Henvisning til Nyremedicinsk Afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvisning til Nyremedicinsk Afdeling"

Transkript

1 Henvisning til Nyremedicinsk Afdeling Aalborg Sygehus Vejledningen retter sig til både almen praksis og andre specialer/sygehuse Udfærdiget af visitationsansvarlig overlæge, dr.med. Tom Buur, 27. juli 2011 Akut henvisning til Nyremedicinsk Afdeling... 2 Elektiv henvisning til Nyremedicinsk Afdeling... 3 Prioritering af henvisninger... 3 Er Nyremedicinsk Afdeling den rigtige instans?... 3 Oplysninger ved elektiv henvisning til Nyremedicinsk Afdeling... 3 Henvisning for hypertension... 5 Henvisning for proteinuri... 6 Henvisning for hæmaturi... 7 Henvisning for akut eller hurtigt udviklet nyresvigt... 8 Henvisning for kronisk eller langsomt udviklet nyresvigt... 9 Henvisning for andre nyresygdomme Polycystisk nyresygdom Medullær svampenyre Ødemtendens Forstyrrelser i væskebalance og elektrolytter Laboratorieprofiler for Nyremedicinsk Afdeling Standard Uræmi-profil Anæmiprøver-fuld Nefrose-prøver Særlige prøver ved hypertension Anden hyppig udredning ved nyresygdomme/hypertension Renografi Ultralydskanning af nyrer

2 Akut henvisning til Nyremedicinsk Afdeling Akut henvisning ved nefrologiske problemstillinger foretages normalt efter aftale med bagvagten, alternativt efter aftale med nefrologisk speciallæge, som har særligt kendskab til patienten. Nyremedicinsk bagvagt kontaktes via Omstillingen på Aalborg Sygehus tlf Bagvagten vil indhente relevante oplysninger over telefonen, men følgende er stort set altid vigtigt i nefrologisk sammenhæng: Henvisende læges navn og patientens persondata (navn, cpr, adresse, telefon). Kort sygehistorie med fokus på problemet (tidl. nyreproblemer, undersøgelser m.m.). Aktuelt blodtryk. Aktuelt S-Kreatinin og evt. udvikling, hvis forhøjet. Graden af proteinuri og evt. udvikling, hvis tidligere kendt. Aktuel medicin og dosering (også tidligere medicin, hvis vigtigt). Hvor der er behov for at sende skriftligt materiale, kan dette i vagttid faxes til sengeafdelingen (8Ø) på faxnummer Mærk materialet Akut og gerne f.eks. efter aftale med bagvagt. OBS. Hvis der eftersendes skriftlig henvisning per Edifact eller post, bør det øverst fremgå, at patienten allerede er accepteret til akut indlæggelse. Manglende oplysning herom kan resultere i unødigt arbejde, fordi sagen bliver blevet opfattet som en elektiv henvisning af en patient, der bedømmes som akut syg. For Edifactnummer og postadresse, se under elektive henvisninger. 2

3 Elektiv henvisning til Nyremedicinsk Afdeling Prioritering af henvisninger Der er stort pres på Nyremedicinsk Afdelings ambulatorium. Derfor gennemgås alle henvisninger med henblik på prioriteret indkaldelse. Denne prioritering foretages så vidt muligt af en nefrolog med lang erfaring. Ofte tjekker vi laboratorietal (Labka), fremskaffer tidligere journal osv. for at foretage en kvalificeret bedømmelse. I en del tilfælde medfører dette, at henvisningen kun besvares med en række råd til egen læge om fortsat udredning og behandling. Andre gange bestilles supplerende undersøgelser, inden der tages stilling til, om indkaldelse til specialist-ambulatorium er nødvendig. Hvis patienten indkaldes til undersøgelse foretages en prioritering af, hvor akut problemet er. Indkaldelse kan derfor variere fra akut indlæggelse samme dag til helt uprioriteret ambulant undersøgelse. Da vi således har foretaget en grundig bedømmelse er det selvfølgelig ikke rimeligt over for andre patienter at presse på for at skubbe en patient foran i køen, medmindre nye medicinske oplysninger er kommet til. Er Nyremedicinsk Afdeling den rigtige instans? Lidelser i fraførende urinveje, nyretumorer og stenlidelser. Skal sædvanligvis henvises til Urologisk Afdeling (kirurgi). Vi tager os kun af medicinske nyresygdomme, ikke alt som vedrører nyrer og urinveje. Fejlagtig henvisning af kræftpatienter til Nyremedicinsk Afdeling kan forsinke udredning og behandling op til en uge. Diabetisk nefropati. Nordjyske endokrinologer tager sig normalt af diabetisk nefropati, indtil S-Kreatinin er ca µmol/l. Vi overtager patienten, når manifestationer af nyreinsufficiens begynder at kræve behandling. Er patienten ikke kendt hos endokrinolog, kan vi modtage lidt tidligere (1-2 år før forventet S-Kreatinin omkring µmol/l) for at begrænse antallet af involverede afdelinger. Døgnblodtryksmåling. Nyremedicinsk Afdeling er ikke en diagnostisk serviceafdeling, som udfører 24-timers blodtryksmåling for andre klinikere. Vi modtager kun patienter henvist for særlige tilfælde af hypertension (se længere nede), hvor vi selv tager stilling til udredningsprogram og behandling. I enkelte tilfælde gør vi dog en undtagelse efter nærmere vurdering, men det vil typisk dreje om komplicerede patienter (ikke simpel hypertension eller kittelskræk) fra andre sygehusafdelinger. Oplysninger ved elektiv henvisning til Nyremedicinsk Afdeling Henvisningen sendes med Edifact til: Alb Nyremedicinsk Sengeafd. Afdelingsnr.: Lokationsnr.: Eller med post til: Nyremedicinsk Sekretariat Medicinerhuset 3. sal Aalborg Sygehus 9100 Aalborg 3

4 Send ikke henvisning til navngiven specialist. Det vil kun medføre forsinkelse. Ved visitationen tages der hensyn til tidligere kontakter, specialisters særlige kompetenceområder etc. I overensstemmelse med IKAS Standard går vi ud fra, at alle henvisninger indeholder henvisende læges navn og kontaktdata samt patientens persondata (navn, cpr, adresse, telefon). Øvrige betingelser som tilfredsstiller standarden bør være opnået, hvis nærværende vejledning følges. Gå til relevant henvisningsdiagnose, hvor der findes vejledning om henvisningskriterier og ønskede oplysninger. Vi ønsker ikke lange redegørelser, men gerne kortfattede summariske oplysninger, som S-Kreatinin 350 steget fra ca. 120 i sommer. Der kan så henvises til detaljer i Labka, vedlagte kopier eller lignende. Særligt for Thisted og omegn: Vi har ikke adgang til online laboratoriedata fra dette område. Derfor vil vi altid gerne have medsendt kopier, så vi kan se udviklingen af S- Kreatinin, proteinuri osv. Herunder findes henvisningsvejledninger for problemstillinger, som dækker mindst 95% af de elektive henvisninger vi modtager. Det drejer sig om: Hypertension Proteinuri Hæmaturi Akut nyresvigt, Kronisk nyresvigt Andre nyresygdomme 4

5 Henvisning for hypertension Henvisningskriterier Hypertension er en udbredt sygdom, hvorfor Nyremedicinsk Afdeling kun har kapacitet til at modtage de sværeste tilfælde. Eksempler på dette er: Resistent hypertension, dvs. BT > 140/90 trods behandling med tre antihypertensiva, hvoraf et skal være diuretikum. Egen læge forventes at have udført renografi og udelukket kittelskræk ved måling af hjemme-bt før henvisningen. Sekundær hypertension, f.eks. begrundet mistanke om nyrearteriestenose ved renografi, tegn på nyresygdom (kreatinin-stigning, proteinuri). Hypertension med hypokaliæmi taler også for sekundær hypertension (f.eks. hyperaldosteronisme). Unge patienter. Patienter under ca. 30 år. Fordi sandsynligheden for sekundær hypertension er større i denne gruppe, og fordi de har et langt liv foran sig med behandling, hvor en hel del af dem måske også skal gennemføre graviditeter. Svær akut blodtryksforhøjelse med organpåvirkning. Dvs. BT > 180/120 og mindst en af følgende: fundus hypertonicus 3-4, hæmolyse, nyrepåvirkning, neurologiske symptomer (herunder svær hovedpine). Kontakt nyremedicinsk bagvagt. Ved samtidige brystsmerter eller lungeødem henvises til Kardiologisk Afd. Den upåvirkede patient kan behandles i hjemmet med hvile og langsomtvirkende antihypertensiva, evt. sedation. Andre tilfælde af hypertension, som volder særlige problemer modtages efter bedømmelse, alternativt gives råd om videre udredning/behandling. Ønskede oplysninger Kortfattet sygehistorie med fokus på problemet (symptomer, fund, undersøgelser). Aktuelt blodtryk og evt. udvikling af BT Aktuelt S-Kreatinin og evt. udvikling, hvis forhøjet. Forekomst/fravær af proteinuri og/eller hæmaturi. Aktuel medicin og dosering Tidligere medicin, som ikke har medført resultat eller har givet bivirkninger (angiv arten). Kun ved relevans: allergier, givne informationer og tolkebehov. Grove angivelser med henvisning til detaljer i f.eks. Labka eller medsendte kopier er tilstrækkelig. Ønskede prøver Visitationen fungerer bedre, hvis der foreligger blodprøver svarende til vores standard-profil, og hvis relevant P-Metanephriner, P-Aldosteron og P-Renin og evt. renografi (se afsnittet om laboratorie-profiler for Nyremed. Afd. nederst på siden for detaljer og indikationer) Særligt ved henvisning for hypertension fra anden sygehusafdeling Husk, at hypertension er en udbredt sygdom. Diagnostik og behandling ved nyopdaget hypertension varetages derfor normalt af egen læge, medmindre helt specielle forhold gør sig gældende. Husk også, at et blodtryk taget på sygehuset kan være falsk forhøjet pga. kittelskræk/angst. Ofte vil det være mere hensigtsmæssigt at anbefale egen læge, at kontrollere blodtrykket og foretage evt. supplerende undersøgelser og vurdere behovet for henvisning til specialafdeling. 5

6 Henvisning for proteinuri Henvisningskriterier Har patienten overhovedet regulær proteinuri? Vi får en del henvisninger pga. forhøjet albumin/kreatinin-ratio, som i virkeligheden kun er udtryk for mikroalbuminuri (se længere nede). Tjek gerne albumin/kreatinin-ratio og gerne en 24-timers urinsamling for proteinudskillelse og kreatinin-clearance. (Vi bruger kreatinin-udskillelsen til at vurdere, om urinsamlingen er komplet). Mikroalbuminuri svarer til et albumin/kreatinin-ratio i området mg/g. Årsagen her vil typisk være utilstrækkeligt behandlet hypertension/aterosklerose/diabetes. Sørg blot for at behandle grundlidelsen optimalt (ved hypertension BT-niveau omkring 120/80). Brug helst ACE-hæmmer og/eller ARB. Mikroalbuminuri uden andre tegn på nyresygdom behøver ikke ses af nefrolog. Let til moderat proteinuri (sv.t. 0,5 3,5 g/døgn eller albumin/kreatinin-ratio ca mg/g). Her kan det være relevant med en henvisning til Nyremed. Afd., hvor der som minimum vil blive taget stilling til behovet for nefrologisk intervention. Svær proteinuri (sv.t til > 3,5 g/døgn eller albumin/kreatinin-ratio > ca mg/g). Diabetikere konfereres med endokrinolog. Andre bør altid henvises til nefrolog. Nyrebiopsi er næsten altid indiceret. Ønskede oplysninger Kort sygehistorie med fokus på problemet (tidl. nyreproblemer, undersøgelser m.m.). Aktuelt blodtryk. Aktuelt S-Kreatinin eller egfr og evt. udvikling ved afvigelser. Graden af proteinuri og evt. udvikling, hvis tidligere kendt. Aktuel medicin og dosering (også tidligere medicin, hvis vigtigt). Kun ved relevans: allergier, givne informationer og tolkebehov. Grove angivelser med henvisning til detaljer i f.eks. Labka eller medsendte kopier er tilstrækkelig. Ønskede prøver Ved regulær proteinuri kan undersøgelsesforløbet afkortes, hvis der tages standard-profil og nefroseprøver, som fremgår af sidste afsnit. Ved regulær proteinuri er det tilstrækkeligt, at prøverne er taget på henvisningstidpunktet. 6

7 Henvisning for hæmaturi Henvisningskriterier Almindelige stix er alt for følsomme for hæmoglobin. Påvisning af hæmaturi på stix alene bør derfor følges op med regelret urinmikroskopi. Hvis hæmaturi verificeres med urinmikroskopi, og der ikke er andet, som gør nefrologisk sygdom overvejende sandsynligt, skal patienten i første omgang udredes for urologisk sygdom (tumorer, sten, infektioner i urinveje). Dette vil de fleste gange indebære CT-urografi, (bedst ved stenmistanke) eller alternativt ULS nyrer (ingen kontrast eller stråling). Cystoskopi vil ofte også være relevant. Gynækologisk undersøgelse kan også overvejes og bør udføres i praksis eller hos gynækolog, da vi ikke faciliteter til dette i Nyremedicinsk Ambulatorium. Hvis der foruden hæmaturien er moderat/svær proteinuri eller stigende S-Kreatinin eller symptomer på systemsygdom (led, hud) kan der også være grund til henvisning til nefrolog, allerede før ovenstående billeddiagnostik er udført. Ellers kan patienten henvises, når billeddiagnostik foreligger. Men isoleret mikroskopisk hæmaturi får sjældent andre konsekvenser andet end årlig opfølgning, måske hos praktiserende læge, efter supplerende prøvetagning. Ønskede oplysninger Kort sygehistorie med fokus på problemet (tidl. nyreproblemer, undersøgelser m.m.). Aktuelt blodtryk. Aktuelt S-kreatinin og evt. udvikling, hvis forhøjet. Graden af proteinuri og evt. udvikling, hvis tidligere kendt. Aktuel medicin og dosering (også tidligere medicin, hvis vigtigt). Kun ved relevans: allergier, givne informationer og tolkebehov. Grove angivelser med henvisning til detaljer i f.eks. Labka eller medsendte kopier er tilstrækkelig. Ønskede prøver Standard-profil (se i slutningen af dokumentet), urinmikroskopi, stix, U-Albumin/Kreatininratio 7

8 Henvisning for akut eller hurtigt udviklet nyresvigt Henvisningskriterier Akut nyresvigt kræver næsten altid snarlig nefrologisk vurdering, især for at finde en evt. årsag, hvor behandlingsresultaterne kan afhænge af tidlig diagnostik. Henvises med de sædvanlige oplysninger om aktuelt BT, kreatininstigning/forløb heraf og oplysning om evt. afvigelser i urin. Ved meget hurtigt stigende S-Kreatinin kontaktes den nyremedicinske bagvagt med henblik på evt. indlæggelse. Ønskede oplysninger Kort sygehistorie med fokus på problemet (tidl. nyreproblemer, undersøgelser m.m.). Aktuelt blodtryk. Aktuelt S-kreatinin og udviklingshastighed (hvornår sidst normalt?) Proteinuri/hæmaturi og evt. udvikling, hvis tidligere kendt. Aktuel medicin og dosering (også tidligere medicin, hvis vigtigt). Kun ved relevans: allergier, givne informationer og tolkebehov. Grove angivelser med henvisning til detaljer i f.eks. Labka eller medsendte kopier er tilstrækkelig. Ønskede prøver Ikke-indlagt patient Ved hastigt stigende S-Kreatinin vil akut indlæggelse være indiceret. Ved langsommere stigning kan prøver som angivet straks herunder overvejes - i det omfang de kan gennemføres. Patient indlagt på andet sygehus Uræmiprofil (se slutningen af dokumentet). Hvis årsagen ikke er evident (dehydrering) tages også nefrose-prøver og anti-gbm-antistoffer. Medmindre der er givet diuretika, kan urinen med fordel undersøges for koncentration af Na og kreatinin som spot-prøve (altså ikke en døgnsamling). Ved prærenal nyresvigt forventes lavt U-Na (< 10 mmol/l) og højt U-Kreatinin (> 20 gange serumkonc.). Akut ULS nyrer vil oftest være indiceret. Hvis de nævnte prøver iværksættes tidligt, vil det kunne forkorte udredningsforløbet, også selvom pt. overflyttes til Nyremed. Afd. 8

9 Henvisning for kronisk eller langsomt udviklet nyresvigt Henvisningskriterier Dansk Nefrologisk Selskab har udarbejdet regler for kontrol/henvisning af patienter med nedsat egfr. Disse kriterier er nok lidt svært håndterlige for en travl praktiserende læge eller læge fra andet speciale. Vi foretrækker en forenklet udgave, hvis kun egfr er nedsat uden andre problemer, som kan tilskrives nyresygdom: egfr > 60: Intet problem. egfr 50-60: Tjekkes og henvises til nefrolog ved årligt fald på mere end 5. egfr 40-50: Yngre patienter (<70 år) henvises til nefrolog. Ældre patienter har pga. aldring normalt lavere egfr og skal kun tjekkes. Ved årligt fald på mere end 5 henvises disse. egfr < 40: Alle henvises. Patienter med proteinuri/hæmaturi henvises efter kriterierne for disse fund. Er der biokemiske afvigelser, som kan tilskrives nedsat egfr (anæmi, hyperkaliæmi, forstyrrelser i kalkbalance eller acidose) henvises alle patienter uanset egfr-værdi. Det skal dog understreges, at anæmi med Hb < 7 stort set ikke opstår ved egfr > 30. Så medmindre egfr er betydeligt nedsat, bør andre årsager til anæmi overvejes, så henvisning til nefrolog ikke forsinker anden relevant udredning (f.eks. for okkult blødning). Indførelsen af egfr vil forventeligt medføre en øget mængde henvisninger til danske nefrologer. I mange tilfælde vil det dreje sig om patienter med kendt eller meget sandsynlig årsag til nedsat nyrefunktion, hvor der ikke eksisterer noget behandlingstilbud for grundsygdommen. I sådanne tilfælde kan henvisningen evt. blot resultere i nogle råd om fortsat udredning og behandling hos egen læge. Eksempler: Pt. med tidligere diagnosticeret, langsomt progredierende nyresygdom (f.eks. cystenyrer) Den ældre patient med andre tegn på aterosklerose, hvor renal aterosklerose må anses for en overvejende sandsynlig årsag. Pt. med permanent nyreskade efter tidligere nyrepåvirkning (f.eks. pga. langvarig urinretention). Har patienten en kendt og ikke-behandlelig årsag til nedsat nyrefunktion, vil målet være at holde BT omkring 120/80 mmhg. Er der mikroalbuminuri eller egentlig proteinuri, vil ACEhæmmer eller ARB være førstevalg ved hypertensionsbehandling. En yderligere kreatininstigning på max. 30 % inden for nogle måneder som følge af ACE-hæmmer/ARB kan accepteres. Ved uventet udvikling eller andre problemer kan der konfereres med nefrolog. Grundreglen for patienter med langsomt progredierende nyresvigt af kendt årsag er henvisning til Nyremedicinsk Afdeling ved S-Kreatinin omkring µmol/l (egfr omkring ml/min). Cirka ved denne grad af nyreinsufficiens begynder sekundære manifestationer (især afvigelser i kalk-balancen) at gøre sig gældende og kræve behandling. Vær opmærksom på, at patienter med nyresvigt har ret til gratis behandling for kalkbalance, acidose og nefrogen anæmi. I praksis foregår dette ved at medicin til behandling heraf udleveres i Nyremedicinsk Ambulatorium. Ønskede oplysninger 9

10 Kort sygehistorie med fokus på problemet (tidl. nyreproblemer, undersøgelser m.m.). Aktuelt blodtryk. Aktuelt S-kreatinin og oplysning om udviklingshastighed. Graden af proteinuri og evt. udvikling, hvis tidligere kendt. Aktuel medicin og dosering (også tidligere medicin, hvis vigtigt). Kun ved relevans: allergier, givne informationer og tolkebehov. Grove angivelser med henvisning til detaljer i f.eks. Labka eller medsendte kopier er tilstrækkelig. Ønskede prøver Uræmi-profil. Evt. kan prøverne tages i forbindelse med henvisningen, så tjekker vi selv resultaterne i Labka. 10

11 Henvisning for andre nyresygdomme Det er ikke praktisk muligt at skrive en henvisningsvejledning for alle tænkelige nyresygdomme. Så det overlades til den praktiserende læge at skønne, om henvisning er relevant. I tvivlstilfælde kan der altid sendes en forespørgsel. Et par tilbagevendende problemstillinger kan dog belyses: Polycystisk nyresygdom Ved normal nyrefunktion kan der gå år, før nyreinsufficiens bliver et problem. Vores praksis er derfor at indkalde patienten til en forundersøgelse, som hovedsagelig sigter på at orientere patienten om sygdommen. Evt. suppleres med et opfølgende besøg efter 6-12 måneder til yderligere spørgsmål. Derefter overlades fortsat kontrol til almen praksis, hvilket indebærer årlig kontrol af nyretal og BT og ved hypertension behandling heraf til et BT på ca. 120/80 mmhg. Genhenvisning til nefrolog ved S-Kreatinin µmol/l eller ved problemer, som ikke kan klares i almen praksis. Medullær svampenyre Trods det tilsyneladende eksotiske navn er det en relativt almindelig afvigelse, som oftest findes som et bifund ved f.eks. CT-urografi. Der er en vis relation til stensygdomme og urinvejsinfektioner, som udredes og behandles på vanlig vis (evt. af urolog). Der udvikles kun yderst sjældent nyresvigt. Fra nefrologisk side har vi ikke noget tilbud til disse patienter. Ødemtendens Hvis ikke denne skyldes betydende proteinuri med lavt S-Albumin har vi ikke noget tilbud. Levercirrhose, hjertesvigt og visse lægemidler kan også give ødemer. Lokalt ødem kan ses, når blodafløbet fra ekstremiteter er kompromitteret. Men når det nævnte er udelukket har vi ikke noget at tilbyde udredningsmæssigt. Oftest drejer det sig om kvinder med cykliske ødemer af ukendt årsag, måske med en diuretikum-afhængighed, hvor seponering forbigående giver forværring. Forstyrrelser i væskebalance og elektrolytter En forstyrret væske- og elektrolytbalance vil i mange tilfælde kræve akut henvisning, se afsnittet om dette. Ved langvarige forstyrrelser bør i første omgang patientens medicin gennemgås. Kunne det være en bivirkning? Hyperkaliæmi af ACE-hæmmere, spironolakton osv.? Hyponatriæmi af thiazid, antidepressiva, visse antiepileptika osv.? Tjek altid et rtg. thorax (lungetumor) ved hyponatriæmi. Overvej også, om en elektrolytforstyrrelse måske skal henvises til endokrinolog (f.eks. calciumforstyrrelser ved normal nyrefunktion). For nefrologiske problemstillinger, hvor der ikke findes en specifik henvisningsvejledning, vil det i de fleste tilfælde være relevant at oplyse følgende: Kortfattet sygehistorie med fokus på problemet (symptomer, fund, undersøgelser). Aktuelt blodtryk og evt. udvikling af BT Aktuelt S-kreatinin og evt. udvikling, hvis forhøjet. Forekomst/fravær af proteinuri og/eller hæmaturi. Aktuel medicin og dosering Tidligere medicin, som ikke har medført resultat eller har givet bivirkninger (angiv arten). Kun ved relevans: allergier, givne informationer og tolkebehov. Grove angivelser med henvisning til detaljer i f.eks. Labka eller medsendte kopier er tilstrækkelig. 11

12 Laboratorieprofiler for Nyremedicinsk Afdeling Et udvalg af vores rutineundersøgelser som hjælp til valg af relevante prøver i almen praksis. Evt. kan prøverne tages i forbindelse med henvisningen, så vil de være tilgængelig i Labka i forbindelse med visitationen. Standard Vores almindelige rutine, f.eks. for hypertensionspatienter CRP, Hb, leucocyt, trombocyt, Na, K, Ca-total, Ca-korr, fosfat, kreatinin, karbamid, albumin, Total-CO2, ALAT - Husk urinprøver også, hvor standard er: U-albumin/kreatinin-ratio og stix. Uræmi-profil Vores rutineprøver for patienter med nyreinsufficiens CRP, Hb, reticulocyt, leucocyt, trombocyt, urat, Na, K, Ca-total, Ca-korr, fosfat, PTH, basfosfatase, kreatinin, karbamid, albumin, Total-CO2, ALAT Anæmiprøver-fuld Diagnostik af nefrogen anæmi gøres på basis af betydelig nyresvigt (GFR omkring 20) og fravær af anden årsag til anæmi. Derfor disse prøver: Hb, erytrocyt, MCV, reticulocyt, leucocyt, Diff, trombocyt, jernmætning, transferrin, jern, ferritin, folat, cobalamin, haptoglobin, bilirubin, LDH Nefrogen anæmi er normokrom, normocytær med lavt (evt. normalt, men ikke højt) retikulocyttal. Nefrose-prøver Relevante ved især udredning af proteinuri. SR, ALAT, Bas-fosfatase, LDH, albumin, ANA, bilirubin, hepatitis B, Lipid status, ANA, ANCA, Complement C3 og C4, P-M-komponent, IgA, IgG, IgM, Koagulationstal. Husk urinprøver: U- albumin/kreatinin-ratio, stix og urinmikroskopi. Evt. døgnsamling for du-protein og kreatininclearance Særlige prøver ved hypertension Ved anfaldsfænomener udelukkes fæokromocytom med P-Metanephriner (P- Catecholaminmetabolit, kaldet Metaneph i Labka-kode). Prøven skal tages på sygehuslaboratorium (centrifugeres og fryses). Ved resistent hypertension, hypertension med hypokaliæmi og hypertension hos unge tages P-Aldosteron og P-Renin. Helst før medikamentel behandling startes, for at udelukke flest mulige årsager til hypertension med hypokaliæmi. Hyperaldosteronisme kan dog sædvanligvis udelukkes ved undersøgelsen, trods medikamentel behandling, selvom betablokade kan medføre falsk forhøjelse af ratio pga. sænkning af P-Renin. Skulle dette blive udfaldet kan prøven tages om efter udtrapning af betablokade. 12

13 Anden hyppig udredning ved nyresygdomme/hypertension som med fordel kan udføres fra almen praksis. Renografi Er ikke en rutineundersøgelse for en hvilken som helst nyresygdom. Bruges i nefrologisk sammenhæng stort set kun til at screene for nyrearteriestenose. Der er mange falsk positive, så der skal være begrundet mistanke om nyrearteriestenose for at udføre undersøgelsen (resistent hypertension, alder < 40 år, kreatinin-stigning på ACE-hæmmer er de vigtigste). Ultralydskanning af nyrer Især ved stigende S-Kreatinin for at udelukke obstruktion og for at påvise formindskede nyrer som tegn på kronisk sygdom (anmod om størrelse i cm). Ikke særlig anvendelig i hypertensionsudredning. 13

Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati

Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati Det gode patientforløb for patienter med diabetisk nefropati Oktober 2005 Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Nefrologisk Selskab (DNS) har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på det fremtidige

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg

For hjemmeblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser: Gennemsnit af 12 målinger (dag 2+3) 135/85 mmhg HYPERTENSIONSPATIENTEN I ALMEN PRAKSIS Af Knud Rasmussen, overlæge, dr. med. Definition af hypertension Konsultationsblodtryk Døgnblodtryk og hjemmeblodtryk For døgnblodtryk gælder følgende generelle hypertensionsgrænser:

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

AKUT NYREFUNKTIONSNEDSÆTTELSE I FÆLLES AKUT MODTAGEAFDELING

AKUT NYREFUNKTIONSNEDSÆTTELSE I FÆLLES AKUT MODTAGEAFDELING AKUT NYREFUNKTIONSNEDSÆTTELSE I FÆLLES AKUT MODTAGEAFDELING Anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Baggrund... side 2 Anbefalinger... side 4-7 Flowdiagram... side 8 Tabel

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer )

Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Mistanke om alvorlig sygdom ( okkult cancer ) Ulrich Fredberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Regionhospitalet Silkeborg www.regionmidtjylland.dk Regionshospitalet Silkeborg Center of Excellence Akutplanen

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. urologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. oktober 2014 1. Krav til udstyr 1.1 Det blev undersøgt om behandlingsstedet var i besiddelse af det nødvendige apparatur,

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4

Præeklampsi. Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 Præeklampsi Slide 1-9 Teori Slide 10-15 Case 1 Slide 16-19 Case 2 Slide 20-22 Case 3 Slide 23-25 Case 4 1 Definitioner Præeklampsi Hypertension BT>140 systolisk og/eller BT>90 diastolisk Proteinuri >0.3g/24

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser

Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Samarbejde i sundhedssektoren Henvisninger og epikriser Almen klinikforberedelse Færdighedstræning 1.000 borgere 750 har symptomer 500 tager medicin 250 søger læge 10 indlagt på sygehus 1 indlagt på universitetshosp.

Læs mere

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge

Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Akut obstetrisk visitation fra GA > 18 uge Følgende forhold tages i betragtning Henvisningsårsagen Overvej om pt. kan håndteres af e.l. Formålet med denne pjece er at anskueliggøre mulige årsager for henvisning

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin PhD-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Moderator: Jens Balle

Læs mere

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn TM Vesikoureteral refluks (VUR) hos børn Brochure til patienter/forældre V2-1663-DK-Foraeldre pjece-oceana11.indd 1 23-09-2011 12:50:03 Forstå VUR Dit barn har en lidelse som kaldes Vesikoureteral refluks

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 1 Parkinsons sygdom Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt, om patienter henvist

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb

Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Lungecancer Diagnostik og Pakkeforløb Torben Riis Rasmussen overlæge, klinisk lektor, ph.d. Lungemedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital 1 Eks. på Gammeldags Diagnostisk Pakke LEUKÆMI, DIAGNOSE Bestil:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Ekg tolkning i almen praksis.

Ekg tolkning i almen praksis. Ekg tolkning i almen praksis. v. Jan Bech, overlæge Phd. Bispebjerg Hospital På kurset fokuseres på systematisk ekg tolkning af ekg er du kan se hos dine patienter i praksis. De fleste ekg apparater er

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

SLE og Nyreinvolvering

SLE og Nyreinvolvering SLE og Nyreinvolvering Marselisborg Centeret 6 marts 2010 Overlæge Per Ivarsen Nyremedicinsk afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Systemisk Lupus Erythromatosus SLE hvor hyppigt er det. 1500-2000

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

12/03/11! Bente Jespersen, nyremedicinsk afdeling, Skejby!

12/03/11! Bente Jespersen, nyremedicinsk afdeling, Skejby! Bente Jespersen, nyremedicinsk afdeling, Skejby! 1! 1) Nedsat GFR! 2) Proteinuri! 3) Strukturel nyrepatologi! 1) P-kreatinin! 2) P-karbamid! 3) Kreatinin clearance! 4) egfr! Hvilken er rigtigst! 2! www.nephrology.dk!

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om livmoderhalskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen

PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen 22. januar 2015 EMA/PRAC/63323/2015 Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning PRAC's anbefalinger om signaler til ajourføring af produktinformationen Vedtaget den 6.-9. januar 2015,

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed

Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed Abnorme fund i nyrer og urinveje ved prænatal misdannelsesscreening plan, art og hyppighed 25. januar 2012 Børneafdelingen, Hvidovre Hospital September 2004, fosterdiagnostik Alle gravide skal have tilbud

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis:

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Kiropraktor Carsten Hviid Banegårdsplads 4 8000 Århus C Danmark 10-05-2012 E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk

Læs mere

Forslag til supplerende databaser og udvidelse af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister

Forslag til supplerende databaser og udvidelse af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Forslag til supplerende databaser og udvidelse af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab ved møde i Kbh. den 18. juni 2013. Medlemmer:

Læs mere

45-årig mand indlagt med nyopdaget Type 2 diabetes. Primær blodsukkerprofil 15-25 mmol/l. Sættes i behandling med insulin.

45-årig mand indlagt med nyopdaget Type 2 diabetes. Primær blodsukkerprofil 15-25 mmol/l. Sættes i behandling med insulin. Sygehistorie 1 45-årig mand indlagt med nyopdaget Type 2 diabetes. Primær blodsukkerprofil 15-25 mmol/l. Sættes i behandling med insulin. Risikoprofil/livsstil/komplikationer Hypertension (140/90), overvægtig

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliation ved uhelbredelig nyrekræft Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliativ omsorg WHO bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces hverken fremskynder

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Abdomen semester mål

Abdomen semester mål Abdomen semester mål Almindelige og akutte livstruende kirurgiske og urologiske sygdomme,samt sygdomme som behandles i det plastikkirurgiske speciale. Kunne beskrive disse (disposition/genese/incidens/symptomatologi)

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi

Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi Billeddiagnostik af patienter med makroskopisk hæmaturi L Æ G E, P H. D. S T U D E R E N D E K A R E N L I N D R A M S K O V R A D I O L O G I S K A F D E L I N G, H E R L E V H O S P I T A L Projektets

Læs mere

Opmærksomhedsnotat til statusmøde den 4. oktober på Sundhedsaftalerne Forslag til genforhandling af Sundhedsaftalen

Opmærksomhedsnotat til statusmøde den 4. oktober på Sundhedsaftalerne Forslag til genforhandling af Sundhedsaftalen Fagsekretariat Sundhed Og Handicap Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge Opmærksomhedsnotat til statusmøde den 4. oktober på Sundhedsaftalerne Forslag til genforhandling af Sundhedsaftalen Faaborg-Midtfyn kommune

Læs mere