I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G"

Transkript

1 ZEM 2/17 M 50 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G T

2 INDHOLD I - SIKKERHEDSFORESKRIFTER... 4 II - TEKNISKE SPECIFIKATIONER Tekniske data Rørtilslutninger Dimensioner ZEM 2/ Bestykning ZEM 2/17 M Cirkulationspumpe Tryktab i varmeveksleren Varmtvandsproduktion... 9 III - FUNKTION Funktioner fælles for kedlen uanset bestykning Brænderregulering Frostbeskyttelse af kedlen Anti-legionella funktion Motionering af pumpe og trevejsventil Overvågning af røggastemperatur Manuel regulering af kedelydelse Informationsfunktion...11 IV - INSTALLATION Ophængning af kedlen Afmontering af kabinet Aftræk Positionering af røgrør i kedel Aftrækstype B (C13) - Vandret balanceret aftræk Aftrækstype J (C33) - Lodret balanceret aftræk Tilslutning til vand og varme Tilslutning til brugsvandsinstallation Tilslutning til varmeanlæg El-tilslutning Tilslutniger Følerkarakteristikker El-diagram V - IDRIFTSÆTNING Opstart Manuel regulering af kedelydelse Opstart af nye kedler Indregulering efter reparation Røggasmålingen Kontrol af aftrækkets tæthed Version

3 1.6 - Fremgangsmåde ved indregulering Forbrændingsdata Indstilling af parametre Driftparametre Historik og statusvisninger Adgang til parametre VI - FEJLKODER Version

4 Ved gaslugt: Luk for gassen. Åbn vinduerne. Betjen ikke el-kontakter. Sluk åben ild. Tilkald straks gasleverandøren. Ved røggaslugt: Sluk kedlen. Åbn døre og vinduer. Tilkald VVS-installatør/Servicefirma. Installation, ændringer: Kedlen må kun serviceres af autoriseret personale. Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. Hvis forbrændingsluften tages fra rummet må luftåbninger i døre, vinduer og vægge ikke lukkes eller gøres mindre. Ved efterinstallation af tætte vinduer skal der til stadighed sikres forsyning af friskluft (i tilfælde af at forbrændingsluften tages fra rummet). Vedligeholdelse: Gaskedlen skal efterses mindst en gang hvert andet år. Eftersynet skal udføres af en kvalificeret teknikker med A-certifikat. Såfremt kedlen ikke efterses med det foreskrevne serviceinterval, bortfalder garantien på kedlen. Er gaskedlen ikke startet op af en kvalificeret servicetekniker med A-certifikat bortfalder al garanti. Såfremt nærværende vedligeholdelsesforskrifter ikke overholdes, fraskriver Gastech-Energi A/S sig tillige ethvert ansvar for eventuelle følgeskader (produktansvar), i det omfang et sådant ansvar i øvrigt kan fraskrives i henhold til gældende ufravigelig lovgivning. For gaskedlen gælder endvidere - ud over ovenstående forskrifter - de til enhver tid gældende regler fastsat i Gasreglementet eller lignende forskrift. I - SIKKERHEDSFORESKRIFTER Eksplosive og let brændbare stoffer: Opbevar og anvend aldrig brændbare materialer (f.eks. papir, opløsningsmidler, lakker etc.) i nærheden af kedlen. Forbrændings-/rumluft: Forbrændings/rumluft skal holdes fri for aggresive stoffer (som f.eks. kulbrinteforbindelsen som indeholder klor og fluor). Derved undgår man korrosion. Information til kunden: Informer kunden om kedlens funktion og betjening. Gør kunden opmærksom på, at han ikke selv må foretage ændringer eller reparationer. Version

5 1. Tekniske data II - TEKNISKE DATA ZEM 2/17 M 50 CE nr 1312BR4644 Kategori - DK I 2H Apparattype Kondenserende gaskedel Varmeydelse - Varmeanlæg 50/30 C 80/60 C kw kw 2,7/18,8 2,3/17,3 Varmeydelse - Varmtvandsproduktion 80/60 C kw 2,4/17,2 Indfyret effekt - Varmeanlæg kw 2,5/17,6 Indfyret effekt - Varmtvandsproduktion kw 2,5/17,6 Virkningsgrad (H n ) 50/30 C 80/60 C % % 108,0/106,8 94,0/99,2 Virkningsgrad (H ø ) 50/30 C 80/60 C % % 97,2/96,1 84,6/89,2 Virkninsgrad dellast (30% - CEE 92/42) % 109,4 Varmtvandsflow i henhold til EN 625 l/min 11,4 Røggastemperatur max C 90 Overkogssikring C 105 Røggasmængde (0 C, 1013 mbar) min/max kg/time 4,9/31,1 Modtryk i aftræk max Pa 100 Forbrændingsluftmængde (0, 1013 mbar) max m 3 /time 3,4/21,7 NO x mg/kwh Klasse 5 (EN 483) CO mg/kwh 27 Anlægstryk min/max bar 1/3 Brugsvandstryk min/max bar 1/10 Temperaturområde - Varmeanlæg min/max C 20/80 Temperaturområde - Varmt brugsvand min/max C 10/65 Max termostatfunktion C 90 Vandindhold kedel liter 2,4 Vandindhold varmtvandsbeholder liter 50 Nominelt vandflow i kedel ved Dt=20 K 80/60 C m 3 /time 0,76 Tryktab i kedel ved nominelt vandflow mbar 118 Termisk tab ved Dt=30 K W 77 Volumen i trykekspansionsbeholder liter 10 Effektforbrug totalt med pumpe på trin 3 W 57 Effektforbrug for kedelstyring og ventilator W Ved min ydelse: 23 Ved max ydelse: 45 Effektforbrug pumpe min/max W 6 / 12 Effektforbrug under stand-by W 18 Spænding 230 V (+10/-15%) / 50 Hz Isoleringsklasse 1 Max belastning A 0,24 Tæthedsklasse Med aftræk B 23 Med aftræk C 13 og C 33 IP 24 IP 44 Vægt tør kg 72 Vægt inkl. emballage kg 80,6 Version

6 2. Rørtilslutninger ZEM 2/17 C Aftræk: B 23 C 13 C mm 60/100 mm 80/125 mm Gas 1 Varmeanlæg frem og retur 1 Brugsvand kold og varm 3/4 Kondensafløb 25 mm Afløb fra sikkerhedsventil 3/4 Påfyldnings- og aftapningshane 1/2 Version

7 3. Dimensioner ZEM 2/17 M 50 Fig a: Røggasafgang b: Gastilslutning c: Fremløb d: Retur e: Koldtvandstilgang f: Varmtvandsafgang g: Kondensafløb h: Afløb fra sikkerhedsventil i: Rensning af vandlås a 78.4 ZEM mini h f i e b g c d 10 mini 10 mini Version

8 4. Bestykning ZEM 2/17 M 50 Fig ZEM Gastilgang 2 Gasarmatur 3 Brænder 4 Røggasafgang 5 Røggasføler 6 Fremløb 7 Fremløbsføler 8 Retur 9 Overkogsføler 10 Tændtransformer 11 Ventilator 12 Kedelblok 13 Skueglas 14 Betjeningspanel 15 Cirkulationspumpe 16 Automatisk luftudlader 17 Lyddæmper Version Påfyldnings- og aftapningshane 19 Sikkerhedsventil 20 Afløb fra sikkerhedsventil 21 Vandlås 22 Kondensudløb 23 Motor for trevejsventil 24 Ekspansionsbeholder 25 Varmtvandsbeholder 26 Varmtvandsafgang 27 Koldtvandstilgang 28 Varmtvandsføler 29 Varmespiral 30 Isolering 31 Anode 32 Inspektionsdæksel 33 Retur fra varmtvandsbeholder 34 Rensning af vandlås

9 5. Cirkulationspumpe Kedlen er bestykket med en Grundfos Alpha2 L cirkulationspumpe. Pumpen er indstillet til højeste proportionalkurve. 6. Tryktab i varmeveksler Tryktab ZEM 3 2,5 ZEM 5-25 PDC-ZEM2-17_ ZEM 2-17 Tryktab (mvs) 1,5 1 0, Flow (l/h) 7. Varmtvandsproduktion Varmeydelse ved t = 30 C Kontinuerlig ydelse ved 40 C Specifik ydelse (*1) Opvarmningstid til 60 C (*2) Ladetid til 60 C Koldtvandstemperatur 10 C Beholdertemperatur 80 C (*1) : I henhold til EN 625 : 1995 (*2) : Opvarmningstid i forbindelse med fastlæggelse af specifik ydelse. 10 min. tapning ved 40 C og lagring 65 C 1 times tapning ved 40 C og lagring 65 C kw l/min l/min min. min. liter liter ZEM 2-17 M 50 17,3 8,3 11, Version

10 III - FUNKTION 1. Funktioner fælles for kedlen uanset bestykning Brænderregulering Manuel regulering af kedelydelse Gasarmaturets afgangstryk, og dermed brænderens ydelse, reguleres ved hjælp af ventilatorens afgangstryk. Ventilatorens afgangstryk reguleres ved at omdrejningsregulere ventilatoren i forhold til kedeltemperaturen og setpunktet for kedeltemperaturen. Denne funktion anvendes i forbindelse med røggasanalyse. Fig Frostbeskyttelse af kedlen Når kedletemperaturen falder under 5 C, sartes kedelpumpen og brænderen. Når kedeltemperaturen overstiger 15 C, stoppes brænderen og kedelpumpen kører i 3 minutter, hvorefter den også stoppes. Bemærk! Denne funktion beskytter ikke nødvendigvis varmeanlægget Anti-legionella funktion Funktionen aktiveres på følgende måde: Drej temperaturvælgeren for varmt vand (2) helt ned på minimum. Drej nu temperaturvælgeren en kvart omgang med uret og tilbage til minimum 2 gange hurtigt efter hinanden. For at forebygge opbygning af bakterier i varmtvandsbeholderen, skal varmtvandstemperaturen hæves til minimum 60 C én gang om ugen. Anti-legionella funktionen startes første gang ca. 1 time efter at kedlen er sat i drift, og varmtvandstemperaturen hæves til 65 C. Herefter iværksættes funktionen én gang om ugen Motionering af pumpe og trevejsventil Hvis pumpe eller trevejsventil ikke har været aktiveret i 24 timer, aktiveres disse i ca. 5 sekunder Overvågning af røggastemperatur Kedlen blokeres hvis røggastemperaturen overstiger 105 C. Kedlen genstartes automatisk når røggastemperaturen er faldet til 60 C. Displayet blinker nu skiftesvis SF og den aktuelle kedeltemperatur. Kedelydelsen kan nu reguleres ved at dreje temperaturvælgeren for varmeanlæg. Den indstillede ydelse vises i % i displayet. (00=100%) Herefter blinker displayet skiftevis P og den aktuelle kedeltemperatur. Funktionen deaktiveres når temperaturvælgeren for varmt vand (2) flyttes væk fra minimum. Funktionen deaktiveres også: Hvis kedeltemperaturen stiger til 80 C Automatisk efter 20 minutter Husk at stille begge temperaturvælgere tilbage til den indstilling kunden har valgt. Version

11 1.7 - Informationsfunktion Denne funktion giver mulighed for at udlæse driftsdata og uddybende fejlkode. Fig 7 Følgende data kan udlæses: A0: Aktuel varmtvandstemperatur ( C) A1: Udetemperatur ( C) A2: Reguleringssignal til ventilator (%) A3: Ventilatorens omdrejningstal (omdr./min x 100) A4: Setpunkt for kedeltemperatur ( C) A5: Røggastemperatur ( C) A6: Uddybende fejlkode A7: Blank A8: Fabrikantinfo A9: Fabrikantinfo Funktionen aktiveres på følgende måde: Drej temperaturvælgeren for varmeanlæg (3) helt ned på minimum. Drej nu temperaturvælgeren en kvart omgang med uret og tilbage til minimum, 2 gange hurtigt efter hinanden. Displayet blinker nu skiftevis A0 og aktuel varmtvandstemperatur. Ved hjælp af temperaturvælgeren for varmt vand (2), kan der nu vælges fra kode A0 til A9. Funktionen deaktiveres ved at gentage aktiveringsproceduren Version

12 Forskrifter IV - INSTALLATION Følgende forskrifter skal overholdes ved installation af gaskedlen: Gasreglementet afsnit A. Gasselskabets retningslinier for anmeldelse og færdigmelding af gasinstallationer. Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98. Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer. 2 udg. NP-197-N. Dansk Ingeniørforenings almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg 2. udg. NP-128-B. Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg - Publikation nr. 42 Arbejdstilsynet Tilslutning af gas- og aftrækssystem samt brugsvandsinstallation må kun udføres af en autoriseret VVS installatør. Idriftsætning må kun udføres af personale med A- certifikat. El-installation skal udføres i.h.t. stærkstrømsbekendtgørelsen. Vigtige råd Før installation af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Det laveste punkt på anlægget skal være forsynet med aftapnings- og påfyldningsventil. Åbne centralvarmeanlæg Åbne centralvarmeanlæg skal ombygges til lukkede systemer. Gulvvarme Fremløbstemperatur skal styres iht. den tilladte max. temperatur. Forzinkede radiatorer og rørledninger For at undgå luftdannelser frarådes det at anvende forzinkede radiatorer og rørledninger. Brug af rumtemperaturstyring Monter ikke radiatortermostat på radiator i styrerummet - Alternativt kan termostaterne åbnes helt. Overstrømsventil Kedlen skal altid forsynes med en overstrømventil på to-strengs- og gulvvarmeanlæg. Dette gælder også visse et-strengssystemer, hvor gennemstrømning ikke er sikret. Version

13 1. Ophængning af kedlen H F E 220 mini 7 B A A A A B D ZEM 2/17 M 50 A 85 B 100 C 928 D 265 E Minimum 10 F Minimum 10 G 84 H 55,4 C 2. Afmontering af kabinet F E Kabinettet afmonteres ved at tage skruen E ud og åbne snaplåsen F. Tilsvarende gøres i bunden af kabinettet. Herefter kan kabinettet løftes af kedlen. ZEM-57-0 G Version

14 3. Aftræk Kedlen er godkendt til: Aftræk type B23 - Forbrændingsluft fra rum Aftræk type C13 - Vandret balanceret aftræk Aftræk type C33 - Lodret balanceret aftræk Godkendte materialer i aftrækssystemet er: Rustfrit stål 316L PP, PPtl polyprobylene PVDF Alle vandrette træk skal have et fald mod kedlen 3%. 3.1 Positionering af røgrør i kedel Afhængig af typen af aftræksadapter, skal røgrøret i kedlen positioneres, hvilket gøres som følger. Skruen på positioneringsringen løsnes (1) Røgrøret forskydes lodret så længden passer i forhold til den pågældende aftræksadapter (2) Skruen på positioneringsringen strammes (3) ZEM Version

15 3.2 - Aftrækstype B (C13) - Vandret balanceret aftræk. Dimensioner : 100 mm yderrør og 60 mm inderrør. Max. længde 6 m inkl. 1 stk. 90 bøjning. Ved anvendelse af flere bøjninger fratrækkes den maksimale længde 2 m pr. 90 bøjning og 1 m pr. 45 bøjning. Materiale : PP, PPtl polyprobylene og PVDF. Udførelse : Aftrækket udføres så det sikres at kondensvand løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3% Standardaftræk Installationseksempler Aftræk bagud Lmax ZEM Varenummer Længde [mm] Forlængerrør for vandret aftræk ZEM-11-0 ZEM Aftræk til venstre Varenr Længde mm mm Bøjninger for vandret aftræk Lmax 160 ZEM-53-0 ZEM-10-0 Varenr Type ZEM-12-0 Version

16 Aftræk til højre aftræk med lodret forlængelse L ZEM-13-0 Lmax Aftræk til højre og bagud ZEM-15-0 L1 ZEM-14-0 L1 L2 160 Version

17 3.3 - Aftrækstype J (C33) - Lodret balanceret aftræk. Dimensioner : Materiale : Udførelse : Aftrækstud 125 mm yderrør og 80 mm inderrør. Max. længde 20 m uden bøjninger. Anvendes der bøjninger i installationen, fratrækkes den maksimale længde 0,5 m for hver 45 og 1 m for hver 90. Lakeret stål, PPtl polyprobylene og PVDF. Det anbefales, i videst mulig udstækning, at 45 bøjninger. Føres en del af aftrækket vandret, skal det sikres at kondensvand løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3% Bøjninger AM Adapter Varenr Type ZEM-34-0 Varenr Dimension /125 mm Andet tilbehør Varenr Længde mm Koncentriske rør AM Varenr Længde mm mm mm Varenr Beskrivelse Taginddækning Væg-/loftgennemføring ø 125 mm Rørbæring for skortsten ø 80 mm Rør Ø 80 mm 500 mm Rør Ø 80 mm 1000 mm Rør Ø 80 mm 2000 mm Afstandsholder ø 80 mm Skorstensafslutning ø 80 mm Flexibelt aftræksrør Ø 83 mm Adapter for flexrør - Bund ø 83 mm Adapter for flexrør - Top ø 83 mm Afstandsholder for flexrør ø 83 mm Version

18 L Installationseksempler Lodret aftræk i afmeldt skorsten Aftræk lige uden forskydninger THI-14-0 L3 L1 THI-13-0 L Aftræk med forskydniger VP-02 Installationen kan også udføres med flexibelt aftræksrør i skorstenen. Version

19 4. Tilslutning til vand og varme 4.1 Tilslutning til brugsvandsinstallationen Kedlen leveres uden sikkerhedsventil og kontraventil på varmtvandsbeholderen. Dette skal monteres eksternt. Afløb fra sikkerhedsventil skal føres til afløb. 4.2 Tilslutning til varmeanlæg Kedlen leveres med sikkerhedsventil til varmeanlægget indbygget. Afløb fra sikkerhedsventil skal føres til afløb. Før kedlen monteres skal varmeanlægget gennemskyldes grundigt. Der skal ikke monteres filter foran kedlen. Kedlen leveres med trykekspansionsbeholder indbygget. Beholderen er på 7 liter og har kapacitet til et varmeanlæg med ca. 80 liter vandindhold. Er anlægget større end det, bør der monteres yderligere trykekspansionskapacitet. Der medleveres 0,5 liter Bionibal sammen med kedlen. Bionibal er iltbindende og bakteriedræbene og skal ikke påfyldes et sundt anlæg. LMU ZEM Version

20 5. El-tilslutning Kedlen skal tilsluttes 230 V, 50 Hz. Det er vigtigt at tilslutningen ikke fasevendes. 5.1 Tilslutninger Tilslutninger: Rumtermostat: Fjern lusen (16) og monter rumtermostat Rumenhed QAA: Tilsluttes klemme 1 og 2 (fjern lusen (16) Udeføler: Tilsluttes klemmerne X400-2 og 5 Udefølerkablet kan forlænges op til 50 m med 0,75 mm 2 to-leder Varmtvandsføler: Tilsltuttes klemmerne X400-1 og 4 Gulvvarmesikring: Tilsluttes X400-8 og Følerkarakteristikker Modstandsværdi [Ω] Temperatur [ C] Fremløsføler Varmtvandsføler Røggasføler 0, , , , , , , , , , , ,0 912 Modstandsværdi [Ω] Temperatur [ C] Udeføler QAC 34-20, , , , , , , , , , ,0 826,8 35,0 687,5 Alle kabler skal aflastes i kabelklemmerne. Version

21 5.3 El-diagram 1. Nettilslutning 230V-50 Hz 2. Driftvælger (Reset, Vinter, OFF, Sommer) 3. Ventilator 230 V 4. Tændtrafo 230 V 5. Gasarmatur vejsventil 8. Røggasføler 9. Overkogsføler 10. Fremløbsføler 11. Anvendes ikke 12. Varmtvandsføler 13. Udeføler 14. Ioniseringselektrode 15. Tændelektrode 16. Rumtermostat 17. Sikring 2,0 A 18. Print LMU Jordtilslutning 20. Gulvvarmesikring 21. Lavenergipumpe, Grundfos Alpha2 L Tilslutning af Rumenhed QAA Version

22 V - IDRIFTSÆTNING 1. Opstart Manuel regulering af kedelydelse 1.2 Opstart af nye kedler Denne funktion anvendes i forbindelse med røggasanalyse. Funktionen aktiveres på følgende måde: Drej temperaturvælgeren for varmt vand helt ned på minimum. Drej nu temperaturvælgeren en kvart omgang med uret og tilbage til minimum 2 gange hurtigt efter hinanden. Kedlerne er fra fabrikken ind reguleret til G20. Det vil sige at brænderne på forhånd vil være i stand til at brænde problemfrit i hele spektret for gaskvalitet. Det betyder at, ved nyopstart af Geminox kedler foretages ingen justeringer på gasarmatur. Der foretages kontrolmåling af forbrænding på minimum og maximum, med kabinettet påmonteret, og er disse fri for CO foretages intet yderligere. Er der CO i målingerne, > 50 ppm, og der ikke findes andre årsager til den forhøjede værdi, reguleres på gasarmatur. Der reguleres så lidt som muligt og kun til CO værdi er 30 ppm. 1.3 Indregulering efter reparation Ved udskiftning af gasarmatur, eller i andre situationer der kræver ny indregulering, skal der indreguleres efter følgende O2 værdier: Displayet blinker nu skiftesvis SF og den aktuelle kedeltemperatur. Kedelydelsen kan nu reguleres ved at dreje temperaturvælgeren for varmeanlæg. Den indstillede ydelse vises i % i displayet. (00=100%) Herefter blinker displayet skiftevis P og den aktuelle kedeltemperatur. Funktionen deaktiveres når temperaturvælgeren for varmt vand flyttes væk fra minimum. Funktionen deaktiveres også: Hvis kedeltemperaturen stiger til 80 C Automatisk efter 20 minutter Minimum Maximum Type ydelse ydelse ZEM 2/17 6,5 % 5,5% 1.4 Røggasmålingen Det er vigtigt at man er meget omhyggelig ved udførelse af røggasmålingen. Selv en lille mængde falsk luft giver en væsentlig afvigelse i måleresultatet. Når målingen udføres, skal konussen slutte tæt i målepunktet og sonden skal tilpasses i længden så målingen foretages midt i røggasrøret. Førmåling og afsluttende kontrolmåling skal altid foretages med kabittet påmonteret. Husk at stille begge temperaturvælgere tilbage til den indstilling kunden har valgt. 1.5 Kontrol af aftrækkets tæthed Udover den visuelle kontrol af aftrækket, kontrolleres aftrækkets tæthed. Det gøres ved at tage en måling på forbrændingsluftsiden i aftrækssystemet og kontrollere at iltprocenten er ca. 21%. Version

23 1.6 Fremgangsmåde ved indregulering For at kunne styre kedlens ydelse manuelt gøres følgende : Aktiver funktionen Manuel regulering af kedelydelsen Drej temperaturvælgeren for varmeanlæg helt til højre, hvorved kedelydelsen reguleres op til maksimum Kontroller om O 2 % Er korrekt jævnfør taballen i pkt Er dette ikke tilfældet, justeres gasmængden på skruen V. Drejes med uret øges gasmængden og drejes mod uret reduceres gasmængden. Drej herefter temperaturvælgeren for varmeanlæg helt til venstre, hvorved kedelydelsen reguleres ned til minimum. Kontroller om O 2 % er korrekt jævnfør taballen i pkt Er dette ikke tilfældet, justeres gasmængden på skruen K. Drejes med uret øges gasmængden og drejes mod uret reduceres gasmængden. Kontroller herefter O 2 % både på maximum og minimum 2 til 3 gange for at sikre at indreguleringen er stabil. Po V K PL ZEM-54-0 Pi Version

24 1.7 - Forbrændingsdata ZEM 2/17 Varmeydelse 50/30 C 80/60 C kw kw 2,7 / 18,8 2,3 / 17,3 Indfyret effekt N-gas kw 2,5 / 17,6 Gasblænde N-gas mm 4,2 Luftblænde N-gas mm 18,2 Gasflow (15 C, 1013 mbar) N-gas m3/h 0,26 / 1,86 Brændertryk Po N-gas mbar 0,35 / 7,0 Lufttryk PL N-gas Pa 40 / 750 O2 (min/max) N-gas % 6,5 / 5,5 Fabriksindstilling CO (min/max) N-gas ppm 5/20 2. Indstilling af af parametre 2.1 Driftsparametre Fabriksindstilling Linie Display Funktion Område ZEM 2/17 M TrSollMin Min rumtemperatur C 17 C 502 TrSollMax Max rumtemperatur C 23 C 503 TkSollMin Min fremløbstemperatur C 20 C 504 TkSmax Max kedeltemperatur for varmeanlæg C 80 C 516 THG Skiftetemperatur for sommer- /vinterdrift C 19 C 532 Sth1 Varmekurve DtR1 Parallelforskydning af varmekurve -4,5..+4,5 K 0 K 536 NhzMax Max ventilatorhastighed ved drift på varmeanlæg o/min 4900 o/min 544 ZqNach Pumpeefterløb sek 180 sek 545 ZBreMinP Pausetid (Antipendlingsfunktion) sek 0 sek 555 KonfigRG1 Funktionsindstillinger BoilerTyp Valg af kedeltype Boiler ID Kedelidentifikation ParamID Indstilling af kedelidentifikation TnKamin Tørrefunktion sek 60 Version

25 2.2 Historik og statusvisninger Linie Visning Funktion Enhed 700 Stoer1 Antal gange 1. fejl er indtruffet StrDia1 Uddybende fejlkode for 1. indtrufne fejl (A6) Stoer2 Antal gange 2. fejl er indtruffet StrDia2 Uddybende fejlkode for 2. indtrufne fejl (A6) Stoer3 Antal gange 3. fejl er indtruffet StrDia3 Uddybende fejlkode for 3. indtrufne fejl (A6) Stoer4 Antal gange 4. fejl er indtruffet StrDia4 Uddybende fejlkode for 4. indtrufne fejl (A6) Stoer5 Antal gange 5. fejl er indtruffet StrDia5 Uddybende fejlkode for 5. indtrufne fejl (A6) Stoer-akt Antal gange nuværende fejl er indtruffet InbetrSetz Opstartstæller SwVersion-LMU Version af LMU StrAlba1 Fejlkode for 1. indtrufne fejl (Fejlkode vist i display) 729 StrAlba2 Fejlkode for 2. indtrufne fejl (Fejlkode vist i display) 730 StrAlba3 Fejlkode for 3. indtrufne fejl (Fejlkode vist i display) 731 StrAlba4 Fejlkode for 4. indtrufne fejl (Fejlkode vist i display) 732 StrAlba5 Fejlkode for 5. indtrufne fejl (Fejlkode vist i display) StrAlba_akt Fejlkode for nuværende fejl (Fejlkode vist i display) Status_Eingang1 Status for input signaler til LMU Rumtermostat: Varmekald=1 - Intet varmekald=0-752 Status_Ausgang1 Status for output signaler fra LMU Pumpe: ON=1 - OFF= vejsventil: Varmeanlæg=1 - Varmtvandsbeholder=0 Version

26 2.3 Adgang til parametre For at få adgang til parametrene kræves det at tilsluttes en rumenhed REG 73 Knapper Beskrivelse Linie Tryk på knapperne og THI og Tryk på de to knapper Prog i 3 sek. for at få adgang til parametrene. Se parameterlisten. 2 ZEM-39-0 THI-55-3 ZEM Tryk på en af de to knapper Prog for at vælge den linie der skal programmeres. til 4 Tryk på + eller - til den ønskede indstilling vises i displayet. Indstillingen gemmes når parameterlisten forlades eller der skiftes til en anden linie. Version

27 VI - FEJLKODER Display Fejlbeskrivelse Løsning Udefølerfejl Kontroller at føleren er korrekt monteret Fremløbsfølerfejl Kontroller at føleren er korrekt monteret Røggasfølerfejl Kontroller at føleren er korrekt monteret Varmtvandsfølerfejl Kontroller at føleren er korrekt monteret Fremløbsfølerfejl (Føler på fremløb til brugsvandveksler - Kun ZEM SEP) Fejl i forbindelse med rumenhed Kontroller at føleren er korrekt monteret Kontroller at føleren er korrekt monteret Overkogsfejl (Føler på varmeveksler) Kontroller at der er vandflow over kedlen Gulvvarmesikring aktiv Røggastemperatur for høj Reset sikkerhedstermostaten og kontroller: at kedelstyringen er korrekt indstillet at 3-vejsventilen ikke hænger på varmeanlæg Kontroller at kedlen ikke er termisk overbelastet Blokering Hold resetknappen i mindst 1 sekund Flammefejl Kontroller: at der er gas fremme ved kedlen at gasarmaturet åbner at der er tænding at der er ionisering Intern LMU Check A6 koden Indstillingsfejl på LMU Check A6 koden Minimum ventilatorhastighed ikke opnået før tidsgrænse er overskredet Maximum ventilatorhastighed ikke opnået før tidsgrænse er overskredet Kommunikationsproblem med LMU Kontroller: el-forbindelser til ventilatoren at ventilatoren roterer ubesværet modtryk i aftæk Kontroller: el-forbindelser til ventilatoren modtryk i aftæk Hold resetknappen i mindst 1 sekund. Opstår fejlen igen udskiftes LMU en Servicefunktion er aktiv - Manuel regulering af kedelydese er aktiv - Version

28 Gastech-Energi A/S Sindalsvej 8, 8240 Risskov Tlf Fax Vallensbækvej 18F, 2605 Brøndby Tlf Fax

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G ZEM 2/17 C og ZEM 5/25 C I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G T30.37146.03 INDHOLD I - SIKKERHEDSFORESKRIFTER... 4 II - TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 5 1. Tekniske data... 5 2. Rørtilslutninger...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G THI 0-50 C I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G T0.68.07 INDHOLD I - SIKKERHEDSFORESKRIFTER... 4 II - TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 5. Tekniske data...5. Tilslutninger...6. Dimensioner...6 4. Bestykning...7

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGSVEJLEDNING ISOMAX F 28 E 1 MONTERINGSVEJLEDNING ISOMAX F 28 E Præsentation... 2 Dimensioner... 2 Tekniske data... 3 Varmeanlæg... 3 Varmtvandsproduktion... 3 Kedlen skematisk... 4 Kedlens placering... 4 Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

Installationsvejledning. Geminox THR 10/100

Installationsvejledning. Geminox THR 10/100 Installationsvejledning Geminox THR 0/00 I - PRÆSETATIO Gulvplaceret kondenserende gaskedel for varmtvandsproduktion og opvarmning. Kedlen er konstrueret til aftræk type B 3. Brænderen er en premix brænder,

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03.

Betjeningsvejledning. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder. EuroCompact ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA DK (03. Betjeningsvejledning Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder EuroCompact 6 720 611 241-00.1O ZWSE 23-4 MFK ZWSE 23/28-4 MFA OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw R600 og R3600SB effektiv teknologi Rendamax R600 og R3600SB serien er kompakte og driftsikre kedler med en af

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Opvarmning med naturgas. Opvarmning med naturgas. Naturgasfyr til ethvert behov

Opvarmning med naturgas. Opvarmning med naturgas. Naturgasfyr til ethvert behov Opvarmning med naturgas Opvarmning med naturgas Naturgasfyr til ethvert behov Opvarmning med naturgas Naturgas - en effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde.

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G THI 0.9-9C / THI - 7C THI 5-5C THI - 7 M 75 / THI 5-5 M 75 T30.3367.09 INDHOLD I - SIKKERHEDSFORESKRIFTER... 4 II - TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 6. Tekniske

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE POWER PLUS KASKADE KEDLER MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL POWER PLUS WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mær ket gaskedel.

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Indregulering af gasblæseluftbrændere

Indregulering af gasblæseluftbrændere Indregulering af gasblæseluftbrændere Gasblæseluftbrændere Kippunktmetoden. 7000 Weishaupt G5, CO-emission korrigeret til 0%-vol. O 2 fuld last CO [ppm] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 co 0 0 2 4 6 8 10

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Neotherm Varmeventilator

Neotherm Varmeventilator Indhold Produktbeskrivelse 4 Tekniske data 5 Tekniske data S1 og S2 6 Tekniske data S3 og S4 7 Installationseksempler 8 Tilbehør 9 Installationsanvisning 9 Noter 10 NEOTHERM VARMEVENTILATOR // NEOTHERM

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Nyhedsbrev GB312 & GB402 O 2

Nyhedsbrev GB312 & GB402 O 2 Indregulering af GB312 & GB402 på Nordsø gas eller tysk gas. Ved nyopstart korrigeres O 2 indholdet ikke. Buderus gaskedlerne er indreguleret fra fabrikken af på G20 gas. Ved indregulering af allerede

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Renovering af naturgasfyret varmecentral

Renovering af naturgasfyret varmecentral Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Renovering af naturgasfyret varmecentral Det anbefales at renovere en naturgasfyret varmecentral, hvis der i ejendommen er:

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder

EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 3 EuroPur 65 liter Varmtvandsbeholder 7 719 002 335 65 L. VVB til Europur (fast kappe) 850 x 440 x 360 34 2188 065 850 x 440 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Mindre og dog

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER

CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Part no 580394002/2 Dk. 2006-05-29 CTC WIRBEX ULTRA 20-75 STØBEJERNSKEDLER Teknisk instruktion Installation, drift og vedligeholdelse 161 103 06 06-01 161 503 06 06-06 1 Tekniske data... 5,6 1.1 Generelt

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Installationsvejledning Geminox Egalis Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændingskammer: NGVB 23-1 H Installation og service må kun udføres af en autoriseret

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Service aftale (indgået med ovenstående)

Service aftale (indgået med ovenstående) Navn Adresse By og post nummer Service aftale (indgået med ovenstående) Følgende er gældende for en serviceaftale indgået mellem Aladdin Naturgas & VVS og private kunder. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse

Læs mere