NR.3 SEPTEMBER 2014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.3 SEPTEMBER 2014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN"

Transkript

1 NR.3 SEPTEMBER 2014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Struktur til debat og beslutning Landsskuet med positive nyheder Racens tyre Interbull Landsskuesucces for Stortoft Årsmøde Landet rundt

2 Heatime-RuminAct Afprøvet af over 1300 danske kvægbrugere NYHED

3 DC Forord Et Landsskue med ny publikumsrekord er opmuntrende. Samtidigt Dansk Holstein Udgiver: Avlsforeningen Dansk Holstein Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N. Tlf Fax Homepage: Redaktion: Flemming Petersen Thomas Andreasen Landskonsulent Keld Christensen Henning E. Andersen (ansvarsh. og tekn. red.), Tryk og teknisk redaktion: Kannike Holding A/S Henning E. Andersen Digevænget Beder Tlf Indhold: Struktur til debat og beslutning Landsskue med positive nyheder Landsskuets ærespræmiekøer Dansk Holstein Rød Holstein med stor succes på Landsskuet Landsskuets ærespræmiekøer Dansk Rød Holstein Racens tyre med nyheder Kropskapacitet beskriver koens størrelse 28 Sammenhæng mellem kropskapacitet og NTM Internationale genomi ske avlsværdital for Holstein Forbedrede avlsværdital for malketid Interbull Danmarks smukkeste malkeko Ny udstiller løb med titlen Guldkøerne 2014 to vindere i år NTM er penge værd uanset hvor værdien kommer fra! Landsskuesucces udover det sædvanlige for Stortoft Årsmøde Besætningsbesøg kg EKM er nået Interviews NRM skue i Holland Østfriesland Test af dyr i udland Mønstring Landsskuet Topydelse hos DRH kg på kort tid Ungdom Landet rundt Fotografer: Elly Geverink, Han Hopman, Torben Worsøe, Ditte Hammershøj samt med arbejdere i Viking og Dansk Holstein m.fl. Forsidebillede: Teamet fra Stortoft Holstein slapper af oven på en spændende og udbytterig udstilling på Landsskuet 2014 var det for malkekvæget en succes at samle alle racer til bedømmelse i Hal Q og derved give gæsterne en mulighed for at følge alle racer og se hvad naboen med en anden race nu kunne præstere. Der blev fra dommerne peget på en kvalitet højere end de senere år, og det resulterede i flere ærespræmier disponeret til enkeltkøer end tidligere. Endnu engang løb Rød Holstein med titlen Danmarks smukkeste Malkeko med mindst mulige margin til RDM og Holstein-kandidaterne. Det blev Landsskuedebutanten Martin Christensen, Sunds, godt hjulpet af Lars Bo. Familien Kragh, Stortoft, gjorde et ret ubeskedent indhug i titler og ærespræmier, Derby-checks og the Double med begge bedste besætningsgrupper hos Rød Hol - stein og Holstein. De lokale skuer beretter om status quo i mødte dyr de fleste steder, men alle steder fortælles om en god kvalitet af udstillede dyr. Lad os se et udsnit af samme flotte kvalitet på Agromek 2014 og lad os få en god auktion. Kropskapacitet er kommet i anvendelse som afløser for krop. Krops kapacitet skal udtrykke om tyrens døtre har større eller mindre kropskapacitet. For Holstein er avlsmålet det samme, den middelstore velbyggede ko med bedste holdbarhed, men med den nye angivelse er valg af tyr til de enkelte hundyr lettere for at opnå det ønskede resultat. Der er således i mange situationer også behov for at vælge en tyr med avlsværdital Kropskapacitet under 100, hvis hundyret er meget stort og veludviklet og afkommet ikke ønskes større. De sortbrogede Holsteinkøer har nu nået stregen med kg mælk i ydelse. En pæn målstreg at passere, hvor der ikke er så mange lande på den høje side. Struktur skal vurderes med mellemrum. Avlsforeningens bestyrelse har udsendt spørgeskema til avlsforum og lokalt i hver avlsforening 5-6 medlemmer og fået en række svar og kommentarer retur. Der er stor tilfredshed med Avlsforeningens opgaver og arrangementer, lokalt og centralt, og der er stor tilfredshed med informationen gennem medlemsbladet. Der er også forhold der kan optimeres, det vurderer vi også på. Bestyrelsen vil afslutte drøftelse af emnet og orientere yderligere på årsmødet. Himmerland Holstein har sat alle sejl til for at arrangere et godt årsmøde. Der er stor opbakning fra sponsorer, der er 4 spændende og forskellige besætninger at besøge, og vi glæder os derfor til at byde velkommen sammen med Himmerlands Holstein fredag den 26. september i Dronning Ingridhallerne i Farsø og efterfølgende en tur rundt i et naturskønt område. Keld Christensen Nr Dansk Holstein 3

4 Left: Grandam of Overbay: Sully Shottle Otomique-ET EX-90 Right: Dam of Blind Side: Sandy-Valley Mano Brydan-ET VG-88 Product of the U.S.A.

5 Struktur til debat og beslutning Af Kristian Nielsen, formand Avlsforeningen Dansk Holstein I 2002 blev den nuværende struktur i Avlsforeningen Dansk Holstein vedtaget i forbindelse med dannelsen af en kvægavlsforening i Danmark. I foråret 2014 besluttede bestyrelsen at kigge organisationen grundigt efter, en spørgeundersøgelse blev iværksat, og det foreløbige resultat af denne viser stor tilfredshed med de aktiviteter både de lokale avlsforeninger og Avlsforeningen Dansk Holstein foretager. På årsmødet vil de afsluttende konklusioner blive forelagt. Ved dannelsen af Dansire ved årsskiftet var der behov for en ny struktur, idet mange aktiviteter blev flyttet og andre kunne optimeres. Denne struktur har nu virket i år og der er behov for et eftersyn: Er opgaverne i Avlsforeningen Dansk Holstein og de lokale 12 avlsforeninger up-to-date? Er avlsmål og international kontakt stadig et emne for avlsforeningen? Er informationskilderne tilstrækkelige eller overflødige? Er kontakten til relevante sider god nok eller er den overflødig? Spørgeundersøgelse til medlemmer Der blev udsendt spørgeskema elektronisk til avlsforum og til 5-6 medlemmer i hver af de lokale avlsforeninger for at undersøge ovenstående forhold. Derudover blev der lavet et interview med 6 avlsforeningssekretærer for at få et samlet billede af Avlsforeningen Dansk Holstein og de lokale avlsforeningers kompetencer og aktiviteter. Der var en stor tilfredshed i svarene på de allerfleste områder, og det kan bl.a. anføres, at Avlsmål skal besluttes i Avls for e- ningen Dansk Holstein Der er stor tilfredshed med de lokale arrangementer i bred forstand Medlemsbladet Dansk Holstein har et godt indhold og nogle gode interviews fra besætningsbesøg Der er i lokale arrangementer en passende sammensætning af besætningsbesøg, faglige foredrag kombineret med sociale arrangementer som grill-aftener og bus ture til besætningsbesøg i andre områder af landet Det bliver hilst velkommen, at man i nogle områder laver fællesarrangementer med naboforening eller med de andre racers aktivitetsudvalg God markedsføring af Dansk Hol stein både internationalt gen nem mange kontakter såvel som på hjemlig plan Fint at der kan sælges genetik til udlandet. Mere information Vi lever i en avlsmæssig verden med megen ny viden og behov for information om denne viden. Her kan der optimeres, og der er ønske om mere viden om test af dyr i udlandet, om tættere samarbejde mel lem de lokale avlsforeningsom råder, VikingDanmark og Avls foreningen Dansk Holstein. Til dette punkt har vi sammen med den nye direktør i Viking- Danmark, Hans Peter Bay, indledt en række af møder månedligt eller kvartalsvis til at forbedre information og tilrettelæggelse af lokale og centrale aktiviteter og hjælpe hinanden med optimalt udbytte og måske strukturere nogle aktiviteter lidt anderledes. Der er fra bestyrelsen i Avls for e- nin gen Dansk Holstein ingen ønske om at ændre antallet af avlsforeninger, det må komme ved lokalt ønske herom, der er ønske om at gøre de ting bedre, som spørgeundersøgelse og interviews peger på. Dette vil vi drøfte på det kommende bestyrelsesmøde, og så vil vi orientere om det på årsmødet. Det ser således klart ud til, at den overordnede struktur i Avlsforeningen Dansk Holstein forbliver uændret, vi vil optimere nogle aktivitetsrelationer og forbedre på ønsket information til lokale områder. Sluttelig en tak til de der besvarede de udsendte spørgeskemaer og deltog i interview. Nr Dansk Holstein 5

6 aaa CVF BLF BYF SUDAN X PLANET X GOLDWYN Photo: KeLeKi NTM +36 Y-indeks 128 M-indeks 119 F-indeks 125 P-indeks 126 Yversundhed 125 Krop 99 Lemmer 108 Malkeorganer 108 Holdbarhed 112 aaa CVF BLF BYF Available through Photo: Elly Geverink Photo: KeLeKi BOOKEM X MAN-O-MAN X GOLDWYN NTM +38 Y-indeks 125 M-indeks 124 F-indeks 118 P-indeks 127 Yversundhed 121 Krop 122 Lemmer 113 Malkeorganer 126 Holdbarhed 127 NTM (HF-base) +30 Y-indeks 122 M-indeks 109 F-indeks 126 P-indeks 118 Yversundhed 105 Krop 104 Lemmer 109 Malkeorganer 110 Holdbarhed 116 German Genetics International GmbH aaa CVF BLF BYF FIDJI X RUACANA X LUDOX

7 Landsskue med positive nyheder Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Der var på Landsskuet 2014 ny publikumsrekord, der var samling af alt malkekvæg til bedømmelse i Hal Q alle 3 dage, der var en fin afvikling af det udvidede program og der var mange succesfulde udstillere. Landsskue-debutant Martin Christensen, Sunds, nappede titlen Danmarks smukkeste Malkeko med sin 4.-kalvs DRH Fantazy-Red, og den garvede Torben Kragh, Henne, med familie tog igen The Double samt flere flotte priser. Niels Nørgaard, Nørbæk, endte med Happy End-ærespræmien, og det var sikkert en dejlig ærespræ mie at tage med hjem efter et par års fravær. Mange udstillere havde succes, og kvaliteten var i top, idet der blev uddelt flere ærespræmier undervejs til Hol - steins end i mange år bagud. Og dommerpræsta tio ner ne var i top, og passende strenge, så en fik cock tail og udtryk for kvalitetshop. Dommerpanel for Holstein gæster besøgte Landsskuet over de 3 dage med åbne porte, og det er mere end den hidtidige rekord i Og for dem der var interesseret i at følge bedømmelse af malkekvæg var den for første gang i mange år samlet i Hal Q for de 4 malkeracer. Det gav et godt overblik for gæster, der ønskede at følge med i naboernes præstationer. Top-kvalitet Vi måtte finde et par ærespræmier Derby-vindere: 2 x Stortoft Holstein, Tiris, Dueholm og Raunhøj Dairy mere til Holstein-køerne og hos Rød Holstein blev antal ærespræmier til enkeltdyr forhøjet med en enkelt. Der var god kvalitet over hele linjen, og også hos de yngre køer var der nok et lille kvalitetshop fremad. Det blev også i flere kommentarer tydeligt udtrykt af ko-dommerne Mogens Madsen og Niels Erik Haahr samt af kviedommerne Jørgen Knudsen og Morten Hollensen. Hos DRH var kvalitetsfremgangen også tydelig, og dommer Bert Groen glædede sig over de mange gode dyr. Antal tilmeldte dyr var meget tæt Nr Dansk Holstein 7

8 på de seneste år og andelen af udstillede holdt samme antal som sidste år, så selv om skærpet sygdomsovervågning holdt enkelte besætninger hjemme er det glædeligt at mange mødte så talstærkt frem. Derby-køerne fordelte kr. hos Holstein. 14 køer mødte frem til bedømmelse i Derby-holdet. Her blev i 2012 indbetalt 300 kr. pr tilmeldt kvie/- kalv, og beløbet på kr. skulle således fordeles ved dommernes oprangering. Med 2 dommere støt tede de hinanden ved de afsluttende bedømmelser af ærespræmiekøerne til udpegning af de bedste, således også hos Derbykøerne. Det var en hård afgørelse at træffe, og det var nogle meget gode køer i toppen af holdet, så det var små detaljer, der blev udslagsgivende. De fem pengepræmier blev fordelt til følgende: Ejer By Chr Far Placering Præmie Stortoft Henne SID Stortoft Henne JORDAN Tiris Kjellerup WINDBROOK Dueholm Skive ACME RC Raunhøj Dairy Hjortshøj SELVINO Avlsforeningen Dansk Hol - steins legats æres præmie til yngste gruppe køer Efter en spændende Derby-konkurrence var der allerede givet indtryk af en god kvalitet og en spændende række hold at bedømme. 6 hold blev bedømt med i alt 60 køer, og der blev tildelt yderligere en ærespræmie i forhold til sidste år og dommerne kunne så - ledes fordele 8 ærespræmier. Den første del af sorteringsarbejdet gik nok lidt lettere, men opgaven blev hurtigt sværere, og allerede inden skillelinjen ved de 8 ærespræmier måtte dommeren anstrenge sig for at finde og afveje små forskelle. Det lykkedes, og med de sidste køer stillet på langs af bedømmelsesbanerne kunne dommerformanden Niels Erik Haahr endeligt med publikums taktfaste akkompagnement klappe på vinderen og videre til næstbedste og tredje bedste om titel og bånd i Dansk Hol - steins Legats ærespræmie hos 1. kalvskøerne. Bedste ko, Sid-datteren fra Stortoft, fik som eneste i unge afdeling et 24 points-skilt med fra festen foran en Golddaydatter fra Anton Hammershøj som anden bedste unge ko og med 23 points. Avlsforeningen Dansk Hol steins legats æres præmie til yngste gruppe køer Ejer By Chr Far Point Stortoft Henne SID 24 Miss Holstein, SDMs Legat, Ærespræmie Anton Hammershøj Hobro GOLDDAY 23 Ærespræmie Raunhøj Dairy Hjortshøj ATWOOD 23 Ærespræmie Per Høgh Møldrup MARICO 23 Ærespræmie Stortoft Henne JORDAN 23 Ærespræmie Gjorslev Gods Store Heddinge SID 23 Ærespræmie Oluf Bøgh Hobro ASHLAR 23 Ærespræmie Jens Oluf Madsen Rødkærsbro BEACON 23 Ærespræmie Th. Aarups Legats æres præmie til mellemste gruppe Ejer By chr Far Point Højager Holstein Rødding VH BISMARK 24 Ærespræmie, Th. Aarups Legat Bertus Van Veldhuisen Løgumkloster SANCHEZ 24 Ærespræmie Stortoft Henne KNOWLEDGE 23 Ærespræmie Stortoft Henne ASHLAR 23 Ærespræmie Villemajgaard Lintrup BOWSER 23 Ærespræmie I/S Lundbjerggård Fårup FIRKLØVER2 23 Ærespræmie Tøvestensgården Slagelse ALEXANDER 23 Ærespræmie Dueholm Skive L TALENT 23 Ærespræmie Hood Holstein Løgstør B GOLDWYN 23 Ærespræmie Aslundgaard Bevtoft P SHOTTLE 23 Ærespræmie 8 Dansk Holstein Nr

9 Th. Aarups Legats æres præ - mie til mellemste gruppe I gruppen af køer med 2 og 3 kælvninger var der mødt 58 køer og de fordeltes på 6 hold. Her igen en fantastisk kvalitet med meget velbyggede køer med allerbedste lemmer og malkeorganer. Også her måtte dommerformanden Niels Erik Haahr have god støtte fra publikum, og det var en række særdeles gode køer der til sidst stor klar til at modtage klap, ærespræ - mie og bånd. Foruden bedste ko fra Højager Holstein (Bismarkdatteren) fik også koen på andenpladsen, Sanchez-datteren fra Corinne og Bertus van Veldhuisen, 24 points ved den afsluttende konkurrence senere. Taurus Legats ærespræmie de ældste køer De gamle køer med minimum 4 kælvninger var meget stærke i år. 32 køer blev fordelt efter alder i 4 hold, og der var en god og skarp konkurrence af køer på et jævnbyrdigt niveau. Blandt de udstillede køer var en nyligt udsprunget kg ko i fin form. Der var køer med livsydelser på kg mælk i meget fin kampform, og der var således god grund til ros fra dommerne og dommerformand Mogens Madsen ved udpegning af Taurus Legats ærespræmie-koen, bedste ældre ko. Det blev Damion-datteren fra Sydgaarden foran Den vindende besætningsgruppe fra Stortoft Holstein med Miss Holstein som forreste ko i gruppen Sydgaarden beholdt anden-pladsen i besætningsgruppe konkurrencen fra 2013 en Shottle-datter fra Raunhøj Dai - ry, og begge tilkendtes 24 points. Miss Holstein Med den høje kvalitet var det spændende at få de to bedste fra hver af de 3 aldersgrupper på banen for at udpege Miss Holstein samt ligeledes klappe på anden- og tredje-bedste ko på Landsskuet Mogens Madsen havde den store fornøjelse, og efter en passende tid til vurdering satte han speed på sammen med publikums støtte og pegede på Sid-datteren fra Stortoft som Miss Holstein og Da mi - Taurus Legats æres præmie Ejer By Chr Far Point Sydgården Nibe DAMION 24 Ærespræmie Taurus legat Raunhøj Dairy Hjortshøj P SHOTTLE 24 Ærespræmie I/S Bjørholm Holstein Glejbjerg C STORMATI 23 Ærespræmie Statsfængslet Renbæk Skærbæk F ENGARD 23 Ærespræmie Sydgården Nibe TOYSTORY 23 Ærespræmie Anton Hammershøj Hobro F ENGARD 23 Ærespræmie Gjorslev Gods Store Heddinge DUNDEE 23 Ærespræmie Tiris Kjellerup O ZENITH 23 Ærespræmie Nr Dansk Holstein 9

10 on-datteren fra Sydgaarden som Landsskuets næstbedste Holsteinko. Det var på dette tidspunkt, at dommerne tilkendegav deres 24 points til 5 af de fantastiske køer i ringen. Den første dag var til ende. Køerne var bedømt, de bedste var fundet i fællesskab med publikum og der var tid til at nyde mange flotte kommentarer og placeringer, selv om ikke alle kan komme på fløjen. Dommerne gjorde en formidabel indsats, og indtil skrivende stund har der ingen kritik været af deres arbejde og placeringer, og det er ganske nyt. Måden Mogens og Niels Erik gjorde det på med oprangering, direkte kommentarer til dyr med 22 points eller mindre og kommentarer via mikrofonen til alle med 23 points ser ud til at falde i god smag. Og så den danske mentalitet. Herefter skal der malkes og hygges i staldene, og så kommer udenlandske gæster tæt på dyrskuer i udlandet og glædes med os og udstillerne og udtrykker: det er da en fantastisk stemning, kort tid efter de er ude af bedømmelsesbanen og nogle må se sig slået af en bedre ko på dagen, ja så hygger de sig, gir en krammer og skåler i passende fluidum til formålet, det ser vi ikke så udpræget i vores land. Men det er dansk Landsskue-hygge. Kviebedømmelse På anden dag tager bedømmelsen af kvierne fart. De 43 fremmødte kvier er dagen forinden delt i 3 hold, og med dommerformand Jørgen Knudsen og assisterende dommer Morten Hollensen i arbejdstøjet bliver kvier delt ved 23/22 points mærket. Jørgen Knudsen tager ansvaret for den ene halvdel med oprangering og Morten Hollensen for den anden halvdel, og derefter sættes de to Højager Holstein tog tredje ærespræmie med denne besætningsgruppe rækker sammen, sammenfletningen tilpasses og point og kommentarer tildeles. I et enkelt af holdene er det så bare omvendt, således at den unge assisterende dommer også får lejlighed til at oprangere den øverste del af holdet, få presset lagt på sig og giver endeligt kommentarer efter at igen de to rækker er flettet og dommerformanden, der skal underskrive dommerlisten, er enig med sin assisterende dommer. En meget lærerig øvelse på et Landsskue at prøve at træde i funktion med alle de opgaver der er til en dommer. Jørgen Knudsen og Morten Hollensen gjorde et godt arbejde og samarbejde. De bedste kvier fra hver af de tre hold var kaldt i ringen til ærespræ - mie og udpegning af bedste kvie foregik som hos køerne med sortering til de to ærespræmiekvier og udpegning af Braxton-kvien fra Bathau Holstein som bedste kvie foran G-Force-kvien fra Villemaj - gaard som den anden ærespræmiekvie. Besætningsgrupperne Fredag middag var det tid for Holstein-køerne igen at være i fremvisningsform. 22 besætningsgrupper mødte frem og der var fyldt godt op i Hal Q, hvor vi havde hele pladsen til rådighed. Besætningsgrupperne er et fantastisk billede på den opbakning Holstein-avlerne har til konkurrencen, måske også godt hjulpet af ærespræmien Happy-End, der gives til den bedst-placerede besætningsgruppe uden en ærespræ - mie på en enkeltko. Langsomt sorteres der ned, og her havde dommerne Niels Erik Haahr (dommerformand) og Mogens Madsen en svær men alligevel spændende opgave at få gennemført. Dommerne er udmærket bekendt med den spænding ved at deltage og den sikkerhed hvormed der skal oprangeres for at alle kan Kvier Ærespræmier Ejer By Chr Far Point Bathau Holsteins Tjele BRAXTON 23 Bedste kvie Ærespræmie Villemajgaard Lintrup G-FORCE 23 Ærespræmie 10 Dansk Holstein Nr

11 Besætningsgrupper Ejer By Placering Ærespræmie Stortoft Henne 1 Ærespræmie Sydgaarden Nibe 2 Ærespræmie Højager Holstein Rødding 3 Ærespræmie Anton Hammershøj Hobro 4 Gjorslev Gods Store Heddinge 5 Raunhøj Dairy Hjortshøj 6 Tiris Kjellerup 7 Dueholm Skive 8 Hood Holstein Løgstør 9 Villemajgaard Lintrup 10 Niels Nørgaard Fårup 11 Happy End gå ud af bedømmelsesbanen med en følelse af: Ja, det kunne vi nok ikke gøre ret meget bedre. Det er nemlig en af de konkurrencer, der rangerer højt på ønskelisten hos mange udstillere at få lov at vinde eller komme i ærespræmierækken. Med de sidste 6 besætningsgrupper i ringen, og dommerne næ - sten klar med deres vurdering, så blev de opstillet på langs af ringen, og på tegnet fra dommerne om, at nu har vi vores rangering gav klapsalverne det tempo, som Niels Erik Haahr så måtte rundt i for at pege på bedste. En spændende konkurrence fik sin afslutning, og det blev faktisk til gentagelse for både Stortoft på fløjen og Sydgaarden på andenpladsen. I år tog Højager så ærespræmien på tredjepladsen. Happy-End gives til den besætningsgruppe, der uden en ærespræ mie fra dagen før på en individuel ko følger med længst tid i ringen. I år tilfaldt denne ærespræmie til Niels Nørgaard på 11.-pladsen, og efter et par år med afbud grundet sundhedsstatus blev det en god tilbagevenden til Landsskuet i Herning. I det hele taget har det for Niels og familien med børnene forrest med kalvene været et godt år med god succes på de lokale skuer på Gl.Estrup og i Hobro. Tillykke til vindere, ærespræmiemodtagere og alle de besætnings - ejere, der brugte tid på at udstille på Landsskuet. Vi har behov for at få bekræftet kvaliteten, og vi skal tage bestik også af udviklingen hos de bedste køer for at rette på den videre færd i avlsarbejdet på både besætningsniveau og de tiltag, racen derudover må gøre. Den samlede præmieliste kan ses på sammen med en række billeder. Niels Nørgaard kom uden for ærespræmierækkerne med enkeltkøer men klarede sig godt og tog Happy End ærespræmien med besætningsgruppen Nr Dansk Holstein 11

12 Landssku 12 Dansk Holstein Nr

13 et 2014 Nr Dansk Holstein 13

14 Landsskuets ærespræmiekøer Dansk Holstein SDM Legats Ærespræmie og 24 points til nr (Sid) fra Stortoft Holstein, Henne Taurus Legats Ærespræmie og 24 points til nr (Damion) fra Sydgaarden, Nibe Th. Aarups Legats Ærespræmie og 24 points til nr (VH Bismark) fra Højager Holstein, Rødding Ærespræmie og 24 points til nr (P Shottle) fra Raunhøj Dairy, Hjortshøj Ærespræmie og 24 points til nr (Sanchez) fra Bertus Van Veldhuisen, Løgumkloster Ærespræmie og 23 points til nr (F Engard) fra Statsfængslet Renbæk, Skærbæk 14 Dansk Holstein Nr

15 Ærespræmie og 23 points til nr (Toystory) fra Sydgaarden Ærespræmie og 23 points til nr (F Engard) fra Anton Hammershøj, Hobro Ærespræmie og 23 points til nr (Dundee) fra Gjorslev Gods, Store Heddinge Ærespræmie og 23 points til nr (O Zenith) fra Tiris, Kjellerup Ærespræmie og 23 points til nr (C Stormatic) fra I/S Bjørholm Holstein, Glejbjerg Ærespræmie og 23 points til nr (Knowledge) fra Stortoft Holstein, Henne Nr Dansk Holstein 15

16 Ærespræmie og 23 points til nr (Ashlar) fra Stortoft Holstein, Henne Ærespræmie og 23 points til nr (Bowser) fra Villemajgaard, Lintrup Ærespræmie og 23 points til nr (Firkløver2) fra I/S Lundbjerggard, Fårup Ærespræmie og 23 points til nr (Alexander) fra Tøvestensgården, Slagelse Ærespræmie og 23 points til nr (L Talent) fra Dueholm, Skive Ærespræmie og 23 points til nr (B Goldwyn) fra Hood Holstein, Løgstør 16 Dansk Holstein Nr

17 Ærespræmie og 23 points til nr DC (P Shottle) fra Aslundgård, Bevtoft Ærespræmie og 23 points til nr (Goldday) fra Anton Hammershøj, Hobro Ærespræmie og 23 points til nr (Atwood) fra Raunhøj Dairy, Hjortshøj Ærespræmie og 23 points til nr (Marico) fra Per Høgh, Møldrup Ærespræmie og 23 points til nr (Jordan) fra Stortoft Holstein, Henne Ærespræmie og 23 points til nr (Sid) fra Gjorslev Gods, Store Heddinge Nr Dansk Holstein 17

18 Ærespræmie og 23 points til nr (Ashlar) fra Oluf Bøgh, Hobro Ærespræmie og 23 points til nr (Beacon) fra Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro Bedste kvie, ærespræmie og 23 points til nr (Braxton) fra Bathau Holsteins, Tjele Ærespræmie og 23 points til nr (G-Force) fra Villemajgaard, Lintrup Vi ses på Landsskuet juli 18 Dansk Holstein Nr

19 Rød Holstein med stor succes på Landsskuet Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein I 1992 snuppede DRH titlen Danmarks smukkeste Malkeko. De næste 10 Landsskuer var der lidt tørke, men siden 2003 har Rødbroget Holstein erobret titlen Danmarks smukkeste Malkeko 3 gange i 2003, 2004 og 2012, og så kom Landsskuedebutant Martin Christens, Sunds, med god hjælp fra Lars Bo og satte sig på titlen igen i Fantastisk flot af racen og dens udøvere at kunne markere sig så flot. Men ikke nok med disse fine resultater, så er der en række udstillere, der virkeligt kæmper om pladserne og kan skiftes til at vinde og gøre god reklame for racen. Stortoft tog fløjen ved besætningsgruppe-konkurrencen foran TLT Holstein, og Dueholm tog Engholm-pokalen for bedste yver. Peter Hollensen, der markerede sig godt med dyrene fra Borup Holstein flere steder, gik forrest med bedste DRH-kvie. Udstillingen af rødbrogede Hol - stein var på samme antal som sid- Hosekræmmergaarden Bared Fantazy blev Champion hos Rød Holstein, og lør - dag triumferede hun med at erobre titlen Danmarks smukkeste Malkeko 2014 ste år, bare kvalitetsmæssigt en tand bedre, og dommeren Bert Groen uddelte da også en ekstra ærespræmie som tegn på den gode kvalitet. Bedømmelsen foregik ind imellem de sortbrogede Holstein i de to baner, der er til rådighed for os, og det gav med kun to bedømmelsesbaner i stedet for de vanlige tre hos Holstein en smule mere ro over bedømmelsen for de udstillere, der var med hos begge racer. Ved bedømmelsen af de enkelte hold havde dommeren bedt en række køer komme igen ved ærespræmiekonkurrencen senere på eftermiddagen. I samme gruppe af køer var kandidater til bedste yver, og da disse afsluttende konkurrencer gik i gang, var der spænding hos publikum rundt på tribunerne og blandt udstillerne. Ærespræmie Rød Holstein-køer Ejer By Chr Far point Martin Christensen Sunds DRH BARED 24 Ærespræmie Champion Søstrene Kragh Henne REDLINER 24 Ærespræmie Reserve champion Tastum Holsteins Vojens DESTRY RC 24 Ærespræmie Dueholm Skive SAVARD 23 Ærespræmie & Engholm pokal Peter Hollensen Vrå DRH MALVOY 23 Ærespræmie Stortoft Henne L TALENT 23 Ærespræmie Nr Dansk Holstein 19

20 Familien Christensen nød den store oplevelse efter at have erobret titler, fået bånd, krans og champagne samt et Tv-interview. Ved Derby-konkurrencen tog Tastum Holsteins titel og største præmiecheck og overlod pladserne efterfølgende til Niels Nørgaard og Stortoft Holstein Bedste kvie Rød Holstein Ejer By Chr Far point Peter Hollensen Vrå Carmelito 24 Ærespræmie Derby-vindere Rød Holstein Ejer By Chr Far Placering Præmie Tastum Holsteins Vojens DESTRY RC Niels Nørgaard Fårup SECURE RED Stortoft Henne MITEY P Champion, ærespræmie og Engholm-pokal Asger Kappel havde med sin Classic-datter sat sig på denne pokal med 3 landsskuer (dog kun de seneste to i rækkefølge), men da denne ko ikke var med på Landsskuet i år og han ingen afløser havde til denne hæder, ja, så kom den i spil. Engholm-pokalen skal tildeles koen med det bedste yver blandt de udstillede DRH-køer. Efter dommerens sonderinger tilfaldt pokalen en Savard-datter fra Dueholm. En ganske tiltalende ko, der da også senere kom ind i ærespræmierækkefølgen. Konkurrencen fortsatte herefter med 6 ærespræmiekøer, og det var en hård runde at sortere ned til dette antal selv om dommeren havde fået bevilget en ekstra ærespræmie. Endelig stod de 6 køer i ringens midte, men de sidste 3 uplacerede var bl.a. Champion og Reserve Champion køerne. Dommeren fik klaret sine vurderinger af de fantastiske køer, og ved den afsluttende udpegning blev den rødbrogede Champion super-koen Hosekræmmergaarden Bared Fantazy fra Martin Christensen, Sunds, foran Reserve Champion koen Redliner-datteren fra Søstrene Kragh, Henne og på tredjepladsen Destry-datteren fra Tastum Holsteins, og disse 3 køer tilkendtes ved ærespræmieafslutningen ligeledes 24 points. I kviekonkurrencen var der gode kandidater, og i denne konkurrence med kun 1 ærespræmie til bedste kvie blev det en Carmelito-datter fra Peter Hollensen. Derby konkurrence med kr 34 kvier var tilmeldt til Derbykonkurrencen i 2012 og den afsluttedes i 2014 med uddeling af 20 Dansk Holstein Nr

21 Besætningsgrupper I alt 6 grupper mødte frem til kampen om de to ærespræmier. Og kvaliteten var god, så efter oprangering kom Stortoft på fløjen foran TLT Holstein og tog de to ærespræmier, herefter fulgte Peter Hollensen, Jens Bo, Dueholm og Kim Fagerlin i rækken af rød - brogede besætningsgrupper. En flot præsentation af de rødbrogede Holstein-køer. Med bedste besætningsgruppe også hos Rød Holstein er Stortoft vinder af The Double Sidste år var TLT forrest, de holdt fast i toppen med en anden bedste besætningsgruppe puljen til de 3 bedste kvier tilmeldt i 2012 og som havde indbetalt de 300 kr. pr dyr. Også her udspandt sig en ganske spændende konkurrence, og her kunne Tastum Holstein gå hjem med 50 % af Derby-puljen i alt kr. og den anden del blev ligeligt fordelt til 2 er og 3 er i konkurrencen, Niels Nørgaard og Stortoft. Sammen med kviekonkurrencen og Derbykalvene er dette et par konkurrencer, der henvender sig til ungdommens deltagelse og engagement. Adskillige er de udstillere, hvor det er børnenes ønske eller forslag om at komme afsted med kalve til deltagelse i konkurrencerne og være en god tumleplads for de yngre årgange. Igen Danmarks smukkeste Malkeko I 1992 tog Familien Eriksen, Aulum, titlen Danmarks smukkeste Malkeko med en af deres rødbrogede køer, i 2003 blev det Jens Bo, Otterup, i 2004 LA-Red Holstein (Lars Bo/Anders Levring), Glesborg, og i 2012 Raunhøj Dairy, Spørring. Igen stillede de rødbrogede sig frem i rampelyset, og igen gik laurbærkransen til de rødbrogede, nemlig Martin Christensens Hosekræmmergaarden Bared Fantazy på Landsskuet Andetsteds i bladet kan læses artikel fra et besøg hos Martin Christensen og familie, hvor der fortælles lidt om arbejdet i besætningen og glæden og æren sammen med den skarpsindige hjælper Lars Bo i at have og finde samt præsentere sådan en fantastisk ko. Tillykke til alle udstillere med de fine placeringer. Besætningsgruppe Rød Holstein Ejer By Placering Stortoft Henne 1 Ærespræmie TLT Holstein Lintrup 2 Ærespræmie Nr Dansk Holstein 21

22 Landsskuets ærespræmiekøer Dansk Rød Holstein Champion og 24 points til nr (DRH Bared) fra Martin Christensen, Sunds Reserve champion og 24 points til nr (Redliner) fra Søstrene Kragh, Henne Ærespræmie og 24 points til nr (Destry) fra Tastum Holsteins, Vojens Engholmpokalen, Ærespræmie og 23 points til nr (Savard) fra Dueholm, Skive Ærespræmie og 23 points til nr (DRH Malvoy) fra Peter Hollensen, Vrå Ærespræmie og 23 points til nr (L Talent) fra Stortoft Holstein, Henne 22 Dansk Holstein Nr

23 Verdens førende messe for professionelle dyreavlere Inspirations for your business Bedste kvie, ærespræmie og 24 points til nr (Carmelito) fra Peter Hollensen, Vrå ÅRSMØDE 2014 FREDAG 26. SEPT. I FARSØ * RESERVÉR DAGEN Tilmelding Se side November 2014 Hannover, Tyskland højt kvalificerede gæster, som er interesserede i nye teknologier fra områderne kvæg, svin, fjerkræ og akvakultur Mere end internationale udstillere på over m 2 udstillingsareal Det komplette program til dyreproduktionen avl, fodring, dyrehold, forarbejdning og distribution Førende teknologier inden for regenerativ energiproduktion og decentrale energiforsyning EFFEKTIVT LANDBRUG hver dag Asger Jørgensen Tel.: , Nr Dansk Holstein 23 Decentral inklusive

24 Eksport af dansk avlskvæg Vi køber løbende også fra status 2 besætninger: Gode 1. kalvs køer maks. ca. 7 uger efter kælvning. Højdrægtige kvier fra ca. 6 til ca. 7½ mdr. drægtige. Tilmelding til kontoret eller sædvanlig kontaktperson. Bovi-Denmark A/S Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding Telefon: Fax:

25 Racens tyre med nyheder Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Avlsværditalsberegningen har nyheder i form af flere data på objektivt målt malketid fra stationære mælkemålere fra enkeltbesætninger samt nogle malkerobotdata. Kropskapacitet afløser Krop. På avlsmæssige resultater er der en del nyheder samt meget høje avlsværdital på de bedste tyre. Balisto topper med NTM +49, Nilson med +46 og VH Grace med +45. Avlsværdital for malketid Dette avlsværdital er forbedret med væsentligt flere data end hidtil. Avlsværdivurderingen for malketid har indtil maj 2014 været baseret på registreringer af malketid fra spørgeskemaer og mælkeflow fra danske TruTest målere. Et stigende antal kvægbrug har stationære mælkemålere installeret og flowdata fra disse målere, samt fra Lely malkerobotter i Danmark, bliver opsamlet. Se artikel om emnet, hvor dette beskrives mere detaljeret. Kropskapacitet Kropskapacitet er sammensat således, at det skal angive de tyre med højt indeks avler køer med mere højde, bredde og dybde i brystpartiet, bredere kryds og et godt malkepræg. Modsat vil tyre, der avler små og smalle køer få et lavere avlsværdital for kropskapacitet. Det er ikke avlsmålet, at køerne skal være større eller bredere/dybere, men det skal lette arbejdet til at kombinere mere korrekt i den enkelte besætning, hvis krop værdsættes. Øn skes mindre dyr anvendes tyre med lave avlsværdital for kropskapacitet og modsat for dem der ønsker større dyr. Kropskapacitet afløser avlsværdital for Krop. Kropskapacitet indgår ikke i beregningen af NTM. Dette beskrives yder ligere senere i bladet. Spændende resultater Med ovenstående ændringer kan en række tyre have forandret sig en del, nok mest på Kropskapacitet. Men også andre tyre har lavet forandringer, som kan smitte af på sønner (og døtre), og her kan anføres, at Bookem er steget +11 i Yversundhed, hvilket kan give positiv effekt på sønnerne. Det ses bl.a. hos Balisto, der topper med NTM +49 og bl.a. Yversundhed 118 og Boss med NTM +40 og yversundhed 115 VH Grace er en ny dansk tyr med NTM +45. Han er en G-Force tillagt på en VH Grafit hos Claus Jørgensen, Nørager. En spændende profil på tyren, men da han kun er måneder gammel skal der lige tilstrækkeligt sæd på tanken inden brug. Med en linie ved NTM +35 er der mange gode tyre at vælge blandt. VH Grafit er en af de spændende tyre. Han har døtreafprøvning med 2500 malkende døtre samt Denne VH Grafit datter fra Claus Jørgensen, Nørager er en af hans gode døtre. Hun er også tyremoder, og moder til bedste dansk tillagte tyr, G-Force-sønnen VH Grace. bedømt 1050 døtre, og sammen med mange andre fremragende egenskaber ender VH Grafit nu på NTM +33, et meget flot resultat for en tyr i hans alder sammenlignet med de genomtestede unge tyre. Balisto topper fra udland NTM +49 er resultatet for Balisto, ABS ejet Bookem-søn, der er steget +5 i NTM. Da Bookem er steget i yversundhed med 11 enheder smitter dette af på NTM for alt hans afkom. CRV har 3 tyre med i toppen, Nilson med NTM +46, Danno med +41 og Vitesse +39. Tyske Leno har NTM +38 og er helbroder til Lexington med NTM +32 begge Lexor x Tir- An BT Noma. Kig på listerne, klik gerne på hjemmesiderne i bl.a for at se mange flere resultater og se hvordan tyre forandrer sig. Nr Dansk Holstein 25

26 Racens tyre august 2014 Stb. Nr Navn Arvl. GS sygd. info NTM P- ind. Y- ind. Sh Y- ind. Føds.- Kælvn.- Døtre- Yver- Øvr. Klov- ind. ind. fbh sundh. sygd. sundh. Døtreafprøvede tyre VH Grafit (TY VH Op (TY VH Osmus (TY D Jul (TY VH Peder (TY Genomisk testede tyre Balisto G Nilson G VH Grace (TY G Danno (TY G Boss (TY G VH Borst (TY G Vitesse (TY G VH Beta G VH Gant G VH Marco (TY G Leno (TY G Big Point (TY G Overbay (TY G Rodgers G VH Oxel G VH Boogie (TY G VH Mindoro (TY G VH Blush (TY G Picanto (TY G VH Gizmo G VH Bubba G VH Garlic G VH Reynold (TY G Maximum (TV G Racer G VH Myles (TY G VH Ponder (TY G Sundance (TY G VH Genes (TY G VH Bright (TY G VH Fiery (TY G Best (TY G VH Clement (TY G VH Miracle (TY G VH Mace G VH Jaywalk (TY G VH Barbero (TY G VH Milou G VH Blogg G VH Jaxxon (* G Modena (TY G VH Mandel (TY G VH Hank (TY G VH Ouzo G VH Metku (* G VH Mosling (TY G VH Ottar (TY G Dansk Holstein Nr

27 Hold- Krop Lem- Malke- Mal- Tempe- Eff Far Morfar Opdrætter barh. mer org. ketid rament døtre B Goldwyn Oman Justi Tirsvad Holstein, Brædstrup D Onside S Jordan 3 Lynggaarden I/S, Store Merløse D Onside V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro S Jordan 3 Riverland Jan Nielsen, Løgstør Planet V Elo Anders Ove Vestergaard, Løgstrup Bookem Watson USA Importsæd G-Force Boxer Holland Importsæd G-Force VH Grafit Claus Jørgensen, Nørager Bookem S Bolton Holland Importsæd Bookem Man-O-Man Tyskland Importsæd VH Bynke Man-O-Man Anderstrup Holstein, Skørping Gravity Jardin Holland Importsæd VH Bynke VH Service Stefan Edlund, Sverige VH Gejser D Limbo Nötcenter Viken AB, Sverige Massey Snowman Tirsvad Holstein, Brædstrup Lexor Big Time Anderstrup Holstein, Skørping Bookem Man-O-Man Tyskland Importsæd Tape Man-O-Man USA Importsæd Lithium Russell USA Importsæd VH Op D Orange JTimo & Anita Vähä-Eskeli, Finland Bookem Man-O-Man Anderstrup Holstein, Skørping VH Miracle Ramos Finn og Johan Høyer, Viborg VH Bostrup D Orange Flemming Jørgensen, Lintrup Snowman Mac Tyskland Importsæd G-Force D Onside Johan Berglund, Sverige VH Bynke S Ross Karolina Westlund, Sverige G-Force Rakuuna Ulf og Görgen Wahlman, Sverige Ramado Man-O-Man Vognsild Østergård I/S, Aars Man-O-Man Laudan Tyskland Importsæd Lexor Observer USA Importsæd VH Miracle VH Bismark I/S Rønhave, Bramming VH Peder D Onside Martin Hansen, Rødekro Sudan Planet Tyskland Importsæd G-Force D Rødding Mogens Bakkensen,, Årre Bookem Massey Egon Bech Jensen, Allingåbro VH Fanta VH Oyvind Jesper Thomsen, Lyby, Skive Beauty Altaross Tyskland Importsæd CM Juwel Tirsvad Holstein, Brædstrup Massey Roumare Anderstrup Holstein, Skørping D Mason D Onside Patrik Johansson, Sverige D Jul Oman Justi Morten Hansen, Vrå BorussiaBY D Emmett I/S Rønhave, Bramming Maximum V Berte Nötcenter Viken AB, Sverige VH Brilon D Jul Lars-Inge Gunnarsson, Sverige D Jul Ramos Otterdahls Lantbruk, Sverige Mogul Digger Tyskland Importsæd Man-O-Man RGK Didrik Anderstrup Holstein, Skørping Headliner D Ole Finn og Johan Høyer, Viborg VH Osmus D Limbo Lars Rune Hermansson, Sverige VH Miracle D Sol Aino & Hannu Heinioja, Finland VH Miracle D Oscar I/S Rønhave, Bramming VH Omega D Oscar I/S Rønhave, Bramming Nr Dansk Holstein 27

28 Kropskapacitet beskriver koens størrelse Af Emma Carlén (NAV/Växa Sverige), Elina Paakala (NAV/Faba) og Anders Fogh (NAV/VFL) I august 2014 skifter avlsværditallet for krop navn til kropskapacitet. Kropskapacitet er identisk med krop for RDC (nordiske røde racer) og Jersey, mens det for Holstein og DRH vil være sammensat anderledes, end krop var tidligere. Fælles for alle racer gælder, at avlsværditallet for kropskapacitet skal beskrive koens eller tyrens døtres størrelse (højde, dybde, bredde). Tyre med høje avlsværdital for krops kapacitet vil dermed give døt re, som er højere, dybere og bredere. Hvad er kropskapacitet, og hvordan er det sammensat? De lineære kropsegenskaber, der indgår i kropskapacitet, er de samme, som tidligere indgik i krop. Udgangspunktet er således stadig kåringerne udført af afkomsinspektørerne. For RDC og Jersey er den eneste forskel mellem kropskapacitet og krop navnet. For Holstein har kropskapacitet en anden sammensætning, end krop havde tidligere. Baggrunden for ændringen er, at Holstein ønsker et avlsværdital, som beskriver udseendet af koen eller tyrens døtre i stedet for et avlsværdital, som afspejler, om koen eller tyren bringer racen i retning af racens avlsmål eller ej. Ek- sempelvis kunne tyre, der avlede døtre, som var for små eller for store i forhold til optimum, få samme avlsværdital for krop. Dette er ikke tilfældet for kropskapacitet, hvor tyre, der avler store døtre, vil få højere avlsværdital end tyre, der avler små døtre. Der er flere faktorer, der påvirker kropskapacitet. Som udgangspunkt er det de lineære avlsværdital for højde, kropsdybde m.m., og des - uden har egenskabernes vægte og optimum en betydning. Optimum og vægte er vist i tabel 1 og 2. Hvad får man ud af at avle efter kropskapacitet? Som udgangspunkt er formålet med kropskapacitet at kunne finde de tyre, der passer bedst til den enkelte ko altså som hjælp til at udvælge insemineringstyre. Formålet er ikke at avle efter kropskapacitet, da der ikke er økonomisk værdi i at avle efter større, bredere og dybere køer. Dette er også årsagen til, at kropskapacitet ikke indgår i NTM. Hvis man alligevel vælger systematisk at bruge tyre med høje eller lave avlsværdital for kropskapacitet, vil det have indflydelse på den avlsmæssige fremgang. Denne fremgang vil være anderledes end med det tidligere avlsværdital for krop for Holstein. I figur 1 er vist den avlsmæssige sammenhæng mellem krop/ kropskapacitet og de line - ære egenskaber. For Jersey og RDC er der ikke forskel på krop og krops kapacitet. Hvis man vælger at bruge tyre med høje avlsværdital for kropskapacitet, giver det primært fremgang for krydshøjde, krydsbredde, kropsdybde, bryst - bredde og malkepræg samt overlinie hos Jersey. Figur 1. Avlsmæssige sammenhænge mellem avlsværdital for krop/kropskapacitet og lineære egenskaber for RDC, Jersey og Holstein. Resultaterne er baseret på tyre født mellem 2004 og 2006/ Dansk Holstein Nr

29 Kropskapacitet Krop Kropsegenskaber RDC Jersey 1 Holstein Holstein Krydshøjde Kropsdybde Brystbredde Malkepræg Overlinie Krydsbredde Krydsretning JER har også vægt på afvigekoder for krop Tabel 1. Vægte (%) på lineære kropsegenskaber i avlsværdital for kropskapacitet for RDC, Jersey og Holstein. Desuden tidligere vægte i krop for Holstein Kropskapacitet Krop Kropsegenskaber RDC Jersey Holstein Holstein Krydshøjde Kropsdybde Brystbredde 5, Malkepræg 5, Overlinie Krydsbredde ,5 Krydsretning Tabel 2. Optimum for lineære kropsegenskaber i avlsværdital for kropskapacitet for RDC, Jersey og Holstein. Desuden tidligere optimum i krop for Holstein Overgangen hos Holstein har stor betydning for fremgangens sammensætning. Overgangen fra krop til kropskapacitet hos Holstein betyder, at fremgangens sammensætning bliver mere lig sammensætningen hos RDC og Jersey. Vægte og optimum i krop/kropskapacitet Vægte og optimum er justeret for Holstein ved overgangen til kropskapacitet. I tabel 1 og 2 er vist nuværende og tidligere (kun Hol - stein) vægtning og optimum for de lineære egenskaber. Tabel 1 viser, at kropskapacitet hos Holstein primært er bestemt af brystbredde, kropsdybde og krydsbredde. Det er de tre egenskaber, der beskriver størrelsen af koen. Krydshøjde har også øget vægt. Den eneste egenskab, som indgår i kropskapacitet, men som ikke decideret vedrører koens størrelse, er malkepræg. Overlinie og krydsretning indgår ikke i kropskapacitet for Holstein. Ud over ændringer af vægte er optimum også justeret for Holstein. Optimum er øget for alle de egenskaber, der indgår i kropskapacitet. Det har den effekt, at højere avlsværdital for de lineære egenskaber altid giver højere avlsværdital for kropskapacitet. Dette var ikke tilfældet tidligere, hvor køer, der var eksempelvis for høje eller dybe, fik lavere avlsværdital for krop. Find avlsværditallene på nettet Fra 12. august vil avlsværdital for kropskapacitet være tilgængelige for alle tyre med stambogsnummer i Danmark, Sverige og Finland (www.landbrugsinfo.dk/malkekvaeg avl). Her kan du også finde avlsværdier for de lineære egenskaber. Avlsværditallet for kropskapacitet erstatter krop på udskrifter på Kvægdatabasen. Baggrunden for at ændre krop til kropskapacitet er resultatet af en workshop arrangeret af NAV (Nordisk Avlsværdivurdering) i januar 2014 med racerepræsentanter fra Danmark, Sverige og Finland. Nr Dansk Holstein 29

30 Sammenhæng mellem kropskapacitet og NTM Af Emma Carlén (NAV/Växa Sverige), Elina Paakala (NAV/Faba) og Anders Fogh (NAV/VFL) I august 2014 skifter avlsværditallet for krop navn til kropskapacitet. Formålet er at kunne finde de tyre, der passer bedst til den enkelte ko. Hvis man alligevel vælger systematisk at bruge tyre med høje avlsværdital for kropskapacitet, vil det have indflydelse på den avlsmæssige fremgang. Hverken kropskapacitet eller det tidligere indeks for krop har økonomisk værdi for kvægbrugeren. Derfor indgår kropskapacitet ikke i NTM for nogen af racerne. En analyse viser, at sammenhængen mellem kropskapacitet og NTM er tæt på nul eller svagt negativ for malkeracerne. Det betyder, at kropskapaciteten ikke forbedres, når der avles efter NTM og omvendt, og at hvis man kun udvælger tyre efter deres avlsværdital for kropskapacitet, vil NTM ikke blive øget. I figur 1 er vist sammenhængene mellem kropskapacitet/krop og ydel se, frugtbarhed og de øvrige delindekser i NTM. Kropskapacitet har ugunstig sammenhæng med fødsel, holdbarhed, lemmer, frugtbarhed, yversundhed og andre sygdomme. Omvendt hænger et højere avlsmæssigt niveau for kropskapacitet gunstigt sammen med ydelse og kælvningsevne, men sammenhængen er svag. Figur 1. Sammenhæng mellem kropskapacitet og NTM/delindekser i NTM for RDC, Jersey og Holstein. For Holstein er også vist sammenhængen mellem det tidligere krop og NTM/delindekser i NTM. Resultaterne er baseret på tyre født mellem 2004 og 2006/ Dansk Holstein Nr

31 Immunity+ har på mange måder et positiv bidrag i besætningen. Lavere omkostninger, sundere køer, højere ydelse, lavere dyrlægeregninger og sidst på dagen er det nemmere for os til at manage besætningen. Emma Martin, Owner of 1,000 cow herd in Bodmin, Cornwall, United Kingdom Seme x helt nye patenterer ede Immunity+ er blevet grundigt testet, og det er blevet bekræftet, at tyre fra dette program har et ekstraordinært t godt immunforsvar. Undersøgelser viser,, at Immunity+-tyr e viderefører deres modstandsdygtighed til deres døtre og endda også til fremtidige generationer. Fordelene ved et godt immunforsvar er en sundere malkeko med: ærre sy Størr ag over for vaccinationer re råmælk Kontakt os fo e infor mationer om Immunity+, så du kan få en sundere besætning med denne nye teknologi. Tlf:

32 Internationale genomi ske avlsværdital for Holstein Af Elina Paakala (NAV/Faba), Emma Carlén (NAV/Växa Sverige) og Anders Fogh (NAV/VFL) Interbull er påbegyndt beregning af internationale avlsværdital for unge Holsteintyre, som ikke har døtre, men udelukkende en ge - no misk test. Avlsværditallene blev offentliggjort for første gang i Danmark, Finland og Sverige i slutningen af maj. I fremtiden vil internationale ge - no miske avlsværdital blive offentliggjort på samme datoer som de traditionelle internationale avlsværdital fra Interbull (april, august og december). Avlsværditallene kan ses på Landbrugsinfo (www.landbrugsinfo.dk/interbull under Søgning på Interbull indekser ). Der deltog 11 lande/landegrupper i beregningen af internationale genomiske avlsværdital (se tabel 1). Ialt omkring unge Holstein- tyre fik beregnet genomiske avlsværdital for ydelse, eksteriør, yversundhed og frugtbarhed. For holdbarhed og malketid indgik færre tyre. Tabel 2. Fødselsland for toptyre Fødselsland Antal tyre Nordiske lande 44 Holland 33 Tyskland og Østrig 22 USA 8 Frankrig 4 Belgien 2 Canada 2 Storbritannien 2 Blandt tyrene med de højeste avlsværdital på den nordiske skala både baseret på genomisk information eller egne døtre er der 117 tyre, som har 30 eller mere i NTM. Ud af disse tyre har kun 4 tyre egne døtre, resten er helt unge tyre. Dette viser, at de yngste tyre er de avlsmæssigt bedste. Tyrene i toppen er født i mange forskellige lande. Blandt de 117 tyre (tabel 2) er 44 således fra de nordiske lande (35 fra Danmark, 6 fra Sverige og 3 fra Finland), mens Holland og Tyskland/Østrig er de lande, der har næstflest tyre i toppen af listen. Der er tyre født i USA på toplisten, selvom USA ikke deltager i den internationale genomiske avlsværdivurdering, fordi tyrene er ejet i et af de deltagende lande. Tyrene fra Belgien bliver avlsvurderet sammen med de øvrige hollandske tyre. En tyr kan have genomiske avlsværdier for nogle egenskaber og avlsværdital baseret på døtre for Fortsættes næste side Tabel 1. Lande/landegrupper, som deltager i beregning af internationale genomiske avlsværdital Ydelse Eksteriør Yversundhed Holdbarhed Kælvning Frugtbarhed Malketid Australien x Canada x x x x x x x Schweiz 1 x x x x x Tyskland og Østrig x x x x x x x Nordiske lande x x x x x x Spanien x x x Frankrig x x x x x Storbritannien x x x x x x x Italien x x x x x x Holland x x x x x x x Polen x x x x 1 Rød Holstein 32 Dansk Holstein Nr

33 Forbedrede avlsværdital for malketid Af Anders Fogh (NAV/VFL), Emma Carlén (NAV/Växa Sverige) og Elina Paakala (NAV/Faba) Et stigende antal landmænd i Danmark, Finland og Sverige, samt kontrolforeningen RYK i Danmark, har udstyr, der automatisk måler mælkeydelse og malkningens varighed, enten 6 eller 11 kontroldage pr. laktation eller ved hver malkning. Det giver en stor mængde data af høj kvalitet, som kan forbedre avlsværdivurderingen for malketid. Fortsat fra s. 32 andre. Dette hænger sammen med, at registreringer for nogle egenskaber er tilgængelige tidligere end andre. Det gælder eksempelvis kælvningsegenskaber. Når en tyr har en international avlsværdi baseret på døtre, erstatter disse den genomiske avlsværdi. Indekstypen (genomisk test/døtre) kan ses ud fra antal døtre og antal besætninger på søgeside med Interbull avlsværdital på Landbrugsinfo. De internationale genomiske avlsværdier gør det muligt at sammenligne nordiske og udenlandske tyre uanset alder, hvilket har været muligt for afprøvede tyre i mange år. Automatiske registreringer også fra Sverige og Finland Grundlaget for avlsværditallet for malketid har traditionelt været kvæg brugerens bedømmelse af den enkelte kos malketid i forhold til andre køer i besætningen. Dette har hidtil været den eneste informa - tion fra Finland og Sverige. I Danmark blev datagrundlaget udvidet i 2011, da registreringer fra Tru - Test mælkemålere blev inkluderet. Fra august 2014 bliver datagrundlaget udvidet yderligere. Fremover bliver avlsværditallene for malketid baseret på både kvægbrugerens bedømmelse og automatiske må - linger af malketiden fra AMS og konventionelle malkestalde (alle lande) samt fra TruTest mælkemålere (Danmark). Flere data fra alle lande I Sverige indgår fremover registreringer fra flere typer malkerobotter og fra permanent installerede mælkemålere eksempelvis DeLa - val i konventionelle malkestalde. Fra Finland inkluderes registreringer fra TruTest mælkemålere og DeLaval i avlsværdivurderingen. Mængden af nye data fra Sverige og Finland er stadig ret begrænset, sammenlignet med antallet af bedømmelser foretaget af kvægbrugere og TruTest registreringer fra Danmark, men det vil stige i fremtiden. I Danmark kommer de fleste registreringer fra Lely, men også data fra permanent installerede mælkemålere indgår (BouMatic, Dairy- Master, DeLaval og SAC). Spe - cielt registreringer fra Lely giver en betydelig stigning i datamængden. Flow og kvægbrugerens bedømmelse er samme egenskab Malketid fra automatiske mælkemå lere og AMS er defineret som AGROMEK afholdes i Herning nov. * Holstein skue og auktion 26. nov. Nr Dansk Holstein 33

34 flow af værdistof (fedt- og protein - indhold, i kilo pr. minut). Flow beregnes som et gennemsnit baseret på op til 7 kontroldage. I avlsværdivurderingen bruges de nye registreringer på lige fod med kvægbrugerens bedømmelse. Hvis koen både har automatisk måling af malketid og kvægbrugerens bedømmelse, anvendes kun den automatisk måling i avlsværdivurderingen. Ellers anvendes den tilgængelige registrering (enten en automatisk registrering eller kvæg - brugerens bedømmelse). Denne fremgangsmåde sikrer den bedst mulige udnyttelse af data. Proceduren er mulig, fordi sammenhængen mellem de to mål er høj (0,9), og de dermed afspejler den samme egenskab. Køernes avlsværdital kan ændre sig mere end tyrenes Ændringerne i beregning af avlsværditallet for malketid vil medfø - re ændringer for nogle tyre. En opgørelse viser, at for tyre født fra er de mest ekstreme æn dringer på 6-7 enheder for Holstein og Jersey og 16 indeksenheder for RDC. Generelt er ændringerne dog meget moderate, og for alle racer gælder, at 98 % af alle tyre ændrer sig mindre end 3 indeks - enheder. Køernes avlsværdital kan ændre sig mere end tyrenes. Det hænger sammen med, at køernes avlsværdital tidligere kun var baseret på afstamning eller kvægbrugerens bedømmelse. Nu har nogle køer den samme registrering som tidligere, mens andre udskifter den hidtidige med en automatisk registrering baseret på 1-7 kontrolleringer. Køerne kan derfor få en relativ større mængde ny informa - tion end en tyr, som tidligere havde ret sikre avlsværdital baseret på mindst 15 døtre. Højere arvbarhed og mere sikre avlsværdital Arvbarheden for malketid målt vha. automatiske mælkemålere eller AMS er omkring 0,4-0,5, når malketiden er baseret på et gennemsnit af 4-7 kontroldage. Til sammenligning er arvbarheden på kvægbrugerens bedømmelser halvt så høj (0,2-0,25). Med højere arv - bar hed og flere registreringer vil sikkerheden på insemineringstyrens avlsværdital for malketid stige, når nye registreringer inkluderes i avlsværdivurderingen. Nyt gårdskilt Mål: 70 x 100 x 0,5 cm Plade: Opskummet PVC Billed: Printet med serigrafifarve på UV bestandig folie Laminat: Smudsafvisende UV silkematlaminat Produktionspris: Kr ,- exkl. moms Bestilling hos Avlsforeningen Dansk Holstein Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N Tlf Dansk Holstein Nr

35 Interbull Nyt fra landene Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Interbull-beregningerne indeholder for første gang også tyre med genomisk beregnede avlsværdier, kun USA deltager ikke af politiske grunde. Tyrene vil blive gen nemgået landevis, og mange vil være i tabellen. De avlsmæssige niveau landene imellem viser en klar førerposition til de nordiske Holstein med Danmark med NTM +6,6 foran Finland med 5,8 og med lande som Tyskland og Canada på den lavere side af NTM. CRV-tyren Nilson og Viking Grace tager toppen af listen med henholdsvis NTM +46 og +45. NTM niveau for de mest interessante lande i det Holstein-samspil som de nordiske Holstein populationer samarbejder eller sammenlignes med giver den klare føring til Norden med høje NTM, +6,6 til Dansk Holstein og ca. -5,0 til lande som Canada, Tyskland og Italien. Det viser, at det avlsarbej- de vi har sammensat og målt med det funktionelle NTM giver resultater til kvægbrugerne i det daglige. Denne opgørelse er som anført den første med genomisk afprøvede unge tyre inddraget. Og det giver som det ses på den danske liste et kæmpe forspring til de unge tyre med alene genomisk værdi, og det giver naturligvis en top stort set udelukkende besat af genomiske tyre. Opgørelsen vil denne gang blive kommenteret landevis. Dog vil dan ske/nordiske Holstein-tyre ikke blive omtalt i større udstræk - ning udover de bemærkninger, at de med det høje gennemsnit i landesammenligningen naturligvis flokkes i toppen af listen og gør den let genkendelig på kendte navne. Der henvises til kommentarer under Racens tyre og dens omtale af bl.a. VH Grace, VH Borst og VH Beta. USA omtales ikke her, der er en enkelt tyr med på listen af en eller anden årsag, og der henvises også her til Racens tyre. USA deltager ikke i beregningerne med genomisk testede ungtyre inkluderet, derfor ingen mulighed for sammenligning. Tyskland En række tyre er med i toppen af listen, og Boss, der nu har mange Avlsmæssigt niveau for NTM, Holstein. Tyre født i 2007 eller senere (uddrag af Interbulltabellerne) Land født Antal tyre Gns. NTM Danmark 379 6,6 Finland 78 5,8 Sverige 92 3,7 USA ,1 Holland 560 0,8 Frankrig 457-2,1 Tyskland 726-4,7 Canada 336-5,1 Italien 514-5,9 Tirsvad BT Noma er en af de fantastiske tyremødre med i alt 8 tyre i Tyskland ud af 11 testede Nr Dansk Holstein 35

36 afkom, har NTM +40 og en særdeles god profil. Hans afkom placerer sig også højt på genomiske lister. Leno placerer sig med +38 i toppen. Sammen med 3 helbrødre, Lennon med +36, Lo - bach +33 og Lexington +32, avler de med en rigtig fin profil og anvendes som tyrefædre alle 4. De er tillagt på Tirsvad BT Noma ud af Stol Joc Nemo. Yderligere en af de danske tyre i listen, Maximumsønnen Malibu, er også tillagt på Tirsvad BT Noma og han har NTM +38. Big Point med NTM +38 er og har været anvendt en del i Danmark. Holland Nilson, Danno og Vitesse er tre af toptyrene fra CRV og kan anvendes i Danmark. Med NTM +46, +41 og +39 er det tre tyre af meget høj kvalitet, uanset om det er vur deret på NVI eller NTM. De repræsenterer tre forskellige afstamninger, G-Force, Bookem og Gravity, og der er således variation på toppen af listen og tilbudte tyre. Dog kan anføres, at flere andre lande er i stand til at tilbyde sæd efter andre G-Force- og Bookemsønner, så der er god mulighed for at vælge de helt rigtige efter disse gode tyrefædre. De hollandske tyre hører dog til helt fremme. Jasper er endnu en G-Force-søn, men ifølge BCBK-listen, så er han ikke til rådighed i Danmark pt., men fra Holland har der over den seneste tid været tilbudt gode og spændende toptyre, der også anvendes som tyrefædre i flere lande. Frankrig Franske tyre har længe haft svært ved at klare sig på flere vigtige sundheds- og reproduktions egenskaber eller på eksteriør. For øjeblikket ser det ud til, at der er et par tyre, der dog klarer sig tilfredsstillende for disse egenskaber. Med NTM +36 har den franske Gorceau-søn Islander en række gode egenskaber og kan kun få fradrag for malketid 89. Franske tyre har dog haft en svær periode, og de har i deres avlsmål haft meget lille fokus på sundheds- og reproduk - tionsegenskaber samt nogle væ - sent lige elementer som lemmer og klove. Øvrige fra Europa Cogent Supershot har været meget hot som tyrefader. Han har toppet på adskillige landelister, og med NTM +43 også i Danmark. Der har dog været stor rationering på sæden og prisen på denne har således været vanvittig høj, og derfor er anvendelsen kun sket i de tilfælde, hvor der er gode muligheder for succes og for at kunne teste tyre og hundyr senere. Som tyrefader er interessen i flere lande ved at være let aftagende, men han har mange rigtigt positive egenskaber dog med en malketid på 87. Han er en Supersire-søn tillagt på en Super-datter. De bedste italienske tyre starter ved NTM +35 og nedad listen, og udbuddet herfra er be græn set. Canada De canadiske tyre bliver markedsført af bl. a. Semex, TAG og Genervations. Semex-tyrene har generelt et NTM lige i underkanten af de meget interessante tyre og flere af tyrene fra de to andre firmaer, TAG og Genervation er markedsført via USA og derfor afskåret fra at være på listen. Se på hjemmesiden Alle resultater kan findes på hjemmesiden. Her er Interbull-listen til søgning, men der er ligeledes henvisning til toplisterne i flere lande. Grundet omfang af tyre på listerne vil der ikke længere blive udarbejdet Blå bog, men der henvises til hjemmesiden som anført. Boxer Commandeur er moder til CRV-tyren Nilson med NTM +46 også skubbet sig ind i toppen 36 Dansk Holstein Nr

37 Interbull august 2014 Holstein IB-num Navn Far Morfar Firma Født NTM Ydelse Fød- Kælv- Frugt- Yver- Hold- Krops- Lem- Malke- Malke- Tempesel ning barhed sundh. barhed kapacitet mer org. tid rament NLD D N DRIEHOEK NILSON G-Force Boxer CRV DNK VH G-Force Grace G-Force VH Grafit VIK NLD COGENT SUPERSHOT Supersire Super Cogent NLD DELTA BOOKEM DANNO Bookem S Bolton CRV DEU Boss Bookem Man-O-ManOHG NLD NEWHOUSE JASPER G-Force Cricket CRV DNK VH Anderstrup Bynke Borst VH Bynke Man-O-ManVIK NLD A H VITESSE Gravity Jardin CRV SWE VH Ulvesked Bynke Beta VH Bynke VH Service VIK SWE VH Viken Gejser Gant VH Gejser D Limbo VIK DEU Leno Lexor Big Time GGI DEU Background Beacon Freddie GGI USA S-S-I TAPE OVERBAY-ET Tape Man-O-Man DEU Gabo Freddie Bookem GGI DEU Maker Massey Robust GGI DEU Big Point Bookem Man-O-ManGGI FIN VH Vähä-Eskelin Op Oxel ET VH Op D Orange VIK DEU Malibu Maximum Big Time GGI DNK VH Anderstrup Bookem Boogie Bookem Man-O-ManVIK DNK VH Miracle Mindoro VH Miracle Ramos VIK DNK VH Bostrup Blush VH Bostrup D Orange VIK SWE VH Torstorp G-Force Gizmo G-Force D Onside VIK SWE VH Hof Bynke Bubba VH Bynke S Ross VIK SWE VH Vederhult G-Force Garlic G-Force Rakuuna VIK DNK VH Ramado Reynold Ramado Man-O-ManVIK NLD BACCHUS PICANTO Snowman Mac CRV DEU JULIANOS Bookem Mac MAST DNK VH Miracle Myles VH Miracle VH Bismark VIK DEU Maximum Man-O-Man Laudan GGI DNK VH Peder Ponder VH Peder D Onside VIK DEU SUNDANCE Sudan Planet GGI DNK VH G-Force Genes G-Force D Rødding VIK GBR Nugget RDC Uno Destry GGI DEU ASTONISHIN Massey Bookem MAST DEU PIRLO Picanto Planet MAST DEU Midlum Mogul B Goldwyn GGI DNK VH Bookem Bright Bookem Massey VIK DNK VH Fanta Fiery VH Fanta VH Oyvind VIK DEU Best Beauty AltaRoss OHG DEU BG Kasper Bookem Bogart DEU Lennon Lexor Big Time GGI FRA Islander Gourceau Planet DEU PolarisP Parker P Bakombre GGI DNK Beladi Bookem Massey GGI DEU Mercury Mogul Domain GGI DNK VH Tirsvad CM Clement CM Juwel VIK DNK VH Anderstrup Massey Miracle Massey Roumare VIK SWE VH Torp Mason Mace D Mason D Onside VIK DEU Sultano Supersire Snowman MAST DEU Mocon Morgan Snowman GGI DNK VH Højgaard Jul Jaywalk D Jul Oman Justi VIK DNK VH Roenhave Borussia Barbero BorussiaBY D Emmett VIK DEU ERICE Explode Planet MAST DEU GANGSTER Galaxy Robust GGI DEU JOCLASSIC Supersire Beacon MAST SWE VH Viken Maximum Milou Maximum V Berte VIK SWE VH Skottorp Brilon Blogg VH Brilon D Jul VIK DEU Boom Bookem Bogart OHG DEU Modena Mogul Digger OHG SWE VH Valinge Jul Jaxxon D Jul Ramos VIK Nr Dansk Holstein 37

38 View-Home MISSOURI Day x Robust x Zenith PROFITABILTY THROUGH GENETICS! #1 Minningan Hills Day son in USA, Canada & Germany MISSOURI's dam: Pine-Tree 2149 Robust 4846-ET VG-86-2Y > 2522 gtpi PTAT >3294GLPI +13Conf. > 159 grzg 134 RZE Available in Denmark through Peter Baelum

39 n n y l a n o Mr D M U I N N MILLEor Type & Production PROFITABILTY THROUGH GENETICS! t f Do minan nas ty y D e l b b he Da o ut of t Sister to dam Ronelee Iota Doodle VG VG-MS Sister to dam Ronelee Boliver Dreary-ET VG VG-MS Dam Ronelee Hero Donalynn-ET VG VG-MS > McCutchen x Hero x Outside > Combines his breed leading type with impressive production traits. Kanada: USA: 3224 GLPI 2378 GTPI MS Body Comp. +20 Conf. +12 F&L Rump MS DS Available in Denmark through Peter Baelum PTAT FLC Dairy Comp.

40 Danmarks smukkeste malkeko Ny udstiller løb med titlen Af Ditte Hammershøj, Aarhus Fakta: Martin Christensens besætning består af 200 køer. Det er sorte Holstein-køer og nogle ganske få røde Holstein. Martin avler efter aaa-systemet og bruger primært udenlandske tyre. Den røde Holstein-ko ved navn Bared Fantazy får man hurtigt øje på, når man kommer ind i kostalden hjemme hos Martin Christensen i Sunds. Den går i en boks, Martin selv kalder for luksus suiten. Boksen er stor og fyldt med rent halm og ved siden af står hele to blæsere, der skal sørge for, at koen ikke skal få det for varmt på denne sommerdag. Man fornemmer, at dette er en ganske særlig ko. En helt særlig ko Historien om koens efterhånden fornemme udstillingskarriere begyndte i efteråret 2012, hvor Martin fik besøg af Lars Bo. Før da havde Martin udstillet lidt på lokalskuer, men han havde ikke haft mod til at tage til nogle af de helt store. Dengang kendte Martin og Lars ikke hinanden, og Lars var egentlig på besøg for at sælge sæd til Martin. Besøget førte dog til mere end det. Lars havde fundet en sortbroget ko, han gerne ville have med på Agromek. Så kom vi til at snakke om, at jeg havde da også en rødbroget ko. En rimelig ko. Så gik vi ud og sparkede den op, fortæller Her er det sønnen Nikolaj på 13 med en kvie efter Bared Fantazy. Den hedder Durham Red Fleur og var også udstillet på Landsskuet i år. Ved siden af er det Martin selv med sin vinderko. Nikolaj har ligesom sin far fået smag for at udstille. Martin. Hertil tilføjer Lars, så sagde jeg til Martin, at hvis ikke han ville sælge hende, så skulle vi i hvert fald have hende med på Agromek. Det er jo tit det sjoveste, det der med at finde en rigtig god ko, som ingen har set før og så få den afsted. Det er jo tit dem, der kan overraske mest. Og det kom hun til, Bared Fantazy, da hun blev champion blandt DRH på Agromek 2012 og reserve champion på tværs af racerne. Successen fortsatte herefter og et nyt højdepunkt blev nået, da koen blev champion på Agro Nord i år. Kulminationen kom i Herning på Landsskuet for en måned siden, da hun løb med titlerne som DRH-Champion og Miss Danmark. Det var helt overvældende, da vi fik hende med, og hun vandt dér første gang. Og det blev jo bare ved. Jeg havde ikke regnet med, at det ville gå så godt nogen af gangene, fortæller Martin om de titler, Fantazy nu har vundet. Martin og Lars er et godt makkerpar Lars og Martin har, alle de gange Bared Fantazy har været til dyr - skue, fordelt opgaverne således, at Lars har stået for klar gø ring, klip- 40 Dansk Holstein Nr

41 det så hurtigt, som vi gjorde, siger Martin om episoden. Lars Bo har været en vigtig medspiller og glæder sig over sejren ning og pasning på skuet, mens Martin har sørget for, at koen har haft det optimale foder og udstyr med i byen. Martin har leveret det bedste foder og blæsere, så hun ikke fik det for varmt. Hun har haft de optimale forhold for at klare sig godt. Og det er jo tit sådan nogle små ting, der gør, at koen kan komme til at klare sig godt, fortæller Lars. Sygdom før succes Sidste efterår blev Fantazy ramt af sygdom i en hel måned på grund af et fremmedlegeme. Det var, da vi var til årsmøde, at hun blev syg. Jeg ringede hjem flere gange den dag for at høre, hvordan det gik med hende, beretter Martin. Til sidst kom hun over det. Eller det vil sige, der sidder stadig noget på hjertet, som forårsager en mislyd og stadig ind - imellem påvirker hende. På Landsskuet i år, blev koen også ramt af sygdom. Det var torsdag aften, da jeg kom derop (på landsskuepladsen red.). Jeg nåede kun lige ind ad porten, før jeg kunne se, at der var noget galt med den ene forkirtel, og så fløj jeg hen og fik malket et par stråler af. Jeg kunne se det, lige da jeg kom ind, at dét der, det så ikke normalt ud. Jeg malkede hende ellers selv klokken fire, og der var der ingenting, siger Martin. Derefter gik det hurtigt med at få tilkaldt en dyrlæge. Koen blev behandlet torsdag og fredag, og da hun gik i ringen til konkurrencen om at blive Miss Danmark om lørdagen, var der ikke noget at se. Det var heldigt, at vi fik opdaget Mod på mere Successen med Bared Fantazy har givet blod på tanden. Fantazys datter, Durham Red Fleur, som og så blev udstillet på Landsskuet og opnåede 23 point, er et godt bud på et dyr, der igen vil blive udstillet. Derudover er Fantazy i øjeblikket drægtig med kønssorteret Barma Red og skal kælve en må - ned før næste Landsskue to gode grunde til at Martin godt kan være optimistisk. Martin fortæller, at det er muligt, vi vil udstille igen hvis altså køerne er der til det. Hertil svarer Lars Bo hurtigt; mon ikke vi nok skal finde noget derude, vi kan tage med. Nr Dansk Holstein 41

42 Guldkøerne 2014 to vindere i år Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Det blev en overraskende flot afslutning på Guldko-konkurrencen køer med 4 kælvninger hver landede på samme slutsum. I sådan et tilfælde er summen af sundhedspointene afgørende, her kom heller ingen afklaring, da de også var lige på dette punkt. Det en konkurrence, der er prestige i at vinde, og vi fornemmer, at besætningsejere vurderer nogle gamle og gode køers chancer og sætter sig til at beregne gennemsnit for forskellige egenskaber og sammenligner til tidligere år, for de vil gerne vinde konkurrencen. Kravene er simple, minimum 3 laktationer skal være afsluttet og minimum 800 kg værdistof i gennemsnitsydelse, men der er meget arbejde bag beregninger med at lave opgørelser inden konkurrencen, således at det kun er at indregne points for placeringen ved den sidste konkurrence, opstilling efter eksteriør. Der indgår informationer og points for følgende egenskaber: NTM, gennemsnitsydelse værdistof, antal kælvninger (levende kalve), antal insemineringer pr egen dræg- tighed samt gennemsnitlig celletal. På dyrskuedagen tillægges så de sidste points for eksteriør. Koen med flest point er Årets Guldko, og den hædres og sammen med de to næste køer i opgørelsen er Dalum Landbrugsskole en glad sponsor for denne konkurrence. 2 køer stod lige Der var beregnet på alle køer med ovenstående enkle krav i alt 27, og så falder nogle fra, hvis de ikke udstilles. Og de 10 bedste i den samlede stilling deltager så lørdag Vinderne sammen med forstander Jens Kruse, Dalum Landbrugsskole formiddag i konkurrencen med bedømmelse og oprangering af køerne. Og det var et meget flot felt. Ved indregning af de sidste points opstod så overraskelsen, idet to køer sluttede med 470 points, og ved anvendelse af points for samlet sundhed var de også her lige, 300 points, så der blev udråbt to vindere fra Gjorslev Gods og Niels Nørgaard (eller i modsat rækkefølge) og Højager Holstein på tredjepladsen tæt fulgt på den pengeløse 4.-plads af Lundbjerggaard. Resultatet gav anledning til jubel og hvad gør vi lige, for tingene er jo forberedt på, at der kun er 1 vinder. Dalum Landbrugsskoles forstander, Jens Kruse, var dog så hurtig, at han tilbød at sponsere op til vinderbeløbet til hver af de to Guldkøer på førstepladsen, så dette er på plads. Der er også bånd til begge køer og fadet går på vandring mellem de to besætninger indtil næste Landsskue. Hjemmearbejdet er gjort Hvert år er der nu udstillere, der inden tilmelding af dyr til Landsskuet spørger ind til beregninger til konkurrencen, for så laver de selv gennemsnitsberegninger og sammentællinger og kigger på lister fra tidligere år for at se pointene for at komme i toppen. Det er fantastisk at mærke denne interesse for denne sidste konkurrence på 42 Dansk Holstein Nr

43 Guldkøer Landsskuet og et tegn på, at sundhed og guldkøer økonomiske kø er er et hverdagsanliggende for mange mælkeproducenter. Det ses også, at flere lokale skuer har startet op med tilsvarende konkurrencer, og det er med til over for mange kolleger og gæster at vise resultaterne og interessen for disse hos udstillerne. Tillykke til alle deltagerne, kæmpe tillykke til vinderne i konkurrencen og det specielle i to Guldkøer på 1.-pladsen. Og så naturligvis en meget stor tak til Dalum Landbrugsskole for deres sponsorat til denne konkurrence og i år med kr. på sponsorchecken. Guldkøerne Ko nr Far Ejer NTM Kg Antal Antal Gns. NTM Kg Point Point Point Ekste- I alt Sund- F+P kælvn. ins. celletal F+P kalve ins. celletal riør hed S Bolton Gjorslev Gods , B Goldwyn Niels Nørgaard , B Goldwyn Højager , V Exces Lundbjerggård V Fyrst Bent H. Andersen Dundee Gjorslev Gods , B Goldwyn Gjorslev Gods Buckeye Niels Nørgaard , B Goldwyn Højager , C Outside Gjorslev Gods , Nr Dansk Holstein 43

44 NTM er penge værd uanset hvor værdien kommer fra! Af Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen, VFL Kvæg, Avl NTM er lig økonomi, men værdien af et højt NTM kan komme fra flere indtægter eller færre udgifter. Uanset hvad giver køer med højere NTM flere penge på bundlinjen Når man vælger de tyre, der skal insemineres med i besætningen, er det vigtigt at sikre et højt NTM så afkommet har et højt økonomisk potentiale. Man behøver i princippet ikke vide mere. Man kan dog også grave et spadestik dybere og se, hvor den enkelte tyr har sine økonomiske stærke og svage sider. I tabel 1 er vist to tyre som begge har NTM på 34, men hvor den økonomiske værdi stammer fra forskellige egenskaber. Værdien fra den enkelte egenskab afhænger både af avlsværditallet og den øko- nomiske værdi af egenskaben. Eksempelvis har det større værdi at have et højt avlsværdital for ydelse (57 kroner pr indeksenhed) end at have høje avlsværdital for temperament (2 kroner pr indeksenhed). I gennemsnit vil døtre efter begge tyre have et NTM på 17, og da en NTM-enhed har en værdi på 75 kroner, svarer det til en årlig merværdi på omkring i forhold til gennemsnitsko. Dette ligger meget tæt på den beregnede værdi i tabel 1 som er på hhv og kroner VH Milkman er en tyr, hvor døtrenes værdi primært ligger i gode ydelsesegenskaber (131), desuden kommer værdien gennem god yversundhed (114) og gode malkeorganer (121). Tyren er også stærk for kødproduktion (116), men det har ikke den store værdi, fordi den økonomiske vægt af bedre kødproduktionsegenskaber er forholdsvis lav (5 kroner pr in - deks enhed). VH Jamie er mere en all-round tyr som er økonomisk stærk på mange felter, men ikke har en decideret spidskompetance, som det er til - fældet for VH Milkman. Hans døt res værdi stammer primært fra ydelse (111) og yversundhed (127), men den kommer også gennem god frugtbarhed (114), kælvningsevne (108), malkeorganer (112) og holdbarhed (123). Tabel 1. Økonomisk værdi for en årsko og en tyrekalv for afkom efter to Holsteintyre Kr. pr VH Milkman VH Jamie Indeks Værdi Værdi Indeks Værdi Værdi indeks årsko 1 (kr) tyr 2 (kr) årsko 1 (kr) tyr 2 (kr) Y-indeks , ,5 Vækst ,5 Frugtbarhed , Fødselsindeks , ,5 Kælvningsevne Yversundhed Sundhed i øvrigt Klovsundhed Lemmer , Malkeorganer , Malketid Temperament Holdbarhed , ,5 Sum ,5 1 Årlig økonomisk værdi af et hundyr 2 Værdi af en tyrekalv 44 Dansk Holstein Nr

45 Landsskuesucces udover det sædvanlige for Stortoft Af Ditte Hammershøj, Aarhus Første gang Torben Kragh og Stortoft gjorde det næsten umulige, at vinde besætningsgruppekonkurrencen ved både DRH og DH, var i I år lykkedes det igen for familien Kragh fra Henne at tage titlen med både de rød - brogede og de sortbrogede køer. Ikke nok med at Stortoft vandt med de to besætningskonkurrencer, også titlen som Miss Hol - stein og Reserve Champion ved DRH gik til Stortoft Holstein. Det er, hvad man med rette kan kalde landsskuesucces udover det sæd vanlige. Torben Kragh har udstillet på dyr - skuer både lokalt og på Agro Nord, Agromek og Landsskue, siden han første gang deltog i Varde i Det var tre år efter, at han og hustruen, Tove, overtog Stortoft tilbage i Dengang var der 30 køer i bindestald på gården. Siden er bedriften blevet udvidet af flere omgange, og i dag malkes nu 290 årskøer i en malkekarrusel. Da Torben overtog bedriften, havde han kort forinden været i Canada, og derfra tog han nogle ideer om avl med sig hjem, som han siden har brugt. Vi startede egentlig op med indeksavl, men jeg syntes, at køerne blev ringere og ringere. Derfor gik vi over til at avle, som vi gør nu. Jeg kunne lide de køer, jeg havde set i Canada. Derfor gik jeg over til at bruge nord - amerikanske tyre, som vi også gør i Familien Kragh, Stortoft Holstein, foran det nybyggede staldafsnit dag. Den avlslinje har givet en lang række af køer, som har klaret sig rigtig godt på diverse dyrskuer gennem årene. Men Torben slår fast, at det ikke er et decideret mål med avlen og forklarer: Altså, det er jo ikke dyrskuekøer, vi avler efter, men køer med god holdbarhed, gode yvere og lemmer. Så kommer det med dyrskue som en sidegevinst. Hobby, familiefællesskab og venskaber Det er familiens helt store fælles hobby at tage på dyrskue, og alle familiemedlemmer deltager i det omfang, de har tid til. Tove og Torbens tre piger, Kia, Helle og Janni, er altid med. Hjemmefra deltager de også i forberedelserne. Alle er fælles om at træne køerne i at blive mønstret, mens det primært er Hel le og vennerne Marie-Louise og Simon Fredslund, der tager sig af klipning af de køer, som skal udstilles. Helle og Kia udstiller også i eget navn med deres egen ko, som de købte som kalv af deres far efter en auktion på Agromek i I år blev den reservechampion ved DRH. Torben og Tove fortæller, at noget af det, der glæder dem mest ved at tage på dyrskue er at opleve det store sammenhold, det giver med deres familie og de venner, de ses med på dyrskue. Det er fantastisk, dét der med, at når vi er i ringen, er vi konkurrenter, men når vi ikke er, så er vi jo kollegaer og venner. Hvis ikke det var sådan, gik det sjove jo nok lidt af det, siger Torben. Tove og Torben mener også, at det er et punkt, hvor de danske skuer adskiller sig væsentligt fra udenlandske, og at det er noget, vi bør værne om herhjemme. Overraskende resultater i år Dyrskueinteressen bliver prioriteret højt. Torben beskriver det som Nr Dansk Holstein 45

46 årets højdepunkter at komme til dyrskue. Det bliver både prioriteret i det daglige i stalden og i avlen. I stalden går alle dyrskuekøerne i en afdeling af stalden, hvor der er sand. Men Torben understreger, at de skal kunne betale for at gå i stalden og ikke kun se godt ud. Dertil kommer, at når det går godt, når familien er af sted, så giver det mere blod på tanden, og om årets resultater fortæller Torben: Det er jo særligt sjovt at vinde, når man ikke har regnet med det hjemmefra. Specielt i år havde vi altså ikke regnet med, at det ville gå så godt, hvortil datteren Kia tilføjer: Nej, det er rigtigt. Man plejer godt at kunne mærke på dig (Torben, red.), når du har forventninger om, at det kommer til at gå godt. Men det kunne vi altså slet ikke i år. Titler og sejre har der været mange af, siden Torben Kragh og familien begyndte at udstille tilbage i 1991 på lokalskue i Varde. Det er gået støt fremad i de år, de har udstillet, og Torben husker tydeligt sin før - ste titel, hvorom han beretter: Der var en mand, der sagde til mig, første gang jeg vandt med skuets bedste ko i Varde for mange år siden, at det skulle jeg nyde, det var ikke sikkert, at det nogensinde skete igen. Det samme vil jeg sige her. Vi nyder virkelig, at det er gået godt. Det er ikke sikkert, det nogensinde sker igen, hverken i den ene eller den anden race. 46 Dansk Holstein Nr

47 Nr Dansk Holstein 47

48 Mor: De-Su Watson 199 De-Su BALISTO Bookem x Watson x O-Man #1 gntm +49 #1 Y-indeks +144 Mor: Gold-N-Oaks Arabell 1765 VG-88 Gold-N-Oaks FIREFIGHT Headliner x Freddie x Ramos lbs mælk OUTCROSS afstamning

49 Besøg os på Dansk Holstein s årsmøde d. 26 september Mor: Ms Gold-N-Oaks Maybaline VG-87 Pen-Col MERRICK Mogul x Man O Man x Shottle total eksteriør mælk Besøg os på stand nr. K8344 Største messe i Norden VERDENSFØRER I KVÆGAVL Robert Bruinsma Tlf:

50 Tir-An Boss Jill Vind en kalv med gntm +26 og grzg 150 Lodsedler á 100 kr Køb lodsedler vind en kvie med embryokontrakt Avlsforeningen Dansk Holstein har købt en kvie og bortlodder denne kvie i forbindelse med Dansk Holstein Årsmøde den 26. september Mormor Padkær RZG Julie, VG-89, gntm 33, grzg 132 Tir-An Boss Jill sælges på lodsedler á 100 kr. excl. moms Kvie CHR , født , gntm +26 og grzg 150 F: Boss, NTM +38 M: Jill, , Nykælvet , gntm 24, grzg 143 Jill er købt på Hessen Zukunft, hun har netop kælvet og første kontrol 55 kg mælk MM: Padkær RZG Julie, VG-89, gntm 33, grzg 132 solgt flere hundyr til høje priser Tyrelinie: Boss x Observer x Man-O-Man x B Goldwyn x Jocko Besn Bemærkninger: En afstamning med mange tyre i europæisk kvægavl og går tilbage til berømte tyske kg Jelykoe. Der er af 2 helsøstre til Padkær RZG Julie solgt mange top-tyre i Tyskland, bl.a. Big Point ud af den tyske helsøster: Julie har en anden helsøster hos Anton Hammershøj. VOSt har godkendt helbroder til Jill. Den udloddede kvie har tyremoderpotentiale. Hvor købes lodsedlerne? Lodsedler kan bestilles sammen med tilmelding til årsmødet eller på hjemmesiden Lodtrækningen finder sted på årsmødet under aftenfesten. Købere af lodsedler bliver registreret, og hvis vinderen ej er til stede på årsmødet meddeles resultatet. Kvien leveres snarest efter årsmødet hos vinderen. Der udbydes 500 lodsedler. 50 Dansk Holstein Nr

51 Himmerland Holstein Årsmøde Dansk Holstein Årsmøde Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Aakjærs Vej Farsø 26. september 2014 Tak til alle sponsorer for opbakningen Nr Dansk Holstein 51

52 Himmerland Holstein byder velkommen til Årsmøde i Dronning Ingrid hallerne PROGRAM fredag den 26. september 2014 Kl Kl Morgenkaffe i Dronning Ingrid Hallerne, Farsø (sponsoreret af Kvægavlsforeningen Viking) Velkomst Kl Holstein-årsmøde i Dronning Ingrid Hallerne Kl Ledsagerarrangement i Dronning Ingrid Hallerne Kl Frokost mulepose med sand wich og vand udleveres (sponseret) Kl Kl Kl Besætningsbesøg Afhentning i busser ved overnatning hos Himmerland Golf & Spa Resort, Gatten Aftenfest i Dronning Ingrid Hallerne med uddeling af anerkendelser og offentliggørelse af resultatet af afstemningen om Årets Tyr ÅRSMØDETS SPONSORER: A/S Hjalmar Nielsen Eksportslagteri Agri Nord Agriteam Agrotek A/S AgroX Allaboutcows.dk Allflex dan-mark APS Asmildkloster Landbrugsskole BLGG Bovi-Denmark Breedn Care Danmark Calvex Compex-GRUPPEN Dalum Landbrugsskole Dan Egtved A/S Danish Agro Danish Crown Dansk ABS Dansk Revision Dansk Vilomix DeLaval DLBR - VFL DLG Dyrlægerne Himmerland Kvæg Entreprenørfirmaet Kristian Hansen ApS Erri-Comfort A/S Farmas Farsø Maskinhandel FLEXTO A/S Future Cattle Advice HEDEGAARD agro Henriksen og Madsen A/S Himmerlands Vikarservice Hjallerup Maskinforretning A/S Hoegild ApS Hornsyld Købmandsgård Hypred Skandinavien JF/Kongskilde Jutlander Bank Jørgen Rasmussen Gruppen A/S Keenan Key Genetics Klovbeskærer Morten V. Sørensen Klovplejeboksen.dk Landbo Nord Landia A/S Lely Scandinavia A/S Limagrain Linds A/S Mejlby & Vilsgaard A/S Midtfjord Agro Nisgaard ApS Neimanns Klovpleje Nordic Staldkemi Nordjyllands Landbrugsskole Nykredit Orla Hansen A/S Rotor A/S S. D. Kjærsgaard A/S Semen and Cattle shop Semex Sondergaard Maskinteknik Stenderup A/S Stepto Super Dæk Service Trans-Embro Genetics Vesthimmerlands Maskinstation VikingDanmark Vivet ÅRSMØDETS DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formand Kristian Nielsen og landskonsulent Keld Christensen 3. Eventuelt BESÆTNINGSBESØG HOS: Ewald Kusk Kristensen, Vokslevvej 20, Sønderholm, 9240 Nibe Laurits Jespersen, Birkegårdsvej 7, Ejdrup, 9240 Nibe Per Warming, Lyngholmvej 16, Blære, 9600 Aars Gaardsted Højgaard I/S, Hobrovej 193, Vilsted, 9670 Løgstør 52 Dansk Holstein Nr

53 Aftenfest i Dronning Ingrid Hallerne, Farsø Menu Festarrangement: Kl Aftenfest med 3 retters festmenu Kl Forret: Spinatroulade med laks på salatbund pyntet med rejer, asparges og dild samt dilddressing og kuvertbrød Hovedret: Buffet med langstidstegt Himmerlands kalvefilet, risoli kartofler, broccoli timbale, bagte grøntsager (spidskål-rødløg-rød peber-bønnerchampignon-baby karotter-perleløgsquash-cherrytomater), whisky sauce samt brød Kl Anerkendelser Dessert: Vebbestrup islagkager Kaffe/the med kransekage Kl Natmad: Lav-selv hotdogs med alt tilbehør (gøl pølser) Pris for aftenens program som ovenfor nævnt kr. 350,- og for medlemmer af ungdomsforeningerne kr. 175,- Drikkevarer til aftenfesten: Riesling Alsace hvidvin (Frankrig) kr. 125,00, Valpoliciella Ripasso (Italien) kr. 150,00 Valpoliciella Amarone (Italien) kr. 200,00, Kildevand kr. 15,00, Sodavand kr. 20,00, Fadøl kr. 30,00 Omklædning For ikke overnattende gæster vil der være adgang til om - klædnings- og badefaciliteterne i Dronning Ingrid Hallerne. Tilmelding Husk at skrive tydelig navn, adresse og tlf.nr., antal deltagere og lokal avlsforening på kuponen. OS 3 spiller og underholder Tilmeldingskupon Sendes i lukket kuvert til: Avlsforeningen Dansk Holstein Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N u Bindende tilmelding senest onsdag den 17. september 2014 Betaling for arrangementet sker på tilsendt faktura. Der er også mulighed for online tilmelding via vor hjemmeside Nr Dansk Holstein 53

54 Farsø Overnatning: Årsmødedeltagerne overnatter på: Sport&Academy, nabo til Dronning Ingrid Hallerne, i dobbeltværelse eller 1-rums 4-sengsværelser. Da der kun er 30 værelser tilgængelig på Sport & Academy vil vi automatisk ændre bestillinger herpå til Himmerland Golf & Spa Resort, når disse er fuldt booket. Himmerland Golf & Spa Resort, Gatten, i enkeltværelser, dobbeltværelser, 3- eller 4-sengs værelser (hvoraf 2 senge er på en stor hems). Eller man kan bo i feriehuse (sengelinned er inkluderet.) Feriehuse: 4-personer der er 2 soverum, samt stue, køkken og bad 5 personer, der er 3 soverum, samt stue, køkken og bad 6 personer, der er 2-3 soverum afhængig af ejers valgte indretning, eller type af feriehus, samt stue, køkken og bad Transport til/fra aftenfesten: Fra Himmerland Golf & Spa Resort indsættes busser med afgang (sidste af - gang 18.00). Efter aftenfesten kører busserne retur til Him - merland Golf & Spa Resort fra 00.30, sidste bus afgår Ledsagerarrangement - Fra Bypige til Bondekone Marianne Jørgensen fra Salling, bl.a. kendt for sin klumme i Landbrugsavisen hver tredje uge, holder foredrag over emnet Fra Bypige til Bondekone. Et foredrag om dét at være født og opvokset i byen, og om at få sit livs chok ved udflytningen til bondegården. Om livet med begreber som foderenheder, privatforbrug, generationsskifte og dækningsbidrag som en naturlig ingrediens, om svigerfamilien, der lever tæt på, om børn, der har langt til alting, om lokalsamfundet, der sommetider kender dig, før du kender dig selv. Kort sagt, et foredrag fortalt med humor og nerve, om dét at være Bondekone anno stykker. Arrangementet foregår i Dronning Ingrid Hallerne, Farsø. u Tilmeldingskupon Antal Morgenkaffe à 0,- kr. (Kvf. Viking er vært) Årsmøde à 0,- kr. Ledsagerarrangement (se omtale andetsteds) Frokost à 0,- kr. incl. 1 vand (tak til mange sponsorer) Aftenfest middag og natmad à 350,- kr. Aftenfest for medlemmer af ungdomsforeningerne à 175,- kr., se *) Placering ved ungdomsbord Placering ved seniorbord (mulighed for bl.a. 60+-deltagere) Overnatning inkl. morgenmad, Sport & Academy ved Dronning Ingrid Hallerne, Farsø Dobbeltværelse à kr. 600,- 4-mands værelse à kr. 800,-. Deler værelse med Overnatning torsdag-fredag à kr. 450,- uanset type Overnatning inkl. morgenmad, Himmerland Golf & Spa Resort, Gatten Dobbeltværelse à kr. 900,- Enkeltværelse à kr. 700,- 3-sengs/4-sengs værelse à kr ,-. Deler værelse med 4 personers feriehus à kr ,-. Deler hus med 5 personers feriehus à kr ,-. Deler hus med 6 personers feriehus à kr ,-. Deler hus med overnatning tors.-fred. Reduktion kr. 150,- pr. værelse/hus Lotto-kalven Tir An Boss Jill Køb lodsedler à kr. 100,- + moms Bindende tilmelding nødvendig senest onsdag den 17. september Betaling for arrangementet sker på tilsendt faktura. Tilmeldingskupon Chr: Navn: Adr: Postnr.: Tlf/mobil: Lokal avlsfor.: Lokal ungdomsfor.: By: *) Medlemmer af ungdomsforeningerne på 25 år og derunder tilbydes at deltage i aftenfesten for 175,- kr. (Er du ikke allerede medlem, så tilmeld dig snarest online tilmelding på

55 Dansk Holstein Årsmøde i Himmerland Sydgården ved Ewald Kusk Kristensen BESÆTNINGS- BESØG Af Ditte Hammershøj, Aarhus Sydgården ligger tæt ved byen Søn derholm ikke langt fra Nibe. Den drives af Ewald Kusk Kristensen med hjælp fra hans to medhjælpere, sønnen Kasper og Ewalds far Svend. Familien består af Ewald og Susanne, som er so - cial- og sundhedsassistent, og deres tre børn Camilla, Michelle og Kasper. Camilla har fornylig færdiggjort sin uddannelse som dyrlæge, Michelle læser til jordmoder, og Kasper er i gang med at tage en HTX-eksamen. Ewalds forældre, Ritta og Svend Kristensen, købte Sydgården i 1962 i fri handel, hvor der dengang hørte 23 hektar jord til. I 1988 købte Ewald og Susanne halv part i gården med de 50 køer, der var på det tidspunkt. I 1998 lagde man om til økologi og byggede en ny løsdriftsstald til 100 kø er. I 2001 overtog Ewald resten af gården. Sidste udvidelse skete i 2006, hvor kostalden udvidedes til at have plads til 150 køer og en malkestald blev erstattet med to Lely-robotter, som Ewald er meget tilfreds med. I dag driver Ewald 150 hektar egen jord, 50 hektar, som er forpagtet, og derudover er der samarbejde om markarbejde med en anden økolog, som har 130 hektar. Fritid og økologiske køer I dag er besætningen på 137 års kø - er, og der er ikke planer om udvi- Svend og Ritta følger stadig med i bedriftens udvikling hos Susanne og Ewald K Kristensen, Sydgaarden delse. Jeg er godt tilfreds med det antal køer, vi har nu, og jeg har heller ikke ambitioner om at udvide. Jeg vil hellere have lidt færre køer, som så er økologiske, end en stor flok køer, fortæller Ewald. Der skal nemlig også være tid til at passe de mange fritidsinteresser, som tæller jagt, fodbold, revy, produktion af julesnaps og at udstille på dyrskuer. I avlsarbejdet er det for 95% af køernes tilfælde NTM, der sigtes efter. Til de sidste omtrent 5% bruges der tyre med mere type end de klassiske NTM-tyre. Det skulle gerne give nogle gode dyr, som kan udstilles på dyrskue, hvilket er en fælles hobby for familien. De sidste par år har Sydgården udstillet på Agro Nord, Nibe dyrskue, Hobro dyrskue og Landsskuet og det med stor succes. De sidste to år er det blandt andet blevet til en titel som Miss Agro Nord, to andenpladser i besætningsgruppekonkurrencen på Landsskuet og i år også Taurus Legats Ærespræmie for bedste ældre Holstein-ko i Herning. Ewald tester mange kalve og regner med inden længe at komme til at teste alle kviekalve, for på den måde at få sorteret de ringeste fra og solgt disse til eksport. Der gøres også brug af kød - kvægskrydsning ved en tredjedel af besætningen. Der er brugt Cha - rolais, Limousine og Blonde, men særligt de førstnævnte har Ewald gode erfaringer med. Ifølge Ewald er noget, som måske er værd at bemærke i stalden, at der er lavet et miljø med god plads i sengebåsene og knust halm heri, hvilket gør, at køerne trives godt og holder længere end tidligere. Nr Dansk Holstein 55

56 Dansk Holstein Årsmøde i Himmerland Laurits Jespersen Birkegården BESÆTNINGS- BESØG Af Ditte Hammershøj, Aarhus På Laurtits Jespersens gård, Birkegården, drives et landbrug med 540 Holstein køer. Gården har væ - ret Laurits, siden han købte den i Inden da havde han købt en nabogård, og efterfølgende er der købt seks andre ejendomme af forskellig størrelse, og på den ene ikke langt fra hovedgården er der i dag kvier. I dag drives der i alt 410 hektar eget jord og 47 hektar lejet. Udover Laurits selv består familien Jespersen af hans kone Helle, der er sygeplejerske, og deres fire børn, Kirstine på 24, Ege på 22, Emma på 19 og Mark på 15 år. I fritiden tager familien om vinteren gerne på skiferie, og sommerferien bruges gerne på sydeuropæ i - ske campingpladser. I kostalden er der sand i sengebåsene, og ellers er der madrasser på resten af liggepladserne på bedriften. Køerne malkes i en karrusel til 40 køer. På Birkegården er der meget systematik implementeret i hele produktionen. Det gælder både for dyr og medarbejdere. De ansatte arbejder hver dag efter et fast treugers arbejdsskema, der fortæller, hvilke arbejdsopgaver der er hver dag for den enkelte medarbejder. Laurits har i alt ni mand ansat. I stalden arbejder en driftsleder, to deltids voksne ansatte og fire elever, mens der i marken er ansat en driftsleder og en elev. Også dyrenes gang fra nyfødt kalv til ko i malkestalden er fuldstændig systematiseret. Første rutine er, at Helle og Laurits Jespersen sammen med familien foran de flotte landbrugsbygninger (foto: J. Buur Pedersen) de kalvevogne, som de nyfødte kalve kommer i, altid er helt nyvaskede. Og derfra kommer kalvene til at indgå i den holddrift, der føres på gården. Systematik Fra start skilles tyrekalve fra kviekalve. Kviekalvene, som skal videre i systemet, bliver inddelt i hold af otte. Når de skal videre fra de første bokse, bliver de lagt sammen med et andet hold på otte kalve, og disse kommer så til at udgøre et nyt hold på seksten i en fælles boks. Sådan fortsætter systemet, når de skal videre. Igen bliver to hold lagt sammen, når de kommer ind i et andet staldsystem som unge kvier. På den måde kommer de otte kalve, der startede sammen, til at følges ad gennem systemet hele vejen fra nyfødt kalv til malkeko i stalden. Når dyrene flyttes, gør Laurits meget ud af, at man aldrig skifter både foder og miljø, men altid kun den ene af tingene. Hvis de skal ind i et nyt miljø, fortsætter dyrene altså noget tid med det samme foder. Disse tiltag er måske noget af det der gør, at kalvedødeligheden er på kun 3 % på kalve fra 0 til 80 dage. Holddriften betyder også, at dyrene i hold er så tæt på at være lige gamle som muligt. Det gør, ifølge Laurits, at det er let at få øje på, hvis der er nogle dyr, som skiller sig ud i forhold til tilvækst. Der avles efter den funktionelle ko, og NTM er redskabet der bruges overordnet. De bedste danske tyre anvendes og der lægges vægt på lemmer & klove samt gode malkeorganer. Der bruges X-Vik på de 50% bedste kvier en gang. I fremtiden har Laurits et ønske om at få udvidet bedriften med 150 køer og få så mange dyr til at gå i stald med sand i sengebåsene som muligt. 56 Dansk Holstein Nr

57 Dansk Holstein Årsmøde i Himmerland Per Warming Gammel Sognefogedgaard BESÆTNINGS- BESØG Af Ditte Hammershøj, Aarhus Per og Helle Warmings gård, Gam mel Sognefogedgaard, ligger udenfor Blære. Familien Warming består af Per og Helle og deres to børn, Louise på 16 år, som går i 2. g, og Marcus på14 år, der går i 8. klasse. Udover Helle og Per selv og Marcus og Louise, som også hjælper til, arbejder der to faste medhjælpere på gården. Per overtog Gammel Sognefogedgaard 1. december På det tidspunkt var der 42 køer på bedriften, men der blev hurtigt udvidet til 75 i den eksisterende bindestald. I 2001 byggede Per og Helle en ny stald til 205 køer og et nyt malkeanlæg med malkekarrusel. I stalden er der sand i sengebåsene og faste gulve. I dag er der på går - den i alt 245 køer. En af de køer, som går i stalden i dag, er nr. 716 efter tyren Ertebølle. Det er Danmarks ældste nulevende livsydelsesko på hele 19 år. Den har fået 13 kalve og har givet kg mælk. Igen i 2003 blev der bygget på Gam mel Sognefogedgaard. Denne gang var det køresiloer. I 2006 blev der bygget goldkostald og ny kalvestald. Kalvestalden er Helles afdeling, da det er hende, der står for at passe kalve. Til forskel fra mange andre steder får kalvene kun mælk én gang om dagen. Det og meget andet kan man læse om i den bog, Helle har skrevet om netop kalvepasning, som vil kunne kø bes på årsmødedagen. Imens kalvene bliver passet hjemme på Staldanlæg er velfungerende (foto: J. Buur Pedersen) Familien i haven med to af favoritkøerne (foto: J. Buur Pedersen) gården, er kvierne på kviehotel. Grovfodermatchen og kompakt fuldfoder Per startede ud med at drive 35 hektar jord i I dag drives 210 hektar. Per går meget op i grovfoderproduktion og deltog fra 2009 til 2011 i Grovfodermatchen, hvor han var med til at sætte fokus på netop produktion af godt grov - foder. Dertil kommer, at Per i 2012 var en af dem, som var med til at udbrede ideen om at lave kompakt fuldfoder. Det er vigtigt for Per at have meget selvforsyning. Han producerer selv både græs, majs, kolbemajs og rug. Når det kommer ind fra marken bliver udbyttet vejet, så de ved, hvad det præcise udbytte fra hver enkelt mark har været. I sit avlsarbejde stræber Per efter at få nogle køer, der kælver let og bliver let med kalv, og som har nogle gode malkeorganer og kort malketid. Avlsarbejdet har også ført til salg af tyre. Viking-tyren ved navn Sol kommer fra Gammel Sognefogedgaard. Per har også gennem en årrække udstillet dyr på lokale dyrskuer i Løgstør, Nibe, Aars og Hobro, hvor mange fine resultater er opnået. Nr Dansk Holstein 57

58 Dansk Holstein Årsmøde i Himmerland Leif & Jens Jensen Gaardsted Højgaard I/S BESÆTNINGS- BESØG Af Ditte Hammershøj, Aarhus På Gaardsted Højgaard driver Leif Jensen sammen med sin ældste søn Jens et landbrug med 550 sorte Holstein køer og 350 hektar jord. Køerne går i en stald, der blev indviet i 2010, hvor de bliver malket i ni Lely robotter. Bedriften er i dag mange gange større, end da Leif og hans kone, Inge-Lis, overtog Gaard - sted Højgaard i Dengang var der 25 køer i og 30 hektar jord. Familien Jensen består af Leif og Inge-Lis og deres to sønner Jens og Martin. Jens er gift med Mette, og sammen har de to børn. I dag er gården et I/S mellem Leif og Inge- Lis, som ejer hovedejendommen og de 350 hektar, og sønnen Jens, der har en anden ejendom, hvor staldene er lejet ud, med 110 hek - tar til. Hele produktionen, dyr, maskiner og markproduktion er en del af I/S. Udover Leif og Jens selv består gårdens arbejdsstyrke af sønnen Martin og fire udenlandske ansatte, tre danske elever og Inge-Lis. På gården er arbejdet delt sådan op, at Jens står for pasning af køerne og kontakt til alle handelspartnere, mens Martin har ansvaret for markarbejde. Leif siger selv, at han er sådan lidt over det hele. Det er primært de danske ansatte, som sammen med Martin laver markarbejde. Velbefindende Da man skulle bygge den nye ko - stald, blev der gjort mange over - Familien samlet foran staldanlægget (foto: J. Buur Pedersen) vej elser omkring hvordan dyrevelfærden kunne optimeres til gavn for køerne og produktionen. Leif kom frem til, at sand i sengebåsene og spalter var den bedste løsning. De måtte dog kæmpe med myndighederne i længere tid for at få tilladelse til denne løsning på grund af for høj ammoniak-fordampning ved denne model. Men i dag er de glade for, at de holdt fast og fik stalden lavet på denne måde. I det hele taget er der lagt stor vægt på at skabe et optimalt miljø for dyrene hele vejen fra nyfødt kalv, til de ender som køer i stalden. Der bliver brugt meget arbejdstid på at holde opsyn med dyrene. Opsynet er systematiseret ved nogle helt faste arbejdsprocedurer, der sikrer, at man får opdaget problemer med dyr i tide. En anden ting, Leif mener fungerer godt i bedriften og som der er stor fokus på, er grovfoderproduktionen. Udgangspunktet for at få lavet noget godt foder kommer fra de hele fem til seks slæt græs. På avlsfronten er strategien, at der køres efter NTM, og insemineringsplanen følges næsten slavisk. En af de egenskaber, der bliver væg tet højest, er malketid. Det gennemsnitlige mælkeflow er på 3,5 et niveau der er nået efter at have satset på malketid i avlen igennem de sidste 15 år. Dertil komme, at temperamentet hos køerne gerne må være der, fordi det passer godt til robotterne. 58 Dansk Holstein Nr

59 Min produktion 2014 høj ydelse kg EKM er nået Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein Højere ydelse, flere livsydelseskøer og bedre holdbarhed er resultater præsteret af Holsteinkøerne over de seneste mange år kg EKM er den sidste rekord sat af ALLE Dansk Holsteinkøerne. Og der lyder nogle fantastiske enkeltkoresultater ude i besætningerne, så vi kan ikke længere forundres over racens formåen. Med månedsstatistikken i juli 2014 fik vi fakta på den nyeste rekord: kg EKM for alle Holstein-køer i alle besætninger. Laves opgørelsen på Holsteinkøer alene i renracede besætninger er de tæt på kg mælk af de i alt køer er i renracede besætninger, og der er således ca. halvdelen af alle Hol - stein-køer, der står i blandede besætninger. I 1950 ydede ca Holsteinkøer kg mælk og 152 kg fedt i gennemsnit. Det blev omkring år 2000 fordoblet til kg mælk og 600 kg værdistof. De næste kg mælk varede således kun 14 år, og med reguleringens frigivelse med kvoteophør i 2015 vil mælkeydelsens stigning tage fart de kommende år. Livsydelser For at illustrere den eksplosionsagtige udvikling i ydelsesformåen kan opstilles følgende billede: Figur: Udvikling i produktiv levetid fra 1. kælvning til afgang i antal dage I 1984 nåede den første SDM ko kg mælk, nu klarer mere end 200 Holstein-køer årligt denne præstation I 2002 nåede 2 køer kg værdistofgrænsen, nu nærmer vi os vel de 20 køer årligt I 2003 klarede 2 køer at krydse stregen med kg mælk, i 2013 nåede vi 7 køer Holdbarheden stabil eller stigende Med køernes evne til at producere store ydelser samtidig med at besætningsstørrelsen er øget betragteligt, så er det fantastisk at kunne vise en fortsat bedre holdbarhed og at Holstein nu er racen med højeste produktiv levetid sammen med Jersey. Uroen i kur vernes form de seneste år er givetvis påvirket af udsætning af køer grundet kvotebegrænsningen. NTM giver balance Med den ydelsesudvikling kan det konstateres, at med en række andre meget gunstige og økonomiske resultater for sundhed og reproduktion er racens avlsmål godt sammensat, så der er fremgang på alle egenskaber med stor økonomisk betydning. Det er vigtigt, at vi hele tiden holder avlsmålet for øje, og at vi ikke mister fremgang på andre vigtige egenskaber blot for at score en stor fremgang for f.eks. ydelse. Nr Dansk Holstein 59

Bedømmelsesplan Dansk Holstein

Bedømmelsesplan Dansk Holstein Bedømmelsesplan Dansk Holstein TORSDAG Katalog Bogstav Chr. nr. Farnavn Point Rangering Ærespræmie Køer 2.-3. laktation Hold 1 kl. 9.00-9.25 Dommer Mogens Madsen Bane 1 Gjorslev Gods Store Heddinge 394

Læs mere

DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 3 S E P T E M B E R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Landsskuet................................. 4 Racens tyre................................ 34 Interbull august 2013....................

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 13 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Bathau Holsteins I/S Tjele

Bathau Holsteins I/S Tjele Katalog Chr. Nr. Rang Points Indstilling Køer 1. laktation Hold 1 kl. 9.40-10.00 Dommer John Gribbon Bane 2 til æresp. Højager-Holsteins Rødding 322 051814-03332 1 23 Stortoft holstein Henne 301 033723-04463

Læs mere

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland, Sverige

Læs mere

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse!

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse! 1 af 10 30-11-2009 08:01 Sunde og økonomiske køer Svenska English Español Portugues Velkommen til Viking Vi fremavler og leverer sæd af tyre i verdensklasse. Samtidig yder vi landsdækkende inseminerings-

Læs mere

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber

Læs mere

Status på data og avl

Status på data og avl Status på data og avl Avlsforum for RDM Brædstrup 9. december 2010 Anders Fogh Disposition Malketid Ny håndterminal Klovsundhed Data fra malkerobotter Afstamningsfejl Hvorfor er inddragelse af data fra

Læs mere

N R. 2 M A J 2 014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 M A J 2 014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 M A J 2 014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Aftenmødet 2014......................... 5 Racens tyre................................ 10 Interbull april 2014..................... 18 I/S

Læs mere

NR.3 SEPTEMBER 2012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

NR.3 SEPTEMBER 2012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN NR.3 SEPTEMBER 2012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Landsskuet................................. 5 Dansk Rød Holstein med Danmarks Smukkeste Malkeko.. 19 Guldkoen 2012...........................

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

Præmieliste malkekøer Holdnr: 1 Rdm køer 1 kalvs

Præmieliste malkekøer Holdnr: 1 Rdm køer 1 kalvs Præmieliste malkekøer Holdnr: 1 Rdm køer 1 kalvs 155 Hans Peter Fallesen Lildholdt Aabenraa 23 æpr 150 Hans Peter Fallesen Lildholdt Aabenraa 23 151 Gert Trøst Hansen Brørup 23 153 I/S Jessen, v/ Helge

Læs mere

Imponerende Landsskue og imponerende Gaia

Imponerende Landsskue og imponerende Gaia Imponerende Landsskue og imponerende Gaia Et fantastisk Landsskue blev i år krydret med Miss Danmark titlen til Jørn Mikkelsens og Havdal Jerseys nr. 1444, Havdal Zuma Gaia, som forinden også havde vundet

Læs mere

Avl til gavn for DIN bundlinje

Avl til gavn for DIN bundlinje Avl til gavn for DIN bundlinje Optimal udnyttelse af vores avlsredskaber Indsatser i avlsplanen Øget sikkerhed = LD projektet Generationinterval Tyre & kvier Tilpasning af tyrehold Igangsætning Ventetyre

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie

Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie Præmieliste Holdnr: 2 Køer, 1 kalvs, RDM 136 Vagn Rasmussen Brørup 23 Bedste yngre typeko, æpr 133 Søren Holger Hansen Brørup 23 132 Søren Holger Hansen Brørup 23 134 Vagn Rasmussen Brørup 22 131 Søren

Læs mere

Velkommen til områdemøde Viking Holstein

Velkommen til områdemøde Viking Holstein Velkommen til områdemøde Viking Holstein RGK Bob-datter MissDanmark fra Tirsvad 2013 Holstein - D Cresten datter fra Margit og Jørgen Døssing, Højslev Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Valg

Læs mere

Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie. Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie

Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie. Kat. nr Ejer By Point Ærespræmie Præmieliste Holdnr: 1 Rdm kvier 130 Jørgen Ejler Miang Rødding 23 Holdnr: 2 Rdm 1. kalvs 131 Søren Holger Hansen Brørup 23 æpr 133 Martin Jørgensen Holsted 23 æpr, Bedste yngre typeko 137 Vagn Rasmussen

Læs mere

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Holstein-aftenmøde 29. februar 2016 Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Udvikling de seneste 20-25 år De gode historier om Holstein Udvikling frem til Effektive køer Sunde køer Holdbare

Læs mere

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh NTM Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) STØTTET AF Dansk Holsteins fonde STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Indledning EN KO

Læs mere

N R. 1 F E B RUA R 2 014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 1 F E B RUA R 2 014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 1 F E B RUA R 2 014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Top-100 besætninger 2013.............. 4 Racens tyre................................ 18 Tyreholdet i Viking Genetics............. 23

Læs mere

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF 21. januar 2010, Agerskov Kro Morten Kargo Sørensen 1 NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race

Læs mere

Hædring af køer og opdrættere Årsmøde 2015

Hædring af køer og opdrættere Årsmøde 2015 Hædring af køer og opdrættere Årsmøde 2015 Side 1 af 8 Ved aftenfesten blev kort omtalt fantastiske årsresultater på ydelsen: 233 køer har rundet 100.000 kg mælk de seneste 12 mdr Heraf er 48 efter V Bojer,

Læs mere

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed,

Læs mere

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 1. INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 2. Version

Læs mere

VJ Husky. Magasinet for kvægavl og reproduktion NTM +25 S. 303402. F: DJ Hulk FF: Q Handix MF: DJ May MMF: Q Impuls 25 40 48. februar 2013 avlsnyt

VJ Husky. Magasinet for kvægavl og reproduktion NTM +25 S. 303402. F: DJ Hulk FF: Q Handix MF: DJ May MMF: Q Impuls 25 40 48. februar 2013 avlsnyt { NR 03 september 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion VJ Husky S. 303402 +25 SUND Jersey går Hunl. frugtbarhed 102 Y-indeks: 120 Fødselsindeks 106 Kælvningsevne 112 Sikkerhed 94% 207 døtre i 125

Læs mere

VINTERSKUE 2016 AGROMEK

VINTERSKUE 2016 AGROMEK VINTERSKUE 2016 AGROMEK Holstein og Rød Holstein Onsdag, den 30. november 2016 HAL Q Tidsplan for Holstein show Agromek 2016 Kl. 09:00 09:00 13.30 Bedømmelse af (alle tider vejledende) Start Nordic Holstein

Læs mere

Et af de bedste Jersey Landsskuer nogen sinde

Et af de bedste Jersey Landsskuer nogen sinde Et af de bedste Jersey Landsskuer nogen sinde Helt prima ældre køer dominerede Landsskuet 2017. De ældre køer udgjorde hele 44% af samtlige udstillede køer, hvilket i sig selv var imponerende. Den supergode

Læs mere

Syv 24 points Jerseykøer på et imponerende Landsskue 2016

Syv 24 points Jerseykøer på et imponerende Landsskue 2016 Syv 24 points Jerseykøer på et imponerende Landsskue 2016 De ældre køer var i særklasse med super god kvalitet og hele 40% af de udstillede køer. Konkurrencerne var mange, og der var fantastisk gode oplevelser

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

Landsskuet 2010... 5 Nye avlsværdital for yversundhed... 28 Racens tyre... 32 Afkomsgrupper på NRM... 36 Årsmøde i Viborg... 39 Interbull...

Landsskuet 2010... 5 Nye avlsværdital for yversundhed... 28 Racens tyre... 32 Afkomsgrupper på NRM... 36 Årsmøde i Viborg... 39 Interbull... NR. 3 SEPTEMBER 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Landsskuet 2010.......................... 5 Nye avlsværdital for yversundhed...... 28 Racens tyre................................ 32 Afkomsgrupper

Læs mere

{ NR 02 JUNI 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion. Det hele liv med familie og køer. Side 4. FEBRUAR 2013 avlsnyt

{ NR 02 JUNI 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion. Det hele liv med familie og køer. Side 4. FEBRUAR 2013 avlsnyt { NR 02 JUNI 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Det hele liv med familie og køer Side 4 16 35 44 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Af CEO Rex A. Clausager Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ T:

Læs mere

N R. 1 F E B R U A R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 1 F E B R U A R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 1 F E B R U A R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN NTM og justeringer i 2013............... 5 Racens tyre................................ 6 Top-100 besætninger 2012.............. 16

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland,

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

N R. 4 D E C E M B E R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 4 D E C E M B E R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 4 D E C E M B E R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Dansk Holstein Årsmøde................. 5 Årets Holstein er.......................... 11 VH Mandel blev Årets tyr...............

Læs mere

NR.4 DECEMBER 2014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

NR.4 DECEMBER 2014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN NR.4 DECEMBER 2014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Dansk Holstein 2014...................... 5 Landskonsulenten som Årets Holstein er 14 Årets Avlsko................................ 20 Livsydelseskøer

Læs mere

Endnu et år med masser af Service-tjek

Endnu et år med masser af Service-tjek Endnu et år med masser af Service-tjek Under indlægget sætter vi fokus på: Kvægbrugets økonomiske situation og udvikling Krydsningskalveprojekt Eksport Genomisk selektion Avlsplanen i dag og i fremtiden

Læs mere

VINTERSKUE 2014 AGROMEK. Holstein og Rød Holstein

VINTERSKUE 2014 AGROMEK. Holstein og Rød Holstein VINTERSKUE 2014 AGROMEK Holstein og Rød Holstein Onsdag, den 26. november 2014 Tidsplan for Holstein show på Agromek kl. bedømmelse af 13.00 Mønstring 2-3 hold 14.00 Kvier hold 1 14.15 Kvier hold 2 14.30

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE

HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE S:\SDM\Dommere\Kursus - Beeing a judge DANSK.doc OPMÆRKSOM PÅ Bedømmelse af unge og ældre køer - kunsten at tilgive - Prioritering af egenskaber hos den unge og ældre ko Den

Læs mere

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Nyt fra NAV Gert Pedersen Aamand Implementeret i 2014 Egenskab/indeks Dato Kommentar GEBV Februar 2014 Justering Holstein holdbarhed GEBV Marts 2014 US Jersey tyre inkluderet i ref population Yversundhed

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden S-indekset revurderet 2002 Baseret på: Økonomisk analyse Avlspolitisk vurdering Forventning til produktionsvilkår 5-15 år frem Kan

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 1 Februar 2016

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 1 Februar 2016 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 1 Februar 2016 Godt nytår Året 2016 begynder med nogle nye værktøjer, som Avlsforeningen Dansk Holstein har støttet. Det er bedre avlsstamtavler for fuld

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN

NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN Et fantastisk Landsskue 2009............ 5 Racens tyre................................ 28 Klovproblemer............................

Læs mere

AVLSDYR AUKTION AGROMEK HERNING ONSDAG D. 30. NOVEMBER 2016 KL

AVLSDYR AUKTION AGROMEK HERNING ONSDAG D. 30. NOVEMBER 2016 KL AVLSDYR AUKTION AGROMEK HERNING ONSDAG D. 30. NOVEMBER 2016 KL. 20.00 1 AUKTIONS VILKÅR 1. De på auktionen solgte kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der normalt gælder for

Læs mere

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl Mandag den 28. juli Hvorledes skabes en effektiv nordisk organisation på tværs af landegrænser rfaringer fra VikingGenetics og Nordisk Avlsværdivurdering Lars-Inge Gunnarsson Hidtil mange sejre i nordisk

Læs mere

Holstein Hi-dyr - uden genomisk information

Holstein Hi-dyr - uden genomisk information Holstein Hi-dyr - uden genomisk information Ejer ChrNr FarNavn MFNavn NTM YInd PInd KælvNr Krop Lem M.org Hel InsTyr Rådg. Vagn Kristensen 6880303533 Balisto VH Grafit 33 128 126 Henrik Hedegaard 4141502606

Læs mere

N R. 1 F E B R U A R 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 1 F E B R U A R 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 1 F E B R U A R 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Avlsmålet for Holstein.................... 5 Racens tyre................................ 8 Top 100 besætninger 2011..............

Læs mere

ning ved Uddrag Kristian af beretn Nielsen Avlsfore pressen.

ning ved Uddrag Kristian af beretn Nielsen Avlsfore pressen. Årsmøde 2015 i Korsør af beretn Nielsen Uddrag Kristian Christensen, Avlsfore ning ved og Keld eningen Dansk Holstein Velkommen til alle deltagere i årsmøde i Dansk Holstein her på Sjælland, en særlig

Læs mere

Kælvning og reproduktion Fødselsindeks: 106 Kælvningsevne: 117 Hunlig frugtbarhed: 124

Kælvning og reproduktion Fødselsindeks: 106 Kælvningsevne: 117 Hunlig frugtbarhed: 124 VH Bradoc S. 258649 (TY Opdr.: JESPER THOMSEN, AGGERSUND, LØGSTØR : 101 Malketid: 100 Temperament: 104 Holdbarhed: 123 Størrelse Kropsdybde 101 Brystde 110 Malkepræg 91 Overlinie 106 Krydsde 96 tæt t Krydsretning

Læs mere

Diek Streefkerk, Vallund Hedevej 1, Lyne, 6880 Tarm Født Ins NTM -11 Mor Nr Far Navn CHELIOS MF Navn LAVANGUARD

Diek Streefkerk, Vallund Hedevej 1, Lyne, 6880 Tarm Født Ins NTM -11 Mor Nr Far Navn CHELIOS MF Navn LAVANGUARD Dansk Holstein Hold nr: 1,11 Kvier - hold A Diek Streefkerk, Vallund Hedevej 1, Lyne, 6880 Tarm 1 56146-05451 Født 13-07-15 Ins NTM -11 Mor Nr 56146-04684 Far Navn CHELIOS MF Navn LAVANGUARD Smaakjærgård,

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 1 Februar 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 1 Februar 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 1 Februar 2015 Dansk Holstein aftenmøde 23. februar 2015 18,45-19,30 Anvendelse af kødkvægssæd sammen med KSS til Holstein Karsten Willumsen, Ikast: Forudsætninger

Læs mere

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks NAV blended indeks Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh NAV Blended indeks 1. Hvilke dyr skal have blended indeks? 2. Bag om DGV og EBV 3. Metode 4. Eksempel - input data til beregning 5. Foreløbige resultater

Læs mere

Landsskuet Stortoft tog The Double Racens tyre Interbull Dansk Holstein årsmøde Søren Bojer lukker snart

Landsskuet Stortoft tog The Double Racens tyre Interbull Dansk Holstein årsmøde Søren Bojer lukker snart NR.3 SEPTEMBER 2011 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Landsskuet 2011.......................... 5 Stortoft tog The Double............... 19 Racens tyre................................ 28 Interbull....................................

Læs mere

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Dansk Kødkvægs Årsmøde Mandag den 23. februar 2015 Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Dansk Kødkvæg Årets aktiviteter Årsmøde Åbent Hus på Ålestrup Avlsstation Kødkvægets

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Avlsværdital for klovsundhed

Avlsværdital for klovsundhed Avlsværdital for klovsundhed Jørn Pedersen Jan-Åke Eriksson Kjell Johansson Jukka Pösö Morten Kargo Sørensen Ulrik Sander Nielsen Gert Pedersen Aamand Anders Fogh Oversigt Generelt om klovsundhed registreringer

Læs mere

NR.4 DECEMBER 2012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

NR.4 DECEMBER 2012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN NR.4 DECEMBER 2012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Årsmødet................................... 5 Årets tyr................................... 11 Flere og flere livsydelseskøer............

Læs mere

Skuets bedste dyr & Vinderne af Gl. Estrup priserne

Skuets bedste dyr & Vinderne af Gl. Estrup priserne Skuets bedste dyr & Vinderne af Gl. Estrup priserne Dyrskue: Landbrugsmessen Gl.Estrup 2017 RDM Kategori CHR-nr..: CKR-dyrnr..: Udstiller Navn Kat. Nr. Modtager af Pokal fra Bedste yngre malkeko 41029

Læs mere

Kombinerer genomisk test, ET og kviehotel

Kombinerer genomisk test, ET og kviehotel { NR 02 MAJ 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Kombinerer genomisk test, ET og kviehotel Side 4 14 32 41 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Af direktør Claus Fertin Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers

Læs mere

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh Genomisk avlsværdivurdering Husk En helt ny metode - startet i 2008 Meget hurtig udvikling Meget hurtig flytning

Læs mere

Referat af møde i Jersey Avlsforum

Referat af møde i Jersey Avlsforum Referat af møde i Jersey Avlsforum Tid: Torsdag d. 5. maj 2011 Sted: Mødeleder: Referent: Til stede: Bygholm Landbrugsskole, Horsens Anders Levring Regitze Reinhold Jersey Avlsforum, Svenske repræsentanter,

Læs mere

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk avlsarbejde - internationalt ƒ Total økonomisk avlsmål ƒ Detaljerede registreringer (Leitch,

Læs mere

Kvæg. Rød Dansk Malkerace. Peter Leth Henriksen, Læborgvej 19, 6622 Bække. Bent Pedersen, Stenderupvej 12, 8700 Horsens

Kvæg. Rød Dansk Malkerace. Peter Leth Henriksen, Læborgvej 19, 6622 Bække. Bent Pedersen, Stenderupvej 12, 8700 Horsens 33 Kvæg Rød Dansk Malkerace Peter Leth Henriksen, Læborgvej 19, 6622 Bække Dommer Bent Pedersen, Stenderupvej 12, 8700 Horsens Racerepræsentant Dommeren fungerer også som ærespræmiedommer, dommer ved udvælgelse

Læs mere

Dansk Holstein. Hold nr: 2,11 Køer 1. laktation hold 1. Sponsor: Kastberg A/S. Hold nr: 2,12 Køer 1. laktation hold 2. Sponsor: Agriteam ApS

Dansk Holstein. Hold nr: 2,11 Køer 1. laktation hold 1. Sponsor: Kastberg A/S. Hold nr: 2,12 Køer 1. laktation hold 2. Sponsor: Agriteam ApS Sponsor: Kastberg A/S Dansk Holstein Hold nr: 2,11 Køer 1. laktation hold 1 Bathau Holsteins I/S, Batum Hedevej 8, Batum, 8830 Tjele 1 66280-02370 Født 01-04-11 NTM 0 Far BAROQUE Far NTM: -5 Mor Nr 41181-01450

Læs mere

Præmieliste Malkekvæg

Præmieliste Malkekvæg Præmieliste Malkekvæg - 2010 RDM 2,11 Kvier 146 Lars Thuesen Ebeltoft 23 147 Anders Rasmussen Hornslet 22 2,21 Livsydelseskøer, min. 3.600 kg fedt + protein 148 Gert Aude Ebeltoft 23 RYK-Fonden 149 Lars

Læs mere

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau Nye muligheder i insemineringsplan Anders Glasius, Dansk Kvæg Sumberegning på avlsstrateginiveau Ideen til ændring af sumberegningen i insemineringsplanprogrammet kom af de begrænsninger der er i den nuværende

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 3 September Nr Dansk Holstein 1

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 3 September Nr Dansk Holstein 1 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 3 September 2015 Nr. 3-2015 Dansk Holstein 1 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Dyrskuer og længelevende køer Når disse linjer læses er sommeren ved at være forbi,

Læs mere

Dyr nr Ejer By Far Morfar Bedømt i la NTM Y indeks Krop Lemmer Malkeorg. Helhed Bedømt Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge Goldsun

Dyr nr Ejer By Far Morfar Bedømt i la NTM Y indeks Krop Lemmer Malkeorg. Helhed Bedømt Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge Goldsun 1499611497 Gjorslev Gods V/Tesdorpf Store Heddinge Goldsun Eleve 2 10 86 91 90 95 96 18AUG15 4433402961 Torben Kragh Henne C Stormati Bo Charles 4 1 104 91 87 96 95 29AUG13 4199601348 Jens Oluf Madsen

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Bestyrelsen i Dansk Holstein............. 5 Racens tyre maj 2013................. 7 Interbull april 2013..................... 13 All-European

Læs mere

IVAN SKOV OPTIMERER FREM FOR AT UDVIDE

IVAN SKOV OPTIMERER FREM FOR AT UDVIDE { NR 01 FEBRUAR 2014 } Magasinet for kvægavl og reproduktion IVAN SKOV OPTIMERER FREM FOR AT UDVIDE Side 7 18 37 41 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ T: 8795 9400, F: 8795

Læs mere

Ny avlsplan giver ekstra fremgang

Ny avlsplan giver ekstra fremgang { NR 01 FEBRUAR 2015 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Ny avlsplan giver ekstra fremgang Side 4 VH Osmus datter fra Rasmus & Erling Kildal, Grenå Alex Arkink 20 37 47 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Af formand

Læs mere

Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter

Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh Interbull møder seneste år Februar 2012 Verona, Italien teknisk workshop fokus GMACE Årsmøde Juni 2012 Cork, Irland Interbull

Læs mere

Dansk Holstein. Hold nr: 2,11 Køer 1. laktation hold 1. Sponsor: Vestbyen Port- og Maskinteknik. Hold nr: 2,12 Køer 1. laktation - hold 2

Dansk Holstein. Hold nr: 2,11 Køer 1. laktation hold 1. Sponsor: Vestbyen Port- og Maskinteknik. Hold nr: 2,12 Køer 1. laktation - hold 2 Dansk Holstein Hold nr: 2,11 Køer 1. laktation hold 1 Sponsor: Vestbyen Port- og Maskinteknik 1 57220-03477 Født 03-03-12 NTM -4 Far FEVER Far NTM: 8 Mor Nr 57220-02592 Mor Y-ind. 88 MF BUCKEYE MF NTM:

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 4 December 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 4 December 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 4 December 2015 Dansk Holsteins aftenmøde mandag 29. februar 2016 kl. 19,00-21,45 har foreløbigt følgende programoplæg: Session 1: Fodereffektivitet og

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Principperne for indeksberegning

Principperne for indeksberegning Principperne for indeksberegning Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avl er et stærkt redskab! Permanent genetisk fremgang fra generation til generation Forskel mellem

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret marts 2014 Ryde Master Anxieux AIR Hollandais RJ Fanette Ryde Master Ryde Galla Hammel

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 011

N R. 2 J U N I 2 011 N R. 2 J U N I 2 011 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Registreringer: Ejerskab og adgang....... 5 Avlsværdivurdering for klovsundhed.... 7 Racens tyre................................ 10 Kodødeligheden

Læs mere

ESPE-HOLM LEVERER TYRENE

ESPE-HOLM LEVERER TYRENE { NR 04 DECEMBER 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion ESPE-HOLM LEVERER TYRENE Side 4 27 52 40 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ T: 8795 9400, F: 8795 9401 info@vikinggenetics.com

Læs mere

SIDE 5 Landsskuet 2003. SIDE 29 Interbull august 2003. SIDE 35 Årsmøde 2003

SIDE 5 Landsskuet 2003. SIDE 29 Interbull august 2003. SIDE 35 Årsmøde 2003 N r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 3 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K SIDE 5 Landsskuet 2003 SIDE 19 SIDE 26 Racens tyre Avlsstafetten SIDE

Læs mere

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder øget frekvens af registrering for racens avlsfremgang Avlsseminar for Dansk Kødkvæg Horsens Januar 2010

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

Tistou er vores nye sædtyr - læs mere side 3

Tistou er vores nye sædtyr - læs mere side 3 Tistou er vores nye sædtyr - læs mere side 3 Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2007 Ryde Master Afkoms gennemsnitsvægte

Læs mere

SUNDERE KØER MED GENOMISK TEST

SUNDERE KØER MED GENOMISK TEST { NR 03 SEPTEMBER 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion SUNDERE KØER MED GENOMISK TEST Side 4 37 30 44 FEBRUAR 2013 avlsnyt 3 Hovedkontor Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ T: 8795 9400, F: 8795 9401

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2008. Landsskuet... 4 Hobro Dyrskue... 16 Racens tyre... 20 Interbull... 24 Årsmøde 2008... 39 Landet rundt... 63

NR. 3 SEPTEMBER 2008. Landsskuet... 4 Hobro Dyrskue... 16 Racens tyre... 20 Interbull... 24 Årsmøde 2008... 39 Landet rundt... 63 NR. 3 SEPTEMBER 2008 Landsskuet.............................. 4 Hobro Dyrskue.......................... 16 Racens tyre.............................. 20 Interbull.................................. 24 Årsmøde

Læs mere

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1

9.00-15.00 Bedømmelse af geder Smådyr ring II 9.00 12.30 Bedømmelse af får, Smådyr ring 1 PROGRAM FOR FREDAG DEN 8. JUNI 2007. Side 1 25-05-2007 TID RING I RING II RING III KVÆGTORVET SMÅDYR- RINGE 4H SKUE FORMIDLINGS -HALLEN FØDEVARE- UDSTILLINGEN PÅ PLADSEN 08.00-09.00 09.00- - - 10.30-11.30

Læs mere

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra

Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Dyretype Katalognr. Ejer By Point Ærespræmie fra Jydsk Følhoppe 1 Emil Aarup Dalsgaard Farsø 24 Klim Sparekasse Skuets bedste hest Jydsk Goldhoppe 2 Gunda og Hans Jørgen Knudsen Ålestrup 23 Danish Agro

Læs mere

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Dansk kvæg kongress 2011 Aftenmøde Holstein Morten Hansen Højgård B. S. Christiansen Jeg er mig sådan er jeg vi er alle særlinger Sig sandheden

Læs mere

SEGES Kvæg Malkekvæg Kvf Viking - ins.plan. CHR-afdelingen,

SEGES Kvæg Malkekvæg Kvf Viking - ins.plan. CHR-afdelingen, Gårdejer Britt Brøchner-Nielse Bes-nr 42150 CHR 42150 Udskrevet 04.11.15 01.57 Side 1 køer CKR-dyrnr NTM Y Far Sidste Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Ind kælvning 01825-15 93 RGK Bjørn 10.10.14 Cardi 01860-2

Læs mere

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014 I dette nummer: Formanden har ordet 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Landsskuet 2014 3 Andre dyrskuer 2014 6 Billeder fra Schweitz 6 Nye Italienske tyre 7 Kalenderen 10 Ansvarlige: John Engsig je@business.aau.dk

Læs mere

5. februar 2016 Side 1 af 28

5. februar 2016 Side 1 af 28 Holstein Hi-dyr - med genomisk information KælvNr er større end 0 = Dyrets Y-indeks er blendet information. KælvNr er blank = Alle dyrets indeks er baseret på genomisk information. Ejer ChrNr FarNavn MFNavn

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere