SundBus Spørgeskema. Kontakt SundBus ved at ringe på telefon eller skriv til os på vores adresse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SundBus Spørgeskema. Kontakt SundBus ved at ringe på telefon 39 16 54 69 eller skriv til os på vores e-mailadresse: sundbus@ami.dk"

Transkript

1 Spørgeskema Sådan gør du: Tag skemaet med hjem og udfyld det i fred og ro. Du skal regne med, at det tager mellem ½ time og tre kvarter. Spørgsmålene drejer sig om din mening om dine arbejds- og livsforhold. Hvis du har brug for hjælp så prøv at få det fra én, der ikke kører bus. Vær omhyggelig med besvarelsen, men skriv alligevel din umiddelbare mening. Det er vigtigt, at du svarer på alle spørgsmål. Læg skemaet i den frankerede svarkuvert og husk at lægge det i postkassen! Har du spørgsmål til skemaet: Kontakt ved at ringe på telefon eller skriv til os på vores adresse: Undersøgelsen er anmeldt til Registertilsynet, som kontrollerer, at undersøgelsen overholder gældende regler. Alle besvarelser bliver opbevaret på Arbejdsmiljøinstituttet. Projektet støttes økonomisk af den Statslige pulje til Forebyggelse og Sundhedsfremme, Arbejdsministeriet, Rutebilejernes Arbejdsgiverforening, TF, SID, HT og Arbejdsmiljøinstituttet. Side 1 af 28

2 BAGGRUNDSOPLYSNINGER 1) Hvor mange år har du i alt arbejdet som buschauffør? Antal år: 2) Hvilket år startede du som buschauffør? 19 3) Har du, siden du startede som buschauffør, haft andre fuldtidsjobs? Ja. Skriv hvor lang din nuværende ansættelse som chauffør har varet: år måneder 4) Hvad er de vigtigste grunde til, at du blev buschauffør? (sæt evt. flere krydser) Set en annonce Fik jobbet anbefalet Fik jobbet anvist God løn Havde lyst til at køre bus Kan lide at have kontakt til passagererne Kan lide at yde service Arbejdstiderne passede dig godt Tog jobbet pga. problemer med helbred i tidligere job Andet. Skriv hvad: 5) Hvordan er din nuværende arbejdstid? (du skal sætte et kryds i hver linie) a) Fuld tid Deltid Afløser Efterløn (200 timer) b) Løs tjeneste Fast tjeneste c) Morgen Overgang Aften Nat Bølgeturnus Delt vagt Side 2 af 28

3 6) Hvis du kunne vælge frit, hvordan ville du så helst have din arbejdstid? (du skal sætte et kryds i hver linie) a) Fuld tid Deltid Afløser Efterløn (200 timer) b) Løs tjeneste Fast tjeneste c) Morgen Overgang Aften Nat Bølgeturnus Delt vagt 7) Skriv numrene på de buslinier du oftest kører på: 1: 2: Kører ikke på nogen fast buslinie TILFREDSHED MED ARBEJDET 8) Hvor ofte er du tilfreds med dit arbejde som buschauffør? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 9) Hvor ofte er du tilfreds med dit liv uden for arbejdstiden? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 10) Hvordan tror du, arbejdet som buschauffør vil være om to år? Bedre end nu Det samme som nu Dårligere end nu Side 3 af 28

4 11) Vil du anbefale jobbet som buschauffør til andre? Ja, uden at tøve Ja, men med forbehold 12) Nævn de tre bedste ting ved at være buschauffør: 1: 2: 3: 13) Nævn de tre værste ting ved at være buschauffør: 1: 2: 3: 14) Hvilken skoleuddannelse har du? (sæt kun ét kryds) 7. klasse 8-9. klasse 10. klasse UDDANNELSE, ARBEJDE OG PRIVATLIV Realeksamen / præliminæreksamen HF /studentereksamen / HTX / HHX / FUU Anden skoleuddannelse. Skriv hvilken: Under uddannelse. Skriv hvilken: Side 4 af 28

5 15) Hvilken erhvervsuddannelse har du? (sæt kun ét kryds) Ingen Indtil 3 års uddannelse Faglært (EFG eller mesterlære) 3-4 års teoretisk / praktisk uddannelse Lang videregående uddannelse (over 4 år). Skriv hvilken: Anden uddannelse. Skriv hvilken: Under uddannelse. Skriv hvilken: 16) Bor du sammen med en ægtefælle / samlever? Ja 17) Har du hjemmeboende børn? Ja 18) Hvordan bor du? (sæt kun ét kryds) Enfamiliehus Lejlighed Stuehus til landbrug Kolonihavehus / sommerhus Kollegie Andet 19) Cirka hvor stor var husstandens samlede indkomst i 1998 før skat? tusinde kroner Side 5 af 28

6 20) Hvad passer bedst på dig? (besvar venligst alle punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) Det vil lette dit privatliv, hvis du får større indflydelse på din arbejdstid b) Du har tilstrækkelig tid til at passe hjem, venner, familie og fritidsinteresser c) Du kan holde ferie, når du selv vil. 21) Er der nogle af de følgende forhold, der belaster for dig for tiden? (sæt evt. flere krydser) Transport til arbejde Dårlig trivsel på arbejdet Ensomhed og isolation på arbejdet Dine økonomiske forhold Dårlig trivsel i familien Problemer med børn; herunder pasning, skolegang o.l. Alvorlig sygdom eller død i familie eller vennekreds Ensomhed og isolation i privatlivet Ingen belastende forhold for tiden DIN ARBEJDSDAG 22) Føler du dig stresset på dit arbejde? Aldrig / sjældent Sommetider Ofte Altid Side 6 af 28

7 23) Nævn de tre vigtigste årsager til stress: 1: 2: 3: KØREPLANLÆGNING 24) Hvordan passer køretiderne på de linier, du normalt kører? (besvar venligst begge punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) I myldretid b) Uden for myldretid 25) Hvad passer bedst på dig? (besvar venligst alle punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke Hvordan er dine forhold? godt lunde a) Udligningsopholdene er lange nok til det, du skal nå.. b) Du får hele din pausetid på en arbejdsdag... c) Det er et problem, når der er for meget køretid. d) For at nå ruten igennem til tiden er det ofte vanskeligt at overholde færdselsloven. e) Du føler, du bliver hørt, når du har forslag til ændringer i køreplanen... Hvordan kunne du tænke dig, at dine forhold blev? f) Det vil være en stor lettelse, hvis der blev etableret flere busbaner på de travleste linier.. Side 7 af 28

8 26) Hvis du fik tilbudt f.eks. et kursus i at håndtere stressede situationer, ville du så deltage? Ja, helt sikkert Måske VAGTPLANLÆGNING 27) Hvad passer bedst på dig? (besvar venligst alle punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke Hvordan er dine forhold? godt lunde a) Der er for stor variation i længden af din daglige arbejdsdag... b) For mange af vagterne har pauser, der er for korte. c) For mange af pauserne ligger tidsmæssigt forkert.. d) Det er let for dig at få fri, når det passer dig... e) Du får oftest den turnus- og vagtplan, som du ønsker. Hvordan kunne du tænke dig, at dine forhold blev? f) Det skal være lettere at køre på nedsat tid i perioder, hvor man har helbreds- eller personlige problemer. g) Du ønsker mere indflydelse på vagtplanlægningen. h) Det skal være lettere at arbejde på deltid 28) Hvor meget pausefradrag har du haft den seneste måned? (skriv dit bedste skøn) timer minutter ARBEJDSEVNE Meget God Nogen- Dårlig Meget god lunde dårlig 29) Hvordan vurderer du din nuværende arbejdsevne i forhold til, da den var bedst?. 30) Hvordan vurderer du din nuværende arbejdsevne i forhold til de fysiske krav i dit job?.. 31) Hvordan vurderer du din nuværende arbejdsevne i forhold til de psykiske krav i dit job? Side 8 af 28

9 32) Hvordan tror du, din arbejdsevne som buschauffør er om to år? Bedre end nu Det samme som nu Dårligere end nu FYSISK ARBEJDSMILJØ 33) Chaufførpladsens indretning er generelt i de busser, du kører: Særdeles god Rimelig god Acceptabel Dårlig Meget dårlig 34) Hvor meget betyder det for din arbejdsglæde, at bussen er ren og tager sig pæn ud? Meget Noget Lidt Intet 35) Hvor ofte føler du dig henvist til at køre i en bus, der er defekt ved udkørslen fra anlægget? Nogle gange om ugen Nogle gange om måneden Aldrig / næsten aldrig 36) Fungerer busradioen teknisk tilfredsstillende? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Side 9 af 28

10 37) Hvor tilfreds er du alt i alt med folkelokalernes indretning? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 38) Hvor tilfreds er du med personalefaciliteterne på anlægget? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 39) Hvor ofte er du udsat for følgende? Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig tider a) Træk. b) Indånding af generende bilos... c) Stærk varme om sommeren. d) Kulde om vinteren e) Vibrationer. f) Generende støj.. g) Vejbump.. h) Dårligt vedligeholdt vej... i) Hensynsløs opførsel fra andre trafikanter Side 10 af 28

11 40) Hvordan er førerpladsens indretning i busserne i forhold til for 10 år siden? Har ikke været buschauffør i 10 år Meget bedre Bedre Det samme Dårligere Meget dårligere OMDØMME 41) Hvad passer bedst på dig? (besvar venligst alle punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) Du føler, at du yder en vigtig arbejdsindsats... b) Buschaufførjobbet har generelt et godt omdømme... c) Det har stor betydning for dig, at dit arbejde har et godt omdømme. d) Der skal være en belønning for de vognmænd, som forbedrer arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed. e) Du har det godt med at fortælle om din arbejdsplads. Side 11 af 28

12 42) Hvordan oplever du jobbets generelle omdømme i forhold til, da du startede som buschauffør? Meget bedre Bedre Det samme Dårligere Meget dårligere 43) Hvordan tror du, jobbets generelle omdømme vil være om 2 år i forhold til nu? Meget bedre Bedre Det samme Dårligere Meget dårligere 44) Har du de seneste fem år følt, at der var en risiko for, at du mistede dit job? Har ikke været buschauffør i fem år Aldrig / næsten aldrig Sjældent Sommetider Ofte Altid 45) Giver medierne et sandt billede af jobbet som buschauffør? Det passer meget godt. De beskriver forholdene værre, end de er. De beskriver forholdene bedre, end de er. Ved ikke. Side 12 af 28

13 JOBKRAV 46) Hvilken holdning har du til følgende spørgsmål? (besvar venligst alle spørgsmål) Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig tider a) Trives du med at arbejde alene?.. b) Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde?.. c) Er kontakten med passagererne vigtig for dig? d) Tænker du på risikoen for vold eller trusler i dit job?.. e) Er du udsat for trusler i dit job?... f) Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?. g) Føler du, at du har stor indflydelse på kundernes oplevelse af turen?... h) Mener du, at der er tilstrækkelig tid til at yde passagererne god service? i) Ved du i detaljer, hvad der forventes af dig i dit job?.. j) Kræver dit arbejde en høj grad af kunnen eller færdigheder? k) Kræver dit arbejde, at du tager hurtige beslutninger?.. l) Kræver dit arbejde, at du engagerer dig personligt? m) Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? n) Kræver dit arbejde, at du husker meget? 47) Har du let ved: a) At lære nyt? Ja Ikke helt let b) At tage beslutninger?.. Ja Ikke helt let c) At huske? Ja Ikke helt let d) At læse?. Ja Ikke helt let Side 13 af 28

14 FORANDRINGER 48) Har du inden for det seneste år overvejet at skifte arbejdsgiver eller anlæg? Ja 49) Hvor stor betydning vil følgende have for dig i forbindelse med en udlicitering? Stor Nogen Lille/ingen betydning betydning betydning a) At du kan fastholde din lønanciennitet b) Anlæggets beliggenhed c) At du skifter vognmand d) At du får nye kolleger.. e) At du kommer til at arbejde sammen med tidligere kolleger.. f) At du kan vælge en bestemt linie / turnus.. g) Andet... Skriv hvad: 50) Har du ufrivilligt skiftet arbejdsgiver eller været ude for, at dit anlæg er blevet lukket? Ja. Sidste gang det skete, betød det dengang, at dine arbejdsforhold blev: Bedre? De samme? Dårligere? Side 14 af 28

15 51) Hvad gør du, hvis der sker større forandringer eller afprøves nye ting på dit arbejde? (sæt ét kryds) Du er aktiv og fører an i forhold til kollegerne. Du er positiv, men vil gerne høre andres mening først. Du er skeptisk, og vil gerne have at tingene er, som de plejer. Du er utryg. Du er passiv og afventende. SAMARBEJDE OG SAMMENHOLD 52) Hvad passer bedst på dig? (besvar venligst alle punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) Der er et godt sammenhold på din arbejdsplads.. b) Mange påtager sig frivillige opgaver og ansvar... c) Du ses ofte privat med nogle af dine kolleger. d) Chauffører er generelt uenige om arbejdsforholdene.. e) Mange er ligeglade med, hvordan de udfører jobbet... f) Sladder er almindeligt på din arbejdsplads.. g) Din fagforening varetager dine interesser godt nok. h) Din tillidsmand varetager dine interesser godt nok. i) Din tillidsmand er til at træffe, når du behøver det... j) Din sikkerhedsrepræsentant varetager dine interesser godt nok k) Din sikkerhedsrepræsentant er til at træffe, når du behøver det Side 15 af 28

16 FORHOLD TIL LEDELSEN 53) Hvad passer bedst på dig? (besvar venligst alle punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) Hvis man tager et problem op til diskussion med ledelsen, fører det ofte til ubehageligheder.. b) Chaufførerne er gået træt og orker ikke mere at tage problemer op til diskussion c) Det er altid de samme chauffører, der bliver hørt d) Man får kun tilbagemeldinger, når noget er gået galt.. e) Ledelsen skaber utryghed hos chaufførerne. f) Ledelsen anvender den viden og de erfaringer, som chaufførerne har... g) I det store og hele behandler ledelsen personalet godt h) Lederen er til at træffe, når du behøver det.. i) Velfærdsgoder (gratis kaffe, firmature, medarbejderfond) har stor betydning for et godt arbejdsmiljø.. j) Trafiktjenesten løser effektivt de opgaver, de skal.. Enig Uenig Ved ikke k) Trafiktjenesten skal give en skriftlig tilbagemelding til dig, hvis der observeres en kvalitetsbrist. l) Trafiktjenesten skal give en skriftlig tilbagemelding til dig, når forholdene er i orden.. Side 16 af 28

17 CHAUFFØRUDDANNELSE Ja, meget Ja, noget Ved ikke 54) Er oplæring ved start på en ny linie/rute tilfredsstillende?.. 55) Har du overvejet at tage en voksenlærlinge-uddannelse? 56) Synes du, at du har gode muligheder for at deltage i kurser, der er relevante for dig?.. 57) Kunne du tænke dig at prøve at arbejde med nye ting, f.eks. jobrotation (også varetage andre jobs som f.eks. pladsmand, passe udkørsel, kørselsleder eller særkørsler)?... 58) Hvor meget betyder følgende for, om du vil tage en uddannelse? Meget Noget Intet a) At du får mere i løn b) At du får en anden form for belønning... Skriv hvilken: DRIFTSPROBLEMER 59) Hvad mener du, der er årsag til driftsproblemer på din arbejdsplads? (svar venligst på alle punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) Manglende eller forkert information... b) Dårligt materiel c) Man må vente alt for længe på hjælp fra værkstedet.. d) Problemer med fremkommelighed i trafikken. e) Der er en dårlig sammenhæng mellem køreplanlægningen og de faktiske forhold.. f) Mangelfuld rapportering af fejl fra chaufføren til værkstedet g) Utilstrækkelige kvalifikationer hos chaufførerne h) Der er ingen kontakt mellem chaufførerne og værkstedet i dagligdagen i) Manglende samarbejde mellem chaufførerne.. Side 17 af 28

18 SKRIFTLIG INFORMATION Altid Ofte Somme- Aldrig/ Kender tider næsten det ikke/ aldrig har det ikke 60) Læser du dit fagblad: Chaufføren / Sporvognen?. 61) Læser du lokale stations- og garageblade?.. 62) Læser du HT-nyt?. 63) Læser du andre blade fra firmaerne / HT? 64) Læser du alle de meddelelser, der er på opslagstavlen vedrørende driften?.. HELBRED OG VELBEFINDENDE 65) Hvor høj er du? cm 66) Hvor meget vejer du? kg 67) Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 68) Hvordan er dit helbred i dag sammenlignet med for 5 år siden? Meget bedre Bedre Det samme Dårligere Meget dårligere Side 18 af 28

19 69) Hvordan tror du dit generelle helbred vil være om 2 år? Meget bedre Bedre Det samme Dårligere Meget dårligere 70) Hvor mange hele dage har du været væk fra arbejdet på grund af sygdom i det seneste år? Antal dage: Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde 71) Du går ofte på arbejde, selv om du er sløj og egentlig burde være blevet hjemme 72) Nedenfor følger nogle påstande om at gå på arbejde, selvom man er syg eller føler sig dårlig. (besvar venligst alle punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) Du får dårlig samvittighed, hvis du er hjemme b) Du er opdraget til, at man møder på sit arbejde næsten uanset hvad.. c) Du er bange for, at ledelsen skal tro, at du er ustabil. d) Du er bange for, at du mister dit job e) Du tager en sygedag, når du er dårlig.. Side 19 af 28

20 73) Har du nogle af følgende gener eller sygdomme? (besvar venligst alle punkter) Har nu Har haft Har aldrig haft a) Lidelser i arme, skulder og nakke. b) Lidelser i lænderyggen (nederste del af ryggen)... c) Lidelser i hofte og / eller knæ. d) Hyppig svær hovedpine eller migræne. e) Forhøjet blodtryk.. f) Sukkersyge g) Angina Pectoris / hjertekramper. h) Kronisk bronkitis. i) Astma j) Brændende / sviende smerter i toppen af maven k) Fordøjelsesbesvær (tynd / hård mave).. Side 20 af 28

21 74) Har du inden for de seneste 14 dage været generet af nogle af de her nævnte former for smerter eller ubehag? (sæt evt. flere krydser) Ja a) Smerter eller ubehag i arme, skulder og nakke. b) Smerter eller ubehag i ryg eller lænd.... c) Smerter eller ubehag i hofte og / eller knæ d) Hovedpine. e) Hurtig hjertebanken.. f) Ængstelse, nervøsitet, uro og angst.. g) Søvnbesvær, søvnproblemer h) Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig. i) Træthed... j) Mavesmerter, ondt i maven. k) Fordøjelsesbesvær (tynd / hård mave) l) Forkølelse, snue, hoste m) Åndedrætsbesvær, forpustethed. 75) Har du inden for de seneste 14 dage taget nogen af de følgende former for medicin? a) Blodtrykssænkende medicin: Ja b) Hjertemedicin: Ja c) Kolesterolsænkende medicin: Ja d) Smertestillende medicin; herunder hovedpinepiller: Ja, dagligt Ja, ca. hver uge e) Sovemidler: Ja, dagligt Ja, ca. hver uge Side 21 af 28

22 76) Hvor stor en del af tiden de seneste 4 uger har du: Hele Det En del Noget Lidt På intet tiden meste af tiden af tiden af tiden tidspunkt af tiden a) Følt dig veloplagt og fuld af liv? b) Været fuld af energi?.. c) Følt dig udslidt?.. d) Følt dig træt?... 77) Hvor stor en del af tiden de seneste 4 uger har du: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig tider a) Haft ondt i maven eller problemer med maven? b) Haft trykken for brystet eller brystsmerter?... c) Været svimmel?. d) Haft spændinger i forskellige muskler?. e) Haft koncentrationsbesvær?.. f) Haft svært ved at tage beslutninger?. g) Haft svært ved at huske?... h) Haft svært ved at tænke klart?... 78) Synes du, at du vejer: For lidt? Lige tilpas? For meget? Alt for meget? Hvor motiveret er du for at tabe i vægt? Meget motiveret Noget motiveret Ikke motiveret Ved ikke Side 22 af 28

23 MAD Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig tider 79) Mener du, at dine madvaner er sunde? 80) Får du tre faste måltider mad - også på arbejdsdage?. 81) Spiser du kager, slik, eller snacks på en arbejdsdag? 82) Vil du gerne spise sundere mad? Ja, helt sikkert Måske 83) Hvor svært vil det være for dig at ændre dine madvaner, så de bliver sundere? Umuligt Meget svært Svært Muligt Let 84) Hvad passer bedst på dig? (besvar venligst begge punkter) Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) Det er vigtigt for dig at spise sund mad.. b) Det er vigtigt for dig, at dem, du bor sammen med, spiser sund mad Side 23 af 28

24 85) Er der særlige forhold i dit arbejde som buschauffør, der gør det vanskeligt for dig at spise sundt? (sæt evt. flere krydser) Stress Skiftende arbejdstider Pauseforhold Manglende overskud efter arbejde At du keder dig f.eks. i pauser At du arbejder alene Manglende kantineforhold. Der er ingen sammenhæng mellem mit arbejde og det at spise sundt. Ved ikke Andet. Skriv hvilket: 86) Hvis der var mulighed for at købe sund mad i arbejdstiden på pausestederne, ville du så benytte dig af tilbuddet? Ja, helt sikkert Måske 87) Hvis du via dit arbejde fik mulighed for at deltage i et kursus om sund madlavning og sunde madvaner, ville du så benytte dig af tilbuddet? Ja, helt sikkert Måske Side 24 af 28

25 MOTION Motion kan være cykling, rask gang, dans, sport eller andre aktiviteter, hvor du bliver stakåndet eller lettere forpustet. Motion kan enten være i én sammenhængende periode eller flere adskilte perioder, som hver varer mindst 10 minutter. 88) Hvor mange dage om ugen dyrker du motion i mindst 30 minutter? Antal dage: ) Hvor meget tid bruger du i alt på motion om ugen? timer minutter 90) Hvor længe har du dyrket motion? Har dyrket motion i mindre end 6 måneder. Har dyrket motion i mere end 6 måneder. Dyrker ikke motion og har ikke planer om at begynde på det. Dyrker ikke motion men har planer om at begynde. 91) Hvor svært er det for dig at være mere fysisk aktiv, end du er nu? Umuligt Meget svært Svært Let Meget let 92) Hvad passer bedst på dig? (besvar venligst alle spørgsmål) Det er vigtigt: Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) At du har nogen at dyrke motion sammen med? b) At motion er sjovt og motiverende? c) At der er en instruktør til stede? d) At der tages hensyn til helbred og træningstilstand? Side 25 af 28

26 93) Hvis du via dit arbejde fik mulighed for at dyrke motion, ville du så benytte dig af tilbuddet? Ja, helt sikkert Måske RYGNING 94) Ryger du? Ja, dagligt Gå videre til spørgsmål 95. Ja, selskabsryger, aldrig, men røget tidligere Hvis du ikke ryger, er du færdig med skemaet. Tak for din hjælp! 95) Hvor meget ryger du normalt på én dag? a) ca. cigaretter b) ca. antal pibestop om dagen c) ca. cerutter / cigarer 96) Har du forsøgt at holde op med at ryge? Ja. Hvor mange gange? 97) Vil du gerne holde op med at ryge nu? Ja, helt sikkert Måske Side 26 af 28

27 98) Hvor svært tror du, det ville være for dig at holde op med at ryge eller ryge mindre? Umuligt Meget svært Svært Muligt Let 99) Hvad passer bedst på dig? (besvar venligst alle spørgsmål) Hvis du skal stoppe med at ryge, er det vigtigt: Passer Passer Passer Passer Passer præcist ganske nogen- lidt ikke godt lunde a) At andre kolleger holder op med at ryge samtidig?... b) At den, du bor sammen med, holder op med at ryge samtidig med dig? c) At du ikke tager på i vægt?. d) At du kan nedsætte din risiko for sygdom? ) Er der nogen af følgende forhold vedrørende dit arbejde som buschauffør, der gør det vanskeligt for dig at holde op med at ryge eller nedsætte dit forbrug? (sæt evt. flere krydser) Stress Skiftende arbejdstider Pauseforhold Manglende overskud efter arbejde At du keder dig; f.eks. i pauser At du arbejder alene At dine kolleger ryger. Der er ingen sammenhæng mit arbejde og mine rygevaner. Ved ikke Andet. Skriv hvilke: Side 27 af 28

28 101) Hvis du via dit arbejde fik mulighed for et rygestopkursus, ville du så benytte dig af tilbuddet? Ja, helt sikkert Måske 102) Hvis du har yderligere kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her: TAK FOR HJÆLPEN! Side 28 af 28

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Løbenummer: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Løbenummer: Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold

Læs mere

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen

Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for endnu flere oplysninger fra dig

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom U - FU Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Opfølgningsskema regionmidtjylland FU HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Instruktion. Med venlig hilsen

Instruktion. Med venlig hilsen Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler mest om helbred, trivsel og arbejdsforhold. Hvis du ikke er i arbejde, skal du udfylde de første 9 sider i skemaet. Skemaet handler om dine forhold og din

Læs mere

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet

3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv årgang 89? (sæt kun ét kryds) Stedfar/ morens samlever Andet Dagens dato 2 0 Dag Måned År Baggrundsoplysninger 1. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 2. Hvornår er du født? Dag Måned 1 9 År 3. Hvilket familieforhold har du til den 14/15-årige, som deltager i VestLiv

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i PUMA Modelspørgeskema Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i 1999-2000 Arbejdsmiljøinstituttet 2001 Forord I 1999-2000 udsendte Arbejdsmiljøinstituttet det første spørgeskema i forskningsprojektet PUMA

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhedsvaner og trivsel for borgere mellem 16 og 75 år i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at sætte kryds i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje

Læs mere

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Instruktion. Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. Instruktion Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred. De fleste spørgsmål kan besvares ved blot at sætte et kryds. Ved nogle spørgsmål skal du skrive et tal eller

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Sundhed. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Sundhed. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.670 3-I-1 MÅLING 2017 Svarprocent: 92% HELBRED 01 I denne rapport vises undersøgelsens resultater vedrørende sundhed. Yderst til højre sammenlignes afdelingens resultat så vidt muligt

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det

Læs mere

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen.

Instruktion. Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Instruktion Spørgsmålene i dette skema handler om arbejdsforhold, helbred og trivsel blandt medarbejderne i ældreplejen. Skemaet handler om dine forhold og din mening. Der er ingen rigtige eller forkerte

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Sådan gør du! Kirsten Nabe-Nielsen på tlf. 39 16 53 67 eller på knn@arbejdsmiljoforskning.dk

Sådan gør du! Kirsten Nabe-Nielsen på tlf. 39 16 53 67 eller på knn@arbejdsmiljoforskning.dk Sådan gør du! Kære medarbejder i ældreplejen Du har fået dette spørgeskema, fordi din arbejdsplads deltager i projektet "Nye tider i ældreplejen". Derfor har vi brug for en lang række oplysninger fra dig

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hjertesvigt klinikken. Spørgeskema. Hospitalsenheden Vest. Hi-1

Hjertesvigt klinikken. Spørgeskema. Hospitalsenheden Vest. Hi-1 Hjertesvigt klinikken Spørgeskema Hospitalsenheden Vest regionmidt jylland Hi-1 Spørgeskema Du bedes udfylde dette spørgeskema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Spørgsmålene handler om dine symptomer

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis Spørgeskema til tandlæger i privat praksis I disse år ændres samfundets krav og patienternes forventninger til sundhedsprofessionerne. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan vi som privatpraktiserende

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen.

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen. Velkommen til Live'N'Learn For at vi voksne kan være sikre på, at du har det godt og får noget ud af at gå i skole, er det vigtigt at vi en gang i mellem stiller dig nogle spørgsmål om, hvordan du har

Læs mere

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv.

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. WHOQOL-00 Vejledning I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. Du bedes svare på alle spørgsmålene. Hvis du er i tvivl om hvordan

Læs mere

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema

Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler og et standardspørgeskema 1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Udarbejdelse af kommunale og regionale sundhedsprofiler - forslag til en landsdækkende model for sundhedsprofiler

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND

SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND SF-36 SPØRGESKEMA OM HELBREDSTILSTAND VEJLEDNING: Dette spørgeskema handler om din opfattelse dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere