Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat"

Transkript

1 Skatteudvalget L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes organisations kommentarer til den reviderede multimedieskat, del af Lov om ændring af ligningsloven, L199, som fremsat d. 22. april 2009 af skatteminister Kristian Jensen. Generelt mener TEKNIQ, at det er positivt, at der er blevet taget højde for de mange høringssvar og kommentarer til lovforslaget. Det har givet en mere strømlinet og ensartet skattelovgivning. Desværre bærer lovforslaget stadig præg af manglende forståelse for de konkrete problemer, der vil opstå i erhvervslivet, når lovgivningen skal implementeres, og der lægges op til at lægge en ny skat på uundværlige arbejdsredskaber mobiltelefoner og PDA er for langt de fleste ansatte i installationsbranchen. Beregninger, som TEKNIQ har foretaget, viser, at det reviderede forslag om multimedieskat vil koste op imod 130 millioner kroner i forventet ekstra lønkompensation alene i installationsbranchen 1. Multimedieskatten i den foreslåede form er derfor også et teknologisk tilbageskridt for det danske arbejdsmarked og tager ikke hensyn til virkeligheden i mange danske virksomheder. Side 1/5 TEKNIQ anerkender det store arbejde, der er gjort med at tilpasse lovgivningen til en moderne verden, hvor kommunikationsteknologi er et nødvendigt arbejdsredskab for langt de fleste medarbejdere. Dog skal lovgivningen tilpasses nogle helt konkrete forhold i erhvervslivet, hvis den ønskede effekt (beskatning af arbejdsgiverbetalte frynsegoder) skal kombineres med muligheden for at drive virksomhed på fornuftig vis. TEKNIQ er helt enig i intentionen om beskatning af frynsegoder, men i tilfældet med multimedieskatten rammer lovgivningen også en række medarbejdere, hvor der er tale om erhvervsmæssig 1 Beregningen lægger til grund, at alle installatører skal kompenseres for at have multimedier til erhvervsmæssig brug med ekstra 3000 kroner i løn om året. Det er alene lønkompensation, der ligger til grund for de 130 millioner kroner eventuelle administrationsomkostninger ved ordningen er ikke indregnet.

2 benyttelse af kommunikationsteknologi. Kommunikationsteknologi som er at betragte som helt almindelige og nødvendige arbejdsredskaber uden hvilke, man ikke kan udføre sit arbejde. Problemerne lader til at være løst for to medarbejdergrupper, som blev meget omtalt i forbindelse med loven hjemmehjælpere og folkeskolelærere men lovgivningen bør også tage hensyn til de særlige vilkår, der findes på det private arbejdsmarked, herunder i byggeriet og specifikt hos installatører. Der er to primære problemer for virksomhederne generelt og installationsbranchen specifikt i det nye lovforslag til multimediebeskatning; krav om vagtordning og krav om kontrol. Desuden er det nødvendigt med en nøjere afklaring af lovgivningsteksten i forbindelse med, hvornår en bærbar computer betragtes som taget med hjem. KRAV OM VAGTORDNING I lovforslaget specificeres det, at erhvervsmæssig rådighed over telefon skal være i forbindelse med en tilkaldevagtordning. Dette er som oftest ikke tilfældet inden for håndværksfagene men er langt mere udbredt blandt f.eks. offentligt ansatte. Dermed opstår der en forskelsbehandling mellem en række medarbejdergrupper. I installationsbranchen vil det konkret betyde, at langt de fleste medarbejdere vil blive beskattet af deres arbejdsmobiltelefon, der udelukkende er til erhvervsmæssig brug, da installatører som udgangspunkt ikke bruger tilkaldevagtbegrebet, som indebærer, at der skal foreligge en vagtplan med navngivne personer, der pt. er på vagt. I installationsbranchen anvendes begrebet på udkald det gælder i princippet alle medarbejdere, og i tilfælde af akutte opgaver rykker den medarbejder ud, som har de pågældende kompetencer. Side 2/5 Der er rettere tale om døgnservice som krav for at udvise fleksibilitet og kunne rykke hurtigt ud til kunder. Det er de krav som borgere, virksomheder og samfundet stiller til installationsbranchen. Og her er en mobiltelefon et helt afgørende værktøj for at udføre arbejdet. Hertil kommer at Installationsbranchen er indrettet således, at den enkelte medarbejder typisk har sin servicevogn som base/fast arbejdssted, og servicevognen fungerer som mobilt værksted. Det betyder, at medarbejderne ofte ikke vil være fysisk på virksomhedens adresse i mange dage. Når man forlader sin bopæl om morgenen, er det for at køre direkte til kunderne og ikke til virksomhedens adresse, som ofte kan ligge mange kilometer væk. Det er således vurderingen, at den nuværende udformning af lovforslaget indebærer, at medarbejderen bliver beskattet efter den nye multimedieskat, da

3 medarbejderen som hovedregel vil have mobiltelefonen med sig hjem på sin privatadresse. Beskatning vil dog betyde et krav om lønkompensation, idet medarbejdere med rette vil hævde, at de pågældende multimedier er nødvendige for at udføre arbejdet. TEKNIQ foreslår, at der tages samme hensyn til håndværksbranchen, som der fra politisk hold er taget til offentligt ansatte, og dermed gives mulighed for at drive installationsvirksomhed på en fornuftig vis. En medarbejder bør stadig have mulighed for at bringe mobiltelefonen med hjem, så længe benyttelsen af denne udelukkende er erhvervsmæssig. Installationsbranchen er som mange andre brancher inden for byggeriet kendetegnet ved særlige arbejdsmønstre. Herunder en høj grad af fleksibilitet både fysisk og tidsmæssigt. Dette arbejde er ikke muligt uden moderne kommunikationsteknologi, og derfor kan mobiltelefoner inden for installationsbranchen ikke betragtes som et personalegode men et nødvendigt arbejdsredskab. TEKNIQ foreslår, at begrebet tilkaldevagt udgår af bemærkningerne til lovgivningen. Dermed gøres det klart, at ingen medarbejdergrupper bliver beskattet af mobiltelefoner til erhvervsmæssig brug, når de er nødvendige for at kunne udføre et givent arbejde. KRAV OM KONTROL I lovforslaget stilles der yderligere krav om, at arbejdsgiveren skal føre kontrol med brugen af telefoner til erhvervsmæssig brug. Dette skal lægges oveni det allerede eksisterende krav om en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager, der fastslår, at telefoner kun må bruges erhvervsmæssigt. Samtidig er muligheden for at bruge telefonen i begrænset omfang privat (korte samtaler mellem arbejde og hjem) taget ud. Disse skærpelser vil skabe en stor administrativ byrde i alle virksomheder, hvor der bruges mobiltelefoner erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal kunne dokumentere alle opkald fra medarbejdernes side. En proces, der er tidskrævende og omkostningstung, da arbejdsgiveren skal kontrollere alle numre, men også en proces som er mere eller mindre umulig. F.eks. vil det være næsten umuligt for en arbejdsgiver at tjekke alle telefonnumre på kunder, grossister, leverandører og kollegaer, og nogle af disse vil sandsynligvis være hemmelige og derfor ikke mulige at dokumentere. Hvis arbejdsgiveren i så fald skal ringe til alle disse numre, skabes der et massivt tidsspilde i virksomhederne, for ikke at tale om ulempen for kunder og leverandører. Side 3/5 Beregninger, TEKNIQ har fortaget, viser, at administrationen af de kontrolforanstaltninger, som med rimelighed kan forventes, vil koste installationsbran-

4 chen alene op imod 180 millioner kroner 2. En urimelig byrde at lægge på virksomheder - særlig i en situation, hvor den økonomiske udvikling er ugunstig for mange af landets virksomheder. Kontrollen af brugen af mobiltelefoner vil være så dyr at administrere, at det ikke er en reel mulighed. Medarbejderne vil blive beskattet af multimedier og kræve en lønstigning som kompensation, og virksomhedernes samlede teleudgifter vil stige. TEKNIQ foreslår, at der indføres en mere pragmatisk og praktisk mulig kontrol af telefoner. Arbejdsgiveren bør føre kontrol i et rimeligt omfang f.eks. på baggrund af værdien af den samlede telefonregning, kombineret med stikprøver men ikke i et detaljeret omfang på hver enkelt mobiltelefon og medfølgende regning. Kombineret med en tro og love erklæring betyder det, at arbejdsgiveren i praksis kan vælge denne model. Den begrænser udgifterne til administration af kontrol, og det bør være en betryggende model for myndighederne. BÆRBARE COMPUTERE PÅ HJEMMEADRESSEN Som det fremgår af det nuværende forslag til lovgivningen, bliver medarbejderne beskattet, hvis de bringer en bærbar computer med hjem. Dette er nødvendigt at specificere, så det fremgår tydeligt, at en computer eller lignende godt kan ligge f.eks. i en servicebil parkeret på hjemmeadressen men ikke bringes med ind i hjemmet. Såfremt en computer ikke bringes med ind i hjemmet anvendes den ikke til privat brug og bør derfor ikke omfattes af beskatning. Denne aftale mellem medarbejderne og arbejdsgiveren skal være bundet op på en tro og love erklæring, men arbejdsgiveren skal ikke forpligtes til løbende kontrol. Kontrol skal først ske i det øjeblik, arbejdsgiveren fatter mistanke om eventuelt misbrug. Side 4/5 TEKNIQ foreslår, at det specificeres, at det først er i det øjeblik en computer bringes inden for hjemmets fire vægge, den kan beskattes. Det bør fremover være muligt at efterlade en computer i en servicevogn eller en bil, der står parkeret på adressen men ikke af den grund betragtes som skattepligtig i forhold til multimedieskatten. 2 Beregningen lægger til grund, at administrationen i forbindelse med kontrol af brugen af en mobil udgør 10 arbejdstimer for en kontoransat medarbejder og 2 arbejdstimer for en installatør per halvår. Dvs. 20 årlige arbejdstimer a 165,92 kroner (2008 tal) for en kontormedarbejder og 4 årlige arbejdstimer a 179,72 kroner for en installatør (vejet gennemsnit for både el- og vvs-medarbejdere). Med personer ansat i installationsbranchen giver et forsigtigt bud på administrationsomkostninger en udgift på op imod 180 millioner kroner alene i installationsbranchen.

5 AFSLUTTENDE Regeringens ambition og målsætning om at forenkle virksomheders byrder harmonerer vældig dårligt med forslaget til en ny multimedieskat. Selv om TEKNIQ er enig i ambitionen om at beskatte frynsegoder, mener vi ikke, at denne løsning er optimal. Medarbejdere i mange private virksomheder vil de facto blive pålagt en ekstraskat, og virksomhederne bliver både pålagt omkostningstunge administrative byrder samt et logisk følgende lønkrav fra medarbejders side. TEKNIQ ser frem til en forsat positiv dialog om lovforslaget og stiller sig til rådighed for yderligere kommentarer og bemærkninger. Side 5/5

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere