HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brugervejledning"

Transkript

1 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brugervejledning

2 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brugervejledning

3 Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen hvis det er tilladt ifølge loven om ophavsret. Adobe- og Acrobat-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP og Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation og registreret i USA. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. Energy Star og Energy Star-logoet er mærker tilhørende United States Environmental Protection Agency og registreret i USA. Publikationsnummer: Q Second edition Bemærkning De eneste garantier for HP's produkter og tjenester gives i erklæringen om udtrykkelig garanti, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri skal opfattes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte eller afledt skade i forbindelse med eller som følge af udformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som det beskriver. Lovpligtige oplysninger findes i kapitlet om tekniske oplysninger i denne vejledning. Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. I tilfælde af tvivl kontakt først en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret Sikkerhedsoplysninger Advarsel! Udsæt ikke produktet for regn eller andre former for fugt, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. Advarsel! Potentiel fare for elektrisk stød 1 Læs og forstå alle instruktioner på installationsplakaten. 2 Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden forbindes til en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet. 3 Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4 Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5 Installer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand, eller når du er våd. 6 Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7 Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over strømkablet, og hvor strømkablet ikke beskadiges. 8 Se fejlfinding i online hjælpen, hvis produktet ikke fungerer normalt. 9 Der er ingen dele inde i produktet, som du selv kan servicere. Serviceeftersyn skal foretages af fagligt kvalificeret personale. 10 Brug produktet i et lokale med god udluftning. Advarsel! Dette udstyr kan ikke fungere ved strømafbrydelse.

4 Indhold 1 Oversigt over HP all-in-one...5 Et hurtigt overblik over HP all-in-one...5 Oversigt over kontrolpanelet...6 Menuoversigt...10 Brug af HP Image Zone, så du får flere muligheder med HP all-in-one Find yderligere oplysninger Oplysninger om tilslutning...21 Understøttede forbindelsestyper...21 Tilslutning via USB-kabel...21 Tilslutning via Ethernet...21 Tilslutning via trådløs...22 Tilslutning via HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter...22 Angivelse af Bluetooth-sikkerhed for HP all-in-one...23 Brug af Webscan Arbejde med fotos...27 Overførsel af fotos...27 Redigering af fotos...28 Deling af fotos...30 Udskrivning af fotos Ilægning af originaler og papir...35 Ilægning af en original...35 Valg af papir til udskrivning og kopiering...36 Ilægning af papir...37 Undgåelse af papirstop Brug af et hukommelseskort eller PictBridge-kamera...45 Holdere til hukommelseskort og kameraport...45 Kontrol af hukommelseskortsikkerhed på et netværk...46 Overførsel af fotos til computeren...47 Udskrivning af fotos fra et foto-indeks Angivelse af udskriftsindstillinger for fotos...50 Brug af redigeringsfunktionerne...53 Udskrivning af fotos direkte fra et hukommelseskort...54 Udskrivning af fotos fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera...55 Brug af hurtig udskrift til aktuelt foto...56 Udskrivning af en DPOF-fil...56 Brug af funktionen Diasshow...56 Deling af fotos via HP Instant Share...57 Brug af HP Image Zone Brug af kopifunktionerne...59 Angivelse af papirtype til kopiering...59 Angivelse af papirtype til kopiering...60 Forøgelse af kopihastighed eller -kvalitet...61 Valg af en inputbakke...62 Ændring af standardkopiindstillinger...62 Fremstilling af flere kopier af samme original...62 Brugervejledning 1

5 Kopiering af et sort/hvidt dokument på to sider...63 Fremstilling af en kopi uden ramme af et foto i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6")...63 Kopiering af et 10 x 15 cm (4 x 6") foto til fuldt sideformat...64 Kopiering af et foto flere gange på én side...64 Tilpasning af størrelsen på en original, så den passer til Letter- eller A4- papir...65 Kopiering af en udvisket original...66 Kopiering af et dokument, der er blevet sendt som fax flere gange...66 Forbedring af lyse områder på kopien...67 Fremstilling af en plakat...67 Forberedelse af en overføring i farver Annullering af kopiering Brug af scanningsfunktionerne...69 Scanning til et program...69 Overførsel af en scanning til en HP Instant Share-destination...71 Overførsel af en scanning til et hukommelseskort...72 Afbrydelse af scanning Udskrivning fra computeren...75 Udskrivning fra et program...75 Ændring af udskriftsindstillinger...76 Annullering af et udskriftsjob Faxopsætning...79 Opsætning A: Separat faxlinje (der modtages ingen taleopkald)...79 Opsætning B: Konfiguration af HP all-in-one med DSL...80 Opsætning C: Konfiguration af HP all-in-one med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje...81 Opsætning D: Fax med en bestemt ringetonetjeneste på den samme linje...82 Opsætning E: Delt tale-/faxlinje...83 Opsætning F: Delt tale-/faxlinje med telefonsvarer...85 Test af faxopsætningen Brug af faxfunktionerne...87 Indstilling af HP all-in-one til modtagelse af faxer...87 Afsendelse af en fax...89 Modtagelse af en fax...93 Indstilling af dato og klokkeslæt...94 Angivelse af faxtitlen...95 Indtastning af tekst og symboler...95 Udskrivning af rapporter...97 Indstilling af kortnumre Ændring af faxopløsningen og indstillingerne Lysere/Mørkere Angivelse af faxindstillinger Udskrivning eller sletning af faxer i hukommelsen Afsendelse/modtagelse af faxer over internettet Annullering af faxafsendelse/faxmodtagelse Brug af HP Instant Share (USB) Oversigt Introduktion Sende billeder ved hjælp af HP all-in-one Afsendelse af billeder ved hjælp af computeren HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

6 Indhold 13 Brug af HP Instant Share (netværk) Oversigt Introduktion Afsendelse af billeder direkte fra HP all-in-one Afsendelse af billeder ved hjælp af computeren Modtagelse af billeder Udskrivning af modtagne billeder Fjernelse af modtagne billeder Fjernudskrivelse af dokumenter Angivelse af indstillinger for HP Instant Share Bestilling af forbrugsvarer Bestilling af papir, transparenter eller andre medier Bestilling af blækpatroner Bestilling af tilbehør Bestilling af andre forsyninger Vedligeholdelse af HP all-in-one Rengøring af HP all-in-one Kontrol af det anslåede blækniveau Udskrivning af en selvtestrapport Arbejde med blækpatroner Ændring af enhedsindstillingerne Lyde for selvvedligeholdelse Oplysninger om fejlfinding Før du kontakter HP Support Få vist filen Vigtigt Fejlfinding i forbindelse med installation Fejlfinding i forbindelse med betjening Enhedsopdatering Sådan får du HP support Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet HP-kundesupport Adgang til serienummer og service-id Opkald i Nordamerika under garantiperioden Opkald fra andre dele af verden Opkald i Australien efter udløb af garantiperioden Kontakt HP Koreas kundesupport Kontakt HP Japans kundesupport Klargøring af HP all-in-one til forsendelse Garantioplysninger Varigheden af den begrænsede garanti Garantiservice Garantiopgradering Returnering af HP all-in-one til service Begrænset global Hewlett-Packard-garantierklæring Tekniske oplysninger Systemkrav Papirspecifikationer Udskriftsspecifikationer Kopispecifikationer Faxspecifikationer Brugervejledning 3

7 Hukommelseskortspecifikationer Scanningsspecifikationer Fysiske specifikationer Strømspecifikationer Miljøspecifikationer Yderligere specifikationer Miljømæssig produktovervågningsprogram Regulative bemærkninger Regulative bemærkninger om trådløse produkter Overensstemmelseserklæring (EU) Overensstemmelseserklæring for HP Photosmart 2600 series Overensstemmelseserklæring for HP Photosmart 2700 series Indeks HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

8 1 Oversigt over HP all-in-one Mange HP all-in-one funktioner har du direkte adgang til, uden at du behøver tænde computeren. Opgaver som kopiering, afsendelse af en fax eller udskrivning af fotos fra et hukommelseskort kan udføres hurtigt og nemt fra HP all-in-one. I dette kapitel beskrives hardwarefunktionerne og kontrolpanelet i HP all-in-one, og hvordan du får adgang til programmet HP Image Zone. Funktionerne i All-in-one HP Photosmart 2600 series og HP Photosmart 2700 series er lidt forskellige. Nogle af funktionerne, der beskrives i denne vejledning, gælder muligvis ikke for den model, du har købt. Oversigt over HP all-in-one Tip! Der er flere muligheder i HP all-in-one med programmet HP Image Zone, som er installeret på computeren. Programmet indeholder funktioner til forbedret kopiering, fax, scanning samt tip til fejlfinding og produktspecifik hjælp. Yderligere oplysninger finder du i HP Image Zone Hjælp på skærmen og Brug af HP Image Zone, så du får flere muligheder med HP all-in-one. Et hurtigt overblik over HP all-in-one Etiket Beskrivelse 1 Låg 2 Farvedisplay 3 Kontrolpanel 4 Holdere til hukommelseskort og PictBridgekameraport 5 Dæksel til blækpatron 6 Inputbakke Brugervejledning 5

9 Oversigt over HP all-in-one Kapitel 1 (fortsat) Etiket Beskrivelse 7 Papirlængdestyr 8 Udskriftsbakke b og g trådløs radio på indikator (kun HP Photosmart 2700 series all-in-one) 10 Papirbreddestyr 11 Glasplade 12 Ethernet-port og Ethernet-indikatorlamper 13 Bageste USB-port 14 Strømforbindelse 15 Faxporte (1-LINE og 2-EXT) 16 Bageste oprydningsdæksel Den trådløse radio i HP Photosmart 2700 series all-in-one er som standard aktiveret. Den blå (trådløs radio) lampe viser status for den trådløse radio og er derfor tændt, mens radioen er aktiveret. Hvis HP all-in-one tilsluttes ved hjælp af et USB- eller Ethernet-kabel, kan du slukke for den trådløse radio. Se netværksvejledningen, der fulgte med HP all-in-one, for at få yderligere oplysninger om, hvordan du slukker for den trådløse radio og den blå lampe. Oversigt over kontrolpanelet I dette afsnit beskrives funktionerne i kontrolpanelets knapper, lamper og tastatur samt ikonerne i farvedisplayet og pauseskærmen. 6 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

10 Kontrolpanelets funktioner Oversigt over HP all-in-one Etiket Navn og beskrivelse 1 Farvedisplay: Viser menuer, fotos og meddelelser. Farvedisplayet kan trækkes op og indstilles, så det er lettere at se. 2 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller en dialogboks med indstillinger. 3 Scan: Vælger scanningsfunktionen. Når knappen lyser, er scanningsfunktionen valgt. 4 Højre pil: Forøger værdier eller går fremad ved visning af fotos i farvedisplayet. Brugervejledning 7

11 Oversigt over HP all-in-one Kapitel 1 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse 5 Foto: Vælger fotofunktionen. Når knappen lyser, er fotofunktionen valgt. Brug denne knap, hvis du vil udskrive fotos fra et hukommelseskort eller gemme fotos på computeren. 6 Pil ned: Navigerer nedad i menupunkterne. 7 Foto-indeks: Udskriver et foto-indeks, når der er indsat et fotohukommelseskort i holderen. Et foto-indeks viser miniaturefotos af alle billederne på hukommelseskortet. Du kan vælge fotos i foto-indekset og udskrive disse ved at scanne foto-indekset. 8 Roter: Roterer det viste foto 90 grader i farvedisplayet. Efterfølgende tryk fortsætter med at rotere billedet 90 grader. Funktionen Roter påvirker kun udskrivning i albumtilstand. 9 Tastatur: Bruges til at indtaste faxnumre, værdier eller tekst. 10 Start Sort, Start Farve: Starter en sort/hvid- eller farvekopi, scanning, fax eller et udskriftsjob fra hukommelseskortet. 11 Zoom: Forstørrer billedet på farvedisplayet. Du kan også bruge denne knap til at justere beskæringsfeltet under udskrivning. 12 HP Instant Share: Åbner funktionerne i HP Instant Share. 13 Fax: Vælger faxfunktionen. Når knappen lyser, er faxfunktionen valgt. 14 OK: Vælger en menu, indstilling eller værdi, der skal vises i farvedisplayet. 15 Venstre pil: Formindsker værdier eller går tilbage ved visning af fotos i farvedisplayet. 16 Pil op: Navigerer opad i menupunkterne. 17 Kopier: Vælger kopifunktionen. Kopifunktionen er valgt, når knappen lyser. Knappen lyser som standard. 18 Tændt: Tænder eller slukker HP all-in-one. Når HP all-in-one er slukket, er der stadig minimal strømforsyning til enheden. Tag stikket ud for helt at afbryde strømforsyningen til HP all-in-one. 19 Opsætning: Giver adgang til menusystemet for rapporter, faxindstillinger og vedligeholdelse samt produktspecifik Hjælp. Ikoner på farvedisplayet Følgende ikoner vises nederst i farvedisplayet med vigtige oplysninger om HP all-inone. Nogle ikoner vises kun, hvis HP all-in-one er udstyret med en trådløs netværkstilslutning. 8 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

12 Ikon Formål Viser, at en blækpatron er næsten tom. Farven nederst på ikonet svarer til farven øverst på blækpatronen. Det grønne ikon repræsenterer f.eks. den patron, som har en grøn top, og det er den trefarvede blækpatron. Viser blækniveauet i blækpatronen, der er repræsenteret med farven på ikonet. Eksemplet viser den grå fotoblækpatron. Venstre: Viser, at der findes en kabelforbundet forbindelse. Højre: Viser, at der ikke findes en kabelforbundet forbindelse. Viser, at HP all-in-one har en trådløs netværksforbindelse, men der er ikke nogen trådløs netværksforbindelse lige nu. Dette gælder kun til infrastrukturtilstand. (kun HP Photosmart 2700 series all-in-one) Viser, at der er en ad hoc trådløs netværksforbindelse. (kun HP Photosmart 2700 series all-in-one) Oversigt over HP all-in-one Viser signalstyrken på det trådløse netværk. Dette gælder kun til infrastrukturtilstand. (kun HP Photosmart 2700 series all-in-one) Viser, at en HP Instant Share-meddelelse er modtaget. Viser, at HP Instant Share er installeret, men at polling er afbrudt. Viser, at der er installeret en Bluetooth-adapter, og der er oprettet en forbindelse. Farvedisplayets pauseskærm Farvedisplayet blænder ned efter to minutter uden aktivitet for at forlænge levetiden. Efter endnu otte minutter uden aktivitet (i alt ti minutter) skifter displayet til pauseskærmtilstand. Efter 60 minutter uden aktivitet skifter farvedisplayet til standby, og skærmen slukker helt. Displayet tænder igen, når du udfører en handling, f.eks. trykker på en knap på kontrolpanelet, løfter låget, indsætter et hukommelseskort, aktiverer HP all-in-one fra en tilsluttet computer eller tilslutter en enhed til kameraporten foran. Brugervejledning 9

13 Kapitel 1 Oversigt over HP all-in-one Menuoversigt Følgende tabeller giver et hurtigt overblik over de øverste menuer, der vises i farvedisplayet på HP all-in-one. Menuen Kopier Menuen Kopier 1. Antal kopier 2. Formindsk/Forstør 3. Bakkevalg 4. Papirstørrelse 5. Papirtype 6. Kopikvalitet 7. Lysere/Mørkere 8. Forbedringer 9. Farveintensitet 0. Angiv nye indst. Menuen Scan til Menuen Scan til viser scanningsdestinationer, herunder de programmer, der er installeret på computeren. Menuen Scan til kan derfor indeholde scanningsdestinationer, som afviger fra de destinationer, der vises her. Scan til (USB - Windows) 1. HP Image Zone 2. Microsoft PowerPoint 3. Adobe Photoshop 4. HP Instant Share 5. Hukommelseskort Scan til (USB - Macintosh) 1. JPEG til HP Gallery 2. Microsoft Word 3. Microsoft PowerPoint 4. HP Instant Share 5. Hukommelseskort Menuen Scan Når HP all-in-one er tilsluttet til et netværk med en eller flere computere, kan du via menuen Scan vælge en tilsluttet computer, før du får vist nogle indstillinger. 10 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

14 Menuen Scan (netværk) 1. Vælg computer 2. HP Instant Share 3. Hukommelseskort Menuen Foto Når HP all-in-one er tilsluttet en eller flere computere i et netværk, viser menuen Foto et andet sæt indstillinger end, når den er tilsluttet en computer via et USB-kabel. Oversigt over HP all-in-one Menuen Foto 1. Udskriftsindstillinger 2. Rediger 3. Overfør til computer 4. Diasshow 5. HP Instant Share Menuen Fax Menuen Fax 1. Opløsning 2. Lysere/Mørkere 3. Angiv nye indst. Menuen Foto-indeks Menuen Foto-indeks 1. Udskriv Foto-indeks 2. Scan Foto-indeks Menuen HP Instant Share HP Instant Share 1. Send 2. Modtag 3. Indstillinger for HP Instant Share Menuen Opsætning Via menupunktet Hjælp i menuen Opsætning kan du hurtigt finde hjælp til nogle hovedemner. De fleste oplysninger vises på en tilsluttet Windows-baseret eller Brugervejledning 11

15 Kapitel 1 Oversigt over HP all-in-one Macintosh-computerskærm. Oplysninger om farvedisplayets ikoner vises på farvedisplayet. Menuen Opsætning 1. Menuen Hjælp 2. Udskriv rapport 3. Opsætning af kortnummer 4. Basisfaxopsætning 5. Avanceret faxopsætning 6. Værktøjer 7. Præferencer 8. Netværk 9. HP Instant Share 10. Bluetooth Brug af HP Image Zone, så du får flere muligheder med HP all-in-one Programmet HP Image Zone installeres på computeren, når du konfigurerer HP all-inone. Se installationsvejledningen, der fulgte med enheden, for at få yderligere oplysninger. Adgangen til programmet HP Image Zone afhænger af operativsystemet (OS). Hvis du f.eks. har en pc og kører Windows, er HP Director indgangspunktet for programmet HP Image Zone. Hvis du har en Macintosh og kører OS X V eller nyere, er vinduet HP Image Zone indgangspunktet for programmet HP Image Zone. Indgangspunktet fungerer i begge tilfælde som startsted for programmet HP Image Zone og de tilknyttede tjenester. Du kan hurtigt og nemt udvide funktionaliteten af HP all-in-one ved hjælp af programmet HP Image Zone. Se efter bokse som denne i brugervejledningen, hvor du kan få emnespecifikke tip og nyttige oplysninger til dine projekter. Adgang til softwaren HP Image Zone (Windows) Åbn HP Director fra ikonet på skrivebordet, ikonet på proceslinjen eller fra menuen Start. Programfunktionerne i HP Image Zone vises i HP Director. Sådan åbnes HP Director 1 Gør ét af følgende: Dobbeltklik på ikonet HP Director på skrivebordet i Windows. Dobbeltklik på ikonet Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor helt til højre på proceslinjen i Windows. Klik på Start på proceslinjen, peg på Programmer eller Alle programmer, vælg HP, og klik derefter på HP Director. 2 Klik for at få vist en liste over installerede enheder i feltet Marker enhed. 3 Vælg HP all-in-one. 12 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

16 Tip! Ikonerne i grafikken i HP Director herunder kan se anderledes ud på din computer. HP Director er indstillet til at vise de ikoner, der er knyttet til den valgte enhed. Hvis den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises ikonet for den pågældende funktion ikke i HP Director. Hvis HP Director på din computer ikke indeholder nogen ikoner, kan der være sket en fejl under installationen af softwaren. For at afhjælpe dette skal du via Kontrolpanel i Windows fjerne programmet HP Image Zone fuldstændigt og derefter installere programmet igen. Se installationsvejledningen, der fulgte med HP all-in-one for at få yderligere oplysninger. Oversigt over HP all-in-one Knap Navn og formål Scan billede: Scanner et foto, billede eller en tegning og viser resultatet i HP Image Zone. Scan dokument: Scanner et dokument, der indeholder tekst eller både tekst og grafik, og viser resultatet i det valgte program. Lav kopier: Viser dialogboksen Kopier til den valgte enhed, hvor du kan lave en udskriftskopi af billedet eller dokumentet. Du kan vælge kopikvalitet, antal kopier, farve og størrelse. HP Image Zone: Viser HP Image Zone, hvor du kan: Se og redigere billeder Udskrive fotos i flere størrelser Oprette og udskrive et fotoalbum, et postkort eller en reklame Fremstille en multimedie-cd Dele billeder via eller et websted Overfør billeder: Viser HP Billedoverførselsprogram, hvor du kan overføre billeder fra HP all-in-one og gemme dem på din computer. Se HP Image Zone Hjælp for at få yderligere oplysninger om flere funktioner og menupunkter, f.eks. Softwareopdatering, Kreative ideer og HP Shopping. Der findes også menupunkter og lister, som kan hjælpe dig med at vælge den ønskede enhed, kontrollere enhedens status, konfigurere forskellige softwareindstillinger og få adgang til hjælpen på skærmen. I følgende tabel beskrives disse enheder. Funktion Hjælp Marker enhed Formål Brug denne funktion for at få adgang til HP Image Zone Hjælp, som indeholder hjælp til softwaren og fejlfindingsoplysninger til HP all-in-one. Brug denne funktion til at vælge den enhed, du vil bruge, på listen over installerede enheder. Brugervejledning 13

17 Oversigt over HP all-in-one Kapitel 1 (fortsat) Funktion Indstillinger Status Formål Brug denne funktion til at få vist eller redigere en række indstillinger for HP allin-one, f.eks. udskrive, scanne eller kopiere. Brug denne funktion til at få vist den aktuelle status for HP all-in-one. Åbn programmet HP Image Zone (Macintosh OS X v eller nyere) Macintosh OS X v og v understøttes ikke. Når programmet HP Image Zone installeres, placeres ikonet HP Image Zone i dock'en. Hvis du installerer mere end én HP all-in-one, vises ikonet HP Image Zone for hver enhed i dock'en. Hvis du f.eks. har en HP scanner og en HP all-inone installeret, vises to HP Image Zone-ikoner i dock'en, ét for hver enhed. Hvis du har installeret to enheder af samme type, (f.eks. to HP all-in-one'er) vises kun ét HP Image Zone-ikon i dock'en for alle enheder af denne type. Du kan få adgang til programmet HP Image Zone på én af to måder: Via vinduet HP Image Zone Via menuen HP Image Zone Dock Åbn vinduet HP Image Zone Vælg HP Image Zone-ikonet for at åbne vinduet HP Image Zone. Vinduet HP Image Zone har to hovedelementer: Visningsområdet for fanerne Products/Services (Produkter/Tjenester) Via fanen Products (Produkter) har du adgang til mange af funktionerne i dine HP-billedbehandlingsenheder, f.eks. som en popup-menu og en liste over tilgængelige opgaver for det aktuelle produkt. Listen kan indeholde opgaver som f.eks. kopiering, scanning, fax eller overførsel af billeder. Når du klikker på en opgave, åbnes et program med hjælp til den pågældende opgave. Via fanen Services (Tjenester) har du adgang til digitale billedbehandlingsprogrammer, som kan hjælpe dig med at vise, redigere, håndtere og dele dine billeder. Indtastningsfeltet Search HP Image Zone Help (Søg i HP Image Zone Hjælp) Med indtastningsfeltet Search HP Image Zone Help (Søg i HP Image Zone Hjælp kan du søge efter nøgleord eller udtryk i HP Image Zone Hjælp. Sådan åbnes vinduet HP Image Zone Klik på HP Image Zone-ikonet i dock'en. Vinduet HP Image Zone åbnes. Vinduet HP Image Zone indeholder kun de funktioner i HP Image Zone, som er aktuelle for den valgte enhed. Ikonerne i tabellen nedenfor kan se anderledes ud på din computer. Vinduet HP Image Zone er indstillet til at vise ikoner for de funktioner, der er tilknyttet til den valgte enhed. Hvis den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises ikonet for den pågældende funktion ikke i vinduet HP Image Zone. 14 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

18 Products (produkter) Ikon Funktion og formål Unload Images (Overfør billeder): Brug denne funktion til at overføre billeder fra et hukommelseskort til computeren. Scan Picture (Scan billede): Brug denne funktion til at scanne et billede og vise det i HP Gallery. Oversigt over HP all-in-one Scan to OCR (Scan til OCR): Brug denne funktion til at scanne tekst og se den i det valgte tekstredigeringsprogram. Funktionens tilgængelighed afhænger af land/område. Make Copies (Lav kopier): Brug denne funktion til at fremstille en kopi i sorthvid eller i farver. Services (tjenester) Ikon Funktion og formål HP Gallery: Brug denne funktion til at åbne HP Gallery, så du kan se og redigere billeder. HP Image Print: Brug denne funktion til at udskrive billeder fra et album ved hjælp af en af flere tilgængelige skabeloner. HP Instant Share: Brug denne funktion til at åbne klientprogrammet til HP Instant Share. Fra klientprogrammet kan du dele fotos med familie og venner ved hjælp af HP Instant Share eller overføre fotos til et fotoalbum eller en fotoudskrivningstjeneste på internettet. Ud over ikoner for funktioner findes der flere menupunkter og lister, hvor du kan vælge den enhed, du vil bruge, konfigurere forskellige programindstillinger og få adgang til hjælp på skærmen. I følgende tabel beskrives disse enheder. Funktion Select Device (Marker enhed) Settings (Indstillinger) Formål Brug denne funktion til at vælge den enhed, du vil bruge, på en liste over installerede enheder. Brug denne funktion til at få vist eller redigere en række indstillinger for HP allin-one, f.eks. udskrive, scanne eller kopiere. Brugervejledning 15

19 Oversigt over HP all-in-one Kapitel 1 (fortsat) Funktion Search HP Image Zone Help (Søg i HP Image Zone Hjælp) Formål Brug denne funktion for at søge i HP Image Zone Hjælp, som indeholder hjælp til softwaren og fejlfindingsoplysninger til HP all-in-one. Vis menuen HP Image Zone Dock Menuen HP Image Zone Dock indeholder en genvej til tjenester i HP Image Zone. Menuen Dock indeholder automatisk de programmer, der er tilgængelige under fanen Services (Tjenester) i vinduet HP Image Zone. Du kan også angive præferencer for HP Image Zone, hvis du vil tilføje andre punkter til menuen, f.eks. opgaver fra listen under fanen Products (Produkter) eller HP Image Zone Hjælp. Sådan vises menuen HP Image Zone Dock Gør ét af følgende: Angiv HP Gallery eller iphoto som dit foretrukne program til håndtering af fotos. Angiv yderligere indstillinger, der skal tilknyttes dit foretrukne program til håndtering af fotos. Tilpas listen over punkter, der vises i menuen HP Image Zone Dock. Åbn programmet HP Image Zone (Macintosh OS før X v10.1.5) Macintosh OS 9 v9.1.5 og nyere samt v9.2.6 og nyere understøttes. Macintosh OS X v10.0 og v understøttes ikke. HP Director er indgangspunktet for programmet HP Image Zone. Afhængigt af funktionerne i din HP all-in-one, kan du fra HP Director starte funktioner, som f.eks. scanne, kopiere, faxe eller overføre billeder fra et digitalkamera eller et hukommelseskort. Du kan også bruge HP Director til at åbne HP Gallery for at få vist, ændre og håndtere dine billeder på computeren. Brug én af følgende metoder til at åbne HP Director. Metoderne er specifikke for Macintosh OS. Macintosh OS X: HP Director åbnes automatisk under installationen af programmet HP Image Zone, og et HP Director-ikon oprettes i dock'en til din enhed. Sådan vises menuen HP Director: Klik på ikonet HP Director i dock'en for din enhed. Menuen HP Director vises. 16 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

20 Hvis du installerer flere forskellige HP-enheder (f.eks. en HP allin-one, et kamera og en HP-scanner), vises et HP Director-ikon for hver type enhed i dock'en. Hvis du installerer to enheder af samme type (f.eks. tilslutter du en bærbar til to forskellige HP allin-one-enheder, én hjemme og én på kontoret), vises kun ét HP Director-ikon i dock'en for at repræsentere alle enheder af den pågældende type. Macintosh OS 9: HP Director er et selvstændigt program, der skal åbnes, før der er adgang til dets funktioner. Du kan åbne HP Director på én af følgende måder: Dobbeltklik på genvejen HP Director på skrivebordet. Dobbeltklik på genvejen HP Director i mappen Applications (Programmer): Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (HP Foto- og billedbehandlingsprogram). HP Director viser kun de opgaveknapper, der vedrører den valgte enhed. Oversigt over HP all-in-one Ikonerne i tabellen nedenfor kan se anderledes ud på din computer. Menuen HP Director er indstillet til at vise ikoner for de funktioner, der er tilknyttet til den valgte enhed. Hvis den valgte enhed ikke har en bestemt funktion, vises ikonet for den pågældende funktion ikke. Enhedsopgaver Ikon Formål Unload Images (Overfør billeder): Brug denne funktion til at overføre billeder fra et hukommelseskort til computeren. Macintosh OS 9: Overførsel af billeder fra et hukommelseskort til computeren over et netværk er ikke understøttet. Scan Picture (Scan billede): Brug denne funktion til at scanne et billede og vise det i HP Gallery. Scan Document (Scan dokument): Brug denne funktion til at scanne tekst og se den i det valgte tekstredigeringsprogram. Funktionens tilgængelighed afhænger af land/område. Make Copies (Lav kopier): Brug denne funktion til at fremstille en kopi i sorthvid eller i farver. Manage and Share (Håndter og del) Ikon Formål HP Gallery: Brug denne funktion til at åbne HP Gallery, så du kan se og redigere billeder. Brugervejledning 17

21 Kapitel 1 Oversigt over HP all-in-one Ud over funktionen HP Gallery kan du via flere menupunkter uden ikoner vælge andre programmer på computeren, ændre indstillinger for din HP all-in-one og få adgang til hjælpen på skærmen. I følgende tabel beskrives disse enheder. Manage and Share (Håndter og del) Funktion More Applications (Flere programmer) Formål Brug denne funktion til at vælge andre programmer på computeren. HP on the Web (HP på internettet) HP Help (HP Hjælp) Settings (Indstillinger) Brug denne funktion til at vælge et af HP's websteder. Brug denne funktion til at vælge en kilde til hjælp med HP all-in-one. Brug denne funktion til at få vist eller redigere en række indstillinger for HP all-in-one, f.eks. udskrive, scanne eller kopiere. 18 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

22 Wireless and Wired Networking 2 Find yderligere oplysninger Du kan finde oplysninger om opsætning og brug af HP all-in-one i den trykte dokumentation og på skærmen. HP Photosmart 2600 series printer User Guide Installationsvejledning Installationsvejledningen indeholder instruktioner om opsætning af HP all-in-one og installation af software. Sørg for at følge trinene i rækkefølge. Se Fejlfinding i sidste del af installationsvejledningen eller kapitlet Fejlfinding i denne vejledning, hvis du oplever problemer under opsætningen. Brugervejledning Brugervejledningen indeholder oplysninger om, hvordan du bruger HP all-in-one, herunder tip om fejlfinding og trinvise instruktioner. Find yderligere oplysninger HP All-in-One Network Guide Netværksvejledning Netværksvejledningen indeholder oplysninger om opsætning og tilslutning af HP all-in-one til et netværk. HP Image Zone Præsentation HP Image Zone Præsentation er en sjov interaktiv måde at få en kort oversigt over den software, der følger med HP all-in-one. Du lærer, hvordan HP Image Zone kan hjælpe dig med at redigere, organisere og udskrive dine fotos. HP Director Fra HP Director har du nem adgang til programmer, standardindstillinger, status og hjælpen på skærmen til din HP-enhed. Dobbeltklik på HP Director-ikonet på skrivebordet for at starte HP Director. Brugervejledning 19

23 Find yderligere oplysninger Kapitel 2 (fortsat) Hjælp til HP Image Zone HP Image Zone Hjælp indeholder oplysninger om, hvordan du bruger softwaren til HP all-in-one. Emnet Få trinvise instruktioner indeholder oplysninger om, hvordan du bruger programmet HP Image Zone med HP-enheder. Emnet Find ud af, hvad du kan foretage dig indeholder flere oplysninger om de praktiske og kreative ting, du kan gøre med programmet HP Image Zone og dine HP-enheder. Se emnet Fejlfinding og support for at få mere hjælp og finde opdateringer til HP-softwaren. Hjælp på skærmen via enheden Via enheden kan du få hjælp på skærmen og få yderligere oplysninger om valgte emner. Få adgang til hjælpen på skærmen fra kontrolpanelet. Fremhæv menupunktet Hjælp i menuen Opsætning, og tryk på OK. Vigtigt Filen Vigtigt indeholder de seneste oplysninger, som muligvis ikke findes i andre publikationer. Installer softwaren for at få adgang til filen Vigtigt. Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support fra HP's websted. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, tilbehør/ekstraudstyr og oplysninger om bestilling. 20 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

24 3 Oplysninger om tilslutning HP all-in-one er udstyret med netværksfunktionalitet. Enheden er også udstyret med en USB-port, så du kan tilslutte den direkte til en computer ved hjælp af et USB-kabel. Hvis du indsætter en HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter i PictBridgekameraporten (USB-værtsport) på forsiden af HP all-in-one, kan Bluetooth-enheder, f.eks. PDA'er og kameratelefoner udskrive til HP all-in-one. Understøttede forbindelsestyper Beskrivelse Det anbefalede antal tilsluttede computere for den bedste ydeevne Understøttede softwarefunktioner Installationsvejledning USB-forbindelse Én computer tilsluttet til enheden via et USB-kabel. Alle funktioner understøttes. Følg installationsvejledningen for at få yderligere oplysninger. Ethernet (kabel)- forbindelse b eller g (trådløs) forbindelse (kun HP Photosmart 2700 series all-in-one) HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter (HP bt300) Op til fem computere tilsluttet via en hub eller en router. Op til fem computere tilsluttet via et adgangspunkt. (infrastrukturtilstand) Alle funktioner understøttes, herunder Webscan. Alle funktioner understøttes, herunder Webscan. Følg installations- og netværksvejledningen for at få yderligere oplysninger. Følg installations- og netværksvejledningen for at få yderligere oplysninger. Ikke tilgængelig. Udskriver. Følg instruktionerne i Tilslutning via HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter. Oplysninger om tilslutning Tilslutning via USB-kabel Yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter computeren til HP all-in-one via et USB-kabel, finder du i installationsvejledningen, der fulgte med enheden. Tilslutning via Ethernet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one understøtter 10 Mbps og 100 Mbps Ethernet-netværksforbindelser. Yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter HP allin-one til et Ethernet (kabel)-netværk, finder du i installations- og netværksvejledningen, der fulgte med enheden. Brugervejledning 21

25 Kapitel 3 Tilslutning via trådløs HP Photosmart 2700 series all-in-one bruger en intern netværkskomponent, der understøtter trådløse netværk. Yderligere oplysninger om, hvordan du tilslutter HP allin-one til et trådløst ( b eller g) netværk, finder du i installations- og netværksvejledningen, der fulgte med enheden. Tilslutning via HP bt300 Bluetooth Wireless Printer Adapter Med HP bt300 kan du udskrive billeder direkte fra de fleste Bluetooth-enheder til HP all-in-one uden brug af kabler. Du skal blot indsætte HP bt300 i PictBridgekameraporten på forsiden af HP all-in-one og udskrive fra en Bluetooth-enhed, f.eks. en PDA eller en kameratelefon. Udskrivning fra en pc eller en bærbar til HP all-in-one ved hjælp af Bluetooth-teknologi understøttes ikke på nuværende tidspunkt. Sådan tilsluttes HP bt300 til HP all-in-one 1 Indsæt HP bt300 i PictBridge-kameraporten (vises på billedet nedenfor). Oplysninger om tilslutning Hvis HP bt300 indsættes i HP allin-one, og meddelelsen No Bluetooth (Ingen Bluetooth) vises i farvedisplayet, skal du tage adapteren ud af HP all-in-one og se i Enhedsopdatering. 2 Nogle Bluetooth-enheder udveksler enhedsadresser, når de kommunikerer med hinanden og opretter en forbindelse. Hvis din Bluetooth-enhed kræver adressen for HP all-in-one for at oprette en forbindelse: a Tryk på Opsætning på kontrolpanelet på HP all-in-one. Menuen Opsætning vises på farvedisplayet. b Tryk på 0 og derefter på 1. Derved åbnes menuen Bluetooth, og punktet Enhedsadresse vælges. Enhedsadressen for HP all-in-one vises. Den er skrivebeskyttet. c Følg instruktionerne, der fulgte med Bluetooth-enheden, for at indtaste adressen i din enhed. 3 Nogle Bluetooth-enheder viser printerens enhedsnavn, når den tilsluttes. Hvis din Bluetooth-enhed viser printernavnet: a Tryk på Opsætning på kontrolpanelet på HP all-in-one. Menuen Opsætning vises på farvedisplayet. b Tryk på 0 og derefter på HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

26 Derved åbnes menuen Bluetooth, og punktet Enhedsnavn vælges. Skærmen Enhedsnavn vises. HP all-in-one leveres med det foruddefinerede navn, Ikke fastlagt. c d Brug det visuelle tastatur på skærmen Enhedsnavn for at indtaste et nyt navn. Se Indtastning af tekst og symboler for at få yderligere oplysninger om brug af det visuelle tastatur. Fremhæv Udført på det visuelle tastatur, når navnet til HP all-in-one er indtastet, og tryk på OK. Det indtastede navn vises på Bluetooth-enheden, når der oprettes forbindelse til HP all-in-one for at udskrive. Angivelse af Bluetooth-sikkerhed for HP all-in-one Du kan aktivere sikkerhedsindstillinger for printeren via menuen Bluetooth i HP all-inone. Tryk på Opsætning på kontrolpanelet, og vælg Bluetooth i menuen Opsætning. Fra menuen Bluetooth kan du: Kræve godkendelse via adgangsnøgle, før der kan udskrives til HP all-in-one fra en Bluetooth-enhed Gøre HP all-in-one synlig eller usynlig over for andre Bluetooth-enheder inden for rækkevidde Brug af en adgangsnøgle for at godkende Bluetooth-enheder Du kan angive sikkerhedsniveauet for HP all-in-one til Lav eller Høj: Lav: HP all-in-one kræver ingen adgangsnøgle. Enhver Bluetooth-enhed, der er inden for rækkevidde, kan udskrive til enheden. Høj: HP all-in-one kræver en adgangsnøgle fra Bluetooth-enheden, før enheden får lov til at sende et udskriftsjob til den. Sådan indstilles HP all-in-one til at kræve godkendelse via adgangsnøgle 1 Tryk på Opsætning på kontrolpanelet på HP all-in-one. Menuen Opsætning vises på farvedisplayet. 2 Tryk på 0 og derefter på 3. Derved åbnes menuen Bluetooth, og punktet Adgangsnøgle vælges. Skærmen Adgangsnøgle vises. Oplysninger om tilslutning HP all-in-one leveres med en forudindstillet adgangsnøgle, der består af fire nuller. 3 Brug det numeriske tastatur på kontrolpanelet på HP all-in-one for at indtaste en ny adgangsnøgle. Se Indtastning af tekst og symboler for at få yderligere oplysninger om brug af tastaturet. 4 Tryk på OK, når du har indtastet adgangsnøglen. Menuen Bluetooth vises. 5 Tryk på 5. Brugervejledning 23

27 Kapitel 3 Derved åbnes menuen Sikkerhedsniveau, og punktet Sikkerhedsniveau vælges. 6 Tryk på 1 for at vælge Høj. Et højt sikkerhedsniveau kræver godkendelse. Standardindstillingen er Lav. Et lavt sikkerhedsniveau kræver ikke godkendelse. Godkendelse via adgangsnøgle er nu angivet for HP all-in-one. Indstilling af HP all-in-one til ikke at være synlig over for andre Bluetoothenheder Du kan indstille HP all-in-one til at være Synlig for alle Bluetooth-enheder (offentlig) eller Ikke synlig (privat): Synlig for alle: Enhver Bluetooth-enhed, der er inden for rækkevidde, kan udskrive til HP all-in-one. Ikke synlig: Kun Bluetooth-enheder, der har gemt enhedsadressen for HP all-inone, kan udskrive til den. Sådan indstilles HP all-in-one til at være Ikke synlig 1 Tryk på Opsætning på kontrolpanelet på HP all-in-one. Menuen Opsætning vises på farvedisplayet. 2 Tryk på 0 og derefter på 4. Derved åbnes menuen Bluetooth, og punktet Tilgængelighed vælges. Menuen Tilgængelighed vises. Oplysninger om tilslutning HP all-in-one leveres med standardindstillingen for tilgængelighed Synlig for alle. 3 Tryk på 2 for at vælge Ikke synlig. HP all-in-one er ikke tilgængelig for Bluetooth-enheder, der ikke har gemt din enheds enhedsadresse. Nulstilling af Bluetooth-indstillingerne for HP all-in-one Hvis du vil omkonfigurere alle Bluetooth-indstillingerne på HP all-in-one, kan du gendanne standardindstillingerne på følgende måde: 1 Tryk på Opsætning på kontrolpanelet på HP all-in-one. Menuen Opsætning vises på farvedisplayet. 2 Tryk på 0 og derefter på 6. Derved åbnes menuen Bluetooth, og punktet Nulstil Bluetooth vælges. Vælg kun Nulstil Bluetooth, hvis du ønsker, at gendanne alle Bluetooth-indstillingerne på din HP all-in-one til standardindstillingerne. Brug af Webscan Med Webscan kan du foretage en grundlæggende scanning via HP all-in-one bare ved hjælp af en webbrowser. Du kan også foretage scanningen fra HP all-in-one, uden at enhedssoftwaren er installeret på computeren. Indtast IP-adressen på HP all-in-one i en webbrowser, og få adgang til den integrerede webservers startside og Webscan på HP all-in-one. 24 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

28 Brugergrænsefladen til Webscan er unik for brug af HP all-in-one og understøtter ikke Scan til-destinationer, som f.eks. HP Image Zone-scanningssoftwaren. funktionerne i Webscan er begrænsede, så det anbefales, at du bruger HP Image Zone-scanningssoftwaren til denne funktion. Sådan bruger du Webscan 1 Indtast IP-adressen på HP all-in-one i en webbrowser på computeren. Se netværksvejledningen, der fulgte med din enhed, for at få yderligere oplysninger om at udskrive en netværkskonfigurationsside for at finde IP-adressen på din HP all-in-one. Startsiden for den integrerede webserver vises i browservinduet. 2 Vælg Scan under Programmer. 3 Følg vejledningen på skærmen. Oplysninger om tilslutning Brugervejledning 25

29 Kapitel 3 Oplysninger om tilslutning 26 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

30 4 Arbejde med fotos Med din HP all-in-one kan du overføre, redigere, dele og udskrive fotos på flere forskellige måder. Dette kapitel indeholder en kort oversigt over de forskellige måder, disse opgaver kan udføres på, alt efter dine præferencer og computerens konfiguration. Yderligere oplysninger om hver opgave finder du i de andre kapitler i denne vejledning eller i HP Image Zone Hjælp, der fulgte med softwaren. Overførsel af fotos Du kan overføre fotos på flere måder. Du kan overføre fotos til din HP all-in-one, computeren eller et hukommelseskort. Se det afsnit nedenfor, der er relevant for dit operativsystem, for at få yderligere oplysninger. Overførsel af fotos via en Windows-baseret pc Billedet nedenfor viser flere forskellige metoder til at overføre fotos til en Windowsbaseret pc, HP all-in-one eller et hukommelseskort. Se listen under billedet for at få yderligere oplysninger. A B C Overføre et foto fra et hukommelseskort, der er indsat i HP all-in-one, til en Windows-baseret pc. Overføre et foto fra et HP-digitalkamera til en Windows-baseret pc. Overføre et foto ved at scanne et foto direkte til et hukommelseskort, der er indsat i HP all-in-one. Arbejde med fotos Brugervejledning 27

31 Kapitel 4 Overførsel af fotos ved hjælp af en Macintosh Billedet nedenfor viser flere forskellige metoder til at overføre fotos til en Macintosh, HP all-in-one eller et hukommelseskort. Se listen under billedet for at få yderligere oplysninger. A B C Overføre et foto fra et hukommelseskort, der er indsat i HP all-in-one, til en Macintosh. Overføre et foto fra et HP-digitalkamera til en Macintosh. Overføre et foto ved at scanne et foto direkte til et hukommelseskort, der er indsat i HP all-in-one. Redigering af fotos Du kan redigere fotos på flere måder. Se det afsnit nedenfor, der er relevant for dit operativsystem, for at få yderligere oplysninger. Arbejde med fotos Redigering af fotos via en Windows-baseret pc Billedet nedenfor viser to metoder til redigering af fotos på en Windows-baseret pc. Se listen under billedet for at få yderligere oplysninger. 28 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

32 A B Redigere et foto på en Windows-baseret pc ved hjælp af programmet HP Image Zone. Redigere et foto ved hjælp af kontrolpanelet på HP all-in-one. Redigering af fotos ved hjælp af en Macintosh Billedet nedenfor viser tre metoder til redigering af fotos på en Macintosh. Se listen under billedet for at få yderligere oplysninger. A B C Redigere et foto på en Macintosh ved hjælp af programmet HP Image Zone. Redigere et foto på en Macintosh ved hjælp af programmet iphoto. Redigere et foto ved hjælp af kontrolpanelet på HP all-in-one. Arbejde med fotos Brugervejledning 29

33 Kapitel 4 Deling af fotos Du kan dele fotos med venner og familie på flere måder. Se det afsnit nedenfor, der er relevant for dit operativsystem, for at få yderligere oplysninger. Deling af fotos via en Windows-baseret pc Billedet nedenfor viser flere metoder til deling af fotos på en Windows-baseret pc. Se listen under billedet for at få yderligere oplysninger. A B Dele fotos ved hjælp af HP all-in-one via en USB-forbindelse og tjenesten HP Instant Share. Overføre fotos fra HP all-in-one via en USB-forbindelse til computeren, hvor du bruger programmet HP Instant Share til at sende billederne via tjenesten HP Instant Share som en til venner eller familie. Dele fotos fra HP all-in-one via netværket og internettet til tjenesten HP Instant Share, hvor billederne gemmes i et fotoalbum på internettet. Arbejde med fotos C Dele fotos fra HP all-in-one via netværket og internettet til tjenesten HP Instant Share. Tjenesten HP Instant Share kan sende dine fotos til venner og familie i en , eller de kan sendes til en anden HP all-in-one på netværket. Deling af fotos ved hjælp af en Macintosh Billedet nedenfor viser flere metoder til deling af fotos på en Macintosh. Se listen under billedet for at få yderligere oplysninger. 30 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

34 A B C Dele fotos ved hjælp af HP all-in-one via en USB-forbindelse og tjenesten HP Instant Share. Overføre fotos fra HP all-in-one via en USB-forbindelse til computeren, hvor du bruger programmet HP Instant Share til at sende billederne via tjenesten HP Instant Share som en til venner eller familie. Dele fotos fra HP all-in-one via netværket og internettet til tjenesten HP Instant Share, hvor billederne gemmes i et fotoalbum på internettet. Dele fotos fra HP all-in-one via netværket og internettet til tjenesten HP Instant Share. Tjenesten HP Instant Share kan sende dine fotos til venner og familie i en , eller de kan sendes til en anden HP all-in-one på netværket. Udskrivning af fotos Du kan udskrive fotos på flere måder. Se det afsnit nedenfor, der er relevant for dit operativsystem, for at få yderligere oplysninger. Udskrivning af fotos via en Windows-baseret pc Billedet nedenfor viser flere metoder til udskrivning af fotos på en Windows-baseret pc. Se listen under billedet for at få yderligere oplysninger. Arbejde med fotos Brugervejledning 31

35 Kapitel 4 A Udskrive fotos fra dit PictBridge-digitalkamera ved hjælp af PictBridge. Hvis dit digitalkamera er en HP-model, som ikke understøtter PictBridge, kan du stadigvæk udskrive direkte til HP all-in-one. Tilslut kameraet til USB-porten på bagsiden af HP all-in-one i stedet for kameraporten. Dette fungerer kun for HP-digitalkameraer. B C D Udskrive fotos fra dit kamera ved hjælp af et program på computeren. Udskrive fotos fra et hukommelseskort ved hjælp af kontrolpanelet på HP all-inone. Udskrive fotos fra et hukommelseskort ved at overføre fotos til en Windowsbaseret pc og udskrive dem ved hjælp af programmet HP Image Zone. Udskrivning af fotos ved hjælp af en Macintosh Billedet nedenfor viser flere metoder til udskrivning af fotos på en Macintosh. Se listen under billedet for at få yderligere oplysninger. Arbejde med fotos 32 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

36 A Udskrive fotos fra dit PictBridge-digitalkamera ved hjælp af PictBridge. Hvis dit digitalkamera er en HP-model, som ikke understøtter PictBridge, kan du stadigvæk udskrive direkte til HP all-in-one. Tilslut kameraet til USB-porten på bagsiden af HP all-in-one i stedet for kameraporten. Dette fungerer kun for HP-digitalkameraer. B C D Udskrive fotos fra dit kamera ved hjælp af et program på computeren. Udskrive fotos fra et hukommelseskort ved hjælp af kontrolpanelet på HP all-inone. Udskrive fotos fra et hukommelseskort ved at overføre fotos til en Windowsbaseret pc og udskrive dem ved hjælp af programmet HP Gallery eller HP Director. Arbejde med fotos Brugervejledning 33

37 Kapitel 4 Arbejde med fotos 34 HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

38 5 Ilægning af originaler og papir Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du lægger originaler på glaspladen for at kopiere, scanne eller faxe dem, hvordan du vælger den bedst egnede papirtype til jobbet, lægger papir i inputbakken og undgår papirstop. Ilægning af en original Du kan kopiere, scanne eller faxe originaler op til Letter- eller A4-størrelse ved at lægge dem på glaspladen som beskrevet her. Du skal også følge disse instruktioner, når du lægger et foto-indeks på glaspladen til udskrivning af foto. Ilægning af originaler og papir Mange af specialfunktionerne fungerer ikke korrekt, hvis glaspladen og lågets underside ikke er rene. Se Rengøring af HP all-in-one for at få yderligere oplysninger. Sådan lægges en original på glaspladen 1 Løft låget, og læg originalen med forsiden nedad i forreste højre hjørne af glasset. Hvis du ilægger et foto-indeks, skal du sikre dig, at foto-indeksets øverste kant ligger mod glaspladens højre kant. Tip! Se styrene langs glaspladens forreste og højre kant for at få hjælp til ilægning af originalen. 2 Luk låget. Tip! Du kan kopiere eller scanne originaler i overstørrelse ved helt at fjerne låget fra HP all-in-one. Du fjerner låget ved at løfte det til åben position, tage fat i lågets sider og derefter trække låget opad. HP all-in-one fungerer som normalt med låget fjernet. Sæt låget på plads ved at skubbe tappene på hængslerne tilbage i de korrekte åbninger. Brugervejledning 35

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 7200 All-in-One series Brugervejledning HP Officejet 7200 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning

HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

HP Photosmart 3300 All-in-One series

HP Photosmart 3300 All-in-One series HP Photosmart 3300 All-in-One series Brugervejledning Cover image: replace this guideline area with either a cropped product photograph or a straight-on, front-view illustration. HP Photosmart 3300 All-in-One

Læs mere

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one. Brugervejledning HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Brugervejledning HP Officejet 73007400 series all-in-one Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

HP PSC 2350 series all-in-one. Brugervejledning

HP PSC 2350 series all-in-one. Brugervejledning HP PSC 2350 series all-in-one Brugervejledning HP PSC 2350 series all-in-one Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one brugervejledning hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

HP Officejet J5700 Brugervejledning. User Gui

HP Officejet J5700 Brugervejledning. User Gui HP Officejet J5700 Brugervejledning User Gui Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 4800 series Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C6300 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C6300 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C6300 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one brugervejledning hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres,

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one brugervejledning hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere