Forsvarskommandoen. Virksomhedsregnskab. Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarskommandoen. Virksomhedsregnskab. Bilag"

Transkript

1 Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab Bilag

2

3 Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2002 Bilag

4 Bilag

5 Side 4 Bilag 1 Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på Erhvervelse af materiel Hæren. Søværnet. Flyvevåbnet. 7 Bilag 2 Oversigt over igangværende og afsluttede projekter på Materielinvesteringer Søværnet. 8 Bilag 3 Oversigt over DeMars-projektet. 9 Bilag 4 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder på Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder med anlægsregnskab på enkeltprojekter, bevillingsafregning og regnskabs mæssige forklaringer. 20 Bilag 5 Driftsregnskaber pr. hovedformål. 22 Bilag 6 Driftsregnskab for Forsvarets Forskningstjeneste. 24 Bilag 7 Forsvarets personelpolitik. 29 Bilag 8 Miljørapportering. 33 Bilag 9 Arbejdsmiljø, færdselssikkerhed, sikkerhed til søs og flyvesikkerhed. 3

6 Bilag 1 Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på Erhvervelse af materiel. Beløb i mio. kr. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Hæren Nærluftforsvar til hæren AUG Kampvognsprojekt JAN PNBJ- og PNBROVG JAN M1/19 Minerydningsmateriel MED M1/13 Raketkastere (MLRS) MED M1/09 Natobservationsudstyr til hæren MED M1/20 DACCIS-EDB til kommandostationer MED M1/11 Artilleripejleradar MED M1/18 DIB fase 2, andet MED M1/13 Amm. t/mlrs MED M1/18 DIB fase MED M1/28 MLRS til ELK MED M1/18 DIB, fase MED M1/24 PMV M113, fase MED M1/12 Ammo til FART MED M1/21 Natobs.udstyr, suppl. ansk MED M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og MED M1/31+32 Kommunikationsmateriel til HRN MED M1/33 Geværer til HRN MED M1/36 Minerydningsmateriel MED Sum Bemærk: M1/28 MLRS t/elk. Oprindelig bevilling er 363,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 4,5 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre M1/34-35 Mat. til DIB, fase 5 og 6. Oprindelig bevilling er 911,0 mill. kr. Bevilling er reduceret med 15,9 mill. kr. Beløb er overført til FEP1, investeringsordre

7 Bilag 1 Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på Erhvervelse af materiel. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Søværnet Søminemateiel, SGM80 2. Anskaffelse JAN Anskaffelse af LET ASMD JAN M2/10 SAM-Missilsystem til NI-JU kl MED M2/24 Forureningsbekæmp.-moduler MED M2/19 Våben SF-300, fase MED M2/16 Radiokommunikationsudstyr MED M2/22 Bugserbåde MED M2/41 Missilvildledn.-mi.. SEAGNAT MED M2/07-1 Kampmoduler, 1. Disponering MED M2/08 A/U Våben MED M2/27 MIL SATCOM MED M2/07-2 Kampmoduler, 2. Disponering MED M2/20-2 Våben SF-300, fase 2, 2. Disp MED M2/26 Minestrygningselement MED M2/25 Radiokommunikationsudstyr MED M2/32 Kystradarstationer MED Sum

8 Bilag 1 Oversigt over igangværende og i 2002 afsluttede projekter på Erhvervelse af materiel. Beløb i mio. kr. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Flyvevåbnet Ansk af 58 F-16 fly jan/ , ,1 26,9 0, ,0 0, Ansk af 12 F-16 fly jan/ , ,0 0, ,3 0, Modifikation af F-16 fly jan/ , ,1 9,9 0,0 76,2 0, Panserværnshelikoptere jan/ , ,7 7,3 0,0 461,3 6, Maverick missiler jan/ ,0-0,8 162,8 34,2-1,0 162,7 0, F-16 MLU udvikling jan/ , ,1-0,1 0,0 323,3 0,0 M3/02 F-16 MLU produktion jan/ ,0 7, ,4-29,4 12, ,5-30,2 M3/ brugte F-16 fly jan/ , ,0 11,0 0,0 157,1 9,4 M3/04-1 Ansk af AMRAAM jul/ ,0 8,3 120,6 42,4 11,1 122,0 0,9 M3/08 Ansk af IFF MK XII jul/ ,0 3,6 73,9 24,1 5,9 85,4 1,3 M3/14 Ansk af F-16 MLU simulator jul/ ,0 0 48,2-0,2 0,0 55,3 0,7 M3/04-2 Amm til F jul/ ,0 0,8 407,8 12,2 1,2 494,8 1,6 Amm til F-16 særlig pulje 1) ,0 42,0 0,0 4 brugte F-16 særlig pulje 1) ,0 120,0 0,0 M3/ brugte F jul/ ,0 4,1 198,3 61,7 5,8 210,3 42,5 M3/06 Anflyv.-/land.hjælpemidler jul/ ,0 0,8 42,7 119,3 1,2 54,9 116, F-16 MLU udvikling tillægsbev jul/ ,0 0,0 36,8 1,2 0,0 39,3 0,0 M3/05 HAWK fase jul/ ,0 15,0 432,5 83,5 16,3 443,3 105,0 M3/11 RECCE udstyr til F jul/ ,0 0,1 68,0 42,0 0,1 69,8 42, GIII F-330 erst ansk jul/ ,0 20,9 296,5 40,5 24,8 305,2 45,0 M2/23 Lynx opdatering jul/ ,0 39,8 177,5 19,5 49,1 204,1 21,5 M3/13 Missilvarslingsudstyr jul/ ,0 2,6 2,7 131,3 2,9 3,0 135,4 M3/10-1 Amm til fly fase 3a jul/ ,0 0 12,1 256,9 0,0 11,0 268,9 M3/19 Brandslukningskøretøjer 2) jul/ ,0 12,9 80,0 28,0 14,4 88,7 22,1 M3/17 Indl ansk nasensorer F jul/ ,0 29,0 160,3 25,7 32,6 192,3 24,8 M3/25 Præcisionsvåben til F jul/ ,0 8,5 22,4 192,6 10,2 25,2 195,5 M1/21 NATOBS-udstyr suppl jul/ ,0 0,00 0,0 129,0 0,0 0,0 136,3 M3/10-2 Amm til fly fase 3b jul/ ,0 0,00 0,0 57,0 0,0 0,0 62,2 M1/09 NATOBS-udstyr HRN jul/ ,0 1,00 83,0 7,0 1,0 88,2 7,3 M1/08 System til fjernopkl (UAV) 3) jul/ ,0 99,2 306,5 89,5 104,0 318,4 78,1 M3/30 GIII erstatningsansk jul/ ,0 36,1 467,9 29,1 34,7 499,5 31,3 M3/31 Ansk af transportfly jul/ ,0 40,4 894, ,0 39,5 939, ,4 M3/32 FSV standardhelikoptere jul/ ,0 413, , ,1 417, , ,9 Sum ,0 743, , ,2 783, , ,3 1) De under projekterne "særlig pulje" anførte forbrug er også indeholdt i "hovedprojekternes" samlede forbrug. 2) M3/19: Oprindelig bevilling er 108 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 7 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre ) M1/08: Oprindelig bevilling er 396 mio. kr. Restbevilling er reduceret med 14 mio. kr., som er overført til FEP1, investeringsordre

9 Bilag 2 Oversigt over igangværende og i løbet af året 2002 afsluttede projekter på Materielinvesteringer. Beløb i mio. kr. Projektinformation Bevillingsniveau Løbende priser Projekt nr. Projekt navn Aktstykke Bevillings- Forventet Samlet Årets Samlet Rest- Årets Samlet Restbetaår & nr. niveau slutår bevilling forbrug forbrug bevilling forbrug forbrug linger i måned/år ult. år x ult. år x PN x + 1 Søværnet M2/51 Leje af "Näcken" "Kronborg" MED M2/29 Fleksible Støtteskibe PN M2/31 Standardfartøjer MK I og MK II MED Sum

10 Bilag 3 Oversigt over DeMars-projektet I aktstykke 140 af 25. februar 1998 for DeMars er afsat 703 mio.kr. (alle tal i prisniveau 1997), og det forventede forbrug af interne ressourcer (Forsvarets eget personale) var 170 mio.kr. (570 årsværk), svarende til et samlet økonomisk grundlag på 873 mio. kr. Halvvejs gennem projektet (i oktober 2000) gennemførte Forsvarskommandoen en større gennemgang af projektet, hvilket resulterede i en justering i versioneringsplanen og en nedjustering af aktstykkets økonomiske grundlag med 10 mio. kr. til 863 mio. kr. Ved samme lejlighed blev de forventede udgifter til projektet justeret fra 703 til 705 mio.kr., og forbruget af interne ressourcer blev justeret fra 170 til 213 mio. kr. Siden implementeringen af DeMars blev påbegyndt i 1998 er der givet halvårlige statusrapporteringer til Finansudvalget om udviklingen i projektets økonomi, ibrugtagning og funktionalitet. Ved den seneste statusrapport af 31. oktober 2002 til Finansudvalget blev den justering af økonomien fastholdt, som fremgår af den 7. statusrapport fra Heri blev de forventede udgifter til DeMars revurderet fra 705 til 729 mio. kr. som følge af en justeret opgørelsesmetode for driftsudgifterne i implementeringsperioden. De forventede interne udgifter blev af samme årsag justeret fra 213 mio. til 220 mio.kr. Samlet forventes DeMars at anvende 86 mio.kr., svarende til 10 %, mere end det justerede økonomiske grundlag på 863 mio.kr. Beløb i mio. kr. Projekt/program Hjemmel Forventet Samlet Bevillings Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Samlet Samlet Aktnr.-år slut år bevilling pris forbrug forbrug (Aktstykke niveau (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke (Aktstykke ultimo 02 ultimo 02 prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) prisniveau) (Aktstykke (Lb. Priser) prisniveau) DeMars , Entrepriseanskaffelse 103,7 154,7 123,1 90,9 77,5 549,9 627,0 Drift i projektperioden 3,0 10,7 24,7 31,0 25,7 95,1 116,6 Kompensation 2,0 2,0 2,0 I alt 108,7 165,4 147,8 121,9 103,2 647,0 745,6 Budget 138,0 142,0 145,0 124,0 96,0 645,0 Difference 29,3-23,4-2,8 2,1-7,2-2,0 ABM relateret konsulentbistand 12,3 19,3 19,0 23,1 14,0 87,7 93,9 NOTE Omregning til aktstykkets prisniveau er for entrepriseanskaffelsen og drift i projektperioden baseret på entreprisekontraktens pristalsregulering, og for Ansvarlig Brugermyndighed (ABM) relateret konsulentbistand baseret på Finansministeriets omregningsfaktor. Ved omregningen fra prisniveau 2002 til aktstykkets prisniveau er anvendt en faktor 1,313. 8

11 Anlægsregnskab Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder Netto total Udgifter total Indtægter total Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB Skive Kaserne, fjernvarme-forsyning. /415i , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i Garderkasernen. Etablering af auditorium til / , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i brug for Den Kongelige Livgarde Ammunitionsarsenalet, ombygning af trotylstøberi. 272/132a , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i Renovering mv. af kasernebygninger i Szczecin i 170/ , ,0 0 Polen til brug for dansk-tysk-polsk multinationlt korps , Etablering af værksteds- og vaske- / , , faciliteter ved Kommandantskabet i Vedbæk , Omlægning af varmeforsyning på /415d , , Flyvestation Aalborg Nord 17134, Flyvestation Værløse Syd, decentral /415h , , kraftvarmeforsyning , Flådestation Frederikshavn Faciliteter /216b , , til opbevaring af moduler til Standard-Flex , Svanemøllens Kaserne. Etablering af / , , auditorium til Forsvarsakadamiet , Vordingborg Kaserne. /415e , , Fjernvarmekonvertering , Jonstruplejren, Udvidelse af / / , ,1 181 Flyvevåbnets Officersskole , Flyvestation Skrydstrup, renovering 139/ , , og udvidelse af startbane , Provide Power Supply at Northern /223b , , Pier på Flådestation Frederikshavn , 74954, Flyvestation Karup. Faciliteter 66/ / , , til ST/HOK Servicebygning , Flådestation Korsør. Etablering af /216a , , Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 moduler til Standard Flex. var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres , Varde Kaserne. Faciliteter til UAV. 55 og 2001/ , , / , Oksbøllejren. Værksteds- og 31a 2001/ , , lagerfaciliteter til kampvogn LEOPARD 2A4. / , 49406, 66870, Varde Kaserne. / , , En del af Projektet (23893) er afsluttet og Renovering af ledningsnet m.m. afregnet i Sum anlægsudgifter o/10 mio 446, , Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

12 Anlægsregnskab Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB Flyvestation Værløse, brændstofdepot, 1. fase. / , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i Flyvestation Skrydstrup. Etablering af / , , synshal til jordmaterielværksted Haderslev Vesterskov Øvelsesplads og depot. / , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i Ændring af afløb Etablering af støjdæmpende foranstaltninger /289a 1999/ , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i mv. på Grønholt Skydebaner & 5 års eftersyn , , Afskydningsområde Kongelunden. Etablering , ,0 0 Projektet er afregnet efter beslutning om at af vaskeplads. det ikke skal gennemføres. " Udvikling/forsøgsvirksomhed." , , Flyvestation Karup. Ny 40 m mast. / , , Midlerne er overført fra FTK driftsramme Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn - udvidelse / , ,0 0 af Præstegårdsvej. (Blåvandshuk Kommune) Garderkasernen i Høvelte. Renovering / , , af bygning , Flyvestation Skrydstrup. Etablering / , , af faciliteter til Skydeområde Rømø , Hevring skydeterræn, udbygning / , , af depotfaciliteter , Kunstnerisk udsmykning , , , KMDSK Nyboder, istandsættelse / , ,0-200 Projektet er afsluttet og afregninget i af det "Røde Palæ" , Flyvestation Aalborg. Etablering / / , ,1 881 af fotoværksted , Sandagergård. Tilbygning til / , , bygning , Flyvestation Aalborg. / , , Naturgaskonvertering af Nord/Vest , Oksbøl Skydeterræn. Udbygning / , , af skivedepot "Molskær" , Borris Skydeterræn. Etablering /175a 2000/ , ,0 0 af bevægelig målbane , Jægerspris Skydeterræn. Etablering /175b , ,0 0 af bevægelige målbaner , Kommandostation Havreballe. / , , Om- og tilbygning til bygning , Antvorskov. Etablering af /186a , , faldmål og ombygning , Raghammer skydeterræn. Etablering /192a 2000/ , , af støjdæmpende foranstaltninger på skydebane , Kommandantskabet Vedbæk. / , ,0 313 Etablering af motionsrum i bygning 48. Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

13 Anlægsregnskab Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB , Vordingborg Kaserne. Separation / , , af regn- og spildevand , Nr.Uttrup øvelsesplads og / , , skydebaner. Etablering af støjdæmpende foranstaltninger på skydebane , Flyvestation Karup. Etablering af /375a 2001/ , , garagefaciliteter til brandslukningskøretøjer. tiden til byggeriets udførelse reduceres , Flyvestation Skrydstrup. Etablering /375b , , af garagefaciliteter til brandslukningskøretøjer , Flyvestation Karup. Administra- / / , , tionsfaciliteter m.m. til Eskadrille Flyvestation Karup. Udbedring af / , , indeklimaproblemer i annekset til bunker , Daneborg, om- og tilbygning / / , , til bygning , Depot- og værksted, Hjørring. / , , Opførelse af badebygning , Flyvestation Værløse. Etablering af / , ,5 724 midlertidige faciliteter til værnsfælles IT-uddannelse , Oksbøllejren. Etablering af bade- 31/ 2001/ , , og omklædningsfaciliteter. 126d 69592, Dragonkasernen Holstebro. / , , Ombygning af bygning 5, 6 og , Flyvestation Skrydstrup. /376b 2001/ , , Projektering af etablering af permanent hovedvagt , Flyvestation Ålborg, Hovedværksted / / , , Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 Aalborg. Indretning af omklædnings- og badefaciliteter. var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres , Hovedværksted Aalborg. / , , Renovering af Hangar , Skibsbylejren, Radomeanlæg II. / / , , , Flyvestation Karup. Etablering af / , ,1-40 Projektet er afsluttet og afregninget i høj til radiosondetjenesten Frederiksberg Slot. Etablering af bade- og / , , omklædningsfaciliteter til kvindelige elever og kadetter , Flyvestation Aalborg. Etablering af / ? 3, , overfladebehandlingsværksted , Garderkasernen, decentral kraft- 171 /415g , ,4-236 varmeforsyning Kaserneelement Sandholmlejren. Faciliteter / , , til 17. Raketkasterbatteri. Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

14 Anlægsregnskab Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB Nyholm. Renovering af bygning 18, / , , Spanteloftsbygningen , Flyvestation Værløse. Faciliteter / , , Mindreforbruget skyldes, at Bygnings til fysiologisk uddannelse og træning. tjenesten midlertidigt måtte afbryde projektets projektering, fordi Forrsvarskommandoen behandlede ændringsforslag til projektet Hyby Fælled Øvelsesplads og skydebaner. /192c , , Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og modernisering Flyvestation Karup. Etablering af bade- / , , og omklædningsfaciliteter til Brand- og Redningstjenesten SDR Strømfjord. Renovering af Luftgruppe / , , Vest, bygning Nyholm. Renovering og ombygning af / , , bygning 33, kursusbygning for Søværnets Teknikskole, Dykkerkursus Rigensgade Kaserne. Genopretning og / , , renovering af bygning 20, 39 og Skive Kaserne. Etablering af parkerings- / , , Midlerne er overført fra HOK driftsramme. plads ved UMAK Skive Kaserne. Etablering af parkerings- / , , Midlerne er overført fra HOK driftsramme. plads ved Centralkøreskolen Midtjylland Depot Vodskov. Etablering af befæstet / , , Midlerne er overført fra HOK driftsramme. areal Arsenaløen. Renovering af Kongeportalen. / , , Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres Nymindegablejren. Udvidelse af produk- / , , tionsarealet Flyvestation Skrydstrup. Etablering af / , , Midlerne er overført fra FTK driftsramme. permanent flytanknings- og aftankningsområde ved Flymaterielværkstedet Flyvestation Aalborg. Etablering af carport / , , Projektet er midlertidigt sat i bero. til SAR-ambulancer samt iltflaskedepot ved infirmeriet Flyvestation Aalborg. Etablering af midler- / , , Midlerne er overført fra HOK driftsramme. tidig undervisnings- og spisefaciliteter ved køreteknisk anlæg Flådestation Frederikshavn. Udvidelse af / , , infirmeri Flådestation Frederikshavn. Tilbygning til / , , søkortarkiv 12 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

15 Anlægsregnskab Ordinært finansierede bygge- og anlægsarbejder. 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB Flådestation Frederikshavn. Etablering af / , , serviceringshal samt administrations- og opholdsfaciliteter Sønderborg Øvelsesplads, Kær Vestermark. /192B , , Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og modernisering Skive Kaserne. Etablering af tilslutningsvej / , ,2 0 til Sdr. Boulevard Vordingborg Kaserne. Renovering af bygning / , , Projektet er på grund af besparelser 28, 29 og 34. udskudt til efter Hjørring Kaserne. Sammenbygning af bygning 9 og 20, samt ny lagerhal. / , , Udlæg vedr. NATO-arbejder , Ekstraordinær indtægt vedr. udlæg for administration af NATO-projekter. Bogført som indtægt på artskonto Sum anlægsudgifter u/10 mio 229, , Samlet sum , , Erhvervelse af anlæg m.v.. 32 Erhvervelse af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Afløb Akk.afløb Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks 2002 ultimo bevilling jf. TB u.nr. Køb af Sumatravej, Århus. 0, , Forsvarsministeriet har midlertidig sat projektet i bero. Sum erhvervelser , ,0 2, Refusion 41 Refusion Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt i Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger. BAP år slutår indeks 2002 ultimo indtægt jf. TB Indtægter ved præfinansiering af NATO-projekter , , Ekstraordninær indtægt på 4,5 mio. kr. Denne indtægt er en korrektion af en fejlkontering af udgifter i tidligere år for projektet Ship-Shore-Ship Buffer på Frederikshavn og Stevns. Sum refusioner , ,0 1, Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder Mageskifte af anlæg m.v. 32/42 Mageskifte af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks udgift i udgift ultimo indtægt/ jf. TB udgift Mageskifte (køb) Haderslev musikhus. 14/ , , Mageskifte (salg) Haderslev musikhus. 14/ , , Sum total /42. 0, ,0 0 Sum total netto , , Bilag 4

16 Anlægsregnskab Miljøinvesteringer 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Overfladebehandlingsværksted til 332/ / , , brug for FMK Hovedværksted på Flyvestation Aalborg , Vandmiljøplan, Høvelte-Sandholm- / , , Sjælsmark. Sum anlægsudgifter o/10 mio 120, , Miljøinvesteringer 31 Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder u. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Høvelte Gl. Motorgård, afværgeforanstaltninger. /102d , , , Etablering af et tankpejleanlæg på Flyvestation Skrydstrup. / , , , Gardehusarkasernen, gødningsplads. / , , , Haderslev Kaserne, genbrugsvaskeplads. /184a , ,0 0 Sum anlægsudgifter u/10 mio 19, , Sum total netto , , Særlig finansiering af strukturændring Erhvervelse af anlæg m.v. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Haderslev Vesterskov øvelsesplads. 77/ , , Erhvervelse af arealer. Sum erhvervelser , , Sum total netto , , Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , 46717, Skive Kaserne. 47 /604a , , Musikhus. H , Kulsbjerg Øvelsesplads og skyde- /609b , , baner. Etablering af faciliteter til Felthospital/9 Logistikbataljon/Den Danske Internationale Brigade. H , Afskydningsområde Tune Faciliteter /634a , , til ESK 543. F , Oksbøllejren. Etablering af UAFD- / , , bygning og renovering af indkvarteringsfaciliteter. H Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

17 Anlægsregnskab Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Flyvestation Karup. Flytning af /636a 2000/ , , Merforbruget skyldes, at det i vinteren 2002 Kontrol- og Varslingsskolen. F3060 var muligt at fremskynde flere bygge- og anlægsarbejder end det kunne forudses. Det tilhørende forbrug bevirker, at tiden til byggeriets udførelse reduceres , Flyvestation Karup. Flyvevåbnets ny /637a , , skolestruktur. F , Haderslev Kaserne og Haderslev / , , Vesterskov øvelsesplads. Faciliteter til 5 TGBTN/1 JBDE. H , Flyvestation Skrydstrup. Etablering af Flyvevåbnets Hoveddepot. F / , , , Ryes Kaserne. Etablering af faciliteter til Telegrafregimentet. H / , , , Flyvestation Værløse. Indplacering af Flyvevåbnets Specialskole. F3080 /638b , , , Skive Kaserne. Faciliteter til /604b , , Ingeniørregimentet og Hærens Ingeniør- og ABC-skole. H , Garderkasernen i Høvelte. Etablering /607a , ,4 317 Projektet er afsluttet og afregnet i af faciliteter til pansret infanteribataljon ved den Kongelige Livgarde. H , Antvorskov Kaserne. Etablering af / , , faciliteter til Gardehusarregi-mentet og Hesteeskadronen. H , Sjælsmark Kaserne. Etablering af /603a , , faciliteter til 18. Raketbatteri. H , Varde Kaserne. Etablering af 216 / , , faciliteter til Dronningens Artilleriregiment.H , 71772, Flyvestation Karup. Flytning af eskadrille 532. F /634b2000/ , , , Flyvestation Thorshavn. Sammenlæg- / , , Mindreforbruget skyldes, at Søværnets ning af Færøernes Kommando og Flyvestation Thors- Materielkommando ikke som planlagt udførte havn i Mørkedal. VF3030 den del af projektet, der omfatter etablering af lyslederforbindelser , Flyvestation Karup. Flytning af 323/ , , Hærens Flyvetjeneste, ESK 722 og Søværnets og 632 Flyvetjeneste. F3030c 38063, 74949, Flyvestation Aalborg. Flytning 322/ / , , af ESK 721. F3030E 63 og , Jonstruplejren. Flytning af Forsvarets / / , , Værnepligt og Rekruttering. Delprojekt vedrørende flyt- 2001/ ning af Flyvevåbnets Officersskoles Brugerservicecenter Delprojekt vedrørende flytning af Forsvarets Værnepligt og Rekruttering. VF6010 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

18 Anlægsregnskab Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , 77243, Flyvestation Karup. Faciliteter 66/ / , , til ST/HOK. Hovedbygning. H , 62929, Brødeskov. Renovering af 147/614b 2000/ , , byg. 8, 12, 13 og 35. H , Depot- og Værkstedsområde H , , Brødeskov. Rationalisering af hærens logistiske freds- /614a struktur. Opførelse af en værkstedsbygning og bombehus , Afskydningsområde Aflandshage. 189, / , , Faciliteter til Ammunitionsrydningscenter Sjælland. / H Sum anlægsudgifter o/10 mio. 1323, , Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder u. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB Vordingborg Kaserne. Etablering af kommuni- /609a , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i kationscenter samt administrationsfaciliteter. H , Flyvestation Karup. Etablering af /635c , , Kontrol- og Varslingsgruppe Vest. F , Operationsområde Skagen. Etablering /636b 2000/ , , af garageområde. F , Flyvestation Skalstrup. Sammenlæg- /635a 2000/ , , ning af Kontrol- og Varslingsgruppen med Luftværns gruppen. F , Kommandantskabet i Vedbæk. /635b , , Mindreforbruget skyldes, at Søværnets Sammenlægning af HAWK Afdeling Øst og Eskadrille 500. Flyvermaterielkommandoen ikke som plan- F3050 lagt ultimo 2002, udførte den del af projektet, der omfatter sikringsanlæg , Sjælsmark Kaserne. Etablering af /607b , , faciliteter til pansret infanteribataljon ved Den Kongelige Livgarde. H , Panserområde Kalby Ris. Etablering af / , , våben- og sadelmagerværksted. H , Høvelte Ny Motorgård. Etablering af /603b , , faciliteter til 18. Raketbatteri. H , Depot Noret. Flytning af krypto- / , ,0 0 Projektet er afsluttet og afregnet i værksted. S , Almegård Kaserne. Nedlæggelse af / , , Bornholms Værn/Opstilling af opklaringsbataljon. H B 67006, Vordingborg Kaserne. Etablering af /609d , , antenneanlæg til kommunikationscenter Vordingborg. H Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

19 Anlægsregnskab Strukturtilpasninger Byggeri og anlægsproduktion Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.udgift Rest- Planlagt Difference Bemærkninger Anlægsarbejder o. 10 mio. kr. BAP år slutår indeks i 2002 ultimo udgift jf. TB , Varde Kaserne. Kontor- og undervis- 215 /601e2001/ , , ningsfaciliteter til III/JDR. H Kaserneelement Sandholmlejren. Faciliteter til /603c , , Raketkasterbatteri. H Værløse. Ændring fra operativ flyvestation til /633b , , Aerodrome Flight Information Service Værløse - AFIS. F3030D , Oksbøllejren. Etablering af garage- /608b , , faciliteter til III/JDR. H , Kunstnerisk udsmykning i forbindelse , , med strukturprojekter Auderødlejren. Faciliteter til Center for / , ,0 0 Fjernundervisning. VF Salg af del af Flyvestation Værløse , , Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af provenu ved salg Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns 216/ , Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af kommune. (miljøforurening) provenu ved salg Afhændelse af Holbæk Kaserne, beliggende på , , Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af Anders Larsensvej 3, 4300 Holbæk. provenu ved salg. Sum anlægsudgifter u/10 mio 247, , Samlet sum , , Fejlkontering på , , Fejlkontering af udgifter ved intern afregning af lokalløn i 13. måned Afhændelser 42 Afhændelser af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks i 2002 ultimo indtægt jf. TB Afhændelse af Flyvestation Vandel, matr. nr. 1d 237/ , ,4 0 m.fl., Ranbøl, beliggende Dalgasvej, 7184 Vandel Afhændelse af Flyvestation Vandel, matr. nr. 1d , , Udgifter til miljøoprydning. Inddækkes af m.fl., Ranbøl, beliggende Dalgasvej, 7184 Vandel. provenue ved salg af ejendomme Afhændelse af del af ejendommen matr. Nr. 64 Rovstrup, Moltrup, beliggende Errestedvej 29, 6100 Haderslev , , Afhændelse af del af ejendommen matr. Nr. 7S og 7U Dalover by, Randbøl, beliggende Daldovervej 39, 7183 Randbøl. (tankområde Vandel) , , Afhændelse af ejendommen matr. Nr. 13cc Hår by, Haldum, beliggende Fasanvej 1, 8382 Hinnerup , , Afhændelse af Gunderødvej 14,2980 Kokkedal, matr.nr. 46a og 4h Gunderød By, Karlobo og matr.nr. 27 Avderød By, Kokkedal , ,5 0 Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

20 Anlægsregnskab Afhændelser 42 Afhændelser af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Udgift Akk.indtægt Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks i 2002 ultimo indtægt jf. TB Afhændelse af Gydevej 2, 4660 St. Heddinge, , ,7 0 matr.nr. 63a Sigerslev by, St. Heddinge og matr.nr. 177 St. Heddinge markjorder Afhændelse af Fyrvej 1, 4660 St. Heddinge, , ,8 300 matr.nr. 33 Tommestrup by, St. Heddinge Afhændelse af ejendommen 2670 Radarstation , ,3 0 Dragør Afhændelse af en del af den tidligere Flyvestation 210/ , ,5 0 Tirstrup, del af matrikelnumrene 45 a Stabrand by, Nødager, 1i, 1m, 5e, 26a, 26b og 27 Tåstrup by, Feldballe Salg af ejendommen Bolig Hesseløvej 9 B, , , Hundested, del af matr. Nr. 37 kikhavn by, Torup (del af tankanlæg POL) Salg af del af Flyvestation Værløse , , Udgiftsført under Salg af lejebolig Depot Brørup , , Salg af del af kontrolområde Tune , , Salg af Depot Jyderup, Slagelsesvej , , Salg af Depot Solvænget , , Salg af Ribe landevej 12, Tønder , , Salg af Ribe Landevej 58, Tønder , , Salg af Baldersvej 7, Roskilde , , Salg af Kongevejen 31, Tønder , , Salg af Carstensgade 43, Tønder , , Salg af Torphøjvej 2, Give , , Salg af Lufthavnsvej 49, Lindholm by, Nr. Sundby , , Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns kommune. (miljøforurening) 216/ , Udgiftsført under Afhændelse af Holbæk Kaserne, beliggende på Anders Larsensvej 3, 4300 Holbæk , , Udgiftsført under u.nr. Salg af Tankområde Handrup, lejebolig , , u.nr. Salg af areal ved Vedbæk , , Samlet sum afhændelser , , Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag Mageskifte 32/42 Mageskifte af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks afløb afløb ultimo indtægt/ jf. TB 2002 i afløb Mageskifte (køb) Nymindegab plantage på 139/ , ,9 0 ca. 126 ha, incl en bolig, matr.nr. 5 es, 5 er og 14 b, Lønne Præstegård, Lønne Mageskifte (køb) arealer på Holmslands Klit på 139/ , ,6 0 ca. 38 ha, del af matr.nr. 156 ao Søgård Hgd., Holmsland Klit.

21 Anlægsregnskab Mageskifte 32/42 Mageskifte af anlæg mv. Akt/ Start Forventet Bevilling Indtægt/ Akk.indtægt/ Rest- Planlagt Difference Bemærkninger BAP år slutår indeks afløb afløb ultimo indtægt/ jf. TB 2002 i afløb Mageskifte (køb) Del af Ål plantage på ca. 160 ha, 139/ , ,6 0 matr.nr. 9 b, Oksbøl by, Ål Mageskifte (køb) Vestlig del af Oksbøl og Bordrup 139/ , ,1 0 klitplantage på ca. 158 ha, del af matr.nr. 1 c Mosevrå by, Oksby. 34 f, 35 k, 36 c, 37 f Øster Bredmose by, Ho og 67 d og 72 b Vandflod by, Oksby Mageskifte (salg) Randers Kasernes øvelsesplads 139/ , , Skulle have været indtægtsført ved salg, ca. 139 ha af matr.nr. 52 a Randers markjorder. men er indtægtsført ved køb Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns 0, , Fejlkontering af udgift. Modregnes ved fejl kommune. (fejlkontering) kontering af indtægt ved afhændelse af anlæg. u.nr. Mageskifte (køb) Oksbøl, matr. Nr. 62, Ål enge, Ål. 139/ , , Sum køb (mageskifte). 26, , Mageskifte (salg) Randers Kasernes øvelsesplads 139/ , , Skulle have været indtægtsført ved salg, ca. 139 ha af matr.nr. 52 a Randers markjorder. men er indtægtsført ved køb Mageskifte (salg) Asmild Kloster øvelsesplads 139/ , ,8 0 ca. 74 ha af matr.nr. 12 bp Overlund by, Asmild Mageskifte (salg) Tønder Kaserne øvelsesplads 139/ , ,2 0 ca. 200 ha af matr.nr. 216 Abild Ejerlav, Abild og matr.nr. 40 Tved under Tønder, incl. Zeppeliner museet, beliggende i den nordligste bygning ved Eksercergården på matr.nr. 399 Abild Ejerlav, Abild Mageskifte (salg) Avnø Flyveplads ca. 208 ha, 139/ , ,2 0 del af matr.nr. 1 a Avnøgård Hgd., matr.nr. 1 b Svinø Vig, alle Køng Mageskifte (salg) Hellebæk øvelsesplads ca. 97 ha 139/ , ,8 0 incl. 2 boliger på matr.nr. 1 a Hellebækgård, Hellebæk Afhændelse af del af Stevnsfort til Stevns kommune. 0, , Fejlkontering af indtægt. Modregnes ved fejl- (fejlkontering) kontering af udgift ved erhvervelse af anlæg. u.nr. Mageskifte (salg) Oksbøl, matr. Nr. 62, Ål enge, Ål. 139/ , , Sum salg (mageskifte) 26, , Sum total /42 (mageskifte). 0, ,0 0 Sum total (salg). 291, , Sum total (køb). 26, , Sum total netto , , Oversigt over igangværende og afsluttede bygge- og anlægsarbejder. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Bilag 4

22 Bilag 5 Driftsregnskaber pr. hovedformål Afvigelserne mellem bevillingstallene og de registrerede omkostninger skyldes først og fremmest de ændringer, der som led i implementeringen af totalomkostningsprincippet skete i registreringsrammerne og konteringsvejledningerne fra 2001 til Omlægningerne betød, at der på en række områder manglede erfaringstal til brug for budgetteringen. Styrkeindsættelse indeholder omkostningerne til: Konfliktforebyggelse, kollektivt forsvar og krisestyring. Herunder operative og materielmæssige driftsomkostninger, omkostninger ved dansk deltagelse i NATO-stabe, artikel 5-operationer og international øvelsesvirksomhed. Suverænitets- og myndighedsopgaver; dvs. omkostninger forbundet med udførelse af overvågning og suverænitetshævdelse i det danske, grønlandske og færøske område. Tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, dvs. omkostninger forbundet med våbenkontrol, tillids- og sikkerhedsskabende opgaver samt aktiviteter med samarbejdslande. Fredsstøttende opgaver, dvs. omkostninger ved forberedelse, udsendelse og afvikling af enheder eller enkeltpersoner i fredsstøttende operationer, international katastrofehjælp samt Forsvarets støtte til private hjælpeorganisationer. Andre opgaver, herunder Forsvarets eftersøgningsog redningstjeneste, fiskeriinspektion, maritim miljøovervågning, ammunitionsrydning, hjælp til politiet samt assistance til civile beredskabsmyndigheder. Opretholdelse af indsættelsesevnen (beredskab) indeholder samtlige omkostninger ved enheder og stabe, hvor der ikke foregår en egentlig værdiskabende styrkeproduktion, og samtlige omkostninger, der vedrører mobiliseringsstyrkerne. Styrkeproduktion indeholder samtlige omkostninger ved den egentlig værdiskabende styrkeproduktion. Ændringerne i registreringsrammen fra 2001 til 2002 betød bl.a., at omkostningerne ved opretholdelse af indsættelsesevnen blev udskilt fra omkostninger ved styrkeproduktionen. Støttevirksomhed indeholder omkostninger ved kapacitetsproduktion (personel, materiel, etablissement og informatik) og serviceproduktion. I forbindelse med omlægningen af registreringsmetoder, er der - til forskel fra tidligere - her kun registreret omkostninger, der ikke entydigt kan henføres til en af de øvrige opgaver. Omkostningsregnskab for styrkeindsættelse (mio.kr) 2002 Nettobevilling Omkostninger Resultat Omkostningsregnskab for opretholdelse af indsættelsesevnen (mio.kr) 2002 Nettobevilling 0 Omkostninger Resultat Omkostningsregnskab for styrkeproduktion (mio.kr) 2002 Nettobevilling Omkostninger Resultat Omkostningsregnskab for støttevirksomhed (mio.kr) 2002 Nettobevilling Omkostninger Resultat

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne

Forsvarsministeriet Den 28. januar Konsekvenser for tjenestestederne Region Nordjylland samlet ca. 0 når forsvarsforliget er gennemført - For Frederikshavn gælder, at der på den ene side kommer nye arbejdspladser, idet staben til 3. Eskadre og Søværnets Søopmåling, som

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet

FPT Road Show vedr. bemandingssystemet FPT Road Show vedr. bemandingssystemet Hæren 2 SEP AKTIVITET TID STED POC FPT POC MYN HSGS, Sønderborg 1100-1200 AUD BLÅ KN L.B. Schandorff (HSGS-UDD002) Tlf.: 20687268 1230-1400 3 SEP AKTIVITET TID STED

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

Aktstykke nr. 19 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016.

Aktstykke nr. 19 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2016-17 19 Forsvarsministeriet. København, den 10. november 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der anvendes op til i perioden

Læs mere

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1

Hærens strategiske etablissementsprojekt fase 1 Hærens planer for ombygning og nybygning på Antvorskov og Høvelte kaserner Indhold: Præsentation og orientering om Forsvarsministeriet ejendomsstyrelse Projektorganisation Generelt om Hærens strategiske

Læs mere

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner BEK nr 1732 af 21/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Finansudvalget L 219 - Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 25. september 2007 ( 12 - L 219) (Vedr. FFL 2008 12) Spørgsmål 1: Ad 12. Forsvarsministeriet Ministeren

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009.

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009. Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 47 Finansministeriet. København, den 24. november 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015

Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Underbilag 1.6 Krav til opstilling af data Intensivt plejede arealer, affalds- og vintertjeneste 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 AREALKORT... 3 3 KORT VEDRØRENDE VINTERTJENESTE...

Læs mere

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 April 2017 V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen

Læs mere

Forsvarskommandoen. Årsrapport

Forsvarskommandoen. Årsrapport Forsvarskommandoen Årsrapport 2 004 Forsvarschefens forord Kapitel 1 Beretning 2 Målrapportering 3 Regnskab Påtegning Bilag 1 Resultatkrav i styringsdokumentet og finansloven 2 Støttevirksomhed 3 Anlæg

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2009 11 Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur Rådhuset 81 Århus C Tlf. 894 2384 Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. november 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 2385 Jour. nr.:

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår)

Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår) Forsvarets udgifter til støtte for Kongehuset i 2014, 2015, 2016 og 2017 (1. halvår) 1. Kongeskibet DANNEBROG Kongeskibet DANNEBROG 2014 Periode Sejladstype Formål Antal sejldage Omkostninger Kongelige

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Forsvarskommandoen. Årsrapport

Forsvarskommandoen. Årsrapport Forsvarskommandoen Årsrapport 2 003 Forsvarschefens forord 2003 Kapitel Bilag 1 Beretning 2 Målrapportering 3 Regnskab Påtegning 1 Støttevirksomhed 2 Miljørapportering 3 Anlæg 4 Virksomhedsoversigt, resultatkrav

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 Finansministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 10. oktober 2016 Regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser 1 Bilag til EfS 1 2006 Oversigt over forsvarets skydepladser Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. ES D 140. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens begrænsningslinjer. Skydetider bekendtgøres

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Garderkasernen i Høvelte

Garderkasernen i Høvelte Forsvarsudvalget 2012-13 (Omtryk - 22-02-2013 - Yderligere bilag vedlagt) FOU Alm.del Bilag 101 Offentligt Garderkasernen i Høvelte Garderkasernen i Høvelte er opført i 1940 erne og fremstår i dag som

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Status, oktober Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning

Status, oktober Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning Faktaark Oktober 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

"Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 af 8. december 1995" med noter og kommentarer ved Holger Terp.

Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 af 8. december 1995 med noter og kommentarer ved Holger Terp. "Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 af 8. december 1995" med noter og kommentarer ved Holger Terp. Bogen er indscannet med OCR og ligger i RTF-format Udgivet på Fred på Nettets OnLine Bibliotek af

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Vindmøller Screening af forsvarets arealer 2013.

Vindmøller Screening af forsvarets arealer 2013. Vindmøller Screening af forsvarets arealer 2013. Ejendomsjuridisk sektion, april 2013 (rev. feb. 2014). INDHOLDSFORTEGNELSE 0. RESUMÉ... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RAPPORTENS INDHOLD OG OMFANG... 6 3. METODE/FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 2. januar 2015 Bilag til EfS 1 2015 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forsvarets Bygningstjeneste

Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forsvarets Bygningstjeneste Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forsvarets Bygningstjeneste I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige arkivalier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets administration

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser 1 Bilag til EfS 1 2007 [J.nr. 2045-0005-04]. Oversigt over forsvarets skydepladser Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens begrænsningslinjer.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 4. januar 2013 Bilag til EfS 1 2013 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1999

Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1999 Forsvarskommandoen Virksomhedsregnskab 1999 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2000 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Schultz Grafisk A/S Oplag: 2.000 Trykt på svanemærket papir med vegetabilske farver.

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016.

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2016-17 10 Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afhændelse af Kuglegården, matr.nr. 592

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste

DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste Forsvarsudvalget 2010-11 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 137 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd den 16. december 2010 om flytning af flyværksted fra Aalborg og reorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU alm. del Bilag 19 Offentligt. VARDE KASERNE nu og fremover

Forsvarsudvalget FOU alm. del Bilag 19 Offentligt. VARDE KASERNE nu og fremover Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 19 Offentligt VARDE KASERNE nu og fremover 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fire tungtvejende argumenter for Varde Kaserne... 5 2. Resume af Forsvarskommandoens etablissementsanalyse...9

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen

Forsvarskommandoens. stabe. Forsvarskommandoen Forsvarskommandoens stabe Forsvarskommandoen Indhold Historien bag Forsvarskommandoen Planlægningsstaben Personelstaben Operations- og Driftsstaben Forsvarsstabens organisation Materielstaben Informatikstaben

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Bilag til Efterretninger for Søfarende 8. april 2016 Bilag til EfS 14 2016 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkortene i

Læs mere

Finansudvalget. Oversigt 1: Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden maj-august 2006.

Finansudvalget. Oversigt 1: Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden maj-august 2006. Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 19 Offentligt Notat 25. april 2006 UPC, JSA/PFA J. nr. 10-286 Oversigt over kommende aktstykker til Finansudvalget Oversigten omfatter de aktstykker, som ministerierne

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

De personer der arbejder på Garderkasernen i Høvelte bor i langt overvejende grad i Allerød Kommune og de omkringliggende kommuner i Nordsjælland.

De personer der arbejder på Garderkasernen i Høvelte bor i langt overvejende grad i Allerød Kommune og de omkringliggende kommuner i Nordsjælland. Forsvarsudvalget 2012-13 (Omtryk - 22-02-2013 - Yderligere bilag vedlagt) FOU Alm.del Bilag 101 Offentligt NOTAT Allerød Kommune Borgmesteren Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 26 Offentligt Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarets ledelse Jeg har i onsdags i Søe-Lieutenant-Selskabet givet et debatoplæg med argumenter

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere