Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling 3 Sundhedsudvalget: Råderumsforslag og Budgetønsker, Budget Nedlæggelse af undersøgelsesklinikken på Rungsted Skole 8 Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser 12 Bilagsoversigt 16 Fraværende Hanne Merete Lassen (C) Bemærkninger til dagsorden Gæster: Punkt 2 - Tove Rokkedal, Tandplejen

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Klaus Poulsen orienterede om nye spørgsmål til kommende udskolingsundersøgelse vedrørende forældres alkoholvaner. Udvalget var indforstået hermed under forudsætning af, at udskolingsundersøgelsen fortsat foregår anonymt. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/11209 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Klaus Poulsen Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling Resume Tove Rokkedal Andersen orienterer Sundhedsudvalget om 5 års resultaterne på SEAL behandling af tænder. Forslag Administrationen foreslår, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 13/2314 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Marker Sundhedsudvalget: Råderumsforslag og Budgetønsker, Budget Resume På Aprilseminaret 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der til budget skal etableres et råderum på mindst 15 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Augustkonferencen skulle arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Efter den politiske drøftelse på Aprilseminaret drøftes råderumsforslagene nu i fagudvalgene inden de bliver genstand for drøftelse på Augustkonferencen. Fagudvalgene skal på junimøderne udover råderum også forholde sig til budget- og anlægsønsker. Sundhedsudvalgets samlede råderumsforslag udgør kr. i 2014 og kr. i overslagsårene. Sundhedsudvalgets budgetønsker er på kr. i 2014 og kr. i overslagsårene. Endvidere har Sundhedsudvalget anlægsønsker afledt af budgetønsker for kr. i Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget: Beslutter hvilke råderumsforslag for , der skal viderebringes til politisk drøftelse på Augustkonferencen. Beslutter hvilke budgetønsker for , der skal viderebringes til politisk drøftelse på Augustkonferencen. Beslutter hvilke anlægsønsker for , der skal viderebringes til politisk drøftelse på Augustkonferencen. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Sagsfremstilling Sundhedsudvalget skal beslutte hvilke råderumsforslag, budget- og anlægsønsker der skal gå videre til Augustkonferencen på Sundhedsudvalgets område. I følgende tabel ses råderumsforslagene på Sundhedsudvalgets område for budget Bemærk at der på Social- og Seniorudvalgets juni-møde fremlægges et budgetønske som led i strategien om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Budgetønsket indebærer en forventet besparelse på udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsenet under Sundhedsudvalgets område. Besparelsen er med til at finansiere forebyggelsesindsatsen. Der henvises til dagsordenspunktet på dette møde vedrørende strategien for forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser for yderligere information. Tabel 1: Råderumsforslag kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Politikområde Bortfald af kørsel til genoptræning efter Serviceloven Justering af opgaverne i Sundhedsteamet Politikområde Lukning af Legeteket Lukning af Rungsted Klinikken Sundhedsudvalget i alt En nærmere beskrivelse af Sundhedsudvalgets råderumsforslag findes i bilag 1. I følgende tabel ses budgetønskerne på Sundhedsudvalgets område for Bemærk, at budgetønskerne Forbedret mundhygiejne for plejecenterbeboere og Omsorgspatienter: ledsagelse til tandbehandling begge også indebærer anlægsudgifter. Anlægsudgifterne er angivet i parentes nedenfor og er uddybet i bilag 2. Hertil kommer, at ønsket om ledsagelse formelt bevilliges på politikområde 41 under Social- og Seniorudvalget. Tabel 2: Budgetsønsker kr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Politikområde Tidlig opsporing af risikabel alkoholadfærd Politikområde Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Forebyggende indsats børnefamilier Forbedret mundhygiejne for plejecenterbeboere (hertil anlæg på 36 t.kr. i 2014) Omsorgspatienter: Ledsagelse til tandbehandling (bemærk: politikområde 41) (hertil anlæg på 12 t.kr. i 2014) Sundhedsudvalget i alt En nærmere beskrivelse af budgetønskerne findes i bilag 2. Økonomi/personale Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker indgår som led i budgetlægningen af budget , jf. sagsfremstillingen. Kommunikation Intet at tilføje. Bilag - Bilag 1: Råderum Sundhedsudvalget Bilag 2: Budgetønsker Sundhedsudvalget Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget drøftede de fremsatte forslag som går videre til politisk drøftelse på augustkonferencen med enkelte justeringer. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 13/10661 Journalnr.: A00 Sagsforløb: Nedlæggelse af klinik - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Holtoft Nedlæggelse af undersøgelsesklinikken på Rungsted Skole Resume Undersøgelsesklinikken på Rungsted Skole blev oprettet i år 2000 som et sidste led i den daværende centraliseringsplan for den kommunale tandpleje. Klinikken er nu nedslidt. Det er bekosteligt at opretholde driften af klinikken, og dens fortsatte eksistens nødvendiggør en delvis renovering inden længe. De driftsmidler, som forventes sparet ved nedlæggelsen af klinikken ønskes anvendt til at bedre vilkårene i omsorgstandplejen. Dette gælder både for omsorgstandplejebrugerne og for det tandplejepersonale, der udfører omsorgstandplejen. Forslag Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget sender følgende punkter videre til budgetdrøftelserne : 1. Undersøgelsesklinikken på Rungsted Skole nedlægges pr. 1. januar Kørselsordningen for Rungsted Skoles børn til tandbehandling bortfalder samtidig hermed. 2. Omsorgstandplejens service ændres pr. 1. januar 2014, så kun undersøgelser og meget små tandbehandlinger foretages der, hvor omsorgspatienterne bor. Al anden behandling foregår på tandklinikken på Vallerødskolen. Transportudgifterne finansieres af omsorgstandplejebrugerne selv. 3. Der anvendes i klinikassistent timer til pilotprojekt, der har fokus på bedre mundhygiejne hos omsorgstandplejebrugerne. Et projekt som skal danne grundlag for den fremtidige forebyggende indsats. Fra 2015 og frem øges timetallet til 125 klinikassistent timer årligt til den forebyggende opgave hos omsorgsklientellet. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 4. Der etableres loftlift i et behandlingsrum på tandklinikken Vallerødskolen samt loftlift i omsorgstandplejerum på Louiselund, Sofielund og Breelteparken. Derudover anbefaler administration, at Sundhedsudvalget godkender, at der ikke anvendes midler på udskiftning af defekt sugemotor førend der er taget endelig stilling til eventuel nedlæggelse af klinikken ved budgetforhandlingerne med den konsekvens, at undersøgelsesklinikken på Rungsted midlertidigt holdes lukket. Sagsfremstilling Undersøgelsesklinikken på Rungsted Skole: Den nuværende undersøgelsesklinik på Rungsted Skole har fungeret i 13 år. Alle Rungsteds skolebørn undersøges her, og de, der har behov for behandling, tilbydes en kørselsordning (til og med 7. klasse) til behandlingsklinikken på Vallerødskolen. Som nævnt ovenstående, er undersøgelsesklinikken på Rungsted nedslidt. Vi har i øjeblikket drift stop, da sugemotoren er brudt ned. Nedlæggelse af undersøgelsesklinikken kan af brugerne / deres forældre opfattes som et service tab. I de 13 år undersøgelsesklinikken har fungeret, har det dog allerede været sådan, at alle førskolebørn og ungdomsgruppen i Rungstedområdet udelukkende modtager hele deres tandplejetilbud på tandklinikken Vallerødskolen. Set fra tandplejens perspektiv vil nedlæggelse af undersøgelsesklinikken vil give mulighed for et bedre patient flow og et mere sammenhængende tandplejetilbud, da undersøgelser og behandlinger kan foregå samme sted. Omsorgstandplejen: Gennem de år, der har eksisteret omsorgstandpleje, er der sket betydelige ændringer i målgruppens tandstatus. Disse ændringer har medført, at der nu tegner sig et betydeligt større behandlingsbehov blandt de borgere, der er berettiget til at modtage det kommunale Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 omsorgstandplejetilbud. Det er derfor nødvendigt at få omsorgspatienterne bragt ind til behandling på en fuldt udstyret behandlingsklinik med de nødvendige faciliteter, inkl. adgang til røntgenoptagelser. For at behandlingerne kan udføres forsvarligt, er der behov for at kunne lifte kørestolsbrugere over i tandlægestolen. Det nødvendiggør etablering af loftlift. En stor del af omsorgspatienterne vil have brug for at få hjælper med. Se endvidere bilag 1. Der er samtidig et øget behov for at afsætte ressourcer til at bedre den daglige mundhygiejne hos omsorgspatienterne. En model for dette er beskrevet i bilag 2. Økonomi/personale Økonomiske konsekvenser: Vedr. Tandplejens budget: Der er i 2014 behov for bevilling på kr. Heraf kr. til loftlift på tandklinikken Vallerødskolen og kr. til pilot projekt vedr. mundhygiejne. Fra 2015 vil de foreslåede ændringer være udgiftsneutrale, se endvidere bilag 3. Dette er under forudsætning af, at omsorgsbrugerne selv betaler transporten til behandlingsklinikken. Såfremt forslaget ikke godkendes, vil der allerede nu være behov for kr. til køb af ny sugemotor og indenfor en kort tidshorisont også en ny kompressor som koster kr. Vedr. Center for Sundhed og Omsorgsbudget: Fra 2014 og frem behov for tilførsel af årlige driftsmidler på kr. til finansiering af timer for plejehjemspersonalets ledsagelse af omsorgspatienterne til behandlingsklinikken. Der er endvidere behov for etablering af loftlift på de tre plejecentre. I alt kr. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Bilag - Bilag 1 - Bilag 2. - Bilag 3 Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget drøftede det fremsatte forslag som går videre til politisk drøftelse på augustkonferencen. Udvalget besluttede derudover, at undersøgelsesklinikken på Rungsted kan holdes midlertidigt lukket indtil Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 Sundhedsudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/8592 Journalnr.: P20 Sagsforløb: Sundhedsudvalget - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Louise Hansen Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Resume I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 fremlægges med dette punkt, administrationens oplæg til strategier der kan sættes i værk i Hørsholm kommune for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af borgere over 65 år. Der har I Hørsholm kommune foregået et tværfagligt samarbejde, under ledelse af en konsulent fra KL s konsulentvirksomhed KLK. Samarbejdet er udmundet i et notat, med historiske fakta vedrørende indlæggelser og med forslag til strategiske indsatser, der kan forebygge fremtidige uhensigtsmæssige indlæggelser. Forslag Administrationen anbefaler, at Sundhedsudvalget tager punktet, samt det vedlagte notat, til efterretning. Sagsfremstilling Baggrund Som fremlagt ved KB-temamøde d. 25. februar 2013 om det nære sundhedsvæsen står Hørsholm kommune overfor en udfordring mht. uhensigtsmæssige indlæggelser blandt borgere over 65 år. Hørsholm Kommune ønsker at forebygge, at borgerne bliver uhensigtsmæssigt indlagt på sygehus. Borgere, der udsættes for en uhensigtsmæssig indlæggelse, risikerer en oplevelse af et sundhedsvæsen, der ikke hænger sammen eller giver mening, og der er en risiko for, at man efterlades en i en dårligere situation efter indlæggelsen. Formålet med dette arbejde, er derfor at skabe rammer for bedre livskvalitet for de ældre borgere i Hørsholm kommune. At forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, vil ligeledes være en langvarig samfundsøkonomisk investering, ligesom der vil være potentiale for at reducere evt. unødige udgifter i forbindelse med medfinansiering af Hørsholm Kommunes forbrug af sygehuse. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 Fakta om uhensigtsmæssige indlæggelser i Hørsholm kommune En uhensigtsmæssig indlæggelse defineres ud fra diagnosen man indlægges med. Der arbejdes ud fra 9 diagnoser, der er udvalgt da de stemmer overens med den data der udsendes til alle landets kommuner hvert kvartal, omhandlende uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser. I Hørsholm kommune er der især mange borgere der indlægges med diagnoserne; nedre luftvejssygdomme, knoglebrud og væskemangel. Målgruppen for den strategiske indsats, er begrænset til de ældre borgere over 65 år som Hørsholm Kommune er i kontakt med. Generelt set er forebyggelsespotentialet størst blandt de borgere, som landets kommuner i forvejen er i kontakt med. Analyser peger på, at kommunerne kender en stor del af de ældre borgere, der indlægges akut på medicinsk afdeling, genindlægges og som indlægges med såkaldte forebyggelige diagnoser. I 2012 var der i Hørsholm kommune 623 indlæggelser, der kunne have været forebygget, heraf var de 390 borgere over 65 år. Nedenstående tabel illustrerer de forebyggelige indlæggelser i 2011 og 2012 for målgruppen. De samlede sundhedsudgifter i Hørsholm Kommune er steget med kr. i perioden 2009 til I 2012 betalte Hørsholm Kommune kr. i medfinansiering. Hvis man alene ser på udgifterne på det somatiske område har der ligeledes været en stigning på i perioden Den samlede udgift på det somatiske område var i kr. (Dvs. eksklusiv psykiatri og sygesikring). Disse data danner grundlag for de foreslåede strategiske indsatser og de opstillede målsætninger, for den fremtidige reducering af uhensigtsmæssige indlæggelser. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Strategiske indsatser for forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser På baggrund af de gennemgåede data, blev der igangsat et undersøgelses- og analysearbejde på tværs af Sundhed og Omsorg, med hjælp fra KL s konsulentvirksomhed KLK. Dette arbejde er udmundet i rapporten Strategi for forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i Hørsholm kommune (bilag 1). I arbejdsprocessen er Seniorrådet (borgerperspektivet) samt praksiskonsulent og konsulent fra Nordsjællands hospital (samarbejdspartnere) blevet hørt, og deres bidrag er medtaget i dataindsamlingen. For at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser blandt ældre borgere over 65 år i fremtiden, foreslås det i rapporten at arbejde med en række strategier. Alle strategiske indsatser kan læses i vedlagte oversigtsskema, se bilag 2. I strategierne gennemgås det, hvilke allerede igangværende initiativer, der skal fortsætte, og hvilke initiativer, der foreslås igangsat. De fleste strategiske indsatser vurderes til at kunne gennemføres inden for den eksisterende driftsbevilling. Punkt 4 og 6 ønskes drøftet på budgetforhandlingerne til august. De i alt 9 strategier omhandler: 1. Tidlig opsporing og handling via triage. 2. Systematisk faldforebyggelse. 3. Opfølgende hjemmebesøg. 4. Styrket kvalitet af medicinhåndtering ansættelse af farmakonom. 5. Opkvalificering af medarbejdernes generelle kompetencer. 6. Kapacitetsudvidelse af de akuktte og subakutte tilbud i Hørsholm kommune. 7. Samarbejde med almen praksis. 8. Samarbejde med regionen. 9. Kommunikation med borgere. Økonomi/personale Økonomien omkring arbejdet med uhensigtsmæssige indlæggelser, vil i første omgang kræve en investering fra Hørsholm kommune. Det vil sige, at der på kort sigt vil være udgifter forbundet med arbejdet, herunder især ansættelse af farmakonom samt kapacitetsudvidelse af de akutte og subakutte tilbud. På længere sigt vil disse indsatser betyde besparelser. Administrationen vurderer, at det er realistisk at reducere omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser med 70 % over fire år. Som det ses af nedenstående tabel, svarer dette økonomisk set til 65 % af udgifterne der i 2012 blev brugt på uhensigtsmæssige indlæggelser for den udvalgte målgruppe. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 14

15 Dette giver, hvis alle strategier fortsættes/igangsættes og forløber succesfuldt, en mulig besparelse på i alt over de næste fire år. Besparelsen er dog afhængig af disse to budgetønsker, der er opstillet på baggrund af to af de strategiske indsatser fra rapporten: Styrket kvalitet i medicinhåndtering ansættelse af farmakonom. Kapacitetsudvidelse af de akutte og subakutte tilbud. Sagens tidligere behandling KB-temamøde d. 25. februar Bilag - Bilag 1: KL rapport - Strategi for forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i Hørsholm.pdf - Bilag 2: Skema over strategiske indsater Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget tog punktet til efterretning, og besluttede at punktet sendes videre til politisk drøftelse på augustkonferencen. Fraværende: Hanne Merete Lassen (C) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 15

16 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Bilag 1: Råderum Sundhedsudvalget Åben Bilag 2: Budgetønsker Sundhedsudvalget Åben Bilag Åben Bilag Åben Bilag Åben Bilag 1: KL rapport - Strategi for forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i Hørsholm.pdf Åben Bilag 2: Skema over strategiske indsater Sundhedsudvalget Torsdag den Side 16

17 Sundhedsudvalgets møde Lars Iversen (F) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Hanne Merete Lassen (C) Næstformand Birger Bøgeblad (V) Medlem Sundhedsudvalget Side 17

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 19.03.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU: Budget 2016-2019, Budgetforslag 3 Puljeansøgninger 2015 5 Program for

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 19-06-2012 Tirsdag 19.06.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm Torsdag 15.05.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2014 på Sundhedsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 30.03.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status forløbsprogrammer 2016 3 Status forebyggelsespakker

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 18.12.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Godkendelse af Sundhedsaftale 3 2015-2018 3 Sundhedspakke

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.09.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på forebyggelse af indlæggelser 3 Status på udgifterne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Usserød Skole Tirsdag 28.10.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 3 Ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 28.11.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Høringsvar til fælleskommunal politisk vision og

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-06-2013 Tirsdag 25.06.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 17. juni 2008 Tirsdag 17.06.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Tirsdag 04.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig.

Niels oplyste, at der i øjeblikket er en særlig bevågenhed omkring det nære sundhedsvæsen, som er både interessant og nødvendig. Referat Sted: Mødelokale D2 Dato: 05.11.2015 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Christian Skytt (SSK) Charlotte Kirkegaard (CKI) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 03.02.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Skolesportansøgning 3 Forslag til SU-puljen 2011 7 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 29.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3, 2013 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 29.10.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på det velfærdsteknologiske arbejde 3 Orientering af SSU

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 27.01.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25-06-2014 Onsdag 25.06.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SFKU, Budget 2015-2018: Råderum, budget-

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere