Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse"

Transkript

1 Udstedelsesdato: 1. april 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, omsorg og pædagogik. Uddannelsesordningen er udstedt som følge af ajourføring af praktikmål på begge specialer samt tilføjelse af et nyt valgfrit specialefag Fremstilling af aftryk til øreprop på audiologi-specialet. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. Til bilagets pkt 1 - Uddannelsens formål og opdeling Formålet med uddannelsen er, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som hospitalsteknisk assistent: neurofysiologiassistent, eller audiologiassistent, se bilag 2 til bekendtgørelse for nærmere uddybning. Til bilagets pkt 2 - Uddannelsens varighed og struktur m.v. 2.1 Uddannelsen varer 2 år og 6 måneder. Uddannelsen omfatter et grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. 2.2 Model for uddannelsens struktur: Audiologi- og neurofysiologiassistent, samlet uddannelsestid: 2 år og 6 måneder. Evt. praktiktid forud for første skoleperiode afhænger af tidspunktet for indgåelse af uddannelsesaftale. Evt. praktik Grundforløb Evt.Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole 20 uger Ca. 6 uger 9 uger Ca. 18 uger 9 uger Ca uger Ca.18 2 uger uger uger Evt. rest praktik Til bilagets pkt 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Se punkt 3 i bilag 2 til bekendtgørelsen Til bilagets pkt 4 Kompetencemål for hovedforløbet Se punkt 4 i bilag 2 til bekendtgørelsen. Eleven opnår sin samlede erhvervsfaglige kompetence gennem undervisning i og aktiv tilegnelse af målene for områdefag, grundfag, valgfri specialefag og valgfag samt målene for praktikuddannelsen. Side 1

2 Oversigtsskemaer Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke fag og hvilke praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte fag findes i denne uddannelsesordnings udvidede del med fagtilknytninger I tilrettelæggelse af fagene lægges vægt på at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer som led i udviklingen af erhvervsfaglig kompetence. Side 2

3 Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstations-niveau for faget Vejledende tid (uger) Begge specialer Speciale Grundfag 2 uger 6, 7 Fysik F 2,0 X 1,9,10,11, 12,13 1,4,9,11,12,13,1 4,15 Områdefag Sygdomslære og patientdokumentation Fagrelevant psykologi, kommunikation og etik Præstationsstandard 3,5 uger 1,0 X 1,5 X 3 Fagrelevant engelsk 1,0 X Specialefag Bundne specialefag Præstationsstandard Audiologi assistent 1,2,4,6,11,13, 16 1,6,7,9,10,12, 13,16 4,9,13,15,19,20, 21 Specialet Audiologiassistent 15,5 uger 15,5 uger Audiometri 3,5 X Høreapparat 2,0 X Patologi 1,5 X 3 Fagrelevant audiologisk engelsk 1,0 X 5,6,7 Teknik, audiologi 1,0 X 3,17 Ørets anatomi og fysiologi 2,5 X 1,2,4,6 Diagnostisk strategi 0,5 X 1,4,6,11,13,16, 20,21 Tinnitus, Svimmelhed, balanceforstyrrelser 5 Specialerelevant informationsteknologi, audiologi 0,5 X 2,0 X Side 3

4 1,2,4,6,9,10,13, 18,20,21 1, 2, 3, 4,5, 6, 9, 10,13,14, 15, 22, 23, 25 1, 2, 3, 4,5, 6,9, 11, 13,15,24 1,2,4,6,7, 8,9, 10,13,22, 23, 25, 26 1, 2, 3, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 Høreapparat Tilpasning Specialet Neurofysiologiassistent Elektroencephalografi (EEG) Evoked potentials (EP) Elektromyografi (EMG) og elektroneurografi (ENG) Nervesystemets anatomi 1,0 X 15,5 uger Neurofysiologiassistent 2,5 X 1,5 X 2,0 X 2,0 X 3,22 Neurofysiologi 1,0 X 1, 3,4, 13, 14, 22,23 1,2, 4, 5,6,7,11, 13, 23,24,25,26 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1,2,4,6,9, 11,13,22,23,24, 25,26 Neurologi og specialerettet farmakologi Teknik, neurofysiologi Specialerelevant informationsteknologi neurofysio. Diagnostisk strategi i klinisk neurofysiologi Valgfri specialefag Specialet Audiologiassistent 2,5 X 1,0 X 2,0 X 1 X Præstationsstandard 2 uger Specialet Audiologiassistent 1,4,6,11,13,16, Psykoakustik 0,5 X 20,21 6,20,21, høreapparatteknik 0,5 X 1,4,6,11,13,16, 20,21 1,4,6,11,13,16, 20,21 Cochlear Implant 0,5 X Høretab hos børn 0,5 X 1,5,16,17,21 Høretekniske hjælpemidler 2,8,9,10,13, Den private høreklinik 7, 17, Fremstilling af aftryk til øreprop 0,5 X 1,0 X 0,5 X Side 4

5 1,3,11,12,14 Iværksætteri og innovation Specialet Neurofysiologi assistent 1,3,4,6,10, 11,13,15,22,23, 24,25,26 Anfaldsregistrering og Epilepsikirurgi 1,2,3, 6, 7, 22 Nerveledningsundersøgelse med overfladeteknik 1,3, 4,6,13, 14,22 F 1,0 X 2 uger Specialet Neurofysiologiassistent 0,5 X 1,0 X Søvnregistrering 0,5 X 22,23,24,25,26 Billeddannende undersøgelser 0,5 X 22,23,24,25,26 Undersøgelser af 0,5 X det autonome nervesystem Valgfag 2 X X Side 5

6 Tabel 2 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytning hertil lægges vægt på, at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer som led i udvikling af erhvervsfaglig kompetence. Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Praktikmål Se bilag 2, pkt 4 Kompetencemål 1,2,4,5,6,7,11,13,1 5,16,17,18,19,21 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 20 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, Praktikmål som Hospitalsteknisk assistent: Trin 2 Praktikmål i specialet audiologiassistent Praktikmål audiologiassistent Audiologi på det offentlige område Audiologi på det private område Praktikmål i specialet neurofysiologiassistent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Praktikmål neurofysiologi x 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26 Praktikmålene skal nås på begynder, rutineret eller avanceret niveau. Disse præstationsstandarder er defineret i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser nr. 834 af 27/06/ Til bilagets pkt 5 - Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Skoleundervisningen tilrettelægges i henhold til den lokale undervisningsplan Praktikuddannelsen tilrettelægges sådan, at skoleuddannelsen og praktikuddannelsen supplerer hinanden, således at eleven videreudvikler de færdigheder, som er opnået i den forudgående skoleperiode For at sikre at eleven udvikler tilfredsstillende færdigheder, føres der logbog. Heri anføres i hvilken praktikperiode og på hvilket niveau eleven behersker en kompetence Praktikstedet skal udarbejde handleplaner for de enkelte praktikperioder. Eleven skal være bekendt med disse planer ved praktikstart. Planerne skal tilgodese individuelle behov for læring og træning og dermed løbende kunne tilrettes i samråd med eleven Praktikvejlederen skal afholde midtvejssamtaler med eleven i alle praktikperioder I sidste praktikperiode skal eleven arbejde selvstændigt med alle på praktikstedet forekommende arbejdsopgaver. Eleven kan anvende alle former for arbejdsdiscipliner og metoder og udfører arbejdet ud fra kendskab til det nødvendige kvalitetsniveau. X X X Det skal tilstræbes, at uddannelsen på praktikstedet tilrettelægges sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, således at eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode har opnået et niveau, der stilles til en nyuddannet audiometrist/audiologiassistent eller neurofysiologiassistent. Side 6

7 Det skal tilstræbes, at eleven har deltaget i kliniske konferencer og faglige messer For elever på neurofysiologispecialet gælder desuden, a) at eleven skal gives mulighed for at overvære neurologisk undersøgelse af patienter i en neurologisk sengeafdeling/ambulatorium, CT- og MR- scanning, lumbalpunktur og andre relevante undersøgelser i praktikken b) Eleven kan tilbydes 2-5 dages ophold på neurologisk /neurokirurgisk afdeling eller børneafdeling. Gerne tilbud om at overvære operation for carpal tunnel syndrom Det anbefales, at praktikvejlederne på begge specialer har praktikvejlederkursus. Til bilagets pkt 6 og beviser mv. 6.1 Gennemførelsen af prøver i grundfag, områdefag og afsluttende prøve fremgår af skolens bedømmelsesplan i hht. bekendtgørelsens bilag 2, afsnit Praktikstedet afgiver ved afslutning af de enkelte praktikforløb en vejledende standardbedømmelse som indgår i praktikerklæringen Ved slutningen af den sidste praktikperiode afgiver praktikstedet en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal udover det i bekendtgørelsens anførte om erhvervsuddannelser, indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikuddannelsen. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen godkendt / ikke godkendt Eleven skal have opnået bedømmelsen godkendt inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve. Side 7

8 Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2014 For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Fysik, niveau F Områdefag Sygdomslære og patientdokumentation 1 uge. 1.- Eleven kan anvende viden om sundhedsvæsenets opbygning og den hospitalstekniske assistents placering i systemet 2. Eleven har viden om tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsnet. 3. Eleven har viden om patientdokumentation, herunder lovgivning om patientjournaler og principper for kvalitetssikring og akkreditering 4. Eleven får kendskab til de sygdomsgrupper, der rammer bredt i befolkningen herunder især diabetes, hjerte-kar sygdomme, kræft, overfølsomhedssygdomme og børnesygdomme. Fagrelevant sundhedspsykologi, kommunikation og etik 1,5 uge. 1.- Eleven kan forstå betydningen af kontakt til og samspil med patienter og klienter ved udførelse af den hospitalstekniske assistents arbejde Eleven har viden om den professionelle samtale. 4. Eleven kan anvende viden om kommunikation og de pædagogiske opgaver (information, vejledning, rådgivning, instruktion og undervisning) med individuelle hensyn til klienter og patienter. 5. Eleven opnår kendskab til menneskesyn, etik, moral og kultur. 6. Eleven kan redegøre for basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. 7. Eleven kan beskrive og redegøre for kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation Side 8

9 Fagrelevant engelsk 1uger Eleven kan 1. anvende og forstå medicinske, anatomiske og tekniske gloser og fagudtryk. 2. udvælge, fastholde og redegøre for det væsentligste i en læst, set og hørt faglig tekst. Bundne specialefag for specialet audiologi For at opnå kompetencemålene for den afsluttende del af Hospitalsteknisk assistent med specialet audiologiassistent undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: Fagrelevant audiologisk engelsk 1 uge 1. Eleven kan anvende engelsk fagsprog i en faglig samtale. 2. Eleven kan anvende audiologiske fagudtryk, indenfor det tekniske område, anatomi/fysiologi og sygdomslære. 3. Eleven kan anvende sproget i arbejdsmæssige såvel som faglige sammenhænge. 4. Eleven kan udvælge, fastholde og redegøre for det væsentligste i en læst, set og hørt faglig engelsk tekst herunder relevant informationssøgning. Specialerelevant informationsteknologi, audiologi 2 uger - Eleven kan anvende og løse specialerelevante arbejdsopgaver udfra kendskab til relevante IT-værktøjer, computersystemer og softwaresytemer. - Eleven kan anvende viden om: normalmateriale og statistik, registerlovgivning, kryptering og dataetik - Eleven forklare, hvordan man laver et normalmateriale for en undersøgelse, herunder opsætning af data i regneark, databearbejdning, usikkerhed, normalfordeling, regressionsligning, standarddeviation - Eleven kan forklare, hvordan man vurderer et undersøgelsesresultat i forhold til et givent normalmateriale - Eleven kan forklare og anvende elementer i en patientdatabase - Eleven kan anvende et it-netværk Side 9

10 Eleven kan selvstændigt udarbejde en fagrelevant projektopgave. Teknik - audiologi Delmål 1 uge Eleven har indsigt i funktion og anvendelse af apparatur inden for specialet, herunder bagvedliggende teori. Eleven kan: 1. anvende viden om audiologiteknik og måleteknik 2. anvende viden om bølgeteori. 3. anvende viden om specialets apparatur og værktøjer: og ved hvad et - audiometer, en forstærker, og en tonegenerator er. 4. anvende sin viden til beregninger og vurderinger af måleresultater anvende viden om kendskab til forstærkerteknik. Audiometri 3,5 uger : - Eleven kan forklare hvordan og hvorfor man udfører forskellige audiologiske test/prøver og undersøgelser og deres sammenhæng. - Eleven kan vurdere et undersøgelsesresultat samt begrunde evt. behov for supplerende undersøgelser. - Eleven kan forklare hvordan man foretager en vestibulær undersøgelse og kan vurdere undersøgelsesresultatet. - Eleven kan vurdere og reagere hensigtsmæssigt på patientens/klientens anamnese og behov for akustisk behandling. - eleven kan vurdere behov for videre udredning Høreapparat 2 uger Eleven kan: - Eleven kan forklare om høreapparaters opbygning (type, funktion, fordele og ulemper) og om ørepropper og deres akustiske betydning. - Eleven kan forklare forskellen mellem analog og digital samt lineær og ulineær signalbehandling. - Eleven kan aflæse og forholde sig til høreapparatets ydelse i kurver (I/O, knæpunkt, gain/frq, output/frq, MPO). - Eleven kan forklare teknikken bag trådløse hørehjælpemidler. - Eleven har kendskab til specielle høreapparattyper (fx CI, BAHA). Side 10

11 - Eleven skal kunne forklare betydningen af afsatte audiologiske test ved tilpasning af høreapparat, herunder ved assymetri i gain pga. en bedste øres benledning - Eleven skal kunne rådgive og vejlede en patient om rengøring, vedligehold og brug af høreapparat. Patologi Varighed 1,5 uge - Eleven kender til forskellige former for hørenedsættelse, dvs. hørenedsættelse opstået på baggrund af sygdom i ydre øre, øregang, mellemøre og indre øre samt i hørebaner (konduktive og perceptive lidelser). - Eleven kender til årsager til kongenitte hørenedsættelsesformer og deres udvikling - Eleven kender til erhvervsbetingede høretab og disses udvikling. - Eleven kender til andre erhvervede høretab, f.eks. som følge af infektioner, indtagelse af ototoxiske stoffer, lægemiddel- interaktioner og bivirkninger. - Eleven kender til arvelige høretab. - Eleven kender til hørenedsættelse forårsaget af påvirkninger i foster- og neonatalperioden - Eleven kan anvende de latinske fagtermer inden for området. Ørets anatomi og fysiologi 2,5 uger 1. Eleven kan foretage høreundersøgelser på en patient/kunde ud fra sin viden om ørets anatomi og fysiologi samt symptomer ved sygelige tilstande. 2. Eleven kan beskrive det ydre øre, den ydre øregang, trommehinden, mellemøre og indre øre herunder anatomiske kendetegn, størrelse, form og opbygning, også ved brug af latinske betegnelser. 3. Eleven kan forklare nervecellers og nervesystemets opbygning, herunder nerveforbindelserne mellem det indre øre og CNS, transmission af lyd fra omgivelserne til CNS med brug af korrekte anatomiske termer. 4. Eleven kan forklare funktionen af balanceorganet med brug af korrekte anatomiske termer. 5. Eleven kan forklare organismens øvrige sanser i generelle træk. Side 11

12 Diagnostisk strategi Rutine 0,5 uge Eleven kan: - vurdere undersøgelsesresultaternes validitet, diagnostiske betydning samt behov for eventuelle supplerende undersøgelser. - tilrettelægge et hensigtsmæssigt undersøgelsesprogram. - anvende sit kendskab til sammenhængen mellem ørets patologi og resultaterne af de audiologiske undersøgelser. Høreapparattilpasning 1 uge - - Eleven kan anvende viden om høreapparater til at udvælge relevante høreapparater, BTE/ITE/RITE. - Eleven kan anvende viden om lydbehandling (fx støjreduktion og frekvenskomprimering) til udvælgelse af høreapparater. - Eleven kan tilpasse et høreapparat ud fra såvel måleresultater som patientens/klientens ønsker og høreproblemer. - Eleven kender til objektiv verification/kvalitetskontrol (fx IGmåling, Coupler) - Eleven kan forklare lydsignaler, herunder frekvenser, lydstyrker samt kompression/ekspansion. - Tinnitus/Svimmelhed/balanceforstyrrelser Rutine 0,5 uge Side 12

13 Eleven opnår kendskab til: 1. vestibulære årsager til svimmelhed. 2. vestibulære og andre otoneurologiske undersøgelsesmetoder, der er relevante ved udredning af svimmelhed herunder kalorimetri og ENG. 3. medicinske og kirurgiske behandlingsmetoder for svimmelhed. 4. årsager til tinnitus og til undersøgelsesmetoder og forskellige behandlingsstrategier. 5. Forskellige instrumentelle og psykologiske behandlingsmuligheder. Bundne specialefag for specialet neurofysiologiassistent Nervesystemets anatomi 2 uger Eleven opnår viden om: - Nervesystemets elementer: nervecellen, grå og hvid substans, synapsen og støtteceller - Hjernens anatomi: Cerebrum, cerebellum, hypofyse og hjernestamme - Ventrikelsystemet og cerebrospinalvæsken - Rygmarvens anatomi - Motoriske og sensoriske banesystemer i centralnervesystemet - Centralnervesystemets blodforsyning - Nervesystemets udvikling - Det perifere nervesystems opbygning: Perifere nerver, plexus brachia-lis, plexus lumbosacralis og nerverødder - Kranienerverne - Synssansen, øjets anatomi og det okulomotoriske system - Hørelsen og ørets anatomi - Det autonome nervesystem Øvrige rammer Neurofysiologi Eleven kan: - anvende sin viden om nervesystemet og sansernes anatomi i relation til forskellige typer elektrofysiologiske undersøgelser inden for områderne EEG, EP og EMG/ENG Fagligt Udvalg anbefaler, at undervisningen planlægges tidligt i uddannelsesforløbet. Det tilstræbes, at de enkelte undervisningsemner i størst mulig udstrækning tilpasses indholdet i de øvrige bundne specialefag samt indholdet i praktikperioderne, således at der skabes sammenhæng mellem praktik og teorien på skoleperioderne. 1 uge Side 13

14 Eleven opnår viden om: - Den synaptiske transmission - Generering og udbredelse af aktionspotentialet i en perifer nervefiber, hvilemembranpotentiale, tærskel, refraktærperiode og saltatorisk udbredning - Muskelceller, herunder den tværstribede muskulaturs struktur, muskelkontraktion og bevægelse. - Den motoriske endeplade. - Den neuromuskulære transmission og generering af muskelaktionspotentialer. - Nervefibertyper - Nerveledningshastighed Eleven kan: - Anvende sin viden om basal neurofysiologi i relation til forskellige typer elektrofysiologiske undersøgelser inden for områderne EEG, EP og EMG/ENG Elektroencephalografi (EEG) 2,5 uge Eleven opnår viden om: - Metode og teknik ved EEG undersøgelser - Elektrodetyper, mono- og bipolære montager, artefakt kilder, filtrering - provokationsmetoder - Det normale EEG. - Normale EEG varianter. - Det normale søvnmønster hos børn og voksne - Abnorme EEG mønstre, abnorm baggrundsaktivitet, herunder coma, klassiske EEG mønstre ved epilepsi, inkl. status epilepticus, periodiske komplekser, lavfrekvente fokale/regionale fund, EEG ved andre neurologiske lidelser, herunder forskellige former for encephalopati, encephalitis, hjernetumor. - Video EEG. Eleven kan: - anvende sin viden om de tekniske principper, normale og abnorme EEG mønstre hos børn og voksne til at udføre og vurdere standard EEG undersøgelse - redegøre for de vigtigste indikationer for at udføre en EEG undersøgelse Øvrige rammer Fagligt udvalg anbefaler, at der indgår patientcases i undervisningen. Side 14

15 Evoked Potentials (EP) 1,5 uge Eleven opnår viden om: - det fysiologiske og anatomiske grundlag for EP undersøgelser. - metode og teknik ved EP undersøgelser: Montager, stimulationsparametre, artefakt kilder, filtrering, averaging - indikationer og kontraindikationer ved EP undersøgelser - Eleven kan: - beskrive og fortolke EP undersøgelser: SSEP, VEP, MEP - vurdere betydningen af abnorme fund ved EP undersøgelser i forhold til den kliniske situation - selvstændigt bearbejde og vurdere resultaterne af EP undersøgelser udfra sin viden om forskellige typer af EP undersøgelser, herunder med kendskab til det anatomiske og fysiologiske grundlag for undersøgelserne. Eleven har kendskab til: - principper for BAEP undersøgelser, - principper for EP ved intraoperativ monitorering - principper for ERG undersøgelsen Øvrige rammer Fagligt udvalg anbefaler, at der indgår patientcases i undervisningen. Elektromyografi (EMG) og elektroneurografi (ENG) 2 uger Eleven opnår viden om: - Metode og teknik ved EMG: Elektrodetyper, rekruttering af motoriske enheder, MUP analyse, spontanaktivitet, single-fiber EMG - Metode og teknik ved ENG: a. Stimulationsmetoder, registreringsmetoder og averaging, elektrodetyper (nåle- og overfladeelektroder) b. Principper ved undersøgelse af mest almindelige sensoriske og motoriske nerver på arme og ben c. F-waves d. Teknisk opsætning af motorisk og sensorisk nerveledningsundersøgelse i EMG apparat e. repetitiv stimulation Fortolkning af EMG og ENG undersøgelser: a) Diagnostik af neurogen affektion, reinnervation og myogen affektion. b) Diagnostik af axonalt degenerende/demyeliniserende læsio- Side 15

16 ner. c) Diagnostik af ledningsblok, fejlkilder og mulighed for fejldiagnostik, herunder manglende supra-maximal stimulation, ledningsblok pga. teknisk fejl, temperaturens indflydelse på nerveledningshastighed. d) EMG og ENG fund ved forskellige former for neuropati, vigtigste kompressionsneuropatier, polyneuropati, radikulopati og myopati e) Strategiske overvejelser ved ENG undersøgelsen. Eleven kan: - bearbejde og vurdere resultatet af EMG/ENG undersøgelser udfra viden om undersøgelsernes tekniske principper og fysiologiske mekanismer. - genkende neurofysiologiske karakteristika ved forskellige former for neuropati og myopati samt redegøre for de vigtigste indikationer for EMG/ENG undersøgelser - udføre beregningsopgaver indenfor ENG, herunder vurdering af måleværdier i forhold til normalmateriale. Øvrige rammer Fagligt udvalg anbefaler, at der indgår patientcases i undervisningen. Neurologi og specialerettet farmakologi 2,5 uger Eleven opnår viden om: Neurolologisk undersøgelse og observation. a) Neurologiske symptomer: Smerter, hovedpine, sensibilitetsforstyrrelser, parese/paralyse, spasticitet, fascikulationer, muskelatrofi, ataksi, sprogforstyrrelser, taleforstyrrelser, bevidsthedsforstyrrelser, mental retardering og demens. b) Klinisk neurologiske undersøgelse. c) CT og MR scanning. d) Lumbalpunktur. e) Den bevidsthedssvækkede patient Neurologiske sygdomme i centralnervesystemet. a) Epilepsi (forskellige former for generaliseret/partiel epilepsi og differentialdiagnostiske overvejelser, herunder migræne m. aura, TCI, psykiske tilstande med relevans for specialet). b) Cerebrovaskulære sygdomme: Apoplexi, TCI, subaraknoidalblødning og sinustrombose. c) Dissemineret sclerose. d) Nervesystemets infektioner: meningitis og encephalitis,hjerneabsces, borrelia, HIV og polio. e) Intrakranielle tumorer. f) Udviklingsanomalier (hydrocephalus, kraniedyssynostoser, spina bifida og meningocele). Side 16

17 Neuromuskulære sygdomme. a) Polyneuropatier (akutte og kroniske), mononeuropatier, rodaffektioner skulderneuritis. b) Muskelsygdomme (medfødte og erhvervede). c) Forhornscelleaffektion (Amyotrofisk lateralsclerose). d) Defekter i den neuromuskulære transmission. Andre neurologiske sygdomme: a) Degenerative sygdomme, herunder Parkinsonisme og demens. b) Neurologiske komplikationer til cancer. c) Dystoni. Specialerettet farmakologi a) Behandlingen af epilepsi b) behandling af neuropatiske smerter c) immunmodulerende behandling Eleven kan: - anvende viden om neurologiske sygdomme i det centrale og perifere nervesystem samt muskelsygdomme i relation til forskellige typer elektrofysiologiske undersøgelser inden for områderne EEG, EP, EMG/ENG Øvrige rammer Teknik - neurofysiologi Fagligt udvalg anbefaler, at undervisningen tilrettelægges efter ovenstående skabelon, således at basal undervisning i den neurologiske undersøgelse introduceres tidligt i uddannelsesforløbet og danner grundlaget for efterfølgende undervisning i neurologiske sygdomme i det centrale og perifere nervesystem. Undervisningen bør tilrettelægges således, at de enkelte undervisningsemner i størst mulig udstrækning tilpasses indholdet i de øvrige bundne specialefag samt indholdet i praktikperioderne. Rutine 1 uge Eleven opnår viden om: - Elektroder og forbindelser: Ion-elektron overgang, impedans målinger, bevægelsesartefakter, elektrode gel, saltvand, afrensning af huden, jordelektroden og fejlfinding på ledninger - Forstærkerteknik: Grundprincipper, kalibrering, overstyring af indgangen (IA mætning), galvanisk adskillelse og elektromagnetisk støj. - Artefactafhjælpning: Løse ledninger, netfilter, skærmede kabler, parsnoede ledninger. - Bipolære og monopolære målinger. - Dataopsamling: Analog til digital konvertering (ADC). - Filtre: Highpass, lowpass, båndpass, notchfilter, filterorden. Filter- Side 17

18 typer. - Averaging - Navigation i EMG/EP/EEG apparatet hvordan sættes en undersøgelse op, settings Eleven kan: - anvende sin viden om apparatur og den bagvedliggende teori i relation til forskellige typer elektrofysiologiske undersøgelser inden for områderne EEG, EP, EMG/ENG Specialerelevant informationsteknologi, neurofysiologi Rutine 2 uger - Eleven kan anvende viden om normalmateriale og statistik, registerlovgivning, og kryptering og dataetik - Eleven kan forklare, hvordan man laver et normalmateriale for en elektrofysiologisk undersøgelse, herunder opsætning af data i regneark, databearbejdning, usikkerhed, normalfordeling, regressionsligning, standarddeviation. - Eleven kan forklare, hvordan man fortolker et undersøgelsesresultat i forhold til et givent normalmateriale - Eleven kan forklare og anvende elementer i en patientdatabase - Eleven kan anvende viden om it-netværk - selvstændigt udarbejde en fagrelevant projektopgave Diagnostisk strategi i klinisk neurofysiologi 1 uge Eleven opnår viden om: 6. mulighederne for ved forskellige typer neurofysiologiske undersøgelser at differentiere mellem neurologiske sygdomme i centrale og perifere nervesystem 7. kliniske problemstillinger og kan forstå oplæg fra henvisende læger. 8. strategiske valg i undersøgelsesforløbet. Hvilken type undersøgelse er første valg ved en given klinisk problemstilling, og hvordan kommer man videre? 9. betydningen af de neurofysiologiske undersøgelser i relation til de parakliniske undersøgelser i neurologien. Øvrige rammer Fagligt udvalg anbefaler, at undervisningen overvejende er baseret på patientcases. Side 18

19 Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter 2 ugers valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag fordelt på de 2 specialer: Valgfri speciale fag i audiologiassistentuddannelsen Der kan for specialet audiologiassistent vælges mellem følgende valgfri specialefag med følgende mål og indhold: Psykoakustik Cochlear Implant 0,5 uge Eleven kan anvende viden om psykoakustik for at få indsigt i perception af lyd i såvel det syge- som det raske øre, og forstår forstærkningsrationalerne for moderne høreapparater. Bestået/ikke bestået Rutine 0,5 uge Eleven opnår kenskab til - opbygning og funktion af et cochleært implantat. - indikatorerne for CI ved præ- og post-lingual døvhed/svær hørenedsættelse. - behandlingsresultater og de faktorer, der kan influere herpå. Bestået/ikke bestået Høretab hos børn Rutine 0,5 uge Eleven opnår kenskab til - metoder til og problemstillinger om tidlig opsporing af hørenedsættelse hos småbørn. - årsager til medfødt/tidlig erhvervet hørenedsættelse hos småbørn. - undersøgelsesmetoder i denne aldersgruppe - emissioner, elektrofysiologi- Side 19

20 ske undersøgelser, impedansaudiometri samt mere konventionelle høretests. - de specielle forhold vedrørende høreapparatbehandling af småbørn. Bestået/ikke bestået Fremstilling af aftryk til øreprop 0,5 uge 1. Eleven kan vurdere de anatomiske og fysiologiske egenskaber ved klientens øre for at kunne udvælge og fremstille en øreaftryk 2. Eleven har kendskab til forskellige aftryksmaterialer og aftryksteknikker. 3. Eleven kan tage aftryk af øret og bearbejde aftrykket. Høretekniske hjælpemidler Rutine 0,5 uge Eleven opnår kendskab til høretekniske hjælpemidler: 10. Alarmanlæg. 11. Anlæg til kommunikation og undervisning 12. Telefonhjælpemidler 13. Lyskaldeanlæg. 14. Høreforstærker, IR-anlæg m.v. 15. Teleslynge. Bestået/ikke bestået høreapparatteknik. 0,5 uge 1. Eleven kan vælge og anvende apparater fra forskellige producenter ud fra kendskab til deres features 2. Eleven kan teste forskellige apparater, herunder verificere at ændringer ses i koblermålinger af apparater.??? 3. Eleven kan udføre objektiv verifikation i form af REM- målinger. 4. Eleven kan forklare konsekvenser ved valg af forskellige signalbehandlingsstrategier/features ud fra den principielle funktion af denne. 5. Eleven kender til SPL-audiometri og fordelene ved denne. Bestået/ikke bestået Side 20

21 Den private høreklink (Virksomhedskendskab) 1,0 uge 1. Eleven kan redegøre for grundlæggende mekanismer i en privat høreklinik. 2. Eleven kan redegøre for den lovgivning (herunder registerlov, lov om social service, lovpligtig forsikring), der ligger til grund for høreklinikkens virke. 3. Eleven kender til forbrugerreaktioner og kan forholde sig til fagetiske problemstillinger. Bestået/ikke bestået Endvidere kan følgende grund fag vælges: Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Iværksætteri og innovation, niveau F, 1 uge Side 21

22 Valgfri specialefag til neurologiassistentuddannelsen Der kan for specialet neurofysiologiassistent vælges mellem følgende valgfri specialefag med følgende mål og indhold: Anfaldsregistrering og Epilepsikirurgi 0,5 uge Eleven får viden om: 16. Anfaldsregistrering samt epilepsikirurgisk udredningsforløb 17. Anfaldsregistrering generelt, herunder patientsikkerhed og patient testning. 18. EEG forandringer ved forskellige typer anfald. 19. Semiologi ved forskellige typer anfald, herunder non-epileptiske anfald. 20. Epilepsikirurgi, herunder MR-scanning, SPECT-scanning, neuropsykologi ect 21. Intrakraniel registrering og mapping. Bestået/ikke bestået Elektrofysiologisk udredning af patienter med kompressionsneuropati/polyneuropati 1,0 uge : 22. Eleven kender forskellige former for neuropati (kompressionsneuropati/polyneuropati) og de typiske elektrofysiologiske fund, der karakteriserer neuropatient 23. Eleven kender neurofysiologiske karakteristika ved specielle neuropatier, herunder polyradikulitis og hereditiære neuropatier. 24. Eleven kender proceduren ved nerveledningsundersøgelse (NLU) udført med overfladeteknik, herunder kender og forstår principperne ved undersøgelse af de mest almindelige sensoriske og motoriske nerver på arme og ben. 25. Eleven kender det apparatur, der anvendes til NLU, herunder har kendskab til den tekniske opsætning af motorisk og sensorisk NLU. 26. Eleven kender de typiske fejlkilder og mulighed for fejldiagnostik ved NLU. 27. Eleven kender de neurofysiologiske karakteristika ved kompressionsneuropati og polyneuropati. Bestået/ikke bestået Side 22

23 Søvnregistrering 0,5 uge Eleven opnår viden om: 1. polysomnografi, multipel søvnlatens test og kardiorespiratorisk registrering med henblik på diagnosticering af søvnapnø, narkolepsi med katapleksi, og periodiske bevægelser i benene. Bestået/ikke bestået Billeddannende undersøgelser 0,5 uge 2. Eleven kender proceduren ved anvendelse af ultralyd i forbindelse med diagnostik og udredning af neurologiske sygdomme, fx karpaltunnelsyndrom og apoplexia cerebi/tci. 3. Eleven kender principper for anvendelse af CT-scanning 4. Eleven kender principper for anvendelse af MR-scanning 5. Eleven kender principper for anvendelse af PET/SPECT scanning 6. Undervisningen bør baseres på patientcases, således at det bliver så praksisnært som muligt. Bestået/ikke bestået Undersøgelser af det autonome nervesystem 0,5 uge Eleven kan forklare opbygningen og funktionen af det autonome nervesystem. Eleven kan forklare hvorfor undersøgelsen kan være indiceret ved visse lidelser i det somatiske nervesystem. Eleven kender forskellige undersøgelsesmetoder og deres værdi. Eleven kender karakteristika ved forskellige abnorme svar. Eleven kender fremtidsperspektiver for undersøgelser af det autonome nervesystem, herunder tidlig diagnosticering af andre lidelser fx diabetes. Bestået/ikke bestået Side 23

24 Praktikmål Audiologispecialet: Det niveau en nyuddannet assistent skal kunne Ca. 1år og 28 uger opdelt på normalt 4 perioder for alle elever: 1. Eleven kan selvstændigt foretage og vurdere en høreapparattilpasning 2. Eleven kan selvstændigt gennemføre og vurdere undersøgelsesforløb 3. Eleven kan selvstændigt begrunde og foretage hensigtsmæssige valg af høreapparat 4. Eleven kan selvstændigt vejlede og servicere patienter/kunder i valg og brug af høreapparat 5. Eleven kan selvstændigt foretage tone- og taleaudiometriske undersøgelser og 6. Eleven kan i samarbejde med fagrelevante medarbejdere vurdere behov for ekstra undersøgelser 7. Eleven kan foretage tympanometriske undersøgelser og refleksmåling 8. Eleven kan selvstændigt udføre og vurdere en stemmegaffel-test 9. Eleven kan udføre maskering efter gældende regler 10. Eleven kan selvstændigt indhente relevante oplysninger om borgeren, herunder orientere sig i journal og henvisning og kan udspørge den enkelte patient 11. Eleven kan selvstændigt vejlede patienten om rengøring, vedligehold og brug af høreapparat, samt vurdere behov for evt. henvisning til eksterne samarbejdspartnere 12. Eleven kan medvirke ved daglig administration og fakturering Begynder Begynder for elever, der har uddannelsesaftale på en offentlig afdeling: niveau 1. Eleven kan gennemføre audiovisuelle tests 2. Eleven kan medvirke ved akustiske målinger Begynder (REM-målinger og HIT- målinger) 3. Eleven kan medvirke ved børneaudiologiske Begynder undersøgelser på børn ældre end 3 år 4. Eleven kan selvstændigt gennemføre otoakustiske emissioner (OAE) Side 24

25 5. Eleven kan medvirke ved otoneurologiske undersøgelser 6. Eleven kan gennemføre elektrofysiologiske undersøgelser Begynder for elever, der har uddannelsesaftale på en privat niveau klinik 1. Eleven kan forestå fejlfinding og udskiftning af standardelementer i høreapparater. 2. Eleven kan medvirke ved REM-måling Begynder 3. Eleven kan forestå salg og markedsføring Side 25

26 Praktikmål neurofysiologispecialet Se de enkelte mål Ca. 1 år og 28 uger. Elektroencephalografi (EEG-undersøgelse) Eleven kan selvstændigt udføre standard-eeg og søvn- EEG undersøgelser på børn og voksne, herunder også provokationer. Eleven kan selvstændigt bedømme standard EEG og søvn-eeg på voksne og børn. Eleven kan forklare indikationer for EEG. Eleven kan medvirke ved EEG undersøgelser, hvor der afviges fra standardprocedure, f. eks. længerevarende optagelser, undersøgelser af bevidstløse, akutte undersøgelser på andre afdelinger, undersøgelser af spædbørn Eleven kan selvstændigt indhente relevante oplysninger om patienten, herunder orientere sig i en journal og henvisning, og kan udspørge en patient/pårørende. Evokerede Potientaler (EP) Eleven kan udføre Visuelt Evokerede Potientaler (VEP) og Somato Sensorisk Evokerede Potientaler (SSEP) Eleven kan udføre Motor Evokerede Potientaler (MEP) undersøgelser under supervision. Eleven kan reagere hensigtsmæssigt på kontraindikationer ved MEP undersøgelser. Eleven kan forklare indikationerne for at foretage EPundersøgelser. Eleven kan behandle data fra EP-undersøgelser, Eleven kan medvirke til at vurdere EP-undersøgelsesresultaternes diagnostiske værdi i forhold til sygehistorien ElektroMyoGrafi (EMG) og ElektroNeuroGrafi (ENG) Eleven kan medvirke ved EMG og ENG-undersøgelser herunder opnå kendskab til near-nerve teknik. Eleven kender indikationerne for at foretage EMG og ENG undersøgelser. Eleven kan medvirke ved undersøgelse af patienter med et bredt spektrum af neuromuskulære sygdomme. ElektroNeuroGrafi (ENG) Eleven kan selvstændigt foretage og vurdere undersøgelser for carpal tunnel syndrom (CTS) Eleven kan udføre ENG undersøgelser med overfladeteknik af nervus ulnaris over og under albuen Eleven kan udføre ENG undersøgelser på underekstre- Begynder Begynder Begynder Begynder Begynder Begynder Side 26

27 miteterne Eleven kan forklare indikationer for ENG undersøgelse. Eleven kender til differentialdiagnoser. Begynder Eleven kender til polyneuropati Begynder Godkendt/ikke godkendt Side 27

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2012

Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2012 Uddannelsesordning, hospitalsteknisk assistent, fagdel 2012 For at opnå kompetencemålene, der er fælles for alle elever i hovedforløbet, gennemgår eleverne følgende skolefag og praktikmål: Grundfag Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent Udstedelsesdato: 23. juni 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Uddannelsesordning for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 26. april 2012 Sagsbehandler:

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6 Anvendelse af... 7 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 8 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Anvendelse af... 9 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 10 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk Assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk Assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse (FUHA) i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 20. maj 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Anvendelse af Logbog...

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Anvendelse af... 9 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 10 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder I den første praktikperiode skal eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under audiometrist eller audiologiassistentuddannelsen, og under instruktion beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner.

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Simon Heidemann, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Randi Wetke, Danske

Læs mere

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Praktikmål...

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Praktikmål... NAVN: PRAKTIKSTED Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Praktikmål. 9 Anvendelse af Logbog... 10 Praktikvejledning 1.

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet

Læs mere

Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG Rev. 0108 2006/AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole Neurofysiologi Navn: Hospital: LOGBOG Indholdsfortegnelse:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Adresser:...3 Skolekalender...4 Retningslinier

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper Gyllenborg,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 1635 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.:

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.: Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi (offentlig klinik) 5 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG Rev. 0108 2006/AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole Neurofysiologi Navn: Hospital: LOGBOG Adresser:...3 Skolekalender...5 Retningslinier for den praktiske del af Fagligt Udvalg...6 Praktikvejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2274 Titel: Det audiologiske og neurofysiologiske område Kort titel: Audio og neuro Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Neurofysiologiens udvikling

Neurofysiologiens udvikling Neurofysiologiens udvikling Følger neurofysiologiassistenternes uddannelse med i udviklingen? Martin Fabricius Klinisk neurofysiologisk Afdeling Glostrup Hospital Disposition Hvad er der sket, rent personalemæssigt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Elevbog. For Audiologiassistent elever. Høreklinikken Sydvestjysk sygehus. Elev: Praktikvejleder:

Elevbog. For Audiologiassistent elever. Høreklinikken Sydvestjysk sygehus. Elev: Praktikvejleder: Elevbog For Audiologiassistent elever Høreklinikken Sydvestjysk sygehus Elev: Praktikvejleder: 12 Kære elev Du får her din Elevbog. Heri kan du orientere dig om din uddannelse til audiologiassistent på

Læs mere

Skolens godkendelse/bemærkninger 38

Skolens godkendelse/bemærkninger 38 Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi (offentlig klinik) 5 Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Vejledende retningslinier for fagområdeuddannelse i klinisk neurofysiologi

Vejledende retningslinier for fagområdeuddannelse i klinisk neurofysiologi Vejledende retningslinier for fagområdeuddannelse i klinisk neurofysiologi Endelig version 8. december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Organisatorisk og strukturel placering 3. Forudgående speciallægeuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI Fysioterapeutuddannelsen FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI Placering : 4. semester K-timer : 28 ECTS : 3 Vidensmål : Den studerende skal ved undervisningens afslutning: - have kendskab til

Læs mere