Polar F11. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Polar F11. Brugervejledning"

Transkript

1 Polar F11 Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 3 Lær din Polar F11 at kende... 3 Angiv grundlæggende indstillinger... 4 Opfølgning Filer Dataoverførsel FØR TRÆNING... 5 Bær senderen... 5 Test dit konditionsniveau... 6 Få dit eget styrketræningsprogram INDSTILLINGER Træningsindstillinger OwnZone Andre indstillinger UNDER TRÆNING Registrer din træning Knapper under træning Visninger under træning Stands registrering og se oversigt EFTER TRÆNING Dagbog OPLYSNINGER OM KUNDESERVICE Vedligeholdelse af din pulsmåler Sikkerhedsforanstaltninger Fejlfinding Tekniske specifikationer Garanti og ansvarsfraskrivelse... 44

3 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG Lær din Polar F11 at kende Modtager viser og registrerer din puls og anden træningsdata under træning. Knapper: OP/NED: Bevæg dig gennem menuen og lister med valgmuligheder, og indstil værdier. OK: Gå ind under menuen og bekræft dine valg. LYS: Tænd for displayets lys. TILBAGE: Gå ud af menuen og tilbage til forrige niveau. Annuller dine valg og lad indstillingerne være uændrede. Sender sender pulssignalet til modtageren. Senderen består af et forbindelsesmodul og et bælte. Sådan kommer du i gang 3

4 Angiv grundlæggende indstillinger 1. Tryk på OK to gange for at aktivere din Polar F11. Når den er aktiveret, kan den ikke slukkes! 2. WELCOME TO POLAR FITNESS WORLD (Velkommen til Polars fitnessunivers) vises. Tryk på OK. 3. Language (Sprog): Vælg ENGLISH (Engelsk), DEUTSCH (Tysk), ESPAÑOL (Spansk), FRANÇAIS (Fransk) eller ITALIANO (Italiensk) med OP/NED. Tryk på OK. 4. START WITH BASIC SETTINGS (Start med de grundlæggende indstillinger) vises. Tryk på OK. 5. Time (Klokkeslæt): Vælg enten 12 T eller 24 T. 6. Date (Dato): Indtast dato; dd = dag, mm = måned, yy = år. 7. Units (Måleenhed): metriske (KG/CM) eller britiske (LB/FT). Hvis du vælger LB/FT, vises kalorier som Cal, i modsat fald vises de som kcal. 8. Weight (Vægt): Angiv din vægt. Hvis du vil ændre måleenheder, skal du trykke på LYS og holde knappen nede. 9. Height (Højde): Indtast din højde. I formatet LB/FT skal du først indtaste fod og derefter tommer 10. Birthday (Fødselsdag): Indtast din fødselsdag; dd = dag, mm = måned, åå = år. 11. Sex (Køn): Vælg MALE (Mand) eller FEMALE (Kvinde). 12. SETTINGS OK? (Er indstillingerne i orden?) vises. YES (Ja): indstillingerne godkendes og gemmes. Displayet vender tilbage til tidsvisning. NO (Nej): Grundlæggende indstillinger kan stadig ændres. Tryk på TILBAGE for at vende tilbage til de data, du ønsker at ændre. Efter at have ændret de grundlæggende indstillinger skifter F11 over til tidsvisning. 4 Sådan kommer du i gang

5 2. FØR TRÆNING Bær senderen Bær senderen for at måle pulsen. 1. Fugt elektrodestoffet på bæltet under rindende vand, så det er fugtigt over det hele. 2. Fastgør forbindelsesmodulet til bæltet. Juster bæltets længde, så det sidder godt og behageligt. 3. Fastgør bæltet omkring brystet, lige under brystmusklerne, og forbind låsekrogen med den anden ende af bæltet. 4. Kontroller, at de fugtige elektrodeområder har god kontakt med huden, og at Polar-logoet på forbindelsesmodulet sidder på midten af brystkassen og vender opad. Tag bæltet af forbindelsesmodulet, når senderen ikke er i brug. Før træning 5

6 Test dit konditionsniveau Polar Fitness Test TM er en enkel, sikker og hurtig måde, hvorpå du kan måle din aerobe (kardiovaskulære) fitness i hvile. Polar Fitnesstest er udviklet til sunde voksne. Polar OwnIndex er et resultat af denne test. Den kan sammenlignes med det maksimale iltindtag (VO 2max ), der ofte bruges til at vurdere kondition. Din egen måling af OwnIndex giver mest mening, når du sammenligner dine individuelle værdier gennem tiden. For at sikre pålidelige resultater gør følgende grundlæggende krav sig gældende: Testresultatet bliver mere nøjagtigt, hvis du er afslappet og befinder dig i et fredeligt testmiljø. (Ikke noget fjernsyn, ingen telefon samt ingen andre mennesker, der taler til dig.) Gentag altid testen under lignende forhold og på samme tid af dagen. Undgå voldsom fysisk anstrengelse, alkoholiske drikkevarer og ikke ordinerede medicinske stimulanser på testdagen og dagen før. Undlad at spise meget og ryge 2-3 timer forud for testen. Du kan til enhver tid stoppe testen ved at trykke på TILBAGE. Læs mere om kondition i Polars artikelbibliotek på 6 Før træning

7 Tag Polar Fitness Test Før du begynder, skal du kontrollere, at dine indstillinger er korrekte! 1. Læg dig ned med senderen på, og slap af i 1-3 minutter. 2. Vælg Test > TEST. Fitnesstesten begynder med det samme. 3. Cirka 5 minutter senere indikerer et bip, at testen er slut. OwnIndex vises med en numerisk værdi og en skriftlig fitnessbeskrivelse. 4. Tryk på OK og UPDATE USER SET? (Opdater brugerindstilling?) vises. Vælg Yes (Ja) for at gemme OwnIndex-værdien i dine brugerindstillinger og menuen Fitness Test Trend (Konditionstesttendens). Vælg kun No (Nej), hvis du kender din egen VO 2max værdi, og hvis den afviger med mere end en konditionskategori fra OwnIndex-resultatet. Din OwnIndex-værdi gemmes kun i menuen Fitness Test Trend (Konditionstesttendens). Fejlfinding: Activity (Aktivitet) > Du har endnu ikke indstillet dit aktivitetsniveau under brugerindstillingerne. Få yderligere oplysninger på side 29. USER SETTINGS MISSING (Manglende brugerindstillinger) > Tryk på OK for at færdiggøre alle dine indstillinger. Fitness Test Failed (Fitness Test mislykkedes) > Din sidste OwnIndex-værdi er ikke blevet erstattet. Ingen puls vist > Test mislykkes. Kontroller, at elektroderne på senderen er fugtige nok, og at bæltet sidder stramt nok omkring din brystkasse. Før træning 7

8 Resultater af Fitness Test Dit OwnIndex giver mestmening, hvis du sammenligner dine individuelle værdier, og hvordan de har ændret sig over tid. OwnIndex kan også vurderes i forhold til dit køn og din alder. Find dit OwnIndex i tabellen, og se, hvordan din aerobe fitness er i sammenligning med andre af samme køn og alder. Sammenligningen er baseret på en gennemgang af 62 undersøgelser, hvor der blev foretaget direkte målinger af VO2maks hos raske voksne i USA, Canada og i syv europæiske lande. Reference: Shvartz E, Reibold RC: Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, Før træning

9 Konditionstesttendens Vælg Test > TREND (Tendens) I menuen Trend (Tendens) kan du se, hvordan din egen OwnIndex-værdi har udviklet sig. Der kan medtages op til 47 OwnIndex-værdier og respektive datoer i visningen. For at slette en OwnIndex-værdi skal du trykke på LYS og holde knappen nede. DELETE VALUE? (Slet værdi?) vises. Vælg YES (Ja). Almindeligvis tager det gennemsnitligt seks ugers regelmæssig træning at forbedre din aerobe fitness mærkbart. For at kunne forbedre din aerobe fitness mest muligt er det nødvendigt at træne de store muskelgrupper. Før træning 9

10 Få dit eget styrketræningsprogram Polar holder dig i form - Dit eget styrketræningsprogram leder dig hen imod dine konditionsmål. 1. Vælg Program > CREATE (Skab). 2. Din seneste OwnIndex-værdi vises. Indstil værdien, hvis det er nødvendigt. 3. Vælg dit Target (Mål) med træningen: MAXIMIZE (Maksimer) dit konditionsniveau: Du har trænet regelmæssigt i mindst uger og er i stand til at træne næsten hver dag. Programmet anbefaler omkring 5 t/uge over 4-6 træningspas. IMPROVE (Forbedr) dit konditionsniveau: Du er i stand til at træne regelmæssigt. Programmet anbefaler omkring 3 t/uge over 3-5 træningspas. MAINTAIN (Bevar) dit konditionsniveau: Hvis du ikke har trænet for nylig, er dette et godt sted at starte. Programmet anbefaler omkring 1½ t/uge over 2-3 træningspas. 4. Vælg hvor mange gange om ugen, du ønsker at træne (Exe.Count) (Antal træningspas). 5. YOUR PERSONAL PROGRAM (Dit personlige program) og dine ugentlige træningsmål vises om få sekunder. Rul OP og NED for at se på dit program ud fra forskellige vinkler. Fejlfinding: OWNINDEX MISSING DEFAULT USED (Manglende OwnIndex. Standardværdien bruges)> Udfør Polar Fitness Test. START WITH BASIC SETTINGS (Start med grundlæggende indstillinger) > Tryk på OK og færdiggør dine personlige indstillinger. OVERWRITE CURRENT? (Overskriv nuværende?) > Vælg YES (Ja) for at skabe et nyt program og for at erstatte det eksisterende. 10 Før træning

11 Se dit styrketræningsprogram Vælg Program > EDIT (Rediger) Weekly Targets (Ugentlige mål) Antal træningspas per uge Samlet træningstid per uge Samlede antal kalorier til forbrænding per uge Weekly HR Zones (Ugentlige pulszoner) viser pulsintensitetszonen, Light / Moderate / Hard (Let / Moderat / Hård), for din ugentlige styrketræning Højden af bjælken indikerer den ugentlige tid, der bør bruges i hver intensitetszone under træningen. For at se den tid, der skal bruges i hver intensitetszone, skal du trykke på OK. For at vende tilbage til visningen af de ugentlige pulszoner skal du trykke på TILBAGE. Før træning 11

12 Weekly Exercises (Ugentlig træning) En oversigt over dine ugentlige træningspas. For at se målene for hvert træningspas skal du trykke på OK og vælge det træningspas, du ønsker at kigge på. Targets (Mål) Tryk på OP/NED for at se målene for tid, kalorier og intensitszoner for hvert pas. Tryk på TILBAGE for at vende tilbage til visningen Ugentlig Træning. 12 Før træning

13 Rediger dit styrketræningsprogram For at tilføje et træningspas skal du vælge Program > EDIT (Rediger) > Weekly Exercises (Ugentlig træning) > ADD (Tilføj). Angiv Duration (Varighed). Tryk på NED for at se pulsintensitetszonerne for det tilføjede træningspas. For at redigere varigheden af et træningspas i programmet skal du vælge Program > EDIT (Rediger) > Weekly Exercises (Ugentlig træning) > Det træningspas, du ønsker at redigere. Vælg YES (Ja) til EDIT DURATION? (Rediger varighed?). Indstil varigheden og tryk på OK. Når du redigerer dine programmerede træningspas, bliver resten af informationen for den aktuelle træning og dine ugentlige mål automatisk opdateret. (Ja) til DELETE EXERCISE? (Slet træningspas?) og ARE YOU SURE? (Er du sikker?). Et slettet træningspas kan ikke gendannes! For at slå dit styrketræningsprogram til/fra skal du vælge Program > SETTINGS (Indstillinger) > ON/OFF (Til/Fra). Når dit program slås fra, forbliver det stadigvæk i hukommelsen, men træningsmålene vises ikke i dagbogsvisningen, og du kan ikke vælge træningspas fra programmet i træningsmenuen. Fejlfinding Empty (Tom) > Opret et program. For at slette et træningspas skal du vælge Program > EDIT (Rediger) > Weekly Exercises (Ugentlig træning) > Det træningspas, du ønsker at slette. Tryk på LYS og hold knappen nede. Vælg YES Før træning 13

14 Programindstillinger Vælg Program > SETTINGS (Indstillinger) OWNZONE: Når du slår OwnZone til, betyder det, at din pulsmåler automatisk fastslår din målpulszone i starten af hvert træningspas. OwnZone-funktionen anbefaler en intensitet, der er baseret på din nuværende tilstand, for at opnå en optimal træning. Bemærk, at når du slår OwnZone til/fra, påvirker det alle træningspassene i programmet. Se side 30 for yderligere information om Polar OwnZone. RENAME (Omdøb): Du kan omdøbe hvert træningspas med otte bogstaver. 14 Før træning

15 3. UNDER TRÆNING Registrer din træning 1. Bær senderen og modtageren. Start målingen af pulsen ved at trykke på OK. Der må ikke være andre apparater til pulsmåling i nærheden (inden for 1 meter) for at undgå interferens. 2. Inden for 15 sekunder vises din puls på displayet. 3. Tryk på OK. Exercise og navnet på den næste træningssession ses i øverste linje i displayet. Registrer træningpasset ved at vælge START og trykke på OK. Du kan ændre din træningssession og justere Exercise indstillingerne ved at vælge SETTINGS. Se side 28 for yderligere oplysninger Fejlfinding: Dine træningsdata gemmes kun, hvis stopuret har været tændt i mere end et minut. OwnZone > Din pulsmåler er gået i gang med at fastsætte din målpulszone automatisk. Spring forløbet over ved at trykke på OK. Hvis du ikke tidligere har udregnet din OwnZone, anvendes i stedet de aldersbaserede pulsgrænser. Se side 30 for yderligere oplysninger om fastsættelse af OwnZone. START WITH BASIC SETTINGS (Start med grundlæggende indstillinger) > Tryk på OK for at færdiggøre dine grundlæggende indstillinger. 4. Tryk på TILBAGE for at stoppe registreringen. Vælg EXIT (Afslut) for at få vist en træningsoversigt. Under træning 15

16 Knapper under træning LYS Hvis du trykker på den én gang, vil displayet lyse op, hver gang der trykkes på en knap. Tryk og hold knappen nede for at låse eller låse op for knapper. TILBAGE Stands / afbryd træningsregistreringen midlertidigt. OP / NED Skift vinkel på træningsvisningen. Tryk på OP og hold knappen nede for at tilpasse dine visninger af træning og kalorier. Vælg den øvre række af information fra klokkeslæt, kalorier/stopur og konditionspunkter. Der bliver vist konditionspunkter for hvert 10. minut i målzonen, som svarer til en hel time, hvis alle punkterne vises. Før modtageren hen i nærheden af senderen for at se klokkeslættet i træningsvisning. OK Tryk og hold knappen nede for at ændre træningsindstillingerne uden at afbryde registreringen af træningen. 16 Under træning

17 Visninger under træning Få vist kombinationer af træningsdata. Du kan ændre displayvisningen med OP/NED. Exercise (Træning) Stopur Heart rate (Puls) Calories (Kalorier) Forbrændte kalorier Heart rate (Puls) InZone-visninger kan kun ses, når du har aktiveret pulsgrænserne. InZone-symbol og tid anbragt i zone* Nedre/øvre grænse og zonemarkør Heart rate (Puls) *En smiley betyder, at fastsættelsen af OwnZone var vellykket. Under træning 17

18 HR zones (Pulszoner) vises kun, når du har valgt et træningspas fra programmet Tid tilbragt i din nuværende intensitetszone Symbolet for intensitetszonen viser, hvilken zone du aktuelt træner i. Bjælken, der viser målpulszonen, er markeret, hvis du træner inden for din målpulszone Heart rate (Puls) Træningsmål vises kun, når du har valgt et træningspas fra programmet Træningstype Varighed af træning Det antal kalorier, du skal forbrænde. Heart rate (Puls) 18 Under træning

19 Stands registrering og se oversigt Tryk på TILBAGE for at afbryde træningsregistreringen midlertidigt. Vælg EXIT (Afslut) for at standse registreringen og få en Summary (Oversigt) over dit træningspas: Summary (Oversigt) Træningsvarighed (tt.mm.ss) Antal kalorier, der er forbrændt under træning (Cal/kcal) Den maksimale puls (max) og gennemsnitspulsen (avg) for træningspasset (bpm/%hr max ) vises skiftevis Afmonter connectoren (den hårde del med Polar logo på) fra stroppen og skøl stroppen under vand hver gang efter brug. Vask stroppen efter ca hver 5. træning i vaskemaskine (gerne i vaskepose og ved max 40 grader). Dette sikrer nøjagtige resultater og maximal levetid af senderen. Komplette instruktioner findes under Vedligeholdelse. Under træning 19

20 4. EFTER TRÆNING Dagbog I dagbogen kan du sammenligne varigheden af din træning, antal træningspas samt kalorier i forskellige intensitetszoner med dine målværdier. Dagbogen indeholder kun data for den nuværende kalenderuge og registrerer kun træningsdata, hvis træningspasset varer mindst ti minutter. For at gå ind i dagbogen skal du trykke på OP i tidsvisningen. Diary (Dagbog) De tre bjælker står for antal træningspas (#), træningstid (Ø) og forbrændte kalorier (c). Tryk på OK og OP/NED for at få flere oplysninger. Exe.Count / Exe.Time / Calories (Antal træningspas / Træningstid / Kalorier) Det ugentlige måls antal træningspas/varighed/kalorier (Den aktuelle bjælke bliver markeret.) Samlet antal træningspas/varighed/forbrugte kalorier du har opnået Tryk på TILBAGE for at vende tilbage til dagbogsvisningen. Tryk på NED for at gå over til pulszonevisningen. 20 Efter træning

21 HR zones (Pulszoner) De tre bjælker står for let, moderat og hård pulszone. Tryk på OK og OP/NED for at få flere oplysninger. Light / Moderate / Hard (Let / Moderat / Hård) Varigheden af måltræningen i den gældende zone Den aktuelle bjælke bliver markeret Varigheden af træning i zone Bemærk: Når du trykker på TILBAGE for at vende tilbage til visningen af dagbog eller pulszoner, bliver den sidst sete værdi sat som standardværdi i den nederste række af dagbogs- eller pulszonevisningen. Efter træning 21

22 Opfølgning Hver søndag ved midnat evaluerer din Polar F11 automatisk dine fremskridt, nulstiller visningerne af dagbogen og pulszonerne, gemmer dagbogsdata i den ugentlige fil og minder dig om at tage et kig på din dagbog med et konvolutsymbol. Hvis du ikke har udført Fitness-testen i 30 dage, vil Polar F11 automatisk minde dig om det i starten af hver måned ved at vise TEST YOUR OWNINDEX (Test dit OwnIndex). For at åbne påmindelsen skal du trykke på OP og OK. Result (Resultat) Samlet antal træningspas i sidste uge Samlet træningstid Samlet antal forbrændte kalorier under træning (Cal/kcal) Procent af det ugentlige mål opnået (hvis programmet er slået til) Du får dit eget trofæsymbol i den følgende uge, hvis du har opnået mindst 75 % af dit ugentlige mål. Flot klaret! 22 Efter træning

23 Filer Daglig fil Vælg File (Fil) > DAILY (Daglig) I den daglige fil kan du se detaljerede træningsoplysninger fra dine seneste 12 træningspas. Når filen er fuld, erstattes de ældste oplysninger med de nyeste. Hvis du ønsker at gemme træningsdataene over en længere periode, skal du overføre filen til webservicen polarpersonaltrainer.com. Se side 27 for yderligere information. Exercise name (Træningsnavn) vises, hvis der blev valgt et træningspas fra programmet, i modsat fald Exercise (Træning) Hver bjælke viser et træningspas. Jo højere en bjælke, des længere træning. Dato for træningen. Efter træning 23

24 Vælg et træningspas, du ønsker at se med OP/NED og OK. Duration (Varighed) Træningspassets navn Tidspunkt for træningspassets påbegyndelse Træningsvarighed (tt.mm.ss) Calories (Kalorier) Kalorier forbrændt under træning (Cal/kcal) Procentdel fedt af forbrændte kalorier Heart Rate (Puls) Den maksimale (Max) og gennemsnitlige (Avg) puls som slag i minuttet og pulsen som procentdel af den maksimale puls vises skiftevis 24 Efter træning

25 HR zones (Pulszoner) vises kun, når der blev valgt et træningspas fra dit styrketræningsprogram Tryk på OK for at få vist oplysninger om intensitetszonerne Light (Let), Moderate (Moderat) og Hard (Hård). Light / Moderate / Hard (Let / Moderat / Hård) Bjælken for intensitetszonen markeres, når den bliver gennemgået Træningsvarighed i zonen Tryk på TILBAGE for at vende tilbage til visningen af HR zones (Pulszoner). Time in Zone (Tid i zone) vises kun, hvis der blev udført et manuelt træningspas, og pulsgrænserne var slået til. Pulsgrænser Træningstid mellem pulsgrænser Hvis du ønsker at slette en fil, skal du trykke på LYS og holde den nede i visningen Duration (Varighed), indtil DELETE FILE? (Slet fil?) vises. Vælg YES (Ja). ARE YOU SURE? (Er du sikker?) vises. Bekræft sletning med YES (Ja). Efter træning 25

26 Ugentlig fil og Totalfil Vælg File (Fil) > WEEKLY (Ugentlig) eller TOTALS (Totaler). I den ugentlige fil og totalfilen kan du se antal træningspas, varighed og forbrændte kalorier fra de sidste 12 uger eller begyndende fra den sidste nulstilling. Ugentlig fil EXE.COUNT / EXE.TIME / CALOREIS / HR ZONES (ANTAL TRÆNINGSPAS / TRÆNINGSTID / KALORIER / PULSZONER) Den sidste søndag i den valgte uge Bjælkens højde viser ugens samlede antal træningspas / træningstid / forbrændte kalorier / tid tilbragt i målzoner Ugens samlede antal træningspas / træningstid / forbrændte kalorier / tid brugt i målzoner* * Tryk på OK for at få vist træningstiden i de forskellige intensitetszoner. Totalfil Total Exe.Count / Duration / Calories (Samlet antal træningspas / Varighed / Kalorier) Datoen for den sidste nulstilling Samlet antal træningspas / varighed / forbrændte kalorier siden den sidste nulstilling For at slette totalfilen skal du trykke på NED, indtil Reset Total Counters? (Nulstil total?) vises. Tryk på OK og vælg den information, du ønsker at slette. ARE YOU SURE? (Er du sikker?) vises. Bekræft sletning med YES (Ja). 26 Efter træning

27 Dataoverførsel Din Polar F11 giver dig to måder at kommunikere data til en PC på: Send data med Polar WebLink : Overfør data til webservicen polarpersonaltrainer.com ved hjælp af programmet Polar WebLink. For at gøre dette er du nødt til at registrere dig hos webservicen polarpersonaltrainer.com. Du kan finde en detaljeret vejledning over, hvordan man sender data, i Polar WebLink's hjælpefil. Modtag data med Polar UpLink Tool: Rediger indstillinger og oplad logoer fra en PC til din modtager med softwaren Polar UpLink Tool. Se side 43 for yderligere information om systemkrav. Hvis du vil downloade Polar WebLink og Polar UpLink Tool gratis, kan du besøge Efter træning 27

28 5. INDSTILLINGER Træningsindstillinger Vælg Exercise (Træning) > SETTINGS (Indstillinger) EXERCISE (Træning): Du kan kun vælge et træningspas, hvis dit styrketræningsprogram er aktiveret. Vælg et træningspas ved at trykke på OK. SELECT (Vælg) træningspasset eller VIEW (Se) træningspassets mål. I et MANUAL (Manuelt) træningspas er der ikke forudindstillede mål. HR ALARM (Pulsalarm): Indstil lydvolumen til målzonealarmen. HR LIMITS (Pulsgrænser): I et træningspas fra programmet bliver dine målpulsgrænser angivet automatisk. Hvis du har valgt et MANUAL (Manuelt) træningspas eller har slået programmet fra, kan du vælge at træne fra fire forskellige pulsgrænser: 1. OWNZONE: Modtageren angiver automatisk din individuelle målpulszone i starten af hvert træningspas. Vælg HARD (Hård), MODERATE (Moderat), LIGHT (Let) eller BASIC (Basis) intensitet til din OwnZone. 2. AUTOMATIC (Automatisk): Pulsgrænser beregnes ud fra en aldersbaseret formel (220 minus alder). Vælg HARD (Hård), MODERATE (Moderat), LIGHT (Let) eller BASIC (Basis). Kontrolller, at du har angivet den rigtige fødselsdato i brugerindstillingerne! 3. MANUAL (Manuelt): Indstil dine pulsgrænser manuelt. 4. Hvis du vil træne uden angivne grænser, skal du vælge OFF (Fra). HR VIEW (Pulsvisning): Vælg HR (Puls) for at få vist din puls i hjerteslag pr. minut (bpm) eller HR% for at få vist en procentdel af maksimumpulsen. 28 Indstillinger

29 Vælg din egen OwnZone eller dine automatiske pulsgrænser ud fra fire træningsintensiteter: HÅRD (80-90% HR max ) er for en relativ kort træning med høj intensitet. MODERAT (70-80% HR max ) er især effektiv til forbedring af den aerobe fitness. Den anbefales til personer, som træner regelmæssigt. LET (60-70% HR max ) er god til forbedring af helbred og kondition. Denne træningsform øger desuden din grundlæggende udholdenhed og er med til at restituere dig efter hårdere træning BASIS (65-85% HR max ) er egnet til aerob intensitetstræning. Indstillinger 29

30 OwnZone Din Polar F11 finder automatisk frem til din individuelle zone med sikker træningsintensitet: din OwnZone. Denne funktion leder dig gennem opvarmningen. Dine OwnZone-grænser kan variere fra dag til dag afhængigt af din fysiske og psykiske tilstand. Du kan vælge en træningsintensitet fra fire forskellige pulszoner: Let, Moderat, Hård og Basis. Se side 29 for yderligere oplysninger om træningsintensiteter. Det er tilrådeligt at bruge OwnZone, hver gang du træner, eller i det mindste OwnZone er beregnet til raske personer. Visse helbredsproblemer kan forårsage, at den pulsvariationsbaserede OwnZone-udregning mislykkes. Det kan f.eks. skyldes forhøjet blodtryk, bestemte typer hjertearytmi og visse medikamenter. I sådanne tilfælde bliver dine aldersbaserede pulsgrænser brugt til din Ownzone-beregning. Når du ændrer træningsomgivelser eller træningsmetode. Når du starter på træningen igen efter mere end en uges pause. Hvis du føler dig utilpas. Det kan f.eks. være, hvis du ikke er kommet dig efter tidligere træning, ikke føler dig godt tilpas eller er stresset. Efter du har foretaget ændringer af dine indstillinger. 30 Indstillinger

31 Udregning af din OwnZone Find dine OwnZone-grænser i løbet af 1-5 minutter under opvarmning ved at gå, jogge eller dyrke en anden form for sport. Før du starter, skal du kontrollere, at dine brugerindstillinger er korrekte, og at OwnZone-funktionen er aktiveret. 1. Begynd registreringen af træningen. OwnZone-symbolet vises på skærmen, og beregningen begynder. Processen bliver udført gennem fem trin. Et bip vil signalere afslutningen på hvert trin. Undgå at stoppe under beregningen af Ownzone. 2. Når du hører to bip i træk, er din OwnZone blevet beregnet. OwnZone Updated (OwnZone opdateret) vises skiftevis med pulsgrænserne på displayet efter en vellykket beregning. Hvis udregningen af OwnZone mislykkes, vil OwnZone Limits (OwnZone-grænser) og dine tidligere OwnZone-grænser blive vist på displayet. Hvis OwnZone ikke tidligere er blevet beregnet, anvendes de aldersbaserede pulsgrænser. 3. Fortsæt træningen. Prøv at holde pulsen inden for de angivne pulszoner for at få mest muligt ud af træningen. OZ> Gå i et langsomt tempo i 1 min. Hold din puls under 100 bpm / 50% HR max under dette første trin. OZ>> Gå i et normalt tempo i 1 min. Øg pulsen jævnt med ca. 10 bpm/ 5% HR max. OZ>>>Gå i et rask tempo i 1 min. Øg pulsen jævnt med ca. 10 bpm/ 5% HR max. OZ>>>>Jog i et langsomt tempo i 1 min. Øg pulsen jævnt med ca. 10 bpm/ 5% HR max. OZ>>>>>Jog i et rask tempo, eller løb i 1 minut. Indstillinger 31

32 Andre indstillinger Indstilling af WATCH (Ur) Vælg Settings (Indstillinger) > WATCH (Ur) TIMER (Stopur): Indstil det nedtællende stopur til at bippe én gang. Genstart stopuret ved at trykke på OK og holde knappen nede, mens uret går, eller stop det ved at trykke på TILBAGE. Hvis du ønsker at skjule det igangværende stopur, skal du trykke på OP og holde knappen nede. REMIND (Påmind): Du kan aktivere syv forskellige påmindelser i din Polar F11. For at skabe en ny påmindelse skal du vælge ADD (Tilføj). Angiv Date (Dato) og Time (Klokkeslæt). Angiv, om påmindelsesalarmen skal aktiveres: 1 DAY (1 Dag), 1 HOUR (1 Time), 30 MIN eller 10 MIN før eller på påmindelsestidspunktet (ON TIME) (På klokkeslættet). Fastsæt, om påmindelsen skal lyde på samme tid YEARLY (Årligt), MONTHLY (Månedligt), WEEKLY (Ugentligt), DAILY (Dagligt), HOURLY (I timen), ONCE (Én gang) eller slå påmindelsen OFF (Fra). Vælg et træningspas, der skal forbindes med påmindelsen eller NONE (Ingen), hvis du ikke vil forbinde den. Rename (Omdøb) påmindelsen, hvis du vil. Vælg en eksisterende påmindelse for at ændre dens attributer, eller DELETE (Slet) den. Stop alarmen ved at trykke på LIGHT. Tryk på OK for udsættelse af alarmen i 10 minutter, og BACK for at komme ud af "reminder" displayet. ALARM: Indstil alarmen til at lyde DAILY (Dagligt) fra mandag til fredag (MON-FRI) (MAN-FRE), eller slå den OFF (Fra). Alarmen fungerer i alle visninger, bortset fra træningsvisning. Tryk på BACK for at stoppe alarmen eller OK for at udsætte alarmen i 10 minutter. TIME / TIME2 (Klokkeslæt / Klokkeslæt 2): Indstil to forskellige klokkeslæt. I tidsvisning kan du hurtigt ændre fra Klokkeslæt 1 til Klokkeslæt 2 ved at trykke på NED og holde knappen nede. DATE (Dato): Indstil datoen. 32 Indstillinger

33 HR SET (Pulsindstillinger) Vælg Settings (Indstillinger) > HR SET (Pulsindstillinger) HR ALARM (Pulsalarm): Vælg VOL 2 (højt), VOL 1 (stille) eller alarm OFF (Fra). HR VIEW (Pulsvisning): Vælg HR (slag i minuttet), eller HR% (en procent af din maksimalpuls). USER (Bruger) indstillinger Vælg Settings (Indstillinger) > USER (Bruger) Weight (Vægt): Hvis du vil ændre måleenheder, skal du trykke på LYS og holde knappen nede. Height (Højde): Hvis du vil ændre måleenheder, skal du trykke på LYS og holde knappen nede. bedst beskriver omfanget og intensiteten af din fysiske aktivitet de sidste tre måneder. 1. TOP: Du træner med høj intensitet mindst 5 gange om ugen, eller du træner for at forbedre formen til konkurrencer. 2. HIGH (Høj): Du træner mindst 3 gange om ugen ved høj intensitet. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 2-4 timer pr. uge på lignende fysiske aktiviteter. 3. MODERATE (Moderat): Du deltager jævnligt i fritidssport. Du løber f.eks km om ugen eller bruger 1/2-2 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter, eller dit arbejde kræver moderat fysisk aktivitet. 4. LOW (Lav): Motion er ikke en fast bestanddel af dit liv. Du spadserer f.eks. kun for fornøjelsens skyld, og kun en gang i mellem træner du så meget, at du bliver forpustet eller sveder. Birthday (Fødselsdag): Indstil din fødselsdato. Sex (Køn): Vælg MALE (Mand) eller FEMALE (Kvinde). Activity (Aktivitet): Vælg den mulighed, der Indstillinger 33

34 HR max (det højeste antal hjerteslag i minuttet (bpm) under maksimal fysisk anstrengelse): Du skal kun ændre standardværdien, hvis du kender din laboratoriemålte værdi. Se for yderligere information. V02 max (Din krops maksimale iltindtagskapacitet ved maksimal anstrengelse): Du skal kun ændre standardværdien, hvis du kender din laboratoriemålte værdi. Se for yderligere information. HR sit: Din normale puls, når du ikke udfører fysiske aktiviteter (siddende). Du udregner HR sit ved at bære senderen, sætte dig ned og ikke udføre nogen form for fysisk aktivitet. Efter to eller tre minutter skal du trykke på OK, mens tidsvisningen er aktiveret, for at få vist din puls. Dette er din HR sit. Du kan få en mere nøjagtig værdi ved at gentage målingen flere gange og beregne gennemsnittet. GENERAL (Generelle) indstillinger Vælg Settings (Indstillinger) > GENERAL (Generelt) SOUND (Lyd): Indstil lyde til knapper og aktiviteter; VOL 2 (høj), VOL 1 (stille) eller OFF (Fra) (ingen lyde). KEYLOCK (Tastelås): For at låse eller låse op for knapperne MANUALly (Manuelt) skal du trykke på LIGHT (Lys) og holde knappen nede. AUTOMATIC (Automatisk) tastelås bliver aktiveret, når du ikke har trykke på knapperne i et minut. UNITS (Måleenheder): Vælg enten metrisk (KG/CM) eller britisk (LB/FT) måleenhed. LANGUAGE (Sprog): Vælg ENGLISH (Engelsk), DEUTSCH (Tysk), ESPAÑOL (Spansk), FRANÇAIS (Fransk) eller ITALIANO (Italiensk). 34 Indstillinger

35 6. OPLYSNINGER OM KUNDESERVICE Vedligeholdelse af din pulsmåler Modtager: Vask enheden i en mild sæbeopløsning, og tør den af med et håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (ståluld eller rensekemikalier). Opbevares køligt og tørt. Opbevar ikke delene i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Må ikke udsættes for direkte sollys over længere perioder. Sender: Afmonter connectoren (den hårde del med Polar logo på) fra stroppen og skøl stroppen under vand hver gang efter brug. Tør forbindelsesmodulet med et blødt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (ståluld eller rensekemikalier). Bæltet må ikke lægges i blødt, tørres i en centrifuge, tørretumbler eller stryges. Brug ikke vaskepulver med syntetiske stoffer, blegemiddel eller skyllemiddel. Læg aldrig bæltet eller forbindelsesmodulet i en vaskemaskine eller tørretumbler! Tør og opbevar forbindelsesmodul og bælte seperat. Vask bæltet i vaskemaskine hvis du har brugt senderen i en pool, vand med højt klorin-indhold, eller hvis bæltet skal opmagasineres i længere tid. Vask stroppen efter ca hver 5. træning i vaskemaskine (gerne i vaskepose og ved max 40 grader). Dette sikrer nøjagtige resultater og maximal levetid af senderen. Brug en vaskepose. Oplysninger om kundeservice 35

36 Service Din Polar F11 Pulsmåler er beregnet til at hjælpe dig med at nå dine personlige konditionsmål og indikere niveauet af fysiologisk belastning og intensitet under en træningssession. Anden brug er hverken tilsigtet eller antydet. I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget et serviceeftersyn af dit udstyr hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke direkte skader eller følgeskader, som skyldes et serviceeftersyn, der ikke er godkendt af Polar Electro. Symbolet for lavt batteri vil blive vist, når der er 10-15% af batterikapaciteten tilbage. Baggrundsbelysningen og lydene bliver automatisk slået fra. Overdreven brug af baggrundsbelysningen aflader batteriet hurtigere. Under kolde forhold kan indikatoren for lavt batteri blive vist og forsvinde igen, når du vender tilbage til et varmere miljø. Udskiftning af modtagerbatterier Åbn ikke modtageren selv. Modtagerens batteri bør kun udskiftes af et autoriseret Polar-servicecenter af hensyn til vandtæthed og for at sikre brug af originale komponenter. Samtidig får du et fuldt periodisk eftersyn af Polar pulsmåleren. 36 Oplysninger om kundeservice

37 Udskiftning af senderbatterier 1. Åbn batteridækslet ved at dreje det mod uret til OPEN (Åbn) ved hjælp af en mønt. 2. Anbring batteriet i rummet med den positive (+) side mod dækslet. 3. Sørg for, at tætningsringen er i rillen for at sikre vandtætheden. 4. Anbring dækslet, med batteriet indeni, i sensoren. Tryk dækslet på plads og luk det ved at dreje det med uret fra OPEN (Åbn) til CLOSE (Luk) ved hjælp af en mønt. For at sikre maksimal levetid for batteridækslet må du kun åbne det, når det er nødvendigt at udskifte batteriet. Du skal altid udskifte batteridækslets tætningsring, når du udskifter batteriet. Tætningsringe/batterisæt kan fås hos veludstyrede Polar-forhandlere og autoriserede Polar-servicecentre. I USA og Canada kan du kun få tætningsringe hos autoriserede Polar-servicecentre. Hold batterierne væk fra børn. Hvis de sluges, skal du øjeblikkeligt kontakte en læge. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler om affald. Oplysninger om kundeservice 37

38 Sikkerhedsforanstaltninger Minimering af mulige risici Træning kan indebære visse risici. Før du påbegynder et almindeligt træningsprogram, bør du besvare følgende spørgsmål om din helbredsstatus. Hvis du svarer ja til et eller flere af disse spørgsmål, bør du kontakte en læge, før du påbegynder et træningsprogram. Har du været fysisk inaktiv i de sidste fem år? Har du forhøjet blodtryk eller højt kolesteroltal? Har du symptomer på nogen form for sygdom? Tager du nogen form for blodtryks- eller hjertemedicin? Har du tidligere haft åndedrætsproblemer? Har du netop overstået en alvorlig sygdom eller medicinsk behandling? Bruger du pacemaker eller andre indopererede elektroniske apparater? Ryger du? Er du gravid? Bemærk, at ud over træningsintensiteten, hjertemedicin, blodtryk, mentaltilstand, astma, åndedræt osv. kan også visse energidrikke, alkohol og nikotin påvirke din puls. Det er vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner under træningen. Hvis du oplever uventet smerte eller bliver meget træt under træningen, bør du stoppe eller fortsætte med en lavere intensitet. 38 Oplysninger om kundeservice

39 Hvis du har en pacemaker, defibrillator eller andre indopererede elektroniske apparater, bruger du Polar-pulsmåleren på egen risiko. Før du går i gang, bør du få foretaget en test, hvor du anstrenger dig maksimalt under overvågning af en læge. Testen skal godtgøre, at det er sikkert at anvende pacemakeren og Polar-pulsmåleren samtidig. Når produktet er i en ikke-kodet tilstand, opfanger modtageren signaler fra senderen inden for 1 meter. Rammen omkring hjertesymbolet i bunden af displayet betyder, at transmissionen er kodet. Kodning blokerer for interferens fra pulsmålere i nærheden. Hvis du er allergisk over for materiale, der kommer i kontakt med huden, eller hvis du har mistanke om, at du kan få en allergisk reaktion ved at benytte produktet, kan du tage et kig på listen med tekniske specifikationer. For at undgå hudreaktion med senderen, kan den bæres uden på en t-shirt. Denne skal gennemfugtes godt under elektroderne for at sikre problemfri benyttelse. En kombineret påvirkning af fugt og intens slitage kan bevirke sort farveafsmitning fra senderens overflade, som kan plette lyst tøj. Benytter du insektmiddel på din hud, må du sikre dig, at det ikke kommer i kontakt med senderen. Oplysninger om kundeservice 39

40 Polar F11 kan bæres under svømning. For at bevare vandtætheden bør du ikke trykke på knapperne under vandet. Klik ind på for yderligere oplysninger. Polar-produkters vandtæthed er testet i overensstemmelse med den internationale standard ISO Produkter er opdelt i tre kategorier efter deres vandtæthed. Se bag på Polar-produktet for at finde kategorien af vandtæthed, og sammenlign den med nedenstående oversigt. Bemærk, at disse definitioner ikke nødvendigvis gælder andre producenters produkter. Mærke på bagside Vandsprøjt, sved, regndråber osv. Badning og svømning Dykning med snorkel (ingen iltbeholdere) SCUBA-diving (med iltbeholdere) Egenskaber for vandtæthed Water resistant Water resistant 50 m Water resistant 100 m x x x - - x x x - Sprøjt, regndråber osv. Minimum til badning og svømning Til hyppig brug i vand men ikke SCUBA-diving 40 Oplysninger om kundeservice

41 Forstyrrelser kan forekomme nær højspændingskabler, trafiklys, kørestrømsledninger til elektrificerede jernbaner, trolleybusser eller sporvogne, fjernsyn, biler, trådløse cykelcomputere, visse former for træningsudstyr eller mobiltelefoner, eller ved elektriske sikkerhedsporte. Flyt væk fra mulige kilder til forstyrrelser for at undgå forkerte målinger. Hvis pulsmåleren fortsat ikke virker, kan dette udstyr være for elektrisk støjende til trådløs måling af pulsen. Træningsudstyr med eletroniske komponenter kan være årsag til forstyrrende omflakkende signaler. Prøv følgende for at komme uden om disse problemer: 1. Fjern senderen fra brystet, og brug træningsudstyret som normalt. 2. Flyt modtageren rundt, indtil du finder et område, hvor den ikke viser omstrejfende registreringer, og hjertesymbolet ikke blinker. Interferensen er ofte værst lige foran udstyrets displaypanel, mens den venstre eller højre side af displayet er relativ fri for forstyrrelse. 3. Sæt senderen tilbage på brystet, og lad modtageren blive i det interferensfrie område så meget som muligt. Oplysninger om kundeservice 41

42 Fejlfinding Hvis du ikke ved, hvor du er i menuen, skal du trykke på TILBAGE og holde knappen nede, indtil klokkeslættet vises. Hvis der ikke er nogen reaktion på knapperne, skal du nulstille modtageren ved at trykke på alle knapperne samtidigt i to sekunder. Alle andre indstillinger bortset fra klokkeslæt og dato vil blive gemt. Hvis pulsmålingen er forkert, ekstrem høj eller viser nul (00), skal du sikre dig, at der ikke er andre pulsmålere inden for 1 meter, og at bæltet til senderen/tekstilelektroderne sidder bekvemt og er fugtige, rene og ubeskadigede. forstyrrende kilde, skal du nedsætte tempoet og tage din puls manuelt. Hvis du synes, at pulsen svarer til den høje måling på displayet, kan det være, at du har hjertearytmi. De fleste tilfælde af hjertearytmi er ikke alvorlige, men kontakt din læge alligevel. Hvis du har haft problemer med hjertet, kan dette have ændret kurven på dit hjertekardiogram. I dette tilfælde skal du kontakte din læge. Hvis pulsmålingen ikke virker på trods af de tidligere nævnte handlinger, kan senderens batteri være tomt. Se side 37 for yderligere oplysninger om udskiftning af batteriet. Såfremt pulsmålingen ikke virker med sportstøjet, kan du prøve at måle pulsen med bæltet. Hvis det fungerer, ligger problemet højst sandsynligt i tøjet. Kontakt da tøjleverandøren/forhandleren. Stærke elektromagnetiske signaler kan give forkerte målinger. Hvis den unormale måling fortsætter, selvom du flytter dig væk fra den 42 Oplysninger om kundeservice

43 Tekniske specifikationer Modtager Batteritype CR 2032 Batteriets levetid Gennemsnitligt 1,5 år (træning 1 t/dag, 7 dage/uge) Driftstemperatur -10 C til +50 C Materiale til Polyurethan håndledsrem Materiale til bagplade og spænder på håndledsrem Nøjagtighed af ur Nøjagtighed ved pulsmåling Sender Rustfrit stål i overensstemmelse med EU-direktiv 94/27/EU og ændringen 1999/C 205/05 om frigivelse af nikkel fra produkter, der kommer i direkte og længerevarende kontakt med huden. Bedre end ± 0,5 sekunder/dag ved en temperatur på 25 C. ± 1% eller ± 1 slag i minuttet, hvad end der måtte være størst. Definitionen gælder, når pulsen når et stabilt niveau. Batteritype CR 2025 Batteriets levetid Gennemsnitligt 2 år (1 t/dag, 7 dage/uge) Tætningsring til O-ring 20,0 x 1,0 Materiale FPM batteri Driftstemperatur -10 C til +50 C Forbindelsesmodulets Polyamid materiale Bæltemateriale 35% Polyester, 35% Polyamide, 30% Polyurethane Grænseværdier Kronometer 23 t 59 min 59 sek Heart rate (Puls) bpm Samlet tid t 59 min 59 sek Samlet antal kalorier kcal/cal Samlet antal træningspas Fødselsdag Systemkrav Polar WebLink Polar UpLink Tool PC, Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, lydkort, mikrofon PC, Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, lydkort, dynamiske højttalere og høretelefoner Oplysninger om kundeservice 43

44 Garanti og ansvarsfraskrivelse Begrænset international Polar garanti Denne begrænsede internationale Polar garanti er udstedt af Polar Electro Inc. til brugere, som har købt produktet i USA eller Canada. Denne begrænsede internationale Polar garanti er udstedt af Polar Electro Oy til brugere, som har købt produktet i andre lande. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy garanterer over for den oprindelige bruger/køber, at dette produkt vil være fri for materiale- og fabrikationsfejl i 2 år fra købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen og det stemplede Polar-kundeservicekort som købsbevis! Garantien dækker ikke batterier, skader grundet forkert brug, misbrug, ulykker, forkert anvendelse i forhold til vejledningen, manglende vedligeholdelse, kommerciel brug eller beskadiget opbevaringsæske. Garantien dækker ikke skade(r), tab, omkostninger eller udgifter, direkte eller indirekte eller ved uheld som følge af eller specielt opstået af eller som kan relateres til produktet. Under garantiperioden vil produktet blive ombyttet eller repareret af et autoriseret Polar-servicecenter uden beregning. Garantien påvirker ikke kundens lovmæssige rettigheder i henhold til gældende lovgivning og ej heller forbrugerens rettigheder over for forhandleren, der måtte opstå som følge af deres salgs-/ købekontrakt Polar Electro Oy, FIN KEMPELE, Finland. Polar Electro Oy, FIN KEMPELE, Finland. Polar Electro Oy er en ISO 9001:2000 certificeret virksomhed. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen dele af denne brugerhåndbog må anvendes eller gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet i denne brugerhåndbog eller på produktemballagen, er varemærker tilhørende Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet i denne brugerhåndbog eller på produktemballagen er varemærker tilhørende Polar Electro Oy, dog undtaget Windows, der er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation. 44 Oplysninger om kundeservice

45 Ansvarsfraskrivelse Materialet i denne vejledning er kun til informationsbrug. De beskrevne produkter kan ændres uden varsel, i overensstemmelse med producentens fortsatte udviklingsprogram. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy giver ingen garantier med hensyn til denne vejledning eller med hensyn til produkterne beskrevet heri. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy kan ikke stilles til ansvar for nogen skade eller tab, udgift, direkte eller indirekte eller ved uheldsom følge af eller specielt opstået af eller som kan relateres til brug af dette materiale eller produkter beskrevet heri. Produktet er beskyttet af en eller flere af følgende patenter: FI55293, FI88223, US , DE , GB B, FR , HK113/1996, SG , FI110303, WO96/20640, EP , US , US , FI114202, US , EP , US , US Andre patenter under behandling. Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EEC. Den relevante Erklæring om overensstemmelse findes på adressen Polar produkter er elektronisk udstyr, som er omfattet af direktiv 2002/96/EC fra Europaparlamentet og af direktivet om affald bestående af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Disse produkter skal bortskaffes separat i EU-landene. Polar opfordrer dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred også uden for EU ved at følge lokale affaldsregler og om muligt at aflevere affaldet på særlige indsamlingssteder for elektronik. Fremstillet af Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN KEMPELE, Tlf , Fax , Oplysninger om kundeservice 45

46 Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN KEMPELE Tel Fax

Polar F6. Bruksanvisning

Polar F6. Bruksanvisning Polar F6 Bruksanvisning Indholdsfortegnelse 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 3 Lær din Polar F6 at kende... 3 Angiv grundlæggende indstiler... 4 2. FØR TRÆNING... 5 Bær senderen... 5 Dataoverførsel... 17 5.

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brugervejledning

Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid. Brugervejledning Polar WearLink + Polar WearLink + W.I.N.D. Polar WearLink + Hybrid Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Denne brugerhåndbog indeholder instruktioner til Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D. og Polar

Læs mere

Polar F4. Brugervejledning

Polar F4. Brugervejledning Polar F4 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 3 Lær din Polar F4 at kende... 3 Angiv grundlæggende indstiler... 4 2. FØR TRÆNING... 5 Bær senderen... 5 3. UNDER TRÆNING...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Brugervejledning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Brugervejledning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 DANSK Denne brugervejledning indeholder anvisninger til Polar bløde strop og Polar H1 og H2 pulsmålere.

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. Polar F11 Fitness pulsmåler KNAPPER

BRUGERHÅNDBOG. Polar F11 Fitness pulsmåler KNAPPER 17925807.00 DNK/NOR B DNK KNAPPER BRUGERHÅNDBOG Light OK Back Tryk på OK for at åbne menuen. Tryk på knapperne / for at gå frem i menuerne. Tryk på knappen Back, og hold den nede for at vende tilbage til

Læs mere

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brugervejledning

POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH. Brugervejledning POLAR WEARLINK + HEART RATE SENSOR WITH BLUETOOTH Brugervejledning Polar WearLink pulsmåler med Bluetooth DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink pulsmåler med Bluetooth.

Læs mere

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning

POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning POLAR WEARLINK+ TRANSMITTER NIKE+ Brugervejledning Polar WearLink sender Nike+ DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar WearLink sender Nike+.Senderen er kompatibel med Nike + ipod,

Læs mere

Polar FT4 Brugervejledning DANSK

Polar FT4 Brugervejledning DANSK Polar FT4 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT4 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT4 Træningscomputer at kende... 4 FT4-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Tillykke! Polar s3 stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Når der bruges følsomme

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. Polar F6 Fitness pulsmåler KNAPPER

BRUGERHÅNDBOG. Polar F6 Fitness pulsmåler KNAPPER KNAPPER 17925815.00 DNK/NOR A DNK BRUGERHÅNDBOG Polar F6 Fitness pulsmåler Light Back på OK for at åbne menuen. på knapperne / for at gå frem i menuerne. på knappen Back, og hold den nede for at vende

Læs mere

G1 GPS Sensor Brugervejledning

G1 GPS Sensor Brugervejledning G1 GPS Sensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G1 GPS sensor. Polar G1 giver hastigheds- og distancedata i alle udendørs sportsgrene ved hjælp af teknologien Globalt

Læs mere

Brugervejledning POLAR H7

Brugervejledning POLAR H7 Brugervejledning POLAR H7 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C Polar H7 pulsmåler DANSK Denne brugervejledning indeholder instruktioner til Polar H7 pulsmåler. Den nyeste udgave af denne brugervejledning kan downloades

Læs mere

G3 GPS Sensor Brugervejledning

G3 GPS Sensor Brugervejledning G3 GPS Sensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. A B Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G3 GPS sensor. Polar G3 giver hastigheds- og distancedata i alle udendørs sportsgrene ved hjælp af teknologien Globalt

Læs mere

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS SPEED SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS hastighedssensoren W.I.N.D er beregnet til at måle hastighed og afstand under cykling. Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Den

Læs mere

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS kadencesensoren W.I.N.D. er beregnet til at måle kadence, det vil sige krankomdrejninger i minuttet under cykling. Ingen andre former for

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

Polar RS400. Start Guide

Polar RS400. Start Guide Polar RS400 Start Guide Indholdsfortegnelse 1. LØBECOMPUTERENS DELE... 3 4. REGISTRER TRÆNING... 13 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 4 Grundlæggende indstillinger... 4 Menu struktur... 6 3. KLARGØRING TIL

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Læs mere

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5

Indhold 2. Polar H10 pulsmåler 3. Pulsmålerens dele 3. Sådan tager du pulsmåleren på 3. Kom i gang 4. Parring med Polar Beat 4. Sensorhukommelse 5 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Polar H10 pulsmåler 3 Polar H10 pulsmåler 3 Pulsmålerens dele 3 Sådan tager du pulsmåleren på 3 Kom i gang 4 Parring med Polar Beat 4 Sensorhukommelse 5 Brug af din pulsmåler

Læs mere

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning POLAR FT1 POLAR FT2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT1/ POLAR FT2 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Lær dit FT1/FT2 pulsur at kende... 5 Menustruktur... 5 Symboler

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南

POLAR H6. Model:X9 快 捷 使 用 指 南 POLAR H6 User Manual Gebrauchsanleitung Manuel d Utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Manual del Usuario Manual do utilizador Brugervejledning Käyttöohje Brukerveiledning Bruksanvisning 使 説 明 書

Læs mere

Polar FA20. Brugervejledning

Polar FA20. Brugervejledning Polar FA20 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. FORDELENE VED DIN POLAR FA20... 3 2. KOM I GANG... 4 FA20-knapper... 4 Grundlæggende indstillinger... 5 Menustruktur... 6 3. DIN DAGLIGE AKTIVITET...

Læs mere

Polar FT40. Brugervejledning 17934440.00 ENG

Polar FT40. Brugervejledning 17934440.00 ENG Polar FT40 Brugervejledning 17934440.00 ENG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT40 TRÆNINGSCOMPUTER... 4 Stands træningen... 14 Træningstip... 15 2. KOM I GANG... 5 Lær din Polar FT40 at kende...

Læs mere

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING

USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING USER MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17926243.00 ENG/FIN/SWE/DNK/NOR

Læs mere

Polar FS1/FS2c/FS3c. Bruksanvisning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Bruksanvisning Polar FS1/FS2c/FS3c Bruksanvisning Kære ejer, Tillykke med dit køb af en ny Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness-pulsmåler! Denne manual indeholder oplysninger om, hvordan du bruger og vedligeholder dit produkt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14

Indholdsfortegnelse DANSK 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14 Indholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL CYKELCOMPUTEREN... 3 5. EFTER TRÆNING... 14 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Opmåling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6. OPLYSNINGER

Læs mere

Start Guide. Polar FT80

Start Guide. Polar FT80 Start Guide Polar FT80 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM I GANG... 3 Lær din Polar FT80 træningscomputer at kende... 3 Knapper og menustruktur... 4 Start med grundlæggende indstillinger... 5 2. INDEN TRÆNING...

Læs mere

KNAPPER. Brugerhåndbog Polar F11

KNAPPER. Brugerhåndbog Polar F11 KNAPPER 17928178.00 DNK/NOR A DNK Brugerhåndbog Polar F11 Light Back OK Tryk på OK for at åbne menuen. Tryk på knapperne / for at gå frem i menuerne. Tryk på knappen Back, og hold den nede for at vende

Læs mere

Polar RS800CX. Start Guide

Polar RS800CX. Start Guide Polar RS800CX Start Guide Indholdsfortegnelse 1. DELE TIL POLAR RS800CX TRÆNINGSCOMPUTER... 3 Ekstraudstyr... 4 2. KOM I GANG... 5 Menustruktur... 7 3. KLARGØRING TIL TRÆNING... 8 Planlæg din træning...

Læs mere

Polar CS500. Start Guide

Polar CS500. Start Guide Polar CS500 Start Guide Indholdsfortegnelse 1. LÆR DIN CS500 CYKELCOMPUTER AT KENDE... 3 Knappernes funktioner og menustruktur... 6 2. INDSTILLING AF CYKELCOMPUTEREN... 9 Angiv de grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Polar RS800CX. Start Guide 17934440.00 ENG

Polar RS800CX. Start Guide 17934440.00 ENG Polar RS800CX Start Guide 17934440.00 ENG Indholdsfortegnelse 1. POLAR RS800CX TRÆNINGSCOMPUTERENS DELE... 3 Ekstraudstyr... 5 2. KOM I GANG... 6 Menustruktur... 8 3. KLARGØRING TIL TRÆNING... 9 Planlæg

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

Polar FT60. Brugervejledning

Polar FT60. Brugervejledning Polar FT60 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG... 4 Lær din Polar FT60 at kende... 4 Start med grundlæggende indstillinger... 5 Modtagerens knapper og menuernes opbygning... 6 Symboler

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17923225.00 SWE/DNK/FIN/NOR

Læs mere

Polar CS300. Brugervejledning

Polar CS300. Brugervejledning Polar CS300 Brugervejledning POLAR CS300 CYKELCOMPUTERDELE Modtager Modtageren registrerer og viser cykel- og træningsdata under træningen. Polarhastighedssensor En trådløs hastighedssensor måler din hastighed

Læs mere

POLAR CS600X. Start Guide

POLAR CS600X. Start Guide POLAR CS600X Start Guide Indholdsfortegnelse 1. DELE TIL DIN POLAR CS600X CYKELCOMPUTER... 4 Ekstraudstyr... 6 4. TRÆNING... 15 Tag pulsmåleren på... 15 Start træning... 16 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG...

Læs mere

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brugervejledning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brugervejledning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Brugervejledning DANSK Tillykke! Polar Skosensor Bluetooth Smart er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Ved hjælp af følsomme sensorer får man

Læs mere

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Læs mere

DANSK. Polar RS400 Brugerhåndbog

DANSK. Polar RS400 Brugerhåndbog Polar RS400 Brugerhåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. LØBECOMPUTERENS DELE... 5 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 6 Grundlæggende indstillinger... 6 Menustruktur... 7 4. KLARGØRING TIL TRÆNING...

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning POLAR G5 GPS SENSOR Brugervejledning DANSK Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G5 GPS sensor. G5 giver hastigheds-, distance- og positionsdata samt ruteinformation i alle udendørs sportsgrene ved hjælp

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugervejledning til Polar Balance-vægt 3. Introduktion 3. Polar Balance-vægt 3. Polar-modtager med aktivitetsmåling (Loop, V800, M400..

Brugervejledning til Polar Balance-vægt 3. Introduktion 3. Polar Balance-vægt 3. Polar-modtager med aktivitetsmåling (Loop, V800, M400.. INDHOLD Brugervejledning til Polar Balance-vægt 3 Introduktion 3 Polar Balance-vægt 3 Polar-modtager med aktivitetsmåling (Loop, V800, M400..) 3 Polar Balance-vægtkontrolservice 4 Polar FlowSync Software

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Polar CS200. Brugervejledning

Polar CS200. Brugervejledning Polar CS200 Brugervejledning INDHOLD Oplysninger om, hvordan produktet bruges sammen med kadencesensoren, er skrevet med blå skrift. 1. INTRODUKTION TIL POLAR CYKEL COMPUTER...7 1.1 PRODUKTKOMPONENTER...7

Læs mere

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning

DANSK. Polar FT60 Brugervejledning Polar FT60 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOM GODT I GANG... 3 Lær din Polar FT60 at kende... 3 Start med grundlæggende indstillinger... 3 Knapper og menustruktur... 4 Symboler på displayet...

Læs mere

Polar RS200. Brugervejledning

Polar RS200. Brugervejledning Polar RS200 Brugervejledning KNAPPER PÅ MODTAGEREN Bemærk: Hvis du trykker kortvarigt på en knap, aktiveres en anden funktion, end hvis du trykker på knappen og holder den nede i længere tid: Normalt tryk:

Læs mere

Polar FT80. Brugervejledning

Polar FT80. Brugervejledning Polar FT80 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM GODT I GANG... 4 Lær din Polar FT80 træningscomputer at kende... 4 Knapfunktioner og menustruktur... 5 Displaysymboler... 6 Start med grundlæggende

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt til intervaltræning med målpulszoner og

Læs mere

Polar RC3 GPS. Start Guide

Polar RC3 GPS. Start Guide Polar RC3 GPS Start Guide INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 2. FORBEREDELSE... 8 3. TRÆNING... 11 4. ANALYSE... 17 5. VIGTIGE OPLYSNINGER... 19 Pleje af dit produkt... 19 Batteriinformation... 21

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brugervejledning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brugervejledning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: A 2 A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Sensoren er kompatibel med Bluetooth

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6

Indhold 2. Introduktion 3. Kom i gang 4. Hastighedssensorens dele 4. Montering af hastighedssensoren 4. Parring 5. Vigtige oplysninger 6 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 3 Kom i gang 4 Hastighedssensorens dele 4 Montering af hastighedssensoren 4 Parring 5 Vigtige oplysninger 6 Pleje og vedligeholdelse 6 Batteri 6 Ofte stillede

Læs mere

DELTAGERVEJLEDNING SUUNTO FITNESS SOLUTION

DELTAGERVEJLEDNING SUUNTO FITNESS SOLUTION _1 DELTAGERVEJLEDNING SUUNTO FITNESS SOLUTION Kom godt i gang! Suunto Fitness Solution er en ny metode til at få mere ud af træningen. Systemet registrerer dine aktiviteter, giver en visualisering i realtid

Læs mere

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding Pulse Sonic K3 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE /SET (Funktion/indstil) + Tænd display! MEM /EL (Hukommelse/lys) SAVE/RST/-

Læs mere

DANSK. Brugermanual Polar CS400

DANSK. Brugermanual Polar CS400 Brugermanual Polar CS400 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DELE TIL CYKELCOMPUTER... 5 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Måling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Polar RS800 Brugermanual

Polar RS800 Brugermanual Polar RS800 Brugermanual Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. LØBECOMPUTERENS DELE... 4 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... 4 Grundlæggende indstillinger... 5 Menu struktur... 6 4. KLARGØRING TIL TRÆNING... 6 Bær

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Power Output Sensor W.I.N.D. Brugervejledning

Power Output Sensor W.I.N.D. Brugervejledning Power Output Sensor W.I.N.D. Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. PRODUKTKOMPONENTER... 3 2. INTRODUKTION... 4 3. MONTER POWER SENSOR... 6 Monter kadencemagneten... 7 Pleje og Vedligeholdelse... 14

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning FR60 SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan

FR70 Lynstartvejledning. December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan FR70 Lynstartvejledning December 2012 190-01373-56_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

S810i S810i PULSMÅLER

S810i S810i PULSMÅLER Cover S810i DNK A.fh8 31/7/02 11:58 Page 1 COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille syv træningsprofiler

Læs mere