Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R11V. 3. marts Ret til ændringer forbeholdes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R11V. 3. marts 2011. Ret til ændringer forbeholdes"

Transkript

1 Hold R11V 3. marts 2011 Ret til ændringer forbeholdes

2 Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer... 5 Studieintroduktion... 7 Radiografi, klinisk undervisning Radiografi og filosofi, videnskabsteori, etik Ergonomi Radiografisk anatomi og fysiologi Hospitalshygiejne Kommunikation Bogliste

3 Tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets anatomi og fysiologi. Modulet retter sig desuden mod den menneskelige relation i radiografi. Den menneskelige relation belyses i tilknytning til de problemstillinger og patientsituationer, som radiografer arbejder med og i. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: viden om menneskets normale anatomiske opbygning og fysiologi i forhold til udvalgte områder kendskab til hvordan normale anatomiske strukturer viser sig på radiografiske billeder forståelse af betydningen af relationen mellem patient og radiograf for mennesket, der er til undersøgelse viden om pleje, omsorg og kommunikations betydning for det raske og det syge menneske indsigt i basal mikrobiologi, infektionspatologi, hygiejniske principper samt foranstaltninger, der etableres med henblik på at forebygge og bekæmpe smittespredning forståelse af ergonomiske begreber og metoder samt deres betydning for forflytning, arbejdsteknik og arbejdsmiljø færdigheder i at identificere normale anatomiske strukturer på radiografiske billeder teknikker til at anvende de hygiejniske principper i forbindelse med korrekt håndhygiejne færdigheder i forflytningsteknik forudsætninger for at kunne tilrettelægge egen læring, samt anvende forskellige studiemetoder og pædagogiske redskaber herunder indgå i gruppeprocesser baggrund for at kunne identificere opfattelser af hvad det vil sige at være patient, herunder hvad omsorg kan rette sig i mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt kvalifikationer til at forholde sig analytisk og kritisk til hvordan radiografen kan handle i relation til en patient ud fra kendskab til etiske grundpositioner. 3

4 Oversigt over modul 1 uge 3-5/32-34 uge 6/35 uge 7/36 uge 8/37 uge 9/38 uge 10/39 Studieintro. Studieintro. Studieintro. Hyttetur Radiografisk anatomi & fysiologi Radiografisk anatomi & fysiologi Radiografisk anatomi & fysiologi Radiografisk anatomi & fysiologi Kommunikation Ergonomi Mikrobiologi & hygiejne Radiografi Klinisk undervisning Mikrobiologi & hygiejne Radiografi Klinisk undervisning billeddiagnostisk afdeling De studerende har mødepligt uge 11/40 uge 12/41 uge 13/42 uge 14/43 uge 15/44 Radiografisk anatomi & fysiologi Radiografi Klinisk undervisning Mødepligt opgave med fokus på Kommunikation Radiografisk anatomi & fysiologi Radiografisk anatomi & fysiologi Radiografi, filosofi, videnskabsteori etik obligatorisk opgave (mødepligt) Radiografi, filosofi, videnskabsteori etik obligatorisk opgave (mødepligt) Modulprøve 4

5 Prøve Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve. Prøven er en individuel skriftlig besvarelse af spørgsmål indenfor radiografisk anatomi og fysiologi. Prøven består dels af spørgsmål, hvor svar vælges ud fra flere svarmuligheder, dels af spørgsmål, hvor besvarelser skal formuleres skriftligt og dels af billeder, hvor der skal sættes korrekt betegnelse på anatomiske strukturer. Den studerende er automatisk indstillet til ordinær prøve. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve, Menneske og omsorg i radiografi, modul 1. Dokumentet kan hentes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Følg stien: Information Til -> Studerende -> Selma Lagerløfs Vej -> Find dit hold ->. Skemaer Denne plan for modul 1 er et udgangspunkt for skemalægning, men da ydre rammer (fx tilgængelige lokaler og undervisere) varierer år for år, er de konkrete ugeskemaer ikke identiske med denne plan. Konkrete ugeskemaer findes på UCN's hjemmeside for radiografuddannelsen: Følg stien: Information Til -> Studerende -> Selma Lagerløfs Vej -> Find dit hold ->. Litteratur Litteratur, der er opgivet til undervisning på de følgende sider er gældende, med mindre underviser meddeler andet på. Ændringer til litteratur meddeles ca. én uge før undervisningen finder sted. ECTS, studietid og undervisningsformer Hvert fag omfatter et bestemt antal ECTS-points. European Credit Transfer System points er et pointsystem som anvendes i Europa for gøre det enkelt at sammenligne uddannelser med hensyn til indhold og studietid. 1 ECTS points svarer til gennemsnitligt 27 timers studier for den enkelte studerende. tilrettelægger en del af denne tid i forskellige former og kategorier af undervisning: Individuelle studier Denne kategori omfatter undervisningsmetoder, hvor den studerende læser litteratur, iagttager klinisk radiografi, søger information på internettet, læser noter som underviseren har lagt ud på nettet, anvender faglige softwareprogrammer og lign. Parvise studier Kategorien omfatter: gruppearbejde i par, en studerende vejledes af sin vejleder - ansigt til ansigt eller online, to studerende arbejder sammen omkring et softwareprogram, chat mellem to studerende vedr. en fælles opgave m.v. Studier i grupper Denne kategori rummer gruppearbejde i større grupper, projektarbejde, online diskussionsfora eller chat (asynkron og synkron kommunikation) med flere deltagere. 5

6 Studier i hold I denne kategori findes forelæsninger i auditorier eller online, holdundervisning, studerende der præsenterer temaer for hinanden og lign. I denne modulbeskrivelse ses hvordan underviserne har tilrettelagt de studerendes studier med de forskellige fag og emner. Ved undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse af undervisere og studerende, er der afsat et bestemt timeantal. Ved de øvrige undervisningsformer, der foregår i grupper eller individuelt, er der ikke skrevet timetal, da det vil være individuelt hvor megen tid der skal anvendes for at gennemføre de forskellige aktiviteter; nogle kan nøjes med at bruge lidt mindre, andre lidt mere end den gennemsnitlige tid på 27 timer pr. ECTS. Men som studerende er det vigtigt at være opmærksom på, at undervisningen er tilrettelagt i en blanding mellem fysisk og virtuel tilstedeværelse, og at man skal forberede sig til og være aktiv deltager i begge dele for at nå målene for uddannelsen. 6

7 Studieintroduktion Hensigt Hensigt med studieintroduktion er at den studerende opnår de bedste forudsætninger for at begynde at læse til radiograf ved UCN gennem adgang til basale informationer om uddannelsesforholdene ved UCN - institutionen og dens faciliteter, uddannelsens opbygning, indhold i modul 1 fortrolighed med at bruge undervisning i studieteknikker at føle sig velkommen og være godt i gang med at lære holdets andre studerende at kende Undervisningsformer Varierede netbaserede aktiviteter i ugerne op til studiestart samt velkomstforelæsninger, rundvisninger og studiegruppearbejde i studiets første uge. Studieintroduktionen kan løbende følges op ved diskussioner i ud fra ønsker og behov fra studerende, faglige tutorer eller undervisere. Der aftales fysiske møder hvis dét er mest hensigtsmæssigt i forhold til diskussioner om forhold i studiet. Indhold Velkomstbrev med log-in til og oplysninger om tekniske betingelser for at anvende (krav til computer, internetforbindelse og browser). Underviser/ ansvarlig uge 3-4/32-33 Virtuel tilstedeværelse på Velkomstbrevet indeholder forskellige opgaver og quizzer som guider til at anvende og UCNs inter- og intranet til at finde oplysninger om radiografuddannelsens opbygning indhold, tilrettelæggelse og prøve på modul 1 turnus i klinisk undervisning, principper for fordeling af kliniske undervisningssteder blandt studerende og hvordan holdet får støtte til den konkrete fordeling uniformsetikette i klinisk undervisning juridiske og praktiske forhold ved prøver i radiografuddannelsen internationalisering - introduktion til studieaktivitet i udlandet studievejledningen ved UCN UCN studerendes sociale liv (tutorers information) UCNs studenterorganisationer og studerendes deltagelse i råd og udvalg (tutorers information) it i UCN inklusiv hvordan man udfylder og afleverer erklæring om ansvarlig anvendelse af it i UCN biblioteket ved UCN praktiske oplysninger inklusiv hvordan man udfylder og afleverer studiekontrakt oplysninger om studiekort inkl. krav om fotografering på UCN for at studiekortet kan laves. oplysning om CopyDan aftale og vejledning til betaling. Karina Astrup og Christine H Nyrup Velkomstbrevet indeholder vejledning til den studerendes præsentation af sig selv på og til dannelse af studiegrupper. 7

8 Studieintroduktion uge 5/34 uge 6/35 mandag UCN: 6 lektioner Lokale 362 uge 6/35 mandag UCN: 1 lektion uge 6/35 mandag UCN: 1lektion Lokale 312 uge 6/35 onsdag UCN: 1 lektion uge 6/35 tirsdag UCN: 3 lektioner Lokale 312 uge 6/35 onsdag Studiegruppeaktivitet Studerende melder sig ind i studiegrupper i på baggrund af tutorers præsentationsindlæg. Velkomst til radiografuddannelsen Præsentation af radiografundervisere Opfølgning på virtuel studiestart Fotografering til studiekort. UCN's fysiske rammer - rundvisning Fælles velkomst til University College Nordjylland for alle nye studerende ved dekan for sundhedsuddannelserne ved UCN. Opfølgning på virtuel studiestart i forhold til login på, Adobe Connect, UCN's intranet og mailsystem. Holdetikette Forelæsning og diskussion i plenum om holdetikette. Hvis tid er fortsættes der med gruppeetikette og gruppeprocesser. Individuel studie til holdetikette: forbered inden undervisningen 3 punkter vedr. etiketten på holdet, der er vigtig for dig. Agertoft, A: side 13-36, 48-56, Skimme materiale der er lagt ud på It s Learning i mappen holdetikette, gruppeetikette og gruppeprocesser under faget Studieintroduktion (R10S) Introduktion til EasyViz Gruppeetikette og gruppeprocesser Studiegrupper definerer etikette og lægger denne i i studiegruppens egen mappe under faget Studiegrupper (R10S) Agertoft, A: side 13-36, 48-56, skimme materiale der er lagt ud på It s Learning i mappen holdetikette, gruppeetikette og gruppeprocesser under faget Studieintroduktion (R10S) Underviser/ ansvarlig Tutorer (Karina Astrup kigger med på ) Christine Houman Nyrup Karina Astrup Lise-Lotte Albrektsen, studiesekretær for radiografuddan nelsen. Hanne Sloth, studiechef for radiografuddannelsen Tutorer Anders Halling, dekan for sundhedsuddannelserne ved UCN Merethe Juhl Hollen Karina Astrup Henrik Thomsen Tutorer (KAC kigger ind i studiegruppers rum på It's Learning) 8

9 Studieintroduktion uge 6/35 onsdag UCN: 1 lektion uge 6/35 onsdag UCN: 1 lektion uge 6/35 torsdag UCN: 1 lektion uge 6/35 fredag UCN: 1 lektion Uge 7/36 mandag UCN: 2 lektioner Lokale 362 uge 7/36 tirsdag UCN: 2 lektioner uge 7/36 onsdag UCN: 3 lektioner uge 8/37 onsdag UCN: 2 lektioner Uge 11/40 mandag UCN: 2 lektioner Holdetikette, gruppeetikette og gruppeprocesser Studiegrupper præsenterer gruppeetiketter og der tales mere om gruppeprocesser Agertoft, A: side 13-36, 48-56, skimme materiale der er lagt ud på It s Learning i mappen holdetikette, gruppeetikette og gruppeprocesser under faget Studieintroduktion (R10S) Holdetikette, gruppeetikette og gruppeprocesser Gruppeprocesser og gruppeetiketter Mødepligt Turnus i klinisk undervisning Introduktion til ekstern teoretisk prøve på modul 1 Introduktion til mødepligt, opgaver og eksamensreglement Anvendelse af it til faglig og social kommunikation Mere introduktion til Adobe Connect Et tilbud til alle studerende ved UCN: Læseteknik Et tilbud til alle studerende ved UCN: Notatteknik Tilbud til radiografstuderende: Studiecafé I studiecaféen kan du diskutere faglige og praktiske spørgsmål med undervisere og medstuderende, fx spørgsmål om anatomi og fysiologi, om bøger eller. Du vil kunne få svar eller blive vejledt om hvor du kan finde svar. Underviser/ ansvarlig Karina Astrup Karina Astrup og tutorer Karen Johnsen Karina Astrup Christine H Nyrup Hanne Sloth Anne-Mette Schirmer Susanne Hjorth Hansen Merethe Juhl Hollen Mia Andresen, anatomiunderviser, sygeplejerskeuddannelsen Mia Andresen, anatomiunderviser, sygeplejerskeuddannelsen Kristian Vejle og Michael Fravn Uge12/41 mandag UCN: 2 lektioner Lokale: 312 Uge14/43 mandag UCN: 2 lektioner Introduktion til Refworks Tilbud til radiografstuderende: Studiecafé I studiecaféen kan du diskutere faglige og praktiske spørgsmål med undervisere og medstuderende, fx spørgsmål om anatomi og fysiologi, om bøger eller. Du vil kunne få svar eller blive vejledt om hvor du kan finde svar. Henrik Thomsen Kristian Vejle og Michael Fravn 9

10 Studieintroduktion Litteratur og materialer Agertoft, A et al Deltager i netbaseret læring. Billesø & Baltzer, Værløse By, O 2007, Memo: den nemme vej til bedre hukommelse. Bazar, København By, O 2008, Memo - studiehåndbogen : den nemme vej til bedre eksamen. Bazar, København Harboe, T (red.) 2002, Kunsten at studere En håndbog i studieteknik. 2. udg. Ingeniøren-Bøger, København s , 45, 55-72, Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr 262 af 20/03/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 766 af 26/06/2007. Lokaliseret 3. februar 2010 på Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Lokaliseret 3. februar 2010 på University College Nordjylland, Gældende Eksamensordning for professionsbacheloruddannelserne ved University College Nordjylland. Lokaliseret 3. februar 2010 på dieinfo%2fsund%2feksamensreglement_januar+2010_version_ _endelig_til+net.pdf University College Nordjylland: Gældende Plan for klinisk undervisning, radiografuddannelsen. Tillæg til studieordning. Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fklinisk+vejledning%2fplan+for+klinisk+undervisning+moduluddannelse pdf University College Nordjylland: Gældende Studieordning for radiografuddannelsen, maj 2009 Lokaliseret 3. februar 2010 på lser%2fradiograf%2fom+uddannelsen%2fstudieordning_radiografuddannelsen_2009.pdf 10

11 Radiografi, klinisk undervisning 1,5 klinisk ECTS er i faget Radiografi, klinisk undervisning er tilrettelagt i sammenhæng med fagene Kommunikation og Hospitalshygiejne. På de følgende sider er beskrevet den kliniske undervisning i radiografi og hvordan denne følges op ift. fagene Kommunikation og Hospitalshygiejne. I øvrigt er fagene beskrevet på de følgende sider i denne modulbeskrivelse. Hensigt Hensigten med kliniske studier i billeddiagnostisk afdeling er, at den studerende får indblik i radiografens praksis, og at reflektere over praksis i forhold til kommunikation og hospitalshygiejne. Centrale Temaer Den studerende skal være særligt opmærksom på relationen mellem radiograf og patient anvendelse af hygiejniske principper i praksis. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Det enkelte menneskes værdier, normer og holdninger som forudsætning for at indgå i en professionel pleje- og omsorgsrelation med patienten Betydningen af relationen mellem patient og radiograf for mennesket, der er til undersøgelse og behandling. Billeddiagnostisk afdeling Den kliniske undervisning finder sted på den billeddiagnostiske afdeling, hvor den studerende skal gennemføre klinisk undervisning i modul 3. Krav om tilstedeværelse Mødepligt: 30 timer. Herudover gennemfører den studerende de aktiviteter, der er beskrevet nedenfor. Registrering af studerendes tilstedeværelse Studiesekretær sender registreringsliste til det kliniske undervisningssted samtidig med flyttemeddelelse. Klinisk undervisningsansvarlig på det kliniske undervisningssted er ansvarlig for at registreringslisten udfyldes og underskrives. Når klinisk undervisning er gennemført er den studerende ansvarlig for at aflevere den udfyldte og underskrevne registreringsliste til studiesekretær. 11

12 Radiografi, klinisk undervisning Plan for undervisning uge 8/37 tirsdag Fysisk tilstedeværelse på UCN: 1 lektion Mødepligt Introduktion til klinisk undervisning i billeddiagnostisk afdeling. Indeholder: - Introduktion til uniformsetikette. - Kort introduktion til bekendtgørelse 975 og Optræden i klinisk praksis Underviser/ ansvarlig Karina Astrup uge 8/37 onsdag Fysisk tilstedeværelse på UCN: 2 lektioner uge 10/39 mandag Fysisk tilstedeværelse på billeddiagnostisk afdeling uge 10/39 mandag, efter fysisk tilstedeværelse på billeddiagnostisk afdeling: Virtuel tilstedeværelse på It's Learning uge 10/39 tirsdag Fysisk tilstedeværelse på billeddiagnostisk afdeling uge 10/39 tirsdag, efter fysisk tilstedeværelse på billeddiagnostisk afdeling: Virtuel tilstedeværelse på It's Learning uge 10/39 onsdag Fysisk tilstedeværelse på billeddiagnostisk afdeling uge 10/39 onsdag, efter fysisk tilstedeværelse på billeddiagnostisk afdeling: Virtuel tilstedeværelse på It's Learning uge 10/39 torsdag Fysisk tilstedeværelse på billeddiagnostisk afdeling Introduktion til udarbejdelse af praksisbeskrivelse Introduktion til arbejde med praksisbeskrivelse i kommunikationslaboratorium Om praksisbeksrivelser (på de følgende sider i denne beskrivelse) Læs eksempel på praksisbeskrivelse på it s learning. Calgary-Cambridge guiden for kommunikation mellem patient og sundhedsprofessionel (ligger på It s learning) Klinisk undervisning. Konkrete aktiviteter oplyses af aktuel billeddiagnostisk afdeling Dialog om hygiejne (se rammer for dialogen under faget Hospitalshygiejne i denne modulbeskrivelse) Klinisk undervisning. Konkrete aktiviteter oplyses af aktuel billeddiagnostisk afdeling Dialog om hygiejne (se rammer for dialogen under faget Hospitalshygiejne i denne modulbeskrivelse) Klinisk undervisning. Konkrete aktiviteter oplyses af aktuel billeddiagnostisk afdeling Dialog om hygiejne (se rammer for dialogen under faget Hospitalshygiejne i denne modulbeskrivelse) Klinisk undervisning. Konkrete aktiviteter oplyses af aktuel billeddiagnostisk afdeling Karina Astrup Klinisk uddannelsesansvarlig/ klinisk vejleder Christina Egekvist Klinisk uddannelsesansvarlig/ klinisk vejleder Christina Egekvist Klinisk uddannelsesansvarlig/ klinisk vejleder Christina Egekvist Klinisk uddannelsesansvarlig/ klinisk vejleder 12

13 Radiografi, klinisk undervisning uge 10/39 fredag, efter fysisk tilstedeværelse på billeddiagnostisk afdeling: Virtuel tilstedeværelse på It's Learning uge 10/39 fredag Fysisk tilstedeværelse på billeddiagnostisk afdeling uge 10/39 fredag kl Virtuel tilstedeværelse på uge 11/40 onsdag Virtuel tilstedeværelse på Den studerende vælger og beskriver en situation fra praksis som har fokus på kommunikation. Praksisbeskrivelsen skal udarbejdes ud fra de retningslinjer, som ses på de følgende sider i denne modulbeskrivelse. Praksisbeskrivelsen lægges i senest mandag i uge 11/40 kl Oplyses af aktuel billeddiagnostisk afdeling Hygiejnesygeplejerske besvarer spørgsmål om hygiejne (se rammer for dialogen under faget Hospitalshygiejne i denne modulbeskrivelse) Individuel forberedelse til situationsspil torsdag og fredag i uge 11/40 Se beskrivelse af forberedelse under faget kommunikation. Underviser/ ansvarlig Susanne H Hansen Karina Astrup Klinisk uddannelsesansvarlig/ klinisk vejleder Hygiejnesygeplejerske Birgitte Pedersen Susanne H Hansen Karina Astrup Relevant materiale Gældende redaktionelle krav for skriftlige opgaver ved UCN. Hentes på e_krav_til_skriftlige_opgaver.aspx eller gå ind på og følg stien UCN -> Studieinfo -> Selma Lagerløfs Vej -> Praktiske oplysninger -> Redaktionelle krav til skriftlige opgaver Information om kliniske undervisningssteder: Gå ind på og følg stien Information Om -> -> Klinisk undervisning. Rul ned på siden - ved at klikke på røde cirkler i oversigtskort kommer man ind på hospitalernes hjemmesider. Praksisbeskrivelser En praksisbeskrivelse er en fortælling om en udvalgt hændelse i praksis, som man selv har deltaget i og dermed oplevet. Når en oplevelse skrives ned bliver værdier, teorier, begreber og metoder mere tydelige i forhold til den måde, man selv udfører radiografi på. Ideen med praksisbeskrivelser er altså at skrive for at tænke og at lære: Dét at arbejde med egen beskrivelse af praksis kan være med til at sætte gang i tanker og dermed udvikling. Olga Dysthe (2005) kalder dét at skrive for at tænke og lære for procesorienteret skrivning. Her udforsker man sine tanker, afprøver ideer og reflekterer. Formålet med denne form for skrivning er ifølge Dysthe at forklare sig selv over for andre og at tænke med pennen. Når man skriver for at tænke og lære bruger man sit eget sprog og lægger ikke vægt på det formelle, og man bruger underviseren, medstuderende eller sig selv som dialogpartner. Det vil sige, at man kan reflektere over sine ideer med henblik på omstrukturering af den måde man hidtil har opfattet verden på. Skrivning giver andre mulighed for at få indblik i, hvad man ved og kan i forvejen, og på den måde får andre mulighed for at støtte én i at lære. 13

14 Radiografi, klinisk undervisning Ideen med praksisbeskrivelser er altså at lære af sine erfaringer ved at fastholde erfaringen på skrift. Det er derfor vigtigt, at beskrivelsen tager udgangspunkt i en oplevelse, hvor man selv har deltaget i praksis, og ikke blot været tilskuer. Gennem beskrivelse af oplevelsen sætter man ord på de handlinger, man foretog, og de tanker og følelser, der var knyttet til hændelsen. Valg af hændelse Til praksisbeskrivelsen vælges en hændelse, som gjorde et særligt indtryk. Det kan for eksempel være en hændelse, hvor - det planlagte lykkedes, - hændelsen indebar en oplevelse som gjorde særligt indtryk, - det planlagte forløb helt anderledes end forventet. At skrive en praksisbeskrivelse En praksisbeskrivelses form er en fortælling med en jeg-fortæller. Hændelsesforløbet beskrives med egne ord og sådan, at en person, der ikke var til stede, kan forstå det beskrevne. Beskrivelsen skal være så detaljeret og virkelighedsnær som muligt, uden analyse og vurdering; - hvad skete der? - hvad blev der sagt? - hvordan reagerede du? - hvordan reagerede de øvrige involverede personer? - hvad tænkte du? - hvad følte du? Retningslinier for praksisbeskrivelse i klinisk undervisning i billeddiagnostisk afdeling modul 1 Praksisbeskrivelsens fokus skal være kommunikationen mellem patienten og radiografen/radiografstuderende i forbindelse med en undersøgelse. Patienter og personale inklusiv radiografstuderende, som optræder i praksisbeskrivelsen, anonymiseres: Hvis der nævnes navne skal disse være fiktive, så personale ikke bliver udstillet og så tavshedspligt overfor patienter overholdes. Praksisbeskrivelsen må maksimalt omfatte 7200 tegn inkl. mellemrum og skal følge gældende redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved University College Nordjylland. 14

15 Radiografi og filosofi, videnskabsteori, etik Radiografi: 2 teoretiske ECTS Filosofi, videnskabsteori og etik: 1 teoretisk ECTS Hensigt Hensigten med studier af faget radiografi er, at den studerende udvikler viden, færdigheder og kompetencer i samspillet mellem sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, human og samfundsvidenskabelige områder, så den studerende er i stand til at forene og anvende dette i radiografifaglige udfordringer. På modul 1 retter studier af faget sig mod relationen mellem radiograf og patient og mod værdier og omsorg i en radiografifaglig kontekst. Hensigten med studier af faget filosofi, videnskabsteori og etik på modul 1 retter sig imod og argumentationsteori og -analyse i sundhedsfaglige tekster. På modul 1 studeres fagene i sammenhæng for at give gode muligheder for at få viden om, reflektere over og diskutere radiograf-relevante omsorgsbegreber, etik og argumentationsteori. Studerende skal aktivt forholde sig til og bruge omsorgsbegreber i en forpligtende diskussion af, hvad det vil sige at være radiograf, og hvilke særlige udfordringer professionen kan rumme i forhold til mennesket til undersøgelse og behandling. Centrale Temaer Radiografi: Værdier og holdninger i forholdet til mennesket i radiografi Radiografens ansvar og pligter. Professionel pleje og omsorg som en mellemmenneskelig relation, der er baseret på gensidighed, ansvarlighed og menneskelig og faglig handling Filosofi, videnskabsteori, etik: Introduktion til videnskabsteori Introduktion til etik Introduktion til argumentationsteori Vurdering af kilder 15

16 Radiografi og Filosofi, videnskabsteori, etik Læringsudbytte Radiografi: Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Grundlæggende viden og holdninger til omsorgs- og sygepleje - teorier, begreber og metoder der indgår i radiografien Det enkelte menneskes værdier, normer og holdninger som forudsætning for at indgå i en professionel pleje- og omsorgsrelation med patienten Betydningen af relationen mellem patient og radiograf for mennesket, der er til undersøgelse og behandling Menneskets grundlæggende behov samt omsorg og pleje til mennesket der har behov for støtte til opfyldelse af grundlæggende behov Den studerende har udviklet færdigheder i Identificere grundlæggende behov for omsorg- og pleje i radiografien. Den studerende har udviklet kompetence til Identificere opfattelser af hvad det vil sige at være patient, herunder hvad omsorg kan rette sig i mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt Filosofi, videnskabsteori, etik: Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over udvalgte filosofiske, videnskabsteoretiske og etiske grundpositioner. Etikkens betydning for relationen mellem patient og sundhedspersonale. Den studerende har udviklet færdigheder i at identificere og analysere etiske aspekter på individplan at analysere tekster ud fra udvalgt argumentationsteori Den studerende har udviklet kompetence til at identificere hvad det vil sige at være patient, herunder hvad etikken kan rette sig imod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt. 16

17 Radiografi og Filosofi, videnskabsteori, etik Undervisningsformer Undervisningen forløber, så der først læses tekster indenfor fagene og gennemføres en netbaseret diskussion om udarbejdelse af en skriftlig gruppeopgave, hvor online forelæsninger og et diskussionsforum bruges. I diskussionsforum svarer underviserne på de studerendes spørgsmål, men de studerende må også gerne svare og diskutere indlæggene fra medstuderende. Der oprettes mapper på It`s Learning til studiegrupperne, hvor der er lagt en skabelon for udarbejdelse af gruppeopgaven og på diskussionsfora. Aflevering af opgaven er en forudsætning for at kunne gå til prøve ved afslutning af modul 1. Forløb Først en introduktion til fagene og de tre hovedtemaer: Omsorg, etik, argumentationsteori. Dernæst en netbaseret diskussion, hvor de studerende har mulighed for at få vejledning i forhold til teorierne og gruppearbejdet. Diskussionsopgavens fokus er, at de studerende får læst og diskuteret tekster, der behandler fagligt relevante begreber i fagene og sat dem i relation til opgaveskrivningen. Forløbet afsluttes på klassen med en kvalificering af opgaveskrivningen fra undervisernes side og gennemgang af teorier, hvis der er behov for dette. Diskussion af hvordan det hele kan sættes i relation til radiografens praksis. 17

18 Radiografi og Filosofi, videnskabsteori, etik Plan for undervisning Underviser/an svarlig 18

19 Radiografi og Filosofi, videnskabsteori, etik Omsorg og etik: Intro til forløbet. Fortolkning og analyse af relationen mellem radiograf og patient, kort intro til begreberne, menneskesyn. Argumentation og tekstanalyse: Præsentation af Toulmins model for argumentation og præsentation af modellen som analyseredskab til vurdering af tekster/kilder. Lindahl, M & Juhl, C: Den Sundhedsvidenskabelige Opgave: Kap1(spring evt afsnittet Evidenshierarki over) Supplerende litteratur om argumentation,(lægges indscannet): Jensen, L. Fra Patos til logos videnskabsretorik for begyndere s Underviser/an svarlig e 12/41 mandag UCN: 6 lektioner Lokale 362 Præsentation af spørgsmål som redskab til analyse af tekster/vurdering af kilder. Lindahl s samt Rienecker Den Gode Opgave kapitel 10 s 'Spørgsmål til litteraturen' - sidste lægges indscannet Introduktion til gruppeopgave med at analysere, fortolke og bearbejde en praksisbeskrivelse med inddragelse af opgivet litteratur (mødepligt) se her i Modulbeskrivelsen. Opfølgning på test i redaktionelle krav til opgaveskrivning (skal tages inden undervisningen) Aflevering af gruppeopgaven er et krav for at gå til prøve på Modul 1 som beskrevet i rammer og kriterier for denne prøve. Processen: 1. I studiegrupper på UCN: Gruppen skal analysere og fortolke en udleveret praksisbeskrivelse, således at gruppen argumenterer for og beskriver problemer i forhold til omsorg og etiske aspekter i undersøgelsessituationen beskrevet i praksisbeskrivelsen (= problemstilling). (Med udtrykket etiske aspekter tænkes på værdier og menneskesyn) Underviserne vejleder grupperne 2. På klassen alle: Gruppen skal afgrænse problemstillingen ved at vælge ét af problemerne og begrunde valget a. oplæg fra underviserne om afgrænsning og begrundelse for valg af ét af problemerne (20 min) b. studiegrupperne diskuterer afgrænsning og begrundelse for valg 3. På klassen alle: Gruppen skal fremstille en problemformulering om det valgte problem i relation til praksisbeskrivelsen a. 1 lektion, hvor vi snakker problemformulering ud fra afgrænsning hvad er en god problemformulering? b. Grupperne formulerer udkast til en problemformulering Lindahl, M & Juhl, C: Den Sundhedsvidenskabelige Opgave: Kap 3 s Merethe Juhl Hollen Karen Johnsen 19

20 Radiografi og Filosofi, videnskabsteori, etik uge 12/41 tirsdag uge 12/41 tirsdag uge 12/41 onsdag uge 12/41 torsdag Radiografens ansvar og pligter Individuelle studier, opgave og test. Autorisationsloven: Lov nr 451 af d Røntgenbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 975 af den ( Tavshedspligten: avshedspligt.pdf Kristensen, K 2008 Kap. 1, kap. 6, kap.8, kap. 10 Studiegruppearbejde med gruppeopgave. Studiegrupperne diskuterer teorier online og arbejder med gruppeopgaven. Der er mulighed for vejledning via online diskussionsforum hvor underviserne svarer på spørgsmål én gang i døgnet. Der er mulighed for online forelæsninger hvor Kari Martinsens & Virginia Hendersons omsorgsteorier fremlægges. Pedersen, Søren (red) 2007, Sygeplejebogen 1 del 2- Grundlæggende behov. Kap. 1 (scan lægges på Its L) Nielsen, Birthe K (red) 2008, Sygeplejebogen 2 del 1- Teori og metode. Kap 2 & 3 Underviser/an svarlig Kristian Vejle Karen Johnsen Merethe Juhl Hollen Karen Johnsen Merethe Juhl Hollen Karen Johnsen Merethe Juhl Hollen uge 12/41 fredag UCN: 5 lektioner Lokale 362 uge 13/42 grupper aftaler uge 13/42 onsdag eftermiddag Uge 13/42 torsdag Uge 13/ 42 fredag kl Teoretisk kvalificering af gruppernes opgaver: Gruppen skal holde et oplæg for klassen hvor hver gruppe redegør for væsentligt indhold i den valgte teori/de valgte begreber. Gruppen skal give et bud på et svar på problemformuleringen ved hjælp af den valgte teori/de valgte begreber Hver gruppe har 15 min til fremlæggelse og fælles diskussion på klassen. Hvordan kan vi bruge teorierne i radiografens praksis? Hvordan kan professionsetikken anvendes i praksis? Send gerne mails til Karen og Merethe om hvilke elementer af teorierne der ønskes diskuteret, uddybet, afklaret osv. eller hvad I synes er svært. Etik for radiografer i Danmark (udleveres) Birkler, Jacob: Etik i sundhedsvæsenet s Gruppeopgave færdiggøres i studiegrupperne. Gruppeopgave færdiggøres i studiegrupperne. Gruppeopgave færdiggøres i studiegrupperne. Gruppeopgave afleveres i senest kl. 8 BEMÆRK: Aflevering af opgaven er en forudsætning for at kunne gå til prøve ved afslutning af modul 1. Se rammer for prøven på hjemmesiden: > Uddannelser > Radiograf > Genveje > Find dit hold > R10S. I oversigten klikkes på den blå cirkel ud for 'Rammer for prøve modul 1'. Hvis Gruppeopgaven ikke oploades til tiden skal den senest være oploadet onsdag i uge 15/44. kl Karen Johnsen Merethe Juhl Hollen Karen Johnsen Merethe Juhl Hollen Peter Juul Ørnstrup 20

21 Radiografi og Filosofi, videnskabsteori, etik Uge 14/43 Underviserne giver en skriftlig tilbagemelding på gruppeopgaven senest fredag BEMÆRK: Hvis opgaven ikke er afleveret inden tidsfristen gives ikke tilbagemelding. Underviser/an svarlig Karen Johnsen Merethe Juhl Hollen Peter Juul Ørnstrup Gruppeopgave med mødepligt i fagene: radiografi, filosofi, videnskabsteori og etik Rammer De studerende har mødepligt til denne opgave. Den udarbejdes i grupper og skal afleveres inden modulets eksterne prøve senest onsdag i uge 15/44. kl Udgangspunkt for opgaven er en praksisbeskrivelse, som underviserne har udarbejdet på baggrund af studerendes praksisbeskrivelser fra klinisk undervisning i modul 1. Opgaven skal give studerende mulighed for i grupper at diskutere analyse af tekster og at træne skriftlig argumentation. Denne træning danner grundlag for opgaveskrivning gennem resten af uddannelsen. Underviserne giver en skriftlig tilbagemelding til hver gruppe via, hvis opgaven afleveres rettidigt (ellers giver aflevering af opgaven blot adgang til at gå til prøve på modul 1). Tilbagemeldingen har fokus på at give gruppen et indtryk af niveau for præstationen i opgaven og vejledende i forhold til at kvalificere studerendes argumentation i skriftlige opgaver gennem uddannelsen. Omfang Opgaven må maksimalt omfatte tegn inkl. mellemrum. En figur, en tabel eller et billede tæller som ét tegn. Det angivne antal tegn er eksklusive forside, indholdsfortegnelse, fortegnelse over referencer, bilagsfortegnelse og bilag. Redaktionelt Teksten i bearbejdningen skal være stavet korrekt og formuleret så det faglige indhold fremstår tydeligt. Gældende redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved UCN skal følges; hentes på elle_krav_til_skriftlige_opgaver.aspx eller gå ind på og følg stien UCN -> Studieinfo -> Selma Lagerløfs Vej -> Praktiske oplysninger -> Redaktionelle krav til skriftlige opgaver Litteratur Anvendt litteratur skal afspejle niveau i pensum for modul 1. Krav til skriftlig gruppeopgave (bearbejdning af en praksisbeskrivelse) At gruppen demonstrerer forståelse for grundlæggende begreber i fagene ovenfor. 21

22 Radiografi og Filosofi, videnskabsteori, etik Bearbejdningen skal være baseret på teori, have relation til praksisbeskrivelsen og være relevant for radiograffaglig praksis. Gruppen skal demonstrere færdighed i argumentation og tekstanalyse og kritisk stillingtagen til teksters indhold samt faglig iagttagelse og analyse. 1. Gruppen skal analysere og fortolke den udleverede praksisbeskrivelse, således at gruppen argumenterer for og beskriver problemer i forhold til omsorg og etiske aspekter i undersøgelsessituationen beskrevet i praksisbeskrivelsen (= problemstilling). (Med udtrykket etiske aspekter tænkes på værdier og menneskesyn) 2. Gruppen skal afgrænse problemstillingen ved at vælge ét af problemerne og begrunde valget 3. Gruppen skal fremstille en problemformulering om det valgte problem i relation til praksisbeskrivelsen. Problemformuleringen skal indeholde ordene: omsorgs- eller etiske aspekter, radiograf/studerende og den konkrete patient 4. Gruppen skal vælge teori og/eller teoretiske begreber til belysning af problemformuleringen og begrunde valget 5. Gruppen skal analysere og fortolke valgt teori/ valgte begreber 6. Gruppen skal give et bud på et svar på problemformuleringen ved hjælp af den valgte teori/de valgte begreber Online diskussion/vejledningsforum på itslearning i radiografi, filosofi, videnskabsteori og etik: Spørgsmål til vurdering af kilder / tekstanalyse samt argumentationsanalyse, som studiegrupperne kan tage udgangspunkt i: Hvilken slags tekst er det? o Hvilke læsere retter teksten sig mod? Hvem er forfatteren? o Hvor er teksten publiceret og hvornår? Hvad er tekstens pointe/påstand/hovedargument? Hvor velunderbygget er argumentationen = hvilke belæg er der anvendt? Hvordan bruges sproget i teksten? o Er teksten skrevet forståelig? Er sproget klart? Hvad kan teksten bruges til i radiografi? 22

23 Radiografi og Filosofi, videnskabsteori, etik Litteratur Birkler, J 2006, Etik i sundhedsvæsenet. Munksgaard Danmark, København, kap 2, 4, 5 & 7 Birkler, J 2003, Filosofi & sygepleje. Munksgaard Danmark, København, kap 1 & 2 (scan lægges på Its L) Birkler, J 2005, Videnskabsteori En grundbog. Munksgaard Danmark, København FRD 2008, Etik for radiografer- Etiske retningslinjer, der sætter mennesket i centrum. (udleveres) Jensen, L. 2004, Fra Patos til logos videnskabsretorik for begyndere. Roskilde Universitets Forlag (scan lægges på Its L) Kristensen, K 2008, Sundhedsjura - patienternes retssikkerhed - sundhedspersoners ansvar - Myndigheders tilsyn. 3. udg. Gad, København Lindahl, M. & Juhl, C. 2010, Den Sundhedsvidenskabelige Opgave vejledning og værktøjskasse. 2. udg. Munksgaard. København. Kap Nielsen, Birthe K (red) 2008, Sygeplejebogen 2 del 1- Teori og metode. Gads Forlag, København. 2. udgave, 1. oplag. Kap 2 & 3 Pedersen, Søren (red) 2007, Sygeplejebogen 1 del 2- Grundlæggende behov. Gads Forlag, København. 2. udgave, 1. oplag. Kap. 1 (scan lægges på Its L) Riencker, L og Jørgensen, P S 2005, Den Gode Opgave. Samfundslitteratur s. 241, (scan lægges på Its L) Supplerende litteratur Henriksen, Jan-Olav; Aarflot, Hilde Marie 2002, Å møte en annen. I: Bjørk, Ida Torunn; Helseth, Sølvi; Nortvedt, Finn: Møte mellom pasient og sykepleier. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, kap10 (scan lægges på Its L) Hafslund, Bjørg, Tveit, Hilde og Strøm, Bergliot 2006, Instituttet for Radiografi, Høgskolen i Bergen. Kunnskapsbasert radiografi - en investering for fremtiden. Hold Pusten Nr. 10, s verificeret

24 Ergonomi 0,5 teoretiske ECTS Hensigt Hensigt med studier af faget er, at den studerende udvikler viden om og forståelse for samspillet mellem patient og radiograf i forbindelse med patientens behov for støtte og hjælp til at bevæge sig. Den studerende udvikler teoretisk og kropslig viden om og forståelse for hensigtsmæssig kropsholdning og forflytning af mennesker. Den studerende udvikler viden om og forståelse for betydningen af at medinddrage og tage hensyn til egne og patientens ressourcer ved forflytninger. Centrale temaer Arbejdsmiljøloven (præsenteres kort som ramme) Kropsbevidsthed Forflytning af mennesker Øvelser i forflytninger Brug af hjælpemidler Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Egen kropsholdning ved forflytninger. Anvendelse af korrekte forflytnings og arbejdsteknikker. Egne og patientens ressourcer i forhold til forflytninger. Anvendelse af sikkerhedsorganisationen i forhold til arbejdsskader. Den studerende har udviklet færdigheder i Forflytnings og arbejdsteknikker i samspil med patient og personale Brug af hjælpemidler i forbindelse med forflytninger Den studerende har udviklet kompetence til At vælge og anvende korrekt forflytnings og arbejdsteknik i forhold til patientens tilstand og de aktuelle omgivelser At vurdere egne og patientens ressourcer ved forflytning At vurdere behov for anvendelse af hjælpemidler og ekstra personale ved forflytninger At handle i forhold til sikkerhedsorganisationen i forbindelse med arbejdsskader 24

25 Ergonomi Indhold uge 9/38 torsdag studiegruppe 1og 2 Fysisk tilstedeværelse på UCN: 5 lektioner Lokale 220 uge 9/38 fredag studiegruppe 3, 4 og 5 Fysisk tilstedeværelse på UCN: 5 lektioner Lokale 220 Mødepligt Oplæg, diskussion og øvelser: Principper for hensigtsmæsige forflytninger, med og uden hjælpemidler, af patienter til undersøgelse på billeddiagnostisk afdeling. Keiding & Petersen 1997 s Mødepligt Oplæg, diskussion og øvelser: Principper for hensigtsmæsige forflytninger, med og uden hjælpemidler, af patienter til undersøgelse på billeddiagnostisk afdeling. Keiding & Petersen 1997 s Underviser/ ansvarlig Bernt Veiss- Pedersen forflytningsinstruktør, afdeling R, Aalborg Sygehus Bernt Veiss- Pedersen forflytningsinstruktør, afdeling R, Aalborg Sygehus Mødepligt De studerende som ikke deltager i undervisningen, er selv ansvarlige for, at melde sig til undervisningen på kommende modul ved studiesekretær. Litteratur Keiding, M & Petersen, P, 1997, Undervisningsbog i forflytningsteknik. Det er tanken der tæller og ryggen det gælder. B.B. Konsulent, Aalborg. ISBN: (aktuelle sider er indscannet og ligger på its learning). Relevante links og supplerende litteratur Arbejdstilsynet 2004, Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer. At-vejledning D.3.3. Lokaliseret på BAR Social- og Sundhed: Forflyt.dk. Lokaliseret på Lunde, P H, 2003, Bevægelse og forflytning - i stedet for at løfte. 2. udg. Gad, København 25

26 Radiografisk anatomi og fysiologi 8 teoretiske ECTS Hensigt Hensigten med faget er at opnå et læringsudbytte om den menneskelige organismes normale anatomiske opbygning og fysiologiske funktion i relation til professionen. Centrale temaer Den menneskelige organismes normale opbygning og funktion i forhold til udvalgte områder. Introduktion til normalanatomiske strukturers manifestationer på radiografisk billedmateriale. Læringsudbytte Den studerende har udviklet viden om, forståelse af og kan reflektere over Den menneskelige organismes normale opbygning og funktion i forhold til udvalgte områder. Sammenhængen mellem normalanatomien/fysiologien og deres radiografiske manifestationer på billedmateriale. Den studerende har udviklet færdigheder i at identificere udvalgte anatomiske strukturer og fysiologiske processer på radiografisk billedmateriale. Den studerende har udviklet kompetence til selvstændigt at kombinere den opnåede viden om og færdigheder i den menneskelige organismes normale opbygning og funktion i forhold til radiografisk billedmateriale. 26

27 Radiografisk anatomi og fysiologi Plan for undervisning TEMA: Introduktion, Lynkursus, Cellebiologi, Histologi, Bevægeapparatet I Introduktion It-støttet forelæsning; introduktion til metoder til at arbejde med stoffet mhp. udenadslære, genkendelse af anatomiske strukturer i billedmateriale. uge 6/35 mandag UCN: 1 lektion uge 6/35 tirsdag UCN: 2 lektioner uge 6/35 onsdag UCN: 4 lektioner Lokale 312 uge 6/35 onsdag Studiegruppe opgave Litteratur man skal have fra 1. dag på studiet Nielsen, O & Springborg, A 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog). Möller, T B & Reif, E 2006, Taschenatlas der Röntgenanatomie. 3. ed. Thieme, Stuttgart Bontrager, K L & Lampignano, J P 2005, Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 7. ed. St Louis, Elsevier Mosby. Lynkursus (overfladeanatomi, topografisk anatomi mm) It-støttet forelæsning + Studiegruppearbejde om konkrete opgaver, vejledning ved underviser. Hensigt med opgaver: At støtte studerende i at lære metoder til at arbejde med stoffet mhp. udenadslære, genkendelse af anatomiske strukturer i billedmateriale og sætte latinske navne på, samt blive bekendt med de latinske betegnelser for bevægelser, retninger, linjer og planer ved hjælp af opslag i litteraturen. Nielsen, O & Springborg, A 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog). Side Bontrager, K L & Lampignano, J P 2010, Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 7. ed. St Louis, Elsevier Mosby. Kap. 1 + Anatomisk atlas. Lynkursus (overfladeanatomi, topografisk anatomi mm) It-støttet forelæsning + Studiegruppearbejde om konkrete opgaver, vejledning ved underviser. Hensigt med opgaver: At støtte studerende i at lære metoder til at arbejde med stoffet mhp. udenadslære, genkendelse af anatomiske strukturer i billedmateriale og sætte latinske navne på, samt blive bekendt med de latinske betegnelser for bevægelser, retninger, linjer og planer ved hjælp af opslag i litteraturen. Nielsen, O & Springborg, A 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog). Side Bontrager, K L & Lampignano, J P 2010, Textbook of radiographic positioning and related anatomy. 7. ed. St Louis, Elsevier Mosby. Kap. 1 + Anatomisk atlas. Basal cellebiologi Mitosen og Meiosen beskrives (tilføj illustrationer til beskrivelsen). Denne lægges på It s Learning senest uge 7/36 mandag. Online links: Underviser/ ansvarlig Kristian Vejle Kristian Vejle Kristian Vejle 27

28 Radiografisk anatomi og fysiologi uge 6/35 torsdag UCN: 2 lektioner uge 6/35 fredag Basal cellebiologi Forelæsning om Cellens opbygning og livscyklus. Forelæsning om Stofudveksling og ligevægt i cellen. Nielsen, Oluf & Springborg, Anni 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) s , s Supplerende litteratur: Østergaard, C 2008, Grundlæggende mikrobiologi og infektionsmedicin. Munksgaard, København Kap. 1, s Online Links: esiclebudding.html ared_resources/animations/ion_pump/ionpump.html sis.html Bevægeapparatet Individuelle/gruppe studier På ligger konkrete opgaver. Introduktion til almen/speciel knoglelære. Introduktion til almen/speciel ledlære. Nielsen, Oluf & Springborg, Anni 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) s (knogler, led), s (knoglevæv), s (calciumstofskiftet) Pensumbeskrivelse i almen/speciel knogle- og ledlære findes på It's Learning. Online link: Underviser/ ansvarlig 28

29 Radiografisk anatomi og fysiologi Bevægeapparatet Underviser/ ansvarlig Det appendiculære skelet I uge 7/36 mandag UCN: 4 lektioner uge 7/36 mandag It-støttet forelæsning + studiegruppeopgaver. Nielsen, Oluf & Springborg, Anni 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) s (skulderen), s (armen), s. 356 (hånden) Pensumbeskrivelse i almen/speciel knogle- og ledlære findes på It's Learning. Supplerende litteratur vedr. ossa carpi findes på. Bevægeapparatet Det appendiculære skelet II Individuelt/gruppe studiearbejde. Konkrete opgaver er placeret på. Nielsen, Oluf & Springborg, Anni 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) s. 359 (hofteleddet), s (benet inkl. knæleddet), s (foden) Pensumbeskrivelse i almen/speciel knogle- og ledlære findes på It's Learning. Online link: TEMA: Bevægeapparatet II Bevægeapparatet Det axiale skelet inkl. Kraniet I It-støttet forelæsning. uge 7/36 tirsdag UCN: 2 lektioner Nielsen, Oluf & Springborg, Anni 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) s (columna), s (thorax), s (pelvis) Pensumbeskrivelse i almen/speciel knogle- og ledlære findes på It's Learning. Online link: 29

30 Radiografisk anatomi og fysiologi Underviser/ ansvarlig Det axiale skelet inkl. Kraniet II It-støttet forelæsning. UCN: 2 lektioner Nielsen, Oluf & Springborg, Anni 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) s (kraniets knogler inkl. bihuler) Pensumbeskrivelse i almen/speciel knogle- og ledlære findes på It's Learning. Supplerende litteratur vedr. hullerne i basis cranii lægges på It's Learning. Online link: Bevægeapparatet Introduktion til almen og speciel muskellære It-støttet forelæsning. uge 7/36 onsdag UCN: 2 lektioner Nielsen, Oluf & Springborg, Anni 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) s (skeletmuskler), s. 319 (fig. 9-2a og 9-2b) Pensumbeskrivelse i muskellære findes på. Speciel muskellære fortsat Studiegruppearbejde på konkrete emner ift. over- og underekstremiteternes muskler. UCN: 3 lektioner Nielsen, Oluf & Springborg, Anni 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) s (skulderbæltets muskler, skulderleddets muskler), s (overarmens muskler), s (underarmens og håndens muskler), s (lårets muskler), s (underbenets og fodens muskler) Pensumbeskrivelse i muskellære findes på. 30

31 Radiografisk anatomi og fysiologi uge 8/37 mandag Bevægeapparatet Individuelle/gruppe studier Studerende arbejder selvstændigt med veldefinerede opgaver og tests udarbejdet af underviser. Anvend knoglekassen som supplement. Nielsen, Oluf & Springborg, Anni 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) Pensumbeskrivelse i almen/speciel knogle- og ledlære findes på It's Learning. Pensumbeskrivelse i muskellære findes på. Underviser/ ansvarlig TEMA: Respirationsveje It-støttet forelæsning, materiale ligger på. uge 8/37 tirsdag UCN: 3 lektioner uge 8/37 onsdag UCN: 3 lektioner Lokale B 214 uge 8/37 torsdag UCN; 4 lektioner uge 8/37 fredag TEMA: Hjerte/kredsløb Nielsen, O & Springborg, A 2008, Ind under huden, anatomi og fysiologi. 2. udg. Munksgaard, København (Grundbog) kap 2 side Online links: getbodysmart. com/ap/resp/resp. Htm Flot illustreret side der viser anatomien af både de øvre og nedre luftveje 3sound.htm Kort film om hjertets kredsløb ound.htm Kort film om lungekredsløbet. Dissektionsøvelse: Dissektions-vejledning ligger på it slearning Workshop I med fokus på Bevægeapparatet og respirationsvejene samt studieteknikker. Afsluttes med en studiegruppe-test (eksemplarisk for modul 1 prøven) Studiegruppeaktivitet; studiespørgsmål besvares + test på it s learning. Kristian Vejle Kristian Vejle Kristian Vejle Christine Nyrup Kristian Vejle 31

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R10S. 31. august 2010. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R10S. 31. august 2010. Ret til ændringer forbeholdes Hold R10S 31. august 2010 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R08S. 8. oktober 2008. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R08S. 8. oktober 2008. Ret til ændringer forbeholdes Hold R08S 8. oktober 2008 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse Menneske og omsorg i radiografi. Modul 1 Teori

Modulbeskrivelse Menneske og omsorg i radiografi. Modul 1 Teori Modulbeskrivelse Menneske og omsorg i radiografi Modul 1 Teori Revideret August 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R11V. 2. februar 2011. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R11V. 2. februar 2011. Ret til ændringer forbeholdes Hold R11V 2. februar 2011 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik + Filosofi, videnskabsteori og etik 1. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi og professionsetik 1. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 1. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011 Modul 13 Valgmodul Hold R09V 8. august 2011 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan... 4 Tidsfrister...

Læs mere

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning

Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Rammer og kriterier for 5. modulprøve - overgangsordning Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra september

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R09S. 14. september 2009. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R09S. 14. september 2009. Ret til ændringer forbeholdes Hold R09S 14. september 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Studiestart med itslearning. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN

Studiestart med itslearning. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN for studerende ved radiografuddannelsen, UCN 11. januar 2013 INDHOLD Velkommen til studiestart med itslearning... 3 Login på itslearning... 4 Undervisningsplaner, forberedelse og litteratur... 7 Opgaver,

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R13S. 12. august 2013. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 1: Menneske og omsorg i radiografi Hold R13S. 12. august 2013. Ret til ændringer forbeholdes Hold R13S 12. august 2013 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Tema og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 1... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS, studietid og undervisningsformer...

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R08V. 7. marts 2008

Radiografuddannelsen. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R08V. 7. marts 2008 Plan for teoretisk undervisning 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R08V 7. marts 2008 Indholdsfortegnelse Hensigt med 1. semester... 3 Tilrettelæggelse af teoretisk undervisning i 1. semester...

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903 Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

R A D I O G R A F U D D A N N E L S E N. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R07S

R A D I O G R A F U D D A N N E L S E N. Plan for teoretisk undervisning. 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R07S R A D I O G R A F U D D A N N E L S E N Plan for teoretisk undervisning 1. semester: Grundlæggende radiografi Hold R07S 5. september 2007 Indholdsfortegnelse Hensigt med 1. semester... Tilrettelæggelse

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studiestart med Canvas. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN

Studiestart med Canvas. for studerende ved radiografuddannelsen, UCN for studerende ved radiografuddannelsen, UCN INDHOLD Velkommen til studiestart med Canvas... 3 Login på Canvas... 4 Undervisningsplaner, forberedelse og litteratur... 8 Opgaver, som skal løses... 8 Opgave:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi Modul 2 - Teori Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv. Modul 6 Teori / Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 6 Teori / Klinik Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010 3. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 5. Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Modul 5 Fokusområde: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra februar 2015 1 1. Introduktion til modulet Introduktion

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 1 Sygepleje, fag og profession Hold: Sept./15 - Netunderstøttet Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indledning Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere