Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk"

Transkript

1 Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - og formål med Fagprøven Hvem har ansvaret for hvad mht. Fagprøven? Lærlingen Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Vejleder på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Lærestedet Censor På lærestedet inden TNI skoleophold På TNI skoleophold På lærestedet efter TNI skoleophold Gennemførelse af den praktiske del af Fagprøven Fagprøveskrivningen Fagprøvens indhold og opbygning Layout Citater Fodnoter Aflevering af Fagprøve Mundtlig Fagprøveeksamen og bedømmelse Plagiat (afskrift)

3 1. Indledning - og formål med Fagprøven Som afslutning på specialeforløbet udarbejder lærlingen en Fagprøve vedrørende en aktivitet i et afgrænset arbejdsområde i forhold til lærlingens lærested. I Fagprøven og ved den mundtlige eksamen skal lærlingen kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra dele af eller hele TNI uddannelsen. Fagprøven er en skriftlig rapport, men under den mundtlige eksamen skal lærlingen evalueres efter både de faglige, generelle og personlige kvalifikationer og kompetencer, der er erhvervet både på skoleopholdene og i perioderne på lærestedet. Fagprøven har derfor til formål at evaluere lærlingens faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer indenfor det pågældende fagområde, og vise at lærlingen er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given problemstilling. Fagprøven skal indeholde og vise, at lærlingen kan: - Formulere en idé og udarbejde en problemformulering - Udarbejde en handlingsplan for Fagprøveforløbet - Planlægge og gennemføre en aktivitet på lærestedet efter skoleophold 7 - Anvende teoretisk viden fra de 7 skoleophold på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - Evaluere og vurdere egen indsats Derudover skal lærlingen kunne leve op til de seks kompetenceområder - defineret som: - Personlige kvalifikationer - Erhvervsmæssige kvalifikationer - Kommunikative og teknologiske kvalifikationer - Handels- og servicemæssige kvalifikationer - Internationale og kulturelle kvalifikationer - Samfundsmæssige kvalifikationer - 3 -

4 2. Hvem har ansvaret for hvad mht. Fagprøven? Under Fagprøveforløbet er der forskellige parter involveret her er rollefordelingen: 2.1. Lærlingen Afleverer Formular A på Intro på skoleophold 7 (udarbejdet i samarbejde med den oplæringsansvarlige på lærestedet) Udarbejder i samarbejde med sin vejleder på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk og sin oplæringsansvarlige på lærestedet en problemformulering og handlingsplan for Fagprøven Afleverer underskreven Formular B til Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk inden Udtro på skoleophold 7 Indgår aftaler med lærestedet om hvordan og hvornår lærlingen skal udarbejde sin Fagprøve på lærestedet efter skoleophold 7 Tager initiativ til at få vejledning fra vejleder fra Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk både under skoleophold 7 og på lærestedet efter skoleophold 7 Skriver selvstændigt Fagprøven Afleverer Fagprøven på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk senest på den fastsatte afleveringsdato Planlægger, udarbejder og gennemfører en præsentation til forsvar af sin Fagprøve over for eksaminator (vejleder fra Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk) og censor ved den mundtlige eksamen 2.2. Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Informerer om Fagprøveforløbet (på Udtro på skoleophold 6 og undervejs i faget Fagprøve på skoleophold 7 - TNI-18 elever informeres separat af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk i god tid inden skoleophold 7) Udpeger lærlingens vejleder på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk på baggrund af lærlingens Fagprøveemnevalg og prioriterede vejlederønsker Fastlægger tidspunkterne for aflevering og den mundtlige eksamen af Fagprøven Udpeger censor indenfor lærlingens Fagprøveemne Afvikler den mundtlige eksamen efter gældende regler - 4 -

5 2.3. Vejleder på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Drøfter mulige ideer og forslag mht. problemformulering med lærlingen Godkender lærlingens problemformulering og handlingsplan - og underskriver Formular B i samarbejde med den oplæringsansvarlige på lærestedet inden Udtro på skoleophold 7 Bistår med råd og vejledning til lærlingen under hele perioden fra godkendelse af problemformulering og handlingsplan til aflevering af Fagprøven. Hver vejleder får tildelt 12 timers vejledning pr. Fagprøvelærling (efter aflevering af Fagprøven må vejleder fra Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk ikke vejlede lærlingen). Foretager en faglig og objektiv bedømmelse af lærlingens Fagprøve efter GGS skalaen sammen med censor ved den mundtlige eksamen 2.4. Lærestedet Drøfter mulige ideer og forslag mht. problemformulering med lærlingen Godkender lærlingens problemformulering og handlingsplan - og underskriver Formular B i samarbejde med vejleder fra Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Bistår med råd og vejledning til lærlingen under hele perioden fra godkendelse af problemformulering og handlingsplan til aflevering af Fagprøven samt sørger for, at der er ressourcer til rådighed for lærlingens Fagprøvearbejde på lærestedet efter skoleophold 7 Giver lærlingen mulighed for at benytte 40 timer til Fagprøvearbejdet på lærestedet efter skoleophold Censor Påser at lærlingens Fagprøve er udført i overensstemmelse med gældende mål og andre krav i reglerne for den pågældende uddannelse og speciale Medvirke til at den mundtlige eksamen gennemføres i overensstemmelse med gældende regler Medvirke til og påser at lærlingen får en ensartet og retfærdig behandling, og at lærlingens Fagprøve får en faglig og objektiv bedømmelse efter GGS skalaen - 5 -

6 3. På lærestedet inden TNI skoleophold 7 På Udtro på skoleophold 6 får lærlingen udleveret Formular A, som lærlingen skal arbejde med på lærestedet inden skoleophold 7 (TNI-18 elever informeres separat af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk i god tid inden skoleophold 7). Lærlingen vælger i samarbejde med sin oplæringsansvarlige på lærestedet et generelt emne til sin Fagprøve. Her kan lærlingen få råd og vejledning af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk. Lærlingens generelle emne til Fagprøven skrives ind i Formular A, som skal afleveres på Intro på skoleophold På TNI skoleophold 7 Lærlingen afleverer Formular A på Intro på skoleophold 7. I faget Fagprøve på skoleophold 7 arbejder lærlingen med sit Fagprøveemne. Faget Fagprøve ender ud med, at lærlingen har udarbejdet en problemformulering og en handlingsplan for sin Fagprøve (se evt. Læreplan for faget Fagprøve). Efter lærlingens Fagprøvearbejde i faget Fagprøve skriver lærlingen Fagprøvens problemformulering og handlingsplan ind i Formular B (udarbejdet i samarbejde med tildelte vejleder fra Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk og den oplæringsansvarlige på lærestedet). Formular B underskrives af lærlingen, vejlederen og den oplæringsansvarlige. Ved at underskrive Formular B tilkendegiver lærestedet at lærlingens Fagprøve kan gennemføres på lærestedet - ligesom lærestedet anviser, hvilken omkostningsramme lærlingen har til Fagprøvearbejdet (hvis overhovedet). Lærestedet forpligter sig desuden på at give lærlingen mulighed for nødvendig informationsindsamling og inddragelse af konkret viden fra lærestedet i sit Fagprøvearbejde, mens lærlingen arbejder med sin Fagprøve på lærestedet. Det er lærlingen, der er ansvarlig for, at Formular B bliver afleveret til Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk i underskrevet stand - først herefter er den godkendt

7 Det er på lærestedet efter skoleophold 7, at lærlingen skal arbejde med sin Fagprøve. Hver lærling får tildelt ca. 12 timers vejledning i alt fra Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk. Noget af vejledningen foregår under skoleophold 7, mens størstedelen af vejledningen foregår efter skoleophold 7, mens lærlingen arbejder med sin Fagprøve på lærestedet. Når lærlingen har gennemført skoleophold 7, så har lærlingen gennem faget Fagprøve: - Udarbejdet en problemformulering for Fagprøven - Udarbejdet spørgsmål til spørgeskema og / eller interviews til Fagprøven - Udarbejdet en handlingsplan for gennemførelse af spørgeskema og / eller interviews til Fagprøven - Udarbejdet en plan for hvilke teorier og / eller modeller, der skal bruges i Fagprøven - Udarbejdet en handlingsplan for gennemførelse af Fagprøven (praktisk del og selve skrivningen) - 7 -

8 5. På lærestedet efter TNI skoleophold 7 Det er på lærestedet efter skoleophold 7, at lærlingen arbejder med sin Fagprøve. Under Fagprøvearbejdet på lærestedet efter skoleophold 7 har hver lærling 40 timer til sit Fagprøvearbejde på lærestedet. Lærlingen planlægger sammen med lærestedet, hvordan disse 40 timer fordeles. Det er en god ide at planlægge i god tid, da der ofte kan ske noget uventet. Det er også en god ide at lærlingen informerer kollegerne på lærestedet om Fagprøven, så de har mulighed for at støtte lærlingen i Fagprøvearbejdet på lærestedet Gennemførelse af den praktiske del af Fagprøven En vigtig del af Fagprøvearbejdet på lærestedet efter skoleophold 7 handler omkring den praktiske del med indsamling af data til Fagprøven det vil sige arbejdet med den metode, man vil bruge i Fagprøven for at besvare Fagprøvens problemformulering. Der er mange forskellige metoder - f.eks. teorier, modeller, spørgeskema, interviews og generel informationsindsamling på lærestedet. Som lærling skal man være indstillet på, at den praktiske del af Fagprøven tager tid. Det tager f.eks. en del tid at inddrage teorier og / eller modeller i Fagprøven i forhold til ens problemformulering, ligesom det tager en del tid at analysere svarene fra spørgeskema / interviews. Det er derfor en rigtig god ide, at afsætte god tid til denne praktiske del af Fagprøven i handlingsplanen

9 5.2. Fagprøveskrivningen Når arbejdet med den praktiske del af Fagprøven (metoderne i Fagprøven) og informationssamlingen på lærestedet er gennemført, er det tid til at skrive selve Fagprøven Fagprøvens indhold og opbygning Det er vigtigt, at Fagprøven fremstår sammenhængende. Vi foreslår derfor, at Fagprøven indeholder disse punkter (generelle kapitler): - Forside - Forord - Indholdsfortegnelse - Indledning - Problemformulering - Metode - Afgrænsning - Beskrivelse - Analyse og vurdering - Konklusion - Perspektivering (kan evt. gemmes til den mundtlige eksamen) - Kildefortegnelse / litteraturliste - Bilag ( samt selvevaluering, handlingsplan) Se uddybende forklaringer på de forskellige punkter fra næste side - 9 -

10 Forside På forsiden skal alle Fagprøvens obligatoriske grundoplysninger være - Lærlingens navn - Navn på lærlingens lærested - Fagprøveemne (giv din Fagprøve en passende overskrift) - Navn på Fagprøvevejleder - Dato for aflevering En forside kan gøres spændende og indeholde en illustration eller lignende. Når læseren får Fagprøven i hånden, skal forsiden gerne give indtryk af, hvad man kan vente sig at læse i Fagprøven. Der bør være god balance mellem de obligatoriske grundoplysninger og evt. illustrationer på forsiden Forord Forord er ikke et krav, men hvis man gerne vil have det med, så kan forordet f.eks. indeholde Fagprøvens formål, hvem den henvender sig til, og evt. hvem man gerne vil takke. Man placerer normalt forordet før indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelse En Fagprøve skal indeholde en overskuelig indholdsfortegnelse. De enkelte hovedemner eller overskrifter i Fagprøven angives i rækkefølge med sidehenvisninger. Desuden skal indholdsfortegnelsen indeholde en liste over bilag. Bilagene kaldes f.eks. for A, B, C osv. - og man skal skrive, hvad disse bilag indeholder (giv dem en passende overskrift). I f.eks. programmet Microsoft Word kan man nemt lave en automatisk indholdsfortegnelse på følgende måde: tryk på Referencer - tryk på Indholdsfortegnelse (version 2007 & 2010)

11 Indledning og motivation I indledningen skal læseren ledes ind på, hvilken undren der har ført frem til Fagprøvens problemformulering. F.eks. hvorfor er den valgte problemformulering netop interessant i sammenhæng med lærestedet? Med andre ord: indledningen kridter banen op for Fagprøven: hvad er det for et emneområde, vi bevæger os i, og hvorfor gør vi det? I dette afsnit kan man også komme ind på, hvad der har været motivationen til at skrive omkring lige præcis ens Fagprøveemne. På den måde gør man sin Fagprøve relevant og spændende fra starten af Problemformulering Her overføres ordret den problemformulering, der står i Formular B. Der er ikke noget med at tilføje eller fjerne noget. Der skal stå lige præcis det, der står i Formular B. Kort fortalt: problemformuleringen er det, som man vil besvare i sin Fagprøve. Problemformuleringen er derfor selve styringsredskabet for Fagprøven, hvor man forklarer, hvad Fagprøven indeholder, hvad man vil analysere og så videre. Problemformuleringen er meget vigtig, da det er problemformuleringen, der styrer, hvad der er relevant og vigtigt i Fagprøven Metode I dette afsnit skal man forklare, hvilke metoder man har valgt at bruge til at besvare sin problemformulering i Fagprøven. Det kan f.eks. være ved at bruge bestemte teorier, modeller, brug af spørgeskema, interviews og så videre. Metodeafsnittet kan sammenlignes med at skrive en opskrift. Metodeafsnittet er ganske enkelt en slags kogebog eller disposition, hvor man beskriver, hvordan man vil besvare problemformuleringen i Fagprøven. Det er her også vigtigt, at man forklarer, hvorfor man har valgt de bestemte metoder i Fagprøven. Det kan måske virke som ekstraarbejde og overflødigt at skulle skrive et metodeafsnit, men tiden er godt brugt. Når man arbejder med selve Fagprøven, er det en stor fordel at have sin opskrift eller disposition til rådighed - det kan spare meget tid i skriveprocessen senere hen

12 Metodeafsnittet kommer efter problemformuleringsafsnittet, og det er en god ide at skille de to afsnit ad, fordi det giver en større frihed. Hvis man f.eks. senere finder ud af, at man er nødt til at ændre metoden eller dele af den, så er det ikke noget problem, fordi metoden er beskrevet i et afsnit for sig selv. Derfor kan man sagtens ændre metoden og skrive metodeafsnittet om uden at behøve at ændre på problemformuleringen 1. Tænk på følgende spørgsmål med hensyn til metodeafsnittet: - Hvordan vil man arbejde med at besvare problemformuleringen? - Hvad er det, der skal gøres - og i hvilken rækkefølge skal man gøre det? Afgrænsning I dette afsnit kan man f.eks. komme ind på de områder, som Fagprøven ikke handler om. I Fagprøven kan man naturligvis aldrig få alle detaljer med. Man kan med andre ord aldrig komme hele vejen rundt om ens Fagprøveemne - og det er fint nok, da det vigtigste er, at man kun fokuserer på det, der er relevant i forhold til ens problemformulering. Derfor kan det være en god idé at lave en afgrænsning, hvor man kort beskriver de områder, som Fagprøven ikke kommer ind på - og hvorfor. På den måde kan man gøre sin læser opmærksom på, at man udmærket godt ved, at man også kunne komme ind på emne 1, 2 og 3... men at man altså har valgt at afgrænse og fokusere på nogle andre vigtige forhold i Fagprøven Beskrivelse af lærested I dette afsnit kan man f.eks. kort præsentere sit lærested. Husk, at dette afsnit skal være kort. 1 Det kunne f.eks. være, at man havde planlagt at bruge metoden spørgeskema i sin Fagprøve men undervejs i Fagprøvearbejdet fandt man ud af, at interviews var en bedre metode til at besvare sin problemformulering. Dette er naturligvis helt i orden og man redigerer så blot i og tilpasser sit metodeafsnit

13 Analyse og vurdering En analyse indeholder tre vigtige dele: - Først en kort og generel præsentation af det man vil analysere - Herefter analyserer man sin problemformulering - Den sidste del er vurdering - her hæver man sig op over analysen og vurderer, hvad analysen har afdækket og opnået Analysen er det vigtigste i Fagprøven. Det er i analysen, at man analyserer sig frem til en besvarelse af sin problemformulering. Analysedelen (og vurderingsdelen) er derfor også den del af Fagprøven, som skal fylde mest Konklusion Konklusionen besvarer problemformuleringen. Konklusionen gentager problemformuleringen og kommer med et fuldt dækkende og velbegrundet svar. Det kan den gøre ved at opsummere eventuelle delkonklusioner, der er truffet undervejs, og sammenfatte dem i en udtømmende opsamling af hele Fagprøvens arbejde. Problemformulering og konklusion skal kunne læses i sammenhæng. Læseren skal altså med andre ord kunne læse og forstå, hvad svaret (svarene) på problemformuleringen blev - og altså også hvilke evt. nye problemstillinger, der dukkede op undervejs Perspektivering Nogle gange er et afsnit om perspektivering en god idé. Hvis man i sin Fagprøve f.eks. har analyseret sig frem til forslag til forbedringer - hvad ville der f.eks. så ske, hvis lærestedet brugte ens forslag fra Fagprøven? Perspektivering kan eventuelt gemmes til ens mundtlige eksamen i Fagprøven

14 Kildefortegnelse / litteraturliste I Fagprøvearbejdet skal man vise anvendelse af relevant teori fra TNI uddannelsen. Andre kilder end lærebøger (bøger fra undervisningen) anvendes også naturligt. Det skal klart fremgå, hvilke kilder der er benyttet i forbindelse med udarbejdelsen af Fagprøven. Alt skal angives: bøger, tidsskrifter, spørgeskema, interviews, aviser, internetadresser 2, radioudsendelser, tv-udsendelser og så videre Bilag, selvevaluering & handlingsplan Bilag kan f.eks. være illustrationsmateriale, større tabeller eller andet uddybende materiale. Dette kan placeres som bilag bagerst i Fagprøven - og der skal henvises til bilagene i selve Fagprøven. Selvevaluering er et krav i Fagprøven det er en evaluering af ens Fagprøvearbejde med hensyn til: - Arbejdsmetode - Planlægning - Tidsforbrug Har det været optimalt? Hvis ikke, hvorfor har det ikke været det, og hvad kunne man have gjort anderledes (set i bakspejlet). Handlingsplanen beskriver, hvilke opgaver man har haft hvornår i Fagprøveforløbet, og hvordan man har løst de forskellige opgaver. 2 Internetsider ændres eller slettes ofte - så hvis du bruger internetsider som kilder, er det en god ide at udskrive dem med henblik på kildeangivelse og / eller vedlægge dem som bilag

15 Layout Fagprøven skal skrives i et tekstbehandlingsprogram f.eks. Microsoft Word eller Mac Pages. Linieafstand 1½ Venstre margen 2,5 Højre margen 2,0 Sidebund Sidehoved Skriftstørrelse 2,5 cm 2,5 cm 12 (f.eks. Times New Roman) Overskrifter Størrelse 14 eller Citater Citater fra personer eller bøger kan være vigtige. Hvis man bruger citater, så skal man citere korrekt ved brug af anførselstegn ( ) - f.eks. sådan her: Her står der et rigtigt godt citat (i parentes efter citatet skriver man forfatteren navn, året bogen blev udgivet og bogens titel dette kan f.eks. også placeres som en fodnote) Fodnoter 3 3 En fodnote er en kommentar til selve teksten, som nok er relevant, men som vil virke forstyrrende, når man læser Fagprøven. Fodnoter placeres normalt nederst på siden (som i dette tilfælde) eller bagerst i Fagprøven. Kildeangivelser kan man også placere som fodnoter

16 5.3. Aflevering af Fagprøve Det faglige indhold i Fagprøven er naturligvis det vigtigste, men det er også vigtigt, at Fagprøven præsenterer sig på en flot og letlæselig måde. Derfor er det også vigtigt, at man inden aflevering: - Læser korrektur (undgå f.eks. stavefejl) - Tjekker sprog og tegnsætning - Og så videre Fagprøven må maksimalt fylde 15 normalsider (1 normalside er 2200 tegn inklusiv mellemrum). Forside, forord, indholdsfortegnelse, kildefortegnelse / litteraturliste og bilag tæller ikke med i sideantallet. Man skal aflevere sin Fagprøve i 3 eksemplarer til Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk senest på den fastsatte afleveringsdato. Sender man sin Fagprøve med normal post, skal man sende den nogen tid før afleveringsdatoen, så Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk kan have Fagprøven til tiden. For sen aflevering af Fagprøven betragtes som et eksamensforsøg - og lærlingen er dumpet

17 6. Mundtlig Fagprøveeksamen og bedømmelse Inden Udtro på skoleophold 7 oplyser Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk lærlingen omkring dato for den mundtlige eksamen. Lærlingens mundtlige eksamen foregår normalt 14 dage efter aflevering af Fagprøven. Der er afsat 45 minutter til den mundtlige eksamen, der omfatter følgende punkter: - Præsentation og uddybning af lærlingens Fagprøve (ca. 25 min.) - Spørgsmål fra eksaminator (vejleder fra Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk) og censor (ca. 15 min.) - Votering - Karaktergivning Fagprøven bedømmes i forhold til gradsopfyldelse af de faglige mål og kompetencemålene for Fagprøven. For at bestå Fagprøven skal lærlingen mindst opnå karakteren E bedømt efter GGS-skalaen. En bestået Fagprøve kan ikke tages om. Karaktergivningen er en helhedsvurdering af den skriftlige Fagprøve og den mundtlige Fagprøveeksamen. Ved karakteren Fx kan lærlingen vælge at forbedre dele af sin Fagprøve. Ved karakteren F skal lærlingen udarbejde en helt ny Fagprøve. Hvis man bliver syg eller på anden måde er uforskyldt forhindret i at gennemføre den mundtlige eksamen af Fagprøven, skal man underrette Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk omgående. Man skal dokumentere sygdom med en lægeerklæring, som man omgående sender til Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk. Man vil herefter blive indkaldt til en ny mundtlig eksamen i Fagprøven

18 6.1. Plagiat (afskrift) Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk definerer plagiat (afskrift) således: Der er tale om plagiat, når en lærling bruger en anden persons tekst eller idéer uden at lave præcise kildehenvisninger (f.eks. når en lærling benytter sig af copy/paste fra internettet). Det gælder også, hvis lærlingen blot har oversat en anden persons tekst til sit eget sprog. Niuernermik Ilinniarfik råder derfor vores lærlinge til at være omhyggelige under Fagprøveskrivningen: - Vær meget præcis med at citere kilder - det gælder både ved lån af tekster fra trykte medier (f.eks. bøger) og fra digitale medier (f.eks. internettet) - Undlad desuden at bruge oversættelsesprogrammer så som f.eks. Google Translate Det er vigtigt for Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk at understrege, at Fagprøven er lærlingens afsluttende individuelle arbejde på TNI uddannelsen og at lærlingen derfor forventes at tænke og arbejde selvstændigt. Hvis lærlingen tages i plagiat, kan lærlingen ikke gå til mundtlig eksamen i Fagprøve - og en eventuel eksamenskarakter bortfalder. Lærlingen skal herefter skrive en helt ny Fagprøve, og kan gå til mundtlig eksamen i Fagprøve i efterfølgende eksamenstermin (året efter)

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Formål med fagprøven

Formål med fagprøven Formål med fagprøven Eleven skal kunne: Formulere en idé Fastsætte mål Planlægge og gennemføre en opgave indenfor et afgrænset arbejdsområde Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN

Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN Kontorservice Trin 1 Afsluttende praktisk prøve NAVN 1 Indholdsfortegnelse 1. Mål for afsluttende praktisk prøve... 3 2. Prøveperioden... 3 Skrive-/arbejdsfasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby. Tlf.

Fagprøvevejledning. - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen. Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. Fagprøvevejledning - Kontoruddannelsen - Handelsuddannelsen Handelsskolen København Nord Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk Undervisningssted Handelsskolen København Nord Lundtoftevej

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU)

Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Vejledning i Afgangsprojektet ved de merkantile akademiuddannelser (AU) Adgangsforudsætninger Forudsætningen for at kunne indstille sig til eksamen i afgangsprojektet er, at den studerende er fritaget

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere