DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015"

Transkript

1 DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015

2 KURSKATALOG FÖR DÖVBLINDPERSONAL 2015 Utgiven av Nordens Välfärdscenter maj 2015 Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson Grafisk produktion: Victoria Henriksson Illustrationer: Lene Idermark Omslagsbild: Victoria Henriksson Nordens Välfärdscenter Sverige Box 1073, Stockholm, Sverige Besöksadress: Drottninggatan 30 Tel: Nordens Välfärdscenter Finland Topeliusgatan 41 a, FI Helsingfors, Finland Tel: Katalogen kan beställas i tryckt format eller laddas ner på

3 VÄLKOMMEN PÅ KURS HOS NORDENS VÄLFÄRDSCENTER! Nordens Välfärdscenter har som uppdrag att bidra till lika möjligheter och deltagande i samhället för personer med dövblindhet. Det gör vi bland annat genom att samla in, utveckla och förmedla kunskap, till exempel på kurser. Det finns i dag mycket kunskap om dövblindhet i alla de nordiska länderna och vikten av erfarenhetsutbyte är stort. Att delta i en kurs som är nordisk skapar goda förutsättningar för detta och nu har du möjlighet att vara med i det. Hoppas att du finner kurserna i katalogen intressanta och vill hjälpa till att sprida dem till alla i ditt nätverk som kan tänkas ha nytta av att vara med. Varmt välkommen att delta! Maria Creutz Dövblindkonsulent, Nordens Välfärdscenter 3

4 TAKTILSPRÅKLIG KOMMUNIKASJON HVA VET VI I DAG? FNs Menneskerettigheter fastslår at alle mennesker har rett til et språk. Dette gjelder også mennesker med nedsatt funksjonsevne, selv om deres språk ikke er et konvensjonelt eller kulturelt vanlig språk. Alle mennesker fødes med en intensjon om å kommunisere med sine medmennesker. Hvordan personer med medfødt døvblindhet utvikler sitt taktile språk, er lite beskrevet. Det nordiske nettverket for taktil språklighet arbeider for å få mer kunnskap om den taktile språkutvikling. Alle som arbeider med personer med medfødt døvblindhet trenger å dele erfaringer og få mer kunnskap, samtidig som fagmiljøer og teoretiske diskusjoner trenger eksempler fra praksisfeltet for sammen å øke kunnskapen om taktilspråklig kommunikasjon. Kurset vil gi eksempler fra praksis, og språkteori som kan belyse ulike lingvistiske elementer. Kurset vil bl.a. inneholde: Fra et taktilt lingvistisk perspektiv: Språkteori, grammatikk og struktur. Kroppslige / taktile aktiviteter som leder til et språk. Flerpartsdialoger: Praktiske erfaringer fra interaksjon og språk med personer med medfødt døvblindhet. Haptisk kommunikasjon: God praksis med personer med ervervet døvblindhet hva med praksis med personer med medfødt døvblindhet? Min strategi hvordan kan jeg finne min egen strategi for å støtte det taktile språket. Dataprogrammet Sarepta som inspirasjon til økt kommunikasjon: En kort presentasjon av kommunikasjonsprogrammet Sarepta. Hvordan vi i vår undervisning med elever med medfødt døvblindhet bruker Sarepta som et supplerende hjelpemiddel for utvikling av kommunikasjon og språk. FORM Presentasjoner, veksling mellom presentasjoner og felles refleksjon. Erfaringsutveksling og kunnskapsutveksling med praksisfeltet. 4

5 MÅLGRUPPER Fagfolk som arbeider med mennesker med medfødt døvblindhet og foreldre. FORELESER Kari Schjøll Brede, rådgiver kommunikasjonsutvikling, Eikholt Eija Lundquist, rådgiver, Regionsenteret for Døvblinde, UNN HF Bettina Kastrup Pedersen, pedagogisk konsulent, Center for døvblindhed og høretab Karin Torgerstuen, M-pedagog och Anne Merete Tengs, specialpedagog på Skådalens skola för dövblindfödda, Oslo, Norge Vibeke Bo, høgskolelektor Høgskolen i Oslo og Akershus KURSLEDER Maria Creutz, fagkonsulent, Nordens Välfärdscenter Kari Schjøll Brede, rådgiver kommunikasjonsutvikling KURSDETALJER Dato: september IFL Kämpasten, Sigtuna Tolkning vil være tilgængelig efter behov. DELTAGERBETALING Ophold, overnatninger og kursusafgift: SEK 6.150,-, inkl. moms, der afregnes direkte med Kämpasten. Afregning sker ved fakturering efter endt kursus. TILMELDING Senest 29. juli 2015 nordicwelfare.org/dbkurser 5

6 KOGNITIONSUDREDNING I RELATION TIL MEDFØDT DØVBLINDHED For professionelle, der arbejder med personer med medfødt døvblindhed (CDB), er det vigtigt at kunne tilpasse tilbuddet til den enkeltes funktionsniveau. Men hvordan kan vi bedømme, hvad den enkelte er i stand til? Traditionelle måder at udrede kognition på er ikke anvendelige for denne gruppe. Kognitionsnetværket (The network on cognition in relation to congenital deafblindness) har - gennem teoretiske diskussioner og praktiske projekter - udviklet relevante redskaber i forsøget på at forbedre udredningspraksis på området. På dette kursus vil du stifte bekendtskab med kognitionsteori og kognitionsudredning i forhold til medfødt døvblindhed. Deltagerne vil lære om måder at genkende kognition i forhold til personer med medfødt døvblindhed, måder at organisere udredningsprocedurer, om måder at anvende kognitionsudredning i refleksionen over egen praksis. Vi vil bl.a. komme ind på følgende emner: embodied cognition, arbejdshukommelse i den taktile modalitet og dynamisk assessment. Kurset baserer sig på publikationen Guidelines on Cognitive Assessment in Relation to Congenital Deafblindness. Deltagerne vil få en aktiv rolle på kurset gennem at dele deres egne eksempler og erfaringer og ved at deltage i videoanalyser. FORM Forelæsninger og diskussioner i gruppen MÅLGRUPPER Professionelle, som arbejder med personer med medfødt døvblindhed. Professionelle, der arbejder med udredning af kognition i forhold til gruppen med medfødt døvblindhed eller lignende grupper. Folk, som er interesserede i at vide mere om udredning af kognition i forhold til medfødt døvblindhed. 6

7 FORELÆSERE Flemming Ask Larsen, lektor og forsker, Københavns Universitet Saskia Damen, specialist deafblindness, Koninklijke Kentalis Flere forelæsere følger. KURSUSLEDER Flemming Ask Larsen, lektor og forsker, Københavns Universitet Saskia Damen, specialist deafblindness, Koninklijke Kentalis Maria Creutz, fagkonsulent, Nordens Välfärdscenter KURSUSDETALJER Dato: oktober IFL Kämpasten, Sigtuna Der vil være tolkning mellem engelsk og skandinavisk. DELTAGERBETALING Ophold, overnatninger og kursusafgift: SEK 6.230,-, inkl. moms, der afregnes direkte med Kämpasten. Afregning sker ved fakturering efter endt kursus. TILMELDING Senest 7. september 2015 nordicwelfare.org/dbkurser 7

8 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG DØVBLINDHED Velfærdsteknologi vinder frem som begreb over hele Norden. Det er ikke længere blot hjælpemidler til ældreområdet, men teknologi som har potentialet til at gavne bredt over mange velfærdsområder. Når det gælder døvblindefeltet, kan velfærdsteknologi bidrage til at øge delagtigheden og selvstændigheden blandt borgere og pårørende samt assistere personalet i deres daglige virke. På dette kursus vil du stifte nærmere bekendtskab med velfærdsteknologibegrebet og hvordan der arbejdes med det i Norden. Vi vil se på cases og diskutere om døvblindefeltet kan hente læring fra den måde, hvorpå velfærdsteknologien italesættes og tages i brug inden for andre fagområder, såsom eksempelvis ældreplejen. Kurset vil ligeledes kigge nærmere på behov og de nuværende muligheder for tildeling af teknologi. Med til denne diskussion hører også et kig på, hvordan vi sikrer tilstrækkelig uddannelse og support i takt med den stigende teknologiske udvikling. Vi skal diskutere, hvorfor det er så svært at få de nyeste teknologier og hvordan vi ændrer på dette? Der vil være oplæg fra hele Norden samt en diskussion af de forskellige tiltag. Hvordan lærer vi af hinanden i Norden til glæde for vores borgere med døvblindhed. FORM Forelæsninger med diskussioner i gruppen. MÅLGRUPPER Professionelle, der arbejder med personer med døvblindhed. Fagfolk, der arbejder med tildeling af hjælpemidler til døvblinde eller personer med kombineret syns- og hørenedsættelse, vil ligeledes finde kurset interessant. Endelig er borgere eller pårørende, der ønsker at vide mere om brugen af velfærdsteknologi ligeledes meget velkomne. 8

9 FORELÆSERE Dennis Søndergaard, projektleder på Velfærdsteknologi, NVC Ole Mortensen, projektleder IKT, NKCdb Flere forelæsere følger. KURSUSLEDER Dennis Søndergaard, projektleder på velfærdsteknologi, Nordens Välfärdscenter Maria Creutz, fagkonsulent, Nordens Välfärdscenter KURSUSDETALJER Dato: oktober IFL Kämpasten, Sigtuna Tolkning vil være tilgængelig efter behov. DELTAGERBETALING Ophold, overnatninger og kursusafgift: SEK 6.150,-, inkl. moms, der afregnes direkte med Kämpasten. Afregning sker ved fakturering efter endt kursus. TILMELDING Senest 15. september 2015 nordicwelfare.org/dbkurser 9

10 PRAKTISK INFORMATION Nordens Velfærdscenter arrangerer uddannelsesaktiviteter for alle personalegrupper, der arbejder med personer med døvblindhed. Yderligere krav til ansøgere formuleres under Målgruppe i de enkelte uddannelsesbeskrivelser. FORM NVC s uddannelsesaktiviteter for døvblindepersonale er organiseret sådan, at forløbet veksler mellem plenumundervisning, diskussioner, gruppearbejde og individuelle studier. Der lægges vægt på deltagernes teoretiske og praktiske ressourcer, deres kreative bidrag og på at skabe kontakter på tværs af landegrænser for at fremme vidensudveksling og koordinering. TOLKNING Vi stiller finsk og islandsk tolkning til rådighed efter behov i de programlagte uddannelsesaktiviteter. Kursusdeltagere, som har behov for tegnsprogstolkning eller anden tolkning end den, vi arrangerer, sørger selv for tolk og for dækning af tolkens løn, rejseudgifter og ophold. STRUKTUR Deltagerantallet på de fleste kurser er Ved færre end 12 ansøgere kan en uddannelsesaktivitet aflyses. Meddelelse herom vil blive sendt til ansøgerne i god tid før den planlagte aktivitetsstart. TILMELDING Tilmelding til uddannelsesaktiviteterne skal ske på: nordicwelfare.org/dbkurser Meddelelse om optagelse sendes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 10

11 PRISER OG AFBUDSREGLER Ved afbud senere end tre uger før uddannelsesaktivitets start betales fuld deltagerbetaling (både opholdsbetaling og kursusgebyr). De anførte priser er inklusive moms. STUDIEVILKÅR Nordiske grupper har mulighed for at komme til Kämpasten for at arbejde med egne opgaver forbundet med døvblindhed. Vi stiller arbejdslokaler til rådighed og tilbyder kost og logi til en pris af SEK 2.210,- pr. døgn pr. person inkl. administrationsgebyr. Ved afbud senere end 14 dage før start, opkræves fuld opholdsbetaling og administrationsgebyr. REJSETILSKUD For at facilitere bred nordisk deltagelse til vores aktiviteter giver vi et rejsetilskud til deltagere fra Island. Rejsetilskuddet er på SEK 2.400,- og fremsendes efter indsendelse af dokumentation for rejseudgifter til Nordens Välfärdscenter. Rejser arrangeres, bestilles og betales af kursisten/deltageren eller dennes arbejdsplads. Refusion beregnes ud fra arbejdspladsens adresse og gælder al deltagelse på kurser, konferencer og seminarer afholdt på Kämpasten inklusiv ophold på studievilkår. 11

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation?

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog forår 2013 Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2013 Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Ledelse i servicetilbud

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed

Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed PO Edberg Geir Jensen Ole E. Mortensen Ritva Rouvinen Else Marie Svingen Valgerður Stefánsdóttir Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed Udgivet af Nordens Velfærdscenter

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere