BESKRIVENDE SORTSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVENDE SORTSLISTE"

Transkript

1 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 8, nr.18 Juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

2 BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste - Plænegræsser Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax ISBN (Tryk)

3 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Preface... 5 Sortslisteafsnit... 6 Alm. rajgræs (Lolium perenne L.)... 6 Engrapgræs (Poa pratensis L.)... 7 Rød svingel (Festuca rubra L.)... 8 Bakkesvingel svingel (Festuca trachyphylla (hack) krajina)... 9 Krybhvene (Agrostis stolonifera L.)... 9 Knoldrottehale (Phleum bertolonii DC) Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter Translation of used terms

4 BESKRIVENDE SORTSLISTE Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af "Beskrivende Sortsliste": Sorter af landbrugsplanter Sorter af plænegræsser Værdiafprøvnings formål At afprøve og vurdere egnetheden af anmeldte sorters som plæne. For at sikre forbrugeren sorter med gode egenskaber. Betingelse for godkendelse En sort godkendes, hvis den opfylder de gældende krav til selvstændighed, ensartethed og stabilitet. Betingelse for anerkendelse En sort tildeles anerkendelse, hvis den i dyrkningsforsøg har udvist en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi. Afgørelsen baseres på en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige. Et S anført efter sortsnavnet tilkendegiver, at sorten er tildelt anerkendelse. Introduktion til publikationens opbygning Sorter af plænegræsser er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet som er artsopdelt, de omfatter sorter, der er optaget på den danske sortsliste. Sorterne på sortslisten er igen delt i anerkendte og ikke anerkendte sorter. Afprøvningsafsnittet, er ligeledes artsopdelt. Resultaterne publiceres af de sorterne der har deltaget i den seneste afprøvning. Sortslisteafsnittet Sorter under gruppe A er tildelt anerkendelse. Sorter under gruppe B er ikke tildelt anerkendelse eller ikke færdigafprøvet mht. værdiafprøvningen. Sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølg. Den indeholder følgende tabeller: Sortsliste Dyrkningsegenskaber Sortslistetabellen oplyser, forædlerbetegnelse, oprindelse, afprøvningsperiode, henvisning til første publicering, vedligeholder, dansk repræsentant og evt. type. Tabellen med de anerkendte sorters vigtigste egenskaber, er angivet som karakterer. Skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se tabel). Hvis sorten har beskrevet specielle egenskaber, vil der derefter følge en kort beskrivelse af den pågældende sort. Afprøvningsafsnittet I afprøvningsafsnittet publiceres de opnåede bedømmelser fra de ny godkendte, afventende eller afviste sorter. Bedømmelserne præsenteres i tabelform, der indeholdende sorternes vigtigste dyrkningsegenskaber til sammenligning med målesorten. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Tlf Telefax: Oversigt over de enkelte karakterers betydning. Karakter Helhedsindtryk, vinterfarve, grønfarve, jorddækning Tørkeresistens, tilvækst, pesistens, slidstyrke, rege- Skudtæthed Finbladethed Rødtråd nerering 1 meget dårlig meget lav meget åben meget grov ingen eller meget svag 2 meget dårlig til dårlig meget lav til lav meget åben til åben meget grov til grov meget svag til svag 3 dårlig lav åben grov svag 4 dårlig til middelgod lav til middelhøj åben til middeltæt grov til middelfin svag til middel 5 middelgod middelhøj middeltæt middelfin middel 6 middelgod til god middelhøj til høj middeltæt til tæt middelfin til fin middel til stærk 7 god høj tæt fin stærk 8 god til særdeles god høj til meget høj tæt til meget tæt fin til meget fin stærk til meget stærk 9 særdeles god meget høj meget tæt meget fin meget stærk 4

5 2014 Preface Results from the testing of varieties of value for cultivation and use of agricultural species and amenity grasses are yearly published in the following bulletins "Descriptive Variety List": Varieties of Agricultural Crops Varieties of Amenity Grasses Objective To test and evaluate the qualifications of applied varieties as applicable for turf to guarantee the consumer new varieties with good characteristics. Requirements for approval A variety is approved if it fulfils the demands for distinctness, uniformity and stability. Requirements for recommendation A variety can be granted recognition if it has shown satisfactory value of use in trials. The decision is made on the basis of an overall judgement, and where superior characteristics are present, individual inferior characteristics may be disregarded. An S after the variety denomination indicates grant of recognition. Introduction to the publication Varieties of amenity grasses are made up in two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the Danish National list after testing by Department of Variety Testing at the Plant Directorate. Varieties on the variety list are further divided up in recognised varieties and nonrecognised varieties. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published. Variety List section Varieties in group A are granted recognition. Varieties in group B are not granted recognition or have not finished the VCU testing (testing for Value, Cultivation and Use).In the variety list section each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, testing results, the maintainer of the variety and his agent. After this the most important characteristics of the recognised varieties follow in tabular form. The characteristics are stated by notes on a grading scale 1-9, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question (see table 1). These tables form the basis of the description. Testing section The judgments, achieved by the new admitted or rejected varieties, are published in the testing section. The judgments are presented in tabular form with the most significant cultivation characteristics of the recognised varieties for comparison with the standard variety. The judgments that are achieved by each single characteristic form the basis of the dividing up of the varieties by a grading scale from 1-9.A high note means that the variety possesses the characteristic in question to a high degree. The varieties are de-scribed after this grouping in the variety list section. Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish AgriFish Agency Department of Variety Testing Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Telephone: Fax:

6 BESKRIVENDE SORTSLISTE Sortslisteafsnit Alm. rajgræs (Lolium perenne L.) Sortsnavn Forædlerbetegnelse Afprøvningsperiode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant A Bizet 1S Cebeco DLF-Trifolium DLF-Trifolium Cassiopeia S DP DLF-Trifolium DLF-Trifolium Dickens 1 S CLP DLF-Trifolium DLF-Trifolium Esquire S DLF-Trifolium DLF-Trifolium Greenfair S L-LPG ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Greenglide S DP DLF-Trifolium DLF-Trifolium Greensky S TG DLF-Trifolium DLF-Trifolium Greenway S L-LPG ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Jessica S DP DLF-Trifolium DLF-Trifolium Libero S LPR DSV DSV DK Liromeo S LPR DSV DSV DK Promotor S LPR DSV DSV DK Taya S LD ) Prodana Prodana Vesuvius S ZLP DSV DSV DK 1) Grøn Viden, Landbrug, 2) Grøn Viden, Havebrug. farve Styrke Regenerering Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber. Helhedsindtryk Vinter- Grøn- Tørke- Skud- Tilvækst Fin- Slid Rødtråd Normal Reduceret farve resistens tæthed pr. bladet- N N 1) sæson hed Bizet 1 S Cassiopeia S Dickens 1 S Esquire S Greenfair S Greenglide S Greensky S Greenway S Jessica S Libero S Liromeo S Promotor S Taya S Vesuvius S ) 50 % af normal-n. Målesorter: Pleno* og Manhattan* Pleno* Pleno* Taya og Lisabelle* Taya og Lisabelle* Taya og Lisabelle* Taya og Lisabelle* Taya og Lisabelle* Ronja* og Bargold* * Sorten er udgået af sortlisten 6

7 2013 Engrapgræs (Poa pratensis L.) Sortsnavn Forædlerbetegnelse Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant A Broadway S ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Cocktail S HV ) DLF-Rosk. DLF-Trifolium Conni S DP ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Dolfine S DP ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Kaitos S DP DLF-Trifolium DLF-Trifolium Limerick S POPR DSV DSV DK Limousine S ) DSV DSV DK Mozart 1 S CPP Innoseeds NL DLF-Trifolium Parsifal S ZPp DSV DSV DK B Opal Weibull AG SW SW 1) Meddelelse nr., Statens Planteavlsforsøg. 2) Grøn Viden, Landbrug. 3) Grøn Viden, Havebrug. Afprøvningsperiode Styrke Regenerering Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber. Helhedsindtryk Vinter- Grønfarve resistens tæthed pr. bladet- tråd Tørke- Skud- Tilvækst Fin- Rød Slid farve Normal Reduceret sæson hed N N 1) Broadway S Coctail S Conni S Dolfine S Kaitos S Limerick S Limousine S Mozart 1 S Parsifal S ) 50 % af normal-n. Målesorter: Petit* og Fylking* Petit* og Fylking* Melba* og Fylking* Melba* og Conni Conni og Limousine Conni og Limousine Conni og Limousine * Sorten er udgået af sortlisten 7

8 BESKRIVENDE SORTSLISTE Rød svingel (Festuca rubra L.) Sortsnavn Forædlerbetegnelse Afprøvningsperiode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Uden udløbere (ssp. commutata) A Calliope S L-FRC ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Capriccio S L-FRC ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Charme S FRC DSV DSV DK Excellence S FRC DSV DSV DK Greensleeves S DP 94-SY DLF-Trifolium DLF-Trifolium Legende S L-FRC DLF-Trifolium DLF-Trifolium Maritza S DP ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Raisa S ZFrc ) DSV DSV DK Rosetti S CF Innoseeds NL DLF-Trifolium Wagner S CFR Innoseeds NL DLF-Trifolium Med korte udløbere (ssp. trichophylla) A Amarone S DP DLF-Trifolium DLF-Trifolium Barcrown S ) Barenbrug DLF-Trifolium Cezanne S Cebeco RT DLF-Trifolium DLF-Trifolium Finesto S FRT DSV DSV DK Helena S GG Frt DLF-Trifolium DLF-Trifolium Libano S ) DSV DSV DK Smirna S ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Valdora S DP DLF-Trifolium DLF-Trifolium Med lange udløbere (ssp.rubra) A Maxima 1 S DLF-Trifolium DLF-Trifolium Rossinante S DP FRR DLF-Trifolium DLF-Trifolium Ryder S FRRR DSV DSV DK 1) Meddelelse nr., Statens Planteavlsforsøg, 2) Grøn Viden, Landbrug, 3) Grøn Viden, Havebrug. Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber. 8 Helhedsindtryk Vinter- Grønfarve resi- tæthed pr. bladet- Tørke- Skud- Tilvækst Fin Slid farve Reduceret-N 1) stens sæson hed Styrke Regenerering Rødtråd Normal- N Uden udløbere (ssp. commutata) Calliope S Capriccio S Charme S Excellence S Greensleeves S Kiruna S Legende S Maritza S Raisa S Rosetti S Wagner S Med korte udløbere (ssp. trichophylla) Amarone S Barcrown S Cezanne S Cinderella S Finesto S Helena S Libano S Smirna S Valdora S Med lange udløbere (ssp. rubra) Aniset S Maxima 1 S Rossinante S Ryder S ) 50 % af normal-n. Målesorter: Waldorf*, Pernille* og Ivalo* Waldof* og Pernille* Pernille* Waldof*, Pernille* og Dawson* * Sorten er udgået af sortlisten Waldof*, Pernille* og Dawson* Barcrown, Carina* og Pernille* Barcrown, Carina* og Pernille* Barcrown, Carina* og Pernille* Barcrown, Carina* og Pernille* Barcrown, Center og Pernille* Barcrown, Wilma*, Pernille* og Center*

9 2013 Bakkesvingel (Festuca trachyphylla (hack) krajina) Sortsnavn Forædlerbetegnelse Afprøvnings periode Beskrivende sortsliste nr. Vedligeholder Dansk repræsentant A Ridu S ) Prodana Prodana Triana S ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium 1) Meddelelse nr., Statens Planteavlsforsøg. Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber. Helhedsindtryk Vinterfarve Tørkeresistens Skudtæthed Tilvækst pr. sæson Ridu S Triana S Målesorter: Biljart* * Sorten er udgået af sortlisten Krybhvene (Agrostis stolonifera L.) Sortsnavn Forædler- Afprøvnings Beskrivende Vedligeholder Dansk betegnelse periode sortsliste nr. repræsentant A Kromi S ) Prodana Prodana 1) Meddelelse nr., Statens Planteavlsforsøg. Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber. Helhedsindtryk Vinterfarve Tørkeresistens Skudtæthed Tilvækst pr. sæson Kromi S Målesorter: Prominent* * Sorten er udgået af sortlisten 9

10 BESKRIVENDE SORTSLISTE Knoldrottehale (Phleum bertolonii DC) Sortsnavn Forædler- Afprøvnings Beskrivende Vedligeholder Dansk betegnelse periode sortsliste nr. repræsentant A Teno S ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium 1) Meddelelse nr., Statens Planteavlsforsøg. Anerkendte sorters dyrkningsegenskaber. Helhedsindtryk Vinterfarve Tørkeresistens Skudtæthed Tilvækst pr. sæson Teno S Målesorter: S. 50* og Nobis* * Sorten er udgået af sortlisten 10

11 Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter Barenbrug Barenbrug Holland BV, Stationstraat 40, NL-6515 AB Nijmegen DLF-Rosk. DLF-TRIFOLIUM A/S, Ny Østergade 9, Postbox 59, 4000 Roskilde DLF-Trifolium DLF-Trifolium A/S, Dansk Planteforædling, Højerupvej 31,Boelshøj, DK-4660 St. Heddinge DSV DSV, Weissenburger Strasse 5, DE Lippstadt DSV DK DSV DK Frø A/S, Energivej 3, Maabjerg, DK-7500 Holstebro Innoseeds NL Innoseeds bv, P.O. Box 1, NL-4420 AA Kapelle Prodana Prodana Seed A/S, DLF-Trifolium A/S, Dansk Planteforædling, Højerupvej 31, Boelshøj, DK-4660 St. Heddinge SW Lantmännen SW Seed AB, SE Svalöv

12 BESKRIVENDE SORTSLISTE Translation of used terms Afprøvning - Testing Afprøvningsperiode - Test period Anerkendte sorter - Recommended varieties Antal bedømmelser - Number of assessments Antal skud pr. dm2 - Number of shoots per square decimetre Bemærkninger - Comments Beskrivelse af sorter - Description of varieties Dansk repr. - Danish representative Dyrkningsegenskaber - Growth characteristics Forsøgssteder - Locations Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter - List of maintainers and representatives Forædlerbetegnelse - Breeder's reference Finbladethed - Fineness of leaf Godkendte sorter - Approved varieties for the Natinal List Grøn Viden, Landbrug - Green Knowledge, Agriculture; Leaflet of the Danish Institute of Agricultural Science Grøn Viden, Havebrug - Green Knowledge, Horticulture; Leaflet of the Danish Institute of Agricultural Science Helhedsindtryk General/Vissual impression Målesorter - Standard varieties Normal-N: Normal level of Nitrogen Periode - Period Persistens (plantetæthed efter intensiv slåning og højt N-niveau) Persistence (plant density after intensively cutting and high level of Nitrogen Plantebestand - Plant density (ground cover) Reducret-N: Reduced level of Nitrogen Regenerering (genvækst efter slid) - Regeneration (regrowth after wearing) Slidstyrke - Wearing tolerance Skudtæthed (antal talte skud) - Number of shoots Sorter af plænegræs - Varieties of amenity grasses Sorter i afprøvning - Varieties under testing Sorter på EU-sortsliste - Varieties on EU Catalogue Tilvækst pr. sæson - Growth pr season Type - Type Tæthed - Density Tørkeresistens - Resistance to drought Vedligeholder - Maintainer Vinterfarve - Winter colour 12

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 TystofteFonden Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør info@tystofte.dk www.tystofte.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Juni 2012 Årgang 6, nr. 15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Maj 2010 Årgang 4, nr. 11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen

Læs mere

Sorter af plænegræsser 2007

Sorter af plænegræsser 2007 Sorter af plænegræsser 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af "Beskrivende Sortsliste": Sorter

Læs mere

Forord... 1 Preface... 2

Forord... 1 Preface... 2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Preface... 2 Sortslisteafsnit Alm. rajgræs (Lolium perenne L.)... 4 Engrapgræs (Poa pratensis L.)... 6 Rød svingel (Festuca rubra L.)... 7 Stivbladet svingel (Festuca ovina

Læs mere

Sorter af plænegræs til Danmark 2015

Sorter af plænegræs til Danmark 2015 Sorter af plænegræs til Danmark 2015 Resultater fra sortsafprøvning SCANTURF og SCANGREEN pr 1.april 2015 Introduktion til SCANGREEN og SCANTURF I de nordiske lande har der været en lang tradition for

Læs mere

engrapgræs, rajgræs og rødsvingel med korte udløbere

engrapgræs, rajgræs og rødsvingel med korte udløbere FAGLIGT Størst genetisk fremgang for engrapgræs, rajgræs og rødsvingel med korte udløbere Græssorter til tee og fairway, 1985-2015 Fra sortsafprøvningerne i SCANTURF og SCANGREEN får vi stadig ny viden

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Mere bæredygtig. og økonomisk anvendelse af græs. Great in Grass. SEMENCO - Dansk distributør

Mere bæredygtig. og økonomisk anvendelse af græs. Great in Grass. SEMENCO - Dansk distributør SEMENCO - Dansk distributør Blüchersvej 3 DK - 7480 Vildbjerg Tel. 9992 0233 Fax 9992 0231 Michael Møller Larsen Produktchef Tel. : 2174 7699 E-mail : mml@semenco.dk Finn Linnet Juul Produktchef Tel. :

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Plænegræs til ethvert formål 1

Plænegræs til ethvert formål 1 Plænegræs til ethvert formål 1 Indholdsfortegnelse Hunsballe Frø - Din plænegræspartner 3 Brugsplæner 4 Villa-Turf 4 Villa-blanding 4 Special-Turf - Ny sammensætning 5 Kløver-Turf 5 Svensk/Classic-Turf

Læs mere

Den sikre vej for nye sorter og udsæd TystofteFonden. Gerhard Deneken

Den sikre vej for nye sorter og udsæd TystofteFonden. Gerhard Deneken Den sikre vej for nye sorter og udsæd TystofteFonden Gerhard Deneken +45 5080 8451 gde@tystofte.dk Snitflade mellem NaturErhvervstyrelsen og TystofteFonden per 1. jan 2017 Offentlige myndigheder Ikke-offentlig

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i )

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) I medfør af 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 og 8, jf. 1 stk. 1, i lov om frø, kartofler

Læs mere

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Statens Planteavlsforsøg Frøavls- og Industriplanteforsøg (Asger Larsen) 1358. beretning Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Seed rates of perennial rye grass (Loliumm perenne

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Markbrug nr. 279 Juni 2003 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Jakob Willas Jensen, Afdeling for Sortsafprøvning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

SCANGREEN Endelige sortslister fra. Generelt må man sige at gamle,

SCANGREEN Endelige sortslister fra. Generelt må man sige at gamle, FAGLIGT Nye resultater Scanturf Endelige sortslister fra SCANGREEN 2011-2014 På de såkaldte sortsgreens på Sydsjælland GK i Mogenstrup og Bioforsk Landvik i Norge blev de sidste registreringer i projekt

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs

STÆRKT SOM STÅL. Regenererende Almindelig Rajgræs STÆRKT SOM STÅL Regenererende Almindelig Rajgræs Revolutionerende teknologi Regenererende og meget stor slidstyrke, selv ved tæt klipning RPR-teknologi indeni! RPR er en regenererende Almindelig Rajgræs,

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1)

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1) BEK nr 943 af 11/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000004 Senere

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Stærkt som stål. Regenererende Almindelig Rajgræs. Great in Grass

Stærkt som stål. Regenererende Almindelig Rajgræs. Great in Grass Stærkt som stål Regenererende Almindelig Rajgræs Great in Grass Stærkt som stål Regenererende Almindelig Rajgræs Revolutionerende teknologi: regenerende og bedste slidstyrke! RPR er en selv-regenererende

Læs mere

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord

Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Præsentation af BETA II hæve/sænke bord Beskrivelse Beta II Hæve/sænkebord: Stel: Bordplade: Bordet er udført i et enkelt og stringent design, der er lagt vægt på stabilitet og funktionalitet. Bordet er

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015.

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015. Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 9202. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal approval) DK foretager (Fx. ZRMS,

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Sortsundersøgelsen. markfrø

Sortsundersøgelsen. markfrø Landbrug & Fødevarer Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2009 markfrø Udarbejdet af Videncentret for Landbrug Planteproduktion i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug & Fødevarer,

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

FRØSEKTIONENS ÅRSMØDE 2013

FRØSEKTIONENS ÅRSMØDE 2013 FRØSEKTIONENS ÅRSMØDE 2013 FRØSEKTIONENS ÅRSMØDE 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Valg af Formand 4. Præsentation af lokalvalgte bestyrelsesmedlemmer 5. Behandling af indkomne

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Sorter af plænegræs til Danmark

Sorter af plænegræs til Danmark Sorter af plænegræs til Danmark naturresurser Lagar 2014 klimatförändringar restriktioner Resultater fra sortsafprøvning SCANTURF og SCANGREEN Introduktion til SCANGREEN og SCANTURF I de nordiske lande

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Sortsundersøgelsen. markfrø

Sortsundersøgelsen. markfrø Landbrug & Fødevarer Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2008 markfrø Udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning Planteproduktion i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug & Fødevarer,

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen. Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen. Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt Dansk Standard DS/EN 61770 2. udgave Godkendt:2000-05-29 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61770:2000 Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen. Undgåelse

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

PLÆNEGRÆSFRØ. til alle formål kvalitetsfrø med stærke rødder. www.dsv-froe.dk. Innovation og vækst

PLÆNEGRÆSFRØ. til alle formål kvalitetsfrø med stærke rødder. www.dsv-froe.dk. Innovation og vækst 2016 PLÆNEGRÆSFRØ til alle formål kvalitetsfrø med stærke rødder www.dsv-froe.dk Innovation og vækst DSV Frø fordi... Vi udvikler græsfrøet DSV Frø Danmark (tidligere Hunsballe Frø) er din danske professionelle

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 16. februar 2015 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 16 February 2015

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 340-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Svampeendofytter i græs

Svampeendofytter i græs Svampeendofytter i græs Fungal endophytes in grasses Anne Mette Dahl Jensen, Lise C. Deleuran, René Gislum og Birte Boelt Afdeling for Plantebiologi, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere