Formandsberetning Fremlagt ved generalforsamlingen den 13. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning Fremlagt ved generalforsamlingen den 13. marts 2014"

Transkript

1 Formandsberetning Fremlagt ved generalforsamlingen den 13. marts 2014 Jeg vil endnu engang starte med at sige tak til bestyrelsen og vores medlemmer for et godt år med velbesøgte kurser og møder. Jeg vil også sige tak til de mange foredragsholdere der velvilligt stiller op. 1. Bestyrelsens sammensætning i 2013 Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen den 12. marts Grundet interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet, var der denne gang kampvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende sig således: Formand Jane Arce Konsulent, Nordic Trial Operations Næstformand Britta Smedegaard Andersen Specialkonsulent, Enhed for Forskning og Innovation, Region Hovedstaden Kasserer Jeanette Blom GCP-koordinator, Københavns Universitetshospitals GCP-enhed Bestyrelsesmedlem Karen Kiilerich Juridisk konsulent, De Videnskabsetiske Komiteer, Region Hovedstaden Hanne Rossau Birgitte Horst Andreasen Senior CRA, PPD GCP-koordinator, Århus Universitetshospitals GCP-enhed Suppleant Lisbeth Rasmussen Clinical Research Manager, MSD Ressource person Lene Bjerring Bork Lægemiddelinspektør, Sundhedsstyrelsen 2. Resumé fra året der gik Vi har afholdt 8 medlemsmøder med omkring 750 deltagere i alt. Af de 8 medlemsmøder var 3 en gentagelse af møder tidligere på året. Derudover har vi tilbudt: 1 basis kursus i GCP - Introduktion til GCP heldagskursus. 2 Workshop om projektledelse også heldags arrangementer. I alt 80 medlemmer har deltaget i vores kurser/workshops. Sekretariat: Pharmadanmark Rygårds Allé Hellerup Telefon Fax

2 3. Medlemsmøder/kurser/workshops i D. 12. marts 2013 (MSD, København) / Cracking the Nordic Code v/ Colin Moon Dette års oplæg forud for generalforsamlingen var et lidt anderledes indslag med en skæv vinkel på nordisk kultur, og hvordan folk i Norden arbejder og kommunikerer med hinanden. I alt 87 var tilmeldt. Nogle fandt oplægget hylende morsomt, men andre mente, at det var lige på grænsen af vores interesse område. 3.2 D. 17. april 2013 (Bispebjerg Hospital, København) / Basis GCP kursus Det var et kursus bygget op som de tidligere afholdte; korte oplæg om krav og processer omkring opstart, gennemførsel og afslutning af kliniske forsøg. Deltagere var en god blanding af klinikere og industriansatte med aktive kursister - god spørgelyst. Der var plads til 40 deltagere, og kurset var på kort tid fuldt booket endnu engang. God evaluering, blandt andet, citat: Et super godt kursus. Faktisk spændende, hvis man kan sige, GCP er spændende. 3.3 D. 15. maj 2013 (Skejby Sygehus, Århus) / Information af forsøgsdeltagere Del 1 Mødet var en gentagelse af det møde, der blev afholdt hos MSD, Ballerup 30. oktober 2012 dog med andre foredragsholdere. Anette Jørgensen, GCP-enheden Århus Universitetshospital indledte medlemsmødet med at informere omkring oplysningspligten overfor forsøgspersonen iht. Datalovgivningen. Herefter overtog Marie Bartholdy, Jurist, Videnskabs Etisk Komité (VEK), og gennemgik den nye informationsbekendtgørelse herunder indhold i deltagerinformation (aktindsigt, samtykkets omfang/fuldmagt m.m.). Der var god diskussion om, hvordan informationsprocessen skal foregå, hvor detaljeret dette skal beskrives til VEK, varighed af betænkningstid, uddelegering og dokumentation af opgaven vedr. information og indhentning af samtykke. Informeret samtykke ved forsøg med børn/unge/akut forskning samt samtykke ved genvunden habilitet og ny viden blev også dækket ind. Mette Bjørn fra Sundhedsstyrelsen sluttede af, som foruden at dele inspektionsfund vedr. deltagerinformation, beskrev kravene til uddelegering af opgaven med information og indhentning af samtykke. I alt 105 var tilmeldt dette møde. 3.4 D. 12. juni 2013 (Bispebjerg Hospital, København) / Information af forsøgsdeltagere Del 2 Mødet blev gentaget d. 24. oktober 2013 (Skejby Sygehus, Århus) Mødet var en efterfølgelse af "Information af forsøgsdeltagere - Del I". Det var dog ikke en forudsætning at have deltaget i Del I. Mødet indledtes med Informeret samtykke i et patientperspektiv" v/sarah Wadmann, Ph.d. Stipendiat, Københavns Universitet, som fortalte om Hvad der er betydningsfuldt, når patienter med multiple, kroniske lidelser træffer beslutning om 2

3 studiedeltagelse? samt opfordrede til at tænke deltagerinformation som løbende kommunikation. Herefter kom Else Bjørn, Kommunikationschef, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler på med spørgsmålet "Kan vi være sikre på, at forsøgspersonen træffer en velovervejet informeret beslutning, hvis de ikke forstår, hvad vi skriver?". Mødet sluttede et indlæg på engelsk Audit of the consent process" med Sheelagh Cochran, QA Manager and Advisor, Trial Form Support, som delte ud af sine erfaringer. I alt 115 var tilmeldt mødet i København. Ved mødet i Århus var Else Bjørn skiftet ud med Morten Pilegaard, Lektor, og cand. ling. merc, Direktør, som under overskriften Det informerede samtykke fra en sproglig vinkel fortalte om Sproglige barrierer i deltagerinformationen samt gav tips til, hvordan deltagerinformationen bør udformes. I alt var ca. 60 tilmeldte i Århus. 3.5 D. 4. september 2013 (Bispebjerg Hospital, København) / Sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder Martin Gantzhorn Dræbye, Juniorpartner, Horten Advokatpartnerselskab, gav et oplæg med titlen Rammerne for økonomiske fordele og tilknytning til sundhedspersoner nye regler på vej. Martin formidlede den kommende, ændrede regulering fra Sundhedsstyrelsen om øget transparens i forskningssamarbejder mellem offentlig og privat. Reguleringen træder i kraft i juli 2014, og er et initiativ, som har til hensigt at sikre, at der er klare regler for og gennemsigtighed i samarbejdet mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustri. I alt var der tilmeldt 72 medlemmer. 3.6 D. 10. og 11. september 2013 (IDA København) / Workshop om projektledelse v/ Laura Brown Workshop som primært henvendte sig til nye projektledere, eller dem som måske går med en projektleder i maven. Dette var et tilbud til de af vores medlemmer, som arbejder mere projektlederorienteret inden for klinisk udvikling. Formålet var at give deltagerne viden om kompetencer, motivation og faktorer, der kan føre til, at teams bliver high performers. Der var også indlæg om kommunikation og kulturel awareness samt tidsoptimering i et projekt. Masser af stof at gå hjem og arbejde videre med. Fik fine anmeldelser med på vejen, dog var tiden presset, og indholdet kunne snildt have fyldt 2 dage. Der var plads til 20 på hver kursusdag, og der var udsolgt begge dage. 3.7 Den 28. november 2013 (Ferring Pharmaceuticals, København) / Inspektionen, Sundhedsstyrelsen opdaterer og informerer - et dialogmøde Mødet blev gentaget d. 4. februar 2014 (Bispebjerg Hospital, København) Lægemiddelinspektør, Phillip Lange Møller gav et oplæg om blandt andet regelsættet for First in Human forsøg, Sundhedsstyrelsens holdning til brugen af FDA Form 1572, samt den nye GCP bekendtgørelse, som blev offentliggjort 21. juni

4 Der var desuden mulighed for dialog samt at stille spørgsmål til Inspektionen, Sundhedsstyrelsen. Dette var der en del, som benyttede, og blandt andet nogle formuleringer i GCP bekendtgørelsen var årsag til en livlig diskussion. Dette var det hurtigst udsolgte medlemsmøde i år, hvorfor vi valgte at gentage mødet, så snart vi havde mulighed for det. I alt 70 var tilmeldt hos til det første møde, mens 126 var tilmeldt til det næste. Desværre var der en del som ikke dukkede op, hvorfor Bispebjerg bugnede af sandwich efter mødet. 3.8 D. 8. januar 2014 (Bispebjerg Hospital, København) / Journalføring og udfordringer vedrørende monitorering af elektroniske journaler i kliniske forsøg Britta Smedegaard Andersen fra Èn Indgang i Region Hovedstaden gav en status på, hvad Region Hovedstadens IT-systemer kan, og hvilken praksis der udøves i dag omkring monitorers adgang til patientjournaler. Britta supplerede med information om praksis i de øvrige regioner og sluttede med at informere om, at der arbejdes på at finde en ensartet måde at give monitorer adgang til patientjournalerne i hele landet. Vi er klar over, at det er en stor udfordring i øjeblikket for både industri og hospitalsansatte. Hanne Storgaard fra MSD gav et oplæg om, hvordan MSD forholder sig til monitorering og journallæsning. Philip Lange Møller fra Sundhedsstyrelsens Inspektion sluttede af med anvisninger fra Sundhedsstyrelsen omkring indhold i journaler/epj og monitorering af journaler i kliniske forsøg. I alt 116 var tilmeldt til mødet. 4. Medlemssituationen Der er nu den 1. marts (338) medlemmer fordelt på 81 (73) firmamedlemskaber 289 (265) private medlemmer Dette er en ca. 9 % (7,5 %) stigning i forhold til sidste år for både firma og privat medlemskab. Tal i parentes angiver tal for sidste år. 5. Nøgleordene for bestyrelsens arbejde i 2013 Udarbejdet skabeloner til ensretning af skriftlige indkaldelser og referater til hhv. bestyrelsesmøder og generalforsamling. Vi har fået en mail Box: Dansk Selskab for GCP Vi har været meget flittige med arrangementer af medlemsmøder fra 5 til 8 medlemsmøder og en øgning på ca. 50 % deltagere i forhold til året før. Vi har indfriet vores vision om at forny os og tænke i andre baner mht. workshops fra afholdelse af det populære Advanced GCP workshop til Workshop om projektledelse, som på ingen tid, blev ligeså populært. Der har været øget fokus på Jylland, takket været vores jyske bestyrelsesmedlem. 4

5 Vi har dog ikke rigtig arbejdet videre med udnyttelsen af teknologi-mulighederne for vores medlemsmøder så hermed en opfordring til, hvis der er nogle af vores medlemmer, som kunne tænke sig at tage bolden op. 6. Visioner for 2014 Det vigtigste er naturligvis at fortsætte med at arrangere gode medlemsmøder. Med udskiftning i bestyrelsen vil vi også prioritere at have fokus på at vi vedbliver med at være en velfungerende bestyrelse; det er fundamentet for at kunne fortsætte med at arrangere gode medlemsmøder. Vi ønsker senest til næste generelforsamling at ændre vedtægterne, således at vi skaber øget fleksibilitet for bestyrelsen. Sluttelig, vil jeg endnu engang - gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2013, tak til vores revisor Jan Bjerrum Bach, som holder os i ørene m.h.t. orden i dokumentationen, tak til Kurt Pfeiffer for rollen som dirigent, for sparring og gennemlæsning af dokumenter, tak til medlemmerne, tak til foredragsholderne samt tak til de firmaer, som fortsat støtter os med lokaler og forplejning. En tak til vores sekretariat i Pharmadanmark, som til stadighed er os en meget stor hjælp. Og endelig en speciel tak til bestyrelsen, som arbejder benhårdt på at skabe interessante, aktuelle og vedkommende medlemsmøder. Jane Arce Formand 5

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28 Nyhedsbrev December 2010 nr. 28 Stram op Foto: Netværkslokomotivet Selv om man har svært ved at læse og skrive, kan man godt få succes med et arbejde, der baserer sig på ord og tekst. Dét var skuespiller

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere