DRAFT. ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRAFT. ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning"

Transkript

1 Vejledning DRAFT ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation og vedligeholdelse DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015

2 Sådan navigerer man Juster temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returner. 2 sek. Gå tilbage til daglig brugermenu. Hvad betyder symbolerne? 1000 Temperatur Mode KOMFORT< Den ønskede fremløbstemperatur er påvirket af f.eks. rum- eller returtemperatur. Aktuatoren lukker ventilen. Aktuatoren åbner ventilen. Aktuatoren aktiverer ikke ventilen. Pumpen er tændt Pumpen er slukket Regulatoren er i funktion med reduceret temperatur. Regulatoren er i funktion med optimeret stopfunktion (symbolet blinker). Regulatoren er i komfortfunktion. Regulatoren er i funktion med optimeret startfunktion (symbolet blinker). Sikkerhedsnotat Det er absolut nødvendigt at læse og overholde denne vejledning nøje for at forhindre personskade og beskadigelse af udstyret. Advarselsskiltet bruges til at fremhæve specielle forhold, som skal indgå i overvejelserne. Dette symbol angiver, at denne særlige oplysning skal læses med særlig opmærksomhed. VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

3 Indholdsfortegnelse Linje Side Introduktion... 6 Overblik over Indstillinger 7 Daglig brug... 8 Temperaturer 8 Vælg regulatorfunktion 9 Indstil din personlige tidsplan 9 Vedligeholdelse Dato - tid Fremløbstemp. (regulering af femløbstemperaturen) Hældning (varmekurve) Forskydn. (parallelforskydning) Min. temp. (fremløbstemp.grænse, min.) Maks. temp. (fremløbstemp.grænse, maks.) Rum indflydelse (rumtemperaturgrænse) Intgr. tid (tidskonstant for rumtemp.) Maks.forst. (rumtemp.indflydelse. maks.begrænser) Min. forst. (rumtemp.indflydelse. min.begrænser) Returbegrænser (returtemperaturbegrænser) Grænse (returtemp. grænse) Maks.forst. (returtemp.indflydelse. maks.begrænser) Min. forst. (returtemp.indflydelse. min.begrænser) Integr. tid (tidskonstant for returtemp.grænse) Prioritet (prioritet for returtemp.grænse) Optimering Reduktion (reduceret temp. afhængig af udetemp.) Boost Rampe (rampefunktion) Optimering (tidskonstant for optimering) Baseret på (optimering baseret på rum-/udetemperatur) Totalstop S1 T filter (udetemp. filter) Udkobling (grænse for varmeudkobling) Kontrolparam. (reguleringsparametre) Motorbeskyt (motorbeskyttelse) P-bånd (proportionalbånd) I-tid (integrationstidskonstant) Motor tid (køretid for motorventilen) Neutralzone DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015

4 Applikation ECA adresse (valg af rumpanel/fjernbetjening) Pumpemotion Ventilmotion Motortype (gearmotor / termoaktuator) VV Prior. (lukket ventil/normal funktion) Frostbeskyt (frostbeskyttelse) Pumpestop Standby temp. (standby-temperatur) Overstyr. (ekstern overstyring) Knækpunkt Min. køretid (min. aktiveringstid, gearmotor) Sommertid (sommer-/vintertidsskift) ECL adr. (master- / slaveadresse) Type Service Kode no Ver. (versionsnr.) Baggrundslys (display lysintensitet) Kontrast (display kontrast) Sprog MOD adr. (MODBUS-adresse) Installation...36 Montage af ECL Comfort-regulatoren 36 Elektriske forbindelser V a.c. - generelt 37 Elektriske forbindelser - 24 V a.c. - generelt 38 Tilslutning af temperaturfølerne og ECL BUS 39 Sådan identificerer du anlægstypen 40 Tilpasning af ECL Comfort 110-regulatoren 41 Manuel styring 42 Placering af temperaturfølere 43 Tilslutning af rumpanel/fjernbetjening 44 Tjekliste, elektriske tilslutninger...45 Ofte stillede spørgsmål...46 Definitioner...47 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

5 Introduktion Overblik over indstillinger Daglig brug Vedligeholdelse Installation Tjek DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 5

6 Introduktion Sådan bruges vejledningen Vejledningen er opdelt i seks dele: Introduktion Overblik over indstillinger Daglig brug Vedligeholdelse Installation Tjek Basisprincipperne bag applikation 130 for ECL Comfort 110 Fremløbstemperaturen justeres normalt altid i henhold dine krav. Fremløbstemperaturføleren (S3) er den vigtigste føler. Den ønskede fremløbstemperatur ved S3 beregnes i ECL Comfort-regulatoren ud fra udetemperaturen (S1). Jo lavere udetemperatur, desto højere er den ønskede fremløbstemperatur. Motorventilen (M1) åbnes gradvist, hvis fremløbstemperaturen er lavere end den ønskede fremløbstemperatur og omvendt. Returtemperaturen (S4) til fjernvarmeforsyningen skal ikke være for høj. Hvis det er tilfældet, kan den ønskede fremløbstemperatur justeres (typisk til en lavere værdi), hvilket resulterer i en gradvis lukning af motorventilen. I kedelbaseret varmeforsyning må returtemperaturen ikke være for lav (samme justeringsprocedure som ovenfor). Hvis den målte rumtemperatur ikke svarer til den ønskede rumtemperatur, kan den ønskede fremløbstemperatur justeres. Cirkulationspumpen P1 er tændt, når den ønskede fremløbstemperatur er højere end 20 C, eller udetemperaturen er lavere end 2 C (fabriksindstilling). C (grader Celsius) er en absolut temperatur, mens K (Kelvin) er en relativ temperatur. 6 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

7 Overblik over Indstillinger Linje Hældning (varmekurve) Forskydn (parallelforskydning) Min. temp. (fremløbstemp.grænse, min.) Maks. temp. (fremløbstemp.grænse, maks.) Integr. tid (tidskonstant for rumtemp.) Maks. forst. (rumtemp.indflydelse. maks.begrænser) Min. forst. (rumtemp.indflydelse. min.begrænser) Grænse (returtemp.grænse) Maks. forst. (returtemp.indflydelse maks.begrænser) Min. forst. (returtemp.indflydelse min.begrænser) Integr. tid (tidskonstant for returtemp.begrænseren) Prioritet (prioritet for returtemp.grænse) Reduktion (reduceret temp afhængig af udetemperatur) Boost Rampe (rampefunktion) Optimering (tidskonstant for optimering) Baseret på (optimering baseret på rum-/udetemperatur) Totalstop S1 T filter (udetemp.filter) Udkobling (grænse for varmeudkobling) Motorbeskyt (motorbeskyttelse) P-bånd (proportionalbånd) I-tid (integrationstidskonstant) Motor tid (køretid for motorventilen) Neutralzone (neutralzone) ECA adresse (valg af rumpanel/fjernbetjening) Pumpemotion Ventilmotion Motor type (gearmotor/termoaktuator) VV Prior. (lukket ventil/normal funktion) Frostbeskyttelse Pumpestop Standby temp (standby-temperatur) Overstyr (ekstern overstyring) Knækpunkt Min. køretid (min. aktiveringstid, gearmotor) Sommertid (sommer-/vintertidsskift) ECL adr. (master-/slaveadresse) Applikation Kode nr Ver. (versionsnr.) Baggrundslys (display lysintensitet) Kontrast (display kontrast) Sprog MOD adr. (MODBUS-adresse) Side Fabriks- Din indstilling indstilling 1, C 90 C OFF -4,0 0,0 50 C -2, s OFF -15 C OFF OFF OFF OUT OFF C OFF 80 K 30 s 35 s 3 K OFF ON OFF GEAR OFF 2 C 20 C 10 C OFF 40 C 10 ON XXXX XXXX English 5 DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 7

8 Daglig brug Temperaturer Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for baggrundslyset. Temperatur 19 < Mode KOMFORT Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Foretag ændringer af den ønskede temperatur. Indstillingen af den ønskede rumtemperatur er vigtig, selvom der ikke er tilsluttet rumtemperaturføler, rumpanel eller en fjernbetjening. Er rumtemperaturen for lav? Sørg for, at radiatortermostaten/-termostaterne ikke begrænser rumtemperaturen. Hvis du stadig ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur ved at justere radiatortermostaterne, er fremløbstemperaturen for lav. Hæv den ønskede rumtemperatur. Temperaturoversigt 2 sek. Tryk knappen ind for at se følertemperaturerne (S1-S4). Skift mellem temperaturdisplays: S1: Faktisk udetemperatur S1 aktuel Akkumuleret udetemperatur S1 akk. S2: Faktisk rumtemperatur S2 aktuel Ønsket rumtemperatur S2 ønsket S3: Faktisk fremløbstemperatur S3 aktuel Ønsket fremløbstemperatur S3 ønsket S4: Faktisk returtemperatur Begrænsning af ønsket returtemperatur S4 aktuel S4 begr. 8 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

9 Tryk for at afslutte temperaturoversigten. Hvis temperaturværdien vises som "- -" er den pågældende føler ikke tilsluttet. "- - -" er føleren kortsluttet. Vælg regulatorfunktion Symbolerne viser dig kontrolfunktionen under planlagt drift (AUTO). Mode Onsdag KOMFORT< Skift funktionen (AUTO, KOMFORT, REDUCERET eller STANDBY). Indstil din personlige tidsplan Det er kun muligt at indstille de personlige tidsplaner, hvis ECL Comfort 110-regulatoren har et indbygget ECA 110-timerprogram. Onsdag < :32 Dette display viser den aktuelle dag og tidspunkt. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 9

10 Vælg den dag, du ønsker at ændre indstillingerne for. Se tidsplanen for i dag Det første display vil vise starten på den første komfortperiode ( Start1 ). Se eller rediger starten på denne periode. Den første bjælke blinker. Start1 09:00 Ons ]]]][!]]]!!] Se eller rediger slutningen ( Stop1 ) på den første komfortperiode. Den næste bjælke blinker. Stop1 12:00 Ons ]]]][!{]]!!] Se eller rediger starten ( Start2 ) på den næste komfortperiode. Start2 18:00 Ons ]]]][!{]]!!] Se eller rediger slutningen ( Stop2 ) på den næste komfortperiode. Stop2 22:00 Ons ]]]][!{]]!!] Tidsplanen har altid to komfortperioder pr. dag. Start- og stoptiderne kan indstilles i intervaller på halve timer (30 min.). 10 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

11 Vedligeholdelse 2 sek. Adgang til vedligeholdelsesmenuerne. Dato - tid 1000 Det er kun nødvendigt at indstille den korrekte dato og klokkeslæt første gang ECL Comfort 110-regulatoren tages i brug, eller efter et strømsvigt, der har været mere end 36 timer (se kapitlet om Tilpasning af ECL Comfort 110-regulator). Fremløbstemp. (regulering af femløbstemperaturen) 2000 Varmekurve ECL Comfort 110 regulerer varmesystemet i henhold til den ønskede fremløbstemperatur under indflydelse af retur- og/eller rumtemperaturen. Den ønskede fremløbstemperatur defineres af 5 indstillinger: Maks. temp., Min. temp., Hældning, Forskydn. og Knækpunkt. Ønsket fremløbstemperatur [ C] 110 Varmekurve Hældning Maks. temp. Forskydn Knækpunkt Min. temp [ C] Udetemp. Den beregnede fremløbstemperatur kan påvirkes af tilsluttede følere, boost og rampe osv. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

12 Hældning (varmekurve) ,1... 4,0 1,2 Juster varmekurvens hældning, hvis det er nødvendigt. Varmekurvens hældning afhænger af varmeanlægget og områdespecifikke udformningsparametre. Eksempel I Dimensioneringsparameter: Dimensioneringsudetemperatur (T ude ) -12 C Dimensioneringsfremløbstemperatur (T fremløb ) 80 C Dimensioneringsrumtemperatur (T rum ) 20 C Varmekurvens hældning (S) kan for dimensioneringsfremløbstemperatur, som er højere end 40 C, beregnes som: S = T fremløb ,5 x T rum - T ude - 30 S = ,5 x 20 - (- 12) - 30 S 1,7 Eksempel II Dimensioneringsparameter: Dimensioneringsudetemperatur (T ude ) -20 C Dimensioneringsfremløbstemperatur (T fremløb ) 35 C Dimensioneringsrumtemperatur (T rum ) 21 C Varmekurvens hældning (S) kan for dimensioneringsfremløbstemperatur lavere end 40 C beregnes som: S = T fremløb ,3 (2,5 x T rum - T ude - 30) S = ,3 (2,5 x 21 - (- 20) - 30) S 0,3 Grafen kan bruges til hurtig indstilling. Grafen er beregnet til en T rum på 20 C. Hvis dimensioneringsdata fra eksempel I anvendes, er hældningen ca. 1,7. 12 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

13 [oc] [oc] Sådan bestemmes en anden varmekurve, hvis det er nødvendigt: Vælg den beregnede fremløbstemperatur for dit anlæg og den fastsatte min. udetemperatur for dit område. Vælg den varmekurve, der er tættest på skæringspunktet for disse to værdier. Indstilling af den ønskede rumtemperatur har indflydelse på den beregnede fremløbstemperatur (varmekurve), uanset om der er tilsluttet en rumtemperaturføler eller ej. Gulvvarmeanlæg Denne regulator er fabriksindstillet til radiatoranlæg, der typisk er høje fremløbstemperaturanlæg. For at regulere gulvvarmeanlæg, der typisk har lave fremløbstemperaturanlæg, skal du ændre Hældningen således, at den svarer til din anlægstype (typisk indstilling: 1,0). DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

14 Forskydn. (parallelforskydning) Juster varmekurvens parallelforskydning med et antal grader, hvis det er nødvendigt. Hvorvidt det er fornuftigt at ændre Hældningen (ved udetemperaturer under 0 C) eller parallelforskydning (ved udetemperaturer over 0 C), afhænger af det individuelle varmebehov. Små forøgelser eller reduktioner i varmetemperaturen kan indsættes ved parallelforskydning. Min. temp. (fremløbstemp.grænse, min.) C 10 C Vælg den tilladte min. fremløbstemperatur til dit anlæg. Juster fabriksindstillingen, hvis det er krævet. Maks. temp. (fremløbstemp.grænse, maks.) C 90 C Vælg den tilladte maks. fremløbstemperatur til dit anlæg. Juster fabriksindstillingen, hvis det er krævet. Indstillingen for Maks. temp. har højere prioritet end Min. temp.. 14 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

15 Rum indflydelse (rumtemperaturgrænse) 3000 Denne sektion er kun relevant, hvis du har installeret en rumtemperaturføler eller rumpanel/fjernbetjening. Regulatoren justerer den ønskede fremløbstemperatur for at fjerne forskellen mellem ønsket og faktisk rumtemperatur. Der er to basisprincipper for regulering af rumtemperaturen. A: Maks. rumtemperaturbegrænsning Brug denne begrænsning, hvis anlægget er fuldt udstyret med termostater, og du også ønsker at få en maks. begrænsning på rumtemperaturen. Regulatoren tager højde for de gratis varmekilder, f.eks. solvarme eller varme fra en pejs osv. Indflydelse Min. forst. (min. begrænsning) Ønsket rumtemperatur Faktisk rumtemperatur Maks.forst. (maks. begrænsning) Maks.forst. bestemmer, hvor stor en indflydelse rumtemperaturen skal have på den ønskede fremløbstemperatur. Hvis Forst er for høj og / eller Intgr. tid er for lav, er der en risiko for ustabil regulering. Eksempel A1 Den faktiske rumtemperatur er 2 grader for høj. Maks.forst. er indstillet til -4,0. Min. forst. er indstillet til 0,0. Hældning er 1,8. Resultat: Den ønskede fremløbstemperatur ændres med 2 x -4,0 x 1,8 = -14,4 grader. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

16 B: Styring af referencerumtemperatur Bruges, hvis dit anlæg ikke er udstyret med termostater, og du bruger rummet med rumtemperaturføler som en temperaturreference til de andre rum. Vælg en positiv værdi for Min. forst. og en negativ værdi for Maks.forst.. Indflydelse Min. forst. (min. begrænsning) Ønsket rumtemperatur Faktisk rumtemperatur Maks.forst. (maks. begrænsning) Rumtemperaturføleren i referencerummet måler den faktiske rumtemperatur. Den ønskede fremløbstemperatur kan rettes, hvis der opstår en difference mellem den faktiske og den ønskede rumtemperatur. Korrigeringen er baseret på indstillingerne i linjerne 3182 og Denne korrigering af den ønskede fremløbstemperatur giver normalt en korrekt rumtemperatur. Se også linje Eksempel BI Den faktiske rumtemperatur er 2 grader for lav. Maks.forst. er indstillet til -3,5. Min. forst. er indstillet til 2,0. Hældning er 1,8. Resultat: Den ønskede fremløbstemperatur ændres med 2 x 2,0 x 1,8 = 7,2 grader. Eksempel B2 Den faktiske rumtemperatur er 2 grader for høj. Maks.forst. er indstillet til -3,5. Min. forst. er indstillet til 2,0. Hældning er 1,8. Resultat: Den ønskede fremløbstemperatur ændres med 2 x (-3.5) x 1,8 = -12,6 grader. 16 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

17 Denne begrænsning er baseret på en PI-regulering, hvor P (Stigning) reagerer hurtigt på afvigelser, og I (Integr. tid) reagerer langsommere og fjerner over tid de små offset mellem de ønskede og faktiske værdier. Dette gøres ved at justere den ønskede fremløbstemperatur. Intgr. tid (tidskonstant for rumtemp.) 3015 OFF / OFF Kontrollerer, hvor hurtigt rumtemperaturen tilpasses den ønskede rumtemperatur (I-regulering). OFF: Regulatorfunktionen påvirkes ikke af Integr. tid. 1: Den ønskede temperatur tilpasses hurtigt. 50: Den ønskede temperatur tilpasses langsomt. Maks.forst. (rumtemp.indflydelse. maks.begrænser) ,9... 0,0-4,0 Bestemmer hvor meget fremløbstemperaturen bliver påvirket (reduceret), hvis rumtemperaturen er højere end den ønskede rumtemperatur (P-kontrol). -9,9: Rumtemperaturen har en stor indflydelse. 0,0: Rumtemperaturen har ingen indflydelse. Min. forst. (rumtemp.indflydelse. min.begrænser) ,0... 9,9 0,0 Bestemmer hvor meget fremløbstemperaturen bliver påvirket (øget), hvis rumtemperaturen er lavere end den ønskede rumtemperatur (P-kontrol). 0,0: Rumtemperaturen har ingen indflydelse. 9,9: Rumtemperaturen har en stor indflydelse. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

18 Returbegrænser (returtemperaturbegrænser) 4000 Hvis returtemperaturen falder under eller bliver højere end den indstillede værdi, ændrer regulatoren automatisk den ønskede fremløbstemperatur for at opnå en acceptabel returtemperatur. Inflydelse Min.forst. > 0 Grænse Maks.forst. > 0 Returtemperatur Maks.forst. < 0 Min. forst. < 0 Denne begrænsning er baseret på en PI-regulering, hvor P (Stigning) reagerer hurtigt på afvigelser, og I (Integr. tid) reagerer langsommere og fjerner over tid de små offset mellem de ønskede og faktiske værdier. Det sker ved at justere den ønskede fremløbstemperatur. Hvis Forst er for høj og / eller Intgr. tid er for lav, er der en risiko for ustabil regulering. Grænse (returtemp. grænse) C 50 C Indstil den returtemperatur, du accepterer for anlægget. Indstil en acceptabel begrænsning af returtemperaturen. Hvis returtemperaturen falder under eller bliver højere end den indstillede værdi, ændrer regulatoren automatisk den ønskede fremløbstemperatur for at opnå en acceptabel returtemperatur. Indflydelsen indstilles i linje 4035 og VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

19 Maks.forst. (returtemp.indflydelse. maks.begrænser) ,9... 9,9-2,0 Bestemmer hvor meget fremløbstemperaturen bliver påvirket, hvis returtemperaturen er højere end den ønskede Grænse (linje 4030) (P-kontrol). Indflydelse højere end 0: Den ønskede fremløbstemperatur hæves, når returtemperaturen bliver højere end den indstillede grænse. Indflydelse lavere end 0: Den ønskede fremløbstemperatur sænkes, når returtemperaturen bliver højere end den indstillede grænse. Eksempel Returbegrænsningen er aktiv over 50 C. Indflydelsen indstilles til -2,0. Den aktuelle returtemperatur er 2 grader for høj. Resultat: Den ønskede fremløbstemperatur ændres med -2,0 x 2 = -4,0 grader. Normalt er indstillingen i linje 4035 lavere end 0 i fjernvarmeanlæg for at undgå en for høj returtemperatur. Indstillingen i linje 4035 er typisk 0 i kedelanlæg, da en højere returtemperatur kan accepteres (se også linje 4036). Min. forst. (returtemp.indflydelse. min.begrænser) ,9... 9,9 0,0 Bestemmer hvor meget fremløbstemperaturen bliver påvirket, hvis returtemperaturen er højere end den ønskede Grænse (linje 4030) (P-kontrol). Indflydelse højere end 0: Den ønskede fremløbstemperatur hæves, når returtemperaturen kommer under den indstillede grænse. Indflydelse lavere end 0: Den ønskede fremløbstemperatur sænkes, når returtemperaturen kommer under den indstillede grænse. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

20 Eksempel Returbegrænsningen er aktiv under 50 C. Indflydelsen indstilles til -3,0. Den aktuelle returtemperatur er 2 grader for lav. Resultat: Den ønskede fremløbstemperatur ændres med -3,0 x 2 = -6,0 grader. Normalt er indstillingen i linje i fjernvarmeanlæg, da en lavere returtemperatur kan accepteres. Indstillingen i linje 4036 er typisk højere end 0 i kedelanlæg for at undgå en for lav returtemperatur (se også linje 4035). Hvis måling af returtemperaturen kun anvendes som termometerfunktion, skal indstillingerne i linje 4035 og 4036 være 0,0. Integr. tid (tidskonstant for returtemp.grænse) 4037 OFF / s 25 s Kontrollerer, hvor hurtigt returtemperaturen tilpasses den ønskede returtemperatur (I-regulering). OFF: Regulatorfunktionen påvirkes ikke af Integr. tid. 1: Den ønskede temperatur tilpasses hurtigt. 50: Den ønskede temperatur tilpasses langsomt. Prioritet (prioritet for returtemp.grænse) 4085 ON / OFF OFF Vælg, om returtemperaturbegrænsningen skal overstyre den indstillede min. fremløbstemperatur Temp. min. (linje 2177). ON: OFF: Minimumsgrænsen for fremløbstemperaturen overstyres. Minimumsgrænsen for fremløbstemperaturen overstyres ikke. 20 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

21 Optimering 5000 Reduktion (reduceret temp. afhængig af udetemp.) 5011 OFF / C -15 C Temperaturindstillingerne har ingen indflydelse, når temperaturen udenfor ligger under ovenstående temperaturer : Den reducerede temperatur afhænger af udetemperaturen, hvis udetemperaturen er over den indstillede grænse. Jo lavere udetemperatur, des mindre temperaturreduktion. Når udetemperaturen er under den indstillede grænse, reduceres temperaturen ikke. OFF: Den reducerede temperatur afhænger ikke af udetemperaturen. Reduktion 100% 0% Indstilling af linje 5011 Udetemp. C Boost 5012 OFF / % OFF Forkorter opvarmningsperioden ved at hæve den ønskede fremløbstemperatur med de valgte procenter. Indstil den procentdel, hvormed du ønsker at hæve fremløbstemperaturen midlertidigt. For at forkorte opvarmningsperioden efter en periode med reduceret temperatur kan den ønskede fremløbstemperatur hæves midlertidigt (maks.1 time). Ved optimering er boost-funktionen aktiv i optimeringsperioden (linje 5014). Hvis der er tilkoblet en rumtemperaturføler eller et rumpanel/en fjernbetjening, standser boost-funktionen, når rumtemperaturen er opnået. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

22 Rampe (rampefunktion) 5013 OFF / m OFF Den tid, hvor den valgte fremløbstemperatur langsomt øges for at undgå spidsbelastninger i varmeforsyningen. Indstil regulatorens rampefunktionstid. Temp. C Indstilling af linje 5013 Tid (min.) Fremløbstemperaturen indstilles til at stige langsomt efter en periode med reduceret temperatur for at undgå spidsbelastninger i forsyningsnetværket. Dette gør, at ventilen åbnes langsomt. Optimering (tidskonstant for optimering) 5014 OFF / OFF Optimerer start- og stoptiderne for perioden for komforttemperatur, så den bedste komfort opnås ved mindst muligt energiforbrug. Jo lavere udetemperatur, desto tidligere varmeindkobling. Indstil tidskonstant for optimering. Værdien består af et to-cifret tal. De to cifre betyder følgende: Venstre ciffer Bygningens varmeakkumulation Anlægstype 1X let 2X middel Radiatoranlæg 3X tung 4X middel 5X tung Gulvvarmeanlæg 22 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

23 Højre ciffer Dimensionerende temperatur Kapacitet X0-50 C høj X1-45 C X5-25 C normal X9-5 C lav OFF: Ingen optimering. Opvarmningen slutter på de i tidsplanen indstillede tidspunkter. Dimensionerende temperatur: Den laveste udetemperatur (som regel bestemt af anlægskonstruktøren i forbindelse med konstruktionen af varmeanlægget), ved hvilken varmeanlægget formår at bevare den beregnede rumtemperatur. Eksempel Systemtypen er radiator, og bygningens varmeakkumulering er medium. Det venstre ciffer er 2. Den dimensionerende temperatur er -25 C, og kapaciteten er normal. Det højre ciffer er 5. Resultat: Indstillingen skal ændres til 25. Det er kun muligt at bruge Optimering, hvis ECL Comfort 110-regulatoren har et indbygget ECA 110-timerprogram eller er tilsluttet en ECA 61. Baseret på (optimering baseret på rum-/udetemperatur) 5020 RUM / UDE UDE Den optimerede start- og stoptid kan enten være baseret på rum- eller udetemperaturen. RUM: Optimering baseret på rumtemperatur, hvis den er målt. UDE: Optimering baseret på udetemperatur. Brug denne indstilling, hvis rumtemperaturen ikke er målt. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

24 Totalstop 5021 ON / OFF OFF Beslut, om du ønsker totalstop i perioden med reduceret temperatur. ON: Den ønskede anlægstemperatur sænkes til Standby temp (linje 7093). Min. temp. (linje 2177) overstyres. Ønsket anlægstemp. C Standby temp Tid OFF: Intet totalstop Ønsket anlægstemp. C Standby temp Tid S1 T filter (udetemp. filter) Dæmper den målte udetemperatur på grundlag af den indstillede faktor. 1: Hurtig (lav filterkonstant) 200: Langsom (høj filterkonstant) 24 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

25 Udkobling (grænse for varmeudkobling) 5179 OFF / C 18 C Indstil den udetemperaturgrænse, hvor du ønsker, at varmeanlægget skal stoppe. Ventilen lukker, og efter ca. 3 minutter stopper varmecirkulationspumpen. Min. temp indstillet i linje 2177 ignoreres. Temp. Faktisk udetemp. Akkumuleret udetemp. 18 C Opvarmning Slukket Opvarmning Denne funktion kan spare energi, idet den stopper varmeanlægget, når udetemperaturen kommer over en indstillet grænse. Varmeanlægget starter igen, når udetemperaturen og den akkumulerede udetemperatur bliver lavere end den angivne grænse. Tid Denne funktion kan spare energi, idet den stopper varmeanlægget, når udetemperaturen kommer over en indstillet grænse. Varmeanlægget starter igen, når udetemperaturen og den akkumulerede udetemperatur bliver lavere end den angivne grænse. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

26 Kontrolparam. (reguleringsparametre) 6000 Motorbeskyt (motorbeskyttelse) 6174 OFF / m OFF Forhindrer, at regulatoren udsættes for ustabil temperaturregulering (og efterfølgende motorsvingninger). Dette kan ske ved en meget lav belastning. Beskyttelsen af motoren øger levetiden for alle de involverede komponenter. OFF: Motorbeskyttelse er ikke aktiveret : Motorbeskyttelse er aktiveret efter den indstillede aktiveringsforsinkelse. Typisk anvendt til varmt brugsvandsapplikationer. Kan også bruges til varmeanlæg ved meget lav belastning. P-bånd (proportionalbånd) K 80 K Indstil proportionalbåndet. En højere værdi vil resultere i en stabil, men langsom regulering af fremløbstemperaturen. I-tid (integrationstidskonstant) s 30 s Vælg en høj integrationstidskonstant, hvis du ønsker en langsom, men stabil reaktion på afvigelser. En lav integrationskonstant vil få regulatoren til at reagere hurtigt, men mindre stabilt. Motor tid (køretid for motorventilen) s 35 s Motor tid er den tid, det tager for den regulerede enhed at køre fra helt lukket til helt åben stilling. Indstil Motor tid i henhold til eksemplet. 26 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

27 Sådan beregnes køretiden for en motorventil Køretiden for motorventiler beregnes ved hjælp af følgende metoder: Sædeventiler Køretid = Slaglængde (mm) x aktuatorhastighed (sek./mm) Eksempel: 5,0 mm x 15 sek./mm = 75 sek. Roterende ventiler Køretid = Drejningsgrad x aktuatorhastighed (sek./grader) Eksempel: 90 grader x 2 sek/grader = 180 sek. Neutralzone K 3 K Indstil den acceptable afvigelse på fremløbstemperaturen. Indstil en høj værdi for neutralzonen, hvis du kan acceptere en høj variation i fremløbstemperaturen. Når den faktiske fremløbstemperatur ligger inden for neutralzonen, aktiverer regulatoren ikke motorventilen. Neutralzonen er symmetrisk omkring den ønskede fremløbstemperaturværdi, dvs. halvdelen af værdien er over og halvdelen under denne temperatur. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

28 Hvis du ønsker at indstille PI-reguleringen præcist, kan du anvende følgende metode: Indstil I-tid (integrationstidskonstant linje 6185) til den højeste værdi (999 sek.). Sænk værdien for P-bånd (proportionalbånd linje 6184), indtil anlægget begynder at pendle med en konstant amplitude (det kan være nødvendigt at indstille en ekstrem værdi for at tvinge systemet). Find den kritiske tidsperiode på temperaturskriveren, eller benyt et stopur. Temp. Kritisk periodetid Tid Denne tidsperiode vil være karakteristisk for systemet, og du kan vurdere indstillingerne ud fra denne kritiske periode I-tid = 0,85 x kritisk tidsperiode P-bånd = 2,2 x proportionalbåndsværdi i den kritiske tidsperiode. Hvis reguleringen synes at være for langsom, kan du mindske proportionalbåndsværdien med 10 %. 28 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

29 Applikation 7000 ECA adresse (valg af rumpanel/fjernbetjening) 7010 OFF / A / B OFF Fastlægger kommunikationen med rumpanelet eller fjernbetjeningen. OFF: Rumtemperaturføler (uden rumpanel/fjernbetjening) A: Fjernbetjening ECA 61 med adresse A B: Fjernbetjening ECA 61 med adresse B Pumpemotion 7022 ON / OFF ON Motionerer pumpen for at undgå, at den stopper til i perioder uden varmebehov. ON: OFF: Pumpen tændes i 1 minut hver tredje dag omkring middag. Pumpemotionen er ikke aktiv. Ventilmotion 7023 ON / OFF OFF Motionerer ventilen for at undgå, at den stopper til i perioder uden varmebehov. ON: OFF: Ventilen modtager et signal om at åbne og lukke hver tredje dag omkring middag. Ventilmotionen er ikke aktiv. Motortype (gearmotor / termoaktuator) 7024 GEAR / ABV GEAR Vælg aktuatortype til ventilen. GEAR: ABV: Gearmotor Termoaktuator (Danfoss type ABV) Reguleringsparametre (linje ) overstyres, hvis termoaktuator vælges (ABV). DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

30 VV Prior. (lukket ventil/normal funktion) 7052 ON / OFF OFF Varmekredsløbet kan lukkes, når regulatoren fungerer som slave, og når varmtvandsopladningen er aktiv i masteren. ON: OFF: Ventilen i varmekredsløbet er lukket* under aktiv varmtvandsladning i masterregulatoren. * Den ønskede anlægstemperatur sænkes til Standby temp (linje 7093). Fremløbstemperaturreguleringen forbliver uændret under aktiv varmtvandsladning i masterregulatoren. Indstillingen i linje 7052 skal overholdes, hvis regulatoren er en slave. Frostbeskyt (frostbeskyttelse) 7077 OFF / C 2 C Når udetemperaturen er lavere end den indstillede temperatur i Frostbeskyt, tænder regulatoren automatisk for cirkulationspumpen for at beskytte systemet. OFF: Ingen frostbeskyttelse : Cirkulationspumpen er tændt, når den ønskede udetemperatur er under den indstillede værdi. Under normale omstændigheder er dit anlæg ikke frostbeskyttet, hvis din indstilling er under 0 C eller slukket. En indstilling på 2 C anbefales for vandbaserede anlæg. 30 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

31 Pumpestop C 20 C Når den ønskede fremløbstemperatur er højere end den indstillede temperatur i Pumpestop, tænder regulatoren automatisk for cirkulationspumpen for at imødekomme varmebehovet : Cirkulationspumpen kører over den indstillede værdi. Ventilen er helt lukket, så længe pumpen ikke er tændt. Standby temp. (standby-temperatur) C 10 C Indstil den ønskede fremløbstemperatur ved standby (f.eks. under totalstop) : Ønsket standby-fremløbstemperatur. Overstyr. (ekstern overstyring) 7141 OFF / REDUCER / KOMFORT OFF Vælg funktion for Overstyr (ekstern overstyring). Overstyringen kan aktiveres ved reduceret eller komfortdrift. For overstyring skal regulatoren stå i AUTO (planlagt drift). OFF: Regulatorens ugeplan overstyres ikke. REDUCER: Regulatoren er i funktion med reduceret temperatur, når klemmerne 11 og 12 kortsluttes. KOMFORT: Regulatoren er i komfortfunktion, når klemmerne 11 og 12 kortsluttes. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

32 Knækpunkt 7162 OFF / C 40 C Vælg den temperatur, hvor varmekurven skal bøje. OFF: Gulvvarmeanlæg : Radiatoranlæg. Min. køretid (min. aktiveringstid, gearmotor) Minimum impulslængde i millisekunder til aktivering af gearmotoren. Indstilling Værdi x 20 ms 2 40 ms ms ms Indstillingen skal være så høj, som det er acceptabelt for at øge aktuatorens levetid. Sommertid (sommer-/vintertidsskift) 7198 ON / OFF ON Vælg, om ændringen fra sommer-/vintertid skal foregå automatisk eller manuelt. ON: OFF: Regulatorens indbyggede ur skifter automatisk en time frem eller tilbage på de fastlagte skiftedage for sommer- og vintertid i Centraleuropa. Du kan skifte manuelt mellem sommer- og vintertid ved at indstille uret frem eller tilbage. ECL adr. (master- / slaveadresse) Denne indstilling er relevant, når der er flere regulatorer, der fungerer i samme ECL Comfort-anlæg (tilsluttet via ECL BUS), og/eller ECA-enheder er tilsluttet. 32 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

33 0: Regulatoren arbejder som slave. Slaven modtager oplysninger om udetemperatur (S1), systemtid og signal for varmtvandskrav i masteren : Regulatoren arbejder som slave. Slaven modtager oplysninger om udetemperatur (S1), systemtid og signal for varmtvandskrav i masteren. Slaven sender oplysninger om den ønskede fremløbstemperatur til masteren : Anvendes ikke. 15: Regulatoren er master. Masteren sender oplysninger om udetemperaturen (S1) og systemtid. Bussen er aktiv, og de tilsluttede ECA er er strømtilførte. ECL Comfort-regulatorerne kan tilsluttes via ECL BUS til at fungere i et større anlæg. Regulatoren, der er fysisk tilsluttet udetemperaturføleren, er master for hele anlægget og skal have automatisk adresse 15.. Hver slave skal konfigureres med sin egen adresse (1... 9). Flere slaver kan dog godt have adresse 0, hvis de kun skal modtage oplysninger om udetemperatur og systemtid. Type / Brug denne indstilling til at ændre din applikation eller genoprette fabriksindstillinger. 116: Konstanttemperaturstyring af varmtvandskreds. 130: Vejrkompenseret regulering af fjernvarme- og kedelanlæg. Vælg den ønskede applikationstype. 5 sek. Start den valgte applikation. er er genoprettet. Alle personlige indstillinger slettes. Det anbefales, at lave et notat af dine personlige indstillinger i Overblik over indstillinger for fremtidig brug. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

34 Applikationen kan ikke ændres fra 116 til 130 eller omvendt, hvis ECL Comfort 110 er forprogrammeret af understationsproducenten. Service 8000 Kode no Display 087BXXXX Ver. (versionsnr.) 8301 Display ABBBCCWWYY A = Hardwareversion BBB = Softwareversion CC = Applikationsversion WW = Produktionsuge YY = Produktionsår Angiv versionen i forbindelse med eventuelle spørgsmål om produktet. Baggrundslys (display lysintensitet) 8310 OFF / Displayets lysintensitet kan justeres. OFF: Ingen baggrundslys. 1: Svagt baggrundslys. 30: Stærkt baggrundslys. Kontrast (display kontrast) Displayets kontrast kan justeres. 0: Høj kontrast 20: Lav kontrast 34 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

35 Sprog 8315 Multiple English Vælg dit sprog. MOD adr. (MODBUS-adresse) Indstil MODBUS-adressen, hvis regulatoren er en del af et MODBUS-netværk. Tildel MODBUS-adressen inden for det angivne indstillingsområde. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

36 Installation Montage af ECL Comfort-regulatoren Af hensyn til uhindret adgang bør du montere ECL Comfort-regulatoren i nærheden af anlægget. Du kan vælge mellem de tre følgende måder: Montage på en væg Montage på en DIN-skinne Montage i et panel Pakken indeholder ikke skruer og rawlplugs. Montage på en væg Monter regulatoren på en væg med glat overflade, og etabler de elektriske forbindelser. Danfoss 87B Montage på en DIN-skinne Monter regulatoren på en DIN-skinne, og etabler de elektriske forbindelser. Danfoss 87B Montage i et panel Monteringssæt: Bestillingskodenr. 087B1249. Panelpladens tykkelse må ikke overskride 5 mm. Lav en udskæring på 93 x 139 mm. Indsæt regulatoren i paneludskæringen, og fastgør den med klemmen, som er placeret vandret på regulatoren. Etabler de elektriske tilslutninger. Danfoss 87B Se monteringsvejledningen for yderligere oplysninger om montering. 36 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

37 Elektriske forbindelser V a.c. - generelt * Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat Klemme Beskrivelse Maks. belastning 20 Spændingsforsyning 230 V a.c. - nul (N) 21 Spændingsforsyning 230 V a.c. - fase (L) 22 Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat 23 Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat 24 M1 Aktuator - åben, alt. termoaktuator (ABV) 15 VA 25 M1 Aktuator - luk 15 VA 26 M1 Aktuator - neutral 27 P1 Cirkulationspumpe - neutral 28 P1 Cirkulationspumpe - fase (relæ R1) 4 (2) A 29 Anvendes ikke 30 Anvendes ikke Ledningstværsnit: 0,5-1,5 mm 2 Ukorrekt tilslutning kan skade TRIAC-udgangene. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

38 Elektriske forbindelser - 24 V a.c. - generelt * Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat Klemme Beskrivelse Maks. belastning 20 Spændingsforsyning 24 V a.c. - A1 21 Spændingsforsyning 24 V a.c. - A2 22 Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat 23 Valgfrie tilslutninger til sikkerhedstermostat 24 M1 Aktuator åben, alt. termoaktuator (ABV) 15 VA 25 M1 Aktuator - luk 15 VA 26 M1 Aktuator A1 27 Anvendes ikke 28 Anvendes ikke 29 P1 Cirkulationspumpe - fase (relæ R2) 30 P1 Spændingsforsyning 230 V a.c. - fase (L) - Relæ R2 4 (2) A Ledningstværsnit: 0,5-1,5 mm 2 Ukorrekt tilslutning kan skade TRIAC-udgangene. 38 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

39 Tilslutning af temperaturfølerne og ECL BUS Klemme Beskrivelse Type (anbefalet) 1 og 2 S1 Udetemperaturføler ESMT 3 og 4 S3 Fremløbstemperaturføler ESM-11 / ESMC / ESMU 5 og 6 S4 Returtemperaturføler ESM-11 / ESMC / ESMU 7 og 8 S2 Rumtemperaturføler ESM-10 8 og 9 ECL BUS, forbindelser til rumpanel/ ECA 61 fjernbetjening 10 Skal ikke bruges 11 og 12 Ekst. overstyring Ledningstværsnit for følertilslutninger: 0,4-0,75 mm 2 Samlet ledningslængde: Maks. 125 m (alle følere inkl. ECL BUS) Leningslængder på mere end 125 m kan forårsage støjfølsomhed (EMC). DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

40 Sådan identificerer du anlægstypen ECL Comfort-regulatoren er en universel regulator, der kan anvendes til forskellige anlæg. Det er muligt at konfigurere ekstra anlæg på basis af de viste standardanlæg. I denne sektion finder du de mest anvendte anlæg. Hvis dit anlæg ikke helt svarer til nogen af disse, kan du finde det diagram, der ligger tættest på din anlægstype, og danne dine egne kombinationer. Varmeanlæg 1: Fjernvarmekredsløb med varmeveksler Varmeanlæg 2: Kedelvarmekredsløb 40 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

41 Tilpasning af ECL Comfort 110-regulatoren Når du tænder for regulatoren første gang, bliver du bedt om at vælge sprog (standardsprog er engelsk). Sprog Dansk Vælg dit sprog. Accepter, og gå til næste menu. Når sproget er valgt, beder regulatoren om dato og tidsindstilling. Dato - tid dd-mm-yy hh:mm Indstil dag (dd), måned (mm), år (åå), time (tt) og minutter (mm). Rediger værdier. Accepter det valgte klokkeslæt og dato. Når sproget er valgt, og datoen og klokkeslættet er indstillet, beder regulatoren om applikationstypen. Applikation Type??? Vælg applikationstype. 2 sek. Start den valgte applikation. Gå til afsnittet Vedligeholdelse for yderligere opsætning af din regulator. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

42 Manuel styring Vælg regulatorfunktion. Mode Onsdag KOMFORT< 5 sek. Gå til manuel tilstand. Aktuator M1 åbner ( ) Manuel mode Aktuator M1 lukker ( ) Ventil STOP Pumpe P1 er tændt ( ) Manuel mode Pumpe P1 er slukket ( ) Pumpe1 ON Vælg regulatorfunktion. Mode Onsdag MANUEL< Manuel styring må kun benyttes til vedligeholdelsesformål. I manuel styring er alle regulatorog sikkerhedsfunktioner deaktiveret! 42 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

43 Placering af temperaturfølere Det er vigtigt, at følerne monteres på den rette placering i dit anlæg. Temperaturfølerne, som er beskrevet nedenfor, anvendes til ECL Comfort-serien, og de skal ikke alle sammen bruges til dit anlæg! Udetemperaturføler (ESMT) Udetemperaturføleren skal monteres på den side af bygningen, der vender mod nord for at undgå direkte sol. Føleren skal ikke placeres tæt på døre, vinduer eller luftudtag. Fremløbstemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC) Placer føleren højst 15 cm fra blandingspunktet. I anlæg med varmevekslere anbefaler Danfoss, at ESMU-typen sættes i vekslerens fremløbsudgang. Kontroller, at rørets overflade er ren og plan på det sted, hvor føleren monteres. Returtemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC) Returføleren bør altid placeres i/på et rør med returvandcirkulation. Rumtemperaturføler (ESM-10 eller ECA 61 fjernbetjening) Placer rumføleren i det rum, hvor temperaturen skal reguleres. Placer den ikke på ydermure eller tæt på radiatorer, vinduer eller døre. Varmtvandstemperaturføler (ESMU eller ESMB-12) Placer varmtvandstemperaturføleren i overensstemmelse med producentens specifikationer. Kedeltemperaturføler (ESMU, ESM-11 eller ESMC) Placer føleren efter kedelproducentens specifikationer. Fremløbs-/kanaltemperaturføler (typerne ESM-11, ESMB-12, ESMC eller ESMU) Placer føleren, så den måler en repræsentativ temperatur. Overfladetemperaturføler (ESMB-12) Anbring føleren på gulvets overflade. Gælder for ESM-11: Flyt ikke føleren, når den er monteret, for at undgå beskadigelse af følerelementet. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

44 Tilslutning af rumpanel/fjernbetjening * Slut ECL-klemme 9 til 1 og klemme 8 til 2. ECA 61 aktiveres ved indstillingen i linje ECA 61 drives af ECL BUS, hvilket betyder, at BUS skal være aktiv. BUS aktiveres ved at indstille regulatoradressen til 15 (linje 7199). 44 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

45 Tjekliste, elektriske tilslutninger Er ECL Comfort-regulatoren klar til brug? Sørg for, at den korrekte strømforsyning er tilsluttet klemme 21 (fase) og 20 (nul). Kontroller, at de krævede enheder (aktuator, pumpe osv.) er tilsluttet de korrekte klemmer. Kontroller, at alle følere er tilsluttet de korrekte klemmer. Tænd for strømmen. Vælg manuel drift som regulatorfunktion. Kontroller, at ventilerne åbner og lukker, og at de krævede enheder (pumpe osv.) starter og stopper, når de betjenes manuelt. Kontroller, at de temperaturer, der er vist i displayet, svarer til de aktuelle følere. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

46 Ofte stillede spørgsmål Klokkeslættet på displayet er en time bagud? Se skift til sommertid i linje Klokkeslættet i displayet er ikke korrekt? Det indvendige ur kan have været nulstillet, hvis der har været et strømsvigt i mere end 36 timer. Indstil klokkeslæt og dato. Se også linje Hvad betyder symbolerne? Fremløbstemperaturen er under indflydelse af rumtemperaturbegrænsningen, returtemperaturbegrænsningen, boost, rampefunktion, varmeudkobling, varmtvandsprioritet osv. Rumtemperaturen er for lav? Sørg for, at radiatortermostaterne ikke begrænser rumtemperaturen. Hvis du stadig ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur ved at justere radiatortermostaterne, er fremløbstemperaturen for lav. Hæv den ønskede rumtemperatur (linje 3000). Hvis det ikke hjælper, justeres varmekurven/den ønskede temperatur (linje 2000). Rumtemperaturen er for høj under reducerede perioder? Sørg for, at minimumsgrænsen for fremløbstemperaturen ikke er for høj. Se linje Temperaturen er ustabil? Kontroller, at fremløbstemperaturføleren er tilsluttet og anbragt korrekt. Kontroller, at forstærkningen (indflydelsen) ikke er for høj, hvis regulatoren har et rumtemperatursignal (linje 3000). Juster reguleringsparametrene (linje 6000). Regulatoren virker ikke, og kontrolventilen er lukket? Kontroller, at fremløbstemperaturføleren måler den korrekte værdi, se Daglig brug. Kontroller indflydelsen fra andre målte temperaturer ( ). Sådan gendanner du dine fabriksindstillinger Se linje Hvad betyder P- og PI-regulering? P-regulering: Proportionalregulering. Ved at anvende en P-regulering, ændrer regulatoren fremløbstemperaturen proportionalt til forskellen mellem en ønsket og en aktuel temperatur, f.eks. en rumtemperatur. En P-regulering vil altid have en offset, som ikke forsvinder med tiden. PI-regulering: Proportional- og integrationsregulering. En PI-regulering gør det samme som en P-regulering, men offset forsvinder med tiden. En lang Integr. tid giver en langsom, men stabil regulering, og en kort Integr. tid resulterer i en hurtig regulering, men med en højere risiko for svingninger. 46 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

47 Definitioner Komfortfunktion Normal temperatur i anlægget, som reguleres af tidsplanen. Under opvarmning er fremløbstemperaturen i anlægget højere, således at den ønskede rumtemperatur opretholdes. Under køling er fremløbstemperaturen i anlægget lavere, således at den ønskede rumtemperatur opretholdes. Komforttemperatur Temperatur, der opretholdes i varme-/varmtvandskredsen under komfortperioder. Ønsket fremløbstemperatur Temperatur beregnet af regulatoren på grundlag af udetemperaturen og indflydelser fra rum og/eller returtemperaturer. Denne temperatur bruges som reference for reguleringen. Ønsket rumtemperatur Temperatur, der er indstillet til den ønskede rumtemperatur. Temperaturen kan kun reguleres af ECL Comfort-regulatoren, hvis der er installeret en rumtemperaturføler. Hvis der ikke er installeret en føler, vil den indstillede rumtemperatur imidlertid stadig have indflydelse på fremløbstemperaturen. I begge tilfælde reguleres rumtemperaturen i hvert rum typisk af radiatortermostater/ ventiler. Ønsket temperatur Temperatur, der er baseret på en indstilling eller en regulatorberegning. Varmtvandskredsløb Kredsløbet for opvarmning af det varme brugsvand. er Indstillinger, der er gemt i regulatoren for at forenkle opsætningen af din regulator første gang. Fremløbs/varmtvandstemperatur Temperatur, der måles i fremløbet på ethvert tidspunkt. Varmekredsløb Kredsløbet for opvarmning af rum/bygning. Varmekurve En kurve, der viser forholdet mellem den aktuelle udetemperatur og den ønskede fremløbstemperatur. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/

48 Temperaturbegrænsning Temperatur, der har indflydelse på den ønskede fremløbs-/balancetemperatur. Pt 1000-føler Alle følere, der bruges med ECL Comfort-regulatoren, er baseret på Pt 1000-typen. Modstanden er 1000 ohm ved 0 C, og den ændres med ca. 3,9 ohm/grad. Optimering Regulatoren optimerer start-/stoptidspunktet for de planlagte temperaturperioder. Med udgangspunkt i udetemperaturen beregner regulatoren automatisk, hvornår den skal starte/stoppe for at opnå komforttemperaturen på det indstillede tidspunkt. Jo lavere udetemperatur, desto tidligere starttidspunkt. Symbolet for komfort/reduceret blinker under optimering. Returtemperatur Den temperatur, der måles i returløbet, kan påvirke den ønskede fremløbstemperatur. Rumtemperaturføler Temperaturføler, der er placeret i rummet (referencerum, typisk stuen), hvor temperaturen skal reguleres. Rumtemperatur Temperatur, der måles af rumtemperaturføleren, rumpanelet eller fjernbetjeningen. Rumtemperaturen kan kun reguleres direkte, hvis der er installeret en føler. Rumtemperaturen kan påvirke den ønskede fremløbstemperatur. Tidsplan Tidsplan for perioder med komforttemperaturer og reducerede temperaturer. Tidsplanen kan oprettes individuelt for hver ugedag og består af 2 komfortperioder om dagen. Reduceret temperatur Temperatur, der opretholdes i varme-/varmtvandskredsen i løbet af perioder med reduceret temperatur. Tidsbjælke Tidsbjælkerne illustrerer planlagte perioder med komforttemperatur. Vejrkompensering Regulering af fremløbstemperaturen på basis af udetemperaturen. Denne regulering er baseret på en brugerdefineret varmekurve. Definitionerne gælder for Comfort 110-serien. Derfor vil du kunne støde på udtryk, der ikke er nævnt i din vejledning. 48 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

49 Bortskaffelsesinstruktion: Dette produkt skal, om muligt, adskilles og sorteres i dets forskellige materialegrupper, før det genbruges eller bortskaffes. Lokal lovgivning for bortskaffelse skal altid overholdes. DEN-SMT/DK VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015

50 *087R9794* *VIKTG501* 50 VI.KT.G5.01 Danfoss 04/2015 DEN-SMT/DK

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 Sådan navigerer man Hvad

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Opbevares ved produktet Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne

Læs mere

ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 *087R9791* *VIKTF201* Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 DH-SMT/DK

Læs mere

C66. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. *vi7cc501* *087R8060* *087R8060*

C66. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. *vi7cc501* *087R8060* *087R8060* Brugervejledning VI.7C.C5.01 2007.03 C66 *vi7cc501* *087R8060* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8060* *vi7cc501* Blanderegulator + PI-reguleret

Læs mere

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér.

Kvikguide for Danfoss ECL Comfort 110 Applikation 130 & Grundfos UPM3 AUTO L pumpe. Vælg/returnér. Sådan navigerer man Justér temperaturer og værdier. Skift mellem menulinjer. Vælg/returnér. F.eks. justering af dato/tid ved opstart: Datofeltet blinker, justér med / -tasterne og tryk på -tasten, hvorefter

Læs mere

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation

ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* ECL Comfort 100M Brugervejledning og Installation 2004. *087R724* *vi7ab401* Indhold Side Brugervejledning Inden De går i gang

Læs mere

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

Vejledning. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning ECL Comfort 110 Applikation 116 Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.F2.01 Danfoss 06/2008 Indholdsfortegnelse Sådan

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer.

ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg såvel som kedelsystemer. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse ECL Comfort 110 ECL Comfort 110 er en universel regulator til styring af 1 kreds til brug i fjernvarmeunderstationer og fjernvarmeanlæg

Læs mere

ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning

ECL Comfort 110 Application 130. Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg. Vejledning Vejledning ECL Comfort 110 Application 130 Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation og vedligeholdelse DH-SMT/DK VI.KT.G3.01 Danfoss

Læs mere

ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg

ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Vejledning *087R9794* *VIKTG501* ECL Comfort 110 Application 130 (gældende fra softwareversion 1.08) Vejrkompenseret regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarme- og kedelanlæg Brugervejledning, Installation

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

DRAFT. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse

DRAFT. ECL Comfort 110 Applikation 116. Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning. Brugervejledning, installation & vedligeholdelse Vejledning DRAFT ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse DEN-SMT/DK VI.KT.F4.01

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning

ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer. Vejledning Vejledning *087R9791* *VIKTF401* ECL Comfort 110 Applikation 116 (gyldig fra softwareversion 1.08) Konstant temperaturstyring af brugsvandssystemer Brugervejledning, installation & vedligeholdelse VI.KT.F4.01

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A266. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A266. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt

ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt Betjeningsguide ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 OverblikoverIndstillinger...2 3.0 Indstillinger...3 3.1 Reguleringsparametre,cirkulationspumpe(r)... 3 3.2 Pumpekontrol...

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A237 / A337. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A217 / A317. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A217 / A317. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A314. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation...

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A314. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation... 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse P20 Kedelstyring ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbøgerne for ECL Comfort regulatorer er delt op i nummererede sektioner.

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A230. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A230. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

ELEKTRONISK AUTOMATIK

ELEKTRONISK AUTOMATIK Generelt ECL Comfort 210 og 310 7.01 Applikationsnøgler 7.02 ECL Comfort 310 idriftsættelse 7.03-7.04 Tilslut din ECL Comfort 310 til Internettet 7.05 Vejrkompensering Opblanding/veksler 7.06-7.07 Opblanding/veksler

Læs mere

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse

ECL Comfort Installation og vedligeholdelse C5 Kedelstyring med ON/OFF brugsvandsstyring ECL Comfort Installation og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Instruktionsbogen er opdelt i sektioner Instruktionsbøgerne for ECL Comfort regulatorer er delt

Læs mere

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31

ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Datablad ECL Comfort 210 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Beskrivelse ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 regulator: ECL Comfort 210 er en elektronisk temperaturregulator i ECL Comfort regulator serien

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A266. 1.0 Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A266. 1.0 Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres med udvalgte applikationer ved hjælp af et

Læs mere

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Varmeventilatorer/strålevarme Varmeventilatorer Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Strålevarme Selvvirkende eller elektrisk (mindre anlæg) 7.05

Læs mere

P30. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7BC501* *087R8001* *087R8001*

P30. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7BC501* *087R8001* *087R8001* Brugervejledning VI.7B.C5.01 2007.04 P30 *VI7BC501* *087R8001* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8001* *VI7BC501* Blanderegulator P30 VI.7B.C5.01

Læs mere

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres på udvalgte applikationer ved hjælp af et ECL-kort.

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210 / 310, applikation A214 / A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 5 2.1 Inden du går i gang:... 5 2.2 Identifikation af systemtypen....................................

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater www.heating.danfoss.com Indhold 1. Introduktion 1.1 Segment... 3 1.2 Programmerbar Danfoss Eco radiatortermostat... 3 1.3 Overblik over enheder i et Danfoss

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A Indhold

Installationsguide. ECL Comfort 210, applikation A Indhold 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 1.1 Vigtig sikkerheds- og produktinformation..................... 2 2.0 Installation... 4 2.1 Inden du går i gang:... 4 2.2 Identifikation af systemtypen.....................................

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

C62. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort C62. Brugervejledning. Installationsvejledning *VIKME101* *087R8100*

C62. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort C62. Brugervejledning. Installationsvejledning *VIKME101* *087R8100* Brugervejledning VI.KM.E1.01 2007.05 C62 *VIKME101* *087R8100* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8100* *VIKME101* Dobbelt blanderegulator

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31

ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Datablad ECL Comfort 310 regulator og fjernbetjening ECA 30/31 Beskrivelse ECL Comfort 310 ECL Comfort 310 regulator: ECL Comfort 310 er en elektronisk temperaturregulator i ECL Comfort regulator serien

Læs mere

P16. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7BE601* *087R8018* *087R8018*

P16. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7BE601* *087R8018* *087R8018* Brugervejledning VI.7B.E6.01 2007.05 P16 *VI7BE601* *087R8018* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort Installationsvejledning www.danfoss.dk *087R8018* *VI7BE601* Varmtvandsregulering

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Danfoss One. varme.danfoss.dk

Danfoss One. varme.danfoss.dk Danfoss One varme.danfoss.dk Danfoss One Ventilation Ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring Danfoss Link Trådløs styring af hele hjemmet indeklimaløsning Danfoss Link PR Relæ til styring

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 06 2010 5040 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme Uponor Push 15A og Uponor Push 15A Electronic er pumpe-

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol VV Split TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

C14. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7CP301* *087R8099* *087R8099*

C14. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning. ECL Comfort. Brugervejledning. Installationsvejledning *VI7CP301* *087R8099* *087R8099* Brugervejledning VI.7C.P3.01 2008.12 C14 *VI7CP301* *087R8099* www.danfoss.dk ECL Comfort Brugervejledning ECL Comfort svejledning www.danfoss.dk *087R8099* *VI7CP301* Konstant lufttemperaturregulator

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere