Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder"

Transkript

1 progress Practice Strategy Relationships CERTIFICATION structure Personale ledelse Public Affairs Projekt ledelse MEDICO- OG Viden- og innovationsledelse Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder HJÆLPEMIDDEL- VIRKSOMHEDER n Personaleledelse: Bliv en bedre leder, få værktøjer n Projektledelse: Hold fremdrift og motivation i dine projekter n Public Affairs: Samarbejde, forhandling og dialog med offentlige instanser n Viden- og innovationsledelse: Hurtigere og mere effektiv innovation i forretningsudviklingen Uddannelserne er alle på diplomniveau og udløser ECTS point. Endvidere er der mulighed for at få SVU (Læs mere på side 7).

2 Innovation, integration sammenhæng og effektivitet Med ker nefokus på innovation, sammenhæng og effektivitet er både medico og hjælpemiddel virksomheder helt centrale partnere i udviklingen af det danske sundhedsvæsen og er gennem sin viden og erfaring med til at løfte dansk industri, viden og arbejdspladser ud i verden omkring os. I de kommende år vil der være et betydeligt pres på statsfinanserne på stort set alle de betydende markeder, og dermed også pres på betalingsvilligheden til sundhedsvæsenerne. Kombineret med den grønne dagsorden giver det medicoog hjælpemiddel industrierne en enestående mulighed for at bidrage med produkter og løsninger, der kan effektivisere arbejdsgange i sundhedsvæsenet, styrke en forebyggende indsats og videreudvikle en energi- og miljørigtig produktion. Udvikling og produktion af hjælpemidler og medicinsk udstyr vil være et stadigt voksende område. I Danmark er der en lang tradition for offentlig-privat-partnerskab og offentlig-privat-innovation, og dette samarbejde kan styrkes yderligere, hvorved der også kan åbnes op for nye markeder gennem systemeksport. De kommende år vil markedet stille højere krav og have øgede forventninger samtidig med, at der vil være færre og prioriterede ressourcer til at leve op til disse krav og forventninger. En fastholdelse af den positive udvikling kan bl.a. ske gennem viden og innovationsledelse samt gennem kompetenceudvikling af ledere, projektledere og medarbejdere. kort sagt : det er nu mens der er tid og/eller overskud til det at der skal investeres i udvikling af de kernekompetencer, som skal fastholde og udvikle branchen, virksomhederne og deres ledere og medarbejdere.. I denne brochure er beskrevet fire kurser som kan understøtte en positiv udvikling: Public Affairs som sikrer interessevaretagelse. Viden- og innovationsledelse, som frigør og udnytter innovationskraft. Personaleledelse som sikrer medarbejderne de bedst mulige betingelser for at udvikle, producere og sælge medicinsk udstyr. Og projektledelse, som sikrer at branchen hele tiden kan matche efterspørgslen af nye løsninger til at fremme diagnostik og behandling. Branchespecifikke kurser og uddannelse er nøglen til effektiv kompetenceopbygning og personlig udvikling. Vi er derfor glade for i samarbejdet med IBC at kunne tilbyde medicobranchens virksomheder en række nye tilbud til at understøtte den fortsatte vækst og udvikling. Direktør i Medicoindustrien, Jens Kr. Gøtrik Vi skal sikre, at vi har de rette mennesker med de rette kompetencer, således at, vi kan opnå vore forretningsmæssige mål, både på kort og på lang sigt. Mennesker er nøglen til vores succes som virksomhed. President and CEO, Coloplast, Lars Rasmussen 2

3 Personaleledelse, det personlige lederskab Gennem undervisning og refl eksion bliver du kvalifi ceret til at arbejde selvstændigt og anvende de elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra det strategiske til det operationelle niveau. I uddannelsen kombineres dine praktiske erfaringer fra dit arbejdsliv med teoretisk viden fra den nyeste forskning - sideløbende med effektiv kommunikation, motivation og interessentvaretagelse Målgruppe Uddannelsen er for dig, der har praktisk ledererfaring og i forvejen har en videregående uddannelse. Indhold, bl.a. n Ledelse og kommunikation n Udvikling af egne kommunikative kompetencer n Lederskabets betydning i organisationen n Ledelsesteorier n Professionel kompetenceudvikling Niveau: Modulerne, det personlige lederskab, er en del af den internationalt anerkendte diplomlederuddannelsen, og gennemføres på bachelorniveau. Brancherettet: Opgaver og cases tager udgangspunkt i brancheorienterede problemstillinger. Tidspunkter: Modul 1: 28/10, 4/11, 11/11, eksamen d. 26/11 Modul 2: 6/1, 13/1, 20/1, eksamen d. 3/2 Tilmelding inden den 1. oktober ECTS point: Bestået eksamener udløser 10 ECTS point. Økonomi: Pris incl. eksamen, bøger og forplejning: ,-. Der er mulighed for at opnå SVU-tilskud på 752,- pr. dag, der bruges til undervisning, forberedelse og eksamen. Se side 7. Tilmelding og yderligere information: Marianne Eriksen, eller Torben Kirkegaard, dk,

4 Projektledelse Formålet er at give dig teori og færdigheder kunnen gennem træning til projektleder på overordnet niveau, så du kan tage ansvar for analyser, strukturer, planlægning, styring og dokumentation af projekter med strategisk tyngde sideløbende med effektiv interessentvaretagelse. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til dig, der i dag er leder, mellemleder eller arbejder på større projekter herunder med strategisk betydning for virksomheden. Projektlederkompetencer på IPMA C niveau eller lignende forventes. Træningsprogrammer på dette niveau kan tilbydes (teori med mere praksis og ledelsesstil). Indhold Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter. Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling. Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation. Tidspunkter: Modul 1: 28/10, 4/11, 11/11, eksamen 18/11 Modul 2: 24/11, 29/11, 9/12, eksamen 16/12 Tilmelding inden den 1. oktober ECTS point: Bestået eksamener udløser i alt 10 ECTS point. Økonomi: Pris incl. eksamen, bøger og forplejning ,-. Der er mulighed for at opnå SVU-tilskud på 752,- pr. dag, der bruges til undervisning, forberedelse og eksamen. Tilmelding og yderligere information: Stinne Bonde, eller Torben Kirkegaard, ibc.dk, Projektlederrollen med fokus på begreber som deltagelse, involvering, ansvar og motivation og disses betydning i relationerne mellem projektmedarbejdere og projektleder. Beslutningstagen, konflikter og magt og hvordan disse forhold er centrale for den måde, hvorpå projektlederen kommunikerer beslutninger og synliggør beslutningsgrundlag Niveau: Modulerne er en del af den internationalt anerkendte diplomuddannelse her i projektledelse, og gennemføres på bachelorniveau. 4

5 Public Affairs / Strategisk kommunikation Public Affairs beskriver en systematiseret indsats til varetagelse af virksomhedens/organisationens relationer til politiske beslutningstagere. Kurset vil fokusere på, hvorfor og hvordan virksomheder og organisationer deltager i den politiske proces: Målgruppe Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker større viden og forståelse for politiske processer for at kunne anvende det i virksomhedens kommunikation med offentlige myndigheder. Indhold Deltagerne får en viden om, hvordan virksomheder/organisationer via aktiv handlen og tilrettelæggelse af en proaktiv strategi kan få indflydelse på afgørende administrative og politiske beslutninger. Kursus formen veksler mellem teorioplæg, case-eksempler, øvelser og dialog. På kurset bliver du klædt på til, st n forstå politisk tænkning n påvirke den politiske dagsorden n forstå samspillet mellem medier, politikere og embedsmænd n advokere for din sag overfor politikerne n prioritere dine ressourcer n vurdere venner og fjender n opstille politiske målsætninger Niveau: Modulerne er en del af den internationalt anerkendte diplomuddannelse og gennemføres på bachelorniveau. Tidspunkter: Modul 1: 1/11, 4/11, 15/11, eksamen 18/11 Modul 2: 24/11, 2/12, 9/12, eksamen 15/12 Tilmelding inden den 1. oktober ECTS point: Bestået eksamener udløser 10 ECTS point. Økonomi: Pris incl. eksamen, bøger og forplejning ,-. Der er mulighed for at opnå SVU-tilskud på 752,- pr. dag, der bruges til undervisning, forberedelse og eksamen. Tilmelding og yderligere information: Marianne Eriksen, eller Torben Kirkegaard, dk, Gæsteundervisere: Direktør Elisabeth Geday, Coloplast m.fl. 5

6 Viden- og innovationsledelse Formålet er at give dig det teoretiske grundlag for at arbejde med innovation og konceptudvikling samt give dig nogle praktiske værktøjer, der kan hjælpe i det daglige arbejde. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til dig, der i dag arbejder med innovation og konceptudvikling eller som skal i gang med det. Indhold Ja, men Sokrates, hvorledes vil du da søge efter dette, som du overhovedet ikke véd, hvad er? Hvordan vil du bære dig ad med at tage noget frem til undersøgelse, som du ikke kender? Og selv om du skulle slumpe til at fi nde det, hvordan vil du så erkende, at det er dét, som du ikke kendte? I Platons Menon ( f. Kr.) diskuterer Sokrates og Menon, om det er muligt at defi nere begrebet det gode. Menons indvending stikker dybere end blot en afklaring af det gode. Problemet er af fi losofi sk art. Hvordan kan vi undersøge det, vi endnu ikke kender til. Hvilken af de ting, som vi ikke kender til, skal vi foreslå som søgningens objekt? Selv hvis vi snubler over objektet, hvordan ville vi vide, at det var det, vi ledte efter og det, vi endnu ikke kendte? Dette paradoks er kendt som Menons paradoks. Dette uddannelsesforløb arbejder videre på Menons paradoks med det overordnede formål at styrke den enkeltes ledelsesmæssige kompetencer inden for viden og innovationsledelse. Forløbet består af to moduler: Heads on. Et teoretisk orienteret modul, hvor hovedemnerne er innovation i organisationer, vidensperspektivet, tværgående perspektiver i samspillet mellem innovation og ledelse og strategi og innovation. Hands on. Et praksis orienteret modul, med vægt på tre overordnede faser i et innovationsforløb: n Collectfasen, hvor der gennem forskellige metoder identifi ceres muligheder for innovation n Create fasen, hvor mulighederne gennem forskellige metoder omsættes til proto-typer n Commercialize, hvor proto-typerne danner basis for en implementeringsplan, som omsætter den innovative ide til en værdiskabende forretningsmodel Niveau: Modulerne er en del af den internationalt anerkendte diplomuddannelse, og gennemføres på bachelorniveau. Tidspunkter: Modul 1: 26/10, 3/11, 11/11, eksamen 23/11 Modul 2: 1/12, 2/12, 7/12, eksamen 21/12 Tilmelding inden den 1. oktober ECTS point: Bestået eksamener udløser 10 ECTS point. Økonomi: Pris incl. eksamen, bøger og forplejning ,-. Der er mulighed for at opnå SVU-tilskud på 752,- pr. dag, der bruges til undervisning, forberedelse og eksamen. Tilmelding og yderligere information: Marianne Eriksen, eller Torben Kirkegaard, ibc.dk,

7 Generelle informationer Brancherettet undervisning Undervisningen tager udgangspunkt i medico- og hjælpemiddel industrien og cases og eksempler vil primært komme herfra. Diplom / bachelor niveau Alle fi re kurser gennemføres på diplomniveau, hvilket svarer til niveauet på en mellemlang videregående uddannelse (bachelor). Til hvert kursus anvendes der lærebøger, og der skal læses ca. 500 sider. Opbygning af diplomuddannelser Det er muligt at tage en samlet diplomuddannelse indenfor en lang række områder. En uddannelse består af 6 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler samt et afsluttende afgangsprojekt. En samlet uddannelse udløser 60 ECTS point og tages typisk over 2-3 år. Alle fi re kurser i denne brochure er en del af en diplomuddannelsen, og vi vejleder gerne om, hvilke moduler, det vil være relevant at tage, såfremt man ønsker en hel diplomuddannelse. Underviserne Der vil være en erfaren gennemgående kursusleder på hvert kursus samt branchekendte gæsteundervisere. Tidspunkt Alle kurser gennemføres som dagsundervisning. Alle bøger og øvrige undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS point) Det danske efter- og videreuddannelsessystem er opbygget, så det matcher den internationale opbygning med hensyn til uddannelsesniveauer. Det er derfor muligt at anvende en uddannelse, der er opnået i Danmark, såfremt man ønsker at videreuddanne sig i udlandet. Dette sker via ECTS point. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser. ECTS point ene er anerkendt i alle vestlige landet og vinder stadig større udbredelse globalt. Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) Det danske uddannelsessystem støtter personer, som ønsker at uddanne sig på akademi (merkonom) og diplom (bachelor) niveau. Støtten gives i form af Statens Voksen Uddannelsesstøtte til personer over 25 år, som er ansat i en dansk virksomhed og har haft mindst tre års fuldtidsbeskæftigelse inden for de sidste 5 år. Der kræves ikke dansk statsborgerskab. Støtten er på pt. 752 kr. pr. dag pr. deltager, hvor deltageren følger undervisningen samt for hver forberedelsesdag. Da disse tilskud er underlagt fi nansloven kan der ske ændringer og IBC kan derfor ikke garantere ovennævnte. Samarbejde Uddannelsen udbydes i samarbejde med UC Syd. Eksamen Efter hvert 3 dages modul kan der gennemføres eksamen, hvilket er en forudsætning for at opnå ECTS point. Eksamensafgift er inkluderet i prisen. Undervisningsmaterialer 7

8 IBC Kurser IBC Kurser er en del af International Business College (IBC), som har afdelinger i Fredericia, Middelfart, Kolding og Aabenraa. IBC har 500 medarbejdere, en omsætning på 300 millioner kroner og en egenkapital på 280 millioner kroner. Hos IBC Kurser, der varetager efter- og videreuddannelsesområdet er vi cirka 60 fastansatte og 150 tilknyttede undervisere. Vi uddanner mere end kursister og studerende hvert år. Cirka 800 af disse deltog på vore diplomuddannelser, som vi gennemfører i samarbejde med UC Syddanmark. Vore undervisere er alle godt funderet teoretisk og har samtidig erfaring fra erhvervslivet. Vi gennemfører kurser og uddannelser fra grundlæggende til MBA niveau. Om Medicoindustrien Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Foreningen repræsenterer over 110 virksomheder og har til formål at fremme medlemsvirksomhedernes erhvervsmæssige og politiske interesser under hovedoverskrifterne livskvalitet, patientsikkerhed, sundheds- og samfundsøkonomi. Medicoindustrien understøtter et konstruktivt samspil mellem industrien, sundhedssektoren og uddannelsesinstitutioner i forhold til både produktudvikling og ibrugtagning af ny innovativ teknologi. Den danske medicoindustri beskæftiger over mennesker i Danmark og omsætter globalt for over 46 mia. kroner. kannt.dk auswahl.dk Jens Martin Pedersen, Coloplast, leder af produktionsteknisk afdeling deltog i projektlederkursus i efteråret 2009: - Kurset gav mig et godt helhedsbillede af, hvad vil det sige at være projektleder. Hvad skal man være opmærksom på, og hvordan skal man håndtere det. Tidligere har jeg ikke været så opmærksom på, hvordan for eksempel interessenterne kan påvirke et projekt. Det er jeg nu. - Jeg har fået en mere transparent indgang til projekter. Jeg har et klart billede af, hvad det er for nogle ting, jeg skal have fokus på. - Jeg synes, at mit fundament som projektleder er blevet større. Det betyder både, at jeg har fået en større tiltro til, at jeg kan gennemføre projekter som projektleder, og at jeg har fået lyst til at arbejde med større projekter på sigt. - Noget af det bedste ved kurset var sparringen med de andre deltagere fra både offentlige og private virksomheder. Det var rigtig godt og berigende. Thomas Storkholm, Sygehusfarmaceut deltog i Diplomlederuddannelsen i foråret 2010: - Det har til tider været hårdt at deltage idet der både er en del læsestof samt opgaver, som skal afleveres. Det har samtidigt også været meget spændende og inspirerende at møde deltagere fra forskellige faggrupper og fra andre virksomheder, der har en anden ledelseskultur end ens egen virksomhed. - Underviserne har meget forskellige baggrunde, hvilket giver dynamik og inspiration på en ofte tankevækkende og anderledes måde. Den modulopbyggede struktur er en stor fordel, idet man kan tage en samlet uddannelse, i det tempo som man selv ønsker. - Forskelligheden på studiet og den modulopbyggede strukturs mange valgmuligheder var det, der fik mig til at vælge Diplomlederuddannelsen blandt mange mulige lederuddannelser. Skamlingvejen 32 DK-6000 Kolding Mosegårdsvej 1 DK-7000 Fredericia Dr. Margrethes Vej 6-12 DK-6200 Aabenraa Mail: Tlf.:

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere