Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej Charlottenlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund"

Transkript

1 Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej Charlottenlund

2 Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig legeplads med borde og bænke, hvor du og din familie kan holde fødselsdagsfest eller hvor I blot kan lave en hyggelig grillmiddag. Velholdte udendørsomgivelser. Rene og velholdte bygninger indvendigt og udvendigt. Meget stille trafik, som gør det trygt at færdes i området. Opmærksomme naboer. Vidste du også, at du nu bor 10 min. gang fra vandet 10 min. gang fra S-toget 10 min. gang fra skov og park. Rigtig tæt på skoler, børnehaver, vuggestuer, kirke, idrætsforening, travbane, indkøbsmuligheder, hospital m.v. Hvis du har bil er der næsten ingen grænser for, hvad du kan opleve i en radius på 10 min. kørsel, men oftest kan det bedre betale sig at tage cyklen eller gå. 2

3 Jagtparken 2009 Denne beboerhåndbog indeholder en lang række relevante informationer for dig, som bor her og giver svar på alle de mest almindelige spørgsmål du måtte have som ny beboer. Brug orienteringen efter behov og ønske og gem den et nemt tilgængeligt sted. Hvis du ønsker beboerhåndbogen som en pdf fil, kan du downloade den fra ejerforeningens hjemmeside Hjemmesiden vil til enhver tid havde den senest opdaterede udgave af beboerhåndbogen liggende. På kan du ydermere følge de seneste nyheder om tiltag og projekter i Jagtparken, du kan læse seneste nyt fra viceværten, abonnere på foreningens elektroniske nyhedsbrev, læse og/eller komme med indlæg til opslagstavlen, se oversigtsbilleder og tegninger af ejendommen samt det oprindelige prospekt fra ejendommens spæde barndom. På kan du ligeledes se hvordan du kommer i kontakt med viceværten og bestyrelsens medlemmer. Jagtparken, som er blevet opført i 1936, har igennem de seneste år gennemgået en omfattende renovering af udendørs arealerne, og der er iværksat en langsigtet plan for en kontinuerlig vedligeholdelse og renovering af både bygninger og udendørs arealerne, som vil sikre, at Jagtparken forbliver en af de mest attraktive ejerforeninger i området. Der er i ejerforeningen i alt 130 lejligheder, hvoraf hovedparten er ejerlejligheder og nogle få stadig lejelejligheder, som det oprindeligt var. I daglig tale anvendes terminologien Blokke hvilket er betegnelsen for de boligblokke, som Jagtparken er stykket sammen af. I alt er der 8 blokke (se plantegningen). Endvidere er der private garager to steder i Jagtparken. Dels i det sydvestlige hjørne og dels som underjordiske garager i smøgen mod nord. De to butikker, som vender ud mod Ordrup Jagtvej og idag rummer liberalt erhverv, hører også med til foreningen. Endvidere er der ganske få kælderrum, som i dag ejes af mindre firmaer. Netop det faktum, at Jagtparken til at starte med var lejelejligheder gør, at visse installationer og indretninger bærer præg heraf. Således er det blandt andet årsagen til, at hver lejlighed selv sørger for strømforsyning og egen vaskemaskine/tørretumbler i vaskerummene. Vaskerummene blev i øvrigt renoveret for ganske få år siden. Som nyindflyttet kan det virke noget rodet, men rent faktisk vil du nok opleve en dejlig frihed ved at vide, at du kan vaske, når det passer dig, du kan passe og pleje dit udstyr som det passer dig bedst, og du betaler kun for dit eget strømforbrug. Beboersammensætningen i Jagtparken spænder bredt. Således er blandt andet aldersfordelingen meget spredt, hvilket gør Jagtparken til et dejligt alsidigt sted at bo. Et sted hvor der er en rimelig tolerant holdning til, at alle såvel ældre som de små tumlinge, skal have mulighed for at have det godt. 3

4 Naboerne til Nord, Øst og Vest er alle villaejendomme, og der påligger en række servitutter, der sikrer, at vi ikke vil opleve de store forandringer her. På sydsiden har vi Travbanen og dens staldbygninger og her vil også snart blive opført ny villabebyggelse på de nuværende græsarealer. Vejen, som fører ind i Jagtparken er ejerforeningens, og er derfor også foreningens ansvar. Det betyder at der ingen adgang er for uvedkommende, hvilket igen giver Jagtparkens beboere en mulighed for at færdes i trygge og genkendelige omgivelser. Samtidig påhviler der dog foreningen et ansvar for vejens vedligholdelse og rydning. Vi har en fastansat vicevært og varmemester, som arbejder i Jagtparken fire dage om ugen og som har kontor i kælderen til opgang 143, Her forefindes også en postkasse hvor beskeder rettet til viceværten kan afleveres. Vores vicevært sørger for at de grønne arealer passes, at der er ryddeligt og ordentligt overalt, at vedligeholdelsesprojekter gennemføres efter planen, at praktiske sager ordnes og står naturligvis også til rådighed, såfremt du har spørgsmål af mere praktisk karakter, som du gerne vil have svar på. Som i alle ejerforeninger afholdes der årligt en generalforsamling. Der afholdes herudover lejlighedsvist beboermøder, blokmøder og opgangsmøder, da mange ting ofte bedre kan bearbejdes/diskuteres i et mindre forum, hvor emnerne er mere specifikke for den enkelte opgang eller blok. Der er en arbejdende bestyrelse, som vælges af ejerforeningens medlemmer, og som har til opgave at tilsikre Jagtparkens fremtid og foreningens medlemmers interesser bedst muligt. Du skal være meget velkommen til at bidrage positivt i foreningsarbejdet ved at stille dine ressourcer til rådighed. Du kan gøre det ved at henvende dig til bestyrelsen (de enkelte medlemmer fremgår af foreningens hjemmeside På de næste sider kan du finde nyttig praktisk information samt oplysninger om, hvordan de vedtagne generelle spilleregler er for at bo i Jagtparken. Grundlæggende opfordres alle i Jagtparken til at tale med sine naboer og her afstemme forventninger til hinanden, idet man bor så tæt, som man gør. Spillereglerne eksisterer dels for at sikre beboerne en mulighed for at forholde sig til hinanden efter et sæt fælles regler, såfremt der måtte være uoverensstemmelser, som man ikke kan udrede ved sædvanlig god dialog. Nogle spilleregler eksisterer også af hensyn til sikkerheden for beboernes liv, Helbred og privatliv, nogle for at beskytte eksempelvis områdets beplantning, ligesom nogle eksisterer for at holde fællesudgifter i ejerforeningen så lave som mulige. Vi håber at du vil have en oplevelse af godt naboskab og føle dig tryg og velkommen kort sagt nyde at bo her i Jagtparken! Velkommen til 4

5 Indholdsfortegnelse: Side: Administrator 6 Affald 6 Afløbs- og vandinstallationer 8 Afmelding 8 Afregning 8 Altaner 8 Anvendelse 8 Badeværelser 9 Bestyrelsen 9 Bilvask 9 Cykler, barnevogne etc. 9 El 9 Fortovsarealer 9 Fyrværkeri 9 Gas 10 Grill 10 Grønne arealer 10 Hastighed 10 Haver 10 Hjemmeside 10 Indbrud, brand- og vandskade 10 Kabel TV 11 Kælderrum 11 Kæledyr 11 Leg 11 Legeplads 12 Lukning af vand 12 Parkering 12 Rør 13 Støj 13 Trappeopgange 13 Tøjtørring 14 Udleje 14 Vandforbrug 14 Varmeanlæg 14 Varmemålere 15 Vaskerum 15 Vedligeholdelse 15 Viceværten 15 Vinduer 15 Ændringer/renovering af lejlighed 16 Nyttige adresser 17 Plantegning 19 5

6 Beboerhåndbog/retningslinier for beboere i Ejerforeningen Jagtparken Revideret maj 2009 ADMINISTRATOR: Tager sig af alt i forbindelse med det daglige arbejde, papirarbejdet, såsom bogholderi, regnskaber, kontrakter mv. Al henvendelse om forhold vedrørende dine ejerforhold i Jagtparken skal ske til Administrationskontoret. Se: Nyttige adresser. Hvis du ringer til administrator, skal du blot sige til omstillingen hvor ejendommen er beliggende, så bliver du stillet videre til den rette medarbejder. Henvendelser vedrørende ejendommens forsikringsforhold skal ligeledes rettes til administrationskontoret. AFFALD: Reglerne vedrørende renovation bliver stadigt mere restriktive fra kommune og renovationsfirmas side, dels af hensyn til renovationsarbejdernes helbred og sikkerhed, dels af hensyn til større opmærksomhed omkring nedbringelse af forurening gennem affaldshåndtering og bortskaffelse. Overholdes disse regler ikke og kan renovationen eksempelvis ikke få fri adgang til vore containere, kan de uden videre afvise at tømme dem, hvilket betyder at foreningen skal bekoste ekstra affaldsafhentning. Bestyrelsen beder derfor indtrængende beboerne om at efterleve de følgende foreskrifter. Der er ved enden af hver blok opstillet grå containere til køkkenaffald og ved blok 1, 4 og 6, blå containere til aviser og reklametryksager. Midt på den lille stikvej til de hvide garager, (overfor legepladsen mod vest), findes der et antal grønne containere, der UDELUKKENDE er beregnet til brændbart haveaffald og fortrinsvis er forbeholdt viceværten og beboere i Blok 8 med brugsret til haver. Der arbejdes pt. på at få placeret en glascontainer centralt på området. De grå containere er udelukkende forbeholdt almindeligt husholdningsaffald, altså det du typisk smider i dit køkkenaffald, såsom madrester, organisk affald (skræller mv.) og mindre emballage fra fødevarer undtaget glas og kartonpap. Farligt og forurenende affald såsom glas, flasker, batterier, elektronik, giftige væsker, kemikalier, maling, etc MÅ IKKE kommes i de grå containere. Dette bortskaffes af beboeren selv, enten gennem indlevering til genbrugspladsen på Ørnegårdsvej eller gennem kommunens afhentning af farligt affald. Hvornår disse finder sted, kan oplyses hos kommunen. De grå containere tømmes to gange om ugen af renovationen, men KUN hvis lågene kan lukkes og der er fri passage ud til renovationsvognen. Er din nærmeste grå container således fyldt, så UNDLAD AT OVERFYLDE. Bær affaldet videre til næste container med plads, også selv om den står ved næste blok eller næste blok igen. UNDLAD også at parkere bilen eller stille genstande, så du blokerer for renovationsfolkenes passage. Det gælder fortovs- og gangfliser, samt slidsker og ramper fra fortov til vej. 6

7 AFFALD fortsat: De blå containere må kun benyttes til aviser og reklametryksager og IKKE til papaffald, såsom pizzabakker, papkartoner og anden emballage. Papaffald skal stilles ud til storskraldsafhentning hver anden uge, eller bortskaffes af beboeren selv til genbrugspladsen på Ørnegårdsvej. De grønne containere må kun benyttes til ORGANISK haveaffald, altså ikke til plastiksække, jord, sten, lerpotter, havefliser, gamle fejekoste eller lignende. Afhentning af storaffald. Storaffald afhentes hver anden uge af renovationen. For tiden sker dette TORSDAGE i ulige uger. Storaffald udstilles til afhentning om ONSDAGEN ved gavlen for enden af Blok 1 mod nord (nedkørslen til de brune garager). Storaffald må tidligst stilles til afhentning DAGEN FØR. Storaffald er typisk større emballage, gamle møbler, eletronik etc, men omfatter IKKE byggematerialer fra boligrenovation såsom køkkener, badeværelser etc. Storaffald omfatter endvidere ikke glasruder, spejle, keramik/lerpotter, kemikalier, herunder malerspande. Såfremt dette overtrædes, og det kan afgøres, hvem der har efterladt affaldet, vil personen blive faktureret for bortkørsel. Der henvises til, at man selv afleverer denne form for affald på kommunens genbrugsplads på Ørnegårdsvej eller indgår aftale med håndværker/ entreprenør om bortskaffelse. Storaffald bedes sorteret i bunker med brændbart, metal, elartikler, osv. Byggematerialer. Byggematerialer i forbindelse med ombygning/ renovering og anden vedligeholdelse må IKKE bortskaffes gennem ejendommens affaldsordninger og således heller IKKE som storaffald. Renovationen vil nægte at medtage den slags affald. Byggeaffald skal man selv aflevere på genbrugspladsen på Ørnegårdsvej eller selv betale for bortskaffelsen af. Flasker. Der arbejdes for tiden på at få opstillet en flaskecontainer centralt i bebyggelsen, men indtil videre kan tomme flasker, der ikke indgår i pantsystemet, hensættes i PLASTPOSER (så bunden ikke går ud og flasker smadres) for enden af Blok 1 mod nord. Flasker er KUN glasflasker og IKKE dåser eller plastflasker og må ikke hensættes løse, men sættes i plastposer. Vær iøvrigt opmærksom på, at de fleste plastikflasker fra kilde- og mineralvand nu også indgår i pantsystemet og derfor bør indleveres til supermarked eller købmand og IKKE i ejendommens affald. Papir. Papiraffald i form af aviser, blade og reklametryksager bortskaffes ved at lægge dem i de blå containere placeret ved blok 1, 4 og 6. 7

8 Afløbs- og vandinstallationer: Gulvafløb og afløb fra køkken- og håndvask skal holdes rene, så de ikke tilstopper eller giver lugtgener. Det påhviler den enkelte beboer at sørge for rensning af alle afløb frem til den lodrette faldstamme. Beboeren må derfor selv ved tilstopning eller lignende betale for rensning af afløbet frem til faldstammen. Undgå derfor at hælde fedt, madolie eller lignende i vasken, da det kan sætte sig fast i afløbsrørene. Reglen er vandrette rør er ejerens ansvar, og lodrette rør er ejerforeningens ansvar. I forbindelse med planlægning af ombygning/renovation af køkken eller bad, bedes beboere i STUEETAGEN kontakte viceværten, så der kan tages stilling til stand af faldstammer og rørinstallationer. Dette giver ejendommen mulighed for at gennemføre eventuelle udskiftninger, for ejerforeningens regning, i forbindelse med den øvrige renovering, så overflødige omkostninger og unødigt besvær for beboeren undgås. Afmelding: Både ejere og lejere tilslutter og afmelder selv el og gas fra DONG Energy, Kabel TV fra YouSee, etc. hos de respektive selskaber (Se: Nyttige adresser). Afregning: Ved fraflytning vil afregning af varmeudgifter og fællesudgifter ske hos Administrationen. Varmeudgiften afregnes først efter varmeårets afslutning. Fællesudgifter og betaling af lejemål opkræves af administrator. Altaner: Det er altid pænt med blomster på altanerne. Derfor opfordres der til, at opsatte blomsterkasser er beplantet hele året rundt. For at undgå nedstyrtningsfare skal altankasserne være forsvarligt fastgjorte. Hvis altankassen ikke er beplantet med grønt i vinterperioden eller tømt, bedes altankassen nedtaget. Under vanding af beplatning på altaner i førstesalslejlighederne, vær da opmærksom på at det kan dryppe på underboens ruder. En eventuelt resulterende vinduesvask bliver for den vandende beboers regning. Vis derfor hensyn og omtanke. Der må gerne opsættes markiser på altanerne. Der må ikke stilles ting eller møbler under altanerne, hvor der er græs, af hensyn til græsslåning. Der må ikke hænges tøj til tørre eller luftning over gelænderhøjde. Sidestykker til altanerne skal være af råglas eller hvidt materiale. Den udvendige vedligeholdelse og rengøring af altanerne påhviler den enkelte beboer, som skal sørge for, at den udvendige side af altanen fremstår ren og pæn. Hvad angår dyr på altanen se afsnittet om kæledyr. Opsætning af individuelle antenner, paraboler og lignende er IKKE tilladt. Anvendelse af lejligheder: Ifølge tinglyste vedtægter for Ejerforeningen Jagtparken må beboelseslejlighederne kun anvendes til beboelse. Desuden kræver det bestyrelsens skriftlige tilladelse at overlade brugen af lejligheden til andre. (Se endvidere afsnittet om Udleje samt ejerforeningens vedtægter). 8

9 Badeværelser: Af hensyn til natteroen i ejendommen henstilles til alle beboere at undgå bad i tidsrummet kl Defekte cisterner og vandhaner skal beboerne omgående lade reparere. Bestyrelsen: Ejerforeningen Jagtparken har sin egen bestyrelse, der består af 6 beboervalgte medlemmer + 1 eller 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, hvilket finder sted på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens navne fremgår af referatet fra generalforsamlingen og ejerforeningens hjemmeside Bilvask: Af hensyn til miljø og vandforbrug bedes beboere vaske deres biler på tankstationer, hvor de rette forhold er givet. Cykler, barnevogne etc.: Cykler, barnevogne og legevogne mv. må ikke stilles i ejendommens trappeopgange eller tørrekældre, men placeres i de dertil indrettede cykelkældre for enden af blokkene og i barnevognsrum, samt i cykelstativerne foran opgangsdørene. (Se eventuelt plantegning) El: Ved indflytning skal du selv sørge for tilmelding til DONG, der forsyner ejendommen med el, ligesom du selv skal sørge for afmelding ved flytning. Hold øje med, at måleren er ubeskadiget og plomberet. Beboeren skal selv forsyne el til egne vaskemaskiner og andre apparater, som måtte ønskes tilkoblet i vaske- og kælderrum. (Se også afsnit om vaske- og kælderrum). Grundet nye regler angående føring af el, skal el-tavle ved udskiftning fremover placeres i lejligheden (eksempelvis i garderobeskabet) i lejligheder på 1 sal og IKKE og som hidtil i kælderniveau. Fortovsarealer: Af hensyn til vore fortovsfliser må der ikke køres med bil på fortovet, ligesom biler heller ikke bør parkeres med hjulene oppe på fortovet. Hvis dette ikke overholdes og medfører skade, hæfter den pågældende for udgifter til reparation af fortovet. Der må ej heller køres op til opgangen ved flytning. Såfremt der sker skader ved overtrædelse af dette, vil der blive rejst erstatningskrav. Der henvises i øvrigt til almindelig lovgivning hvad angår trafik på fortov. Cykler bør parkeres, så de ikke er til géne for fodgængere, postbude, renovation og anden trafik. Det er op til beboerne i de enkelte blokke at beslutte, hvorvidt havemøbler på fliserne foran blokken skal være tilladt. Fyrværkeri: Affyring af fyrværkeri skal altid følge gældende lovgiving og må aldrig afbrændes eller udkastes fra altaner eller vinduer. Husk at rydde op efter dig (afskudte papbatterier, flasker og andre raket affyringsramper). 9

10 Gas: Ved indflytning skal du selv sørge for tilmelding til DONG, der forsyner ejendommen med gas, ligesom du selv skal sørge for afmelding ved fraflytning. Har du mistanke om brud på gasledningerne, skal du henvende dig til DONG. Hold øje med at måleren er ubeskadiget og plomberet. (Se eventuelt Nyttige adresser) Grill: Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilladt at grille på altanerne. Der henvises til at grille ved bænkene på legepladsen. Her forefindes også en bålplads. Endvidere bør man være opmærksom på eventuelle brandfarer, specielt i de tørre sommerperioder, samt lugt- og røggener for naboer. Oprydning og grundig slukning efter grillning/bål skal ske umiddelbart, så børn og dyr ikke kommer til skade. Engangsgrill er ikke tilladt, da de dels ødelægger underlaget, samt udgør for stor sikkerhedsmæssig risiko. Grønne arealer: Græsplænerne kan benyttes til leg for børn eller til at nyde solen. Ophold og leg på højen for enden af vejen frabedes, da beplantningen ikke tåler slitagen og da det giver for direkte indsyn i de lejligheder, der ligger optil hvilket er til gene. Det henstilles til forældre og beboere med kæledyr at passe på, at deres børn og dyr ikke beskadiger beplantningen i Jagtparken. Hastighed: Af hensyn til legende børn, svagtgående samt de generelle forhold beder vi dig og dine gæster om at køre varsomt og opmærksomt. I Jagtparken er fartgrænsen på 20 km/timen. Haver: Bag ved blok 8 findes der små haver. Disse haver er fællesanlæg og må ikke lukkes helt til. Der skal være mulighed for fri gennemgang blandt andet i tilfælde af brand. Beboerne i stuelejlighederne i denne blok har brugsret og vedligeholdelsespligt af haven ved at slå græsset, feje fliseareal mv. Hegn af enhver art mellem de enkelte haver må ikke være højere end 1,80 m. Hjemmeside: Ejerforeningen har sin egen hjemmeside på adressen Denne er knudepunkt i kommunikationen beboere og bestyrelse imellem. På hjemmesiden vil man altid kunne finde de seneste nyheder og sidste opdateringer af blandt andet beboerhåndbogen. Indbrud, brand- og vandskade: Kontakt omgående viceværten eller administrationen ved indbrud, brand eller vandskade, så skaden begrænses. Udbedring af skaden, afhængig af skadens karakter, aftales med eget forsikringsselskab eller med ejerforeningens forsikringsselskab. Kan du ikke omgående få kontakt med viceværten, et medlem af bestyrelsen eller administrationen, beder vi dig selv 10

11 tilkalde assistance for at begrænse skaden og dens følgevirkninger. Ved vandskade tilkaldes om muligt ejendommens faste VVS-installatør, se Nyttige adresser. Efter brand og øvrige lignende skader tilkaldes henholdsvis eget forsikringsselskab og ejerforeningens forsikringsselskab. Ejendommens forsikring dækker skader på bygningsdele, men ikke på dit indbo. Det anbefales derfor, at du tegner en indboforsikring, som dækker stjålne eller beskadigede ting. Kabel TV: Ejendommen forsynes med signaler til modtagelse af TV- og radioprogrammer fra YouSee Kabel TV. Oprettelse/tilmelding ved indflytning, ændring af programpakke og afmelding ved flytning sker direkte hos/af den enkelte bruger. Det samme gælder andre ydelser leveret igennem kabeltilslutningen. Kælderrum: Undlad at opbevare kostbare ting i kælderrummet, da forsikringen i mange tilfælde ikke dækker skader eller tyveri af sådanne effekter. Sørg for at holde døre og vinduer til alle kælderrum lukkede. Udluftning i vaske- og tørrekældere må derfor også kun ske i dagtimerne, og vinduerne skal være lukkede om natten hele året. På grund af skadedyr, lugtgener fra vaskekældre og faren for ubudne gæster m.m., skal døre til kældergange altid låses. Det er muligt at leje ekstra kælderrum. På ejerforeningens hjemmeside kan du se hvilket bestyrelsesmedlem der overser udlejningen og en eventuel venteliste. Der er lys i de fleste kælderrum, og strømmen hertil forsynes og betales af foreningen. Det er ikke tilladt at tilkoble yderligere el-apparater til strømkilder, som forsynes af foreningen, dels fordi sikringerne sandsynligvis springer og dels fordi det ikke er rimeligt over for resten af beboerne. Der henvises derfor til, at der trækkes strømforsyning fra egen kilde til rummet. Evt. krav om erstatning ved misbrug kan finde sted. Der må ikke overnattes i lejede kælderrum. Kæledyr: Hunde skal holdes i snor. Hundes og kattes efterladenskaber på fællesarealer skal samles op med det samme af hensyn til andre brugere af arealerne. Således må ingen dyr være på fællesarealer uden opsyn. Der må ikke fodres udendørs, og der må ikke etableres foderpladser til fugle, ræve og andre dyr Således må ingen dyr være på fællesarealer uden opsyn. Der må ikke fodres udendørs, og der må ikke etableres foderpladser til fugle, ræve og andre dyr på græsplænerne eller ved opgangene, da det kan tiltrække rotter og andre skadedyr. Fodring af fugle henvises til egen altan, dog skal man sikre sig, at det ikke sviner på underboens altan eller er til gene ved brug af fællesarealerne. Leg: Vi har alle været børn engang og husker sikkert med fryd de gode stunder, hvor der blev leget tænk på dette før du forbyder andre at få samme 11

12 fornøjelser. Leg er godt og sundt for alle, men det kan også til tider støje en del. Der bør være forståelse for, at leg hører sig til i en beboelse, hvor der er liv. Samtidig henstilles forældre også til at opdrage deres børn til at tage hensyn. Det er ikke tilladt at lege på trappeopgange, da det støjer unødigt meget. Boldspil i mildere grad er tilladt på de grønne plæner. Såfremt der er tale om grov fodbold, turneringskamp, straffespark eller anden form for hårdt boldspil henvises der til Travbanens græsplæne eller den store plæne i Charlottenlund Skov, hvor der også jævnligt er hundetræning og rollespil. Endvidere henstilles til, at boldspil finder sted i dagtimerne, og det er ikke tilladt efter Der må ikke spilles fodbold på legepladsen. Forældre bør sikre sig, at ovennævnte bliver overholdt, at der bliver ryddet op efter leg samt at beplantningen beskadiges. Legeplads: Alle legeredskaber på legepladsen er sikkerhedsmæssigt godkendt og certificeret efter dansk standard. Ophold på legepladsen er på eget ansvar det gælder både børn og voksne. Ophold på legepladsen efter mørkets frembrud må ikke være til gene for øvrige beboere støjmæssigt eller på anden måde. Ved brug af legepladsen skal denne efterlades i samme stand, som man fandt den i. Vær især opmærksom på oprydning af genstande, som kan være til fare for børns leg og færden på pladsen. Endvidere er det vigtigt, at man husker at lægge nettet tilbage over sandkassen, da ræve og katte ellers vil anvende den som toilet, hvilket kan være direkte sundhedsfarligt for børn. Ophold på legepladsen efter skal foregå afdæmpet af hensyn til beboerne der bor lige op ad legepladsen. Skraldespanden på legepladsen er til mindre affald. Såfremt man har skrald i større mængder, bedes man selv bringe det til en affaldscontainer. Udover de fast opstillede borde og bænke, råder ejerforeningen over et fåtal klapborde til 8-10 personer, som beboerne gratis kan låne til eventuelle arrangementer på legepladsen. Henvendelse herom skal gå til viceværten. Eventuel beskadigelse eller bortkomst betales naturligvis af låneren. Lukning af vand: Hvad enten det sker på bestyrelsens foranledning, eller en beboer får foretaget VVS-arbejde, - og der dermed skal lukkes for vandet skal det meddeles til viceværten minimum 3 hverdage før, med mindre det er et akut opstået problem, der kræver lukning. Lukning af vandet kan ske på hverdage mellem kl og kl Der kan kun lukkes for vandet i weekenden, hvis der er tale om et akut problem. Parkering: Der er trange kår i Jagtparken! Beboelsen stammer fra en tid hvor de færreste familier rådede over blot en bil og slet ikke to, som mange af Jagtparkens moderne familier gør. For at vi alle sammen kan parkere vore biler i Jagtparken og kan komme frem og tilbage, er det nødvendigt at alle tager hensyn til hinanden. Der er plads til 4 MINDRE biler på hver side af Højen. Resten kan parkere langs vejen eller langs legepladsen, hvor der ikke er malet gule striber. Parkering foran de 12

13 brune og de hvide garager er ikke tilladt. Husk at vise hensyn. Der må ikke parkeres trailere, campingvogne og anhængere over flere dage i Jagtparken. Store firma kasse- og varevogne bedes venligst undladt parkeret på ejendommens begrænsede parkeringsarealer og henvises til omkringliggende veje og eventuelt Travbanens parkering. Skråparkeringen ved legepladsen er udelukkende til personvogne vær venligst opmærksom på hvor langt din bil stikker ud der skal være plads til at passere. Der er reserveret en handicapplads på hjørnet ved legepladsen. Denne er i sagens natur forbeholdt handicappede beboere eller besøgende, men kan benyttes af hjemmeplejen til kortere ophold hvis den er ledig. Rør: Rensning og reparation af de lodrette faldstammer og vandrør ordnes af ejerforeningen. Kontakt derfor altid viceværten herom. Andre installationer betaler ejerne selv for. Der henstilles til, at der holdes øje med eventuelle rustpletter/skader på egne rør. Hvis der opstår rustpletter/skader på fælles rør, bedes det meddelt viceværten. Støj: Jagtparken er et lejlighedskompleks med hvad deraf følger. Søger beboeren komplet fred og ro 24 timer i døgnet, vil man nok få svært ved at få det ønske opfyldt i et lejlighedskompleks. Når mennesker bor så tæt, og i en bebyggelse, der på grund af sin alder måske er mere lydt end et moderne etagebyggeri, kan det ikke undgås at støj fra levet liv af og til trænger gennem mure og vinduer. Tænk på at du også selv af og til støjer uden du selv er opmærksom på det. Det kan være alt fra fodtramp, over høj TV lyd til skrigende børn og rygerhoste. Med det in mente og påmindelsen om at vi alle skal kunne være her, henstilles der at vaske- og opvaskemaskiner samt andre tekniske hjælpemidler installeres således, at de ikke ved støj, rystelser eller på anden måde er til gene for ejendommen eller ejendommens beboere. Støjende værktøj må kun bruges i tiden mellem kl , vis særligt hensyn i weekenden. Der må ikke spilles uforholdsmæssig høj musik, der er til gene for medbeboere især sent om aftenen og om natten. Giv venligst naboerne besked i god tid, før der afholdes fest og/eller invitér dem med. Trappeopgange: Der må af brandmæssige årsager ikke stilles cykler, barnevogne eller andet på trappeopgange. Sko, støvler eller overtøj m.m. må ikke efterlades på trappeopgangen. Trapperne vaskes hver uge. Enkelte grønne planter i potter kan stilles i vinduet i den pågældende trappeopgang, såfremt ingen i opgangen har noget at indvende. Husk at skraldeposen fra køkkenet under ingen omstændighede må opbevares på trappen heller ikke kortvarigt da den lynhurtigt tiltrækker skadedyr som rotter og ligeså hurtigt blive en lugtgene for naboerne. Andet affald må heller ikke opbevares eller henstilles på trapper og i opgange. Stearinlys må ikke forefindes i trappe-opgange, 13

14 ligesom pynt og nipsgenstande (herunder juleudsmykning eller halloween græskar) ikke må opstilles/opsættes uden bestyrelsens samtykke. Ved udluftning i fyringsperioden, bør udluftning være kortvarig af hensyn til varmeforbrug/tab. Lad derfor ikke vinduer eller hoveddøre stå åbne for længe. Lav hellere et kortvarigt gennemtræk. Det er beboernes ansvar at rengøre trappe og vægge umiddelbart efter udførelse af håndværksarbejde og i forbindelse med til- og fraflytning. Tøjtørring: Tøj, som ophænges i tørrekældrene, må ikke dryppe vand på gulvet. Tøjet ophænges på eget ansvar og bedes fjernet, så snart det er tørt. Rengøring af tørrekældre skal brugerne i hver blok selv sørge for. Hvor der er elektrisk ventilation installeret, er det ikke længere nødvendigt med udluftning gennem åbning af vinduerne. Der henstilles tværtimod til beboerne, at de undlader at åbne vinduerne, da dette nedsætter effekten af ventilationen. Samtidig undgås også isfrossent gulv hos beboeren over tørrekælderen og de mange gener for allergikere i pollensæsonen. Endelig indbyder det ikke skadedyr og tyveknægte til at entrere bygningen ad den vej. Undlad derfor kort og godt at åbne vinduerne på noget tidspunkt. Undersøg med dine naboer vedrørende nøgler og adgang. Udleje: Du har som ejer, ifølge vedtægternes 19, lov til at udleje din lejlighed helt eller delvist i en periode på maksimalt 2 år og under visse forudsætninger. Forhør dig nærmere hos bestyrelsen, hvis det bliver aktuelt. Du skal under alle omstændigheder have en skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Vandforbrug: Opsætning, vedligeholdelse og aflæsning af individuelle vandmålere er ikke rentabelt for ejerforeningen. Derfor bedes alle beboere i videst muligt omfang spare på såvel det varme som det kolde vand af hensyn til såvel omkostningsniveau og kulstofudledning. Varmeanlæg: Undlad at skrue op og ned for varmen i løbet af døgnet. Dels er bygningen tung at varme op og det vil derfor tage 1 time eller mere at opvarme en kold lejlighed. Endvidere er der automatisk varmeregulering centralt. Lad derfor din termostat stå på mellem 2 og 3 hele tiden i fyringssæsonen, så skal resten nok regulere sig selv. Ved varme-svigt, eller anden uregelmæssighed i varmeforsyningen, bedes du kontakte viceværten. Det er en god idé f.eks. en gang om måneden også om sommeren at motionere termostaterne, så de ikke gror fast. Ved defekte radiatorer skal ejerne selv sørge for udbedring af skaden, også økonomisk, mens lejere skal kontakte Administrationen. Termostaterne kommer ikke til at virke, efter sommerhalvårets dvale, ved gentagen banken på rørene. Dette er kun til skade for rørene og til gene for naboerne. Kan du ikke selv finde ud af at få gang i ventilen i termostaterne, så spørg istedet viceværten eller andre kyndige om råd! 14

15 Varmemålere: Der er i lejligheden opsat varmemålere på radiatorer som aflæses en gang årligt. I kælderrum som udlejes af foreningen og hvor der er varmeapparater, er det lejers pligt at afholde udgifterne til opvarmning. Vaskerum: I bebygglsens kældre forefindes vaskerum hvor beboerne har mulighed for at opstille egne vaskemaskiner og tørretumblere. Maskinerne skal tilsluttes strøm fra egen eltavle, så ikke ejerforeningen belastes af omkostninger til strømforbrug, ligesom man selv skal sørge for og bekoste rørføring. For at undgå unødig luftfugt og støv, bedes beboerne sikre direkte udledning til det fri af afgangsluft fra tørretumblere, eller ved nyanskaffelse at investere i en kondenstørretumbler, som ikke kræver aftræk. En kondenstørretumbler foretrækkes til hver en tid, for at undgå udluftningsgener og fugtopbygning Hold fortrinsvis vinduer åbne under vask og husk at lukke dem igen bagefter. Vaskerum må kun benyttes i dagtimerne. Det henstilles, at sidste vask/tørring startes senest kl Rengøring er brugernes ansvar, find ud af, hvordan det er arrangeret med dine naboer, ligesom hvad angår nøgler og adgang. Vedligeholdelse: Som ejer af lejligheden er al indvendig vedligeholdelse for egen regning. Lejer skal kontakte Administrationen. Ved renovation/ombygning af køkken eller bad, bedes beboere i stueetagen kontakte viceværten, så der kan tages stilling til stand og eventuel udskiftning/udbedring af faldstammer og andre rørinstallationer der hidrører ejendommen. Viceværten: Viceværten er ansat til at tage sig af alle de praktiske gøremål i Jagtparken. Det er derfor viceværten, du skal henvende dig til, hvis der er noget der ikke fungerer i ejendommen. Hvem der er vicevært, hvor han bor, og hvornår han træffes, fremgår af afsnittet med nyttige adresser i håndbogen samt Jagtparkens hjemmeside Viceværten er ikke forpligtet til at udføre arbejde for beboerne i deres lejligheder, men han kan henvise til håndværkere, der kender ejendommen. Vinduer: Når vinduerne skal males, anvendes Flügger farven moseeg enten som træbeskyttelse eller maling. Farvekoden er: RAL 8019 og denne farve er gældende for HELE ejendommen. Spørg eventuelt viceværten til råds. Som ejer skal du selv vedligeholde dine vinduer udvendigt. Mange beboere har valgt at udskifte de oprindelige trævinduer med moderne og mindre vedligeholdelseskrævende plastvinduer. Det står alle lejlighedsejere frit for at gennemføre en sådan udskiftning, sålænge de nye vinduer får den vedtagne farve udvendigt (moseeg - farvekode RAL 8019). Søg eventuelt råd hos viceværten. Bestyrelsen gennemgår jævnligt alle vinduer for evt. manglende vedligeholdelse. Dette gælder både for ejer og lejer. Det er ikke tilladt at lufte tøj eller dyner ud af vinduerne. (Se Altaner, Tøjtørring). 15

16 Ændringer/ombygning/udbedringer/renovering: Som ejer kan du for egen regning foretage alle de ændringer af lejligheden, som du ønsker, blot ændringerne overholder gældende bygningsreglement. Ved vedligeholdelse af vinduer - se særskilt afsnit. Hvis du ændrer på køkken og badeværelse bedes viceværten tilkaldt i god tid, så vandet kan blive lukket og - hvis du bor i stueetagen - der kan tages stilling til stand af faldstammer og rørinstallationer der hidrører ejerforeningen. Ved renovering skal ejeren selv bortskaffe affald. Tag hensyn til dine naboer, hvad angår støj se særskilt afsnit herom og støvgener. Rengøring af trappeopgang og andre fællesarealer, som er berørt ved renovering, er beboeren selv ansvarlig for. (Husk evt. når du forhandler aftaler med håndværkere at spørge, hvorvidt de gør rent og fjerner affald eller om det er noget, der skal betales ekstra for.) Kommunens genbrugsplads er på Ørnegårdsvej (Se: Nyttige adresser). 16

17 Nyttige adresser: Administrationen: Advokatkontoret Egemar & Clausen v/advokat Peter Egemar Nørregade 7A, 2. tv. Postboks København K Telefon Elektriker: Hetland A/S Døgnservice telefon Elselskab: DONG Energy Kundeservice el og gas telefon Forsikringsselskab: Kontakt ejendomsadministrationen Egemar & Clausen vedrørende ejendommens forsikringssager. Gasselskab: DONG Energy Kundeservice el og gas telefon Gentofte Genbrugsplads Ørnegårdsvej Gentofte Gentofte kommune Bernstofsvej Charlottenlund Telefon Teknik & Miljø Telefon Gentofte Politi Telefon Glarmester Preuthum Telefon

18 Kabel TV: YouSee (TDC) Tlf.: Låseservice Lyngy Låseservice Telefon Rotte- og skadedyrsbekæmpelse: Kiltin A/S Telefon Viceværten: Jens Lehm Nielsen Kontaktes via Eller gennem skriftlig besked i postkassen i kælderskakten til nummer 143. Læs nyt fra viceværten på ejerforeningens hjemmeside VVS-installatører: Ved akut problem Hetland A/S Døgnservice telefon Jægersborg VVS, Preben Paaske Telefon Viceværten bruger bestemte tømrer-, murer- og malermestre, men ellers er det op til den enkelte beboer at tage kontakt. Husk dog ved renovation af udvendige vinduer og døre, at få den rigtige farve (Moseeg Farvekode RAL 8019). 18

19 19

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N

H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N H U S O R D E N F O R T R A N E H A V E N 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på afdelingsmødet, så alle ved, hvordan man tager

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen.

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen. SEPTEMBER 2013 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. ANTENNER/PARABOLER FORSIKRING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDDØRE... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Husorden Apostelgården

Husorden Apostelgården Husorden 1-6080 Apostelgården afdelingsmødet den 15. september 2016 Beboerne bør i egen interesse gøre sig bekendt med normalkontraktens indhold samt selskabets vedtægter og husorden, hvoraf fremgår såvel

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Lillerød Boligforening, Afdeling 7 Husorden Vedtaget 27. NOVEMBER 2013

Lillerød Boligforening, Afdeling 7 Husorden Vedtaget 27. NOVEMBER 2013 Lillerød Boligforening, Afdeling 7 Husorden Vedtaget 27. NOVEMBER 2013 Under henvisning til boligoverenskomstens bestemmelser er enhver beboer forpligtet til at iagttage god orden i ejendommen. AFFALD

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE AFFALD CYKLER, KNALLERTER M.M. ANSØGNINGER «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden Dortheavej

Husorden Dortheavej Husorden 1-1016 Dortheavej Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere