Bjarne Corydon, resultatminister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjarne Corydon, resultatminister"

Transkript

1 Bjarne Corydon, resultatminister Formålet med en»normalisering«af lærerne var at sikre, at lærernes arbejdstid kan bruges bedst muligt til at lære eleverne mest muligt, siger Bjarne Corydon.»Jeg synes, at lærerne skal acceptere ting og forløb, som de nu er. Man skal forstå sin omverden, sådan som den er.«af Thorkild Thejsen og Hanne Birgitte Jørgensen Han kan noget med sin lillefinger, finansministeren. Noget han er så stolt af, at han vil fortælle om det om 20 år. Han vedgår sig det fulde ansvar for sine politiske handlinger med»normalisering«af lærernes arbejdstidsregler og for lovindgrebet efter lockouten sidste år. For folkeskolen er måske det vigtigste samfundsanliggende overhovedet, mener Bjarne Corydon. Den nye skolelov med helhedsskole og flere undervisningstimer til lærerne handler ikke om økonomi. Det handler om kvalitet, forsikrer han. Det med ministerens lillefinger vender vi tilbage til, for også det handler om folkeskolen og den reform, som han er overbevist om vil blive god for alle»i de lange løb.folkeskolereformen har et kvalitetssigte«, siger regeringens stærkeste socialdemokrat.»reformen er ikke et led i en økonomisk politik,«understreger han. Men efter et par sekunders pause følger fortsættelsen:»selv om man næsten kan blive filosofisk skør af at tænke over, om ikke alting på Jorden også handler om økonomi.«en dyrere folkeskole Klokken er 18, vagten i receptionen har slukket og er gået hjem, så vi har fået besked om at ringe på ministersekretærens mobiltelefon, når vi står foran Finansministeriet. Der står kaffe og danskvand på bordet, og et kvarter efter kommer ministeren halsende ind ad døren. Udstyret med kuglepen og kinabog sætter han sig smilende, parat til at blive interviewet om overenskomstforhandlinger, lovindgreb og den danske model. Om skoleledelse og Finansministeriets overvågning af skolereformens implementering og om den socialdemokratiske mening med det hele.»undskyld forsinkelsen. Der var lige et par småting, jeg skulle have på plads ovre på Christiansborg, men fyr løs,«siger Bjarne Corydon og signalerer veloplagt, ustresset ro. Det skal hurtigt vise sig, at der også er grænser for, hvad han vil tage ansvar for, kommunerne må også bære sin del. Det er rigtigt, at Finansministeriet i sit udspil til de statslige overenskomstforhandlinger i 2013 ønskede at gøre op med lærernes arbejdstidsaftaler, og det er ikke mærkeligt, at staten og kommunerne koordinerede deres indsats, mener han. Men han har ingen mening om, hvorfor KL ønskede af gå hele vejen for at komme af med den arbejdstidsaftale, som kommunernes chefforhandler Mads Lebech i 2008 kaldte en ubureaukratisk kulturbryder, og som Michael Ziegler året efter gav topkarakter på tv. 1

2 »Det er jo ikke nyt, at KL har ønsket at komme derhen, hvor vi landede. Men helt grundlæggende er det op til KL at svare på, hvad de har ment i forskellige instanser. Det er deres bord,«siger han.»vi stillede vores krav i statsligt regi. På en række områder var der så sammenfald, og selvfølgelig har der været en tæt dialog mellem KL og regeringen, alt andet ville være mærkeligt. Forskellige regeringer og kommunerne har diskuteret lærernes arbejdstidsforhold, så jeg ved ikke, hvor overraskende det i grunden var. Men det er mest rimeligt, at KL tager ansvaret for, hvad kommunerne mener.«i regeringens 2020-plan om modernisering af den offentlige sektor nævner I lærernes arbejdstid som eksempel, hvad er meningen med det?»som ansvarlig for hele den offentlige økonomi gør regeringen sig løbende overvejelser om, hvordan tingene kan gøres bedre og billigere. Men skolereformen lå altså ved siden af økonomimålet, og vi endte jo også med en folkeskole, der bliver dyrere, end den var før. Hele folkeskolereformen har et kvalitetssigte. Den er ikke et led i en økonomisk politik for Danmark.«KL skal forklare, hvad det skete på skoleområdet sidste år, siger du. Men I samarbejdede jo. Og det lå ikke alene i KL s krav, men også i dine og Moderniseringsstyrelsens, at I ville helt af med lærernes arbejdstidsaftale?»ja, det er rigtigt. Vi havde et krav om ikke længere at have det redskab, som udgjordes af den type arbejdstidsaftale, man har kendt på området. Det er et ønske, der har været gjort gældende overårtier af forskellige regeringer. Det var det, vi kaldte normalisering, det var der jo mange, der lagde mærke til,«fortsætter han. Men som socialdemokrat går du vel ind for, at fagbevægelsen er med til at tage ansvar? At man laver en aftale, som begge parter forpligter sig til at gå hjem og få til at fungere?»ja, selvfølgelig, det er idealet,«svarer Bjarne Corydon.»Sådan fungerer det danske arbejdsmarked heldigvis oftest, og almindeligvis ordner vi vores overenskomstforhold gennem aftaler. Konflikt, lockout og ultimativt lovindgreb må absolut være undtagelsen.«og det historisk konkrete er, at Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening i årtier har lavet aftaler, som de har forpligtet sig til at forsvare og få til at fungere. Men i 2013 forlangte både KL og Moderniseringsstyrelsen at få arbejdstidsaftalen helt fjernet.»det er fuldstændig rigtigt. Sådan er arbejdsmarkedsforholdene jo også. At man kan være i en situation, hvor den ene part har et krav, som man af forskellige årsager finder så vigtigt, at man er villig til at gribe til konflikt, hvad enten det så er strejke eller lockout. Det var så tilfældet for os på det statslige område og for kommunerne i forhold til folkeskolen i Det er da ekstraordinært, det er jeg ikke uenig i. Men i hvert fald for statens vedkommende hang situationen sammen med regeringens uddannelsespolitiske ambitioner.«i besluttede altså, at I ikke ville gå på kompromis? Vi vil have alt denne gang, sagde I. 2

3 »Sådan vil jeg ikke udtrykke det. På statens område blev jeg også mødt med fuldstændig firkantede og klart ultimative krav, som ville have udløst strejke på stedet, hvis jeg havde stukket stortåen ind over stregen,«siger Corydon. Der er der ikke noget mærkeligt i, understreger han. Som part udtager man krav, som man lægger afgørende vægt på. Det sker på begge sider af bordet.»så må man prioritere og vælge de kampmidler, der er til rådighed og som passer til kravene og situationen.«på Finansministeriets hjemmeside kan man i en historisk redegørelse læse, at lockoutvåbnet kun er meget sparsomt benyttet i den offentlige sektor og kun er brugt som et modtræk mod en allerede etableret strejke. Bjarne Corydon kender ikke beskrivelsen, men mønstret er sikkert korrekt konstateret, siger han.»kernen i den danske arbejdsmarkedsmodel er, at ligesom der er principiel mulighed for at strejke, er der også principiel mulighed for at lockoute. Men over og under det forhold ligger den danske tradition, at ingen af parterne ønsker nogen af delene. Og sædvanligvis klarer man sig også uden strejke og lockout.«behov for oprustning Men hvad var det, der var så vigtigt, at regeringen var parat til både at lockoute og at ophæve lærernes arbejdstidsaftale ved lov, vil vi vide. Skete det for at klemme flere undervisningstimer ud af lærerne?»formålet med kravet om normalisering af lærernes arbejdstidsregler var jo grundlæggende at sikre, at lærernes arbejdstid kan bruges bedst muligt til at lære eleverne mest muligt. For mig handlede det om at sikre grundlaget for, at vi får den bedst uddannede generation i danmarkshistorien. Helt i tråd med regeringens reformer på hele uddannelsesområdet. Så da vi valgte at tage det alvorlige skridt at varsle lockout, var det fordi, indførelsen af nye arbejdstidsregler for lærerne er en afgørende forudsætning for at kunne tilbyde vores børn og unge den bedst mulige uddannelse. Det er jo ingen hemmelighed, at KL og regeringen var enige om, at lærernes tidligere arbejdstidsregler var en afgørende barriere for at anvende lærerresurserne fleksibelt og effektivt og dermed for, at vi kan få mest og bedst mulig undervisning og samvær med eleverne for de betydelige resurser, vi bruger i undervisningssektoren, herunder i folkeskolen. Vi lockoutede, fordi vi følte, at tiden var inde til en gevaldig oprustning i vores uddannelsessystem på kryds og tværs af mange forskellige områder.«og hvad går jeres oprustning ud på?»den går ud på, at vi reformerer hele samfundet, og en ændring af rammerne for arbejdet i uddannelsessystemet har været en afgørende forudsætning for at få det løft, vi ønsker os. Som socialdemokrat føler jeg et særligt ansvar for, at den offentlige sektor udvikler sig, så den lever op til de idealer, jeg tror på.«bjarne Corydon har mange politiske idealer for den offentlige sektor, understreger han. Men ét af dem står over alle andre,»og det er det, der i sidste ende kommer ud til borgerne.«3

4 Det er der folk, der opfatter som kontroversielt, men det er banalt, mener han.»for hvis man tror på vores samfundsmodel, så må man gå forrest for at få tingene til at fungere bedst muligt. I den sammenhæng er uddannelse vigtig, og enhver ved, at kvaliteten i skolen i bred forstand skyldes lærerne. De er måske den mest afgørende parameter for, om skolen lykkes eller ej.«og jeres sats med indgrebet var så, at lærerne nok ville blive sure et stykke tid, men at det i det lange løb bliver godt for skolens kvalitet?»det første er forkert, men det andet er rigtigt. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver godt i det lange løb både for eleverne og lærerne. Jeg taler igen i forhold til det statslige område, men gad vide om de ikke siger noget lignende i kommunerne. Konfrontationen kan jo være et udtryk for, at man var nået til et punkt, hvor man følte, at for at komme videre og have en realistisk mulighed for at nå det mål, som, vi finder, er af samfundsmæssig betydning, så måtte vi forbi den her forhindring.«skoleledernes formand erkendte på et tidspunkt, at lederne ikke har udnyttet arbejdstidsaftalen fuldt ud. Kunne det ikke pege på, at reformen kunne være blevet realiseret, hvis bare der var skoleledere, der brugte mulighederne bedre?»jeg vil ikke stå på mål for, at alle skoleledere fuldt og helt har udnyttet det ledelsesrum, de måtte have haft, men jeg tror, du skal stryge ordet bare. Jeg konstaterer, at skolelederne har været bredt interesseret i at komme af med arbejdstidsaftalens bindinger, og jeg oplever, at danske skoleledere og skoleledernes ledere i kommunerne har appetit på at få et større ledelsesrum, så nu får de det ledelsesrum, man har på andre offentlige arbejdspladser i Danmark. Det synes jeg er godt.«en lillefinger med i spillet Og så er det i øvrigt på tide for alle parter at komme videre at lægge sidste års konflikt bag sig og anerkende situationen, som den er, mener Bjarne Corydon.»Jeg synes, at lærerne skal acceptere ting og forløb, som de nu er. Man skal forstå sin omverden, sådan som den er,«siger han. Realiteten er, at folkeskolen aldrig har været omgærdet af større, positiv national opmærksomhed end nu. Det kan man blandt andet se af stemmetallene i Folketinget, da skolereformen blev vedtaget, lyder vurderingen.»der er ikke nogen, der har ønsket en lockout eller et lovindgreb, og guderne skal vide, at enhver kan se, at det ikke var et gevinstpræget forløb. Men det er så den nye situation, efter at der er indført en folkeskolereform. Vi har et flertal bag loven, der er så bredt, at vi kunne ændre grundloven, hvis vi havde lyst,«siger ministeren. Og så følger lillefingerforklaringen: 4

5 »Når jeg bliver spurgt, hvad der er det vigtigste, jeg har været med til, og hvad jeg gerne vil huskes for om 20 år, så siger jeg, at det er den lille lillefinger, jeg havde med i spillet om folkeskolereformen. Jeg var med inde over slutforhandlingerne med de borgerlige partier for at få det hele til at gå i hak, og du finder ikke en dansker, som ikke synes, at skolen nok er det vigtigste af alle samfundsanliggender, derfor er jeg så stolt over min medvirken.«hvordan hænger det sammen med, at I gennemførte en såkaldt normalisering af lærernes arbejdstid, som flere arbejdsmarkedsforskere har problematiseret? Normalisering er et følelsesladet udtryk, der ser bort fra, at der er store forskelle fx på sygeplejerskens og lærerens normale arbejde, advarede de»jeg kan ikke se, at det er spor odiøst at anvende udtrykket normalisering i forhold til den almindelige diskussion af arbejdsmarkedsforhold. Den arbejdstidsaftale, som ikke findes mere, var en vidtgående binding på anvendelsen af lærernes arbejdstid. En binding, man ikke kender fra andre dele af arbejdsmarkedet, hvor det ikke er overenskomststof, hvilke opgaver medarbejderne skal løse i deres arbejdstid. Jeg er overbevist om, at de nye arbejdstidsregler vil danne en bedre ramme for lærergerningen, som er den måske vigtigste og mest meningsfulde overhovedet,«siger Corydon og understreger, at»skolen er et samfundsmæssigt knudepunkt, hvor fejl over for elever kan koste resten af livet, og hvor succes også virker resten af livet. Derfor er lærernes indsats så vigtig.«ser du ikke en risiko for, at lærernes professionelle råderum, forsvinder, når ledelsesrummet udvides?»den modsætning er både en tragedie og en fejl. Sådan oplever jeg det overhovedet ikke hos andre faggrupper. Her i huset for eksempel er der et meget markant ledelsesrum, skal jeg hilse og sige. Lederne stiller meget store krav, og samtidig er medarbejdernes faglighed helt i top. Rummet for at udfolde sin professionelle faglighed er stort, og kravene til, at man er langt fremme, både i det økonomiske og i det procesmæssige er forudsætninger - ikke modsætninger. Et vitalt udnyttet ledelsesrum og høj faglighed går hånd i hånd i rigtig mange af de virksomheder, der klarer sig allerbedst i Danmark.«Reformer der aldrig bliver til virkelighed Regeringen er optaget af, at reformen kommer til at virke efter intentionerne, understreger Bjarne Corydon flere gange.»danmarkshistorien er fyldt med flotte reformer, der aldrig er blevet til virkelighed. Utroligt mange gange har man vedtaget ting og så tænkt, nu har vi løst samfundets problemer. Ti år senere må man så konstatere, at det, der skete i virkeligheden, intet havde at gøre med intentionerne. Det er ikke, fordi der var onde mennesker, der saboterede dem, simpel sammenligning viser, at det sker i alle lande til alle tider. Derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at det ikke bliver sådan med skolereformen.«det er»fuldstændig naturligt,«at Finansministeriet følger udviklingen tæt, mener han.»vi prøver at være med i implementeringen af en række reformer, for Finansministeriet jo ikke bare et økonomisk ministerium, vi er et resultatministerium,«siger Bjarne Corydon. 5

6 »Vi er et resultatministerium,«gentager han.»i hvert fald vil jeg gerne have, at det skal være sådan.«ud over at holde styr på pengene har Finansministeriet det samlede ansvar for den offentlige sektors udvikling. Et klassisk finansministerium begrænser sin rolle til at sige nej, hver gang noget koster for meget. Men et moderne finansministerium interesserer sig også for at få så meget som muligt for de penge, der gives ud, argumenterer resultatministeren.»ikke mindst som socialdemokrat mener jeg, at det er vigtigt. For ét er, at der er styr på den offentlige økonomi, noget andet er jo, at der er styr på den offentlige velfærd. Den rolle skal vi spille som resultatministerium, og det har jeg det meget godt med. Derfor følger vi implementeringen af folkeskolereformen. Hvis du spørger til, hvad mit ideelle samfundsbillede er, så er Finansministeriet et resultatministerium, som uden at det ender på forsiden af Politiken, sørger for at drive den offentlige sektor fremad og sørger for at de mange reformer faktisk også bliver til noget i virkeligheden,«fortsætter han.»traditionelt har Finansministeriets rolle været, at sørge for, at kassen stemmer, men folk her fra huset skal ikke deltage i møder for at sikre, at der ikke bliver brugt en 25 øre for meget. I dag er Finansministeriet et fællesskabsministerium. Vi varetager hensyn, som ellers ikke har nogen repræsentanter. Vi varetager almene, tværgående hensyn. Min vision er at prøve at udvide den fællesskabsinteresse, vi varetager til også at handle om det, vi får for pengene. Vi har bygget velfærdssamfundet op over et århundrede; det har i meget høj grad været lag på lag på lag, og ordning på ordning på ordning. Meget er løst ved, at bevillige flere midler. Det bliver vi ved med, og vi prioritere uddannelse stort. Det næste skridt må vel så være, at alle os, der går ind for det fælles i samfundet, vi må bevise, at det offentlige system kan levere kvalitet. Det rager de borgerlige, for dem kunne det hele lige så godt være privat.«bedre end de borgerlige Hvad er forskellen på det, regeringen har gennemført og vil gennemføre, og det den borgerlige opposition vil?»ja, burde jeg jo om nogen kunne fortælle det, for jeg sidder jo med ved mange forhandlinger,«svarer en storsmilende Corydon.»Konkret vil jeg sige, at vi har gennemført en noget mere vidtgående reform af skolen, end det der blev lanceret af Lars Løkke før regeringsskiftet. Jeg tror, at de fleste vil anerkende, at vi står for en meget større forandring af skolen, end den de borgerlige lagde op til. Vi har gennemført en mere vidtgående forbedring set fra børnenes perspektiv. I hvert fald det perspektiv, de forhåbentlig har, når de er færdige med at være børn.«har du aldrig været i tvivl undervejs med konfrontation, lockout og lovindgreb?»selvfølgelig har jeg det. Det var et meget voldsomt forløb og en meget voldsom konflikt i Som regering foretager man kun et lovindgreb af nød og nødvendighed, det kan aldrig være en venstrehånds-lillefingers-beslutning. Længe var det jo vores håb, at parterne kunne finde en anden vej ud, men til sidst havde lockouten varet så længe, at det ikke kunne gå 6

7 længere. Det kunne enhver mærke, der satte fingeren i jorden, lyttede til børn og forældre og så at afsluttende prøver var truet. Et indgreb har en stor politisk pris.«samtalen med Bjarne Corydon foregik i marts 2014 som baggrundsinterview til bogen»lærernes kampe kampen for skolen«. Ministerens rettelser er ført ind den 14.august. 7

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner Tale ved Christiansborg 11. april 2013 Kære venner I dag gør vi status. Vi gør status over de 10 dages faglige kamp, som vi er blevet presset ud i. Vi gør status over 10 dage med et væld af fællesaktiviteter

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Folkeskolen er i gang med en nødvendig kulturændring

Folkeskolen er i gang med en nødvendig kulturændring Folkeskolen er i gang med en nødvendig kulturændring Der er ikke et eneste element i skolereformen, som der ikke allerede er nogle lærere, der arbejder med. Forskellen er, at der nu bliver nogle måder,

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Beretning efterskolen 2013

Beretning efterskolen 2013 Beretning efterskolen 2013 Noget af det værste efterskoleeleverne ved er lærerhumor/lærerjokes som kan opleves som den særlige humor, der foregår på lærerværelserne rundt om i landet - vores er sikkert

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

2. Kompetencer som selvstændighed, initiativrigdom, faglig specialkompetence og faglig ledelse lønnes godt.

2. Kompetencer som selvstændighed, initiativrigdom, faglig specialkompetence og faglig ledelse lønnes godt. Lav løn på grund af køn Af Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen Bragt i Berlingske Tidende den 2. maj 2008 Jeg vil som formand for landets jordemødre hermed fremsætte en påstand: De offentlige

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1 Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: Implementering af ny folkeskolereform Ansvarlige for projektet Projektejer Annie Noes Projektleder Hanne Holstein Ipsen Projektidé Regeringen har med reformudspillet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre.

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre. Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013 Kære forældre. Finansministeriet og dermed regeringen har som nævnt varslet lockout fra 1. april 2013 for lærere ved en række skoler fx friskoler, privatskoler

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Folketingets nye debatform skuffer - Retorikforlaget. Skrevet af Marcus Lantz Tirsdag, 04. marts :31

Folketingets nye debatform skuffer - Retorikforlaget. Skrevet af Marcus Lantz Tirsdag, 04. marts :31 Formålet med den nye spørgetime med statsministeren er at skabe en principiel debat hvor de overordnede strømninger i dansk politik kan tages under behandling. Men oppositionens partiledere stiller stadig

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Synlig rengøring efter folkeskolereformen

Synlig rengøring efter folkeskolereformen 1 SYNLIG RENGØRING EFTER FOLKESKOLEREFORMEN Synlig rengøring efter folkeskolereformen Et inspirationskatalog til bl.a. rengøringsledere, rengøringsassistenter og skoleledere Torben Milandt, 3F torben.milandt@3f.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Generalforsamling 2013. Strukturændringer i Varde Kommune

Generalforsamling 2013. Strukturændringer i Varde Kommune Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen

Læs mere

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014

Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Valgavis Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit Barn Din skole Dit valg Søren Oldenburg Jeg er far til to børn på Kulsbjerg skole: Andrea, der efter sommerferien starter i 4. klasse i Nyråd, og Villads, der skal

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere