Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed"

Transkript

1 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference on Project Management. One complete stream of the conference programme is in. See page 12. Invitation til Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET 2010 Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Onsdag den 17. november kl. 18 fredag den 19. november kl. 17 Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Arrangeres i samarbejde med:

2 Velkommen til Symposiet årets NORDNET konference Dansk Projektledelse har igen i år fornøjelsen af at være vært ved Symposiet Projektledelse. Symposiet gennemføres hvert andet år og er en unik chance for at få indblik i de nyeste tendenser inden for projektledelse. Samtidig skaber symposiets interaktive form rig mulighed for viden- og erfaringsudveksling om alle aspekter af projektledelse på tværs af de typisk 250 deltagere fra offentlige og private virksomheder. Nordiske foreninger Deltager til medlemspris Årets symposium udgør samtidig den fælles, nordiske konference om projektledelse, NORDNET 2010 og arrangeres i samarbejde med IPMA-foreningerne i Finland, Island, Norge og Sverige. Symposiets danske partnere er SCKK, Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling, og IDA Lederforum. Endvidere samarbejdes med Dansk IT, Effektivitet.dk, IDA-IT og IDA Proces, hvis medlemmer også kan deltage til medlemspris. Forud for symposiet har mere end 40 praktikere inden for projektledelse været med til at udvikle symposiets program. Danske foreninger Deltager til medlemspris Deltagerne i det første, tværgående udviklingsseminar om Symposiet 2010, der blev afholdt i april hos SCKK. Arrangørgruppen bag symposiet omfatter følgende: Fra Dansk Projektledelse: Anette Zobbe, Ditte Schneidermann, Morten Fangel og Nils Bech. Fra SCKK: Hanne Dorthe Sørensen og Christian Gehler. Fra IDA Lederforum: Annette Bagge Poulsen. Vi opfordrer til, at du allerede nu melder dig til Symposiet ved tilmelding senest den 3. september modtager du som rabat den nye udgave selvvurderingsværktøjet Kompetencer i projektledelse efter eget valg på enten dansk eller engelsk. Normalprisen herfor er kr. 600 ekskl. moms. Eller et bogværk med artikler fra tidligere Symposier om projektledelse. Morten Fangel Foreningsdirektør 2

3 Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Hvorfor sætter vi ved Symposiet Projektledelse 2010 særligt fokus på kompleksitet? Fordi vi oplever, at den samfundsøkonomiske og teknologiske udvikling skaber en øget kompleksitet dag for dag i det enkelte projekt og for projektbaserede virksomheder. Kompleksiteten handler fx om følgende: Projektets omgivelser, hvor interessentbehov og -forventninger er under stadig forandring, hvor beslutningsprocesser kompliceres og hvor strategier ændres hurtigere end tidligere. Projektets opgave og forløb, hvor løsningsteknologier og projektets resultater ikke er givne, hvor grænseflader til andre aktiviteter forøges og hvor tidsrammerne bliver stadig snævrere. Projektets ressourcer og organisation, hvor der skabes stadig større projekter, hvor mange fagligheder og organisatoriske enheder skal arbejde sammen og hvor det på én gang sker virtuelt og fysisk. Den øgede kompleksitet betyder, at det ikke længere er nok at udøve projektledelse efter en skabelon. At have talent for at planlægge og manøvrere selve ledelsesprocessen i projektet, bliver en nøgle til succes. Og samtidig stiller den øgede kompleksitet nye og større krav til de virksomhedsprocesser, som skaber vilkår for og understøtter det enkelte projekt eller program. Symposiet henvender sig til alle, som i deres daglige virke er en del af en projektorganisation. Ved årets symposium har vi valgt at lægge særlig vægt på emner, der vil inspirere og udfordre erfarne projektledere og de ledere, der på virksomhedsniveau fungerer som projektejere, programledere, porteføljechef og/eller står for at gøre ledelse af projekter i virksomheden endnu bedre. Symposieprogrammet kan ses til højre. Det omfatter fire fælles plenumsessioner og fire runder med fem parallelle halvdagsseminarer, der hver går i dybden med et udvalgt tema. Desuden vil der være to aftenarrangementer med fokus på udveksling af erfaring og opbygning af nye netværk. Første aften i projektbarer i grupper på otte personer stimuleret af en facilitator. Anden aften inviteres til at deltage i et af projektbesøgene hos virksomheder i København eller Skåne. Ved symposiet vil en gennemgående strøm af plenumsessioner og halvdagsseminarer være på engelsk. Den er markeret med blåt på programmet her og på de følgende sider. Hvis du vil vide mere, så meld dig til et af de inspirationsmøder, der holdes i august og september. Her bliver det udførlige symposieprogram præsenteret. Se datoerne på svarskemaet side 11 eller på Et mere udførligt symposieprogram udsendes medio september. Vi håber, du vil prioritere at være en del af årets symposium og vi kan på baggrund af tilbagemeldinger fra tidligere symposiedeltagere love, at du vil få inspiration, viden og gejst med hjem til dit daglige arbejde. Symposieprogram Onsdag den 17. november Plenum A: Reception på Københavns Rådhus Velkomst dannelse af grupper Fordeling på barer i byen Projektbar med erfaringsudveksling Torsdag den 18. november Plenum B1: Plenum B2: Projektleder Forskerindlæg Formiddagskaffe Seminarer I Fem parallelle seminarer Frokost Seminarer II Fem parallelle seminarer Transport til virksomheder Projektbesøg i virksomheder Indlæg - diskussion - traktement Mødested i byen on your own Fredag den 19. november Plenum C1: Plenum C2: Virksomhed Forskerindlæg Formiddagskaffe Seminarer III Fem parallelle seminarer Frokost Paralelle seminarer IIII Fem parallelle seminarer Pause - forfriskning Plenum D: Indlæg med perspektivering Forfriskning 3

4 Forhåndstilmelding af fem giver ekstra udbytte af Symposiet Ideer og energi til udviklingen af symposieprogrammet har vi i stor udstrækning fået fra de ni virksomheder, der har indtil nu har tilkendegivet deres interesse for Symposiet Projektledelse 2010 ved hver at forhåndstilmelde fem deltagere. Repræsentanter for virksomhederne har deltaget i de to indtil nu afholdte udviklingsseminarer, hvor der har været lejlighed til sparring med andre erfarne projektfolk og til at præge symposieprogrammet. Forhåndstilmeldinger Primo august 2010 Deltagerne i det andet, tværgående udviklingsseminar om Symposiet 2010, der blev afholdt i juni på ParkInn Hotel. Din virksomhed er også velkommen til at træde til som forhåndstilmelder af fem deltagere. Herved opnår I følgende: Virksomheden fremtræder med logo og web-adresse på symposiets brochurer. Virksomheden præsenteres på symposiets website med logo og link. I får indflydelse ved at deltage i reviews af symposieindholdet og hvor der stadig er plads i programmet fortrinsstilling til at komme med forslag til indlægsholdere. Hver af de fem deltagere modtager den nye udgaver af Kompetencer i projektledelse på dansk og engelsk og tilbud om at deltage i trænings - sessioner om anvendelsen. I får mulighed for at fremlægge informationsmateriale. Endvidere inviteres deltagere fra virksomheden til at være med ved det tredje og sidste tværgående udviklingsseminar, der afholdes den 21. september kl i København. Deltagelse i seminarerne kan ses som en opvarmning til symposiet. Målet for seminarerne er at skabe et unikt læringsmiljø for kyndige inden for projekt - ledelse! Det samlede vederlag er på kr ekskl. moms svarende til betalingen for fem deltagere, der er medlemmer af foreningen. 4

5 Dynamisk og interaktiv form Ved Symposiet 2010 viderefører vi den praksis, som Dansk Projektledelse har udviklet for at afholde symposier på et unikt niveau både projektfagligt og hvad angår arrangementets form. Ved symposiet benyttes således den interaktive og dynamiske form, som trinvis er udviklet ved de ni tidligere nordiske og danske symposiet i København i 08, 05, 03, 00, 99, 97, 95, 90 og 85. Det sker i en tidsmæssig stram form og naturligvis med et helt nyt indhold i forhold til tidligere symposier. Som forhåndslæsning opfordres deltagerne til at anskaffe foreningens bog Ledelse af projekter hele vejen rundt, som behandler 20 udvalgte temaer fra symposierne i 2005 og Hvert indlæg bliver på højst 25 minutter og vil fokusere på kontante udmeldinger og erfaringer. Desuden lægger vi vægt på, at deltagerne undervejs engagerer sig i gruppe- og fællesdrøftelser. Judith Andrea Parus, Projektkonsulent, Varde Kommune Hver gang jeg tager hjem fra Symposiet er jeg optændt af den hellige ild. I to en halv dag er jeg sammen med andre ligesindede og dygtige projektledere, der alle har fingeren på pulsen og bruger de nyeste værktøjer inden for projektledelse i hverdagen. Vi kan vende konkrete udfordringer og løsninger fra vores hverdag og udveksle erfaringer og viden inden for vores fagområder. På den måde inspirerer og udfordrer vi hinanden til at blive endnu bedre. Jeg har deltaget i flere Symposier, og selv om jeg gennem årene har udviklet mine behov og interesser inden for projektledelse, oplever jeg altid, at der er noget relevant for mig at deltage i. Så jeg glæder mig til at komme af sted igen i år. Anders Sønderby, Project Controller, FIH Erhvervsbank Symposiet vil blive afholdt i de professionelle konferencefaciliteter i: Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Symposiets form bærer det hele. Præmissen er, at ikke kun indlægsholdere, men også alle deltagere, er eksperter. På symposiets seminarer bliver deltagerne involveret, og i gruppediskussionerne efter indlæggende opstår der en utrolig udbytterig dynamik. På den måde bliver vi alle klogere. Fra den første plenumsession er der lagt op til, at deltagerne taler sammen og netværker, og det holder gennem hele - og for mig også efter - Symposiet. Jeg blev inviteret med i en erfagruppe efter Symposiet Jeg deltager igen i år, da det er den konference, jeg nogensinde har fået mest med hjem fra, og det, forventer jeg, sker igen i år. 5

6 Vælg frit fire af 20 seminarer - hver med fokus på NCB elementer Ved udvikling af programmet for Symposiet er som referenceramme eller knagerække om man vil benyttet foreningens selvvurderingsværktøj, Kompetencer i Projektledelse, som udgør en dansk National Competence Baseline for projektledelse forkortet NCB. En ny udgave af bogen er udgivet i august Den udgør en dansk udgave af en ny version af Competencies in Project Management udviklet i et samarbejde mellem foreningerne i Danmark, Norge og Sverige. Udgaverne på både dansk og engelsk er en konkretisering af den seneste IPMA Competence Baseline - forkortet ICB3. I NCB en skelnes mellem tre kompetenceformer: metodeanvendelse, udvist ledelsesadfærd og erfaringsanvendelse. Metodeanvendelse Erfaringsanvendelse Ledelsesadfærd På figuren nedenfor er vandret vist bogens fem former for kompetencer i metodeanvendelse. Sektion 1 og 2 af metodekompetencerne behandles i Symposiets første strøm af fire halvdagsseminarer. Sektion 3 og 4 behandles ved den anden strøm. Den tredje strøm på engelsk handler om sektion 1, 3 og 4. Sektion 5 af metodekompetencerne er emnet ved den fjerde og femte strøm. Ved alle seminarer tages udgangspunkt i et udvalgt metodeelement, som behandles ved inddragelse også af ledelses- og erfaringsforhold. Virksomhedsniveau Projektniveau 5. Lede virksomhedens projektprocesser Projektledelse 1. Planlægge og evaluere projektledelse 2. Organisere projektets ledelsesfaser 3. Udøve overordnet projektledelse 4. Udøve løbende projektledelse Projektudførelse Symposiets 20 seminartemaer Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse 1. Sørg for match mellem projekt og projektleder 2. Håndtere projektets indledende fuzzy front end 3. Få evaluering af projekter til at fungere 4. Skab flow-tilstand i projektet fra start og undervejs Udøve overordnet og løbende projektledelse 5. Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold 6. Skab god mødekultur i projektet 7. Skab succes med kunde og leverandør i samme båd 8. Tilpas din ledelsesstil til projektdeltagerne Lead and perform the Project Management 9. Assess and influence the complexity of the project 10. Focus on behaviour when managing a virtual project 11. Scale the project management to fit the project 12. Make sure the project owner knows what to do Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer 13. Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen 14. Etabler det professionelle projektledelseskontor 15. Porteføljeledelse at the cutting edge 16. Realiser forretningsgevinster gennem programledelse Udvikle virksomhedens måder at lede projekter 17. Foretag modenhedsvurdering det fokuserer forandringstiltag 18. Få mere nytte af virksomhedens projektmodel 19. Få omsat kurser til kompetencer 20. Kom godt i gang med Projekt bedre projektledelse Udføre projektarbejde 6

7 Onsdag 17. november Wednesday 17 th November Fra Ankomst / From Arrival Alle opfordres til at deltage den første aften er en vigtig del af symposieprogrammet. All are encouraged to joint this first important evening Plenum A: Velkomst til Københavns Rådhus / Welcome to the Copenhagen Town Hall Repræsentant for Københavns Borgerrepræsentation Buffet og møde med projektfolket / Buffet and meeting the friends of project management Kunsten at lede projekter i en kompleks virkelighed / The Art of Managing Projects in a Complex Reality! Morten Fangel, direktør i Dansk Projektledelse og formand for symposiet. Dannelse af blandede grupper med otte i hver / Forming mixed groups each with eight new friends Projektbar med erfaringsudveksling / Networking with mutural sparring Grupperne går fra Rådhuset til Tivoli, hvor vi efter en runde i haven samles på Restaurant Ketchup. Her serveres der forfriskninger. Vi lægger op til et par både hyggelige og arbejdsomme timer. I hver gruppe vil der være en facilitator, som indledningsvis sørger for en grundig præsentation i gruppen. Siden får I på skift lejlighed til at berette om egne udfordringer med at lede projekter i en kompleks virkelighed. / The mixed groups walk tol the nearby Tivoli Garden to have a refreshment and to listen to each other s challenges of managing projects in a complex reality Closing / Networking in bars 7

8 Torsdag november Thursday 18 th November Referencer til kompetenceelementer i Kompetencer i projektledelse er anført i parentes. / References to elements of the National Competence Baseline for Scandinavia are stated in brackets Ankomst, symposiemappe og morgenkaffe / Arrival, material and coffee Plenum B1: Plenum B2: Kunsten at omskabe Frederik VIII s palæ Coping with the social complexity of modern projects til et både historisk og moderne residens and programmes At håndtere samspillet mellem bygherre, beboere, arkitekter, The dynamics calls for a fresh understanding of the social realities of ingeniører og håndværkere har meget være en klassisk projektlederrolle men den har krævet dyb viden inden for alle fag projects are concerned. people facing an uncertain future. To err is human especially when og evnen til at holde fast i den kunstneriske vision. Terry Cooke-Davies, Executive Chariman, Noah Danø Whitehorn, Human Systems International Ldt., United Kingdom projektleder og sagsarkitekt, Arkitema Formiddagskaffe / Coffee break Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse Udøve overordnet og løbende projektledelse Lead and perform the Project Management Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer Udvikle virksomhedens måder at lede projekter Seminar 1: ( ) Sørg for match mellem projekt og projektleder Seminar 5: ( ) Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold Session 9: (1.1) Assess and influence the complexity of the project the project and context Seminar 13: (5.4) Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen Session 17: (5.1) Foretag modenhedsvurdering det for at fokuserer forandringstiltag fokusere Edith Kahlke, KAHLKE Erhvervspsykolog Jesper Askov, IBC Nils Bech, Leading Projects Frokost / Lunch Seminar 2: (2,1) Håndtere projektets indledende Fuzzy front end Sofie Ottesen, Rambøll Nyvig Henrik Schelde Andersen, Rambøll Management Consulting Terry Cooke-Davies, Human Systems International Ldt. Djon Lind Andersen, Atkins Anette Zobbe, Banedanmark Bjarne Dahl, Semler IT Steen Vierø Petersen, SVPManagement Hanne Dorthe Sørensen, SCKK Teddy Nielsen, IBC Jesper Kingo, BRF Kredit Helle Falholt, Peak Consulting Group Seminar 6: ( ) Skab god mødekultur i projektet Session 10: (4.4+6,7,8) To Focus manage on behavior virtual projects when managing of great a complexity virtual project and distance?? Seminar 14: (5.3) Etabler det professionelle projektledelseskontor Session 18: ( ) Få mere nytte af virksomhedens projektmodel Carsten Damgaard, Pia Villför Larsson, Mattias Hällström, Kristine Bøgh, Post Danmark Facilitatorhuset, Projectplace International Novo Nordisk Jesper Garde Schreiner, Sverige Jacob Jespersen, Annette Justesen Bech, FOSS Electric Mikkel Lundstrøm, Vestas Banedanmark Claus Havemann Andersen, Unik Consult Teddy Nielsen, IBC Niels Søndergaard og Mannaz Marianne Frandsen, Erna Pedersen Projectplace Implement Consulting Group Transport til projektbesøg i virksomheder / Transportation for project visits in corporations Projekt A: Banedanmark København Projekt B: Vejdirektoratet København Mødested i byen on your own Projekt C: Økonomistyrelsen København Projekt D: NNE Pharmaplan, København Projekt E: E.ON Climate and Renewables, Malmø Kirsten Winther Jørgensen, CBS Damian Arguimbau, Lean Project Christian Gehler, SCKK Projekt F: Kockums Submarine Upgrades, Malmø 8

9 Fredag november Friday 19 th November Referencer til kompetenceelementer i Kompetencer i projektledelse er anført i parentes. / References to elements of the National Competence Baseline for Scandinavia are stated in brackets Ankomst, symposiemappe og morgenkaffe / Arrival, material and coffee Plenum C1: Plenum C2: Hvordan porteføljeledelse har bidraget til The practice of project management LEGO Koncernens succes. in loosely coupled systems. LEGO koncernen har gennemført en succesfuld turn around. Portefølje- og projektstyring har været en væsentlig bidragsyder til den the book Project Management in loosely coupled systems. The profession of project management was years ago challenged by succes få her et indblik i interfacet mellem projektledelse Now major empirical studies have added new nuances. og porteføljeledelse set fra en Portfølje Mangers synsvinkel Kristian Kreiner, Professor, Lars Huse Pedersen, Director Portfolio Management Copenhagen Business School LEGO System Formiddagskaffe / Coffee break Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse Udøve overordnet og løbende projektledelse Lead and perform the Project Management Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer Udvikle virksomhedens måder at lede projekter Seminar 3: (1.4+2,4) Få evaluering af projekter til at fungere Seminar 7: (3.5) Skab succes med kunde og leverandør i samme båd Session 11: ( ) Plan Scale the project management effort to fit the to project scale and involve Seminar 15: (5.4) Porteføljeledelse at the cutting edge Session 19: (5.6) Få Kom omsat fra kurser projektkurser til kompetencer til projektkompetencer Ditlev Molkte, Rehfelt Erik Brender, Århus kommune Charlotte Malther, Malther Consulting Frokost / Lunch Seminar 4: ( ) (2,1) Skab flow-tilstand i projektet fra start og undervejs Lise Damkjær, Learning4life Med flere Plenum D: Repræsentant fra SKAT Lars Andersen, NNIT Guri Weihe, COWI Christian Gehler, SCKK Jesper Garde Schreiner, FOSS Electric Morten Fangel, Fangel Consulting Seminar 8: ( ) Tilpas din ledelsesstilen til projektdeltagerne Jesper Askov, IBC Kristina Malther, Malther Consulting Lars Huse Pedersen, LEGO Systems Michael Tvermoes, Factor3 Ulrik Branner, Saxo Bank Lars Konggaard, Deloitte Pause og forfriskning / Break and refreshments Session 12: ( ) Make sure the owner knows the project what owner to do - knows and not what to do to do Søren Dreyer, Københavns Energi Sven Demant, Henley Nordic Seminar 16: (5.5) Programledelse Realiser forretnings- gevinster modeller gennem og virkelighed programledelse Jens Laugesen, Nordea Jacob Primault, Rambøll Management Consulting Præsentation af essensen af de tre højst evaluerede seminarindlæg ved Symposiet 2010 / The essence of highly evaluated contributions Erik Bødtker, Danmarks Meteorologiske Institut Repr. for Grundfos Mette Thomassen og Christina Myrup, Københavns Universitet Susanne Dahl, SCKK Session 20: (5.6) Planlæg Kom godt processen i gang at forbedre med Projekt virksomhedens bedre projektledelse af projekter Judith Andrea Parus, Varde kommune Thomas Ebbesøn Harsløf og Birgitte Klæsøe, Professionshøjskolen Metropol Morten Fangel, Fangel Consulting Afslutning og uformelt samvær / Closing and informal gathering Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. Endeligt detailprogram udsendes i september. / The programme is subject to change. Final, detailed programme in September 9

10 Praktiske oplysninger Tidlig tilmelding Ved tilmelding senest den 10. september modtager du et eksemplar af selvvurderingsværktøjet Kompetencer i projektledelse på dansk eller engelsk. Prisen herfor er normalt DKK 600 ekskl. moms. Eller bogværket Ledelse af projekter hele vejen rundt med artikler fra tidligere Symposier om projekt ledelse. Du melder dig til Symposiet Projekt ledelse 2010 på eller ved at tilbagesende svarskemaet på næste side. Medlemsprisen for at deltage i Symposiet 2010 er DKK ekskl. moms. For ikke-medlemmer er prisen DKK Medlemsprisen gælder for personlige medlemmer og navngivne personer fra gruppemedlemskaber og for medlemmer af projektforeninger i de øvrige nordiske lande. Medlemsprisen gælder også for medlemmer af de samarbejdende foreninger: Dansk IT, Effektivitet.dk, IDA Lederforum, IDA proces og IDA IT. Medlemsprisen kan også opnås, hvis der samtidig med tilmeldingen tegnes et supplerende medlemskab inden for et eksisterende gruppemedlemsskab til DKK. 485 ekskl. moms eller et nyt personligt medlemskab til DKK. 800 ekskl. moms. For et nyt gruppemedlemskab med fem navngivne medlemmer betales kr ekskl. moms. Se De oplyste beløb gælder for medlemskab i andet halvår Betalingen dækker det faglige program de tre symposiedage, symposiedokumentationen, al fortæring undervejs, herunder deltagelse i buffet onsdag og traktementet torsdag aften. Transport til og fra projektbesøgene er også inkluderet. Ved samtidig tilmelding af 5 deltagere senest den 10. september tilbydes status som forhåndstilmeldende virksomhed. Se nærmere herom på side 4. Prisen herfor er DKK uanset om de pågældende er medlemmer. Navne på de pågældende kan oplyses senere. Tivoli Københavns Rådhus Hotelreservation anbefales direkte hos en af følgende, med hvem der er indgået aftale om specialpris: Hotel Copenhagen Island 5 minutters gang fra IDA Kalvebod Brygge 53, DK-1560 København V. Tlf. +45 / Prisen er iflg. aftale DKK ,00 for standard enkeltværelse per nat. Block ID Hotel Hebron Best Western Hotel Hebron 10 minutters gang fra IDA Helgolandsgade 4, DK-1653 København V. Tlf DKK per nat i enkeltværelse. DKK per nat i dobbeltværelse. Bookingnr IDA. Det forudsættes fra hotellernes side, at betaling garanteres med kreditkort ved bestilling, samt at der betales for den første nat ved udeblivelse. For alle tilmeldinger senere end den 15. oktober vil der være et tillæg på kr. 900 ekskl. moms pr. tilmeldt deltager. For tilmelding fra Finland, Island, Norge eller Sverige er der ikke tillæg for sen tilmelding. Ingeniør huset Hvis skriftlig afmelding er modtaget af sekretariatet senest den 15. oktober tilbagebetales deltagerafgiften med fradrag af kr ekskl. moms til dækning af administration. Fra den 16. oktober er tilmeldingen bindende men deltagelsen kan skriftligt overdrages til en anden person senest den 12. november. 10 Hotel Copenhagen Island

11 Tilmelding via web n eller skema Enkelttilmelding Jeg tilmelder mig Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET 2010 den november til en afgift på DKK for medlemmer / DKK for andre. Foreningsmedlem Tegner også medlemskab Ikke foreningsmedlem Hvis ikke medlem af Dansk Projektledelse oplyses navn på anden forening: Navn: Mail: Forhåndstilmelding Vi forhåndstilmelder hermed fem deltagere til Symposiet Projektledelse 2010 navnene på deltagerne oplyses senere. Prisen herfor udgør i alt kr ekskl. moms. Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Mail: Mail: Mail: Mail: Mail: Inspirationsmøder Jeg/vi ønsker at deltage med personer i det markerede inspirationsmøde hvor det udførlige symposieprogram præsenteres sæt kryds. Forudsætter ikke, at du allerede er tilmeldt symposiet. Mandag den 30. august kl på Symbion, Fruebjergvej 3, København Mandag den 6. september kl på Symbion, Fruebjergvej 3, København På oplyses datoer for flere inspirationsmøder. Symposieforberedelse Jeg bestiller et eksemplar af de nedenfor markerede bøger. (Hvis du tilmelder dig senest den 10. september modtager du som bonus Kompetencer i Projektledelse både på dansk og engelsk). Ny udgave af Kompetencer i projektledelse DKK 540 for medlemmer, DKK 600 for andre. Ny udgave af Competencies in Project Management DKK 540 for medlemmer, DKK 600 for andre. Ledelse af projekter hele vejen rundt DKK 360 for medlemmer, DKK 400 for andre. Virksomhedsoplysninger Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Underskrift: Telefon: Sendes snarest til Dansk Projektledelse på telefax , via eller meddeles på 11

12 Summary of the Programme in NORDNET 2010 The mission of the NORDNET 2010 Symposium in Copenhagen is to promote the art of managing projects in a complex reality. This demands good leadership behavior combined with skilled application of methods and experience. The symposium is organized by the Danish IPMA Association in cooperation with the associations in Finland, Iceland, Norway and Sweden. In general, a complete stream of the symposia programme will be in : Experience applications Leadership behaviour Method applications The programme includes four plenary sessions, of which the two will be held in. At the symposium, five parallel streams of half-day seminars take place each consisting of four seminars. One of the streams is in. These four half-day sessions of the stream deal with selected competence elements in the self-assessment tool Competencies in Project Management, which is issued in cooperation between the associations in Denmark, Norway, and Sweden to establish the National Competence Baseline for Scandinavia in brief the NCB for Scandinavia. The morning seminar of 18 th and 19 th November deals both with the two first sections of method application competencies: 1. Plan and evaluate project management 2. Organize the project management phases The afternoon seminar of 18 th and 19 th November address in reversed order two further sections of method application: 3. Perform overall project management 4. Perform ongoing project management In the evening of 17 th November there will be a welcome banquet at the Copenhagen Town Hall followed by discussing current challenge in mixed groups stimulated by a facilitator. Groups in will be formed. On 18 th November you can join a project visit to a corporation in Copenhagen or Skåne, of which two will be in. The registration fee is DKK excl. VAT for members of the Nordic Associations. By registering at not later than 30 th September for participants from Finland, Iceland, Norway and Sweden, you will receive a free copies of Competencies in Project Management in or Danish of which the normal price would be DKK 600 excl. VAT. For Danish participants registration up until 10 th September implies receiving a fee copy. Sættedammen 4, DK 3400 Hillerød Tlf ,

Projektledelse i forandring

Projektledelse i forandring Invitation til Symposiet Projektledelse 2013 Projektledelse i forandring Onsdag d. 29. maj fredag d. 31. maj i København Bliv bedre til ledelse af projekter lær af de bedste på 2½ dag Afholdes i Ingeniørhuset,

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Partnere i Symposiet 2010 / NORDNET 2010 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference. One complete stream is in English. See page 7, 12, 13, 28-31 and 45-46. Symposiet projektledelse arrangeres

Læs mere

Symposiet Projektledelse 2015

Symposiet Projektledelse 2015 NORDNET 2015 Invitation til Symposiet 2015 Anden udgave med plenumindlæg og seminarvalg Symposiet Projektledelse 2015 Sådan skaber projektledelse værdi! Et fyrværkeri af impulser for projektfolk, der sammen

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Symposiet Projektledelse 2015

Symposiet Projektledelse 2015 NORDNET 2015 Program til Symposiet 2015 - Se seminarbeskrivelser på websitet Symposiet Projektledelse 2015 Onsdag den 20. maj 8.30 9.00 10.00 10.30 13.00 14.00 16.30 17.00 18.00 18.30 21.00 Plenum A: Velkomst

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen).

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen). Olie, gas & offshore Bindende tilmelding til fælles informationsstand på Almaty, Kasakhstan den 3.-6. oktober 2006 Sæt X Deltagelse på stand Vi tilmelder os hermed bindende til den danske fællessstand

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse

Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse Årsberetning 2010 for Dansk Projektledelse DPL 1.1 / 11-02-19 Årsberetning 2010 1 Indhold 0. Introduktion 3 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle

Lagertemadag rundt om WMS. og deltag i breakout sessions. TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle TEMADAG Den 25. september 2013 Vejle Lagertemadag rundt om WMS Mød: Creativ Company A/S Saint-Gobain Distribution Denmark Jøtul (N) og deltag i breakout sessions sponsorer: temadag Onsdag den 25. september

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28 1 2 Denne præsentation Præsentationen findes på: www.danskprojektledelse.dk under Certificering / Orienteringsmøder 3 - kort fortalt Teste projektlederens kompetence til at lede et projekt ved at forstå

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

HR- DAGEN 2012. Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen. Vælg mellem 11 involverende spor. Fokus på din læring og dit udbytte

HR- DAGEN 2012. Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen. Vælg mellem 11 involverende spor. Fokus på din læring og dit udbytte HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Tilmeld 4 og betal for 3! Den årlige event for HR-funktionen Vælg mellem 11 involverende spor Fokus på din læring og dit udbytte Mød Stine Bosse,

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz.

Mannaz date. Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer. Kortere og længere udviklingsforløb for projektledere. www.mannaz. Mannaz date up Skab optimale projekter med de rigtige kompetencer Kortere og længere udviklingsforløb for www.mannaz.com Projektledelse i den moderne projektkultur Projektarbejde bliver udført over alt

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Store Netværksdag 2008

Store Netværksdag 2008 Store Netværksdag 2008 Torsdag den 12. juni på Hotel & Casino Marienlyst, Helsingør Torsdag den 19. juni i Aalborg Kongres & Kultur Center www.sn08.dk Velkommen til Store Netværksdag 2008 Der netværkes

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge.

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge. Per Sloth Fra: Holst, Sendt: 11. januar 2015 10:46 Til: Per Sloth; 'Marianne Berents'; 'Poul Hjarnå'; 'Kim Thode Sørensen'; 'Niels & Jeanette Ebbesen'; Frank Hansen Cc: 'Jens

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2008 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

Offshore - hvor nemt kan det være?

Offshore - hvor nemt kan det være? Offshore - hvor nemt kan det være? Invitation ITB arrangerer i samarbejde med en række medlemmer en konference, som sætter fokus på off-shore softwareudvikling. Konferencen finder sted på: Hotel Haraldskær,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2015 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Certificeret Projektchef Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere