Kirkeblad for Herning Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for Herning Sogn"

Transkript

1 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Jesus er opstanden? Enten - eller! Børnehuset Lindely Ny musik til Kristi Himmelfart M a r t s A p r i l M a j

2 Enten - eller! Det er snart påske, og påskedag skal vi fejre Jesu opstandelse fra de døde. Det er en af de største festdage i kirken, men den seneste tid har der været noget debat om Jesu opstandelse. Af sognepræst Bo Knudsen Påske Det er ikke let at afgøre hvilken højtid der er den største eller vigtigste, men påsken handler i hvert fald om det helt centrale i den kristne tro. Følg påskens drama i Herning kirke dag for dag, ved at deltage i gudstjenester og påskemeditationer: Palmesøndag. 29. marts: Indtoget i Jerusalem Familiegudstjeneste kl ved Bo Knudsen. En gudstjeneste for hele familien, hvor prædikenen holdes, så også de mindste kan være med og understøttes af billeder. Mandag 30. marts: Tempelrensningen Påskemeditation i Sakristiet kl Nogle har talt om, at det er for naivt at tro på en rigtig opstandelse og at det måske skal forstås i overført betydning og at det også kan blive nødvendigt med en lille nødløgn. Er det virkelig det, der er grundlaget for vores tro og den største festdag i kirken? NEJ, det er det ikke, men man kan da godt spørge, hvordan det giver mening at tale om og tro på, at en mand for 2000 år siden stod op fra de døde og blev levende igen, sådan helt konkret, virkeligt og legemligt. Det kan ikke bevises, så hvorfor og hvordan skal vi kunne tro på det? Hvad nu hvis? Ja, vi kan jo vende det om og spørge efter konsekvensen, hvis det ikke er sandt. Det har Paulus allerede filosoferet over for mange år siden. Han skriver: men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er jeres Adresser Præster Sognepræst Jens Moesgård Nielsen Ranunkelvej Sognepræst Bo Knudsen Nørre Allé Sygehuspræst Svend Erik Søgaard Bellisvej Kirkens kontor Østre Kirkevej Fax: Kordegn: Per Damgaard Kordegn: Laila Nielsen Kontortid: mandag-fredag: kl torsdag tillige kl Organist Mads Bille Østre Kirkevej 1A, 1. sal Kontor: Fridag: fredag 2. organist Kristian Andersen Fridag: mandag tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. (1. Kor. 15,14-19) Kirketjener Carsten Færch Fridag: mandag Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard Østre Kirkevej 1A Herning Sogns Kirkeblad udgives af Herning Kirke og redigeres af et redaktionsudvalg. Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.red.]. Stof til bladet for juni-august 2015 indleveres senest 25. april. Layout: Vindum Grafik Herning Kirkes Hjemmeside: Adresser Det giver ikke mening! Hvis Jesus ikke er opstået legemligt fra de døde, giver kristentroen ganske enkelt ikke mening. Så giver det ingen mening - at holde en kirke i gang at fejre gudstjeneste at aflønne præster at døbe de små børn til fællesskab med Jesus at modtage Jesus legeme og blod ved nadveren at konfirmere teenagerne eller at vie de unge i kirken. Fundamentet er væk Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, giver det heller ikke nogen mening at holde en kristen begravelse i kirken eller kapellet, for så har vi intet håb, og så er der ingen trøst midt i sorgen og tabet. Hvis Jesus ikke er opstået, forsvinder fundamentet ganske enkelt under kristentroen, så det har store konsekvenser. Ligesom ham! Heldigvis er vi ikke helt overladt til os selv og vore egne gisninger om, hvad der er sandt og rigtigt. Allerede Paulus vidnede for os og skrev: Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. (1. Kor. 15,20-21) Derfor er han også levende i dag, og det er endda ikke nok med, at Jesus er opstået. Han har også sagt, at enhver, som tror, skal opstå ligesom ham. Det er vort kristne håb, som vi kan leve og dø på. Kristus er virkelig opstået fra de døde! Velkommen i kirken i påsken og vær med til at fejre det. Tirsdag 31. marts: Konflikten øges Påskemeditation i Sakristiet kl Onsdag 1. april: Salvningen i Bethania Påskemeditation i Sakristiet kl Skærtorsdag. 2. april: Nadveren Vi begynder med festlig påskemåltid for hele familien kl i kirkehuset. Alle er velkomne og alle kan være med. Undervejs trækker vi paralleller til det jødiske påskemåltid. Pris kr. 60,- tilmelding til Bo Knudsen. Mail: Kl fortsætter vi i kirken med nadvergudstjeneste, hvor vi fejrer nadver med hjemmebagt usyret brød og vin. Filmklip indgår og vi afslutter gudstjenesten med at rydde alteret og følge Jesus til Getsemane hvor han bliver taget til fange, og dermed er scenen sat til langfredag. Langfredag 3. april: Korsfæstelsen Passionsgudstjeneste kl ved Jens Moesgård Nielsen. Alterlysene er slukkede. En rød rose og en tornekrans er eneste udsmykning. Rytmisk gudstjeneste kl med prædiken af Bo Knudsen. Emne: For mig! Påskelørdag. 4. april: Gravlæggelsen og gravvagt Påskemeditation i Sakristiet kl Påskedag Søn. 5. april: Opstandelsen Festgudstjeneste kl ved Jens Moesgård Nielsen med opstandelsesråbet og påskelovsang fra drengekor og menighed. Vi fejrer at Jesus opstod fra de døde, og at vi skal opstå ligesom han (se ovenstående artikel). 2. påskedag 6. april: Vandring med den opstandne Gudstjeneste kl v. Svend Erik Søgaard. (Se også oversigten over Påske for børn side 6 og listen over koncerter side 8) 3

3 Børnehuset Lindely Efter et turbulent år er der igen faldet ro over dagligdagen i Børnehuset Lindely, hvilket man straks fornemmer, når man træder inden for døren i Lindely. Af Karen Bunk og Elin Hansen Der er god søgning til den lille private institution på Lindegårdsvej og jeg har bl.a. talt med forældre og den nye leder om deres syn på Børnehuset Lindely. Lotte mor, har sit første barn i Lindely og sidder i forældrebestyrelsen Hvordan kan det være, at du/i har valgt Lindely, som dagtilbud for dit/ jeres børn? Vi valgte Lindely, da vi kendte andre forældre i institutionen, som var rigtig glade for stedet. Efter det første møde med personalet og institutionen, blev vi begge overbevist om, at Lindely var det rette sted for vores dreng. Hvad vil du/i særligt fremhæve, som du/i sætter pris på ved institutionen? Vi sætter stor pris på personalets imødekommenhed samt fleksibiliteten i forhold til vores dreng. Forældresamarbejdet er særligt godt, men vigtigst af alt, så trives Villads i institutionen. Hvordan oplever du/i, at dit/jeres børn har det i Lindely? Hvad tror du/i, at de (børnene) særligt sætter pris på? Vores dreng stor trives i Lindely. Han elsker at være med, når Frauke kommer og spiller musik med børnene. Dette ser vi som en stor kvalitet for institutionen. Betyder det noget for dig/jer, at institutionen har tilknytning til Herning kirke? Vi har ikke valgt institutionen ud fra, at den er tilknyttet Herning Kirke. Så nej, det betyder ikke noget for os. Malene - mor og tidligere medlem af forældrebestyrelsen - har/har haft 2 drenge i Lindely Hvordan kan det være, at du/i har valgt Lindely, som dagtilbud for dit/ jeres børn? Vi har valgt Børnehuset Lindely på grund af den størrelse og placering. Mikkel startede da den var selvejende, og da institutionen gik over til at blive en privat institution, var vi ikke i tvivl om, at vi ville bliver der. Vi mener at dens placering tæt på by og natur giver mulighed for mange gratis oplevelser i hverdagen. Hvordan oplever du/i, at dit/jeres børn har det i Lindely? Hvad tror du/i, at de (børnene) særligt sætter pris på? Både Mikkel (som er startet i skolen) og Mathias, som stadig går i Børnehuset Lindely, har da indtil videre haft en fantastisk børnehave tid, som de vil kunne se tilbage på med glæde. En hverdag, der er fyldt med gode kammerater, leg og aktiviteter. Betyder det noget for dig/jer, at institutionen har tilknytning til Herning kirke? Institutionens tilknytning til kirken mærker man ikke i hverdagen alle er velkomne uanset trosretning, hvilket jeg sætter pris på. Når det er sagt, så har jeg det godt med, at institutionens værdier er i overensstemmelse med Kirkens grund- værdier. Vi nyder de fælles aktiviteter, som kirken og institutionen gennem tiden har lavet sammen. Elin - formand for institutionsbestyrelsen Tanker omkring, hvorfor kirken står bag en børneinstituion... Vi kan godt have tendens til at fokusere kirkens arbejde på det, der foregår i kirkebygningen, men at være kirke, er også at være der, hvor mennesker lever deres daglige liv - med de værdier og det kristne mennemskesyn, som kirken er bærer af - derfor giver det for mig rigtig god mening, at kirken står bag Børnehuset Lindely, hvor familier daglig har deres gang. Hvem henvender institutionen sig til? Vi ønsker, at Børnehuset Lindely skal være et attraktivt alternativ til de kommunale dagtilbud. Vi har et værdigrundlag, som vi i bestyrelsen har besluttet, at det vil vi i det kommende ½ år arbejde lidt mere med, bl.a. med henblik på at tilknytningen til Herning kirke også skal være tydelig. Men det betyder på ingen måder, at Lindely er for en udvalgt målgruppe - tværtimod, så ønsker vi, at institutionen skal være for ALLE, og ingen skal påduttes at være, mene eller tro på noget bestemt. Både børn og forældre skal netop opleve, at det enkelte menneske er unikt - og også at der er plads til den og dem, som måske har svært ved at finde sig til rette andre steder. Det er dog være vigtigt for os, at alle kan se og mærke, hvilke værdier insititutionen bygger på - samtidig med at vi sikrer et fagligt velkvalificeret dagtilbud. Visioner for fremtiden Som privat institution er Lindely meget "ung" og vi skal fortsat arbejde med, hvilke muligheder det giver - både i dagligdagen, men også i forhold til hvordan vi kan udvikle det faglige og det særlige i institutionen, og ikke mindst hvordan kan Lindely også være en veldrevet institution og attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, for de medarbejdere som har deres daglige arbejde i huset. Vi arbejder også med, hvor og hvordan tilknytningen til Herning kirke bliver synlig. F.eks. ved at Frauke kommer én gang om ugen og synger med børnene. Værdigrundlag og fine ord gør det ikke alene - der skal handlinger på ordene, hvilket også skal være kendetegnende for kirkens arbejde og dermed også arbejdet i Lindely. Derfor er det også vigtigt, at der er tæt dialog mellem bestyrelse, leder og medarbejdere - at værdierne kan ses i konkrete handlinger, og at vi er sammen om, at Lindely fremadrettet er med til at give mange børn og forældre go'e oplevelser og værdifulde stunder, samt er med til at støtte børnene i at udvikle sig både individuelt og i et socialt fællesskab, hvor det også handler om at se andre mennesker som medmennesker, vi skal behandle respektfuldt. Frauke Meldgaard Musikalsk Legestue Frauke Meldgaard er siden september 2014 kommet i Børnehuset Lindely hver tirsdag formiddag for at synge og spille en lille times tid sammen med børnene og børnehavens pædagoger. En aktivitet, hvis indhold ligger fint i tråd med Lindelys målsætning. Frauke synes, at opgaven er både sjov og udfordrende og den har en positiv afsmitning på de arrangementer, der har været omkring jul og påske i flere år. Annette Stær - ny leder Annette Stær tiltrådte stillingen som leder for Børnehuset Lindely ved årsskiftet Hun fortæller om sig selv, at hun er 45 år og fra Bording, gift og mor til 2 børn på henholdsvis 12 og 14 år. Annette har tidligere været ansat 4 ½ år ved Kirkens Korshærs familiearbejde i Herning. En god erfaring at have med videre i dette arbejde. Annette har følt sig utrolig godt modtaget i institutionen, hvor alle har været særdeles imødekommende. En hverdag, der flyver afsted med fokus på børn og deres behov. Annette udtaler: Mit ønske for Lindely er, at vi må fortsætte den gode udvikling i forhold til at være et skønt sted for børn og voksne at opholde sig. Et sted der er kendetegnet ved, at her er der plads til forskellighed og et rummeligt pædagogisk miljø, hvor alle børn har de bedst mulige udviklingsbetingelser. Har du lyst til at høre mere om Børnehuset Lindely er du velkommen til at komme forbi til en snak og en kop kaffe, slutter Annette af. Herning Kirkes Kirke- og kulturmedarbejder, Frauke Meldgaard, kommer hver tirsdag formiddag i Børnehuset Lindely for at synge og spille sammen med børnene. 4 5

4 Teater for børn: Konfirmander Splejsen og kæmpen i Herning Kirke Splejsen og kæmpen for børnefamilier fredag den 20. marts kl i Herning Kirke Der er spisning kl i kirkehuset. Gratis caféhygge i kirkehuset efter forestillingen fra kl Enmands-bugtaler-rapmusical om David og Goliat Særdeles rost dramatisering af den gamle historie om David og Goliat, hvor den lille David spilles af bugtalerdukken David, mens skuespiller Jens Jødal tager sig af (denne og) alle de øvrige roller. Jødal vil opføre historien om David og Goliat sammen med både børn fra publikum og den frække bugtalerdukke David, som ingen måske lige med undtagelse af kæmpen Goliat kan lade være med at holde af. Men David har sin egen ide om forestillingen og gør sjældent helt, hvad der forventes af ham. Goliat spilles af en kloning af Jødal og en dukke, der alt inkl. bliver ca. 2,85 meter høj! Påske for børn I fællesskab formidler skuespilleren og bugtalerdukken den oprindelige historie om den musikalske fårehyrde David, der bliver optaget i kongens hof og pludselig havner i en tvekamp på liv og død med den gigantiske kriger Goliat nu med rapmusikken som et gennemgående element, der fanger børn og voksne. Forestillingen kulminerer med kampen mellem splejsen og kæmpen naturligvis illustreret med en rap battle... En dejlig, spændende og humoristisk forestilling, der blander teater, bugtaling og rapmusik, og hvor forestillingens publikum ikke får lov at sidde stille ret længe ad gangen... Arr: Herning Kirke og Fredagsklubben i Bethania Tirsdag 24. marts kl : Påskegudstjeneste for børnehaver Onsdag 25. marts kl : Påskesang for kommunens 4. klasser Onsdag 25. marts kl : Spaghettigudstjeneste. Tema: Påske Torsdag 26. marts kl : Påskegudstjeneste for børn i 0-2 klasse Palmesøndag 29. marts kl : Familiegudstjeneste Skærtorsdag 2. april kl : Påskemåltid for hele familien Påskedag 5. april: Påskegudstjeneste med børnekirke og juniorkirke. (Se også oversigten over gudstjenester side 3 og listen over koncerter side 8) Konfirmander i Herning kirke Søndag den 12. april kl Parkskolen m.fl. Julie Schjøtt Buhl Julie Weyergang Nichola Holdgaard Cille Pilgaard Nielsen Sarah Bro Gnanarajah Maja Grønbæk Nielsen Line Juhl Laustsen Oliver Zelik Kjeldsen Hinton Nichlas Skærbæk Green Karl Emil Grand Mads Albek Thorup Christian Høgild Kudsk Sune Lütken Møller Laursen Malthe Emil Høj Pedersen Uffe Faaborg Borgvardt Andreas Jørgensen Søndag den 26. april kl Børneskolen Bifrost Karoline Hjelm Kristensen Sofie Tornøse Jacobsen Emma Sofie Nielsen Freya Renée Villadsen Luna Traina Skjoldborg Freja Hagelskjær Olesen Lucca Olivia Duff Anna Victoria Mau Osbar Line Skødt Niemann Kristensen Emma Uldum Christensen Kristian Skov Henriksen Karl Skov Henriksen Magnus Christian Ring Merrild Daniel Alxander Hauge Petersen Oscar Brændgaard Clemen Dalgaard Johannes Wemmelund Frederik Ørskov Egebjerg Fredag den 1. maj kl Midtjyllands Kristne Friskole Johanne Katrine Bjerre Therese Maria Christensen Miriam Feldbak Nikoline Ørum Kongsgaard Jørgensen Wendy Dyrholm Madsen Monica Skov Angel Maria Douglas Markus Hougaard Andersen Daniel Becher Hans Carlsen Nikolai Buur Holt Daniel Ostersen Daniel B. Schmidt Benjamin Fyrstenborg Stigsen Sebastian Krüger Sonne Jens R Sønderup Lørdag den 2. maj kl Midtjyllands Kristne Friskole Maria Christensen Miriam Christensen Emilia Markfoged Frederiksen Simone Brøndum Jørgensen Victoria Ørum Jørgensen Cecilie Thorsen Møller Ida Marie Nielsen Helene Krabbe Pedersen Faith Hayret Said Jane Voetmann Sofie Voetmann Carl Caspersen Andreas Christensen Carl Gustav Timm Fagerlund Mads Ludvig Timm Fagerlund Mads Fuglsang Erik Sahlholt Hansen Alexander Kristensen Markus Kristensen Mathias Bøgel Lassen Jonas Niese Andreas Mørk-Pedersen Nicklas Pedersen Tobias Randorf Jacob Østergaard 6 7

5 Musik i Herning Kirke Når intet andet er anført, er Herning Kirke arrangør af koncerten. Fredag 20. februar kl (bemærk datoen) Den Jyske Sangskoles Værksteds-koncert med unge sangere fra Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor.Gratis adgang. Søndag 1. marts kl Den Jyske Sangskoles afslutningskoncert på 11. Masterclass i Unge Stemmer. Entré 50 kr. Lørdag 21. marts kl Antonin Dvorák: Messe i D-dur, op. 86 Koncert med Herning Korforening, Viborg Kammerkor, Silkeborg Motetkor Sopran: Lina Valantiejute, Alt: Bolette Brono Hansen, Tenor: Otte Ottosen, Bas: Lars Fentz Krogh. Dirigent: Maja Simonsen Organist: Thomas Bach Madsen Entré 100 kr. Søndag 22. marts kl Koncert med MidtVest Pigekor og Det Jyske Barokensemble Dirigent Dorte Bille Pergolesi Stabat Mater og andre værker til passionstiden. Sognepræst Jens Moesgård Nielsen medvirker. Entré 75 kr. Forsalg fra Ny musik til Kristi Himmelfarts-højmessen af komponisten Bo Gunge Herning Kirke har igennem de senere år fået skrevet musik til kirkeårets store begivenheder. Foreløbig har Herning Kirke sin egen musik til 1. søndag i advent, påskesøndag og pinsesøndag. Nu har den danske komponist Bo Gunge skrevet musik til Kristi Himmelfartshøjmessen. Gennemgående for alle værker er, at de viser forskellige bud på korets rolle i gudstjenesten. Hvordan kan koret være med til at understøtte og festliggøre en højmesse? Bo Gunge er en af sin generations mest spændende komponister. Han er født i 1964 og har skrevet både opera, symfoni og dødsmesse, i samarbejde med bl.a. Radiosymfoniorkesteret, Sønderjyllands Symfoni- Torsdag d. 26. marts kl Koncert med Kurt Ravn. Skandinaviske sange og viser og lidt musical. Billetter bestilles online på Pris: for normalbillet 180,- kr. For pen./eft.løn./stud. 159,- kr. Dørene åbnes kl Eventuelt resterende billetter sælges ved indgangen. Arrangør: FOF Herning Fredag 27. marts kl Den Jyske Sangskoles Værkstedskoncert med unge sangere fra Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor. Gratis adgang. Tirsdag 31. marts kl Stationerne på korsvejen. Kristian Marius Andersen, orgel og Jens Carl Moesgård, præst. Gratis adgang. Søndag 5. april kl Påskehøjmesse. Per Skrivers musik til påskesøndag Herning Kirkes Drengekor. Orgel Kristian Marius Andersen. Dirigent Mads Bille. Præst Jens Moesgård Nielsen Torsdag 14. maj kl Kristi Himmelfartshøjmesse. Uropførelse af Bo Gunges musik til Kristi Himmelfart skrevet til Herning Kirkes menighed og til Herning Kirkes Drengekor. Orgel Kristian Marius Andersen. Dirigent Mads Bille. Præst Jens Moesgård Nielsen orkester og Den Jyske Opera. Bo Gunge vil deltage i Kristi Himmelfartshøjmessen og høre sin musik få sin førsteopførelse. Sangfest og Open By Night 4. juni - aftenen før Grundlovsdag. Allerede nu vil vi gøre opmærksom på et nyt initiativ i forbindelse med Open By Night, torsdag 4. juni. Målet med Herning Kirkes første sangfest er at skabe en ramme, hvor alle sangglade mennesker kan mødes og synge sammen. Sidst på eftermiddagen mødes en stribe lokale kor og øver sammen. Kl åbnes dørene for alle, som har lyst til at synge. Så synges på livet løs indtil kl , hvor aftenen afsluttes med en musikandagt sammen med sognepræst Jens Moesgård Nielsen. De mange sangere ledes af Mads Bille og Herning Kirkes Drengekor deltager naturligvis også i den hyggelige aften. Der er ikke tilmelding. Foreninger med tilknytning til Herning Kirke Missionshuset Bethania Torvet 9, Herning. Tlf Et hus med en mission Kfum og Kfuk i Herning Brændgårdvej 18, Herning Tlf Børn og unge skal vide, at de kan tro Blå Kors Varmestue Bethaniagade Åben hele døgnet. Anonyme Alkoholikere AA Herning holder møde i Kirkehuset: Mandag og torsdag kl og lørdag kl Make a joyful noise Kæmpe jubel-gospelfest! Tirsdag den 5. maj kl På 70 års dagen for befrielsen afholdes et brag af en gospelkoncert med masser af gospelsang bundet sammen med oplæsninger og refleksioner. En aften i glædens, befrielsens, håbets og jublens tegn. Hele tre gospelkor er med: Holstebro Gospelkor Bless the Day, Vejle Gospel D'light, Herning Dirigent: Ole Jørgensen Pianist: Kristian Enevoldsen Sognepræst Jens Moesgård Nielsen medvirker med læsninger og reflektioner. Billetpris: 100,00 kr. Sælges ved døren. For børn og Unge Herning Kirkes legestue Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor, far, bedsteforældre, nabo eller en ung pige i huset. Ingen tilmelding nødvendig bare mød op! Hver fredag kl i kirkehuset Babysalmesang De to nye babysalmesangshold begynder torsdag d. 9. april kl og tirsdag d. 14. april kl Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard på eller Besøgstjenesten Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kontakt: sognemedhjælper Frauke Meldgaard Foto Egon Hye Fællesskab Sogneeftermiddagsmøder Den 3. torsdag i måneden Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl Kaffebord á 20 kr. 19. marts: Sognepræst Jens Moesgård Nielsen, Herning fortæller om Herning Kirkes Drengekors tur til Australien. 16. april: Hartvig Wagner, Gullestrup, Se vi går op til Jerusalem En fotografisk påskerejse i Jesu fodspor. 21. maj: Arrestforvarer Ole Rytter, Herning. Herning Arrest en del af Herning Kirkes diakonale arbejde. Kirkecaféen Kirkecaféen byder hver onsdag på et interessant og indholdsrigt program, gerne med fokus på et bestemt emne, som fx musik og sang, livshistorier, litteratur, billeder, kreativt værksted, dagens gæst og m.m.. Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag fra kl til i kirkehuset og er åben for alle. Kaffebord kr. 20,- En lærke letted... 9

6 Herning Kirkehøjskole Program forår 2015 Fællesskabets nødvendighed 7. marts på Herning Friskole Lektor Marie Vejrup Nielsen, Beder: Folkekirke og fællesskab 11. april i Hedeagerkirken Sognepræst Sørine Godtfredsen, Frederiksberg: Grundtvig - og fællesskab Søren Kierkegaard - hin enkelte (Dette foredrag indgår også i højskoleweekend april se neden for) Timeplan: 9.30: Morgensang : Foredrag (1. afd.) : Kaffe á 10 kr : Foredrag (2. afd.) Besøg Bang & Olufsen Herning En helt unik butik - den første af sin slags i verden 450 kvadratmeter magiske Bang & Olufsen oplevelser i design og lyd! Kom ind og hør mulighederne for finansiering af B&O s unikke produkter i helt op til 60 måneder rentefrit! Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt! BANG & OLUFSEN HERNING Torvet 20 Tlf Beoherning.dk Pris: 275,00 kr. for fire foredrag, 250,00 kr. for pensionister, 90,00 kr. for et enkelt foredrag. Betaling ved indgangen. Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder Bodil Pedersen på tlf Herning Kirkehøjskole arrangeres i et samarbejde mellem lægfolk og præster fra både Herning Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn. Sogneaftener forår 2015 Kirkehuset kl Pris: 50 kr. RUM TIL TANKER? Professionel og grundig bygherrerådgivning er fundamentet for succes i ethvert byggeprojekt. 11. marts: Marianne og Wessam Youssef, Århus: "Det arabiske forår og de kristnes vilkår i Egypten" 22. april: Psykolog Ole Rabjerg, Silkeborg: "Skyld, skam og tilgivelsesprosesser" - vi bygger på dialog og samarbejde! Finn Balle ApS er bygherrerådgiver for industri, detailhandel, offentlige institutioner og private. Kontakt os helt uforpligtende, gerne helt tidligt i processen, og hør hvad vi kan byde ind med. Velkommen til Hotel Herning Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen Vardevej Herning Tlf.:

7 Gudstjenester Marts 1. Anden søndag i Fasten Kollekt: Kristelig Handicapforening 6. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Vagn Andersen På kanten 8. Tredje søndag i Fasten 10.00: Bo Knudsen (B) Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp 15. Midfaste (BJ) Kollekt: Kofoeds Skole 22. Mariæ Bebudelsesdag 9.40: Skriftemål Kollekt: Menighedsplejen 24. Påskegudstjeneste for børnehaver Bo Knudsen 26. Påskegudstjeneste for 0-2 kl. Eftermiddagsgudstjeneste Bo Knudsen 29. Palmesøndag 10.00: Bo Knudsen Familiegudstjeneste Kollekt: Herning Sogns Missionsprojekt 30. Mandag i den stille uge 31. Tirsdag i den stille uge April 1. Onsdag i den stille uge 2. Skærtorsdag Påskemåltid i Kirkehuset 19.00: Bo Knudsen Kollekt: KFUM s Soldatermission 3. Langfredag Rytmisk gudstjeneste 20.00: Bo Knudsen For mig 4. Påskelørdag 5. Påskedag (BJ) Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark 6. Anden påskedag 10.00: Svend Erik Søgaard Kollekt: Menighedsplejen 12. Første s.e. Påske Konfirmation 19. Anden s.e. Påske 10.00: Bo Knudsen (BJ) Kollekt: Kirkefondet i Herning Kirke 26. Tredje s.e. Påske Konfirmation Maj 1. Bededag 10.00: Bo Knudsen Konfirmation 2. Konfirmation 10.00: Bo Knudsen 3. Fjerde s.e. Påske 10.00: Bo Knudsen (B) Kollekt: Den danske Israelsmission 10. Femte s.e. Påske 10.00: Bo Knudsen (BJ) Kollekt: Dansk Bibelinstitut 14. Kristi Himmelfartsdag Urpremiere af ny musik ved Bo Gunge Kollekt: Dansk Ethiopermission 17. Sjette s.e. Påske Kollekt: Folkekirkens Ungdomskor 24. Pinsedag 10.00: Bo Knudsen (BJ) Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp Kirkehjælp 25. Anden Pinsedag 10.00: Svend Erik Søgaard Kollekt: Menighedsplejen 28. Eftermiddagsgudstjeneste 14.30: Jens Moesgård Nielsen 31. Trinitatis 10.00: Bo Knudsen (B) Kollekt: Herning Kirkes Missionsprojekt Juni 5. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Filip Eriksen 7. Første s.e. Trinitatis (BJ) Kollekt: Gideonitterne Gudstjenester kl foregår i Sakristiet. Børnekirke (B) Ved højmesserne er der under prædikenen Børnekirke i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. For alle børn. Juniorkirke (J) To gange i måneden, for børn i 3-6 klasse. Kirkekaffe Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. Rytmiske gudstjenester Herning kirke Kirke kl. kl Se Fredag den 5. september Tema: "Connected" Taler: Gudstjenester Teologistuderende for alle! Med Michael salmer, Nygaard, rytmiske Aarhus sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, Gudstjenester nadver m.m. for alle! Med salmer, rytmiske sange, Efter gudstjenesterne rytmisk musikgruppe, er der kirke-café prædiken, i forbøn, nadver Kirkehuset. m.m. Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset. Se 6. marts: Vagn Andersen, Skjern. Emne: "På kanten Et møde med Jesus" Langfredag 3. april: Bo Knudsen: Eftermiddagsgudstjeneste Emne: "For mig" Torsdag 28. august kl Bo Knudsen NB: Ingen rytmisk gudstjeneste i maj pga. Efterfølgende kirkekaffe konfirmationer Grundlovsdag 5. juni: Filip Eriksen, Skjern For børn og børnefamilier Eftermiddagsgudstjeneste Spaghetti-gudstjenester Torsdag 26. marts kl Bo Knudsen Gudstjenester Efterfølgende kirkekaffe. i børnehøjde og fællesspisning med Torsdag spaghetti 28. og maj kødsovs kl Jens Moesgård Pris Nielsen for mad: 30 for voksne, børn gratis. Info: Efterfølgende kirkekaffe. Onsdag 27. august kl Vi mødes i kirken til en kort og børnevenlig gudstjeneste. For børn og børnefamilier Derefter går vi over i kirkehuset og spiser spaghetti, Spaghetti-gudstjenester kødsovs og alt godt fra salatbaren. Onsdag 25. marts kl Udflugt Vi mødes i kirkehuset for alle og børnefamilier spiser spaghetti, Søndag kødsovs den og alt 31. godt august fra salatbaren. Vi Derefter mødes går lige vi over efter i kirken familiegudstjenesten til en kort og ved kirken. børnevenlig gudstjeneste. Vi kører fra Herning Kirke til Søndre Anlæg her Pris i for Herning. mad: 30 for voksne, børn gratis. Transport Info: sker familievis i egne biler. Program: Palmesøndag Frokost ude i det fri. Man tager selv sit Søndag den 29. marts kl grillkød med samt tæppe eller campingstole, service og bestik. Der er en fælles grill på Læs stedet. også på side 6 inde i bladet om Børneteater i kirken Fri og Salatbar om Påske til for alle børn. med dressing, pasta og brød. Fri saftevand, juice og vand. Efter frokost er der familievenlige aktiviteter, som Lisbet og Mette står for. Der er CD-service også en god legeplads fra gudstjenesten i anlægget. Ønsker Eftermiddagskaffe. du at modtage en Vi CD-optagelse kommer med af kage, og gudstjenesten I tager selv i din kaffe sognekirke, med. fordi du ikke selv Oprydning kan komme efter i kirken, kaffen, så og kontakt vi siger tak sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne. for i dag! Tilmelding: Senest Prædiken onsdag den på 27. nettet august til enten Bo eller Frauke. Lyt til månedens Det er gratis prædiken at deltage på på udflugten. Ved tilmelding husk at angive: Antal børn og voksne i jeres familie. Gudstjenester i radioen Venlige Gudstjenester sommerhilsener fra lokale fra kirker transmitteres i Bo, Radio Frauke, Midtjylland Lisbet og Classic Mettesøndag eftermiddag kl og mandag formiddag kl på FM frekvens 96,2 mhz. Forsidefoto: Bo Knudsen

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Kirkekontoret... Fyld noget i tanken! Følg den røde tråd September Oktober November 2015 1 Menighedsmøde I lighed med tidligere år indbydes der til menighedsmøde

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hemmelige planer og forræderi Juniorkirke Bibelen live M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 4 Det spirer og gror Jens Moesgård Nielsen Nu er det forår og alting spirer

Læs mere

Sofie - med bibelen blandt surfere. før alvoren melder sig. Herning Kirke på nettet

Sofie - med bibelen blandt surfere. før alvoren melder sig. Herning Kirke på nettet ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Sofie - med bibelen blandt surfere Fastelavn vi skejer ud før alvoren melder sig Herning Kirke på nettet MARTS APRIL MAJ 2011 FRA herning TIL AUSTRALIEN Sofie Balle

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning Kirkes Drengekor: 60 år Nykomponeret musik til påskedag marts april maj 2009 Hvad synes du om Drengekoret? Af Karen Bunk Fredag d. 26. december 2008 skrev

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Velkommen til Bo Knudsen, Herning Kirkes nye præst Hvad er tiden i Herning? Dronningen, Die Herren og Drengekor J u n i J u l i A u g u s t 2 0 1 3 Ny tid Af sognepræst

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Det er onsdag der er kirkecafé Konfirmandbilleder Indsamling til AV-udstyr J u n i J u l i A u g u s t 2 0 1 5 Trinitatis nu er der fest i et halvt år! Af sognepræst

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Rock, Jazz, Gospel, Klassisk alt i Herning Kirke Påske - hvad tænker du så på? Folkekirken i stormvejr Marts April Maj 2012 velkommen til foråret 2012 Vi går et meget

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010

TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 TOPKARAKTER TIL KRISTIAN MARIUS ANDERSEN Herning Kirkes orgelløve

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning sogn har en børnehave kirkens sitrende nutid formål og visioner i Herning Sogn juni juli august 2010 Børnehaven Lindely Herning Sogns Menighedsbørnehave Kirkens

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Det er aften. Kigger ud i mørket. Herinde er det lyst endnu. Men mørket trænger ind i stuen. Det er som tågen, den smyger sig omkring, ikke en krog er glemt, alt

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Jesus er opstået Konfirmander i Herning Kirke Visioner for Herning Kirke Marts April Maj 2016 1 Nyt ansigt i Herning Kirke JESUS ER Sognepræst Jens Moesgård Nielsen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Farvel til Erik Nikolajsen Herning 100 Haydn, Eyde, U2 og Fodslaw M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 3 Afsked med sognepræst Erik Nikolajsen Den 1. juni 2013 går sognepræst

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn D e c e m b e r 2 0 1 3 J a n u a r F e b r u a r 2 0 1 4 Det kommer nu! Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Så står vi på tærsklen til advents og juletiden igen.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Jubilæum Australien U2 og miraklet D e c e m b e r 2 0 1 4 J a n u a r F e b r u a r 2 0 1 5 Jubilæumsgudstjeneste Adventstiden begynder med et brag af en jubilæumsgudstjeneste.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 6. stævne 2012/ marts 2013

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 6. stævne 2012/ marts 2013 7-Club Træfstævne 6. stævne 2012/2013 15-17 marts 2013 Spillested: Hyldgårdshallen, Hyldgaardsallé, 7430 Ikast Arrangører: Isenvad Badminton Mail: ingen Stævnetelefon: 30 48 43 02 FREDAG: række 5-6 - 7-8

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 10 år med kirkebladet Sønderjysk invasion Ny musik i kirken: to komponister skriver til Herning Kirke SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2011 10 års jubilæum Af sognepræst

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn gå i teatret i kirken! mads bille 25 års jubilæum kirkeåret for begyndere september oktober november 2009 Af sogne medhjælper Frauke Meldgård Kan kirken Førkristne

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg i år Menighedsbørnehave bliver privat Er det nye kirkehus blevet glemt? Juni Juli August 2012 Sig din MENING 2012 er året, hvor der er menighedsrådsvalg.

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkeblad for Sjørslev-Almind. Almind-Lysgård Pastorat. Nr. 2 april-maj

Kirkeblad for Sjørslev-Almind. Almind-Lysgård Pastorat. Nr. 2 april-maj Kirkeblad for Sjørslev-Almind Almind-Lysgård Pastorat Nr. 2 april-maj 2016 På vegne af Folkekirkens Nødhjælp! Tak for alle bidrag den 13. marts! Tak til alle konfirmander og andre indsamlere/hjælpere!

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning Kirke på Danske Kirkedage 2010 Ny musik til pinsen Eksistensaftener MARTS APRIL MAJ 2010 U2 gudstjeneste, Drengekor og film Herning Kirke med på Kirkedage

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html Side 1 af 7 Resultatliste - Samlet Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 Piger under 7 år 1 17 Ida Skipper 2007 Viborg 40m 400m Læ Ku 1464 7,98s (408) 1.33,88 (357) 2,57m (498) 4,31m (558)

Læs mere

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 4. stævne 2013/ januar 2014

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 4. stævne 2013/ januar 2014 7-Club Træfstævne 4. stævne 2013/2014 17-19 januar 2014 Spillested: Skibbild-Nøvling Idrætscenter, Herningvej 70A, Skibbild, 7480 Vildbjerg Arrangører: Skibbild Badminton Mail: cvnoev@hotmail.com Stævnetelefon:

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

»Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august. www.haderupcamping.dk

»Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august. www.haderupcamping.dk »Har du tænkt Jesus med?«haderup Bibelcamping 2014 24. juli - 2. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram Torsdag den 24. juli 10.00 Bibeltime v/ frimenighedspræst Brian Christensen, Holstebro. Emne:»Forløsningen

Læs mere

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil JUNI JULI AUGUST 2011 Ateistisk fornuft vs. pinse-begejstring Ateismen har fået vind i sejlene. Hvorfor

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Vær velkommen Herrens år mens Kvirinius var statholder i Syrien Advent jul i Herning Kirke December Januar Februar 2015/2016 1 Vær velkommen Herrens år Af sognepræst

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker. Foto: Kim Thorsen

KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker. Foto: Kim Thorsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Kim Thorsen Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i april, maj og juni Søndag den 29. marts Palmesøndag Skærtorsdag den 2. april Bryndum kirke kl. 17:00

Læs mere

April 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk KORSFÆSTET... EN GUD MED SÅR... På Jesu tid var korset et politisk og ikke et religiøst

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer Simeon Sankt Johannes Sogn juni juli august 2015 sommer 2015 ÅBENT HUS OG HAVE Mandag 13/7 Mellem kl. 13 og kl. 17 holder jeg ÅBENT HUS/HAVE for alle, der har lyst til at lægge vejen forbi i anledning

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

FREDENS KIRKE. SogneNyt. Sognets Aftener i efteråret Koncert med Per Nielsen Ta med til Eunjins debutkoncert. september - december 2015

FREDENS KIRKE. SogneNyt. Sognets Aftener i efteråret Koncert med Per Nielsen Ta med til Eunjins debutkoncert. september - december 2015 FREDENS KIRKE SogneNyt september - december 2015 Sognets Aftener i efteråret Koncert med Per Nielsen Ta med til Eunjins debutkoncert Alle henvendelser vedrørende dåb, bryllup og navneændringer bedes rettet

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn. Alle Helgen. Søren Kierkegaard fylder år. Det gør Herning. S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 3

Kirkeblad for Herning Sogn. Alle Helgen. Søren Kierkegaard fylder år. Det gør Herning. S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 3 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Alle Helgen Ny hospitalskirke Søren Kierkegaard fylder år Det gør Herning Kirke også! S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 3 Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere