Version 1.0 Februar Xerox Color 800i/1000i trykenheder Xerox Color 800/1000 trykenheder Sikkerhedsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 1.0 Februar 2015. Xerox Color 800i/1000i trykenheder Xerox Color 800/1000 trykenheder Sikkerhedsvejledning"

Transkript

1 Version 1.0 Februar 2015 Xerox Color 800i/1000i trykenheder Xerox Color 800/1000 trykenheder

2 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox and figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. FreeFlow, SquareFold, Xerox printeract, MeterAssistant, SuppliesAssistant, CentreWare, Scan to PC Desktop og Xerox Extensible Interface Platform er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktstatus, oprettelsesstatus og/eller specifikationer kan ændres uden yderligere varsel. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Internet Explorer og Word er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. PANTONE er et registreret varemærke, som tilhører Pantone, Inc. ScanFlowStore er et registreret varemærke tilhørende Nuance Communications, Inc. Apple, Macintosh, Mac OS og EtherTalk er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registeret i USA og andre lande. Dele af Apples tekniske brugerdokumentation er anvendt ifølge tilladelse fra Apple Computer, Inc. Adobe, Adobe-logoet, Acrobat, Acrobat-logoet, Acrobat Reader, Distiller, Adobe PDF-logo, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign og Photoshop er registrerede varemærker, som tilhører Adobe Systems, Inc. PostScript er et Adobe-registreret varemærke, som anvendes sammen med Adobe PostScript Interpreter, Adobe PDL (Page Description Language) og andre Adobe-produkter. Dette produkt er ikke godkendt eller sponsoreret af Adobe Systems, udgiver af Adobe Photoshop. Fiery og PrintMe er registrerede varemærker tilhørende Electronics For Imaging, Inc.Creo er et registreret varemærke, der tilhører Creo, Inc.Plockmatic er et varemærke af CFS Products Inc.GBC andadvancedpunch er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende General Binding Corporation.GBC og e/binder 200 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende General Binding Corporation.HP, HPGL, HPGL/2 og HP-UX er registrerede varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation.Netscape er et registreret varemærke, der tilhører Netscape Communications.UNIX er et registreret varemærke, der tilhører Open Group.Mozilla Firefox er et varemærke tilhørende Mozilla Foundation.AOL er et registreret varemærke, der tilhører AOL Incorporated.Linux er et registreret varemærke, der tilhører Linus Torvalds.Netware er et registreret varemærke, der tilhører Novell, Incorporated.Equitrac Office er et registreret varemærke, der tilhører Equitrac Corporation.Solaris er et registreret varemærke, der tilhører Sun Microsystems, Inc.Kerberos er et varemærke, der tilhører Massachusetts Institute of Technology.DocuWorks er et registreret varemærke, der tilhører Fuji Xerox Co., Ltd. BR678

3 Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger og certificeringer Advarselsmærkater Radiofrekvens I USA I Canada (ICES-003) RFID (Radio Frequency Identification Device) Godkendelse ang. lavstrømsudstyr Certificering Certificering i Europa Overholdelse af EU Harmonics Standard ENÂ : Overholdelse af EU Flicker Standard ENÂ : Sikkerhedsoplysninger Elektrisk sikkerhed Nødslukning Strømforsyning Slukning Oplysninger om Perfect Binder til de nordiske lande Lasersikkerhed USA Europa (EU) Driftssikkerhed Vedligeholdelse Støvsugere: Spild af toner, rengøring Oplysninger om forbrugsstoffer Patroner Miljø Oplysninger om ozon Genbrug og kassering USA og Canada Kviksølv EU Udstyr, som anvendes i hjemmet Udstyr, som anvendes i firmaer Batteri For firmaer i EU i

4 Indholdsfortegnelse Kassering i lande udenfor EU Turkey RoHS regulation Yderligere information Ulovligt i USA og Canada Det er ulovligt i USA Det er ulovligt i Canada Regulativer for kopiering - Andre lande ii

5 1 Bemærkninger og certificeringer Advarselsmærkater ADVARSEL Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, hvor der kan opstå personskade. ADVARSEL OM VARM OVERFLADE Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, hvor der kan opstå personskade. FORSIGTIG Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, som kræver speciel håndtering for at undgå person- eller maskinskade. ADVARSEL OM LASER Dette symbol gør brugeren opmærksom på, at der anvendes laser i produktet og at de korrekte forholdsregler skal overholdes. 1-1

6 Bemærkninger og certificeringer Radiofrekvens I USA Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse A digital enhed, i henhold til del 15 af Federal Communications Commission (FCC) regler. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren vil være forpligtet til at afhjælpe interferensen for hans/hendes egen regning. Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen. ADVARSEL Skærmede kabler skal bruges med dette udstyr for at opretholde overensstemmelse med FCC-reglerne. I Canada (ICES-003) Dette klasse "A" digitale apparat overholder den canadiske standard ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme á la norme NMB-003 du Canada. RFID (Radio Frequency Identification Device) Dette produkt genererer 13,56 MHz via et ILS (Inductive Loop System) som et RFID-system (Radio Frequency Identification Device). Dette RFID-udstyr overholder kravene fastsat i FCC, afsnit 15, Industry Canada RSS-210, Rådets direktiv 99/5/EU og alle nationale og internationale love og lovgivning. Betjening af denne enhed er underlagt følgende to betingelser: 1) Dette udstyr kan forårsage skadelig interferens og 2) udstyret skal acceptere enhver interferens det måtte modtage, inkl. interferens, som kan forårsage uønsket handling. Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen. 1-2

7 Bemærkninger og certificeringer Godkendelse ang. lavstrømsudstyr Dette Xerox-produkt er i overensstemmelse med forskellige nationale og internationale sikkerhedsregulativer. Alle systemporte overholder SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage) for tilslutning til kundeeget udstyr og netværk. Tilslutning af kundeeget eller tredjepartstilbehør skal overholde ovennævnte eller yderligere krav. Alle moduler, som kræver ekstern tilslutning, skal installeres ifølge installationsproceduren. Certificering Dette produkt er certificeret af nedenstående agentur i henhold til de nævnte sikkerhedsstandarder. Agency CSA International NEMKO Standard UL :2007 (2nd edition) +R12.11 CAN/CSA-C22.2 No (2nd edition) +A1:2011 IEC :2005 (2nd Edition) +A1:2009 EN :2006 (2nd Edition) +A11:2009; +A1:2010; +A12:2011 Certificering i Europa CE-mærket på denne maskine symboliserer Xeroxs deklaration om overholdelse af følgende gældende EU-direktiver af nævnte datoer: 12. december 2006: Rådets direktiv 2006/95/EF, som ændret. Tilnærmelse af lovgivning i medlemslandene ang. lavstrømsudstyr. 15. december 2004: Rådets direktiv 2004/108/EF, som ændret. Tilnærmelse af lovgivning i medlemslandene ang. elektromagnetisk kompabilitet. 9. marts 1999: Direktiv 1999/5/EF for Radio- og telekommunikationsudstyr Hele deklarationen om tilnærmelse, inkl. de relevante direktiver og standarder, fås ved henvendelse til din autoriserede, lokale forhandler. 1-3

8 Bemærkninger og certificeringer ADVARSEL Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen. For at kunne anvende denne maskine i nærheden af ISM-udstyr, skal udstråling fra sådant udstyr muligvis begrænses. Dette er et klasse A-produkt i boligområder. Denne maskine kan forårsage radiointerferens i hvilket tilfælde, brugeren skal prøve at tage fornødne forbehold. Der skal anvendes tildækkede kabler for at imødekomme kravene i rådets direktiv 2004/108/EU. Overholdelse af EU Harmonics Standard ENÂ :2005 "Udstyret imødekommer kravene fastsat i EN :2005" Denne maskine imødekommer kravene fastsat i EN :2005, som definerer begrænsninger for harmonisk strøm, som kan produceres af udstyr installeret i EU eller EEA (European Economic Area). Overensstemmelse er baseret på anvendelse af begrænsninger, som tillader installation og forbindelse til almindelig srømforsyning. Overholdelse af EU Flicker Standard ENÂ :2000 Udstyret imødekommer kravene fastsat i EN :2000 Denne maskine kan kun anvendes steder med en strømforsyning på 100 Amp eller mere pr. fase. 1-4

9 2 Sikkerhedsoplysninger Din Xerox-maskine og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder anerkendte miljøstandarder. Læs følgende instruktioner grundigt, før du tager produktet i brug for at sikre, at du betjener udstyret på korrekt vis. BEMÆRK Sikkerheds- og miljøafprøvningen og ydelsen af dette produkt er udelukkende kontrolleret med Xerox-materialer. ADVARSEL Uautoriserede ændringer, såsom tilføjelse af nyt tilbehør eller tilslutning af eksternt udstyr, kan påvirke denne produktgodkendelse. Kontakt din lokale Xerox-repræsentant for yderligere information. Dette Xerox-produkt er sikkerhedsgodkendt af følgende standarder: CAN/CSA-C22.2 No (2nd edition) +A1:2011 UL :2007 (2nd edition) +R12.11 IEC :2005 (2nd Edition) +A1:2009 EN :2006, (2nd Edition) +A11:2009; +A1:2010; +A12:2011 Elektrisk sikkerhed Brug kun den netledning, der fulgte med maskinen. Netledningen skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Der må ikke bruges forlængerledning. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl, om kontakten har jordforbindelse. Brug ikke et stik med jordforbindelse til at slutte maskinen til en strømkilde uden jordforbindelse. 2-1

10 Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL Forkert tilslutning af maskinens netledning kan give elektrisk stød. Maskinen må ikke placeres på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen. Placer ikke genstande oven på netledningen. Tilsidesæt eller inaktiver ikke elektriske eller mekaniske sikkerhedsanordninger. Blokér ikke ventilationsåbninger. De sikrer, at maskinen ikke overophedes. Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne. Rør ikke ved et spændingspunkt eller en komponent, da det kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Nødslukning Hvis en af følgende situationer opstår, skal du omgående slukke for strømmen til maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten. Tilkald en autoriseret Xerox-servicerepræsentant for at løse problemet. Der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra maskinen. Netledningen er beskadiget eller flosset. En afbryder i vægpanelet, en sikring eller en anden sikkerhedsforanstaltning aktiveres. Der er spildt væske på maskinen. Udstyret udsættes for vand. En del af maskinen er beskadiget. Strømforsyning Maskinen skal sluttes til den type strømforsyning, der angives på datapladen. Kontakt dit el-selskab eller en elektriker, hvis du er i tvivl, om strømforsyningen overholder kravene. ADVARSEL Slut altid maskinen til et kredsløb med jordforbindelse. Maskinen leveres med et stik med jordforbindelse. Dette stik kan kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i kontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikkontakten. FORSIGTIG Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du lade en autoriseret elektriker kontrollere kontakten. Slukning Maskinen slukkes ved at tage netledningen ud af stikket. Hvis du vil afbryde al strøm til maskinen, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. 2-2

11 Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om Perfect Binder til de nordiske lande VIGTIGT Følgende oplysninger gælder KUN for de nordiske lande, hvor Perfect Binder-efterbehandleren er installeret. I Finland: Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan I Norge: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt I Sverige: Apparaten skall anslutas till jordat uttag Lasersikkerhed USA Dette produkt er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og er certificeret som et Klasse 1-laserprodukt under Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i USA Food and Drug Administration (FDA) indførte bestemmelser for laserprodukter. Dette produkt er i overensstemmelse med FDA præstationsnormer for laserprodukter undtagen for afvigelser i henhold til Meddelelse Om Laser nr 50 af 24. juni Disse regler gælder for laserprodukter, der markedsføres i USA. Etiketten på maskinen angiver overholdelse af CDRH reglerne og skal være påsat laserprodukter, der markedsføres i USA. Dette produkt udsender ikke farlige laserstråler. ADVARSEL OM LASER Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre end de, der er angivet heri, kan medføre farlig eksponering af laserlys. Da stråling, der udsendes indeni dette produkt er fuldstændig indesluttet i beskyttende kabinet og udvendig beklædning, kan laserstrålen ikke slippe ud fra maskinen på noget tidspunkt af brugeroperationen. Maskinen er påhæftet laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet for Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, som kræver specielt værktøj for fjernelse. Fjern ikke disse paneler. Der findes ingen områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren. Europa (EU) Dette produkt imødekommer IECs sikkerhedsstandard : 2007 (2. udgave) 2-3

12 Sikkerhedsoplysninger Denne maskine overholder de af regeringen fastsatte krav for ydeevne for lasere samt de krav, der er fastsat af nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Maskinen udsender ikke farligt lys, da der er lukket helt af for laserstrålen under brugerhandlinger og vedligeholdelse. ADVARSEL Brug af funktioner, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke beskrives i denne vejledning, kan udsætte dig for farligt laserlys. Maskinen er påhæftet laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet for Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, som kræver specielt værktøj for fjernelse. Fjern ikke disse paneler. Der findes ingen områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren. Hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger ang. produktet eller Xerox-leveret materiale, kan du ringe på følgende nummer: +44 (0) Driftssikkerhed Din Xerox-maskine og dens forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder anerkendte miljøstandarder. Anvend følgende retningslinjer for at sikre sikker drift af din maskine: Anvend kun materialer, der er specielt egnet til denne maskine. Brug af andre midler kan forringe ydeevnen og medføre farlige situationer. Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med maskinen. Maskinen skal placeres på et sted med tilstrækkelig ventilation, og hvor der er plads til at udføre eftersyn. Placer altid maskinen på en jævn overflade (ikke på et tykt tæppe), som kan bære maskinens vægt. Prøv ikke på at flytte maskinen. En fastlåsningsmekanisme blev aktiveret, da maskinen blev installeret, som kan ødelægge tæppe eller gulv. Placer aldrig udstyret i nærheden af en radiator eller anden varmekilde. Placer aldrig udstyret i direkte sollys. Placer aldrig maskinen direkte under eller i nærheden af airconditionsanlæg. Placer ikke kaffe eller anden væske på maskinen. Bloker eller tildæk ikke maskinens åbninger. Tilsidesæt eller inaktiver ikke elektriske eller mekaniske sikkerhedsanordninger. ADVARSEL OM VARM OVERFLADE Vær forsigtig, når du arbejder i områder med dette advarselssymbol. Disse områder kan være varme og bør ikke berøres. 2-4

13 Sikkerhedsoplysninger Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger. Vedligeholdelse Vedligeholdelsesprocedurer beskrives i den brugerdokumentation, der fulgte med maskinen. Udfør ikke vedligeholdelse på maskinen, som ikke er beskrevet i kundedokumentationen. ADVARSEL Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. Disse rengøringsmidler kan være eksplosive og brandfarlige, hvis de anvendes på elektromekanisk udstyr. Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i brugerdokumentationen. Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele bag disse låger, der kræver vedligeholdelse eller eftersyn. BEMÆRK Xerox-maskinen er udstyret med en energibesparende funktion, som reducerer strømforbruget, når den ikke anvendes. Maskinen kan efterlades tændt hele tiden. ADVARSEL OM VARM OVERFLADE Metaloverfladerne i fuserområdet er varme. Vær forsigtig, når du udreder papirstop i dette område og rør ikke ved metaloverfladerne. Støvsugere: Spild af toner, rengøring Brug en kost eller en våd klud til at fjerne spildt toner. Fej langsomt for at minimere dannelsen af støv under rengøringen. Brug ikke en støvsuger. Hvis det er nødvendigt at bruge en støvsuger, skal den være konstrueret til brændbart støv (f.eks. eksplosions nominel motor og ikke-ledende slange). Oplysninger om forbrugsstoffer Opbevar alle forbrugsstoffer i henhold til de instruktioner, der er angivet på indpakningen eller beholderen. Forbrugsstoffer skal opbevares utilgængeligt for børn. Toner, tonerpatroner og tonerbeholdere må aldrig komme i nærheden af ild. 2-5

14 Sikkerhedsoplysninger Patroner ADVARSEL Pas på, at du ikke kommer til at røre ved hud eller øjne, når du håndterer f.eks. fuser eller toner. Det kan forårsage irritation eller betændelse. Prøv ikke på at skille patronerne ad. Det øger risikoen for kontakt med hud eller øjne. 2-6

15 3 Miljø Oplysninger om ozon Denne maskine producerer ozon under normal drift. Den ozon, der produceres, er tungere end luft og afhænger af kopieringsmængderne. Installer maskinen i et lokale med god ventilation. Yderligere oplysninger om ozon findes i Xerox-udgivelsen Ozone (varenummer 610P64653), der kan rekvireres ved at kontakte ASK-XEROX i USA og Canada. Brugere på andre markeder skal kontakte deres lokale Xerox-repræsentant. Genbrug og kassering USA og Canada Hvis du selv skal stå for bortskaffelse af dit Xerox-produkt, skal du være opmærksom på, at produktet indeholder lampe(r) med kviksølv og kan indeholde bly, perklorater og andre materialer, hvis bortskaffelse er underlagt miljømæssige hensyn. Tilstedeværelsen af bly, kviksølv og perklorat er i fuld overensstemmelse med de verdensomspændende regler for anvendelse deraf på det tidspunkt, hvor produktet blev markedsført. Xerox har et verdensomspændende genbrugs-/genanvendelsesprogram. Kontakt din Xerox-salgsrepræsentant (1-800-ASK-XEROX) for at afgøre, om dette Xerox-produkt er en del af programmet. Hvis du ønkser mere information om Xerox-miljøprogrammer, skal du gå til For information om genanvendelse og bortskaffelse bedes du kontakte de lokale myndigheder. I USA henvises der desuden til hjemmesiden for Electronic Industries Alliance: 3-1

16 Miljø Kviksølv Dette produkt kan indeholde bly, kviksølv og andre materialer, hvis bortskaffelse er underlagt visse miljømæssige hensyn, f.eks. batterier. De skal evt. håndteres specielt. Se EU Udstyr, som anvendes i hjemmet Tilstedeværelsen af dette symbol på dit udstyr bekræfter, at udstyret ikke kan kasseres som almindeligt affald. I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr kasseres separat fra almindeligt affald. Private husholdninger i EU-medlemslande kan gratis returnere elektrisk og elektronisk udstyr til specifikke indsamlingssteder. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for yderligere information. I visse medlemslande skal din lokale forhandler eventuelt gratis tage dit tidligere udstyr tilbage, når du køber nyt udstyr. Spørg forhandleren ang. yderligere oplysninger. Udstyr, som anvendes i firmaer Tilstedeværelsen af dette symbol på dit udstyr bekræfter, at udstyret skal kasseres ifølge national lovgivning. 3-2

17 I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr kasseres ifølge de forelagte procedurer. I visse medlemslande vil din lokale forhandler eventuelt gratis tage dit tidligere udstyr tilbage, når du køber nyt udstyr. Spørg forhandleren ang. yderligere oplysninger. Batteri Miljø Disse symboler på maskinen angiver, at i overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk, elektronisk udstyr og batterier kasseres separat fra almindeligt affald. Angående korrekt håndtering, kassering og genbrug af brugte produkter og batterier bør de bringes til relevante indsamlingssteder i overensstemmelse med nationale love og rådets direktiver 2002/96/EU og 2006/66/EU. Når disse produkter og batterier kasseres korrekt, gemmes værdifulde ressourcer og der forhindres eventuelle negative effekter på helbred og miljø, som ellers kan forekomme pga. forkert håndtering. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for yderligere information om indsamling og genbrug af brugte produkter og batterier. Der kan udstedes bøder for ukorrekt kassering af disse produkter ifølge national lovgivning. For firmaer i EU Kontakt din lokale forhandler eller leverandør for yderligere information, hvis du ønsker at kassere elektrisk eller elektronisk udstyr. Kassering i lande udenfor EU Disse symboler er kun gældende i EU. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder eller din lokale forhandler og spørg dem om korrekt kassering af disse produkter. Udtagning Batterier må kun udskiftes på en servicefacilitet, som er godkendt af PRODUCENTEN. Turkey RoHS regulation "I overensstemmelse med artikel 7(d) bekræfter vi hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med EEE-reglerne, EEE yönetmeliğine uygundur" 3-3

18 Miljø Yderligere information Hvis du har brug for flere oplysninger ang. Environment, Health, and Safety (miljø, helbred og sikkerhed) i relation til dette Xerox-produkt og dets forbrugsstoffer, skal du kontakte følgende kundehjælpelinjer: USA: ASK-XEROX Canada: ASK-XEROX Europa: Andre lande: Kontakt dine lokale myndigheder angående vejledning om bortskaffelse. Gå til for spørgsmål angående termer i USA. Der findes også oplysninger om produktsikkerhed på Xerox-websiden: Vælg link til det relevante land. 3-4

19 Ulovligt i USA og Canada 4 Det er ulovligt i USA Kongressen har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i bestemte tilfælde. Der kan pålægges bøder eller fængselsstraf for de, der laver sådanne reproduktioner. Obligationer eller værdipapirer fra den amerikanske regering, såsom: - Gældsbeviser - Kuponer fra obligationer - Silver-certifikater - Amerikanske obligationer - Federal Reserve Notes - Indskudsbeviser - Postanvisninger - National Bank Valuta - Federal Reserve pengesedler - Gold-certifikater - Statsgældsbeviser - Fractional Notes - Papirpenge - Obligationer fra bestemte statslige agenturer såsom FHA. - Obligationer (US Savings Bonds må kun fotograferes til PR-formål i forbindelse med en kampagne til salg af sådanne obligationer). - Interne omsætningsfrimærker (hvis det er nødvendigt at gengive et juridisk dokument, hvorpå der findes et stemplet stempel fra skattevæsenet, kan dette ske forudsat at gengivelsen af dokumentet udføres til lovlige formål). 4-1

20 Ulovligt i USA og Canada - Frimærker, stemplede eller ustemplede (til filatelistiske formål, frimærker må fotograferes, forudsat at gengivelsen er sort og hvid og er mindre end 75% eller mere end 150% af de lineære dimensioner af originalen). - Regninger, checks eller kladde af penge trukket af eller til autoriserede embedsmænd i USA. - Frimærker og andre repræsentanter af værdi, uanset pålydende, som er eller kan udstedes i henhold til en lov vedtaget af Kongressen. Justerede godtgørelse til veteraner fra verdenskrigene. Obligationer eller værdipapirer fra udenlandsk regering, bank eller virksomhed. Ophavsretligt beskyttet materiale, medmindre tilladelse fra indehaveren af ophavsretten er opnået, eller gengivelsen falder ind under»fair use«eller biblioteksbestemmelsers gengivelsesrettigheder i lovgivningen om ophavsret. Yderligere oplysninger om disse bestemmelser kan hentes fra Copyright Office, Library of Congress, Washington, DC Spørg efter Circular R21. Certifikater om statsborgerskab eller opholdstilladelse. (Foreign Naturalization Certificates må fotograferes). Pas. (Udenlandske pas må fotograferes). Immigrationspapirer. Papirer om militærtjeneste. Selective Service Induction Papers, der indeholder en af følgende registrantoplysninger: - Indtægter eller indkomst - Straffeattest - Status for forsørgerpligt - Tidligere militærtjeneste - Fysisk eller psykisk tilstand - Undtagelse: USA militærhjemsendelsescertifikater må fotograferes Emblemer, identifikationskort, pas eller distinktioner, der bæres af militært personale eller medlemmer af forskellige føderale afdelinger, såsom FBI, Treasury (medmindre fotografiet er bestilt af den overordnede i sådanne afdelinger). Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der antages intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din advokat. Det er ulovligt i Canada Parlamentet har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i bestemte tilfælde. Kan straffes med bøder eller fængselstraf for de, der er skyldige i sådanne kopier. Aktuelle pengesedler eller aktuelle papirpenge. 4-2

21 Obligationer eller værdipapirer fra stat eller bank. Statspapirer eller indtægtspapirer. Ulovligt i USA og Canada Det offentlige segl af Canada eller en provins, eller forseglingen af et offentligt organ eller en myndighed i Canada, eller en domstol. Proklamationer, forordninger eller udnævnelser eller meddelelser derom (der svigagtigt forårsager samme at foregive at være blevet trykt af Dronningens Printer for Canada eller et tilsvarende trykkeri for en provins). Mærker, varemærker, segl, omslag eller design, der bruges af eller på vegne af den canadiske regering eller en provins, regeringen i et andet land end Canada eller en afdeling, nævn, kommission eller agentur, der er etableret af den canadiske regering eller en provins eller en regering i et andet land end Canada. Trykte eller selvklæbende frimærker, der anvendes til indtægt fra den canadiske regering eller en provins eller en regering i et andet land end Canada. Dokumenter, registre eller arkiver, der opbevares af offentligt ansatte, med pligt til at tage eller udstede certificerede kopier heraf, hvor reproduktionen fejlagtigt foregiver at være en certificeret kopi heraf. Ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker af enhver art uden samtykke fra copyright- eller varemærke-ejeren. Ovenstående liste er vist for din bekvemmelighed og bistand, men den er ikke altomfattende, og antages intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din advokat. Regulativer for kopiering - Andre lande Kopiering af visse dokumenter kan være ulovligt i dit land. De, der findes skyldige i sådanne reproduktioner, kan pålægges bøder eller idømmes fængselsstraf. Pengesedler Checks Bank- og statsobligationer samt værdipapirer Pas og id-kort Copyright materiale eller varemærker uden ejerens samtykke Frimærker og andre omsætningspapirer Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der antages intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde skal du kontakte din juridiske rådgiver. 4-3

22 Ulovligt i USA og Canada 4-4

23

24

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og ENERGY

Læs mere

Version 2.1 August 2011. Xerox Color 800/1000 Press Sikkerhedsvejledning

Version 2.1 August 2011. Xerox Color 800/1000 Press Sikkerhedsvejledning Version 2.1 August 2011 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, FreeFlow, GBC AdvancedPunch, SquareFold, Xerox printeract, MeterAssistant, SuppliesAssistant og RemoteAssistant er varemærker

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Version 1.0 Juli Xerox Versant 2100 Press Sikkerhedsvejledning

Version 1.0 Juli Xerox Versant 2100 Press Sikkerhedsvejledning Version 1.0 Juli 2014 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, Xerox og figurmærket samt Versant er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 Januar

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Oplysninger om sikkerhed og regulativer Business Desktops

Oplysninger om sikkerhed og regulativer Business Desktops Oplysninger om sikkerhed og regulativer Business Desktops Dokumentets bestillingsnummer: 312970-082 Maj 2004 Denne vejledning indeholder oplysninger om sikkerhed og regulativer ifølge amerikanske, canadiske

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Læs følgende instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan være farligt og / eller ulovligt. Du er alene ansvarlig for, hvordan dit produkt er bruges

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Læs denne brochure igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne

Læs mere