Babysalmesang. 6. årgang nr. 3 juni - juli - august 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Babysalmesang. 6. årgang nr. 3 juni - juli - august 2007"

Transkript

1 6. årgang nr. 3 juni - juli - august 2007 Babysalmesang Midt i april havde jeg den store fornøjelse at modtage de første mødre med børn til babysalmesang, og i skrivende stund er vi halvvejs gennem forløbet. Baby + enten mor eller far er indbudt til 7 formiddage med sang og rytmik under ledelse og vejledning af musikpædagog Birgitte Moos fra Varde kommunale musikskole. Kan babyer synge? Ja i en vis forstand kan de godt! Hvad er babysalmesang? Det er sang og musik, bevægelse og rytmik for babyer med udspring i salmer, der synges ind i barnet, allerede fra det er få måneder gammelt. De sange og salmer, som forældrene synger for deres børn fra fødslen, følger Babysalmesang (fortsættes næste side)

2 børnene resten af livet. Vi synger, danser og vugger salmernes stemninger ind i børnene, der oplever med alle sanser. Sang og musik er med til at stimulere et barns kreative udvikling, og det gælder også for de allermindste. Særligt godt bliver det under en kyndig, musikalsk vejleder, og sådan en er vi så heldige at have fået fat på. Babysalmesang er også en god anledning for forældrene til at få lært eller genopfrisket nogle salmer, som kan bruges som morgeneller godnatsalmer derhjemme. Det er en stor glæde at se børnenes koncentration og optagethed af de sanseindtryk, de præsenteres for. Forårets forløb har været for børn med fødselsdato mellem 1. juli og 31. december Efter sommerferien begynder vi med et nyt hold, der mødes 8 torsdage kl. 10, første gang den 16. august. Det bliver tilbudt til familier med børn født i 1. halvår af 2007, og der er plads til max. 12 børn. Nåede man af den ene eller anden grund ikke at komme med på forårsholdet, kan man stadig komme på efterårsholdet i det omfang, der er plads, hvis barnet endnu ikke er fyldt 10 måneder. Marianne Lesner Babysalmesang Pesten i Øse og Næsbjerg i 1659 Af Aage Tirsgaard, leder af Næsbjerg Sognearkiv For ca. 350 år siden blev den sydlige del af Jylland ramt af en særdeles kraftig pestepidemi. Kirkebogen for Øse-Næsbjerg pastorat beretter om de mange, der døde i peståret I Øse og Næsbjerg sogne kom beboerne til at mærke pesten, da den borttog ca. en tredjedel af befolkningen. Sognets præst, provst Mads Mortensen Morsing har i kirkebogen noteret dato, navne og bopæl på de i alt 188 personer, som han i 1659 måtte begrave. Her en enkelt dag fra kirkebogen: Den 11. aug. døde: - Appellone, Christen Øloes hustru i Næsbjerg - Niels Pedersen Nebel i Næsbjerg - Niels Pedersens barn i Næsbjerg - Mads Hansen i Vesterbæk - Søren Christensen i Heager - Anne Hanskone i Helle I årene forud for 1659 viser kirkebogen, at der i sognet døde cirka 12 personer om året. Trækker vi 12 fra de 188 døde i 1659, har vi en overdødelighed på 176 personer. Dividerer vi 12 op i 176, 2

3 så viser resultatet, at der i 1659 i Øse-Næsbjerg døde gange så mange som i de foregående år. Pastor Morsing skriver intet om dødsårsagerne, men vi ved fra andre kilder, at det sydlige Jylland i 1659 var plaget af en særdeles kraftig pestepidemi. Laves der lidt statistik over de døde, så viser tallene, at pesten ramte mænd, kvinder og børn med lige stor konsekvens og alle sognets landsbyer blev ramt. Fordelingen af døde i løbet af 1659 varierer særdeles meget: januar 0, februar 5, marts 4, april 1, maj 1, juni 3, juli 21, august 88, september 51, oktober 7, november 4, december 3. De første 6 måneder er der en overdødelighed, men den er ikke voldsom stor. Men i juli tager epidemien for alvor fat, går helt grassat i august, falder noget i september, hvorefter den klinger ud sidst på året uden dog at nå det normale niveau på ét dødsfald om måneden. Den historiske baggrund Danmark havde i 1657 erklæret Sverige krig. For at stå stærkere havde Danmark allieret sig med Brandenburg og Polen, der også kom danskerne til undsætning. Sidst på året i 1658 rykkede de brandenburgske og polske tropper op i Jylland og fordrev svenskerne. Vore allierede venner blev naturligvis indkvarteret hos og bespist af den lokale danske befolkning. Polakkerne ved Kolding, brandenburgerne ved Ribe. Pestens udbredelse Det var de polske tropper vest for Kolding, der bragte pesten med sig. I disse egne var dødeligheden i den lokale befolkning uhyggelig høj: 65-80% døde af pest på ganske kort tid. Nord, øst, syd og vest for dette område aftog dødeligheden, men var stadig høj. Næsbjerg-Øse således med en dødelighed på 35%, Årre sogn 39%, mens man i Grimstrup sogn nåede op på 42%. Disse procentsatser skal tages med noget forbehold, da man ikke har præcise tal over, hvor store befolkningerne var i de forskellige sogne. For datidens befolkning var pest et velkendt fænomen, en del af deres bevidsthed. Med jævne mellemrum opstod der små eller større epidemier - oftest naturligvis i ufredstid, hvor der skete store folkebevægelser over store afstande. Pestepidemier var sjældent udbredt til hele Danmark på samme tid. Om sygdommen pest Datiden kunne ikke sætte navn på pesten. De epidemier, der opstod, og hvor folk døde efter et ganske kort sygdomsforløb, fik alle betegnelsen pest. Fra andre kilder findes der beskrivelser af såvel symptomer som sygdomsforløb. De lærde (læger og historikere) er enige om, at det var plettyfus, der hjemsøgte den sydlige del af Jylland i Plettyfuser overføres fra menneske til menneske ved hjælp af kropslus. Smitstoffet (bakterie) findes (fortsættes side 4) 3

4 i lusens ekskrementer og er ikke farligt, med mindre det hurtigt kommer i forbindelse med åbne sår. Lusens bid får det til at klø, vi reagerer ved at kradse på huden. Der opstår huller/små sår, der giver bakterierne adgang til blodbanerne. Inkubationstiden er op til 10 dage. Temperaturstigning til ca. 40, kulderystelser, opkastninger samt smerter i hovedet. Efter 4-5 dage udslæt på kroppen, arme og ben i form af runde, lyserøde pletter, der er let ophøjede. Feberen fortsætter med at være høj, patienten bliver sløv og plages af hallucinationer og ængstelse. Klarer man sig gennem sygdomsforløbet, er man rask efter ca. 3 uger. Normalt er dødeligheden % - mindre hos børn og unge og størst hos gamle og svagelige (70-80 %). Plettyfus (krigstyfus, hungertyfus) forekommer ofte i forbindelse med krig, hvor hygiejnen er i bund, og hvor man kommer i kontakt med nye befolkningsgrupper, hvilket netop skete i Danmark i Polakkerne ved Kolding kom i fysisk kontakt med danskerne, og da den danske befolkning oplevede pestens elendigheder og død, flygtede mange til byerne eller andre egne af landet. Det er nok på den måde, pesten kom til Øse og Næsbjerg sogne. Plettyfus var også et kendt fænomen i koncentrationslejrene under 2. verdenskrig. Lidt mere fra kirkebogen Som det fremgår af kirkebogen, så var juli, august og september de store pestmåneder, hvor 160 af de i alt 188 døde. På en enkelt dag, den 15. august, døde ikke mindre end 13 personer - den 12. august døde 10. Går man lister over døde igennem, vil man kunne konstatere, at nogle familier blev særdeles hårdt ramte: far, mor og måske 2 børn. Præsten og befolkningen må naturligvis have været tynget i knæ af sorg, ængstelse og det enorme arbejde, der var med at få de mange mennesker begravet. Mange er naturligvis i den varme sommertid hurtigt blevet lagt i fællesgrave. Om der var kister til alle, melder historien ikke noget om. Den 28. august blev en kone og et nabobarn fra Heager lagt i samme kiste. Naturligvis fandt man også dengang praktiske løsninger på praktiske problemer. Men der var også en hverdag med malkning, udmugning, høst, syltning, madlavning osv. osv., som skulle gøres. Pasningen af de mange syge har fysisk og psykisk krævet en enorm indsats. Og alle har naturligvis gået ængstelige rundt og gjort egne nervøse tanker, om det nu næste gang var en selv, der blev ramt af pesten. Der var næppe meget at glæde sig over i 1659 i Øse og Næsbjerg. En konsekvens af de mange dødsfald blev mangel på arbejdskraft og folk til at overtage gårdene, hvorfor mange gårde lå øde hen. Beregninger fra sognene Næsbjerg, 4

5 Øse, Årre og Grimstrup viser, at 28, 22, 38 og 22 % af gårdene først i 1660 erne stadig lå hen som ødegårde. Problemet blev over en årrække løst, da bønderkarle fra andre landsdele søgte til de egne, hvor der var mange ødegårde - her kunne en gård overtages på fordelagtige vilkår. Kilder: Kirkebogen for Øse- Næsbjerg Sogn Aksel Lassen: Skæbneåret 1659 Epitafium med sognepræst Mads Mortensen Morsing og hustru Karen Poulsdatter samt deres 12 uger gamle datter Anne. Billedet er fra 1675 oliemaleri på træ måler 117 x 117 cm, og det hænger ved siden af prædikestolen i Øse Kirke. Han var i år, hun 63 år. Familiegudstjenesten i Øse kirke den 18. marts 5

6 Konfirmandindskrivning Den 19. august afholdes indskrivning til konfirmation Der er først gudstjeneste i Øse kirke kl Derefter går vi over i præstegården, hvor selve indskrivningen finder sted i konfirmandstuen. Husk konfirmandens CPR-nummer. I Næsbjerg kirke er der gudstjeneste kl Derefter finder indskrivningen sted, mens vi stadig er ved kirken. Husk konfirmandens CPR-nummer. Begge gudstjenester er naturligvis ikke kun for konfirmandfamilierne, men for alle, der har lyst til at komme til kirke! Kom og vær med til at bakke op om de nye konfirmander! Marianne Lesner Datoer for konfirmation i de kommende år Der er tradition for, at der er konfirmation i Øse kirke den 1. søndag i maj og i Næsbjerg kirke den 2. søndag i maj. I de år, hvor pinsedag falder på 2. søndag i maj, flyttes konfirmationen i Næsbjerg kirke til Kristi Himmelfartsdag, da man ikke må holde konfirmation på pinsedag. I år 2008 falder pinsen på den 2. søndag i maj, så det bliver et år, hvor konfirmationen må holde flyttedag. Dette blev naturligvis meddelt til forældrene i den berørte skoleklasse allerede for flere år siden, ligesom det også i de foregående år har været omtalt her i kirkebladet, da jeg ville sikre mig, at det ikke kunne komme bag på nogen i hvert fald ikke de familier, som skal have konfirmation! 2008 Næsbjerg kirke: den 1. maj, Kristi Himmelfartsdag Øse kirke: den 4. maj 2009 Øse kirke: den 3. maj Næsbjerg kirke: den 10. maj Marianne Lesner Friluftsgudstjeneste i Tambours Have 6 Søndag den 26. august kl holdes friluftsgudstjeneste i Tambours Have. Bag gudstjenesten står præster og menighedsråd i den gamle Helle kommune. Fire af præsterne medvirker med hver deres opgave (formesse, prædiken, nadverindledning og afslutning). Alle fire medvirker ved nadveruddelingen. Her i begyndelsen af juni mødes præster og menighedsrådsmedlemmer til planlægningsmøde. I øvrigt henvises til Ugeavisen. Marianne Lesner

7 Nyt fra Øse menighedsråd Kirkegårdsdigerne mod nord og vest har det ikke godt. Allerede i 2005 fik vi arkitekt Hans Lund, Rødding, til at lave et overslag over omsætningen af digerne. Prisen lå fra 1000 kr. til 1500 kr. pr. løbende meter. Nu er det ikke noget, man bare lige går i gang med, for kirkegårdsdigerne er fredede, så forslaget blev forelagt kirkegårdskonsulenten, den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet. Alle gav grønt lys for igangsætning af arbejdet. I Øse menighedsråd og i Skads Provsti var man dog af den opfattelse, at det var mange penge at bruge på stendiget, så vi lod sagen ligge stille. Desværre bliver digets tilstand stadigt værre, og stenene vælter ned, hvilket er til fare for både mennesker og dyr, så her i 2007 kontaktede vi igen Hans Lund. Han havde et nyt forslag, som han havde prøvet et par steder, det går ud på, at man skubber stenene på plads med en skovl på en rendegraver. Onsdag den 18. april var Skamstrup Maskinstation bestilt til at komme med en rendegraver. Hans Lund og nogle fra menighedsrådet var til stede sammen med kirkegårdens personale. Der blev skubbet nogle steder. Det viste sig, at det var muligt at presse stenene ind - men alle rødderne fra bevoksningen virkede nærmest som en fjeder, så de flyttede sten fulgte stort set med skovlen tilbage igen. Diget blev ikke meget kønnere, men til gengæld mere løst! Nu må vi nok bide i det sure æble og fælde træerne og betale prisen for omsætningen af diget på nordsiden. Vi må trøste os med, at der ikke er tvivl om, at det bliver flot, og når træerne er væk, vil man rigtigt kunne nyde udsigten til kirken og vor flotte og velplejede Øse kirkegård. Poul Erik Runge, formand Gospelkoncert Næsbjerg menighedsråd fik i vinter en henvendelse fra NRUI om et fællesarrangement i sportsugen. NRUI foreslog en gospelkoncert, og vi fandt, at det var en meget god idé. Derfor bliver der kirkekoncert med gospelkoret Westcoast Gospel Voices i Næsbjerg kirke onsdag, den 29. august kl Der er gratis adgang til koncerten, da menighedsrådet og NRUI deles om at betale korets honorar. Efter koncerten kan der købes kaffe og kage i teltet. Vi håber, at mange vil bakke op om begge dele. Marianne Lesner 7

8 Nyt fra Næsbjerg menighedsråd Nyt fra formanden Kirkebladet kan nu ses både på Næsbjerg kirkes hjemmeside: og på Næsbjergs hjemmeside: På mødet i april blev det besluttet at installere automatisk klokkeringning i Næsbjerg. Det er en investering på ca kr., og den sker på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet. Det betyder, at graver eller medhjælper ikke længere manuelt skal ringe solen op og ned, og de skal heller ikke længere åbne og låse kirkedøren. Udstyret leveres nemlig med fjernbetjening og automatisk dørlås. Anlægget forventes monteret og sat i drift omkring den 1. oktober i år. Hans-Ole Fisker Sogneindsamlingen 2007 Søndag, den 4. marts blev en rigtig god dag for Folkekirkens Nødhjælp, og dermed for kampen mod aids i verden, især blandt unge kvinder. Det lykkedes i fællesskab at samle lige omkring 14 millioner kroner ved hjælp af indsamlere ud over hele landet. I Næsbjerg samlede 14 frivillige ind, og beløbet blev i alt 7.387,50 kr. Med det øgede antal landsindsamlinger in mente, ser vi resultatet fra den 4. marts som udtryk for, at der er rigtig mange mennesker, som gerne vil støtte Folkekirkens Nødhjælp. Vi er meget taknemmelige for bidraget og håber på samme velvillighed næste år. Hanne Skals Babysalmesang Babysalmesang 8

9 Sognekalenderen Fredag, den 1. juni Babysalmesang i præstegården kl Torsdag, den 7. juni Stilleaften i Næsbjerg kirke kl Fredag, den 8. juni Babysalmesang i præstegården kl Fredag, den 15. juni Babysalmesang i præstegården kl Torsdag, den 2. august Stilleaften i Næsbjerg kirke kl Torsdag, den 16. august Babysalmesang i præstegården kl Søndag, den 19. august Konfirmandindskrivning, se i øvrigt artikel andetsteds i bladet. Torsdag, den 23. august Babysalmesang i præstegården kl Søndag, den 26. august Friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl Se i øvrigt artikel andetsteds i bladet. Onsdag, den 29. august Kirkekoncert med gospelkor i Næsbjerg kirke kl Se i øvrigt artikel andetsteds i bladet. Torsdag, den 30. august Babysalmesang i præstegården kl Babysalmesang 9

10 Februar marts - april Øse sogn Dåb Anders Vestkær Pedersen, den 4. februar (Lisbeth Vestkær Pedersen og Lars Vestkær Pedersen, Oved) Emil Duerlund Terp, den 11. februar (Line Terp og Dan Duerlund Terp, Øse) Katrine Klagenberg Søgaard, den 25. februar (Pia Klagenberg Søgaard og Henrik Søgaard, Nordenskov) Søs Laura Jepsen, den 25. februar (Inger Slivsgaard Jepsen og Ib Biltoft Jepsen, Vesterbæk) Vielse Camilla Lisette Kajhøj og Kenny Heine Bodholdt, Næsbjerg, den 17. marts Kirkelig velsignelse Pia-Vera Mølgaard og Morten Bergsøe, Øse, den 24. marts Dødsfald og begravelser Bent Friis Madsen, død i Ribe den 20. marts, begravet i Øse den 27. marts Peder Nikolaj Nielsen, død i Øse den 27. marts, begravet i Øse den 31. marts Niels Peder Knudsen, død i Nordenskov den 31. marts, begravet i Agerbæk den 4. april Næsbjerg sogn Dåb Marie Kirstine Jensen, den 18. februar (Hanne Tilde Jensen og Kim Jensen, Næsbjerg) Marie Krath Sørensen, den 11. marts (Vivi Krath Dammark og Erik Havgaard Sørensen, Øse) Daniel Cim Tang Lyster, den 15. april (Ina Lyster og Peter Tang Lyster, Næsbjerg) Signe Søndergård Knudsen, den 15. april (Janni Søndergård Jakobsen og Ronni Knudsen, Næsbjerg) Vielse Helle Amstrup og John Vejlgård Davidsen, Næsbjerg, den 3. marts 10

11 Præstesekretæren Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på præstegårdens telefon hver tirsdag formiddag, bedst mellem kl Menighedsrådsmøder Øse menighedsråd: 15. august kl i konfirmandstuen. Næsbjerg menighedsråd: 14. juni og 21. august kl i Næsbjerg forsamlingshus. Kirkebil Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester. Bestilles hos: Næsbjerg Taxi, tlf , senest kl dagen før. FDF Kredsleder: Viggo Iversen, tlf Indre Mission Formand: Søren Arnbjerg, tlf KLF Kirke & Medier Villy Lauridsen, tlf Redaktion Marianne Lesner (ansvarshavende), Mary Søndergård, Hanne Skals, Anne Nykjær Larsen og Bodil Søbye Andreasen. Kirkelig vejviser Sognepræst Marianne Lesner Sønderskovvej 142, Øse, 6800 Varde tlf , fax: Træffes bedst tirsdag kl. 9-10, onsdag til fredag kl Træffes ikke mandag Præstesekretær Bodil Larsen træffes tirsdag kl. 9-10, tlf Øse sogn Graver Flemming Nielsen tlf , på kirkegården: Organist Anne-Margrethe Bundgaard, tlf Kirkesanger Else Marie Vagtborg, tlf Kirkesanger Lund Frederiksen, tlf Menighedsrådsformand Poul Erik Runge, tlf Kirkeværge Søren Thomsen, tlf Næsbjerg sogn Graver Niels Ove Andersen tlf på kirkegården: Organist fælles med Øse Kirkesangere fælles med Øse Menighedsrådsformand Hans Ole Fisker, tlf Kirkeværge Jonna Bjerg, tlf

12 Gudstjenesteliste for Øse og Næsbjerg kirker Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger a a Trinitatis søndag a 9.30 a 1. s. e. trin a a 2. s. e. trin a 9.30 a 3. s. e. trin Ingen 9.00 FAB 4. s. e. trin a Ingen 5. s. e. trin Ingen a 6. s. e. trin CL Ingen 7. s. e. trin Ingen 9.00 CL 8. s. e. trin CL Ingen 9. s. e. trin a a 10. s. e. trin K K 11. s. e. trin Ingen TH Ingen TH 12. s. e. trin. Signaturer: a = altergang. CL = Charlotte Locht. FAB = Finn Arne Bye. K = konfirmandindskrivning efter gudstjenesten. TH = aflyst til fordel for friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl Solhøj Der er gudstjeneste på Solhøj ved Marianne Lesner den 20. juni, den 11. juli og den 15. august kl Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne. Helle Plejecenter Der er gudstjeneste på Helle Plejecenter ved Marianne Lesner den 14. juni kl Pianist og kirkesanger medvirker. Alle er meget velkomne. Deadline til næste nummer: 1. august 2007 Tryk: PE Offset, Varde

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2014 Vores konfirmander deltog den 10. april i rollespillet Luthers Nøgle sammen med knap 600 andre konfirmander Kirkens fødselsdag

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hvor ska vi hen, du? 6. årgang nr. 4 september - oktober - november 2007. - høstgudstjeneste, sogne- og samtaledag i Øse sogn

Hvor ska vi hen, du? 6. årgang nr. 4 september - oktober - november 2007. - høstgudstjeneste, sogne- og samtaledag i Øse sogn 6. årgang nr. 4 september - oktober - november 2007 Hvor ska vi hen, du? - høstgudstjeneste, sogne- og samtaledag i Øse sogn Det ligner efterhånden en tradition, at der hvert år holdes sognedag i Øse sogn.

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 11. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2011 Minikonfirmander Menighedsrådene i Øse og Næsbjerg har i dette forår ansat Laila Wentzel fra Glejbjerg som minikonfirmand-underviser.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2015 Den nye konfirmandbygning i Næsbjerg NYT NYT NYT - Spaghettigudstjeneste Vi har i Øse menighedsråd besluttet os for at prøve,

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have 7. årgang nr. 3 juni - juli - august 2008 Friluftsgudstjeneste i Tambours Have For tredje gang holdes der i august friluftsgudstjeneste i Tambours Have. Første gang var det alene for Øse og Næsbjerg sogne,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 1 December 2013 januar/februar 2014 3. klasserne øver sig i denne tid, for de skal optræde med krybbespil ved gudstjenesterne på 1. søndag i advent.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 17. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2017 Kirkens fødselsdag Pinsen er kirkens fødselsdag, og vi har en god tradition for at invitere de mindste skolebørn til gudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 16. årgang nr. 4 September/oktober/november 2016 Minikonfirmand afslutning i Øse kirke 31. maj Salmemaraton I samarbejde med flere andre sogne i Varde provsti fortsætter

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

9. årgang nr. 4 september - oktober - november Friluftsgudstjeneste i Tambours Have søndag den 29. august kl

9. årgang nr. 4 september - oktober - november Friluftsgudstjeneste i Tambours Have søndag den 29. august kl 9. årgang nr. 4 september - oktober - november 2010 Friluftsgudstjeneste i Tambours Have søndag den 29. august kl. 14.00 Friluftsgudstjenesten 2009 NØG nu et etableret gospelkor Af Anja Poulsen, korleder

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. Juni - August 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 52. årg. 2015 September Oktober November Konfirmander 2015-2016 En varm velkomst til årets nye konfirmander! Konfirmander fra Firkløverskolen

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 16. årgang nr. 1 December 2015 januar/febuar 2016 Mens vi venter - gennem 4 adventssøndage skriften Det, der tæller, og den bygges op i et vekslende forløb med 3 ingredienser,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 3 Juni/juli/august 2015 Babysalmesang Babysalmesang i Øse og Næsbjerg kirker er en dejlig stund hver uge. Kvalitetstid med barnet er i højsædet. Der

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne

Kirkebladet. for Næsbjerg og Øse sogne. 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015. 25 år med Marianne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 4 September/oktober/november 2015 25 år med Marianne Friluftsgudtjeneste Vi minder om friluftsgudstjenesten i Tambours Have søndag den 30. august kl.

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 1 December 2014 Januar/februar 2015 Velkommen til et nyt kirkeår, der begynder 1. søndag i advent med familiegudstjenester med krybbespil Krybbespil

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 17. årgang nr. 4 September/oktober/november 2017 Salmemaraton I samarbejde med flere andre sogne i Varde provsti fortsætter vi projekt salmemaraton, hvor salmebogen

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Menighedsmøde i Ferslev Konfirmandstue den 6. september 2015

Menighedsmøde i Ferslev Konfirmandstue den 6. september 2015 Menighedsmøde i Ferslev Konfirmandstue den 6. september 2015 Målsætningen og visionen for Ferslev, Dall, Volsted Sognes Menighedsråd for 2012-2016 er: - at kirken i sin helhed skal have sit fokus på evangeliets

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 4 September/oktober/november 2014 Til teltgudstjenesten ved sportsfesten i Nordenskov, var altertavlen lavet af børn fra SFO i Nordenskov skole. Det

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Lad det klinge sødt i sky! 8. årgang nr. 1 december 2008 - januar - februar 2009

Lad det klinge sødt i sky! 8. årgang nr. 1 december 2008 - januar - februar 2009 8. årgang nr. 1 december 2008 - januar - februar 2009 Lad det klinge sødt i sky! Sangens År var det i 2008, og alle steder i musikmiljøet, herunder også kirkerne, er der gjort en stor indsats for at fremme

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Stort og småt. 6. årgang nr. 1 december 2006 - januar - februar 2007. (fortsættes næste side)

Stort og småt. 6. årgang nr. 1 december 2006 - januar - februar 2007. (fortsættes næste side) 6. årgang nr. 1 december 2006 - januar - februar 2007 Stort og småt Det er store ord, vi hører, når vi kommer til kirke i juletiden, fantastiske ord, der løfter os op og fylder os, bevæger os med deres

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Efterår 2008. 7. årgang nr. 4 september - oktober - november 2008

Efterår 2008. 7. årgang nr. 4 september - oktober - november 2008 7. årgang nr. 4 september - oktober - november 2008 Efterår 2008 Et spændende efterår ligger foran os. Der er noget for alle aldre, synes jeg. Gudstjenesterne, først og fremmest, og så er der endnu en

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

REJSE TIL ROM OG POMPEII SEPTEMBER 2009 FOR ALLE INTERESSEREDE Orienterende møde tirsdag den 25. november kl. 19.30 i Helle-Hallen

REJSE TIL ROM OG POMPEII SEPTEMBER 2009 FOR ALLE INTERESSEREDE Orienterende møde tirsdag den 25. november kl. 19.30 i Helle-Hallen Kirkenyt nr. 46 2008 MENIGHEDSRÅDSVALG 2008 Som omtalt i sidste nr. af Kirkenyt er der valg til menighedsråd i alle landets sogne her til efteråret. Sidste frist for indlevering af kandidatlister er sidst

Læs mere

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Pinsepligt? Hvad er det, der sker i pinsen? Jøderne var i sin tid forsamlet for at fejre en årtusind gammel pagt, som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Forår 2013 Gudstjenesteliste 10. marts til 9. juni incl. 10. marts 9:00 * 13. marts Fyraftenssang 16:30 Skallerup Kirke 17. marts 9:00 Sundby (Nørager) 20. marts

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Orø Kirkeblad. Den nye navnelov

Orø Kirkeblad. Den nye navnelov Orø Kirkeblad nr. 3 maj/juni 2006 15. årg. Den nye navnelov Dit eller mit navn?? Severinsen -jensen eller jensenseverinsen Den nye navnelov. Den 1. april 2006 trådte den længe ventede, nye navnelov i kraft.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere