Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg Nærum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Egevang Syd. Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. Langebjerg 8 38 2850 Nærum"

Transkript

1 Velkommen til Egevang Syd Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd Langebjerg Nærum

2 2

3 Velkommen til Egevang Syd Bestyrelsen for Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd byder dig hermed velkommen til bebyggelsen. Fra foreningens administrator skulle du have modtaget foreningens vedtægter og husordenen. Hvis du mangler dem, så find dem på eller kontakt administrator for at få et papireksemplar (se adresse og telefonnummer bagerst i pjecen). I denne lille folder er der kort beskrevet nogle væsentlige praktiske ting som du skal være opmærksom på. Lidt om Egevang Syd Egevang Syd består af 192 lejligheder fordelt i 3 blokke (Langebjerg 8-38). Den første blok nærmest Skodsborgvej (nr. 2-6) er ikke omfattet af bebyggelsen. Lejlighederne omfatter 64 2-værelses og værelses lejligheder. Desuden findes der 48 dobbeltgarager samt en række erhvervsmål i parterreetagen. Ejendommen er opført i 1967 som udlejningsejendom. I begyndelsen af 1970 blev ejendommen udstykket, og lejlighederne blev herefter solgt ved ledighed. Der findes endnu et antal lejelejligheder. Disse administreres af DATEA. Lejerne er i lighed med ejerne forpligtet til at overholde vedtægter og husorden. Omkring indflytning Med lejligheden følger: Nøgle til lejlighedsdør. Nøgle til gadedør, bagdør, affaldsrum, pulterrum og cykelrum (samme nøgle). Stor affaldsskaktnøgle. Navneskilte til lejlighedsdør og porttelefon. 3

4 Hvis du mangler gadedørs- eller skaktnøgle eller navneskilte, så kontakt varmemesteren: han kan skaffe dem. Nøglerne betales af ejeren, navneskiltene leveres af foreningen. Administrator Foreningens administrator er firmaet CEJ Ejendomsadministration A/S. Administrator fungerer som sekretariat for foreningen. Al korrespondance til foreningen bør derfor sendes til administrator. Se adressen bagerst i denne pjece. Administrator tager sig endvidere af problemer af administrativ karakter samt opkrævning af fællesudgifter, regnskaber m.m. Affald Affaldsskaktene må kun bruges til omhyggeligt indpakket husholdningsaffald. Affaldsposen skal være lukket inden nedkastningen. Affaldsskaktene må ikke bruges til flasker, glas og aviser. Flasker, glas, aviser og papir kan afleveres i de containere kommunen har opstillet ved Nærum Station. Storskrald, fx bygningsmaterialer, køleskabe, komfurer, gulvtæpper og lignende, må under ingen omstændigheder anbringes i bebyggelsens container, men skal afleveres på kommunens containerplads: Containerhaven, Rundforbivej 174, 2850 Nærum. 4

5 Affaldscontainer Ved Langebjerg 20 er der placeret en affaldscontainer til mindre mængder tørt og lugtfrit brændbart affald. Containerens hængelåse kan åbnes med gadedørsnøglen. Da affaldet køres til forbrænding, er det vigtigt at der ikke anbringes ikke-brændbart affald i containeren. Containeren må under ingen omstændigheder bruges til køkkenaffald. Affaldet skal presses mest muligt sammen. Større mængder affald ved ombygning m.m. kan afleveres til Kommunens containerplads Containerhaven på Rundforbivej 174 (ca. 500 meter fra Langebjerg). Altaner Containerhavens åbningstider er: Mandage fredage kl Lørdage og søn- og helligdage kl Altanerne må ikke ændres i henseende til udformning, materialer og farver. Altankasser må kun opsættes indvendig. Afskærmning til børnesikring og solafskærmning må opsættes, men kun under overholdelse af de detaljerede regler i husordenen. Man må ikke bruge grill på altanen, da det kan give lugt- og røggener for de omkringboende. 5

6 Bestyrelsen: En opdateret liste over bestyrelsens medlemmer kan altid findes på Brug af støjende værktøj Cykelrum Husk at overholde reglerne i husordenen om brug af hobbymaskiner og støjende håndværktøj. En professionel slaghammer (meget bedre og hurtigere end en alm. slagboremaskine) kan mod et depositum på 200 kr. lånes hos varmemesteren. Anden støjende adfærd bør naturligvis også begrænses mest muligt. I hver ende af boligblokkene er der cykelrum. Dørene til cykelrummene skal holdes aflåst. Udrangerede cykler bedes fjernet fra cykelrummene når de ikke længere bruges. Varmemesteren foretager lejlighedsvis oprydning af cykler der ikke bruges. Oprydningen varsles, men kom ham i forkøbet! Ejendomskontoret Varmemesteren har kontortid dagligt mellem 11:30 og 12:00 samt første onsdag i hver måned mellem 17:30 og 18:00. I kontortiden træffes han på kontoret i kælderen under Langebjerg 38 (indgang ved siden af vaskeriet: ned ad trappen til venstre for bygningen) eller på telefon

7 Elevatorer Udenfor kontortid kan meddelelser til varmemesteren lægges i postkassen på gavlen ved trappen ned til kontoret. Varmemesteren kan desuden kontaktes pr. e-post på adressen Elevatorerne må kun bruges til persontransport, højst 3 personer ad gangen. Fodring af fugle Ved driftsstop kan man bruge alarmknappen i elevatoren den er tilsluttet en vagtcentral med døgnvagt, eller kontakte Dansk Elevator Service pr. telefon numrene findes på opslag ved indgangen, i elevatorerne, på og bagerst i denne pjece. Fugle må kun fodres fra foderpladserne på havesiden. Ved fodring på jorden er det ikke fugle, men rotter og andre skadedyr der får glæde af fodringen. Skadedyrbekæmpelse koster foreningen mange penge. Fællesantenneanlæg Fællesantenneanlægget er tilsluttet TDC Kabel TV. Udgiften til grundpakken betales over fællesudgifterne. Mellempakken eller den store pakke kan bestilles hos TDC Kabel TV. Det er også TDC der skal kontaktes, hvis der er problemer med anlægget, idet det er TDC der ejer fællesantenneanlægget. TDC Kabel TV modtager fejlmeldinger døgnet rundt: se telefonnummer og e-postadresse bagerst i denne pjece eller på 7

8 Fælles installationer Vedligeholdelsen af VVS-installationerne i den enkelte lejlighed påhviler den enkelte ejer. Ejerforeningens vedligeholdelsespligt går til stophanerne. Stophanerne skal aktiveres mindst to gange årligt, så de ikke sætter sig fast. Ventilationsarmaturerne i køkkenet og på badeværelse/toilet skal renses jævnligt. Der må ikke foretages ændringer af det bestående ventilationssystem. Det vil sige: Der må ikke sættes tørretumblerudsugning eller emhætte med mekanisk udsugning til ventilationskanalerne i køkken, badeværelse eller toilet. Sådan en udsugning vil nemlig puste lugten/dampen direkte ind i de andre lejligheder i opgangen. Afløbene på altanen skal holdes rene, så der ikke står vand på altanen. Da eventuelle ændringer af installationerne i lejligheden kan være af betydning for andre, må de kun foretages efter aftale med ejerforeningen, og kun ved brug af autoriserede håndværkere. Det anbefales at bruge de håndværkere som foreningen normalt anvender, idet de er fortrolige med ejendommens installationer. Kontakt varmemesteren, der vil være behjælpelig med at anvise håndværker eller se adresser og telefonnumre på Gas Ejendommen har indlagt naturgas. Hvis din lejlighed har gaskomfur, er gasforbruget inkluderet i fællesudgifterne. Ved elkomfur går forbruget på dit eget elforbrug. 8

9 Husdyr Husdyr må holdes i lejligheden hvis de ikke er til gene for andre. Beboere med hunde skal bruge hundeposer når hunden luftes på ejendommens områder. Respektér at ikke alle er lige så glade for dyr som du er. Legepladserne og sandkasserne må ikke benyttes til hundeluftning. Information Legepladser Markiser Bestyrelsen udsender informationer til beboerne efter behov igennem Information Ejerlejlighedsforeningen Egevang Informationerne sættes op på tavlerne ved indgangspartierne. Beboerne bedes selv nedtage dem ved udløbsdato. Opslagene kan også findes på Hvis man gerne vil orienteres om nye numre pr. e- post, kan man bede om det pr. e-post til Bebyggelsen har to legepladser, begge renoveret i år Grundejerforeningen Langebjerg (beboerne i rækkehusene) har medvirket økonomisk til renoveringen og har adgang til legepladserne i lighed med beboerne og deres gæster. Om støjende adfærd: se husordenen. Husordenen har detaljerede regler for hvilke former for afskærmning der må opsættes. Læs husordenens afsnit om altaner før du opsætter afskærmning. 9

10 Parkanlæg Parkering Beboerne har ret til at færdes på fællesarealerne. Fællesarealerne er de grønne områder der tilhører Grundejerforeningen Langebjerg, vest for boligblokkene. Ved luftning af hund på fællesarealerne skal hundepose benyttes. Parkanlægget vedligeholdes af foreningen (fællesarealerne i samarbejde med Grundejerforeningen). Anlæg af private haver er ikke tilladt. Selv om det personlige initiativ kan være pænt at se på, griber det ind i den almindelige vedligeholdelse og besværliggør aftaler med gartnere etc. Læsning og aflæsning foran indgangspartierne er tilladt. Parkering er kun tilladt på de dertil indrettede P-pladser. Der må ikke parkeres ud for ejendommens garager, herunder egen garage, eller indgangspartier. Beboerne bedes medvirke til at gæster og egne håndværkere overholder parkeringsbestemmelserne. 10

11 P-pladser Beboere der ønsker at leje reserveret P- plads, kan henvende sig til administrator. Hvis der ikke er ledige pladser, kan man blive skrevet op til senere leje. Der er ofte en del ventetid på de reserverede P- pladser. Lejen, der for tiden er 100 kr. pr. måned, opkræves sammen med fællesomkostningerne. Ved nummerpladeskift bedes man meddele varmemesteren det nye registreringsnummer, så det kan blive sat op ved parkeringspladsen. Lejeren betaler 200 kr. for nummerskift. Garageejere kan ikke påregne at kunne leje P-pladser. Porttelefonanlæg Der er installeret porttelefonanlæg i ejendommen. Adgangen kan ske på følgende måder: Ved at bruge gadedørsnøglen. Ved at trykke på den knap der sidder ved navneskiltet, så klokken ringer i lejligheden. Et kort tryk er nok, idet anlægget har en forudstillet ringetid. Det hjælper altså ikke at trykke i længere tid. Ved at trykke på kodeknappen, tjekke at den lille røde lampe begynder at blinke, og derefter taste en firecifret pinkode. Koden, som er forskellig fra opgang til opgang, kan fås ved henvendelse til varmemesteren. Trykkes der forkert, skal man vente til kodelampen ikke mere blinker, hvorefter der igen skal trykkes på kode og derefter pinkode. Giv ikke koden til flere personer end nødvendigt - den giver jo fri adgang til opgangen. Post- og avisbude og reklameomdelere er forsynet med systemnøgle til alle opgangene. 11

12 Nogle modeller af porttelefonen i lejlighederne har en knap og en rød lampe med teksten Privacy On. Hvis knappen sættes i stilling Off, så lampen lyser, vil anlægget ikke reagere på opkald fra gadedøren. Det kan være rart for nattefredens skyld. Pulter-, parterre- og barnevognsrum Til hver lejlighed hører der et pulterrum. Det skal holdes forsvarligt aflåst, også hvis det ikke bruges. Man må ikke opbevare ting udenfor selve pulterrummene. Eventuelle grønne planter og blomster i parterrerummene bedes anbragt så de ikke hindrer rengøringen. Der bør være mindst 1 m mellem planter og vinduer, så vinduespudseren kan komme til. Barnevognsrummene må ikke bruges til andet end opbevaring af barnevogne, rollatorer og kørestole. Foreningen påtager sig intet ansvar for genstande opbevaret i parterreog barnevognsrum. Snerydning, glatførebekæmpelse Varmemesteren foretager snerydning og glatførebekæmpelse på fortovet på Langebjerg, foran opgangene og på P-pladserne. Husk at varmemesteren har 3 blokke at tage sig af og ikke kan være alle steder på en gang. Snerydningsmateriellet kan ikke køre helt tæt på garagerne, så garageejere må selv rydde det resterende. Snerydning ved P-pladserne sker i det omfang det er muligt. Der ryddes ikke sne og gruses ikke på flisegangen på havesiden. 12

13 Trapperengøring Rengøring af trapper, indgangspartier og parterrerum sker én gang ugentlig. For at effektivisere rengøringen bedes beboere begrænse de grønne planter i indgangspartierne til få planter og gerne i kummer så rengøringspersonalet nemt kan komme til. Varme Varmt vand Vaskeri Ejendommens varme leveres fra Holte Fjernvarmeværk. Varmeåret går fra 1. juni til 31. maj. Varmemålere er monteret på de enkelte radiatorer. Varmeregnskab udfærdiges af autoriseret firma. På baggrund af dit varmeforbrug fastsættes næste års à conto varmebidrag. Hvis det ikke allerede er gjort, vil det være en god idé at montere termostatventiler på alle lejlighedens radiatorer. Vær bevidst om varmeforbruget! Forbruget af varmt vand indregnes i fællesomkostningerne. Udløbstemperaturen reguleres løbende af varmemesteren så den korrekte temperatur (ca. 52 º) når lejlighederne. Ved rensning af varmtvandsbeholder lukkes for det varme vand i ca. et døgn. Lukningen annonceres på forhånd ved opslag i opgangene. I kælderen i blok 3 findes et vaskeri. Adgang ad trappen til venstre for nummer 38. Vaskeriet er fælles for boligblokkene og rækkehusene bagved. 13

14 Adgang til vaskeriet fås ved at købe betalingskort (vaskekort) hos varmemesteren. Man kan få kort til 100 og 200 kr. Husk at tørre maskinerne af efter brug. Adresse- og telefonliste En mere udførlig og opdateret liste over adresser og telefonnumre til ejendomskontor, administrator, bestyrelse og håndværkere kan altid findes på Ejendomskontoret Kælderen under Langebjerg 38 Kontortid: 2850 Nærum Mandag fredag 11:30 12:00 Telefon samt 17:30-18:00 første onsdag i E-post: måneden. Webside: Administrator (Foreningens sekretariat) CEJ Ejendomsadministration A/S. Meldahlsgade København V. Telefon Telefax E-post: Webside: Elevator Dansk Elevator Service. Døgnservice telefon eller VVS Brdr. Jensen. Døgnservice telefon , fax Kabel-tv TDC Kabel TV. Webside: Fejlservice: telefon , e-post Udgivet februar 2007 af Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd. 14

15 15

16 Ejerlejlighedsforeningen Egevang Syd repræsenterer ejerne i bebyggelsen Langebjerg 8-38 i Nærum. Bebyggelsen omfatter 192 lejligheder i 3 blokke fordelt på 4- og 2-værelses lejligheder. Bebyggelsen regnes som attraktiv og er beliggende centralt i Nærum tæt ved Nærumvænge Torv med gode indkøbsmuligheder, samt velbeliggende for benyttelse af kollektiv trafik med mange og gode trafikforbindelser med tog og bus. Vi bor i et roligt og naturskønt område tæt ved Jægersborg Hegn og Dyrehaven. Fra de øverstliggende lejligheder er der udsigt til Det Danske Schweiz. 16

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser Velkommen til Egevang Syd februar 2007) Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Præsentation af lokalområdet og bebyggelsen... 3

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere