Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse"

Transkript

1 Velkommen Formålet med Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Kompetencemål Uddannelsens opbygning Personlig uddannelsesplan Læringsaktiviteter Den personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsessamtaler Logbog Introduktion Det danske samfund Praksisforlagt undervisning Det sunde aktive menneske Førstehjælp og brandbekæmpelse Ældre i Danmark Børn og unge i Danmark Kulturforståelse Sosu-naturfag Samfundsfag F niveau Danskfaglige metoder Projekt og afsluttende prøve Skoleperioder Undervisningens tilrettelæggelse Valgfri undervisning Retningslinjer for opgaveskrivning Skolevejledning Prøver Praksisforlagt Praksisforlagt undervisning undervisning Mål Mål for personlige kompetencer Mål for grundfag Præstationsstandarder Særlige støtte- og vejledningsmuligheder Mødepligt, syge- og raskmeldinger Helhedsevalueringer Klageadgang Retningslinjer vedr. mistanke om plagiat Ordensregler 1

2 Velkommen Til Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse 2

3 Formål Dato:09/2008 Reg.nr.: 1.1 side 1 af 2 erstatter: Formålet med Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse er: at du erhverver faglige og personlige kompetencer som kræves for optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 eller den pædagogiske assistentuddannelse Det vil sige meningen med Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse er at gøre dig klar både sprogligt og fagligt til at søge ind på Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 eller den pædagogiske assistentuddannelse. Når du møder de andre elever på grundforløbet, vil du finde ud af, at I er forskellige på mange områder, I har f.eks. meget forskellige baggrunde. I løbet af Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse vil der blive lagt vægt på, at I er forskellige, har forskellige interesser, og at I har forskellige måder at lære på. Disse forskelligheder skal styrkes og bruges i samarbejdet og fællesskabet med dine klassekammerater. Har du ikke allerede en skriftlig uddannelsesplan, skal du lave en i samråd med din lærer i begyndelsen af grundforløbet. I din uddannelsesplan skal der skrives de faglige og personlige mål, som du vil arbejde hen imod. Målene skal skrives ud fra din personlige baggrund og din måde at lære på. Dette betyder, at alle elever på Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse skal have individuel vejledning og støtte igennem hele undervisningen. Nogen skal bruge mere tid end andre og der skal tages hensyn til, hvilken måde den enkelte lærer bedst på. 3

4 Formål Dato:09/2008 Reg.nr.: 1.1 side 2 af 2 erstatter: Lovgrundlag for Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr af 23/10/2007 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr.1518 af 13/12/2007 Bekendtgørelse om uddannelse i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, BEK nr.163 af 07/03/2008 Bekendtgørelse om centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, BEK nr. 882 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om ændring af grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne, BEK nr. 444 af 08/06/2008 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 766 af 26/06/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr. 262 af 20/03/2007 Lov og bekendtgørelser kan findes på s bibliotek og på Undervisningsministeriets hjemme side: 4

5 Kompetencemål Dato:09/2008 Reg.nr.: 1.2 side 1 af 2 erstatter: Fælles kompetencemål forud for hovedforløbene Social- og sundhedsuddannelsen og Den pædagogiske assistentuddannelse. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1. møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker, 2. medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (1 uge), 3. anvende viden om læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer samt kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed svarende til målene for grundfaget Læring, kommunikation og samarbejde (1 uge), 4. med henblik på at sikre en optimal ergonomisk adfærd anvende viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse samt arbejdsstedets indretning svarende til grundfaget Ergonomi (1 uge) 5. anvende IT til løsning af arbejdsopgaver svarende til grundfaget Informationsteknologi (uden for niveau). 6. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Dansk, niveau F og 2) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge. Særlige kompetencemål forud for hovedforløbet Den pædagogiske assistentuddannelse. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv, 2. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger, 3. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv, 4. forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 5. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering, 6. identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedstilstand og 7. vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget Samfundsfag, niveau F. 5

6 Kompetencemål Dato:09/2008 Reg.nr.: 1.2 side 2 af 2 erstatter: Særlige kompetencemål forud for hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv, 2. identificere elementære sundhedsopgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand, 3. se sammenhænge mellem individ, familie og samfund og har kendskab til og kan tage stilling til samfundsmæssige problemer inden for pleje- og omsorgsområdet, 4. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger, 5. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt være opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv, 6. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering og 7. inddrage relevant naturfaglig viden svarende til grundfaget Naturfag, niveau F, i behandlingen af sundhedsfaglige emneområder. 6

7 Uddannelsens opbygning Dato:09/2008 Reg.nr.: 1.3 erstatter: Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse varer normalt 32 uger, med mulighed for forlængelse. Evt. forlængelse aftales ved en personlig samtale med din lærer, afdelingsforstander og evt. uddannelseskonsulent i en kommune. Introduktion 2 uger og 3 dage Det danske samfund 3 uger Praksisforlagt undervisning 2 uge Det sunde/ aktive menneske 6 uger Ældre 3 uger og 1 dag Børn og unge Kultur-forståelse 1 uge Praksisforlagt undervisning 4 uger Førstehjælp 1 uge Naturfag F 3 uger Samfundsfag F Danskfaglige metoder 2 uger Projekt 3 uger 2 dage Prøver og Afslutning 4 dage Ferie afvikles i henhold til skolens feriekalender. 7

8 Den personlige uddannelsesplan Dato:09/2008 Reg.nr.: 2.1 erstatter: Den personlige uddannelsesplan Du skal i samarbejde med skolen udarbejde din personlige uddannelsesplan. I den personlige uddannelsesplan skal du skrive dine mål for dit ønskede uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din lærer og senere dit praktiksted. Uddannelsesplanen er med til at sikre, at dine ønsker og interesser passer sammen med målene for uddannelsen. En uddannelsesplan skal indeholde: dit formål med uddannelsen beskrivelse af dit individuelle uddannelsesforløb samtaleark Opgavefordeling Dit ansvar er: du arbejder med uddannelsesplanen gennem hele uddannelsen du tager initiativ til opfølgning på din uddannelsesplan ud fra uddannelses mål og rammer i samarbejde med skolen du opbevarer uddannelsesbogen Skolens ansvar er: skolen tager initiativ til udarbejdelse af din uddannelsesplan og samtaler vedrørende dit uddannelsesforløb din lærer vejleder dig til supplerende undervisning, hvis du ikke kan nå målene for din uddannelse skolen udarbejder uddannelsesbevis 8

9 Din personlige uddannelsesplan Dato:09/2008 Reg.nr.: 2.2 side 1 af 2 erstatter: Din personlige uddannelsesplan Navn: Adresse: Cpr.nr.: Telefon 1 Telefon 2 Kommune lærer: Skolebaggrund hjemland: Grundskole: Gymnasium: Erhvervsskole: Uddannelse: Skolebaggrund Danmark: Grundskole: Sprogskole: VUC: Periode: Bevis: Andet: 9

10 Din personlige uddannelsesplan Dato:09/2008 Reg.nr.: 2.2 side 2 af 2 erstatter: Har du en uddannelsesplan fra tidligere Ja: Nej: Hvis ja, hvilke(n): Mit mål med Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse: Mit mål for uddannelse på længere sigt: Jeg ønsker specialpædagogisk støtte: Ja: Nej: Hvor har jeg været i praktik?: Valgfri undervisning: dansk naturfag informationsteknologi Dato: Underskrifter: Elev Lærer 10

11 Samtaler i Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse. Dato:09/2008 Reg.nr.: 2.3 side 1 af 5 erstatter: Forslag til overvejelse før en uddannelsessamtale. - Hvordan er dit engagement? - Er der noget, du især er overrasket over, glad for, ked af..? - Hvad er dine styrker/ressourcer? Og hvordan synes du, du kan bruge dem? - Hvad er dine svagheder, og hvordan kan du arbejde med dem? - Hvad er godt for din læring og dit engagement i uddannelsen? - Hvad er dårligt for din læring og dit engagement i uddannelsen? - Hvilke forventninger har du til Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse lige nu? Hvad kan du selv/din lærer /gøre for at indfri forventningerne? - Hvilke overvejelser har du i forhold til at gennemføre Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse og hvordan kan du arbejde videre med dem? - Hvilke faglige og personlige mål har du for denne periode, og hvordan vil du arbejde med dem? - Grundfag dansk, naturfag, informationsteknologi? Når samtalen er slut, laves der en skriftlig konklusion sammen med din lærer. Konklusionen sætter du i din uddannelsesbog, og giver din lærer en kopi. 11

12 Samtaler i Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse. Dato:09/2008 Reg.nr.: 2.3 side 2 af 5 erstatter: 1. Samtale/ forventningssamtale Dato: Underskrifter: Elev Lærer 12

13 Samtaler i Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse. Dato:09/2008 Reg.nr.: 2.3 side 3 af 5 erstatter: 2. Samtale/ Midtvejssamtale Dato: Underskrifter: Elev Lærer 13

14 Samtaler i Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Dato:09/2008 Reg.nr.: 2.3 side 4 af 5 erstatter: 3. Forventninger til praksisforlagt undervisning. Dato: Underskrifter: Elev Vejleder 14

15 Samtaler i Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Dato:09/2008 Reg.nr.: 2.3 side 5 af 5 erstatter: 4. Samtale/ vejledningssamtale i forhold til videre forløb Dato: Underskrifter: Elev Lærer 15

16 Logbog Dato: 09/2008 Reg.nr.: 2.4 erstatter: Logbog bør skrives gennem hele grundforløbet. Formålet med at bruge en logbog er - at du bliver bedre til skriftlig dansk - at du bliver bevidst om sammenhængen i undervisningen - at du øger din opmærksomhed på, hvad der skal læres og hvordan du lærer, herunder også dit eget ansvar for læring - at du kan tænke over dine egne og andres handlinger - at du kan komme i dialog med din lærer En logbog kan bruges til flere forskellige ting og på flere forskellige måder, men i undervisningen på grundforløbet er logbogsskrivning en naturlig del af både den faglige undervisning og danskundervisningen. Du skal opleve, at logbogen er et godt værktøj du kan bruge, når du vil tænke over din personlige, faglige og sproglige udvikling, du kan skrive om dine egne mål og hvordan du planlægger at nå dem. Du kan skrive lidt hver dag om undervisningen, hvad der var godt og hvad der var svært og hvad du vil arbejde med i den nærmeste fremtid. Du kan også skrive nogle af de nye svære ord du lærer. Logbogen er et arbejdsredskab for dig i undervisningen, den er ikke en privat dagbog. 16

17 Introduktion Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.1 side 1 af 4 erstatter: 3.2 Tema: Introduktion, Læringsaktivitet 1 Beskrivelse af læringsaktivitet I introduktionsmodulet vil du starte med at lære dine klassekammerater at kende. Du vil også få kendskab til uddannelsescentret og dets bygninger samt til de hjælpemidler, der er til din rådighed under grundforløbet, så som bibliotek, kopimaskiner, lån af computere og andre tekniske hjælpemidler. Du vil lære, hvordan du kan bruge disse tekniske hjælpemidler med hovedvægt lagt på computere, herunder tekstbehandlingsprogrammer, informationssøgning og mailprogrammer. Du vil tilegne dig viden om uddannelsens samlede indhold. Du vil få en kort introduktion til de moduler, som undervisningen er inddelt i. Du vil få kendskab til indholdet i de forskellige grundfag, som indgår i det samlede grundforløb og hvordan dansk som andetsprog indgår i samtlige læringsaktiviteter, du indgår i. Du vil få kendskab til forskellige læringsstile og studieteknik, så du bedre kan bruge og arbejde videre med dine personlige kompetencer og tage ansvar for og tilrettelægge dine studieaktiviteter og få størst mulig udbytte af disse. Under studieteknik vil vi komme ind på skrivning af logbog og dennes betydning for din læring. Du vil også få kendskab til projektarbejdsformen, portefolio mapper, samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering. Varighed 2 uger og 3 dage Elevforudsætninger Ingen specifikke Læringselementer Introduktion til uddannelsescentret og de uddannelser, den udbyder samt til uddannelsescentrets hjælpemidler Du skal opnå kendskab til, hvordan uddannelsescentret er opbygget. Du skal have viden om, hvilke hjælpemidler, der står til din rådighed, og hvordan disse kan bruges, herunder elektroniske hjælpemidler og bibliotek. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål forud for de to hovedforløb. Kendskab til grundforløbets opbygning og hvilke fag, der indgår i forløbet Du skal have kendskab til uddannelsens opbygning samt til målene for de enkelte fag, der indgår i det samlede forløb. Du skal også have kendskab til, hvilke fælles kompetencemål og hvilke særlige kompetencemål du skal opfylde for at kunne søge ind på et af hovedforløbene til henholdsvis social- og sundhedsuddannelserne eller den pædagogiske grunduddannelse. Læringselementet indeholder ingen elementer fra hverken de fælles kompetencemål eller de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. 17

18 Introduktion Dato: 09/2008 Reg.: nr.: 3.1 side 2 af 4 erstatter: Kendskab til og videreudvikling af personlige kompetencer Du vil opnå større indsigt i dine personlige kompetencer og viden om, hvordan du kan bruge og arbejde videre med disse. Dine personlige kompetencer kan inddeles i: 1. Sproglige kompetencer 2. Social kompetence og 3. Lærings- og udviklingskompetence 1. Dine sproglige kompetencer er et udtryk for, hvor meget dansk sprog du kan, både mundtligt og skriftligt, og hvordan du er i stand til at bruge sproget. På grundforløbet skal du arbejde med: at udvikle dit sprog, så du bliver bedre til at læse, tale og skrive dansk at udvikle dit ordforråd og din begrebsforståelse at blive bedre til at kunne deltage i en almindelig samtale eller diskussion om både almene og social- og sundhedsfaglige emner at bruge flere måder at kommunikere på, så du kan samtale på en ligeværdig måde uden store sproglige problemer at blive bedre til skriftlig kommunikation, herunder logbogsskrivning og skriftlige projektarbejder, hvor du bliver i stand til at bruge alment fagsprog at videreudvikle dine tosproglige kompetencer at kunne beherske så meget mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk, som er nødvendig for at kunne følge undervisningen på social- og sundhedsuddannelsen eller pædagogmedhjælperuddannelsen 2. Dine sociale kompetencer kan være, hvordan du er til at samarbejde og omgås andre mennesker. På grundforløbet skal du arbejde videre med: at blive bedre til at samarbejde med andre at blive bedre til aktivt at indgå i en konflikthåndtering at vurdere egen og andres indsats for at opnå et respektfuldt og givende samarbejde at tage initiativ og at tage ansvaret for, at arbejdet gøres færdigt respektfuldt at arbejde på tværs af forskellige kulturer 3. Lærings- og udviklingskompetence handler om, hvordan du lærer og hvordan du forholder dig til din egen udvikling. På grundforløbet kan du arbejde videre med disse kompetencer ved: at blive mere bevidst om, hvordan netop du lærer og arbejder bedst at undre dig og være nysgerrig over for forhold, som du vil fordybe dig i at være aktiv spørgende, opsøgende og kritisk over for de emner, som du arbejder med at være åben for forandringer i dine holdninger at være interesseret i at lære om andre sociale og kulturelle miljøer Læringsaktiviteten indeholder både fælles kompetencemål samt særlige kompetencemål forud for henholdsvis social- og sundhedsuddannelsernes og den pædagogiske grunduddannelses hovedforløb. 18

19 Introduktion Dato: 09/2008 Reg.: nr.: 3.1 side 3 af 4 erstatter: Læringsmiljø Læringsaktiviteten gennemføres delvis som klasseundervisning vekslende mellem lærerstyret undervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde og delvis som ren instruktion til faglige og tekniske hjælpemidler. Der vil indgå forskellige spil i forbindelse med arbejdet med samarbejde, læringsstil og konflikthåndtering. Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med informationsteknologi i uddannelsescentrets Studiecenter, hvor der er mulighed for at bruge en af uddannelsescentrets computere. Underviserrolle Din underviser vil vise dig rundt på uddannelsescentret og give dig og klassen forskellige oplæg til at arbejde med læringsaktiviteten. Din underviser vil også have rollen som faglig vejleder, når du arbejder selvstændigt eller deltager i gruppearbejde. Bibliotekaren vil have rollen som vejleder til introduktion af uddannelsescentrets bibliotek og vil oprette dig som bruger. Servicemedarbejderen vil have rollen som vejleder i forbindelse med brug af uddannelsescentrets kopimaskiner. Elevrolle Du skal selv være aktiv og opsøgende i forbindelse med at opsøge viden i denne læringsaktivitet. Du skal også være aktiv og tage medansvar for de gruppearbejder, du deltager i. Eventuelle problemer skal du løse i samarbejde med din gruppe og eventuelt din underviser. Krav til produkt og proces I dette modul skal du indgå i samarbejde med en arbejdsgruppe. Grupperne skal samlet lave en planche, der fortæller noget om klassens elever, en planche med klassens samarbejdsregler og et oplæg til indretning af klasselokalet. Ved afslutning af læringsaktiviteten skal du udfylde dit forventningsskema og forberede dig på en forventningssamtale. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer Du vil blive undervist af undervisere med kompetencer indenfor fagområdet og indenfor dansk som andetsprog i samarbejde. Dansk som andetsprog vil indgå i samtlige læringselementer. Du vil modtage introduktion til kopimaskinerne af en af uddannelsescentrets servicemedarbejdere. Du vil blive introduceret og tilmeldt uddannelsescentrets bibliotek af en af uddannelsescentret bibliotekarer. Tekniske hjælpemidler Uddannelsescentrets 2 store elev-kopimaskiner Bibliotekssystemet Studiecentret med computere 19

20 Introduktion Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.1 side 4 af 4 erstatter: Evaluering Faglige kompetencer Dine faglige kompetencer vil ikke blive vurderet under denne læringsaktivitet, men vil indgå som en del i den endelige vurdering efter den samlede uddannelse. Personlige kompetencer Dine personlige kompetencer vil blive vurderet løbende under den samlede uddannelse. I denne læringsaktivitet vil du blive vurderet på, om du arbejder med dine personlige kompetencer beskrevet under denne læringsaktivitet. Læringsaktiviteten afsluttes med en forventningssamtale, hvor du sammen med din underviser snakker om, hvilke personlige mål du har, og hvordan netop du vil arbejde videre med dem, og hvilke forventninger du har til grundforløbet. Kompetencemål Fælles kompetencemål forud for hovedforløbene Social- og sundhedsuddannelsen og Den pædagogiske assistentuddannelse. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, står beskrevet under punkt 1.2. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet til den Pædagogiske Grunduddannelse De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, står beskrevet under punkt 1.2. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet til Socialog Sundhedsuddannelsen De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, står beskrevet under punkt

21 Det danske samfund Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.2 side 1 af 3 erstatter: 3.3 Tema: Det danske samfund, Læringsaktivitet 2 Beskrivelse af læringsaktivitet I modulet Det danske samfund får du kendskab til de grundlæggende principper for det danske folkestyre inklusiv Folketinget. Du får kendskab til vigtige paragraffer i Grundloven med hovedvægten lagt på bestemmelserne om de grundlæggende menneskerettigheder. Du får kendskab til velfærdsstatens opbygning, borgernes pligter og rettigheder og til kommunernes opbygning og forvaltning af velfærdsstaten. Du får kendskab til nogle af de aktuelle emner, som bliver behandlet i medierne. Du får også kendskab til de mest almindelige danske traditioner og den danske folkekirkes betydning for disse. Varighed 3 uger Elevforudsætninger Det er en forudsætning, at du har et vist kendskab til IT, herunder tekstbehandling og informationssøgning, og at du har dansksproglige kompetencer, så du kan følge med i undervisningen. Læringselementer Demokrati og folkestyre i Danmark, herunder folketingsvalg Gennem dialogbaserede oplæg og gruppearbejder omkring uddrag af Grundloven skal du arbejde med at forstå grundprincipperne i et demokratisk samfund. Besøg i Folketinget kan indgå i læringselementet. Læringselementet indeholder elementer fra de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Velfærdsstatens opbygning Ved hjælp af film, der fortæller noget om den historiske udvikling i Danmark gennem de sidste ca. 150 år og dialogbaserede oplæg opnår du kendskab til den danske velfærdsstatsmodel. Læringselementet indeholder elementer fra de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Kommunernes opbygning og dens opgaver Du skal arbejde med din egen kommune som udgangspunkt. Du skal finde informationer via Internettet, og du skal være opsøgende i din kommune. Du skal finde oplysninger om konkrete kommunale forhold, som du skal fremlægge i klassen for de andre elever. Der indgår en danskfaglig opgave i projektet, hvor du skal beskrive din egen kommune, som du oplever den. Læringselementet indeholder elementer fra både fælles kompetencemål samt særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. 21

22 Det danske samfund Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.2 side 2 af 3 erstatter: Danske traditioner Du skal arbejde med udvalgte danske traditioner, som primært har baggrund i kristendommen og arbejderbevægelsen. Du skal finde informationer ved hjælp af litteratur, Internettet og interviews. Gruppen skal arbejde med noget kreativt, som underbygger jeres emne, når I fremlægger i klassen. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål forud for de to hovedforløb Morgensamling Du skal på skift med de andre elever opsøge aktuelle emner i dagspressen, som du skal formidle i klassen. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål og fra de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb Læringsmiljø Læringsaktiviteten gennemføres delvis som klasseundervisning vekslende mellem lærerstyret undervisning og selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil indgå besøg i Folketinget i forbindelse med læringselementet Demokrati og folkestyre i Danmark og med et besøg i din egen kommune i forbindelse med arbejdet med kommunernes opbygning og deres opgaver. Der vil indgå selvstændigt arbejde med brug af informationsteknologi i samtlige læringselementer. Underviserrolle Din underviser giver dig og klassen forskellige oplæg indenfor de 4 læringselementer og din underviser vil have rollen som faglig vejleder, når du arbejder selvstændigt eller deltager i gruppearbejde. Elevrolle Du skal selv være aktiv og opsøgende i forbindelse med at opsøge viden i denne læringsaktivitet. Du skal også være aktiv og tage medansvar for de gruppearbejder, du deltager i. Eventuelle problemer skal du løse i samarbejde med din gruppe og eventuelt din underviser. Krav til produkt og proces I denne læringsaktivitet skal du indgå i samarbejde med flere arbejdsgrupper. Grupperne arbejder med plancher og overheads i forbindelse med fremlæggelse af kommunernes opbygning og opgaver. Du skal også udarbejde og aflevere en danskfaglig opgave, som indgår i din portefolio mappe. I læringselementet Traditioner skal du fremlægge udvalgte traditioner i klassen og i dette skal der indgå kreative elementer. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer Du vil blive undervist af undervisere med kompetencer indenfor fagområdet og indenfor dansk som andetsprog i samarbejde. Dansk som andetsprog vil indgå i samtlige læringselementer. 22

23 Det danske samfund Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.2 side 3 af 3 erstatter: Tekniske hjælpemidler Uddannelsescentrets 2 store elev-kopimaskiner Bibliotekssystemet Studiecentret med computere Evaluering Faglige kompetencer Dine faglige kompetencer vil ikke blive vurderet under denne læringsaktivitet, men vil indgå som en del i den samlede vurdering, når hver enkelt kompetencemål er opnået. Personlige kompetencer Dine personlige kompetencer vil blive vurderet løbende under den samlede uddannelse. I denne læringsaktivitet vil du blive vurderet på, om du arbejder videre med dine personlige kompetencer beskrevet under læringsaktiviteten Introduktion. Kompetencemål Se målene under læringsaktivitet 1. 23

24 Praksisforlagt undervisning Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.3 side 1 af 3 erstatter: 3.4 Tema: Praksisforlagt undervisning, Læringsaktivitet 3 Beskrivelse af læringsaktivitet I modulet praksisforlagt undervisning får du indsigt i dansk arbejdspladskultur i praksis. Du får mulighed for at afprøve og bruge det danske sprog i praksisrelaterede situationer. Du får mulighed for at arbejde med dine egne holdninger og normer og du får mulighed for at afprøve arbejdsopgaver og arbejdsområder indenfor enten social- og sundhedsområdet eller børnepasningsområdet. Den praksisforlagte undervisning er fordelt med 2 uge i begyndelsen af forløbet og 4 uger midt i forløbet. Du skal se på praktikken som en oplevelsespraktik, hvor du mest af alt får mulighed for at afprøve dit sprog og dit uddannelsesønske. Under praktikken skal du skrive logbog, så du kan forbedre din skriftlige kommunikation og nedskrive oplevelser og spørgsmål, så du kan bruge den ved slutevalueringen og ved opfølgningen, når du er tilbage på uddannelsescentret. Varighed 4 uger Elevens arbejdstid En praktikuge er på 30 timer på praktikstedet og 7 timer, hvor du skal lave en skriftlig opgave og skrive logbog. Elevforudsætninger Det er en forudsætning, at du har valgt uddannelsesområde indenfor enten social- og sundhedsområdet eller børnepasningsområdet og at du kender målene for observationspraktikken. Læringselementer Observationspraktik 1 uge I denne praksisforlagte undervisning skal du opleve, hvordan arbejdet med ældre på et plejehjem eller i hjemmeplejen foregår eller hvordan arbejdet med børn i en daginstitution foregår. Du skal opleve, hvordan arbejdspladskulturen indenfor børne- eller ældreområdet kan være. Du kommer til at udvikle dine mundtlige kompetencer, lære nye ord og opleve hvordan kommunikationen foregår mellem barnet/borgeren og personalet. Du får erfaring med, hvor vigtigt sproget er, når man arbejder med mennesker og du får mulighed for at afprøve dine kommunikationsevner. Du kommer til at opleve, hvilke arbejdsopgaver en social- og sundhedshjælper eller en pædagogmedhjælper har. 24

25 Praksisforlagt undervisning Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.3 side 2 af 3 erstatter: I løbet af denne uge skal du arbejde med en skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i din praktikplads, og du får øvelse i at nedskrive det, du oplever, stille spørgsmål og skrive nye ord, du har lært, i din logbog. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål og de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Praksisforlagt undervisning 3 uger I dette praksisforlagte læringselement får du i praksis mulighed for at bruge det danske sprog i forhold til borgere og medarbejdere indenfor ældreområdet eller børneområdet. Du får mulighed for at arbejde med dine egne holdninger og normer og du får indblik i kulturen på en dansk arbejdsplads indenfor social- og sundhedsområdet eller børnepasningsområdet, herunder skrevne regler og uskrevne normer. Du får mulighed for at afprøve praktiske funktioner som rengøring, smøre og servere mad og indkøb. Du prøver at medvirke ved simple opgaver omkring børn eller ældre sammen med en vejleder, og du får mulighed for at øve dig i at cykle, hvis du har valgt praktik indenfor ældreområdet. Du får mulighed for at afprøve ergonomisk korrekte arbejdsstillinger, f.eks. løfteteknik sammen med din vejleder. Du skal starte denne praktikperiode med en forventningssamtale, hvor du skal fortælle din praktikansvarlige, hvad du forventer at lære i de 3 uger. Du skal forberede dig på samtalen inden første praktikdag. Du skal skrive logbog i hele perioden. Logbogen skal bruges som opfølgning til din evalueringssamtale og til opfølgning på uddannelsescentret. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål og de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Læringsmiljø Læringsaktiviteten gennemføres som praksisforlagt undervisning på et praktiksted indenfor social- og sundhedsområdet, som uddannelseskonsulenten i din kommune finder i samarbejde med uddannelsescentret. Hvis din undervisning skal forlægges til børnepasningsområdet, vil uddannelsescentret finde den rette praktikplads i samråd med dig og dine ønsker. Underviserrolle Den ansvarlige praktikvejleder på praktikstedet vil have det overordnede ansvar for din praktik og den daglige praktikvejleder vil være din faglige vejleder i det daglige arbejde. Din underviser vil komme på praktikbesøg i midten af den 3 uger lange periode og vil være med til slutevalueringen, hvis du eller din praktikvejleder skønner det er nødvendigt. Elevrolle Du skal selv være aktiv og opsøgende i samarbejdet med din daglige vejleder i forbindelse med at opsøge viden og deltage i arbejdsopgaver i denne læringsaktivitet. Du skal være aktiv og selv tage ansvar for at lave den skriftlige opgave i 1. praktik og skrive logbog i begge perioder. Eventuelle problemer skal du løse i samarbejde med din praktikvejleder og eventuelt den ansvarlige praktikvejleder og din underviser. 25

26 Praksisforlagt undervisning Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.3 side 3 af 3 erstatter: Sikkerhed Du skal sætte dig ind i og følge de retningslinier for sikkerhed som gælder på dit praktiksted. Krav til produkt og proces I denne læringsaktivitet skal du indgå i samarbejde med din praktikvejleder og andre medarbejdergrupper på praktikstedet for at nå dine kompetencemål for den praksisforlagte undervisning. I 1. periode skal du lave den skriftlige opgave, som skal afleveres, når du er tilbage på uddannelsescentret. Den logbog, som du skriver i den 3 uger lange periode skal bruges i forbindelse med en slutevaluering og til opfølgning på både faglige og personlige spørgsmål, når du er tilbage på uddannelsescentret. Logbogen kan gemmes i din portefolio mappe. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer Du vil modtage vejledning af en ansvarlig praktikvejleder og af en daglig vejleder på praktikstedet. Tekniske hjælpemidler Praktikstedet stille nødvendige tekniske hjælpemidler til rådighed. Evaluering Den sidste praktikperiode afsluttes med en mundtlig evaluering mellem dig og praktikstedet. I evalueringen indgår en vurdering af dine personlige og dine faglige kompetencer og en vurdering af, hvordan du arbejder med at videreudvikle disse. Praktikstedet laver en skriftlig evaluering ud fra de mål, der er for perioden og for jeres evalueringssamtale. Kopi af den skriftlige evaluering bliver afleveret på uddannelsescentret og danner udgangspunkt for en opfølgning her på uddannelsescentret. Kompetencemål Se målene under læringsaktivitet 1. 26

27 Det sunde aktive menneske Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.4 side 1 af 3 erstatter: 3.5 Tema: Det sunde aktive menneske, Læringsaktivitet 4 Beskrivelse af læringsaktivitet I modulet Det sunde aktive menneske får du kendskab til nogle grundlæggende fysiske og psykiske egenskaber ved mennesket. Du kommer til at arbejde med anatomi, fysiologi og psykologi. Du kommer til at indgå i diskussioner omkring livskvalitet og levevilkår i Danmark herunder livsstilssygdomme, samt kostens og motionens betydning for vores helbred. Du kommer også til at beskæftige dig med arbejdsmiljøets betydning for vores livskvalitet og helbred. Varighed 6 uger Elevforudsætninger Det er en forudsætning, at du har et vist kendskab til IT, herunder tekstbehandling og informationssøgning og at du har kompetencer, så du kan følge med i undervisningen. Læringselementer Efter et oplæg om cellens opbygning og funktion bliver klassen inddelt i grupper og sammen med din gruppe skal du vælge et af kroppens organsystemer. I skal sammen undersøge systemets opbygning og funktion og fremlægge dette for klassen. Når projektet er færdigt, vil klassen have kendskab til menneskets grundlæggende anatomi og fysiologi. Læringselementet indeholder elementer fra grundfaget ergonomi. Grundlæggende udviklingspsykologi Gennem dialogbaserede oplæg og film diskuterer vi, hvilke forhold der har betydning for menneskets psykologiske udvikling. Du får mulighed for at arbejde dybere med et konkret udviklingstrin fra fødsel til død. Du skal fremlægge din viden for dine klassekammerater med støtte af en planche, som du har udarbejdet sammen med din gruppe. Vi følger op med en diskussion og oplæg om forskellige former for kriser, og du bliver præsenteret for teorier omkring menneskets grundlæggende behov og omsorgsbegrebet og får mulighed for at arbejde med disse begreber med udgangspunkt i dit eget liv. Læringselementet indeholder elementer fra de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Levevilkår og livsstil Gennem forskellige spil kommer du til at diskutere, hvad livskvalitet er for dig. Ud fra dette diskuterer vi, hvilke muligheder du har for at have en god livskvalitet med de levevilkår, vi har i Danmark. Vi diskuterer også, hvilken betydning levevilkårene har for den livsstil, vi vælger, og hvilke konsekvenser dette kan have for vores helbred i form af 27

28 Det sunde aktive menneske Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.4 side 2 af 3 erstatter: livsstilssygdomme. Vi diskuterer herunder, hvilken betydning sundhedssystemets opbygning har i denne sammenhæng. Læringselementet indeholder elementer fra de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Sund kost Gennem teoretiske oplæg, indkøb og madlavning i praksis får du kendskab til varedeklarationer, energibegrebet og energiprocentsberegning. Du får mulighed for at lave dansk mad, specielt til ældre og dermed kendskab til danske madtraditioner. Læringselementet afsluttes med at du tester dine egne kostvaner ved hjælp af interaktivt program fra Internettet og en diskussion om kostens betydning for livsstilssygdomme. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål og de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Arbejdsmiljø Gennem teoretiske oplæg og diskussion og praktiske øvelser får du kendskab til, hvordan arbejdsmiljø er en væsentlig del af en arbejdsplads, og hvilke redskaber man kan gøre brug af for at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, samt hvordan man bruger sikkerhedsorganisationen og arbejdspladsvurderingen i forhold til arbejdsmiljøet. Du får kendskab til, hvordan man kan forebygge arbejdsskader i forbindelse med korrekte arbejdsstillinger og korrekt brug af kemiske stoffer. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål og de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Morgensamling Du skal på skift med de andre elever opsøge aktuelle emner i dagspressen, som du skal formidle i klassen. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål og de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Læringsmiljø Læringsaktiviteten gennemføres delvis som klasseundervisning vekslende mellem lærerstyret undervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil indgå indkøb og madlavning i forbindelse med læringselementet Sund kost. Der vil indgå selvstændigt arbejde med brug af informationsteknologi i samtlige læringselementer. Underviserrolle Din underviser giver dig og klassen forskellige oplæg indenfor 5 af læringselementerne og din underviser vil have rollen som faglig vejleder, når du arbejder selvstændigt eller deltager i gruppearbejde. Elevrolle Du skal selv være aktiv og opsøgende i forbindelse med at opsøge viden i denne læringsaktivitet og indgå aktivt i de praktiske opgaver så som madlavning udarbejdelse af plancher og lignende. Du skal også være aktiv og tage medansvar for de gruppearbejder, du deltager i. Eventuelle problemer skal du løse i samarbejde med din gruppe og eventuelt din underviser. 28

29 Det sunde aktive menneske Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.4 side 3 af 3 erstatter: Krav til produkt og proces I denne læringsaktivitet skal du indgå i samarbejde med flere arbejdsgrupper. Grupperne arbejder med plancher og overheads i forbindelse med fremlæggelse af menneskets anatomi og udviklingspsykologi. I forbindelse med sund kost skal du indgå i en arbejdsgruppe, der laver dansk mad, som vi selv senere spiser. Du skal også udarbejde og aflevere en danskfaglig opgave, som indgår i din portefolio mappe. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer Du vil blive undervist af undervisere med kompetencer indenfor fagområdet og indenfor dansk som andetsprog i samarbejde. Dansk som andetsprog vil indgå i samtlige læringselementer. Tekniske hjælpemidler Uddannelsescentrets 2 store elev-kopimaskiner Bibliotekssystemet Studiecentret med computere Evaluering Faglige kompetencer Dine faglige kompetencer vil blive vurderet i forhold til de fælles kompetencemål nr. 2 og 4. Dine øvrige faglige kompetencer vil ikke blive vurderet under denne læringsaktivitet, men vil indgå som en del i den samlede vurdering. Personlige kompetencer Dine personlige kompetencer vil blive vurderet løbende under den samlede uddannelse. I denne læringsaktivitet vil du blive vurderet på, om du arbejder videre med dine personlige kompetencer beskrevet under læringsaktiviteten Introduktion. Kompetencemål Se målene under læringsaktivitet 1. 29

30 Førstehjælp og brandbekæmpelse Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.5 side 1 af 2 erstatter: 3.6 Tema: Førstehjælp og brandbekæmpelse, Læringsaktivitet 5 Beskrivelse af læringsaktivitet Du vil I løbet af undervisningen opnå teoretiske og praktiske færdigheder i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Du vil ud fra teori skulle gennemgå og praktisk øve forskellige situationer, der skal vise hvordan du kan bruge førstehjælp og brandbekæmpelse ved ulykker og pludselig sygdom. I løbet af læringsaktiviteten vil du lære, hvordan du kan medvirke til at holde liv i og genoplive personer i de vigtige minutter, efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet kan tage over og du vil lære hvordan du forholder dig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand. Varighed 1 uge Elevforudsætninger Det er en forudsætning, at du har dansksproglige kompetencer, så du kan følge med i undervisningen. Læringselementer Praktiske øvelser Gennem dialogbaserede oplæg omkring teorier om førstehjælp efterfulgt af praktiske øvelser, får du kendskab til hvordan du kan yde førstehjælp i forbindelse ulykker eller pludselig opstået sygdom. Du vil også få kendskab til, hvordan du bør forholde dig i tilfælde af brand og hvordan du selv kan være med til at slukke en mindre brand. I forbindelse med læringselementet får du mulighed for at planlægge og afholde mindre oplæg omkring førstehjælp og brandbekæmpelse. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål forud for de to hovedforløb. Morgensamling Du skal på skift med de andre elever arbejde videre med dette læringselement og i samråd med underviseren opsøge aktuelle emner i dagspressen, som du skal formidle i klassen. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål og fra de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Læringsmiljø Læringsaktiviteten gennemføres delvis som klasseundervisning vekslende med praktiske øvelser og elevplanlagte oplæg. 30

31 Førstehjælp og brandbekæmpelse Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.5 side 2 af 2 erstatter: Underviserrolle Din underviser giver dig og klassen forskellige oplæg og vil have rollen som instruktør i forbindelse med de praktiske øvelser. Elevrolle Du skal selv være aktiv og opsøgende i forbindelse med at opsøge viden i disse læringsaktiviteter. Du skal også være aktiv og tage medansvar for de gruppearbejder, du deltager i. Eventuelle problemer skal du løse i samarbejde med din gruppe og eventuelt din underviser. Krav til produkt og proces I denne læringsaktivitet skal du indgå i samarbejde med flere arbejdsgrupper. Grupperne arbejder med praktiske øvelser samt planlægning og afholdelse af oplæg for klassen. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer Du vil blive undervist af en instruktør med gyldigt instruktørbevis til undervisning i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse i samarbejde med en underviser med kompetencer indenfor dansk som andetsprog. Tekniske hjælpemidler Brug af førstehjælps materialer til praktiske øvelser. Lærebog i førstehjælp Evaluering Faglige kompetencer Læringsaktiviteten afsluttes med udstedelse af et førstehjælpsbevis. For at bestå prøven, hvor du skal besvare nogle stillede spørgsmål, samt have deltaget i de praktiske øvelser gennem hele forløbet. Der gives en samlet vurdering ud fra den skriftlige prøve samt din deltagelse i de praktiske øvelser, som udføres under supervision af en underviser. Der gives karakter bestået eller ikke bestået. Personlige kompetencer Dine personlige kompetencer vil blive vurderet løbende under den samlede uddannelse. I denne læringsaktivitet vil du blive vurderet på, om du arbejder videre med dine personlige kompetencer beskrevet under læringsaktiviteten Introduktion. Kompetencemål Jf. bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. 31

32 Ældre i Danmark Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.6 side 1 af 3 erstatter: 3.7 Tema: Ældre i Danmark, Læringsaktivitet 6 Beskrivelse af læringsaktivitet I modulet ældre i Danmark får du kendskab til det menneskesyn, der ligger til grund for den generelle opfattelse af, hvad det vil sige at være ældre i Danmark. Du vil få kendskab til nogle grundlæggende teorier om udviklingspsykologi. Du vil også få kendskab til, hvilken betydning den enkeltes livshistorie, herunder kulturelle baggrund, har for den ældres egen opfattelse af at blive gammel. Vi lægger vægt på den normale aldring, og du får kendskab til de mest almindelige aldersrelaterede lidelser. I dit afsluttende projekt i slutningen af grundforløbet, vil du få mulighed for at fordybe dig i de mest almindelige sygdomme, som rammer ældre. Du vil få kendskab til kommunernes tilbud til ældre i forbindelse med pleje, hjælpemidler, pension o.l. Du vil også få kendskab til traditioner i forbindelse med døden. Varighed 3 uger Elevforudsætninger Det er en forudsætning, at du har et vist kendskab til IT, herunder tekstbehandling og informationssøgning og at du har dansksproglige kompetencer, så du kan følge med i undervisningen. Læringselementer Menneskesyn Gennem dialogbaserede oplæg, film og gruppearbejde får du indblik i menneskers forskelligheder på baggrund af det liv, de har levet. Vi diskuterer aktiviteters betydning for livskvalitet med særligt særlig fokus på ældre menneskers behov, herunder principper for, hvordan hjemmehjælp ydes. Med baggrund i dette, får du mulighed for at arbejde videre med, hvordan man i Danmark skelner mellem et privat og et professionelt forhold til andre mennesker. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål og de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Kommunernes tilbud til ældre Du skal arbejde med din egen kommune som udgangspunkt. Du skal finde informationer via Internettet om kommunens tilbud til ældre for at opnå viden om tilbud om pleje og omsorg, aktivitetstilbud, hjælpemidler og pension o.l. Du skal fremlægge kommunens tilbud og sammenligne og diskutere disse i klassen. Læringselementet indeholder elementer fra fælles de kompetencemål forud for de to hovedforløb og fra de særlige kompetencemål forud for hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen. 32

33 Ældre i Danmark Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.6 side 2 af 3 erstatter: Casearbejde Du får kendskab til problemløsningsmodellen, som er en model til at arbejde med løsning og evaluering af problemer, målrettet pleje og omsorg af ældre. Du kommer til at bruge modellen på en virkelighedstro case om en ældre borger. hvor du enten alene eller i en gruppe skal arbejde dig igennem hele modellen, der slutter med forslag til løsning af problemer, som du/i har fundet i casen. Du kommer til at få kendskab til de mest almindelige aldersrelaterede lidelser gennem dette casearbejde. Du skal bruge den viden, du har opnået i læringselementet Menneskesyn og Kommunernes tilbud til ældre. Du skal også beskrive borgeren i casen ud fra det, du får oplyst i casen og din almene viden. Denne opgave vil blive betragtet som en danskopgave og vil indgå i din arbejdsportfolio. Du skal fremlægge din/jeres beskrivelse, din/jeres observationer og din/jeres løsningsforslag for dine klassekammerater. Fremlæggelsen vil blive evalueret af din underviser. Læringselementet indeholder elementer fra fælles de kompetencemål forud for de to hovedforløb og fra de særlige kompetencemål forud for hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen. Danske begravelsestraditioner Gennem et besøg på f.eks. Funebariet, Foreningen Liv og Død, får du kendskab til de mest almindelig nutidige begravelsesritualer og en kort indføring i deres historiske udspring. Læringselementet indeholder elementer fra fælles de kompetencemål forud for de to hovedforløb og fra de særlige kompetencemål forud for hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen. Morgensamling Du skal på skift med de andre elever arbejde videre med dette læringselement og i samråd med underviseren opsøge aktuelle emner i dagspressen, som du skal formidle i klassen. Læringselementet indeholder elementer fra de fælles kompetencemål og fra de særlige kompetencemål forud for de to hovedforløb. Læringsmiljø Læringsaktiviteten gennemføres delvis som klasseundervisning vekslende mellem lærerstyret undervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der indgår besøg på f.eks. Funebariet i forbindelse med læringselementet Danske begravelsestraditioner. Der vil indgå selvstændigt arbejde med brug af informationsteknologi og erhvervsrettet dansk som andetsprog i samtlige læringselementer. 33

34 Ældre i Danmark Dato: 09/2008 Reg. nr.: 3.6 side 3 af 3 erstatter: Underviserrolle Din underviser giver dig og klassen forskellige oplæg indenfor de 5 læringselementer og din underviser vil have rollen som faglig vejleder, når du arbejder selvstændigt eller deltager i gruppearbejde. Elevrolle Du skal selv være aktiv og opsøgende i forbindelse med at opsøge viden i disse læringsaktiviteter. Du skal også være aktiv og tage medansvar for de gruppearbejder, du deltager i. Eventuelle problemer skal du løse i samarbejde med din gruppe og eventuelt din underviser. Krav til produkt og proces I denne læringsaktivitet skal du indgå i samarbejde med flere arbejdsgrupper. Grupperne arbejder med casearbejde og kommunernes opbygning og opgaver, men der er ingen konkrete krav til skriftlige produkter, men du skal udarbejde og aflevere en danskfaglig opgave, hvor du beskriver borgeren i dit casearbejde. Opgaven indgår i din portefolio mappe. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer Du vil blive undervist af undervisere med kompetencer indenfor fagområdet og indenfor dansk som andetsprog i samarbejde. Dansk som andetsprog vil indgå i samtlige læringselementer. Tekniske hjælpemidler Uddannelsescentrets 2 store elev-kopimaskiner Bibliotekssystemet Studiecentret med computere Evaluering Faglige kompetencer Dine faglige kompetencer vil ikke blive vurderet særskilt under denne læringsaktivitet, men vil indgå i den samlede vurdering, når hver enkelt kompetencemål er opnået. Personlige kompetencer Dine personlige kompetencer vil blive vurderet løbende under den samlede uddannelse. I denne læringsaktivitet vil du blive vurderet på, om du arbejder videre med dine personlige kompetencer beskrevet under læringsaktiviteten Introduktion. Kompetencemål Se målene under læringsaktivitet 1. 34

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan for Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Obligatorisk Grundforløb

UDDANNELSESBOG. Obligatorisk Grundforløb UDDANNELSESBOG Obligatorisk Grundforløb 1. 1.1 1.2 1.3 Velkommen Formål med Grundforløbet Uddannelsens opbygning Personlig uddannelsesplan Læringsaktiviteter 2. 2.1 Læringssaktiviteter 3. 3.1 3.2 3.3 Standpunktskarakterer

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015

Praktik. i Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Praktik i Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 April 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Sag 191 278. Dokument 642 728. 1

Sag 191 278. Dokument 642 728. 1 Sag 191 278. Dokument 642 728. 1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Ældreområdets organisation og struktur side 3 Nøgletal side 3 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 4 Kig-praktikken

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod hovedforløbet social- og sundhedsuddannelsen ved Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SKOLEN...

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse

UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse UDDANNELSESBOG Pædagogisk Assistentuddannelse Brøndby Møllevej 4 2605 Brøndby Tlf.: 43 22 60 60 E-mail: fælles@socuc.dk Ved sygemelding: Sygemeldingen skal meldes inden kl. 10.00 på telefon: 43 22 60 60

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 6 1.1.1. Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg:...

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.3 Overordnet

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere