Udviklingsprojekter 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojekter 2009/2010"

Transkript

1 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng Fra nano til mega nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Moodle JiTT Skolerne i netværket forventes at være med i mindst et af projekterne. I hvert projekt deltager lærere. I enkelte projekter kan deltagerantallet være større, og her tilstræbes en opdeling i undergrupper. Skolerne finansierer tiden til lærerne, typisk med 40 timer pr. lærer. Projektledelsen arrangerer kurser og møder for deltagerne. Omfanget er 2-4 dage i hvert projekt, og deltagelsen er gratis. Projektledelsen opretter og styrer konferencer på Skolekom, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer, undervisningsmaterialer mv. I nogle af projekterne er der brug for særligt udstyr eller undervisningsmateriale, og det stilles gratis til rådighed for skolerne. Endelig står projektledelsen for evaluering og publicering af resultaterne. Lærerne deltager i vidensdeling på Skolekom-konferencerne samt i kurser og møder. Desuden bidrager lærerne til beskrivelse og evaluering af indsatsområdet. Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter skal ske inden 25. maj Tilmeldingsblanketten er vedlagt. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Projektleder: Anne Winther Petersen De nye faglige mål efter gymnasiereformen har betydet, at der skal arbejdes med andre emner og andre opgavetyper end tidligere. Desuden er der de senere år indført IT-værktøjer (f.eks. Datameter og nspire), der gør det muligt at gribe problemstillingerne an på helt nye og eksperimenterende måder og at arbejde med emner, der hidtil har været næsten umulige i gymnasiet. Det er projektets 1 Danske Science Gymnasier er støttet af Lundbeckfonden. Bevillingsperioden udløber med udgangen af Derfor vil de udgiftskrævende aktiviteter finde sted i efteråret

2 mål, at der skal udvikles eksempler og undervisningsmateriale, der hjælper disse ændringer i undervisningen på vej. Dette indsatsområde henvender sig til lærere, der underviser i matematik på B- eller A-niveau, der er villige til i fællesskab at udvikle og afprøve materialer. Der vil blive afholdt kursus, men der lægges også op til, at deltagerne i mindre grupper arbejder med at udarbejde undervisningsmaterialer. En skole, der vælge at deltage, skal helst tilmelde mindst to lærere, da der herved sikres størst spredning på skolen. Indhold Tidligt i skoleåret afholdes et internatkursus, hvor deltagerne bliver introduceret til de forskellige emner, herunder statistiske tests og Eksperimentel statistik med brug af IT-værktøjer.. Herefter vil der efter behov blive arrangeret arbejdskurser/ møder. Målet er at få udarbejdet en eksempelsamling, der i første omgang lægges i en Skolekom-konference til fælles inspiration, men ved årets afslutning lægges på DASG's hjemmeside. Projektet arrangerer kursus og eventuelle arbejdsmøder og skaffer undervisere og oplægsholdere. Deltagelse i kurser og møder er gratis for deltagerne. Desuden tilbyder projektet licenser i et vist omfang og en Skolekom-konference til kommunikation og ideudveksling. Det forventes, at hver deltagende lærer får 40 timer til kurser/møder og forsøgsreduktion fra sin skole. Endvidere skal skolen betale transportudgifter til kurser og møder samt sørge for, at hver deltagende lærer har en Skolekom-adresse. Det forventes, at hver lærer bidrager med mindst ét undervisningsmateriale. Matematik, fysik og kemi i flerfaglig sammenhæng. Projektledere: Per Brønserud og Anne Winther Petersen Efter gymnasiereformen er der krav om, at matematik, fysik og kemi indgår i flerfaglig sammenhæng både i AT-forløb, i studieretningsprojekter og i andre undervisningsforløb. Det er projektets formål at ruste deltagerne til at indgå i disse flerfaglige forløb og at få udarbejdet en samling undervisningsmaterialer og beskrivelser af undervisningsforløb. Projektet er et samarbejde med Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik. Dette indsatsområde henvender sig til lærere, der underviser i mindst ét af fagene matematik, fysik og kemi, og som er villige til at afprøve og udvikle flerfaglige forløb. Det er hensigten, at der ved skoleårets slutning skal være en række afprøvede forløb med tilhørende undervisningsmaterialer placeret på projektets hjemmeside. En skole, der vælge at deltage, skal tilmelde mindst to lærere, da der herved sikres størst spredning på skolen. 2

3 Indhold Så snart kollegerne har tilmeldt sig projektet, vil der blive sendt et brev til deltagerne med opfordring om at melde tilbage, hvilke fagkombinationer, man ønsker at arbejde med. Ud fra disse ønsker tilrettelægges årets arbejde. Der vil være tale om både et internatkursus og om større eller mindre arbejdsmøder. Da projektet foregår som et pilotprojekt, vil der blive fokuseret på forløb med de ovenstående fag i kombination med biologi, idræt, naturgeografi, astronomi, dansk, historie eller samfundsfag. Desuden vil forløb, hvor der indgår eksperimenter og databehandling, have høj prioritet. Et eksempel på en forløbsbeskrivelse udviklet under sidste års projekt kan ses på Projektet arrangerer de forskellige kurser og eventuelle arbejdsmøder og skaffer undervisere og oplægsholdere. Deltagelse i kurser og møder er gratis for deltagerne. Desuden tilbyder projektet en Skolekom-konference til kommunikation og ideudveksling. Det forventes, at hver deltagende lærer får 40 timer til kurser/møder og forsøgsreduktion fra sin skole. Endvidere skal skolen betale transportudgifter til kurser og møder samt sørge for, at hver deltagende lærer har en Skolekom-adresse. Det forventes, at hver lærer bidrager med mindst én forløbsbeskrivelse. Fra nano til mega - nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Projektleder: Erik Pawlik Målet med projektet er at give eleverne et indblik i moderne teknologi og give dem et indtryk af, hvad der foregår i en forskningsbaseret virksomhed. Det gør vi ved at udvikle og afprøve webbaserede undervisningsmaterialer til korte undervisningsforløb om nanoteknologi. Undervisningsmaterialet skal kunne bruges i kemi C-, B- eller A-niveau og dække timers undervisning. Samarbejde med Haldor Topsøe er en integreret del af projektet. Hvem kan deltage Alle lærere med kemihold på (C-) B- og A-niveau, og gerne i samarbejde med fysik eller matematik Der afholdes et endags lærerkursus d. 9. september 2009 hos Haldor Topsøe. I forbindelse med kursus præsenteres skitser til følgende undervisningsforløb: 1) Ammoniak historien om hvordan ét molekyle holder liv i halvdelen af Jordens befolkning 2) Fremstilling af dimethylether (DME) som alternativ til biodiesel og bioethanol. Opstille en matematisk model, som gør det muligt at beregne, hvornår fx Kina kan erstatte sit forbrug af dieselolie med DME. 3

4 3) Fremstilling af miljøvenlig diesel og katalysatorer til nedbringning af emissioner fra dieselbiler. Det første emne kan afvikles på C-niveau, mens 2) og 3) forudsætter B- eller A-niveau Alle tre emner vil også kunne bruges i forbindelse med undervisningsforløb om klima. Haldor Topsøe leverer prøver på katalysatorer m.v. til brug ved afvikling af undervisningsforløbene Det forventes, at hver deltagende lærer får 20 timer til kurser/møder og forsøgsreduktion fra sin skole. Endvidere forventes skolen at betale transportudgifter til kurser og møder samt sørge for, at hver deltagende lærer har en Skolekom-adresse. De deltagende lærere skal bidrage til at udvikle undervisningsmaterialet ved at supplere dette med egne noter, og arbejde med undervisningsmaterialet på egne hold. Moodle - JiTT Projektleder: Signe Kvist Mengel Internettet er nu lettilgængeligt fra de fleste hjem og skoler. Den store udbredelse gør det attraktivt at udnytte nettet som adgangsvej til et fleksibelt læringsrum for det enkelte hold. Moodle er et system, der kan bruges til at skabe et sådant elektronisk læringsrum, og som giver mulighed for at udvikle og bruge interaktive, selvrettende opgaver med øjeblikkeligt og overskueligt feedback til elever og lærer. Der kan udvikles opgaver af meget forskellig type også opgaver, der er særligt relevante for de naturvidenskabelige fag og som understøtter Just in Time Teaching. Projektet er en afrunding af Moodle-projektet 2008/2009. Målet er at finde en form, så skolerne i fremtiden kan udnytte Moodle uafhængigt af DASG. Desuden er fortsat udvikling af opgaver til opgavebanken et mål. Dette projekt henvender sig primært til de lærere i naturvidenskabelige fag og matematik, der har deltaget i sidste skoleårs projekt, og som ønsker at bruge Moodle fremover. Det anbefales, at skolerne lokalt arrangerer efteruddannelseskurser for de kolleger, der ikke deltog sidste skoleår, og som er interesserede i at bruge Moodle. Disse kolleger og deres klasser vil også kunne bruge projektets Moodle-site. En skole, der vælge at deltage, skal helst tilmelde mindst to lærere, da der herved sikres størst spredning på skolen. Indhold Tidligt i skoleåret afholdes et kursus, hvor der er fortsat undervisning i brug af Moodle, udveksling af erfaringer og diskussion af pædagogiske muligheder. Desuden er der på kurset og løbende på den tilknyttede Skolekom-konference diskussion af arbejdet med at få sat rammer, så projektet kan fortsætte uafhængigt af DASG. 4

5 Projektet arrangerer kursus og skaffer undervisere og oplægsholdere. Deltagelse i kurset er gratis for deltagerne. Desuden betaler projektet for Moodle-hosting i en form, der tillader skolerne at overtage driften efter projektets afslutning. Desuden er de opgaver, der er udviklet i projektet, og de større opgavesamlinger, som projektet har købt licens til, til rådighed for deltagerne og disses kolleger. Det forventes, at hver deltagende lærer får 40 timer til kursus og forsøgsreduktion fra sin skole. Endvidere skal skolen betale transportudgifter til kurser og sørge for, at hver deltagende lærer har en Skolekom-adresse. Det forventes, at hver lærer bidrager med mindst en samling elektroniske opgaver og desuden bidrager til diskussioner og deltager i evaluering. Carl P. Knudsen projektleder 5

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere