Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed"

Transkript

1 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference on Project Management. One complete stream of the conference programme is in. See page 12. Invitation til Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET 2010 Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Onsdag den 17. november kl. 18 fredag den 19. november kl. 17 Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Arrangeres i samarbejde med:

2 Velkommen til Symposiet årets NORDNET konference Dansk Projektledelse har igen i år fornøjelsen af at være vært ved Symposiet Projektledelse. Symposiet gennemføres hvert andet år og er en unik chance for at få indblik i de nyeste tendenser inden for projektledelse. Samtidig skaber symposiets interaktive form rig mulighed for viden- og erfaringsudveksling om alle aspekter af projektledelse på tværs af de typisk 250 deltagere fra offentlige og private virksomheder. Nordiske foreninger Deltager til medlemspris Årets symposium udgør samtidig den fælles, nordiske konference om projektledelse, NORDNET 2010 og arrangeres i samarbejde med IPMA-foreningerne i Finland, Island, Norge og Sverige. Symposiets danske partnere er SCKK, Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling, og IDA Lederforum. Endvidere samarbejdes med Dansk IT, Effektivitet.dk, IDA-IT og IDA Proces, hvis medlemmer også kan deltage til medlemspris. Forud for symposiet har mere end 40 praktikere inden for projektledelse været med til at udvikle symposiets program. Danske foreninger Deltager til medlemspris Deltagerne i det første, tværgående udviklingsseminar om Symposiet 2010, der blev afholdt i april hos SCKK. Arrangørgruppen bag symposiet omfatter følgende: Fra Dansk Projektledelse: Anette Zobbe, Ditte Schneidermann, Morten Fangel og Nils Bech. Fra SCKK: Hanne Dorthe Sørensen og Christian Gehler. Fra IDA Lederforum: Annette Bagge Poulsen. Vi opfordrer til, at du allerede nu melder dig til Symposiet ved tilmelding senest den 3. september modtager du som rabat den nye udgave selvvurderingsværktøjet Kompetencer i projektledelse efter eget valg på enten dansk eller engelsk. Normalprisen herfor er kr. 600 ekskl. moms. Eller et bogværk med artikler fra tidligere Symposier om projektledelse. Morten Fangel Foreningsdirektør 2

3 Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Hvorfor sætter vi ved Symposiet Projektledelse 2010 særligt fokus på kompleksitet? Fordi vi oplever, at den samfundsøkonomiske og teknologiske udvikling skaber en øget kompleksitet dag for dag i det enkelte projekt og for projektbaserede virksomheder. Kompleksiteten handler fx om følgende: Projektets omgivelser, hvor interessentbehov og -forventninger er under stadig forandring, hvor beslutningsprocesser kompliceres og hvor strategier ændres hurtigere end tidligere. Projektets opgave og forløb, hvor løsningsteknologier og projektets resultater ikke er givne, hvor grænseflader til andre aktiviteter forøges og hvor tidsrammerne bliver stadig snævrere. Projektets ressourcer og organisation, hvor der skabes stadig større projekter, hvor mange fagligheder og organisatoriske enheder skal arbejde sammen og hvor det på én gang sker virtuelt og fysisk. Den øgede kompleksitet betyder, at det ikke længere er nok at udøve projektledelse efter en skabelon. At have talent for at planlægge og manøvrere selve ledelsesprocessen i projektet, bliver en nøgle til succes. Og samtidig stiller den øgede kompleksitet nye og større krav til de virksomhedsprocesser, som skaber vilkår for og understøtter det enkelte projekt eller program. Symposiet henvender sig til alle, som i deres daglige virke er en del af en projektorganisation. Ved årets symposium har vi valgt at lægge særlig vægt på emner, der vil inspirere og udfordre erfarne projektledere og de ledere, der på virksomhedsniveau fungerer som projektejere, programledere, porteføljechef og/eller står for at gøre ledelse af projekter i virksomheden endnu bedre. Symposieprogrammet kan ses til højre. Det omfatter fire fælles plenumsessioner og fire runder med fem parallelle halvdagsseminarer, der hver går i dybden med et udvalgt tema. Desuden vil der være to aftenarrangementer med fokus på udveksling af erfaring og opbygning af nye netværk. Første aften i projektbarer i grupper på otte personer stimuleret af en facilitator. Anden aften inviteres til at deltage i et af projektbesøgene hos virksomheder i København eller Skåne. Ved symposiet vil en gennemgående strøm af plenumsessioner og halvdagsseminarer være på engelsk. Den er markeret med blåt på programmet her og på de følgende sider. Hvis du vil vide mere, så meld dig til et af de inspirationsmøder, der holdes i august og september. Her bliver det udførlige symposieprogram præsenteret. Se datoerne på svarskemaet side 11 eller på Et mere udførligt symposieprogram udsendes medio september. Vi håber, du vil prioritere at være en del af årets symposium og vi kan på baggrund af tilbagemeldinger fra tidligere symposiedeltagere love, at du vil få inspiration, viden og gejst med hjem til dit daglige arbejde. Symposieprogram Onsdag den 17. november Plenum A: Reception på Københavns Rådhus Velkomst dannelse af grupper Fordeling på barer i byen Projektbar med erfaringsudveksling Torsdag den 18. november Plenum B1: Plenum B2: Projektleder Forskerindlæg Formiddagskaffe Seminarer I Fem parallelle seminarer Frokost Seminarer II Fem parallelle seminarer Transport til virksomheder Projektbesøg i virksomheder Indlæg - diskussion - traktement Mødested i byen on your own Fredag den 19. november Plenum C1: Plenum C2: Virksomhed Forskerindlæg Formiddagskaffe Seminarer III Fem parallelle seminarer Frokost Paralelle seminarer IIII Fem parallelle seminarer Pause - forfriskning Plenum D: Indlæg med perspektivering Forfriskning 3

4 Forhåndstilmelding af fem giver ekstra udbytte af Symposiet Ideer og energi til udviklingen af symposieprogrammet har vi i stor udstrækning fået fra de ni virksomheder, der har indtil nu har tilkendegivet deres interesse for Symposiet Projektledelse 2010 ved hver at forhåndstilmelde fem deltagere. Repræsentanter for virksomhederne har deltaget i de to indtil nu afholdte udviklingsseminarer, hvor der har været lejlighed til sparring med andre erfarne projektfolk og til at præge symposieprogrammet. Forhåndstilmeldinger Primo august 2010 Deltagerne i det andet, tværgående udviklingsseminar om Symposiet 2010, der blev afholdt i juni på ParkInn Hotel. Din virksomhed er også velkommen til at træde til som forhåndstilmelder af fem deltagere. Herved opnår I følgende: Virksomheden fremtræder med logo og web-adresse på symposiets brochurer. Virksomheden præsenteres på symposiets website med logo og link. I får indflydelse ved at deltage i reviews af symposieindholdet og hvor der stadig er plads i programmet fortrinsstilling til at komme med forslag til indlægsholdere. Hver af de fem deltagere modtager den nye udgaver af Kompetencer i projektledelse på dansk og engelsk og tilbud om at deltage i trænings - sessioner om anvendelsen. I får mulighed for at fremlægge informationsmateriale. Endvidere inviteres deltagere fra virksomheden til at være med ved det tredje og sidste tværgående udviklingsseminar, der afholdes den 21. september kl i København. Deltagelse i seminarerne kan ses som en opvarmning til symposiet. Målet for seminarerne er at skabe et unikt læringsmiljø for kyndige inden for projekt - ledelse! Det samlede vederlag er på kr ekskl. moms svarende til betalingen for fem deltagere, der er medlemmer af foreningen. 4

5 Dynamisk og interaktiv form Ved Symposiet 2010 viderefører vi den praksis, som Dansk Projektledelse har udviklet for at afholde symposier på et unikt niveau både projektfagligt og hvad angår arrangementets form. Ved symposiet benyttes således den interaktive og dynamiske form, som trinvis er udviklet ved de ni tidligere nordiske og danske symposiet i København i 08, 05, 03, 00, 99, 97, 95, 90 og 85. Det sker i en tidsmæssig stram form og naturligvis med et helt nyt indhold i forhold til tidligere symposier. Som forhåndslæsning opfordres deltagerne til at anskaffe foreningens bog Ledelse af projekter hele vejen rundt, som behandler 20 udvalgte temaer fra symposierne i 2005 og Hvert indlæg bliver på højst 25 minutter og vil fokusere på kontante udmeldinger og erfaringer. Desuden lægger vi vægt på, at deltagerne undervejs engagerer sig i gruppe- og fællesdrøftelser. Judith Andrea Parus, Projektkonsulent, Varde Kommune Hver gang jeg tager hjem fra Symposiet er jeg optændt af den hellige ild. I to en halv dag er jeg sammen med andre ligesindede og dygtige projektledere, der alle har fingeren på pulsen og bruger de nyeste værktøjer inden for projektledelse i hverdagen. Vi kan vende konkrete udfordringer og løsninger fra vores hverdag og udveksle erfaringer og viden inden for vores fagområder. På den måde inspirerer og udfordrer vi hinanden til at blive endnu bedre. Jeg har deltaget i flere Symposier, og selv om jeg gennem årene har udviklet mine behov og interesser inden for projektledelse, oplever jeg altid, at der er noget relevant for mig at deltage i. Så jeg glæder mig til at komme af sted igen i år. Anders Sønderby, Project Controller, FIH Erhvervsbank Symposiet vil blive afholdt i de professionelle konferencefaciliteter i: Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Symposiets form bærer det hele. Præmissen er, at ikke kun indlægsholdere, men også alle deltagere, er eksperter. På symposiets seminarer bliver deltagerne involveret, og i gruppediskussionerne efter indlæggende opstår der en utrolig udbytterig dynamik. På den måde bliver vi alle klogere. Fra den første plenumsession er der lagt op til, at deltagerne taler sammen og netværker, og det holder gennem hele - og for mig også efter - Symposiet. Jeg blev inviteret med i en erfagruppe efter Symposiet Jeg deltager igen i år, da det er den konference, jeg nogensinde har fået mest med hjem fra, og det, forventer jeg, sker igen i år. 5

6 Vælg frit fire af 20 seminarer - hver med fokus på NCB elementer Ved udvikling af programmet for Symposiet er som referenceramme eller knagerække om man vil benyttet foreningens selvvurderingsværktøj, Kompetencer i Projektledelse, som udgør en dansk National Competence Baseline for projektledelse forkortet NCB. En ny udgave af bogen er udgivet i august Den udgør en dansk udgave af en ny version af Competencies in Project Management udviklet i et samarbejde mellem foreningerne i Danmark, Norge og Sverige. Udgaverne på både dansk og engelsk er en konkretisering af den seneste IPMA Competence Baseline - forkortet ICB3. I NCB en skelnes mellem tre kompetenceformer: metodeanvendelse, udvist ledelsesadfærd og erfaringsanvendelse. Metodeanvendelse Erfaringsanvendelse Ledelsesadfærd På figuren nedenfor er vandret vist bogens fem former for kompetencer i metodeanvendelse. Sektion 1 og 2 af metodekompetencerne behandles i Symposiets første strøm af fire halvdagsseminarer. Sektion 3 og 4 behandles ved den anden strøm. Den tredje strøm på engelsk handler om sektion 1, 3 og 4. Sektion 5 af metodekompetencerne er emnet ved den fjerde og femte strøm. Ved alle seminarer tages udgangspunkt i et udvalgt metodeelement, som behandles ved inddragelse også af ledelses- og erfaringsforhold. Virksomhedsniveau Projektniveau 5. Lede virksomhedens projektprocesser Projektledelse 1. Planlægge og evaluere projektledelse 2. Organisere projektets ledelsesfaser 3. Udøve overordnet projektledelse 4. Udøve løbende projektledelse Projektudførelse Symposiets 20 seminartemaer Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse 1. Sørg for match mellem projekt og projektleder 2. Håndtere projektets indledende fuzzy front end 3. Få evaluering af projekter til at fungere 4. Skab flow-tilstand i projektet fra start og undervejs Udøve overordnet og løbende projektledelse 5. Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold 6. Skab god mødekultur i projektet 7. Skab succes med kunde og leverandør i samme båd 8. Tilpas din ledelsesstil til projektdeltagerne Lead and perform the Project Management 9. Assess and influence the complexity of the project 10. Focus on behaviour when managing a virtual project 11. Scale the project management to fit the project 12. Make sure the project owner knows what to do Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer 13. Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen 14. Etabler det professionelle projektledelseskontor 15. Porteføljeledelse at the cutting edge 16. Realiser forretningsgevinster gennem programledelse Udvikle virksomhedens måder at lede projekter 17. Foretag modenhedsvurdering det fokuserer forandringstiltag 18. Få mere nytte af virksomhedens projektmodel 19. Få omsat kurser til kompetencer 20. Kom godt i gang med Projekt bedre projektledelse Udføre projektarbejde 6

7 Onsdag 17. november Wednesday 17 th November Fra Ankomst / From Arrival Alle opfordres til at deltage den første aften er en vigtig del af symposieprogrammet. All are encouraged to joint this first important evening Plenum A: Velkomst til Københavns Rådhus / Welcome to the Copenhagen Town Hall Repræsentant for Københavns Borgerrepræsentation Buffet og møde med projektfolket / Buffet and meeting the friends of project management Kunsten at lede projekter i en kompleks virkelighed / The Art of Managing Projects in a Complex Reality! Morten Fangel, direktør i Dansk Projektledelse og formand for symposiet. Dannelse af blandede grupper med otte i hver / Forming mixed groups each with eight new friends Projektbar med erfaringsudveksling / Networking with mutural sparring Grupperne går fra Rådhuset til Tivoli, hvor vi efter en runde i haven samles på Restaurant Ketchup. Her serveres der forfriskninger. Vi lægger op til et par både hyggelige og arbejdsomme timer. I hver gruppe vil der være en facilitator, som indledningsvis sørger for en grundig præsentation i gruppen. Siden får I på skift lejlighed til at berette om egne udfordringer med at lede projekter i en kompleks virkelighed. / The mixed groups walk tol the nearby Tivoli Garden to have a refreshment and to listen to each other s challenges of managing projects in a complex reality Closing / Networking in bars 7

8 Torsdag november Thursday 18 th November Referencer til kompetenceelementer i Kompetencer i projektledelse er anført i parentes. / References to elements of the National Competence Baseline for Scandinavia are stated in brackets Ankomst, symposiemappe og morgenkaffe / Arrival, material and coffee Plenum B1: Plenum B2: Kunsten at omskabe Frederik VIII s palæ Coping with the social complexity of modern projects til et både historisk og moderne residens and programmes At håndtere samspillet mellem bygherre, beboere, arkitekter, The dynamics calls for a fresh understanding of the social realities of ingeniører og håndværkere har meget være en klassisk projektlederrolle men den har krævet dyb viden inden for alle fag projects are concerned. people facing an uncertain future. To err is human especially when og evnen til at holde fast i den kunstneriske vision. Terry Cooke-Davies, Executive Chariman, Noah Danø Whitehorn, Human Systems International Ldt., United Kingdom projektleder og sagsarkitekt, Arkitema Formiddagskaffe / Coffee break Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse Udøve overordnet og løbende projektledelse Lead and perform the Project Management Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer Udvikle virksomhedens måder at lede projekter Seminar 1: ( ) Sørg for match mellem projekt og projektleder Seminar 5: ( ) Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold Session 9: (1.1) Assess and influence the complexity of the project the project and context Seminar 13: (5.4) Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen Session 17: (5.1) Foretag modenhedsvurdering det for at fokuserer forandringstiltag fokusere Edith Kahlke, KAHLKE Erhvervspsykolog Jesper Askov, IBC Nils Bech, Leading Projects Frokost / Lunch Seminar 2: (2,1) Håndtere projektets indledende Fuzzy front end Sofie Ottesen, Rambøll Nyvig Henrik Schelde Andersen, Rambøll Management Consulting Terry Cooke-Davies, Human Systems International Ldt. Djon Lind Andersen, Atkins Anette Zobbe, Banedanmark Bjarne Dahl, Semler IT Steen Vierø Petersen, SVPManagement Hanne Dorthe Sørensen, SCKK Teddy Nielsen, IBC Jesper Kingo, BRF Kredit Helle Falholt, Peak Consulting Group Seminar 6: ( ) Skab god mødekultur i projektet Session 10: (4.4+6,7,8) To Focus manage on behavior virtual projects when managing of great a complexity virtual project and distance?? Seminar 14: (5.3) Etabler det professionelle projektledelseskontor Session 18: ( ) Få mere nytte af virksomhedens projektmodel Carsten Damgaard, Pia Villför Larsson, Mattias Hällström, Kristine Bøgh, Post Danmark Facilitatorhuset, Projectplace International Novo Nordisk Jesper Garde Schreiner, Sverige Jacob Jespersen, Annette Justesen Bech, FOSS Electric Mikkel Lundstrøm, Vestas Banedanmark Claus Havemann Andersen, Unik Consult Teddy Nielsen, IBC Niels Søndergaard og Mannaz Marianne Frandsen, Erna Pedersen Projectplace Implement Consulting Group Transport til projektbesøg i virksomheder / Transportation for project visits in corporations Projekt A: Banedanmark København Projekt B: Vejdirektoratet København Mødested i byen on your own Projekt C: Økonomistyrelsen København Projekt D: NNE Pharmaplan, København Projekt E: E.ON Climate and Renewables, Malmø Kirsten Winther Jørgensen, CBS Damian Arguimbau, Lean Project Christian Gehler, SCKK Projekt F: Kockums Submarine Upgrades, Malmø 8

9 Fredag november Friday 19 th November Referencer til kompetenceelementer i Kompetencer i projektledelse er anført i parentes. / References to elements of the National Competence Baseline for Scandinavia are stated in brackets Ankomst, symposiemappe og morgenkaffe / Arrival, material and coffee Plenum C1: Plenum C2: Hvordan porteføljeledelse har bidraget til The practice of project management LEGO Koncernens succes. in loosely coupled systems. LEGO koncernen har gennemført en succesfuld turn around. Portefølje- og projektstyring har været en væsentlig bidragsyder til den the book Project Management in loosely coupled systems. The profession of project management was years ago challenged by succes få her et indblik i interfacet mellem projektledelse Now major empirical studies have added new nuances. og porteføljeledelse set fra en Portfølje Mangers synsvinkel Kristian Kreiner, Professor, Lars Huse Pedersen, Director Portfolio Management Copenhagen Business School LEGO System Formiddagskaffe / Coffee break Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse Udøve overordnet og løbende projektledelse Lead and perform the Project Management Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer Udvikle virksomhedens måder at lede projekter Seminar 3: (1.4+2,4) Få evaluering af projekter til at fungere Seminar 7: (3.5) Skab succes med kunde og leverandør i samme båd Session 11: ( ) Plan Scale the project management effort to fit the to project scale and involve Seminar 15: (5.4) Porteføljeledelse at the cutting edge Session 19: (5.6) Få Kom omsat fra kurser projektkurser til kompetencer til projektkompetencer Ditlev Molkte, Rehfelt Erik Brender, Århus kommune Charlotte Malther, Malther Consulting Frokost / Lunch Seminar 4: ( ) (2,1) Skab flow-tilstand i projektet fra start og undervejs Lise Damkjær, Learning4life Med flere Plenum D: Repræsentant fra SKAT Lars Andersen, NNIT Guri Weihe, COWI Christian Gehler, SCKK Jesper Garde Schreiner, FOSS Electric Morten Fangel, Fangel Consulting Seminar 8: ( ) Tilpas din ledelsesstilen til projektdeltagerne Jesper Askov, IBC Kristina Malther, Malther Consulting Lars Huse Pedersen, LEGO Systems Michael Tvermoes, Factor3 Ulrik Branner, Saxo Bank Lars Konggaard, Deloitte Pause og forfriskning / Break and refreshments Session 12: ( ) Make sure the owner knows the project what owner to do - knows and not what to do to do Søren Dreyer, Københavns Energi Sven Demant, Henley Nordic Seminar 16: (5.5) Programledelse Realiser forretnings- gevinster modeller gennem og virkelighed programledelse Jens Laugesen, Nordea Jacob Primault, Rambøll Management Consulting Præsentation af essensen af de tre højst evaluerede seminarindlæg ved Symposiet 2010 / The essence of highly evaluated contributions Erik Bødtker, Danmarks Meteorologiske Institut Repr. for Grundfos Mette Thomassen og Christina Myrup, Københavns Universitet Susanne Dahl, SCKK Session 20: (5.6) Planlæg Kom godt processen i gang at forbedre med Projekt virksomhedens bedre projektledelse af projekter Judith Andrea Parus, Varde kommune Thomas Ebbesøn Harsløf og Birgitte Klæsøe, Professionshøjskolen Metropol Morten Fangel, Fangel Consulting Afslutning og uformelt samvær / Closing and informal gathering Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. Endeligt detailprogram udsendes i september. / The programme is subject to change. Final, detailed programme in September 9

10 Praktiske oplysninger Tidlig tilmelding Ved tilmelding senest den 10. september modtager du et eksemplar af selvvurderingsværktøjet Kompetencer i projektledelse på dansk eller engelsk. Prisen herfor er normalt DKK 600 ekskl. moms. Eller bogværket Ledelse af projekter hele vejen rundt med artikler fra tidligere Symposier om projekt ledelse. Du melder dig til Symposiet Projekt ledelse 2010 på eller ved at tilbagesende svarskemaet på næste side. Medlemsprisen for at deltage i Symposiet 2010 er DKK ekskl. moms. For ikke-medlemmer er prisen DKK Medlemsprisen gælder for personlige medlemmer og navngivne personer fra gruppemedlemskaber og for medlemmer af projektforeninger i de øvrige nordiske lande. Medlemsprisen gælder også for medlemmer af de samarbejdende foreninger: Dansk IT, Effektivitet.dk, IDA Lederforum, IDA proces og IDA IT. Medlemsprisen kan også opnås, hvis der samtidig med tilmeldingen tegnes et supplerende medlemskab inden for et eksisterende gruppemedlemsskab til DKK. 485 ekskl. moms eller et nyt personligt medlemskab til DKK. 800 ekskl. moms. For et nyt gruppemedlemskab med fem navngivne medlemmer betales kr ekskl. moms. Se De oplyste beløb gælder for medlemskab i andet halvår Betalingen dækker det faglige program de tre symposiedage, symposiedokumentationen, al fortæring undervejs, herunder deltagelse i buffet onsdag og traktementet torsdag aften. Transport til og fra projektbesøgene er også inkluderet. Ved samtidig tilmelding af 5 deltagere senest den 10. september tilbydes status som forhåndstilmeldende virksomhed. Se nærmere herom på side 4. Prisen herfor er DKK uanset om de pågældende er medlemmer. Navne på de pågældende kan oplyses senere. Tivoli Københavns Rådhus Hotelreservation anbefales direkte hos en af følgende, med hvem der er indgået aftale om specialpris: Hotel Copenhagen Island 5 minutters gang fra IDA Kalvebod Brygge 53, DK-1560 København V. Tlf. +45 / Prisen er iflg. aftale DKK ,00 for standard enkeltværelse per nat. Block ID Hotel Hebron Best Western Hotel Hebron 10 minutters gang fra IDA Helgolandsgade 4, DK-1653 København V. Tlf DKK per nat i enkeltværelse. DKK per nat i dobbeltværelse. Bookingnr IDA. Det forudsættes fra hotellernes side, at betaling garanteres med kreditkort ved bestilling, samt at der betales for den første nat ved udeblivelse. For alle tilmeldinger senere end den 15. oktober vil der være et tillæg på kr. 900 ekskl. moms pr. tilmeldt deltager. For tilmelding fra Finland, Island, Norge eller Sverige er der ikke tillæg for sen tilmelding. Ingeniør huset Hvis skriftlig afmelding er modtaget af sekretariatet senest den 15. oktober tilbagebetales deltagerafgiften med fradrag af kr ekskl. moms til dækning af administration. Fra den 16. oktober er tilmeldingen bindende men deltagelsen kan skriftligt overdrages til en anden person senest den 12. november. 10 Hotel Copenhagen Island

11 Tilmelding via web n eller skema Enkelttilmelding Jeg tilmelder mig Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET 2010 den november til en afgift på DKK for medlemmer / DKK for andre. Foreningsmedlem Tegner også medlemskab Ikke foreningsmedlem Hvis ikke medlem af Dansk Projektledelse oplyses navn på anden forening: Navn: Mail: Forhåndstilmelding Vi forhåndstilmelder hermed fem deltagere til Symposiet Projektledelse 2010 navnene på deltagerne oplyses senere. Prisen herfor udgør i alt kr ekskl. moms. Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Mail: Mail: Mail: Mail: Mail: Inspirationsmøder Jeg/vi ønsker at deltage med personer i det markerede inspirationsmøde hvor det udførlige symposieprogram præsenteres sæt kryds. Forudsætter ikke, at du allerede er tilmeldt symposiet. Mandag den 30. august kl på Symbion, Fruebjergvej 3, København Mandag den 6. september kl på Symbion, Fruebjergvej 3, København På oplyses datoer for flere inspirationsmøder. Symposieforberedelse Jeg bestiller et eksemplar af de nedenfor markerede bøger. (Hvis du tilmelder dig senest den 10. september modtager du som bonus Kompetencer i Projektledelse både på dansk og engelsk). Ny udgave af Kompetencer i projektledelse DKK 540 for medlemmer, DKK 600 for andre. Ny udgave af Competencies in Project Management DKK 540 for medlemmer, DKK 600 for andre. Ledelse af projekter hele vejen rundt DKK 360 for medlemmer, DKK 400 for andre. Virksomhedsoplysninger Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Underskrift: Telefon: Sendes snarest til Dansk Projektledelse på telefax , via eller meddeles på 11

12 Summary of the Programme in NORDNET 2010 The mission of the NORDNET 2010 Symposium in Copenhagen is to promote the art of managing projects in a complex reality. This demands good leadership behavior combined with skilled application of methods and experience. The symposium is organized by the Danish IPMA Association in cooperation with the associations in Finland, Iceland, Norway and Sweden. In general, a complete stream of the symposia programme will be in : Experience applications Leadership behaviour Method applications The programme includes four plenary sessions, of which the two will be held in. At the symposium, five parallel streams of half-day seminars take place each consisting of four seminars. One of the streams is in. These four half-day sessions of the stream deal with selected competence elements in the self-assessment tool Competencies in Project Management, which is issued in cooperation between the associations in Denmark, Norway, and Sweden to establish the National Competence Baseline for Scandinavia in brief the NCB for Scandinavia. The morning seminar of 18 th and 19 th November deals both with the two first sections of method application competencies: 1. Plan and evaluate project management 2. Organize the project management phases The afternoon seminar of 18 th and 19 th November address in reversed order two further sections of method application: 3. Perform overall project management 4. Perform ongoing project management In the evening of 17 th November there will be a welcome banquet at the Copenhagen Town Hall followed by discussing current challenge in mixed groups stimulated by a facilitator. Groups in will be formed. On 18 th November you can join a project visit to a corporation in Copenhagen or Skåne, of which two will be in. The registration fee is DKK excl. VAT for members of the Nordic Associations. By registering at not later than 30 th September for participants from Finland, Iceland, Norway and Sweden, you will receive a free copies of Competencies in Project Management in or Danish of which the normal price would be DKK 600 excl. VAT. For Danish participants registration up until 10 th September implies receiving a fee copy. Sættedammen 4, DK 3400 Hillerød Tlf ,

Symposiet Projektledelse 2015

Symposiet Projektledelse 2015 NORDNET 2015 Program til Symposiet 2015 - Se seminarbeskrivelser på websitet Symposiet Projektledelse 2015 Onsdag den 20. maj 8.30 9.00 10.00 10.30 13.00 14.00 16.30 17.00 18.00 18.30 21.00 Plenum A: Velkomst

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

STRATEGI OG EKSEKVERING

STRATEGI OG EKSEKVERING Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 20. og 21. maj 2010 Strategi-guru gæster København Eneste optræden i Danmark STRATEGI OG EKSEKVERING KONFERENCE MED DAVID P. NORTON Forankring af strategien

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Kursuskategorier Forord... 4 Røntgen-webinar... 6 Skulderkursus/grundforløb... 8 Skulderkursus/udvidet

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2014. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2014 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM

NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM P E R S O N L I G I N V I TAT I O N DYDER &UNODER 06/05 2015 Dette års VL Døgn vil, som noget helt nyt, udnævne de dyder, vi skal dyrke - og de unoder, vi

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere