Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center"

Transkript

1 18 JUNI Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne Fokus på nyhedsbreve og gåhjemmøder. 12 Ejendomsservice Call Center Dan-Ejendomme as har øget serviceniveauet i Ejendomsservice ved at indføre et Call Center med døgnservice. TEMA: Når du bor til leje i nybyggeri

2 Det skulle være så godt Det skulle være så godt: En ny bolig i et spændende udlejningsbyggeri med et splinternyt, moderne køkken og badeværelse, flotte, nye parketgulve og hvide vægge. Men efter indflytningen var virkeligheden en anden: Utætte vandrør, manglende lister og karme, ridser i bordpladen, vinduer, der binder og en revne fra loft til gulv bag tapetet i stuen. Mange gange går det desværre for stærkt der konstateres alt for mange fejl. Der er ofte tale om decideret sjusk eller sagt lidt pænere: Manglende koordinering i byggefasen. Slutbrugeren ejeren, lejeren, andelshaveren kommer i klemme, bliver frustreret og skuffet. Oftest er det ikke mangler, der er kritiske man kan bo i lejligheden, og installationerne virker men uanset hvad, så er der købt en vare, som skal være i orden, og det er den ikke. De fleste kan acceptere, at der er fejl og mangler af æstetisk karakter, når bare man ved, hvordan man får gjort opmærksom på manglerne, hvornår disse vil blive udbedret og ikke mindst, at udbedringerne af manglerne finder sted i overensstemmelse med denne tilbagemelding. Ansvaret for at udbedre fejl og mangler ligger naturligvis hos den, der ikke har leveret varen, det vil sige entreprenøren. Men da brugeren normalt ikke kan stille krav direkte til entreprenøren, kan kommandovejene være komplicerede. Det er vigtigt, at der i forbindelse med et byggeris færdiggørelse indgås aftaler mellem bygherren og entreprenøren om fremgangsmåden ved mangeludbedring, og at de aftaler, der er indgået, kommunikeres til brugeren, så ingen er i tvivl om forretningsgangen, eller hvem der har ansvar for at følge op på processen. Dan-Ejendomme as rolle som administrator af ejendommen er forskellig fra sag til sag. Vi vil naturligvis gerne hjælpe brugerne, men det er ikke altid, vi har mulighed for at gøre noget fx hvis vi ikke er en del af den mangeludbedringsorganisation, som bygherren har aftalt med entreprenøren. I dette nummer af Lejepladsen vil vi bl.a. sætte fokus på fejl og mangler i nybyggeri, forsøge at forklare, hvor ansvaret ligger og hvorfor. Vi vil også sætte fokus på de problemstillinger, der er knyttet til udbedring af fejl og mangler. God læselyst. Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Kontaktpersoner Almene boliger Iben Koch, Andelsboligforeninger Per Holm, Butikscentre Eva Handest Høyer, Bygherrerådgivning Erik W. Bundesen, Erhvervsudlejning og -ejendomme Claus Krag, Ejendomsservice Lars Olaf Larsen, Ejerforeninger Per Holm, Investeringsejendomme Henrik Dahl Jeppesen, Kollegie- og ungdomsboliger Iben Koch, OPP/OPS Lars Olaf Larsen, Projektsalg og -udlejning Claus Krag, Lejepladsen udsendes til lejere i private boligejendomme administreret af Dan-Ejendomme as. Lejepladsen udgives af Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup, (tlf.), (fax) / Dan-Ejendomme as, Saralyst Allé 53, 8270 Højbjerg, Ansvarshavende redaktør: Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør. Redaktionsudvalg: Claus Krag, afdelingsdirektør; René Larsen, kundechef, cand.mag.; Peter Jørgensen, cand.jur.; Kristine M. Grundsøe, cand.jur.; Erik W. Bundesen, afdelingschef; Sandra Eskildsen, kommunikationsmedarbejder, cand.mag. Fotos: Mikal Schlosser, Carsten Andersen, istock, Colourbox, Steffen Roland og egne. Layout og produktion: meyer & bukdahl as. Tryk: Printdivision. Oplag: stk. Eftertryk kun ifølge aftale og med kildeangivelse.

3 TEMA: Når du bor til leje i nybyggeri Dan-Ejendomme as administrerer en række nyopførte udlejningsbyggerier. Mange beboere oplever desværre, at der er fejl og mangler, når de flytter ind i en helt nyopført udlejningsejendom, og at det kan være svært at få manglerne udbedret, selv om de er blevet påtalt. Nogle gange kan det endda være svært at få en tilbagemelding på, om manglerne overhovedet er blevet anerkendt som mangler. AF KUNDECHEF RENÉ LARSEN Vi har stor forståelse for den frustrerende situation, som beboerne står i, og vi gør, hvad vi kan for at hjælpe. Mange beboere lader forståeligt nok deres frustration gå ud over os, og ikke mindst vores viceværter er ofte i skudlinjen. Det er jo os, beboerne ser i hverdagen, og derfor kan det være vanskeligt at forstå, at vores muligheder for at hjælpe er meget små og som regel begrænset til at bringe klagerne videre, fortæller Erik W. Bundesen, afdelingschef for Teknik i Dan-Ejendomme as. Men som administrator har vi desværre ikke mulighed for at gå ind og foretage udbedring af de mangler, som beboerne peger på. Det skyldes de lidt komplicerede juridiske forhold i nybyggeri. Hvordan er processen ved nyopførelse af boliger? Mens et byggeri er under opførelse, er det formelt ikke udlejeren, der ejer byggeriet. Først når byggeriet er færdigt, får udlejeren overdraget byggeriet. Det sker ved en såkaldt overdragelsesforretning, hvor den entreprenør, som ejeren (= udlejeren) har skrevet kontrakt med om at stå for opførelsen, overdrager byggeriet til ejeren. Indtil da er det entreprenøren, der formelt er ejer af byggeriet, fortsætter Erik W. Bundesen. Ofte er det ikke engang ejeren, men et udviklingsselskab en såkaldt developer der har indgået kontrakt med entreprenøren, og som formelt overdrager byggeriet til ejeren. Ejeren eller developeren alt efter konstruktionen har 3

4 De fejl og mangler, som konstateres ved afleveringsforretningen eller efterfølg ende, skal udbedres af den entreprenør, der har opført byggeriet. Andre må ikke gå ind og blande sig i udbedringen. Det er ligesom, når man har købt en defekt bil. Her er man nødt til at gå til den forhandler, man har købt bilen af. Erik W. Bundesen, afdelingschef for Teknik, Dan-Ejendomme as som regel også indgået aftale med en byggeteknisk rådgiver, der fører tilsyn med byggeprocessen, og som efterfølgende på ejerens vegne skal følge op på udbedringen af fejl og mangler. Ved afleveringsforretningen gennemgås byggeriet for fejl og mangler, og der udarbejdes en overdragelsesprotokol, hvor manglerne er beskrevet og med aftale om, hvordan og hvornår de skal udbedres. Endvidere får de nye beboere udleveret en mangelliste, hvor de kan anføre de fejl og mangler, som de konstaterer i deres nye bolig. Entreprenøren får alle mangellister, og han skal så i samarbejde med den tekniske rådgiver gennemføre mangeludbedringen i henhold til lister ne, påpeger Erik W. Bundesen. Et år efter byggeriets aflevering afholdes en såkaldt 1-års-gennemgang. Her gennemgås byggeriet igen, og der udleveres nye mangellister til beboerne. Ved 1-års-gennemgangen følges der op på eventuelle udeståender i forbindelse med fejl og mangler, der blev konstateret ved afleveringen, ligesom der er mulig hed for at påpege nye fejl og mangler, som måtte være opstået efter afleveringen. Endelig afholdes der fem år efter afleveringen en 5-års-gennemgang, som skal sikre, at der også bliver taget hånd om fejl og mangler, der først har kunnet konstateres lang tid efter afleveringen af byggeriet. Hvem gør hvad i forbindelse med mangeludbedringen? De fejl og mangler, som konstateres ved afleveringsforretningen eller efterfølg ende, skal udbedres af den entreprenør, der har opført byggeriet. Andre må ikke gå ind og blande sig i udbedringen. Det er ligesom, når man har købt en defekt bil. Her er man nødt til at gå til den forhandler, man har købt bilen af. Man kan ikke gå hen til en anden forhandler, heller ikke selv om han forhandler samme bilmærke. Begynder andre at reparere på bilen, bortfalder garantien, og det bliver i stedet den nye forhandler, som kommer til at hæfte for eventuelle fejl, fastslår Erik W. Bundesen. Som regel er det den tekniske rådgiver, som ejeren har tilknyttet sagen, der på ejerens vegne står for kommunikationen med beboere og entreprenør om mangeludbedringen det vil sige aftaler, hvad der skal laves, hvornår beboerne skal være hjemme for at lukke op for håndværkerne, og som efterfølg ende modtager klager osv. osv. Sådan foregår det desværre sjældent i praksis. Derfor forsøger vi som regel at varetage denne kommunikation med ejendommens beboere. Hvad er det, der typisk går galt? Årsagerne kan være mange, men en af de væsentligste er nok, at entreprenøren alt for ofte ikke prioriterer mangeludbedringen tilstrækkeligt højt. Den bliver derfor lidt af en slagmark mellem entreprenør, ejer, rådgiver og beboere. De håndværkere/underleverandører, som entreprenøren anvendte ved opførelsen, er sat på nye opgaver, så det er ofte helt nye folk, der slet ikke kender byggeriet, som bliver sat til at udbedre manglerne. Er de nye folk ikke blevet korrekt instrueret om mangeludbedringen hvordan hver fejl skal udbedres så bliv er mangeludbedringen i sig selv en ny mangel, som efterfølgende skal udbedres. De nye folk er også tit optaget af andre opgaver, så mangeludbedringen udføres, når de har tid, alt sammen til både ejerens og beboernes store irritation, fastslår Erik W. Bundesen. 4

5 En anden årsag til at en mangeludbedring kan løbe helt af sporet, er kommunikation eller rettere mangel på samme. Alt for ofte får beboerne ingen tilbagemelding på deres mangellister. Det vil sige, at de ikke ved, hvilke af de ting, de har peget på, der bliver anerkendt som en mangel af rådgiver og entreprenør. Og ofte får beboerne ikke ordentligt besked om, hvornår manglerne bliver udbedret. Pludselig står håndværkerne uden for døren helt uvarslet og vil ind og udbedre mangler. Eller værre: Håndværkerne har oplyst et tidspunkt, hvor de vil komme, og så bliver de væk uden at aflyse. Og beboerne har måske taget fri fra arbejde for at være hjemme, så de selv kan følge udbedringen på tæt hold. Er det sket et par gange, er beboernes tålmodighed forståeligt nok ved at være udtømt, fortæller afdelingschefen. Alle har vel efterhånden læst eller hørt historier om mangler i nybyggeri, som ikke bliver udbedret eller bliver udbedret forkert, og frustrationerne hos beboerne kan ofte være meget store, når først en mangeludbedring løber af sporet. Hvad er Dan-Ejendomme as og viceværtens opgave? Dan-Ejendomme as og viceværten skal drive ejendommen i dagligdagen, men under forudsætning af, at ejendommen er afleveret i fejlfri stand. Ejendommens administrator har intet med mangeludbedringen at gøre. Først når der opstår slid eller skader, der ikke kan henføres til opførelsen, bliver det administrators opgave at stå for den løbende udbedring. Men vi gør naturligvis vores bedste for at skubbe på og bistå udlejer og lejerne med at få tingene løst. Mange beboere lader naturligt nok deres vrede over en langsommelig eller forkert mangeludbedring gå ud over vice værten eller ejendommens øvrige kontaktpersoner. Det er jo dem, de taler med i dagligdagen, og som i øvrigt står for pasningen af ejendommen i hverdagen. Det er sådan set også okay. Men det er vigtigt at forstå, at det ikke er dem, der har ansvaret for mangeludbedringen i forbindelse med byggeriets opførelse. Her er det entreprenøren og den byggetekniske rådgiver, der står for opgaven. Går vi som administrator ind og foretager udbedringer, bliver det desværre os, der pludselig står med ansvaret for byggeriet på de områder, hvor vi har blandet os. Ud over at det kan komplicere og forsinke processen yderligere, så løber vi faktisk en betydelig økonomisk risiko, som vi ikke ønsker at påtage os, fortæller Erik W. Bundesen. Naturligvis forsøger vi at hjælpe på anden måde. Bl.a. koordinerer vi indsamlingen af mangellister det er ofte 5

6 Alt for ofte får beboerne ingen tilbagemelding på deres mangellister, det vil sige, at de ved ikke, hvilke af de ting, de har peget på, der bliver anerkendt som en mangel af rådgiver og entreprenør. nemmere for beboerne at aflevere dem til viceværten end at skulle sende dem til den tekniske rådgiver og bistår med informationen om de konkrete udbedringer. Her er det ofte viceværten eller ejendommes projektleder, der kontakter de enkelte beboere. Vi bringer naturligvis også løbende de klager videre, som vi måtte få om mangeludbedringen. Som administrator er vi nemlig også meget interesserede i, at mangeludbedringen forløber så glat som muligt. Er der problemer med mangeludbedringen, så giver det helt naturligt en sur stemning i ejendommen, som ikke kan undgå at smitte af på os, selv om vi ikke er part i sagen. Så jo før mangeludbedringerne er på plads, jo bedre også set fra vores synspunkt, slutter Erik W. Bundesen. Hvem er hvem, og hvad er hvad! Bygherren er normalt ejeren af ejendommen, det vil sige den, der ender med at eje bygningerne, når projektet er færdigt. Developeren er et udviklingsselskab, som i nogle konstruktioner optræder som bygherre, det vil sige opfører bygningerne for herefter at sælge dem videre i færdig form. Entreprenøren er den håndværkervirksomhed, som bygherren skriver kontrakt med om byggeriets opførelse. Entreprenøren har ofte aftaler med underleverandører, det vil sige mindre håndværkervirksomheder, som leverer dele af byggeriet, fx tømrerarbejde, vvs-arbejde, malerarbejde osv. Den byggetekniske rådgiver er det arkitekt- eller ingeniørfirma, som bygherren skriver kontrakt med om at føre tilsyn med byggeriet og afleveringen. Afleveringsforretningen er den gennemgang af det færdige byggeri, som entreprenør og byggeteknisk rådgiver foretager i forbindelse med, at byggeriet formelt overdrages fra entreprenøren til bygherren. Der udarbejdes en afleveringsprotokol, hvor konstaterede fejl og mangler noteres. 1-års-gennemgangen er den gennemgang af byggeriet, som entreprenør, bygherre og byggeteknisk rådgiver foretager et år efter afleveringen af byggeriet for dels at følge op på mangeludbedringen i forlængelse af afleveringsforretningen, dels for at få noteret og gennemgået yderligere fejl og mangler, som ikke kunne konstateres ved afleveringsforretningen. 5-års-gennemgangen er den gennemgang af byggeriet, som entreprenør, bygherre og byggeteknisk rådgiver foretager fem år efter afleveringen af byggeriet for at få noteret og gennemgået eventuelle fejl og mangler, som først har kunnet konstateres mere end et år efter afleveringen af byggeriet. Administratoren er det selskab, som efter afleveringen står for driften af det færdige byggeri, under forudsætning af at alle fejl og mangler er udbedret/er under udbedring. Projektlederen er den byggetekniske medarbejder, som Dan- Ejendomme as har tilknyttet ejendommen. Projektlederen fører tilsyn med den daglige drift, herunder løsningen af viceværtopgaverne, samt planlægger vedligeholdelsen af ejendommen dog ikke den del, der knytter sig til mangeludbedringen. Mangellisterne er de lister, som udleveres til beboerne i forbindelse med indflytning, 1-års- og 5-års-gennemgang. 6

7 Når udlejer kræver adgang til lejemålet hvilke regler gælder? Udlejer har til tider brug for at få adgang til et lejemål. Årsagerne kan være mange, ligesom tidshorisont en kan variere. Nogle gange har udlejer brug for at komme ind i et lejemål med det samme, mens det i andre tilfælde godt kan vente. AF KUNDEANSVARLIG, CAND.JUR. PETER E. JØRGENSEN For at udlejer ikke skal have mulighed for at komme brasende på et hvilket som helst tidspunkt, har man i lejeloven nøje fastsat regler for udlejers adgangsmulighed. Dem vil vi beskrive nærmere her. Hvornår kan udlejer skaffe sig adgang? Udgangspunktet i lejeloven er, at udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, jf. lejelovens 54. Et eksempel på, hvad der nærmere forstås ved når forholdene kræver det, er, hvis lejeren eller dennes husstand er bortrejst, og der foreligger en tvingende grund, fx oversvømmelse, ildebrand eller anden skade, der kræver udlejers adgang for at afværge yderligere skade i lejemålet og ejendommen. Udlejer kan ligeledes kræve adgang, når der skal foretages arbejder i det lejede. Fx hvis udlejer skal opsætte radiatorer, vandmålere mv. i lejemålet. I det tilfælde er der ikke tale om en direkte tvingende grund, men om at udlejer har brug for adgang af andre årsager. Endnu et eksempel er det tilfælde, hvor udlejer har brug for adgang som følge af en modernisering i et lejemål over eller under det lejemål, der ønskes adgang til. Det kan fx være tilfældet, hvor der skal tilsluttes afløb og andre installationer i forbindelse med en køkkeneller en badeværelsesmodernisering. Udlejer skal varsle adgang til lejemålet For at udlejer ikke kan komme brasende, som han vil, er det et krav, at udlejer varsler sin ankomst. Det betyder, at udlejer, før han kan få lov til at komme ind i det ønskede lejemål, skal underrette lejeren herom. Er det en almindelig besigtigelse (fx varmeaflæsning), har lejer krav på et varsel på 1-2 uger. Byggearbejder Hvis der skal udføres byggearbejder, er reglerne anderledes. I lejelovens 55 står der, at udlejer med 6 ugers varsel kan iværksætte arbejder i lejligheden, hvis udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Er der derimod tale om væsentlige, større arbejder, har lejer krav på et længere varsel. Fristen for udlejer er i dette tilfælde 3 måneder. Om udlejers varsel skal være 6 uger eller 3 måneder er en konkret vurdering fra sag til sag. Det er dog sikkert, at jo mere generende udlejers arbejde er, jo længere varsel skal lejer have til at indrette sig. Er der derimod tale om uopsættelige reparationer i det lejede som fx et sprængt vandrør eller en utæt radiator, kan udlejer altid uden varsel skaffe sig adgang til lejemålet. Kan lejer nægte udlejer adgang? Hvis udlejer har opfyldt lejelovens regler om at få adgang til lejemålet, kan lejer ikke nægte at lukke udlejer ind i lejemålet for at udføre det pågældende arbejde. Hvis lejer alligevel nægter, kan udlejer skaffe sig adgang med fogedens hjælp og efterfølgende ophæve lejemålet, jf. leje lovens 93, stk. 1, litra c. Lejer kan således ikke læne sig tilbage uden at foretage sig noget, da der er en risiko for at miste lejemålet. 7

8 Klimaet i et ejendomsperspektiv..! Klimaforandringer er en realitet. Drivhuseffekt, global opvarmning, CO 2 -udslip lige meget hvad vi kalder det, er det et problem, der ikke forsvinder, medmindre vi gør noget ved det. Derfor er der også øget fokus på problematikken blandt politikerne nationalt og globalt, hos virksomheder og i de enkelte hjem. AF KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER SANDRA ESKILDSEN I Nordeuropa bliver ca. 40%* af det samlede energiforbrug brugt til opvarmning og ventilation af vores boliger, og der ligger derfor her et kæmpe potentiale for energibesparelser besparelser, der kan medvirke til at begrænse CO 2 -udslippet, spare penge og forbedre boligkvaliteten, fortæller afdelingschef for Teknik, Erik W. Bundesen, Dan-Ejendomme as. Stort potentiale i ældre boliger Når vi taler energibesparelser i ejendomme, bliver vi nødt til at skelne mellem ældre og nye ejendomme. Der er ingen tvivl om, at der allerede i dag stilles skærpede krav til nybyggeri om en reduceret CO 2 -belastning. Derfor er muligheden for de store besparelser, når byggeriet først står færdigt, ikke så stor. Det er noget andet, når vi ser samlet på boligmassen i Danmark. Langt de fleste af vores ejendomme er opført før 1975, og dengang havde man ikke den samme viden eller de samme teknologiske muligheder, som man har i dag. Derfor er der et stort potentiale for energibesparelser i den eksisterende såkaldte ældre boligmasse, fastslår Erik W. Bundesen. Hvad gør vi i dag? Som ejendomsadministrator har vi ansvaret for driften og den løbende vedligeholdelse af ejendommen. Derfor har vi også ansvaret og muligheden for i samråd med ejendommens ejere at iværksætte energibesparelser, hvor det kan lade sig gøre. Vi tager desuden hånd om ejendommens samlede energistyring. Vi tager ansvaret alvorligt og søger altid energimæssigt at optimere de bygningsdele, vi er i berøring med, når muligheden er der. Vi prioriterer at anvende de bedste materialer på markedet og tager desuden hensyn til energiforbrug og de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger det er jo det, der betaler sig, siger afdelingschef Erik W. Bundesen og fortsætter: Vi bliver ofte nødt til at tænke i alternative baner, da vi er underlagt de gældende rammer for ejendommen. Vi kan trods alt ikke nedrive og bygge huset på ny. Desuden er der det økonomiske aspekt det skal jo være rentabelt på både kort og lang sigt for både lejerne og ejerne. Energiforbedrende tiltag på eksisterende ejendomme kan fx være: Bedre isolering af klimaskærmen efterisolering af eksisterende bygningsdele som facader og tag eller udskiftning af vinduer kan give både energibesparelser og bedre indeklima i boligen. Vi tager ansvaret alvorligt og søger altid energimæssigt at optimere de bygningsdele, vi er i berøring med, når muligheden er der. Vi prioriterer at anvende de bedste materialer på markedet og tager desuden hensyn til energiforbrug og de løbende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger det er jo det, der betaler sig. Erik W. Bundesen, afdelingschef for Teknik, Dan-Ejendomme as 8 * Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut

9 Fakta Regeringen indgik i februar 2008 en omfattende energiaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre og Ny Alliance. Forbedrede opvarmningsanlæg fx udskiftning af ældre opvarmningsanlæg på olie/damp til moderne fjernvarmeanlæg. Elbesparelser der kan spares mange penge ved elbesparende lyskilder, nye cirkulationspumper, ventilatorer med høj effektivitet mv. Desuden kan der spares ved at udskifte gamle hårde hvidevarer med højt energiforbrug til nye med lavt energiforbrug. Vandbesparelser fx udskiftning til toiletter med lavt vandforbrug eller anvendelse af gråt spildevand. Det gælder om at tænke energibesparelser ind så hurtigt som muligt, fx når vi gennemfører et renoveringsprojekt. Det er ofte en rationel måde at få lov til at energiforbedre en given bygningsdel. Det lange, seje træk Det er vores vurdering, at det er de lange træk, der giver vedvarende besparelser, men vi er samtidig meget opmærksomme på de små ting og detaljer, som samlet kan have betydning for ejendommens energiforbrug, siger Erik W. Bundesen og slutter: Vi holder et vågent øje med den enkelte ejendoms energiforbrug og tænker besparelser ind ved hver en given lejlighed. Men vi har også brug for, at lejerne hjælper, for en stor del af en ejendoms energiforbrug sker trods alt inde i de enkelte lejemål. Vi har alle et ansvar, når det kommer til vores klima, og derfor må vi løfte i flok. Hovedpunkterne i den aftale er: Vedvarende energi skal dække 20% af Danmarks energiforbrug i Energiselskaberne skal årligt spare 5.4 PJ* fra 2010 (dette er i dag 3 PJ). Der afsættes 20 mio. kr./år til kampagner om energibesparelser i bygninger. Der afsættes 10 mio. kr./år til etablering af videncenter for energibesparelser i bygninger. Senest den 1. marts 2009 er der udarbejdet ny strategi for reduktion af energiforbruget i eksisterende bygninger. * Petajoule Kilde: Klima- og Energiministeriet (www.kemin.dk) Fakta CO 2 -koncentrationen er ifølge FN s klimapanel (IPCC) den vigtigste faktor for klimaforandringer. Problemet med drivhusgasser er netop, at der bliver produceret langt flere, end naturen naturligt kan optage. 9

10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne Vi har et stort ønske om at udvikle og forbedre vores kommunikation med de mange beboerrepræsentationer, der er valgt til at varetage lejernes interesser på de enkelte ejendomme. AF KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER SANDRA ESKILDSEN Beboerrepræsentationerne er et vigtigt talerør for beboerne, og vi er meget interesserede i at have en god dialog om ejendommene og arbejdet med at administrere, passe og vedligeholde dem. Derfor introducerede vi i foråret 2006 et nyhedsbrev til beboerrepræsentationer. Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange om året. Det bliver sendt i papirform til alle eller pr. mail til dem, der ønsker det. Vi vil gerne hjælpe Formålet med nyhedsbrevet er at informere beboerrepræsentationerne om de Postkasseanlæg i alle etageejendomme inden 1. januar 2010 I 2004 blev der vedtaget en ny lov om postvirksomhed og postbefordring. Loven betyder, at alle etageejendomme, der har en byggetilladelse fra før den 1. januar 1974, skal forsynes med et brevkasseanlæg. Det skal ske inden den 1. januar AF INDKØBSCHEF/GRUPPELEDER NIELS KOEFOED I praksis betyder det, at postkasser ifølge loven opsættes i ejendommens stueetage i nærheden af indgangsdøren i samtlige opgange. Det kan i mange tilfælde være kompliceret at etablere et postkasseanlæg i nærheden af indgangsdørene og fortsat overholde bygningsreglementets krav til fri bredde for fælles adgangsveje. Derfor vil anlægget i nogle tilfælde få en alternativ placering. Hvad betyder det for dig? Hvis du er lejer i en ejendom, som vi administrerer, og der allerede er et brevkasseanlæg, har loven ingen betydning for dig. Du skal hente din post som normalt. 10

11 Fokus på vores kommunikation Det er vigtigt, at vores kommunikation lever op til vores krav om kvalitet, en høj servicegrad og åbenhed. Derfor lægger vi et stort arbejde i at forbedre vores kommunikation, herunder alle de breve, vi sender til beboerrepræsentationer og beboere. Vi vil derfor gerne i dialog med modtagerne for at høre, om vores breve er forståelige om de virker. Lovgivningen sætter nemlig store krav til indholdet, og derfor er det en udfordring at formulere dem, så de samtidig er forståelige for modtagerne. I forbindelse med gåhjemmødet i november 2007 introducerede vi derfor ideen om et panel af beboerrepræsentanter, der skal hjælpe os med at forbedre vores breve. Kort fortalt skal panelet gennemgå de standardbreve, vi har, og komme med forslag og gode ideer til, hvordan de kan gøres bedre og lettere at forstå, siger cand.jur. Pernille Husen og slutter: Der blev taget godt imod ideen, og flere viste interesse for at deltage. Vi er lige nu godt i gang med forberedelserne og regner med at kunne søsætte projektet efter sommerferien. mange regler og procedurer, der har betydning for arbejdet i en beboerrepræsentation. Vi prøver på den måde at hjælpe og gøre arbejdet lettere for beboerrepræsentanterne. Det er til gavn for både os og dem, fortæller cand.jur. Pernille Husen. Et emne i nyhedsbrevene har fx været frister. Over to nyhedsbreve har vi gennemgået de regler, der regulerer de mange forskellige frister, der er. Vi har især rettet fokus mod varsling af lejeforhøjelser og beboerrepræsentationens ret til at gøre indsigelse mod lejeforhøjelser på alle lejeres vegne. Men nyhedsbreve alene er ikke nok, så derfor inviterede vi i november 2007 til gåhjemmøde på vores kontor i Hellerup. Det var vigtigt for os, at beboerrepræsenta tionerne følte, indholdet var relevant, så derfor bad vi dem om at sætte dags ordenen. Vi oplevede mange positive tilbagemeldinger på initiativet og på indholdet, og det var vi meget glade for. Fakta Vi planlægger at afholde flere gåhjemmøder både på vores hovedkontor i Hellerup og på vores regionskontor i Århus. Efter mødet sendte vi referat af mødet til alle beboerrepræsentationerne, så også de, der ikke kunne deltage, fik glæde af indholdet, slutter Pernille Husen. Hvis du derimod er lejer i en ejendom, der er opført med en byggetilladelse fra før den 1. januar 1974, og der ikke allerede er et brevkasseanlæg, vil du opleve, at der bliver sat postkasser op inden udgangen af Rent praktisk betyder det, at du ikke længere vil få din post mv. ind ad brevsprækken i døren til din lejlighed, men skal tage den med fra brevkasseanlægget, når du kommer ind ad indgangsdøren til ejendommen. Vi går i gang nu Sandsynligvis er projektlederen og viceværten allerede nu i gang med at planlægge arbejdet med opsætningen, og anlægget bliver derfor muligvis allerede sat op i år. Vi anbefaler nemlig, at postkasseanlæggene i alle de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre, bliver sat op hurtigst muligt. Det gør vi for at undgå flaskehalsproblemer samt eventuelle prisstigninger fra leverandørerne, jo tættere på deadline vi kommer. Hvem skal betale? Brevkasseanlæggene bliver opsat på baggrund af et lovkrav, og da der er tale om etablering af en facilitet, der ikke fandtes på ejendommen tidligere, er der tale om en 100% forbedringsopgave. Det betyder, at det er dig som lejer, der skal være med til at finansiere anlægget. Det sker gennem en varig lejeforhøjelse. Du kan dog forvente, at lejeforhøjelsen kun modsvarer en etableringsomkostning på ca kr. ekskl. moms pr. afleveringssted (2008-priser). Det betyder alt andet lige, at lejeforhøjelsen i de fleste tilfælde vil være meget lille. Har du spørgsmål? Hvis du har yderligere spørgsmål til emnet eller ønsker at vide mere om ejendommens konkrete planer for opsætning af brevkasseanlæg, er du velkommen til at kontakte os. 11

12 Ejendomsservice hotline Ejendomsservice Call Center fordeler nu opkald og opgaver AF KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER SANDRA ESKILDSEN Call Centret har nu fungeret i mere end tre måneder, og vi ser en større og større interesse for at bruge vores service nummer. Lars Olaf Larsen, afdelingschef for Ejendomsservice, Dan-Ejendomme as Dan-Ejendomme as administrerer på vegne af investorer, boligforeninger mv. cirka enheder fordelt på cirka ejendomme i Danmark. På cirka 100 af disse ejendomme leverer vi ejendomsservice via vores servicevogne. Der er typisk tale om de ejendomme, der er for små til en fast vicevært. De ejendomme, der betjenes af Dan- Ejendomme as Ejendomsservice, er nu tilknyttet Call Centret, der servicerer lejerne på de pågældende ejendomme. Alle opgaver og opkald til vores servicemedarbejdere, bliver via Call Centret fordelt til de medarbejdere, der skal løse opgaven. Ønske om et højere serviceniveau Vi har igangsat dette tiltag for at forbedre servicen og for at sikre, at det altid er muligt at komme i kontakt med Ejendomsservice. Viceværterne får på denne måde også mere tid til at passe ejendommene. Samtidig vil alle, der henvender sig til Ejendomsservice, altid få en medarbejder i røret, der kan hjælpe, udtaler afdelingschef Lars Olaf Larsen. Call Centret vil være bemandet i Dan- Ejendomme as telefontid, det vil sige mandag-torsdag, kl og fredag, kl Uden for almindelig telefontid vil opkaldene blive viderestillet til vores vagtnummer. Det er også muligt at sende en mail til Denne mailboks bliver løbende gennemgået, og mails bliver videresendt til de relevante servicemedarbejdere. Hvordan er det gået? Call Centret har nu fungeret i mere end tre måneder, og vi ser en større og større interesse for at bruge vores service nummer, ligesom ordningen er modtaget positivt fra servicemedarbejderne. De oplever, at deres hverdag er blevet lettere, og at de får mere tid til at udføre de konkrete viceværtopgaver, udtaler Lars Olaf Larsen og slutter: De oplever samtidig, at de får et bedre overblik over de henvendelser, de får fra beboerne. Så her få måneder efter opstart kan vi konkludere, at det ser lovende ud. 12

13 NYT JOB VIL DU ARBEJDE SAMMEN MED DE BEDSTE I BRANCHEN? Alt, hvad vi gør, handler om ejendomme. Lige nu søger vi ejendomsadministratorer til at hjælpe os med at holde styr på mere end ejendomme i Danmark. JOBBET Du får ansvaret for dine egne ejendomme fordelt på primært erhvervsejendomme eller boligudlejningsejendomme. Du står for alle typer af opgaver i forbindelse med ejendomsadministration fra lejeren skal have lavet lejekontrakten til regnskaberne, varsling af lejeændringer, og daglig kontakt (oftest telefonisk) til vores lejere, kunder, teknikere og viceværter. Jobbet er alsidigt, og du kommer ikke til at kede dig. KVALIFIKATIONER Hvis du allerede er ejendomsadministrator, ved du, at du skal være god til tal, og da vi er i front med de nyeste it-arbejdsværktøjer, skal du også kunne se gevinsten ved at bruge dem. Kender du ikke til faget i forvejen, har du måske en videregående uddannelse som cand.merc. eller lignende, men det er ikke en forudsætning, bare du er god til tal, mennesker og it. Er du udadvendt, positiv og parat til at tage ansvar, vil du trives hos os. Du kan tale med alle slags mennesker og kan lide at give en god service. Vi har travlt, så det er vigtigt, at du kan træffe en beslutning og holde styr på alle de løse ender. VI TILBYDER ET JOB Hvor du får udfordringer, men også hjælp til at tackle dem. Hvor du hele tiden lærer nyt, og ikke to dage er ens. Hvor der er råderum og muligheder for den enkelte. Hvor vi deler viden, og arbejdsklimaet er i top. Du har et liv ved siden af, og vi giver dig mulighed for at få det til at hænge sammen med dit arbejdsliv. Vi har flekstid og ferie fridage. Samtidig passer vi på dig med en attraktiv sundheds- og pensionsordning. HVIS DU VIL VIDE MERE Vi vil meget gerne fortælle dig mere. Ring til afdelingsdirektør Claus Krag på tlf , eller mail til MAIL DIN ANSØGNING Mail din ansøgning til og vedhæft dit CV samt eventuelle eksamenspapirer/udtalelser snarest muligt. Arbejdet er selvstændigt, men vi arbejder tæt sammen i teams, hvor vi hjælper hinanden. Derfor er det vigtigt, at du har et godt humør og er en god og hjælpsom kollega. Akutnummer uden for normal åbningstid NB! Hvis der opstår en akutskade på ejendommen eller i lejemålet uden for viceværtens træffetid eller uden for Dan- Ejendomme as normale kontortid, kan akutnummeret benyttes. En akutskade er: En skade, der ikke kan afvente en udbedring. En skade, hvor der er fare for beboernes eller naboernes sikkerhed. En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres her og nu. Servicemedarbejderen, der besvarer opkaldet, kan ikke svare på henvendelser om husleje, varmeregnskab eller andet. Det er kun ved akutte skader og i nødsituationer, at nummeret skal benyttes. 13

14 Kort nyt Velkommen til... Finanssektorens Pensionskasse Pr. 1. april 2008 overtog Dan-Ejendomme as administration en af Finanssektorens Pensionskasses ejendomsportefølje. Finanssektorens Pensionskasse (FSP Pension) har i dag en ejendomsportefølje på cirka 30 ejendomme, som bl.a. består af ca boliglejemål og ca. 40 erhvervslejemål fordelt over hele Danmark. Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger I januar 2008 overtog Dan-Ejendomme as administrationen af 23 ejendomme. Ejendommene ejes af de to pensionskasser Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. Nordkranen A/S I foråret skrev vi kontrakt med Nordkranen A/S om administration af en udlejningsejendom med 110 lejligheder og en ejerlejlighedsforening, ligesom vi også skal stå for ejendomsservice på ejendommen. Nordkranen A/S er en developervirksomhed, der beskæftiger sig med udvikling og opførelse af både erhvervsejendomme og boligbyggerier fortrinsvis i Storkøbenhavn. Personalenyt Claus Krag er ny afdelingsdirektør Cand.oecon. Claus Krag, 39 år, er pr. 1. maj 2008 udnævnt til afdelingsdirektør med ansvar for forretningsområdet Forvaltning, der varetager administration, indstilling og udlejning af både udlejningsboliger og erhvervslejemål. Claus Krag har siden 1. januar 2008 været ansat som boligchef i Dan-Ejendomme as og har tidligere været ansat som økonomichef i Boligselskabet Midtvest, direktør i Kollegieboligselskabet, filialchef i Sparbank A/S (Spanien) og senest som salgschef i ArkitektGruppen. Niels Koefoed er udnævnt til gruppeleder i Teknik, Gruppe B Niels Koefoed blev i februar 2008 udnævnt til gruppeleder i Teknik, Gruppe B. Niels Koefoed har siden 2005 været ansat som projektleder i Dan-Ejendomme as og blev i foråret 2007 udnævnt til indkøbschef. Niels Koefoed fungerer stadig som indkøbschef sideløbende med stillingen som gruppeleder. Det er mit ønske at styrke vores organisation, så vi kan yde en optimal service over for alle lejerne i ejendomme, vi administrerer nu og i fremtiden. Der bliver stillet stadig større krav til den professionelle administrator, men vi har ressourcerne og kompetencerne til at løfte også denne opgave. Claus Krag, afdelingsdirektør, Dan-Ejendomme as Henrik Lind Hansen er udnævnt til gruppeleder i Forvaltning, Gruppe A Henrik Lind Hansen er pr. 1. maj 2008 udnævnt til gruppeleder i Forvaltning, Gruppe A. Henrik Lind Hansen er uddannet HA (jur.) og har været i Dan-Ejendomme as siden marts Lars Hay Schmidt er udnævnt til gruppeleder i Teknik, Gruppe C Lars Hay Schmidt er pr. 1. februar 2008 udnævnt til gruppeleder i Teknik, Gruppe C. Lars Hay Schmidt har siden 1. maj 2005 været ansat som projektleder i Dan-Ejendomme as. 14

15 Spørgehjørnet AF CAND.JUR. PERNILLE HUSEN Nybyggerier FLYT IND I DAG send dit spørgsmål til Tinghaven, Søborg PKA A/S har med Jönsson Gruppen som totalentreprenør og Dan-Ejendomme as som bygherrerådgiver opført 82 lejeboliger på m 2. Hver lejlighed har altan og er udstyret med alle hårde hvidevarer, skabe og diverse moderne tekniske installationer. Der er tænkt på gode parkeringsforhold til både biler og cykler samt pulterrum i kælder. Tinghaven ligger på Tinghøjvej, som er centralt placeret i Søborg tæt ved Buddinge Center, Buddinge Skole, Gladsaxe Gymnasium og Søborg Hovedgade. Der er gode transportforhold til ejendommen. Den 1. april 2008 var der indflytning i etape 1, og resten af lejlighederne stod klar den 1. juni Se mere på hvor du også kan læse, hvornår vi afholder åbent hus. Søparken, Måløv Det er stadig muligt at sikre sig en af de skønne lejeboliger ved Søndergård Sø i Måløv. Hvis du vil vide mere, så gå ind på Revyhaven, Frederiksberg Dan-Ejendomme as står for salg og udlejning af PensionDanmarks nyeste nybyggeri, Revyhaven, på Frederiksberg tæt på Metroen og gode indkøbsmuligheder. Byggeriet består af 97 boliger fordelt på 19 forskellige typer, der varierer i størrelse fra m 2, fordelt på 1, 2, 3 eller 4 værelser. Alle lejligheder har store altaner, god rumopdeling og diverse moderne installationer. De første er allerede flyttet ind! Hvis du vil vide mere, så gå ind på Vi har nøglen til dit nye hjem... KONTAKT / Spørgsmål: Vi bor i en dejlig 3-værelses lejlighed og har et barn og et til på vej. Det ene af vores værelser er stort nok til at kunne deles i to. Må vi godt sætte en skillevæg op, så vi får to børneværelser? Svar: Som udgangspunkt må I som lejere ikke lave forandringer i lejligheden. Hvis I ønsker at lave en forandring, fx at opsætte en skillevæg, skal I altid spørge udlejer/administrator, inden I går i gang. Vi skal nemlig først undersøge, om forandringen kan lade sig gøre, samt hvordan den skal udføres for at være byggeteknisk og håndværksmæssigt korrekt. I skal også være opmærksomme på, at I som udgangspunkt har pligt til at retablere forandringen, når I flytter. Det vil sige, I skal fjerne skillevæggen igen, så lejligheden kommer til at se ud, som da I flyttede ind. I skal selv afholde udgifterne til opsætning af skillevæggen og til fjernelse af den, når I flytter. Vi beder derfor typisk om, at I stiller et depositum til sikkerhed for retableringen, når I flytter. Spørgsmål: Jeg er lige flyttet fra min lejlighed. Ved flyttesynet blev jeg bedt om at underskrive flytterapporten, hvor der stod, at jeg skal betale for lakering af gulvene. Har jeg ved min underskrift accepteret at betale for lakeringen, eller kan jeg stadig protestere mod det krav? Svar: Din underskrift på flytterapporten er kun en kvittering for, at du har modtaget udlejers krav på istandsættelse. Ved flyttesynet registrerer viceværten de ting, som udlejer mener, der skal foretages i lejligheden, og hvem der skal betale for det. Rapporten beskriver altså udlejers krav på istandsættelse af lejligheden. Din underskrift på rapport en betyder derfor kun, at du har modtaget udlejers krav ikke at du har accepteret indholdet af kravet. I henhold til lejelovens 98, stk. 2 skal udlejer gøre sit krav gældende seneste 2 uger efter, at du har afleveret nøglerne. Vær opmærksom på, at denne frist kan være forlænget til 4 uger i din lejekontrakt. ww.dan-ejendomme.dk 15

16 Servicenumre for boligansøgere Dan-Ejendomme as varetager på vegne af en række udlejere fx pensionskasser indstilling, ventelistehåndtering og udlejning af boliger. Opgaven løses via det internetbaserede system FindBolig.Nu. Hver enkelt kunde har sit eget servicenummer, så du lettere får den personlige service, du har brug for. Nedenfor kan du se en oversigt over de direkte telefonnumre, der er åbne for henvendelser mandag fredag, kl Selvbetjeningsservice Du er naturligvis også velkommen til at benytte vores selvbetjeningsservice via hjemmesiden Her har du mulighed for at skrive dig på venteliste til en bestemt lejlighed eller se, hvad der er af ledige lejligheder p.t. Er du allerede registreret som bruger, kan du ændre dine prioriteter mv. FindBolig.Nu er en af Danmarks største boligportaler til håndtering af private udlejningsboliger, andelsboliger og kollegieboliger. Bag portalen er et ventelistesystem udviklet af Dan-Ejendomme as. Lejeboliger Hjælp os med at hjælpe dig brug det direkte servicenummer: AP Pension Arkitekternes Pensionskasse Finanssektorens Pensionskasse / FSP Pension Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP Lægernes Pensionskasse Lærernes Pension PensionDanmark Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, PJD Pensionskassernes Administration, PKA Pædagogernes Pensionskasse, PBU SAMPENSION/KP Mangler du akut en lejebolig, så se på og eller send en mail til Dan-Ejendomme as kontaktoplysninger: telefon , telefax Du træffer os på følgende adresser: Dan-Ejendomme as Regionskontor Telefonåbningstider Tuborg Boulevard 12 Saralyst Allé 53 Mandag torsdag, kl DK-2900 Hellerup DK-8270 Højbjerg Fredag, kl

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer

Se det store program. Formanden har en plan. Fællesskab og friværdi. Her er dine naboer FREMTIDENS ANDELSBOLIG Fremtidens Andelsbolig 2014 / 1 September 2014 2014 Andelsboligmessen Fremtidens Andelsbolig ABF byder dig velkommen i Odense Congress Center Lørdag d. 25. oktober 2014 ÅRETS ANDELSBOLIGMESSE

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 04 N o v e m b e r 2 0 1 2 www.lejerneslo.dk LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne Ofre for svindler fik gratis logi Lovlig tvang og dobbelt

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning

Vi Lejere. Ny plan: Almene boliger i tomme ejerlejligheder. Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond. Udenbys kapitalfonde tager over i Herning n r. 1 f e b r u a r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Rotter i moralen hos Danmarks fineste fond Udenbys kapitalfonde tager over i Herning En halv mio. kr. tilbage til én lejer

Læs mere

Fik beboer- demokratiet dødsstødet?

Fik beboer- demokratiet dødsstødet? LEJER I Danmark NR. 57 - Sommer 2009 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fik beboer- demokratiet dødsstødet? Den 29. maj vedtog Folketinget et lovforslag, L 208, som på afgørende vis

Læs mere

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber

Mor dør. ViLejere 01. søn skal på gaden. Råt boligmarked i København: Pas på med kontrakten i bofællesskaber l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 01 F e b r u a r 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk Råt boligmarked i København: Mor dør søn skal på gaden Pas på med kontrakten i bofællesskaber Brede politiske

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar.

Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar. LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 1 FEBRUAR 2005 Vi lejere Nu er Foghs garanti udløbet. Vejen er nu åben for lejestigninger. Husk det den 8. Februar. UDLØBET En borgerlig regering giver ikke huslejerne fri

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere