INDHOLD LEDER 4 ARTIKLER 6-13 FRA ORGANISTENS DAGBOG 6 KONTEMPORÆR MUSIK I EN RELIGIØS KONTEKST 10 NY GUDDOMMELIG MUSIK 12 MUSIK MUREREN 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD LEDER 4 ARTIKLER 6-13 FRA ORGANISTENS DAGBOG 6 KONTEMPORÆR MUSIK I EN RELIGIØS KONTEKST 10 NY GUDDOMMELIG MUSIK 12 MUSIK 14-23 MUREREN 14"

Transkript

1

2

3 INDHOLD LEDER 4 ARTIKLER 6-13 FRA ORGANISTENS DAGBOG 6 KONTEMPORÆR MUSIK I EN RELIGIØS KONTEKST 10 NY GUDDOMMELIG MUSIK 12 MUSIK MUREREN 14 KÆRLIGHEDSVISE 16 LÆNER MIG ØMT MOD NATTEN 18 SORTE BÅL 20 I FROST OVER FJORDEN 22 KIRKENS ARRANGEMENTER KONCERTER 24 FOREDRAG 27 KOR 28 BABYSALMESANG 28 MINIKONFIRMANDER 28 KONFIRMATION 29 GUDSTJENESTER RIBE DOMKIRKE 32 GUDSTJENESTER SEEM KIRKE 34 TILLÆG 36 Udgiver: Ribe Domkirke i samarbejde med billedkunstner Alexander Tovborg Oplag: stk. Trykkeri: Zeuner Grafisk Fotos: Ehrhorn Hummerston, Ribe Domkirke Design: Ehrhorn Hummerston Deadline for næste blad: Den 1. maj 2013

4 Leder VELKOMMEN TIL ENDNU ET NUMMER AF DET NYE KIRKEBLAD! ALEXANDER TOVBORG ALEXANDER TOVBORG BILLEDKUNSTNER OG REDAKTØR Hej Mit navn er Alexander Tovborg, jeg er billedkunstner og den nye redaktør af Ribe Domkirkes kirkeblad indtil september Dette sker i samarbejde med Ribe Domkirke og Ribe Kunstmuseum og er en del af den omfattende kunstudstilling:»giv os i dag... Når kunsten går i kirke«. Kunstprojektet»Giv os i dag... Når kunsten går i kirke«er indtil dato det største og mest ambitiøse udstillingsprojekt med fokus på kunsten i kirken. Udstillingen åbnede i Køge på KØS Museum for kunst i det offentlige rum i oktober og tager derefter videre til Lemvig på Museet for Religiøs Kunst. Parallelt med udstillingen er 6 samtidskunstnere blevet bedt om at udsmykke en kirke hver i Danmark. Som en af de udvalgte kunstnere har jeg fornøjelsen af at arbejde sammen med Danmarks ældste domkirke i Ribe. Mit bidrag til Ribe Domkirke består i, at jeg har ønsket at være redaktør af domsognets kirkeblad i et år, fra september 2012 til august Det betyder, at jeg påtager mig alt ansvar for indhold for de 4 numre, der udkommer årligt. Jeg har valgt at ændre bladets grafiske udtryk, og du vil løbende kunne se frem til, at bladet ændrer sig fra nummer til nummer, både grafisk og i størrelse. Dette nummer har temaet»guddommelig musik«. Her sætter jeg fokus på kirkens musik og tradition i et moderne perspektiv. Redaktør på musik-bloggen»passive/aggressive«simon Christensen har skrevet en artikel om den aktuelle danske musikscene og forholdet mellem den og kirken i dag. Til kirkebladet har Birgitte Ebert skrevet en dagbog fra hendes hverdag som domorganist i Ribe Domkirke sammen med hendes tanker om orgelets historie og musikkens betydning for kirken. Som noget specielt til nummeret har jeg i samarbejde med Birgitte Ebert inviteret 6 fremtrædende danske musikere til at skrive en komposition over temaet Guddommelig musik til Ribe Domkirke. De inviterede musikere er: Andreas Führer, Aske Zidore, Bastian Kallesøe, Cæcilie Trier, Jesper Lidang og Malthe Fischer. Deres kompositioner vil blive uropført af domorganist Birgitte Ebert i samarbejde med kirkens kor ved en koncert i Ribe Domkirke til april, hvor alle er velkomne. Kompositionerne er alle præsenteret i dette kirkeblad, og fem af dem med noder, så du allerede nu har mulighed for at spille musikken derhjemme. Rigtig god fornøjelse! Til det næste nummer af kirkebladet vil jeg rapportere fra en begivenhed eller arrangement i Ribe Domkirke. Derfor vil jeg gerne opfordre læseren til at sende en invitation til redaktionen, hvis man ønsker at jeg skal deltage: I kirkebladet kan du derudover finde alle de oplysninger, du normalt finder i bladet om årets konfirmander, gudstjenester, koncerter, særarrangementer etc. Rigtig god læselyst! De bedste hilsener Alexander Tovborg LÆS MERE OM UDSTILLINGEN: NÆSTE KIRKEBLAD HAR TEMAET:»Åbenbaringer«RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 4 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 5

5 Artikel FRA ORGANISTENS DAGBOG BIRGITTE EBERT ORGANIST I RIBE DOMKIRKE Det er stadig orglets klang, der ruller gennem rummet, som fascinerer. Stadig de dybe toner, der beroliger og bevæger. Den kraftige lyd, der blæser al træthed væk. Og fornemmelsen af en tyst, mørk kirke, når man lukker sig ind for at spille, når alle andre er gået hjem. For et par år siden blev der fra Kirkeministeriet ændret på den måde, man udregnede, hvad hver enkelt opgave i organisternes arbejde kostede folkekirken. Der skulle gøres rede for, hvor stor procentdel af arbejdstiden, der gik med de forskellige arbejdsområder: Gudstjenester og kirkelige handlinger, kirkelig undervisning, kirkekor, kirkekoncerter og foredrags- og mødevirksomhed. Som med alle nye tiltag bliver man mistænksom: Skal nu hele korlivet eller koncertvirksomheden blotlægges for derefter lettere at kunne skæres fra, fordi vi i folkekirken mangler penge? Forhåbentlig ikke, for ord og toner har hele tiden fulgtes ad i den kristne kirke, hånd i hånd. HØJMESSER Først og sidst er højmessen hovedhjørnestenen i folkekirken. Den rytme, at man hver syvende dag mindes om»det glædelige budskab«, ligegyldig hvad der ellers sker i ugens løb, bliver en fast bestanddel af kirkegængerens liv, som man kunne unde alle at opleve på trods af lukkelov og huslige weekend-pligter. For organisten begynder forberedelserne som regel nogle dage før med at læse den kommende søndags tekst og se, hvilke salmer prædikanten har valgt. Ud fra det vælges gudstjenestens korsatser, forspil (præludium) og efterspil (postludium). Bedst er det, hvis det er muligt at finde et orgelstykke over melodien til første salme eller salmen efter prædikenen. Hvis ikke, får man også en god sammenhæng forærende, hvis toneart, tidsperiode eller stemning rammer. De 791 numre i Den Danske Salmebog (2002) modsvares af 568 melodier i Koralbog til Den Danske Salmebog (2003). Som noget helt enestående synges i kirken salmer fra det 4. århundrede side om side med salmer fra 1990 erne. Musik fra i hvert fald 5 århundreder er i aktiv brug, hvor i tilværelsen møder man ellers det? Men musik er en ting, en salmetekst en anden. Når disse to elementer forenes, opstår noget tredje, som man kun langsomt kan overskue og forstå. Derfor kan vi tåle at synge de samme salmer om og om igen, selv uden at begribe dem til bunds. ANDAGTER FOR SMÅ OG STORE KONFIRMANDER I de 13 år, jeg har været organist ved Domkirken, har opgaverne langsomt ændret sig. Man er i højere grad som organist blevet»børnearbejder«, som jeg plejer at kalde det, fordi kirken har måttet tage en stor formidlingsopgave op i forhold til især salmesang og skolebørn. Både i de nærmere bestemmelser for faget musik og kristendom i folke skolen står, at eleverne skal synge salmer. Alligevel oplever domkirkens kantor og jeg i både pigekor og kirkekor, at kun ganske få kan bare en håndfuld salmer, når de starter i korene. Folkekirken har svaret en udfordring med andagter for konfirmandholdene (som i Domkirken hver onsdag og torsdag kl. 8.00) og for juniorkonfirmanderne og i skolekirkesamarbejdet. Skole-kirkesamarbejdet i Ribe Stift er samlet hos RAMS, Ribe Amts Menighedsråds Skoletjeneste, der har en lang række projekter for forskellige alderstrin, deriblandt et årligt salmeprojekt for klasse, der slutter med fællessang i Domkirken med mange tusinde børn fordelt på 9 dage. RAMS-fællessangen er ikke-forkyndende, det må den ikke være, når den finder sted i samarbejde med skolerne, men den er en god investering af de kirkeligt ansattes tid. Især fordi vi, når vi møder børnene som konfirmander i 7. klasse, kan regne med, at de har sunget 4 x 6 salmer i årene op til. 24 salmer; ikke meget, men langt mere end ingenting. BISÆTTELSER OG KIRKELIGE HANDLINGER Folkekirken holder. Det kan man konstatere gang på gang i forbindelse med begravelser og bisættelser. Stærkest, hvis man selv er den, der sidder ved siden af kisten. Jeg må have spillet mange tusinde begravelser i de nu 37 år, RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 6 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 7

6 Artikel jeg har spillet som organist. Alligevel må det igen og igen konstateres, at salmerne, ritualet, teksterne og talen er det, der skal til, for at en afsked bliver mulig at bære. Og ikke udelukkende en tale om den afdøde, men også en tale, der sætter den døde ind i den store sammenhæng, som kirkerummet hele tiden minder os om. Uden sammenhængen bliver det enkelte dødsfald ubærligt, kun i lidt større perspektiv kan man lære at leve med det. Og hvis»om lidt bliver der stille«af Kim Larsen er med til at skabe den sammenhæng for de efterladte, ja, så må den også til, mens kisten bæres ud. KONCERTPLANLÆGNING Folkekirken er en af de største musikudbydere i landet. Det betyder, at er man medlem af folkekirken, er man også med til at støtte kor i alle aldersgrupper og optræden af alle typer musikere, lige fra musikskoleelever over konservatoriestuderende til de største stjerner, der kan blive råd til. Folkekirkens kirker kan anvendes til andre kirkelige formål end gudstjenester og kirkelige handlinger. I Ribe Domkirke forsøger vi at arrangere koncerter, der tager rummet alvorligt som gudstjeneste-, begravelses- og bryllupsrum, dvs. har en vis kirkelig relevans og ikke blot udnytter kirken som koncertrum. Det lykkes mere eller mindre, men dog så langt, at musik, der udspringer af andre religioner end den kristne, ikke her kan finde husrum. Det kan den til gengæld i mange andre kirker i Danmark, kan man se af diverse koncertkalendere. Netop i denne tid er der fokus på, hvor få danske og tilsvarende mange udenlandske musikere, der sidder i de danske symfoniorkestre. Det er, fordi de udenlandske er de bedste ved prøvespil, men også fordi Danmark gennem lang tid mere og mere har forsømt musikundervisningen i skolen og fritidsundervisningen. Den musikalske fødekæde er i fare, og her er folkekirken også en stadig mere aktiv medspiller som et sted, musikere kan få nødvendig erfaring som koncertgivere og dermed disciplinere og udvikle deres spil. RUED LANGGAARD Når man arbejder i en kirke som Domkirken, konfronteres man med to modsatrettede følelser. Dels at rummet og stedet forpligter kvalitetsmæssigt, dels at man blot er en i en lang række musikere; de, der var og de, der kommer. Det gør, at selvom nogle ting kikser, er man dog stadig en af mange, og Domkirken styrter således ikke i grus, når tingene ikke helt går som håbet. Med til organiststillingen i Ribe hører særligt at varetage arven efter en af de store skikkelser fra fortiden, organisten og komponisten Rued Langgaard, der var domorganist , og som i Ribe skrev en lang række værker, bl.a. 8 symfonier. Mange timers kontorarbejde ligger bag Rued Langgaard Festival og Rued Langgaard Selskab: musikerkontrakter, programlægning, instrumentleje, booking af hotelværelser, indsamling af materiale til og udfærdigelse af fondsansøgninger m.m. Og hvorfor ikke bare lade manden hvile i fred? Ja, sådan en by er Ribe jo ikke. Ansgar, Tavsen, Brorson, Jakob A Riis og hele resten af Ribes fortid, hvad enten den udgraves, læses eller synges og spilles er en stadig aktiv medspiller, som vi alle er opmærksomme på, hvad vi skylder. KORPRØVER OG ORGELØVNING Og hvor kommer musikken så fra? Jo, den kommer fra daglig øvning ved instrumentet, ugentlige korprøver med engagerede korsangere, der er bidt af at synge, og som årligt sætter mange fritidstimer af til at være en del af det, der glæder dem selv og andre. Vi arbejder alle mod perfektionen, og mens vi arbejder, glemmer vi, at det perfekte eller guddommelige, om man vil, ikke kan opnås, men at vejen derhen er hele umagen værd. Lidt bedre end sidst vi øvede, skulle det gerne være. Det er drivkraften. RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 8 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 9

7 Artikel KONTEMPORÆR MUSIK I EN RELIGIØS KONTEKST musik af forskellige mediesystemiske årsager. Da indiescenen i løbet af internettets gennembrud blev en domi nerende diskurs ved siden af hiphop, vulgær pop og rock n roll-myten, så blev vi alle sammen inspireret af Spiritualizeds storladne psykedeliske gospels, af Sufjan Stevens komponerede hymner, af Arcade Fires sorgfyldte albums, som rent faktisk blev optaget i en kirke - og selv postdubbens engelske prins, James Blake, tog koraler til sig som primærinspiration. I Danmark var det særligt musik af Choir Of Young Believers, Efterklang og The New Spring, der blev identificeret som indie-salmer af musikskribenterne. SIMON CHRISTENSEN REDAKTØR OG SKRIBENT PÅ MUSIK-BLOGGEN PASSIVE/AGGRESSIVE»Hymnus est laus Dei cum cantico; canticum autem exultatio mentis de aeternis habita, prorumpens in vocem.«* Thomas Aquinas Indie-salmer. Kirkens vokabular har gjort sit indpas i og måske kun i - musikkritikken, fordi det religiøse med intensiverende frekvens spejles i en række moderne og uafhængige sangkataloger såvel fra danske som internationale musikere. Her synes kirken først og fremmest at være en autencitetsmarkør, der af forskellige grunde sætter scenen for en særlig, men genreuafhængig gren af ny musik. Og i samme ombæring identificeres indie-salmerne uhåndgribeligt som højstemte, spirituelle og salige sange om kærlighed, som en direkte antitese til den nihilistiske punk-musik og decideret aggressive black metalscene, som i Norge blev foreviget i medieret form ved kirke afbrændingerne. Herhjemme findes der såmænd en række direkte religiøse sangskrivere på indiescenen navnligt Hymns From Nineveh og Kloster for hvem det at være troende ikke er metaforisk. Men det interessante for mig er snarere, hvordan kirken bliver en reference for ikke-troende. De nye indie-salmer synes netop ikke at være salmer, kirkesang eller gospels, men netop en digter-, folkemusik- og sangskrivertradition fra den det 20. århundrede, som bygger på en figur i Bob Dylan-skikkelse og samtidig en forestilling om oplysningstidens geni en person med en særlig kunstnerisk åre og et guddommeligt nærvær. Så meget desto mere relevant er det at kigge på, hvad denne relation er mellem indie-salmerne og kirken i dag, når de udøvende sangskrivere ikke er troende, og at temaet om kærlighed er overalt i musikken i dag. Men lad os starte et andet sted: I den amerikanske musik - kultur, som altid har været en stor inspirator for ny dansk Dét, der kendetegner mange af de danske indie-salmer, er egenskaber i såvel indhold, format og struktur. Det primære tema er næstekærlighed og eviggyldigheden i form af metaforer om livet, følelser eller almenmenneskelige kvaliteter, selvom de ikke gør det med en religiøs sprogbrug men dog nogle gange. Sangskriveren optræder som i musikken og på scenen med et ophøjet og idealistisk livssyn, men i sekundærlitteraturen gerne så normal og asketisk som muligt. Produktionen er ofte højstemt med en stor stukturel og akustisk rumlighed, som rækker mod et kirkerum eller en himmel. Kompositionerne er netop ikke overfyldt, men melodierne står meget tydeligt frem og er meget harmoniske. For de fleste af de her sange gælder det, at vokalen står helt centralt i musikken evt. med korharmonier og man pendulerer her mellem menne skelighed og himmelflugt på et helt overordnet plan, som en tilbedelse af de evigegyldige værdier både i sanser, følelser og intellekt. I sin helhed mimer indie-salmerne mange af kirkens værdier. Den moderne musik er rituel. Sangene rummer de samme grundfortællinger og temaer. Sangene ligner kirkens fortælletyper så som lignelser, trosbekendelser, evangelier og elegier. Sangene er almenmenneskelige og indbyder til fordybning. Med andre ord kan man sige, at indie-salmerne skaber en spirituel men ikke troende pendant til den moderne kirke, der har mange af temaerne og fortælletyperne til fælles og optræder som en form for nyreligiøsitet i et moderne samfund. Kirkerne har gennem århundreder været kulturbærere af samtidens mest højkulturelle musik, og i den rytmiske musik kan man med god grund invitere indie-salmeskriverne indenfor, som man ganske få steder i landet allerede kan opleve. Ikke mindst fordi musikken kan supplere kirkens fortællinger, og fordi indie-salmerne vil nå nye højder i kirkernes akustik, men måske også med det formål at vise den danske folkekirke frem for en ny generation af kirkegængere i konteksten af ny musik. * En salme er lovprisning af Kærligheden med en sang, en sang af jubel i sindet, der dvæler ved evigheden, der sprænges frem i stemmen. RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 10 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 11

8 Introduktion NY GUDDOMMELIG MUSIK MUSIKERE Andreas Führer f S.14 Führer har komponeret værket»mureren«. I værket har Führer taget en monolog fra Carl Th. Dreyers film Ordet, som bygger på skuespillet af samme navn skrevet af Kaj Munk. Værket vil blive opført af Birgitte Ebert og kirkekoret. Andreas Führer er med i musikfællesskabet Yoyooyoy. ALEXANDER TOVBORG BILLEDKUNSTNER OG REDAKTØR Der er kun så meget mennesket kan fatte. Alt vi forstår, forstår vi med og ud fra vores menneskelige legeme. Vi er krop og til stede fysisk. At se er en erkendelse af det materielle. Med sanserne begriber vi den virkelighed vi lever i, og igennem billedet ser vi at sten er krop lige som mennesket er krop. At høre er på den anden side erkendelsen af det immaterielle. Det er, at kunne forene os med det ustoflige, at abstrahere tingenes former fra det fysiske og begribe det formløse. Der er kun så meget mennesket kan fatte og Gud er ikke en af dem. Men vi forsøger, blandt andet igennem lyd. KOMPOSITIONER TIL RIBE DOMKIRKE Jeg er meget stolt over at kunne præsentere Ribe Domsogn for et unikt samarbejde mellem Ribe Domkirkes organist Birgitte Ebert og seks fremtrædende danske musikere. Hver musiker er blevet bedt om at lave et musikalsk værk over temaet»guddommelig musik«, der vil blive opført i Ribe Domkirke af Birgitte Ebert og/eller koret. Aske Zidore f Til koncerten i Ribe Domkirke vil Zidore opføre værket»8 Båndsløfjer/Højsangen, kap 4, v 1-8«, som består af en repetitiv afspilning af 8 kassettebånd, hver med en frekvens på 1 minut. Hvert kassettebånd bliver afspillet fra hver sin kassettebåndsafspiller og indeholder hvert et vers sunget på én tone. Tilsammen vil kassettebåndene udgøre en fremførsel af Højsangen kap 4, v 1-8 i Det Gamle Testamente. Aske Zidore spiller i bandet Gooms. Bastian Kallesøe f s.16 Kallesøe har skrevet salmen»kærlighedsvise«. Salmen bygger på den kirkelige salmetradition og vil blive opført af Birgitte Ebert og kirkekoret til koncerten. Bastian Kallesøe spiller i The New Spring Cæcilie Trier f s.18 Trier har i sit værk til Ribe Domkirke taget Inger Christensens digt»læner mig ømt mod natten«. I dokumentarfilmen Cikaderne findes om Inger Christensen, sang forfatteren digtet, der til koncerten vil blive opført af kirkekoret. Cæcilie Trier spiller i bandet CTM. Jesper Lidang f s.20 Lidang har skrevet værket»sorte Bål«. Værket bygger på den kirkelige elegi, som er en klagesang. Til koncerten vil det blive opført af Birgitte Ebert og kirkekoret. Jesper Lidang i bandet The Rumour Said Fire. Fem af de seks kompositioner vil du kunne finde becifringer til i kirkebladet allerede nu og få muligheden for at spille derhjemme på din guitar eller klaver. Jeg vil gerne rette en særlig tak til: Birgitte Ebert, kirkekoret, Kristian Olsen og alle musikerene. Malthe Fischer f s.22 Fischer har skrevet salmen»i Frost Over Fjorden«. Salmen bygger på den kirkelige salme-tradition og vil blive opført af Birgitte Ebert og kirkekoret til koncerten. Malthe Fischer har spillet i bandet OH NO ONO. Datoen for koncerten vil blive annonceret igennem Ribe Domkirke og lokalavisen. Kompositionerne vil til koncerten blive optaget og udgivet fysisk og digitalt. Vel mødt! RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 12 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 13

9 Mureren RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 14 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 15

10 Kærlighedsvise RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 16 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 17

11 Læner mig ømt mod natten RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 18 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 19

12 Sorte Bål RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 20 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 21

13 I Frost Over Fjorden RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 22 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 23

14 Kirkens arrangementer KONCERTER I DOMKIRKEN Tirsdag d. 26. marts KL GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI : STABAT MATER LISE BECH BENDIX OG HANNE STRUCK MADSEN, SANGERE LOTTE BILLE GLÆSEL, ORGEL Gratis adgang I lighed med tidligere år før påske er der mulighed for en rolig stund med Pergolesis smukke Stabat Mater. Stabat Mater-teksten, som er et digt fra 1300-tallet, er sat i musik utallige gange. Først med gregorianske melodier, siden af en lang række komponister, bl.a. Pergolesi ( ), der skrev Stabat Mater som et af de sidste værker før sin død som 26-årig. Digtet indeholder 20 vers og er meditationer over billedet af Jesu mor Maria, der står ved foden af det kors, hendes søn er korsfæstet på. Pergolesi satte det i musik i 11 satser, dels som duetter, dels som soloer for sopran eller mezzosopran (en dybere sopran). Lise Bech Bendix går i solistklasse i Århus, men bor i København, hvor hun synger i DR KoncertKoret, og Hanne Struck Madsen har netop afsluttet solistklasse fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Fredag d. 12. april KL MINUTTERS ORGELMUSIK BIRGITTE EBERT, ORGEL VÆRKER AF LANGGAARD, LOUIS VIERNE OG LISZT/WAGNER Gratis adgang Vestkysten 6. maj 1949 Hov hov! Domorganisten vil forbyde ripenserne adgang til domkirken. Med morgenposten modtog vi et brev med følgende salut fra domorganist Rued Langgaard:»Da det ikke har interesse at jeg på lørdag kl i Ribe domkirke for statsradiofonien udsender min nye, omfangsrige orgelmusik»høsthimmel over Ribe«, meddeler jeg blot, at der ingen adgang som tænkt vil blive for ripenserne i domkirken«. Nu modtager vi jævnligt den slags trusler fra domorganisten, men det rører os for så vidt ikke. Denne ville være gået direkte i papirkurven, om ikke vi havde kendt domorganisten så godt, så vi ved, han gør alvor af truslen; derfor finder vi, at der er på tide, at domkirkens menighedsråd optræder lidt mere håndfast overfor organisten, der ofte udviser en opførsel, der grænser til de uforskammede. Det kan jo da ikke være ham, der bestemmer, hvornår ripenserne må komme i domkirken, og på den anden side kan han heller ikke terrorisere hele menigheden ved, når humøret er på nulpunktet, at spille salmerne med en fart som en rheinlænderpolka. Derfor bør der hurtigst muligt tales alvorligt med manden. Ja, sådan stod der i Vestkysten på Langgaards tid. Ånden flyver mere på det jævne omkring orgelbænken nu, så det skal meddeles, at der er fuld adgang for alle ripensere til koncerten d. 12. april, som indeholder musik både af Langgaard og musik, som Langgaard spillede i sin tid i Domkirken. Desuden gives der en forsmag på den kommende Rued Langgaard Festivals tema: Mysterium Wagner og Langgaard. Koncerten efterfølges af den årlige generalforsamling i Rued Langgaard Selskabet, der har hjemsted i Ribe, og som man, hvis det har interesse, kan blive medlem af ved at henvende sig til selskabets sekretær, domorganist Birgitte Ebert. Lørdag d. 20. april KL HADERSLEV DOMKIRKES PIGEKOR THOMAS BERG-JUUL Entré 50 kr., som støtter koret På vej til en stor konkurrence i Slovakiet besøger Haderslev Domkirkes Pigekor Ribe Domkirke for at prøve konkurrenceprogrammet af. Koret består af 40 korsangere i alderen år, og det medvirker ved gudstjenester og koncerter i Haderslev Domkirke 8-9 gange om året. Herudover arrangeres koncerter over store dele af landet, såvel som korture med store musikalske og sociale oplevelser. Koret har to år i træk kvalificeret sig til finalen i den tidligere konkurrence»sangerdyst fra kyst til kyst«, hvor Danmarks 12 bedste kor dystede, og det vandt i 2010 en 3. plads. Korleder Thomas Berg-Juul er uddannet organist fra Det jyske Musikkonservatorium i I 2009 debuterede han fra samme sted med prof. Ulrik Spang-Hanssen som lærer. Thomas Berg-Juul er en af de tre organister ved Haderslev Domkirke. Lørdag d. 18. Maj (pinselørdag) KL J.S. BACH: H-MOL MESSE»BAROKKENS MUSIKALSKE FINALE«Entré 100 kr. (unge under 18 gratis) Forsalg fra Concerto Copenhagen under ledelse af Lars Ulrik Mortensen Maria Keohane, Else Torp: sopran I Joanne Lunn, Hanna Kappelin: sopran II Alex Potter, Valdemar Villadsen: alt Jan Kobow, Chris Watson: tenor Peter Harvey, Jakob Bloch Jespersen:bas RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 24 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 25

15 Kirkens arrangementer Sportsgoods Fonden har muliggjort en helt usædvanlig musikalsk begivenhed i Ribe Domkirke pinselørdag den 18. maj 2013 kl Her opføres Johann Sebastian Bachs H-mol messe, som blev denne barokkens største komponists sidste værk og tilmed et af hans mest omfangsrige. Selv nåede han ikke at høre det opført i sin fulde længde, og i det hele taget hersker der megen mystik omkring værkets tilblivelse: Hvornår skrev han det, og hvorfor skrev han det i det hele taget? Messen opføres af det verdensberømte barokensemble Concerto Copenhagen under ledelse af Lars Ulrik Mortensen og med en lille gruppe fremragende sangere. Lars Ulrik Mortensen, der har en fortid som rockmusiker, er internationalt anerkendt for sine helt specielle evner både som cembalist og kor- og orkesterleder med særligt fokus på musik fra barokken op til wienerklassikken. Han er en af de kun fire danskere, der har modtaget den prestigefyldte Sonnings Musikpris, som uddeles hvert år i Danmark. Som optakt til pinsens koncert er der i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet tilrettelagt tre lørdage med i alt fire foredrag om dette legendariske værk. Desuden er Esbjerg Koncertkor og Ribe Kammerkor inviteret til en fælles kordag med Lars Ulrik Mortensen lørdag d. 4. maj, hvor dele af musikken indstuderes og synges. FÆLLESSANG I PROCESSIONSGANGEN Onsdag d. 6. marts KL Dan Møller indleder Onsdag d. 3. april KL Simon Stubkjær indleder FOREDRAG I PROCESSIONSGANGEN Lørdag d. 16. marts KL Gratis adgang Lars Ulrik Mortensen, Concerto Copenhagens kunstneriske leder, fortæller om arbejdet med forberedelserne af koncerten. Lørdag d. 6. april KL Gratis adgang Nikolaj de Fine Licht, Concerto Copenhagens administrative leder, om at sætte et stort, religiøst værk på et koncertprogram i dag. Lørdag d. 13. april KL Gratis adgang Knud Ketting, musikanmelder og fast programnoteforfatter for Concerto Copenhagen, fortæller om selve værket og dets mysterier. KL : Et let måltid (gratis) KL : Komponisten Bo Gunge fortæller om, hvordan Bach inspirerer en nutidig komponist. OBS: ændrede tidspunkter 13. april i forhold til forrige kirkeblad Da foredragene finder sted i samarbejde med Folkeuniversitetet, er forhåndstilmelding nødvendig på Ribe Kordegne kontor senest 6. marts. Tlf eller Lørdag d. 1. juni KL FORSTÅ SØREN KIERKEGAARD I EN MIDDAGSPAUSE! Gratis adgang Introduktion til Søren Kierkegaards forfatterskab ved Kierkegaard-forskeren, sognepræst Søren Kjær Bruun, lørdag den 1. juni kl i Processionsgangen. Arrangementet finder sted i anledning af 200-året for den verdensberømte danske tænkers fødsel. Tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement (der serveres en sandwich undervejs) senest den 24. maj til kordegnekontoret, eller Søndag d. 17. Marts DIREKTE EFTER GUDSTJENESTE KUNSTNERMØDE MED REDAKTØR OG BILLEDKUNSTNER ALEXANDER TOVBORG Gratis adgang RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 26 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 27

16 Kirkens arrangementer KOR Hver torsdag KL RIBE DOMKIRKES BØRNEKOR MØDES I PROCESSIONSGAN- GEN, TORVET 15 Koret synger bl.a. til passionsgudstjeneste og koncerter samt deltager i korstævner. KONFIRMATION Hver torsdag KL PIGEKORET MØDES I PROCESSIONSGANGEN, TORVET 15 Til maj deltager en del af korpigerne i et internationalt korstævne i Norge, Nordbusang. Nye korsangere er meget velkomne - mød op til en korprøve, eller ring til korleder Lotte Bille Glæsel, BABYSALMESANG Den 26. april Ved Første gang onsdag d. 27. februar (6 onsdage ) Forårssæsonen foregår i Sct.Catharinæ kirke, Derefter kaffe/te. Medbring tæppe til barnet. Tilmelding/yderligere oplysninger sognepræst. Elin Hjuler MINIKONFIRMANDER Minikonfirmander er et tilbud til alle børn på 3. klassetrin, som har lyst til at vide mere om kristendommen og kirken. Vi synger både gamle og nye salmer, hører bibelhistorier, besøger kunstmuseet, Ribes gamle kirkegård og får naturligvis rig lejlighed til at gå på opdagelse i byens to kirker. Hver skole i Ribe har fået tilbudt et ugeforløb, hvor børnene hentes i bus efter skolen og køres tilbage til skolen igen. Minikonfirmanderne undervises af lærer Dorte Welinder og sognepræsterne Ruth Huitfeld Svendsen, Elin Hjuler og. Vittenbergskolen og Riberhus blev undervist i 2012, Valdemarskolen har fået tilbudt uge 9 og Nørremarkskolen har fået tilbudt uge 11 i FØLGENDE KONFIRMERES: Laura Henny Bruun Hansen Kasper Jul Lassen Peter Kirsten Schultz Freja Bruun Bojesen Anne-Sophie Piilgaard Olsen Christian Falck Hansen Louise Grønholdt Lausen Christian Gammelgaard Freund Anne-Sofie Møller Jonas Uglvig Feddersen Anna-Laura Barckmann Carl Oscar Beck Andersen Jannie de-la-motte Hansen Anders Koch Jens Toft Julius Gorm Mortens Sørdal Lorentzen Anders Jepsen Janus Tobias Bystrup Holst-Hansen Joey Langschunger Schmidt Jacob Kruse Lorenzen Mickie Lykke Bruun Ved spørgsmål kan lærer Dorte Welinder kontaktes på eller og Signe von Oettingen på eller RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 28 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 29

17 Kirkens arrangementer Søndag d. 21. april i Seem Kirke Søndag d. 28. april i Ribe Domkirke Ved Søndag d. 5. maj Ved FØLGENDE KONFIRMERES: Alba Nissen Due Daniel Larsen Christian Korntved Nissen Phanuwat Akkhasam Stine Lund Skaarup Natcha Lekkla Ane Sofie Foged Klemmensen Mathias Kolbæk Nannberg Damsgaard Michael Christensen FØLGENDE KONFIRMERES: Thomas Groth Thomsen Amalie Schnoor Brixgaard Jonas Thysen Christensen Louise ThysenChristensen Jonathan James Hesselager Glover Mikkel Vase Hansen Sara Munk Nielsen Nanette Kjær Christensen Peter Skole Høy Kristensen Magnus Byskov Holdensen Jacob Kjældgaard Pedersen Lucas Beltoft Jepsen Sebastian Mejborn Lund RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 30 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 31

18 Gudstjenester RIBE DOMKIRKE MARTS APRIL MAJ JUNI Søndag den 3. (3.s. i fasten.) Søndag den 10. (Midfaste) Jens Torkild Bak Søndag den 17. (Mariæ bebudelsesdag) Kirkekaffe og kunstnermøde med redaktør og billedkunstner Alexander Tovborg Mandag den 18. KL Gæsteprædikant Torsdag den 21. KL Passionsgudstjeneste med konfirmander Søndag den 24. (Palmesøndag) Skærtorsdag Torsdag den 28. Anden påskedag Mandag den 1. Søndag den 7. (1.s.e.påske) Jens Torkild Bak Søndag den 14. (2.s.e.påske) Søndag den 21. (3.s.e.påske) Jens Torkild Bak. Kirkekaffe Bededag Fredag den 26. Konfirmation. Søndag den 28. (4.s.e.påske) Konfirmation Søndag den 5. (5.s.e.påske) Konfirmation Kristi himmelfartsdag Torsdag den 9. Jens Torkild Bak Søndag den 12. (6.s.e.påske) Kirkekaffe Pinsedag Søndag den 19. Elisabeth Dons Christensen Anden pinsedag Mandag den 20. KL Fællesgudstjeneste med Sct. Catharinæ i Klostergården Søndag den 26. (Trinitatis) Jens Torkild Bak Søndag den 2. (1.s.e.trin.) Jens Torkild Bak Søndag den 9. (2.s.e.trin.) Jens Torkild Bak. Kirkekaffe Søndag den 16. (3.s.e.trin.) Søndag den 23. (4.s.e.trin.) Søndag den 30. (5.s.e.trin.) Langfredag Fredag den 29. Jens Torkild Bak Påskedag Søndag den 31. Jens Torkild Bak RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 32 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 33

19 Gudstjenester SEEM KIRKE MARTS APRIL MAJ JUNI Søndag den 3. (3.s. i fasten) Søndag den 10. (Midfaste) Der henvises til Domkirken Søndag den 17. KL (Mariæ bebudelsesdag) Søndag den 24. (Palmesøndag) Guldkonfirmation Agner Frandsen Skærtorsdag Torsdag den 28. KL Langfredag Fredag den 29. Anden påskedag Mandag den 1. Der henvises til Domkirken Søndag den 7. Der henvises til Domkirken Søndag den 14. (2.s.e.påske) Konfirmation Søndag den 21. (3.s.e.påske) Der henvises til Domkirken Bededag Fredag den 26. Der henvises til Domkirken Søndag den 28. (4.s.e.påske) Jens Torkild Bak Søndag den 5. KL (5.s.e.påske) Kristi himmelfartsdag Torsdag den 9. Der henvises til Domkirken Søndag den 12. Der henvises til Domkirken Pinsedag Søndag den 19. Anden pinsedag Mandag den 20. KL Fællesgudstjeneste med Sct. Catharinæ og Domkirken i Klostergården Søndag den 26. (Trinitatis) Søndag den 2. (1.s.e.trin.) Søndag den 9. (2.s.e.trin.) Der henvises til Domkirken Søndag den 16. KL (3.s.e.trin.) Søndag den 23. (4.s.e.trin.). Der henvises til Domkirken Søndag den 30. (5.s.e.trin.) Påskedag Søndag den 31. RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 34 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 35

20 Tillæg KLF KIRKE OG MEDIER Formand Eva Grønhøj Nielsen Svankærvej Ribe Tlf kl Lørdag kl FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GENBRUGSBUTIK RIBE DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD VALGTE MEDLEMMER Dagmar Warming Nørrelundparken 7c Henrik Ravn Medarbejderrepræsentant Seminarievej Ribe Tlf LUTHERSK MIS- SIONSFORENING (LM) V. Støckens Plads Ribe HENV. TIL KONTAKTPERSON 6760 Ribe Tlf RIBE DOMKIRKE Torvet, 6760 Ribe LM er en fri organisation i den Hanne Steinmeier Tage Rosenstand Tlf danske folkekirke med kredse Tlf Engdraget 43, Ø. fax over hele landet - heriblandt Vi modtager gerne tøj, ting og Vedsted, 6760 Ribe Ribe. Vi ønsker at række Bibe- bøger. Tlf lens frigørende budskab til alle. 1. kirketjener Henrik Ravn LMU KIRKENS KORSHÆR Per Dalgård Grydergade 11 Seminarievej 39, Tlf Luthersk Missionsforenings Nørremarkens Genbrug 6760 Ribe 2. kirketjener Folmer Iversen Ungdom er en ungdoms- Industrivej 22, Ribe Tlf Gredstedvej 7 kreds til Luthersk Missions- Tlf Gredstedbro forening. Tlf Vi afhenter møbler m.m. tirs- Karsten Eskildsen HVEM: Unge mellem 13 og 30 år. dag eftermiddag eller efter aftale. Sct. Laurentii Gade Ribe ÅBNINGSTIDER HVAD: Meningsfyldt fælles- Tlf eller Tlf November marts: skab, hvor vi studerer Bibelen kl på kryds og tværs. Får kaffe, kage og hygge. BUTIKKENS ÅBNINGS- Poul N. Karstensen April: HVOR: I forskellige private hjem. TIDER Tøndervej 36 kl HVORNÅR: Hver torsdag Mandag fredag kl Ribe kl Tlf Maj september: YDERLIGERE INFORMATION Christian F. Vølkers Lørdag kl din hjælp gør forskellen kl Engdraget 39, Ø. Vedsted, Henrik Præstholm Oktober: 6760 Ribe Tlf Vi glæder os til at møde dig! MISSION AFRIKA GENBRUG FDF FDF ØSTER VEDSTED KREDS Vi mødes i kredshytten Molyk, Degnestien 6, Øster Vedsted Nørrelundparken 1b 6760 Ribe Tlf Henning Kruse Østerfenner 8, Ø. Vedsted kl Efterårs og vinterferie: kl Turistbesøg Søn- og helligdage: Rosen Allé 2, 6760 Ribe. Kredsen tilbyder FDF for alle 6760 Ribe kl Tlf børn i klasse. Nogle af- Tlf tener vil børnene være delt i to Guidede ture kan arrangeres LEDER hold. Opdelingen vil være igennem turistbureauet, Ninna Fromberg klasse og klasse. Henrik Noer tlf Vi modtager gerne ting, tøj og Gravsgade 26 Der tages alle dage forbehold møbler. Møbler afhentes og MØDETIDSPUNKT FOR ALLE 6760 Ribe for kirkelige handlinger. udbringes tirsdag og fredag BØRN Tlf eftermiddag. Onsdag kl ÅBNINGSTIDER Mandag fredag RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 36 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 37

21 Tillæg REDAKTØR Alexander Tovborg PRÆSTER Domprovst Jens Torkild Bak Albert Skeels Gade 11 Tlf (bolig) Tlf (provstikontoret, Gravsgade 50, 1.sal) Sognepræst Tårnborg, Puggaardsgade 3 Tlf Konstitueret sognepræst Garvergade 14, 6240 Løgumkloster Tlf ORGANISTER Domorganist Birgitte Ebert Tlf (Domkirken) Tlf (bolig) Kordegn Anne Marie Sørensen Kordegn Susanne Severin Poulsen Fødsler og dødsfald skal anmeldes til kordegnekontoret. Henvendelse vedr. kirkelige handlinger (dåb, vielse, begravelse) kan ske enten til kordegnekontoret eller til en af kirkens præster. RIBE KIRKEGÅRDE Gravsgade 50, Tlf Fax Kontortid Mandag torsdag: kl Torsdag tillige: kl Kirkegårdsleder Hanne Gerken Tlf Domkantor Lotte Bille Glæsel Tlf KORDEGNE- KONTORET Gravsgade 50 Tlf Kontortid Mandag torsdag: kl Torsdag tillige: kl RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 38 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 39

22 RIBE DOMKIRKE Guddommelig musik 40

23

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Sommer. Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne

Sommer. Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 10 Juni - Juli - August 2014 Helst i den bedste tredjedel Uddrag af prædikenen for konfirmanderne i Nimtofte Kirke. Af sognepræst Torben Jensen. Lige nu er naturen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet Nyhedsbrev Islebjerg Kirke September 2014 Velkommen til september måneds nyhedsbrev fra Islebjerg Kirke. Alle kan få nyhedsbrevet sendt som mail ved at sende en mailadresse til kirkekontoret islebjerg.sogn@km.dk.

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Workshopkatalog til Temauge i uge 6.

Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Videoworkshop 1. Mandag 15.00-16.45 Videoworkshop 2. Videoworkshop 3. Tirsdag 15.00-16.45 Videoworkshop 4. Tirsdag 17.15 19.00 Videoworkshop 5. Videoworkshop 6. Onsdag

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

ASKOV SOGN kirkeblad

ASKOV SOGN kirkeblad ASKOV SOGN kirkeblad»den hellige Treenighed«. Ikon af den russiske munk og religiøse maler Andrej Rubljov (1360-1428). September - November 2014 Hvis nu Der er flere store verdensreligioner; især kristendom

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 9 Marts August 2011

Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 9 Marts August 2011 Jerne Sogns Kirkeblad Nr. 9 Marts August 2011 Fra menighedsrådet Vi er kommet ind i 2011, og det betyder, at vi skal i gang med at overveje budgettet for 2012. Som optakt til det har vi holdt det årlige

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 1-2016 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro Tlf.: 3025 3347/ mail: VOH@km.dk Graver Gerda Kvisgaard

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere