VIRUM KIRKE forår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRUM KIRKE forår 2015"

Transkript

1 Program forår 2015_FINAL:Layout 1 24/02/ Page 1 VIRUM KIRKE forår 2015

2 Sognepræst Elisabeth Siemen (kbf), Kirsebærbakken 1, 2830 Virum tlf , mobil Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl , og torsdag kl på bopælen samt efter aftale, Sognepræst Inge Nelson Pedersen, Skyttebjerg 35, 2850 Nærum Træffetid: Tirsdag og onsdag kl i kirken, tlf Torsdag og fredag kl på mobil og efter aftale, Sognepræst Kristian Tvilling, Tværvej 101, 2830 Virum, tlf , mobil Træffetid: Mandag, onsdag og torsdag kl og tirsdag kl samt efter aftale, Virum kirkekontor Kirkebakken 10, 2830 Virum tlf Kordegn Inge Fabricius Kordegnassistent Lone Bang Hemmeth Åbningstider: Mandag til fredag kl Onsdag tillige kl Kirketjenere Mona Birgithe Sandberg, tlf Gitte Marie Witten. Organist Knud Rasmussen, mobil , Menighedsrådsformand Charlotte Dyremose, tlf , Virum Kirkeblad Oplag Redaktion: Elisabeth Siemen, Kristian Tvilling, (ans. Red.) Layout og tryk: Atlas-Plæhn Grafisk A/S Religion og ytrin Religion og ytringsfrihed har fyldt en del i debatten i den senere tid. Naturligvis først og fremmest pga. af de vanvittige sager fra henholdsvis Paris og København, hvor radikale islamister krænker ytringsfriheden ved at slå ihjel på grund af et par vittighedstegninger. Men også i folkekirken har ytringsfriheden været på tale nærmere bestemt ytringsfriheden for præster. Først kom sagen om præsten fra Sydhavn, der proklamerede, at han hverken troede på en skabende Gud, opstandelsen eller det evige liv. Udtalelserne vakte en del opsigt ikke mindst fordi han selv krydrede dem med oplysninger om, at han af og til tyede til nødløgne i sine begravelsestaler, hvilket må siges at underminere hans troværdighed en del. Her var det spændende at iagttage, hvor langt ytringsfriheden gik. Præster har nemlig nok ytringsfrihed ligesom alle andre, men vi kan på den anden side også godt handle og udtale os på måder, der er uforenelige med vores præsteembede, hvilket i sidste ende kan koste os vores stilling. Så galt gik det dog ikke for præsten, der efter en tjenstlig samtale hos Københavns biskop slap med at trække sine udtalelser tilbage og efterfølgende deltage i et 3-måneders mentorforløb hos en pensioneret professor i teologi. At både biskoppen og professoren så efterfølgende kom med næsten præcis de samme udmeldinger, som præsten havde fremsat til at begynde med, gjorde sagen til en af de mest bizarre, jeg kan mindes. Præsten blev pålagt en sanktion, så selvom han kun fik et lille rap over nallerne, gik grænsen for hans ytringsfrihed altså her. Det gjaldt åbenbart bare ikke for hverken biskoppen eller professoren, der gerne måtte sige nøjagtig det samme, uden at ret mange løftede et øjenbryn. Men det blev om muligt endnu mere bizart i den næste sag, der denne gang handlede om en præst fra Hvalsø. Han har allerede flere gange været til tjenstlig samtale hos biskoppen i Roskilde pga. sine udtalelser, f.eks. da han kritiserede biskoppen for på hele stiftets vegne at deltage i projektet Grøn Kirke men nu var den åbenbart gal igen. 2

3 gsfrihed Han havde ganske vist ikke benægtet den mindste smule af trosbekendelsen eller andre af kirkens bekendelsesskrifter men i en prædiken havde han til gengæld polemiseret imod nogle af de nyere kirkelige tiltag, såsom babysalmesang og spaghettigudstjenester, fordi han øjensynlig mente, at højmessen burde ofres større opmærksomhed. Ikke fordi han ikke selv er en del af de mere aktivistiske tiltag, men fordi det for ham var en måde at lade teksten om Martha og Maria reflektere den nuværende kirkelige situation. Hans pointe var altså noget i retning af, at vi som kirke i øjeblikket måske er lidt for meget Martha og lidt for lidt Maria. At der er lidt for meget aktivisme og lidt for lidt andagt. Dette indbragte ham en klage fra provsten, og han blev efterfølgende kaldt til tjenstlig samtale hos biskoppen, der endte med at konkludere, at der var tale om ukollegial optræden, fordi han har kolleger, der lægger et stort stykke arbejde i netop disse tiltag. Men ikke nok med det. Han fik samtidig en alvorlig advarsel om, at hvis han gjorde noget lignende igen, ville han blive indstillet til fyring. Konklusionen på de nævnte sager kan være flere. Enten kan man konkludere, at præsters ytringsfrihed er fuldstændig op til biskoppernes humør og subjektive vurdering og altså derfor i sidste ende komplet tilfældig og uberegnelig. Eller også må vi konkludere, at vi som præster må sige nøjagtig, hvad der passer os, hvad kristendommens indhold angår. Det kan allerhøjst indbringe os et lille rap over fingrene. Til gengæld skal vi altså afholde os fra at kritisere biskopper og spaghettigudstjenester for så falder hammeren. Selv er jeg fuldstændig uenig med Hvalsø-præsten, men ytringsfriheden giver jo ikke megen mening, hvis den kun gælder for dem, man er enig med. Og jeg kan sandt for dyden ikke forstå, hvordan en sådan sag kan ende med en så alvorlig advarsel. Det burde end ikke være blevet til en tjenstlig samtale. Og hvad jeg mener om opstandelsen? Det kan I høre, når I kommer i kirke påskedag, søndag den 5. april. Kristian Tvilling 3

4 Gudstjenester i Virum Kirke april - august 2015 Torsdag den 2. april: Skærtorsdag Fredag den 3. april: Langfredag Søndag den 5. april: Påskesøndag Mandag den 6. april: Anden Påskedag Søndag den 12. april: 1. s. e. påske Søndag den 19. april: 2. s. e. påske Lørdag den 25. april: Kl. 09:30: Konfirmation Kl. 11:30: Konfirmation Alle præster Søndag den 26. april: 3. s. e. påske Fredag den 1. maj: Bededag Kl : Konfirmation Kl. 11:30: Konfirmation Alle præster Lørdag den 2. maj: Kl : Konfirmation Kl. 11:30: Konfirmation Alle præster Søndag den 3. maj: 4. s. e. påske Søndag den 10. maj: 5. s. e. påske Torsdag den 14. maj: Kristi Himmelfarts dag Søndag den 17. maj: 6. s. e. påske Søndag den 24. maj: Pinsedag Søndag den 25. maj: Anden pinsedag Kl : Friluftsgudstjeneste på Frilandsmuseet Søndag den 31. maj: Trinitatis søndag, Stor kirkekaffe Søndag den 7. juni: 1. s. e. trin Søndag den 14. juni: 2. s. e. trin Søndag den 21. juni: 3. s. e. trin Søndag den 28. juni: 4. s. e. trin Søndag den 5. juli: 5. s. e. trin Søndag den 12. juli: 6. s. e. trin Søndag den 19. juli: 7. s. e. trin 4

5 Søndag den 26. juli: 8. s. e. trin Søndag den 2. august: 9. s. e. trin Kirkerne i Lyngby og Kirkens Korshær åbner suppekøkken Søndag den 9. august: 10. s. e. trin Søndag den 16. august: 11. s. e. trin Søndag den 23. august: 12. s. e. trin Søndag den 30. august: 13. s. e. trin Plejehjemsgudstjenester: Tirsdag den 7. april: Kl : Kristian Tvilling Tirsdag den 12. maj: Kl : Inge Nelson Tirsdag den 9. juni: Kl : Elisabeth Siemen Tirsdag den 11. august: Kl : Inge Nelson Der har længe været et ønske i provstiet om at sætte diakonien på dagsordenen og være synlig som kirke i lokalområdet. Også for de socialt udsatte. Det er indiskutabelt, at der er behov for en tættere kontakt med de socialt udsatte borgere, som jo for en stor del også er sognebørn, og særligt er der brug for et sted at tilbyde et meget billigt måltid mad, hvorfor ideen om at etablere et suppekøkken dukkede op. Og nu bliver ideen til virkelighed. Her i marts måned åbner suppekøkkenet i Lokalbanens tidligere billetkontor på Toftebæksvej 22 (lige bag Storcentret). Suppekøkkenet skal være åbent tirsdag, torsdag & søndag fra kl. 17. En lille arbejdsgruppe, bestående af sognepræst Julie Goldschmidt, provst Eigil Saxe, provstisekretær Beate Andreassen, leder af det sociale arbejde i København fra Kirkens Korshær, Lotte Molsing, samt undertegnede, har her i februar måned ansat Kurt G. Rasmussen som daglig leder af suppekøkkenet. Selv om det er meningen, at suppekøkkenet primært skal drives af frivillige, er der naturligvis behov for en daglig leder, der kan styre og organisere vagtplaner, indkøb osv. Hvis man kunne tænke sig at lægge nogle timer som frivillig i suppekøkkenet så ring til Kurt Rasmussen på tlf Elisabeth Siemen 5

6 Eftermiddags møde Torsdag d. 30. april kl Martin Schwarz Lausten Luther, oprører og reformator. Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? Hvad var det, han ville, og hvorfor blev modsætningen mellem ham og den romersk-katolske kirke så ubønhørlig, at det endte med, at han blev udstødt som kætter? I foredraget belyses Luthers personlige forhold i byen Wittenberg, hans nye opfattelse af kristendommen og de følger, dette fik. Danmark var det første kongerige, som fulgte Luther og brød med pavekirken. Hvorfor egentlig? Og hvad har det betydet for både kirken, for undervisning, socialvæsen og politik helt op til nutiden, at vi blev lutherske? Foredragsholderen, tilknyttet universitetet, hvor han var professor i kirkehistorie til 2008, har skrevet flere bøger om Luther og om den danske reformation. Babysalmerne er tilbage Efter en pause er babysalme - sangen tilbage i Virum kirke. Vi har nu valgt at overgive salmesangen til klassisk sanger og sangpædagog Janne Solvang, som glæder sig til at arbejde med vore allermindste sognebørn, for aldersgruppen 2-12 mdr. Undervisningen er gratis for familier med tilknytning til Virum Kirke. Om sit arbejde fortæller Janne Solvang: Babysalmesang er en anden måde at være sammen med sit barn på og synge for det foregår i kirkerummet, hvor salmerne synges, danses og vugges ind i barnet stimulerer barnets sanser og umiddelbare glæde ved musik inspirerer til musikalske lege med barnet Musik skaber glæde, og selv helt små børn vil ganske hurtigt kunne genkende de salmer, vi synger. Alle de melodier, vi får ind i øret, lagrer sig i den musikalske hukommelse, til gavn og glæde for resten af livet. Du vil få kendskab til musikkens betydning for børnene og lære nye sange og salmer, men først og fremmest handler det om et tæt samvær med dit barn. Kirkerummet giver en ekstra dimension til babysalmesangen, fordi det med sin specielle akustik og med sine traditioner og historier sender en særlig klang ind i musikken. Der har været stor efterspørgsel efter babysalmesangen, og vi har derfor valgt at udvide salmesangstilbuddet, således at det udbydes både i forårshalvåret og i efterårshalvåret. Vi begynder d. 3. marts og forløbet strækker sig over 10 gange, altid tirsdage og altid kl Elisabeth Siemen 6

7 Filmstudiekreds! Kom og se en god film sammen med andre. Sæt kryds i kalenderen Tirsdag d. 31/3 kl. 19. Vi ser en film om en skagensmalers liv. Vi ser filmen, og bagefter drøfter vi den i fællesskab med andre over en kop kaffe eller te. Det er altid berigende at høre andres oplevelser af filmen. Information om filmen kontakt Inge Nelson. Alle er velkomne. Fri entré 7

8 Koncerter Forårskoncert med Sinfonia Selandia Mandag den 20. april kl. 20. Kom og hør 2 af musiklitteraturens mesterværker: W.A. Mozart: Sinfonia concertante for violin, viola og orkester i Es-dur, K Solister: Andreas Orlowitz, violin, og Peter Fabricius, viola. J. Brahms: Symfoni nr. 1 i c-mol, op. 68 Dirigent: Inge Fabricius Billetter à kr. 75 kan bestilles/købes på Virum kirkekontor fra mandag 30. marts. Koncert med Virumkoret Lørdag den 2. maj kl. 16 er der koncert med Virumkoret,som under ledelse af dirigenten Esben Frank fremfører to messer af Mozart og Haydn. Solopartierne synges af Carina Tybjerg Madsen, sopran, Anne-Sofie Søby, alt, Jonathan Koppel, tenor og Mikkel Tuxen, bas. Desuden medvirker et strygerensemble samt organist Knud Rasmussen. De to messer er skrevet samme år, 1775, og har begge et kaldenavn. Mozarts Messe i C-dur har fået navnet Spurvemesse, fordi der i Sanctussatsen spilles nogle kvidrende figurer i violinen, og Haydns Messe i B-dur kaldes Lille Orgelmesse, fordi der i Benedictus-satsen er en solo for orgel og sopran. Det koster 50 kr. at overvære koncerten (gratis for børn og unge under 21) 8

9 Koncert for violin og klaver Onsdag den 20. maj kl kan man opleve violinisten Kirstine Schneider og pianisten Xenia Frederiksen fremføre værker af Brahms og Sibelius. Kirstine Schneider studerer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos professor Serguei Azizian, men har herudover studeret i New York hos den berømte violinist Sylvia Rosenberg. Kirstine har modtaget en lang række priser, bl.a. Jacob Gade Fondens Talentpris, Van Hauens musikpris og Odd Fellows Musikpris. På programmet ved denne koncert vil bl.a. være Sibelius violinkoncert, som Kirstine Schneider senere på året skal spille med orkester i Tivolis Koncertsal. Der er gratis adgang til koncerten Jazzkoncert Mandag den 6. april kl er der koncert med jazzensemblet Mads Granum Kvartet, som består Mads Granum, klaver, Mads Hansen, saxofon, Jesper Thorn, bas og Ricco Victor på trommer. Det bliver en swingende jazzkoncert krydret med dramatiske og sjove fortællinger, som bevæger sig bag om musikken og salmerne. Musikken tager sit afsæt i spændende og finurlige arrangementer af kendte salmer og højskolesange, og som Mads Granum udtaler: Amerikanerne kan trække på deres såkaldte evergreens, men i Norden har vi vor egen fantasiske salme- og sangskat, som passer fint ind i en jazzsammenhæng. Jeg synes, det er vigtigt, at vi værner om denne unikke skat, i en tid hvor morgensang og fællessang har trange kår. Jeg vil gerne være med til at relancere dem for både yngre og ældre lyttere. Der er gratis adgang til koncerten 9

10 Tag med på Pilgrimsvandring Torsdag d. 11. juni kl. 17. Tag vandreskoene på, og gå med ud i naturen. Vi mødes ved Virum Kirke og begiver os på vandring i det smukke landskab. På turen er der plads til samtale, stilhed og fordybelse. Efter vandringen er der en bid brød i Virum Kirkes krypt. For yderligere information kontakt sognepræst Inge Nelson Af hensyn til bespisning er tilmelding nødvendig. Alle er meget velkomne. Turen vil være på ca. 6-7 km. Medbring selv eventuelle drikkevarer til turen. Kirkeudflugt Torsdag den 21. maj begiver vi os ud på vores årlige skovtur. Som sædvanlig koster det 100 kr. at deltage, og man kan tilmelde sig på kirkekontoret fra mandag den 7. april. Vi ser frem til en hyggelig dag med jer alle. Elisabeth Siemen, Inge Nelson og Kristian Tvilling 10

11 Velkommen til menighedsmøde Søndag d. 22. marts afholder vi det årlige menighedsmøde i Virum Kirke. Mødet afholdes umiddelbart efter højmessen kl Her har du mulighed for at høre lidt om, hvad der rør sig i din lokale kirke. Og du har mulighed for at komme med gode forslag, ros og ris. I Virum Kirke vil vi gerne være samlingspunkt for borgerne i Virum. I årets løb samles mennesker i kirken til mange forskellige aktiviteter: Gudstjenester, koncerter, foredrag, studiekredse, afsked med deres kære, fortællinger i børnehøjde samt udklædning og tøndeslagning til Fastelavn, blot for at nævne noget af det. Menighedsmødet er din mulighed for under en uformel frokost at få indflydelse på det kommende års aktiviteter og møde os, der til daglig arbejde i og for Virum Kirke. Vi glæder os til at se dig. Deltagelse og frokost er gratis. Tilmelding er kærkommen af hensyn til traktementet, men ikke nødvendig. Charlotte Dyremose Børn og unge Børne- og familiegudstjeneste Virum kirke Palmesøndag d. 29. marts kl. 10. En gudstjeneste for børn og barnlige sjæle. Vi skal høre om Palmesøndag, om påsken og om påsketraditioner. Efter gudstjenesten er der hygge i kirkens krypt. Vi glæder os til at se jer. Sognepræst Inge Nelson Lasagnegudstjenester - husk tilmelding Lasagnegudstjenester er ganske korte gudstjenester på ca. 30 min., hvor alt foregår i børnehøjde. I samarbejde med kirkens gospelkor, organist og pianist Knud Rasmussen og kirkens gospeldirigent, Tina Robinson, vil der blive sunget, leget og fortalt på en måde, så børnene er med hele vejen. Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad sammen i kirken krypt. Resten af forårets lasagnegudstjenester finder sted torsdag d. 16. april og onsdag d. 20. maj hver gang starter vi kl. 17. Alle er velkomne, men af hensyn til planlægningen bedes man tilmelde sig, hvis man ønsker at spise med. Dette kan gøres på kirkens hjemmeside ved at klikke på tilmeld under menupunktet lasagnegudstjeneste. Sognepræst Kristian Tvilling 11

12 ,, Det er hvert dødeligt menneskes fryd, det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem der med nåden vil tage til takke, rejser han op fra de døde. N.F.S. Grundtvig (DDS 223 v. 5),, 12

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

VINTER 2016 I FREDERIKSHOLM KIRKE

VINTER 2016 I FREDERIKSHOLM KIRKE VINTER 2016 I FREDERIKSHOLM KIRKE FREDERIKSHOLM KIRKE LOUIS PIOS GADE 8 2450 KBH. SV. WWW.SYDHAVNSOGN.DK BØRN/FAMILIE Tro, håb... og graviditet Når man skal tro kræver det, at man tør have tillid til det,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Åbningsugen i Emmauskirken. Program

Åbningsugen i Emmauskirken. Program Åbningsugen i Program SØNDAG I 29. NOV. 10.30 13.30 FESTGUDSTJENESTE MED EFTERFØLGENDE RECEPTION Festgudstjeneste med deltagelse af Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og s egne præster. Prædiken ved

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

VIRUM KIRKE efterår 2015

VIRUM KIRKE efterår 2015 VIRUM KIRKE efterår 2015 Sognepræst Elisabeth Siemen (kbf), Kirsebærbakken 1, 2830 Virum tlf. 4585 6330, mobil 4041 6330. Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11, samt torsdag kl. 17-18 på bopælen

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

VIRUM KIRKE forår 2013

VIRUM KIRKE forår 2013 Program forår 2013:Layout 1 25/02/13 07.56 Page 1 VIRUM KIRKE forår 2013 Sognepræst Elisabeth Siemen (kbf), Kirsebærbakken 1, 2830 Virum tlf. 45 85 63 30. Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11,

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

FORÅR Marts & april 2016 I FREDERIKSHOLM KIRKE FREDERIKSHOLM KIRKE LOUIS PIOS GADE 8 2450 KBH. SV. WWW.SYDHAVNSOGN.DK

FORÅR Marts & april 2016 I FREDERIKSHOLM KIRKE FREDERIKSHOLM KIRKE LOUIS PIOS GADE 8 2450 KBH. SV. WWW.SYDHAVNSOGN.DK FORÅR Marts & april 2016 I FREDERIKSHOLM KIRKE FREDERIKSHOLM KIRKE LOUIS PIOS GADE 8 2450 KBH. SV. WWW.SYDHAVNSOGN.DK TILBUD TIL DE FRISKE Gratis klatreuddannelse Frederiksholm Kirkes klatrevæg er det

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Hver onsdag kl. 11.00 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer og leger sanglege. Det

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

September i Tagensbo Kirke

September i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organistvikar:

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

VIRUM KIRKE vinter 2013

VIRUM KIRKE vinter 2013 VIRUM KIRKE vinter 2013 Sognepræst Elisabeth Siemen (kbf), Kirsebærbakken 1, 2830 Virum tlf. 45 85 63 30. Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11, samt torsdag kl. 17-18 på bopælen og efter aftale,

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER FEBRUAR 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 21. februar kl. 17.00 Basim live i Brønden Kulturhuset Brønden Kulturkalender februar 2015 Det sker i Brøndb KULTURKALENDER FEBRUAR 2015 Udstillinger:

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE 2015 26.-27. sep. VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE EN DEL AF NOGET STØRRE Det er for os, der holder af fællesskab på kryds og tværs. Program lørdag 9.30-10.00 Morgenkaffe m. check in. 10.00-10.30 Morgensang

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2011 marts, april, maj og juni nr. 1 Taizégudstjenester i Keldby/Elmelunde Taizé er navnet på det internationale økumeniske brødrefællesskab, der ligger i den lille

Læs mere

VIRUM KIRKE vinter 2015

VIRUM KIRKE vinter 2015 VIRUM KIRKE vinter 2015 Sognepræst Elisabeth Siemen (kbf), Kirsebærbakken 1, 2830 Virum tlf. 4585 6330, mobil 4041 6330. Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11, samt torsdag kl. 17-18 på bopælen

Læs mere

GUDSTJENESTER CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

GUDSTJENESTER CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder..

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder.. MAJ - AUGUST 2014 ANNA SOGNS KIRKEBLAD MEMENTO MORI HUSK DU SKAL DØ... Kirkebladet udgives af Anna Sogns menighedsråd Redaktion: Sognepræsterne i Anna kirke... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Præstevang Kirke. 9. årgang nr. 2 APRIL - August 2012. side. Stabat Mater 5 Højskoledage. 7 side. side. i Løgumkloster Menighedsrådsvalg

Præstevang Kirke. 9. årgang nr. 2 APRIL - August 2012. side. Stabat Mater 5 Højskoledage. 7 side. side. i Løgumkloster Menighedsrådsvalg Præstevang Kirke 9. årgang nr. 2 APRIL - August 2012 side Stabat Mater 5 Højskoledage side i Løgumkloster Menighedsrådsvalg 7 side 7 2 Undervejs - Gribskov Pilgrimme SE: Præstevang Kirke - Allerød Søndag

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

STRØMMENDE ØDSELHED. Der bliver helt stille et kort øjeblik. En pinlig tavshed, da døren langsomt går op, og en kvinde kommer til syne i døren.

STRØMMENDE ØDSELHED. Der bliver helt stille et kort øjeblik. En pinlig tavshed, da døren langsomt går op, og en kvinde kommer til syne i døren. MAJ - AUGUST 2010 Kirkebladet udgives af Anna Sogns menighedsråd Redaktion: Sognepræsterne i Anna kirke STRØMMENDE ØDSELHED Der bliver helt stille et kort øjeblik. En pinlig tavshed, da døren langsomt

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet Nyhedsbrev Islebjerg Kirke September 2014 Velkommen til september måneds nyhedsbrev fra Islebjerg Kirke. Alle kan få nyhedsbrevet sendt som mail ved at sende en mailadresse til kirkekontoret islebjerg.sogn@km.dk.

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015 MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådsformand Lene Jespersen Brandholms Allé 23, 3. mf. 2610 Rødovre Mob. 6140 9308 lenejespersen906@gmail.com Næstformand Lasse Stensby Baasch Blankavej 5, 3.tv. 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2015 April, maj, juni og juli nr. 1 Pinse sol, fisk og ånd.. Ifølge dansk folketro kan man se pinsesolen danse pinsemorgen. Traditionen stammer oprindeligt fra påskemorgen,

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN DECEMBER JANUAR FEBRUAR GUDSTJENESTER DECEMBER 2014 Lørdag d. 6. december Julemarkedsgudstjeneste 10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach- og Julie Rebel Efterfulgt af julemarked i Sognegården Søndag d. 7. december 2. søndag i

Læs mere

Tirsdag den 17. april kl i Forsamlingshuset.

Tirsdag den 17. april kl i Forsamlingshuset. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 17. april kl. 18.00 i Forsamlingshuset. Spisning, derefter generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. På valg er: Lis Andersen (modtager ikke genvalg) Aase Hedevang

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

VIRUM KIRKE vinter 2012

VIRUM KIRKE vinter 2012 VIRUM KIRKE vinter 2012 Sognepræst Elisabeth Siemen (kbf), Kirsebærbakken 1, 2830 Virum tlf. 45 85 63 30. Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11, samt torsdag kl. 17-18 på bopælen og efter aftale,

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2017 januar februar marts Indhold: Reformationen 1517-2017 2 Tusmørkeandagter 3 Reformationsjubilæum 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug

Sammen skaber vi engagement. Højskole for genbrug Sammen skaber vi engagement Højskole for genbrug Mandag d. 14. marts - fredag d. 18. marts 2016 1 Forsidefoto: Mikkel Østergaard Dato Kurset afholdes fra mandag den 14. til fredag den 18. marts 2016. Pris

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere