Oversigt over høringssvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over høringssvar"

Transkript

1 23. oktober 2014 Oversigt over høringssvar Emne Fagområder Frederikhavn Kommunes præsenterede forslag EL-arbejder, herunder svagstrøm og IT-kabling Glarmesterarbejder Guldbelægning, herunder linoleumog vinylgulve Jord- og betonarbejder, herunder kloak og belægningsarbejder Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve Murer- stålarbejder, herunder fliseog klinkearbejder Tømrer- og snedkerarbejder VVS- og gasarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder Høringssvar Kan man lave et fagområde.: Tilgængelighed - Tilgængelighed: Platformlift Elevatorer Lodretløftere - Vi BC Lift, er ikke interesseret i tømmerarbejde eller vvs arbejde, som denne rammeaftale nok vil omhandle mest. Men ved at tilgængelighed nok kommer, da der er fokus på dette område og hvis kommunen skal til at forberede til at befolkningen bliver ældre og iht til skolesammenlægninger. Ejendomscentrets stillingtagen til høringssvar Området tilgængelighed vurderes ikke optimal at udbyde sammen med håndværkerydelser, idet der i udgangspunktet ikke er tale om en bygge- og anlægsopgave, der kan prissættes efter samme model som de øvrige håndværkeropgaver. Side 1 af 13

2 Det er ikke logisk at blande mure og stålarbejde sammen. Man skal i dag levere stål som er CE mærket og det er der ikke nogle murer som kan klarer. Derfor skal der alligevel en underentreprenør til for muren og så kan i bedre selv have kontrakten. Det samme gælder for Ventilation og vvs Dem bør i også skille af. Håndværkeren kan anvende underleverandører i forbindelse med indkøb af materialer, herunder evt. CE-mærket stål, hvorfor der ikke vurderes at være nogen udfordring i denne sammenhæng. Det er Frederikshavn Kommunes valg, om Ventilation og VVS ønskes adskilt. Er CTS installation under svagstrøm. Evt. opdele første punkt (El-arbejder, herunder svagstrøm og IT-kabling) i 4 områder: EL Stærkstrøm EL svagstrøm (ABA, AiA) mv. EDB/Fibernet inst. CTS inst. Under henvisning til anførte udbud, tillader jeg mig at kommentere på udbudet.. Området er El-Arbejde, herunder svagstrøm ogit kabling.. Efter prækvalifikation af interesserede aktører fremsendes udbudsmateriale, Frederikshavn Kommunes valg om CTS skal være omfattet og i givet fald i hvilken form. Svært at afkode høringssvarets reelle synspunkt. Forholdet omkring tillæg, materialer osv. synes kun aktuel i forbindelse med større opgaver, hvor der afholdes et miniudbud og hvor der skal afgives en samlet opgavepris. Og dermed Side 2 af 13

3 til alle godkendte entreprenører. Det er min opfattelse at udbuddet bliver udbudt og tildelt 3-4 entreprenører fra hver faggruppe. Tildelingskriterie er udelukkende laveste timepris på ydelser.. Alle tillæg skal være indeholdt i timelønsprisen.. heriblandt kørsel Servicetillæg osv. til en opgaveløsning. Hvordan forventer man at kunne adskille timeløn/kørsel ved flere teknikere på samme opgave, i samme servicevogn.. Hvordan forventer man at kunne afregne ydelser uden for normal arbejdstid, incl. Tilkaldegebyr overtidstillæg. Vi har virksomheder med vidt forskellige overenskomstmæssige lokalaftaler. Her tænkes bla. på elektrikere, som skal overholde bestemmelser ved bla. Laus arbejde, arbejdsmiljøregler osv. Disse regelsæt kan være meget forskellige om Du er 1 ansat i virksomheden eller 50 ansat.. Disse opgaver kræver i nogle er ALT inkluderet. Ydelser udenfor normal arbejdstid faktureres efter gældende overenskomst. I forhold til døgnvagt er det vel ikke afklaret, om dette skal indgå eller ej. Side 3 af 13

4 virksomheder 2 mand og andre virksomheder 3 mand.. Vil Disse betragtninger, ydelser være en del af udbuddet. Hvordan vil kravet til rådighedsvagt ved døgnservice skulle afregnes i en tilbudsfase. Og er det et krav for prækvalifikation, at virksomheden har døgnvagt.. Ved tilkald af tekniker til opgave ca. 40 km. fra startpunkt. Skal timelønnen indeholde køretid og km. Starter tidsmåling for afregning fra man er nået frem, eller fra man starter i sit udgangspunkt. Laveste timeløn bliver grundlag for valg af entreprenør. Har man forholdt sig til om de timeløn kan tilbydes seriøst og forsvares.. set i forhold til f.eks Branchens nøgletalskalkulationer.. Timeløninger.- sociale tillæg.-avance.. Hvis den tilbudte timeløn er væsentlig under ovenstående, må det give anledning til bekymring/undren. Den samlede ydelse for en opgave kan kun leveres ved anvendelse af Side 4 af 13

5 betænkelig timeforbrugsafregning.. Hvordan forventer man at modstå dette.. Her tænkes på opgaverne som entreprenøren med laveste timeløn, skal udføre billigst efter regning under ,00 kr +m. Hvis man modsat ovenstående i alle situationer ønsker en fast pris ved udbud af alle jobs, må der være en tekniker hos bygherre, som definerer opgavens omfang for prisafgivelse..?? Er dette praktisk muligt ressourcemæssigt?? Kalkuleres en pris på tillid med udbudte laveste Arbejdsløn.????.. Materialer.. Skal der konkurreres på materialepriser?? Hvordan konkurreres der på materialepriser.. og hvilke prislister er konkurrence parameteret gældende for. Vil Der blive prisforespurgt på specificerede varer i et udbud.?? Har man en Hvidbog for materialevalg holdning til do.??.. Der konkurreres på materialer i forbindelse med et mini-udbud, idet der skal afgives en samlet opgavepris Side 5 af 13

6 Dokumentation efter udført arbejde.. Hvordan udføres og leveres en korrekt Dokumentation. Kan den valgte entreprenør Levere denne ydelse.. og hvornår skal denne udføres.. Iht. AB 92 Geografisk opdeling Syd Midt Nord Fornuftig opdeling, men hvis en entreprenør vil kører i hele kommunen er der vel ikke noget i vejen for dette. Så lad dem byde på flere distrikter OK Der kan i udgangspunktet bydes på alle distrikter, medmindre kommunen ikke ønsker dette at konkurrencemæssige årsager. Frederikshavn Kommunes valg. Antal leverandører pr. fag/område Min. 3 pr. fag. Område I skal lade alle entreprenører komme til fadet. I kan sagtens håndtere at der er flere. Skal der være en begrænsning bør den ligge på 10 til 15 og ikke kun 3 til 5. OK Er det korrekt opfattet at aftalen kan tilbydes entreprenører uden for Frederikshavn Kommune. Stor entreprenører som giver pris på tværs af faggrupperne. (Facilityvirksomheder.) Priser afgives dog i fagentrepriser. Kan lade sig gøre dog vurderes det at være lidt administrativt tungt. Frederikshavn Kommunes valg Det er ikke muligt at tilgodese lokale leverandører indenfor udbudsretten. Idet timeprisen skal indeholde kørsel, vurderes aftalen dog ikke så favorabel for virksomheder, der skal køre langt Side 6 af 13

7 Aftalens varighed 2 år med mulighed for forlængelse i op til 24 mdr. Lyder som en fornuftig varighed, for jer. Men vil i begrænse interessen for entreprenører udenfor kommunen skal i blot sætte det ned til 1 år. Der er ikke mange der vil byde ind på en kort kontrakt. OK Uklart for os, hvorfor en kortere kontraktperiode skulle gøre en forskel for hhv. lokale og virksomheder udenfor kommunen Faglig kvalitet Baseret på AB92 og kundens opgavebeskrivelse I skal forlange svendebreve fra de enkelte fagområder. Det borger mere for kvaliteten end opgavebeskrivelsen. At skulle stille med et dansk svendebrev på de enkelte håndværkere gør det samtidig attraktivt at få et svendebrev, så vi få flere lærlinge i gang. OK Der stilles krav om svendebevis/uddannelsesbevis. Det kan ligeledes overvejes at stille krav om at indgå i dialog om etablering af lærepladser. Koncept for tildeling af rammeaftale Laveste timepris alt inkl. Ved lavest pris tilsidesættes faglig kvalitet. Hvad med avance på materialer OK Lav pris er ikke nødvendigvis lige med lav kvalitet. Den faglige kvalitet skulle gerne være til stede hos de virksomheder, der prækvalificeres. Kvalitet iht AB 92. Al avance skal indregnes i Side 7 af 13

8 Koncept for tildeling af konkrete opgaver Direkte tildeling under kr. Miniudbud over kr. Laveste pris får opgaven Miniudbud til alle håndværkere i kommunen eller som har søgt prækvalifikation og er blevet godkendt. Når i laver digital udbud betyder det ikke noget at i tager alle med og det vil helt sikkert betyde lavere pris. Men sørg for digital udbud og tilbud så det er nemt og enkelt. Det er i dag naturligt for borger at gå på nettet og vi skal kun kommunikerer digitalt med det offentlige. Derfor må vi også kunne forlange digitale udbud. Brug jeres gode hjemmeside og annoncer alle udbud på denne side, så man kan give tilbud når man er registreret og godkendt som leverandør til jer. Direkte tildeling under kr.: OK Miniudbud over kr.: Alle godkendt/præ-kval. firma skal kunne deltage, hvis de har lyst/tid Laveste pris får opgaven: OK timeprisen. Dette vilkår er ens for alle. Digitalt mini-udbud giver bestemt mening. Tolstrup & Hvilsted tilbyder ITsystem til understøttelse og dokumentation. Side 8 af 13

9 Beløbsgrænse for miniudbud kr. ALT inkl er ikke meget og skulle måske hæves til ellers kommer der mange minniudbud. OK Frederikshavn Kommunes valg. En intern strategisk beslutning ud fra en ressource- og kompetencemæssig betragtning Kunne man tænke at denne grænse kunne f. eks. være ,00 kr. eller ,00 kr.. Ved anlægsarbejder i entreprenørbranchen kommer man ikke langt for ,00 kr.. Det er muligt at arbejde med differentierede beløbsgrænser fra delaftale til delaftale Etablering af uddannelses- /praktikpladser Leverandører, der bliver tildelt en aftale, forpligter sig til at indgå i en dialog om oprettelse af uddannelsesog praktikpladser. Det er en god ide, men begrænser mulighederne for de små håndværksmestre. Mestre som har en eller 2 ansatte har ikke mulighed for uddannelse og praktikpladser. Det var nok bedre at forlange svendebrev af de ansatte som udfører opgaverne. Det vil være svært at oprette uddannelses- og praktikpladser i en evt. tilgængeligheds rubrik. (Evt. en fritagelse på dette område, hvis denne rubrik kan komme på programmet) Helt OK Stiller man ikke et krav til social ansvarlighed ved prækvalifikationen, Der er udelukkende tale om dialog. Ikke krav om et fast antal pladser. Der stilles i udgangspunktet krav om, at opgaverne udføres af eller under supervision af faglært (svend) Der kan stilles krav til socialansvarlig i forbindelse med prækvalifikationen. Social ansvarlighed er relativt, men Side 9 af 13

10 Øvrige kommentarer samt at virksomheden er organiseret. Samt at virksomheden kan dokumentere et sundt arbejdsmiljø.. Vores erfaring med den foreslåede model fra Forsvaret er, at modellen IKKE giver mere arbejde til de lokale, tvært imod. Større spiller får mere interesse i at deltage når der løber en kontrakt gennem flere år I har set det ske inden for forsyningsområdet hvor vi eksempelvis ikke har lokale til at køre slamsuger, eller til at lave kloak TV på ledninger, blot for at nævne nogle eksempler. Det giver i første omgang lidt billigere priser på ydelserne, men vi ser det bliver dyrere i det lange løb bl.a. fordi de nye leverandører kommer langvejs fra og skal varsles 1 uge før. Det lader sig ikke altid gøre og resultatet er langsom arbejde og dyrere totalpriser. Kan man garantere at alle arbejdsopgaver kan udføres i tidsrummet 7-16 på alle hverdage. muligt at indarbejde i et vist omfang. Det er ikke tilladt at kræve, at virksomheden er organiseret. Al lovgivning, herunder arbejdsmiljø, skal naturligvis overholdes. Idet timeprisen skal indeholde kørsel, vurderes aftalerne ikke så attraktive for virksomheder udenfor kommunen. Der synes i øvrigt ikke at være noget argument for at en længerevarende kontrakt skulle være mere attraktiv for ikke-lokale håndværkere. Idet vi ikke kender Forsvarets aftale, er det svært at kommentere på denne. Nej, men arbejde uden for normal arbejdstid vil, hvis det sker på Side 10 af 13

11 Vi skal jo overholde div overenskomster med overtidstillæg mm. Så når timeprisen skal presses helt i bund er der ikke råd til at arbejde uden for dette tidsrum. Hvordan vil i forholde jer til vores betalingsfrister, og renter når i ikke betaler til tiden. Det er hvis ingen hemmelighed at i næsten aldrig overholder dem. Der er ofte en vanskelig situation man bliver sat i for at kunne drive virksomhed i sin egen kommune.. Skal man fokusere på sine faste kunder, som man arbejder på tillid for, til en fast og vel på et eller andet niveau fair timeløn.. Eller skal man konkurrere på en timeløn under kostpris.. og så forsøge at til egne sig et økonomisk grundlag for at drive sin virksomhed på betænkelige metoder. Vi har til daglig en kundekreds, som vi leverer ydelser til på timebasis og faste priser. Priser som svarer til markedsprisen. Vi er nød til at have en avance og indtjening i vor virksomhed Frederikshavn Kommunes forlangende, blive honoreret med tillæg efter overenskomsten. Side 11 af 13

12 for at kunne få dagligdagen til at hænge sammen på ærlig vis.. Disse regler gælder ligeledes når vi skal købe ydelser af Frederikshavn Kommune, eller andre leverandører. Vi deltager med vort sociale ansvar over for de udfordringer som bl.a. Frederikshavn Kommune står med i dag. Her deltager vi ofte med et smil, og en forpligtelse.. Jeg har fuld forståelse for, at også Frederikshavn Kommune skal optimere og varetage den mest fordelagtige værdi i forbindelse med køb af en ydelse eller varelevering. Der må kunne findes en model, hvor det er den mest fordelagtige pris for en given opgave, der er mest attraktiv på sigt. Det kunne være at opgaver der kan opmåles, opmåles og prissættes i et bygherreforum. Herefter frigives jobbet i et tilbudsrunde, og den som kommer tættest på den opmålte pris får arbejdet. Dermed er bygherren sikret et ensartet Side 12 af 13

13 Fair niveau gennem hele perioden. Små serviceopgaver tildeles godkendte entreprenører efter en rammeaftale med aftalt timeløn og materialetillæg Timeforbrug dokumenteres via kørselsbog, som kunne være et krav i rammeaftalerne.. Jeg håber at vedlagte ikke giver anledning til mistillid, men jeg føler jeg er nød til at berøre Processen.. Da den berører mange, som måske Har en holdning til ovenstående.. Lovmæssige forpligtelser er ikke medtaget, da jeg ikke er bekendt med disse. Side 13 af 13

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere