Naturfilosofi og bæredygtighed et kursus for projektledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturfilosofi og bæredygtighed et kursus for projektledere"

Transkript

1 Kursusbeskrivelse naturfilosofi og bæredygtighed 2009 Gravitations/Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier Naturfilosofi og bæredygtighed et kursus for projektledere Vi lever i en tid, hvor menneskets forhold til naturen bringes på dagsorden med stadig større styrke. Selve menneskehedens fremtid bringes på bane, når det fra nogle sider fremhæves at naturen er i gang med at reagere på mange års menneskelige påvirkninger. Andre hævder at der er tale om "naturlige" udsving af en karakter, der har været mange af før og vil komme flere af siden. Hvad enten man tror på det ene eller det andet, rejser klimaforandringerne mange spørgsmål herunder hvad det vil sige at leve i en bæredygtig relation til naturen. Men også hvilken slags relation der hersker i det hele taget mellem naturen og dens elementer og beboere, det være sig menneskelige, guddommelige, eller "naturlige" relationer. Når vi som mennesker og organisationer står foran at skulle gennemføre strategiske eller resultatbevidste interventioner i det menneskeskabte og/eller naturgivne univers, bliver de relationer bragt i fokus. Filosofien stikker sit ansigt frem. I mange tilfælde vil det kun være for en kort stund, indtil fx et udviklingsprojekt går ind i en mere operationel fase, hvor tekniske og taktiske vilkår sætter dagsorden for den videre handlen. Men hvor meget har den enkelte projektleder, medarbejder, eller frie agent egentlig tænkt over den filosofiske opfattelse af forholdet mellem menneske og natur? Hvad er det for en natur, vi tænker med ind, når vi planlægger et forløb i en by, i et netværk, i et lokalsamfund, hvor der står bæredygtighed øverst på projektbeskrivelsen? Når vi sætter innnovationsprojekter i gang, for at få bæredygtigheden frem i et produkt eller en virksomheds omgang med verden? Målet med dette kursus er på den ene side at give en solidt funderet portion dannelse om naturfilosofi til mennesker, der er involveret i projekter med relation til bæredygtighed i en professionel sammenhæng. Vi vil kombinere den bredere dannelse med et mere direkte perspektiv på de operationelle aspekter ved deltagernes projekter. Afstanden mellem filosofi og projektledelse kan opleves som stor. For at mindske den, trækker vi på en række aktionsfilosofiske værktøjer, som er udviklet til at mindske afstanden mellem filosofiske begreber og hverdagsliv. Det giver bæredygtighed en filosofisk dimension og giver deltagerne adgang til det, som sociologen Scott Lash betegner som både ontologisk og professionel refleksion. Det sekundære mål er således i kraft af de refleksioner at hjælpe deltagerne fra at være medarbejdere til at være medskabere af en dybere bæredygtighed.

2 Den typiske deltager på kurset har en væsentlig funktion omkring udformning og gennemførelse af et eller flere projekter, hvor konkrete tiltag skal iværksættes omkring bæredygtighed. Det kan fx være forandringsprojekter, bydelsprojekter, lokalt forankrede eller netværksbaserede projekter. Eller det kan være innovationsprojekter med mere direkte produktfokus, eller bredere virksomhedsfokus. Fælles for projekterne er, at de dels involverer en egentlig intervention fra projektmedartbejderens side og dels rummer en dimension der retter sig mod forholdet mellem menneske og natur. Vores definition af natur er her ret bred, da vi selv ser mennesket som en indgroet del af selvsamme natur ligesom fx byer, videnskab eller teknologi. Naturfilosofi er derfor ikke bare en filosofi om naturen, men en filosofi om forholdet mellem det menneskelige, det naturlige og teknikken. Det er forhold, der går langt tilbage i vores civilisations historie og vi kan næppe forvente at den relation holder op med at udvikle sig i fremtiden. Kurset går da heller ikke ud på at give noget endeligt bud på hvad naturfilosofi er, men at introducere til et stort emne og gøre det tilgængeligt for det daglige liv i et moderne samfund. Vi retter kurset direkte til projekttilknyttede ledere og centrale medarbejdere i projekter med en bæredygtig profil. Det afspejles i kursets vægtning af de tre dele: 1. Introduktion til teoretisk/historisk naturfilosofi, med henblik på at give deltagerne et godt indblik i nogle af naturfilosofiens vigtigste og mest relevante fortolkninger og problemstillinger 2. Introduktion til aktionsfilosofiske værktøjer til at knytte filosofiske problemstillinger og spørgsmål til det daglige arbejdsliv, til visioner, projekter og erfaringer fra hverdagen 3. Refleksionsredskab med afsluttende, fremadrettet rapport, om hvordan den naturfilosofiske lærdom kan gøres brugbar i forhold til konkrete delprojekter i deltagernes overordnede projekter og arbejdsliv De tre dele af kurset spiller sammen igennem et parallelforløb over fem samlinger i København og omegn i løbet af foråret og forsommeren Alle tre dele indgår i alle samlingerne; vægtningen af dem forskydes gradvist igennem kurset. Skabelonen for de fem samlinger er som følger: Formiddag (ca. 9 12) Eftermiddag 1 (ca ) Eftermiddag 2 (ca ) Naturfilosofisk tematisk gennemgang med oplæg og øvelser (se herunder) Gennemgang af aktionsfilosofiske værktøjer med afsæt i formiddagens naturfilosofiske problemstillinger Arbejde med relatering af natufilosofiske problemstillinger til egne projekter hver gang med præsentation af 2 3 projekter, fælles refleksion og opsamling

3 Efter de fem samlinger i Danmark rykker kurset til en 10 dages intensiv naturfilosofisk ekskursion til Cévennes bjergene i det sydlige Frankrig. Her bringes de tre elementer sammen i en løbende, kreativt orienteret refleksion, der skal skabe forbindelse mellem den teoretiske eller spekulative filosofi og deltagernes arbejdsliv. Forud for rejsen til Frankrig sætter vi deltagerene i gang med arbejdet med en status og visionsrapport om forholdet mellem naturfilosofi og bæredygtighed i forhold til deres egne projekter. Under opholdet i Frankrig gennemgår hele holdet hver eneste deltagers refleksioner, og der sparres med nogle erfarne eksperter i forhold til bæredygtig innovation. Dette individuelle miniprojekt afsluttes efter hjemkomsten til Danmark, hvor rapporten afleveres som afløsning af kurset under en afsluttende præsentationsseance. Om Cevennes delen af kurset Den nederste del af den franske bjergkæde Massif Central kaldes Les Cévennes. Den sydligste del af bjergområdet ligger kun en lille time fra Middelhavet og er præget af det varme, sydfranske klima og Nîmes sletten. Men også af det lidt vildere og køligere bjergklima adskillige bjerge er over 1500 m. og Mont Lozère er Cévennernes højeste punkt med 1702 m. Hvert efterår gennemhegles bjergene af épisodes cévénoles, når de kolde vinde fra Nord mødes med de varme vinde fra havet mod syd og skaber voldsomme regnskyl og hyppige oversvømmelser. En stor del af Cévennerne har været naturpark siden 1970, hvilken man mærker tydeligt når man først bevæger sig til fods op ad skråningerne og op på de langstrakte højderygge, Les Causses. Får, gribbe, ørne, murmeldyr og talrige andre dyr og et utal af planter fylder området, afbrudt af store områder af lyng, der står i dyb lilla hver sensommer. Områdets skønhed har tiltrukket mange kunstnere, fra R.L. Stevenson, der skrev Travels with a Donkey in the Cevennes i 1879, til de mange malere der drog op fra Arles for at forsvinde i bjergenes tavse farvepaletter. Områdets særegne politiske historie går fra de ukendte folk, der har efterladt stendysser og hulemalerier bag sig, til århundreders religionskrige, der kulminerede med et stort opgør i starten af 1700 tallet. Minedriften dominerede flere små byer i industrialderen i dag er alle minerne tomme og man mærker mest af alt turistindustriens (oplevelsesøkonomiens) udnyttelse af de ressourcer, området byder på. Men man ser og mærker også, at de relativt øde områder i mange år har tiltrukket små grupper af mennesker, der søgte væk fra de store byer og ud, hvor de kunne etablere økologiske landbrug, atelierer, eller bare trække sig tilbage til et liv mere i pagt med naturen. Vores rejse til og i Cévennnerne vil være præget af flere af disse træk. Vi skal vandre på de tomme plateauer i måneskæret, gå fra oldtidens huler til nutidens panoramaer, gå mellem

4 gribbe og dykke ned i de svalende vandløb, der findes mange steder her. Vi skal også møde en del af de mennesker, der har etableret sig her og høre om nogle af dem, der har præget områdets naturhistorie og filosofiske historie. Der vil komme flere gæsteoplægsholdere og 1 2 besøg på lokale bedrifter (honningproduktion, fåreavl, mm). Desuden vil deltagerne kommer til at forberede deres egne projekter, som de skal føre ud i livet i interaktion med hverdagens arbejdsplads eller projekt, når de vender hjem. Opholdet i Cevennerne fungerer således som en kombineret arbejdslejr og fysisk forskydning af perspektiv fra en dansk sammenhæng til en fransk, fra en teoretisk og historisk sammenhæng til en mere praktisk og situeret. Under opholdet forventes deltagerne at have produceret en synopsis til den rapport, der afslutter kurset, en rapport, der skrives færdig efter hjemkomsten til Danmark. Rapporten afleveres 14 dage efter rejsen til Cevennerne og bedømmes efter 7 skalaen. Første fem gange af kurset finder sted på Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 17, lokale Kc7, den 15/5, 29/5, 12/6, 26/6 og 24/7, alle dage kl. Internatet finder sted på forskellige lokaliteter i Cévennes bjergene i Frankrig (yderligere oplysninger i kursusbeskrivelsen), fælles afgang fra København 24/8 og hjemkomst 31/8. Afhængigt af interessen i de forskellige varianter (se næste side), kan internatet i stedet finde sted i København. Den afsluttende rapport afleveres 22. september. Herunder en model over kursets progression, som fungerer efter en feedforward og feedback bevægelse fra filosofi over redskaber til projektfokus.

5 Formalia Beståelse af det lange kursus med alle elementer og afsluttende rapport giver 10 ECTSpoints. Beståelse af det korte forløb (første fem dage) med en rapport over det lærte og forslag til en intervention giver 6,5 ECTS points. Pris for det fulde kursus, variant A (fem hele dage à 7 timer + 6 dages internat i Frankrig) DKK , (et begrænset antal pladser vil være til rådighed til deltagere, der kan begrunde at de ikke bør betale fuld pris, til en særpris på DKK 9 500, ) Pris for det fulde kursus, variant B (fem hele dage à 7 timer + 6 dages internat i Danmark) DKK , (et begrænset antal pladser vil være til rådighed til deltagere, der kan begrunde at de ikke bør betale fuld pris, til en særpris på DKK 8 000, ) Pris for det korte kursus (fem hele dage à 7 timer, i Danmark) DKK 8700 (et begrænset antal pladser vil være til rådighed til deltagere, der kan begrunde at de ikke bør betale fuld pris, til en særpris på DKK 4 000, ) Forberedelse/forudsætninger til kurset Det forudsættes at deltagerne er vant til at orientere sig i et akademisk pensum, dvs at vi forventer at deltagerne har en kandidatgrad eller tilsvarende, eller kan rimeliggøre at de har forudsætninger for at deltage alligevel. Derudover stilles der ikke krav om filosofiske forudsætninger. En liste over anbefalet litteratur vil være til rådighed, kompendium sendes ud ved endelig tilmelding til kurset.

6 Plan for det samlede forløb Dato 15/ / / / / /8 31/8 09 sep 09 NATURFILOSOFI OG BÆREDYGTIGE PROJEKTER Emne Intro til naturfilosofi; formål med kurset; naturfilosofien i antikken og middelalderen; intro til deltagernes projektdimension; intro til aktionsfilosofisk vørktøjskasse Naturfilosofien i det moderne vesten; fra klassifikation til potentialitet; identificering af projekternes problema; Naturfilosofi udenfor vesten: buddhisme, Islam, konfutsianisme; fra potentialitet til virtualitet; identificering af virtualitetspunkter i projekterne Naturfilosofi, kompleksitet, bæredygtighed, naturfilosofiske handlingsveje; udformning af projektvisioner; udformning af projektplaner Opsamling på forløbet øvelser der på baggrund af filosofisk analyse tegner første skitse til interventioner i deltagernes projekter Forberedelse af tur til cevennerne Seminar i cévennerne, Sydfrankrig; lige dele vandringer og besøg hos lokale iværksættere, koblet med filosofiske workshops og forberedelse af deltagernes interventioner i deres egne projekter. Aflevering af afsluttende rapport

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere