Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed"

Transkript

1 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference on Project Management. One complete stream of the conference programme is in. See page 12. Invitation til Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET 2010 Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Onsdag den 17. november kl. 18 fredag den 19. november kl. 17 Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Arrangeres i samarbejde med:

2 Velkommen til Symposiet årets NORDNET konference Dansk Projektledelse har igen i år fornøjelsen af at være vært ved Symposiet Projektledelse. Symposiet gennemføres hvert andet år og er en unik chance for at få indblik i de nyeste tendenser inden for projektledelse. Samtidig skaber symposiets interaktive form rig mulighed for viden- og erfaringsudveksling om alle aspekter af projektledelse på tværs af de typisk 250 deltagere fra offentlige og private virksomheder. Nordiske foreninger Deltager til medlemspris Årets symposium udgør samtidig den fælles, nordiske konference om projektledelse, NORDNET 2010 og arrangeres i samarbejde med IPMA-foreningerne i Finland, Island, Norge og Sverige. Symposiets danske partnere er SCKK, Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling, og IDA Lederforum. Endvidere samarbejdes med Dansk IT, Effektivitet.dk, IDA-IT og IDA Proces, hvis medlemmer også kan deltage til medlemspris. Forud for symposiet har mere end 40 praktikere inden for projektledelse været med til at udvikle symposiets program. Danske foreninger Deltager til medlemspris Deltagerne i det første, tværgående udviklingsseminar om Symposiet 2010, der blev afholdt i april hos SCKK. Arrangørgruppen bag symposiet omfatter følgende: Fra Dansk Projektledelse: Anette Zobbe, Ditte Schneidermann, Morten Fangel og Nils Bech. Fra SCKK: Hanne Dorthe Sørensen og Christian Gehler. Fra IDA Lederforum: Annette Bagge Poulsen. Vi opfordrer til, at du allerede nu melder dig til Symposiet ved tilmelding senest den 3. september modtager du som rabat den nye udgave selvvurderingsværktøjet Kompetencer i projektledelse efter eget valg på enten dansk eller engelsk. Normalprisen herfor er kr. 600 ekskl. moms. Eller et bogværk med artikler fra tidligere Symposier om projektledelse. Morten Fangel Foreningsdirektør 2

3 Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Hvorfor sætter vi ved Symposiet Projektledelse 2010 særligt fokus på kompleksitet? Fordi vi oplever, at den samfundsøkonomiske og teknologiske udvikling skaber en øget kompleksitet dag for dag i det enkelte projekt og for projektbaserede virksomheder. Kompleksiteten handler fx om følgende: Projektets omgivelser, hvor interessentbehov og -forventninger er under stadig forandring, hvor beslutningsprocesser kompliceres og hvor strategier ændres hurtigere end tidligere. Projektets opgave og forløb, hvor løsningsteknologier og projektets resultater ikke er givne, hvor grænseflader til andre aktiviteter forøges og hvor tidsrammerne bliver stadig snævrere. Projektets ressourcer og organisation, hvor der skabes stadig større projekter, hvor mange fagligheder og organisatoriske enheder skal arbejde sammen og hvor det på én gang sker virtuelt og fysisk. Den øgede kompleksitet betyder, at det ikke længere er nok at udøve projektledelse efter en skabelon. At have talent for at planlægge og manøvrere selve ledelsesprocessen i projektet, bliver en nøgle til succes. Og samtidig stiller den øgede kompleksitet nye og større krav til de virksomhedsprocesser, som skaber vilkår for og understøtter det enkelte projekt eller program. Symposiet henvender sig til alle, som i deres daglige virke er en del af en projektorganisation. Ved årets symposium har vi valgt at lægge særlig vægt på emner, der vil inspirere og udfordre erfarne projektledere og de ledere, der på virksomhedsniveau fungerer som projektejere, programledere, porteføljechef og/eller står for at gøre ledelse af projekter i virksomheden endnu bedre. Symposieprogrammet kan ses til højre. Det omfatter fire fælles plenumsessioner og fire runder med fem parallelle halvdagsseminarer, der hver går i dybden med et udvalgt tema. Desuden vil der være to aftenarrangementer med fokus på udveksling af erfaring og opbygning af nye netværk. Første aften i projektbarer i grupper på otte personer stimuleret af en facilitator. Anden aften inviteres til at deltage i et af projektbesøgene hos virksomheder i København eller Skåne. Ved symposiet vil en gennemgående strøm af plenumsessioner og halvdagsseminarer være på engelsk. Den er markeret med blåt på programmet her og på de følgende sider. Hvis du vil vide mere, så meld dig til et af de inspirationsmøder, der holdes i august og september. Her bliver det udførlige symposieprogram præsenteret. Se datoerne på svarskemaet side 11 eller på Et mere udførligt symposieprogram udsendes medio september. Vi håber, du vil prioritere at være en del af årets symposium og vi kan på baggrund af tilbagemeldinger fra tidligere symposiedeltagere love, at du vil få inspiration, viden og gejst med hjem til dit daglige arbejde. Symposieprogram Onsdag den 17. november Plenum A: Reception på Københavns Rådhus Velkomst dannelse af grupper Fordeling på barer i byen Projektbar med erfaringsudveksling Torsdag den 18. november Plenum B1: Plenum B2: Projektleder Forskerindlæg Formiddagskaffe Seminarer I Fem parallelle seminarer Frokost Seminarer II Fem parallelle seminarer Transport til virksomheder Projektbesøg i virksomheder Indlæg - diskussion - traktement Mødested i byen on your own Fredag den 19. november Plenum C1: Plenum C2: Virksomhed Forskerindlæg Formiddagskaffe Seminarer III Fem parallelle seminarer Frokost Paralelle seminarer IIII Fem parallelle seminarer Pause - forfriskning Plenum D: Indlæg med perspektivering Forfriskning 3

4 Forhåndstilmelding af fem giver ekstra udbytte af Symposiet Ideer og energi til udviklingen af symposieprogrammet har vi i stor udstrækning fået fra de ni virksomheder, der har indtil nu har tilkendegivet deres interesse for Symposiet Projektledelse 2010 ved hver at forhåndstilmelde fem deltagere. Repræsentanter for virksomhederne har deltaget i de to indtil nu afholdte udviklingsseminarer, hvor der har været lejlighed til sparring med andre erfarne projektfolk og til at præge symposieprogrammet. Forhåndstilmeldinger Primo august 2010 Deltagerne i det andet, tværgående udviklingsseminar om Symposiet 2010, der blev afholdt i juni på ParkInn Hotel. Din virksomhed er også velkommen til at træde til som forhåndstilmelder af fem deltagere. Herved opnår I følgende: Virksomheden fremtræder med logo og web-adresse på symposiets brochurer. Virksomheden præsenteres på symposiets website med logo og link. I får indflydelse ved at deltage i reviews af symposieindholdet og hvor der stadig er plads i programmet fortrinsstilling til at komme med forslag til indlægsholdere. Hver af de fem deltagere modtager den nye udgaver af Kompetencer i projektledelse på dansk og engelsk og tilbud om at deltage i trænings - sessioner om anvendelsen. I får mulighed for at fremlægge informationsmateriale. Endvidere inviteres deltagere fra virksomheden til at være med ved det tredje og sidste tværgående udviklingsseminar, der afholdes den 21. september kl i København. Deltagelse i seminarerne kan ses som en opvarmning til symposiet. Målet for seminarerne er at skabe et unikt læringsmiljø for kyndige inden for projekt - ledelse! Det samlede vederlag er på kr ekskl. moms svarende til betalingen for fem deltagere, der er medlemmer af foreningen. 4

5 Dynamisk og interaktiv form Ved Symposiet 2010 viderefører vi den praksis, som Dansk Projektledelse har udviklet for at afholde symposier på et unikt niveau både projektfagligt og hvad angår arrangementets form. Ved symposiet benyttes således den interaktive og dynamiske form, som trinvis er udviklet ved de ni tidligere nordiske og danske symposiet i København i 08, 05, 03, 00, 99, 97, 95, 90 og 85. Det sker i en tidsmæssig stram form og naturligvis med et helt nyt indhold i forhold til tidligere symposier. Som forhåndslæsning opfordres deltagerne til at anskaffe foreningens bog Ledelse af projekter hele vejen rundt, som behandler 20 udvalgte temaer fra symposierne i 2005 og Hvert indlæg bliver på højst 25 minutter og vil fokusere på kontante udmeldinger og erfaringer. Desuden lægger vi vægt på, at deltagerne undervejs engagerer sig i gruppe- og fællesdrøftelser. Judith Andrea Parus, Projektkonsulent, Varde Kommune Hver gang jeg tager hjem fra Symposiet er jeg optændt af den hellige ild. I to en halv dag er jeg sammen med andre ligesindede og dygtige projektledere, der alle har fingeren på pulsen og bruger de nyeste værktøjer inden for projektledelse i hverdagen. Vi kan vende konkrete udfordringer og løsninger fra vores hverdag og udveksle erfaringer og viden inden for vores fagområder. På den måde inspirerer og udfordrer vi hinanden til at blive endnu bedre. Jeg har deltaget i flere Symposier, og selv om jeg gennem årene har udviklet mine behov og interesser inden for projektledelse, oplever jeg altid, at der er noget relevant for mig at deltage i. Så jeg glæder mig til at komme af sted igen i år. Anders Sønderby, Project Controller, FIH Erhvervsbank Symposiet vil blive afholdt i de professionelle konferencefaciliteter i: Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Symposiets form bærer det hele. Præmissen er, at ikke kun indlægsholdere, men også alle deltagere, er eksperter. På symposiets seminarer bliver deltagerne involveret, og i gruppediskussionerne efter indlæggende opstår der en utrolig udbytterig dynamik. På den måde bliver vi alle klogere. Fra den første plenumsession er der lagt op til, at deltagerne taler sammen og netværker, og det holder gennem hele - og for mig også efter - Symposiet. Jeg blev inviteret med i en erfagruppe efter Symposiet Jeg deltager igen i år, da det er den konference, jeg nogensinde har fået mest med hjem fra, og det, forventer jeg, sker igen i år. 5

6 Vælg frit fire af 20 seminarer - hver med fokus på NCB elementer Ved udvikling af programmet for Symposiet er som referenceramme eller knagerække om man vil benyttet foreningens selvvurderingsværktøj, Kompetencer i Projektledelse, som udgør en dansk National Competence Baseline for projektledelse forkortet NCB. En ny udgave af bogen er udgivet i august Den udgør en dansk udgave af en ny version af Competencies in Project Management udviklet i et samarbejde mellem foreningerne i Danmark, Norge og Sverige. Udgaverne på både dansk og engelsk er en konkretisering af den seneste IPMA Competence Baseline - forkortet ICB3. I NCB en skelnes mellem tre kompetenceformer: metodeanvendelse, udvist ledelsesadfærd og erfaringsanvendelse. Metodeanvendelse Erfaringsanvendelse Ledelsesadfærd På figuren nedenfor er vandret vist bogens fem former for kompetencer i metodeanvendelse. Sektion 1 og 2 af metodekompetencerne behandles i Symposiets første strøm af fire halvdagsseminarer. Sektion 3 og 4 behandles ved den anden strøm. Den tredje strøm på engelsk handler om sektion 1, 3 og 4. Sektion 5 af metodekompetencerne er emnet ved den fjerde og femte strøm. Ved alle seminarer tages udgangspunkt i et udvalgt metodeelement, som behandles ved inddragelse også af ledelses- og erfaringsforhold. Virksomhedsniveau Projektniveau 5. Lede virksomhedens projektprocesser Projektledelse 1. Planlægge og evaluere projektledelse 2. Organisere projektets ledelsesfaser 3. Udøve overordnet projektledelse 4. Udøve løbende projektledelse Projektudførelse Symposiets 20 seminartemaer Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse 1. Sørg for match mellem projekt og projektleder 2. Håndtere projektets indledende fuzzy front end 3. Få evaluering af projekter til at fungere 4. Skab flow-tilstand i projektet fra start og undervejs Udøve overordnet og løbende projektledelse 5. Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold 6. Skab god mødekultur i projektet 7. Skab succes med kunde og leverandør i samme båd 8. Tilpas din ledelsesstil til projektdeltagerne Lead and perform the Project Management 9. Assess and influence the complexity of the project 10. Focus on behaviour when managing a virtual project 11. Scale the project management to fit the project 12. Make sure the project owner knows what to do Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer 13. Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen 14. Etabler det professionelle projektledelseskontor 15. Porteføljeledelse at the cutting edge 16. Realiser forretningsgevinster gennem programledelse Udvikle virksomhedens måder at lede projekter 17. Foretag modenhedsvurdering det fokuserer forandringstiltag 18. Få mere nytte af virksomhedens projektmodel 19. Få omsat kurser til kompetencer 20. Kom godt i gang med Projekt bedre projektledelse Udføre projektarbejde 6

7 Onsdag 17. november Wednesday 17 th November Fra Ankomst / From Arrival Alle opfordres til at deltage den første aften er en vigtig del af symposieprogrammet. All are encouraged to joint this first important evening Plenum A: Velkomst til Københavns Rådhus / Welcome to the Copenhagen Town Hall Repræsentant for Københavns Borgerrepræsentation Buffet og møde med projektfolket / Buffet and meeting the friends of project management Kunsten at lede projekter i en kompleks virkelighed / The Art of Managing Projects in a Complex Reality! Morten Fangel, direktør i Dansk Projektledelse og formand for symposiet. Dannelse af blandede grupper med otte i hver / Forming mixed groups each with eight new friends Projektbar med erfaringsudveksling / Networking with mutural sparring Grupperne går fra Rådhuset til Tivoli, hvor vi efter en runde i haven samles på Restaurant Ketchup. Her serveres der forfriskninger. Vi lægger op til et par både hyggelige og arbejdsomme timer. I hver gruppe vil der være en facilitator, som indledningsvis sørger for en grundig præsentation i gruppen. Siden får I på skift lejlighed til at berette om egne udfordringer med at lede projekter i en kompleks virkelighed. / The mixed groups walk tol the nearby Tivoli Garden to have a refreshment and to listen to each other s challenges of managing projects in a complex reality Closing / Networking in bars 7

8 Torsdag november Thursday 18 th November Referencer til kompetenceelementer i Kompetencer i projektledelse er anført i parentes. / References to elements of the National Competence Baseline for Scandinavia are stated in brackets Ankomst, symposiemappe og morgenkaffe / Arrival, material and coffee Plenum B1: Plenum B2: Kunsten at omskabe Frederik VIII s palæ Coping with the social complexity of modern projects til et både historisk og moderne residens and programmes At håndtere samspillet mellem bygherre, beboere, arkitekter, The dynamics calls for a fresh understanding of the social realities of ingeniører og håndværkere har meget være en klassisk projektlederrolle men den har krævet dyb viden inden for alle fag projects are concerned. people facing an uncertain future. To err is human especially when og evnen til at holde fast i den kunstneriske vision. Terry Cooke-Davies, Executive Chariman, Noah Danø Whitehorn, Human Systems International Ldt., United Kingdom projektleder og sagsarkitekt, Arkitema Formiddagskaffe / Coffee break Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse Udøve overordnet og løbende projektledelse Lead and perform the Project Management Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer Udvikle virksomhedens måder at lede projekter Seminar 1: ( ) Sørg for match mellem projekt og projektleder Seminar 5: ( ) Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold Session 9: (1.1) Assess and influence the complexity of the project the project and context Seminar 13: (5.4) Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen Session 17: (5.1) Foretag modenhedsvurdering det for at fokuserer forandringstiltag fokusere Edith Kahlke, KAHLKE Erhvervspsykolog Jesper Askov, IBC Nils Bech, Leading Projects Frokost / Lunch Seminar 2: (2,1) Håndtere projektets indledende Fuzzy front end Sofie Ottesen, Rambøll Nyvig Henrik Schelde Andersen, Rambøll Management Consulting Terry Cooke-Davies, Human Systems International Ldt. Djon Lind Andersen, Atkins Anette Zobbe, Banedanmark Bjarne Dahl, Semler IT Steen Vierø Petersen, SVPManagement Hanne Dorthe Sørensen, SCKK Teddy Nielsen, IBC Jesper Kingo, BRF Kredit Helle Falholt, Peak Consulting Group Seminar 6: ( ) Skab god mødekultur i projektet Session 10: (4.4+6,7,8) To Focus manage on behavior virtual projects when managing of great a complexity virtual project and distance?? Seminar 14: (5.3) Etabler det professionelle projektledelseskontor Session 18: ( ) Få mere nytte af virksomhedens projektmodel Carsten Damgaard, Pia Villför Larsson, Mattias Hällström, Kristine Bøgh, Post Danmark Facilitatorhuset, Projectplace International Novo Nordisk Jesper Garde Schreiner, Sverige Jacob Jespersen, Annette Justesen Bech, FOSS Electric Mikkel Lundstrøm, Vestas Banedanmark Claus Havemann Andersen, Unik Consult Teddy Nielsen, IBC Niels Søndergaard og Mannaz Marianne Frandsen, Erna Pedersen Projectplace Implement Consulting Group Transport til projektbesøg i virksomheder / Transportation for project visits in corporations Projekt A: Banedanmark København Projekt B: Vejdirektoratet København Mødested i byen on your own Projekt C: Økonomistyrelsen København Projekt D: NNE Pharmaplan, København Projekt E: E.ON Climate and Renewables, Malmø Kirsten Winther Jørgensen, CBS Damian Arguimbau, Lean Project Christian Gehler, SCKK Projekt F: Kockums Submarine Upgrades, Malmø 8

9 Fredag november Friday 19 th November Referencer til kompetenceelementer i Kompetencer i projektledelse er anført i parentes. / References to elements of the National Competence Baseline for Scandinavia are stated in brackets Ankomst, symposiemappe og morgenkaffe / Arrival, material and coffee Plenum C1: Plenum C2: Hvordan porteføljeledelse har bidraget til The practice of project management LEGO Koncernens succes. in loosely coupled systems. LEGO koncernen har gennemført en succesfuld turn around. Portefølje- og projektstyring har været en væsentlig bidragsyder til den the book Project Management in loosely coupled systems. The profession of project management was years ago challenged by succes få her et indblik i interfacet mellem projektledelse Now major empirical studies have added new nuances. og porteføljeledelse set fra en Portfølje Mangers synsvinkel Kristian Kreiner, Professor, Lars Huse Pedersen, Director Portfolio Management Copenhagen Business School LEGO System Formiddagskaffe / Coffee break Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse Udøve overordnet og løbende projektledelse Lead and perform the Project Management Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer Udvikle virksomhedens måder at lede projekter Seminar 3: (1.4+2,4) Få evaluering af projekter til at fungere Seminar 7: (3.5) Skab succes med kunde og leverandør i samme båd Session 11: ( ) Plan Scale the project management effort to fit the to project scale and involve Seminar 15: (5.4) Porteføljeledelse at the cutting edge Session 19: (5.6) Få Kom omsat fra kurser projektkurser til kompetencer til projektkompetencer Ditlev Molkte, Rehfelt Erik Brender, Århus kommune Charlotte Malther, Malther Consulting Frokost / Lunch Seminar 4: ( ) (2,1) Skab flow-tilstand i projektet fra start og undervejs Lise Damkjær, Learning4life Med flere Plenum D: Repræsentant fra SKAT Lars Andersen, NNIT Guri Weihe, COWI Christian Gehler, SCKK Jesper Garde Schreiner, FOSS Electric Morten Fangel, Fangel Consulting Seminar 8: ( ) Tilpas din ledelsesstilen til projektdeltagerne Jesper Askov, IBC Kristina Malther, Malther Consulting Lars Huse Pedersen, LEGO Systems Michael Tvermoes, Factor3 Ulrik Branner, Saxo Bank Lars Konggaard, Deloitte Pause og forfriskning / Break and refreshments Session 12: ( ) Make sure the owner knows the project what owner to do - knows and not what to do to do Søren Dreyer, Københavns Energi Sven Demant, Henley Nordic Seminar 16: (5.5) Programledelse Realiser forretnings- gevinster modeller gennem og virkelighed programledelse Jens Laugesen, Nordea Jacob Primault, Rambøll Management Consulting Præsentation af essensen af de tre højst evaluerede seminarindlæg ved Symposiet 2010 / The essence of highly evaluated contributions Erik Bødtker, Danmarks Meteorologiske Institut Repr. for Grundfos Mette Thomassen og Christina Myrup, Københavns Universitet Susanne Dahl, SCKK Session 20: (5.6) Planlæg Kom godt processen i gang at forbedre med Projekt virksomhedens bedre projektledelse af projekter Judith Andrea Parus, Varde kommune Thomas Ebbesøn Harsløf og Birgitte Klæsøe, Professionshøjskolen Metropol Morten Fangel, Fangel Consulting Afslutning og uformelt samvær / Closing and informal gathering Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. Endeligt detailprogram udsendes i september. / The programme is subject to change. Final, detailed programme in September 9

10 Praktiske oplysninger Tidlig tilmelding Ved tilmelding senest den 10. september modtager du et eksemplar af selvvurderingsværktøjet Kompetencer i projektledelse på dansk eller engelsk. Prisen herfor er normalt DKK 600 ekskl. moms. Eller bogværket Ledelse af projekter hele vejen rundt med artikler fra tidligere Symposier om projekt ledelse. Du melder dig til Symposiet Projekt ledelse 2010 på eller ved at tilbagesende svarskemaet på næste side. Medlemsprisen for at deltage i Symposiet 2010 er DKK ekskl. moms. For ikke-medlemmer er prisen DKK Medlemsprisen gælder for personlige medlemmer og navngivne personer fra gruppemedlemskaber og for medlemmer af projektforeninger i de øvrige nordiske lande. Medlemsprisen gælder også for medlemmer af de samarbejdende foreninger: Dansk IT, Effektivitet.dk, IDA Lederforum, IDA proces og IDA IT. Medlemsprisen kan også opnås, hvis der samtidig med tilmeldingen tegnes et supplerende medlemskab inden for et eksisterende gruppemedlemsskab til DKK. 485 ekskl. moms eller et nyt personligt medlemskab til DKK. 800 ekskl. moms. For et nyt gruppemedlemskab med fem navngivne medlemmer betales kr ekskl. moms. Se De oplyste beløb gælder for medlemskab i andet halvår Betalingen dækker det faglige program de tre symposiedage, symposiedokumentationen, al fortæring undervejs, herunder deltagelse i buffet onsdag og traktementet torsdag aften. Transport til og fra projektbesøgene er også inkluderet. Ved samtidig tilmelding af 5 deltagere senest den 10. september tilbydes status som forhåndstilmeldende virksomhed. Se nærmere herom på side 4. Prisen herfor er DKK uanset om de pågældende er medlemmer. Navne på de pågældende kan oplyses senere. Tivoli Københavns Rådhus Hotelreservation anbefales direkte hos en af følgende, med hvem der er indgået aftale om specialpris: Hotel Copenhagen Island 5 minutters gang fra IDA Kalvebod Brygge 53, DK-1560 København V. Tlf. +45 / Prisen er iflg. aftale DKK ,00 for standard enkeltværelse per nat. Block ID Hotel Hebron Best Western Hotel Hebron 10 minutters gang fra IDA Helgolandsgade 4, DK-1653 København V. Tlf DKK per nat i enkeltværelse. DKK per nat i dobbeltværelse. Bookingnr IDA. Det forudsættes fra hotellernes side, at betaling garanteres med kreditkort ved bestilling, samt at der betales for den første nat ved udeblivelse. For alle tilmeldinger senere end den 15. oktober vil der være et tillæg på kr. 900 ekskl. moms pr. tilmeldt deltager. For tilmelding fra Finland, Island, Norge eller Sverige er der ikke tillæg for sen tilmelding. Ingeniør huset Hvis skriftlig afmelding er modtaget af sekretariatet senest den 15. oktober tilbagebetales deltagerafgiften med fradrag af kr ekskl. moms til dækning af administration. Fra den 16. oktober er tilmeldingen bindende men deltagelsen kan skriftligt overdrages til en anden person senest den 12. november. 10 Hotel Copenhagen Island

11 Tilmelding via web n eller skema Enkelttilmelding Jeg tilmelder mig Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET 2010 den november til en afgift på DKK for medlemmer / DKK for andre. Foreningsmedlem Tegner også medlemskab Ikke foreningsmedlem Hvis ikke medlem af Dansk Projektledelse oplyses navn på anden forening: Navn: Mail: Forhåndstilmelding Vi forhåndstilmelder hermed fem deltagere til Symposiet Projektledelse 2010 navnene på deltagerne oplyses senere. Prisen herfor udgør i alt kr ekskl. moms. Navn: Navn: Navn: Navn: Navn: Mail: Mail: Mail: Mail: Mail: Inspirationsmøder Jeg/vi ønsker at deltage med personer i det markerede inspirationsmøde hvor det udførlige symposieprogram præsenteres sæt kryds. Forudsætter ikke, at du allerede er tilmeldt symposiet. Mandag den 30. august kl på Symbion, Fruebjergvej 3, København Mandag den 6. september kl på Symbion, Fruebjergvej 3, København På oplyses datoer for flere inspirationsmøder. Symposieforberedelse Jeg bestiller et eksemplar af de nedenfor markerede bøger. (Hvis du tilmelder dig senest den 10. september modtager du som bonus Kompetencer i Projektledelse både på dansk og engelsk). Ny udgave af Kompetencer i projektledelse DKK 540 for medlemmer, DKK 600 for andre. Ny udgave af Competencies in Project Management DKK 540 for medlemmer, DKK 600 for andre. Ledelse af projekter hele vejen rundt DKK 360 for medlemmer, DKK 400 for andre. Virksomhedsoplysninger Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Underskrift: Telefon: Sendes snarest til Dansk Projektledelse på telefax , via eller meddeles på 11

12 Summary of the Programme in NORDNET 2010 The mission of the NORDNET 2010 Symposium in Copenhagen is to promote the art of managing projects in a complex reality. This demands good leadership behavior combined with skilled application of methods and experience. The symposium is organized by the Danish IPMA Association in cooperation with the associations in Finland, Iceland, Norway and Sweden. In general, a complete stream of the symposia programme will be in : Experience applications Leadership behaviour Method applications The programme includes four plenary sessions, of which the two will be held in. At the symposium, five parallel streams of half-day seminars take place each consisting of four seminars. One of the streams is in. These four half-day sessions of the stream deal with selected competence elements in the self-assessment tool Competencies in Project Management, which is issued in cooperation between the associations in Denmark, Norway, and Sweden to establish the National Competence Baseline for Scandinavia in brief the NCB for Scandinavia. The morning seminar of 18 th and 19 th November deals both with the two first sections of method application competencies: 1. Plan and evaluate project management 2. Organize the project management phases The afternoon seminar of 18 th and 19 th November address in reversed order two further sections of method application: 3. Perform overall project management 4. Perform ongoing project management In the evening of 17 th November there will be a welcome banquet at the Copenhagen Town Hall followed by discussing current challenge in mixed groups stimulated by a facilitator. Groups in will be formed. On 18 th November you can join a project visit to a corporation in Copenhagen or Skåne, of which two will be in. The registration fee is DKK excl. VAT for members of the Nordic Associations. By registering at not later than 30 th September for participants from Finland, Iceland, Norway and Sweden, you will receive a free copies of Competencies in Project Management in or Danish of which the normal price would be DKK 600 excl. VAT. For Danish participants registration up until 10 th September implies receiving a fee copy. Sættedammen 4, DK 3400 Hillerød Tlf ,

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet!

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Hold indlæg ved Symposiet og bliv tilknyttet en aktiv temagruppe Tag som indlægsholder del i gratis seminarrække før Symposiet Bliver samtidigt

Læs mere

Projektledelse i forandring

Projektledelse i forandring Invitation til Symposiet Projektledelse 2013 Projektledelse i forandring Onsdag d. 29. maj fredag d. 31. maj i København Bliv bedre til ledelse af projekter lær af de bedste på 2½ dag Afholdes i Ingeniørhuset,

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Partnere i Symposiet 2010 / NORDNET 2010 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference. One complete stream is in English. See page 7, 12, 13, 28-31 and 45-46. Symposiet projektledelse arrangeres

Læs mere

Symposiet Projektledelse 2015

Symposiet Projektledelse 2015 NORDNET 2015 Invitation til Symposiet 2015 Anden udgave med plenumindlæg og seminarvalg Symposiet Projektledelse 2015 Sådan skaber projektledelse værdi! Et fyrværkeri af impulser for projektfolk, der sammen

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Februar 2010 september 2010 4. Uddannelsesprogram Uddannelse i projektledelse 1+2 & 3+4 Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse (NCB) udgør den røde

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Symposiet Projektledelse 2008

Symposiet Projektledelse 2008 Detaljeret programhæfte Symposiet Projektledelse 2008 Tirsdag den 20. maj kl. 16 torsdag den 22. maj kl. 17 Park Inn Hotel, Engvej 171, Kastrup, København Hovedtema: Når projektledelsen skaber værdi Dansk

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Symposiet Projektledelse 2015

Symposiet Projektledelse 2015 NORDNET 2015 Program til Symposiet 2015 - Se seminarbeskrivelser på websitet Symposiet Projektledelse 2015 Onsdag den 20. maj 8.30 9.00 10.00 10.30 13.00 14.00 16.30 17.00 18.00 18.30 21.00 Plenum A: Velkomst

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegationsrejse til Shanghai

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegationsrejse til Shanghai Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale med Shanghai Byprovins og delegationsrejse til Shanghai Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 10 Aftale om oprettelse af Søsterby

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017 Reception for Metier Programs & Projects A/S 29. november 2017 AGENDA Metier i perspektiv på 5 minutter v/ Per Juel Christensen, Bestyrelsesformand i Metier Kort om Metier Scandinavia v/ Allan Jørgensen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen).

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen). Olie, gas & offshore Bindende tilmelding til fælles informationsstand på Almaty, Kasakhstan den 3.-6. oktober 2006 Sæt X Deltagelse på stand Vi tilmelder os hermed bindende til den danske fællessstand

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan?

Carbon Footprint en strategisk faktor for danske virksomheder, men hvordan? >>> KONFERENCE - 8. OKTOBER - Pyramiden, DI H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 Kbh. V. KL. 09:30-15:30 - DEADLINE tilmelding 1. oktober PROGRAM >>> TILMELDING >>> DEADLINE >>> Undgå at spilde kostbare ressourcer

Læs mere

Få hjælp fra professionelle kongresarrangører

Få hjælp fra professionelle kongresarrangører Få hjælp fra professionelle kongresarrangører Workshop om praktisk planlægning og afholdelse af kongresser PCO repræsentanter Helle Klestrup, Senior Project Manager, DIS Congress Service A/S Henrik Dyhr,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0

Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0 Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0 PIN Meeting Christian Thuesen DTU Management Engineering Engineering Systems Group 1 DTU Management Engineering, Sachabada.com: Mamika Project Characteristics

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere MOBILITY KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København Konferencens hovedtemaer Mobility som strategisk parameter IT-sikkerhed Fremtidens mobility Ledelse af mobile medarbejdere

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med

Visual Teams ogvisual Leaders workshops med Visual Teams ogvisual Leaders workshops med David Sibbet den 23. og den 24. april 2013 Nu har du en enestående mulighed for at blive indført i visualiseringens verden af pioneren inden for grafisk facilitering,

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Studietur til Manchester 3-5. februar 2016

Studietur til Manchester 3-5. februar 2016 Studietur til Manchester 3-5. februar 2016 Deltagerliste Søren Sten Andersen Assens Kommune Rejsegruppe 1 Finn G Johansen Assens Kommune Rejsegruppe 1 Hans Luunbjerg Kerteminde Kommune Rejsegruppe 1 Tim

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN FRI ÅRSMØDE 2017 DAGENS PROGRAM Kl. 13.40-13.50: Velkomst ved FRI's formand Carsten Toft Boesen Kl. 13.50-14.10: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt Kl. 14.10-14.40: Märtha Rehnberg,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden

Program. Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Program Talentudvikling og kreativitet i naturvidenskab i uddannelser i Norden Konference med fokus på erfaringsudveksling, videndeling og idéudvikling Den 14. - 16. september 2010 på Mærsk Mc-Kinney Møller

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Executives. Changing. the Game. Mannaz Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com Changing Executives the Game Mannaz Lederudviklingsprogram www.mannaz.com i forandring. Verden er Er du? Som en del af virksomhedens øverste ledelse oplever du i højere grad end nogensinde, hvordan de

Læs mere

INVITATION PRODUCTION. Hovedtemaer:

INVITATION PRODUCTION. Hovedtemaer: PRODUCTION 27.3.2008 ARRANGEMENTETS PROGRAM INVITATION Mange interessante cases! Hovedtemaer: Hvordan sammenkøres IT strategien med forretningsstrategien? Succesfuld effektivisering af produktion og produktudvikling?

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Projektledercertificering

Projektledercertificering Projektledercertificering Kompetenceudvikling, karrieremuligheder og fagligt fællesskab Program for webinaret Hvorfor få en projektledercertificering? Certificeringsmuligheder generelt Generel information

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES

FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES FORANDRINGSLEDELSE MED SUCCES PROGRAM 09:00 Velkomst v. Annette Eriksen, adm. direktør, Rovsing Business Academy 09:10 Udfordringer med forandringsledelse v. Thomas Essendrop, Underviser og seniorrådgiver,

Læs mere

FM-Dagen 2013. 500 kr rabat ved tilmelding senest 22. april. Torsdag d. 20. juni 2013 Taastrup. Gyrithe Saltorp. Christian Bitz.

FM-Dagen 2013. 500 kr rabat ved tilmelding senest 22. april. Torsdag d. 20. juni 2013 Taastrup. Gyrithe Saltorp. Christian Bitz. Liselotte Lyngsø Christian Bitz Gyrithe Saltorp Torsdag d. 20. juni 2013 Taastrup FM-Dagen 2013 Verner Bentzen Poul Holt Pedersen Kirsten R. Galamba 500 kr rabat ved tilmelding senest 22. april Programoversigt

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1

Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring 27-11-2013 1 Dialog i spændingsfeltet mellem forskning og erfaring FORENINGEN TIL UDVIKLING AF BESTYRELSESARBEJDE I I DANMARK 27-11-2013 1 Afrapportering, diskussion og perspektivering i plenum FORENINGEN TIL UDVIKLING

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 214 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 12. marts 2012 Interparlamentarisk møde i København den

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

Projektstyring for projektkoordinatorer

Projektstyring for projektkoordinatorer Konference 23.-24. april 2014 på i Taastrup 16.-17. september 2014 på i Aarhus Projektstyring for projektkoordinatorer Projektstyring for projektkoordinatorer For dig, der er projektlederens højre hånd

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering Vi er glade for at kunne præsentere denne nye projektlederuddannelse, som dækker væsentlige dele af

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION >

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION > INVITATION > The Gold Mine Lean i service og produktion DI s Produktivitetskonference 2009 Tirsdag den 31. marts onsdag den 1. april 2009 Munkebjerg Hotel, Vejle The Gold Mine Lean i service og produktion

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center ICS og DUBU superbrugerseminar 2015 Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center PROGRAM FOR DAGEN 8.30-9.00 Tjek ind kaffe og rundstykker 9.00-9.40 Velkomst ved Socialstyrelsen og KOMBIT 9.40-10.10

Læs mere

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 1 Introduktion Foreningens navn er Dansk Projektledelse, som kan forkortes til DPL. Foreningens internationale navn er " Danish Project Management Association".

Læs mere

Årsmøde for tandplejens ledere

Årsmøde for tandplejens ledere Årsmøde for tandplejens ledere 23. og 24. april 2015 i Vejle Glæd jer til endnu et forår på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi har atter engang bestilt bøgen til at springe ud i hovedet på os. Vi har også bestilt

Læs mere

Master i. projektledelse

Master i. projektledelse Master i projektledelse 2 Professionel projektledelse for dig, der vil videre En stor del af værdiskabelsen i samfundet sker gennem projekter. Det gælder inden for de fleste brancher både i den private

Læs mere

Offshore - hvor nemt kan det være?

Offshore - hvor nemt kan det være? Offshore - hvor nemt kan det være? Invitation ITB arrangerer i samarbejde med en række medlemmer en konference, som sætter fokus på off-shore softwareudvikling. Konferencen finder sted på: Hotel Haraldskær,

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1 PwC s CXO Network PwC s CXO Network 1 Toplederudvikling Bliv en del af PwC s CXO Network og få inspiration og indsigt fra en række topledere ansat i nogle af Danmarks største virksomheder. Vi kan med PwC

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere