsesgrundlaget, og kan bruges direkte i forbindelse med FOKUS. Anerkendende ledelse er også noget, som meget nemt kan relateres til vores praksis som ledere. Det kan både beskrives meget abstrakt, men kan også bringes helt ned på jorden, der hvor det bliver omsætteligt til konkrete handlinger. Ikke et helt nyt dyr i åbenbaringen Anerkendende ledelse er ikke noget, vi lige har opfundet, men har eksisteret i vores organisation hele tiden, måske dog uden at være så direkte italesat. Der har været mange andre ledelses- og managementfilosofier på banen de seneste år, fx værdibaseret ledelse, kompetenceledelse osv. Begge dele har rigtig mange fællesnævnere med anerkendende ledelse. Samtidig er der dog en stærk indikation af, at anerkendelsen godt må fylde mere i hverdagen. Den anerkendende tilgang Når man arbejder med den anerkendende tilgang, tager man udgangspunkt i det, der allerede virker, altså der hvor organisationen og de enkelte medlemmer oplever at have succes. Ud fra denne tilgang er det mere interessant at undersøge, i hvilke situationer og under hvilke vilkår, at organisationsmedlemmerne er de bedste udgaver af sig selv, og så forstærke det. Fordelen ved denne tilgang er, at den fremhæver styrken og kompetencerne hos det enkelte organisationsmedlem, frem for at pege på fejl og mangler. Dette har

13 13 en afsmittende effekt på lysten og modet til at udvikle sig. Den anerkendende tilgang udelukker dog ikke eksistensen af problemer. Tværtimod så anerkender man oplevelsen af problemet og har det udgangspunkt, at når man kan opleve noget som frustrerende eller problemfyldt, så er det fordi man har en idé om, at der findes noget bedre og mere attraktivt. Den engelske systemiske filosof Peter Lang har engang udtalt, at bag ethvert problem ligger der en frustreret drøm. Det er altså det, man ønsker sig, vi fokuserer på. Kan man definere, hvad man ønsker, er det nemmere at skabe en positiv forandring, frem for at definere hvad man ikke ønsker. Det svarer til at sætte sig ind i en taxa i lufthavnen og sige til chaufføren, at man ikke skal til Rådhuspladsen og heller ikke til Kgs. Nytorv. Det kan blive en lang og snørklet tur, uden noget mål. Anerkendelse, ikke underkendelse Man skal dog passe på ikke at være underkendende. Kommer en medarbejder og fortæller om et problem med stress, samarbejdsproblemer eller andet, nytter det ikke at svare spændende, hvilke muligheder ser du i det?. Det ville være at underkende personen og den oplevelse vedkommende sidder med. Med den anerkendende tilgang i baghovedet må man først give plads til, at vedkommende føler sig mødt, hvorefter man kan arbejde hen imod det essentielle, nemlig hvordan vi kan komme frem til en mere ønskværdig situation. Kunsten er her at lytte uden at styrke vedkommendes opfattelse af problemet som problem, men at lytte til det, som ikke siges direkte, som er den frustrerede drøm. Den traditionelle lineære tankegang Den traditionelle lineære tankegang er fremherskende i forsvaret, og det nye ledelsesgrundlag udfordrer denne tankegang. Søværnets arbejde med at forankre den anerkendende tilgang i hele organisationen møder da også en vis modstand, men heldigvis møder den også megen forståelse og accept. Modstanden kan skyldes, at den anerkendende tilgang er blevet præsenteret som en verden, hvor man ikke må tale om problemer. Det giver selvfølgelig ingen mening, og vi skal kunne tale om vores problemer. Spørgsmålet er, hvordan vi forsøger at løse det. Der kan en anerkendende tilgang være meget virkningsfuld. Så i stedet for at spørge: Hvorfor virker det ikke, og hvem har ansvaret kan vi spørge: Hvad er det vi ønsker, og hvordan kan vi sammen skabe det? Og Hvornår har vi oplevet, at det har virket, og hvad gjorde vi dengang?. Sproget påvirker den måde vi ser vores virkelighed på I den anerkendende tilgang er sproget, og den måde vi kommunikerer på, afgørende for det, vi forholder os til. De ord, vi bruger til at beskrive vores virkelighed, er afgørende for, hvordan vi ser vores virkelighed. Omtaler vi alt negativt, opgivende og fokuserer på alle begrænsningerne, så bliver vores verden negativ og begrænsende. Omtaler vi den til gengæld med håb, optimisme og med en konstruktiv tilgang, så åbner det op for en masse muligheder og lyst og energi til at gøre noget ved det. Hvad kan vi gøre her hos os? Tal om ledelse. Gør det til et fælles samtaleemne. Inddrag medarbejderne i diskussionerne om ledelse, inviter dem til at fremkomme med Overværkmester Niels Chr. Nielsen. deres forventninger, håb og ønsker og udfordre dem i forhold til, hvad de selv mener at kunne bidrage med, for at det skal lykkes. Ledelse er et fælles projekt. Medarbejderne er med til at skabe de vilkår, som lederne skal lede under. Alle medarbejdere har krav på at vide, hvilke tanker chefen gør sig omkring ledelse, netop fordi den anerkendende tilgang gælder for alle niveauer. Vi skal vide, hvilke krav vi kan stille til vores ledere samtidig med, at vi som medarbejdere forstår, hvordan vi selv kan bidrage, og hvilket ansvar vi har. Seminaret blev assisteret af fuldmægtig Marie Bang Nielsen og specialkonsulent Nathalie Skovgaard.

14 14 Med fare for at trætte gamle læsere af bladet her, de kan jo så springe de første afsnit over, men for at tilgodese nye læsere, vil jeg først komme med et historisk rids omkring Storebælt VTS. Af Hans Nielsen (Hansi), Storebælt VTS. Historie Storebælt VTS, kært barn har mange navne. Vi har heddet: Great Belt East, Great Belt Traffic og VTS Storebælt i tidens løb, men da Sound VTS kom til for et par år siden blev vores navn det første. VTS står for Vessel Traffic Service. Vi blev etableret i 1993 og havde til formål dengang at beskytte anlægsarbejdet under opførelsen af broen. Vi var dengang placeret ude på Sprogø i en lille skurvogn. Vi flyttede i 1998 ind i vores nuværende lokaler øverst oppe på bygning 16, lige bagved Storebælt VTS den nuværende meldecentral, og også der, hvor vagthavende officerer for Flådestation Korsør sad. VTS ansvarsområde Vores udstyr dengang var leveret af Marconi, og det betjente vi os af indtil 2006, hvor anlægget stod for en opgradering, som blev leveret af Sofrelog i Frankrig. Vi har således i dag 4 workstations (WS = arbejdsstationer) oppe i det lille overvågningscenter. Vores hovedopgave er i dag at beskytte vest- og østbroen mod påsejling af skibe samt at sikre havmiljøet, og især på grund af sidstnævnte blev vores ansvarsområde fordoblet for 2 år siden, så vi nu også overvåger Hatter Barn området. Vi har således et område nu, som strækker sig fra Hov på Langeland i syd og op til Sjællands Odde i nord, alt i alt har vi skibene i vores system cirka 4 timer, hvor vi nøje følger deres sejlads og kan gribe ind, hvis vi vurderer, at der er fare for kollision, grundstødning eller andet. Skibes sejlads følges nøje Vi har til ovennævnte brug radarer placeret på Hov, Sprogø, Enebjerg, Øst- og Vestpylon, Røsnæs samt Sjællands Odde. Vi kommunikerer (snakker) med skibene på VHF (store walkie talkies) og har delt vores område op i 2, hvor vi bruger arbejdskanal 74 i nord og 11 i syd. De skibe, som skal kalde os op, er alle skibe med en bruttotonnage på over 50 tons eller mastehøjde over 15 meter. Især det med mastehøjden er meget vigtigt for os at vide, og det skyldes, at Vestbroen maksimalt kan gennemsejles af skibe med en højde på 18 meter

15 15 Sparresnittet og kompasliljen har fra ældre tid været anvendt som symbol på sikker navigering. Dette sammen med de to stjerner, der ligeledes er navigatoriske symboler, hentyder til Vessel Traffic Service Storebælts opgave, som er at lede skibstrafikken sikkert gennem Storebælt. samt maks tons dødvægt. For at kunne vurdere, om et skib er for højt til at passere, har vi kameraudstyr placeret på Hov, Romsø samt gennemsejlingsfagene på broerne. Med disse kameraer kan vi faktisk måle højden af skibene, også om natten, da de fleste af kameraerne også er udstyret med infrarød betjening. Passage af Oasis of the Seas Aktuelt har vi jo lige haft Oasis of the Seas igennem østbroen, og her er maksimal højde 65 meter. Skibet blev målt til lige i underkanten af de 65 meter og fik således lov til at passere under østbroen. Vi valgte dog at lukke for al biltrafik på broen, da skibet sejlede under. Vi har faktisk direkte telefonlinier, og de er røde, til såvel Næstved Politi, Fjernstyringscentralen i Roskilde (BaneDanmark) samt betalingsanlægget i Halsskov, hvis og når vi får behov for at lukke en af broerne. Vi skulle således have lukket for vestbroen i 2005, da skibet Karen Danielsen påsejlede broen. For at hindre en gentagelse, har vi indført nogle interne meldelinier, hvor skibene, som sejler mod vestbroen, skal kalde os igen. Dette sikrer os, at skibet er på rette vej. Hvem er vi? Hvem er vi så, jo vi er en blandet flok skibsførere, 27 m/k i alt, med stor aldersspredning fra omkring 30 til 60 år med hovedvægten i den tunge ende, men alle med en navigatøruddannelse som ballast. Vi er på arbejde 12 timer ad gan- Radartårnet ved Hov, Langeland. gen, skiftevis dag- og natarbejde, og jo, vi er døgnbemandet hele året rundt, så der er altid nogen hjemme deroppe på Storebælt VTS. Kunne du tænke dig at se, hvordan vi arbejder, ja så er der næsten altid kaffe/te på kanden, og hvis du lige giver et ring på , inden du dukker op, vil det være helt fint. Vil du læse mere? Er du interesseret i at læse mere, kan du prøve at se på: www. beltrep.org, hvor der står meget mere om os.

16

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3.

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 120 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang.

Tøserunden 2014. Vi var cirka 14 Rimo-tilmeldte - men der var vist et par afbud. 3 toptunede Rimo er klar til afgang. Tøserunden 2014. Mens nogle af ræserne er taget til Rügen Rund, andre til Italien ja, så er vi nogle stykker, der standhaftigt holder fast i at køre Tøserunden. Da jeg stod i startboksen spekulerede jeg

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. april 2012

FORSVARET. i Korsør. april 2012 FORSVARET i Korsør april 2012 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax: 58

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt.

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Hist hvor vejen slår en bugt, ligger TUNG TRANSPORT så smukt. Udfordringer i dagligdagen kan der jo være nok af. Men selvom uniformerne er ens, så er opgaverne og dagligdagen det meget sjældent, rundt

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1)

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) Bekendtgørelse nr. 488 af 31. maj 2007 Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Rundbold med hjelm og handsker

Rundbold med hjelm og handsker S k o le o g fo re n in g s liv i b e v æ g e ls e Rundbold med hjelm og handsker Dansk Softball Forbund er et af de forbund, der har set den nye folkeskole lov som en mulighed for at lave en særlig satsning

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn.

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 356 Offentligt OMTRYK Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Jeg er premierløjtnant og chef for Miljøfartøjet Marie

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre

Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Spontane hermeneutikere Hvs I kan læe dnne sæntig uedn prbelemr, så er I måke sponane hmenetuikre Eksempler på spørgsmålstyper - 1 - Åbne lukkede spørgsmål Åbne spørgsmål bringer personen på banen, giver

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktions- Taktisk-navigatorisk retning, skib, Niveau 1 (M312 første gangs tjeneste), sektionsofficer. betegnelse Funktionsniveau M312 (SVN) og værnstilhørsforhold Antal stillinger

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Forsvarets Personelpolitik Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Udgiver: Forsvarets Personeltjeneste Oktober 2006 Udarbejdelse af tekst: Personelpolitiksektionen Layout: Tanja Weikop, Forsvarets Mediecenter

Læs mere

Skumsprøjten. Juli 2015

Skumsprøjten. Juli 2015 Skumsprøjten Juli 2015 Formanden skriver. Første halvår har været præget af optakten til DM og VM, som vi lige er vendt hjem fra. Det foregik i Brøndby på stadion og i hallen. P.g.a. VM var det et meget

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere