Handlingsplan for Udviklingskonsulent (jf. "Fægtning for alle" Politik for ) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. "Fægtning for alle" Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov."

Transkript

1 Handlingsplan for Udviklingskonsulent (jf. "Fægtning for alle" Politik for -15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.14) Arbejdstid for udviklingskonsulent fordelt på indsatsområder: Udviklingskonsulentens arbejdstid fordeler sig som følger indenfor indsatsområderne beskrevet i "Fægtning for alle - Politik for DFF's Breddeudvalg og B&U-udvalg -15" Indsatsområder i "Fægtning for alle" Timer % Timer % 1. DFF vil få flere til at fægte DFF vil udvikle frivilligheden i fægtesporten DFF har klubudvikling for øje DFF vil udvikle den sportslige dannelse DFF vil videreudvikle den faglige uddannelse Kontakt, rådgivning, service Disponibel / egenuddannelse Heraf: DIF Udviklingsprojekt (område 3) ATK-projekt (område 4) Med blåt = ændringer aftalt med DIF på midtvejsevaluering Arbejdsopgaver for Udviklingskonsulent fordelt på Indsatsområder: Nedenstående arbejdsopgaver varetages af Udviklingskonsulenten indenfor indsatsområder og målsætninger beskrevet i "Fægtning for alle - Politik for DFF's Breddeudvalg og B&U-udvalg - 15". Indsatsområde 1: DFF vil få flere til at fægte. DFF vil arbejde imod et bæredygtigt antal udøvere i fægtesporten, således at grundlaget for virksomheden i såvel forbundet som klubberne er stabilt. Målet er mere end 1650 fægtere ved udgangen af. Vestaftale - udviklings - og vækst Vestdanmark Konsulenten er controller og dokumentationsindsamler Konsulenten giver årligt Bestyrelsen input til aktivitetsindhold og mål for aftalegrundlaget. (udgår aftalt med DIF 11.14) 30 timer p.a. Bredde p.a. (evt. Skolelærerkursus - undervisningsmateriale udarbejdes og afprøves på skole m. min. 5 lærere - derefter klubledet (ndf). Skolen har modtaget 1 forbundstaske. (udgår aftalt med DIF 11.14) Hvervelejre - 4 stk. p.a. i Østdanmark med min. 15 deltagere pr. gang. Konsulenten står for koordination, administration og vejledningsbesøg i samarbejde med klubber. 40 timer 40 timer p.a. Fordelingsnøgle) (kt. 4030) 1

2 Skolelærerkursus - klubmateriale m. trænervejledning m.h.p. klubgennemførelse. Inden udgangen af er en lærervejledning til klubtrænere udarbejdet og min. 1 klub har undervist 5 lærere på en skole. Skolen har modtaget 1 forbundstaske. (udgår aftalt med DIF 11.14) 1 Fægtekursus på Hærens Officersskole eller et lærerseminarium. pr. år. Evt. 1-2-træner-kursus kun med fægtedel. Deltagermål: Min. 15. Varighed: 6-8 timer. (udgår aftalt med DIF 11.14) DIF-Kommunepartnerskab om kompentenceløft for idrætslærere Produkter: Kursusbeskrivelse, trænervejledning, undervisningsmateriale til kursister. Klar til skoleåret DIF søtte til produktudvikling kr samt gratis tryk (on demand). UK skal selv gennemføre de første 1-2 kurser á 3 dage for test af produkter i (eller 2016). Materialer pr. skole DIF støtte kr. 500 (taske til hver skole) For nærmere se partnerskabsaftale med DIF. Skolepakker. Inden udgangen af er et salgsmateriale udført og et set-up for salg til skoler af Leon-Paul-tasker (e.lign. plastikkoncept) er udarbejdet og min. 4 skoler/institutioner har købt tasker. 40 timer 25 timer 95 timer 35 timer Indsatsområde 1: Samlet planlagt tidsforbrug 2104: 135 : 170 Indsatsområde 2: DFF vil udvikle frivilligheden i fægtesporten (kt. 4030) (Kt. 4030) (indkøb af egne tasker til DFF) DFF forsætter sin indsats med rådgivning, vejledning og inspiration til klubbernes udvikling af frivillighed. Dette sker primært gennem Udviklingskonsulentens vidensformidling. DFF har inden udgangen af flere inspirationsmaterialer til frivillighedsstrategier for klubber. DFF har kursustilbud om frivillighed inden. Vidensdeling på hjemmeside(samt klubbesøg, Nyhedsbrev ect.). Eksisterende temasektion på hjemmeside opdateres. DFF er orienteret om, at DFF er i gang med ny hjemmeside, som vil kræve mere tid at udvikle/opdatere i. Konsulenten bistår Bestyrelsen med idéudvikling af Forbundets frivillighedsstrategi primært i f.h.t. klubniveau og handlingsorienteret. Kursus for klubber er udviklet og udbudt i med min. 10 deltagere. Kursus over 2 aftener - 8 timer. Gerne på tværs af forbund i KUF. 10 timer 30 timer 40 timer 30 timer Indsatsområde 2: Samlet planlagt tidsforbrug 2104: 40 : 70 Indsatsområde 3: DFF har klubudvikling for øje 3000 (kt ) DFF støtter klubudvikling gennem vejledning og økonomisk støtte til udviklingsprojekter via Udviklingsprojekt med DIF, Udviklingskonsulentens arbejdsopgaver samt gennem DFF's Udviklingspulje. DFF har 5 nye klubber inden udgangen af - 4 klubber gennem DIF Udviklingsprojekt samt 1 klub, som 2

3 gerne er placeret i Vestdanmark. DIF Udviklingsprojekt "Koncentreret fokus" "Flere fægtere i nye klubber" Samarbejde med projektleder-ansatte og de 4 nye klubber om: : 500t : 600t ?: ?: Udvalg eller særkonti? Årlig handlingsplan med delmål i f.h.t projektmål Sparring om geografisk placering i f.h.t. knowhow Bistand til rekrutteringsaktiviteter til projektleder Drejebog for klubstart udvikles i samarbejde med projektleder. Plan for materielindkøb Opbakning ved skole - og kommunekontakt Deltage til træninger som "forældreprikker"(efter behov) - jagte frivillige på stedet. Støtte til 1-2-træner-kursusafholdelse Koordination med eksisterende klubber Rådgivning af klubledelser Møder med klubbestyrelser Kurser for klubbestyrelser (ledelse, administration, rekruttering og fastholdelse medlemmer og frivillige). Bistand til fastholdelsesaktiviteter til klubber Startpakke til bestyrelsesarbejde. Vejledning om IT-løsninger (ikke teknisk). Deltage i styregruppemøder fra. (Evt. Fordelingsnøgle) Klubbesøg - 8 eksisterende klubber besøges i. 12 klubber besøges i. Udover præsentation af DFF produkter sættes spot på et af klubben valgt emne: Ledelse, klubmiljø, rekruttering, økonomi, frivillige, årshjul ect. Endvidere "ambulancebesøg". 1 Udviklingsprojekt p.a. i klubber (Udviklingspulje). F.eks. Rekruttering eller fastholdelsesprojekt, GIFU. Indbefatter 1-3 klubbesøg samt økonomisk støtte fra Udviklingspuljen Kvikkasse (Udviklingspulje) 6-8 årlige donationer til småprojekter i klubber. Udviklingspulje Øst: Indholdsbeskrivelse i samråd med Bredde - og B&U-udvalg, sagsbehandling, revidering. 1 ny klub udenfor projekt inden udgang af - helst i Vestdanmark. Konsulenten bistår med rådgivning. Økonomisk støtte efter samråd med Breddeudvalg. : 90t : 120t Indsatsområde 3: Samlet planlagt tidsforbrug 2104: 650 : 805 Indsatsområde 4: Kt kr. 30 timer p.a p.a.(kt. 3001) 15 timer p.a p.a. (Kt. 3005) 15 timer p.a. 25 timer (kt. 3000) DFF vil udvikle den sportslige dannelse. DFF vil udvikle et Aldersrelateret træningskoncept for alle, som i er implementeret i DFF's træneruddannelse og mindst 5 klubber. (Evt. Fordelingsnøgle) 3

4 DFF vil sikre et bredt, komplet stævneudbud på alle våben og for alle aldre, hvor Danmarksmesterskaber udgør pyramidens top. ATK - beskrivelsesarbejde og projektkontaktperson B&Ukt : kr. (yderligere mål og opgaver findes i projektbeskrivelse) 300 timer Projektøremærket beløb? ATK - implementering - 5 klubber anvender ATK inden udgangen af. (yderligere mål afventer projektleder og projektforbund) 70 timer p.a. B&U Kontraktudarbejdelse, klubbesøg (møder, foredrag), regionale orienteringsmøder, certificering. ATK - implementering - træneruddannelse i DFF's Uddannelsesbeskrivelser, kursusmaterialer og kursusindhold er tilpasset ATK. Børneranglistediplomer - diplom for deltagelse ved ranglistestævner t.o.m. dreng-pige. Udgift til tegninger. Se nærmere dok. "Idéer til bestyrelse og udvalg". Regionale Cupper Videreudvikling af Kårdecup (øst) med flere ansvarlige klubber (grand prix på Sjælland). Samordning af stævner i fælles invitation via klubkontakt - Kårdecup, Holbæk Cup, Aarhus og Skrydstrup Cup. Alle med 6 50t 50t 50t. 20t. p.a. afdelinger. Indsatsområde 1: Samlet planlagt tidsforbrug : 440 : 190 Indsatsområde 5: Bredde DFF vil videreudvikle den faglige uddannelse 500(kt ) 300 ( ) DFF vil sikre regelmæssige og relevante uddannelsestilbud til klubberne, hvor træneruddannelse står i centrum. DFF vil udvide uddannelsespakken med udvikling af introduktionskurser, der kan køres selvstændigt af klubberne. DFF vil integrere sit aldersrelaterede træningskoncept i DFF's Træneruddannelse. 1-2-træner-implementering - Trænerseminar Øst - 1 orienteringsmøde (forår), 1 kursus i selvkøring (vinter). Min. 6 delt. pr. gang. : 80t. : 30t. 300 p.a. (kt. 3011) DFF-afholdte 1-2-kurser i og - gerne i Jylland. 1 medio, 1 ultimo. Min. 8 deltagere pr. gang. - Restopgaver fra Markedsføring. - 1 klub skal i selv have afviklet 1-2-træner uden DFF. Trænerkursus Niv 1 (2 weekends) - 1 kursus. 2 kurser : 35t (kt

5 . Min. 7 delt. pr. kursus. 1 af kursusrækkerne skal være med anden underviser end landstræner, så erfaringer spredes. Trænerkursus Niv. 2 (2 weekends) - 1 kursus. Min. 5 delt. Trænerkursus Niv. 3 (3 weekends) - 1 kursus. Min. 3 delt. Trænerseminar Øst. 2 årlige kursusaftener. 7 deltagere pr. gang i. Kursus for udenlandske trænere. Velkommen til dansk fægtning. Konsulenten har inden udgangen af udviklet og afholdt et kursus for udenlandske klubtrænere/landstrænere. Varighed 5 timer. Deltagere min. 2. Udsendelse af 2 trænere til FIE-kursus eller udlandspraktik i DIF-kurser Min. p.a.: 2 trænere Niv.1, 1 Niv. 2, 1 Niv 3. Sidste kun i og med 50% betalt af DFF. Ophardt stævnelederkursus 1 gang årligt - min. 6 deltagere pr. gang. Varighed: 6 timer. Konsulenten arrangerer kurset. Kombineres hvis muligt med Klubadministratorkursus 3 timer. Min. 8 deltagere. Ophardt - stævnetilmeldingsmanual (klubadministrator) på dansk. Inkl. tips og tricks er udarbejdet og tilgængelig på hjemmesiden : 130t. 90t - ) (kt ) : 20t. 150 (kt ) Ultimo 20t. 20t. 30t. 20t Ultimo 15t p.a.(kt. 3011) (k.t ) p.a.(kt. 3011) Dommer for dummies UV-materiale er tilgængeligt for klubber. Introkursus til selvstændig afvikling i klubber. Materiale trykkes i 150 eks. og sendes til klubberne. Hjemmesidekursus for frivillige i DFF afholdes 1 gang årligt. Min. 4 deltagere. Varighed 2 timer. Medio 20t. Indsatsområde 5: Samlet planlagt tidsforbrug 2104: 225 : 205 Område 6: Kontakt, rådgivning, service 5t.p.a. 350 (kt i ). Konsulenten holder kontakt, rådgiver og servicerer løbende klubber, markedsfører aktiviteter, forestår vidensdeling. Konsulenten holder kontakt til bestyrelse, udvalg, DIF, sekretariatsfunktion og adm.leder i udviklings - og organisationsøjemed og planlægger, koordinerer og evaluerer sit arbejde med sammen med ovenstående. Konsulenten varetager begrænsede administrative opgaver, herunder Fordelingsnøgleindberetning, og deltager på kurser og seminarer m.h.p. videreuddannelse. Dette foregår telefonisk, ved møder, ved fremmøde til udvalgte -15 DFF-aktiviteter, på hjemmeside og via månedlig epost og 4 årlige nyhedsbreve. 100t p.a. Planlægning, kursusdeltagelse og administration 60t p.a. 5

6 Område 6: Samlet planlagt tidsforbrug 2104: 160 : 160 Område 7: Disponibel tid / egenuddannelse Konsulenten friholdes til p.t. ukendte, mindre projekter eller medarbejderuddannelse i. Område 7: Samlet planlagt tidsforbrug 50t 500 p.a. Kt.???? 6

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening

HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening HJÆLPENDE HÆNDER Dansk Firmaidrætsforbund står klar med hjælpende hænder til dig og din forening 1 FORORD Spil på hele banen Har I kendskab til hvor meget hjælp, I kan hente i Dansk Firmaidrætsforbund?

Læs mere

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé 38 8200 Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende

Læs mere

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Den Danske Billard Union

Den Danske Billard Union Kursuskatalog 2012/2013 Side 2 Forord vil med dette kursuskatalog gerne være med til at højne standarden inden for dansk billard. Det være sig inden for: foreningsledelse billardinstruktion, klubinstruktion,

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: FoodNet et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere