Haderslev Kommunes Sundhedspolitik 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Kommunes Sundhedspolitik 2012"

Transkript

1 Haderslev Kommunes Sundhedspolitik 2012

2 Sundhed et bærende begreb Sundhed og Forebyggelse Børn og Familier Kultur og Fritid Arbejdsmarked og Erhverv Plan og Miljø Økonomiudvalget Ældre og Handicappede 25 2 Sundhedspolitik 2012

3 Forord I Haderslev Kommune prioriteres det sunde liv. Vi vil være helt i front inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Målet er at gøre det sunde valg til det lette valg, hvor borgeren i dagligdagen skal have gode rammer til at træffe et sundt valg. Vi er derfor stolte af at kunne præsentere kommunens nye sundhedspolitik, der skal vise retning og angive konkrete mål for sundhedsarbejdet i kommunen de kommende fire år. I 2008 blev den første sundhedspolitik for Haderslev Kommune udarbejdet. Sundhedspolitikken 2008 indeholder overordnede målsætninger for sundhedsarbejdet i kommunen inden for KRAM-faktorerne kost, rygning, alkohol og motion. I kommunens nye sundhedspolitik er dette arbejde videreført og konkretiseret yderligere. Samtidigt er nye indsatsområder kommet til. KRAM er således udvidet til KRAMS, hvor S et dækker over indsatser inden for områderne søvn, seksuel sundhed og stress/mental sundhed. Den mentale sundhed var fokuspunkt for arbejdet i 2011, og vil blive videreført i fremtiden. I 2012 sættes der særligt fokus på seksuel sundhed. I Haderslev Kommune bygger sundhedsarbejdet på tanken om sundhed på tværs, da sundhedsfremme og forebyggelse er et fælles anliggende og et fælles ansvar. Derfor har kommunens borgere været inviteret til at bidrage med konstruktive forslag og ideer til indsatsområder i sundhedspolitikken. Ligeledes er sundhedspolitikken blevet udarbejdet i et tæt samarbejde med alle kommunens serviceområder. Såfremt vi skal lykkes med en forbedring af sundhedstilstanden, er det en nødvendighed, at alle bidrager, og at alle samarbejder omkring indsatsen. Derfor er det glædeligt, at sundhedspolitikken har bred politisk opbakning i Byrådet. Næste skridt bliver at omsætte ordene til konkrete handlinger. I dette arbejde ønsker vi at samarbejde og involvere så mange som muligt. Det gælder foreninger, frivillige organisationer og erhvervslivet. I fællesskab glæder vi os til at gøre Haderslev Kommunes Sundhedspolitik til virkelighed. Asta Freund Formand, Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune Jens Christian Gjesing Borgmester, Haderslev Kommune Januar 2012 Sundhedspolitik

4 Sundhed et bærende begreb I Haderslev Kommune vægter vi det brede sundhedsbegreb, hvor sundhed rækker ud over blot helbredstilstanden. Sundhed er en ressource hos den enkelte til at leve og klare sit eget liv. Sundhed handler derfor både om hvordan man har det med sig selv og med andre. Fællesskaber har stor betydning for den enkeltes trivsel og mentale sundhed, og indsatser bygger derfor også på muligheder for deltagelse i fællesskaber. At være sund betyder derfor også, at det er den enkelte, der har mest forstand på sin egen sundhed og liv. Sundhedsfremme skal derfor være en samordnet indsats, der hjælper og understøtter den enkelte i at leve et sundt liv. Det er den enkelte, der har ansvaret for at føre en sund livsstil, men det er kommunens opgave at sørge for, at det sunde valg bliver det lette valg. HADERSLEV KOMMUNES VISION I forbindelse med udarbejdelsen af en ny planstrategi har Haderslev Kommune i 2011 formuleret en ny vision for kommunen: I Haderslev Kommune er det aktive medborgerskab grundlaget for innovation og udvikling. Den attraktive og varierede bosætning og de gode levesteder bygger på et fundament af bæredygtighed og sundhed. Her samarbejder borgere, erhvervsliv og uddannelser for at skabe og udvikle fremtidens muligheder. Kommunens stærke kvaliteter er i enhver sammenhæng synlige, tydelige og nemt tilgængelige. Planstrategien angiver de strategier og indsatsområdet, som byrådet særligt vil fokusere på i de kommende år. Det aktive medborgerskab er udpeget som det centrale tema i planstrategien. Medborgerskab handler i høj grad om at tage et medansvar for sin egen udvikling, men også for kommunens fortsatte udvikling og handling på den nuværende situation. Dette fokus er i god overensstemmelse med Udvalget for Sundhed og Forebyggelses vision, hvor sundhedsindsatsen ønskes løftet gennem samarbejde med kommunens borgere, frivillige organisationer og andre aktører. Det er målet, at borgere i Haderslev kommune med ressourcemæssigt overskud, foruden at tage ansvar for eget liv, engagerer sig i frivilligt socialt arbejde til glæde for de borgere, der ikke har samme muligheder. På samme vis som der er sammenhæng mellem sundhedspolitikken og planstrategien er der overensstemmelse mellem sundhedspolitikkens mål og indsatser og fx Den Sammenhængende Børnepolitik og Idrætspolitikken. 4 Sundhedspolitik 2012

5 UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSES VISION Visionen for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse er igennem oplysning og rådgivning, at skabe sammenhæng og én indgang til sundhed for at sikre borgerne i Haderslev Kommune en bedre sundhed - et længere liv med bedre livskvalitet - og mindske den sociale ulighed i sundhed ved nem og lige adgang til sundhedstilbud. Det er sundt at tage ansvar i Haderslev Kommune - Udvalget for Sundhed og Forebyggelse vil arbejde for, at flest muligt tager ansvar for egen sundhed, således at indsatsen kan opprioriteres for de borgere, som ikke har forudsætningerne for at tage ansvar for egen sundhed. Sundhedsindsatsen skal løftes på tværs Vi vil gennem øget dialog og kommunikation styrke et systematisk samarbejde med de øvrige politiske udvalg med henblik på at koordinere og igangsætte aktiviteter på sundhedsområdet og at understøtte det sundhedsmæssige aspekt i eksisterende indsatser forankret under andre udvalg. Samarbejde og indflydelse på udviklingen Vi vil gennem koordinering og facilitering styrke samarbejdet om sundhed med borgere, frivillige organisationer, erhvervsliv, almen praksis og Region Syddanmark. Forebyggelsesindsatsen Vi vil fokusere forebyggelsesindsatsen på både de brede strukturelle borgerrettede tilbud og de mere smalle og specifikke planrettede tilbud, herunder genoptræning og rehabilitering til særlige målgrupper. Sundhedshuse Vi vil arbejde for at forebyggelsesindsatsen forandres i sundhedsbussen og sundhedshuse beliggende i kommunens 3 centerbyer. Sundhedstilbuddene, som skal dække alle lokalområder i kommunen, planlægges i tæt sammenhæng med frivillige samt eksisterende kommunale og regionale tiltag og indsatser.,,fakta: Udvalget for Sundhed og Forebyggelse vil arbejde for de opstillede mål i denne vision og opgaver vil blive prioriteret i forhold til behov og muligheder gennem udnyttelse af de økonomiske rammer. Sundhedspolitik

6 Figur 1: Organisationsdiagram Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Byrådet Udvalget for Plan og Miljø ORGANISERING Med etableringen af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og afdelingen Sundhed og Forebyggelse har politikerne vist en vilje til og et ønske om fokus på emnet sundhed. Gennem en fælles koordinering og et tværgående samarbejde af sundhedsindsatsen skal Haderslev Kommune holde fokus på sundhed i hele organisationen. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og afdelingen Sundhed og Forebyggelse har til opgave at: Sikre udvikling i kvalitet Sikre effektiv ressourceudnyttelse Sikre samarbejde og koordinering Etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne Udarbejde en sundhedsprofil I Haderslev Kommune er der etableret et administrativt sundhedsforum med repræsentanter fra alle serviceområder. Gruppen har til formål at fremme sundhedsindsatsen på tværs i organisationen dette er illustreret i figur 1 ved den tværgående bjælke sundhed. Økonomiudvalget Sundhed Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Ældre og Handicappede Udvalget for Børn og Familier SUNDHEDSINDSATSEN Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Haderslev Kommune bygger på viden om sundhed. Målet er at være helt i front og fungere som førende rollemodel på området. Sundhedsindsatsen i Haderslev Kommune skal bygge på den bedst tilgængelige forskning. Afdelingen Sundhed og Forebyggelse varetager opgaven med at holde sig ajour med udviklingen inden for sundhedsområdet. Samtidig vil de fagpersoner, der arbejder med sundhed i dagligdagen og har kontakten med borgerne, blive inddraget i vurderingen af sundhedsprojekter. Kombineret med viden om borgernes livsstilsvalg vil grundlaget være til stede for prioriteringen af sundhedsindsatsen i Haderslev Kommune. Indsatsen bygger på en anerkendende tilgang til borgerne. HVAD ER EN SUNDHEDSPOLITIK? Sundhedspolitikken er Byrådets samlede dokument om sundhedsarbejdet i Haderslev Kommune, der har til formål at skabe: Synlighed om mål og indsats Sammenhæng i indsatsen Baggrund for samarbejde med andre parter Sundhedspolitikken er blevet til i et samarbejde mellem alle serviceområderne i kommunen. Kommunens borgere har været inddraget på et dialogmøde. Der har fra begyndelsen været arbejdet ud fra, at en aktiv medvirken bidrager til forankring og fællesskab om Sundhedspolitikken for borgerne og Haderslev Kommune som organisation. Sundhedspolitikken skal forstås som et dynamisk værktøj, hvor Sundhedspolitikken 2008 var den første samlede sundhedspolitik for Haderslev Kommune og Sundhedspolitikken 2012 er en revideret udgave, der bygger videre på det hidtidige arbejde og gjort mere konkret end den første udgave fra Sundhedspolitik 2012

7 BEGREBSAFKLARING Forebyggelse - Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker og dermed fremme folkesundheden. Sundhedsfremme - Sundhedsrelateret aktiviteter, der søger at fremme den enkeltes sundhed, ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere borgernes ressourcer og handlekompetencer. Borgerrettet forebyggelse - Borgerrettet forebyggelse er primært rettet mod raske borgere med det mål at forebygge sygdom. KRAMS - KRAMS-faktorerne er de risikofaktorer, der spiller den største rolle i udviklingen af folkesygdommene. KRAMS er en sammenstilling af forbogstaverne i Kost Rygning Alkohol Motion Seksuel sundhed, stress, søvn og sol Bedste tilgængelige forskning Figur 2: Prioriteringen af sundhedsindsatsen Patientrettet forebyggelse - Patientrettet forebyggelse er rettet mod borgere med erkendt sygdom og vil ofte have karakter af optimering af behandling og rehabilitering. Sundhedsindsats Social ulighed i sundhed - Systematiske forskelle i sundhed, der ses mellem sociale grupper i samfundet. Borgerens livsstilsvalg og levevilkår Faglig ekspertise Sundhedspolitik

8 For at kunne identificere hvorvidt sundhedsindsatsen har en positiv effekt må man se på sundhedstilstanden i dag. Befolkningsudviklingen Prognosen for Haderslev Kommune viser, at vi bliver ældre i de kommende år. Dette betyder færre erhvervsaktive og øgede udgifter til pension.,,fakta: De praktiserende læger i Haderslev Kommune er i kontakt med ca. 90 % af kommunens borgere i løbet af et år. Dette giver en unik direkte adgang til kommunens borgere, som Haderslev Kommune vil forsøge at udbygge. Derfor er det et mål at forbedre samarbejdet med de praktiserende læger, idet en større inddragelse i den borger- og patientrettede forebyggelse er en del af indsatsen. SUNDHEDSTILSTANDEN I HADERSLEV KOMMUNE I februar 2011 blev resultatet af den landsdækkende sundhedsprofilundersøgelse Hvordan har du det? offentliggjort. I Haderslev Kommune besvarede borgere over 15 år et spørgeskema med 60 spørgsmål om helbred og trivsel, sundhedsvaner, motivation for sundhedsfremme og holdninger til kommunale tilbud. I 2010 blev en lignende undersøgelse gennemført i kommunens og 10. klasser samt på første årgang i ungdomsuddannelserne unge borgere deltog i ungeprofilundersøgelsen, hvor de unges trivsel i skolen og i fritiden, motions- og kostvaner, seksuelle erfaringer og viden om sex, alkoholvaner og rygevaner med videre blev afdækket. Resultaterne af disse undersøgelser er centrale værktøjer til fremadrettet planlægning og målretning af det sundhedsfremmende arbejde i Haderslev Kommune. Haderslev Kommune vil påvirke sundhedsadfærden blandt kommunens ca borgere, både for at højne den enkeltes livskvalitet og spare samfundet sundhedsudgifter. Vi står i dag med en god mulighed for at forbedre borgernes sundhedstilstand med en målrettet, koordineret og mangfoldig indsats, der kan sikre Haderslev Kommune en plads på Danmarkskortet som en sund kommune. Hvorvidt den højere gennemsnitslevealder i sig selv er problematisk for samfundet er lidt uklart. Der peges på to forskellige scenarier: Et scenarium, hvor ældre mennesker lever godt og længe efter pensionsalderen, og i høj grad vil kunne ses som en ressourcestærk gruppe. Og et scenarium, hvor borgerne bliver ældre, men hvor den længere levetid er præget af kronisk sygdom og funktionsnedsættelse. I begge tilfælde vil der være tale om stigende pensionsudgifter. De nyeste undersøgelser viser, at helbredstilstanden generelt forbedres hos den ældre befolkning. Samtidig stiger den gennemsnitlige levealder som forventet. Der ser ikke ud til at komme en samtidig øgning i sundheds- og pensionsudgifterne. Uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet i Haderslev Kommune ligger lidt lavere end landsgennemsnittet. Jo lavere uddannelsesniveau man har, jo større risiko har man for at blive syg eller dø tidligere. Det afspejler sig i en højere sygelighed, dødelighed, flere indlæggelser og besøg hos almen praktiserende læger for lavt uddannede. Eksempelvis søger lavt uddannede, ledige og kvinder hyppigst praktiserende læge og tendensen er, at kontakten stiger med alderen. Arbejdsmarked Ledige er ligeledes i højere grad end den øvrige befolkning udsat for sygdomme. Haderslev Kommune ligger på niveau med regionsgennemsnittet hvad angår antallet af ledige. 8 Sundhedspolitik 2012

9 Livsstil Borgernes adfærd spiller en afgørende rolle i sygdomsudviklingen hos den enkelte og sundhedsudgifterne til samfundet. Borgerne i Haderslev Kommune er bevidste om, at man gennem sund kost som grøntsager og frugt, kan forbedre og understøtte egen sundhed. I Haderslev Kommune ryger ca. 23 % af borgerne over 15 år dagligt. På landsplan er der hen ved alkoholafhængige og har et sundhedsskadeligt alkoholforbrug. I Haderslev Kommune er andelen af borgere med et sundhedsskadeligt forbrug under landsgennemsnittet. Ca. 49 % af borgerne i Haderslev Kommune over 15 år er overvægtige og godt 14 % er svært overvægtige. Afdelingen Sundhed og Forebyggelse yder bistand i forbindelse med formuleringer inden for sundhedsfremme og forebyggelse.! Brugbare mål Målformuleringerne for sundhedsarbejdet skal kunne måles og derfor vil Haderslev Kommune benytte SMARTe mål: Specifikke Målbare Akkurate Realistiske Tidsbegrænsede DE OTTE FOLKESYGDOMME Type 2 diabetes Hjertekarsygdom Knogleskørhed Muskel- og skeletlidelser KOL (rygerlunger) Forebyggelige kræftsygdomme Astma og allergi Depression og angst Antallet af borgere med kroniske lidelser stiger, samtidig med at den gennemsnitlige levealder stiger. Flere og flere rammes af folkesygdommene på grund af deres livsstil, men det er muligt gennem en fornuftig sundhedsadfærd at reducere risikoen betydeligt. SUNDHED PÅ TVÆRS Den organisatoriske opbygning af Haderslev Kommune med serviceområder, der er ansvarlige for den daglige drift, og sundhed som et tværgående indsatsområde gør, at målsætningerne for Sundhedspolitikken kan opdeles i overensstemmelse med de politiske udvalg. De følgende sider beskriver, hvorledes visionen for sundhed i Haderslev Kommune skal udføres under kommunens enkelte udvalg. De konkrete aktiviteter og handlinger, der præsenteres i de følgende afsnit, er nye tiltag. Derfor vil der forekomme sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen som ikke omtales i sundhedspolitikken. Tabel 1: Forventet antal borgere inden for de 8 folkesygdomme i Haderslev Kommune Sygdom Antal borgere 1 KOL (rygerlunger) Diabetes Hjertekarsygdom Knogleskørhed Muskel/skeletsymptomer Kræft Astma og allergi Depression og angst ) Tallene er baseret på Sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? ) Tallene er baseret på regionstal 3) Kræftens Bekæmpelses beregnede antal som lever med kræft 4) Enkelte borgere kan indgå i resultatet flere gange, hvis de har mere end en diagnose Sundhedspolitik

10 Sundhed og Forebyggelse Udvalget for Sundhed og Forebyggelse varetager arbejdet med etablering og udvikling af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, herunder også den patientrettede forebyggelse. Etablere en overordnet kost- og måltidspolitik for Haderslev Kommune Arbejde på at finde fælles og let tilgængelige budskaber om kost for alle aldersgrupper Gennemføre indsatser omkring forebyggelige kræftformer afledt af fx tobak, alkohol og soladfærd bl.a. gennem samarbejde med eksterne parter og deltagelse i nationale og internationale kampagner Målrette sundhedsindsatser til etniske minoriteter og udsatte Udvikle tildelingskriterierne for 18 og 79, så de understøtter anden sundhedsindsats Udvikle metoder til fripasordninger i foreningslivet, herunder fx fortsætte arbejdet med at aktivere og fastholde motionsuvante børn og unge i foreningsidræt Videreføre og eventuelt revidere tandsundhedsprogrammet,,fakta: 79: Aktivitetsgrupper, brugerråd, omsorgs- og andre grupper inden for ældreområdet kan søge tilskud til fx aktiviteter, foredrag, undervisning, studiekredse, udflugter, underholdning, transport af brugere til aktiviteter og lokaleleje. 18: Det arbejde, der udføres af de frivillige i Haderslev Kommune, er et godt og vigtigt supplement til det sociale arbejde, der udføres af Haderslev Kommune. Haderslev Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde efter lov om social service 18. Dette tilskud uddeles til frivillige sociale foreninger i samarbejde med FrivilligCenter Haderslev. Det er Udvalget for Sundhed og Forebyggelses opgave at sikre effektiv ressourceudnyttelse og kvalitet i tilbuddene til borgerne. Endvidere er opgaven at fremme samarbejdet og koordineringen såvel internt i den kommunale organisation som med eksterne parter inden for sundheds- og forebyggelsesområdet. Opretholde fokus på borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse Videreføre eksisterende tilbud samt fortsætte udviklingen af den borgerrettede forebyggelse til kommunens borgere med udgangspunkt i livsstilsfaktorerne (kost, rygning, alkohol, motion, mental sundhed, søvn og seksuel sundhed) Sikre at sundhed er det lette valg hver gang gennem strukturelle sundhedsindsatser Sikre en samordnet sundhedsindsats på tværs i kommunen Tilbyde redskaber til udformning af sundhedspolitikker i foreningsregi samt skabe politisk fokus på opgaven Have fokus på koordinering, viden og rådgivning Forbedre intrastrukturen/de fysiske rammer for sundhed Være tovholder på og udvikle den kommunale sundhedspolitik, herunder at sundhedsindsatsen samordnes på tværs i Haderslev Kommune Integrere en enkel form for sundhedskonsekvensvurderinger i alle dagsordner 10 Sundhedspolitik 2012

11 Etablere formaliseret samarbejde omkring sundhedsfaktorer med Jobcentret og Børneog Familieservice Samarbejde med eksterne parter (frivillige organisationer, almen praksis, erhvervslivet, patientforeninger etc.) Udbrede kendskabet til små skridt-konceptet til medarbejdere i Haderslev Kommune Skabe sunde rammer i haller/foreninger ved at inspirere til udvikling og implementering af sundhedspolitikker (fx alkohol og røg) Nyttiggøre informationerne, som det nyindkøbte ledelsesinformationssystem giver adgang til, omkring borgerne i Haderslev Kommunes sundhedsadfærd og -tilstand Udarbejde flere eksempler på at prissætte indsatser og konsekvenser Etablere et samarbejde med Plan og Miljø med henblik på en tættere kobling mellem sundhedsarbejdet og de opgaver Plan og Miljø varetager, herunder indtænke naturen ved igangsætning af nye aktiviteter Øge formidlingen af sundhedstilbud til borgere, hvor der i forvejen er en kommunal indsats (fx misbrugere, psykiatriske patienter, ældre, børn og udsatte) Synliggøre hjertestarternes placering i Haderslev Kommune og øge borgernes opmærksomhed på og viden om hjertestarternes funktion Øge fokus på patientrettet forebyggelse Sikre fokus på forebyggende træning med formaliserede overgange til selvtræning Have fokus på kræftrehabilitering Have fokus på patientrettede tilbud i samarbejde med Region Syddanmark Sikre samarbejde med de praktiserende læger i kommunen Sundhedspolitik

12 Have fokus på tandsundhed blandt børn og ældre Tilbyde trænings- og livsstilsforløb til borgere med langvarige muskel- og skeletsygdomme Udvikle og etablere kommunale patientforløbsprogrammer inden for muskel- og skeletsygdomme i samarbejde med Region Syddanmark Udvide og forbedre samarbejdet med de praktiserende læger omkring tilbud til og indsats omkring kronikere, herunder oprette et kommunalt-lægeligt udvalg Oprette tilbud til kræftramte borgere i samarbejde med Region Syddanmark I samarbejde med Region Syddanmark udvikle patientskoletilbuddene omkring type 2 diabetes, KOL og hjertekarsygdomme Udbyde patientkurset Lær at leve med kronisk sygdom, der giver patient/pårørende redskaber til at tackle kroniske sygdomme Udvide patientkurset Lær at leve med kronisk sygdom med et tilbud til borgere med angst og depressioner Sikre sundhed for udsatte borgere reducere ulighed i sundhed,,fakta: Pilotprojektet Hele Pakken er et tilbud til arbejdspladser i Haderslev Kommune, hvor såvel medarbejdere som ledelse kan få viden og indsigt til at forebygge stress, angst og depression. Hele Pakken består af forumteater, foredrag om stress, angst og depression samt en værktøjskasse med bl.a. tilbud om mentoruddannelse Støtte borgere, der oplever ulighed i sundhed, til et sundere liv uden alkohol og røg Opsøge udsatte befolkningsgrupper Reducere antallet af alkoholmisbrugere Forbedre muligheden for at udsatte borgerne i Haderslev Kommune kan leve sundt ved at øge kendskabet til hvor og hvordan borgerne kan få hjælp og støtte Etablere varmestuer inde i byen med mulighed for overnatning og et sundt måltid mad 12 Sundhedspolitik 2012

13 Udbyde sundhedstilbud i udsatte borgeres nærområder Gennemføre en opsøgende indsats på misbrugsområdet Fokus på alkoholindsats gennem kampagner og samarbejde med blandt andet SSP, Natteravnene og Rådgivningscentret Forbedre den mentale sundhed Sætte fokus på borgere med stress, angst og depression Forebygge ensomhed Analysere mulighederne og behovet for depressionsskole Inddrage mental sundhed i personale- og trivselspolitikker på kommunens arbejdspladser Udbrede kendskabet til konceptet Five A Day Fokus på etablering af flere fællesskaber på ældreområdet Udvide patientkurset Lær at leve med kronisk sygdom med et tilbud til borgere med angst og depressioner Fastholde læger, speciallæger og andre behandlere i kommunen en fælles praksis kan give aflastning og faglig sparring, hvilket skaber mulighed for udvikling og større arbejdsglæde Inddrage speciallæger og andet sundhedspersonale med autorisation (fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, kliniske diætister, fodterapeuter og tandlæger),,fakta: Five a day: 1. Vær i kontakt 2. Vær aktiv 3. vær opmærksom 4. vær nysgerrig 5. vær hjælpsom og venlig Arbejde for etablering af sundhedscentre i Haderslev Kommune Inddrage borgere og interessenter i udviklings- og etableringsprocessen for Sundhedscentrene Sikre at borgerne får nem adgang til mange samlede tilbud, oplever tryghed, genkendelighed og sammenhæng i sundhedstilbuddene samt reducere transportomkostningerne Opnå synergi samlede kompetencer giver øget kendskab til hinandens faglighed og derved større sammenhæng for borgeren Sundhedspolitik

14 Inddrage kommunens øvrige fagudvalg samt praktiserende læger i udviklings- og etableringsprocessen Igangsætte aktiv borgerinddragelse som en del af idéudviklingsfacen Indtænke patientforeninger og frivillige i sundhedscentrene Indtænke Region Syddanmark og Haderslev Kommunes eksisterende sundhedstilbud i Sundhedscentrene Tilbyde såvel borger- som patientrettede tilbud Videreføre og udbygge Sundhedsbussens aktivitetsområde inden for såvel borgerrettet som patientrettet forebyggelse Tilbyde borgeren viden om egen sundhed samt råd og vejledning i forhold til at opnå en sundere livsstil Udvide Sundhedsbussens nuværende tilbud i forhold til sundhedstjek med fx blodtryksmåling og taljemål Videreføre internationale/nationale kampagner samt temadage i lokal sammenhæng Tilbyde andre faggrupper såvel fra den kommunale organisation som eksternt at benytte Sundhedsbussen til sundhedsrelaterede aktiviteter Gennemføre aktive og opsøgende indsatser ved at deltage på relevante arenaer, hvor borgerne færdes fx arbejdsplader, uddannelsesinstitutioner samt hos udsatte befolkningsgrupper Benytte Sundhedsbussen til rekruttering af borgere til sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tilbud i kommunen Nedbringe antallet af tilfælde af kræft i huden ved at gøre Haderslev Kommune til Solsikker Kommune Tilbyde sundhedstjek samt individuel vejledning indenfor KRAM-området 14 Sundhedspolitik 2012

15 Øge borgernes opmærksomhed på solbeskyttelse Øge borgernes viden om forebyggelse og udvikling af kræft i huden Opmuntre borgere og medarbejdere til at tage ansvar for solbeskyttelse Sikre mulighed for solbeskyttelse i kommunale anlæg og institutioner Sikre mulighed for skygge på udendørs arealer Sikre solpolitik i kommunens institutioner Fortsætte samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om indsatsen I kommunens tværgående gruppe drøfte muligheder og implementering af målrettede indsatser Evaluere indsatserne årligt Sende samlet beskrivelse til Kræftens Bekæmpelse med henblik på at opnå certificering som Solsikker Kommune Fremme en holdnings- og adfærdsændring til et mindre alkoholforbrug samt gøre det uacceptabelt at bruge illegale rusmidler. Alkoholog misbrugsindsatsen skal ske så tidligt og kvalificeret som muligt Haderslev Kommune vil aktivt medvirke til at ungdomsuddannelserne har alkohol- og misbrugspolitikker I kultur-, fritids- og foreningslivet bistår Haderslev Kommune til, at foreninger har alkohol- og misbrugspolitikker Haderslev Kommune vil medvirke til, at arbejdspladser i Haderslev Kommune har alkohol- og misbrugspolitikker, der medvirker til forebyggelse af misbrugsproblemer Alkohol- og misbrugsforebyggelsen skal sikre, at børn og unge ikke marginaliseres som følge af voksnes misbrug, og at der i Haderslev Kommune er fokus på muligheder for familierelateret behandling Haderslev Kommunes rådgivende og behandlende alkohol- og misbrugsindsats skal være sammenhængende, koordineret og målrettet børn, unge og voksne Italesætte holdninger til alkohol. Voksne skal gå foran ved at markere holdninger og adfærd for sunde alkoholvaner Haderslev Kommunes alkohol- og misbrugsforebyggende indsats igangsættes, koordineres, følges og evalueres i et tværsektorielt Alkohol- og Misbrugsforum Der skal ske en aktiv indsats for at begrænse tilgængeligheden til alkohol via bevillingsnævnets muligheder På alle skoler og i alle institutioner med børn og unge skal alkoholpolitikker medvirke til, at alkoholdebuten udskydes længst muligt. Alkoholpolitikkerne skal fremme dialog og holdningsdannelse i såvel skole som fritidsliv med fokus på forældres medansvar Sundhedspolitik

16 Børn og Familier Udvalget for Børn og Familier varetager kommunens opgaver inden for dagpasningsområdet (0-6 årige), skole- samt familieområdet. Den fremskudte indsats tager afsæt i at forebygge foregribe indgribe tre begreber der beskriver karakteren af en indsats, som bør finde sted på forskellige tidspunkter i forhold til en problemstilling: Forebyggende indsatser: Indsatser, der generelt fremmer trivsel, sundhed og positiv udvikling hos børn og unge, og dermed forebygger, at problemer opstår. Foregribende indsatser: Her har man opsporet begyndende problemer hos et barn eller en gruppe af børn/unge. Man gør derfor en særlig og målrettet indsats for at forhindre, at problemerne fortsætter og/eller forøges. Indgribende indsatser: Specialiserede indsatser og foranstaltninger, som har til hensigt både at afhjælpe alvorlige følgevirkninger af problemer omkring børn/unge med behov for særlig støtte og børn/unge med handicap. Udvalget har derfor bl.a. fokus på tidlig indlæring af sunde vaner, som er afgørende for, at barnet trives og kan mestre hverdagen og de udfordringer barnet stilles overfor. Have fokus på trivsel og mental sundhed blandt alle kommunes børn og unge I forbindelse med implementeringen af en ny distriktsorganisation er der med en ledelsesmæssig samling af disse funktioner i 3 distrikter skabt mulighed for at skabe sammenhæng, tværfaglighed og helhed på børne- og familieområdet. Distriktsorganiseringen skal styrke den fremskudte og tværfaglige indsats således, at børn og familier med forskellig problemstillinger opspores så tidligt som muligt, og der kan gives de nødvendig råd, vejledninger og/eller hjælp til barnet og familien. Sikre at alle børn og unge trives og inkluderes i fællesskabet og skaber gode relationer til andre børn, unge og voksne Sørge for at børnene/de unge får passende udfordringer i forhold til deres personlige og faglige udvikling Sikre at alle børn/unge ses i deres kontekst Sikre at der er fokus på inddragelsen og dialogen med barnets forældre, således at de har muligheder for at kunne engagere sig i barnets/den unges forskellige kontekster samt give dem redskaber til at handle i samråd og samarbejde med de voksne, som i øvrigt er omkring barnet/den unge Sammen med forældrene have fokus på og 16 Sundhedspolitik 2012

17 italesætte vigtigheden af sunde vaner (fx søvn og minimere stress) og begyndende livsstilssygdomme Sætte fokus på de overgange, der er i et barns liv, det gælder især, når et barn overgår fra ét system til et andet fx fra dagpleje til institution, fra dagtilbud til skole. Det skal bl.a. sikre, at alle børn får en god start i nye sociale sammenhænge Gennem et kontinuerligt tværfagligt samarbejde og sparring - skabe udvikling og fremme de vilkår, som er fremmende for at skabe gode betingelser for børns start på livet Sikre at alle skoler har tilknyttet AKT-lærere Sikre at skolerne italesætter mobning og har en mobbepolitik en holdning til mobning Lade daginstitutioner arbejde med anti mobbestrategier og børnemiljø Sørge for at daginstitutioner og skoler har fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske miljø Via anvendelse med Integrated Children System (ICS), som socialfaglig metode og analyseramme have fokus på, at sundhedsforhold (fx kost, motion, søvn, vaccinationer, tandpleje) kan være væsentlige i forhold til barnets udvikling og adfærd Sikre at børn bevæger sig og får mulighed for at skabe sunde vaner individuelt og i fællesskabet Medvirke til at sikre gode stisystemer i lokalområderne Indtænke fysiske aktiviteter ved arrangementer i institutioner og på skoler Sikre at der løbende er fokus på og videreudvikling af Haderslev Kommunes Mad og Måltidspolitik for børn og unge i dagtilbud og skoler Understøtte skolernes implementering af faghæftet 21 vedr. Sundheds- & Seksualundervisning og Familiekundskab Lade skolernes og institutionernes legepladser være åbne for alle, så mulighederne for fysiske aktiviteter i nærområderne fremmes Åbne skolernes haller og lokaler i bl.a. weekender for frivillige initiativer og tiltag, der fremmer leg og bevægelser Gennem skolernes trafikpolitik italesættes betydningen af, at børn så vidt muligt er/bliver selvtransporterende Medvirke til at der etableres alternative gåruter fx ved at inddrage skolegården, legepladsen, sportsarealer i lokalområderne Sikre en synliggørelse af tilbud om bl.a. motion og bevægelse til særlige grupper fx svømning for overvægtige Sikre at bevægelse og sund kost indgår som en central del af dagligdagen i kommunens dagtilbud og skoler Skabe aktiviteter og undervisning, der sætter barnet i stand til at tilegne sig færdigheder i forhold til konkrete sundhedstemaer fx deres egen krop og dens reaktioner Tilbyde gratis aktiviteter, der er lettilgængelige i institutionernes og skolernes nærområder Sikre at skolerne har en trafikpolitik Sundhedspolitik

18 Kultur og Fritid Udvalget for Kultur og Fritid fremmer sundhed i et samarbejde med Haderslev Kommunes mange foreninger og organisationer. Motivere til, at alle borgere i Haderslev Kommune, uanset om de er organiseret i foreninger og organisationer eller er selvorganiserede har mulighed for at udfolde sig fysisk og udvikle sig mentalt og socialt. Endvidere skal Kultur og Fritid sikre adgang til offentlige lokaler, anlæg og naturområder for Haderslev Kommunes borgere,,fakta: Konceptet Vindermad har til formål at tilbyde sund mad i forbindelse med idrætsudøvelse i haller og idrætscentre i Haderslev Kommune. Vindermad" blev som koncept introduceret i 2008 i de tre centerhaller i Gram, Vojens og Haderslev. I både Vojens og Haderslev har man høstet mange positive erfaringer, i forhold til skiftet fra usund mad til sund mad. I Gram har man taget frituren tilbage, men tilbyder stadig sunde menuer i centeret. Konceptet er senere blevet udbredt til hallerne i Øsby og Hammelev. Kultur og Fritid understøtter og sikrer bevægelse og aktivitet ved at stille fysiske rammer til rådighed samt udvikle og markedsføre tilbud på kultur- og fritidsområdet i samarbejde med kommunens foreninger og organisationer. Kultur og Fritid skal medvirke til at borgere og foreninger får kendskab til offentlige støttemuligheder, faciliteter og lokaliteter Kultur og Fritid medvirker til at synliggøre og markedsføre de tilbud og muligheder Haderslev kommunes borgere og foreninger har for at opretholde og udvikle det sunde liv I samarbejde med foreninger og organisationer medvirker Kultur- og Fritid til at sikre, at borgerne motiveres til at vælge bevægelse, fællesskab og sund mad Kultur og Fritid skal medvirke til at sikre et godt og varieret tilbud på kultur- og fritidsområdet Videreudvikle den digitaliserede markedsføring af alle kultur- og fritidsaktiviteter i hele kommunen Fortsætte udviklingen af faciliteter og anlæg for at optimere borgernes muligheder for fysisk aktivitet samt mental og social stimulering i 2012 mere konkret etablere et kombineret skate-, klatre-, parkour- og oplevelsesmiljø på havnen i Haderslev Fortsætte udviklingen af koncept Vindermad med henblik på implementering i alle økonomisk relevante caféer i haller over hele kommunen 18 Sundhedspolitik 2012

19 Arbejdsmarked og Erhverv Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv varetager forvaltningen af kommunens beskæftigelses- og erhvervsmæssige opgaver, herunder servicering af virksomheder samt opgaver vedrørende Jobcenteret og aktivering. Udvalget for Arbejdsmarked og Erhvervs overordnede formål i forhold til sundhedsfremme er at understøtte Jobcenterets målgrupper til et sundere liv - og dermed arbejdsliv - via en række tilbud, der integrerer sundhed på forskellig vis. Sikre et sundt arbejdsliv for såvel de borgere der er i arbejde samt gruppen af borgere, der står uden for arbejdsmarkedet Tilbyde fysioterapi, træning i motionscenter og coaching til personer på offentlig forsørgelse Udvide og styrke mentornetværk Tilbyde rygestopkurser til Jobcentrets målgrupper Tilbyde motionstilbud til borgere med mentale helbredsproblemer, hvad enten de er i arbejde eller er tilknyttet Jobcentret Understøtte et sundt arbejdsliv ved at fremme et velfungerende arbejdsmarked og bidrage til, at borgerne er en attraktiv arbejdskraft for virksomhederne Medvirke til, at Haderslev Kommune selv fremstår som en rollemodel i indsatsen for at fremme et godt og sundt arbejdsmiljø for egne medarbejdere og inkludere dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet Fremme og understøtte virksomhedernes sociale ansvar Forbedre sundheden og livsstilen hos de borgere, der i en periode står uden for arbejdsmarkedet Understøtte fastholdelse eller integration på arbejdsmarkedet via opkvalificering og støtteordninger Integrere sundhed og fokus på livsstilsfaktorer (KRAM) i aktiveringsindsatsen såvel gennem kommunale tilbud som ved eksterne leverandører Sikre at der tilbydes sund mad i kantinen på KompetenceCentret Aktivere sygemeldte, i tilfælde hvor det giver mening, enten på virksomheder eller i tilbud, så raskmelding og dermed tilbagevenden til arbejdsmarkedet fremmes Sætte fokus på rummelighed, psykisk trivsel og fysisk fravær Sundhedspolitik

20 Plan og Miljø Udvalget for Plan og Miljø varetager opgaver inden for forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske-, trafikmæssige-, naturmæssige- og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet. Udvalget for Plan og Miljø varetager opgaver inden for forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske-, trafikmæssige-, naturmæssigeog miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet. Det er således i Plan og Miljø, at de strukturelle rammer for et sundt liv i Haderslev Kommune skabes. Gøre en aktiv indsat for forbedringer af bymiljøerne Udvikle attraktive, oplevelsesrige og sikre byrum, der skal understøtte borgerens muligheder for at vælge det sunde liv. Byrummene skal inspirere til fysisk udfoldelse og socialt samvær Forebygge og reducere negative miljøpåvirkninger såsom vejstøj og forurening således, at langtidspåvirkninger i forhold til helbredstilstanden minimeres Forelægge trafikplanen for Haderslev bymidte til politisk behandling i Trafikplanen har bl.a. til formål at nedsætte trafikmængden i Haderslev centrum. på baggrund heraf åbnes muligheder for at anvende byens rum, torve og pladser på nye måder Forebygge vejstøj og forurening gennem planlægning af en hensigtsmæssig infrastruktur i by og land, hvor det bl.a. sikres, at trafikken i størst muligt omfang ledes af det overordnede vejnet, der er indrettet til større trafikmængder. Denne planlægning foregår løbende bl.a. i tilknytning til kommuneplan- og lokalplanlægning Forbedre de naturmæssige værdier Have fokus på at rigdom og alsidighed i natur, landskab og kulturhistorie skal være grundlaget for oplevelsesmuligheder i det åbne land Sikre at stierne i de smukke naturområder samt friluftsfaciliteter motiverer borgerne til frisk luft og bevægelse 20 Sundhedspolitik 2012

21 Aktivt formidle de enkelte lokaliteters specielle naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier så de er med til at støtte borgernes interesse i at benytte naturen i Haderslev Kommune Sikre et rent omgivende miljø (jord, vand og luft) i kommunen, så det primære grundlag for en sund livsstil er til stede Sikre naturværdierne i Haderslev Kommune ved at arbejde aktivt for at udforme visionære handleplaner til opfølgning af statens Natura 2000-planer samt vandplaner Afsætte nødvendige ressourcer til anlæggelse af vådområder i ådalene i overensstemmelse med statens indsatsplan for retablering af flere vådområder i ådalene Indgå i et aktivt samarbejde med Staten omkring gennemførelse af naturgenopretningsprojekter ved Gram Slotssø Føre et aktivt tilsyn med at vandløbene for at opretholde og forbedre miljøforholdene samtidig med vandløbenes evne til at afvande landskabet er i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser Fokusere på vedligeholdelsen af alle stier i kommunen, således at muligheden for færdsel opretholdes Lade Naturrådet være det forum i kommunen, hvor idéer og ønsker til formidling af naturen udformes i samspil med de naturinteresserede interessegrupper Lægge vægt på at tilsyn og godkendelser af landbrug udføres med henblik på at sikre miljøets og menneskers sundhed Tilrettelægge tilsynet med vandløb så fokus på god vandkvalitet i vandløbene fastholdes og sikres Sundhedspolitik

22 I forbindelse med opførelsen af nye institutioner og renovering af eksisterende inddrage brugere og personale, i forbindelse med planlægning og udførelse af byggeriet. Endvidere sikre, at byggeriet og udenomsarealer indrettes hensigtsmæssige i forhold til personalets og brugernes ønsker Ved lokalplanlægning af nye boligområder udlægge grønne områder og stier, der så vidt muligt har forbindelse med det overordnede stinet Ved kommunale byggemodninger anlægge grønne områder og sammenhængende stisystemer. I forbindelse med anlæg af pladser og promenader på Haderslev Havn indrette faciliteter til bevægelse og motion Forbedre trafiksikkerheden Reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken samt indrette vejene så alle kan færdes trygt og sikkert Indrette veje og stiforbindelser således, at det er trygt og attraktivt at vælge den sunde transportform (fx cykle eller gå) Skabe gode bo- og institutionsmiljøer Sikre sunde boliger ved at lægge vægt på valg af byggematerialer Have fokus på de grønne rum i boligkvartererne og udendørsfaciliteterne, i forbindelse med institutioner (fx legepladser), således at de motiverer til fysisk udfoldelse og socialt samvær Indrette byrum således, at de inspirerer og opfordrer til fysisk udfoldelse og socialt samvær Fortsætte samarbejdet i Trafiksikkerhedsgruppen om at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. I Trafiksikkerhedsgruppen sidder repræsentanter fra Vej og Trafik, Skoleafdelingen, Sundhed og Forebyggelse samt Politiet Gennemføre årlige kampagner såsom indsatser mod for høj fart, spritbilisme, cyklisters sikkerhed samt ved skolestart hvor fokus er på forældrenes ansvar for børns færden i trafikken Mindske forældrekørsel omkring udvalgte skoler gennem bilfri-zoner for derved at motivere eleverne til at blive selvtransporterende Udføre årlige fysiske forbedringer på vejnet- 22 Sundhedspolitik 2012

23 tet (på baggrund af anlægsbevillinger) fx i form af krydsombygninger, rumleriller eller sikring af skolevej. Denne indsats skal ske på baggrund af uheldsanalyse og udpegning af uheldsbelastede og utrygge lokaliteter Udarbejde en cykelstiplan i 2011/2012 (med udgangspunkt i den nye skolestruktur) Skabe en sammenhængende infrastruktur Sikre god infrastruktur, hvor trafiksikkerhed og fremkommelighed går op i en højere enhed Have fokus på, at det skal være nemt og sikkert at færdes i kommunen uanset transportform Årligt vurdere vejnettet mht. trafiksikkerhed, belastning og standard, således at trafiksikkerhed og fremkommeligheden på vejnettet sikres Sikre infrastrukturen både ved langtidsplanlægning for veje og stier gennem løbende tilpasning og daglig drift Gennem daglig drift sikre veje og stiers fremtoning og funktion med gode belægninger og striber samt vedligeholde og rengøre skilte og vejudstyr (i det økonomisk mulige omfang) Arbejde med at udarbejde en stiplan for kommunen (igangsat i 2011) Løbende forsøge at tilpasse den kollektive bustrafik, så det bedste rutenet dannes og fungerer til størst mulig tilfredshed hos brugerne inden for de givne økonomiske rammer Tilrettelægge busdriften i kommunen med udgangspunkt i servicekriterier vedtaget af Regionen (vedr. regionale busser) og af Haderslev Kommune (vedr. kommunale busser) Fastholde tilbuddet Flextur, der gør det muligt for alle borgere at blive transporteret fra sin bopæl til bestemmelsesstedet til en overkommelig pris,,fakta: Langtidsplanlægning kan fx være overvejelser om omfartsvej nordøst om Haderslev, udarbejdelse af trafikplan for Haderslev Midtby, klassificering af et fremtidigt vej- og stinet ved Erlev Bjerge, eller udarbejdelse af stiplan. Dette arbejde er i høj grad tilknyttet kommuneplanlægningen. Tilpasning af vejnettet kan være opsætning af krav til vejnettet i forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner. Sundhedspolitik

24 Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager i Haderslev Kommune opgaver omkring personalerelaterede forhold for kommunens medarbejdere. Identificere de væsentligste områder, der har indflydelse på medarbejdernes trivsel, således at disse kan prioriteres i HR-arbejdet i Haderslev Kommune og sikre mulighed for fysisk aktivitet og sund kost for de ansatte i Haderslev Kommune Kommunen har et arbejdsgiveransvar for at sikre de ansattes rammer og trivsel på arbejdspladsen og ønsker at fremstå som et godt eksempel for kommunens øvrige arbejdsplader. Sikre at Haderslev Kommune selv fremstår som en rollemodel i indsatsen for at fremme et godt og sundt arbejdsmiljø for egne medarbejdere og inkludere dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet Øge mulighederne for fysisk aktivitet og sund kost i arbejdslivet så medarbejderne får mulighed for at gøre det sunde valg til det lette valg Gennemføre trivselsundersøgelse hvert 3. år samt følge op på resultaterne af undersøgelsen. På baggrund af undersøgelsen sikre dialog på områder med lille trivsel eller mistrivsel Klæde ledelsen i Haderslev Kommune på til at sikre trivslen blandt medarbejderne gennem værdibaseret ledelse, herunder arbejde med medarbejdernes tilbagevenden efter sygemelding eller delvis sygdom fortsat have fokus på sygefravær Videreføre motionstilbud til kommunens medarbejdere Etablere cykelstativer og bademuligheder i forbindelse med kommunale arbejdspladser Sikre at der gives tilbud om sund og lækker mad i kommunes kantiner Gøre køleskabe tilgængelige for de ansatte Sikre, at frisk koldt vand er tilgængeligt for de ansatte 24 Sundhedspolitik 2012

25 Ældre og Handicappede Udvalget for Ældre og Handicappede varetager i Haderslev Kommune en bred vifte af opgaver i relation til kommunens voksne borgere med behov for hjælp. Det gælder bl.a. inden for Hjemmepleje/plejehjem, psykiatri, misbrug, specialinstitutioner og aktivitetstilbud samt integration og sprogundervisning. I relation hertil handler sundhed om at sikre trivsel gennem fysisk aktivitet, social kontakt og sund kost. Intensivere indsatsen overfor de borgere, der ansøger om hjælp fra hjemmeplejen, med det formål at øge borgerens livskvalitet og selvværd gennem hjælp til at styrke og udvikle egne ressourcer Hjemmetræning skal gøre borgeren selvhjulpen og derved undgå eller begrænse hjælpen fra hjemmeplejen Gennem træningsforløb forbedre borgerens funktionsniveau og dermed mindske afhængigheden af sundhedsydelser. Styrke indsatsen overfor borgere med kroniske lidelser Gennem inddragelse af borgerne vil vi forbedre deres mestringsevne, så oplevelsen af egen livskvalitet øges Medvirke til at målgruppen bliver i stand til at tage beslutninger om eget liv, på et oplyst grundlag Forbedre viden om tilbud til målgruppen blandt medarbejderne i Voksen- og Sundhedsservice Styrke indsatsen i forhold til at oplyse borgeren om tilbud i kommunalt og regionalt regi Ansætte træningsassistenter og terapeut til afklaring af borgerens potentiale for træning Udarbejde individuelle træningsplaner Måle borgerens funktionsevne før og efter træningsforløbet Forebygge fald og funktionsbegrænsninger, social isolation og nedsat livskvalitet som følge af faldrelaterede skader Løfte vidensniveauet om faldforebyggelse hos medarbejdere i Voksen- og Sundhedsservice via kompetenceudvikling Systematisk registrere fald hos borgeren Udarbejde faldudredninger med efterfølgende handleplan med henblik på at forebygge nye fald Sundhedspolitik

26 Imødegå genindlæggelse ved en målrettet indsats Tilbyde individuel- samt gruppeundervisning og afholde temadage således at målgruppens viden om egen sygdom øges Tilbyde vedligeholdende træning og netværk efter endt genoptræning i samarbejde med de frivillige organisationer Henvise til egnede tilbud i kommune og region Afholde møder for medarbejderne i Voksenog Sundhedsservice med henblik på at formidle viden om tilbud til målgruppen Sikre borgere med nedsat funktionsevne, borgere med anden etnisk baggrund og borgere med særlige sociale problemer lige adgang til lokalsamfundets tilbud Støtte borgeren og dennes netværk, herunder sikre at de bliver hørt og inddraget samt taget med på råd omkring de opgaver og tilbud, kommunen skal være med til at løse og stille til rådighed Arbejde for at frivillige fungerer som besøgsvenner og ledsagere Stille sociale tilbud med fokus på rehabilitering, livskvalitet og omsorg til rådighed for borgere, der midlertidigt eller vedvarende ikke kan benytte lokalsamfundets tilbud Stille transportmuligheder til rådighed for borgere, der ikke på egen hånd kan transportere sig til kommunale tilbud Sikre at også denne gruppe af borgere har adgang til de samme tilbud i kommunen som øvrige borgere Være opmærksomme på særligt udsatte borgeres forhold og udfordringer bl.a. gennem Udsatterådet 26 Sundhedspolitik 2012

27 Drive opsøgende og anonym virksomhed i forhold til borgere, der vurderes at have behov for støtte og hjælp fra kommunen, men ikke ønsker eller magter at benytte sig af denne mulighed Tiltrække frivillige til løsning af opgaver, der ikke kræver en professionel indsats. Fx ledsagelse af borgere, der ikke kan deltage i samfundets tilbud på egen hånd Tilbyde alle borgere råd og vejledning omkring sociale og sundhedsmæssige forhold Tilbyde åben og anonym rådgivning til alle borgere samt specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov Etablere en åben og anonym rådgivning med faste åbningstider Tilbyde specialiseret rådgivning til borgere med særlige behov. Eksempelvis borgere med anden etnisk baggrund, misbrugere, sindslidende, handicappede og/eller borgere med særlige sociale problemer. Tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen Inddrage og informere borgere med sindslidelser om hjælpe- og behandlingsmuligheder i relation til egen eller pårørendes helbredssituation og sociale forhold Arbejde for at borgeren ikke oplever psykiske sygdomme som et tabu, men som en sygdom eller tilstand på linje med alment accepterede sygdomme som eksempelvis diabetes, astma eller dårlig ryg Sætte fokus på oplysning om psykiske sygdomme gennem et samarbejde mellem kommunens egen psykiatriinformation og Region Syddanmark Sundhedspolitik

28 Sundhed og forebyggelse Gåskærgade Haderslev Telefon:

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Oversigt over høringssvar til Sundhedspolitikken

Oversigt over høringssvar til Sundhedspolitikken Haderslev Kommune Voksen- og Sundhedsservice VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 voksensundhed@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. D@haderslev.dk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING. Sagsnummer Rådhuspladsen DK-5450 Otterup Tel.: Fax:

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING.  Sagsnummer Rådhuspladsen DK-5450 Otterup Tel.: Fax: SUNDHEDSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Rådhuspladsen DK-5450 Otterup Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 Forord Som følge af kommunalrformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING. Sagsnummer Søndersø Rådhus Vesterled Søndersø Tlf.

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING.  Sagsnummer Søndersø Rådhus Vesterled Søndersø Tlf. SUNDHEDSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Søndersø Rådhus Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 82 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med, at den nye Sunhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på Sundhed&trivsel Dragør Kommunes sundhedspolitik Læs mere på www.dragoer.dk Udgivet af Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Lars Bo Pedersen, Forvaltningschef Tekst og redaktion: Pernille

Læs mere

Januar 2008 SUNDHEDSPOLITIK

Januar 2008 SUNDHEDSPOLITIK Januar 2008 SUNDHEDSPOLITIK Sundhedspolitik for Rebild Kommune Indledning... 3 Sundhedspolitikkens grundlag... 4 Sundhed er et fælles ansvar... 4 Hvad er sundhed?... 5 Vision for sundhedspolitikken...

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere