DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER"

Transkript

1 DEL 1 KOM I GANG MED ONDUTYPLANNER Introduktion af ord og begreber Sæt organisationen op i programmet Registrér jeres stamdata Vejledning til OnDutyPlanner

2 INDHOLD Indledning... 2 Dette kan OnDutyPlanner gøre for Dig... 2 Ord og begreber i OnDutyPlanner... 2 Niveauer og muligheder i organisationsoversigten... 4 Trin 1: Vi ser på vores egen organisation... 4 Beskriv dine behov og ønsker til din vagtplanlægning... 5 Præsentation af vort firmaeksempel... 6 Opsamling og tjekliste... 8 Trin 2: Vi sætter vores firmaeksempel op i organisationsoversigten... 8 Sådan opretter du afdelinger... 9 Sådan opretter du områder Sådan opretter du kategorier Opsamling Trin 3: Vi opretter stamdata for vore medarbejdere Sådan indtaster du Generelle stamdata Sådan indtaster du Interne stamdata Opsamling Hvordan kommer jeg videre med min vagtplanlægning?

3 INDLEDNING Velkommen til præsentationen af OnDutyPlanner for dig, der er førstegangsbruger af programmet. Som du kan se i indholdsfortegnelsen, er dokumentationen til OnDutyPlanner delt i fire separate vejledninger: Del 1 starter med opsætning og tilpasning. Hvordan får vi beskrevet vores organisation for programmet på en hensigtsmæssig måde? Del 2 tager skridtet mod tilrettelæggelsen af vagtplanerne. Hvordan laver vi effektive vagtplaner, der beskriver vore skift? Del 3 omhandler de daglige gøremål for vagtplanlæggeren og giver forskellige eksempler på gængse vagthandlinger i OnDutyPlanner. Del 4 er din reference, når du skal finde en bestemt menu eller funktion i OnDutyPlanner. Meningen med denne del 1 er, at få din organisation repræsenteret i programmet på en måde, der snart vil gøre det muligt for dig som vagtplanlægger, at udnytte programmets muligheder til fulde. Med andre ord starter vi dér, hvor Gamma Partners konsulent netop har afsluttet installationen af OnDutyPlanner hos Jer. Før du kan begynde at bruge OnDutyPlanner i din daglige vagtplanlægning, skal programmet vide, hvordan din organisation er sammensat og hvilke overenskomster, dine medarbejdere er omfattet af. Denne type grundlæggende oplysninger kalder vi stamdata og disse må manuelt indtastes i programmet, inden vi kan gå i gang med den egentlige vagtplanlægning, som emnet for denne første del grænser op til. DETTE KAN ONDUTYPLANNER GØRE FOR DIG Har du for eksempel tidligere lavet din vagtplanlægning i et regneark, vil du med OnDutyPlanner opleve et kraftigere og mere effektivt redskab til vagtplanlægning. Nu behøver du ikke mere have dine medarbejderes overenskomster i baghovedet, - OnDutyPlanner husker dem for dig og vil prompte advare dig, hvis du for eksempel under et vagtbyt, kan risikere at bryde med 11 timers reglen. Det vil også være helt slut med at skulle overskue en masse vagter for at få bemandingspuslespillet til at gå op. OnDutyPlanner kan automatisk beregne din bemandingssituation for et tidsrum valgt af dig. For at nå helt dertil, skal vi dog igennem de indledende øvelser med opsætning af programmet først. ORD OG BEGREBER I ONDUTYPLANNER Når du kommer i gang med at bruge programmet dagligt, vil du se, at der er begreber og ord, der optræder gentagne gange og i mange sammenhænge. Funktionaliteten i OnDutyPlanner programmet er baseret på en administrativ organisering af dine medarbejdere i afdelinger, områder, kategorier, evt. grupper og enkelte medarbejdere. Betegnelserne for disse hierarkiske personalegrupper behøver ikke nødvendigvis at sammenfalde med dem, som I bruger i Jeres virksomhed. Begreberne referer blot til administrative niveauer i OnDutyPlanner programmet: 2

4 Ved et PNR forstås den enkelte medarbejder, fastansat eller timelønnet. PNR står for personalenumre og udgøres altid af et 5- cifret nummer i OnDutyPlanner. Ved en kategori forstås i OnDutyPlanner en samling af mennesker PNR, der udfører det samme arbejde og som går det samme sted. I praksis kan en kategori godt indeholde blot en medarbejder. Et område er en samling af kategorier En afdeling er en samling af områder Endelig findes der indenfor hver kategori mulighed for at oprette grupper Alle disse organisatoriske enheder skal have et navn og en forkortelse, som du selv kan bestemme. Opgaven i denne vejledning er at ruste dig som vagtplanlægger til, at du kan begynde at lave vagter og planlægning for dine medarbejdere. Disse vil så være sat op i programmet i kategorier tilhørende deres respektive afdelinger og områder og med de enkelte medarbejderes PNR. Når dette er sket, kan OnDutyPlanners åbningsbillede se således ud: Eksemplet her viser en større organisation med 5 overordnede afdelinger og du vil nu se, at det hvide felt i billedets venstre side, der har titlen Organisation, nu er fyldt ud og har en hierarkisk struktur, der hænger nøje sammen med de begreber, vi gennemgik før. Folder vi Opsamlingsafdelingen ud, kan vi se hvordan denne del af organisationen er sat op i programmet i forhold til niveauerne, vi gennemgik før. Afdeling Område Kategori PNR 3

5 Dette hvide felt kalder vi for organisationsoversigten og det er her, at du fremover vil udføre størsteparten af dit planlægningsarbejde, når du bliver daglig bruger af programmet. Organisationsoversigten fortæller dig, hvordan din organisation er sammensat på netop det tidspunkt, du åbner programmet og giver dig umiddelbar adgang til at udføre ting som vagtflytning og sygemeldinger af de enkelte medarbejdere, redigering af medarbejderes og kategoriers kalendere, at se bemandingsstatistikker og udføre planlægningsopgaver. Bagved hver afdeling, område, kategori og PNR gemmer sig nogle egenskaber og regler for, hvordan de indbyrdes er placeret i forhold til hinanden og hvordan programmet håndterer dem i de automatiske funktioner, som OnDutyPlanner også byder på. NIVEAUER OG MULIGHEDER I ORGANISATIONSOVERSIGTEN I OnDutyPlanner optræder afdelingen som det øverste niveau i oversigten. I mindre virksomheder vil det oftest være organisationen som helhed, der er navngivet her, eksempelvis med firmanavnet. Områderne vil i så fald udgøres af det, man i den mindre virksomhed vil kalde afdelinger, eks. personale, drift eller lønafdelingen. For alle niveauer gælder det, at man ved at dobbeltklikke på dem i organisationsoversigten, kan kalde kalendere frem på alle de medarbejdere, der findes i dem. Anderledes forholder det sig for kategorierne. Her har man, ved højreklik på en kategori i organisationsoversigten, umiddelbart adgang til at foretage vagtændringer for en hel gruppe af mennesker ad gangen. Vi skal jo huske på, at programmet definerer en kategori som en samling af mennesker (PNR), der udfører det samme arbejde og som går det samme sted, - dog ikke nødvendigvis på de samme tidspunkter. Det er derfor naturligt, at man i kategorierne får mulighed for at planlægge for flere, eller en hel samling af mennesker, ad gangen. Dobbeltklikker man på en kategori, får man en kalender frem på samtlige af dens medlemmer, men højreklikker man på kategorien, har man umiddelbar adgang til de mest gængse vagthandlinger for den samlede flok medarbejdere, som kategorien omfatter. I OnDutyPlanner har du altid dine medarbejdere organiseret i kategorier. Kategorierne kan så knyttes til enten en afdeling eller et område. For den enkelte medarbejder, angivet som et PNR, gælder det, at der er en række kontekstafhænge valgmuligheder, når man højreklikker på en persons vagt i en vist kalender. I denne vejledning vil vi derfor have fokus på, hvordan du kan sætte netop din organisation op i programmets organisationsoversigt, så du fremover kan nyde det fulde udbytte af programmet og opnå en effektiv og tidsbesparende vagtplanlægning. TRIN 1: VI SER PÅ VORES EGEN ORGANISATION Inden Gamma Partner installerede programmet hos Jer, var i blevet opfordret til at overveje og beskrive, hvordan Jeres egen organisation egentlig ser ud. Hovedspørgsmålet var Hvilke mennesker i Jeres organisation skal der planlægges for og hvordan arbejder de? Svaret skulle gerne tage afsæt i at få puttet medarbejderne på de rette hylder i OnDutyPlanners organisationsoversigt. En god hjælp til at få organiseret sin virksomhed i OnDutyPlanner er at vide, hvordan både du og programmet bruger og ser organisationsoversigten. De fire niveauer, vi beskrev tidligere, har hver især forskellige muligheder og egenskaber tilknyttet, som vil være af betydning for dig som daglig bruger af programmet. Sidder du eks. som 4

6 mellemleder og planlægger vagter for en række timelønnede skifteholdsfolk, vil det jo være dér, du har dit fokus, - og således ikke hos HKérne i personaleafdelingen, selv om disse også har deres egen plads i organisationsoversigten. Du vil derfor selvfølgelig have dine folk registreret på en sådan måde og plads i programmet, at du har de optimale betingelser for at planlægge for dem i det daglige. BESKRIV DINE BEHOV OG ØNSKER TIL DIN VAGTPLANLÆGNING Gør dine krav til din vagtplanlægning konkrete og lav en liste. Når først du ved hvem og hvor mange du skal planlægge for, er du allerede på vej. 1. Se på Jeres daglige arbejdsfordeling. Hvem arbejder med de samme ting og skal kunne dække hinanden? Hvis der er tale om medarbejdere, der arbejder med de samme ting og som derfor skal kunne dække hinanden, vil de høre til i den samme kategori. 2. Hvem må ikke holde ferie samtidig på grund af manglende dækning? Her vil der typisk være tale om mennesker, der har samme kvalifikationer. Der bør derfor være mindst to med de samme, særlige kvalifikationer i hver kategori. I OnDutyPlanner henviser begrebet kvalifikationer til nogle egenskaber hos den enkelte medarbejder eller kategori, som du selv kan sætte op og definere i programmet. 3. Arbejder I på skiftehold? Sørg for at have dækning indenfor hvert skift i hver kategori, så du kan imødekomme uforudsete fravær. Er i mange nok, kan i jo lave en kategori for hvert skift. 4. Er du den eneste, der skal lave vagtplanlægning i OnDutyPlanner? Hvis nej; tag dine kolleger med på råd og inddrag dem overvejelserne om, hvordan i som helhed vælger at sætte jeres dele af organisationen op i organisationsoversigten. Hvis du f.eks. sidder som vagtplanlægger for en gruppe timelønnede og der et andet sted i virksomheden tilsvarende er en gruppe funktionærer med en leder, der har planlægningsopgaver som dine, kunne i jo vælge den samme struktur i opsætningen. 5. Er dine medarbejdere involveret i vagtplanlægningen? Hvis ja; brug MyDutyPlanner delen af programmet. Her har dine medarbejdere direkte adgang til f.eks. at se og byde ind på ledige vagter og til at angive ønsker. MyDutyPlanner kræver, at dine medarbejdere har adgang til PC. MyDutyPlanner delen i programmet er uundværlig for større organisationer, eller i sammenhænge, hvor medarbejderne ikke, eller kun sjældent, er i direkte kontakt med deres leder eller vagtplanlægger. Det er vigtigt at huske på, at Jeres OnDutyPlanner skal tilpasses til de daglige gøremål. Har I med mellemrum tværfaglige arbejdsforløb eller projektgrupper, der involverer mennesker fra forskellige kategorier, kan OnDutyPlanner også håndtere det. Dette kan du læse mere om i vejledningen Styr tidsforbruget på dine projekter med OnDutyPlanner, som du kan rekvirere fra Gamma Partner. 5

7 PRÆSENTATION AF VORT FIRMAEKSEMPEL For at illustrere processen med at sætte sin organisation op i OnDutyPlanner, har vi til lejligheden konstrueret et lille fiktivt vagtfirma, nemlig Vagt og Sikringsfirmaet Security A/S. Kendetegnende for vagtkorpset i firmaet er megen vagtbyt og flyt. Der er derfor behov for at kunne reagere hurtigt for vagtplanlæggeren i tilfælde af en udækket vagt. Han har brug for, at OnDutyPlanner viser ham bemandingssituationen dag for dag, - og helst et godt stykke ude i fremtiden. Ser vi på de behov og ønsker til vagtplanlægningen vi ridsede op før, kan vi med henvisning til de fem punkter beskrive vor virksomhed således: Ad 1. Firmaet har, foruden en ejer og direktør, 26 ansatte, hvoraf de 20 udfører egentligt vagt og ronderingsarbejde. Ad 2. Vagtkorpset er delt op i 4 forskellige arbejdsområder med hver 5 fem mand, der, internt i hvert område, skal dække hinanden af ved ferie og fravær. Løn og personaleafdelingen rummer kun to funktionærer, der skal kunne afløse hinanden under ferie og sygdom. Disse vil derfor tilhøre den samme kategori. Det modsatte gør sig gældende i afdelingen for Materiel og Vedligeholdelse. De to funktionærer, der leder vagtkorpset i afdelingen for Transport og sikkerhed arbejder henholdsvis fast hver på nat og dagshold og vi opretter dem derfor i hver sin kategori. Ad 3. Vagtkorpset udgøres af i alt 20 mand. 10 medlemmer af vagtkorpset arbejder i to skift med dag og natovervågning på faste lokationer. Et daghold arbejder mellem kl og og et nathold mellem kl og Et andet hold, natpatruljen på 5 mand, er mobil og ronderer faste områder om natten i tidsrummet til 06.00, mens værdisikring/transportdelen også 5 mand, arbejder med faste kørsler om dagen i tidsrummet til Der skal derfor oprettes en kategori for hvert skift og hold. Arbejdstidsrummene er medtaget for at illustrere skiftene, de har ingen betydning før vi skal til at lægge vagtplaner. Ad 4. I Transport og Sikringsområdet er der to vagtplanlæggere/ledere, der er fast på henholdsvis nat og daghold. Begge skal således delagtiggøres i opsætningen af programmet. I de to andre afdelinger; Løn og personale samt Materiel og Vedligeholdelse, har man ikke behov for intensiv vagtplanlægning, da medarbejderne har godt indbyrdes overlap på deres kvalifikationer og arbejdstider. Medarbejderne skal alligevel have deres egen kategori under området i OnDutyPlanners organisationsoversigt. Ad 5. Medarbejderne i vagtkorpset er i tæt radiokontakt med deres leder og vagtplanlægger til daglig, så virksomheden har fravalgt at bruge MyDutyPlanner delen i programmet. I vagtkorpset er medarbejderne organiseret i 3F mens man i Løn og Personaleafdelingen er HKére. I Materiel og Vedligeholdelsesafdelingen er de to medarbejdere organiseret i 3F. I virksomheden bruger man allerede et femcifret medarbejder nummer system og man gør ligeledes brug af beskrivende bogstavforkortelser for afdelingerne og holdene i den daglige tale. De tre afdelinger i virksomheden er i daglig tale forkortet LØN&PER, MAT&VED og TRA&SIK. Med vores viden om hvordan OnDutyPlanner ser vores virksomhed, sammenholdt med vores behov og ønsker til den daglige vagtplanlægning, kan vi nu vise vores organisation i en oversigt. Vi kan nu, med andre ord, vise vores organisation i den orden og med de ord og forkortelser, som OnDutyPlanner skal bruge for at gøre vores vagtplanlægning tidsbesparende og effektiv. 6

8 7

9 OPSAMLING OG TJEKLISTE OnDutyPlanner er grundlæggende et program, der husker, beregner og sammenligner store mængder oplysninger for dig. På dette tidspunkt, i opsætningen af Jeres organisation i programmet, skal grunden derfor lægges for, at I kan udnytte OnDutyPlanner til fulde fremover. Det er derfor en god idé at forberede og følge nedenstående tjekliste: 1. Lav en oversigt som i vort eksempel over hvilke medarbejdere, der hører til på hvilke niveauer i organisationsoversigten på baggrund af Jeres egne ønsker og behov. 2. Vælg nogle forkortelser til jeres afdelinger, områder og kategorier der giver mening for Jer og som i bruger til daglig og indskriv dem i oversigten under de relevante afdelinger, områder osv. 3. Vær opmærksom på, at et PNR består af fem cifre. Bruger i færre, kan i vælge foran eller bagvedstillede nuller eller lignende. 4. OnDutyPlanner indeholder data for hovedforbundene i Danmark, eks. HK, 3F. Vær opmærksom på, om I har andre forbund eller særlige lokalaftaler gældende i organisationen. Gamma Partner kan i så fald tilbyde en brugertilpasning på netop disse aftaler, hvis forholdene falder uden for den almindelige parametertilpasning i programmet. Det er dog først senere, når du skal til at lave og flytte vagter, at overenskomsterne vil få betydning. Det vil dog stadig være en god idé at finde dem frem, da de skal bruges ved indtastningen af medarbejdernes stamdata. 5. Vil I gøre brug af medarbejderdelen, MyDutyPlanner, skal Jeres medarbejdere have adgang til PC og udstyres med egen adgang og adresser. En særlig vejledning til medarbejdermodulet kan indhentes fra GammaPartner ApS. TRIN 2: VI SÆTTER VORES FIRMAEKSEMPEL OP I ORGANISATIONSOVERSIGTEN Umiddelbart efter at Gamma Partner har installeret programmet hos Jer, ser Din OnDutyPlanner sådan ud: Som du kan se, er organisationsoversigten helt tom og kun de 8 menuers titler er synlige. I denne vejledning vil vi kun gøre brug af menuerne Planlægning og Generel. I Planlægning finder du undermenuen Skiftdata og det vil være herfra, at vi i det følgende afsnit opretter afdelinger, områder og kategorier til vagt og sikringsfirmaet Security A/S. 8

10 SÅDAN OPRETTER DU AFDELINGER Med programmet åbent vælger du fra Planlægning og undermenuen Skiftdata punktet Afdeling. Du vil nu se en tom dialogboks, hvorfra vi kan oprette vores første afdeling. Vi vælger at kalde afdelingen for SECURITY, da den jo, i vort tilfælde, er øverste niveau i hele organisationen. Først klikker du på OPRET. Du har nu mulighed for at udfylde de gule felter i dialogboksen. Dernæst indskriver du dit forkortede afdelingsnavn i feltet AFDELING. Det fulde navn på afdelingen og i vort tilfælde firmaet, indskriver du så i feltet BESKRIVELSE. Det vil være det fulde navn fra dette felt, der vil kunne ses i organisationsoversigten. Til slut klikker du OK. Nu vil du se, at navnet på afdelingen og beskrivelsen dukker op i dialogboksens midterste felt. Dette betyder, at du har oprettet afdelingen i programmet For at kunne se din nyoprettede afdeling i organisationsoversigten, skal du lukke og starte OnDutyPlanner igen. Når du har gjort det, vil du nu kunne se vor nye afdeling i organisationsoversigten uden nogen tilhørende områder. 9

11 SÅDAN OPRETTER DU OMRÅDER Vi skal nu have knyttet i alt tre områder til vores afdeling, nemlig LØN&PER, MAT&VED og TRA&SIK. Igen vælger vi fra Planlægning og undermenuen Skiftdata. Blot vælger vi denne gang Område. Du vil nu se, at der i forhold til afdelingernes dialogboks fra før, er dukket et nyt gult felt op, der skal udfyldes. Begrebet CENTERKODE henviser til en af OnDutyPlanners avancerede funktioner og giver både vagtplanlæggeren og økonomerne i din virksomhed muligheder for at følge med i timeforbruget i de dele af virksomheden, der er forsynet med de samme centerkoder. I vort eksempel tildeler vi, for nemhed skyld, funktionærerne centerkode 1 og de timelønnede centerkode 2. I den store virksomhed med mange afdelinger og tilhørende områder har centerkoden stor værdi, fordi man let kan følge bestemte spor ned gennem organisationen i form af forbrugte timer på den kode og underforstået sammenhæng, man vælger. Først klikker du på OPRET. Du skal nu til at udfylde de gule felter i dialogboksen. Dernæst indskriver du dit forkortede områdenavn i feltet OMRÅDE. Det fulde navn på området indskriver du så i feltet BESKRIVELSE. Det vil være det fulde navn fra dette felt, der vil kunne ses i organisationsoversigten. Dernæst angiver du en talværdi for hvilken CENTERKODE, som du vil have området skal følge. Til slut klikker du OK. Nu vil du se, at navnet på området og beskrivelsen dukker op i dialogboksens midterste felt. Dette betyder, at du har oprettet området i programmet Hvis du forinden havde oprettet flere afdelinger, havde du skullet vælge fra drop down menuen i feltet AFDELING, hvilken afdeling dit aktuelle område skulle knyttes til. For at kunne se dine nyoprettede områder i organisationsoversigten, skal du lukke og starte OnDutyPlanner igen. Når du har gjort det, vil du nu kunne se SECURITY afdelingen i organisationsoversigten med de nye tilhørende områder. 10

12 SÅDAN OPRETTER DU KATEGORIER Kategorierne opretter du med tilknytning til et område. I vort eksempel er der medarbejdere tilknyttet alle tre områder. Disse skal derfor have kategorier tilknyttet. Der skal i alt oprettes 5 kategorier til området Transport og sikring, 1 kategori til Løn og personale og 1 kategori til området Materiel og vedligeholdelse. Først klikker du på OPRET. Dernæst indskriver du dit forkortede kategorinavn i feltet KATEGORI. Det fulde navn indskriver du så i feltet BESKRIVELSE. Det vil være det fulde navn fra dette felt, der vil kunne ses i organisationsoversigten. Brug drop down menuen til at vælge det OMRÅDE, du vil knytte kategorien til. Også her kan du angive hvilken CENTERKODE, som du vil have kategorien skal følge. Til slut klikker du OK. Nu vil du se, at kategoriernes forkortelser dukker op i dialogboksens midterste felt. Dette betyder, at du har oprettet kategorien i programmet

13 I forhold til de to foregående niveauer er det ved oprettelsen af kategorierne nyt, at du i punkt 5 skal tage stilling til, hvilken type din kategori skal tilhøre. Som oftest vil man forbinde en kategori med det at arbejde i teams, men du kan også vælge at give kategorierne andre betydninger. Hvis man f.eks. i den store virksomhed har længerevarende kursusforløb for flere medarbejdere kørende over en længere periode med skift mellem kurser og arbejde, kunne det jo være en god ide, at binde mennesker fra områder eller forskellige kategorier sammen i én kursuskategori, hvor de jo netop har kurset til fælles. Du kan også her oprette grupper til dine kategorier. Markerer du for GRUPPE, skal du angive en forkortelse og gruppen vil i så fald optræde under kategorien. Er dine kategorier meget store, kan det være en god ide at underopdele i grupper. Betydningen af en gruppe i OnDutyPlanner kan bedst sammenlignes med et sjak. For at kunne se dine nyoprettede kategorier i organisationsoversigten, skal du lukke og starte OnDutyPlanner igen. Når du har gjort det, vil du nu kunne se områderne i organisationsoversigten med de nye tilhørende kategorier. OPSAMLING På dette tidspunkt har vi fortalt OnDutyPlanner hvordan rammerne om vores organisation ser ud. OnDutyPlanner ved nu, at der eksisterer én afdeling og tre områder, hvoraf et af områderne rummer fem kategorier og de to andre rummer hver en. Programmet ved endnu ikke, hvor mange mennesker, der er tilknyttet kategorierne på de enkelte niveauer. Vi har valgt, at vores opsætning i OnDutyPlanner skal se lige præcis sådan ud fordi vi på forhånd var klar over, hvilke særlige planlægningsmuligheder der er til rådighed i programmet på de enkelte niveauer og hvordan de spiller sammen. Ved at sammenholde denne viden med spørgsmålet Hvilke mennesker i Jeres organisation skal der planlægges for og hvordan arbejder de?, begyndte vi at beskrive vores egen organisation for OnDutyPlanner og fandt så ud af, at der, for vagtkorpset i firmaet, skulle oprettes en kategori for hvert arbejdsområde og tidsrum og at der for de to øvrige områder skulle oprettes en. Du har måske undret dig over, hvad OnDutyPlanner bruger de forkortelser til, som vi indskrev ved oprettelserne. Forkortelserne vil blive flittigt brugt når du senere laver vagtplaner samt trækker lister og rapporter fra programmet og du vil kunne se, at der her ofte ikke vil være plads til hele område eller kategorinavnet, som vi indskrev i feltet BESKRIVELSE. 12

14 TRIN 3: VI OPRETTER STAMDATA FOR VORE MEDARBEJDERE Inden vi for alvor kan sige, at vi har forberedt OnDutyPlanner til at kunne planlægge vagter for os, skal vi fortælle programmet hvor organisationens medlemmer hører til i organisationsoversigten og hvilke egenskaber medlemmerne har. OnDutyPlanner skal også have nogle grundlæggende oplysninger såsom navn, adresse, ansættelsestidspunkt og overenskomst. Disse oplysninger kaldes for stamdata og skal indtastes i programmet ad to omgange. OnDutyPlanner betjener sig af to typer stamdata nemlig generelle og interne stamdata. I hovedmenuen Generel finder du som første undermenu Stamdata. Herunder finder du de to menupunkter nemlig Interne stamdata og Stamdata generelt, som vi skal bruge til at oprette medarbejderne i programmet. Først indtastes de generelle stamdata i Stamdata generelt. Når dette er gjort, ved programmet at medarbejderen eksisterer og hvordan hans grundlæggende ansættelsesforhold er sammensat. Efterfølgende skal medarbejderen have indtastet sine Interne stamdata, som retter sig mere direkte mod at få placeret medarbejderne i organisationsoversigten og at få skabt muligheder for, at vi kan begynde at lave vagtplanlægning for dem. SÅDAN INDTASTER DU GENERELLE STAMDATA Åbner du dialogboksen Stamdata generelt vil du se, at de oplysninger, der efterspørges, minder meget om de grunddata, som Jeres personaleafdeling eller lønningskontor gør brug af. Først klikker du på OPRET. Du skal nu udfylde de gule felter i dialogboksen. Som vort punkt 2 udfylder vi felterne for PNR, KALDENAVN, FORNAVN, EFTERNAVN, ADRESSE; POSTNR og LAND. DATO felterne udfyldes med den eller de forlængelsesperioder, i bruger i Jeres virksomhed. Er en medarbejder tidsbestemt ansat, indskrives perioden her og er der ingen udløbsdato på ansættelsen, kan i vælge som udløb. I skal dog være opmærksomme på at programmet og databasen opfatter alle årstalsangivelser mellem 50 og 99 som tilhørende sidste århundrede, eks. vil datoen af programmet opfattes som 31/ , mens vil tolkes som 31/ Brug de internationale landeforkortelser som DK eller tilsvarende for det land, din medarbejder har fast bopæl i. I feltet ARBEJDSTID % indskriver du den procentvise arbejdstid, fuldtid= 100 %, 4 dages uge = 80 % osv. Du skal også angive oplysninger om anciennitetsforhold i de fire felter ANSAT I AFD, FRATRÅDT, FØDT og ANCIENNITET i dialogboksens nedre venstre hjørne i vores punkt 4. Vær opmærksom på, at du har mulighed for at skelne mellem hvornår en medarbejder blev ansat i virksomheden og hvornår denne blev tilknyttet den aktuelle afdeling, som registreringen vedrører Vi har her valgt at lade medarbejderen følge CENTERKODEN for de øvrige funktionærer, men medarbejderen kunne lige såvel have fulgt en anden medarbejder, område eller kategoris centerkode, hvis man mente dette kunne være interessant i en tillægsøkonomisk sammenhæng. FAGKODE skal også udfyldes i forhold til, om medarbejderen er funktionær (DT) eller timelønnet (DS). Det er vigtigt at udfylde dette felt korrekt, da ferien for funktionærerne jo beregnes dag for dag, mens den tilsvarende trækkes time for time for de timelønnede. Af øvrige, men valgfrie felter, kan du også se FERIE M. LØN og SKIFTTJENESTE, samt STILLING og TLF. Det er en god ide at bruge disse felter, hvis vagtplanlægningen udføres af flere mennesker i en stor organisation. Da man også kan søge på medarbejdere i de generelle stamdata, vil man på denne måde få så bredt et søgefelt som muligt, hvis man vel at mærke er omhyggelig med sine registreringer. 13

15 Skal du rette i en allerede indtastet medarbejders data, klikker du på SØG i dialogboksens øverste venstre hjørne. Derpå indskriver du det PNR, du vil redigere og taster ENTER. Du får nu en visning af de oplysninger som OnDutyPlanner har om den pågældende medarbejder. For at tilføje eller ændre klikker du på REDIGER. Du får derved mulighed for at overskrive i felterne hvorpå du klikker OK. Nu vil dine rettelser være gennemført. I større virksomheder med mange ansatte, kan det være et tidskrævende og omstændigt arbejde manuelt at indtaste generelle stamdata for samtlige medarbejdere. Da de oplysninger, som OnDutyPlanner betjener sig af i Stamdata generelt dialogboksen, som oftest allerede eksisterer i elektronisk form til brug for Jeres personale og lønregnskab, kan man spare tid ved at kopiere disse data og således indsætte dem i databasen bag OnDutyPlanner. Gamma Partner tilbyder som en brugertilpasning, at gøre dette for Jer. På denne vis kan I sikre Jer, at OnDutyPlanners generelle stamdata er i overensstemmelse med de eksisterende løn og personaledata i Jeres virksomhed og I sparer det tidskrævende arbejde med selv at foretage indtastningerne. SÅDAN INDTASTER DU INTERNE STAMDATA De oplysninger, som du indtaster i interne stamdata, har stor betydning for den måde, programmet håndterer det enkelte PNR på og for dine muligheder, når du senere skal til at lave vagtplaner. I forhold til de generelle stamdata vil du her kunne se, at dialogboksen for de interne stamdata kræver en række registreringer, som vi ikke har beskæftiget os med før. Blandt de nye og obligatoriske oplysninger, der skal indtastes ser du bla. FERIEGRUPPE og FERIETYPE. Ferietypen skelner mellem timelønnede og funktionærer mens valg af feriegruppe sker på baggrund af de feriegrupper, som du selv har defineret og indtastet fra Planlægning > Ferie > 14

16 Feriegrupper. En feriegruppe er en samling af medarbejdere, der holder ferie samtidigt og du bør ved tilrettelæggelsen af dine feriegrupper tage højde for, at du har dækning for dine skift og kvalifikationer. Det er en god ide at tilrettelægge dine feriegrupper inden du indtaster dine interne stamdata. Vil du hellere vente med at overveje hvordan dine feriegrupper skal se ud, kan du vælge at anføre DEMO feriegruppen, der medfølger programmet. Du skal dog så senere oprette og anføre feriegrupper, da de har betydning for hvordan dine kommende vagtplaner vil se ud. Klik OPRET, dernæst indskrives en forkortelse for din FERIEGRUPPE og en kort BESKRIVELSE. Til slut klikker du OK Du skal også anføre hvilken eller hvilke KVALIFIKATIONER, som du knytter til din aktuelle medarbejder. Når du har oprettet de ønskede kvalifikationer, vil du kunne vælge blandt dem alle fra drop down menuen i feltet, når du indtaster interne stamdata. En medarbejder kan godt have flere kvalifikationer tilknyttet og du vil kunne anvende en eller flere kvalifikationer som søgekriterier, når du skal besætte ledige vagter, Du opretter kvalifikationer fra Generel > Grunddata > Kvalifikationskoder For at oprette og indføre en ny kvalifikation i programmet klikker du på * (asterixen) under feltet KVALIFIKATION. Nu får du mulighed for at indskrive en forkortelse for din kvalifikation her, hvorefter du ved klik på det tomme felt ved siden af, under BESKRIVELSE, angiver denne. Du afslutter ved at klikke GEM og din nye kvalifikation og dens forkortelse er nu til rådighed for programmet og kan ses i oversigten. Vi er nu klar til at indtaste vore interne stamdata. 15

17 Du får adgang til at indtaste interne stamdata fra hovedmenuen Generel. Herfra vælger du den første undermenu Interne stamdata. Først klikker du på OPRET. Det er nu igen obligatorisk at udfylde de gule felter i dialogboksen. Som vort punkt 2 udfylder vi feltet for PNR. DATO felterne udfyldes med den eller de forlængelsesperioder, i bruger i din virksomhed. Er medarbejderen tidsubestemt ansat, bør du vælge det samme datointerval, som du angav for den pågældende i de generelle stamdata. I feltet OVERENSKOMST vælger du fra drop down menuen mellem de to hovedoverenskomster 3F eller HK. Fra drop down menuen i feltet KATEGORI kan du nu umiddelbart se de kategorier, der har den samme centerkode som du tildelte den aktuelle medarbejder i generelle stamdata. Du kan imidlertid godt indskrive forkortelsen for en anden kategori, blot du selvfølgelig i forvejen har oprettet den i systemet Ferieoplysningerne i vort punkt 6 omfatter angivelse af om FERIETYPEN er Timelønnet eller Funktionær. Du skal også tildele medarbejderen en FERIEGRUPPE. Har du allerede oprettet dine feriegrupper, kan du vælge fra drop down menuen i feltet. Ellers kan du foreløbigt angive DEMO, der medfølger programmet. Det samme gælder punkt 7, HOVEDKVALIFIKATION. Her kan du vælge fra din egen opsætning eller foreløbigt angive programmets medfølgende DemoK kvalifikation. I illustrationens punkt 8 har du mulighed for at markere for en række specielle ting i forbindelse med medarbejderens ansættelsesforhold. Igen er det en god ide at gøre brug af disse, hvis I er flere vagtplanlæggere i en stor organisation og således ikke har de enkelte medarbejderes forhold på nethinden til daglig. De øvrige hvide felter er valgfrie. Bruger I MyDutyPlanner, kan du med fordel angive medarbejderens MAILBOX, dvs. adresse. OnDutyPlanner kan nemlig varetage mailkommunikation mellem vagtplanlæggeren og de medarbejdere, der har adgang til , enten på Jeres intranet eller hjemme hos medarbejderne selv. Felterne ABC, STAMGRUPPE og TEAM giver dig mulighed for at fortælle programmet hvor medarbejderen organisatorisk hører hjemme. Medarbejderen kan jo godt tilhøre en STAMGRUPPE, men så i øvrigt midlertidigt være udlånt til andet 16

18 arbejde. På samme måde med registreringen af TEAM, hvor du kan angive som stamdata i hvilket TEAM medarbejderen oprindeligt hører hjemme. ABC er en mulighed for at registrere, på hvilke tidspunkt af dagen medarbejderen har sin grundvagt. Du kan lade A dække et timeinterval om morgenen, B om formiddagen, C tidligt eftermiddag osv. I forbindelse med registrering af medarbejderens OVERENSKOMST har du i feltet LOKALAFTALE mulighed for at fortælle OnDutyPlanner hvilke særlige aftaler, der skal tages højde for i forbindelse med netop denne medarbejder. Gamma Partner tilbyder som brugertilpasning af Jeres OnDutyPlanner at oversætte særlige aftaler, der måtte falde uden for programmets indbyggede parametre, til et sprog, som OnDutyPlanner kan forstå. På denne måde kan du sikre dig, at du i din daglige vagtplanlægning arbejder indenfor overenskomsternes fagretslige rammer og at din OnDutyPlanner vil orientere dig, hvis du er i færd med at bryde dem. FERIEPOINT er en mulighed for dig som vagtplanlægger for at holde styr på hvem, der har ret og krav på de attraktive ferieuger. Eftertragtede ferieuger kræver høje pointtal og du kan her op eller nedjustere medarbejderens feriepointtal efter hvornår han har afholdt ferie. Tilsvarende kan du tildele ferieårets uger point fra menuen Planlægning - Ferie - Feriepoint. Registreringen af de interne stamdata afsluttes med OK, hvorefter du nu vil kunne se medarbejderens PNR og forlængelses eller ansættelsesperiodens datointerval i dialogboksens øverste højre felt, samt hvilke kvalifikationer du har tilknyttet i feltet nedenfor. Mangler du en kvalifikation til en ny medarbejder, eller ønsker du at rette i en eksisterende kvalifikation, kan du blot klikke på det hvide felt mærket KVAL. Dette vil lede dig direkte til dialogboksen fra tidligere og du behøver således ikke at gå ind i menusystemet. Skal du rette i en allerede indtastet medarbejders data, klikker du på SØG i dialogboksens øverste venstre hjørne. Derpå indskriver du det PNR du vil redigere og taster ENTER. Du får nu en visning af de oplysninger, OnDutyPlanner har om den pågældende medarbejder. For at tilføje eller ændre klikker du på REDIGER. Du får derved mulighed for at overskrive i felterne hvorpå du klikker OK. Nu vil dine rettelser være gennemført. Du vil først kunne se medarbejderne i organisationsoversigten, efter at du har logget ud og ind igen i OnDutyPlanner. 17

19 OPSAMLING Nu tager vi igen fat i vort eksempel, Vagtfirmaet Security A/S og åbner OnDutyPlanner. Efter at vi har foretaget de sidste registreringer, kan vi nu se hele vores organisation i oversigten. På illustrationen kan du se, at vi har klikket én gang på niveauet Natpatrulje/rondering. OnDutyPlanner svarer ved at vise os, at vi har klikket på en kategori med det forkortede navn NP-1 og at der ikke er angivet nogen behov endnu. Med andre ord har vi kun fortalt OnDutyPlanner hvilke medarbejdere, det handler om, men endnu ikke hvornår de arbejder. Det vil først ske, når vi begynder på den egentlige vagtplanlægning. 18

20 Nedenstående sammenfatter kort hvordan vi nåede hertil: 1. I indledningen lærte vi om, hvordan programmet ser og håndterer en virksomhed. Vi fik at vide, at OnDutyPlanner kræver, at dine medarbejdere er organiseret i såkaldte kategorier og at kategorierne igen indgår i en hierarkisk sammenhæng, hvor du som vagtplanlægger har forskellige planlægningsmuligheder afhængigt af om du planlægger for en hel kategori eller for blot en enkelt medarbejder. 2. På trin 1 lærte vi, hvordan vi skabte rammerne for vores organisation i OnDutyPlanner med udgangspunkt i en konstrueret virksomhed. Vi så også på, hvordan vi kunne tilrettelægge vores egen opsætning på en måde, så vi senere ville få de bedst mulige planlægningsmuligheder med programmet. Trin 1 udmøntede sig i en oversigt over vores konstruerede organisation, hvor alle de hierarkiske elementer og forkortelser som OnDutyPlanner skal bruge, var endeligt kortlagt. 3. På trin 2 gik vi i gang med at beskrive organisationen for OnDutyPlanner på baggrund af eksemplet fra trin 1. Vi lærte, hvordan man opretter afdelinger, områder og kategorier, - med andre ord hvordan vi ønsker, at OnDutyPlanner skal se vores organisation. 4. På trin 3 flyttede vi os, fra at se overordnet på virksomhedens struktur, til at have fokus på, hvor de enkelte medarbejdere hører hjemme. Vi lærte også, at medarbejderne skal registreres i to omgange, - først i de generelle stamdata og siden i interne stamdata. HVORDAN KOMMER JEG VIDERE MED MIN VAGTPLANLÆGNING? Selv om du, på baggrund af denne vejledning, har fået sat din organisation op i OnDutyPlanner, er du endnu ikke klar til at høste frugterne af dit arbejde og begynde at bruge programmet. Din OnDutyPlanner har godt nok nu kendskab til hvor dine medarbejdere er repræsenteret i programmet og hvem de er, men ikke hvornår de arbejder. For at OnDutyPlanner skal kunne vide dette, må du have lavet vagtplaner for alle dine medarbejdere. Dette går vi i dybden med i næste del Lav vagtplaner med OnDutyPlanner. Endelig siger vi dig tak for din indsats med, at sætte dig ind i hvorledes OnDutyPlanner virker. Hvis du har en kommentar til denne vejledning eller til hvorledes OnDutyPlanner virker, er du velkommen til at sende en mail til Med venlig hilsen Gamma Partner - Teamet bag OnDutyPlanner 19

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER Skab overblik i dine projekters tids og personaleforbrug Bevar fokus på dine projekters faglighed og lad OnDutyPlanner klare resten Sådan arbejder

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

12.2 Design skabeloner

12.2 Design skabeloner 12.2.0 Velkommen til manualen for Design skabeloner 1 12.2.1 Introduktion til Design skabeloner 1 12.2.2 Hovedside for Design skabeloner 1 12.2.3 Opret ny skabelon 2 12.2.3.1 Navngivning og opløsning 2

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

og intranet.sygehussonderjylland.dk

og intranet.sygehussonderjylland.dk www.sygehussonderjylland.dk og intranet.sygehussonderjylland.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Før du starter... 3 Opret et arrangement... 4 Rediger et arrangement... 7 Kopier et arrangement...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://leverandoradmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forud oprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Kalendermodulet 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1 Denne vejledning omhandler: Indhold 1. Åbningssiden... 1 2. Hvordan læses/åbnes mail/vedhæftede filer... 3 3. Hvordan sender vi en mail/vedhæfter billeder eller dokumenter... 5 4. Åbne for menubjælken...

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere