Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch. works for Yousee, Stofa + more"

Transkript

1 Instructional Manual Betjeningsvejledning Använderinstruktioner Benutzerhandbuch works for Yousee, Stofa + more 110

2 Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne dæksler (eller bagstykke) af hensyn til faren for elektrisk stød. Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. ADVARSEL! Apparatet indeholder strømførende dele! Må ikke åbnes. Risiko for elektrisk stød! Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan reparere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Hvis netledningen beskadiges, bør den udskiftes af producenten eller en kvalificeret servicereparatør, således at der ikke opstår farlige situationer. Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Bortskaf beskadigede batterier på en miljømæssigt forsvarlig måde. Beskyt miljøet ved at bortskaffe brugte og beskadigede batterier i overensstemmelse med de anvisninger, der er gældende i dit lokale område (nærmere oplysninger fås hos forhandleren). Opsætning af apparatet - Placér apparatet på en plan, fast og stabil overflade. Undlad at placere apparatet på et gulvtæppe. - Undlad at placere produktet ovenpå en anden elektronisk enhed (f.eks. en forstærker), da dette kan forårsage overophedning. - Undlad at placere genstande oven på apparatet (f.eks. CD'er eller ugeblade). Korrekt ventilation - Placér apparatet på et sted, hvor der er tilstrækkeligt med plads omkring det, således at der ikke opstår overophedning. Sørg for, at der er mindst 10 cm frirum på apparatets over- og bagside samt mindst 5 cm frirum på begge sider, således at der ikke opstår fare for overophedning. - Undlad at blokere apparatets ventilationsåbninger med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc. Undlad at udsætte apparatet for høje temperaturer, fugt, væske og støv - Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk. - Placér ikke beholdere, der indeholder væsker (som f.eks. vaser) ovenpå apparatet. - Undlad at placere andre potentielt skadelige genstande ovenpå produktet (f.eks. en beholder, der indeholder væske, eller et tændt stearinlys). - Undlad at placere nogen form for åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, ovenpå apparatet. - Dette apparat er fremstillet med henblik på anvendelse i en tempereret klimazone. Apparatet bør ikke anvendes i tropiske klimazoner Tilslutning til lysnettet - Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke skal anvende apparatet i længere tid. - Hvis netledningen beskadiges, bør den udskiftes af producenten eller en kvalificeret servicereparatør, således at der ikke opstår risikomomenter. - Dette apparat skal tilsluttes en strømkilde på 230V ~ 50Hz. - Der skal være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

3 Introduktion Tillykke med dit nye produkt fra DENVER. Med et produkt fra DENVER kan du altid være sikker på, at du har fået et produkt af høj standard og fra en førende producent. Oversigt over apparatet Slankt design (230 mm) MPEG-2, MPEG-4 (H.264) dekodning USB2.0 til opdatering af software, musik-, billed- og videofiler samt optagelse Understøtter LCN (Logisk kanalnummer) Børnesikring Favoritlister Timer Understøtter EPG/TXT/SUBTITLE Digital lyd gennem den coaxiale udgang (S/PDIF) PVR ready Automatisk Standby: STB forindstillingen til at skifte automatisk fra aktiv tilstand til standby efter 3 timer uden betjening og/eller kanalændring af brugeren, med en meddelelse 2 minutter før den går i standby. Brugeren kan vælge OFF (sluk for denne funktion) eller andre timer.

4 FAQ DENVER DCB Tillykke med Deres nye kabel-tv tuner. Med denne settop box kan man nyde digitalt TV signal og endda få HD kanal(er) i knivskarp kvalitet. Hvad enten man har Yousee eller Stofa (eller måske DVB-C via privat antenneforening) så kræver det at man indtaster netværks id som minimum. Vælg en NETVÆRKSSØGNING, og indtast netværks ID som står herunder: Yousee guide: Ved Yousee er netværks ID i hele landet Stofa guide: Ved Stofa er netværks ID i hele landet For at få det gode signal, kræves der gode kabler med ordentlige stik og samlinger. Har man ikke dette, så kan man have svært ved at modtage signalet ordentligt. Derfor er det vigtigt at tjekke sine kabler. Dårlige samlinger samt generelt dårlige samlinger af stik kan gøre at man slet ikke får signal eller pixelering af sine kanaler. Hvis der er problemer med modtagelse bør man også kigge på yousee eller Stofa s hjemmeside. Der står skrevet om der er problemer i området, og hvilke kanaler der evt. er påvirkede. Yousee: Stofa: Tjek kvaliteten på dine kabler Såvidt muligt skal DVB-C boksen tilsluttes ved indgangs stikket i huset. Og der bør maximum benyttes 10 meter lange kabler. Flere kabler sat sammen kan også være en dårlig ide, da man mister meget signal på denne måde. Det er også vigtigt at benytte dobbeltafskærmede kabler, og helst af typen med færdigsamlede stik. Hvis signalet skal splittes op og sættes til flere tv, så bør dette ske EFTER tilslutningen af boksen. Fordelerbokse til antenne stik bør være af typen med F-connector, og ikke de T stykker som bruger alm. Antennestik. F-Connector stik ser således ud: Vær opmærksom på ikke at lave knæk på antenne kablerne, da dette også kan forringe signalet. Følger man disse forholdsregler så vil man få digitalt kabeltv i fremragende kvalitet. BEMÆRK:Når man har søgt sine kanaler vil de ligge i den rækkefølge de bliver sendt ud fra kabeltv leverandøren. Hvis man gerne vil ændre på denne rækkefølge, så skal man i menuen slå menupunktet LCN fra. Så kan man sætte kanalerne i den rækkefølge man selv vil have. BEMÆRK:Der er som standard sat en strømsparefunktion til som gør at boksen slukker efter 3 timer uden tryk på fjernbetjeningen. Dette kan slås fra eller sættes fra 1-12 timer. BEMÆRK: Deres nye DVB-C boks kan optage på USB enhed. Det er vigtigt at USB enheden er formatteret i FAT32, og hvis man benytter en ekstern harddisk skal den have egen strømforsyning, da den ellers kan have problemer med at få leveret strøm nok. DVB-C signalet kan fylde temmelig meget, specielt fra DR HD kanalen, så man bør overveje en stor USB stick eller harddisk hvis man vil bruge optage funktionen meget.

5 1. Opsætning af STB'en Frontpanelet Bagpanelet Tilslutninger Fjernbetjeningen Opsætning Grundlæggende opsætning Fanen Kanal Opsætningsguide Fanen System Værktøj Timer Optagelse Mutimedia Knappen Audio TV kanalliste og Radio kanalliste Andre funktioner Programoplysninger Favoritliste EPG (Elektronisk program guide) Fejlfinding... 11

6 1. Opsætning af STB'en 1.1 Frontpanelet 1. Power. Skifter mellem Standby og tændt. 2. On/off: Power indikator. Lyser rødt i standby, grønt når tændt. 3. IR: Infrarød modtager til fjernbetjening. 1.2 Bagpanelet 1. ANT IN Her tilsluttes antennekablet. 2. LOOP OUT Forbindes til et TV. 3. USB Kan anvendes til afspilning af wma, m4a, aac, JPEG, BMP, PNG, AVI, XVID, MKV og USB PVR (USB-nøgler eller flytbare harddiske med egen strømforsyning i formatet FAT32) USB harddisk på produkter med PVR function: Vi anbefaler at man bruger en harddisk med EGEN strømforsyning på denne enhed. Dette er for at sikre sig at den har strøm nok til at virke ordentligt. Man kan købe mange harddiske uden strømforsyning, men vores erfaring er at de behøver for meget strøm til at fungere stabilt. MAX strømforbrug de må have er 500mAh, hvis de bruger mere end dette så vil de fejle når de skal optage. 4. HDMI Forbindes til HDMI-terminalen på dit TV. 5. S/PDIF Koaksial udgang for digitalt audio signal. 6.TV SCART terminal Forbind modtageren til dit TV ved hjælp af et SCART-kabel. 7. Netledning 2

7 1.3 Tilslutninger Bemærk: Sluk for strømmen til alle enheder, inden du forbinder denne STB til andre enheder Tilslutning til kabel-tv For at modtage kabel-tv, skal antennekablet forbindes til terminalen CABLE IN på modtagerens bagpanel Tilslutning til TV 1. Forbind HDMI terminalen på modtageren til HDMI terminalen på dit TV. 2. Forbind terminalen TV Scart på modtageren til Scart-terminalen på TV'et Tilslutning til digital audio-forstærker Forbind S/PDIF-terminalen (COAXIAL) på modtageren til den digitale audio-indgang på din forstærker. 3

8 1.4 Fjernbetjeningen : Tænder modtageren eller stiller den på standby. : Tryk på denne knap, hvis du vil slå lyden midlertidigt fra. 0-9: Indtastning af numeriske værdier eller valg af kanal. RCL: Går tilbage til sidst sete kanal. TV/R: Skifter mellem TV og Radio modus. MENU: Kalder hovedmenuen frem på skærmen. AV: Skifter mellem AV og TV. EXIT: Går tilbage til foregående menu eller lukker menuen. OK: Bekræfter. : Flytter cursor op/ ned/ venstre/ højre; Side op/ ned, Volumen +/-. Kanal +/- FAV: Tryk for at kalde TV favoritlisten frem på skærmen. EPG: Kalder EPG (den Elektroniske Program Guide), når ingen menu vises på skærmen. V+/V-: Volumen +/-. AUDIO: Kalder vinduet Audio Select, valg af lydkilde, frem på skærmen. INFO: Viser oplysninger om den aktuelle kanal. : Direkte adgang til listen med optagelser; timeshift; Multi-medieafspilning. ZOOM: Zoomer ind på billedet. Tryk på knappen Zoom i menuen Music, Movie eller PVR. Menuen GOTO vises. Indtast det tidspunkt, du vil springe til. P+/P-: Side op eller side ned i menulisten. PAUSE: Fryser billedet på skærmen/ genoptager afspilningen. SUB: Viser listen med tilgængelige undertekster for den aktuelle kanal. TEXT: Kalder den aktuelle kanals Tekst-TV frem på skærmen. REC: Optager et program. : Langsom afspilning. : Hurtig afspilning. : Stop. Farvede knapper (rød, grøn, gul, blå): specielle funktioner. Der er beskrivelse i bunden af hvert vindue hvor de er tilgængelige. 4

9 2. Opsætning Når du har foretaget alle tilslutninger, skal du tænde dit TV og sikre dig, at modtageren er forbundet til lysnettet. Tryk på knappen Power for at tænde modtageren. Når du tænder modtageren første gang, eller hvis du har nulstillet den, vises hovedmenuen på TV-skærmen. (1) Vælg [Country] og tryk på pileknap HØJRE/ VENSTRE for at vælge land og tidszone. (2) Vælg [OSD Language] og tryk på pileknap HØJRE/ VENSTRE for at vælge sprog. (3) Vælg [Display mode] og tryk på pileknap HØJRE/ VENSTRE for at vælge opløsning. (4) Vælg [Aspect Mode] og tryk på pileknap HØJRE/ VENSTRE for at vælge skærmformat. (5) Vælg [Channel Search] og tryk på pileknap HØJRE eller knappen OK for at begynde den automatiske kanalsøgning. (6) Når kanalsøgningen er gennemført, er du klar til at se TV. 3. Grundlæggende opsætning 3.1 Fanen Kanal Tryk på knappen MENU for at åbne menuen og vælg punktet [Kanal]. I menuen kan du foretage indstillinger for programhåndtering. Tryk på knappen EXIT for at lukke menuen Kanalredigering Hvis du vil redigere dine programpræferencer (lås, spring over, favorit, flyt eller slet), skal du åbne menuen Kanalredigering. Du skal bruge en kode for at åbne menuen. Indtast standardkoden '0000' Sortering af kanaler 1. Du kan sortere dine kanaler efter følgende kriterier: [LCN] - Sorterer kanalerne i stigende rækkefølge. [ONID] - Sorterer kanalerne efter oprindeligt netværk. [Service Name] - Sorterer kanalerne i alfabetisk rækkefølge. [Service ID] - Sorterer kanalerne efter station. 2. LCN (Logisk kanalnummer) Her kan du indstille LCN til on eller off Slet alle kanaler Slet alle kanaler ved at indtaste koden "0000". 5

10 3.2 Opsætningsguide Tryk på knappen MENU og vælg menuen [Install Guide]. I denne menu kan du optimere kanalsøgningen. Vælg et punkt i menuen, og tryk på knappen OK eller pil HØJRE for at åbne undermenuen. Tryk på knappen EXIT for at lukke menuen Opsætning af søgekriterier (1) Country: Markér et land for at indsætte tidszone. (2) Standby Loop Through: Her vælger du, om Standby Loop Through, videreføring af antennesignal, skal være slået til eller fra Automatisk søgning I denne menu kan du søge efter og lagre alle kanaler automatisk. Hvis du gennemfører en autosøgning, overskrives alle tidligere gemte faste stationer. 1. Indtast symbol. 2. Tryk på pileknap VENSTRE eller HØJRE og vælg QAM og søgemodus. 3. Tryk på knappen OK for at begynde kanalsøgningen Manuel søgning Her kan du indsætte nye kanaler manuelt. Med denne funktion kan du tilføje nye kanaler uden at ændre den allerede eksisterende kanalliste. 1. Vælg [Manuel Søgning] og tryk på knappen OK eller pileknap HØJRE. Boksen til manuel søgning vises på skærmen. 2. Indtast frekvens og symbol. 3. Tryk på pileknap VENSTRE eller HØJRE og vælg QAM og søgemodus. 4. Tryk på knappen OK for at begynde kanalsøgningen. Hvis der findes en kanal, gemmes den og føjes til kanallisten. Hvis der ingen kanaler findes, lukker menuen Net Work Search Du kan søge efter kanaler ud fra netværk. Indtast dit lokale netværksid, som kan findes på din programudbyders hjemmeside. 3.3 Fanen System Tryk på knappen MENU og vælg menuen [System]. I denne menu kan du foretage indstillinger for systemet. Tryk på pileknap OP/NED for at vælge et punkt i menuen og tryk på knappen OK for at åbne undermenuen. Tryk på knappen EXIT for at lukke menuen Sprogindstillinger Du kan vælge sprog til OSD skærmmenuen. Du kan vælge et sprog, der som standard skal anvendes til lydsporet, hvis 6

11 programmet tilbyder multi-audio. Du kan vælge et sprog der som standard skal anvendes til underteksterne, hvis programmet tilbyder undertekster på flere sprog Opsætning af OSD Du kan vælge transparens for OSD-displayet samt visningstid for info-bjælken TV-indstillinger (1) TV-modus Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, skal du ændre disse indstillinger. Vælg de indstillinger, der er mest almindelige for TV i dit land. [NTSC]: For TV med systemet NTSC. [PAL]: For TV med systemet PAL. (2) Skærm-modus Her vælger du aspektrate for visning af billedet på skærmen. Vælg mellem 4:3 Full, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Wide Screen eller Auto og optimér billedet, så det vises bedst muligt på skærmen. (3) Scart Her foretages indstillinger for video udgangssignalet. (4) HDMI Hvis video ikke vises korrekt, skal du ændre disse indstillinger. Vælg den indstilling, der passer bedst til visning af HDMI udgangssignalet. [576i]: For TV med systemet PAL. [576P]: For TV med systemet PAL. [720P]: For TV med systemet NTSC eller PAL. [1080i]: For TV med systemet NTSC eller PAL Audioindstillinger Her vælges indstillinger for output til Digital Audioforstærker Tidsindstillinger I denne menu kan du foretage indstillinger for tid. Tryk på pileknap OP/NED og vælg det punkt, du vil ændre. Tryk på pileknap HØJRE/VENSTRE for at justere. Tryk på EXIT for at lukke menuen. (1) Tidsoffset Vælg Auto eller Manuel for at angive, hvordan justeringer for GMT offset skal foretages. (2) Region Her vises navnet på hovedstaden i dit land. Punktet kan ikke ændres i denne menu. (3) Tidszone Her vælger du offset for tidszone, når [Tidsoffset] er indstillet til Manuel Auto Standby Vælg periode for auto-sluk. Apparatet slukker automatisk efter 3 timer, hvis der ikke har fundet brugeraktivitet sted. 7

12 3.3.7 Børnesikring Du kan begrænse adgangen til kanaler, der er uegnede for børn. Hvis du vil begrænse/låse en kanal, skal du enten indtaste standardkoden '0000' eller en personlig kode efter eget valg Gendan standardindstillinger Under dette punkt kan du gendanne alle modtagerens oprindelige indstillinger. Vælg punktet [Restore Factory Default] i hovedmenuen og tryk på knappen OK eller pileknap HØJRE for at vælge. Indtast din personlige kode eller standardkoden '0000' og tryk på knappen OK for at bekræfte. Hvis du udfører en nulstilling, vil alle faste stationer og brugerdefinerede indstillinger blive slettet. 3.4 Værktøj Tryk på knappen MENU og vælg undermenuen [Tools]. I denne menu kan du justere systemindstillingerne. Tryk på pileknap OP/NED for at vælge et punkt i menuen og tryk på OK for at åbne undermenuen. Tryk på EXIT for at lukke menuen. (1) Information Her kan du se oplysninger om model, hardware og software. (2) Change Password Her kan du ændre koden for låste kanaler. Indtast din gamle kode eller standardkoden '0000'. Du vil nu blive bedt om at indtaste din nye kode. Indtast koden igen til bekræftelse. Når koden er bekræftet, skal du trykke på knappen EXIT for at lukke menuen. (3) Opgradering via USB Med denne funktion kan du opgradere modtagerens software med en fil fra producenten. (4) Frakobling af USB-enhed. Sikker fjernelse af USB-enhed. 3.5 Timer I denne menu kan du vælge nummeret på den kanal, du vil optage, indsætte startdato, start- og sluttid samt vælge hyppighed for hændelsen (Enkelt, Dagligt eller Ugentligt) og herefter vælge Optagelse. Tryk på OK for at gemme timerindstillingen. Kanalen optages 8

13 3.6 Optagelse Denne menu indeholder Videoliste, Oplysninger om USB-enhed, Opsætning af optagelse samt fjernelse af USB-enhed (dette punkt vises kun, når USB-enhed er tilsluttet). Videoliste: Her kan du se dine video-optagelser. Oplysninger om USB-enhed: Du kan formattere USB-enheden til FAT32 eller NTFS. Opsætning af optagelse: Her kan du se indstillingerne for optageren. 3.7 Mutimedia Du kan afspille musik, se billeder eller se film og foretage en optagelse. Multimedieafspilleren er en intergreret del af din modtager. Du kan vise fotos, afspille musik og film på din multimedieafspiller. Understøttede filformater finder du i tabellen herunder. I skrivende stund understøttes filsystemerne NTFS, FAT32 og FAT16. Billedtype Understøttede filformater Foto JPEG, BMP, PNG Musik *.wma, *.m4a, *.aac Film *.AVI, *.MKV, *.XviD, *.mpeg, *.dat, *.vob, *.ts, *.mp4(gmc not supported), *.motion JPEG Foto konfiguration Du kan vælge Slide Time (hastighed), Slide Mode (billedovergang) og Aspect Ratio (aspektrate) Film konfiguration I denne menu kan du indstille Subtitle Specific (undertekster), Subtitle BG (baggrund) og Subtitle Fontcolor (skriftfarve). 9

14 3.8 Knappen Audio En udsendelse kan have lydspor på flere sprog, eller der sendes måske flere forskellige lydkanaler, som Stereo, Venstre eller Højre kanal. Alle tilgængelige audiosprog vises i vinduet Audio Language, der vises på skærmen, når du trykker på knappen AUDIO. Se illustrationen til højre. Hvis der ingen lyd høres, når du har valgt sprog, betyder det at ingen audio er tilgængelig på den valgte lydkanal, så du bliver nødt til at vælge en anden indstilling. 3.9 TV kanalliste og Radio kanalliste Tryk på knappen OK for at kalde listen over alle TV-kanaler eller alle radio-kanaler frem på skærmen. Følg anvisningerne nederst i vinduet for at vælge den ønskede kanal. 4. Andre funktioner 4.1 Programoplysninger Hvis du trykker én gang på knappen INFO, vises en bjælke nederst i skærmbilledet, og hvis du trykker endnu engang på knappen, inden bjælken forsvinder, viser bjælken oplysninger om den aktuelle kanal. 4.2 Favoritliste Hvis du trykker på knappen FAV på fjernbetjeningen, mens ingen menu vises på skærmen, kaldes listen over favoritgrupper frem på skærmen. Du kan nu vælge favoritgruppe og trykke på knappen OK for at åbne den tilhørende liste over favoritkanaler. 4.3 EPG (Elektronisk program guide) EPG er en TV-guide, der kan kaldes frem på skærmen og som viser programoversigten for hver enkelt kanal 7 dage frem i tiden. Tryk på knappen EPG på fjernbetjeningen, hvis du vil åbne guiden. Når du første gang åbner EPG for en kanal, kan det tage op til 2 minutter, inden EPG vises fuldt ud. Hvis du skifter kanal, vil indlæsningstiden på 2 minutter starte forfra. Dette er ikke en fejl, EPG tager almindeligvis et stykke tid om at indlæses. Tryk på pileknap OP/NED for at vælge program, og tryk på farveknapperne for at ændre det tidsudsnit, der vises. Tryk på knappen "OK", hvis du vil indstille timeren til at vise eller optage et program. 10

15 5. Fejlfinding Der kan være forskellige årsager, hvis modtageren ikke opfører sig normalt. Tjek punkterne i oversigten herunder, inden du sender modtageren til service. Hvis forslagene herunder ikke løser problemet, kontakt forhandleren. Undlad at åbne modtagerens kabinet. Apparatet indeholder strømførende dele, der kan give stød. Symptom Årsag Mulig løsning LED indikatoren på frontpanelet lyser ikke. Netledningen er ikke sat i. Forbind netledningen og sæt stikproppen fast i stikkontakten. Intet billed eller lyd Intet billede Fjernbetjeningen virker ikke Du har forbundet de forkerte video/audio terminaler til TV'ets indgangsterminaler. Lyden er slået fra. TV'et er slukket. Modtageren kan ikke modtage signalet. Du har indsat forkerte værdier for tunerparametre. Antennen er justeret forkert. Batterierne er brugt op, eller der er ingen batterier i fjernbetjeningen. Forbind modtagerens Audio/ Video udgange korrekt til TV'et. Tryk på knappen MUTE. Tænd TV'et. Kontrollér antennekablet, skift om nødvendigt kablet ud med et andet, eller sæt stikket til kablet godt fast i modtageren. Indstil modtagerens tunerparametre korrekt i menuen opsætning. Kontrollér antennen og indstil den om nødvendigt. Kontrollér, om batterierne ligger korrekt i fjernbetjeningen. Kontrollér, om batterierne skulle trænge til udskiftning. Tip Hvis du stadig har problemer, efter at have forsøgt med løsningsforslagene i denne guide til fejlfinding, bør du kontakte din lokale forhandler eller den tekniske support. Forsøg aldrig selv at reparere på apparatet. Apparatet indeholder strømførende dele, der kan udgøre en fare, ligesom et hvilket som helst indgreb i apparatet vil medføre, at garantien bortfalder. 11

16 Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. ALLE RETTIGHEDER RESERVERET COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Importør: DENVER ELECTRONICS A/S Stavneagervej 22 DK-8250 Egaa,Aarhus Denmark 12

17 MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S ALLE RECHTE VORBEHALTEN URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u6dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER

DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER DENVER DTB-136H H.265 DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller fugt. Undgå

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne grundigt igennem. Gem denne betjeningsvejledning, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR.

HVIS DIN SETTOP BOKS FRYSER, SÅ SKAL DU BLOT TAGE STRØMMEN FRA OG SÆTTE TIL IGEN, SÅ VIRKER DET SOM FØR. DENVER DMB-106HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-106HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL ER DET VIGTIGT AT VENTE ET PAR SEKUNDER NÅR MAN TILSLUTTER SIN EKSTERNE

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL

DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL DENVER DTB-135 HD DVB-T2-MODTAGER BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 3 Indholdet i pakken... 3 Tilslutning af systemet... 4 Fjernbetjening... 5 Førstegangsopsætning... 7 Grundlæggende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING BEDIENUNGSANLEITUNG pvr record tv programs ci common interface for pay tv channels to usb stick t t for digital pay tv and free to air tv channels usb port

Læs mere

HIGH Definition Digital Receiver DMB-112HD DVB-T-AFSPILLER

HIGH Definition Digital Receiver DMB-112HD DVB-T-AFSPILLER HIGH Definition Digital Receiver DMB-112HD DVB-T-AFSPILLER FAQ DENVER DMB-112HD Tillykke med Deres nye DVB-T tuner. Med denne settop box kan man nyde digitalt TV signal og endda få HD kanal(er) i knivskarp

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. OneRemote DVB-C II. Kabel-TV Modtager. B&O styret u4dk OneRemote INT Converter Type 30012657 Brugervejledning OneRemote DVB-C II Kabel-TV Modtager B&O styret 30012657u4dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille Tast Funktion Tast Funktion

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

HIGH Definition Digital Receiver DMB-111HD DVB-T-AFSPILLER

HIGH Definition Digital Receiver DMB-111HD DVB-T-AFSPILLER HIGH Definition Digital Receiver DMB-111HD DVB-T-AFSPILLER Vigtige sikkerhedsoplysninger 1) Læs betjeningsvejledningen. 2) Gem betjeningsvejledningen. 3) Vær opmærksom på advarslerne. 4) Følg alle instruktioner.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager

Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M. DVB-T modtager Digital Set-top-boks Betjeningsvejledning DVH-1240M DVB-T modtager DENVER DMB-105HD THANK YOU FOR BUYING THE DENVER DMB-105HD. 1. NÅR MAN OPTAGER PÅ EN USB STICK ELLER EN EKSTERN HARDDISK PÅ DENNE MODEL

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. VR-20 Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-20

Læs mere

Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt. Gem vejledningen, du kan få brug for den senere

Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt. Gem vejledningen, du kan få brug for den senere Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, du kan få brug for den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere