Frihed i stærke fællesskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihed i stærke fællesskaber"

Transkript

1 Frihed i stærke fællesskaber Debatoplæg til et nyt konservativt partiprogram konservative.dk 1

2 2 konservative.dk

3 Frihed i stærke fællesskaber Debatoplæg til et nyt konservativt partiprogram konservative.dk 3

4 Frihed i stærke fællesskaber Debatoplæg til et nyt konservativt partiprogram Der er tidligere udgivet inspirationsbogen En Fremtid med mening som kan rekvireres via partiets hovedkontor. Det Konservative Folkeparti Grafisk design: Blay Grafisk Tegnestue Tryk: Formula A/S Udgivet: 2011 ISBN-NR: konservative.dk

5 Indhold Forord... 7 Præampel... 9 Afsnit 1 Konservativ erhvervspolitik Afsnit 2 Konservativ skattepolitik Afsnit 3 Konservativ retspolitik Afsnit 4 Konservativ uddannelsespolitik Afsnit 5 Konservativ videnskabspolitik Afsnit 6 Konservativ kulturpolitik Afsnit 7 Konservativ miljø- og klimapolitik Afsnit 8 Konservativ integrationspolitik Afsnit 9 Konservativ arbejdsmarkedspolitik Afsnit 10 Konservativ socialpolitik Afsnit 11 Konservativ familiepolitik Afsnit 12 Konservativ politik for den offentlige sektor Afsnit 13 Konservativ sundhedspolitik Afsnit 14 Konservativ udenrigspolitik Tidsplan og proces konservative.dk 5

6 6 konservative.dk

7 Forord Danmark har brug for et stærkt konservativt folkeparti, for Danmark har brug for stærke værdier og en stærk økonomi. Det leverer vi. Derfor er tiden også inde til et nyt partiprogram for Det Konservative Folkeparti. Vi skal huske hinanden på de klassiske værdier og klassiske dyder, som ligger i vores grundtanker. Det er med afsæt i de værdier, at vi finder svaret på fremtidens udfordringer. Vi skal belønne de flittige danskere, der gør en ekstra indsats. Og vi skal tage hånd om dem, der har behov for hjælp. Denne publikation fra hovedbestyrelsens styregruppe for udarbejdelse af nyt partiprogram er baseret på folketingsgruppens strategiarbejde i Oplægget sendes til alle i vælgerforeningerne og vores ungdomsorganisationer. Og så skal arbejdet og debatten i gang. For det er vigtigt, at vi udvikler vores politik, at den rummer svaret på tidens udfordringer, og at vi alle i organisationen tager del i og har medejerskab til den. Du kan læse mere om det projekt, vi nu sætter i gang, bagerst i dette oplæg, men lad mig blot nævne, at Frihed i stærke fællesskaber er den strukturelle ramme om det videre arbejde. Vi lægger op til, at der arbejdes inden for oplægget, således at de ændringer, tilføjelser, forbedringer eller nye afsnit, der bliver foreslået, henføres til debatoplægget. Forudsætningerne for arbejdet er, at der skal være god tid til at diskutere nye ideer og visioner blandt partiets medlemmer. Målsætningen er at involvere så mange medlemmer som muligt i det grundlæggende arbejde med det nye partiprogram. Det sætter vi god tid af til, således at vi kan gennemføre projektet frem mod næste år velvidende, at vi har et meget vigtigt folketingsvalg foran os. I begyndelsen af 2012 præsenterer vi på baggrund af de forhåbentlig mange bidrag første forslag til et nyt partiprogram, der vil blive sendt i høring, inden vi på landsrådet i 2012 skal vedtage det endelige program efter hovedbestyrelsens indstilling. Det er værdierne, der er omdrejningspunktet for Det Konservative Folkepartis politik. Vi ønsker et samfund med personlig frihed i stærke fællesskaber. Det er de værdier og den politik, vi skal præcisere med vores kommende partiprogram. God arbejdslyst. Med venlig hilsen Lars Barfoed Partiformand konservative.dk 7

8 8 konservative.dk

9 Præampel Respekten for det enkelte menneske og for livet og dermed den enkelte borgers personlige frihed er udgangspunktet i konservativ tænkning og politik. Vi tror på hvert enkelt menneskes styrke og talent, og vi vil skabe et samfund, hvor enhver kan leve livet efter sine egne valg. Med den personlige frihed følger et ansvar ikke bare for sig selv, men også for andre mennesker, for livet og for de fællesskaber, vi alle er en del af. Derfor er frihed i stærke fællesskaber det, vi konservative stræber efter. Fællesskabet omfatter også de generationer, der kom før os; og de generationer, der kommer efter os. Derfor har vi et stort ansvar for at bevare de værdier, der er bygget op gennem generationer, og levere dem videre til vore børn og børnebørn. Det er det, vi Konservative kalder generationskontrakten. Vi konservative vil forandre for at bevare. Vi står for den orden, tryghed og sikkerhed, der skaber rammen for et samfund af frie mennesker. Vi forstår, at der er brug for forandringer og udvikling for at kunne fastholde vore grundliggende værdier. Det er ikke mindst det, konservatismen drejer sig om. Vi er optaget af at sikre den personlige frihed i balance med en offentlig sektor, der ikke må blive for stor, men skal kunne handle med styrke og kvalitet. Vi er optaget af at sikre de værdier, vort samfund bygger på. Den kristne, humanistiske kultur, respekten for vores demokrati, de demokratiske rettigheder og pligter og for vores samfunds bærende institutioner. Vi er et nationalt parti, der værner om Danmark og vores nationale frihed, kultur og selvstændighed. Vi mener, at det styrker Danmark som selvstændig nation, at vi er åbne over for verden og deltager aktivt i den europæiske union, i NATO og i FN. Isolation ville svække os. Vi har Dannebrog højt hævet men vi bruger det ikke som bind for øjnene. Vi er et socialt parti, der tager ansvar for de medborgere, der er udsatte og som har brug for hjælp fra fællesskabet. Vi ønsker et stærkt civilsamfund, fordi den frivillige indsats og de frivillige fællesskaber bidrager til at styrke sammenholdet blandt mennesker og dermed i sidste ende styrke den enkelte. Vi ønsker et åbent, tolerant og humanistisk samfund. Vi byder velkommen til dem, der vil bidrage positivt til det danske samfund. Til gengæld har vi ikke brug for dem, som ikke vil bidrage til fællesskabet og ikke vil respektere de grundlæggende værdier, som vores samfund baserer sig på. Og vi er et parti, der støtter det private initiativ, den private ejendomsret og markedsøkonomien, fordi det er afgørende for vores velstand, at det kan betale sig at arbejde og investere i Danmark. Vi er socialkonservative, fordi vi føler et an- konservative.dk 9

10 svar for dem, som ikke kan klare sig selv; liberalkonservative, fordi vi værner om den personlige frihed, den private ejendomsret og markedsøkonomien; og vi er nationalkonservative, fordi vi vil værne om den nationale selvstændighed og styrke og værne om de kristne, humanistiske, kulturelle og demokratiske værdier, der er bygget op i Danmark gennem generationer. Og så er vi pragmatiske, fordi Konservative ikke har en endelig samfundsmodel, som vi arbejder efter, men tværtimod har den opfattelse, at samfundsudviklingen fortsætter. Det vigtige er de værdier, der styres efter. Det Konservative Folkeparti er et moderne dansk borgerligt konservativt parti; og i europæisk sammenhæng et centrum-højre parti. Vi er dybt forankret i den konservative idé, men er samtidig pragmatiske og har en bred appel til borgere i Danmark ikke mindst den flittige dansker, som tager ansvar for sig selv og for andre i hverdagen. Tryghed og trivsel Vi konservative ønsker et samfund, der er præget af tryghed, muligheder og velstand. Vi ønsker, at vores børn skal blive dygtige og dannede mennesker, at der er råd til at hjælpe samfundets svage og udsatte, og at man som borger i Danmark har de bedste muligheder for at realisere sit individuelle potentiale. Denne vision kan vi kun opfylde, hvis vi har et sundt og robust erhvervsliv, der tjener penge, så der også er råd til at finansiere en velfungerende offentlig sektor. Som konservative ønsker vi at give danskerne den tryghed, der ligger i at vide, at der vil blive taget hånd om dem og deres familie, når de har behov for hjælp, støtte eller pleje. Vi vil bevare et samfund med høj beskæftigelse, lav kriminalitet og gode uddannelsesmuligheder for alle. Et Danmark, hvor der er godt at være for børn. Og hvor de har de bedste muligheder for at forfølge deres drømme, når de bliver voksne. Vi vil bevare nationalstaten Centralt i vores forståelse står nationen som et kulturelt fællesskab, der bygger på vores fælles tilhørsforhold til landet, på vores fælles sprog, religion og traditioner og ikke mindst fælles demokratiske værdier. Det er afgørende at bevare nationalstaten, fordi den forbinder borgerne og det politiske system på en stabil måde. Folkekirken skal fastholde sin status i den danske grundlov. Vi vil et trygt samfund i balance Et velfungerende erhvervsliv er afgørende for vores muligheder for at opretholde et trygt og velstående samfund med et stærkt socialt sikkerhedsnet. Derfor skal vi hele tiden sørge for, at de danske virksomheder har de bedst mulige vilkår for at klare sig i den internationale konkurrence. Hvis virksomhederne mister markedsandele i udlandet, går det ud over velfærden herhjemme med en ringere sundhed, skolegang og støtte til samfundets svageste til følge. Forudsætningen for vores velstand er, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik og sikrer gode vilkår for erhvervslivet. Vi skal værne om vores samfundsstruktur, vores værdier og opretholde et trygt samfund i balance. 10 konservative.dk

11 konservative.dk 11

12 12 konservative.dk

13 AFSNIT 1 Konservativ erhvervspolitik Vi vil lade erhvervslivet tjene penge Derfor betragter vi det som et af vores politiske hovedmål at give erhvervslivet de bedste muligheder for at klare sig i den internationale konkurrence. For hvis erhvervslivet svækkes, vil det trække det økonomiske grundlag væk under hele samfundet. Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil gøre en stor indsats for at skabe de rette vilkår for erhvervslivet, så det kan forblive sundt og robust. Først og fremmest kræver det, at arbejdsstyrken hele tiden er tilstrækkelig stor og samtidig besidder de nødvendige teoretiske, faglige og samarbejdsmæssige kompetencer. Vi skal være flittigere og dygtigere Hvis vi skal kunne følge med konkurrenterne, skal vi hele tiden være villige til fornyelse. Vi står over for den udfordring, at vi ikke kun skal være flittigere vi skal også være dygtigere. Det vil sige, at vi skal øge produktiviteten. I øjeblikket vokser produktiviteten langsommere i Danmark end i andre lande. Hvis vi ikke får vendt den udvikling, vil det stille og roligt udhule Danmarks konkurrencekraft. Vi vil styrke virksomhedernes vækstvilkår Derfor ønsker vi som konservative at styrke virksomhedernes vækstvilkår. Det er afgørende, at vores virksomheder bliver bedre til at skabe vækst gennem innovation, og at virksomhederne ikke spilder ressourcer på unødigt bureaukrati. Vi skal sikre gode rammer for, at små virksomheder kan vokse sige store. Og vi skal sikre en stærk og effektiv konkurrence og en sund konkurrencekultur det gavner ikke blot forbrugerne, men også virksomhedernes konkurrencedygtighed og innovation. Siden Danmark i 2006 besluttede at sænke selskabsskatten fra 28 til 25 pct., har 15 andre europæiske lande sænket deres satser. Vi skal vedblive med at have en konkurrencedygtig selskabsbeskatning. Vi skal investere i infrastruktur Konservative mener, at vores velstand og velfærd også afhænger af, at vi fortsat investerer i infrastruktur. Vi har investeret i veje, broer, lufthavne og skinnenet, hvilket har gjort Danmark fremkommeligt for både virksomheder og for borgerne. Vi skal sørge for, at adgangen til offentlig forsyning og vedvarende energi bliver bedre og billigere, så virksomhedernes konkurrenceevne ad den vej styrkes. Staten skal gå forrest i forhold til digitaliseringen af den offentlige sektor og øge incitamenterne for digital innovation. Vi støtter iværksættere Det er en konservativ mærkesag at støtte dem, der evner at se forretningsmæssige muligheder og har evner som iværksættere. Vi tror på, at langt de fleste mennesker er født med et kreativt og unikt potentiale, og at de kan udvikle sig og blomstre, hvis blot vi fra politisk side sørger for at fjerne alle hæmmende barrierer af administration, bogholderi og regeljungle. konservative.dk 13

14 14 konservative.dk

15 AFSNIT 2 Konservativ skattepolitik Vi mener, at det skal kunne betale sig at arbejde Det er derfor vores opfattelse, at det i højere grad end i dag skal kunne betale sig at arbejde. Det skal vi sikre gennem reformer og en fortsat ambitiøs skattepolitik. Vi ønsker et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Ingen fortjener at blive parkeret på offentlig forsørgelse, hvad enten det er i førtidspension eller kontanthjælp. Alle arbejdsdygtige danskere skal give deres bidrag til samfundet. Der er brug for alle. vi en række afgifter (f.eks. registreringsafgift) og egenbetaling (f.eks. togbilletter) samt mere generelle skatter, der finansierer de områder, som der via Folketinget ydes støtte til. Men i dag har skatteyderne ikke nogen mulighed for at gennemskue den direkte sammenhæng og se, om et område (f.eks. trafik og infrastruktur) er præcist finansieret, eller om det f.eks. bidrager til finansieringen af andre områder af velfærdssamfundet. Vi arbejder for lavere skat For os er skattelettelser både et værdipolitisk og et vækstpolitisk redskab. Skattelettelser øger den personlige frihed samtidig med, at de øger samfundets rigdom, fordi det skaber mere arbejdskraft, når det kan betale sig at gøre en ekstra indsats. Skattelettelser er således en generator for vækst. Lavere skat styrker konkurrenceevnen, øger arbejdslysten, forbedrer produktiviteten og øger arbejdsudbuddet. Vi vil derfor fortsat arbejde for, at danskere kan beholde mindst halvdelen af den sidst tjente krone. Bedre sammenhæng mellem skatter og udgifter Vi ønsker, at der på sigt skal være en mere direkte og dermed mere tydelig sammenhæng mellem indtægter og udgifter på de enkelte områder i det offentlige. I dag har konservative.dk 15

16 AFSNIT 3 Konservativ retspolitik Vi kræver respekt for de grundlæggende værdier Det Konservative Folkeparti ønsker et retssamfund, hvor der er en fælles anerkendelse og respekt for de grundlæggende værdier og spilleregler. Det er en forudsætning for et stærkt fællesskab i det danske samfund. Der skal til stadighed være fokus på retssikkerheden og den personlige frihed. Vi skal have så enkle og forståelige love og regler som muligt, der skal være en god og effektiv adgang til klagenævn og domstole, og vi skal værne om den personlige frihed og den private ejendomsret. Herunder skal vi helt basalt sikre de grundliggende menneskerettigheder som ytringsfriheden og de politiske frihedsrettigheder herhjemme, ligesom vi arbejder for, at de anerkendes bredt internationalt. Vi vil forebygge kriminalitet Samfundet og kriminaliteten udvikler sig hele tiden. Det stiller naturligvis krav til udviklingen af retspolitikken. Vi skal først og fremmest søge at forebygge kriminaliteten. Men vi skal også løbende styrke politiets muligheder for at efterforske kriminalitet og pågribe lovovertræderne. Og vi skal have effektive og konsekvente sanktioner, der står i rimelig sammenhæng med den ulovlige gerning, der er begået. Vi står på ofrenes side Der skal også være fokus på hjælp til ofre for forbrydelser bl.a. gennem reglerne om erstatning. Ofrene for forbrydelser vil altid have en særlig opmærksomhed fra konservativ side. Ofrene skal hjælpes videre efter forbrydelsen, og de skal have en mærkbar erstatning. Vi vil fælles spilleregler Konservativ retspolitik har som det første mål at hindre kriminalitet. Vi skal som udgangspunkt sikre forståelse hos alle for, at der er nogle basale fælles spilleregler i samfundet, og at det er afgørende for fællesskabet, at de ikke bliver brudt. Det handler om personlig frihed under ansvar og dermed om ansvar og respekt for sig selv og ikke mindst for hinanden. I det forebyggende arbejde skal vi bruge uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og sociale instrumenter i videst muligt omfang. Det gælder om at forhindre, at unge kommer ud i en kriminel løbebane f.eks. ved at blive rekrutteret til et kriminelt miljø i en bande. Og det gælder om at skabe de bedst mulige rammer for, at de indsatte i fængslerne bliver udsluset på en måde, så de ikke havner i ny kriminalitet, men bliver gode og nyttige borgere i samfundet. Samtidig består den forebyggende indsats af et synligt politi, kontrol og sikkerhedsmæssige foranstaltninger samt i et vist omfang af overvågning på udsatte steder. 16 konservative.dk

17 Vi vil et effektivt politi Det er konservativ retspolitik at gennemføre en effektiv og konsekvent indsats mod den kriminalitet, der sker. Først og fremmest ved at sikre et robust og professionelt politi, der effektivt efterforsker sagerne og får gerningsmændene stillet for en dommer. Politiet skal til stadighed uddannes og trænes til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, herunder ved udveksling af politi fra andre lande. Politiets beføjelser og muligheder skal løbende afvejes i forhold til retssikkerheden og den personlige frihed. Flere beføjelser skal vurderes ud fra, om de er nødvendige, eller om mindre beføjelser kan give samme resultat. Vi står for en konsekvent retspolitik Det Konservative Folkeparti står for en konsekvent retspolitik, når det gælder sanktionerne. Alvorlige forbrydelser skal medføre en hård straf. Det er afgørende for befolkningens retsfølelse. Samtidig skal vi have effektive domstole, der kan sikre en retfærdig og effektiv rettergang hurtigt og konsekvent. Frihedsberøvelse skal ske i moderne og ordentlige fængsler, hvor den gode opførsel bliver belønnet, og hvor der hen mod løsladelsen sker en forberedelse til et nyt liv i friheden uden kriminalitet. konservative.dk 17

18 AFSNIT 4 Konservativ uddannelsespolitik Vi vil mødes i folkeskolen Folkeskolen er på mange måder den vigtigste institution i Danmark på grund af dens uddannelsesmæssige funktion og på grund af dens betydning for den indbyrdes forståelse imellem os som danskere. Det er i vores år som elever i folkeskolen, at vi får kammerater fra alle samfundslag og bliver bibragt en forståelse for, at mennesker er forskellige, og at der skal være plads til os alle. Folkeskolen giver os en grundlæggende fællesskabsfølelse, som vi bærer med os ud i livet og er dermed med til at binde samfundet sammen. Vi konservative betragter folkeskolen som en af de helt afgørende søjler i det danske samfund, og vores politik vil altid være, at folkeskolen skal være bedst mulig. Det vil vi blandt andet gøre ved at give lærerne en bedre uddannelse. Hver dag gør de en vigtig indsats og tager ansvar for elevernes faglige læring og dannelse, og de fortjener de bedste uddannelsesmæssige vilkår, vi kan give dem. Derfor vil vi gøre læreruddannelsen til en universitetsuddannelse, ligesom vi også vil give lærerne bedre muligheder for at efteruddanne sig. Vi skelner mellem skole og fritid Vi vil hæve den faglige kvalitet i folkeskolen, men det skal ske på en måde, så der ikke gives køb på skolens rummelighed. Faglighed og rummelighed bliver i den offentlige debat ofte opstillet som hinandens modsætninger, men vi mener, at de både kan og skal supplere hinanden. Eleverne vil få det bedste udbytte af at gå i en folkeskole, der både fokuserer på fagligheden og giver plads til forskellighed. Desuden er vi modstandere af tanken om den såkaldte heldagsskole. Efter vores mening skal der være synlig forskel på skole og fritid. Børnene skal ikke partout være i folkeskolerne til langt ud på eftermiddagen. De skal have mulighed for at tilbringe eftermiddagene med deres kammerater eller familie uden for skolen. Vi vil give de unge dannelse Målet med ungdomsuddannelserne er, at unge tilegner sig viden og kompetencer, der fører dem videre til en videregående uddannelse. Men ungdomsuddannelserne skal også være alment dannende. For konservative er uddannelse aldrig kun et spørgsmål om oplæring i tekniske færdigheder, og viden må aldrig opfattes som noget, der alene er til af samfundsøkonomiske grunde. Et velfungerende uddannelsessystem er grundlaget for, at vi kan skabe værdier i det danske samfund og klare os i konkurrencen med udlandet. Men den konservative vision om vidensamfundet handler også om et samfund med selvindsigt og sammenhængskraft. Dannelse giver mulighed for at forstå os selv i forhold til samtid såvel som fortid, for at se, at vi indgår i en konkret 18 konservative.dk

19 kulturel og national sammenhæng, som vi grundlæggende er forpligtet på. Vi skal erobre verden med viden Gennem generationer har vi rejst ud i verden og handlet med andre folkeslag. Og det skal vi blive ved med. Forskellen er blot, at vi ikke længere skal erobre verden med vikingeskibe, men med viden. Vi skal bruge vores opfindsomhed, omstillingsevne og kreativitet til at udvikle produkter og få dem afsat på det internationale marked. Og vi skal bruge vores velstand til at løfte befolkningens uddannelsesniveau, så vi danskere altid er at finde blandt de klogeste og dygtigste i verden. Vores børn og unge skal gå på skoler og læreanstalter af høj kvalitet, så de rustes bedst muligt til at rejse ud og erobre verden og tjene penge hjem til landet. Konservative ønsker derfor, at minimum halvdelen af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse, samt at borgerne løbende har mulighed for at dygtiggøre sig ( livslang læring ). Vi vil fremme virketrang og lysten til at omsætte viden til nye og bedre ideer og løsninger. Evnen til at se kommercielle muligheder i nye idéer og udviklinger er hele forudsætningen for, at dansk erhvervsliv kan udvikle sig. konservative.dk 19

20 20 konservative.dk

21 AFSNIT 5 Konservativ videnskabspolitik Vi vil give universiteterne ny, central rolle Forskning og udvikling er nøglen til fremtidig vækst. Mange forskningsbaserede virksomheder har slået sig ned i Danmark, men vi skal lægge os i selen for at beholde dem og skabe endnu flere forskningsenheder. Universiteterne har således en hel central rolle i vidensamfundet. En stor del af den viden, nytænkning, dynamik, kompetence og forskning som Danmark skal leve af, spredes på formel og uformel vis fra de videregående uddannelsesinstitutioner. Det er derfor utroligt vigtigt, at de studerendes talenter plejes og udvikles. Grundforsknings-fonden. Den strategiske forskning prioriteres til de vigtigste samfundsrelevante områder som for eksempel miljø, energi, sundhed, velfærdsteknologi, vidensdeling og innovationsevne. Universiteterne skal sikre stærke faglige gerne tværdisciplinære - miljøer, der også mestrer at inspirere de største talenter. Universiteterne skal være attraktive samarbejds-partnere for erhvervslivet samt for de bedste internationale universiteter. Det er et afgørende succeskriterium, at universiteternes viden i øget grad kan anvendes og kommercialiseres. Det betyder blandt andet, at vidensdeling udenfor det universitære miljø skal øges. Vi står fast på seriøse bevillinger til forskning Konservative vil fastholde de offentlige bevillinger til forskning og innovation på 1 % af BNP. Også efter Grundforskningen skal styrkes, hvilket skal ske gennem konservative.dk 21

22 22 konservative.dk

23 AFSNIT 6 Konservativ kulturpolitik Vi skal værne og udvikle den danske kultur Kultur omgiver os hele tiden. Vi møder den over alt i form af medierne, filmen, billedkunsten, musikken, computerspillene, bøgerne, vores arkitektur, vores foreningsliv og idrætsliv. Kulturen beriger os, udfordrer os, bringer os sammen og bibringer os fordybelse. Den kulturelle mangfoldighed skal have gode rammer, og der skal være mulighed for at udøve kultur både nationalt, lokalt og i skolerne. Vi skal sikre de store nationale institutioner såvel som de lokale museer, biblioteker, egnsteatre og idrætsforeninger. og dermed styrker vores fællesskaber. Foreningslivet og idrætsforeningerne har i den forbindelse særlige muligheder. Vi ønsker en stærk, national publicservice tv- og radiostation, der bringer danskerne sammen om fælles oplevelser, og som giver os nyheder, baggrund, debat, dansk og international kultur og sikrer, at vi er velorienterede om hjemlige og internationale forhold. Dét er forudsætningen for et samlende demokrati. Vi vil fremme en kultur, der både har bredde og nicher. En kultur, der både opløfter, opliver, opildner og opponerer. Vi ønsker en kultur, der højner os selv og samfundet. Dansk kultur er for os ikke blot én af mange ligeværdige kulturer i Danmark. Vi skal værne og udvikle den danske kultur - det er der ikke andre til - og dermed bidrage til at styrke bevidstheden om vores fælles arv og identitet. Vi vil styrke de store nationale institutioner for at bevare kulturarven og sikre en markant kunstnerisk kvalitet i formidlingen til børn og voksne. Men kultur skal ikke blot bevares, den skal også udvikles. Hver generation skal sætte sit præg på den. Derfor ønsker vi en aktiv kulturpolitik, der styrker den kulturelle udfoldelse og kvalitet i Danmark. Kulturen skal udvikle sig, så den inkluderer endnu flere konservative.dk 23

24 AFSNIT 7 Konservativ miljøog klimapolitik Vi vil give bedre natur videre til vores børn Vi lever i et land med en rig og smuk natur. Vi konservative vil værne om den danske natur med dens rige dyre- og planteliv. Vi ser det som enhver generations forpligtelse at levere et stærkt og bæredygtigt samfund videre til efterkommerne. Ingen har ret til at udpine naturen og påføre den uoprettelige skader. Derfor vil vi føre en stærk miljøpolitik med fokus på at værne om de fælles naturværdier. Landbrug, industriproduktion eller økonomiske interesser i øvrigt må ikke prioriteres højere end hensynet til vores natur. Vi vil ren luft og sund mad Samtidig vil vi også arbejde for løsninger, der skaber renere luft i byerne. Netop af denne grund går vi ind for havnetunneller i både Århus og København, så trafikken kan ledes under jorden i bykernen og komme direkte ud til hovedfærdselsårerne. Alle skal have mulighed for at købe sunde fødevarer. Derfor vil vi arbejde for, at mærkningen på fødevarerne forbedres, og at der skabes åbenhed omkring produktionsforholdene, så man som forbruger kan stole på, at det, man køber, er i orden. Og hvis man ønsker at udvise samfundsansvar og ikke vil købe produkter, der er produceret under uacceptable forhold som for eksempel ved hjælp af børnearbejde så skal man have mulighed for at undgå det. Vi vil udfase brugen af fossile brændstoffer Som konservative anerkender vi at kloden udsættes for menneskeskabt opvarmning som følge af udledningen af CO2. Vi konservative ønsker brugen af fossile brændstoffer udfaset. Vi ser det som en af vores væsentligste forpligtelser hvilket ikke mindst kommer til udtryk i den såkaldte generationskontrakt at levere et grønt og levende samfund videre til vores efterkommere. Førende forskere kommer i de nærmeste år med et kvalificeret bud på, hvornår og hvordan vi afvikler afhængigheden af fossile brændstoffer og bliver 100 pct. forsynet af alternative energikilder. Det vil vi følge. Udfasningen af fossile brændstoffer vil samtidig sikre os uafhængighed af energiforsyning fra ustabile regimer. Vi vil være et grønt foregangsland Som følge heraf ligger det naturligt for os at arbejde for, at Danmark lægger sig i front på internationalt plan, hvad angår grønne vækstinitiativer og udviklingen af grøn teknologi. Vi mener ikke, at skrappe miljøkrav til virksomhederne koster arbejdspladser. Tværtimod gør det danske virksomheder og Danmark til foregangsland og udvikler af miljøteknologi, som den omkringliggende verden i stigende omfang vil efterspørge. 24 konservative.dk

25 I fremtiden vil der være stor global efterspørgsel efter miljøvenlige og bæredygtige produkter. Det er vores holdning, at Danmark skal være en dominerende aktør på dette fremvoksende, grønne marked. Tanken om Grøn Vækst betyder meget for os, og vi har en vision om at skabe et samfund, hvor der satses massivt på grøn adfærd og grøn teknologi for at løse miljø-, klima- og naturudfordringerne og samtidig skabe en grøn vækstøkonomi. Vi lader ikke markedskræfterne få frit løb Vi vil ikke lade markedskræfterne få frit løb i denne udvikling. Staten skal anspore og belønne de danskere og danske virksomheder, som er omstillingsparate. På samme måde som staten skal anspore virksomheder til at tage et socialt ansvar i forhold til det omkringliggende samfund, så de er med til at bidrage til løsningen af nationale og globale udfordringer. Både når det gælder klima, miljø, menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder og andre forhold. Ansvarlig vækst er kodeordet. konservative.dk 25

26 26 konservative.dk

27 AFSNIT 8 Konservativ integrationspolitik Vi vil være et åbent og venligt samfund Vi er et lille, åbent samfund og har altid været afhængig af, at udlændinge er kommet hertil for at handle med os, slå sig ned i blandt os og være med til at bygge vores land op. Fortsat fremgang for Danmark afhænger af, at vi også i de kommende år er i stand til at tiltrække dygtige udlændinge, der vil leve sammen med os og forfølge lykken her. Derfor vil vi også på enhver måde opmuntre nye borgere til at blive en aktiv del af det danske samfund. Vi vil belønne udlændinge, der viser, at de gerne vil være aktive borgere i Danmark. Det skal være muligt hurtigere at få opholdstilladelse ud fra en række konkrete parametre det kunne f.eks. være, at vedkommende er selvforsørgende, har børn i dansk skole og institution, følger kurser i dansk, deltager i frivilligt arbejde i idrætsforeninger mv. Vi ønsker integration på demokratiets vilkår Vi må imidlertid også konstatere, at vi i de senere år har haft problemer med at integrere visse indvandrergrupper, især indvandrere fra ikke-vestlige kulturer. Vi skal dog holde fast i vores land som et attraktivt og tolerant samfund, hvor vi møder mennesker fordomsfrit, og hvor man ikke bliver bedømt på sin hudfarve eller religion. Et samfund, der er i stand til at gennemføre en succesfuld integration, vil også fremover være et stærkt og dynamisk samfund. Vi anser den demokratiske integration for at være lige så vigtig som den økonomiske. Demokrati handler ikke kun om, hvad man har ret til som borger, men også, hvad man har pligt til. Demokrati handler om medindflydelse og medansvar; om at engagere sig i samfundet og være med til at føre det fremad. Vi har i Danmark nogle helt grundlæggende værdier, som vi ikke vil give køb på. Værdier som demokrati, ytringsfrihed, religionsfrihed og ligestilling mellem kønnene. Ægte integration kan kun finde sted på grundlag af disse helt ufravigelige principper, hvis den skal blive succesfuld og føre til et samfund, hvor alle føler sig hjemme, og hvor alle føler, at de har noget at bidrage med. konservative.dk 27

28 28 konservative.dk

29 AFSNIT 9 Konservativ arbejdsmarkedspolitik Vi vil have flere i arbejde Vi kender med stor sikkerhed udviklingen i befolkningssammensætningen de næste 20 år. I 2015 vil der være flere danskere over 65 år end i Udviklingen vil fortsætte frem mod 2050 vi bliver flere ældre og færre erhvervsaktive. Det skønnes således, at arbejdsstyrken skal forøges væsentligt for at undgå skattestigninger eller nedskæringer i velfærden. Ved at vi gennemfører vores uddannelse hurtigere, at raske borgere går senere på pension, og at arbejdet tilrettelægges klogere navnlig i dele af den offentlige sektor kan vi effektivt gøre arbejdsstyrken tilstrækkelig stor. Derfor er der brug for reformer på arbejdsmarkedet. Der er behov for at skabe et arbejdsmarked, hvor alle, der kan, skal gøre en indsats. Vi ønsker, at flere skal være selvforsørgende, fordi vi mener, at der ligger en grundlæggende stolthed og værdighed for det enkelte menneske i at kunne forsørge sig selv og sin familie. konservative.dk 29

30 30 konservative.dk

31 AFSNIT 10 Konservativ socialpolitik Vi vil medmenneskelighed og respekt Socialpolitikken indtager en helt central stilling i konservativ politik. Den definerer, hvilket samfund man ønsker at skabe. Og Konservative ønsker et samfund med omsorg, medmenneskelighed og respekt. Et samfund, der er præget af bevidstheden om, at vi alle har en vigtig opgave at udføre for fællesskabet, og at vi derfor er afhængige af hinanden. Eller for at sige det på en anden måde: Vi ønsker et samfund, hvor fællesskabet er stærkt nok til at løfte den svage, men for svagt til at knække den stærke. Vi vil målrette hjælpen til de mest udsatte Som konservative ønsker vi, at der samtidig skal være penge til at hjælpe samfundets svageste og udsatte. De mange, der kan gøre en indsats, skal hjælpe de få, der ikke kan klare sig selv. Men der er ingen grund til, at milliarder af kroner årligt skal ind og vende i de offentlige kasser, for så at blive betalt tilbage til skatteydere, der godt kan klare sig selv. Der er områder, hvor det ikke er rimeligt, at andre end én selv betaler. I et samfund som det danske med høj velstand, kan vi godt tillade os at prioritere de offentlige velfærdsydelser til dem, der har mest behov. Mange mennesker kan godt klare sig selv og bruge sit netværk, når de i løbet af livet oplevet kriser. De har ikke nødvendigvis brug for hjælp fra det offentlige. Vi skal derfor hele tiden målrette de ordninger, det offentlige tilbyder, til de mennesker, der har et reelt behov. Vi vil løfte misbrugerne ud af misbruget Det er en konservativ opfattelse, at vi stadig kan gøre langt mere for at hjælpe misbrugere. I mange tilfælde er det invaliderende og medfører sociale problemer, kriminalitet etc. Vi vil i videst muligt omfang involvere de nærmeste, familie og arbejdsplads i at få misbrugeren på ret køl. Vi mener, at der er behov for at tage mere håndfast fat om folk med misbrugsproblemer og sikre, at de kommer i behandling. Om nødvendigt skal der ske et opgør med tanken om frivillighed i afvænningssystemet for visse grupper. Samfundet skal række en hånd ud til alle. Vi vil give handicappede flere muligheder Handicappede skal i videst muligt omfang kunne leve med samme frihedsrettigheder som ikke-handicappede. Ligebehandling og lige muligheder er afgørende. Derfor skal vi så vidt muligt støtte handicappede og yde den hjælp, der giver den enkelte mulighed for at klare sig selv. Handicappede er lige så forskellige som alle andre. Derfor skal den sociale service give større selvbestemmelse, så det er muligt for den handicappede at vælge den løsning, som passer til netop dennes behov og livssituation. konservative.dk 31

32 Vi ønsker at målrette hjælpen til de svageste ældre med det største behov. For at kunne give dem den nødvendige hjælp på længere sigt bliver vi nødt til at ændre nogle universelle ydelser til mere målrettede ydelser. Vi vil støtte medmennesker gennem frivilligt arbejde Det frivillige arbejde kan både udfolde sig inden for foreninger eller blot som en uformel del af folks almindelige hverdag. Vi konservative opfatter det som selve sjælen i vores sociale fællesskab. Det skal ikke erstatte de offentlige opgaver, men supplere og bidrage - også med fornyelse og forbedringer. Af det frivillige arbejde udspringer nye ideer til, hvordan socialpolitiske problemer kan løses. Frivilligt socialt arbejde handler simpelthen om en lyst til at være noget for sine medmennesker. At gøre en forskel også selv om man ikke får en krone for det. Vi konservative vil styrke og opmuntre det frivillige arbejde og godt medborgerskab, både inden for og uden for det etablerede foreningsliv. Vi opgiver ingen, alle skal have en chance For os konservative er det enkelt: Der er brug for alle i samfundet, og hvis man som borger mister fodfæstet i sit liv, skal man hjælpes tilbage på ret kurs. Ingen skal opgives alle skal have en chance. Når det er sagt, så er det dog vigtigt at tilføje, at vi helt grundlæggende betragter mennesket som et stærkt og selvstændigt væsen, der som udgangspunkt er i stand til at klare sig selv uden hjælp fra staten. Derfor vil vi have et opgør med tanken om, at alle er berettiget til at modtage penge fra det offentlige og hele det vildtvoksende støttesystem, som denne tankegang har ført med sig. Vi fokuserer på dem, der har behov for hjælp Vi mener, at staten skal fokusere langt skarpere på dem, der virkelig har behov for hjælp altså de svageste og udsatte i stedet for at udbetale generelle ydelser til alle borgere. Der kræves simpelthen en skarpere politisk prioritering, hvilket et blik på udviklingen i sammensætningen af befolkningen også understreger. Vi bliver flere ældre og færre yngre i de kommende år. Der kommer flere plejekrævende borgere. Flere, der virkelig har brug for hjælp og støtte. Hvis vi skal kunne give dem den nødvendige omsorg, skal vi finde pengene et andet sted. Og det kan vi helt naturligt gøre ved at skære ned på den generelle omfordeling af offentlige ydelser, der binder stærke og selvstændige borgere ind i et usundt afhængighedsforhold af staten. Vi vil tilbyde alle et værdigt liv Danmark er blandt de rige lande i verden, hvor forskellen mellem rig og fattig er mindst, og hvor den sociale tryghed er størst. Men der er mennesker og familier, der slås med meget vanskelige vilkår såvel økonomisk som på anden vis. Dem skal fællesskabet holde hånden under. Der findes fattige mennesker i Danmark. Der er mennesker og familier, der dagligt kæmper for at få det til at hænge sammen. Ikke isoleret set fordi de sociale ydelser er for små men fordi de typisk døjer med andre proble- 32 konservative.dk

33 mer en dyr bolig, misbrug, ringe helbred, dårlig uddannelse eller andet. Alt i alt har de for få ressourcer til at klare hverdagen. Vi mener ikke, at man hjælper disse enkeltpersoner og familier ved at fastsætte en fattigdomsgrænse på kroner og ører. Til gengæld vil vi identificere risikofaktorer og metoder, så vi finder frem til de enkeltpersoner og familier, der har behov for hjælp. Dermed kan vi sætte ind med den rigtige hjælp. Vi vil bekæmpe, at sociale problemer bider sig fast, og at borgere udstødes af samfundet. Der er brug for alle. Ingen skal leve på gaden, hvis de ikke ønsker det, og ingen skal være henvist til at leve permanent på et hjem for hjemløse uden udsigt til at få egen bolig. Vi vil følge indsatsen overfor de allersvageste borgere, der lever på gaden, ved at udvide mængden af boligtilbud, ligesom unge omgående skal have et andet tilbud end et herberg. konservative.dk 33

34 AFSNIT 11 Konservativ familiepolitik Vi værner om familien Familien er det vigtigste i langt de fleste menneskers liv. Det er der, vi finder vores lykke og glæde i livet. Og det er i forholdet til vores ægtefælle eller partner og vores børn og forældre, at vi oplever kærligheden allerstærkest. Familien kan være formet på mange forskellige måder. At nogle vælger andre samlivsformer end andre er et udtryk for personlig frihed. Vi konservative vil værne om familien og give den de bedst mulige livsbetingelser. Vi vil føre en politik, der giver forældre mulighed for at få hverdagen med deres børn til at hænge sammen. Hvad enten man har børn eller ej, eller man er enlig, eller lever flere sammen i boligen, skal der være mulighed for at få arbejds- og privatlivet til at balancere. Vi vil føre en familiepolitik, der bygger på en grundlæggende respekt for forældrenes ansvar for deres børn og samfundets pligt til at opstille gode rammer. Statens rolle må aldrig blive så påtrængende og formynderisk, at den tømmer familien for funktioner og ansvar. Vi vil give børn en tryg start Det er centralt for os, at alle børn får en god og tryg start på livet. Vi vil ikke acceptere, at børn vokser op under omstændigheder, der skader og traumatiserer dem, muligvis for livet. Udsatte børn skal tilbydes den nødvendige omsorg og pleje. Og det skal ske i form af en hurtig og konsekvent indsats fra samfundets side; ikke mindst fordi det ofte er den tidlige indsats, der er afgørende. Vi konservative har den grundholdning, at man som udgangspunkt skal arbejde på at fastholde familiens ansvar, også når myndighederne ikke ser anden udvej end at fjerne barnet fra forældrene. Erfaringer viser, at børnene kan have stor gavn af at blive anbragt i den nærmeste familie, men alligevel sker det kun i ganske få tilfælde. Ensomhed og isolation betyder for mange dårlig livskvalitet. Konsekvenserne af ensomhed er alvorlige. Vi vil bekæmpe ensomhed, fordi det er udtryk for manglende adgang til fællesskaber. Vi behandler ikke alle ældre ens Alle aldersgrupper har deres at byde på i samfundet. Vi er afhængige af arbejdskraft, af ideer, af erfaringer. Vi er afhængige af, at alle yder det bedste, de kan. Ældre er ikke en ensartet gruppe, der skal behandles ens. Der er en gruppe svage ældre, der har brug for hjælp til at klare hverdagen. Enten fordi de er meget ressourcesvage - både økonomisk og helbredsmæssigt eller har et ringe netværk af familie, venner og i foreningslivet. Omvendt er der en gruppe 34 konservative.dk

35 meget stærke ældre, der er velfungerende og selvhjulpne. De har et godt helbred, et stort netværk og økonomiske ressourcer til at kunne klare sig selv. Derfor skal ældrepolitikken gå på to ben. Den skal sikre pleje af høj kvalitet til de svageste ældre. Men ældrepolitikken skal også tage højde for de stærke ældre, der kan og vil klare sig selv. Vi vil ikke afskaffe folkepensionens grundbeløb. Men vi vil gerne målrette ydelser, der i dag gives til alle ældre, til de svage ældre, der har behov for hjælp. konservative.dk 35

36 AFSNIT 12 Konservativ politik for den offentlige sektor Vi vil en mindre offentlig sektor, der tilbyder høj service I de kommende år står den offentlige sektor overfor en række udfordringer, som vi skal finde svaret på. Vi bliver flere ældre og færre unge, hvilket vil medføre mangel på arbejdskraft og vanskeligheder med at finansiere den offentlige service uden skattestigninger. Derfor gælder det om at få så meget kvalitet for pengene som muligt. Konservative ønsker en velfungerende offentlig sektor, der kan sikre borgere og virksomheder service af høj kvalitet. Men den offentlige sektor må ikke blive så omfattende, at den tager det personlige ansvar fra borgerne. Denne balance mellem stat og borger er helt central for konservatismen. Vi vil fjerne overflødige regler Det er en politisk opgave at prioritere, selvom det er vanskeligt. Det ansvar vil vi konservative leve op til. Vi skal gøre arbejdet mere enkelt. Vi vil fjerne overflødige regler og bureaukrati. Vi skal give kommuner, styrelser og institutioner mere ansvar og frihed til selv at træffe de rigtige beslutninger. Vi er godt vant i Danmark. Det har vi også fremover råd til at være, hvis vi prioriterer dem, som har behov. Vi vil nedlægge regionerne Danmark er hverken befolkningsmæssigt eller geografisk et stort land. Det giver mulighed for en enkel forvaltning af landet uden for mange niveauer. Med kommunalreformen blev mange kommuner slået sammen og amterne nedlagt. Vi opfyldte den konservative målsætning om at reducere de skatteudskrivende lag i Danmark fra tre til to. Regionerne erstattede amterne og overtog primært driften af sundhedsvæsnet. Nu er tiden moden til at tage yderligere et skridt. Derfor skal regionerne nedlægges. Borgernes ønsker og behov er ikke ens. Det er naturligt, at kommunalpolitikerne prioriterer forskelligt fra kommune til kommune. Det giver sig udslag i forskelle i opgaveløsning og forskelle i serviceniveau. Det, synes vi, er et sundhedstegn. Vi tror på, at man får mest ud af ressourcerne, hvis de prioriteres lokalt. Staten skal ikke påtage sig en opgave eller træffe en politisk beslutning, som lige så godt eller lige så effektivt kan udføres eller besluttes lokalt. Statens rolle i forhold til kommunerne er at sætte de overordnede rammer og stille overordnede krav til serviceniveauet. Det sikrer den enkelte borger tryghed, at der er grænser for forskelligheden. Staten skal først og fremmest styre kommunerne efter 36 konservative.dk

37 mål og resultater. Men kommunerne skal have frihed til at vælge, hvordan opgaverne løses. Der skal ryddes op i de mange dokumentations- og proceskrav, som stilles til offentligt ansatte. Vi vil have mere for pengene Med det øgede pres på finansieringen af de offentlige opgaver er der god grund til at se nærmere på, hvordan vi kan få mere for pengene. Vi skal derfor arbejde med at øge produktiviteten og frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Der er store forskelle i udgifterne til service i landets kommuner. Vi skal udnytte alle muligheder i de kommende år for at frigøre ressourcer til at betjene borgerne. Det gælder for eksempel investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi, digitalisering og afbureaukratisering - men det gælder også om at lære af hinanden. Vi skal derfor i langt højere grad benytte os af benchmarking for at kopiere og udbrede best practice i kommunerne. Vi vil indføre økonomiske incitamenter. Vi vil måle kommunerne på resultaterne og belønne de bedste. I dag er der ingen samlet oversigt over produktivitetsudviklingen. Derfor er det nødvendigt at måle på produktiviteten i hele den offentlige sektor. På sygehusene er der de seneste år opnået imponerende stignin- konservative.dk 37

38 ger i produktiviteten, hvilket også kan lade sig gøre i resten af den offentlige sektor. Vi vil forenkle Borgernes møde med det offentlige skal forenkles. Kommunerne har stadig mulighed for at gøre borgerens møde med det offentlige bedre især for de allersvageste borgere. Vi vil derfor arbejde for en fast kontaktperson, der kan være de svage borgeres holdepunkt i det offentlige system. Generelt er det alt for tilfældigt, hvor lang tid en virksomhed venter på en afgørelse eksempelvis på miljøområdet. Der er brug for at afkorte sagsbehandlingstiden mange steder. Vi ønsker derfor at indføre incitamenter, der skal sikre kortere sagsbehandlingstider for borgere og virksomheder. Vi vil udvikle arbejdsgangene i den offentlige sektor Den offentlige sektor spiller en stor rolle i vores velfærdssamfund. Derfor ligger der en stor opgave i at sørge for, at offentligt ansatte har de rette rammer at arbejde under. At de har nogle muligheder for at yde hjælp, støtte og pleje til borgerne på det bedst tænkelige niveau. Den offentlige sektor er jo kun så velfungerende som sine medarbejdere. Derfor vil vi udvikle arbejdsgangene i den offentlige sektor, så de i højere grad bygger på ledelsens tillid og frihed. Tillid til at de offentlige ansatte udmærket kan passe deres arbejde. Og frihed til at de får lov at gøre det. Vi har en grundlæggende tro på, at den offentlige sektor består af medarbejdere, der først og fremmest ønsker at give borgerne en høj service. Og vi anser det for vores politiske opgave at sikre dem, at de kan udfylde denne mission. En vis kontrol vil altid være nødvendig for at sikre, at kvalitetskravene bliver overholdt og borgernes rettigheder bliver opfyldt. Men vi vil holde bureaukratiet på et minimum, for kun på den måde kan vi skabe en offentlig service, der er præget af smidighed, effektivitet og medmenneskelighed. Vi vil give de offentlige ledere bedre vilkår Ligeledes skal vi også skabe bedre forhold for de mange tusinde offentlige ledere, der hver dag arbejder for at skabe gode rammer for deres medarbejdere og den bedst mulige service for borgerne. At være chef for det offentlige er en ansvarsfuld post. Det kræver, at man kan inspirere, gå forrest og arbejde klogt. Det er en vigtig konservativ målsætning at sørge for, at de offentlige ledere har de bedst mulige vilkår til at udføre deres vigtige arbejde. Derfor vil vi skabe større råderum for offentlige ledere. De har brug for det samme mandat og de samme ledelsesinstrumenter som ledere i den private sektor. Gode offentlige ledere skal belønnes med mere selvstændighed og større kompetence. Men samtidig skal de også bære en større del af ansvaret i situationer, hvor det går galt på deres arbejdsplads, og hvor de ikke har vist sig deres ledelsesopgave voksen. At blive vist øget tillid som offentlig leder forpligter. Vi konservative vil være med til at sørge for, at der uddannes bedre offentlige ledere 38 konservative.dk

39 i fremtiden samt at det i det hele taget bliver mere attraktivt at være leder i den offentlige sektor. Vi ønsker konkurrence mellem det offentlige og private Staten har en vigtig rolle i at skabe gode rammer for borgerne. Men det skal være på borgernes præmisser. For os er det ikke afgørende, om ydelsen eller produktet kommer fra en offentlig producent eller fra en privat. Det afgørende er, at borgeren tilbydes det bedste og billigste. Vi ønsker så mange steder som muligt at skabe konkurrence mellem forskellige udbydere også mellem offentlige og private. For konservative er privatisering og udlicitering ikke et mål i sig selv. Men det er en måde, hvorpå man kan øge konkurrencen, højne kvaliteten, styrke innovationen og forbedre produktudviklingen samtidig med at det ofte viser sig, at opgaverne kan løses billigere. Og der er et stort potentiale. Vi skal derfor hele tiden vurdere, om nogle af de opgaver, som i dag varetages af det offentlige, bedre og billigere kan lægges ud til private virksomheder. Konservative vil fjerne barrierer, der skævvrider konkurrencen til ugunst for private leverandører. Vi skal fjerne krav om, at driften af en opgave ikke må løses af en privat virksomhed. Konkurrence giver ofte mere tilfredse borgere. Det har blandt andet vist sig på forskellige områder som ældreplejen og togdriften i Midt- og Vestjylland, hvor tilfredsheden med de private leverandører er højere end med de kommunale leverandører. Vi vil frigive ressourcer i det offentlige Det er en konservativ opfattelse, at der i de offentlige systemer kan frigives ressourcer. Stive systemer og manglende udvikling har mange steder gjort den offentlige forvaltning ineffektiv. Konkurrencen mellem flere udbydere kommer i sidste ende borgerne til gode. Vi vil gøre det enklere for private leverandører at byde ind på offentlige serviceopgaver. Konservative vil fremme opstart af nye, private virksomheder på velfærdsområdet. Den danske velfærd skal inspirere velfærdsiværksætteri. Vi vil mere offentligt-privat samarbejde Det skal gøres lettere at stifte offentlig-private selskaber ved at kravene til kommunal deltagelse forenkles, og der skal udarbejdes startpakker, der gør det lettere at etablere offentlig-private selskaber. Erfaringer ved brug af offentlig-private selskaber til løsning af opgaver inden for bl.a. vask-, linned- og madservice viser, at det er en god måde at få løst opgaverne mere effektivt samtidig med, at medarbejderne oplever større tilfredshed. Der sker ofte en glidende overgang til det private marked, idet erfaringerne viser, at de offentlige myndigheder efterhånden mindsker deres engagement i selskaberne. Fordelen ved offentlig-private selskaber er, at kommunen i en overgangsperiode stadig bevarer kontrollen med opgaveløsningen samtidig med, at en privat virksomhed oparbejder viden og kapital. Efterhånden som løsningen af opgaven overgår til private virksomheder, stiller kommunen kun krav til det produkt eller de serviceydelser, der købes. konservative.dk 39

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Borgerintegration. Resume

Borgerintegration. Resume Borgerintegration Oplæg til en ny integrationspolitik i Københavns Kommune, der styrker etniske minoriteters VILJE, EVNE og MULIGHED for at være ligeværdige, demokratiske borgere. Integration betragtes

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål Landsmøde 2009 Den danske drøm og 10 konkrete mål 2 Den danske drøm og 10 konkrete mål På Venstres Landsmøde i november 2009 talte Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen, om den danske drøm

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening

Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 Århus Radikale Vælgerforening Det kreative Århus Frihed Omsorg Kreativitet Kommunalpolitiske visioner 2005-2009 1 Det kreative Århus I fremtiden skal vi tænke kreativt for at fastholde og udvikle vores samfund. Det gør vi allerede

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere