Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom"

Transkript

1 Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den ehvevsfaglige fællesindgang mad til menneske, som ændet ved bekendtgøelse n. 167 af 25. febua Gundfag i hovedfoløbet i denne uddannelsesodning e ændet i fohold til uddannelsesodningen af 8. juni 2009 som følge af, at bekendtgøelse n om gundfag og centalt udabejdede valgfag i ehvevsuddannelsene af 16. novembe 2010 med vikning fa 1. juli 2011 estatte bekendtgøelse n. 882 af 6. juli 2007 om gundfag og centalt udabejdede valgfag i ehvevsuddannelsene. Fo alle uddannelsens 3 speciale gælde, at omådefaget "Vaekundskab 2" i denne uddannelsesodning e justeet i fohold til uddannelsesodningen af 8. juni Endvidee gælde fo specialene kok og smøebødsjomfu, at det bundne specialefag "Danskfansk menulæe" i denne uddannelsesodning e justeet i fohold til uddannelsesodningen af 8. juni Endelig gælde fo kok, at omådefaget "Poduktudvikling, poduktion og sevice" i denne uddannelsesodning tæde i stedet fo gundfaget "Poduktudvikling, poduktion og sevice, modul 1" i uddannelsesodningen af 8. juni 2009, og at det bundne specialefag "Paktisk køkkenabejde" i denne uddannelsesodning e justeet i fohold til uddannelsesodningen af 8. juni Uddannelsesodningen tæde i kaft 15. juli Skolen kan fastsætte ovegangsodninge fo eleve, de e unde uddannelse i hovedfoløbet ved denne uddannelsesodnings ikafttædelse. Det følgende elatee sig til bilag 4 i ovennævnte bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009, som ændet ved bekendtgøelse n. 167 af 25. febua Til afsnit 1 Uddannelsens fomål og opdeling Uddannelsen indeholde følgende tin, som vælges af elev og viksomhed ved indgåelse af uddannelsesaftale: - Tin 1, gastonomassistent - Tin 2, Gastonom 1

2 Til afsnit 2 Uddannelsens vaighed og stuktu m.v. Uddannelsen til Gastonom med speciale kok vae 3 å 9 månede inkl. gundfoløbet Uddannelsen til Gastonom med speciale smøebødsjomfu vae 3 å inkl. gundfoløbet Uddannelsen til Gastonom med speciale cate vae 2 å 10 månede inkl. gundfoløbet Uddannelsen til Gastonomassistent vae 1 å 6 månede inkl. gundfoløbet Gastonomuddannelsens stuktu: Tin 1, Gastonomassistent Tin 1 vaighed 1 å 6 månede Gundfoløb *) Hovedfoløb 1 å 20 1 skole 10 Evt. Gastonomuddannelsen, kok 2 Tin 1 Tin 2 Gundfoløb *) Hovedfoløb 1 å Hovedfoløb 2 å 3 månede Evt skole 10 2 skole 10 3 skole 7 4 **) Gastonomuddannelsen, smøebødsjomfu Tin 1 Tin 2 Gundfoløb *) Hovedfoløb 1 å Hovedfoløb 1 å og 6 månede Evt skole 10 2 skole 7 3 skole 7 4 **) Gastonomuddannelsen, cate Tin 1 Tin 2 Gundfoløb *) Hovedfoløb 1 å Hovedfoløb 1 å og 4 månede Evt skole 10 2 skole 6 3 skole 6 4 **) *) Gundfoløbet kan estattes af Ny mestelæe. **) Paktik indtil udløbet af uddannelsestiden, minde end 3 månede, dog i ganske sælige tilfælde minde end 6 månede, jf. bestemmelsene i hovedbekendtgøelsens 34, stk. 2. Til afsnit 3 Sælige kompetencemål foud fo skoleundevisningen i hovedfoløbet Ingen uddybning. 2

3 Til afsnit 4 kompetencemål fo hovedfoløbet Den anbefalede model fo uddannelsens stuktu bygge på, at kompetencemålene fo hovedfoløbet opnås ved at uddannelsens gundfag, omådefag, specialefag og valgfag samt mål ud fa pædagogiske ovevejelse fodeles og gennemføes i en helhedsoienteet tilettelæggelse, de kombinee teoi og paktiske øvelse unde hovedfoløbets skoleophold og ophold. Det femgå af de følgende ovesigtsskemae, tabel 1 og tabel 2, hvilke undevisningsfag og mål, de indgå i uddannelsen, heunde hvilket elle hvilke kompetencemål, det pågældende fag/mål undestøtte. Næmee beskivelse af indholdet af de enkelte skolefag og mål findes sidst i denne uddannelsesodning. Fo så vidt angå de gundfag, de indgå i uddannelsen, kan de ses en suppleende beskivelse af mål og øvige amme i Bekendtgøelse om gundfag, som kan findes i Retsinfomation 3

4 Tabel 1 - Fagenes bidag til kompetencemålene - skoledelen af hovedfoløbet Faget bidage til følgende kompetencemål Nummeeingen af kompetencemål henvise til numene i bekendtgøelsens bilag 4, afsnit 4. Fagnavn Pæstati onstandad fo faget Vejlede nde tid i Tin 1 Gaston omassis tent Gundfag tin 1 I alt 2 2 Tin 2 Gastono muddann elsen, kok Tin 2 Gastono muddann elsen, smøeb ødsjomfu Tin 2 Gastono muddann elsen, cate 5,6,7,8,9 og11 Læing, kommu- 1 uge nikation og samabejde, modul 1 6,7,8,9,10 og 12 Salg og sevice F 1 uge Gundfag tin 2 I alt ,8 og 12 Engelsk F 2,0 uge 3,5,6,7,8,9,10 og 13 Ivæksættei og F 1,0 uge innovation Omådefag tin 1 I alt 7,5 7,5 1,2,4,9 og 10 Enæingslæe Begynde 0,5 uge 1,2,3,4,5,6,7,8 og 9 Køkken Rutineet 3,5 uge 2,3,4,5,6,9 og 10 Poduktionshygiejn Rutineet 1,0 uge e 3,4 og 10 Regning og Rutineet 1,0 uge kalkulation 1,2,3,4 og 10 Vaekundskab 1 Rutineet 1,5 uge 2,3,4,5,6,7,9,10,11, 13,16,17,19,20,23 og 24 1,3,4,5,9,10,13,16,20,21,22,23,24 og 25 1,2,3,4,10,13,14, 15,20,22,24 og 25 3,4,5,6,7,8,10,13, 16,17,20,21,22,23,2 4 og 25 1,2,3,7,9,10,13 og 20 Omådefag tin 2 alle te speciale Abejdsmiljø gastonom Natufag i poduktion Vaekundskab 2 Helhedsfoståelse Omådefag tin 2 kok Poduktudvikling, poduktion og sevice Begynde Begynde Avancee t Begynde Begynde I alt ,5 uge 1,0 uge 1,0 uge 0,5 uge I alt 1 1 1,0 uge 4

5 1,2,3,4,5,6,11,12,1 3,20,21,22,23,24, og 25 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,20, 21,22,23,24 og 25 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,20, 21,22 og 23 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14, 23, 24 og 25 Specialefag, Bundne specialefag, kok og smøebødsjomf u Dansk-fansk menulæe Planlægning og poduktion Bundne specialefag, kok Paktisk køkkenabejde Bundne specialefag, smøebødsjomf u Paktisk køkkenabejde Bundne specialefag, cate I alt 8 6 4,5 14,5 I alt Rutineet 1,0 uge Rutineet 3,0 uge I alt 4 4 Avanceet 4,0 uge I alt 2 2 Avanceet 2,0 uge 1,2,4,8,10,15 og16 Enæingslæe 2 Rutineet 0,5 uge 8,13 og 18 Dikkevae Begynde 0,5 uge 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16 og 18 2,3,5,6,7,8,10,17, 18 og 19 3,7,8,10,12,13,17, 18 og 19 Planlægning og poduktion I alt 4,5 Avanceet 1,5 uge Renholdelse Rutineet 0,5 uge Salgs Rutineet 1,0 uge 6,7,8,9,10,12 og 17 Spog, fagettet Begynde 0,5 uge Valgfi I alt specialefag tin 2, alle te speciale 1,0 uge 1,2,4,5,11,12,14, 15,16,21,22,23 og 25 Diætetik Rutineet 1,0 uge 4,5 5

6 1,2,3,4,5,6,7,21,22, 23, 24 og 25 4,7,13,21,22,23,24 og 25 7,13,14,21,22 og 23 1,2,3,4,5,7,9,11,12, 13,14,20,21,22 og 23 Valgfi specialefag tin 2, specialene kok og smøebødsjomf u Kusus og konfeencekøkken Keativ tallekenanetning Valgfi specialefag kok Menulæe med dikkevae Det økologiske køkken Avanceet 1,0 uge Avanceet 1,0 uge Avanceet 1,0 uge Avanceet 1,0 uge 7,13,21,22 og 23 Vinlæe Rutineet 1,0 uge 1,2,3,4,5,7,8,12,13, 23,24 og 25 1,2,3,4,5,7,12,13, 15og 16 1,2,3,4,5,7,13,15, 16 og 18 1,2,3,4,7,13,15,16 og 18 1,2,3,4,7,13,15 og 16 Valgfi specialefag smøebødsjomf u Paktisk økologisk køkkenabejde Valgfi specialefag cate Økologisk planlægning og poduktion i cafeteia Det keative kolde køkken Anetning af mad i cafeteia og kantinen Fugt og gønt i det vame køkken Avanceet 1,0 uge Avanceet 1,0 uge Avanceet 1,0 uge Avanceet 1,0 uge Rutineet 1,0 uge Valgfag tin 1 I alt 0,5 valgfag tin 1 Valgfag tin 2 I alt 1,0 1,0 0,5 Valgfag tin 2, kok Valgfag tin 2, smøebødsjomfu Valgfag tin 2, cate I alt 10,0 17,0 14,0 12,0 6

7 Tabel 3 Paktikuddannelsens bidag til kompetencemålene Aktiviteten bidage til følgende kompetencemål Nummeeingen af kompetencemål henvise til numene i bekendtgøelsens bilag 10, afsnit 4. Paktikmål Tin 1 Gastonomassist ent Tin 2 Gastonomuddannelse n, kok, smøebødsjomfu og cate 1,2,3,4,5,6,7,9,10 Vaemodtagelse 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Gundtilbeedning 1,2,3,4,5,67,9,10,13,14,2 0,22 og 23 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20,21,22 og 23 2,3,4,5,6,10,12,13,14,20, 21,22 og 23 1,2,3,4,5,67,9,10,13,14, 23, 24 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,23, 24,25 2,3,4,5,6,10,12,13,14,23, 24,25 1,2,31,2,3,4,5,6,7,9,10, 12, 15,16,17,19 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,15 og 16 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 16,18 og 19 Vaemodtagelse Gundtilbeedning Menuplanlægning, økonomi og planlægning Vaemodtagelse Gundtilbeedning Menuplanlægning, økonomi og planlægning Vaemodtagelse Poduktion Renholdelse Specialet kok Specialet smøebødsjomfu Specialet cate 4,5,6,7,8,10,12,13 og 17 Salg Til afsnit 5 tilettelæggelse af skoleundevisningen og uddannelsen Undevisningen i hovedfoløbet omfatte 1 uges valgfi specialefag. Eleven vælge i samåd med stedet og skolen valgfi specialefag. Valget skal femgå af elevens uddannelsesplan, jf. bestemmelsene i bekendtgøelsen om ehvevsuddannelse. Paktikviksomheden skal i hve peiode afholde mindst en samtale med eleven om dennes abejdsindsats og kompetenceudvikling, set i fohold til opnåelse af kompetencemål fo peioden. Samtalens konklusione indføes i elevens uddannelsesbog foud fo hve skolepeiode. De skolevejledninge, som skolen udstede efte de enkelte skoleophold, og de eklæinge, som viksomheden udstede efte det enkelte ophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog, jf. bestemmelsene i bekendtgøelsen om ehvevsuddannelse. 7

8 Til afsnit 6 Bedømmelse og bevise mv. Gastonomuddannelsens tin 2: Fo eleve, de afslutte gastonomuddannelsen med speciale kok, med speciale smøebødsjomfu elle med speciale cate, afholde skolen i sidste skolepeiode en afsluttende pøve, de udgø en svendepøve. Eksamensbekendtgøelse finde anvendelse. Svendepøven bestå af en paktisk del og en mundtlig del. Den samlede pæstation udløse én kaakte. Opgavene til svendepøven stilles af skolen efte samåd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. Det faglige udvalg udabejde en censovejledning til bug fo censoene (skuemestene), jævnfø bestemmelsene i hovedbekendtgøelsen. Skolen skal have en kopi af censovejledningen til bug fo eksaminato. Ved indkaldelse af eleve til sidste skolepeiode sende skolen en liste ove de pågældende eleve med angivelse af elevenes viksomhed til det faglige udvalg. Heefte udpege det faglige udvalg 2 censoe (skuemeste) til den foestående svendepøve og give skolen meddelelse heom. I specialene kok og smøebødsjomfu udpeges de censoe (skuemeste) fo hve 8 eleve. I cate udpeges de censoe (skuemeste) fo hve 6 eleve. De afsættes en dag til gennemføsel af den paktiske del og den mundtlige del af pøven. Den mundtlige del af pøven afholdes umiddelbat efte den paktiske del. Fo specialene kok og smøebødsjomfu bestå den paktiske del af svendepøven af 2 opgave i køkkenpoduktion, en bunden opgave og en delvis fi opgave. Pøven vae 3 time og 30 minutte. Den mundtlige del af pøven bestå af spøgsmål og dialog med udgangspunkt i åvaekuvens indhold og den paktiske opgaveløsning samt om emne fa omådefag og bundne specialefag. Den mundtlige del af pøven i specialene kok og smøebødsjomfu vae 20 minutte. Svendepøven Begynde i sidste skoleuge i hovedfoløbet i specialene kok og smøebødsjomfu med udleveing af opgavekot dagen fø afviklingen af svendepøven. Den paktiske del af svendepøven tage udgangspunkt i udleveet åvaekuv. Med udleveing af opgavekot afsættes de 4 time til fobeedelse af den paktiske del og den mundtlige del af pøven, som afvikles dagen efte. Unde fobeedelsen udabejde eleven mateiale, de skal indgå i den paktiske del og den mundtlige del af pøven. Elevbesvaelsen aflevees til faglæeen. Fobeedelsen foegå på skolen. Fo cate bestå den paktiske del af svendepøven af 2 opgave i køkkenpoduktion, en bunden opgave og en delvis fi opgave. Pøven vae 2 time og 45 minutte. Den mundtlige del af pøven i cate bestå af spøgsmål og dialog med udgangspunkt i åvaekuvens indhold og den paktiske opgaveløsning samt om emne fa omådefag, bundne specialefag og makedsføingsmateialet. Den mundtlige pøve i cate vae 30 minutte. 8

9 Svendepøven begynde i sidste skoleuge i hovedfoløbet i cate med, at eleven tække opgavekotet dagen fø afviklingen af svendepøven. Den paktiske del af svendepøven tage udgangspunkt i udleveet åvaekuv. Nå opgavekotet e tukket, afsættes de 4 time til fobeedelse af den paktiske del og den mundtlige del af pøve, som afvikles dagen efte. Unde fobeedelsen femstille eleven et skiftligt mateiale, heunde makedsføingsmateiale, de skal indgå i den paktiske del og den mundtlige del af pøven. Elevbesvaelsen aflevees til faglæeen. Fobeedelsen foegå på skolen. Elevenes pæstation bedømmes med én kaakte, de e udtyk fo en samlet vudeing af den paktiske og den mundtlige del af pøven. Den paktiske del vægte med 75 % og den mundtlige del vægte med 25 %. Fo at bestå svendepøven skal eleven opnå kaakteen 02. Kaaktegivning e i henhold til 7- tinsskalaen. Umiddelbat efte afholdelse af svendepøven oientee skolen Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen om kaakteen, den enkelte elev ha opnået, med henblik på udvalgets udstedelse af uddannelsesbeviset (svendebevet). Opnå eleven kaakteen: 1) 02 anføes på svendebevet: Bestået 2) 4 anføes på svendebevet: Bestået 3) 7 anføes på svendebevet: Ros 4) 10 anføes på svendebevet: Bonze 5) 12 anføes på svendebevet: Sølv Uddannelsesbeviset (svendebevet) udsendes til stedet 2 6 fø elevens uddannelses afsluttes. 9

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008, som ændret af bekendtgørelse nr. 434 af 30.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Uddannelsen til gastronom, specialet kok, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/01/2014 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) Revision 1. septembe 2016 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Uddannelsen til tjener er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Bager/ Konditor Til bekendtgørelsens kapitel 1 Uddannelsens formål og opdeling Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af det Faglige Fælles Udvalg

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for modelsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 4. marts

Læs mere

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar 2015 Ernæringsassistent / ernæringshjælper Erhvervsskolerne Aars Den lokale undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsens hovedforløb er udarbejdet i

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Uddannelsen til gastronom, specialet smørrebrød og catering, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Veterinærsygeplejerske Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 01/06/2008 Udstedt af det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 146 af 29/02/2008 om uddannelserne i

Læs mere