3T3 Fysiologi og anatomi 3P3 Ophentning af genstande. 3T4 Snorkeldykker aktiviteter 3P4 Modul B, prøveaflæggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3T3 Fysiologi og anatomi 3P3 Ophentning af genstande. 3T4 Snorkeldykker aktiviteter 3P4 Modul B, prøveaflæggelse"

Transkript

1 LEKTIONER Teorilektioner Praktiklektioner 3T1 Introduktion til kursus 3P1 Stranddykning 1 3T2 Fysik 3P2 Dykning fra båd 1 3T3 Fysiologi og anatomi 3P3 Ophentning af genstande 3T4 Snorkeldykker aktiviteter 3P4 Modul B, prøveaflæggelse 3T5 Skader 3P5 Forhold ved nødsituationer 3T6 Planlægning & organisering 1 3P6 Modul C, prøveaflæggelse 3T7 Specialudstyr 3P7 Navigation & eftersøgning 3T8 Planlægning & organisering 2 3P8 Modul D, prøveaflæggelse 3T9 Førstehjælp & genoplivning 3P9 Natdykning 3T10 Teoriprøve 3P10 Stranddykning 2, ledelse 3P11 Dykning fra båd 2 3P12 Modul E, prøveaflæggelse Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 1 af 23

2 INTRODUKTION TIL KURSUS 3T1 Tid: 45 minutter At orientere eleven om uddannelsesprogrammet og dets placering i certifikatsystemet. Orientering om DSF og CMAS. Orientering om uddannelsesmuligheder som CMAS snorkeldykker instruktør. 1. Præsentation af instruktører og elever 2. Orientering om DSF, CMAS og DIF 3. CMAS 3-stjernede snorkeldykkercertifikatet og formålet med det 4. Uddannelsesmuligheder som CMAS snorkeldykker instruktør 5. Gennemgang af kursusplanen. Teori og praktiske lektioner 6. Gennemgang af udstyr der skal anskaffes eller medbringes 7. Orientering om forhold ved dykning i åben vand De enkelte delemner i lektionen skal være korte, således at elevernes opmærksomhed bevares. Det kan være en god ide at vise billeder eller en lille film om hvordan uddannelsen foregår. Hvis det er muligt, så få en i klubben til at tage billeder eller video på dykkerturene, således at de nye elever kan se hvordan nogle af lektionerne afvikles. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 2 af 23

3 FYSIK 3T2 Tid: 45 minutter At lære eleven de grundlæggende fysiske love, der har betydning for snorkeldykkere. At kontrollere om eleven kan bruge den viden som er erhvervet på CMAS 2-stjernede snorkeldykker uddannelsen. 1. Luften og vandets tryk Repetition fra 2-stjernede kursus 2. Boyles Lov Forklares Regneeksempler gennemgås 3. Archimides lov (opdrift) Forklares Regneeksempler gennemgås 4. Lyd og lysforhold Repetition fra 2-stjernede kursus Det er vigtigt at benytte eksempler, der er kendt fra dykkerturene, således at eleverne kan se at lovene fungerer og kan bruges. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 3 af 23

4 FYSIOLOGI & ANATOMI 3T3 Tid: 45 minutter At eleven får kendskab til hvordan mennesket i store træk er opbygget. At eleven får kendskab til hjertets og lungernes funktion. 1. Kraniet og de vigtigste bihuler samt det eustatiske rør Forkølelse 2. Blodets sammensætning 3. Vejrtrækning og luftens sammensætning 4. Hjerte og blodkredsløb 5. Betydning af hyperventilering 6. Skadeligt rum og dets betydning Begynd med anatomien, det vigtigste er i den forbindelse kraniet med dets mange hulrum, der alle har betydning, hvis man dykker, når man er forkølet. Blodets sammensætning gennemgås kort, de vigtigste bestanddele i blodet gennemgås samt deres funktion. Der lægges vægt på hyperventilation og faren ved dette. Der kan laves lette beregninger med maksimal dybde under emnet skadeligt rum. Husk især at det skadelige rum kan blive så stort, at man trækker sin egen udåndingsluft ind. Advar mod lange snorkler og snorkler der munder ud i masken. Hvis man vil prøve, at vise eleverne hvordan et hjerte er opbygget, kan man f.eks. købe et svinehjerte i det lokale supermarked, hvis det forsigtigt er det muligt at se alle kamrene. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 4 af 23

5 AKTIVITETER 3T4 Tid: 45 minutter At give eleverne en orientering om de forskellige aktiviteter der eksisterer for snorkeldykkere. 1. Finnesvømning 2. UV rugby 3. UV jagt 4. UV fotografering 5. Arkæologi 6. Miljø 7. Ungdomsudvalget i DSF 8. Sommerlejr Der orienteres om hvert enkelt emne, f.eks. kan reglerne kort gennemgås. Foto, arkæologi, miljø og jagt er helt oplagte emner for snorkeldykkere. F.eks. ligger der mange stenalderbopladser på ganske lavt vand. Ligeledes er det også meget let at dyrke miljø, idet fisk og planter nemt kan registreres og genkendes, ligesom forurening også let afsløres på lavt vand. Lektionen kan f.eks. kombineres med en klubaften, hvor der indkaldes professionel bistand fra enten klubmedlemmer der interesserer sig for emnerne, eller man kan arrangere en aften med en person udenfor klubben f.eks. fra et af udvalgene i DSF. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 5 af 23

6 SKADER 3T5 Tid: 45 minutter At give eleverne et dybere kendskab til skader samt forebyggelse og helbredelse af disse. 1. Udmattelse 2. Panik 3. Drukning 4. Squeezes Øresqueeze Tandsqueeze Bihulesqueeze Øjensqueeze Lungesqueeze 5. Iltmangel 6. Kuldeskader (hypotermi) For hver enkelt delemne gennemgås symptomer og behandling, samt hvordan man forebygger skader. Udmattelse fører ofte til panik og dermed fare for drukning. Advar mod at blive så længe i vandet, at man bliver kold og dermed udmattet. Søsportens Sikkerhedsråd har foldere der omhandler de forskellige farer på vandet. De kan bestilles gratis. Se også under Støttematerialer i Instruktørhåndbogen. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 6 af 23

7 PLANLÆGNING & ORGANISERING 1 3T6 Tid: 45 minutter At give eleven forståelse for hvorledes en dykning organiseres og afvikles sikkert fra en strand. 1. Turlederens opgaver: Krav til deltagere Bestemmelsessted Ansvar for at fællesmateriel er med Vurdere vejr og vind sammen med dykkerlederen Fordeling af opgaver før, under og efter turen 2. Dykkerlederens opgaver: Sammensætte holdene Vurdere dykkerstedet samt vejr og vind Orientere alle om dykningens afvikling samt sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. standby dykker og bådfører Afvikle dykningen og fordeling af opgave under dykket Sørge for at de forskellige hold er klar til tiden Debriefe alle dykkerne samlet efter dykker er overstået 3. Deltagernes opgaver: Følge tur og dykkerlederens anvisninger Sørge for at være klar til tiden og medbringe personligt udstyr Deltage i observeringen af dykkerområdet når man er på land Melde til tur eller dykkerleder hvis man forlader dykkerstedet Deltage i forberedelse og rengøring Orienter om vind og strømforhold på dykkerstedet. Forklar hvorledes dykkerlederen kan assisteres, samt om standby dykkerens placering og ansvar. Det er meningen, at eleverne efter endt uddannelse skal kunne deltage aktivt i afvikling af en dykning, samt stå som turleder for en tur. Det forventes, at eleven kan assistere dykkerelederen og komme med anvisninger til meddykkerne. Efter lektionen kan der uddelegeres opgaver til de næste snorkeldykker turer, således at eleverne på kurset får opgaver i forbindelse med klubbens almindelige snorkeldykker ture. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 7 af 23

8 SPECIALUDSTYR 3T7 Tid: 45 minutter At elever lærer om brugen af forskelligt snorkeldykker udstyr, herunder udstyr som ikke er almindeligt brugt. Desuden er det relevant at inddrage nyt udstyr i lektionen. 1. Kompas og dets anvendelse 2. Dybdemålere 3. Harpuner Elastik Fjeder Trykluft 4. Snorkler Typer og ventiler 5. Reparation af våddragten Der kan i forbindelse med kompasset f.eks. laves et lille orienteringsløb. Forklar og vis de mest almindelige typer af harpuner. N.B. husk at forklare hvordan de anvendes og sikkerhedsreglerne. Vis hvordan neopren repareres. Orienteringsløbet kan enten afvikles som et traditionelt løb med nogle poster, eller man kan lave et på flg. måde: På en græsplæne f.eks. sportsplads opsættes nogle pinde med ca. 50 meters afstand. Pindene kan f.eks. danne en trekant eller en firkant. Alle får lov til at gå turen igennem og noterer undervejs kompasretning samt antal skridt mellem pindene. Derefter får alle en pose eller et håndklæde over hovedet, således at man kun kan se ned på kompasset, som man holder på brystet. Derefter går man igen ruten, den der kommer nærmest mål har naturligvis vundet. Denne form for orienteringsløb svarer meget godt til dykning i åben vand, hvor sigten er begrænset. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 8 af 23

9 PLANLÆGNING & ORGANISERING 2 3T8 Tid: 45 minutter At give eleven kendskab til de sikkerhedsmæssige forhold ved dykning fra båd, herunder tur og dykkerlederens opgaver. 1. Turlederen og hans rolle 2. Dykkerlederen og hans rolle 3. Planlægning af dykning 4. Holdsammensætning 5. Observation af dykkerområdet 6. Betjening af mindre båd 7. Forhold ved ulykker og tilkaldelse af SOK Forklar om strømmens indflydelse på hvordan båden lægger sig, efter man har smidt ankret. Dyk altid frem foran båden, så man driver forbi båden, hvis man pludselig bliver træt. Observer også vindretningen, idet den påvirker gummibådens placering efter opankring. Efter uddannelsen forventes det, at eleven har et sådant kendskab til dykning fra båd, at han kan assistere tur- og dykkerleder. Lysbilleder eller video er glimrende til denne lektion. Tag f.eks. billeder af en kyst med pålandsvind, en med fralandsvind. Hvis det er muligt kan der også tages billeder af bøjer og andre ting, der viser, at der er strøm. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 9 af 23

10 FØRSTEHJÆLP & GENOPLIVNING 3T9 Tid: 45 minutter til instruktion og 2-3 timer til praktiske øvelse. At orientere om hvordan der kan ydes førstehjælp samt genoplivning. Hvordan undgås ulykker og hvilken sikkerhed kræves ved dykning. 1. Selvredning Oppuste redningsvest Smide vægtbælte Masken væk fra ansigtet så man kan få luft Faresignal Søge hen til bøjen for at få ekstra opdrift 2. Makkerredning Oppuste redningsvest Smide forulykkedes blybælte Masken væk fra ansigtet Faresignal Bjærge vedkommende 3. Førstehjælp Forhold ved opkald til SOK og 112 Genoplivning mund til næse metoden Genoplivning med iltudstyr Benyt en fantom dukke (dukke Anne) til indøvelse af genoplivning. Det er ikke meningen, at der skal være en dybere forståelse af genoplivning, blot en orientering. Aflåst sideleje kan øves på skift, hvor eleverne skiftes til at være redder og forulykket. Der bør lægges mest vægt på de praktiske øvelser. Hvis det er muligt, kan man rette henvendelse til en redningsstation, og høre om de kan fremvise noget af deres udstyr. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 10 af 23

11 TEORIPRØVE 3T10 Tid: 45 minutter At kontrollere om eleven har opnået det fornødne kendskab til den teori, der benyttes ved snorkeldykning i åben vand. 1. Mundtlig prøve eller overhøring af eleverne. Der kan enten benyttes en prøve, hvor hver enkelt kommer op alene, eller der kan anvendes en overhøring af klassen, hvor spørgsmålene rettes til den enkelte elev. Det er vigtigt, at afgøre om eleven har den fornødne viden, idet instruktøruddannelserne, efter CMAS 3-stjernede snorkeldykkercertifikat er erhvervet, nu ligger åbne. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 11 af 23

12 STRANDDYKNING 1 3P1 At lære eleven de forholdsregler der gælder for snorkeldykning ved stranddykning med større dybde. Øve udholdenhed ved overfladesvømning, øve brug af kompas. 1. Orientering om sikkerhedsforhold Dykkerleder Standby dykker Sammensætning af dykkerhold 2. Orientering om formålet med dykningen, herunder hvordan kompasset anvendes 3. Udlægning af bøje 4. Kontrol af udstyr 5. Overfladesvømning 400 meter sammen med makker mod bøjen Under svømning, neddykning til 5-6 m. Retning til bøjen holdes ved hjælp af kompasset Dykningen skal foregår i et rimeligt beskyttet strømfrit åbenvands område. Vanddybder bør maksimalt være 5-6 m. Der kan f.eks. svømmes 45 på kysten. Der bør være en gummibåd eller lign. Til rådighed. Husk at bruge makkersystemet. Inddel elever i makkerpar. Alle dykkere skal benytte overfladebøje og redningsvest. Benyt eleverne som assisterende tur- og dykkerleder. Eleverne kan på skift være dykkerleder og journalfører, men de skal overvåges af instruktøren, således at der ikke blive fare for dykkersikkerheden. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 12 af 23

13 DYKNING FRA BÅD 1 3P2 At lære eleven hvordan snorkeldykning afvikles fra en båd. Øvelse i brug af kompas. 1. Stuvning af grej i båden 2. Orientering om dykningens formål, der orienteres om, at der kan være strøm. Samt om at dykning foregår foran båden, således at en træt dykker vil drive forbi båden 3. Entring i vand fra båd 4. Dykning på 5-6 m. vand 5. Øvelse i brug af kompas Husk at båden, efter ankeret er kastet, vil lægge sig med strømmen. Det betyder, at hvis der dykkes frem foran båden, så behøver man ikke at svømme mod strømmen, når dykningen er slut. Find et godt sted at dykke, f.eks. hvor der er sten eller et stenrev. Der vil ofte være en del fisk og planter at se på, desuden er sigten ofte bedre på stenrev end på flad sandbund. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 13 af 23

14 OPHENTNING AF GENSTANDE 3P3 At eleven lære, samt repetere hvordan større og mindre genstande kan hentes op fra bunden. 1. Orientering om formålet med dykningen 2. Orientering om sikkerhedsforhold Standbydykker Dykkerleder Sammensætning af dykkerhold 3. Ophentning af mindre genstande 4. Hævning af større genstande med hævesæk Eleverne binder en hævesæk på en genstand, der ligger på 4-6 m. vand. Genstanden bør veje kg. Efter at sækken er fastgjort, dykkes der ned til sækken, og med snorklerne fyldes den med luft På overfladen transporteres sæk og genstand til land, helst så langt ind at genstanden kan tages på land. Dykningen skal foregå i et godt beskyttet strømfrit åbenvands område. Husk at bruge makkersystemet. Inddel elever i makkerpar. Alle dykkere skal benytte overfladebøje og redningsvest. Hav på forhånd en hævesæk der nemt og sikkert kan fastgøres. I den åbne ende af sækken kan der f.eks. være karabinhager fastgjort. I karabinhagerne kan der være snore med splejset øje i den ene ende og ringe i den anden ende. Snoren kan så nemt trækkes gennem genstanden, der skal hæves og klikkes på en karabinhage i sækken. Før dykningen kunne man prøve selv at fremstille et par hævesække, det giver træning i bl.a. splejsning af tovværk. Sækken kan laves af kraftigt plast eller presenning. Alternativt kan det være en kraftig indkøbspose fra det lokale supermarked. Som ekstra sikkerhed kan det anbefales at have en dykkerflaske på bunden ved ophentning og bjærgning af ting. Husk at flaskedykkeren skal have livline på, hvis han er alene. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 14 af 23

15 MODUL B, PRØVEAFLÆGGELSE 3P4 At kontrollere om eleven er i stand til at udføre delprøve B til CMAS 3- stjernede snorkeldykkercertifikat. Prøveaflæggelsen foregår i svømmehal. 1. Alle prøver aflægges med udstyr og kravene er: 600 meter brystsvømning 200 meter fri rygsvømning 30 sekunders vandtrædning med armene over hovedet 15 meter undervandssvømning med start fra vandtrædning Før prøveaflæggelsen begynder, orienteres eleverne om hvordan prøven ønskes aflagt, samt kriterier for beståelse. Efter prøveaflæggelse kan man evt. øve nogle af de ting, der senere kan prøves i åbenvand. F.eks. vil det være en god idé, at hæve en genstand fra bunden med hævesæk. Et rugby mål er udmærket til formålet. Hævesækkene bindes på genstanden, eleverne dykker ned og fylder sækken ved hjælp af snorklerne. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 15 af 23

16 FORHOLD VED NØDSITUATIONER 3P5 At lære eleven korrekt optræden i tilfælde af en nødsituation på vandet. 1. Orienterting om dykningens udførelse Dykkerlederens opgaver Bådførens opgaver Standby dykkerens opgaver Makkerens opgaver 2. Eleverne skiftes til at udføre de forskellige roller. Dykningen skal foregå i et rimeligt beskyttet strømfrit åbenvandsområde. Vanddybden bør ikke overstige 5 meter. Inddel elever i makkerpar. Alle dykkere skal benytte overfladebøje og redningsvest. Instruktøren giver nogle af dykkerne et uheld, som de skal simulere, f.eks. pludselig bevidstløs, træt svømmer, panik. De andre dykkere optræder som reddere. Der dykkes m. fra land. Når uheldet optræder redder makkeren den forulykkde, tilkalder hjælp, når hjælpen når frem hjælper man hunanden indtil den forulykkede befinder sig på stranden. Efter dykningen gennemgåes dykningen, således at alle er klar over den korrekte fremgangsmåde. Det er vigtigt at eleverne har fuld kompetence som dykkerleder, men instruktøren skal være back-up. Det betyder, at alle skal rette sig efter de udpegede dykkerlederes anvisninger. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 16 af 23

17 MODUL C, PRØVEAFLÆGGELSE 3P6 At kontrollere om eleven er i stand til at udføre delprøve C til CMAS 3- stjernede snorkeldykkercertifikat. Prøverne aflægges i svømmehal. 1. Alle prøver aflægges med ABC udstyr og prøvekravene er: 100 meter finnesvømning på brystet, neddykning til 3 m. for hver 50 m. 100 meter finnesvømning på brystet, uden maske og snorkel 2 x 25 meter undervandssvømning, maks. tid 4 min. 3 forlæns og 3 baqglæns kolbøtter under vandet. Kolbøtterne laves i forlængelse af hinanden uden at bryde overfladen 10 på hinanden følgende neddykninger til 3 meters dybde. Opstigning i spiral og efter hver dykning gives OK tegn i overfladen ABC udstyret lægges på bunden (minimum 3 meter dybde) opstigning, derefter neddykning og påtagning af alt udstyret. Masken tømmes under vandet og snorklen tømmes i overfladen (masken må ikke tages af før snorklen er tømt) På 3 meters dybde byttes finner, maske og snorkel med makkeren (masken tømmes under vandet, snorklen tømmes i overfladen) Livredningsprøve: 100 m. bjærgmimg af makkeren. Der skal benyttes 2 bjærgemetoder. Masken og snorklen fjernes fra den forulykkede. Der demonstreres korrekt genoplivning (MTN og aflåst sideleje) Efter prøveaflæggelsen kan man evt. øve nogle af de ting, der senere skal prøves i åbenvand. F.eks. kan bjærgningsteknikken med 2 bjærgere afprøves, eller man kan prøve at hæve ting fra bunden. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 17 af 23

18 NAVIGATION & EFTERSØGNING 3P7 At lære eleverne hvordan der kan navigeres, og hvordan en eftersøgning kan udføres. 1. Orientering om dykningens formål 2. Navigering efter kompas og landemærker 3. Eftersøgning efter genstand. 3 metoder kan anvendes Cirkeleftersøgning Eftersøgning med kompas Baneeftersøgning Dykkerområdet skal være godt sikret og strømfrit, vanddybden bør ikke overstige 2,5 meter, da man ellers ikke kan blive så længe nede. Fortæl at en genstand er tabt. Manden der har tabt den har en landkending. Drop et anker med en bøje hvor landkendingen passer. Eftersøgning med en eller flere metoder. Det er ofte meget sjovt at dykke efter tabte genstande. Øvelsen kan gå ud på flere ting, enten kan en bådmotor være tabt, eller det kan være en person, som er faldet i vandet. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 18 af 23

19 MODUL D, PRØVEAFLÆGGELSE 3P8 At kontrollere om eleven er i stand til at udføre delprøve D til CMAS 3 stjernede snorkeldykkercertifikat. Prøveaflæggelsen foregår i svømmehal. 1. Alle prøve aflægges med ABC udstyr samt vægtbælte med en vægt på ca. 10% af dykkerens vægt. Prøvekravene er: 100 meter finnesvømning med vægtbælte Neddykning, maske, vægtbælte lægges på bunden. Herefter 100 meter finnesvømning med snorkel (uden maske). Derefter neddykning, hente maske og vægtbælte. OK tegn i overfladen. 100 meter finnesvømning med vægtbæltet 2. Prøven skal ses som en sammenhængende prøve. Før prøveaflæggelsen begynder, orienteres eleverne om, hvordan prøven ønskes aflagt, samt om kriterier for beståelse. Efter prøveaflæggelsen kan man evt. øve nogle af de ting, der senere skal prøves i åbenvand. F.eks. kan bjærgeteknikken med 2 bjærgere afprøves, eller man kan prøve at hæve ting fra bunden. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 19 af 23

20 NATDYKNING 3P9 At lære eleven hvordan man kan orientere sig på en dykning om natten eller ved stærkt begrænset sigt. Desuden kontrolleres elevernes evne til at håndtere situationer hvor sigten er begrænset. 1. Orientering om formålet med dykningen 2. Orientering om hvad der kan forventes af liv 3. Orientering om sikkerhedsforhold Standby dykker Dykkerleder Sammensætning af dykkerhold 4. Orienter om vigtigheden af at have lys på overfladebøjen 5. Gennemgang af natsignaler 6. Snorkeldykning på 2-3 vand, der anvendes lygte og kompas 7. Lygten slukkes i ca. 5 minutter Dykningen skal foregå i et godt beskyttet strømfrit åbenvands område. Vanddybden bør ikke overstige 3 meter. Inddel elever i makkerpar. Alle dykkere skal benytte overfladebøje, makkerline og redningsvest. Når lygten slukkes, kan man se en hel del efter nogle minutter. Husk at man aldrig må lyse en anden direkte ind i ansigtet, det ødelægger nattesynet i lang tid. Der dykkes med få hold ad gangen. Der kan evt. anvendes knæklys til bøjerne ellers cykellygter. På et natdyk skal alle være stille, således at et råb om hjælp fra vandet ikke overdøves af snak på land. Dykkerområdets markeringer skal være belyst. Alle dykkere på land skal observere og se ud over vandet for at afsløre mulige farer. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 20 af 23

21 STRANDDYKNING 2, LEDELSE 3P10 At kontrollere om eleven sikkert og forsvarligt kan lede en gruppe snorkeldykkere i åben vand. 1. Orientering om dykningens afvikling, herunder at det er eleverne, som er i centrum 2. Valg af dykkersted hjemmefra med hensyn til vejrudsigt samt aktuel vejr og vind. Eleverne skal blive enige. 3. Eleverne er 2 og 2 på skift dykkerleder for hinanden. Det betyder, at der er 2 dykkerledere sammen, på skift er de dykkerleder og journalfører. 4. Eleverne bestemmer flg.: Holdsammensætning Antal hold i vandet og dykningens afvikling Debriefing Lav forskellige opgaver, således at dykningen ikke er ens for alle lederne. F.eks. 300 meter overfladesvømning med neddykning, eftersøgning, stranddykning, hævning af genstand. Når eleverne er dykkerledere, så prøv at få dem til at forstå, at det er vigtigt, at man hele tiden er et skridt foran dykkerne. Det duer ikke, hvis dykkerne selv begynder at bestemme noget, det skal være dykkerlederen, som bestemmer og udstikker retningslinier. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 21 af 23

22 DYKNING FRA BÅD 2 3P11 At kontrollere om eleven kan anvende den viden der er opnået på kurset på en dykning fra båd. 1. Træning i makkerredning under dykning fra båd 2. Overfladesvømning med neddykninger til ca. 6 meter 3. Neddykning og derefter ophentning af makker fra 6 meters dybde Aftagning af makkers vægtbælte Sikring i overfladen og afgivelse af faresignal Bjærgning til båd Optagning af makker i båden Dykkerområdet skal være nogenlunde strømfrit, vanddybden bør ikke overstige 6-7 meter. Kontrol af at eleverne har den fornødne ro og det fornødne overblik, også i farvand hvor der kan være lidt strøm. Sæt en snor med en bøje fast i blybæltet, således at det kan genfindes. Eventuelt kan man have en flaskedykker på bunden, og give ham blybæltet. Husk at flaskedykkeren skal have livline på, hvis han er alene. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 22 af 23

23 MODUL E, PRØVEAFLÆGGELSE 3P12 At kontrollere om eleven er i stand til at udføre den delprøve E til CMAS 3-stjernede snorkeldykkercertifikat. Prøveaflæggelsen foregår i åben vand. 1. Prøvekravene er: 400 meter finnesvømning med brystet nedad, snorklen anvendes 400 meter finnesvømning på ryggen Oppuste redningsvest med munden i overfladen, og vise korrekt afbalancering Livredningsprøve: o På et signal påtages finner, maske og snorkel, herefter svømmes 200 meter, og der dykkes ned til 6 meters dybde. o Fra denne dybde bjærges en bevidstløs makker til overfladen o Efter at makkeren er sikret i overfladen, dvs. vesten er blæst op og blybæltet er droppet, bjærges der 50 meter Prøven aflægges i et godt beskyttet strømfrit åbenvandsområde. Bunden bør være relativt flad, dvs. uden store sten og uden pludselige store ændringer i dybden. Husk at bruge makkersystemet. Inddel elever i makkerpar. Alle dykkere skal benytte overfladebøje og redningsvest. Under briefing før prøven skal der orienteres om hvorledes prøven aflægges, og hvad der er beståelseskriterier. Hvis ikke prøverne finder sted i umiddelbar forlængelse af hinanden, så er det vigtigt at dykkerne får varmen mellem prøverne. Det betyder at dragten skal af, og de skal have varmt tøj på. Selv på en varm sommerdag kan afkølingen i dragten blive så stor, at kroppens temperatur sænkes. Teknisk Udvalg Februar 2006 Side 23 af 23

2T1 Introduktion til kursus 2P1 Introduktion til åben vand. 2T4 Fysik 1 2P4 Modul B, prøveaflæggelse. 2T6 Fysiologi 2P6 Modul C, prøveaflæggelse

2T1 Introduktion til kursus 2P1 Introduktion til åben vand. 2T4 Fysik 1 2P4 Modul B, prøveaflæggelse. 2T6 Fysiologi 2P6 Modul C, prøveaflæggelse LEKTIONER Teorilektioner Praktiklektioner 2T1 Introduktion til kursus 2P1 Introduktion til åben vand 2T2 Introduktion til udstyr 2P2 Stranddykning 1 2T3 Tegn og signaler 2P3 Stranddykning 2 2T4 Fysik 1

Læs mere

LEKTIONER LEKTIONSPLAN FOR CMAS SNORKELDYKKER. Teknisk Udvalg December 2005 Side 1 af 21. Teorilektioner Praktiklektioner. Introduktion til kursus

LEKTIONER LEKTIONSPLAN FOR CMAS SNORKELDYKKER. Teknisk Udvalg December 2005 Side 1 af 21. Teorilektioner Praktiklektioner. Introduktion til kursus SNORKEL LEKTIONER Teorilektioner Praktiklektioner 1P1 1P2 1P3 Introduktion til kursus Neddykning og uddykning Tømning af maske og snorkel 1P4 Repetition af lektion 1-3 1P5 1P6 1P7 1P8 1P9 Udspring Bronze

Læs mere

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at eleven har før der udstedes et 2-stjernet CMAS dykkercertifikat.

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at eleven har før der udstedes et 2-stjernet CMAS dykkercertifikat. CMAS** SPORTSDYKKER BINDENDE KRAV Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at eleven har før der udstedes et 2-stjernet CMAS dykkercertifikat. Dykkeren skal kunne anvende

Læs mere

Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2015-16. Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 25-10-2015. Jens og John

Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2015-16. Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 25-10-2015. Jens og John Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2015-16 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 25-10-2015 Introduktion til uddannelse Svømmeprøve 1 (uden udstyr) og 500 m brystsvømning/crawl basisniveau 15 m længdedyk

Læs mere

25 m bassin Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller tilladt) Instruktion

25 m bassin Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller tilladt) Instruktion Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2008/09 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 26-10-2008 Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller

Læs mere

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt DSF retningslinjer for juniordykning - generelt Juniordykning er ikke en integreret del af kurset for voksne. Fremgang og indhold er specifikt for juniorer. Træningsprogrammet til juniordykkere henvender

Læs mere

25 m bassin Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller tilladt) Instruktion

25 m bassin Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller tilladt) Instruktion Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2010-2011 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 24-10-2010 Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) 500 m brystsvømning/crawl 15 m længdedyk (svømmebriller

Læs mere

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt

DSF retningslinjer for juniordykning - generelt DSF retningslinjer for juniordykning - generelt Juniordykning er ikke en integreret del af kurset for voksne. Fremgang og indhold er specifikt for juniorer. Træningsprogrammet til juniordykkere henvender

Læs mere

Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2013-14 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 20-10-2013. Jens og John

Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2013-14 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 20-10-2013. Jens og John Plan for Bassinuddannelse CMAS* sæson 2013-14 Dato Lektion i hovedtræk Instruktør 20-10-2013 Introduktion til uddannelse svømmeprøve 1 (uden udstyr) og 500 m brystsvømning/crawl basisniveau 15 m længdedyk

Læs mere

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at kursisten har før der udstedes et 3-stjernede CMAS dykkercertifikat.

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at kursisten har før der udstedes et 3-stjernede CMAS dykkercertifikat. CMAS 3-STJERNEDE SPORTS BINDENDE KRAV Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig, at kursisten har før der udstedes et 3-stjernede CMAS dykkercertifikat. Kursisten skal kunne

Læs mere

C M A S ** S P O R T S D Y K K E R. 2T2 Dykkerskader 2P2 Livredning og førstehjælp. 2T3 Dekompressionstabel 2P3 Standbydykning 0-25 meter

C M A S ** S P O R T S D Y K K E R. 2T2 Dykkerskader 2P2 Livredning og førstehjælp. 2T3 Dekompressionstabel 2P3 Standbydykning 0-25 meter LEKTIONER Teorilektioner Praktiklektioner 2T1 Introduktion til kursus 2P1 Kontrol af færdigheder 2T2 Dykkerskader 2P2 Livredning og førstehjælp 2T3 Dekompressionstabel 2P3 Standbydykning 0-25 meter 2T4

Læs mere

Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person.

Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. HMI Sikkerhedsinstruks! Fridykning Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at dykke sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Vejledning til sikker dykning - Juniordykning

Vejledning til sikker dykning - Juniordykning Herlev Dykkerklub Jernlungerne Vejledning til sikker dykning - Juniordykning En anbefaling til sikker dykning Dykker-Teknisk Udvalg 14/04/2014 1 Forord For at forbedre sikkerheden omkring dykningen, har

Læs mere

God sommer! Respekt for vand!

God sommer! Respekt for vand! Sikker strandtur God sommer! Danmark er omgivet af vand, og hver sommer lokker mere end 7.000 km kyst små og store vandhunde ud under åben himmel. Livet på stranden er sjovt, men vand kan være vildt, og

Læs mere

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig eleven har, før der udstedes et 1-stjernet CMAS dykkercertifikat.

Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig eleven har, før der udstedes et 1-stjernet CMAS dykkercertifikat. CMAS* SPORTSDYKKER BINDENDE KRAV Bindende krav til viden og færdigheder som instruktøren skal sikre sig eleven har, før der udstedes et 1-stjernet CMAS dykkercertifikat. Dykkeren skal kunne anvende alt

Læs mere

Vejledning til svømmeprøver og distanceprøver

Vejledning til svømmeprøver og distanceprøver Vejledning til svømmeprøver og distanceprøver 0 Indledning De Danske Svømmeprøver består af 4 prøver, som knytter sig til en fremadrettet undervisning, som giver svømmerne mulighed for at erhverve sig

Læs mere

Vejledning til svømmeprøver og mærker

Vejledning til svømmeprøver og mærker Vejledning til svømmeprøver og mærker De Danske Svømmeprøver består af Sværhedsgrader Vandprøven Jeg kan holde mig oppe Jeg er vandtilvænnet Vandprøven er primært tiltænkt begynderundervisningen i skolen,

Læs mere

Teknisk Udvalg. B. Udstyr B1. Dyk med komplet dykkerudstyr B2. Dyk med fuldt funktionsdueligt udstyr B3. Kend dit og din makkers udstyr

Teknisk Udvalg. B. Udstyr B1. Dyk med komplet dykkerudstyr B2. Dyk med fuldt funktionsdueligt udstyr B3. Kend dit og din makkers udstyr Emne: Sikkerhedsregler for snorkeldykkere Formål: Sikkerhedsregler for snorkeldykkere Vejledning: Gældende sikkerhedsregler, samt vejledning hertil. Sikkerhedsregler A. Dykkeren A1. Planlæg dine dyk efter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium

Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Sikkerhedsinstruks for dykning på Rødkilde gymnasium Seneste revision: 17.04.2015 Forældretilsagn For elever under 18 år indhentes forud for deltagelse i dykkeraktiviteter under Rødkilde Gymnasium et skriftligt

Læs mere

C M A S * Sportsdykkeruddannelse. 1T3 Den grundlæggende fysik 1P3 Apparatdykning 1. 1T4 Den grundlæggende fysiologi 1P4 Apparatdykning 2

C M A S * Sportsdykkeruddannelse. 1T3 Den grundlæggende fysik 1P3 Apparatdykning 1. 1T4 Den grundlæggende fysiologi 1P4 Apparatdykning 2 LEKTIONER Teorilektioner Praktiklektioner 1T1 Introduktion til kursus 1P1 Fridykning 1 1T2 Introduktion til udstyr 1P2 Fridykning 2 1T3 Den grundlæggende fysik 1P3 Apparatdykning 1 1T4 Den grundlæggende

Læs mere

Husk de 5 baderåd. 1. Lær at svømme. 4. Lær stranden at kende. 2. Gå aldrig alene i vandet. 5. Slip ikke børnene af syne. 3. Læs vinden og vandet

Husk de 5 baderåd. 1. Lær at svømme. 4. Lær stranden at kende. 2. Gå aldrig alene i vandet. 5. Slip ikke børnene af syne. 3. Læs vinden og vandet Husk de 5 baderåd Havet er en voldsom naturkraft, som kræver, at vi omgås det med fornuft og respekt. Derfor har TrygFonden og Dansk Svømmeunion udviklet 5 baderåd, der samler og forenkler de mange badeslogans

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Sportsdykkerens februar udgave 2016.

Sportsdykkerens februar udgave 2016. TÆT PÅ episode Sportsdykkerens februar udgave 2016. Bøjeline- viklet rundt om halsen Jeg laver UV Jagt på forholdsvis lavt vand 3-4 meter, og der er moderat strøm. Svømmer med strømmen. Bøjen er forude.

Læs mere

Sportsdykkerens august udgave 2013.

Sportsdykkerens august udgave 2013. Sportsdykkerens august udgave 2013. Vi tager chancer Skal vi forbedre sikkerheden blandt dykkere, bør vi fokusere på vedligeholdelse af udstyr, manglende træning og erfaring, og chancetagning. Det viser

Læs mere

APPARATDYKNING SIKKERHEDSREGLER FOR DSF

APPARATDYKNING SIKKERHEDSREGLER FOR DSF APPARATDYKNING A. Dykkeren A1. Planlæg dine dyk efter din uddannelse og erfaring A2. Dyk kun hvis du er fysisk og psykisk klar A3. Vedligehold og udbyg dine dykkerfærdigheder A4. Før logbog B. Udstyr B1.

Læs mere

Sikkerhedsanbefalinger

Sikkerhedsanbefalinger Sikkerhedsanbefalinger Perioden for vinterroning 1. november 1. april Vandtemperatur ved Skagen er nu Ca. 10 o Celsius 3 Farer hvis du falder i vandet Kuldechock Dykkerrefleks Underafkøling Kuldechock

Læs mere

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab.

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Hvis man ror i tidsrummet mellem standerstrygning i 31. oktober og til standerhejsning i 1. april, skal man overholde en række bestemmelser. I det tidsrum

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Forslag til ændring af Skawdyk s supplerende sikkerhedsregler.

Forslag til ændring af Skawdyk s supplerende sikkerhedsregler. Til Skawdyk s bestyrelse. Forslag til ændring af Skawdyk s supplerende sikkerhedsregler. Ålbæk den 6/1 2014 Disse forslag er ikke for at forringe sikkerheden, men for at fjerne regler, som er overflødige,

Læs mere

Trin. Obliga torisk for at bestå: Tilhører metodikfil: Holdnr: Niveau: Ugedag: Tidspunkt:

Trin. Obliga torisk for at bestå: Tilhører metodikfil: Holdnr: Niveau: Ugedag: Tidspunkt: Distance resultat generalprøve: Begynder ved juleafslutning Svømme hundesvømning m. støtte B0 Crawlbenspark med støtte B0,B1 Crawl 2 Rygsvømningsben på kanten B0,B1 Rygsvømn. 2-7 Munden i vandet B0,B1

Læs mere

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012 KKKK, Sikkerhedskursus Juni 2012 Dagens program 1. Sikkerhed før tur 2. Kuldepåvirkning 3. Søfartsregler 4. Vind og bølger 5. På vandet 1. Makkerredning 1 og 2 2. Selvredning 3. Svømning med kajak 4. Bugsering

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Bustransport... 2 Certifikater... 2 Dykkerudstyr... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Sikkerhedsregler for Dansk Sportsdykker Forbund

Sikkerhedsregler for Dansk Sportsdykker Forbund Sikkerhedsregler for Dansk Sportsdykker Forbund A. Dykkeren 1.1. Planlæg dine dyk efter din uddannelse og erfaring A.1. Dyk kun hvis du er fysisk og psykisk klar A.2. Vedligehold og udbyg dine dykkerfærdigheder

Læs mere

Sportsdykkerens juni udgave 2014.

Sportsdykkerens juni udgave 2014. Sportsdykkerens juni udgave 2014. Nær ved ulykke! Involverede: Ny elev: Pige 11år. Aftenens primære instruktør: Delfin dykker Træner Aftenens sekundære instruktør: Delfin dykker Træner. 1*Snorkel dykker

Læs mere

Vejledning til sikker dykning snorkeldykker

Vejledning til sikker dykning snorkeldykker Herlev Dykkerklub Jernlungerne Vejledning til sikker dykning snorkeldykker En anbefaling til sikker dykning Dykker-Teknisk Udvalg 17/08/2013 Forord For at forbedre sikkerheden omkring dykningen, har Dykker-Teknisk

Læs mere

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010 Til deltagerne på CMAS Avd. Nitrox Kursus Jeg har hermed den glæde, at sende dig det materiale du skal bruge på Nitrox kurset. I det følgende kan du finde oplysninger om kurset og dets gennemførelse. Afviklings

Læs mere

Aqua konference. Ellen Garne, cand. psych. www.ellengarne.dk: Svøm-ud-terapi. Medlem af SVØMs åbent vand-udvalg. Har svømmet i havet i 10+ år

Aqua konference. Ellen Garne, cand. psych. www.ellengarne.dk: Svøm-ud-terapi. Medlem af SVØMs åbent vand-udvalg. Har svømmet i havet i 10+ år Aqua konference 28. september 2013 Ellen Garne, cand. psych. www.ellengarne.dk: Svøm-ud-terapi Medlem af SVØMs åbent vand-udvalg Har svømmet i havet i 10+ år Etablerede SwimOut.dk i 2011 Svømning i naturen

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole

Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole Sikkerhedsinstruks for dykning på Ranum Efterskole 1. udkast d. 26/11 2012 1. Identifikation af rederen Olav Storm Forstander Ranum efterskole Mobil: + 45 23 32 05 97 Ranum efterskole Tlf: + 45 96 66 40

Læs mere

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende Havkajaksamrådet - er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende medlemmer: Dansk Kano og Kajak Forbund Danske Gymnastik

Læs mere

Nr: 4, 2014 22. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Nr: 4, 2014 22. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad Nr: 4, 2014 22. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

18.00 Velkomst, præsentation af udvalg og hjælpere, opråb af klubber Aftensmad - orientering om aftenaktivitet

18.00 Velkomst, præsentation af udvalg og hjælpere, opråb af klubber Aftensmad - orientering om aftenaktivitet Søndag 14.00 Indskrivning. Lederen melder klubben til straks ved ankomst. 18.00 Velkomst, præsentation af udvalg og hjælpere, opråb af klubber Aftensmad - orientering om aftenaktivitet 19.00 Ledermøde

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Info om Sommerlejren. Indhold

Info om Sommerlejren. Indhold Info om Sommerlejren Indhold Ankomst... 2 Brandslukningsudstyr og forhold ved brand... 2 Certifikater... 2 Dykkermand... 2 Ekstra overnatning og gæster... 2 Erstatning... 2 Køkkenhold... 3 Kartoffelskrællerhold...

Læs mere

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Udkast revideret af Havkajaksamrådet revideret 19 april 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Formål Formålet med

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Bolgebetvingere Trin for trin

Bolgebetvingere Trin for trin Årstid: Forår og sommer Lokation: En stor sø Forløbets varighed: 4-5 trin + en formiddag og eftermiddag Bolgebetvingere Trin for trin Formål Dette mærke har som formål, at pigerne skal få et praktisk kendskab

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

SKOVSHOVED UNDERSØISKE GRUPPE

SKOVSHOVED UNDERSØISKE GRUPPE SUG s juniorafdeling Juniorafdelingens primære opgave er at stå for træningen af snorkeldykkere i 12 til 18 års alderen. Vores juniortræner, Henning Rasmussen, står for denne træning. Træning Vi træner

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Grundlæggende dykkerfysik. Luftens sammensætning Luftens egenskaber Tryk Boyles lov Trykkets betydning

Grundlæggende dykkerfysik. Luftens sammensætning Luftens egenskaber Tryk Boyles lov Trykkets betydning Grundlæggende dykkerfysik Luftens sammensætning Luftens egenskaber Tryk Boyles lov Trykkets betydning Luftens sammensætning Oxygen O2 Nitrogen N2 Øvrige Kuldioxid Hydrogen Ædelgasser Vanddampe Forurening

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Gode råd til øvningen, inden du skal på camp igen

Gode råd til øvningen, inden du skal på camp igen Gode råd til øvningen, inden du skal på camp igen Efter en uge på H2O Camp, har du helt sikkert lært en masse om svømning. Du er også blevet dygtigere i vandet, og kan måske nu dykke ned til bunden eller

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter. Maj 2015 med temperaturpåvirkninger Varighed 60 minutter Maj 2015 Basisuddannelser TILVALGS UDDANNELSE Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan

Læs mere

Generel. vejledning. til. DGI - Bassinprøven

Generel. vejledning. til. DGI - Bassinprøven Generel vejledning til DGI - Bassinprøven Side 1 FORORD Denne vejledning er lavet for at sikre en ensartet gennemførelse af DGI - Bassinprøven. De organisationer, institutioner m.fl. der har anerkendt

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Episode oversigt for 2015

Episode oversigt for 2015 Episode oversigt for 2015 Nedenstående er en oversigt over de 8 episoderapporter der er indsendt til TU. TU har der ud over selv registreret 3 mere. Vi har desværre haft 2(3) episoder med fatal udgang.

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Dykkerulykke i Lillebælt den 12. oktober 2005

Dykkerulykke i Lillebælt den 12. oktober 2005 Redegørelse fra Opklaringsenheden Dykkerulykke i Lillebælt den 12. oktober 2005 Ulykken Den 12. oktober kl. 09.45 fik en erhvervsdykker dykkersyge, da han i forbindelse med fotografering af en vandledning

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

ERHVERVSLIVREDDERPRØVEN

ERHVERVSLIVREDDERPRØVEN DANSK SVØMMEUNION foa Rådet for større badesikkerhed Halinspektørforeningen ERHVERVSLIVREDDERPRØVEN Erhvervslivredderprøven er resultatet af et samarbejde mellem de på forsiden anførte organisationer.

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Kære svømmere og forældre

Kære svømmere og forældre Svømmeskole Kære svømmere og forældre Velkommen til svømmeskolen i DeltaSwim I denne folder kan du læse lidt om, hvad børnene skal lære i svømmeskolen. Du finder også andre vigtige informationer. Svømmeskolen

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Undervandsjagt. Skyd en fisk

Undervandsjagt. Skyd en fisk u v - j a g t Undervandsjagt Skyd en fisk Undervandsjagt tilføjer en ekstra dimension til snorkeldykning. Vil du have én på opleveren og en fisk med hjem på middagsbordet, så medbring en harpun næste gang

Læs mere

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010 Intro aften for nye medlemmer 2015 www.cmasdivers.dk Revision: 21-08-2010 Bestyrelse og instruktører Formand Næstformand Kasserer Martin Hampen Christensen Tim Jakobsen Kim Winckler Pedersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Rapport vedrørende ulykke, hvor en fritidsdykker den 3. juli 2000 omkom ved dykning på et vrag i Østersøen

Rapport vedrørende ulykke, hvor en fritidsdykker den 3. juli 2000 omkom ved dykning på et vrag i Østersøen SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk Dato: 12. december 2000 Rapport vedrørende

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Livredningsinstruktørens. vejledning. til. DGI - Bassinprøven

Livredningsinstruktørens. vejledning. til. DGI - Bassinprøven Livredningsinstruktørens vejledning til DGI - Bassinprøven Side 1 FORORD Denne vejledning er lavet for at sikre en ensartet bedømmelse af DGI - Bassinprøven. De organisationer, institutioner m.fl. der

Læs mere

Mandag d. 28. november kl Josef Slot, EPP2 instruktør

Mandag d. 28. november kl Josef Slot, EPP2 instruktør Mandag d. 28. november kl. 19.00 Josef Slot, EPP2 instruktør Klubbens kajakreglement Roeren må maximalt ro 200 m fra kysten og skal bære egnet beklædning inklusiv svømmevest. Altid minimum 2 personer sammen

Læs mere

Makkerredning eller T- redning

Makkerredning eller T- redning Makkerredning eller T- redning En af grundpillerne for sikkerheden er at kunne udføre en overbevisende makkerredning på omkring et minut. Nogle lærer bedst ved at prøve i praksis, og andre vil have gavn

Læs mere

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser

Tommy Sørensen www.lillearden.dk/firstaid/ Elevøvelser Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således alle er førstehjælper etc. Opgavesættet

Læs mere

- 18- S-TEORIPRØVE 2 1) En af piloterne har netop været forkølet, men mener nok, at der kan flyves. Under opstigning er der lettere tryk i ørerne, men det svinder efter kort tid. Under nedstigningen kommer

Læs mere

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen

Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Begynder kursus 2017 Turkajak - Kajakklubben Krogen Klubhuset åbner en halvtime før kursisterne skal være klar omklædte. Instruktører: Lisa - Birgit M. - Anders J. Hjælpeinstruktør: Anette, Program Efter

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

Spring og svøm. Rådet for Større Badesikkerhed

Spring og svøm. Rådet for Større Badesikkerhed Spring og svøm Rådet for Større Badesikkerhed Bad sikkert 1. Lær at svømme og springe rigtigt. 2. Bad aldrig alene. 3. Bad kun hvor det er tilladt. 4. Gå kun ud til navlen. 5. Spring kun på hovedet, hvor

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere