sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry PlayBook Tablet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry PlayBook Tablet"

Transkript

1 sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry PlayBook Tablet

2 %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%&)"%&&".!')!1 MAT MAT PRINTSPEC-021 SWDT RDJ21WW N270

3 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger... 3 Retningslinjer for sikker brug... 5 Godkendt opladertilbehør... 6 Elektrisk sikkerhed... 6 Sikkerhed for og bortskaffelse af batteri... 6 Antennepleje... 7 Tilbehør... 7 Drifts- og opbevaringstemperaturer... 7 Interferens med elektronisk udstyr... 7 Yderligere sikkerhedsretningslinjer... 8 Tjeneste... 8 Oplysninger om overensstemmelse... 9 Eksponering til radiofrekvenssignaler... 9 Specifikke data for absorbtionshastighed... 9 Bekendtgørelse om FCC-overholdelse (USA)...11 Industry Canada-attest...11 Overensstemmelse med klasse B...11 Overholdelse af EU-regulativ Yderligere oplysninger om overholdelse af regulativer...12 Produktoplysninger...13 Juridisk meddelelse... 15

4 2

5 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Læs disse sikkerheds- og betjeningsinstruktioner, før du bruger BlackBerry PlayBook-tabletten eller dens medfølgende tilbehør. Gem disse instruktioner til fremtidig brug. I enkelte lande kan der være restriktioner for brug af Bluetooth -aktiverede og trådløse enheder med krypteringssoftware. Rådfør dig med de lokale myndigheder herom. Før du bruger din tablet, er det vigtigt, at du læser de oplysninger om overensstemmelse og retningslinjer for sikker brug, der findes i denne vejledning. Du kan finde de nyeste sikkerheds- og produktoplysninger på docs.blackberry.com/tablet. Brug kun opladere, der er godkendt af Research In Motion. Brug af opladere, der ikke er godkendt af RIM kan forårsage brand eller eksplosion, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller tab af ejendele. For at sikre at din BlackBerry PlayBook ikke overskrider retningslinjerne for radiofrekvenseksponering, når enheden sender, skal du holde den 5 mm fra kroppen. Langtidsvirkningen af at overskride retningslinjerne for radiofrekvenseksponering kan udgøre en risiko for alvorlig personskade. Du kan få flere oplysninger om overholdelse for denne BlackBerryenhed med retningslinjerne for radiofrekvenseksponering fra FCC (Federal Communications Commission) fra regeringen i USA, IC (Industry Canada) fra den canadiske regering og Europa- Kommissionen i nedenstående afsnit med titlen "Specifikke data for absorptionshastighed." Skil ikke din tablet ad. Din tablet indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare. Det meste moderne elektroniske udstyr er afskærmet mod RF-signaler. Bestemt elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra tabletten. Hold din tablet væk fra medicinske hjælpemidler, herunder pacemakere og høreapparater, da de kan svigte med alvorlig personskade eller døden til følge for dig selv eller andre. Hold altid tabletten mindst 20 cm fra pacemakeren, når den er tændt. Hvis du har mistanke om interferens med pacemakeren, skal du slukke for alle trådløse forbindelser på din tablet øjeblikkeligt. Sluk for alle trådløse forbindelser på din tablet i lægehuse, hvis der er instruktioner, som beder dig om det. Hospitaler eller lægehuse bruger muligvis udstyr, der kan være følsomt over for ekstern RFenergi. Brug ikke tabletten eller tilbehøret i nærheden af vand (f.eks. i nærheden af et badekar eller en vask, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool), og spild ikke væske af nogen art på tabletten eller tilbehøret, da det kan forårsage kortslutning, brand eller elektrisk stød, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, dødsfald eller tab af ejendele. 3

6 Eksponering for blinkende lys fra din tablet kan medføre epileptiske anfald eller besvimelsesanfald. Hvis du lider af epileptiske anfald eller besvimelsesanfald, bør du konsultere din læge, før du bruger din tablet. Hvis du eller andre oplever desorientering, bevidsthedstab, trækninger, krampeanfald eller andre ufrivillige bevægelser, skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge tabletten og kontakte en læge. LED-indikatoren er placeret på forsiden af tabletten ved siden af kameraet. Undgå at bruge tabletten udendørs i direkte sollys, da tabletten derved kan blive for varm, hvilket kan medføre forbrændinger eller brand og skade tabletten. Brug af tabletten i direkte sollys kan også reflektere solen i dine øjne og på din hud, hvilket kan medføre øjenskader og solskoldning. Monter ikke tabletten i din bil, og brug den ikke under kørslen. Hvis du bruger tabletten, mens du kører, kan det øge risikoen for, at du selv og andre bliver involveret i en ulykke, der kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller skade på ejendele. Du er ansvarlig for at være informeret om og overholde alle love og regler angående brug af trådløse enheder i det område, hvor du kører. Placer tabletten forsvarligt, før du kører. Brug ikke opladertilbehør til at opbevare enheden i, mens du fører et køretøj. Hvis dit køretøj er forsynet med en airbag, må du ikke placere tabletten over airbaggen eller i airbaggens udløsningsområde. Forkert placering af tabletten eller tilbehør i bilen kan medføre alvorlige kvæstelser, dødsfald og tab af ejendele. Anvend ikke tabletten ved tilstedeværelse af benzindampe, da den kan udgøre en brand- eller eksplosionsfare. Områder med benzindampe kan være påfyldningsområder såsom tankstationer; under dæk på både; anlæg til overførsel eller oplagring af brændstof eller kemikalier; køretøjer, som anvender flydende petroleumsgas (såsom propan eller butan), og ethvert område, hvor du normalt anmodes om at slukke motoren. Brug eller opbevar ikke tabletten ved temperaturer, der overstiger 40 C, da den kan blive for varm og udgøre en risiko for forbrændinger og brand samt ophøre med at fungere. Kassér ikke din tablet ved at brænde den, da det kan medføre en eksplosion, der kan forårsage alvorlige kvæstelser, død eller skade på ejendele. FAA- (Federal Aviation Administration) og FCC-regulativer (Federal Communications Commission) forbyder brug af radioen i trådløse enheder, mens flyet er i luften. Sluk for alle trådløse forbindelser på din tablet, før du går ombord i et fly. Brug af din tablet på et fly kan påvirke flyets instrumentering, kommunikation og ydelse, kan forstyrre netværk og på anden vis være farlig for styring af flyet og for flyets personale og passagerer og kan være ulovlig. Når du har slukket for alle trådløse forbindelser på tabletten, kan du kun bruge ikke-radiobaserede programmer i overensstemmelse med luftfartselskabets regulativer for elektroniske enheder. 4

7 Tabletter er ikke egensikre og må ikke anvendes ved tilstedeværelse af eksplosive dampe, eksplosivt støv eller andre eksplosive kemikalier. Sluk for alle trådløse forbindelser til tabletten, hvis du opholder dig i et område med eksplosionsfare. Følg al skiltning, og overhold alle instruktioner. Gnister i sådanne områder kan medføre en eksplosion eller brand, der kan forårsage alvorlige kvæstelser, død eller skade på ejendele. Områder, hvor der er eksplosionsfare, er normalt, men ikke altid, klart markeret. De inkluderer optankningsområder som f.eks. tankstationer, under båddæk, anlæg til overførsel og opbevaring af brændstof, køretøjer, der anvender flydende petroleumsgas (som f.eks. propan eller butan), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver og alle øvrige områder, hvor du sædvanligvis vil blive bedt om at slukke køretøjets motor. Du kan undgå interferens ved sprængningsområder ved at slukke for alle trådløse forbindelser på tabletten, når du opholder dig i et område, hvor der sprænges, eller i områder, hvor der skiltes med "Sluk tovejsradioer". Overhold al skiltning og alle instruktioner. Visse jurisdiktioner kan forbyde eller begrænse brugen af visse funktioner på din tablet. Hvis du bruger kameraet på din tablet, gælder følgende for dig: Når du tager, behandler eller bruger billeder, skal du overholde alle love, regulativer, procedurer og politikker, herunder men ikke begrænset til alle love vedr. copyright, beskyttelse af personlige oplysninger, forretningshemmeligheder eller sikkerhed, som kan styre eller begrænse dig, når du bruger din tablet. Respekter andres personlige rettigheder. Copyrightbeskyttelse gør det muligvis umuligt at kopiere, ændre, overføre eller videresende billeder, musik (inklusive ringetoner) eller andet indhold. Ret ikke kameraet direkte mod solen eller andet skarpt lys. Det kan forårsage alvorlige skader på dine øjne eller beskadige din tablet. Når du lytter til lydfiler i hovedtelefonerne, kan du få permanent nedsat hørelse, hvis hovedtelefonerne bruges ved høj lydstyrke. Du bør ikke skrue op for lydstyrken i hovedtelefonerne for at udelukke larm fra omgivelserne. Hvis du oplever ringen for ørene eller hører tale uklart, skal du kontakte en læge for at få din hørelse undersøgt. Retningslinjer for sikker brug Placer ikke tunge genstande på din BlackBerry PlayBook tablet. Forsøg ikke at ændre eller reparere din tablet. Forsøg ikke at tildække eller skubbe genstande ind i åbninger på din tablet, medmindre du har fået besked på at gøre det i den dokumentation til tabletten, der er leveret af Research In Motion. Brug ikke skarpe genstande på skærmen. Brug ikke for megen kraft mod skærmen. 5

8 Godkendt opladertilbehør ASY ASY ASY ASY Brug det opladertilbehør, der fulgte med din BlackBerry PlayBook tablet, eller andet opladertilbehør, der er godkendt af Research In Motion, og kun til den type strømkilde, som er markeret på etiketten. Før du bruger en strømforsyning, skal du kontrollere, at netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på strømforsyningen. Tilslut din tablet - kun til produkter, der er forsynet med logoet USB-IF, eller som har gennemført USB-IF-programmet mht. overholdelse af krav. Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. For at reducere risikoen for at beskadige kablet eller stikket skal du trække i stikket i stedet for at trække i kablet, når du fjerner opladertilbehøret fra stikkontakten eller stikdåsen. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, navnlig omkring stik, stikdåser og det punkt, hvor strømkablet er forbundet til din tablet. Fjern opladertilbehør fra stikkontakterne under tordenvejr, eller hvis de ikke bruges i lange perioder. Brug ikke opladertilbehør udendørs eller i områder, hvor det udsættes for vind og vejr. Køb tilbehør til din tablet - besøg Elektrisk sikkerhed Oplad kun BlackBerry PlayBook-tabletten med det opladningsudstyr, der leveres med eller specifikt er godkendt af Research In Motion til brug sammen med denne tablet. Enhver godkendelse fra RIM vedr. dette dokument skal være skriftlig og skal være udarbejdet af en person, der er autoriseret til at udforme en sådan godkendelse. Brug af andet tilbehør kan ugyldiggøre eventuelle garantier for tabletten og kan være farlig. Sikkerhed for og bortskaffelse af batteri Som hjælp til miljøet kan du besøge for oplysninger om returnering af din BlackBerry PlayBook-tablet til Research In Motion til genbrug og sikker bortskaffelse. Genbrug også emballagen i overensstemmelse med de lokale regler. Din tablet indeholder et litium-ion-batteri, der ikke kan fjernes. Bortskaf ikke din tablet og dens batteri sammen med husholdningsaffaldet, og brænd den ikke. Der er risiko for eksplosion eller kemiske forbrændinger, hvis batteriet behandles forkert. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og lad ikke børn fjerne eller få direkte adgang til batteriet. Skil ikke batteriet ad, og knus eller punktér det ikke. Batteriet må ikke udsættes for temperaturer over 60 C. Lad ikke metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne. RIM angiver batterier til brug i enheder i overensstemmelse med IEEE Std x. 6

9 Kontroller lokale regulativer for oplysninger om bortskaffelse af elektroniske produkter i dit område. Hvis du ikke kan returnere din tablet til RIM som skitseret på skal du sørge for at bortskaffe tabletten og dens batteri i overensstemmelse med lovgivningen og reglerne i dit område angående bortskaffelse af sådanne batterityper. Antennepleje Brug kun den medfølgende integrerede antenne. Uautoriserede antennemodifikationer eller uautoriseret tilbehør kan beskadigeblackberry PlayBook-tabletten og krænke amerikanske FCC-regulativer (Federal Communications Commission). Tilbehør Brug kun tilbehør, der er godkendt af Research In Motion. Brug af tilbehør, der ikke anbefales af RIM til brug med denne tablet, kan ugyldiggøre tablettens garanti eller resultere i, at den ikke kan betjenes, og det kan være farligt. Drifts- og opbevaringstemperaturer Hold BlackBerry PlayBook-tabletten og dens tilbehør væk fra varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme. Undgå at bruge tabletten i direkte sollys. Hvis du ikke regner med at skulle bruge tabletten i en periode på to uger eller mere, skal du slukke den og følge betjenings- og opbevaringstemperaturerne som beskrevet i den følgende tabel: Anvendelse af tablet 0 til 40 C Opbevaring af tablet -10 til 40 C Anvendelse af oplader 0 til 40 C Opbevaring af oplader -30 til 75 C Interferens med elektronisk udstyr Flerkanals mobile satellitsystemer: For at reducere evt. skadelig interferens med flerkanals mobile satellitsystemer bruger BlackBerry PlayBook-tabletten kun til 5250-MHz-båndet, når den er tilknyttet et trådløst access point indendørs. Pas på: Kraftige radarsystemer er allokerede som primære brugere (hvilket betyder at de har prioritet) af 5250 til 5350 MHz- og til 5850-MHz-båndene. Disse radarsystemer kan forårsage interferens eller beskadige tabletten. 7

10 Yderligere sikkerhedsretningslinjer Stabilitet: Placer ikke BlackBerry PlayBook-tabletten eller dens tilbehør på ustabile overflader. De kunne falde ned og derved eventuelt medføre alvorlige kvæstelser og beskadige ejendele inkl. tabletten. Når du tilslutter tabletten og opladertilbehør, skal du passe på, at strømkablet ikke kommer i vejen for andre og derved øger risikoen for f.eks. snublen eller kvælning. Rengøring: Brug ikke flydende aerosolrengøringsmidler eller opløsningsmidler på eller nær din tablet eller dens tilbehør. Rengør kun enheden med en tør, blød klud. Fjern alle kabler, og fjern alt opladertilbehør fra stikkontakten, før du rengør din tablet eller dens opladertilbehør. Gentaget belastning: Hold hyppige pauser, når du bruger din tablet. Hvis du oplever gener i nakken, skuldre, arme, håndled, hænder (inklusive tommelfingre og fingre) eller andre dele af kroppen, når du bruger din tablet, skal du stoppe brug af enheden øjeblikkeligt. Kontakt en læge, hvis ubehaget fortsætter. Tjeneste Kun kvalificeret fagpersonale må reparere tabletten. Fjern kablerne til strømforsyningen fra stikkontakten, og indlever tabletten eller opladertilbehøret til service hos kvalificeret servicepersonel, hvis nogen af følgende situationer opstår: Strømkablet, stikket eller kontakten bliver beskadiget Der er blevet spildt væske, eller der er kommet genstande ind i åbningen i BlackBerry PlayBook-tabletten eller dens opladertilbehør Tabletten eller opladertilbehøret er blevet udsat for regn eller vand, bliver meget varm at røre ved, er blevet tabt eller beskadiget, fungerer ikke normalt, selvom instruktionerne i brugerdokumentationen følges eller giver en meget ændret ydelse. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må kun de kontrolfunktioner, der er omfattet af dokumentationen til tabletten fra Research In Motion justeres. Forkert justering af andre kontroller kan forårsage skader og vil ofte kræve omfattende arbejde af kvalificeret fagpersonale for at gendanne din tablet, dens opladertilbehør eller andet tilbehør til normal betjening. Hvis ikke alle sikkerhedsinstruktioner i brugerdokumentationen for din tablet fra RIM overholdes, vil garantien bortfalde, og/eller brugeren kan blive nægtet service eller stillet til retsligt ansvar. 8

11 Oplysninger om overensstemmelse Eksponering til radiofrekvenssignaler Når BlackBerry PlayBook-tabletten har oprettet en Wi-Fi-forbindelse, modtager og sender den radiofrekvenssignaler (RF). Tabletten overholder FCC's (Federal Communications Commission), MIC's (Ministry of Internal Affairs and Communications), IC's (Industry Canada) og EU's retningslinjer mht. sikkerhedsniveauer for radiofrekvenseksponering for trådløse enheder, som er i overensstemmelse med følgende sikkerhedsstandarder under canadiske, amerikanske og internationale standardiseringsorganer: ANSI/ IEEE C95.1, 1999, American National Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics Engineers-standard for sikkerhedsniveauer iht. menneskelig eksponering over for elektromagnetiske radiofrekvensfelter, 3 khz til 300 GHz National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), Report 86, 1986, biologiske effekter og eksponeringskriterier for elektromagnetiske radiofrekvensfelter Health Canada, Safety Code 6, 1999, begrænsninger af menneskelig eksponering fot elektromagnetiske radiofrekvensfelter i frekvensområder fra 3 khz til 300 GHz EN 62311, 2008, Vurdering af elektronisk og elektrisk udstyr i forbindelse med menneskelige eksponeringsrestriktioner for elektromagnetiske felter (0 Hz til 300 GHz) ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), 1998, Retningslinjer for begrænsning af eksponering for tidsvarierende elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (op til 300 GHz) Official Journal fra EU (OJEU) af 1999, anbefaling af 12. juli 1999 om begrænsninger mht. den generelle offentligheds eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz til 300 GHz) MIC, 2001, artikel 14-2 af vedtægten til regulering af radioudstyr Specifikke data for absorbtionshastighed DENNE TRÅDLØSE MODEL OVERHOLDER OFFICIELLE KRAV TIL UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER, NÅR DEN BRUGES SOM ANGIVET I DETTE AFSNIT. Din BlackBerry PlayBook er en radiosender og -modtager. Den er designet og produceret til ikke at overskride emissionsgrænserne for udsættelse for radiofrekvensenergi (RF) som fastslået af Federal Communications Commission (FCC) i USA og Industry Canada (IC) i Canada, og anbefales af EU, når den bruges som angivet i denne folder om Sikkerheds- og produktoplysninger. Disse grænser er en del af omfattende retningslinjer og etablerede tilladte niveauer af RF-energi for den almindelige befolkning. Retningslinjerne er baseret på standarder, der er udviklet af uvildige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Eksponeringsstandarden for trådløse enheder benytter en måleenhed, der kaldes Specific Absorption Rate eller SAR. Den SAR-grænse, som FCC/IC har angivet, er 1,6 W/kg*. Den SAR-grænse, der anbefales af Rådet for Den Europæiske Union, er 2,0 W/kg**. Der udføres test for SAR ved brug af standardbetjeningsplaceringer, som angives af FCC/IC, hvor enheden 9

12 sender på det højest certificerede effektniveau i alle testede frekvensbånd. Selvom SAR er bestemt ved den højest certificerede effekt, kan enhedens egentlige SAR-niveau under betjening være langt under maksimumværdien. Dette skyldes, at enheden er designet til at fungere ved flere effektniveauer, således at den kun behøver bruge den effekt, der er nødvendig for at kunne nå netværket. Som hovedregel er effektoutputtet lavere, jo tættere man er på en basestationantenne for trådløse enheder. Før en trådløs enhed kan gøres kommercielt tilgængelig for offentligheden, skal den testes og certificeres til FCC, IC og EU, og den må ikke overskride de grænser, der er fastsat i myndighedernes krav om sikker eksponering under anbefalingerne af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Tests fortages i positioner og placeringer (f.eks. ved øret og på kroppen), som det kræves af FCC, IC og Rådet for Den Europæiske Union for hver enkelt model. SAR-målinger af bæreløsninger på kroppen afhænger af det trådløse udstyr og telefonmodellen, afhængigt af tilbehøret og krav fra FCC, IC og Europa-Kommissionen. Den højeste SAR-værdi for din BlackBerry-tablet, da den blev testet til brug omkring øret, var som følger: Tablet SAR (W/kg) for 1 g SAR (W/kg) for 10 g BlackBerry PlayBook (modelnummer RDJ21WW) 1,41 1,69 FCC har givet en udstyrsautorisation for denne trådløse enhed med alle rapporterede SAR-niveauer evalueret i overensstemmelse med radiofrekvensemissionsretningslinjerne fra FCC, når din tablet bruges som angivet i dette afsnit. SAR-oplysninger om denne trådløse model er tilgængelige hos FCC og kan findes i afsnittet Display Grant på oet/ea efter søgning efter FCC ID på din tablet. Du kan se FCC ID'et i bunden af din, ved siden af stikkene til opladning. Tablet BlackBerry PlayBook FCC ID L6ARDJ20WW Yderligere oplysninger om SAR kan findes på webstedet for CTIA - The Wireless Associationpå For Japan kan yderligere oplysninger om SAR findes på Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) webstedet på eller på Telecommunications Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) webstedet på * I USA og Canada er SAR-grænsen for mobilenheder, der bruges af privatpersoner, 1,6 W/kg gennemsnitligt målt over 1 g væv for kroppen eller hovedet (4,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for ekstremiteterne - hænder, håndled, ankler og fødder). ** I Europa er SAR-grænsen for mobilenheder, der bruges af offentligheden, 2,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for kroppen eller hovedet (4,0 W/kg gennemsnitligt målt over 10 g væv for ekstremiteterne - hænder, håndled, ankler og fødder). Ifølge undersøgelser indeholder standarden en væsentlig sikkerhedsmargin som ekstra beskyttelse af offentligheden og for at tage højde for udsving i målinger. 10

13 Langsigtede karakteristika eller de mulige fysiologiske effekter af elektromagnetiske radiofrekvensfelter er ikke blevet evalueret af Underwriters Laboratories Inc. (UL). Bekendtgørelse om FCC-overholdelse (USA) FCC klasse B stk. 15 Denne tablet overholder kap. 15 af FCC-reglerne. FCC ID'en for din BlackBerry PlayBook-tablet er L6ARDJ20WW. Betjening er underlagt de følgende to betingelser: Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. Denne enhed skal kunne acceptere enhver modtaget interferens inkl. interferens, der kan lede til uønsket betjening. Pas på: Ændringer eller modifikationer i denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene enheden. Dette udstyr er afprøvet og overholder grænserne for en Klasse B digital enhed ifølge kap. 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, hvis udstyret ikke installeres og bruges i overensstemmelse med producentens instruktioner, kan det forårsage interferens, der er skadelig for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde udstyret, anbefaler vi, at du forsøger at udbedre interferensen ved hjælp af én eller flere af følgende metoder: Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et kredsløb, der er forskelligt fra det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en kvalificeret TV-tekniker for at få hjælp. Industry Canada-attest Denne BlackBerry PlayBook-tablet overholder Industry Canada RSS 102, RSS 132, RSS 133, RSS-GEN og RSS 210 under certifikationsnummer 2503A-RDJ20WW. Tabletten er Wi-Fi-aktiveret og understøtter IEEE a. Den maksimale antenneforstærkning for MHz- og MHz-båndene for enheden overholder begrænsningerne for faktisk isotropisk stråleeffekt (EIRP - effective isotropic radiated power) i henhold til Industry Canada RSS 210. Overensstemmelse med klasse B Denne BlackBerry PlayBook-tablet overholder klasse B-begrænsningerne for radiostøjemission som beskrevet i "Digital Apparatus", ICES-003 fra Industry Canada, der omhandler interferensskabende udstyr. 11

14 Overholdelse af EU-regulativ Research In Motion erklærer hermed, at denne enhed overholder basale krav og andre relevante forholdsregler i direktivet 1999/5/EC. Deklarationen om overholdelseskonformitet under Direktiv 1999/5/EC (HG nr.88/2003) kan ses på følgende websted i Den Europæiske Union: Research In Motion UK Limited 200 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE Storbritannien BlackBerry PlayBook-tabletten kan anvendes på Wi-Fi-netværk i alle EU-medlemslande. I Frankrig bruger udstyret ikkeharmoniserede frekvensbånd. Dette udstyr kan betjenes i Tyrkiet. I Frankrig er udendørs brug af trådløse enheder kun tilladt med 2,4 til 2,454 GHz-frekvensbåndet. Tabletten bruger kun infrastrukturtilstand og sender derfor ikke i 2,4 til 2,454 GHz-frekvensbåndet, medmindre den kommunikerer med et trådløst access point. Tabletten understøtter IEEE a, og oplysninger om implementeringen af 5 GHz frekvensbåndet findes i Official Journal of the European Union Commission Decision of 12 February 2007 hvori der står, at WAS (Wireless Access Systems), inkl. RLAN (Radio Local Area Networks), skal begrænses til indendørs brug i frekvensbåndet 5,150 til 5,350 GHz. Da oprettelsen af et netværk er inden for det trådløse access points domæne, og access pointet er en hovedenhed, starter enheden aldrig oprettelsen af et netværk eller opretter forbindelse til et netværk i ad-hoc-tilstand i 5,150- til 5,350-GHz-frekvensbåndet. Yderligere oplysninger om overholdelse af regulativer Specifikke oplysninger om overensstemmelse med følgende standarder og regulerende organer for BlackBerry PlayBooktabletten kan indhentes fra Research In Motion: Underwriters Laboratories (UL) krav for Canada og USA R&TTE-direktiv (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC International Electrotechnical Commission (IEC) : Sikkerhed for laserprodukter Denne tablet overholder det tyrkiske EEE-direktiv. 12

15 Produktoplysninger Mekaniske egenskaber: vægt: ca. 400 g inkl. lithium-ion-batteri størrelse (L x B x H): 7,6 x 5,1 x 0,4 tommer (194 x 130 x 10 mm) 512 MB programlager Strømspecifikationer: genopladeligt lithiumionbatteri, der ikke kan tages ud micro-usb-kompatibel port Specifikationer for Wi-Fi-netværksradio: trådløs LAN-standard: IEEE a, IEEE b, IEEE g, IEEE n transmissions- og modtagefrekvens: 2,40 til 2,50 GHz, 5,15 til 5,85 GHz Bluetooth -radiospecifikationer: understøttelse af enkeltbånd: ISM 2,4 GHz transmissions- og modtagefrekvens: 2402 til 2480 MHz Bluetooth klasse 1 13

16 14

17 Juridisk meddelelse 2012 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion og relaterede varemærker, navne og logoer tilhører Research In Motion Limited og er registrerede varemærker og/eller bruges som varemærker i USA og i lande over hele verden. ANSI er et varemærke tilhørende American National Standards Institute. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG. CTIA - The Wireless Association er et varemærke tilhørende CTIA - The Wireless Association. IEEE, a, b, g, n og IEEE Std 1725 er varemærker tilhørende Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Dele af BlackBerry Device Software er beskyttet under copyright The FreeType Project ( Alle rettigheder forbeholdes. Denne dokumentation, herunder al dokumentation, der findes heri som reference, f.eks. dokumentation, der leveres eller stilles til rådighed på leveres og stilles til rådighed "SOM DEN ER OG FOREFINDES" og "SOM TIL RÅDIGHED" og uden betingelse, endossering, garanti, repræsentation eller reklamationsret af nogen art af Research In Motion Limited og dets partnere ("RIM"), og RIM påtager sig intet ansvar for typografiske, tekniske eller øvrige unøjagtigheder, fejl eller udeladelser i denne dokumentation. For at beskytte RIM's fortrolige oplysninger og oplysninger om ejendomsret og/eller forretningshemmeligheder beskriver nærværende dokumentation visse aspekter af RIM-teknologi i generelle vendinger. RIM forbeholder sig ret til periodisk at ændre de oplysninger, der er indeholdt i nærværende dokumentation. RIM forpligter sig dog ikke til at levere sådanne ændringer, opdateringer, forbedringer eller øvrige tilføjelser til nærværende dokumentation på noget tidspunkt. Denne dokumentation kan indeholde referencer til tredjepartskilder med oplysninger, hardware eller software, produkter eller tjenesteydelser, inklusive komponenter og indhold, der er beskyttet under copyright, og/eller tredjepartswebsteder (samlet "tredjepartsprodukter og -tjenesteydelser"). RIM kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for nogen tredjepartsprodukter og -tjenesteydelser, herunder, men ikke begrænset til, indhold, nøjagtighed, copyrightoverensstemmelse, kompatibilitet, ydelse, troværdighed, lovlighed, anstændighed, links eller noget andet aspekt af tredjepartsprodukter og -tjenesteydelser. Medtagelsen af en reference til tredjepartsprodukter og -tjenesteydelser i denne dokumentation er ikke på nogen måde udtryk for RIM's godkendelse af tredjepartsprodukterne og -tjenesteydelserne eller af tredjeparten. MED UNDTAGELSE AF DET, DER SPECIFIKT ER BESKREVET I DEN RELEVANTE BEGRÆNSEDE GARANTI OG/ELLER BLACKBERRY SOFTWARELICENSAFTALE ELLER FORBUDT VED GÆLDENDE LOV I DIN JURISDIKTION, FRASKRIVES HERMED ALLE BETINGELSER, ENDOSSERINGER, GARANTIER, REPRÆSENTATIONER ELLER INDESTÅELSER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE BETINGELSER, ENDOSSERINGER, GARANTIER, REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER OM VARIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUG, SALGBARHED, SALGBAR KVALITET, IKKE-OVERTRÆDELSE, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER TITEL, ELLER PÅ ANDEN MÅDE SOM FØLGE AF LOV ELLER PRAKSIS ELLER HANDELSFORLØB ELLER HANDELSSKIK ELLER I RELATION TIL DOKUMENTATIONEN AF DENS BRUG ELLER YDELSE ELLER IKKE-YDELSE AF NOGEN SOFTWARE, HARDWARE, TJENESTEYDELSE ELLER NOGET TREDJEPARTSPRODUKT ELLER -TJENESTEYDELSE, DER REFERERES TIL HER. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA STAT TIL STAT ELLER FRA PROVINS TIL PROVINS. VISSE LANDES LOVGIVNING TILLADER MULIGVIS IKKE FRASKRIVELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG 15

18 BETINGELSER. HVIS GÆLDENDE LOV TILLADER DET, ER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER I RELATION TIL DOKUMENTATIONEN, I DET OMFANG DE IKKE KAN FRASKRIVES, SOM ANGIVET OVENFOR, MEN KAN BEGRÆNSES, HERMED BEGRÆNSET TIL 90 DAGE FRA MODTAGELSESDATOEN AF DOKUMENTATIONEN ELLER AF DEN GENSTAND, DER ER UNDERLAGT KRAVET. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING DET ER TILLADT AF DEN GÆLDENDE BEGRÆNSEDE GARANTI, BLACKBERRY SOFTWAREAFTALEN OG/ ELLER UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, KAN RIM UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN FORMER FOR SKADER I FORBINDELSE MED DENNE DOKUMENTATION ELLER ANVENDELSEN HERAF, ELLER YDELSE ELLER IKKE-YDELSE AF NOGEN SOFTWARE, HARDWARE, TJENSTEYDELSE ELLER NOGEN TREDJEPARTSRODUKTER ELLER -TJENESTEYDELSER, DER REFERERES TIL HERI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EN ELLER FLERE AF FØLGENDE SKADER: FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE, KONKRET DOKUMENTEREDE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER SKADER AF SÆRLIG GROV KARAKTER, SKADER SOM FØLGE AF TABT FORTJENESTE ELLER INDTÆGT, MANGLENDE FORVENTEDE BESPARELSER, DRIFTSTAB, TAB AF VIRKSOMHEDSINFORMATION, TAB AF VIRKSOMHEDSMULIGHEDER ELLER BESKADIGELSE ELLER TAB AF DATA, FEJL UNDER OVERFØRSEL ELLER MODTAGELSE AF EVENTUELLE DATA, PROBLEMER I FORBINDELSE MED EVENTUELLE PROGRAMMER, DER ANVENDES SAMMEN MED PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER FRA RIM, OMKOSTNINGER SOM FØLGE AF DRIFTSSTOP, MANGLENDE ANVENDELSE AF PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER FRA RIM ELLER NOGEN DEL HERAF ELLER AF NOGEN SENDETIDSTJENESTER, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSVARER, UDGIFTER TIL DÆKNING, ANLÆG ELLER TJENESTEYDELSER, KAPITALOMKOSTNINGER ELLER ANDRE LIGNENDE PENGEMÆSSIGE TAB, UANSET OM SÅDANNE SKADER VAR FORUDSETE ELLER UFORUDSETE, OG SELVOM RIM ER BLEVET ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, HAR RIM INGEN ØVRIGE FORPLIGTELSER, PLIGT ELLER ANSVAR UNDER KONTRAKT ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE OVER FOR DIG, HERUNDER ETHVERT ANSVAR FOR UAGTSOMHED ELLER OBJEKTIVT ANSVAR HIDRØRENDE FRA ELLER RELATERET TIL DENNE DOKUMENTATION. BEGRÆNSNINGERNE, UNDTAGELSERNE OG ANSVARSFRASKRIVELSERNE HERI GÆLDER: (A) UANSET KARAKTEREN AF SØGSMÅLSGRUND, KRAV ELLER SAGSANLÆG FRA DIN SIDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, ERSTATNINGSKRAV UDEN FOR KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ENHVER ANDEN RETSTEORI, OG ER GÆLDENDE PÅ TRODS AF ET ELLER FLERE GRUNDLÆGGENDE BRUD, ELLER SELVOM DENNE AFTALE MISTER SIT GRUNDLÆGGENDE FORMÅL ELLER NOGEN AFHJÆLPNING INDEHOLDT HERI; OG (B) FOR RIM OG DETS PARTNERE, DERES EFTERFØLGERE, DELEGEREDE, AGENTER, LEVERANDØRER (INKLUSIVE SENDETIDSTJENESTEUDBYDERE), AUTORISEREDE RIM-DISTRIBUTØRER (OGSÅ INKLUSIVE SENDETIDSTJENESTEUDBYDERE) OG DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, PERSONALE OG UAFHÆNGIGE UNDERLEVERANDØRER. UD OVER DE BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER, DER ER ANGIVET OVENFOR, KAN INGEN DIREKTØR, MEDARBEJDER, AGENT, DISTRIBUTØR, LEVERANDØR, UAFHÆNGIG UNDERLEVERANDØR HOS RIM ELLER NOGEN AF RIM'S ASSOCIEREDE SELSKABER UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE DOKUMENTATION. 16

19 Inden du underskriver, installerer eller anvender tredjepartsprodukter eller -tjenesteydelser, er det dit ansvar at sikre, at din sendetidsudbyder har indvilliget i at understøtte alle de pågældende funktioner. Nogle sendetidsudbydere tilbyder muligvis ikke internetbrowsingfunktion med et abonnement på BlackBerry Internet Service. Kontakt din udbyder for at høre mere om tilgængelighed, roaming, serviceplaner og funktioner. Installation eller brug af tredjepartsprodukter og - tjenesteydelser med produkter og tjenesteydelser fra RIM kræver muligvis én eller flere patent-, varemærke- eller copyrightlicenser eller licenser af anden art for at undgå krænkelse eller overtrædelse af tredjepartsrettigheder. Du alene er ansvarlig for at afgøre, om du vil bruge sådanne tredjepartsprodukter og -tjenesteydelser, og om eventuelle tredjepartslicenser kræves til dette. Hvis der kræves tredjepartslicenser, er du ansvarlig for at fremskaffe dem. Du bør ikke installere eller bruge tredjepartsprodukter eller -tjenesteydelser, før alle nødvendige licenser er blevet fremskaffet. Alle tredjepartsprodukter og -tjenesteydelser, der leveres med RIM's produkter og tjenesteydelser, leveres som en bekvemmelighed for dig, og de leveres, "SOM DE ER OG FOREFINDES" uden udtrykkelige eller underforståede betingelser, endosseringer, garantier, repræsentationer eller indeståelser af nogen art fra RIM's side, og RIM påtager sig intet ansvar i forbindelse hermed. Din brug af tredjepartsprodukter og -tjenesteydelser er underlagt din accept af betingelserne som beskrevet i separate licenser og andre herfor gældende aftaler med tredjeparter, med undtagelse af det, der udtrykkeligt dækkes af en licens eller af anden aftale med RIM. Nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne dokumentation, kræver en minimumsversion af BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software, og/eller BlackBerry Device Software. Vilkårene for brug af alle produkter og tjenesteydelser fra RIM beskrives i separate licenser eller aftaler med RIM. INTET I DENNE DOKUMENTATION HAR TIL HENSIGT AT TILSIDESÆTTE EVENTUELLE UDTRYKKELIGE, SKRIFTLIGE AFTALER ELLER GARANTIER, DER ER GIVET AF RIM ANDETSTEDS END I DENNE DOKUMENTATION, FOR DELE AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTEYDELSE FRA RIM. BlackBerry PlayBook tablet modelnummer: RDJ21WW Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Canada Research In Motion UK Limited Centrum House 36 Station Road Egham, Surrey TW20 9LF United Kingdom Publiceret i Canada 17

sikkerheds- og produktoplysninger 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

sikkerheds- og produktoplysninger 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) sikkerheds- og produktoplysninger 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&"*%&)"%&&'!)&*!!&$')!1 MAT-45531-016 MAT-45531-016 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525023122-016

Læs mere

Sikkerheds- og produktoplysninger. BlackBerry Pearl 9100/9105 Smartphone

Sikkerheds- og produktoplysninger. BlackBerry Pearl 9100/9105 Smartphone Sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry Pearl 9100/9105 Smartphone MAT-30569-016 Rev.003 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0805092555-016 RCV7xUW/RCX7xUW Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

Sikkerheds- og produktoplysninger

Sikkerheds- og produktoplysninger Sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry Bold 9780 Smartphone MAT-33620-016 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0820071357-016 RCM7xUW/RCN7xUW Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Din brugermanual BLACKBERRY CURVE 8900 http://da.yourpdfguides.com/dref/1117482

Din brugermanual BLACKBERRY CURVE 8900 http://da.yourpdfguides.com/dref/1117482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLACKBERRY CURVE 8300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1117953

Din brugermanual BLACKBERRY CURVE 8300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1117953 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry 8800 smartphone

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry 8800 smartphone Oplysninger om sikkerhed og produkt BlackBerry 8800 smartphone SWDT43156-108331-1215035517-016 Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed og produkt... 3 Sikkerhedsoplysninger... 3 Oplysninger om overensstemmelse...

Læs mere

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry Pearl 8110 Smartphone

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry Pearl 8110 Smartphone Oplysninger om sikkerhed og produkt BlackBerry Pearl 8110 Smartphone MAT-17273-016 PRINTSPEC-021 SWDT43156-297366-0815015853-016 RBQ41GW Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed og produkt...3 Sikkerhedsoplysninger...3

Læs mere

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry 8820 Smartphone

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry 8820 Smartphone Oplysninger om sikkerhed og produkt BlackBerry 8820 Smartphone MAT-14398-016 PRINTSPEC-021 RBG41GW Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed og produkt... 3 Sikkerhedsoplysninger... 3 Oplysninger om

Læs mere

sikkerheds- og produktoplysninger

sikkerheds- og produktoplysninger sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry Curve 9350/9360/9370 Smartphones %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%&)")%)&)""%*")&"*%&)""!(')!1 MAT-51676-016 MAT-51676-016 PRINTSPEC-021 SWD-2013301-1002104250-016 RDC7xUW/RDD71UW/RDX71UW/

Læs mere

Sikkerheds- og produktoplysninger. BlackBerry Pearl 8120 Smartphone

Sikkerheds- og produktoplysninger. BlackBerry Pearl 8120 Smartphone Sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry Pearl 8120 Smartphone MAT-16377-016 PRINTSPEC-021 SWDT43156-244401-1127023924-016 RBR41GW Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed og produkt...3 Sikkerhedsoplysninger...3

Læs mere

Sikkerheds- og produktoplysninger

Sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerheds- og produktoplysninger Du kan finde de seneste sikkerheds- og produktoplysninger på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-016

Læs mere

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry 8830 World Edition Smartphone

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry 8830 World Edition Smartphone Oplysninger om sikkerhed og produkt BlackBerry 8830 World Edition Smartphone MAT-14818-016 PRINTSPEC-021 RBK41CG Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed og produkt... 3 Sikkerhedsoplysninger... 3

Læs mere

Twitter for BlackBerry Smartphones. Version: 4.5. Brugervejledning

Twitter for BlackBerry Smartphones. Version: 4.5. Brugervejledning Twitter for BlackBerry Smartphones Version: 4.5 Brugervejledning Publiceret: 2014-03-27 SWD-20140327094435058 Indhold Kom godt i gang... 5 Om Twitter til BlackBerry-smartphones... 5 Nyt i denne udgivelse...

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry Curve 8310 Smartphone

Oplysninger om sikkerhed og produkt. BlackBerry Curve 8310 Smartphone Oplysninger om sikkerhed og produkt BlackBerry Curve 8310 Smartphone MAT-15839-016 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169706-0731123211-016 RBN41GW Indholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed og produkt...3

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Facebook til BlackBerry-telefoner. Version: 4.3. Brugervejledning

Facebook til BlackBerry-telefoner. Version: 4.3. Brugervejledning Facebook til BlackBerry-telefoner Version: 4.3 Brugervejledning Publiceret: 2014-03-19 SWD-20140319145055580 Indhold Kom godt i gang... 5 Om Facebook til BlackBerryenheder... 5 Nyt i denne udgivelse...

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphone. Sikkerheds- og produktoplysninger

BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphone. Sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphone Sikkerheds- og produktoplysninger MAT-29270-016 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-1014040206-016 RCP51UW/RCK71CW Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...3

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Switch Smartphones. Brugervejledning

Switch Smartphones. Brugervejledning Switch Smartphones Brugervejledning SWD-1789441-1107023436-016 Indholdsfortegnelse Skift smartphones... 2 Om udskiftning af smartphones... 2 Femgangsmåde: Skift BlackBerry smartphones... 2 Flyt data til

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TomTom LINK 200 Referencevejledning

TomTom LINK 200 Referencevejledning TomTom LINK 200 Referencevejledning Indhold Æskens indhold 3 Læs dette først 4 Tillykke... 4 Det skal du bruge til installationen... 4 Sikkerheden først 5 Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

BlackBerry Curve 8900 Smartphone Sikkerheds- og produktoplysninger

BlackBerry Curve 8900 Smartphone Sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry Curve 8900 Smartphone Sikkerheds- og produktoplysninger Du kan finde de seneste sikkerheds- og produktoplysninger på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-26799-016 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-1025053608-016

Læs mere

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 2.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Læs følgende instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan være farligt og / eller ulovligt. Du er alene ansvarlig for, hvordan dit produkt er bruges

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Sikkerheds- og produktoplysninger. BlackBerry Curve 8980 Smartphone

Sikkerheds- og produktoplysninger. BlackBerry Curve 8980 Smartphone Sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry Curve 8980 Smartphone MAT-31328-016 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0513043257-016 RCW41GW Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger... 3 Sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

BlackBerry Messenger. Version: 8.2. Brugervejledning

BlackBerry Messenger. Version: 8.2. Brugervejledning BlackBerry Messenger Version: 8.2 Brugervejledning Publiceret: 2014-03-21 SWD-20140321160220594 Indhold Om BBM...5 Fordele ved at bruge BBM...5 Nyt i BBM... 5 BBM-ikoner... 5 Kontroller for den seneste

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BlackBerry Bold 9000 Smartphone. Sikkerheds- og produktoplysninger

BlackBerry Bold 9000 Smartphone. Sikkerheds- og produktoplysninger BlackBerry Bold 9000 Smartphone Sikkerheds- og produktoplysninger MAT-28632-016 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0928014155-016 RBT7xUW Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...3

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Få mere at vide, BlackBerry Bold 9000 Smartphone

Få mere at vide, BlackBerry Bold 9000 Smartphone Få mere at vide, BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-26190-016 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1123040356-016 RBT71UW Indholdsfortegnelse Velkommen til BlackBerry!...5 Om isætning af et SIM-kort...6 Grundlæggende

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Aktivitetsmåler. Brugermanual. Modelnummer Modelnummer IFLINK115.0 IFLINKWM15.0

Aktivitetsmåler. Brugermanual. Modelnummer Modelnummer IFLINK115.0 IFLINKWM15.0 Aktivitetsmåler Brugermanual Modelnummer Modelnummer IFLINK115.0 IFLINKWM15.0 Indholdsfortegnelse Vigtige Forholdsregler... 1 Spørgsmål?.....................................................................................................

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere