Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center"

Transkript

1 18 JUNI Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne Fokus på nyhedsbreve og gåhjemmøder. 12 Ejendomsservice Call Center Dan-Ejendomme as har øget serviceniveauet i Ejendomsservice ved at indføre et Call Center med døgnservice. TEMA: Når du bor til leje i nybyggeri

2 Det skulle være så godt Det skulle være så godt: En ny bolig i et spændende udlejningsbyggeri med et splinternyt, moderne køkken og badeværelse, flotte, nye parketgulve og hvide vægge. Men efter indflytningen var virkeligheden en anden: Utætte vandrør, manglende lister og karme, ridser i bordpladen, vinduer, der binder og en revne fra loft til gulv bag tapetet i stuen. Mange gange går det desværre for stærkt der konstateres alt for mange fejl. Der er ofte tale om decideret sjusk eller sagt lidt pænere: Manglende koordinering i byggefasen. Slutbrugeren ejeren, lejeren, andelshaveren kommer i klemme, bliver frustreret og skuffet. Oftest er det ikke mangler, der er kritiske man kan bo i lejligheden, og installationerne virker men uanset hvad, så er der købt en vare, som skal være i orden, og det er den ikke. De fleste kan acceptere, at der er fejl og mangler af æstetisk karakter, når bare man ved, hvordan man får gjort opmærksom på manglerne, hvornår disse vil blive udbedret og ikke mindst, at udbedringerne af manglerne finder sted i overensstemmelse med denne tilbagemelding. Ansvaret for at udbedre fejl og mangler ligger naturligvis hos den, der ikke har leveret varen, det vil sige entreprenøren. Men da brugeren normalt ikke kan stille krav direkte til entreprenøren, kan kommandovejene være komplicerede. Det er vigtigt, at der i forbindelse med et byggeris færdiggørelse indgås aftaler mellem bygherren og entreprenøren om fremgangsmåden ved mangeludbedring, og at de aftaler, der er indgået, kommunikeres til brugeren, så ingen er i tvivl om forretningsgangen, eller hvem der har ansvar for at følge op på processen. Dan-Ejendomme as rolle som administrator af ejendommen er forskellig fra sag til sag. Vi vil naturligvis gerne hjælpe brugerne, men det er ikke altid, vi har mulighed for at gøre noget fx hvis vi ikke er en del af den mangeludbedringsorganisation, som bygherren har aftalt med entreprenøren. I dette nummer af Lejepladsen vil vi bl.a. sætte fokus på fejl og mangler i nybyggeri, forsøge at forklare, hvor ansvaret ligger og hvorfor. Vi vil også sætte fokus på de problemstillinger, der er knyttet til udbedring af fejl og mangler. God læselyst. Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Kontaktpersoner Almene boliger Iben Koch, Andelsboligforeninger Per Holm, Butikscentre Eva Handest Høyer, Bygherrerådgivning Erik W. Bundesen, Erhvervsudlejning og -ejendomme Claus Krag, Ejendomsservice Lars Olaf Larsen, Ejerforeninger Per Holm, Investeringsejendomme Henrik Dahl Jeppesen, Kollegie- og ungdomsboliger Iben Koch, OPP/OPS Lars Olaf Larsen, Projektsalg og -udlejning Claus Krag, Lejepladsen udsendes til lejere i private boligejendomme administreret af Dan-Ejendomme as. Lejepladsen udgives af Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup, (tlf.), (fax) / Dan-Ejendomme as, Saralyst Allé 53, 8270 Højbjerg, Ansvarshavende redaktør: Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør. Redaktionsudvalg: Claus Krag, afdelingsdirektør; René Larsen, kundechef, cand.mag.; Peter Jørgensen, cand.jur.; Kristine M. Grundsøe, cand.jur.; Erik W. Bundesen, afdelingschef; Sandra Eskildsen, kommunikationsmedarbejder, cand.mag. Fotos: Mikal Schlosser, Carsten Andersen, istock, Colourbox, Steffen Roland og egne. Layout og produktion: meyer & bukdahl as. Tryk: Printdivision. Oplag: stk. Eftertryk kun ifølge aftale og med kildeangivelse.

3 TEMA: Når du bor til leje i nybyggeri Dan-Ejendomme as administrerer en række nyopførte udlejningsbyggerier. Mange beboere oplever desværre, at der er fejl og mangler, når de flytter ind i en helt nyopført udlejningsejendom, og at det kan være svært at få manglerne udbedret, selv om de er blevet påtalt. Nogle gange kan det endda være svært at få en tilbagemelding på, om manglerne overhovedet er blevet anerkendt som mangler. AF KUNDECHEF RENÉ LARSEN Vi har stor forståelse for den frustrerende situation, som beboerne står i, og vi gør, hvad vi kan for at hjælpe. Mange beboere lader forståeligt nok deres frustration gå ud over os, og ikke mindst vores viceværter er ofte i skudlinjen. Det er jo os, beboerne ser i hverdagen, og derfor kan det være vanskeligt at forstå, at vores muligheder for at hjælpe er meget små og som regel begrænset til at bringe klagerne videre, fortæller Erik W. Bundesen, afdelingschef for Teknik i Dan-Ejendomme as. Men som administrator har vi desværre ikke mulighed for at gå ind og foretage udbedring af de mangler, som beboerne peger på. Det skyldes de lidt komplicerede juridiske forhold i nybyggeri. Hvordan er processen ved nyopførelse af boliger? Mens et byggeri er under opførelse, er det formelt ikke udlejeren, der ejer byggeriet. Først når byggeriet er færdigt, får udlejeren overdraget byggeriet. Det sker ved en såkaldt overdragelsesforretning, hvor den entreprenør, som ejeren (= udlejeren) har skrevet kontrakt med om at stå for opførelsen, overdrager byggeriet til ejeren. Indtil da er det entreprenøren, der formelt er ejer af byggeriet, fortsætter Erik W. Bundesen. Ofte er det ikke engang ejeren, men et udviklingsselskab en såkaldt developer der har indgået kontrakt med entreprenøren, og som formelt overdrager byggeriet til ejeren. Ejeren eller developeren alt efter konstruktionen har 3

4 De fejl og mangler, som konstateres ved afleveringsforretningen eller efterfølg ende, skal udbedres af den entreprenør, der har opført byggeriet. Andre må ikke gå ind og blande sig i udbedringen. Det er ligesom, når man har købt en defekt bil. Her er man nødt til at gå til den forhandler, man har købt bilen af. Erik W. Bundesen, afdelingschef for Teknik, Dan-Ejendomme as som regel også indgået aftale med en byggeteknisk rådgiver, der fører tilsyn med byggeprocessen, og som efterfølgende på ejerens vegne skal følge op på udbedringen af fejl og mangler. Ved afleveringsforretningen gennemgås byggeriet for fejl og mangler, og der udarbejdes en overdragelsesprotokol, hvor manglerne er beskrevet og med aftale om, hvordan og hvornår de skal udbedres. Endvidere får de nye beboere udleveret en mangelliste, hvor de kan anføre de fejl og mangler, som de konstaterer i deres nye bolig. Entreprenøren får alle mangellister, og han skal så i samarbejde med den tekniske rådgiver gennemføre mangeludbedringen i henhold til lister ne, påpeger Erik W. Bundesen. Et år efter byggeriets aflevering afholdes en såkaldt 1-års-gennemgang. Her gennemgås byggeriet igen, og der udleveres nye mangellister til beboerne. Ved 1-års-gennemgangen følges der op på eventuelle udeståender i forbindelse med fejl og mangler, der blev konstateret ved afleveringen, ligesom der er mulig hed for at påpege nye fejl og mangler, som måtte være opstået efter afleveringen. Endelig afholdes der fem år efter afleveringen en 5-års-gennemgang, som skal sikre, at der også bliver taget hånd om fejl og mangler, der først har kunnet konstateres lang tid efter afleveringen af byggeriet. Hvem gør hvad i forbindelse med mangeludbedringen? De fejl og mangler, som konstateres ved afleveringsforretningen eller efterfølg ende, skal udbedres af den entreprenør, der har opført byggeriet. Andre må ikke gå ind og blande sig i udbedringen. Det er ligesom, når man har købt en defekt bil. Her er man nødt til at gå til den forhandler, man har købt bilen af. Man kan ikke gå hen til en anden forhandler, heller ikke selv om han forhandler samme bilmærke. Begynder andre at reparere på bilen, bortfalder garantien, og det bliver i stedet den nye forhandler, som kommer til at hæfte for eventuelle fejl, fastslår Erik W. Bundesen. Som regel er det den tekniske rådgiver, som ejeren har tilknyttet sagen, der på ejerens vegne står for kommunikationen med beboere og entreprenør om mangeludbedringen det vil sige aftaler, hvad der skal laves, hvornår beboerne skal være hjemme for at lukke op for håndværkerne, og som efterfølg ende modtager klager osv. osv. Sådan foregår det desværre sjældent i praksis. Derfor forsøger vi som regel at varetage denne kommunikation med ejendommens beboere. Hvad er det, der typisk går galt? Årsagerne kan være mange, men en af de væsentligste er nok, at entreprenøren alt for ofte ikke prioriterer mangeludbedringen tilstrækkeligt højt. Den bliver derfor lidt af en slagmark mellem entreprenør, ejer, rådgiver og beboere. De håndværkere/underleverandører, som entreprenøren anvendte ved opførelsen, er sat på nye opgaver, så det er ofte helt nye folk, der slet ikke kender byggeriet, som bliver sat til at udbedre manglerne. Er de nye folk ikke blevet korrekt instrueret om mangeludbedringen hvordan hver fejl skal udbedres så bliv er mangeludbedringen i sig selv en ny mangel, som efterfølgende skal udbedres. De nye folk er også tit optaget af andre opgaver, så mangeludbedringen udføres, når de har tid, alt sammen til både ejerens og beboernes store irritation, fastslår Erik W. Bundesen. 4

5 En anden årsag til at en mangeludbedring kan løbe helt af sporet, er kommunikation eller rettere mangel på samme. Alt for ofte får beboerne ingen tilbagemelding på deres mangellister. Det vil sige, at de ikke ved, hvilke af de ting, de har peget på, der bliver anerkendt som en mangel af rådgiver og entreprenør. Og ofte får beboerne ikke ordentligt besked om, hvornår manglerne bliver udbedret. Pludselig står håndværkerne uden for døren helt uvarslet og vil ind og udbedre mangler. Eller værre: Håndværkerne har oplyst et tidspunkt, hvor de vil komme, og så bliver de væk uden at aflyse. Og beboerne har måske taget fri fra arbejde for at være hjemme, så de selv kan følge udbedringen på tæt hold. Er det sket et par gange, er beboernes tålmodighed forståeligt nok ved at være udtømt, fortæller afdelingschefen. Alle har vel efterhånden læst eller hørt historier om mangler i nybyggeri, som ikke bliver udbedret eller bliver udbedret forkert, og frustrationerne hos beboerne kan ofte være meget store, når først en mangeludbedring løber af sporet. Hvad er Dan-Ejendomme as og viceværtens opgave? Dan-Ejendomme as og viceværten skal drive ejendommen i dagligdagen, men under forudsætning af, at ejendommen er afleveret i fejlfri stand. Ejendommens administrator har intet med mangeludbedringen at gøre. Først når der opstår slid eller skader, der ikke kan henføres til opførelsen, bliver det administrators opgave at stå for den løbende udbedring. Men vi gør naturligvis vores bedste for at skubbe på og bistå udlejer og lejerne med at få tingene løst. Mange beboere lader naturligt nok deres vrede over en langsommelig eller forkert mangeludbedring gå ud over vice værten eller ejendommens øvrige kontaktpersoner. Det er jo dem, de taler med i dagligdagen, og som i øvrigt står for pasningen af ejendommen i hverdagen. Det er sådan set også okay. Men det er vigtigt at forstå, at det ikke er dem, der har ansvaret for mangeludbedringen i forbindelse med byggeriets opførelse. Her er det entreprenøren og den byggetekniske rådgiver, der står for opgaven. Går vi som administrator ind og foretager udbedringer, bliver det desværre os, der pludselig står med ansvaret for byggeriet på de områder, hvor vi har blandet os. Ud over at det kan komplicere og forsinke processen yderligere, så løber vi faktisk en betydelig økonomisk risiko, som vi ikke ønsker at påtage os, fortæller Erik W. Bundesen. Naturligvis forsøger vi at hjælpe på anden måde. Bl.a. koordinerer vi indsamlingen af mangellister det er ofte 5

6 Alt for ofte får beboerne ingen tilbagemelding på deres mangellister, det vil sige, at de ved ikke, hvilke af de ting, de har peget på, der bliver anerkendt som en mangel af rådgiver og entreprenør. nemmere for beboerne at aflevere dem til viceværten end at skulle sende dem til den tekniske rådgiver og bistår med informationen om de konkrete udbedringer. Her er det ofte viceværten eller ejendommes projektleder, der kontakter de enkelte beboere. Vi bringer naturligvis også løbende de klager videre, som vi måtte få om mangeludbedringen. Som administrator er vi nemlig også meget interesserede i, at mangeludbedringen forløber så glat som muligt. Er der problemer med mangeludbedringen, så giver det helt naturligt en sur stemning i ejendommen, som ikke kan undgå at smitte af på os, selv om vi ikke er part i sagen. Så jo før mangeludbedringerne er på plads, jo bedre også set fra vores synspunkt, slutter Erik W. Bundesen. Hvem er hvem, og hvad er hvad! Bygherren er normalt ejeren af ejendommen, det vil sige den, der ender med at eje bygningerne, når projektet er færdigt. Developeren er et udviklingsselskab, som i nogle konstruktioner optræder som bygherre, det vil sige opfører bygningerne for herefter at sælge dem videre i færdig form. Entreprenøren er den håndværkervirksomhed, som bygherren skriver kontrakt med om byggeriets opførelse. Entreprenøren har ofte aftaler med underleverandører, det vil sige mindre håndværkervirksomheder, som leverer dele af byggeriet, fx tømrerarbejde, vvs-arbejde, malerarbejde osv. Den byggetekniske rådgiver er det arkitekt- eller ingeniørfirma, som bygherren skriver kontrakt med om at føre tilsyn med byggeriet og afleveringen. Afleveringsforretningen er den gennemgang af det færdige byggeri, som entreprenør og byggeteknisk rådgiver foretager i forbindelse med, at byggeriet formelt overdrages fra entreprenøren til bygherren. Der udarbejdes en afleveringsprotokol, hvor konstaterede fejl og mangler noteres. 1-års-gennemgangen er den gennemgang af byggeriet, som entreprenør, bygherre og byggeteknisk rådgiver foretager et år efter afleveringen af byggeriet for dels at følge op på mangeludbedringen i forlængelse af afleveringsforretningen, dels for at få noteret og gennemgået yderligere fejl og mangler, som ikke kunne konstateres ved afleveringsforretningen. 5-års-gennemgangen er den gennemgang af byggeriet, som entreprenør, bygherre og byggeteknisk rådgiver foretager fem år efter afleveringen af byggeriet for at få noteret og gennemgået eventuelle fejl og mangler, som først har kunnet konstateres mere end et år efter afleveringen af byggeriet. Administratoren er det selskab, som efter afleveringen står for driften af det færdige byggeri, under forudsætning af at alle fejl og mangler er udbedret/er under udbedring. Projektlederen er den byggetekniske medarbejder, som Dan- Ejendomme as har tilknyttet ejendommen. Projektlederen fører tilsyn med den daglige drift, herunder løsningen af viceværtopgaverne, samt planlægger vedligeholdelsen af ejendommen dog ikke den del, der knytter sig til mangeludbedringen. Mangellisterne er de lister, som udleveres til beboerne i forbindelse med indflytning, 1-års- og 5-års-gennemgang. 6

7 Når udlejer kræver adgang til lejemålet hvilke regler gælder? Udlejer har til tider brug for at få adgang til et lejemål. Årsagerne kan være mange, ligesom tidshorisont en kan variere. Nogle gange har udlejer brug for at komme ind i et lejemål med det samme, mens det i andre tilfælde godt kan vente. AF KUNDEANSVARLIG, CAND.JUR. PETER E. JØRGENSEN For at udlejer ikke skal have mulighed for at komme brasende på et hvilket som helst tidspunkt, har man i lejeloven nøje fastsat regler for udlejers adgangsmulighed. Dem vil vi beskrive nærmere her. Hvornår kan udlejer skaffe sig adgang? Udgangspunktet i lejeloven er, at udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, jf. lejelovens 54. Et eksempel på, hvad der nærmere forstås ved når forholdene kræver det, er, hvis lejeren eller dennes husstand er bortrejst, og der foreligger en tvingende grund, fx oversvømmelse, ildebrand eller anden skade, der kræver udlejers adgang for at afværge yderligere skade i lejemålet og ejendommen. Udlejer kan ligeledes kræve adgang, når der skal foretages arbejder i det lejede. Fx hvis udlejer skal opsætte radiatorer, vandmålere mv. i lejemålet. I det tilfælde er der ikke tale om en direkte tvingende grund, men om at udlejer har brug for adgang af andre årsager. Endnu et eksempel er det tilfælde, hvor udlejer har brug for adgang som følge af en modernisering i et lejemål over eller under det lejemål, der ønskes adgang til. Det kan fx være tilfældet, hvor der skal tilsluttes afløb og andre installationer i forbindelse med en køkkeneller en badeværelsesmodernisering. Udlejer skal varsle adgang til lejemålet For at udlejer ikke kan komme brasende, som han vil, er det et krav, at udlejer varsler sin ankomst. Det betyder, at udlejer, før han kan få lov til at komme ind i det ønskede lejemål, skal underrette lejeren herom. Er det en almindelig besigtigelse (fx varmeaflæsning), har lejer krav på et varsel på 1-2 uger. Byggearbejder Hvis der skal udføres byggearbejder, er reglerne anderledes. I lejelovens 55 står der, at udlejer med 6 ugers varsel kan iværksætte arbejder i lejligheden, hvis udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Er der derimod tale om væsentlige, større arbejder, har lejer krav på et længere varsel. Fristen for udlejer er i dette tilfælde 3 måneder. Om udlejers varsel skal være 6 uger eller 3 måneder er en konkret vurdering fra sag til sag. Det er dog sikkert, at jo mere generende udlejers arbejde er, jo længere varsel skal lejer have til at indrette sig. Er der derimod tale om uopsættelige reparationer i det lejede som fx et sprængt vandrør eller en utæt radiator, kan udlejer altid uden varsel skaffe sig adgang til lejemålet. Kan lejer nægte udlejer adgang? Hvis udlejer har opfyldt lejelovens regler om at få adgang til lejemålet, kan lejer ikke nægte at lukke udlejer ind i lejemålet for at udføre det pågældende arbejde. Hvis lejer alligevel nægter, kan udlejer skaffe sig adgang med fogedens hjælp og efterfølgende ophæve lejemålet, jf. leje lovens 93, stk. 1, litra c. Lejer kan således ikke læne sig tilbage uden at foretage sig noget, da der er en risiko for at miste lejemålet. 7

8 Klimaet i et ejendomsperspektiv..! Klimaforandringer er en realitet. Drivhuseffekt, global opvarmning, CO 2 -udslip lige meget hvad vi kalder det, er det et problem, der ikke forsvinder, medmindre vi gør noget ved det. Derfor er der også øget fokus på problematikken blandt politikerne nationalt og globalt, hos virksomheder og i de enkelte hjem. AF KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER SANDRA ESKILDSEN I Nordeuropa bliver ca. 40%* af det samlede energiforbrug brugt til opvarmning og ventilation af vores boliger, og der ligger derfor her et kæmpe potentiale for energibesparelser besparelser, der kan medvirke til at begrænse CO 2 -udslippet, spare penge og forbedre boligkvaliteten, fortæller afdelingschef for Teknik, Erik W. Bundesen, Dan-Ejendomme as. Stort potentiale i ældre boliger Når vi taler energibesparelser i ejendomme, bliver vi nødt til at skelne mellem ældre og nye ejendomme. Der er ingen tvivl om, at der allerede i dag stilles skærpede krav til nybyggeri om en reduceret CO 2 -belastning. Derfor er muligheden for de store besparelser, når byggeriet først står færdigt, ikke så stor. Det er noget andet, når vi ser samlet på boligmassen i Danmark. Langt de fleste af vores ejendomme er opført før 1975, og dengang havde man ikke den samme viden eller de samme teknologiske muligheder, som man har i dag. Derfor er der et stort potentiale for energibesparelser i den eksisterende såkaldte ældre boligmasse, fastslår Erik W. Bundesen. Hvad gør vi i dag? Som ejendomsadministrator har vi ansvaret for driften og den løbende vedligeholdelse af ejendommen. Derfor har vi også ansvaret og muligheden for i samråd med ejendommens ejere at iværksætte energibesparelser, hvor det kan lade sig gøre. Vi tager desuden hånd om ejendommens samlede energistyring. Vi tager ansvaret alvorligt og søger altid energimæssigt at optimere de bygningsdele, vi er i berøring med, når muligheden er der. Vi prioriterer at anvende de bedste materialer på markedet og tager desuden hensyn til energiforbrug og de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger det er jo det, der betaler sig, siger afdelingschef Erik W. Bundesen og fortsætter: Vi bliver ofte nødt til at tænke i alternative baner, da vi er underlagt de gældende rammer for ejendommen. Vi kan trods alt ikke nedrive og bygge huset på ny. Desuden er der det økonomiske aspekt det skal jo være rentabelt på både kort og lang sigt for både lejerne og ejerne. Energiforbedrende tiltag på eksisterende ejendomme kan fx være: Bedre isolering af klimaskærmen efterisolering af eksisterende bygningsdele som facader og tag eller udskiftning af vinduer kan give både energibesparelser og bedre indeklima i boligen. Vi tager ansvaret alvorligt og søger altid energimæssigt at optimere de bygningsdele, vi er i berøring med, når muligheden er der. Vi prioriterer at anvende de bedste materialer på markedet og tager desuden hensyn til energiforbrug og de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger det er jo det, der betaler sig. Erik W. Bundesen, afdelingschef for Teknik, Dan-Ejendomme as 8 * Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut

9 Fakta Regeringen indgik i februar 2008 en omfattende energiaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Forbedrede opvarmningsanlæg fx udskiftning af ældre opvarmningsanlæg på olie/damp til moderne fjernvarmeanlæg. Elbesparelser der kan spares mange penge ved elbesparende lyskilder, nye cirkulationspumper, ventilatorer med høj effektivitet mv. Desuden kan der spares ved at udskifte gamle hårde hvidevarer med højt energiforbrug til nye med lavt energiforbrug. Vandbesparelser fx udskiftning til toiletter med lavt vandforbrug eller anvendelse af gråt spildevand. Det gælder om at tænke energibesparelser ind så hurtigt som muligt, fx når vi gennemfører et renoveringsprojekt. Det er ofte en rationel måde at få lov til at energiforbedre en given bygningsdel. Det lange, seje træk Det er vores vurdering, at det er de lange træk, der giver vedvarende besparelser, men vi er samtidig meget opmærksomme på de små ting og detaljer, som samlet kan have betydning for ejendommens energiforbrug, siger Erik W. Bundesen og slutter: Vi holder et vågent øje med den enkelte ejendoms energiforbrug og tænker besparelser ind ved hver en given lejlighed. Men vi har også brug for, at lejerne hjælper, for en stor del af en ejendoms energiforbrug sker trods alt inde i de enkelte lejemål. Vi har alle et ansvar, når det kommer til vores klima, og derfor må vi løfte i flok. Hovedpunkterne i den aftale er: Vedvarende energi skal dække 20% af Danmarks energiforbrug i Energiselskaberne skal årligt spare 5.4 PJ* fra 2010 (dette er i dag 3 PJ). Der afsættes 20 mio. kr./år til kampagner om energibesparelser i bygninger. Der afsættes 10 mio. kr./år til etablering af videncenter for energibesparelser i bygninger. Senest den 1. marts 2009 er der udarbejdet ny strategi for reduktion af energiforbruget i eksisterende bygninger. * Petajoule Kilde: Klima- og Energiministeriet (www.kemin.dk) Fakta CO 2 -koncentrationen er ifølge FN s klimapanel (IPCC) den vigtigste faktor for klimaforandringer. Problemet med drivhusgasser er netop, at der bliver produceret langt flere, end naturen naturligt kan optage. 9

10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne Vi har et stort ønske om at udvikle og forbedre vores kommunikation med de mange beboerrepræsentationer, der er valgt til at varetage lejernes interesser på de enkelte ejendomme. AF KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER SANDRA ESKILDSEN Beboerrepræsentationerne er et vigtigt talerør for beboerne, og vi er meget interesserede i at have en god dialog om ejendommene og arbejdet med at administrere, passe og vedligeholde dem. Derfor introducerede vi i foråret 2006 et nyhedsbrev til beboerrepræsentationer. Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange om året. Det bliver sendt i papirform til alle eller pr. mail til dem, der ønsker det. Vi vil gerne hjælpe Formålet med nyhedsbrevet er at informere beboerrepræsentationerne om de Postkasseanlæg i alle etageejendomme inden 1. januar 2010 I 2004 blev der vedtaget en ny lov om postvirksomhed og postbefordring. Loven betyder, at alle etageejendomme, der har en byggetilladelse fra før den 1. januar 1974, skal forsynes med et brevkasseanlæg. Det skal ske inden den 1. januar AF INDKØBSCHEF/GRUPPELEDER NIELS KOEFOED I praksis betyder det, at postkasser ifølge loven opsættes i ejendommens stueetage i nærheden af indgangsdøren i samtlige opgange. Det kan i mange tilfælde være kompliceret at etablere et postkasseanlæg i nærheden af indgangsdørene og fortsat overholde bygningsreglementets krav til fri bredde for fælles adgangsveje. Derfor vil anlægget i nogle tilfælde få en alternativ placering. Hvad betyder det for dig? Hvis du er lejer i en ejendom, som vi administrerer, og der allerede er et brevkasseanlæg, har loven ingen betydning for dig. Du skal hente din post som normalt. 10

11 Fokus på vores kommunikation Det er vigtigt, at vores kommunikation lever op til vores krav om kvalitet, en høj servicegrad og åbenhed. Derfor lægger vi et stort arbejde i at forbedre vores kommunikation, herunder alle de breve, vi sender til beboerrepræsentationer og beboere. Vi vil derfor gerne i dialog med modtagerne for at høre, om vores breve er forståelige om de virker. Lovgivningen sætter nemlig store krav til indholdet, og derfor er det en udfordring at formulere dem, så de samtidig er forståelige for modtagerne. I forbindelse med gåhjemmødet i november 2007 introducerede vi derfor ideen om et panel af beboerrepræsentanter, der skal hjælpe os med at forbedre vores breve. Kort fortalt skal panelet gennemgå de standardbreve, vi har, og komme med forslag og gode ideer til, hvordan de kan gøres bedre og lettere at forstå, siger cand.jur. Pernille Husen og slutter: Der blev taget godt imod ideen, og flere viste interesse for at deltage. Vi er lige nu godt i gang med forberedelserne og regner med at kunne søsætte projektet efter sommerferien. mange regler og procedurer, der har betydning for arbejdet i en beboerrepræsentation. Vi prøver på den måde at hjælpe og gøre arbejdet lettere for beboerrepræsentanterne. Det er til gavn for både os og dem, fortæller cand.jur. Pernille Husen. Et emne i nyhedsbrevene har fx været frister. Over to nyhedsbreve har vi gennemgået de regler, der regulerer de mange forskellige frister, der er. Vi har især rettet fokus mod varsling af lejeforhøjelser og beboerrepræsentationens ret til at gøre indsigelse mod lejeforhøjelser på alle lejeres vegne. Men nyhedsbreve alene er ikke nok, så derfor inviterede vi i november 2007 til gåhjemmøde på vores kontor i Hellerup. Det var vigtigt for os, at beboerrepræsenta tionerne følte, indholdet var relevant, så derfor bad vi dem om at sætte dags ordenen. Vi oplevede mange positive tilbagemeldinger på initiativet og på indholdet, og det var vi meget glade for. Fakta Vi planlægger at afholde flere gåhjemmøder både på vores hovedkontor i Hellerup og på vores regionskontor i Århus. Efter mødet sendte vi referat af mødet til alle beboerrepræsentationerne, så også de, der ikke kunne deltage, fik glæde af indholdet, slutter Pernille Husen. Hvis du derimod er lejer i en ejendom, der er opført med en byggetilladelse fra før den 1. januar 1974, og der ikke allerede er et brevkasseanlæg, vil du opleve, at der bliver sat postkasser op inden udgangen af Rent praktisk betyder det, at du ikke længere vil få din post mv. ind ad brevsprækken i døren til din lejlighed, men skal tage den med fra brevkasseanlægget, når du kommer ind ad indgangsdøren til ejendommen. Vi går i gang nu Sandsynligvis er projektlederen og viceværten allerede nu i gang med at planlægge arbejdet med opsætningen, og anlægget bliver derfor muligvis allerede sat op i år. Vi anbefaler nemlig, at postkasseanlæggene i alle de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre, bliver sat op hurtigst muligt. Det gør vi for at undgå flaskehalsproblemer samt eventuelle prisstigninger fra leverandørerne, jo tættere på deadline vi kommer. Hvem skal betale? Brevkasseanlæggene bliver opsat på baggrund af et lovkrav, og da der er tale om etablering af en facilitet, der ikke fandtes på ejendommen tidligere, er der tale om en 100% forbedringsopgave. Det betyder, at det er dig som lejer, der skal være med til at finansiere anlægget. Det sker gennem en varig lejeforhøjelse. Du kan dog forvente, at lejeforhøjelsen kun modsvarer en etableringsomkostning på ca kr. ekskl. moms pr. afleveringssted (2008-priser). Det betyder alt andet lige, at lejeforhøjelsen i de fleste tilfælde vil være meget lille. Har du spørgsmål? Hvis du har yderligere spørgsmål til emnet eller ønsker at vide mere om ejendommens konkrete planer for opsætning af brevkasseanlæg, er du velkommen til at kontakte os. 11

12 Ejendomsservice hotline Ejendomsservice Call Center fordeler nu opkald og opgaver AF KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER SANDRA ESKILDSEN Call Centret har nu fungeret i mere end tre måneder, og vi ser en større og større interesse for at bruge vores service nummer. Lars Olaf Larsen, afdelingschef for Ejendomsservice, Dan-Ejendomme as Dan-Ejendomme as administrerer på vegne af investorer, boligforeninger mv. cirka enheder fordelt på cirka ejendomme i Danmark. På cirka 100 af disse ejendomme leverer vi ejendomsservice via vores servicevogne. Der er typisk tale om de ejendomme, der er for små til en fast vicevært. De ejendomme, der betjenes af Dan- Ejendomme as Ejendomsservice, er nu tilknyttet Call Centret, der servicerer lejerne på de pågældende ejendomme. Alle opgaver og opkald til vores servicemedarbejdere, bliver via Call Centret fordelt til de medarbejdere, der skal løse opgaven. Ønske om et højere serviceniveau Vi har igangsat dette tiltag for at forbedre servicen og for at sikre, at det altid er muligt at komme i kontakt med Ejendomsservice. Viceværterne får på denne måde også mere tid til at passe ejendommene. Samtidig vil alle, der henvender sig til Ejendomsservice, altid få en medarbejder i røret, der kan hjælpe, udtaler afdelingschef Lars Olaf Larsen. Call Centret vil være bemandet i Dan- Ejendomme as telefontid, det vil sige mandag-torsdag, kl og fredag, kl Uden for almindelig telefontid vil opkaldene blive viderestillet til vores vagtnummer. Det er også muligt at sende en mail til Denne mailboks bliver løbende gennemgået, og mails bliver videresendt til de relevante servicemedarbejdere. Hvordan er det gået? Call Centret har nu fungeret i mere end tre måneder, og vi ser en større og større interesse for at bruge vores service nummer, ligesom ordningen er modtaget positivt fra servicemedarbejderne. De oplever, at deres hverdag er blevet lettere, og at de får mere tid til at udføre de konkrete viceværtopgaver, udtaler Lars Olaf Larsen og slutter: De oplever samtidig, at de får et bedre overblik over de henvendelser, de får fra beboerne. Så her få måneder efter opstart kan vi konkludere, at det ser lovende ud. 12

13 NYT JOB VIL DU ARBEJDE SAMMEN MED DE BEDSTE I BRANCHEN? Alt, hvad vi gør, handler om ejendomme. Lige nu søger vi ejendomsadministratorer til at hjælpe os med at holde styr på mere end ejendomme i Danmark. JOBBET Du får ansvaret for dine egne ejendomme fordelt på primært erhvervsejendomme eller boligudlejningsejendomme. Du står for alle typer af opgaver i forbindelse med ejendomsadministration fra lejeren skal have lavet lejekontrakten til regnskaberne, varsling af lejeændringer, og daglig kontakt (oftest telefonisk) til vores lejere, kunder, teknikere og viceværter. Jobbet er alsidigt, og du kommer ikke til at kede dig. KVALIFIKATIONER Hvis du allerede er ejendomsadministrator, ved du, at du skal være god til tal, og da vi er i front med de nyeste it-arbejdsværktøjer, skal du også kunne se gevinsten ved at bruge dem. Kender du ikke til faget i forvejen, har du måske en videregående uddannelse som cand.merc. eller lignende, men det er ikke en forudsætning, bare du er god til tal, mennesker og it. Er du udadvendt, positiv og parat til at tage ansvar, vil du trives hos os. Du kan tale med alle slags mennesker og kan lide at give en god service. Vi har travlt, så det er vigtigt, at du kan træffe en beslutning og holde styr på alle de løse ender. VI TILBYDER ET JOB Hvor du får udfordringer, men også hjælp til at tackle dem. Hvor du hele tiden lærer nyt, og ikke to dage er ens. Hvor der er råderum og muligheder for den enkelte. Hvor vi deler viden, og arbejdsklimaet er i top. Du har et liv ved siden af, og vi giver dig mulighed for at få det til at hænge sammen med dit arbejdsliv. Vi har flekstid og ferie fridage. Samtidig passer vi på dig med en attraktiv sundheds- og pensionsordning. HVIS DU VIL VIDE MERE Vi vil meget gerne fortælle dig mere. Ring til afdelingsdirektør Claus Krag på tlf , eller mail til MAIL DIN ANSØGNING Mail din ansøgning til og vedhæft dit CV samt eventuelle eksamenspapirer/udtalelser snarest muligt. Arbejdet er selvstændigt, men vi arbejder tæt sammen i teams, hvor vi hjælper hinanden. Derfor er det vigtigt, at du har et godt humør og er en god og hjælpsom kollega. Akutnummer uden for normal åbningstid NB! Hvis der opstår en akutskade på ejendommen eller i lejemålet uden for viceværtens træffetid eller uden for Dan- Ejendomme as normale kontortid, kan akutnummeret benyttes. En akutskade er: En skade, der ikke kan afvente en udbedring. En skade, hvor der er fare for beboernes eller naboernes sikkerhed. En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres her og nu. Servicemedarbejderen, der besvarer opkaldet, kan ikke svare på henvendelser om husleje, varmeregnskab eller andet. Det er kun ved akutte skader og i nødsituationer, at nummeret skal benyttes. 13

14 Kort nyt Velkommen til... Finanssektorens Pensionskasse Pr. 1. april 2008 overtog Dan-Ejendomme as administration en af Finanssektorens Pensionskasses ejendomsportefølje. Finanssektorens Pensionskasse (FSP Pension) har i dag en ejendomsportefølje på cirka 30 ejendomme, som bl.a. består af ca boliglejemål og ca. 40 erhvervslejemål fordelt over hele Danmark. Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger I januar 2008 overtog Dan-Ejendomme as administrationen af 23 ejendomme. Ejendommene ejes af de to pensionskasser Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. Nordkranen A/S I foråret skrev vi kontrakt med Nordkranen A/S om administration af en udlejningsejendom med 110 lejligheder og en ejerlejlighedsforening, ligesom vi også skal stå for ejendomsservice på ejendommen. Nordkranen A/S er en developervirksomhed, der beskæftiger sig med udvikling og opførelse af både erhvervsejendomme og boligbyggerier fortrinsvis i Storkøbenhavn. Personalenyt Claus Krag er ny afdelingsdirektør Cand.oecon. Claus Krag, 39 år, er pr. 1. maj 2008 udnævnt til afdelingsdirektør med ansvar for forretningsområdet Forvaltning, der varetager administration, indstilling og udlejning af både udlejningsboliger og erhvervslejemål. Claus Krag har siden 1. januar 2008 været ansat som boligchef i Dan-Ejendomme as og har tidligere været ansat som økonomichef i Boligselskabet Midtvest, direktør i Kollegieboligselskabet, filialchef i Sparbank A/S (Spanien) og senest som salgschef i ArkitektGruppen. Niels Koefoed er udnævnt til gruppeleder i Teknik, Gruppe B Niels Koefoed blev i februar 2008 udnævnt til gruppeleder i Teknik, Gruppe B. Niels Koefoed har siden 2005 været ansat som projektleder i Dan-Ejendomme as og blev i foråret 2007 udnævnt til indkøbschef. Niels Koefoed fungerer stadig som indkøbschef sideløbende med stillingen som gruppeleder. Det er mit ønske at styrke vores organisation, så vi kan yde en optimal service over for alle lejerne i ejendomme, vi administrerer nu og i fremtiden. Der bliver stillet stadig større krav til den professionelle administrator, men vi har ressourcerne og kompetencerne til at løfte også denne opgave. Claus Krag, afdelingsdirektør, Dan-Ejendomme as Henrik Lind Hansen er udnævnt til gruppeleder i Forvaltning, Gruppe A Henrik Lind Hansen er pr. 1. maj 2008 udnævnt til gruppeleder i Forvaltning, Gruppe A. Henrik Lind Hansen er uddannet HA (jur.) og har været i Dan-Ejendomme as siden marts Lars Hay Schmidt er udnævnt til gruppeleder i Teknik, Gruppe C Lars Hay Schmidt er pr. 1. februar 2008 udnævnt til gruppeleder i Teknik, Gruppe C. Lars Hay Schmidt har siden 1. maj 2005 været ansat som projektleder i Dan-Ejendomme as. 14

15 Spørgehjørnet AF CAND.JUR. PERNILLE HUSEN Nybyggerier FLYT IND I DAG send dit spørgsmål til Tinghaven, Søborg PKA A/S har med Jönsson Gruppen som totalentreprenør og Dan-Ejendomme as som bygherrerådgiver opført 82 lejeboliger på m 2. Hver lejlighed har altan og er udstyret med alle hårde hvidevarer, skabe og diverse moderne tekniske installationer. Der er tænkt på gode parkeringsforhold til både biler og cykler samt pulterrum i kælder. Tinghaven ligger på Tinghøjvej, som er centralt placeret i Søborg tæt ved Buddinge Center, Buddinge Skole, Gladsaxe Gymnasium og Søborg Hovedgade. Der er gode transportforhold til ejendommen. Den 1. april 2008 var der indflytning i etape 1, og resten af lejlighederne stod klar den 1. juni Se mere på hvor du også kan læse, hvornår vi afholder åbent hus. Søparken, Måløv Det er stadig muligt at sikre sig en af de skønne lejeboliger ved Søndergård Sø i Måløv. Hvis du vil vide mere, så gå ind på Revyhaven, Frederiksberg Dan-Ejendomme as står for salg og udlejning af PensionDanmarks nyeste nybyggeri, Revyhaven, på Frederiksberg tæt på Metroen og gode indkøbsmuligheder. Byggeriet består af 97 boliger fordelt på 19 forskellige typer, der varierer i størrelse fra m 2, fordelt på 1, 2, 3 eller 4 værelser. Alle lejligheder har store altaner, god rumopdeling og diverse moderne installationer. De første er allerede flyttet ind! Hvis du vil vide mere, så gå ind på Vi har nøglen til dit nye hjem... KONTAKT / Spørgsmål: Vi bor i en dejlig 3-værelses lejlighed og har et barn og et til på vej. Det ene af vores værelser er stort nok til at kunne deles i to. Må vi godt sætte en skillevæg op, så vi får to børneværelser? Svar: Som udgangspunkt må I som lejere ikke lave forandringer i lejligheden. Hvis I ønsker at lave en forandring, fx at opsætte en skillevæg, skal I altid spørge udlejer/administrator, inden I går i gang. Vi skal nemlig først undersøge, om forandringen kan lade sig gøre, samt hvordan den skal udføres for at være byggeteknisk og håndværksmæssigt korrekt. I skal også være opmærksomme på, at I som udgangspunkt har pligt til at retablere forandringen, når I flytter. Det vil sige, I skal fjerne skillevæggen igen, så lejligheden kommer til at se ud, som da I flyttede ind. I skal selv afholde udgifterne til opsætning af skillevæggen og til fjernelse af den, når I flytter. Vi beder derfor typisk om, at I stiller et depositum til sikkerhed for retableringen, når I flytter. Spørgsmål: Jeg er lige flyttet fra min lejlighed. Ved flyttesynet blev jeg bedt om at underskrive flytterapporten, hvor der stod, at jeg skal betale for lakering af gulvene. Har jeg ved min underskrift accepteret at betale for lakeringen, eller kan jeg stadig protestere mod det krav? Svar: Din underskrift på flytterapporten er kun en kvittering for, at du har modtaget udlejers krav på istandsættelse. Ved flyttesynet registrerer viceværten de ting, som udlejer mener, der skal foretages i lejligheden, og hvem der skal betale for det. Rapporten beskriver altså udlejers krav på istandsættelse af lejligheden. Din underskrift på rapport en betyder derfor kun, at du har modtaget udlejers krav ikke at du har accepteret indholdet af kravet. I henhold til lejelovens 98, stk. 2 skal udlejer gøre sit krav gældende seneste 2 uger efter, at du har afleveret nøglerne. Vær opmærksom på, at denne frist kan være forlænget til 4 uger i din lejekontrakt. ww.dan-ejendomme.dk 15

16 Servicenumre for boligansøgere Dan-Ejendomme as varetager på vegne af en række udlejere fx pensionskasser indstilling, ventelistehåndtering og udlejning af boliger. Opgaven løses via det internetbaserede system FindBolig.Nu. Hver enkelt kunde har sit eget servicenummer, så du lettere får den personlige service, du har brug for. Nedenfor kan du se en oversigt over de direkte telefonnumre, der er åbne for henvendelser mandag fredag, kl Selvbetjeningsservice Du er naturligvis også velkommen til at benytte vores selvbetjeningsservice via hjemmesiden Her har du mulighed for at skrive dig på venteliste til en bestemt lejlighed eller se, hvad der er af ledige lejligheder p.t. Er du allerede registreret som bruger, kan du ændre dine prioriteter mv. FindBolig.Nu er en af Danmarks største boligportaler til håndtering af private udlejningsboliger, andelsboliger og kollegieboliger. Bag portalen er et ventelistesystem udviklet af Dan-Ejendomme as. Lejeboliger Hjælp os med at hjælpe dig brug det direkte servicenummer: AP Pension Arkitekternes Pensionskasse Finanssektorens Pensionskasse / FSP Pension Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP Lægernes Pensionskasse Lærernes Pension PensionDanmark Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, PJD Pensionskassernes Administration, PKA Pædagogernes Pensionskasse, PBU SAMPENSION/KP Mangler du akut en lejebolig, så se på og eller send en mail til Dan-Ejendomme as kontaktoplysninger: telefon , telefax Du træffer os på følgende adresser: Dan-Ejendomme as Regionskontor Telefonåbningstider Tuborg Boulevard 12 Saralyst Allé 53 Mandag torsdag, kl DK-2900 Hellerup DK-8270 Højbjerg Fredag, kl

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri.

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 26 SEPTEMBER 2008 02 Nye aktiviteter Erhvervsmæglervirksomheden JKE er fremover en del af Dan-Ejendomme as. 08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 12 Nye kunder Ny kundetilgang hos Dan-Ejendomme

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009

08 Skimmelsvamp. 10 Den elektroniske vicevært er en realitet. 04 Frederiksberg får ny bydel 19 FEBRUAR 2009 19 FEBRUAR 2009 04 Frederiksberg får ny bydel Læs mere om Frederiksbergs nye bydel. 08 Skimmelsvamp Vi sætter fokus på, hvem der har ansvaret for en udbedring, hvad du selv kan gøre, og hvad dine muligheder

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Generel beboerinformation E/F Solvej

Generel beboerinformation E/F Solvej 16. august 2013 Ejd. nr. 870 Vor ref.: JLK Generel beboerinformation E/F Solvej Vedr.: Fremsendt til: Udarbejdet af: Udskiftning af brugsvandsinstallationer Lejlighedsejere i E/F Solvej Projektleder Jonas

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde i boligen

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre.

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. GÅ IKKE GLIP AF ENTRÉ EntrÉ Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. Læs mere på side 12 NR. 28 september 2012 klare forventninger 06 En kundeorienteret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S 1 NÅR DU KØBER DIN DRØMMEBOLIG I CARLSBERG BYEN... En guide til køb af projektlejligheder Det er en stor beslutning at købe en ny

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning,

Dan-Ejendomme as er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, årsprofil 3 Leder 4 Professionel ejendomsadministration 6 360 8 Investeringsejendomme 10 Handlekraftig ledelse 12 Ejerforeninger og andelsboligforeninger 14 Almene boliger 16 Bygherrerådgivning samt drift

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vand- og varmeregnskab - krav og form

Vand- og varmeregnskab - krav og form 17 oktob er 2007 03 Etiske normer i ejendomsadministration Ejendomsforeningen Danmark har besluttet at sætte fokus på etik men hvad betyder det for os som administrator og dig som lejer? 06 Planlægning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 FORVENTET TIDSPLAN VARSLING. Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør.

TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 FORVENTET TIDSPLAN VARSLING. Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør. TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør. Arbejderne med udskiftning af faldstammer og vandrør etc. begynder om kort tid. Vi beder dig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Information om arbejder i eksisterende lejligheder

Information om arbejder i eksisterende lejligheder Information om arbejder i eksisterende lejligheder Strunge Jensen A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I sags nr 05.143 vor ref IBS side 1/7 dato 13-10-2006 Andelsboligforeningen Solbjerg - Tagboliger Arbejder

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere