Det er en ommer : De svageste elever er kommet i klemme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er en ommer : De svageste elever er kommet i klemme"

Transkript

1 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Tlf Fax INDHOLD: Side 1: Det er en ommer Side 2 Er specialundervisningsmodellen reelt brudt sammen nu? Side 3: Pas nu godt på Lilleskolen Side 6: Festival skaber relationer på tværs af skoler Side 7: KORT NYT om Skoler, skoleledere, sfo-ledere, nye regler for hjælpemidler, ny HK-overenskomst med mere Side 9: KALENDER NÆSTE Bestyrelsespost nr. 68: 2. juli 2013 Det er en ommer : De svageste elever er kommet i klemme På mange skoler har udmeldingen af specialundervisningstilskuddet for næste skoleår været rystende. Vi har alle vidst, at der skulle ske en omfordeling, og at børn med behov for mindre end 12 ugentlige lektioners støtte ikke længere vil få øremærkede tilskud. Men at de svageste elever dem over 12 lektioners støttebehov kun kan udløse et tilskud på 25 % af behovet kommer bag på alle, også skoleforeningerne! Det lave tilskud skyldes, at der i den nuværende overgangsmodel ikke var taget højde for, at antallet af timer og elever samlet ville stige, med deraf følgende nedgang i dækningen. Men uanset baggrunden betyder det, at en række frie grundskoler, og ikke mindst de berørte børn og deres forældre er i en meget vanskelig situation, der kræver at vi i skoleforeningerne i samarbejde med ministeriet må finde på nogle hurtige løsninger. Vi kender til skoler, der for at kunne beholde børnene på skolen må lægge flere hundrede tusinde kroner oveni den udmeldte støtte. Penge, der i givet fald skal tages ud af den almindelige undervisning, hvilket de færreste skoler har råd til. En særlig ramt gruppe er de handikappede og syge børn, der er afhængig af hyppig og vedvarende praktisk hjælp - børn som dybest set ikke burde placeres ind under specialundervisningsområdet. Også her kender vi til skoler, der pt. overvejer at måtte melde børnene ud, hvis der ikke kommer bedre støttemuligheder. Det kan ikke være rigtigt, at disse børn og deres forældre skal komme i klemme i vores skolesystem - børn og forældre, der sikkert har mange andre udfordringer ved siden af. At nogle af de berørte børn, så måske ikke engang ville kunne inkluderes i folkeskolens normalklasser, og dermed ikke indgår i beregningsgrundlaget for de frie skolers samlede statstilskud gør det blot endnu være. Spørgsmålet er desuden, hvor langt vi som frie grundskoler kan holde skansen i forhold til politikerne? Kan vi politisk forsvare, at der er sårbare børn, der ikke har muligheden for at gå på vores skoler? Kan vi holde til, at der stilles spørgsmål i Folketinget om dette? Kan vi holde til, at forurettede forældre går til medierne? Kan vi være det bekendt? Fordelingen af både specialundervisningstilskud og inklusionsmidler mellem elever og skoler, er et vanskeligt område; men grundlæggende er formålet, at alle frie grundskoler solidarisk sikrer at børn med vidtgående behov eller handikaps kan gå på vores skoler. Derfor må vi i skoleforeningerne i samarbejde med ministeriet snarest finde nogle flere penge til de berørte børn og skoler både her og nu og i de kommende år. Den nuværende overgangsordning har hvilet på en forkert præmis, så det en ommer! Samtidig må vi råbe politikerne op: Det har vist sig, at der er en stor gruppe børn, der rettelig ikke hører ind under specialundervisningsområdet, men som skal have hjælp andre steder fra. Søren Erhard Hansen Formand k side 1 af 9

2 Specialundervisnings tilskuddet giver også anledning til alvorlige bekymringer i andre skoleforeninger. Her kan du læse en kommentar fra formanden i Dansk Friskoleforening, Ebbe Lilliendal KLIP fra Dansk Friskoleforening formandens blog Er specialundervisningsmodellen reelt brudt sammen nu? De frie grundskoler har i en årrække haft store udfordringer med at få midlerne til specialundervisningen til at matche behovet. Den årlige pulje aftales mellem skoleforeningerne og tages af det samlede statstilskud. I skoleåret 2014/2015 er puljen stort set uændret, men der har vist sig et andet mønster end forventet. Ebbe Lilliendal Af: Ebbe Lilliendal, formand for Dansk Friskoleforening Aktuelle konsekvenser af det nye specialundervisningsbegreb Vi skal følge det nye specialundervisningsbegreb i folkeskolen, hvor alle elever med særlige behov under 12 lektioner om ugen klares i normalundervisningen som»inklusionselever«. Hvis behovet overstiger 12 lektioner pr. uge, er eleven at betragte som egentlig specialundervisningselev, og bør have en støtte, der modsvarer de særlige udfordringer i undervisningen. Den samlede pulje til denne opgave i de frie grundskoler er på godt 230 mio. kr. Midlerne skal dække både tilskud til inklusionen, tilskud til dansk for tosprogede samt tilskud til den egentlige specialundervisning. Ved omlægningen til den nye model, som har virkning fra 1. august 2013, blev der efter aftale indført et inklusionstilskud målrettet elever med et behov under 12 lektioner pr. uge. Et tilskud med stor fleksibilitet for den enkelte skole. For at skolerne kunne arbejde hen mod den nye specialundervisningsmodel var der behov for en overgangsmodel. Beregningerne af, hvor meget det nye inklusionstilskud samlet set ville koste, var der i forhandlingsforløbet ikke et klart billede af. Det har ved den endelige beregning vist sig, at inklusionsområdet har trukket flere midler end forventet, og da puljen til den samlede opgave ikke er hævet, har det haft den meget store negative konsekvens, at tilskuddet til elever med et behov over 12 lektioner pr. uge er faldet drastisk. Det har sendt en række friskoler til tælling, og de må stille sig spørgsmålet»kan vi fortsat løfte opgaven?«. Skoler der løfter opgaven skal have midlerne Opgaven med at støtte op om elever med sælige behov er meget ulige fordelt mellem de frie grundskoler. Mange friskoler har i en årrække prioriteret en væsentlig del af egne midler til specialundervisningen for at give elever med særlige behov den undervisning, de skal have for at sikre, at deres videre udvikling kan blive så optimal som muligt. Der er eksempler på skoler, der har brugt en del over kr. af egne midler for at løse opgave. De friskoler rammes nu ekstra hårdt af effekten af tilskudsomlægningen, når den del af puljen, der er målrettet elever med det største behov, er blevet en del mindre. Hvis de friskoler fortsat skal løse opgaven, så skal de yderligere af egne midler bruge mellem kr. og kr. Det siger sig selv, at det er uholdbart. Og hvad er konsekvensen? At en række forældre ikke længere har et frit skolevalg, hvis de tilfældigvis er forældre til et barn med store udfordringer i undervisningen. Det er ikke fair! Skoler bør løfte specialundervisningsopgaverne på fællesskabets regning Sammen med de andre skoleforeninger og ministeriet arbejder Dansk Friskoleforening på en langsigtet model for den samlede undervisning af elever med særlige behov. Et arbejde, der sigter mod en ny model fra skoleåret 2015/2016. Men de børn, som havner i et tomrum i den aktuelle situation, kan ikke vente i to år. De frie grundskoler må derfor udvi-

3 se solidaritet i forhold til den samlede opgave. Og der er næsten kun en vej at gå: at fællesskabet afsætter flere midler til den samlede opgave, så de skoler, der på fællesskabets vegne løfter store opgaver, også løfter det på fællesskabets regning. Det er nu vi skal handle, hvis ikke en række børn skal blive»tabere«for en fordelingsproblematik. Vi taler om børn, der i forvejen ikke har en nem skolegang, børn der er sårbare - også overfor skoleskift. Det handler ikke om den enkelte skoles økonomi, selv om den kan vise sig alvorlig nok. Det handler om sårbare børn og deres familier. Vi insisterer på som friskoler fortsat at kunne løfte den opgave og give de børn og familier en godt skoletilbud, men det forudsætter en solidaritet i hele sektoren. Vi har brug for en politisk løsning Det er på tide, at politikerne anerkender, at der er børn på frie grundskoler, herunder friskoler, som i det offentlige system ville være meget dyre at rumme. Friskolernes tilskud er ikke udregnet på baggrund af denne udgift i det offentlige. Der er børn på friskoler, som i det offentlige system ville blive anbragt på en specialskole eller i en specialklasse og dermed være langt dyrere for samfundet. Det skæve forhold er en opgave, som alene politikerne kan løse. En løsning, der nok ikke klares på to måneder. Vi har brug for såvel en her-og-nu løsning og en langsigtet løsning. Det skylder vi de sårbare børn og deres familier, og det skylder vi de friskoler, som kan og vil sikre undervisningen af disse elever. Her kan du hente Ebbe Lilliendals blog Bent Laub Faaborg taler på skolen og her i Bestyrelses Pas nu godt på Lilleskolen Fremtiden Skole er et ambitiøst udviklingsforsøg på Hillerød Lille Skole. Et forsøg der også handler om at skabe en version 2.0 af lilleskolen, som et alternativt bud på en skolereform Af Bent Laub Faaborg, skoleleder ved Hillerød Lille Skole Lilleskolerne er kommet til en skillevej. Skal skolerne læne sig op af regeringens forslag om en heldagsskole, hvis indhold og idé i stor udstrækning er taget fra det franske og engelske skolesystem og med de kinesiske og koreanske skolers effektivitet og dermed mulig indirekte årsag til disse landes økonomiske vækst, som inspirationskilde eller er der en anden vej? En vej som lilleskolerne gennem deres tradition for nytænkning og med udgangspunkt i en reformpædagogisk tilgang til læring og opdragelse skal gå? Ja, det mener jeg der er men det kræver at skolerne holder op med at tilpasse sig folkeskolen, holder op med at være bange for ikke at kunne leve op til traditionelle faglige krav, siger nej til tankpasserpædagogik men holder fast i en opdragelse, som tager udgangspunkt i at børnene bliver livsduelige, demokratiske og hele mennesker. Et skolesyn som fokuserer på de læreprocesser, skolen danner rammen om og som tager udgangspunkt i barnets forudsætninger og udvikling. Et skolesyn hvor barnet betragtes som et ligeværdigt menneske og hvor dialogen og nærværet er i centrum.

4 Lyt nu til forskningen! At regeringen ikke har lyttet til, hvad den seneste forskning viser hvad angår børn og læring er kun et yderligere incitament til at finde andre veje. Således udtaler børneforsker Erik Sigsgaard, der er tilknyttet professionshøjskolen UC: Det er naivt at tro, at børn lærer mere, hvis de samtidig mister en stor del af deres fritid. Til gengæld risikerer de store skolebørn at blive den hårdest arbejdende gruppe i befolkningen, hvis de skal gå i skole i 37 timer om ugen, lave lektier, gå til klaver, fodbold med mere. Men børnene lærer mindst lige så meget eller mere i fritiden, som de gør i skolen, mener Erik Sigsgaard. Det er katastrofalt, fordi børnenes frie liv i forvejen er truet af, at de tilbringer tre-fire gange så meget tid i institution som tidligere, siger Erik Sigsgaard og tilføjer: Det spørgsmål, man ikke diskuterer, er, hvad børn lærer af at leve livet, men 75 procent af det, et mennesker lærer, kommer derfra. Og det forhindrer vi børnene i, hvis vi tager deres fritid. Endelig viser ny norsk forskning, at elever, der får mange lektier for og går til mange prøver på skolen, får lavere karakterer. På tide at Lilleskolerne kommer på banen Hvad er vores egentlige udfordringer i de kommende år og hvordan skal vi takle dem? Samfundet ændrer sig eksponentielt i disse år. Vi lever alle i en verden, hvor der er mange sandheder, og hvor teknikken indenfor kommunikation hele tiden giver nye muligheder og sætter nye rekorder. Det enkelte menneskes erfaring bliver mindre og mindre vigtigt i forhold til det at kunne omstille sig og forsøge at overskue de mange muligheder, man har for at vælge i denne komplekse omverden. Det er på denne banggrund vigtigt, at lilleskolerne skaber et godt fundament og giver børnene nogle gode redskaber til at kunne handle og agere i det moderne samfund. Vi skal skabe et læringsmiljø, hvor alle børn får tilpas faglige, sociale, kulturelle og personlige udfordringer. For det første skal der skabes en helhed i indhold og aktiviteter, der bygger på et fælles syn på, hvad læring er og hvad fælles mål med arbejdet skal være. For det andet skal læringsmiljøet tilrettelægges på baggrund af det enkelte barns forudsætninger og potentialer. Fokus er på barnet som en del af fællesskabet, idet skolens opgave er at udvikle bæredygtige netværk med og omkring det enkelte barn. En af de største udfordringer er at skabe et fællesskab, en ansvarsbevidsthed og en samhørighedsfølelse i de mangfoldighedssamfund, der har udviklet sig. Opgaven er at danne demokratiske mennesker. Hvis børnene skal blive livsduelige demokratiske voksne, der kan være med til at forvalte de store udfordringer, verden står over for, skal de gennem deres liv i skolen få mulighed for at tillægge deres eget liv og andres liv betydning og mening. Kompetencer er eksistensbetingelser for fremtidens samfund. Ikke som kompetencer, der skal tilpasse barnet til samfundet, men som kompetencer,

5 der skal give barnet redskab til forandring af samfundet. Det er på tide, at lilleskolerne kommer på banen igen. At der udvikles alternativer til et skolesyn, som er så udansk og udemokratisk, at det vækker stor bekymring for børnenes ve og vel og som på sigt bliver et samfund med helt andre livsværdier, end dem jeg står for. Lilleskolen version 2.0 skabes gennem udviklingsforsøg En mulighed for at gå andre veje er et skoleforsøg over 5 år, som går af stablen på Hillerød Lille Skole i det kommende skoleår. Et projekt som, lidt ambitiøst, kunne hedde Lilleskolen version 2,0. Det er de to forskere og skoleudviklere Lasse Skånstrøm og Ulrik With, som i samarbejde med Hillerød Lille Skole og Eksperimentariet og med økonomisk støtte fra Egmontfonden vil udvikle nye undervisningsformer. Hillerød Lille Skole skal være det lille eksperimentarium, hvor prototyper skal udvikles gennem arbejde i 5 forskellige platforme. Platforme som tager udgangspunkt i projektarbejdsformen og hvor børnene gennem 6 ugers forløb går fra en platform til den næste. Fremtidens Skole, som udviklingsforsøget kaldes, er et ambitiøst udviklingsforsøg, der skal udvikle prototyper på en ny grundskole. Omkring portotypen dannes et videnscenter, der skal fungere som fødselshjælper for nye eller omdannede skoler i Danmark og udlandet. Projektet bygger på den seneste viden og de nyeste resultater ved bl.a. forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet og Århus Universitet, erfaringer fra lærere og fra erhvervslivet. Grundtanken i Fremtidens Skole er at udstyre eleverne med et dynamisk fundament, bestående af tre elementer: Viden kunnen gøren. Som udgangspunkt har viden ingen værdi for andre, det vil sige virksomheden, samfundet, hvis den ikke suppleres med kunne og gøren. Viden er fundament for kunnen, der er forudsætningen for gøren. Samtidig resulterer gøren ofte i nu kunnen og ny kunnen kan ofte dokumenteres til ny viden. For at komme fra viden til gøren vil Fremtidens Skole benytte et centralt værktøj, der hedder praksislæring. Det betyder at læringsmiljøerne på Fremtidens Skole designes og konstrueres som produktionsmiljøer, hvor elever på skolens forskellige værksteder arbejder med produktioner på en måde, der matcher virkelighedens verden. I dette miljø kan eleverne blive stillet en opgave, der f.eks. går ud på at producere en avis eller løse et teknisk videnskabeligt problem omkring vindenergi. Det er i sig selv ikke noget nyt. Det nye er, at eleverne via penge fra blandt andet Egmontfonden får de rigtige værktøjer stillet til rådighed og arbejder i produktionsmiljøer, der er tæt på virkeligheden. Det sker via opgavemateriale, briefings og ofte direkte vejledning fra fungerende medarbejdere fra en af de virksomheder, der deltager som udviklingspartner. Med dette vil jeg bare sige farvel og god vind frem. Tiden er blevet moden til næste livsfase og dermed måske anden fokus. Bent Laub Faaborg skoleleder på Hillerød Lille Skole PS: Bent Laub Faaborg stopper på Hillerød Lille Skole til sommerferien og tager hul på den tredje alder.

6 Festival skaber relationer på tværs af skoler Af Tonny Tang, skoleleder ved Sdr. Jernløse Lilleskole Torsdag d. 30. maj mødte 8 lilleskoler til minifestival i henholdsvis Hillerød, Rørvig og Sdr. Jernløse. Minifestivalen er et 1 dagsarrangement for 1 til 3. klasse, der er baseret på fællesskab gennem leg og musik. I år gæstede Børneuniversitet og Ørestadens Friskole Sdr. Jernløse Lilleskole. Lidt i 10 rullede busserne med de skoler op foran Lilleskolen, og ud sprang ca. 100 børn og deres lærere. De blev mødt med frugt og saftevand som forfriskning ovenpå den lidt lange køretur. Derefter blev de vist rundt på skolen af børnene fra Sdr. Jernløse Lilleskole. Børnene var på forhånd blevet inddelt i 6 grupper, så man som barn var sammen med de andre på tværs af klasser og skoler. De skulle nu ud på den første runde af værksteder. Hver skole byder ind med to værksteder, som kan være vidt forskellige. I år var der gamle lege, stomp, orienteringsløb, fangeleg, bål og snobrød, samt en strategisk leg. Hver gruppe var på værkstedet i små 25 minutter, så gik man videre til det næste. Allerede i første runde kunne man se, at der var skabt relationer på tværs af skole og klasser. Det blev endnu tydeligere i spisepausen, at børnene, efter at have spist deres medbragte madpakker, var i gang med lege, med nogle man havde lært at kende eller kom til at kende under legen. De store grønne arealer, som er en del af skolen, skabte sammen med det flotte vejr, de perfekte rammer for en række nye lege, som børnene fra Ørestaden og Børneuniversitet ikke var vant til (vi tilstræber at by og land får mulighed for at mødes). Samtidig fik lærerne mulighed for i et stille øjeblik at få snakket skoler og herigennem styrket den fælles identitet som lilleskolelærer. Efter spisepausen skulle alle så mødes i gymnastiksalen, hvor de tre skoler optrådte for hinanden. Igen var der ingen krav til indslagene. Man skulle hver især vise noget for de andre det måtte dog højest vare 15 minutter. Efter optræden var det tid til at forsætte med værkstederne. I alt kunne børnene nå 5 ud af de 6 værksteder inden vi alle igen mødtes i gymnastiksalen til en fælles afslutning i form af en farvelsang med fagter og bevægelse. Inden de to gæstende skoler begyndte hjemturen blev der serveret sandwich, frugt og saft. Det er en del af konceptet, at de besøgende skoler betaler transporten og værtsskolen for forplejningen. Og kl. 15 var det så blevet tid, at gæsterne skulle hjem. På vejen mod busserne blev der udvekslet telefonnumre og lavet aftaler, som måske bliver til noget. Men det var 160 børn og en håndfuld lærere, der havde haft en fælles oplevelse og en dejlig dag. Planlægningen af næste års minifestival starter allerede i næste uge, hvor der et kombineret planlægnings- og evalueringsmøde onsdag d. 12. juni kl på Børneuniversitet. Nye skoler er meget velkomne!!

7 KORT NYT Lilleskoleplakat 2013 Min bedste time i skolen sådan lyder temaet for konkurrencen om Lilleskoleplakaten Fristen for at indsende forslag er fastsat til 6. september. Skolen kan indsende op til 3 forslag. Blandt de indsendte forslag bliver de 3 bedste præmieret og det værk, dommerne finder er bedst, bliver trykt som plakaten til Lilleskolens Dag 2013, der udsendes til skolerne lige omkring 1. oktober. Jersie Privatskole har fundet deres skoleleder Jersie Privatskole, som har første skoledag til august og dermed er yngste medlem i Lilleskolerne, har ansat Tone Høybye som skoleleder. Tone Høybye, har suppleret sin læreruddannelse med blandt andet en lederuddannelse, og har erfaring fra såvel folkeskolen som frie grundskoler med i bagagen heriblandt 5 år på Børneuniversitetet på Vesterbro. SFO-ledermøde 14. juni Dine LedelsesRum fordi overblik, eftertanke og udsyn er en forudsætning for nye visioner og retninger! Således lyder overskriften på SFOledernes næste netværksmøde, der afholdes 14. juni på Holbæk Lille Skole. Mødet arrangeres af Mogens Juul (Bagsværd Friskole) og Jonas Vad (Byens Skole), som har påtaget sig at tilrettelægge nogle netværksmøder for SFO-ledere med et indholdsmættet tema. Invitationen er sendt til skolerne. Workshops om ledelse af opgaverne og arbejdstid I slutningen af august afholder Lillekolerne i samarbejde med Foreningen af Kristne Friskoler 3 workshops med fokus på de nye arbejdstidsbestemmelser, som træder i kraft august Formålet med møderne er dels at informere om de nye bestemmelser, dels at give skolelederne mulighed for at klæde sig selv bedre på til at takle ledelsesopgaverne i forbindelse med de nye rammer: Hvor ligger udfordringerne? Hvilke nye muligheder åbner sig? Hvilke værktøjer har man brug for? Hvor ligger handlemulighederne? OG hvad kan vi afskaffe fordi det bliver overflødigt? Blot for at nævne nogle af de spørgsmål der vil blive rejst. Workshopsene afholdes 27. august på Sjælland, 29. august i trekantsområdet og 4. september i det midtnordjyske område. Alle dage kl ; og det er gratis at deltage. Trin-4-tillæg - beregner Skolerne har fået tilsendt et excel regneark, der kan benyttes til at beregne det nye personlige trin-4-tillæg, som lærere, der har 12 eller flere års anciennitet pr. 1. april 2013 skal have pr. 1. august når det nye lønsystem træder i kraft. Tillægget er en del af det nye lønsystem for lærerne, som træder i kraft 1. august Udover det nye basistrin 4, der er lagt oven på de nuværende 3 basistrin, indeholder det nye lønsystem mindre tekniske ændringer i forhold til det hidtidige lønsystem, samt en fjernelse af det hidtidige krav om at udmønte et minimumsprocent af lønsummen i lokalt aftalte løntillæg.

8 LILLESKOLEFESTIVAL 2013 om KUN 19 dage på Humlebæk Lille Skole Nye regler om hjælpemidler Reglerne i tilskudsbekendtgørelsen vedrørende ansøgning om hjælpemidler til elever med handicap er ændret med virkning fra 1. juni i år. Fremover har skolen pligt til, at ansøge om tilskud til hjælpemidler til elever med svære handicap senest 14 dage efter at elevens behov er blevet godtgjort. Når en elev, der har fået bevilget et hjælpemiddel skifter skole, så følger hjælpemidlet med til elevens nye skole forudsat, at det er en skole eller uddannelse, hvor Kvalitets og Tilsynsstyrelsen yder tilskud til specialpædagogisk bistand. Det betyder også, at overgangen mellem skoler er blevet lettere. Fremover kan bevillingen overføres fra en tidligere skole, når skolen indskriver en elev, som medbringer et hjælpemiddel, der er bevilget under et tidligere undervisningsforløb. I dette tilfælde skal skolen blot søge om at få bevillingen overført til skolen. HK-overenskomsten fornyet Lilleskolerne og HK har indgået aftale om at forny overenskomsten for administrative medarbejdere. Forhandlingsresultatet er godkendt ved afstemning hos HK s medlemmer. En ny overenskomsttekst og ny løntabel vil blive udsendt snarest muligt. Hovedpunkter i fornyelsen: Periode: Økonomisk ramme: Svarer til CFU forliget og den ramme der ligger til grund for fornyelsen af BUPLoverenskomsten. Løn: - Alle grundbeløb forhøjes med 0,26% pr. 1. april Lønskalaen tilføjes et løntrin 4 for medarbejdere med 12 års anciennitet på kr. i grundbeløb 31. marts Graviditet m.v: Teksten vedrørende frihed i forbindelse med graviditet præciseres, således at gældende praksis vedrørende fri med løn til graviditetsbetingede undersøgelser fremgår. Pension: Der tilføjes regel om, at medarbejderen kan udtræde af pensionsoptjeningen ved folkepensionsalderen og i stedet få pensionsbidraget udbetalt. Efterindtægt: Beskrivelsen opdateres således, at begunstigede samlevere/registrerede partnere også er berettiget til at oppebære efterindtægt. Opsigelse sagsbehandling: Der indføres mulighed for, at uenigheder kan behandles i et forligsnævn. Elever: HK og Lilleskolerne vil arbejde på at synliggøre mulighederne for at antage (kontor-)elever. Efteruddannelse: Der tilføjes tekst om, at efteruddannelse er et fælles ansvar. Seniorordning: Der indføres en bestemmelse om, at medarbejdere, der har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan vælge at gå ned i tid og løn og samtidigt ophøre med at indbetale til pensionsordningen, men i stedet får udbetalt pensionsbidraget. Desuden har parterne aftalt, at man i overenskomstperioden vil have en dialog om hvorvidt det er muligt at opbygge et mere smidigt lønforløb end den nuværende 4 trins lønskala, hvor der er ret store spring mellem trinene. Overgangstilskud og inklusionstilskud Flere skoler har efterlyst en egentlig bevillingsskrivelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med hensyn til overgangstilskuddet til specialundervisning. Lilleskolerne har været i kontakt

9 med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om sagen og kan på den baggrund oplyse, at styrelsen arbejder med at få en meddelelse ud til skolerne. Skolerne kan imidlertid som udgangspunkt regne med at modtage overgangstilskud på grundlag af den foreløbige oversigt der blev udsendt i januar måned. Overgangstilskuddet vil blive anvist i lige store månedlige rater. Inklusionstilskuddet tiltrækker opmærksomhed, fordi vi fortsat savner retningslinjer for, hvordan anvendelsen af tilskuddet skal dokumenteres i årsregnskabet. Skoleforeningerne har bragt dette spørgsmål op overfor ministeriet i efteråret Kvalitetsog Tilsynstyrelsen har i dag tilkendegivet, at man arbejdet på at få en melding ud til skolerne. Værktøjskasse til kommunikation og PA aktiviteter Hvornår: Uge 36: 2/9 Aalborg 3/9 Århus 5/9 Kolding Uge 37: 9/9 Odense 11/9 Ringsted 12/9 København Hvem: Skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og andre med fokus på skolens kommunikation Hvad: En værktøjskasse, som kan bruges i skolens aktive kommunikation ikke mindst med henblik på at udbrede kendskabet til de frie grundskoler Hvorfor: De frie grundskoler skal være synlige i offentligheden og medierne, hvis vi vil være en del af grundskolen i danmark og opretholde fair økonomiske vilkår og rimelige lovgivningsmæssige rammer KALENDER juni Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Trekronergade Freinetskole juni Certificeringskursus alle 3 moduler i Fredericia 14. juni SFO-ledernetværks møde på Holbæk Lille Skole juni Lilleskolefestival Musik- og Teaterfestival nr. 31 afholdes på Humlebæk Lille Skole Uge Workshops for skoleleder m.fl. om arbejdstidsbestemmelserne for lærere og børnehaveklasseledere pr. 1. august august Sekretær-netværksmøde på Sofiehøj Friskole 27. august Workshop om ledelse af opgaverne og arbejdstid (OK 2013). Kl på Bagsværd Friskole 29. august Workshop om ledelse af opgaverne og arbejdstid (OK 2013). Kl på Lykkegaardsskolen i Kolding 4. september Workshop om ledelse af opgaverne og arbejdstid (OK 2013). Kl på Videbæk Kristne Friskole september Ledertræf november Kursus for administrativt personale, Brogården i Strib november Inklusionstræf 2013 (afløseren for specialundervisningstræffet) LUF 2014? marts 2014 i Ollerup på Den Fri Lærerskole april 2014 Lilleskoletræf 2014 Repræsentantskabsmøde og træf for bestyrelsesmedlemmer og skoleledere m.fl.

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Fyraftensmøder OK 2013 22. og 23. maj - Gudenåskolen og Albertslund Lille Skole Program:

Fyraftensmøder OK 2013 22. og 23. maj - Gudenåskolen og Albertslund Lille Skole Program: Program: 1. Paradigmeskift udfordringer og muligheder 2. Læreroverenskomsten 3. BUPL-overenskomsten 4. HK-overenskomsten 5. Aktuelle emner: - Finanslov 2014 - Specialundervisning 6. Eventuelt Lilleskolerne

Læs mere

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne

Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Privatskolerne vinder frem i landkommunerne Hidtil har privatskolernes fremgang særligt været et byfænomen. Men nye tal viser, at andelen af privatskolebørn har grebet om sig i landkommunerne, hvor der

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Administrationskalender skoleåret 2012/2013

Administrationskalender skoleåret 2012/2013 august MÅNEDLIGE INDBERETINGER : Ansøgninger om tilskud til vikarudgifter, arbejdsgiver betaling af 1., 2., og 3. ledighedsdag, udbetalt erstatningsferie, arbejdsgivers betaling af sygedagpenge, efterindtægt

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Videreuddannelse i praksis.?

Videreuddannelse i praksis.? nr. 30 Videreuddannelse i praksis.? INDHOLD Nye elevtalskrav og filialer ved internationale skoler. Folketinget har ændret friskoleloven og blandet andet bestemt at der skal være mindst 3 elever i gennemsnit

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17

Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Til PPR Orientering om PPR-betjening på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fra og med skoleåret 2016/17 Fra 1. august 2016 indføres et nyt tilskudssystem til specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Inklusion på de frie grundskoler

Inklusion på de frie grundskoler Inklusion på de frie grundskoler En kortlægning af skolernes arbejde med supplerende undervisning eller anden faglig støtte for elever med støttebehov under 12 ugentlige lektioner Inklusion på de frie

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 Fordelingssekretariatet: Lukket mellem jul og nytår Kontingent 2016 Nye tilskud i Fordelingssekretariatet Tilskud til befordring af svært handikappede elever Tilskud

Læs mere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere

8. april 2014 Sags nr.: 104.53L.391. Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet og KL fra specialskoleledere Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vedrørende spørgsmål til Undervisningsministeriet

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde Nr. 32 06.05.2015 INDHOLD 1. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde - 30. maj 2015 på Roskilde Lilleskole 2. Repræsentantskabsmøde 2015 - sluttede op bag bestyrelsens forslag om dobbeltmedlemsskab 3. BUPL

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE

inddrage FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FORHOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES PASSENDE DELTAGERSTATERNE SKAL SIKRE ET BARN, DER ER I STAND TIL AT UDFORME SINE EGNE SYNSPUNKTER, RETTEN TIL FRIT AT UDTRYKKE DISSE SYNSPUNKTER I ALLE FOR- HOLD, DER VEDRØRER BARNET; BARNETS SYNSPUNKTER SKAL TILLÆGGES

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til et nyt skoleår! August betyder skolestart, og med dette nyhedsbrev vil Skoleafdelingen byde velkommen til alle elever og forældre. Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå i

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning

Maj God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning Maj 2017 God administrationspraksis for tilskud til specialundervisning God administrationspraksis er en fælles forståelse for, hvordan skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud bør forholde

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

1. januar 2016. Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1. januar 2016 Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever 1 0. Indledning Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets tilskud

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Frihed til at være fri skole

Frihed til at være fri skole Indhold FRIHED TIL AT VÆRE FRI SKOLE TAK FOR NU en hilsen fra Jeanette. TAK FOR NU TIL JEANETTE en hilsen og stort tak til Jeanette. ÅRETS MINIFESTIVAL invitation til og præsentation af årets minifestival.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 60 Offentligt UDKAST 19/12-2014 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere